I M T E C H N. V. H A L F J A A R B E R I C H T

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I M T E C H N. V. H A L F J A A R B E R I C H T 2 0 0 7"

Transcriptie

1 IMTECH N.V. HALFJAARBERICHT 2007

2 Imtech in eerste helft 2007: forse groei, op weg naar 5 miljard opbrengsten in 2012 Kernpunten eerste helft 2007 Forse groei: EBITA: +38%, 62,1 miljoen euro (autonoom +16%) Nettowinst: +30%, 35,1 miljoen euro Opbrengsten: +18%, miljoen euro Orderportefeuille: +19%, miljoen euro Operationele EBITA-marge: stijgt van 4,0% naar 4,6% Voortgaand herstel Benelux, Duitsland profiteert van positieve gevolgen economische groei, sterke groei in UK & Spanje en explosieve groei in ICT & Maritiem Update succesvolle groeistrategie en herfinanciering maken verdere groei mogelijk Doelstelling: opbrengsten 5 miljard euro in 2012 onder handhaving van operationele EBITA-marge van 6% Voorgenomen aandelensplitsing (3:1) Forse groei Imtech N.V. heeft een sterk eerste halfjaar 2007 achter de rug. Zowel de EBITA als nettowinst, opbrengsten en orderportefeuille lieten een forse groei zien. Er is sprake van zowel stevige autonome groei als een goede bijdrage vanuit de vorig jaar en dit halfjaar overgenomen ondernemingen. De EBITA steeg met 38% (17,0 miljoen euro) van 45,1 miljoen euro tot 62,1 miljoen euro. Autonoom nam de EBITA met 16% toe. De nettowinst nam in het eerste halfjaar van 2007 met 8,2 miljoen euro toe tot 35,1 miljoen euro, een toename van 30%. De opbrengsten namen toe tot miljoen euro (eerste helft 2006: miljoen euro), een toename van 18%. Hieruit blijkt dat de groei van de EBITA duidelijk hoger is dan die van de opbrengsten. De orderportefeuille groeide met 19% en bereikte het historisch hoge niveau van meer dan 3,5 miljard euro (3.549 miljoen euro), in de eerste helft 2006 kwam deze nog uit op miljoen euro (een toename van 571 miljoen euro). De kwaliteit van deze portefeuille is verder verbeterd. De operationele EBITAmarge (voor aftrek kosten groepsbeheer) steeg van 4,0% naar 4,6%. De combinatie van technologieën (elektrotechniek, ICT en werktuigbouw), innovatie, de opgebouwde posities in de diverse geografische en technologische markten, alsmede de technologische expertise, snel toenemende schaalgrootte en succesvolle acquisitiestrategie leidde er toe dat Imtech zich bij aantrekkende marktomstandigheden in de eerste helft van 2007 uitstekend ontwikkelde. De Imtech-strategie bewijst hiermee opnieuw zijn waarde. Teneinde ook in de toekomst verder te kunnen groeien heeft een update van de strategie plaatsgevonden. Tevens heeft Imtech door middel van herfinanciering de randvoorwaarden geschapen voor gezonde financiering van deze groeistrategie. Acquisities Met het oog op verdere versterking van het strategisch portfolio en het bereiken van toekomstige groei hebben de volgende overnames, passend in de Imtech-strategie, plaatsgevonden: Versterking van de positie op de mobiliteitsmarkt door overname van Peek Traffic (april 2007). Peek Traffic biedt hightech en intelligente oplossingen aan in de snelgroeiende markt van mobiliteit in de UK, Ierland, Nederland, België, Duitsland en (delen van) Oost-Europa. Met ruim 600 medewerkers realiseert Peek Traffic circa 90 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis; Versterking van de positie in de UK door overname van Aqua Group, een multidisciplinaire technische dienstverlener en onderhoudsspecialist in de regio Oost-Engeland (mei 2007). Met ruim 210 medewerkers realiseert Aqua Group circa 60 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis; Versterking van de maritieme positie in de USA door overname van Seacoast Electronics (maart 2007). Seacoast is een full service maritieme contractor en service provider met een sterke positie in de maritieme markt in de USA. Met 50 medewerkers realiseert Seacoast ruim 11 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis; Versterking van de ICT-activiteiten in Duitsland door overname van BMS Systems IT Solutions (mei 2007). BMS is een sterke regionale speler op het gebied van IBM-software in de Duitse regio Frankfurt. Met 25 medewerkers realiseert BMS circa 6 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis; Versterking van de positie in Luxemburg door overname van een deel van de activiteiten van Cegelec (maintenance services en energie, januari 2007) en alle activiteiten van Hoffmann (specialist in elektrotechniek en security, juni 2007). Samen goed voor opbrengsten op jaarbasis van nagenoeg 3 miljoen euro en 53 medewerkers. Technologie monokristalfabriek Siltronic, Freiburg Duitsland Imtech realiseert in opdracht van het Duitse Siltronic in Freiburg de technologische uitbreiding van een monokristalfabriek voor siliciumkristallen die de basis van de hedendaagse micro- en nano-elektronica vormt. De totale opbrengsten op jaarbasis van deze acquisities bedragen circa 170 miljoen euro. In totaal tellen de overgenomen ondernemingen ruim 900 medewerkers. De totale koopsom (inclusief earn-out) is 116 miljoen euro. Alle overnames dragen positief bij aan het resultaat per aandeel. De verwachte EBITA van de in het eerste halfjaar van 2007 over- 2

3 genomen bedrijven bedraagt op jaarbasis circa 15 miljoen euro. Hiervan is slechts een beperkt deel opgenomen in de halfjaarcijfers Segmentatie Imtech onderscheidt vier clusters: Benelux (Buildings, Industry, Infra); Duitsland & Oost-Europa (Buildings, Industry); UK & Spanje (Buildings, Industry); ICT & Maritiem (ICT, Technology, Maritiem, Mobility). Benelux: voortgaand herstel In de Benelux behoort Imtech tot de grootste technische dienstverleners en heeft zich positief ontwikkeld. De sterke marktpositie vormde een goede basis voor verdere groei. De opbrengsten namen met 11% toe tot 487 miljoen euro (eerste helft 2006: 439 miljoen euro) en de EBITA nam met 31% toe tot 15,9 miljoen euro (eerste helft 2006: 12,1 miljoen euro). De orderportefeuille vertoonde een gezonde ontwikkeling en nam met 8% toe tot miljoen euro (eerste helft 2006: miljoen euro). In België en Luxemburg is sprake van voortgaande groei. In Nederland, dat zich de laatste jaren kenmerkte door moeilijke marktomstandigheden, is sprake van voortgaand herstel met betere prijzen, hoewel de concurrentie scherp blijft. Mede als gevolg van een meer selectieve verwerving van projecten nam de EBITA sneller toe dan de opbrengsten en kwam de EBITA-marge uit op 3,3% (eerste helft 2006: 2,8%). Het aantal medewerkers nam mede onder invloed van de succesvolle wervingscampagne Imtech gaat voor de top met 793 technici (13%) toe tot (30 juni 2006: 6.127). Buildings Er was sprake van een toenemende vraag naar een totaalaanpak. Het aantal bouwteams, partnering met klanten en samenwerking met leveranciers nam toe. Het onderhoudscontract met een waarde van 100 miljoen euro voor alle Shell-kantoren in Nederland werd succesvol gestart. Voor Corus werd een totaalaanpak ontwikkeld. Imtech is technologiepartner voor het nieuw te bouwen Stedelijk Museum in Amsterdam. In Brussel werden opdrachten ontvangen voor het Sheraton hotel, de technologische renovatie van een Fortis-gebouw en de upgrading van de Ambassade van Zweden. De mix aan projecten symboliseert de brede invalshoek van Imtech. Energiebesparing en een betere luchtkwaliteit vormen belangrijke aandachtspunten. Door de overnames van een deel van Cegelec en alle activiteiten van Hoffmann werd de positie in Luxemburg versterkt. In de zorg ontwikkelde Imtech zich voorspoedig, bijvoorbeeld met orders voor het omvangrijke Jeroen Bosch ziekenhuis in Nederland en het Belgische Sint-Trudo ziekenhuis. Op het gebied van security (beveiliging) werd sterke vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld in de financiële sector. Imtech onderhoudt ook de röntgen securitysystemen in diverse gebouwen van het Europees Parlement in Luxemburg. Industry De industriële markt trok over een breed front aan. Imtech wist haar positie in deze markt opnieuw te versterken. Het omvangrijke onderhoudscontract voor Shell in Pernis en Moerdijk (300 miljoen euro) werd succesvol gestart. Nieuwe opdrachten waren er van Teijin Twaron, BASF en Technologie en veiligheid Europees Parlement Luxemburg In de kantorenwijk Kirchberg in Luxemburg huurt het Europees Parlement de Tour Vazon, een m² groot kantoorpand. Imtech verzorgde hierin de complete technologie en veiligheid. Imtech onderhoudt ook de röntgen securitysystemen in diverse andere gebouwen van het Europees Parlement in Luxemburg. voor een bio-ethanolfabriek van suikerfabrikant Südzucker. In de markt van industriële automatisering werd groei gerealiseerd, onder meer bij Opel, Volvo en Audi. De internationale olie- en gasmarkt groeide sterk. De export van technologische oplossingen vanuit Nederland naar olie- en gaswinnende landen nam toe. Bijzondere aandacht ging uit naar Oost-Europa. Voor het Roemeense staatsoliebedrijf Petrom ontwikkelde Imtech zich tot technologiepartner. De focus werd met succes gericht op innovatieve oplossingen op het gebied van energie(besparing) en milieu, bijvoorbeeld biomassa, warmte-/krachtkoppeling en integrated power stations. Op luchthaven Schiphol is Imtech bezig met een innovatieve oplossing waarmee schadelijke kerosineemissie wordt omgezet in elektriciteit. Voor deze technologie bestaat wereldwijde belangstelling. Infra De inframarkt trok aan. Imtech wist hier goed van te profiteren. Na een aantal moeizame jaren namen opbrengsten en EBITA toe. Progressie werd met name geboekt in de Nederlandse markt van energiezuinige verlichting, bijvoorbeeld met de opdracht voor energiezuinige en veilige verlichting op maat langs de snelweg A50 en openbare verlichting op basis van duurzame LED-technologie (Light Emitting Diode). Ook nam de markt voor verkeersoplossingen toe. Voor de snelweg A2 ontwikkelde Imtech innovatieve en veilige verkeerssystemen. In samenwerking met het overgenomen Peek Traffic werd een verkeersignaleringsproject uitgevoerd. Deze overname leidt tot een aanzienlijke versterking van de marktpositie van Imtech. Het 75 miljoen euro onderhoudscontract op de luchthaven Schiphol kende een goede start. Imtech verwierf het technologisch onderhoud aan de stormvloedkering, waarmee miljoenen inwoners worden beschermd tegen mogelijke wateroverlast. Op de railinframarkt wordt een sterk trackrecord opgebouwd. Een nieuwe opdracht vormde de spoorverdubbeling op het traject Woerden Harmelen. De samenwerking met de Belgische netwerkbeheerders Eandis en Elia werd uitgebreid. 3

4 Duitsland & Oost-Europa: positieve gevolgen Duitse economische groei Over de volle breedte van de markt ondervond Imtech de eerste gevolgen van de groeiende Duitse economie. Onder invloed van de toenemende binnenlandse vraag en de aantrekkende export verbeterde vorig jaar al het investeringsklimaat in de industrie en in de eerste helft van 2007 trok ook de gebouwenmarkt aan. De positie in een aantal landen van Oost-Europa werd versterkt. Bij toenemende opbrengsten (+4%) tot 404 miljoen euro (eerste helft 2006: 389 miljoen euro) steeg de EBITA met 21% tot 15,9 miljoen euro (eerste helft 2006: 13,1 miljoen euro). Hierdoor nam ook de EBITA-marge toe, van 3,4% naar 3,9%. De orderportefeuille vertoonde met een toename van 14% een gezonde groei tot ruim boven een miljard euro (1.117 miljoen euro) tegen 984 miljoen euro in de eerste helft Het aantal medewerkers bleef met nagenoeg gelijk (30 juni ). Hightech oplossingen in eeuwenoude Universiteit van Cambridge Met de overname van Aqua Group versterkt Imtech zijn positie in de UK en bezit nu ook een sterke positie in Cambridge en de rest van de regio Oost Engeland. In de eeuwenoude gebouwen van de Universiteit van Cambridge worden hightech oplossingen gerealiseerd. Buildings In meerdere Duitse marktsegmenten werd progressie geboekt. Imtech is betrokken bij de technologische uitbreiding van de luchthaven Frankfurt. In het segment banken geldt dat de toegenomen intensiteit van het digitale betalingsverkeer vernieuwing/uitbreiding van bestaande computercapaciteit noodzakelijk maken. Imtech biedt totaaloplossingen, bijvoorbeeld voor een datacentrum van Citibank in Frankfurt. Maar ook in het culturele segment (Deutsche Opera Düsseldorf), onderwijssector (Martin Luther Universiteit Halle-Wittenberg), het recreatiesegment (hightech Wellnesscenter Berlijn-Zehlendorf) en de private kantorenmarkt (kantoor voor de muziekzender MTV) was Imtech actief. In de zorg ontwikkelt Imtech zich ook in Duitsland tot een sterke partner, bijvoorbeeld door verwerving van alle energieoplossingen in het ziekenhuis Bayreuth, dat door de aanpak van Imtech 15% energie per jaar bespaart. In Polen heeft Imtech autonoom een sterke positie opgebouwd en verzorgde bijvoorbeeld alle technologische oplossingen in diverse Poolse megabioscopen. Industry Het marktpotentieel vertoonde verdere groei. Imtech is op vele fronten actief. Voor Siltronic in Freiburg werd de uitbreiding van een monokristalfabriek, die de basis vormt voor micro- en nano-elektronica, uitgevoerd. Het gaat hierbij vooral om hightech cleanroomtechnologie. Met deze technologie is Imtech ook in de segmenten biotechologie en farmacie actief. In de auto-industrie is Imtech marktleider in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van geavanceerde testtechnologie. Voor BMW werd een hightech onderzoeken innovatiecentrum in München ingericht. Ook voor Audi was Imtech actief. In de groeiende markt van energiemanagement is Imtech een belangrijke speler. De vraag naar zuinige, alternatieve en decentrale energievoorzieningen nam toe. Imtech biedt totaaloplossingen die leiden tot aanzienlijke energiebesparing en verminderde uitstoot van broeikasgassen. In Wittenberg-Piesteritz verzorgde Imtech de technologie in een biomassacentrale. Voor de stad München werd een upgrading van bestaande energievoorzieningen uitgevoerd. Imtech is in toenemende mate actief in Oost-Europa, waaronder Polen, Bulgarije, Tsjechië en Roemenië. Hier werden opdrachten van bestaande Duitse klanten uitgevoerd, waaronder de technologie in een nieuwe fabriek van Liebherr in Bulgarije en testtechnologie voor Skoda in Tsjechië. UK & Spanje: sterke groei Imtech heeft zich in de cluster UK & Spanje positief ontwikkeld. Vooral in de UK namen opbrengsten en EBITA sterk toe. Maar ook in Spanje werd verdere groei gerealiseerd. De opbrengsten namen met 22% toe tot 192 miljoen euro (eerste helft 2006: 157 miljoen euro). De EBITA nam met 19% toe tot 13,4 miljoen euro (eerste helft 2006: 11,3 miljoen euro). De orderportefeuille vertoonde een sterke groei en nam met 36% toe tot 416 miljoen euro (eerste helft 2006: 305 miljoen euro). Doordat de opbrengsten sneller toenamen dan de EBITA en het relatieve belang van goed renderende onderhoudscontracten afnam, daalde de EBITAmarge enigszins naar het nog steeds hoge niveau van 7,0% (eerste helft 2006: 7,2%). Het aantal medewerkers nam met 33% toe tot (30 juni 2006: 1.786). Buildings In de UK kenmerkt Imtech zich door een uitstekende reputatie en een brede marktscope die verdere groei mogelijk maakte. Imtech is actief in de regio s Groot-Londen, Midlands (rond Nottingham) en in zuidoost Engeland (rond Cambridge). De prestigieuze herbestemming van het voormalige gebouw van Ministerie van Defensie (North Cumberland House Hotel) werd opgeleverd. Nieuwe projecten waren de technologische herinrichting van het Royal Court Theater en een uitbreiding van het National History Museum. In de Midlands werden diverse nieuwe gebouwen in de grootschalige ontwikkeling Clarence Dock (een attractief havenfront) verworven. De overgenomen Aqua Group maakte een goede start binnen het grotere Imtech-verband en wist haar positie bij Cambridge University uit te breiden. In Spanje trokken de investeringen in kantoren verder aan en groeide de markt voor renovatie en onderhoud. De nieuw opgezette separate maintenance unit kende een goede start en verwierf onderhoudscontracten voor een groot winkelcentrum in Cartegena en drie hotels in Barcelona. 4

5 Nieuwe projecten waren de technologie in een ondergronds busstation in Madrid en het winkelcentrum Alcalá Magna. In de belangrijke economische regio Sevilla werd een nieuw kantoor geopend. Industry In de industrie is Imtech in de UK nog slechts bescheiden actief. Voor producent Boots werd een automatisch magazijn ingericht. In Spanje is Imtech één van de sterkste spelers in de markt van industriële assemblage, maintenance, shut-downs en revamping met een concentratie in de (petro)chemie en staalindustrie. Het klantenbestand werd wederom uitgebreid. Veel van de klanten bereiden zich voor op grote shut-downs en upgrading om aan de groeiende vraag naar olieproducten te voldoen. Substantiële offertes werden uitgebracht. Lopende projecten waren grote shutdowns bij BP en Cepsa. Infra In de watermarkt in de UK bezit Imtech een zeer sterke positie. Een nieuw project was de technologie in een nieuw te bouwen waterzuiveringscentrale voor de regionale drinkwaterproducent Anglian Water Services ten noordoosten van Londen. Deze centrale zal circa 1 miljoen mensen voorzien van schoon en milieuvriendelijk geproduceerd water. ICT & Maritiem: explosieve groei In deze technologische cluster werd een explosieve groei gerealiseerd. De opbrengsten namen met 42% toe tot 434 miljoen euro (eerste helft 2006: 305 miljoen euro) en de EBITA steeg met 66% tot 24,9 miljoen euro (eerste helft 2006: 15,0 miljoen euro). Hierdoor nam de EBITA-marge belangrijk toe, van 4,9% in de eerste helft van 2006 naar 5,7% in de eerste helft van Ook de orderportefeuille vertoonde een voorspoedige groei, nam met 36% toe en nadert met 916 miljoen euro (eerste helft 2006: 674 miljoen euro) de grens van één miljard euro. Mede onder invloed van de acquisities nam het aantal medewerkers met 28% toe tot (30 juni 2006: 3.304). ICT In de ICT-markt werd een groeispurt gerealiseerd. ICT vormt steeds vaker een belangrijk onderdeel van de totaaloplossingen van Imtech. Doelstellingen zijn: het opbouwen van een autonome ICT-positie, vergroting van de winstgevendheid en ontwikkeling van innovatieve ICT-oplossingen voor en in samenwerking met andere Imtech-bedrijven. In dit kader werd de interne samenwerking versterkt. De behoefte aan storage (opslag en bandbreedte) nam toe, hetgeen gepaard ging met groeiende complexiteit in soften hardware en innovatieve webservices. Zowel Imtech ICT Nederland als Imtech ICT Duistland (het vorig jaar overgenomen Fritz & Macziol) speelden hierop in. Partnerships met wereldmarktleiders IBM en Microsoft werden versterkt, mede door overname van BMS Systems IT Solutions in Frankfurt. Van IBM ontving Imtech drie prestigieuze Awards. In het segment van financiële dienstverlening aan publieke instellingen werd groei in Zwitserland gerealiseerd. De vraag naar Service Oriented Architecture (SOA) nam toe. Dit is een ICT-concept dat ondernemingen helpt bedrijfsprocessen in Technologie hightech pijpenlegger Audacia De hightech pijpenlegger Audacia van Allseas legt oliepijpleidingen in diep water. Imtech verzorgde alle technologische oplossingen, waaronder de innovatieve elektrische voorstuwing, geïntegreerde brug en dynamische positionering, inclusief de (detail)engineering. kaart te brengen en aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Op het gebied van Business Intelligence is Imtech één van de sterkste spelers en ontving van Cognos een Platinum Reseller Award. Ook groeide de vraag naar ERP-oplossingen. Voor bedrijven in de papierbranche ontwikkelde Imtech innovatieve IBM-oplossingen. Door het vervagen van de scheiding tussen privé en werk neemt de behoefte aan mobiliteit van informatie toe, bijvoorbeeld met web 2.0 services en VoIP-oplossingen (informatie en telefoneren via het Internet) voor bijvoorbeeld diverse advocaten- en notarissenkantoren. Technology De Technology-activiteiten lieten verdere groei zien, met name op het gebied van toegangstechnologie, energiezuinige procestechnologie ( Fluid Bed Technology ) en brandbeveiliging. Voor TNT werden alle automatische voertuigdoorgangen onderhouden. Imtech verzorgde ook de brandbeveiliging voor olietanks in Tunesië. De internationale parkeeractiviteiten vertoonden lichte groei. Maritiem De stevige marktpositie (mondiale top-5) maakte het mogelijk succesvol in te spelen op de trend naar verdere internationalisatie. Zo kon Imtech goed profiteren van de booming markt van luxe (mega)jachten. Er werden opdrachten ontvangen voor tien luxe megajachten (lengte vanaf 100 tot maximaal 160 meter) van Nederlandse, Russische, Chinese en Duitse werven. Imtech werkt aan een aantal grote olie- en gasprojecten (bijvoorbeeld de hightech pijpenlegger Audacia voor Allseas en megapontons voor Fairmount) en heeft een aantal interessante offertes uitstaan. Steeds meer marines ontdekken de voordelen van de innovatieve Imtech-technologie aan boord van hun schepen, zo ook de Turkse marine. Met de overname van Seacoast Electronics werd het aantal maritieme vestigingen in de USA vergroot tot zestien. De opdrachtenportefeuille in China nam toe tot 240 schepen (tankers, kraanschepen etc.) met een gezamenlijke waarde van ruim 120 miljoen euro. Imtech is actief op tientallen Chinese werven. Er werd een eigen productiefaciliteit geopend, die door de omvangrijke orderportefeuille voortvarend van start ging. 5

6 heeft geresulteerd in de aanname van honderden nieuwe medewerkers. De contacten met onderwijsinstellingen werden verder versterkt. Vermogen en financiering De verhouding eigen vermogen : totaal eigen vermogen en verplichtingen bedroeg per 30 juni % (30 juni 2006: 21%). De rentedekking bedroeg 7,2 (eerste helft 2006: 9,9). Positie op snelgroeiende markt van mobiliteit Met de overname van Peek Traffic is Imtech in staat hightech en intelligente oplossingen aan te bieden in de snelgroeiende markt van mobiliteit in de UK, Ierland, Nederland, België, Duitsland en (delen van) Oost-Europa. Het gaat bijvoorbeeld om verkeersveiligheid en verkeershandhaving door middel van trajectcontrole. De eigen vermogenspositie is toegenomen tot 344 miljoen euro. De behaalde winst over het eerste halfjaar bedroeg 36 miljoen euro, terwijl het uitgekeerde dividend over het vorige verslagjaar 29 miljoen euro bedroeg. In het eerste halfjaar werden aandelen door de vennootschap verkocht voor uitoefening van personeelsopties. Ter afdekking van een gedeelte van het saldo van uitgeoefende en nieuw uitgegeven opties werden in de eerste helft van 2007 vooralsnog aandelen ingekocht. Mobility Met het overgenomen Peek Traffic bezit Imtech in de UK, Nederland en deels ook in Oost-Europa een uitstekende positie in de snelgroeiende markt van mobiliteit, waarbij de ICT-component een belangrijke positie inneemt. ICT is een fundamentele driver voor innovatie en verdere verhoging van de marges. Samenwerking met Imtech Infra en met Imtech ICT zal er toe leiden dat de Imtech-positie op de mobiliteitsmarkt aanzienlijk versterkt wordt. Hierdoor wordt een sterke positie gegenereerd voor ontwikkeling en uitvoering van integrale projecten in Europa. Imtech onderscheidt zich met geavanceerd projectmanagement, verkeersmanagement, intelligente mobiliteitsoplossingen, ICT en uitvoeringscapaciteit. De klanten van Peek Traffic in de UK zijn onder meer Highways Agency (beheerder van snel- en verbindingswegen in Engeland) en Transport for London (beheerder van het wegennet in en rond Londen). Een belangrijk project is het NRTS-project (National Roads Telecommunications Services), de hightech data-backbone waarop alle wegen van de Highways Agency zijn aangesloten. De waarde van dit project bedraagt ruim 100 miljoen euro. Op de markt van dynamische verkeersoplossingen is sprake van een groeiende positie. In Glasgow, Edinburgh en Coventry werden 300 kruispunten met dit soort intelligente oplossingen ingericht. In Nederland is Peek Traffic als één van de eerste spelers op de mobiliteitsmarkt actief met digitale flitspalen. In onder meer Brussel en Eindhoven werden hightech mobiliteitsoplossingen gerealiseerd op een groot aantal kruispunten, waardoor de doorstroming werd bevorderd en de uitstoot van schadelijke emissies werd verminderd. In Oost-Europa, met name Polen en Kroatië, werd verdere groei gerealiseerd. Medewerkers Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni ten opzichte van per 30 juni 2006, een toename van 15%. Deze toename kwam zowel autonoom (10%) als door acquisities (5%) tot stand. De voornaamste zorg voor de toekomst is de beschikbaarheid van gekwalificeerde en ervaren werknemers. Hiervoor zijn op een groot aantal fronten nieuwe activiteiten en arbeidsmarktcampagnes gestart. Dit Het balanstotaal is ten opzichte van 30 juni 2006 met 440 miljoen euro toegenomen. Deze stijging vloeit met name voort de sindsdien gepleegde acquisities. Daarnaast is de toename het gevolg van autonome groei in onderhanden werk en vorderingen. De netto schuldpositie bedroeg 200 miljoen euro (30 juni 2006: 69 miljoen euro). Aan het begin van het verslagjaar bedroeg deze positie 25 miljoen euro. De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 20 miljoen euro negatief en was 35 miljoen euro hoger dan dezelfde periode vorig jaar met name door een relatieve afname van het werkkapitaalbeslag. De netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 98 miljoen euro negatief, met name als gevolg van acquisities en investeringen in materiële vaste activa. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg 68 miljoen euro negatief, als gevolg van de uitkering van dividend aan aandeelhouders en de aflossing van uit acquisities overgenomen leningen. Per saldo namen de kasmiddelen met 186 miljoen euro af waardoor het saldo geldmiddelen en rekening courant kredieten per 30 juni 2007 uitkwam op 157 miljoen euro negatief. Herfinanciering In juli 2007 werd een nieuwe multi-currency kredietfaciliteit afgesloten van 300 miljoen euro. Deze nieuwe gecommitteerde faciliteit zal Imtech gebruiken om bestaande (stand-by) faciliteiten op te zeggen of af te lossen en voorziet gelijktijdig in de financiering van verdere groei, zowel autonoom als door middel van acquisities. De faciliteiten zijn ongesecureerd en de rentemarge is gerelateerd aan de net debt/ebitda ratio. Tegelijkertijd voorziet de nieuwe kredietfaciliteit in de financiering van de behoefte aan extra werkkapitaal, voortvloeiend uit de snel in omvang toenemende activiteiten. Tevens zal Imtech een groepsbankgarantiefaciliteit opzetten van circa 550 miljoen euro ten behoeve van divisies en werkmaatschappijen. De bestaande niet-gecommitteerde bilaterale kredietfaciliteiten van circa 200 miljoen euro zullen worden voortgezet. De op te zetten groepsbankgarantiefaciliteit zal, evenals de kredietfaciliteit, profiteren van het gunstige kredietprofiel van Imtech en leidt tot een substantiële verlaging van bankgarantiekosten. Met deze herfinanciering kan Imtech zich volledig richten op verdere invulling van haar ambitieuze groeistrategie. 6

7 Voorgenomen aandelensplitsing Het Imtech-aandeel, genoteerd aan de Euronext Amsterdam, liet een stijging zien van 75% in 2006 en 32% in de eerste helft van Op 30 juni 2007 was de waarde van het aandeel opgelopen tot 64,26 euro. Om de verhandelbaarheid van het aandeel te vergroten is Imtech voornemens de aandelen te splitsen in de verhouding van drie nieuwe aandelen voor elk bestaand aandeel. Deze aandelensplitsing is mede gebaseerd op het vertrouwen dat Imtech heeft inzake verdere groei en het bereiken van de strategische doelstellingen in het jaar De voor de aandelensplitsing noodzakelijke statutenwijziging zal aan de orde komen op een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (BAVA), die plaats zal vinden op 1 oktober 2007 ten kantore van Imtech N.V. te Gouda. Update strategie (scope: 2012) Imtech levert een samenhangend pakket van technische dienstverlening met een concentratie op een aantal landen in Europa (Benelux, Duitsland, Oost-Europa, UK en Spanje) en de deels internationale markt van ICT & Maritiem (ICT, Technology, Maritiem en Mobility). De combinatie van de technologische kerncompetenties elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw wordt over de volle diepte (consultancy, design, engineering, implementatie, maintenance management en maintenance services) in vier markten (Buildings, Industry, Maritiem, Infra/ Mobility) aangeboden. Deze combinatie is in samenhang met de bereikte schaalgrootte onderscheidend en geeft Imtech een uniek profiel. Continue groei vanaf 1993 Vanaf 1993 heeft Imtech strategisch gezien ingezet op het bereiken van toenemende opbrengsten bij een hogere EBITA-marge en dus hogere winstgevendheid door: hoge autonome groei in bestaande geografische en technologische thuismarkten; versterking van de positie door geografische overnames in de door Imtech gekozen Europese thuislanden ten einde minimaal een top-3 positie in elk Imtech-land te bereiken; overname van hightech diensten in de deels internationale markt van ICT & Maritiem. Dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Raad van Bestuur: Op weg naar 5 miljard euro opbrengsten in We hebben ons in de eerste helft van dit jaar met een toename van de EBITA van 38% - waarvan 16% autonoom - uitstekend ontwikkeld. Deze forse groei komt voort uit onze sterke marktposities in aantrekkende markten, onze technologische expertise en ons succesvol acquisitiebeleid. De operationele EBITAmarge nam toe van 4,0% naar 4,6%. In de Benelux gaat het steeds beter, in Duitsland profiteren we van de positieve gevolgen van de economische groei, in Spanje en vooral de UK groeide Imtech sterk. In de technologische markt van ICT & Maritiem groeiden we met een toename van de EBITA van 66% zelfs explosief. Bovendien hebben we wederom een aantal succesvolle ondernemingen overgenomen die goed bij ons passen. De orderportefeuille bereikte met een niveau van ruim 3,5 miljard euro een recordhoogte. Onze strategie bewijst zijn waarde. Deze groei willen we ook in de toekomst vasthouden. Daarom hebben we onze groeistrategie geactualiseerd. We streven naar een opbrengstenniveau van 5 miljard euro in 2012 en handhaven onze doelstelling voor een operationele EBITA-marge van 6%. Deze strategie is succesvol geweest. Vanaf 1993 laat Imtech sterke groei van opbrengsten en EBITA zien, elk jaar opnieuw. De CAGR (Compound Annual Growth Rate) in de periode is als volgt: opbrengsten: 13,7% EBITA: 20,8% Met dit trackrecord behoort Imtech tot de snelstgroeiende technologie-ondernemingen in Europa. Ruimte voor verdere groei Voor de periode tot 2012 heeft Imtech deze succesvolle groeistrategie geactualiseerd. Hierbij is de belangrijkste constatering dat de Imtech-strategie ook tot 2012 voldoende ruimte biedt voor verdere groei. De geografische en technologische markten waarin Imtech acteert bieden voldoende ruimte tot verdere autonome groei en acquisities. Imtech competentiepiramide De core business van Imtech bestaat uit technologische totaaloplossingen door de combinatie van elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw in de markten van Buildings, Industry, Maritiem, Infra/Mobiliteit over de volle diepte van het dienstverleningsspectrum. 7

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010 IMTECH 2.0

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010 IMTECH 2.0 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010 IMTECH 2.0 Groene technologie Medewerkersbetrokkenheid Transparante strategie Innovatie Maritiem 25.000 medewerkers met drive Werktuigbouw Klantgericht Industrie Milieu Europese

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% 1 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: 1.063 miljoen euro

Nadere informatie

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 2007 in HRM KERNPUNTEN 2007 topjaar voor Imtech: EBITA: 156,5 miljoen euro, + 38,1% (autonoom + 21,2%) Opbrengsten: 3.346 miljoen euro, + 17,9% (autonoom + 7,2%) Orderportefeuille: 3.815 miljoen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot 4.514 miljoen euro, prima basis voor 2009 2008 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL JAARVERSLAG KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: 2.067 miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: 2.110 miljoen euro (+

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL J AARVERSLAG SAMEN SUCCESVOL KERNPUNTEN Versterking marktposities Europa Goed resultaat onder ongunstige marktomstandigheden EBITA: 73,9 miljoen euro, + 8,0% (autonoom + 0,4%) Nettowinst: 44,0 miljoen

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

CORPORATE BROCHURE 2012

CORPORATE BROCHURE 2012 SIMAC CORPORATE BROCHURE 2012 adressen inhoudsopgave holding Techniek nv Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven telefoon +31 (0)40 258

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

het doel van inno vatie

het doel van inno vatie het doel van inno vatie De veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit. Vele vernieuwingen worden gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Door op deze ontwikkelingen en trends in

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Professionaliteit en betrokkenheid

Professionaliteit en betrokkenheid Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie

Nadere informatie

www.strukton.com Strukton Westkanaaldijk 2, Utrecht Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Telefoon +31 (0)30 248 69 11 Fax +31 (0)30 248 64 66

www.strukton.com Strukton Westkanaaldijk 2, Utrecht Postbus 1025 3600 BA MAARSSEN Telefoon +31 (0)30 248 69 11 Fax +31 (0)30 248 64 66 JAARverslag 2009 JAARverslag 2009 Dit jaarverslag verschijnt alleen in digitale vorm. De pdf is te downloaden via www.strukton.com. In gedrukte vorm publiceert Strukton een publieksverslag met de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

IMTECH IN BELGIË TECHNOLOGY THAT IMPROVES SOCIETY

IMTECH IN BELGIË TECHNOLOGY THAT IMPROVES SOCIETY IMTECH IN BELGIË TECHNOLOGY THAT IMPROVES SOCIETY Missie en toegevoegde waarde Technology that improves society Technologie is niet meer uit onze samenleving weg te denken. Technologie biedt oplossingen

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN 2013 DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN TKH beschikt over vier kerntechnologieën, die op verschillende manieren worden gecombineerd en gebruikt, afhankelijk van de situatie en de gewenste

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2008

Océ Jaarverslag 2008 Océ Jaarverslag 2008 Exemplaren van de Nederlandstalige en de in het Engels vertaalde versie van dit jaarverslag kunt u aanvragen bij Océ N.V. afdeling Corporate Communications telefoon (077) 3592000

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen Jaarverslag 2008 2 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende niche-speler zijn met Telecom, Building en Industrial Solutions, gebaseerd op technologisch geavanceerde systeemconcepten, producten en

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Jaarverslag 2007 Rabo Bouwfonds Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Rabo Bouwfonds Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2007 Voorwoord Rabo Bouwfonds in 2007 Kerngegevens Bestuur

Nadere informatie

Wolters Kluwer in vogelvlucht

Wolters Kluwer in vogelvlucht Wolters Kluwer in vogelvlucht Bedrijfsprofiel De feiten Jaaromzet: EUR 3,7 miljard (USD 3,4 miljard) Aantal medewerkers: ongeveer 19.000 Activiteiten in meer dan 25 landen in Europa, Noord-Amerika en Asia

Nadere informatie

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln Persbericht Resultaten eerste halfjaar 2002 Licht nettoverlies eerste zes maanden; Verwachting 2 e helft 2002: een bescheiden positief nettoresultaat H1-2002 H1-2001 Resultaat vóór rente, afschrijvingen

Nadere informatie

One-stop-shop for a healthy future

One-stop-shop for a healthy future One-stop-shop for a healthy future Jaarverslag 2009 Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. De Nederlandse versie is bindend in geval van eventuele tegenstrijdigheden. An English translation

Nadere informatie

MAANDBERICHT OVER SEPTEMBER 2009

MAANDBERICHT OVER SEPTEMBER 2009 MAANDBERICHT OVER SEPTEMBER 2009 Inleiding Voor de zevende achtereenvolgende maal werd de verslagmaand met hogere koersen afgesloten. De AEX-index kon 5,1% toevoegen op 311,65, terwijl de Amsterdam Midkap

Nadere informatie