INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn"

Transcriptie

1 INTERACTIE TUSSEN WETENSCHAP, PRAKTIJK EN ZORGVRAAG Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn VERSLAG 2014

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Missie, Doelstelling en Werkwijze 2014 in het teken van Transitie in de zorg De academische werkplaatsen Academische Werkplaats Geestdrift Geestelijke Gezondheid Academische Werkplaats Verslaving Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Academische Werkplaats Preventie Verzekerd Effectiviteit Individuele Preventie Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid Academische Werkplaats Sociaal Werk Academische Werkplaats Ouderen Academische Werkplaats Jeugd Dwarsverband Gezondheidseconomie Dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg Kennisuitwisseling Symposia en bijeenkomsten in 2014 Onderwijs Stolte Advanced Programme Management voor Medici Masterclass Eerstelijns Bestuurders Overzicht onderzoeksprojecten 2014 Tranzo Adviesraad Medewerkers Externe representaties Publicaties Internationale publicaties Internationale voorpublicaties online Nationale publicaties Externe presentaties en abstracts Internationale presentaties en abstracts Nationale presentaties en abstracts Promoties & oratie

3 BOVEN: HENK GARRETSEN EN KONINGIN MÁXIMA LINKS: LENA VAN GASTEL IN GESPREK MET KONINGIN MÁXIMA VOORWOORD De bijdrage van Tranzo aan kennisontwikkeling en -uitwisseling op het gebied van zorg en welzijn is in 2014 verder gegroeid. In samenwerking met de Stichting Sociaal Werk, een initiatief van NIM Maatschappelijk Werk in Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de MO groep, is de nieuwe Academische Werkplaats Sociaal Werk gestart. De werkplaats wordt getrokken door de nieuw benoemde bijzonder hoogleraar Sociaal werk René Schalk en coördinator Tine van Regenmortel (tevens hoogleraar aan de KU Leuven). Daarnaast is het afgelopen jaar het interfacultaire dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg ingericht waarmee we ons bewegen op het grensvlak van sociale en technologische innovatie. Tenslotte zijn in 2014 voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Academische Werkplaats Jeugd. In november heeft Katrien Luijkx als bijzonder hoogleraar Ouderenzorg haar oratie Horen, zien en samen zorgen uitgesproken. Het afgelopen jaar zijn drie nieuwe bijzonder hoogleraren gestart. Esther de Vries is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ketenzorg met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem. Hiermee wordt een sterke band gelegd met het Jeroen Bosch ziekenhuis te s-hertogenbosch. De samenwerking met het RIVM is versterkt door de benoeming van Caroline Baan tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Integrale gezondheidszorg. Jac van der Klink is benoemd als bijzonder hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. Deze leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door Ascender, Dow Benelux en de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH). Vermeldenswaardig is dat Yvonne Vanneste, jeugdarts bij de GGD West-Brabant en als science practitioner verbonden aan Tranzo, is verkozen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van Tranzo speelt een leidende rol op het terrein Social Innovation en zorg. Tranzo is over dit thema in gesprek geweest met Hare Majesteit Koningin Máxima tijdens haar werkbezoek aan Tilburg University op 18 maart. In 2015 wordt Social innovation & Co-creatie het verbindende jaarthema en zullen de jaarlijkse zorgsalons hier aandacht aan besteden. Deze zorgsalons stonden in 2014 in het teken van transities in de zorg. We willen onze circa 60 samenwerkingspartners heel hartelijk danken! De kennisontwikkeling en -uitwisseling binnen Tranzo is alleen maar mogelijk dankzij de co- creatie met hen. Aad de Roo, Directeur SWOOG Henk Garretsen, Voorzitter Tranzo Voorwoord

4 MISSIE, DOELSTELLING EN WERKWIJZE Onze missie Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en -uitwisseling willen we het evidence based werken bevorderen. Voor ons gaat het in evidence based werken om drie soorten kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, de professionele expertise van de zorgverlener en de kennis en expertise van de burger en/of de cliënt/patiënt. De interactie tussen de onderzoekers, professionals (zoals zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de vraagzijde is dan ook van groot belang. Drie belangrijke principes De drie belangrijke principes die ten grondslag aan de werkwijze van Tranzo liggen zijn: volstrekte gelijkwaardigheid tussen de universiteit en de samenwerkingspartners uit de praktijk, persoonlijke contacten op meerdere niveaus binnen de betrokken organisaties, en win-win : alle betrokken partijen moeten voordeel hebben aan de samenwerking. Binnen academische werkplaatsen spelen science practitioners, professionals die deels werken in de praktijk en deels binnen de universiteit, een centrale rol. Zij zijn de brug tussen wetenschap en praktijk. Meer informatie over onze academische werkplaatsen vindt u op GEZONDHEIDSECONOMIE SOCIAAL WERK PUBLIEKE GEZONDHEID ZORGINNOVATIE Onze werkwijze: de academische werkplaats Tranzo richt zich op de interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag. In co-creatie met de praktijk heeft Tranzo meerdere academische werkplaatsen opgericht. Dit zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen Tranzo, Tilburg University en praktijkinstellingen. Binnen een academische werkplaats wordt gewerkt aan innovatie van het (zorg) aanbod in de betrokken sector. De samenwerking vindt plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen gezamenlijk wordt vastgesteld. Centrale onderzoeksthema s zijn kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en evidence based werken. Missie, Doelstelling en Werkwijze

5 2014 IN HET TEKEN VAN TRANSITIES IN DE ZORG Ieder jaar staat er binnen Tranzo één thema centraal. In 2014 was het onderwerp transities in de zorg. De vier Tranzo Zorgsalons stonden in het teken van dit thema. Een korte terugblik. ZORGSALON MAART 2014 DE PARTICIPATIEWET: ARBEIDSPARTICIPATIE DROOM OF DAADWERKELIJK REALISEREN?! In de zorgsalon is stilgestaan bij de participatiewet en wat die betekent vanuit diverse perspectieven. Prof. dr. Frans Nijhuis heeft vanuit zijn vakgebied inzicht gegeven in de kenmerken van een inclusieve arbeidsorganisatie, dit is participatie vanuit het wetenschappelijk perspectief. Bert van Boggelen vertelde vanuit de praktijk over zijn ervaringen als zijnde kwartiermaker aan een arbeidsmarkt waarin iedereen een eerlijke kans krijgt. Participatie vanuit de praktijk van werkgevers. Lenneke Elfers en Clarissa Silva stonden stil bij het belang van werk bij het terugkeren in de maatschappij na een psychiatrische opname, participatie uit eigen ervaring in het teken van Transities in de zorg 9

6 ZORGSALON JUNI 2014 Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van de burgers In de zorgsalon Transities in de ouderenzorg lichtte Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Social Work bij Fontys Hogeschool de paradox van het versterken van informele zorg toe. Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers blijkt slecht te passen bij hun behoeften. Ad Pijnenborg, initiatiefnemer van een zorgcoöperatie in Hoogeloon, lichtte de uitgangspunten en meerwaarde van zorgcoöperaties toe. Ook de interactie tussen leden van de zorgcoöperatie en beroepskrachten van andere zorgorganisaties, maar ook van gemeenten en zorgverzekeraars, kwamen aan de orde IN HET TEKEN VAN TRANSITIES IN DE ZORG 2014 in het teken van Transities in de zorg 11

7 2014 IN HET TEKEN VAN TRANSITIES IN DE ZORG ZORGSALON SEPTEMBER 2014 Transities binnen de jeugdzorg: Wie is nu eigenlijk de kapitein? In de derde zorgsalon van 2014 stond de transitie binnen de jeugdzorg centraal. Roos Sohier (Provinciale Raad Gezondheid Brabant), dr. Erna Hooghiemstra (Avans Hogeschool) en Geert Klasens (Stichting De Noodkreet) gaven elk hun eigen visie op de vraag wie nu eigenlijk de kapitein is bij alle transformaties binnen de zorg. Duidelijk werd dat de samenleving, en daarmee het werkveld van de jeugdzorg, ingrijpend en in een rap tempo aan het veranderen is. Dit vraagt om innovatieve werkwijzen, creatieve professionals en zorgvragers die aan het roer staan en - waar nodig en mogelijk deze tijdelijk kunnen overgeven aan anderen in het teken van Transities in de zorg 13

8 ZORGSALON NOVEMBER 2014 Transities en innovaties in het zorgstelsel De vierde zorgsalon ging over innovaties in de zorg. Prof. dr. Carla Koen betoogde dat de levenscyclus van het huidige zorgstelsel aan haar einde is gekomen en dat decentralisatie onvermijdelijk is. Tevens zullen de innovaties vooral van buiten de zorgsector komen, omdat zij geen last hebben van locked in effecten. Er kwamen voorbeelden voorbij waarbij industrieel ontwerpers problemen in de geestelijke gezondheidszorg oppakken en met effectieve interventies komen zoals de app Temstem voor mensen die stemmen horen IN HET TEKEN VAN TRANSITIES IN DE ZORG 2014 in het teken van Transities in de zorg 15

9 ACADEMISCHE WERKPLAATS GEESTELIJKE GEZONDHEID (GEESTDRIFT) Vlnr bovenste rij: Prof. dr. Inge Bongers, Dr. Diana Roeg, Dr. Evelien Brouwers, Dr. Ilja Bongers Onderste rij: Dr. Arno van Dam, Prof. dr. Hedwig van Bakel, Dr. Margot Joosen, Dr. Helene Andrea Niet op de foto: Prof. dr. Jaap van Weeghel, Dr. Martin Smits, Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen, Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis De Academische Werkplaats op het gebied van geestelijke gezondheid, Geestdrift, is de oudste werkplaats van Tranzo. In deze AW werken GGz Eindhoven, GGz Breburg en Tilburg University samen op structurele basis. Daarnaast zijn er organisaties op projectbasis aangesloten. Binnen de AW zijn vijf leerstoelen gevestigd, elk met een eigen aandachtsgebied. Dit zijn Forensische Geestelijke Gezondheidszorg (Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen, GGzE), Evidence Based Management in de (geestelijke) gezondheidszorg (Prof. dr. Inge Bongers, GGzE), Sociale Psychiatrie (Prof. dr. Christina vd Feltz-Cornelis, GGz Breburg), Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen (Prof. dr. Jaap van Weeghel, Parnassia Groep) en Infant Mental Health (Prof. dr. Hedwig van Bakel, Dimence). Academische Werkplaats Geestdrift in 2014 Het jaar 2014 kende verschillende hoogtepunten, waarvan de belangrijkste de ondertekening was van de derde samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar tussen GGzE, GGz Breburg en Tranzo, Tilburg University. De feestelijke ondertekening van het convenant vond plaats tijdens het symposium: Innovatie in de GGz: Wat wil en moet de nieuwe professional weten? Andere hoogtepunten waren drie promoties in Op 14 februari promoveerde Greet Wilrycx (GGz Breburg) op het proefschrift: Competenties van de professional verbeterd? Een longitudinale studie naar het implementeren van herstelondersteunende zorg. Op 14 maart promoveerde Joyce Bierbooms (GGzE) op het proefschrift Strategische marktoriëntatie in de geestelijke gezondheidszorg. Marleen Bink tenslotte (GGzE,Tranzo) verdedigde op 12 mei haar proefschrift Shifting attention to neurofeedback: Psychophysiology in adolescents with ADHD and autism spectrum disorders. Er werden binnen de academische werkplaats in 2014 in totaal 48 artikelen in de internationale wetenschappelijke literatuur gepubliceerd, en 15 in Nederlandstalige vakliteratuur. Naast de kennisuitwisseling via deze publicaties zijn er 94 presentaties gehouden op nationale en internationale congressen, en zijn er kennisuitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd, zoals het symposium van ForCA (Forensisch Consortium Adolescenten) Het gaat om de jongere: Kennis, kunde en kosteneffectiviteit, en het symposium gekoppeld aan de promotie van Greet Wilrycx op 14 februari: De weg naar herstel ligt open hoe nu verder? Ook werden er kennisuitwisselingsbijeenkomsten voor hulpverleners en onderzoekers tezamen georganiseerd over sensomotorische materialen (drukvesten en verzwaarde dekens) en de inzet van technologie in High & Intensive Care binnen de psychiatrie. Verder werden er externe subsidies geworven bij NWO, ZonMw, Kwaliteit Forensische Zorg en het Institution of Occupational Safety and Health. Hierdoor kon nieuw onderzoek starten, onder andere het onderzoek Quality of life assessment of people with psychiatric problems in need for help. One size does not fit all. Contactpersonen Dr. Evelien Brouwers, coördinator Academische Werkplaats Geestdrift +31 (0) Dr. Margot Joosen, coördinator Academische Werkplaats Geestdrift +31 (0) De Academische Werkplaats Geestrift is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University, GGZ Eindhoven en de Kempen en GGz Breburg. Daarnaast wordt op projectbasis samengewerkt met Stichting Pameijer, Prisma, Elisabeth Ziekenhuis, Dijk & Duin/ Parnassia Groep, Dimence, Herlaarhof, RIBW Arnhem en Veluwevallei, RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden, RIBW Gooi- en Vechtstreek, het Trimbos Instituut, GGz Nederland, en GGz Westelijk Noord Brabant Academische Werkplaats Geestdrift Academische Werkplaats Geestdrift

10 ACADEMISCHE WERKPLAATS VERSLAVING Kennisvermeerdering en kennisverspreiding over verslaving, zorg en beleid staan centraal binnen de Academische Werkplaats Verslaving. Projecten richten zich op zorg op bevordering van de volksgezondheid. Ook wordt onderzoek verricht naar factoren die samenhangen met verslaving. Academische Werkplaats Verslaving in 2014 In 2014 zijn twee promotieonderzoeken succesvol afgerond. Meriam Janssen is in december 2014 gepromoveerd op het proefschrift Social marketing in alcohol prevention. Intervention development for adolescents. In dit project zijn met de methodiek sociale marketing twee alcohol interventies op maat ontwikkeld voor twee op houding onderscheiden segmenten in de doelgroep jongeren van jaar. Het onderzoek naar de beeldvorming en het stigma dat kleeft aan alcohol- en drugsverslaving is ook in 2014 afgerond. De promotie van Leonieke van Boekel vond in januari 2015 plaats. In dit onderzoek wordt de genoemde beeldvorming belicht vanuit 4 invalshoeken: de algemene bevolking, huisartsen, zorgverleners, en verslaafde cliënten die in behandeling zijn. Internationaal is vanuit de werkplaats deelgenomen aan een aantal projecten. Een ervan, het Europese project Local Pass nadert zijn voltooiing. In dit project is samengewerkt met 5 landen en 9 organisaties, met als doel het ontwikkelen van een integrale en innovatieve lokale aanpak om nieuwe trends in druggebruik te identificeren, te monitoren en aan te pakken. Vlnr Leonieke van Boekel MSc, Dr. Hanneke van Gestel, Prof. dr. Hendrik Roozen, Drs. Meriam Janssen, Dr. Diana Roeg, Dr. Jolanda Mathijssen, Prof. dr. Henk Garretsen, Dr. Evelien Brouwers Contactpersoon Prof. dr. Hendrik Roozen, coördinator Academische Werkplaats Verslaving +31 (0) De Academische Werkplaats Verslaving is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en het Instituut voor Leefwijzen en Verslaving (IVO), de verslavingszorginstellingen Novadic-Kentron en IrisZorg met het Department of Health Studies van Stavanger University Academische Werkplaats Verslaving Academische Werkplaats Verslaving

11 ACADEMISCHE WERKPLAATS LEVEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Vlnr: L. J. Koolen Msc, Dr. M. Hermsen, AP. van der Meulen Msc, S. Wintels Msc, K. van den Bogaard Msc, L. van Alphen Msc, I. van Asselt-Goverts Msc, Dr. M. Meppelder-de Jong, G. Gokoel, K. de Geus Msc, Drs. A. Leenders, E. Kuis Msc, L. Heerkens, Prof. dr. P. Embregts, C. Onverwagt, H. Pelleboer Msc, Dr. L. Hendriks, N. Frielink Msc, Dr. E. Taminiau, Dr. L. van Boekel, Dr. J. Habraken, S. Giesbers Msc, T. Tournier Msc, Drs. M. Kersten, Dr. W. van Oorsouw De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking streeft naar het stimuleren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek met als doel het versterken van eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en diegenen die hen ondersteunen. Binnen deze ambitie zijn drie onderzoeksthema s gedefinieerd: 1) Onderzoek ten behoeve van medewerkers in het primaire proces, 2) Onderzoek naar effectieve interventies voor mensen met een verstandelijke beperking, 3) Versterken van eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Aan deze werkplaats is de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling verbonden. Deze leerstoel is in 2010 gevestigd, wordt gefinancierd door Dichterbij en bezet door prof. dr. Petri Embregts. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking in 2014 In 2014 zijn diverse nieuwe projecten opgestart en een vergelijkbaar aantal projecten afgerond. Allereerst zijn er drie nieuwe promotieonderzoeken gestart. Een onderzoek naar de samenwerking tussen mensen met een verstandelijke beperking, familie, en begeleiders; een onderzoek naar de werkzame componenten van Triple-C; en een onderzoek naar ouders met een verstandelijke beperking. Naast deze promotieonderzoeken zijn in 2014 een aantal kortdurende subsidieprojecten gestart, zoals de beleving van onvrijwillige zorg bij personen met een matige tot ernstige beperking. Daarnaast werden de onderzoeksprojecten MiMakkus, Sterker dan de Kick, en Begeleiders in Beeld afgerond. Vanuit de academische werkplaats zijn in 2014 drie interventies ter beoordeling ingediend bij het erkenningstraject interventies in de langdurige zorg van Vilans. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de ingediende interventies op kwaliteit, relevantie en effectiviteit. Naast het wetenschappelijk onderzoek heeft de academische werkplaats activiteiten ontplooid op de terreinen van kennisuitwisseling en academisering. Allereerst participeerden de onderzoekers van de academische werkplaats in diverse nationale en internationale congressen. In 2014 was de academische werkplaats de organisator van het jaarlijkse ISED seminar. Hierbij waren 56 onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen aanwezig. Ook werd er een drukbezochte themamiddag over verslaving georganiseerd, waarbij de training Sterker dan de kick werd gepresenteerd. Daarnaast heeft in 2014 de aftrap van de eerste community plaatsgevonden rondom het thema staff interventions, waarbij professionele en ervaringskennis op innovatieve wijze kan worden ontsloten en het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk wordt gestimuleerd. Tot slot is de werkplaats in 2014 onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Petri Embregts (vanuit haar tweede Contactpersoon Dr. Wietske van Oorsouw, coördinator Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking +31 (0) leerstoel binnen Medische en Klinische Psychologie) betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een derdejaars bachelorvak en twee mastervakken binnen de Tilburg University opleiding psychologie. De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en Dichterbij, Lunet zorg, S & L zorg, Zuidwester, Koraal Groep, De Brabantse MEEorganisaties, ASVZ (Carantegroep), Amarant en LFB. Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen zoals hogescholen op projectbasis Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking

12 ACADEMISCHE WERKPLAATS KWALITEIT VAN HUISARTSEN- EN ZIEKENHUISZORG Vlnr: Prof. dr. Esther de Vries, Prof. dr. Dinny de Bakker, Prof. dr. ir. Roland Friele, Prof.dr. Diana Delnoij, Dr. ir. Bert Meijboom Contactpersoon Dr. ir. Bert Meijboom, coördinator Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg +31 (0) In de missie van onze academische werkplaats staat de afstemming van de zorg op de behoeften en vraag van de patiënt centraal, zodat minder verspilling optreedt en de resultaten verbeteren, zowel in termen van de ervaringen van de patiënt als de klinische effectiviteit en veiligheid. De Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekhuiszorg combineert vier gesubsidieerde leerstoelen (Prof dr. Dinny de Bakker, prof. Diana Delnoij, prof. dr. Roland Fiele, prof. dr. Esther de Vries) en het onderzoeksprogramma van de coördinator dr. ir. Bert Meijboom: Structuur en organisatie van eerstelijnszorg, afstemmen van het aanbod van de eerstelijnszorg op de lokale vraag en het gebruik van elektronische medische dossiers voor onderzoek en kwaliteitsmeting (prof. Dinny de Bakker); Maatschappelijke impact van gezondheidsrecht met de nadruk op wetten met betrekking tot de rechten van de patiënt en het verzekeringsstelsel (prof. Roland Friele); Kwaliteit en transparantie van zorg vanuit het perspectief van de patiënt, met een focus op de effecten van transparantie op kwaliteit en op de rol van patiëntenorganisaties in kwaliteitsbeleid (Prof.dr. Dinny de Bakker); Ketenzorg met bijzondere aandacht voor 1) verbetering van de zorg voor patiënten met downsyndroom, waarbij de patiënt en zijn welbevinden, kwaliteit van leven, en mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij centraal staan, en 2) verbeterde, vroegtijdige herkenning van en zorg voor patiënten met antistofdeficiënties (Prof.dr. Esther de Vries) Operationeel management van de gezondheidszorg om vorm te geven aan de organisatie van ketenzorg, bijvoorbeeld: patiënten logistiek, front/back office design en modulaire zorgaanbieding (dr. ir. Bert Meijboom) De Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenzorg in 2014 Dinny de Bakker organiseerde en leverde diverse bijdragen aan het congres Big Data voor de eerste lijn op 18 maart Samen met Paul Gemmel (Ghent University) organiseerde Bert Meijboom het Tranzo seminar Hoe operations management kan bijdragen aan vraag georiënteerde zorg op een kosteneffectieve wijze: Cases uit Vlaanderen en Nederland. In de zomer is de werkplaats versterkt met de komst van Esther de Vries, kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en een eerste science practitioner uit datzelfde ziekenhuis. Esther de Vries organiseerde de Educational Day van het tweejaarlijkse congres van de ESID (European Society for Immuno Deficiencies) in Praag, oktober. Tijdens de EUPHA in Glasgow, November, heeft Diana Delnoij als editor van de European Journal of Public Health een bijdrage geleverd aan de writing and publishing workshop voor jonge onderzoekers. Roland Friele is gevraagd als lid van de ZonMw werkgroep prevention of research waste. De Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsenen Ziekenhuiszorg is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en Huisartsengroepen en ziekenhuizen, NIVEL, Zorginstituut Nederland/Kwaliteitsinstituut, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Atrium MC, ErasmusMC, RadboudUMC en CHP Zuidoost Brabant Academische Werkplaats Kwaliteit van huisarten- en ziekenhuiszorg Academische Werkplaats Kwaliteit van huisarten- en ziekenhuiszorg

13 ACADEMISCHE WERKPLAATS PUBLIEKE GEZONDHEID BRABANT Vlnr Prof. dr. Ien van de Goor, Prof. dr. ing. Hans van Oers, Marjan de Kluijver, Piet van der Smissen MPH, Dr. Jolanda Mathijssen Contactpersoon Prof. dr. Ien van de Goor, coördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant +31( 013) /8137 Binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (AWPG Brabant) werken vijf organisaties samen om beleid, praktijk en onderzoek in de publieke gezondheid beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarbij wordt evidence based werken in praktijk en beleid van de lokale publieke gezondheid gestimuleerd om daarmee bij te dragen aan gezondheidswinst. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant in 2014 Op 10 februari werd tijdens het vijfde symposium van de werkplaats haar 10-jarig bestaan gevierd. Het was een drukbezocht symposium met deelnemers vanuit verschillende werkvelden. Dit keer werd voor het eerst de Frans Damen lezing gehouden. Maria van den Muijsenbergh hield een prikkelende lezing over kwetsbare groepen in onze samenleving. Voor het project (ziekteverzuimbegeleiding bij middelbare scholieren) van Yvonne Vanneste is zowel lokaal (krantenartikel in BN de Stem) als landelijk (interview op Radio 1) aandacht geweest. Voor JGZ instel- lingen, die ziekteverzuimbegeleiding uit willen voeren, is er een handboek verschenen. Yvonne heeft vanwege haar werk voor de prijs gewonnen voor de Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid. Binnen het Europese project van Hilde Spitters (Research into policy to enhance physical activity) zijn in 2014 drie policy games gespeeld (in Nederland, Denemarken en Roemenië). Dit jaar is een groot aantal projecten afgerond. Als eerste het project Tools ter bevordering van een effectieve samenwerking preventie-curatie in de wijk van Ilse Storm en Anke van Gestel. De resultaten hiervan zijn verschenen in een E-book. Het project Grip op determinanten van maatschappelijke onrust bij incidenten van Inge van Veggel heeft onder andere een eerste versie van een checklist van determinanten opgeleverd. Om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid is binnen het project Ontwikkeling van een standaard model voor een monitor sociaal kwetsbare groepen (Carolien van den Brink en Gemma Smulders) een instrument ontworpen, dat gemeenten helpt om inzicht te krijgen in sociaal kwetsbare groepen. Het project De Kennismakelaar, waarin actuele kennisvragen van gemeenten op een snelle, wetenschappelijk verantwoorde manier beantwoord werden, is afgesloten met een presentatie van factsheets en enkele korte filmpjes. En tot slot heeft Meriam Janssen op 17 december haar proefschrift Social Marketing in alcohol prevention. Intervention development for adolescents verdedigd. In 2014 is één nieuw promotieonderzoek gestart. Koen van de Swaluw gaat onderzoeken of een leefstijlinterventie gecombineerd met een loterij, mensen kan helpen bij hun doel om een gezond gewicht te bereiken. En ten slotte worden samen met de AWPG Limburg en de GGD-en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg de mogelijkheden verkend voor het ontwikkelen van een kennisnetwerk publieke gezondheid in Zuid Nederland. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en GGD Hart voor Brabant, GGD West- Brabant, GGD Brabant Zuidoost en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

14 ACADEMISCHE WERKPLAATS PREVENTIE VERZEKERD Vlnr Dr. Jolanda Mathijssen, Dr. Madelon Pijls, Prof. dr. Ien van de Goor Contactpersoon Dr. Jolanda Mathijssen, coördinator Academische Werkplaats Preventie Verzekerd +31 (0) In 2014 is de aandacht voor het integreren van preventie en zorg verder toegenomen. In de samenwerking tussen Tranzo en zorgverzekeraar CZ staat dit centraal. Hoe kan individuele preventie effectief worden ingezet om mensen met chronische aandoeningen of hoog risico daarop, te ondersteunen op weg naar een betere ervaren gezondheid of verminderde ziektelast. In februari vond een goed bezocht middagsymposium plaats bij CZ waarbij over mogelijkheden van individuele preventie en over de resultaten van de huidige projecten werd gepresenteerd en gediscussieerd. Academische Werkplaats Preventie Verzekerd in 2014 Een aantal kortlopende projecten is in 2014 in een afrondende fase gekomen. Over de resultaten van de gezinscoach interventie voor kinderen met overgewicht (uitgevoerd onder leiding van. kinderarts Edgar van Mil in het Jeroen Bosch Ziekenhuis) is een presentatie bij CZ gegeven Een wetenschappelijke publicatie wordt voorbereid. Eerste resultaten laten voorzichtige indicaties voor effectiviteit van de interventie bij meisjes, maar niet bij jongens, zien. Van het onderzoek naar effectiviteit van de BRAVO interventie, uitgevoerd bij diabetes type 2 patiënten van zorggroep Zorroo, zijn alle data inmiddels verzameld en worden nu analyses uitgevoerd. Voor het project naar de effectiviteit van de inzet van een participatiecoach voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt worden nog data verzameld voor de follow up meting. Uit tussentijdse metingen blijkt dat cliënten van de intergemeentelijke sociale dienst (Baanbrekers) Waalwijk onder begeleiding van de participatiecoach in staat zijn stappen te zetten op de participatieladder. Zij komen daarmee uit een sociaal isolement. Een aantal geeft aan zich beter te voelen. Indicaties voor effecten op het gebied van kwaliteit van leven, ervaren gezondheid, zorgkosten en andere kosten worden in kaart gebracht. Naast deze kortlopende projecten, lopen er drie promotieprojecten. Een daarvan is dit jaar gestart. Dit project is gericht op het inzetten van een leefstijlcoach voor mensen met chronische aandoeningen of hoogrisico in de eerstelijn. In samenwerking met CZ en de Universiteit van Maastricht en diverse zorggroepen wordt nagegaan of werken met een leefstijlcoach in aansluiting op de eerstelijn uitvoerbaar en effectief is, voor het bevorderen van een gezondere leefstijl bij deze doelgroep. In het onderzoek naar haalbaarheid en effectiviteit van het belonen van patiënten met chronische aandoeningen in de eerstelijn die een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) volgen, wordt binnenkort met de interventie-opzet gestart. De interventie wordt uitgevoerd met zorggroep Syntein. Dit jaar is een vragenlijstonderzoek uitgezet om te achterhalen welk type beloning de doelgroep het meest aanspreekt. Ten slotte is het onderzoek naar acceptatie van E-health in de zorg voortgezet. Met CZ en diverse hulpverleners (huisartsen, fysio- en oefentherapeuten) wordt nagegaan welke factoren acceptatie van E-health in de zorg door zowel patiënten als hulpverleners belemmeren of bevorderen. In aansluiting hierop is ook een project van de GGD West-Brabant met huisartsen uit Etten-Leur interessant. In een quasi-experimentele opzet wordt met CZ-fonds subsidie onderzocht wat de effectiviteit is van de Obli, een apparaatje dat zelfstandig wonende ouderen eraan herinnert voldoende te drinken. Via digitale informatie-overdracht worden ook mantelzorgers en de huisarts geïnformeerd over het drinkgedrag van de oudere. Eerste resultaten laten zien dat de Obli toegevoegde waarde heeft boven voorlichting over voldoende drinken. De Academische Werkplaats Preventie Verzekerd is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en Zorgverzekeraar CZ Academische Werkplaats Preventie Verzekerd Academische Werkplaats Preventie Verzekerd

15 ACADEMISCHE WERKPLAATS ARBEID EN GEZONDHEID In 2014 zijn de voorbereidingen voor de oprichting van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (AWAG) gestart en hebben de eerste activiteiten van die academische werkplaats plaats gevonden. Begin 2015 wordt de werkplaats formeel opgericht. Een belangrijk startpunt voor de oprichting van de academische werkplaats was de instelling van de bijzondere leerstoel Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid waarop Prof. dr. Jac van der Klink werd benoemd per 1 oktober Deze leerstoel werd ingesteld door het opleidingsinstituut Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), Psychologische dienstverlener Ascender en Chemisch bedrijf Dow Benelux BV. Deze partijen waren, samen met Arbo- en gezondheidsdienstverlener HumanCapitalCare en Tranzo, ook de initiatiefnemers voor de oprichting van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid. ZonMw steunt het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid met een financiële bijdrage. Duurzame inzetbaarheid van werknemers is vanwege maatschappelijke en demografische ontwikkelingen één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Overheidsmaatregelen en sociaal beleid binnen ondernemingen zijn gericht op toenemende arbeidsparticipatie van iedereen, ook groepen die kwetsbaar zijn met betrekking tot die arbeidsparticipatie, zoals mensen die uitvallen wegens psychische problemen, (jong) volwassenen met aangeboren of chronische gezondheidsproblemen, of werknemers die tot op hogere leeftijd doorwerken. Dit vraagt om meer kennis over wat nodig is om duurzame inzetbaarheid van deze groepen te realiseren. De AWAG wordt opgericht als platform waar onderzoek naar deze thema s wordt uitgevoerd en waar best practices en wetenschappelijke inzichten worden gedeeld. Prof. dr. Jac van der Klink Dr. Evelien Brouwers Contactpersoon Dr. Evelien Brouwers, coördinator Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid +31( 013) De Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en het opleidingsinstituut Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), Psychologische dienstverlener Ascender, Chemisch bedrijf Dow Benelux BV en HumanCapitalCare. ZonMw steunt het onderzoeksprogramma met een financiële bijdrage Academische Werkplaats Arbeid en gezondheid Academische Werkplaats Arbeid en gezondheid

16 ACADEMISCHE WERKPLAATS SOCIAAL WERK Vlnr Drs. Renske van der Zwet, Prof. dr. Tine van Regenmortel, Prof. dr. René Schalk, Drs. Els van Gilst, Wilma Numans MSc Niet op de foto: Linda Rothman De Academische Werkplaats Sociaal Werk volgt de transities in het sociale domein op. De omslag naar meer regie bij de burgers en zijn sociale omgeving en meer integraal werken in de wijk met diverse partners betekent een verandering in de rol van de sociale professional, is een grote uitdaging voor de gemeenten en houdt een risico in voor kwetsbare burgers. De academische werkplaats wil deze veranderingen wetenschappelijk onderbouwen en ondersteunen door innovatieve praktijken en methodieken mede te ontwikkelen, te implementeren en op hun effectiviteit te toetsen. Door het kruisen van wetenschappelijke kennis met praktijkkennis, managements/ beleidskennis én ervaringskennis van cliënten krijgt elke stakeholder hierbij een gelijkwaardige stem. Hoe sociaal werk het empowerment van burgers en van organisaties kan stimuleren in functie van een sterke, inclusieve samenleving staat in de onderzoeksagenda centraal. Een drieledige focus wordt hierbij gehanteerd: empowerment als overkoepelend kader, aandacht voor de meest kwetsbare burgers en voor hun leefwereldperspectief en een multilevel en multi-actor perspectief. Dit laatste aspect houdt in dat er naast de aandacht voor de individuele hulpverleningsrelatie ook onderzoek gebeurt naar bv. de randvoorwaarden van de organisatie, innovatieve samenwerkingen en de rol van de gemeente. Het perspectief van de verschillende stakeholders komt hierbij aan bod. Aan deze werkplaats is de leerstoel Sociaal Werk verbonden die wordt bezet door prof. dr. René Schalk. De projecten uit zijn vorige leerstoel Ouderenbeleid worden gecontinueerd in deze nieuwe leerstoel. Prof. dr. Tine van Regenmortel is aangetrokken vanuit de KU Leuven omwille van haar expertise in empowerment, sociaal werk en multiprobleemsituaties/armoede. Zij neemt de coördinatie en uitbouw van de academische werkplaats op zich. De Academische Werkplaats en leerstoel Sociaal Werk worden gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk. Academische Werkplaats Sociaal Werk in 2014 De Academische Werkplaats Sociaal Werk en de daaraan verbonden leerstoel Sociaal Werk zijn van start gegaan per 1 juli 2014 voor een periode van vijf jaar. In 2014 werd geïnvesteerd in het uittekenen van de onderzoeksagenda en het leggen van contacten met praktijkinstellingen, hogescholen, gemeenten en andere betrokken actoren bijvoorbeeld de MO groep. Zo is er structureel overleg voorzien met de HAN en NIM in het kader van de formulering van promotietrajecten en onderzoeksprojecten. Ook met praktijkinstellingen als ContourdeTwern in Tilburg en JP van den Bent stichting werden concrete afspraken gemaakt. Verschillende promotieonderzoeken zijn lopende bijvoorbeeld rond vrijwilligersbemiddeling. Het promotieonderzoek rond evidence based werken in welzijn gebeurt in samenwerking met Movisie en leverde een eerste internationale publicatie op. Verder is er samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek rond een promotieonderzoek over de toekomst van het sociaal werk met aandacht voor de andere rol van de professional. De seniorenbarometer wordt gecontinueerd en publicaties werden afgerond over dementie. Een bijdrage werd geleverd over Empowerment en zingeving op het Contactpersoon Prof. dr. Tine van Regenmortel, coördinator Academische Werkplaats Sociaal Werk + 31 (0) symposium Zingeving in sociaal werk, georganiseerd door HAN en NIM. Ten slotte wordt de startconferentie van de Academische Werkplaats en leerstoel voorbereid die zal doorgaan op 27 februari De Academische Werkplaats Sociaal Werk is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en Stichting Sociaal Werk. Initiatiefnemers en hoofdfinanciers van deze Stichting zijn NIM Maatschappelijk Werk in Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Andere betrokken actoren zijn momenteel de MO groep en Maatschappelijk Werk Midden-Limburg te Weert. De sponsoring is verder lopende. Ook op projectbasis zal samengewerkt worden met verschillende instellingen (vanuit de praktijk, onderzoek, onderwijs, gemeenten etcetera) Academische Werkplaats Sociaal werk Academische Werkplaats Sociaal werk

17 ACADEMISCHE WERKPLAATS OUDEREN Op foto: Prof. dr. Katrien Luijkx Contactpersoon Prof. dr. Katrien Luijkx, coördinator Academische Werkplaats Ouderen & bijzonder hoogleraar Ouderenzorg +31 (0) Het is onze ambitie om met kennis over de leefwereld van ouderen bij te dragen aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg, zodat ouderen erkend worden als unieke individuen en als volwaardige partners in de zorg. In de onderzoeksprojecten wordt zo snel mogelijk kennis over de leefwereld van ouderen ontwikkeld. Op basis hiervan worden, in samenwerking met zorgverleners, innovaties ontwikkeld en geëvalueerd. Om innovatie vanuit de leefwereld van ouderen in de dagelijkse zorgpraktijk te realiseren wordt kennis gedeeld. Per project wordt een klankbordgroep ingericht om voorlopige onderzoeksresultaten te delen met belanghebbenden en onderzoekers te voeden met inzichten uit de praktijk. Voor medewerkers van de organisaties die in de Academische Werkplaats Ouderen participeren worden Research Previews gehouden. In deze bijeenkomsten worden over een specifiek onderwerp voorlopige onderzoeksresultaten bediscussieerd. Resultaten worden ook toegankelijk gemaakt via publicaties en presentaties. Academische Werkplaats Ouderen in 2014 De lopende projecten worden op voortvarende wijze voortgezet, resulterend in diverse publicaties en presentaties. In 2014 zijn drie nieuwe projecten gestart. Willeke Vos, science practitioner vanuit Zuidzorg, is gestart met promotieonderzoek naar hoe netwerken van ouderen zich ontwikkelen in de loop van de tijd, als gevolg van zorgvragen en op welke wijze dit het welzijn beïnvloedt. De bestudeerde netwerken omvatten het sociale netwerk en het hulpverlenersnetwerk. Tina ten Bruggencate, science practitioner vanuit Fontys Hogeschool, startte met promotieonderzoek naar hoe eenzaamheid en sociale isolatie bij ouderen bestreden kan worden met sociale technologie. Tenslotte is dankzij subsidie van ZonMw een kortlopend verkennend onderzoek naar zorgcoöperaties gestart. Het rapport verschijnt begin 2015 en geeft een eerste inzicht in de werkzame en belemmerende factoren van zorgcoöperaties vanuit diverse perspectieven. Medewerkers van de participerende organisaties zijn enthousiast over de eerste twee Research Previews. In een YouTube filmpje geeft Lisette Schipper een samenvatting van de Research Preview over toegang tot de ouderenzorg en Sebastiaan Peek van die over acceptatie van technologie door ouderen. In de zorgsalon over transities in de ouderenzorg zijn zorgcoöperaties en de ingewikkelde positie van mantelzorgers besproken. Vrijdag 10 oktober was voor de Academische Werkplaats Ouderen een absoluut hoogtepunt. Het goed bezochte symposium Ouderen begrijpen!? startte met een groepsinterview. Vijf ouderen spraken openhartig met dagvoorzitter Petri Embregts over hun dagelijks leven en wat voor hen belangrijk is. De bijdragen van de drie wetenschappers sloten naadloos aan op het verhaal van deze ouderen. Aansluitend sprak Katrien Luijkx onder nog grotere belangstelling haar openbare rede getiteld Horen, zien en samen zorgen. Innovatie vanuit de leefwereld van ouderen uit ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Ouderenzorg. De Academische Werkplaats Ouderen is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en De Riethorst Stromenland, Volckaert, Surplus, De Wever, Stichting Schakelring, Stichting Groenhuysen, Zorggroep West- en Midden-Brabant, CZ Zorgkantoren, Brabantzorg en ZuidZorg. Daarnaast wordt op projectbasis samengewerkt met andere partijen, waaronder Fontys Hogescholen Academische Werkplaats Ouderen Academische Werkplaats Ouderen

18 ACADEMISCHE WERKPLAATS JEUGD In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Academische Werkplaats Jeugd. Binnen deze werkplaats staan drie perspectieven centraal: het perspectief van de jeugd en hun directe omgeving; het professioneel handelen van ondersteuners en hulpverleners, en; het professioneel handelen in relatie tot de context waarbinnen dit zich afspeelt zowel op organisatorisch niveau als op de wetgevende, faciliterende, sturende en controlerende rol van de overheid. Het centrale thema van de werkplaats is het versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin en de kracht van hun sociale omgeving enerzijds en de wisselwerking tussen de drie bovengenoemde perspectieven anderzijds. Dit vormt de basis voor de onderzoekslijnen, die in 2015 verder uitgewerkt zullen worden. De provincie Noord-Brabant heeft voor 13 maanden (tot 1 januari 2016) subsidie verstrekt voor de oprichting van de academische werkplaats. Een groot deel van deze subsidie wordt gebruikt om een structureel samenwerkingsverband financieel mogelijk te maken, het opbouwen en verder vormgeven van een (kennis) infrastructuur, het begeleiden van onderzoekers, het initiëren en acquireren samen met consortiumpartners van praktijkrelevant wetenschappelijk onderzoek en het bijdragen aan kennisontwikkeling en verspreiding. Een deel van de subsidie zal daarnaast gebruikt worden voor onderzoek naar de positie van de cliënt in de jeugdhulpverlening. Het eerste onderzoeksproject is inmiddels van start gegaan Het betreft een studie naar de Houvastmethodiek binnen de jeugdzorg; een methodiek gericht op het komen tot een gelijkwaardige relatie ouders die zijn vastgelopen in de jeugdzorg en professionals. Deze studie wordt gefinancierd vanuit het ZonMwprogramma Effectief werken in de jeugdsector. Er is voor de komende jaren een meerjarenbeleidsplan opgesteld, een stuurgroep ingesteld en het proces van het instellen van een leerstoel en benoeming hoogleraar is in gang gezet. Tevens is er hard gewerkt aan een subsidieaanvraag bij ZonMw. De Academische Werkplaats Jeugd is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en GGzEindhoven en de Kempen, GGZBreburg, GGD West-Brabant, GGD Brabant Zuidoost, Amarant Groep, K2, PON, Fontys, Avans, Stichting Jeugdzorgberaad Brabant (hieronder vallen de volgende jeugdzorginstellingen: Juzt, Kompaan en De Bocht, Bureau Jeugdzorg Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Oosterpoort en Maashorst) Topaze en LOC zeggenschap in zorg. Daarnaast zijn er nog gesprekken gaande met gemeenten en kinderopvangorganisaties. Contactpersoon Dr. Jolanda Mathijssen, coördinator Academische Werkplaats Jeugd +31 (0) Academische Werkplaats Jeugd Academische Werkplaats Jeugd

19 DWARSVERBAND GEZONDHEIDSECONOMIE Bij Tranzo wordt al vele jaren op verschillende plekken gezondheidseconomisch onderzoek verricht, in de eerste plaats rondom de leerstoelen van Johan Polder en Richard Janssen. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn determinanten van zorggebruik, kosten van de vergrijzing, patiëntenlogistiek en ketenzorg, zorginkoop, prestatiemetingen, en de invloed van de bekostigingssystematiek op kosten en kwaliteit van zorg. Sinds september van dit jaar is dit onderzoeksterrein versterkt met de leerstoel Integrale Gezondheidszorg van Caroline Baan en een drietal hieraan gerelateerde promovendi. In essentie gaat het hier om de behoefte aan kennis en inzicht naar welke preventieve, zorg en welzijns interventies op welke manier het beste kunnen worden ingezet voor welke personen om gezondheid te bevorderen, en kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te verbeteren. Onderzoeksvragen zijn daarom: Wat zijn effectieve, doelmatige interventies op het terrein van integratie van preventie, zorg en welzijn op de korte en (middel) lange termijn? Hoe verloopt het implementatieproces? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Door de verschillende onderzoekers wordt intensief samengewerkt, zowel door het verrichten van gezamenlijk onderzoek als het organiseren van interne en externe bijeenkomsten. In totaal werken nu acht mensen aan een gezondheidseconomisch proefschrift. Dwarsverband Gezondheidseconomie in 2014 De Tranzo gezondheidseconomen slaan de brug van wetenschap naar praktijk. Arthur Hayen ontving in april 2014 de Top Rate Reviewer award van het gezaghebbende tijdschrift Annals of Internal Medicine. Arthur werd hiermee verkozen tot beste reviewer van het jaar daarvoor. Suzanne Ruwaard bracht een werkbezoek aan de Verenigde Staten, waar zij in de Massachusetts uitgebreid onderzoek deed naar de Alternative Quality Contracts voor zorginkoop, die sinds een aantal jaren met succes worden toegepast door zorgverzekeraar Blue Cross Blue Shield. Het Dwarsverband Gezondheidseconomie is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University, het Centraal Planbureau, de Nederlandse Zorgautoriteit, Netspar, het Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg, Universiteit Maastricht, EMGO en Menzis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekostigt de leerstoel Economische Aspecten van Gezondheid en Zorg (Johan Polder) en de leerstoel Integrale Gezondheidszorg (Caroline Baan). Op foto Dr. ir. Bert Meijboom Contactpersoon Dr. ir. Bert Meijboom, coördinator Dwarsverband Gezondheidseconomie +31 (0) Academische Werkplaats Gezondheidseconomie Academische Werkplaats Gezondheidseconomie

20 DWARSVERBAND INNOVATIE EN TECHNOLOGIE IN DE ZORG Op foto Prof. dr. Inge Bongers Contactpersoon Prof. Dr. Inge Bongers, coördinator Dwarsverband innovatie en Technologie in de Zorg In het dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg brengt Tranzo onderzoek vanuit verschillende disciplines op het grensvlak van sociale en technologische innovatie bijeen. Mogelijkheden en (rand)voorwaarden voor de implementatie en opschaling van innovaties in de dagelijkse zorgpraktijk hebben onze speciale aandacht. Sociale en technologische zorginnovatie worden integraal benaderd. Die zorginnovaties staan centraal, die de zorg toekomstbestendig maken, waar eigen regie van patiënten en mantelzorgers voorop staat en die leiden tot een hogere kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Aan de perspectieven en belangen van de verschillende stakeholders in de zorg (onder andere patiënt, informele zorg, zorgprofessional, organisatie en financier) wordt aandacht besteed. In de Tranzo traditie, staat kennisontwikkeling en kennisdeling met, vóór en dóór de praktijk centraal. dr. Samantha Adams (TILT). Daarnaast participeren Tranzo medewerkers vanuit verschillende academische werkplaatsen in het dwarsverband. Het dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg is in 2014 opgericht. Het samenbrengen van interfacultaire expertise, kennis en ervaring op het terrein van Zorginnovatie stond centraal. Daarnaast is binnen het dwarsverband een eerste onderzoeksproject gestart in het kader van de Proeftuin Dementie. In dit onderzoek wordt een eerste inventarisatie van opschaalmogelijkheden van concrete innovaties uitgevoerd alsmede de belemmeringen die die mogelijkheden in de weg staan. Doel is te leren van good en bad practices en aanbevelingen te kunnen geven voor de toekomst binnen de Proeftuin. Het Dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en het European Research Institute of Services Science (ERISS) en Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) De kern van het dwarsverband vormen prof. dr. Inge Bongers (Tranzo, GGzE) als coördinerend hoogleraar, prof. dr Willem-Jan van den Heuvel (ERISS), dr. Martin Smits (Tranzo, School of Economics & Management), Academische Werkplaats Innovatie en Technologie in de Zorg Academische Werkplaats Innovatie en Technologie in de Zorg

INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn INTERACTIE TUSSEN WETENSCHAP, PRAKTIJK EN ZORGVRAAG Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn VERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 7 Voorwoord 49 Overzicht onderzoeksprojecten 2015 8 Missie, doel & werkwijze

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: door co-creatie verbonden Petri Embregts 11 april 2013 Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt

Nadere informatie

Ontwikkeling van evidence based producten. Luciënne Heerkens Petri Embregts

Ontwikkeling van evidence based producten. Luciënne Heerkens Petri Embregts Ontwikkeling van evidence based producten Luciënne Heerkens Petri Embregts Vertalen van evidence naar praktijk Evidence based practice Gewetensvol, oordeelkundig gebruik van beste bewijs om beslissingen

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts

Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden. Prof. dr. Petri Embregts Wetenschap en praktijk: in co-creatie verbonden Prof. dr. Petri Embregts Kwaliteit van zorg- en hulpverlening vindt in de meest wezenlijke vorm plaats in een betekenisvolle relatie tussen de cliënt en

Nadere informatie

Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers. 26 juni 2014

Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers. 26 juni 2014 Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers 26 juni 2014 Programma 15:00 uur Welkom door dagvoorzitter Prof. dr. Katrien Luijkx 15:10 uur Presentatie sprekers: Lilian Linders Ad Pijnenborg

Nadere informatie

Interactie. praktijk en zorgvraag. tussen wetenschap, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

Interactie. praktijk en zorgvraag. tussen wetenschap, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn verslag 2013 Inhoudsopgave 5 7 8 16 16 18 20 22 24 26 28 30 32 35 36 41 41 41 41 42 48 49 52 65 65 71 74

Nadere informatie

Interactie. praktijk en zorgvraag. tussen wetenschap, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

Interactie. praktijk en zorgvraag. tussen wetenschap, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn verslag 2012 Interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag Wetenschappelijk centrum voor zorg en

Nadere informatie

The Academic Collaborative Center Public Health Brabant: societal impact by co-creation. Prof. dr. Ien van de Goor Tilburg, sept 12th, 2016

The Academic Collaborative Center Public Health Brabant: societal impact by co-creation. Prof. dr. Ien van de Goor Tilburg, sept 12th, 2016 The Academic Collaborative Center Public Health Brabant: societal impact by co-creation Prof. dr. Ien van de Goor Tilburg, sept 12th, 2016 Academische collaborative centers: basic principles Academische

Nadere informatie

INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn INTERACTIE TUSSEN WETENSCHAP, PRAKTIJK EN ZORGVRAAG Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn VERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 7 Voorwoord 40 Postacademisch onderwijs 8 Nawoord 42 Promoties 10 Missie, doel

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Communities; een manier om nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken? Luciënne Heerkens, Mariska Eijsberg, Hanneke Kooiman

Communities; een manier om nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken? Luciënne Heerkens, Mariska Eijsberg, Hanneke Kooiman Communities; een manier om nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken? Luciënne Heerkens, Mariska Eijsberg, Hanneke Kooiman Communities; een manier om nieuwe kennis in de praktijk te gebruiken? L. Heerkens,

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voortgang lopend onderzoek

Voortgang lopend onderzoek Voortgang lopend onderzoek Een helicopterview Anneloes van den Broek Inhoudsopgave: 5 locaties Tilburg Breda Traverse Fontys Eindhoven Tilburg: Project efficiënte gegevensverzameling t.b.v. WO Promovendus:

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema

Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen. Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Kennissynthese arbeid en psychische aandoeningen Dr. F.G.Schaafsma Dr. H. Michon Prof. dr. J.R. Anema Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA) Definitie consensus groep EPA¹ - Sprake van psychische stoornis

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie

ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie ZonMw project Tools ter bevordering effectieve samenwerking preventiecuratie in de wijk 1 november 2013, Congres Eerste Lijn Ilse Storm (beleidsonderzoeker, AWPG, RIVM) Anke van Gestel (epidemioloog, AWPG,

Nadere informatie

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Samenwerking in academische netwerkensa

Samenwerking in academische netwerkensa Home no. 6 December 2014 Eerdere edities Verenso.nl Samenwerking in academische netwerkensa Verbetering van patiëntenzorg door wetenschap Drs. Monique A.A. Caljouw, wetenschappelijk coördinator UNC-ZH

Nadere informatie

Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities

Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities Noodzaak veranderende werkwijze onderzoekers binnen drie transities Ike Kroesbergen 1,2, Joyce de Goede 1,2, Carin Rots 1,2, Sandra Kuiper 1,2, Hans van Oers 1,3 1 GGD West-Brabant 2 Academische Werkplaats

Nadere informatie

Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies

Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies 1 juli 2015 dr. Lilian Linders Lector, Beroepsinnovatie Social Work l.linders@fontys.nl dr. Dana Feringa Associate Lector d.feringa@fontys.nl

Nadere informatie

mimakkus Sophie Wintels Charlotte Debruyn

mimakkus Sophie Wintels Charlotte Debruyn mimakkus Sophie Wintels Charlotte Debruyn Symposium Wetenschap en Praktijk: door co-creatie verbonden 11/4/13 mimakkus: belevingsgerichte zorg voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking Sophie

Nadere informatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie 10 jaar Lectoraat Rehabilitatie Overzicht Goede Tijden, Slechte Tijden Onderweg naar Morgen Goede Tijden Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen Willem Marrie Jannie Ben Caroline Peter Hanny

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam

Jaarverslag BJ 2013. Stichting Wetenschap Balans. 1 augustus 31 december. Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam Jaarverslag BJ 2013 1 augustus 31 december Stichting Wetenschap Balans Tel 06-46741683 Keileweg 8 3029 BS Rotterdam www.swbalans.nl info@swbalans.nl Inhoudsopgave Inhoud Highlights... 1 Strategische highlights...

Nadere informatie

Belang van wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie in GGz Breburg

Belang van wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie in GGz Breburg Belang van wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie in GGz Breburg Prof.dr. Christina van der Feltz-Cornelis Studieochtend De weg naar herstel ligt open hoe nu verder? CM van der Feltz-Cornelis Disclosure

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

Versie 29 juni 2017 Jeugd 18min/18plus In de gemeenten Groningen en Oldambt is samen met Menzis een methodiek

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Verbinding in perspectieven. Jelle de Vos Petri Embregts

Verbinding in perspectieven. Jelle de Vos Petri Embregts Verbinding in perspectieven Jelle de Vos Petri Embregts Inhoud Voorstellen: waarom doen we dit? Empowerment, autonomie en zelfbepaling: hoe kom ik in mijn kracht, hoe leer ik zelf te bepalen? Competentie:

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017

Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017 Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie of paradox? Trudy van der Weijden 16 juni 2017 Welkom Namens NHG en UM, CAPHRI, vakgroep HAG Speciaal welkom aan: - Familie en vrienden - Sprekers - Medewerkers

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg

Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg Geachte huisarts, Zorggroep RCH Midden-Brabant heef het initiatief genomen om valpreventie te implementeren

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen Kick off MMMensen met mogelijkheden 10 oktober 2013

Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen Kick off MMMensen met mogelijkheden 10 oktober 2013 Multidisciplinaire richtlijn Werk en Ernstige Psychische Aandoeningen Kick off MMMensen met mogelijkheden 10 oktober 2013 Ellen Otto & Daniëlle van Duin Kenniscentrum Phrenos Ontwikkeling Richtlijn Achtergrond

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

De VTV-2018 in het kort. Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst

De VTV-2018 in het kort. Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst De VTV-2018 in het kort Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) verkent de toekomst. Dat doet de VTV aan de hand van vragen zoals: Hoe

Nadere informatie

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Prof. Dr. Jan Hamers Academische Werkplaats Ouderenzorg Wat is de werkplaats? Hoe werken we? Wat is de opbrengst? Academische Werkplaats Ouderenzorg

Nadere informatie

Verschillende perspectieven op het leven van mensen met een verstandelijke beperking Symposium parallelsessie 1

Verschillende perspectieven op het leven van mensen met een verstandelijke beperking Symposium parallelsessie 1 Verschillende perspectieven op het leven van mensen met een verstandelijke beperking Symposium parallelsessie 1 Inleiding Vanuit verschillende gezichtspunten kunnen we kijken naar de wens van de cliënt

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman

ISOQOL-NL. Welkom. ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman ISOQOL-NL Welkom ISOQOL NL bestuur Caroline Terwee Sandra Beurskens Jolanda de Vries Lotte Haverman PROGRAMMA 10:00 10:10 Welkom voorzitter ISOQOL-NL Caroline Terwee 10:10 10:20 Intro dagvoorzitter Sandra

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma

Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Samenwerking UMC s voor toekomstbestendigheid van onze gezondheidszorg: het NFU Citrien e-health Programma Prof. dr. Marlies Schijven Chirurg / Hoogleraar AMC, Programmaleider NFU Citrien fonds E-Health

Nadere informatie

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015

Notitie. GGZ Rivierduinen. GGZ Rivierduinen Samen kiezen voor kwaliteit Zorgvisie 2015 Notitie GGZ Rivierduinen GGZ Rivierduinen Zorgvisie 2015 Blad 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 3.1. Herstel als leidend principe... 2 3.2. Passende Zorg... 3 3.3 Hoge professionele

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Factsheets AWPG

Factsheets AWPG Factsheets AWPG 2013-2017 www.ggdzl.nl www.academischewerkplaatslimburg.nl 1 2013 Beweegaanbod Brunssum. Inzicht in gebruik en aanbod van georganiseerde beweegactiviteiten in Brunssum. Waar worden ze georganiseerd

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013 Uitnodiging Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld, een van de werkstichtingen van Koraal Groep, promoveert op 28 november aanstaande op het onderwerp Medische beslissingen rond

Nadere informatie

LEERGANG DEMENTIEZORG ONTMOET DE EXPERT

LEERGANG DEMENTIEZORG ONTMOET DE EXPERT Opgeven voor deze leergang kan nog tot 1 augustus LEERGANG DEMENTIEZORG ONTMOET DE EXPERT PRAKTIJK ONTMOET WETENSCHAP DE ZORG VOOR DEMENTERENDEN IS JE VAK. JE STAAT ER ELKE DAG MIDDENIN: ALS PROFESSIO

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Wat werkt voor de oudere werknemers?

Wat werkt voor de oudere werknemers? Wat werkt voor de oudere werknemers? Hoe houdenwe mensenlangergezondaanhet werk Drs Wendy Koolhaas Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Disciplinegroep Gezondheidswetenschappen, Sociale Geneeskunde

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen

Expertisecentrum E-QUAL. Inhuldiging E-QUAL leerstoelen Expertisecentrum E-QUAL Inhuldiging E-QUAL leerstoelen 20 november 2014 Expertisecentrum E-QUAL URL: fmw.hogent.be/e-qual Coördinator: dr. Jessica De Maeyer Opgericht in de loop van het AJ 2011-2012 Is

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland

Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland In het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland werken bijna alle ketenpartners in de geboortezorg in de regio Zuidwest

Nadere informatie

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging

symposium Onderzoek de Jeugdhulp! Hoe wetenschap kinderen mee laat doen De uitdaging Onderzoek de Jeugdhulp! symposium dinsdag 5 april 2016 van 13.00-17.00 uur in Theater De Nieuwe Kolk, Weierstraat 1 in Assen Hoe wetenschap kinderen mee laat doen Goede jeugdhulp is van onschatbaar belang

Nadere informatie

Gezondheiden Zorg in Overijssel

Gezondheiden Zorg in Overijssel Gezondheiden Zorg in Overijssel Ontwikkelingen en Perspectieven Hans Peter Benschop Gemeente Hof van Twente Goor, 1 juni 2016 Hof van Twente Gezond Gemiddelde leeftijd hoger dan Nederlandse gemiddelde

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg

Workshop 3. Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Workshop 3 Het organiseren van samenwerken tussen huisartsenzorg en sociaal domein in Tilburg Frans van Muilwijk, Arts M&G, directeur GC Reeshof Hillary Hendriks, Huisarts GC Reeshof Karin Smeets, Strateeg

Nadere informatie

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014 Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden 16 juni 2014 Initiatiefgroep Transmurale Zorg Den Haag e.o. Lijn 1 Elzha GGD Haaglanden Zorgscala Woonservicewijken / Hulsebosch Advies

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject

Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geïntegreerde zorg door genetwerkte zorgorganisaties Eerste bevindingen van het CORTEXS onderzoeksproject Geert Van Hootegem G. Van Hootegem, E. Dessers, A. Mutsaerts, S. Pless, S. van den Oord, D. van

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG

DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG INVITATIONAL CONFERENCE Donderdag 19 november 2015 vanaf 12.00 uur Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen DYNAMIEK IN DE ACUTE INTENSIEVE ZORG in samenwerking met: twitter

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT

VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Sport Impact Bond SPORT IMPACT BONDS VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT KENNISDAG SPORT & BEWEGEN 14 DECEMBER 2017 Society Impact www.societyimpact.nl 3 CONTEXT VERZORGINGSSTAAT PARTICIPATIE- SAMENLEVING DECENTRALISATIE

Nadere informatie

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt

Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Gedragstrainer VGCt Hubert van der Kleij, directeur VGCt Onderzoek onder VGCt leden en in de markt bij klanten voor /aanbieders van gedragstrainingen Onderzoeksrapport : 18 mei 2012 door Maaike Leistra,

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Healthy Ageing Optimaliseren

Nadere informatie

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil:

tweede nationale studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk Een kwestie van verschil: Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (H van Lindert, M Droomers, GP Westert. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

Nadere informatie

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager

B elangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager B elangenverklaring In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten

Nadere informatie

Intentieverklaring tot deelname aan NEJA en bijdragen aan uitvoering meerjarenprogramma NEJA

Intentieverklaring tot deelname aan NEJA en bijdragen aan uitvoering meerjarenprogramma NEJA Het netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) is een samenwerkingsverband tussen praktijkinstellingen voor jeugdhulp en preventie, gemeente, kennisinstituten, hogescholen en universiteiten in de

Nadere informatie

GENERIEKE MODULE. Psychische stoornissen en een lichte verstandelijke beperking. Symposium Problematisch middelengebruik en LVB Resultaten Scoren

GENERIEKE MODULE. Psychische stoornissen en een lichte verstandelijke beperking. Symposium Problematisch middelengebruik en LVB Resultaten Scoren GENERIEKE MODULE Psychische stoornissen en een lichte verstandelijke beperking Symposium Problematisch middelengebruik en LVB Resultaten Scoren 31 oktober 2016 Els Bransen ebransen@trimbos.nl 1 Wat is

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp

Voorbij de geraniums. Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching. Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp Voorbij de geraniums Visiestuk over vitaliteit en vitaliteitscoaching Paulien Vermunt, Philip Spinhoven en Rudi Westendorp 14 maart 2014 Voorbij de geraniums Visiestuk vitaliteitsdenken en vitaliteitscoaching

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Inleiding In de tweede helft van de twintigste eeuw hebben vele maatschappelijke en zorg-gerelateerde ontwikkelingen plaatsgevonden, die van grote invloed zijn geweest op de manier

Nadere informatie

Implementatie Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (4-12 jaar) KIZO-project

Implementatie Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (4-12 jaar) KIZO-project Implementatie Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (4-12 jaar) KIZO-project Annemarie Schalkwijk Sandra Bot, co-promotor Petra Elders, co-promotor Giel Nijpels, promotor Lifestyle, Overweight and Diabetes

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking

Programma: bewegen en cognitie. Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking Programma: bewegen en cognitie Call voor onderzoek naar effecten van bewegen op het cognitief functioneren bij ouderen met een mobiliteitsbeperking 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en positie van het programma

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011

Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011 Kwetsbare ouderen en activiteiten Geriatrisch netwerk 2011 Doel Geriatrisch netwerk De kwaliteit van de zorgverlening voor de geriatrische zorgvrager en kwetsbare oudere verbeteren op het terrein van preventie,

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen

Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Sociale wijkteams en wijkpilots in Nijmegen Budgetaanvraag NIM - Tandem Linda Jansen ZZGzorggroep Els Bremer projectbureau MAAT Opzet van deze workshop Introductie : hoe transformeren Korte aftrap: wat

Nadere informatie

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health Presentatie Algemene Ledenvergadering 18 december 2014 Per initiatief volgt een update van activiteiten, betrokken projectpartners, bereikte resultaten en vervolgaanpak in het nieuwe jaar. Peter Portheine

Nadere informatie