INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTERACTIE PRAKTIJK EN ZORGVRAAG TUSSEN WETENSCHAP, Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn"

Transcriptie

1 INTERACTIE TUSSEN WETENSCHAP, PRAKTIJK EN ZORGVRAAG Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn VERSLAG 2014

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Missie, Doelstelling en Werkwijze 2014 in het teken van Transitie in de zorg De academische werkplaatsen Academische Werkplaats Geestdrift Geestelijke Gezondheid Academische Werkplaats Verslaving Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Academische Werkplaats Preventie Verzekerd Effectiviteit Individuele Preventie Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid Academische Werkplaats Sociaal Werk Academische Werkplaats Ouderen Academische Werkplaats Jeugd Dwarsverband Gezondheidseconomie Dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg Kennisuitwisseling Symposia en bijeenkomsten in 2014 Onderwijs Stolte Advanced Programme Management voor Medici Masterclass Eerstelijns Bestuurders Overzicht onderzoeksprojecten 2014 Tranzo Adviesraad Medewerkers Externe representaties Publicaties Internationale publicaties Internationale voorpublicaties online Nationale publicaties Externe presentaties en abstracts Internationale presentaties en abstracts Nationale presentaties en abstracts Promoties & oratie

3 BOVEN: HENK GARRETSEN EN KONINGIN MÁXIMA LINKS: LENA VAN GASTEL IN GESPREK MET KONINGIN MÁXIMA VOORWOORD De bijdrage van Tranzo aan kennisontwikkeling en -uitwisseling op het gebied van zorg en welzijn is in 2014 verder gegroeid. In samenwerking met de Stichting Sociaal Werk, een initiatief van NIM Maatschappelijk Werk in Nijmegen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de MO groep, is de nieuwe Academische Werkplaats Sociaal Werk gestart. De werkplaats wordt getrokken door de nieuw benoemde bijzonder hoogleraar Sociaal werk René Schalk en coördinator Tine van Regenmortel (tevens hoogleraar aan de KU Leuven). Daarnaast is het afgelopen jaar het interfacultaire dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg ingericht waarmee we ons bewegen op het grensvlak van sociale en technologische innovatie. Tenslotte zijn in 2014 voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Academische Werkplaats Jeugd. In november heeft Katrien Luijkx als bijzonder hoogleraar Ouderenzorg haar oratie Horen, zien en samen zorgen uitgesproken. Het afgelopen jaar zijn drie nieuwe bijzonder hoogleraren gestart. Esther de Vries is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ketenzorg met bijzondere aandacht voor downsyndroom en het immuunsysteem. Hiermee wordt een sterke band gelegd met het Jeroen Bosch ziekenhuis te s-hertogenbosch. De samenwerking met het RIVM is versterkt door de benoeming van Caroline Baan tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Integrale gezondheidszorg. Jac van der Klink is benoemd als bijzonder hoogleraar Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid. Deze leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door Ascender, Dow Benelux en de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH). Vermeldenswaardig is dat Yvonne Vanneste, jeugdarts bij de GGD West-Brabant en als science practitioner verbonden aan Tranzo, is verkozen tot meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van Tranzo speelt een leidende rol op het terrein Social Innovation en zorg. Tranzo is over dit thema in gesprek geweest met Hare Majesteit Koningin Máxima tijdens haar werkbezoek aan Tilburg University op 18 maart. In 2015 wordt Social innovation & Co-creatie het verbindende jaarthema en zullen de jaarlijkse zorgsalons hier aandacht aan besteden. Deze zorgsalons stonden in 2014 in het teken van transities in de zorg. We willen onze circa 60 samenwerkingspartners heel hartelijk danken! De kennisontwikkeling en -uitwisseling binnen Tranzo is alleen maar mogelijk dankzij de co- creatie met hen. Aad de Roo, Directeur SWOOG Henk Garretsen, Voorzitter Tranzo Voorwoord

4 MISSIE, DOELSTELLING EN WERKWIJZE Onze missie Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. Door in co-creatie met de praktijk te werken aan kennisontwikkeling en -uitwisseling willen we het evidence based werken bevorderen. Voor ons gaat het in evidence based werken om drie soorten kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, de professionele expertise van de zorgverlener en de kennis en expertise van de burger en/of de cliënt/patiënt. De interactie tussen de onderzoekers, professionals (zoals zorgverleners en beleidsmedewerkers) en de vraagzijde is dan ook van groot belang. Drie belangrijke principes De drie belangrijke principes die ten grondslag aan de werkwijze van Tranzo liggen zijn: volstrekte gelijkwaardigheid tussen de universiteit en de samenwerkingspartners uit de praktijk, persoonlijke contacten op meerdere niveaus binnen de betrokken organisaties, en win-win : alle betrokken partijen moeten voordeel hebben aan de samenwerking. Binnen academische werkplaatsen spelen science practitioners, professionals die deels werken in de praktijk en deels binnen de universiteit, een centrale rol. Zij zijn de brug tussen wetenschap en praktijk. Meer informatie over onze academische werkplaatsen vindt u op GEZONDHEIDSECONOMIE SOCIAAL WERK PUBLIEKE GEZONDHEID ZORGINNOVATIE Onze werkwijze: de academische werkplaats Tranzo richt zich op de interactie tussen wetenschap, praktijk en zorgvraag. In co-creatie met de praktijk heeft Tranzo meerdere academische werkplaatsen opgericht. Dit zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen Tranzo, Tilburg University en praktijkinstellingen. Binnen een academische werkplaats wordt gewerkt aan innovatie van het (zorg) aanbod in de betrokken sector. De samenwerking vindt plaats op basis van een langdurend onderzoeksprogramma dat door de universiteit en praktijkinstellingen gezamenlijk wordt vastgesteld. Centrale onderzoeksthema s zijn kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en evidence based werken. Missie, Doelstelling en Werkwijze

5 2014 IN HET TEKEN VAN TRANSITIES IN DE ZORG Ieder jaar staat er binnen Tranzo één thema centraal. In 2014 was het onderwerp transities in de zorg. De vier Tranzo Zorgsalons stonden in het teken van dit thema. Een korte terugblik. ZORGSALON MAART 2014 DE PARTICIPATIEWET: ARBEIDSPARTICIPATIE DROOM OF DAADWERKELIJK REALISEREN?! In de zorgsalon is stilgestaan bij de participatiewet en wat die betekent vanuit diverse perspectieven. Prof. dr. Frans Nijhuis heeft vanuit zijn vakgebied inzicht gegeven in de kenmerken van een inclusieve arbeidsorganisatie, dit is participatie vanuit het wetenschappelijk perspectief. Bert van Boggelen vertelde vanuit de praktijk over zijn ervaringen als zijnde kwartiermaker aan een arbeidsmarkt waarin iedereen een eerlijke kans krijgt. Participatie vanuit de praktijk van werkgevers. Lenneke Elfers en Clarissa Silva stonden stil bij het belang van werk bij het terugkeren in de maatschappij na een psychiatrische opname, participatie uit eigen ervaring in het teken van Transities in de zorg 9

6 ZORGSALON JUNI 2014 Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van de burgers In de zorgsalon Transities in de ouderenzorg lichtte Lilian Linders, lector Beroepsinnovatie Social Work bij Fontys Hogeschool de paradox van het versterken van informele zorg toe. Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers blijkt slecht te passen bij hun behoeften. Ad Pijnenborg, initiatiefnemer van een zorgcoöperatie in Hoogeloon, lichtte de uitgangspunten en meerwaarde van zorgcoöperaties toe. Ook de interactie tussen leden van de zorgcoöperatie en beroepskrachten van andere zorgorganisaties, maar ook van gemeenten en zorgverzekeraars, kwamen aan de orde IN HET TEKEN VAN TRANSITIES IN DE ZORG 2014 in het teken van Transities in de zorg 11

7 2014 IN HET TEKEN VAN TRANSITIES IN DE ZORG ZORGSALON SEPTEMBER 2014 Transities binnen de jeugdzorg: Wie is nu eigenlijk de kapitein? In de derde zorgsalon van 2014 stond de transitie binnen de jeugdzorg centraal. Roos Sohier (Provinciale Raad Gezondheid Brabant), dr. Erna Hooghiemstra (Avans Hogeschool) en Geert Klasens (Stichting De Noodkreet) gaven elk hun eigen visie op de vraag wie nu eigenlijk de kapitein is bij alle transformaties binnen de zorg. Duidelijk werd dat de samenleving, en daarmee het werkveld van de jeugdzorg, ingrijpend en in een rap tempo aan het veranderen is. Dit vraagt om innovatieve werkwijzen, creatieve professionals en zorgvragers die aan het roer staan en - waar nodig en mogelijk deze tijdelijk kunnen overgeven aan anderen in het teken van Transities in de zorg 13

8 ZORGSALON NOVEMBER 2014 Transities en innovaties in het zorgstelsel De vierde zorgsalon ging over innovaties in de zorg. Prof. dr. Carla Koen betoogde dat de levenscyclus van het huidige zorgstelsel aan haar einde is gekomen en dat decentralisatie onvermijdelijk is. Tevens zullen de innovaties vooral van buiten de zorgsector komen, omdat zij geen last hebben van locked in effecten. Er kwamen voorbeelden voorbij waarbij industrieel ontwerpers problemen in de geestelijke gezondheidszorg oppakken en met effectieve interventies komen zoals de app Temstem voor mensen die stemmen horen IN HET TEKEN VAN TRANSITIES IN DE ZORG 2014 in het teken van Transities in de zorg 15

9 ACADEMISCHE WERKPLAATS GEESTELIJKE GEZONDHEID (GEESTDRIFT) Vlnr bovenste rij: Prof. dr. Inge Bongers, Dr. Diana Roeg, Dr. Evelien Brouwers, Dr. Ilja Bongers Onderste rij: Dr. Arno van Dam, Prof. dr. Hedwig van Bakel, Dr. Margot Joosen, Dr. Helene Andrea Niet op de foto: Prof. dr. Jaap van Weeghel, Dr. Martin Smits, Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen, Prof. dr. Christina van der Feltz-Cornelis De Academische Werkplaats op het gebied van geestelijke gezondheid, Geestdrift, is de oudste werkplaats van Tranzo. In deze AW werken GGz Eindhoven, GGz Breburg en Tilburg University samen op structurele basis. Daarnaast zijn er organisaties op projectbasis aangesloten. Binnen de AW zijn vijf leerstoelen gevestigd, elk met een eigen aandachtsgebied. Dit zijn Forensische Geestelijke Gezondheidszorg (Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen, GGzE), Evidence Based Management in de (geestelijke) gezondheidszorg (Prof. dr. Inge Bongers, GGzE), Sociale Psychiatrie (Prof. dr. Christina vd Feltz-Cornelis, GGz Breburg), Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen (Prof. dr. Jaap van Weeghel, Parnassia Groep) en Infant Mental Health (Prof. dr. Hedwig van Bakel, Dimence). Academische Werkplaats Geestdrift in 2014 Het jaar 2014 kende verschillende hoogtepunten, waarvan de belangrijkste de ondertekening was van de derde samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar tussen GGzE, GGz Breburg en Tranzo, Tilburg University. De feestelijke ondertekening van het convenant vond plaats tijdens het symposium: Innovatie in de GGz: Wat wil en moet de nieuwe professional weten? Andere hoogtepunten waren drie promoties in Op 14 februari promoveerde Greet Wilrycx (GGz Breburg) op het proefschrift: Competenties van de professional verbeterd? Een longitudinale studie naar het implementeren van herstelondersteunende zorg. Op 14 maart promoveerde Joyce Bierbooms (GGzE) op het proefschrift Strategische marktoriëntatie in de geestelijke gezondheidszorg. Marleen Bink tenslotte (GGzE,Tranzo) verdedigde op 12 mei haar proefschrift Shifting attention to neurofeedback: Psychophysiology in adolescents with ADHD and autism spectrum disorders. Er werden binnen de academische werkplaats in 2014 in totaal 48 artikelen in de internationale wetenschappelijke literatuur gepubliceerd, en 15 in Nederlandstalige vakliteratuur. Naast de kennisuitwisseling via deze publicaties zijn er 94 presentaties gehouden op nationale en internationale congressen, en zijn er kennisuitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd, zoals het symposium van ForCA (Forensisch Consortium Adolescenten) Het gaat om de jongere: Kennis, kunde en kosteneffectiviteit, en het symposium gekoppeld aan de promotie van Greet Wilrycx op 14 februari: De weg naar herstel ligt open hoe nu verder? Ook werden er kennisuitwisselingsbijeenkomsten voor hulpverleners en onderzoekers tezamen georganiseerd over sensomotorische materialen (drukvesten en verzwaarde dekens) en de inzet van technologie in High & Intensive Care binnen de psychiatrie. Verder werden er externe subsidies geworven bij NWO, ZonMw, Kwaliteit Forensische Zorg en het Institution of Occupational Safety and Health. Hierdoor kon nieuw onderzoek starten, onder andere het onderzoek Quality of life assessment of people with psychiatric problems in need for help. One size does not fit all. Contactpersonen Dr. Evelien Brouwers, coördinator Academische Werkplaats Geestdrift +31 (0) Dr. Margot Joosen, coördinator Academische Werkplaats Geestdrift +31 (0) De Academische Werkplaats Geestrift is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University, GGZ Eindhoven en de Kempen en GGz Breburg. Daarnaast wordt op projectbasis samengewerkt met Stichting Pameijer, Prisma, Elisabeth Ziekenhuis, Dijk & Duin/ Parnassia Groep, Dimence, Herlaarhof, RIBW Arnhem en Veluwevallei, RIBW Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden, RIBW Gooi- en Vechtstreek, het Trimbos Instituut, GGz Nederland, en GGz Westelijk Noord Brabant Academische Werkplaats Geestdrift Academische Werkplaats Geestdrift

10 ACADEMISCHE WERKPLAATS VERSLAVING Kennisvermeerdering en kennisverspreiding over verslaving, zorg en beleid staan centraal binnen de Academische Werkplaats Verslaving. Projecten richten zich op zorg op bevordering van de volksgezondheid. Ook wordt onderzoek verricht naar factoren die samenhangen met verslaving. Academische Werkplaats Verslaving in 2014 In 2014 zijn twee promotieonderzoeken succesvol afgerond. Meriam Janssen is in december 2014 gepromoveerd op het proefschrift Social marketing in alcohol prevention. Intervention development for adolescents. In dit project zijn met de methodiek sociale marketing twee alcohol interventies op maat ontwikkeld voor twee op houding onderscheiden segmenten in de doelgroep jongeren van jaar. Het onderzoek naar de beeldvorming en het stigma dat kleeft aan alcohol- en drugsverslaving is ook in 2014 afgerond. De promotie van Leonieke van Boekel vond in januari 2015 plaats. In dit onderzoek wordt de genoemde beeldvorming belicht vanuit 4 invalshoeken: de algemene bevolking, huisartsen, zorgverleners, en verslaafde cliënten die in behandeling zijn. Internationaal is vanuit de werkplaats deelgenomen aan een aantal projecten. Een ervan, het Europese project Local Pass nadert zijn voltooiing. In dit project is samengewerkt met 5 landen en 9 organisaties, met als doel het ontwikkelen van een integrale en innovatieve lokale aanpak om nieuwe trends in druggebruik te identificeren, te monitoren en aan te pakken. Vlnr Leonieke van Boekel MSc, Dr. Hanneke van Gestel, Prof. dr. Hendrik Roozen, Drs. Meriam Janssen, Dr. Diana Roeg, Dr. Jolanda Mathijssen, Prof. dr. Henk Garretsen, Dr. Evelien Brouwers Contactpersoon Prof. dr. Hendrik Roozen, coördinator Academische Werkplaats Verslaving +31 (0) De Academische Werkplaats Verslaving is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en het Instituut voor Leefwijzen en Verslaving (IVO), de verslavingszorginstellingen Novadic-Kentron en IrisZorg met het Department of Health Studies van Stavanger University Academische Werkplaats Verslaving Academische Werkplaats Verslaving

11 ACADEMISCHE WERKPLAATS LEVEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Vlnr: L. J. Koolen Msc, Dr. M. Hermsen, AP. van der Meulen Msc, S. Wintels Msc, K. van den Bogaard Msc, L. van Alphen Msc, I. van Asselt-Goverts Msc, Dr. M. Meppelder-de Jong, G. Gokoel, K. de Geus Msc, Drs. A. Leenders, E. Kuis Msc, L. Heerkens, Prof. dr. P. Embregts, C. Onverwagt, H. Pelleboer Msc, Dr. L. Hendriks, N. Frielink Msc, Dr. E. Taminiau, Dr. L. van Boekel, Dr. J. Habraken, S. Giesbers Msc, T. Tournier Msc, Drs. M. Kersten, Dr. W. van Oorsouw De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking streeft naar het stimuleren, uitvoeren en implementeren van praktijkgericht onderzoek met als doel het versterken van eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en diegenen die hen ondersteunen. Binnen deze ambitie zijn drie onderzoeksthema s gedefinieerd: 1) Onderzoek ten behoeve van medewerkers in het primaire proces, 2) Onderzoek naar effectieve interventies voor mensen met een verstandelijke beperking, 3) Versterken van eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten. Aan deze werkplaats is de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie en behandeling verbonden. Deze leerstoel is in 2010 gevestigd, wordt gefinancierd door Dichterbij en bezet door prof. dr. Petri Embregts. Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking in 2014 In 2014 zijn diverse nieuwe projecten opgestart en een vergelijkbaar aantal projecten afgerond. Allereerst zijn er drie nieuwe promotieonderzoeken gestart. Een onderzoek naar de samenwerking tussen mensen met een verstandelijke beperking, familie, en begeleiders; een onderzoek naar de werkzame componenten van Triple-C; en een onderzoek naar ouders met een verstandelijke beperking. Naast deze promotieonderzoeken zijn in 2014 een aantal kortdurende subsidieprojecten gestart, zoals de beleving van onvrijwillige zorg bij personen met een matige tot ernstige beperking. Daarnaast werden de onderzoeksprojecten MiMakkus, Sterker dan de Kick, en Begeleiders in Beeld afgerond. Vanuit de academische werkplaats zijn in 2014 drie interventies ter beoordeling ingediend bij het erkenningstraject interventies in de langdurige zorg van Vilans. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de ingediende interventies op kwaliteit, relevantie en effectiviteit. Naast het wetenschappelijk onderzoek heeft de academische werkplaats activiteiten ontplooid op de terreinen van kennisuitwisseling en academisering. Allereerst participeerden de onderzoekers van de academische werkplaats in diverse nationale en internationale congressen. In 2014 was de academische werkplaats de organisator van het jaarlijkse ISED seminar. Hierbij waren 56 onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen aanwezig. Ook werd er een drukbezochte themamiddag over verslaving georganiseerd, waarbij de training Sterker dan de kick werd gepresenteerd. Daarnaast heeft in 2014 de aftrap van de eerste community plaatsgevonden rondom het thema staff interventions, waarbij professionele en ervaringskennis op innovatieve wijze kan worden ontsloten en het toepassen van wetenschappelijke kennis in de praktijk wordt gestimuleerd. Tot slot is de werkplaats in 2014 onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Petri Embregts (vanuit haar tweede Contactpersoon Dr. Wietske van Oorsouw, coördinator Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking +31 (0) leerstoel binnen Medische en Klinische Psychologie) betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van een derdejaars bachelorvak en twee mastervakken binnen de Tilburg University opleiding psychologie. De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en Dichterbij, Lunet zorg, S & L zorg, Zuidwester, Koraal Groep, De Brabantse MEEorganisaties, ASVZ (Carantegroep), Amarant en LFB. Daarnaast wordt samengewerkt met andere partijen zoals hogescholen op projectbasis Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking

12 ACADEMISCHE WERKPLAATS KWALITEIT VAN HUISARTSEN- EN ZIEKENHUISZORG Vlnr: Prof. dr. Esther de Vries, Prof. dr. Dinny de Bakker, Prof. dr. ir. Roland Friele, Prof.dr. Diana Delnoij, Dr. ir. Bert Meijboom Contactpersoon Dr. ir. Bert Meijboom, coördinator Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg +31 (0) In de missie van onze academische werkplaats staat de afstemming van de zorg op de behoeften en vraag van de patiënt centraal, zodat minder verspilling optreedt en de resultaten verbeteren, zowel in termen van de ervaringen van de patiënt als de klinische effectiviteit en veiligheid. De Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekhuiszorg combineert vier gesubsidieerde leerstoelen (Prof dr. Dinny de Bakker, prof. Diana Delnoij, prof. dr. Roland Fiele, prof. dr. Esther de Vries) en het onderzoeksprogramma van de coördinator dr. ir. Bert Meijboom: Structuur en organisatie van eerstelijnszorg, afstemmen van het aanbod van de eerstelijnszorg op de lokale vraag en het gebruik van elektronische medische dossiers voor onderzoek en kwaliteitsmeting (prof. Dinny de Bakker); Maatschappelijke impact van gezondheidsrecht met de nadruk op wetten met betrekking tot de rechten van de patiënt en het verzekeringsstelsel (prof. Roland Friele); Kwaliteit en transparantie van zorg vanuit het perspectief van de patiënt, met een focus op de effecten van transparantie op kwaliteit en op de rol van patiëntenorganisaties in kwaliteitsbeleid (Prof.dr. Dinny de Bakker); Ketenzorg met bijzondere aandacht voor 1) verbetering van de zorg voor patiënten met downsyndroom, waarbij de patiënt en zijn welbevinden, kwaliteit van leven, en mogelijkheden tot deelname aan de maatschappij centraal staan, en 2) verbeterde, vroegtijdige herkenning van en zorg voor patiënten met antistofdeficiënties (Prof.dr. Esther de Vries) Operationeel management van de gezondheidszorg om vorm te geven aan de organisatie van ketenzorg, bijvoorbeeld: patiënten logistiek, front/back office design en modulaire zorgaanbieding (dr. ir. Bert Meijboom) De Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenzorg in 2014 Dinny de Bakker organiseerde en leverde diverse bijdragen aan het congres Big Data voor de eerste lijn op 18 maart Samen met Paul Gemmel (Ghent University) organiseerde Bert Meijboom het Tranzo seminar Hoe operations management kan bijdragen aan vraag georiënteerde zorg op een kosteneffectieve wijze: Cases uit Vlaanderen en Nederland. In de zomer is de werkplaats versterkt met de komst van Esther de Vries, kinderarts in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, en een eerste science practitioner uit datzelfde ziekenhuis. Esther de Vries organiseerde de Educational Day van het tweejaarlijkse congres van de ESID (European Society for Immuno Deficiencies) in Praag, oktober. Tijdens de EUPHA in Glasgow, November, heeft Diana Delnoij als editor van de European Journal of Public Health een bijdrage geleverd aan de writing and publishing workshop voor jonge onderzoekers. Roland Friele is gevraagd als lid van de ZonMw werkgroep prevention of research waste. De Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsenen Ziekenhuiszorg is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en Huisartsengroepen en ziekenhuizen, NIVEL, Zorginstituut Nederland/Kwaliteitsinstituut, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Atrium MC, ErasmusMC, RadboudUMC en CHP Zuidoost Brabant Academische Werkplaats Kwaliteit van huisarten- en ziekenhuiszorg Academische Werkplaats Kwaliteit van huisarten- en ziekenhuiszorg

13 ACADEMISCHE WERKPLAATS PUBLIEKE GEZONDHEID BRABANT Vlnr Prof. dr. Ien van de Goor, Prof. dr. ing. Hans van Oers, Marjan de Kluijver, Piet van der Smissen MPH, Dr. Jolanda Mathijssen Contactpersoon Prof. dr. Ien van de Goor, coördinator Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant +31( 013) /8137 Binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant (AWPG Brabant) werken vijf organisaties samen om beleid, praktijk en onderzoek in de publieke gezondheid beter op elkaar aan te laten sluiten. Daarbij wordt evidence based werken in praktijk en beleid van de lokale publieke gezondheid gestimuleerd om daarmee bij te dragen aan gezondheidswinst. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant in 2014 Op 10 februari werd tijdens het vijfde symposium van de werkplaats haar 10-jarig bestaan gevierd. Het was een drukbezocht symposium met deelnemers vanuit verschillende werkvelden. Dit keer werd voor het eerst de Frans Damen lezing gehouden. Maria van den Muijsenbergh hield een prikkelende lezing over kwetsbare groepen in onze samenleving. Voor het project (ziekteverzuimbegeleiding bij middelbare scholieren) van Yvonne Vanneste is zowel lokaal (krantenartikel in BN de Stem) als landelijk (interview op Radio 1) aandacht geweest. Voor JGZ instel- lingen, die ziekteverzuimbegeleiding uit willen voeren, is er een handboek verschenen. Yvonne heeft vanwege haar werk voor de prijs gewonnen voor de Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid. Binnen het Europese project van Hilde Spitters (Research into policy to enhance physical activity) zijn in 2014 drie policy games gespeeld (in Nederland, Denemarken en Roemenië). Dit jaar is een groot aantal projecten afgerond. Als eerste het project Tools ter bevordering van een effectieve samenwerking preventie-curatie in de wijk van Ilse Storm en Anke van Gestel. De resultaten hiervan zijn verschenen in een E-book. Het project Grip op determinanten van maatschappelijke onrust bij incidenten van Inge van Veggel heeft onder andere een eerste versie van een checklist van determinanten opgeleverd. Om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid is binnen het project Ontwikkeling van een standaard model voor een monitor sociaal kwetsbare groepen (Carolien van den Brink en Gemma Smulders) een instrument ontworpen, dat gemeenten helpt om inzicht te krijgen in sociaal kwetsbare groepen. Het project De Kennismakelaar, waarin actuele kennisvragen van gemeenten op een snelle, wetenschappelijk verantwoorde manier beantwoord werden, is afgesloten met een presentatie van factsheets en enkele korte filmpjes. En tot slot heeft Meriam Janssen op 17 december haar proefschrift Social Marketing in alcohol prevention. Intervention development for adolescents verdedigd. In 2014 is één nieuw promotieonderzoek gestart. Koen van de Swaluw gaat onderzoeken of een leefstijlinterventie gecombineerd met een loterij, mensen kan helpen bij hun doel om een gezond gewicht te bereiken. En ten slotte worden samen met de AWPG Limburg en de GGD-en in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg de mogelijkheden verkend voor het ontwikkelen van een kennisnetwerk publieke gezondheid in Zuid Nederland. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en GGD Hart voor Brabant, GGD West- Brabant, GGD Brabant Zuidoost en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

14 ACADEMISCHE WERKPLAATS PREVENTIE VERZEKERD Vlnr Dr. Jolanda Mathijssen, Dr. Madelon Pijls, Prof. dr. Ien van de Goor Contactpersoon Dr. Jolanda Mathijssen, coördinator Academische Werkplaats Preventie Verzekerd +31 (0) In 2014 is de aandacht voor het integreren van preventie en zorg verder toegenomen. In de samenwerking tussen Tranzo en zorgverzekeraar CZ staat dit centraal. Hoe kan individuele preventie effectief worden ingezet om mensen met chronische aandoeningen of hoog risico daarop, te ondersteunen op weg naar een betere ervaren gezondheid of verminderde ziektelast. In februari vond een goed bezocht middagsymposium plaats bij CZ waarbij over mogelijkheden van individuele preventie en over de resultaten van de huidige projecten werd gepresenteerd en gediscussieerd. Academische Werkplaats Preventie Verzekerd in 2014 Een aantal kortlopende projecten is in 2014 in een afrondende fase gekomen. Over de resultaten van de gezinscoach interventie voor kinderen met overgewicht (uitgevoerd onder leiding van. kinderarts Edgar van Mil in het Jeroen Bosch Ziekenhuis) is een presentatie bij CZ gegeven Een wetenschappelijke publicatie wordt voorbereid. Eerste resultaten laten voorzichtige indicaties voor effectiviteit van de interventie bij meisjes, maar niet bij jongens, zien. Van het onderzoek naar effectiviteit van de BRAVO interventie, uitgevoerd bij diabetes type 2 patiënten van zorggroep Zorroo, zijn alle data inmiddels verzameld en worden nu analyses uitgevoerd. Voor het project naar de effectiviteit van de inzet van een participatiecoach voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt worden nog data verzameld voor de follow up meting. Uit tussentijdse metingen blijkt dat cliënten van de intergemeentelijke sociale dienst (Baanbrekers) Waalwijk onder begeleiding van de participatiecoach in staat zijn stappen te zetten op de participatieladder. Zij komen daarmee uit een sociaal isolement. Een aantal geeft aan zich beter te voelen. Indicaties voor effecten op het gebied van kwaliteit van leven, ervaren gezondheid, zorgkosten en andere kosten worden in kaart gebracht. Naast deze kortlopende projecten, lopen er drie promotieprojecten. Een daarvan is dit jaar gestart. Dit project is gericht op het inzetten van een leefstijlcoach voor mensen met chronische aandoeningen of hoogrisico in de eerstelijn. In samenwerking met CZ en de Universiteit van Maastricht en diverse zorggroepen wordt nagegaan of werken met een leefstijlcoach in aansluiting op de eerstelijn uitvoerbaar en effectief is, voor het bevorderen van een gezondere leefstijl bij deze doelgroep. In het onderzoek naar haalbaarheid en effectiviteit van het belonen van patiënten met chronische aandoeningen in de eerstelijn die een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) volgen, wordt binnenkort met de interventie-opzet gestart. De interventie wordt uitgevoerd met zorggroep Syntein. Dit jaar is een vragenlijstonderzoek uitgezet om te achterhalen welk type beloning de doelgroep het meest aanspreekt. Ten slotte is het onderzoek naar acceptatie van E-health in de zorg voortgezet. Met CZ en diverse hulpverleners (huisartsen, fysio- en oefentherapeuten) wordt nagegaan welke factoren acceptatie van E-health in de zorg door zowel patiënten als hulpverleners belemmeren of bevorderen. In aansluiting hierop is ook een project van de GGD West-Brabant met huisartsen uit Etten-Leur interessant. In een quasi-experimentele opzet wordt met CZ-fonds subsidie onderzocht wat de effectiviteit is van de Obli, een apparaatje dat zelfstandig wonende ouderen eraan herinnert voldoende te drinken. Via digitale informatie-overdracht worden ook mantelzorgers en de huisarts geïnformeerd over het drinkgedrag van de oudere. Eerste resultaten laten zien dat de Obli toegevoegde waarde heeft boven voorlichting over voldoende drinken. De Academische Werkplaats Preventie Verzekerd is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en Zorgverzekeraar CZ Academische Werkplaats Preventie Verzekerd Academische Werkplaats Preventie Verzekerd

15 ACADEMISCHE WERKPLAATS ARBEID EN GEZONDHEID In 2014 zijn de voorbereidingen voor de oprichting van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (AWAG) gestart en hebben de eerste activiteiten van die academische werkplaats plaats gevonden. Begin 2015 wordt de werkplaats formeel opgericht. Een belangrijk startpunt voor de oprichting van de academische werkplaats was de instelling van de bijzondere leerstoel Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid waarop Prof. dr. Jac van der Klink werd benoemd per 1 oktober Deze leerstoel werd ingesteld door het opleidingsinstituut Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), Psychologische dienstverlener Ascender en Chemisch bedrijf Dow Benelux BV. Deze partijen waren, samen met Arbo- en gezondheidsdienstverlener HumanCapitalCare en Tranzo, ook de initiatiefnemers voor de oprichting van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid. ZonMw steunt het onderzoeksprogramma van de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid met een financiële bijdrage. Duurzame inzetbaarheid van werknemers is vanwege maatschappelijke en demografische ontwikkelingen één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Overheidsmaatregelen en sociaal beleid binnen ondernemingen zijn gericht op toenemende arbeidsparticipatie van iedereen, ook groepen die kwetsbaar zijn met betrekking tot die arbeidsparticipatie, zoals mensen die uitvallen wegens psychische problemen, (jong) volwassenen met aangeboren of chronische gezondheidsproblemen, of werknemers die tot op hogere leeftijd doorwerken. Dit vraagt om meer kennis over wat nodig is om duurzame inzetbaarheid van deze groepen te realiseren. De AWAG wordt opgericht als platform waar onderzoek naar deze thema s wordt uitgevoerd en waar best practices en wetenschappelijke inzichten worden gedeeld. Prof. dr. Jac van der Klink Dr. Evelien Brouwers Contactpersoon Dr. Evelien Brouwers, coördinator Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid +31( 013) De Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en het opleidingsinstituut Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH), Psychologische dienstverlener Ascender, Chemisch bedrijf Dow Benelux BV en HumanCapitalCare. ZonMw steunt het onderzoeksprogramma met een financiële bijdrage Academische Werkplaats Arbeid en gezondheid Academische Werkplaats Arbeid en gezondheid

16 ACADEMISCHE WERKPLAATS SOCIAAL WERK Vlnr Drs. Renske van der Zwet, Prof. dr. Tine van Regenmortel, Prof. dr. René Schalk, Drs. Els van Gilst, Wilma Numans MSc Niet op de foto: Linda Rothman De Academische Werkplaats Sociaal Werk volgt de transities in het sociale domein op. De omslag naar meer regie bij de burgers en zijn sociale omgeving en meer integraal werken in de wijk met diverse partners betekent een verandering in de rol van de sociale professional, is een grote uitdaging voor de gemeenten en houdt een risico in voor kwetsbare burgers. De academische werkplaats wil deze veranderingen wetenschappelijk onderbouwen en ondersteunen door innovatieve praktijken en methodieken mede te ontwikkelen, te implementeren en op hun effectiviteit te toetsen. Door het kruisen van wetenschappelijke kennis met praktijkkennis, managements/ beleidskennis én ervaringskennis van cliënten krijgt elke stakeholder hierbij een gelijkwaardige stem. Hoe sociaal werk het empowerment van burgers en van organisaties kan stimuleren in functie van een sterke, inclusieve samenleving staat in de onderzoeksagenda centraal. Een drieledige focus wordt hierbij gehanteerd: empowerment als overkoepelend kader, aandacht voor de meest kwetsbare burgers en voor hun leefwereldperspectief en een multilevel en multi-actor perspectief. Dit laatste aspect houdt in dat er naast de aandacht voor de individuele hulpverleningsrelatie ook onderzoek gebeurt naar bv. de randvoorwaarden van de organisatie, innovatieve samenwerkingen en de rol van de gemeente. Het perspectief van de verschillende stakeholders komt hierbij aan bod. Aan deze werkplaats is de leerstoel Sociaal Werk verbonden die wordt bezet door prof. dr. René Schalk. De projecten uit zijn vorige leerstoel Ouderenbeleid worden gecontinueerd in deze nieuwe leerstoel. Prof. dr. Tine van Regenmortel is aangetrokken vanuit de KU Leuven omwille van haar expertise in empowerment, sociaal werk en multiprobleemsituaties/armoede. Zij neemt de coördinatie en uitbouw van de academische werkplaats op zich. De Academische Werkplaats en leerstoel Sociaal Werk worden gefinancierd door de Stichting Sociaal Werk. Academische Werkplaats Sociaal Werk in 2014 De Academische Werkplaats Sociaal Werk en de daaraan verbonden leerstoel Sociaal Werk zijn van start gegaan per 1 juli 2014 voor een periode van vijf jaar. In 2014 werd geïnvesteerd in het uittekenen van de onderzoeksagenda en het leggen van contacten met praktijkinstellingen, hogescholen, gemeenten en andere betrokken actoren bijvoorbeeld de MO groep. Zo is er structureel overleg voorzien met de HAN en NIM in het kader van de formulering van promotietrajecten en onderzoeksprojecten. Ook met praktijkinstellingen als ContourdeTwern in Tilburg en JP van den Bent stichting werden concrete afspraken gemaakt. Verschillende promotieonderzoeken zijn lopende bijvoorbeeld rond vrijwilligersbemiddeling. Het promotieonderzoek rond evidence based werken in welzijn gebeurt in samenwerking met Movisie en leverde een eerste internationale publicatie op. Verder is er samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek rond een promotieonderzoek over de toekomst van het sociaal werk met aandacht voor de andere rol van de professional. De seniorenbarometer wordt gecontinueerd en publicaties werden afgerond over dementie. Een bijdrage werd geleverd over Empowerment en zingeving op het Contactpersoon Prof. dr. Tine van Regenmortel, coördinator Academische Werkplaats Sociaal Werk + 31 (0) symposium Zingeving in sociaal werk, georganiseerd door HAN en NIM. Ten slotte wordt de startconferentie van de Academische Werkplaats en leerstoel voorbereid die zal doorgaan op 27 februari De Academische Werkplaats Sociaal Werk is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en Stichting Sociaal Werk. Initiatiefnemers en hoofdfinanciers van deze Stichting zijn NIM Maatschappelijk Werk in Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Andere betrokken actoren zijn momenteel de MO groep en Maatschappelijk Werk Midden-Limburg te Weert. De sponsoring is verder lopende. Ook op projectbasis zal samengewerkt worden met verschillende instellingen (vanuit de praktijk, onderzoek, onderwijs, gemeenten etcetera) Academische Werkplaats Sociaal werk Academische Werkplaats Sociaal werk

17 ACADEMISCHE WERKPLAATS OUDEREN Op foto: Prof. dr. Katrien Luijkx Contactpersoon Prof. dr. Katrien Luijkx, coördinator Academische Werkplaats Ouderen & bijzonder hoogleraar Ouderenzorg +31 (0) Het is onze ambitie om met kennis over de leefwereld van ouderen bij te dragen aan het realiseren van mensgerichte ouderenzorg, zodat ouderen erkend worden als unieke individuen en als volwaardige partners in de zorg. In de onderzoeksprojecten wordt zo snel mogelijk kennis over de leefwereld van ouderen ontwikkeld. Op basis hiervan worden, in samenwerking met zorgverleners, innovaties ontwikkeld en geëvalueerd. Om innovatie vanuit de leefwereld van ouderen in de dagelijkse zorgpraktijk te realiseren wordt kennis gedeeld. Per project wordt een klankbordgroep ingericht om voorlopige onderzoeksresultaten te delen met belanghebbenden en onderzoekers te voeden met inzichten uit de praktijk. Voor medewerkers van de organisaties die in de Academische Werkplaats Ouderen participeren worden Research Previews gehouden. In deze bijeenkomsten worden over een specifiek onderwerp voorlopige onderzoeksresultaten bediscussieerd. Resultaten worden ook toegankelijk gemaakt via publicaties en presentaties. Academische Werkplaats Ouderen in 2014 De lopende projecten worden op voortvarende wijze voortgezet, resulterend in diverse publicaties en presentaties. In 2014 zijn drie nieuwe projecten gestart. Willeke Vos, science practitioner vanuit Zuidzorg, is gestart met promotieonderzoek naar hoe netwerken van ouderen zich ontwikkelen in de loop van de tijd, als gevolg van zorgvragen en op welke wijze dit het welzijn beïnvloedt. De bestudeerde netwerken omvatten het sociale netwerk en het hulpverlenersnetwerk. Tina ten Bruggencate, science practitioner vanuit Fontys Hogeschool, startte met promotieonderzoek naar hoe eenzaamheid en sociale isolatie bij ouderen bestreden kan worden met sociale technologie. Tenslotte is dankzij subsidie van ZonMw een kortlopend verkennend onderzoek naar zorgcoöperaties gestart. Het rapport verschijnt begin 2015 en geeft een eerste inzicht in de werkzame en belemmerende factoren van zorgcoöperaties vanuit diverse perspectieven. Medewerkers van de participerende organisaties zijn enthousiast over de eerste twee Research Previews. In een YouTube filmpje geeft Lisette Schipper een samenvatting van de Research Preview over toegang tot de ouderenzorg en Sebastiaan Peek van die over acceptatie van technologie door ouderen. In de zorgsalon over transities in de ouderenzorg zijn zorgcoöperaties en de ingewikkelde positie van mantelzorgers besproken. Vrijdag 10 oktober was voor de Academische Werkplaats Ouderen een absoluut hoogtepunt. Het goed bezochte symposium Ouderen begrijpen!? startte met een groepsinterview. Vijf ouderen spraken openhartig met dagvoorzitter Petri Embregts over hun dagelijks leven en wat voor hen belangrijk is. De bijdragen van de drie wetenschappers sloten naadloos aan op het verhaal van deze ouderen. Aansluitend sprak Katrien Luijkx onder nog grotere belangstelling haar openbare rede getiteld Horen, zien en samen zorgen. Innovatie vanuit de leefwereld van ouderen uit ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Ouderenzorg. De Academische Werkplaats Ouderen is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en De Riethorst Stromenland, Volckaert, Surplus, De Wever, Stichting Schakelring, Stichting Groenhuysen, Zorggroep West- en Midden-Brabant, CZ Zorgkantoren, Brabantzorg en ZuidZorg. Daarnaast wordt op projectbasis samengewerkt met andere partijen, waaronder Fontys Hogescholen Academische Werkplaats Ouderen Academische Werkplaats Ouderen

18 ACADEMISCHE WERKPLAATS JEUGD In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een Academische Werkplaats Jeugd. Binnen deze werkplaats staan drie perspectieven centraal: het perspectief van de jeugd en hun directe omgeving; het professioneel handelen van ondersteuners en hulpverleners, en; het professioneel handelen in relatie tot de context waarbinnen dit zich afspeelt zowel op organisatorisch niveau als op de wetgevende, faciliterende, sturende en controlerende rol van de overheid. Het centrale thema van de werkplaats is het versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin en de kracht van hun sociale omgeving enerzijds en de wisselwerking tussen de drie bovengenoemde perspectieven anderzijds. Dit vormt de basis voor de onderzoekslijnen, die in 2015 verder uitgewerkt zullen worden. De provincie Noord-Brabant heeft voor 13 maanden (tot 1 januari 2016) subsidie verstrekt voor de oprichting van de academische werkplaats. Een groot deel van deze subsidie wordt gebruikt om een structureel samenwerkingsverband financieel mogelijk te maken, het opbouwen en verder vormgeven van een (kennis) infrastructuur, het begeleiden van onderzoekers, het initiëren en acquireren samen met consortiumpartners van praktijkrelevant wetenschappelijk onderzoek en het bijdragen aan kennisontwikkeling en verspreiding. Een deel van de subsidie zal daarnaast gebruikt worden voor onderzoek naar de positie van de cliënt in de jeugdhulpverlening. Het eerste onderzoeksproject is inmiddels van start gegaan Het betreft een studie naar de Houvastmethodiek binnen de jeugdzorg; een methodiek gericht op het komen tot een gelijkwaardige relatie ouders die zijn vastgelopen in de jeugdzorg en professionals. Deze studie wordt gefinancierd vanuit het ZonMwprogramma Effectief werken in de jeugdsector. Er is voor de komende jaren een meerjarenbeleidsplan opgesteld, een stuurgroep ingesteld en het proces van het instellen van een leerstoel en benoeming hoogleraar is in gang gezet. Tevens is er hard gewerkt aan een subsidieaanvraag bij ZonMw. De Academische Werkplaats Jeugd is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en GGzEindhoven en de Kempen, GGZBreburg, GGD West-Brabant, GGD Brabant Zuidoost, Amarant Groep, K2, PON, Fontys, Avans, Stichting Jeugdzorgberaad Brabant (hieronder vallen de volgende jeugdzorginstellingen: Juzt, Kompaan en De Bocht, Bureau Jeugdzorg Brabant, Combinatie Jeugdzorg, Oosterpoort en Maashorst) Topaze en LOC zeggenschap in zorg. Daarnaast zijn er nog gesprekken gaande met gemeenten en kinderopvangorganisaties. Contactpersoon Dr. Jolanda Mathijssen, coördinator Academische Werkplaats Jeugd +31 (0) Academische Werkplaats Jeugd Academische Werkplaats Jeugd

19 DWARSVERBAND GEZONDHEIDSECONOMIE Bij Tranzo wordt al vele jaren op verschillende plekken gezondheidseconomisch onderzoek verricht, in de eerste plaats rondom de leerstoelen van Johan Polder en Richard Janssen. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn determinanten van zorggebruik, kosten van de vergrijzing, patiëntenlogistiek en ketenzorg, zorginkoop, prestatiemetingen, en de invloed van de bekostigingssystematiek op kosten en kwaliteit van zorg. Sinds september van dit jaar is dit onderzoeksterrein versterkt met de leerstoel Integrale Gezondheidszorg van Caroline Baan en een drietal hieraan gerelateerde promovendi. In essentie gaat het hier om de behoefte aan kennis en inzicht naar welke preventieve, zorg en welzijns interventies op welke manier het beste kunnen worden ingezet voor welke personen om gezondheid te bevorderen, en kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te verbeteren. Onderzoeksvragen zijn daarom: Wat zijn effectieve, doelmatige interventies op het terrein van integratie van preventie, zorg en welzijn op de korte en (middel) lange termijn? Hoe verloopt het implementatieproces? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Door de verschillende onderzoekers wordt intensief samengewerkt, zowel door het verrichten van gezamenlijk onderzoek als het organiseren van interne en externe bijeenkomsten. In totaal werken nu acht mensen aan een gezondheidseconomisch proefschrift. Dwarsverband Gezondheidseconomie in 2014 De Tranzo gezondheidseconomen slaan de brug van wetenschap naar praktijk. Arthur Hayen ontving in april 2014 de Top Rate Reviewer award van het gezaghebbende tijdschrift Annals of Internal Medicine. Arthur werd hiermee verkozen tot beste reviewer van het jaar daarvoor. Suzanne Ruwaard bracht een werkbezoek aan de Verenigde Staten, waar zij in de Massachusetts uitgebreid onderzoek deed naar de Alternative Quality Contracts voor zorginkoop, die sinds een aantal jaren met succes worden toegepast door zorgverzekeraar Blue Cross Blue Shield. Het Dwarsverband Gezondheidseconomie is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University, het Centraal Planbureau, de Nederlandse Zorgautoriteit, Netspar, het Instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg, Universiteit Maastricht, EMGO en Menzis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekostigt de leerstoel Economische Aspecten van Gezondheid en Zorg (Johan Polder) en de leerstoel Integrale Gezondheidszorg (Caroline Baan). Op foto Dr. ir. Bert Meijboom Contactpersoon Dr. ir. Bert Meijboom, coördinator Dwarsverband Gezondheidseconomie +31 (0) Academische Werkplaats Gezondheidseconomie Academische Werkplaats Gezondheidseconomie

20 DWARSVERBAND INNOVATIE EN TECHNOLOGIE IN DE ZORG Op foto Prof. dr. Inge Bongers Contactpersoon Prof. Dr. Inge Bongers, coördinator Dwarsverband innovatie en Technologie in de Zorg In het dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg brengt Tranzo onderzoek vanuit verschillende disciplines op het grensvlak van sociale en technologische innovatie bijeen. Mogelijkheden en (rand)voorwaarden voor de implementatie en opschaling van innovaties in de dagelijkse zorgpraktijk hebben onze speciale aandacht. Sociale en technologische zorginnovatie worden integraal benaderd. Die zorginnovaties staan centraal, die de zorg toekomstbestendig maken, waar eigen regie van patiënten en mantelzorgers voorop staat en die leiden tot een hogere kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. Aan de perspectieven en belangen van de verschillende stakeholders in de zorg (onder andere patiënt, informele zorg, zorgprofessional, organisatie en financier) wordt aandacht besteed. In de Tranzo traditie, staat kennisontwikkeling en kennisdeling met, vóór en dóór de praktijk centraal. dr. Samantha Adams (TILT). Daarnaast participeren Tranzo medewerkers vanuit verschillende academische werkplaatsen in het dwarsverband. Het dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg is in 2014 opgericht. Het samenbrengen van interfacultaire expertise, kennis en ervaring op het terrein van Zorginnovatie stond centraal. Daarnaast is binnen het dwarsverband een eerste onderzoeksproject gestart in het kader van de Proeftuin Dementie. In dit onderzoek wordt een eerste inventarisatie van opschaalmogelijkheden van concrete innovaties uitgevoerd alsmede de belemmeringen die die mogelijkheden in de weg staan. Doel is te leren van good en bad practices en aanbevelingen te kunnen geven voor de toekomst binnen de Proeftuin. Het Dwarsverband Innovatie en Technologie in de Zorg is een samenwerking tussen Tranzo, Tilburg University en het European Research Institute of Services Science (ERISS) en Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) De kern van het dwarsverband vormen prof. dr. Inge Bongers (Tranzo, GGzE) als coördinerend hoogleraar, prof. dr Willem-Jan van den Heuvel (ERISS), dr. Martin Smits (Tranzo, School of Economics & Management), Academische Werkplaats Innovatie en Technologie in de Zorg Academische Werkplaats Innovatie en Technologie in de Zorg

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010...

...de afgelopen 10 jaar. hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... ...de afgelopen 10 jaar 1 hebben we hard gewerkt aan het overbruggen van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Verslag 2010... 2...de afgelopen 10 jaar hebben we hard gewerkt aan het overbruggen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos

Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos Vijf jaar Phrenos Jaarverslag 2014 Kenniscentrum Phrenos en Vijf jaar Phrenos INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. MISSIE EN KERNTAKEN 4 2. ORGANISATIE 5 3. ONTWIKKELING EN IMPLEMENTATIE 9 4. BELEIDSBEÏNVLOEDING 14 5. ONDERZOEK

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

Vilans jaarverslag 2012

Vilans jaarverslag 2012 Vilans jaarverslag 2012 Raad van Bestuur Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: 030 7892301, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2013 Inhoud Voorwoord... 4 Vilans blijft

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering...

Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering... INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.3. Eerstelijnszorgverleners

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag

Inhoudelijk jaarverslag Inhoudelijk jaarverslag Activiteiten 2014 In 2014 organiseerde Transvorm vele tientallen bijeenkomsten. Meer dan 2.300 mensen namen deel aan trainingen, workshops, symposia, leergangen, themabijeenkomsten,

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project

Businessplan 2015 & 2016. Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project Businessplan 2015 & 2016 Centre of Expertise Healthy Ageing OCW-project 1 mei 2015 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Inleiding... 5 2.1 Centre of Expertise Healthy Ageing... 5 2.2 Positionering...

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012

Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering. Jaarverslag Lentis Research 2012 Dr. Stynke Castelein Leonie Bais, M.Sc. Dr. Rikus Knegtering Jaarverslag Lentis Research 2012 Lay out en tekstverwerking: Mw. Ellen Klein Omslagontwerp: Grafisch Centrum, Zuidlaren Druk: Grafisch Centrum,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht

NHG-Jaarplan 2014. Huisartsenzorg in samenwerking. Nederlands Huisartsen Genootschap. Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht NHG-Jaarplan 2014 Huisartsenzorg in samenwerking Nederlands Huisartsen Genootschap Mercatorlaan 1200 Postbus 3231 3502 GE Utrecht Telefoon : 030-2823500 e-mail : info@nhg.org internet : www.nhg.org 1 Inhoud

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg

Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Samen Beter Jaarverslag 2014 Vereniging Bedrijfstak Zorg Inleiding De Vereniging Bedrijfstak Zorg (VBZ) is de vereniging van zorgorganisaties in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM). Zorgaanbieders

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015

HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015 HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015 HANDELEN IN TRANSITIE JAAR PROGRAMMA 2015 4 5 De samenleving verandert razendsnel. Onze huidige 27 participanten in wonen, welzijn, zorg en onderwijs zijn in de

Nadere informatie

Algemene infomatie. Algemene informatie Nederlands Congres Volksgezondheid 2006 POSTERMARKT ORGANISATIE DOELGROEP INHOUD ACCREDITATIE

Algemene infomatie. Algemene informatie Nederlands Congres Volksgezondheid 2006 POSTERMARKT ORGANISATIE DOELGROEP INHOUD ACCREDITATIE Algemene infomatie Algemene informatie Nederlands Congres Volksgezondheid 2006 ORGANISATIE Het Nationaal Congres Openbare Gezondheidszorg 2006 en Het Nederlands Public Health Congres 2006/14e V&W/NVAG

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie