RICHTLIJNEN VOOR DE WEDERZIJDSE PRESTATIES. Inhoudstafel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN VOOR DE WEDERZIJDSE PRESTATIES. Inhoudstafel"

Transcriptie

1

2 RICHTLIJNEN VOOR DE WEDERZIJDSE PRESTATIES Inhoudstafel A. PRINCIPES 2 B. TOEPASSING 4 Adres voor de briefwisseling 6 Schema van de organisatie 7 BIJLAGEN 1 Tabellen te gebruiken voor het overmaken van de wederzijdse prestaties 2 Lijst van de ondernemingen van het Consortium Nmbs-Holding & Infrabel (toestand )

3 A. PRINCIPES De wederzijdse verrichtingen bevatten alle financiële of handelsverrichtingen tussen twee in de consolidatiekring opgenomen ondernemingen. De ondernemingen opgenomen in de consolidatie zijn de consoliderende onderneming alsmede haar integraal of evenredig geconsolideerde dochterondernemingen ; worden niet beschouwd als ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen, de ondernemingen waarvan het aandeel in het eigen vermogen en in het resultaat met toepassing van de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen. Alle wederzijdse verrichtingen moeten weggelaten worden teneinde, in de geconsolideerde Resultatenrekening en Balans, enkel de verrichtingen met de omgeving buiten de groep te laten bestaan. Bijgevolg worden uit de geconsolideerde balans weggelaten : de onderlinge vorderingen en schulden van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen ; de winsten en verliezen die zijn begrepen in de waarde van een actief in de geconsolideerde balans, verworven van een andere in de consolidatie opgenomen onderneming. en uit de geconsolideerde resultatenrekening : de onderlinge opbrengsten en kosten die verband houden met verrichtingen tussen in de consolidatie opgenomen ondernemingen ; H-F 21. Wederzijdse prestaties

4 de winsten en verliezen die zijn begrepen in de waarde van een actief dat op de geconsolideerde balans voorkomt en is verworven van een andere in de consolidatie opgenomen onderneming. de gerealiseerde meer- en minderwaarden op deelnemingen in ondernemingen opgenomen in de consolidatie of behandeld volgens de vermogensmutatiemethode, overgedragen aan andere in de consolidatie opgenomen ondernemingen. de dividenden toegekend door in de consolidatie opgenomen ondernemingen of door ondernemingen behandeld volgens de vermogensmutatiemethode aan andere in de consolidatie opgenomen ondernemingen of aan ondernemingen behandeld volgens de vermogensmutatiemethode ; Opmerking : Het aandeel in het resultaat die in de verwerking verdeeld wordt ten anderen titel dan dividenden worden in kosten genomen en dienen ons gemeld te worden. de waardeverminderingen op deelnemingen in ondernemingen opgenomen in de consolidatie of behandeld volgens de vermogensmutatiemethode en de waardeverminderingen op vorderingen t.o.v. de ondernemingen opgenomen in de consolidatie. Een onderneming waarop de vermogensmutatie wordt toegepast dient geen wederzijdse saldi mee te delen. Een onderneming die integraal of evenredig geconsolideerd wordt deelt semestrieel de wederzijdse saldi t.o.v. de ondernemingen met vermogensmutatie mee. H-F 21. Wederzijdse prestaties

5 De munt die gebruikt wordt voor de boekhouding van de Nmbs-Holding is de EURO. Voor de wederzijdse prestaties die in een andere munt uitgedrukt worden buiten de eurozone - dienen de gegevens doorgestuurd te worden in de munt die toegepast wordt in de boekhouding van de betrokken onderneming en de gebruikte munt moet duidelijk op alle documenten vermeld worden. De omrekening naar de EURO gebeurt op ons niveau volgens de methode zoals die voorzien is in de waarderingsregels van de Groep. B. TOEPASSING In bijlage : model van de te gebruiken tabellen voor het overmaken van de wederzijdse prestaties. Een verschil wordt gemaakt tussen de verrichtingen : - op basis van een factuur (Inkomend en uitgaand factuurboek) : het doorgeven van verrichtingen «inkomend» en «uitgaand» mag eveneens gebeuren via uittreksels uit uw boekhoudsysteem, op voorwaarde dat zij alle gevraagde gegevens bevatten. Met name : factuurnummer van de leverancier en de boekingen in de algemene boekhouding balans en resultatenrekening (in de munt van de boekhouding en ook in de facturatiemunt indien die verschilt van de munt van de boekhouding; de opvolging van de betaling en inning van facturen mag gebeuren door middel van uittreksels van de balansrekeningen 400/440 rechtstreeks afkomstig uit uw boekhoudsysteem (het betreft de H-F 21. Wederzijdse prestaties

6 uittreksels van de bewegingen van de maand, de lijst van openstaande facturen alleen volstaat niet). - en de diverse boekingen, zoals bijvoorbeeld : de dividenden ; de emolumenten ; de aankoop en verkoop van aandelen ; de geldplaatsingen en leningen bij een onderneming in de Groep en de intresten hierop ; de te ontvangen en op te stellen facturen (tijdens afsluiting) ; het boeken van de voorzieningen of de waardeverminderingen ; de meer- en minderwaarden bij de verkoop van vaste activa ; de afstand van vorderingen Uw onderneming moet maandelijks de tabellen betreffende de wederzijdse prestaties opstellen (uittreksel uit uw boekhouding) en naar de afdeling Boekhouding Consolidatie van de Nmbs-Holding, belast met de consolidatie van de ondernemingen van het Consortium Nmbs-Holding & Infrabel, opsturen. De staten van de wederzijdse prestaties van de maand M moeten ons ten laatste toekomen op de 27 e van de maand M+ 1. Zij mogen per overgemaakt worden. Na centralisatie, analyse en vergelijking van al deze gegevens, sturen wij u trimestrieel een bevestiging van de balanssaldi en/of van de vastgestelde verschillen ten opzichte van de boekhoudkundige saldi in de overeenstemmende onderneming. Het hieropvolgend schema vat de procedure van de wederzijdse prestaties samen. H-F 21. Wederzijdse prestaties

7 Aarzel niet ons te contacteren voor bijkomende informatie of als u problemen ondervindt bij het toepassen van de opvolgen van de wederzijdse prestaties : Adres voor de briefwisseling : Nmbs-Holding Mevr. A. VAN BRUYSSEL H-F 21 Sectie 27/1 (Delta) Frankrijkstraat B-1060 BRUSSEL (+) Fax (+) H-F 21. Wederzijdse prestaties

8 Wederzijdse Prestaties (Integraal of evenredig geconsolideerde ondernemingen) Inkomend factuurboek + saldo "leveranciers" Diverse verrichtingen - Andere vorderingen en schulden - Leningen - Aankoop/verkoop aandelen - Kapitaalsverhoging -... Uitgaand factuurboek + saldo "klanten" Saldobevestiging MAANDELIJKS Saldobevestiging Consolidatiebureau NMBS-HOLDING - Vergelijking per relatie - gegevensanalyse - identificatie van eventuele herwerkingen GECONSOLIDEERDE BOEKHOUDING Balansrekeningen Saldo op Resultatenrekening Cumul van behandelde informatie Eliminatie van de wederzijdse prestaties in de consolidatie (na bevestiging in de consolidatiebundel van de desbetreffende onderneming) Eliminatie in de geconsolideerde resultatenrekening van de cumul van wederzijdse de kosten/opbrensten 7

9 BIJLAGE 1: Model van de te gebruiken tabellen voor het overmaken van de wederzijdse prestaties

10 UITTREKSEL VAN HET INKOMEND FACTUURBOEK van : ten opzichte van : boekmaand : Nummer van de factuur Totaal factuurbedrag (= totaal credit rekening "leverancier") Imputaties in de algemene boekhouding (1) in munteenheid van de factuur (2) in munteenheid van de boekhouding debet rekening in munteenheid van de factuur (2) in munteenheid van de boekhouding omrekeningskoers TOTAAL (1) Nummer toegekend door de leverancier (2) Enkel indien de leverancier en de klant niet in hetzelfde land gevestigd zijn

11 UITTREKSEL VAN HET UITGAAND FACTUURBOEK van : ten opzichte van : boekmaand : Nummer van de factuur Totaal factuurbedrag (= totaal rekening "klanten") in munteenheid in munteenheid van de factuur van de (1) boekhouding Imputaties in de algemene boekhouding credit rekening in munteenheid van de factuur (1) in munteenheid van de boekhouding omrekeningskoers TOTAAL (1) Enkel indien de leverancier en de klant niet in hetzelfde land gevestigd zijn

12 UITTREKSEL VAN HET DIVERSENBOEK van : ten opzichte van: boekmaand : Imputaties in de algemene boekhouding referenties/ nummer/ datum aard datum financiële verrichting (1) D/C rekening bedrag in munteenheid van de verrichting bedrag in munteenheid van de boekhouding TOTAAL (1) Deze rubriek dient te worden ingevuld bij effectieve overdracht van fondsen

13 BIJLAGE 2 Lijst van de ondernemingen van het Consortium Sncb-Holding & Infrabel (toestand )

14 Lijst van de ondernemingen die het Consortium Nmbs-Holding & Infrabel vormen Op basis van de tot ontvangen informatie Code Onderneming BTW nummer Nationaal nummer Methode 999 NMBS-Holding Mind³ : 3020 BE L.A. Group (in vereffening) BE Verm 400 Rail Facilities BE Int 402 Publifer BE Even 403 Eurostation BE Int 405 Euro Liège TGV BE Int 411 Syntigo BE Int 413 Vastgoedmaatschappij Frankrijkstraat BE Int 414 Financière Rue de France BE Int 423 Euro Immo Star BE Int 424 Anneis BE Verm 430 Hasselt Stationsomgeving BE Verm 449 B-Parking (opgericht op 22/07/2008) BE Int 450 S P V 162 BE Int 451 S P V Zwankendamme BE Int 452 S P V Brussels Port BE Int 520 Transurb Technirail BE Int 526 Belgorail BE Verm 611 Euratel EEIG (Oostenrijks recht) UID ATU Even 613 Inginerie Pentru Transporturi Urbane Si Feroviare (Roemeens recht) RO Int 614 Transurb-Tuc Rail Association Momentanée BE Int 630 Eurofima / Verm F 501 A+ Logistics (in vereffening) (Frans recht) FR Verm 998 Infrabel Mind³ : 1020 BE Tuc Rail BE Int 408 Creosoteer Centrum van Brussel BE Int 418 Woodprotect Belgium BE Int 419 Brussels Wood Renewable (opgericht op 22/12/2008) BE Verm 615 IV-Infra / Tuc Rail EESV (Nederlands recht) NL B01 Even 617 EESV Corridor C (Luxemburgs recht) LU Even

15 Lijst van de ondernemingen die het Consortium Nmbs-Holding & Infrabel vormen Op basis van de tot ontvangen informatie Code Onderneming BTW nummer Nationaal nummer Methode 997 NMBS Mind³ : 2020 BE Int 101 Rheinkraft International (Duits recht) DE Int 104 On Site Rail BE Int 105 RKS Rheinkraft Verwaltungs GmbH / Int 106 RKS Rheinkraft GmbH & Co KG DE Int 130 Transport Rail Weg (T.R.W.) BE Int 131 Liège Logistics Intermodal (L.L.I.) BE Int 132 E.T.G.-Invest BE Int 133 E.T.G.-Exploitatie BE Int 154 O.S.R. France (Frans recht) FR Int 200 Inter Ferry Boats BE Int 201 Rail Infra Logistics BE Int 205 Associated Terminal Operators (ATO) BE Even 206 Best Logistics Sp.zo.o. (Pools recht) PL Verm 212 Unilog (in vereffening) BE Verm 230 Terminal Athus BE Verm 233 Charleroi Dry Port BE Verm 235 IFB Service Center BE Verm 236 Combi-Med BE Verm 237 Combinant (opgericht op 13/10/2008) BE Verm 250 Xpedys BE Int 254 RKE BE Int 410 BeNe Rail International BE Even 510 Thalys International BE Even 511 Railteam (Nederlands recht) NL B01 Even 512 RailLink BV (Nederlands recht) in aanvraag Even 521 Railtour BE Int 522 Terminal E.C.E. BE Even 541 Sea-Rail BE Verm 542 SIBELIT (Luxemburgs recht) LU Verm 544 Tijdelijke vereniging COBRA Even 612 Eurostar Group (Engels recht) GB Even

16 Lijst van de ondernemingen die het Consortium Nmbs-Holding & Infrabel vormen Op basis van de tot ontvangen informatie Code Onderneming BTW nummer Nationaal nummer Methode 622 Unilog UK Ltd. (Engels recht) vereffend 901 Haeger & Schmidt International (Duits recht) DE Int 903 H&S Container Line (Duits recht) DE Int 904 ETK Euro Terminal Kehl GmbH (Duits recht) DE Even 911 Haeger & Schmidt International Rotterdam (Nederlands recht) NL B01 Int 925 Coil Terminal BE Even

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7

MAR : Minimumindeling van het. Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ MAR: Minimumindeling van het Algemeen Rekeningenstelsel Klasse 7 p. 6/ Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening MAR

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Officieuze coördinatie per 1 september 2013

Officieuze coördinatie per 1 september 2013 Koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen

Verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van buitenlandse vennootschappen Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Commissie voor Boekhoudkundige Normen Onderwerp Nummer 3/3. Boekhoudkundige verwerking van verrichtingen van tijdelijke handelsvennootschappen Datum Januari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 132/7 Boeking en waardering van voorraden I. Algemene inleiding A. Begrip "voorraad" B. Algemene benadering van voorraden in het koninklijk besluit van

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Commissie voor boekhoudkundige normen

Commissie voor boekhoudkundige normen Commissie voor boekhoudkundige normen 58 Bulletin 58 / juni 2011 Oprichting en opdracht De Commissie werd opgericht door het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 houdende oprichting van een Commissie

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Ontwerpadvies 2012/X - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder - vervangt advies 2010/7 Advies van [ ] I. Inleiding 1. De tax

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies. Advies van 1 april 2009 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/6 - De boekhoudkundige verwerking van fusies Advies van 1 april 2009 Trefwoorden Fusies Herwaarderingsmeerwaarden subsidies Deel I : Inleiding...2

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Balanscentrale Statistieken betreffende de jaarrekeningen van ondernemingen, de jaarrekeningen van grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen, en de sociale balansen Verklarende nota

Nadere informatie

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening

Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening Vlajorapportering: De vereffening 1 Oproep voor de Algemene Vergadering ter vereffening De datum van de Algemene Vergadering moet bepaald worden in samenspraak met de coördinator van Vlajo (kies een dag

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO

EUR. Blz. 9 EUR GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO 47 05/05/2014 BE 0403.216.429 38 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14119.00369 CONSO 1.1 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. CONSO GECONSOLIDEERDE JAARREKENING IN DUIZENDEN EURO NAAM VAN DE

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 17 BE001 10/07/2013 - BDA nummer: 2013-516141 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORT ONLINE

HANDLEIDING RAPPORT ONLINE HANDLEIDING RAPPORT ONLINE 1 2 INHOUDSTAFEL RAPPORT ONLINE 1) Inleiding 5 a) De boekhoudoplossingen van SBB 5 b) De belangrijkste voordelen 5 c) Rapport Online 5 d) Technische gegevens 6 2) Rapport Online

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren

FLASH. Bijzondere btw-regeling voor de makelaars. (de leveranciers van gas en elektriciteit of de telecommunicatieoperatoren FLASH Elektronische nieuwsbrief als aanvulling op Pacioli Geef uw e-mailadres door aan het BIBF! Als BIBF-lid of -stagiair ontvangt U tweewekelijks Pacioli. Daarnaast verzendt het Instituut veertiendaags

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (27/06/2014) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie