Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel"

Transcriptie

1 Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

2 Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP Paribas Portfolio Fund in de loop van het eerste kwartaal van Samenstelling van het compartiment 7 Beste lezer, Kijken we naar de economische context, dan is het nog steeds winters fris. Maar op de markten was het de afgelopen maanden volop lente. Risicovolle beleggingsvormen beleefden een opmerkelijke comeback. Daar zat vooral de gewijzigde houding van de Europese Centrale Bank voor veel tussen, samen met een aantal meevallende statistiekjes, vooral dan uit de VS. Zij hebben terug een stuk vertrouwen in de markt gebracht. Voor beleggers is het zaak nu uit te maken wat in de komende weken en maanden dit vertrouwen verder kan voeden. 4 Individuele posities 8 5 Uitgevoerde verrichtingen: aankopen en verkopen 10 De term fonds, hierna vermeld in dit rapport, duidt op een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB of op een compartiment van een ICB). Conform de op 1 januari 2006 van kracht geworden belastingregeling: zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 21% roerende voorheffing (vrijstelling mogelijk voor niet-inwoners, mits het vereiste fiscale attest). Is de meerwaarde van kapitalisatieaandelen van fondsen die voor meer dan 40% zijn belegd in vorderingen gedeeltelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 21%. Die voorheffing geldt immers enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de inschrijvingsdatum (of sedert 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór die datum plaatsvond). Natuurlijke personen die roerende inkomsten ontvangen voor een bedrag dat netto EUR overschrijdt (voor het inkomstenjaar 2012), zijn daarenboven voortaan een bijkomende heffing op roerende inkomsten van 4 % verschuldigd op het hogere gedeelte, dat nog niet belast was aan 25%. Vanaf 1 januari 2008 zal de volledige meerwaarde (min de minwaarden) volledig belast worden. Opmerking voor niet-inwoners van een andere Lidstaat van de Europese Unie: deze compartimenten vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, die per 1 juli 2005 in voege is getreden. De waarde van uw beleggingen fluctueert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De aandelen van dit compartiment van BNP Paribas Portfolio Fund, zijn één en ondeelbaar : het is onmogelijk om ze te ontdubbelen in hun samenstellende elementen en deze afzonderlijk te verhandelen. Gelieve op te merken dat vanaf 1 oktober 2010 Fortis Personal Portfolio Fund veranderd is van naam en voortaan BNP Paribas Portfolio Fund heet. (voorheen Fortis Personal Portfolio Fund Growth) is een compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas Portfolio Fund. Financiële dienst: BNP Paribas Securities Services. Het prospectus, het verkorte prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis ter beschikking bij BNP Paribas Fortis en bij de financiële dienst. Kapitalisatie- en uitkeringsaandelen. Instapkosten: 2,50% (korting van 20% bij inschrijving via pc of Phone Banking). Uitstapkosten: 0%. Taks op beursverrichtingen (TOB): bij instappen: geen. bij uitstappen: 0% voor uitkeringsaandelen en 1% voor kapitalisatieaandelen (max EUR per verrichting). Beheerskosten: 1,50% per jaar. De bewaring van deze effecten op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening is gratis. Dit rapport wordt u enkel ter informatie bezorgd en alleen de afschriften van de effectenrekening kunnen dienst doen als bewijs van de bij BNP Paribas Fortis in bewaring gegeven waarden in portefeuille.

3 1 Economisch scenario Synthese Met uitzondering van de Verenigde Staten kennen de westerse economieën een erg zwakke groei. In vele landen is er zelfs sprake van een nieuwe recessie. Met name in Zuid-Europa dreigt deze zorgwekkende proporties aan te nemen. Bij de aanvang van dit tweede kwartaal trekt vooral Spanje de aandacht. Ondanks de grote bereidheid tot besparingen ondervindt premier Rajoy ernstige problemen om de door Europa gedicteerde begrotingsdoelstellingen te halen. Reden is de zwakke Spaanse economie, die zich zal moeten heroriënteren om terug op het groeipad te geraken. Gelet op de omvang en het economisch gewicht van het land, zou een crisis hier vergaande gevolgen hebben voor de hele eurozone. Daar zijn ook de andere leden van de Muntunie zich van bewust. Ze tonen nu een grotere bereidheid om de Europese solidariteitsmechanismen te versterken. Toch dienen we er rekening mee te houden dat de eurocrisis ook in de volgende maanden een bron van instabiliteit blijft voor de financiële markten. De slechte gang van zaken in Europa laat ook in de groeilanden zijn sporen na. Wereldwijd koelt de economie af. Niettemin gaan de meeste groeilanden nog steeds goed vooruit. De inflatiedruk is er gedaald, wat de lokale centrale banken meer manoeuvreerruimte geeft om met een soepel(er) monetair beleid de lokale economie te ondersteunen. Ook wat de overheidsfinanciën betreft steken de meeste groeilanden in gunstige zin af ten opzichte van het westen. Samen met de aantrekkelijker geworden waarderingen en de nog steeds aanvaardbare wisselkoersniveaus creëerde dit de afgelopen tijd interessante instapmomenten, zowel langs de kant van de aandelen als langs de kant van de obligaties. Door de relatieve afwezigheid van loondruk en de zwakke vraag is ook in het westen de inflatie aan het dalen. Samen met de magere economische vooruitzichten en de massale interventies van de centrale banken houdt dit zowel de korte- als de langetermijnrente op opvallend lage niveaus. In de sterkere staten liggen de rentevoeten zelfs onder het inflatiepeil. De reële rente is m.a.w. negatief. Dit zet alvast een aantal beleggers ertoe aan om hoger renderende activa op te zoeken, ook al betekenen die risico. De geldinjecties van de ECB hebben de Spaanse en Italiaanse rente doen dalen, al blijft de situatie in die landen precair. Algemeen kan men stellen dat de markt voor staatsobligaties nog steeds weinig te bieden heeft. De enige opportuniteiten zijn kortstondige marktoverdrijvingen, zoals we die eind november met de rente op Belgisch staatspapier kenden. Globaal blijven wij bedrijfsobligaties verkiezen boven staatspapier, al zijn de intrestvoeten ook hier een stuk teruggevallen. Een diversificatie richting hoogrentende obligaties kan het globaal rendement van de obligatieportefeuille opkrikken, als het risicoprofiel van de belegger dit toelaat. De beurzen kenden wereldwijd een sterk eerste kwartaal. Opvallend was de comeback van de markten die vorig jaar de zwaarste verliezen incasseerden. We denken dan aan de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) en de beurzen in Europa. De gewijzigde houding van de ECB, die nu bereid is om massaal te interveniëren, heeft alvast tijdelijk het vertrouwen verhoogd. Daar is het Frankfurt ook om te doen. Een herstel van het vertrouwen moet de consument aan het consumeren houden en de ondernemer aanzetten tot nieuwe investeringen. Op die manier kan de economie terug groeien. Succes is hier evenwel niet verzekerd De belegger dient bijgevolg waakzaam te blijven en enige voorzichtigheid ten aanzien van risicovolle activa is aangewezen. Hybride beleggingsvormen zoals converteerbare obligaties kunnen hier in een aantal gevallen hun nut bewijzen. Op de grondstoffenmarkten wordt de goudprijs vooral ondersteund door de negatieve rente en de ietwat verzwakte dollar. Ten aanzien van de euro is die zwakte moeilijk te verklaren en waarschijnlijk slechts tijdelijk. De stijging van de olieprijs heeft o.i. weinig te maken met de langetermijntrend, deze is stijgende door de toenemende vraag naar olie vanuit de groeilanden. Relevanter is de oplopende spanning rond de nucleaire plannen van Iran. Objectief hebben alle partijen belang bij een vreedzame oplossing van dit conflict. In zulk scenario zouden we de huidige hausse als een tijdelijk fenomeen moeten beschouwen. Gelet op de wereldwijde afkoeling van de economie blijven wij voorzichtig ten aanzien van cyclische grondstoffen. 3

4 Evolutie van de NIW van het compartiment sinds lancering (april 2002)* (kapitalisatiedeelbewijs) /04/02 30/09/03 28/02/05 31/07/06 31/12/07 29/05/09 31/10/10 30/03/12 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP Paribas Portfolio Fund in de loop van het eerste kwartaal van Een vroege lente voor de financiële markten! De opleving die in de laatste maanden van 2011 werd vastgesteld, bleef gedurende het hele eerste kwartaal van 2012 aanhouden en heeft zelfs aan kracht gewonnen. Maar aan het einde van het kwartaal hebben een aantal winstnemingen de koersen ietwat uitgehold. Kapitalisatie Uitkering NIW 30/03/ ,61 791,90 Rendement van het compartiment op 30 maart 2012* (actuarieel) 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering -7,32% 12,36% -2,65% 0,40% Jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren* (1ste januari - 31ste december) 30% 20% 10% 0% 11,87 3,17-10% -20% -30% 22,15 11,08 6,77-37,55 26,49-8,79 11,78-40% Evolutie van de verscheidene activaklassen in het eerste trimester (in euro) Aandelen Europese aandelen 10,29% Amerikaanse aandelen 10,88% Japanse aandelen 11,40% Groeimarkten 17,33% Grondstoffen 1,93% Obligaties Staatsobligaties 4,70% Euro bedrijfsobligaties Investment Grade (1) 7,57% Speculative Grade (2) 11,84% Euro inflatiegelinkte obligaties 12,49% Obligaties groeimarkten Lokaal 9,55% Extern 5,85% Wereldlijke converteerbare obligaties 6,95% Bron: BNP Paribas Investment Partners Belooft dat veel goeds voor de rest van het jaar? Als we de statistieken mogen geloven, absoluut. Als januari positief verloopt en de tendens tijdens het kwartaal aanhoudt, dan is de kans groot dat 2012 een goed jaar wordt! Maar dat zullen de feiten nog moeten uitwijzen natuurlijk. Wat heeft de indexen dan vooral naar omhoog geduwd? Het terugkerende vertrouwen van de beleggers in de markten! Na een periode van enorm wantrouwen, vooral door de toestand in Griekenland en de verslechtering van de wereldwijde economische situatie, geraakten de beurzen ietwat optimistischer gestemd. De Europese Centrale Bank (ECB) speelde een belangrijke rol in de terugkeer van het vertrouwen. Met de pragmaticus Mario Draghi aan het hoofd werpt de ECB zich op als een echte bondgenoot van de beleggers die op de financiële markten aanwezig zijn, misschien zelfs hun beste bondgenoot op dit moment. Door de Europese banken tegen een zacht prijsje miljarden euro s toe te kennen (de zogenaamde LTRO-verrichtingen Long Term Repo Operation) kon de ECB heel wat problemen oplossen en liet zij de ongeduldige markten kostbare tijd winnen. Dankzij de overvloedige liquiditeiten kon niet alleen de interbancaire rente worden verlaagd, maar ook de rente op de Italiaanse en Spaanse schulden en werd een opdroging van de kredieten aan ondernemingen vermeden. Deze technische herfinancieringsverrichting en de gunstiger macro-economische indicatoren in Europa en de Verenigde Staten hebben dus het grootste aandeel in de terugkeer van het broodnodige vertrouwen. Zeker ook omdat de complexe herschikking van de Griekse schuld eindelijk is rond geraakt, waardoor Griekenland niet langer ten onrechte de grootste zorg is van de wereldwijde financiële markten. Dit algemene herstel van de markten is in meer dan één opzicht opmerkelijk. Zoals blijkt uit onderstaande tabel zijn alle belangrijke activaklassen gestegen, niet alleen de aandelen of de obligaties, maar ook de alternatieve beleggingen. En dat verschijnsel komt helaas zo zelden voor dat we het u zeker niet willen onthouden. Bovendien is de volatiliteit op de markten sterk blijven afnemen, waardoor ze uiteindelijk op een historisch laag peil is beland. En ten slotte zijn die stijgingen er gekomen bij vrij beperkte verhandelde volumes. * Rendement van het kapitalisatieaandeel zonder rekening te houden met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het betreft op historische gegevens gebaseerde rendementen die geen garantie kunnen bieden voor rendementen in de toekomst en die geen rekening houden met eventuele fusies van openbare instellingen voor collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Voor het distributieaandeel werd een bruto coupon uitgekeerd van 23,43 EUR in april (1) Investment Grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) van AAA tot BBB - worden gezien als investment grade of een equivalente rating bij Moody s of Fitch. (2) Speculative Grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB - worden gezien als Speculative Grade of een equivalente rating bij Moody s of Fitch.

5 De mening van de fondsbeheerders Na een zekere consolidatieperiode zal de positieve tendens de komende maanden aanhouden. Dit is normaal, rekening houdend met de geboekte winsten en zolang er nog een overvloed aan liquiditeiten is in afwachting van beleggingen. Deze overtuiging is en blijft de basis van de hele strategische allocatie voor het kwartaal. Niettegenstaande deze positieve toekomstvisie zijn er zeker nog een aantal risico s, zoals de vertraging van de economie of de afbouw van de schuldenlast wereldwijd.het zal nog decennia duren voordat die toestand kan worden rechtgetrokken. De onderstaande grafiek toont het verloop van de belangrijkste marktindexen (aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen zoals vastgoed, grondstoffen of hedgefondsen) voor het eerste kwartaal, uitgedrukt in hun referentiemunt en in euro. We merken op dat de euro zich tijdens de periode ietwat hersteld heeft ten opzichte van de dollar. 25% 20% Perf Lokale munt Perf in EUR Marktevolutie eerste kwartaal ,26% 15% 10% 11,12% 11,73% 12,68% 10,67% 9,57% 6,54% 7,39% 8,64% 8,34% 7,61% 5,68% 8,79% 5% 0% 3,30% 1,15% 3,02% 0,07% -5% -1,65% -2,76% BEL 20 E-STOXX-50 STOXX-600 S&P500 Japan Groeilanden Wereld Index Staatsobligatie Bedrijfsobligaties Vastgoed (EPRA) Grondstoffen (CRY) Hedge Funds Cash USD/EUR De geleidelijke terugkeer naar activa die aan de aandelenmarkt zijn gekoppeld wordt bevestigd! Tijdens deze periode werd het economische scenario dat de basis vormt van de tactische allocatie, in positieve zin herzien, wat een aantal bewegingen in de compartimenten veroorzaakte. De voornaamste doelstelling was om de liquiditeiten, die in de loop van het derde kwartaal 2011 werden aangelegd, te arbitreren naar aandelen of aan aandelenmarkten gekoppelde activa. Voor de aandelen werden tijdelijk de volgende tactische doelstellingen nagestreefd: een geleidelijke terugkeer naar een quasi -neutrale aandelenpositie na een uitgesproken onderblootstelling; de versterking van het gewicht in de verschillende geografische zones, met een vanzelfsprekende voorkeur voor de groeilanden, en dan vooral Azië. Alleen Japan zit niet meer in de huidige regionale allocatie. Midden januari werden de Japanse aandelen verkocht (compartiment UBAM IFDC Japan Equity A van de bevek naar Luxemburgs recht UBAM IFDC) ten voordele van de aandelen uit de groeilanden in de portefeuilles, omdat zij betere fundamentele factoren bieden dan Japan, ook al is het land niet tekortgeschoten sinds de aardbeving in Het compartiment Aberdeen Global Asia Pacific Equity A2 van de bevek naar Luxemburgs recht Aberdeen Global werd geselecteerd omdat het niet alleen aanwezig is in de grote Aziatische economieën, maar ook in kleinere economieën als Maleisië of Vietnam. Deze landen zijn samen goed voor een kwart van de wereldeconomie en meer dan de helft van het totale bruto binnenlandse product (bbp) van de groeilanden, en dat is niet niks. De keuze viel dus op een fonds met een brede geografische reikwijdte. Ook de component aandelen uit de groeilanden werd versterkt via de bevek naar Frans recht Magellan, die al in de portefeuilles was opgenomen. Daarnaast werd het aandeel L Oréal in de Europese component opgenomen. L Oréal is een defensieve waarde die het in het verleden altijd erg goed heeft gedaan. L Oréal beschikt over een brede waaier topmerken en heeft veelal een leiderspositie met een gedifferentieerde prijszetting. Dat assortiment zorgt ervoor dat het bedrijf perfect geplaatst is om te anticiperen op de vergrijzing en op de expansie in de groeilanden. De laatste halfjaarlijkse resultaten waren goed, met brutomarges die niet onder druk stonden en een degelijk kostenbeheer. De analisten verwachten ook mooie jaarresultaten. Voor 2012, zelfs rekening houdend met een verzwakking van de groei in Europa, verwacht de markt een omzettoename van 4,5 tot 5% en een stijging van de winst per aandeel met 8 tot 9%. De balans is solide: de groep heeft geen grote schulden, wat selectieve overnames mogelijk maakt. In vergelijking met zijn concurrenten uit de 5

6 sector, en rekening houdend met zijn uitstekende balans, kan de waardering van L Oréal als aantrekkelijk worden beschouwd. Februari werd ingezet met de doorverkoop van het effect KBC Groep (nadat het 60% was gestegen tegenover zijn dieptepunt in 2011) genoot de Noorse kroon (NOK) de voorkeur. Eerst en vooral omdat het langetermijnperspectief voor de NOK positief blijft, dankzij de sterke macroeconomische gegevens en de bodemrijkdom (olie en gas). En daarnaast omdat Noorwegen erin slaagt om goed weerstand te bieden aan de Europese kredietcrisis. Een deel van de liquiditeiten werd ook aangewend voor de aankoop van Amerikaanse aandelen, via de tracker SSgA US Index Equity Fund (indexfonds, compartiment van de bevek naar Frans recht SSgA). In de tweede helft van februari werden de posities in het compartiment Amundi Funds Equity Emerging World van de bevek naar Luxemburgs recht Amundi Funds versterkt en werd tot tweemaal toe de tracker db x-trackers Euro Stoxx 50 1C, compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht db x-trackers, aangekocht. Het gebruik van trackers biedt een zeer grote flexibiliteit in de tactische allocatie van de portefeuilles. Bij een aanpassing van de strategie worden die instrumenten dus als eerste uitgebreid of afgebouwd. In maart volgde een derde aankoopgolf via dezelfde Europese tracker als daarnet, dit om de onderweging in Europa te verkleinen. Aan het einde van de periode werden ook twee individuele aandelen gearbitreerd, namelijk Fugro en L Oréal (winstnemingen op de in januari verrichte aankoop) ten voordele van Akzo Nobel en SBM Offshore. Het aandeel Fugro werd in 2011 gekocht met de opbrengst van de verkoop van het aandeel SBM Offshore en eind 2011 tegen zeer gunstige voorwaarden uitgebreid. Rekening houdend met het verschillende traject dat beide ondernemingen afleggen en de nieuwe toekomstperspectieven voor SBM, vond de fondsbeheerder het interessant om de arbitrage tussen deze twee waarden die actief zijn in dezelfde sector om te keren. Via de aankoop van Akzo Nobel wil het fonds het cyclische karakter van de Europese aandelencomponent in de portefeuilles verstevigen met een waarde die waarschijnlijk baat zal hebben bij het herstructureringsprogramma en de minder sterke druk op de grondstoffenprijzen in vergelijking met Voor de obligaties werden tijdelijk de volgende doelstellingen nagestreefd: terugkeren naar het segment van de converteerbare obligaties (behalve het compartiment Conservative ) ; in de eerste plaats op zoek gaan naar kwaliteitsvolle rendementen (behalve het compartiment Conservative ); winsten nemen op obligaties met een vrij korte looptijd die heel duur zijn geworden. Om de portefeuilles gevoeliger te maken voor aandelen, zonder er rechtstreeks alle risico s van te dragen, blijft de aankoop van converteerbare obligaties een uitstekende zaak. In februari en maart hebben we opnieuw posities genomen in het compartiment BNPP L1 Convertible Bond World, van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1, die in de zomer van 2011 deels werden verkocht. Die posities werden voor een stuk gefinancierd met de verkoop van de obligatie Belgium 28/09/2016. Deze munt is zo in trek dat de Noorse centrale bank niet anders kon dan de kortetermijnrente verlagen om de economie van het land te beschermen, met een daling van de Noorse kroon tegenover de euro tot gevolg. De daling van de Noorse kroon vermindert wel het winstpotentieel op de munt maar doet absoluut geen twijfels rijzen over de aankoop omdat het lopende rendement van de Noorse obligaties van om en bij de 4% een van de belangrijkste motieven was, naast de diversifiëring die deze munt tegenover de euro biedt. Het compartiment Nordea 1 -Norwegian Bond Fund, compartiment van de bevek naar Iers recht Nordea 1, is een van de weinige fondsen die beleggen in Noorse obligaties uitgegeven door Noorse emittenten en uitgedrukt is in euro. Voor de alternatieve beleggingen is het fonds op hetzelfde elan doorgegaan als eind vorig jaar, het richt zich sterker op beleggingen in fysiek goud door gebruik te maken van periodes van winstnemingen om de posities uit te breiden. Die zijn nu goed voor bijna 5% van de globale tegoeden (behalve voor het compartiment Conservative ). Deze component wordt vertegenwoordigd door de tracker Source Physical Gold P-ETC, compartiment van de bevek naar Iers recht Source PLC. Eveneens binnen de alternatieve beleggingen wil het fonds profiteren van de uitzonderlijk lage volatiliteit om die te kopen. Daarbij werd gekozen voor Source Nomura Voltage Mid-Term ETF, compartiment van de bevek naar Iers recht Source ETF. Dat fonds moet worden beschouwd als een fonds dat de negatieve gevolgen beperkt van een bruuske ommekeer van de opwaartse tendens in combinatie met een oplaaiende volatiliteit. Het beschikt over een vrij groot hefboomeffect, vandaar de beperkte positie in de portefeuilles (behalve het compartiment Conservative ). Driemaandelijkse balans: Ondanks het feit dat de vooruitzichten helemaal niet zo rooskleurig waren, hebben de financiële markten de beleggers uiteindelijk erg veel voldoening geschonken in het eerste kwartaal van 2012, en dat zowel voor de aandelen als de obligaties. Ondanks een defensieve positionering in het begin van de periode die in de loop van het kwartaal evenwel werd bijgestuurd, konden de compartimenten voluit voordeel halen uit deze goede marktvoorwaarden. De positionering mag dan wel iets te weinig cyclisch geweest zijn voor de selectie Europese aandelen, de tactische keuzes om te mikken op de aandelenmarkten in de groeilanden en de diversifiëring in hoogrentende, converteerbare en groeilandobligaties te handhaven, waren dan weer wel heel opportuun. Dit kwartaal werd gekenmerkt door vrij veel verrichtingen die volgens ons noodzakelijk waren om de compartimenten optimaal te laten profiteren van de verbetering op de markten. De Europese obligatiecomponent werd ook lichtjes gewijzigd met de aankoop van Nordea 1 -Norwegian Bond Fund. In de zoektocht naar diversifiëring en beleggingsopportuniteiten met een interessant rendement

7 3 Samenstelling van het compartiment Growth Compartiment op 30/03/12 Wereldwijde aandelen buiten Europa 40,72% Europese aandelen 31,60% Staatsobligaties en Investment Grade 11,79% Alternatieve vastrentende producten 15,00% Liquiditeiten 0,89% Totaal 100,00% Lexicon: Fonds: Met fonds, wordt instelling voor collectieve belegging (ICB of een compartiment van een dergelijke ICB) bedoeld. ICB: Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds). ETF:Een tracker, ook ETF genoemd (Exchange traded fund) is een instelling voor collectieve belegging gekoppeld aan een index (ook individuele waarden zoals bijvoorbeeld fysiek goud). De strategie van een tracker bestaat erin de beursontwikkeling van de onderliggende index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. De waarde van de portefeuille beweegt samen met de index. Obligatie: Bewijs van deelname in een geldlening dat verhandelbaar is. Een obligatie heeft een vaste nominale waarde waarover doorgaans een vaste rente wordt betaald. Aandeel: Eigendomsrecht dat een deel vertegenwoordigt van het kapitaal van een naamloze vennootschap en dat aan de houder ervan een stemrecht in de vergaderingen, een recht op een deel van de winst en een recht op informatie over het verloop van de onderneming verleent. 7

8 4 Individuele posities Valuta Gemiddelde aankoopkoers Laatst gekende beurskoers Gewicht binnen de betreffende activaklasse Gewicht t.o.v. totale compartiment Posities in aandelenfondsen 100,00% 72,33% WERELDWIJDE AANDELEN BUITEN EUROPA 56,30% 40,72% Bevek naar Iers recht: S&P GSCI Gold Total Return* EUR 67,88 66,97 9,28% 6,71% Bevek naar Luxemburgs recht: BNP PARIBAS L1 - Equity USA Growth (C) Bevek naar Luxemburgs recht: db x-trackers MSCI USA TRN Index ETF* Bevek naar Luxemburgs recht: Amundi Funds Equity Emerging World (I)* EUR 113,65 126,78 8,08% 5,84% EUR 22,91 25,60 7,98% 5,77% USD 734,40 975,80 7,72% 5,58% Bevek naar Frans recht: Magellan EUR 1624, ,28 5,51% 3,99% Bevek naar Luxemburgs recht: Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund USD 50,80 70,55 4,79% 3,46% Bevek naar Luxemburgs recht: Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund USD 8,56 12,70 4,07% 2,95% Bevek naar Iers recht: Nomura Voltage Mid-Term ETF (USD)* USD 90,93 100,31 3,56% 2,58% Bevek naar Luxemburgs recht: Aberdeen Global Emerging Markets Smaller Companies I2* USD 12,00 17,56 2,16% 1,56% Bevek naar Luxemburgs recht: BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Gold (D2) - usd USD 50,22 56,56 1,58% 1,14% Bevek naar Iers recht: Nevsky Eastern European USD* USD 65,28 81,65 1,57% 1,14% EUROPESE AANDELEN 43,70% 31,60% Bevek naar Luxemburgs recht: db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF* EUR 28,11 28,11 11,60% 8,39% Bevek naar Luxemburgs recht: db x-trackers Stoxx Europe 600 ETF* EUR 45,01 45,50 3,77% 2,73% BELGACOM EUR 23,84 24,11 2,88% 2,08% KONINKLIJKE DSM EUR 41,29 43,39 2,86% 2,07% SANOFI EUR 52,57 58,23 2,64% 1,91% SBM OFFSHORE EUR 16,30 15,33 2,16% 1,56% ROYAL DUTCH SHELL B GBP 24,06 22,00 2,15% 1,55% AKZO NOBEL NV EUR 42,85 44,27 2,12% 1,54% ALLIANZ EUR 86,84 89,47 1,72% 1,25% WOLTERS KLUWER EUR 14,28 14,20 1,70% 1,23% VIVENDI EUR 16,88 13,76 1,61% 1,16% ROYAL PHILIPS ELECTRONICS EUR 16,20 15,20 1,49% 1,08% DELHAIZE EUR 50,32 39,45 1,45% 1,05% Bevek naar Duits recht: ishares STOXX Europe 600* EUR 27,14 26,62 1,41% 1,02% TOTAL EUR 37,76 38,24 1,39% 1,01% HEINEKEN -NEW- EUR 39,54 41,68 1,38% 1,00% GDF-SUEZ EUR 23,04 19,37 1,35% 0,98% 8 (Ontwikkeling op basis van de laatst gekende koers van het kwartaal) * ICB naar Luxemburgs recht, met veranderlijk kapitaal en niet gecommercialiseerd in België

9 Valuta Duration (in jaren) Gemiddelde aankoopkoers Laatst gekende beurskoers Gewicht binnen de betreffende activaklasse Gewicht t.o.v. totale compartiment Posities in obligatiefondsen 100,00% 26,79% STAATSOBLIGATIES EN Investment Grade 44,01% 11,79% Bevek naar Iers recht: Nordea 1 Norwegian Bond Fund BI NOK Cap* NOK - 23,71 180,98 7,32% 1,96% EFSF 2.75% 12/16 EUR 4,35 98,97 104,50 3,89% 1,04% DEXMA 3.875% 03/14 EUR 1,86 100,53 102,66 3,79% 1,01% GDF SUEZ 2.75% 10/17 EUR 5,07 98,77 104,22 3,60% 0,96% BELGIUM 2.750% 03/16 EUR 3,76 98,33 102,96 2,75% 0,74% Bevek naar Luxemburgs recht: ROBECO LUX-O- RENTE EUR (I)* EUR 4,50 135,93 132,55 2,72% 0,73% OLO 3.5% 28/03/15 EUR 2,85 99,83 105,48 2,43% 0,65% BNP 2.875% 07/15 EUR 3,06 100,30 102,90 2,41% 0,64% BP CAPITAL 3.10% 10/14 EUR 2,39 101,71 103,89 2,28% 0,61% DT 4.375% 06/14 EUR 2,02 105,15 106,01 2,27% 0,61% Bevek naar Luxemburgs recht: PARVEST EURO CORPORATE BOND - C EUR - 150,78 148,93 2,07% 0,56% BNP PARIBAS 3.00% 02/17 EUR 4,51 102,68 102,34 1,90% 0,51% RABOBANK 3.00% 02/15 EUR 2,74 101,62 103,34 1,37% 0,37% BK PSA 3.625% 09/13 EUR 1,39 98,94 101,00 1,33% 0,36% RABOBANK 4.375% 01/14 EUR 1,74 104,88 105,11 1,32% 0,35% DAIMLER EUR 3M 04/13 EUR 0,03 100,21 100,72 1,29% 0,35% Bevek naar Luxemburgs recht: JPMorgan Investment Fund - Income Opportunity C EUR - 132,51 127,32 1,26% 0,34% ALTERNATIEVE VASTRENTENDE PRODUCTEN 55,99% 15,00% Bevek naar Luxemburgs recht: BNP PARIBAS L1 - Convertible Bond World (C) EUR - 125,83 125,17 15,21% 4,08% GBF naar Luxemburgs recht: AXA IM FIIS US Short Dur HY B(H)-C EUR* USD - 142,86 147,60 10,63% 2,85% Bevek naar Luxemburgs recht: Bluebay Emerging Market Corporate Bond Fund EUR - 107,34 148,85 8,51% 2,28% Bevek naar Luxemburgs recht: BlackRock Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund USD - 19,93 27,00 6,82% 1,83% Bevek naar Luxemburgs recht: BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging Local (C) EUR - 120,69 125,27 6,75% 1,81% Bevek naar Luxemburgs recht: UBAM Global High Yield Solution IH Acc* USD - 104,11 106,53 5,70% 1,53% Bevek naar Luxemburgs recht: TreeTop Convertible International A EUR Acc EUR - 209,41 210,98 2,38% 0,64% Liquiditeiten Valuta Gewicht t.o.v. totale compartiment Totaal EUR 0,89% 9

10 5 Uitgevoerde verrichtingen: aankopen en verkopen Datum Naam Valuta Koers Gewicht verrichting vs. totale compartiment Datum Naam Valuta Koers Gewicht verrichting vs. totale compartiment Verrichtingen op waarden: aankopen 29/03/12 Bevek naar Luxemburgs recht: db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF* EUR 28,02 5,06% 08/03/12 Bevek naar Luxemburgs recht: db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF* EUR 28,26 3,45% 08/03/12 SBM OFFSHORE EUR 16,30 1,78% 08/03/12 AKZO NOBEL NV EUR 42,85 1,73% 08/03/12 Bevek naar Luxemburgs recht: db x-trackers Stoxx Europe 600 ETF* EUR 45,47 1,67% 20/01/12 L`OREAL EUR 81,49 1,54% 21/03/12 Bevek naar Duits recht: ishares STOXX Europe 600* EUR 27,14 1,37% 08/03/12 BNP PARIBAS 3.00% 02/17 EUR 102,68 0,90% 20/01/12 SANOFI EUR 55,62 0,38% 20/01/12 ROYAL DUTCH SHELL B GBP 23,42 0,35% 20/01/12 BELGACOM EUR 24,12 0,30% 20/01/12 VIVENDI EUR 16,12 0,30% 08/03/12 VIVENDI EUR 13,98 0,26% 24/01/12 Bevek naar Luxemburgs recht: ROBECO LUX-O-RENTE EUR (I)* EUR 131,76 0,25% 20/01/12 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS EUR 15,26 0,25% 20/01/12 EFSF 2.75% 12/16 EUR 102,61 0,21% 20/01/12 WOLTERS KLUWER EUR 13,86 0,20% 20/01/12 HEINEKEN -NEW- EUR 36,17 0,20% 20/01/12 KONINKLIJKE DSM EUR 38,03 0,19% 23/01/12 Bevek naar Luxemburgs recht: PARVEST EURO CORPORATE BOND - C EUR 143,16 0,19% 20/01/12 DT 4.375% 06/14 EUR 105,54 0,18% 20/01/12 GDF-SUEZ EUR 21,07 0,16% 20/01/12 OLO 3.25% 09/16 EUR 101,38 0,16% 20/01/12 BELGIUM 2.750% 03/16 EUR 99,89 0,16% 03/02/12 GDF SUEZ 2.75% 10/17 EUR 102,98 0,16% 08/03/12 ALLIANZ EUR 88,03 0,15% 20/01/12 DELHAIZE EUR 42,26 0,15% 20/01/12 FUGRO EUR 49,16 0,14% 20/01/12 BP CAPITAL 3.10% 10/14 EUR 104,00 0,14% 03/02/12 BNP 2.875% 07/15 EUR 101,73 0,13% 03/02/12 RABOBANK 3.00% 02/15 EUR 102,77 0,13% 03/02/12 RABOBANK 4.375% 01/14 EUR 105,24 0,13% * ICB naar Luxemburgs recht, met veranderlijk kapitaal en niet gecommercialiseerd in België 10

11 Datum Naam Valuta Koers Gewicht verrichting vs. totale compartiment Datum Naam Valuta Koers Gewicht verrichting vs. totale compartiment Verrichtingen op waarden: verkopen 08/03/12 L`OREAL EUR 87,71 1,66% 08/03/12 FUGRO EUR 52,96 1,60% 04/01/12 BNG 2.875% 15/01/15 EUR 103,30 1,51% 21/03/12 Bevek naar Luxemburgs recht: db x-trackers Stoxx Europe 600 ETF* EUR 46,45 1,47% 08/02/12 OLO 3.25% 09/16 EUR 104,18 1,42% 20/01/12 NOVARTIS CHF 53,01 1,19% 08/03/12 GE CAP 2.875% 09/15 EUR 104,49 1,12% 04/01/12 VOLKWAGEN 3.50% 02/15 EUR 104,12 0,93% 20/01/12 Bevek naar Luxemburgs recht: db x-trackers Stoxx Europe 600 ETF* EUR 43,99 0,89% 06/02/12 Bevek naar Luxemburgs recht: ROBECO LUX-O-RENTE EUR (I)* EUR 132,82 0,73% 08/03/12 DEXMA 3.875% 03/14 EUR 103,26 0,43% 08/03/12 EFSF 2.75% 12/16 EUR 103,67 0,38% 08/03/12 GDF SUEZ 2.75% 10/17 EUR 104,17 0,38% 29/03/12 Bevek naar Duits recht: ishares STOXX Europe 600* EUR 26,48 0,33% 08/03/12 BELGIUM 2.750% 03/16 EUR 103,50 0,31% 20/01/12 DEXMA 3.875% 03/14 EUR 100,67 0,30% 29/03/12 GDF SUEZ 2.75% 10/17 EUR 104,15 0,29% 29/03/12 DEXMA 3.875% 03/14 EUR 103,46 0,27% 29/03/12 EFSF 2.75% 12/16 EUR 104,64 0,27% 08/03/12 BNP 2.875% 07/15 EUR 103,17 0,26% 29/03/12 SANOFI EUR 57,79 0,26% 08/03/12 OLO 3.5% 28/03/15 EUR 105,98 0,24% 29/03/12 KONINKLIJKE DSM EUR 43,01 0,23% 29/03/12 BELGIUM 2.750% 03/16 EUR 102,86 0,22% 08/03/12 Bevek naar Luxemburgs recht: PARVEST EURO CORPORATE BOND - C EUR 148,40 0,21% 08/03/12 DT 4.375% 06/14 EUR 106,18 0,21% 29/03/12 OLO 3.5% 28/03/15 EUR 105,39 0,19% 29/03/12 DT 4.375% 06/14 EUR 106,09 0,19% 08/03/12 BP CAPITAL 3.10% 10/14 EUR 103,96 0,19% 29/03/12 BP CAPITAL 3.10% 10/14 EUR 103,92 0,19% 21/03/12 BELGACOM EUR 23,96 0,19% 29/03/12 BNP 2.875% 07/15 EUR 103,09 0,19% 30/03/12 Bevek naar Luxemburgs recht: ROBECO LUX-O-RENTE EUR (I)* EUR 132,47 0,18% 29/03/12 BELGACOM EUR 24,16 0,18% 21/03/12 Bevek naar Luxemburgs recht: db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF* EUR 29,20 0,18% 08/03/12 Bevek naar Luxemburgs recht: JPMorgan Investment Fund - Income Opportunity C EUR 126,71 0,17% 09/03/12 Bevek naar Luxemburgs recht: ROBECO LUX-O-RENTE EUR (I)* EUR 132,93 0,17% 08/03/12 BK PSA 3.625% 09/13 EUR 101,32 0,17% 08/03/12 DAIMLER EUR 3M 04/13 EUR 100,75 0,17% * ICB naar Luxemburgs recht, met veranderlijk kapitaal en niet gecommercialiseerd in België 11

12 Belangrijk Bericht De divisie Private Banking van Fortis Bank NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE ( BNP Paribas Fortis Private Banking )*, is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document. Dit document is een marketing communicatie en wordt U uitsluitend verstrekt voor informatiedoeleinden. Dit document vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten toepasselijke regels en bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling en kan niet worden opgevat als onderzoek op beleggingsgebied. De informatie in dit document is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied beoogt te waarborgen en BNP Paribas Fortis Private Banking is dan ook niet onderworpen is aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van dit document. Informatie betreffende beleggingen kan op ieder ogenblik onderhevig zijn aan wijzigingen zonder verdere notificatie. Informatie met betrekking tot resultaten behaald in het verleden, gesimuleerde resultaten uit het verleden en voorspellingen kunnen, onder geen beding, opgevat worden als een betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. De fiscale behandeling hangt af van individuele omstandigheden en kan onderhevig zijn aan wijzigingen in de toekomst. Valutaschommelingen kunnen het rendement van beleggingen beïnvloeden. Een beslissing dient niet uitsluitend te worden gebaseerd op dit document en dient slechts te worden genomen na een zorgvuldige analyse van uw vermogen, en in voorkomend geval, na het inwinnen van alle nodige informatie en/of adviezen van professionele adviseurs (met inbegrip van fiscale adviseurs). Dit document wordt u verstrekt ten persoonlijke titel en kan niet worden verstrekt aan derden. De inhoud ervan is en dient vertrouwelijk te blijven. Iedere openbaarmaking, herproduceren, kopiëren, verspreiden en/of om het even welk ander gebruik van dit document is uitdrukkelijk verboden. Mocht u er niet de gewenste ontvanger van zijn, dan verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met de verzender van het bericht en uw exemplaar te vernietigen. * Fortis Bank NV staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de controle inzake beleggers - en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA). Fortis Bank NV is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr A en treedt op als tussenpersoon van AG Insurance NV. Fortis Bank nv Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel - BTW BE FSMA-nr A Verantwoordelijke uitgever Fr. Peene Fortis Bank (1QB3A) Warandeberg 3, B-1000 Brussel W20073_des17235

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden

Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden MARKETS WEEKLY Argwaan tegenover de deviezen van de groeilanden De prijsdalingen voor grondstoffen en vooral olie wegen erg zwaar op de producerende landen. Bovendien maakt het vooruitzicht op een eerste

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 6 juni 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 21 juni 2011 HET DILEMMA VAN DE BANK OF ENGLAND Klem tussen sterke inflatie en bescheiden groei DEXIA

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA Uw Beleggingen oktober april 2014 2013 STRATEGIE De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel ACTUA Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? FOCUS Small Caps: kleinere bedrijven, groot potentieel!

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013

Stichting Contractspelersfonds KNVB. Jaarverslag 2012/2013 Stichting Contractspelersfonds KNVB Jaarverslag Algemene gegevens Het Fonds Stichting Contractspelersfonds KNVB Harderwijkweg 5 2803 PW Gouda Telefoon: +31(0)182 571171 Fax: +31 (0)182 532732 info@cfk.nl

Nadere informatie

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak?

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak? Uw Beleggingen oktober juni 2014 2013 FOCUS Technologie: een sector in volle ontwikkeling ACTUA Waarom blijft de USD zo zwak? FOCUS Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden EDITO Het is alweer

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie