FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Pharma Kontor BV, statutair gevestigd te Scheemda (Nederland), kantoorhoudende te D Bremen aan het adres Am Fallturm 7. Kamer van Koophandelnummer: Faillissementsnummer : Datum uitspraak : 21 juni 2011 Curator : mr. R.G.A. Luinstra R-C : mr. A.L. Goederee Activiteiten onderneming : verkoop via internet van medicijnen Omzetgegevens : over het boekjaar 2010 zijn geen omzetgegevens bekend. De omzetten over de boekjaren 2009, 2008 en 2007 bedragen respectievelijk EUR ,--, EUR ,-- en EUR ,--. Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 14 oktober 2011 tot en met 4 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode : 4,50 uur (14 oktober 2011 tot en met 4 januari 2012) Bestede uren Totaal : 19,20 uur (14 oktober 2011 tot en met 4 januari 2012) 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie Enig aandeelhouder van de vennootschap is de naar Duits recht Pharma Kontor AG. Als bestuurder van de vennootschap valt aan te merken de naar Duits recht besloten Hanseatic E-Kontor GmbH. Van de laatstgenoemde GmbH zijn de heren K. Knorr en T. Kufeld voor gelijke delen aandeelhouders. 1.2 Winst en verlies Er zijn geen winst- en verliescijfers bekend over het boekjaar Over de boekjaren 2009, 2008 en 2007 zijn er winsten geboekt van respectievelijk EUR ,--, EUR 3.000,-- en EUR ,--. Pagina 1 van 8

2 1.3 Balanstotaal Het balanstotaal voor het boekjaar 2010 is niet bekend. Het balanstotaal over het boekjaar 2009 bedraagt EUR , Lopende procedures Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures Verzekeringen Voor zover de curator bekend, is er geen sprake (meer) van nog lopende polissen. 1.6 Huur Er worden door de vennootschap geen zaken gehuurd. 1.7 Oorzaak faillissement Pharma Kontor exploiteerde een online-pharmacie, waar via het internet nieuwe klanten werden geworven en tevens medicijnen werden verkocht. Pharma Kontor B.V. exploiteerde geen apotheek, maar maakte onderdeel uit van een logistiek proces en was louter om fiscale redenen in Nederland gevestigd. Alle bestellingen welke werden geplaatst via het internet werden verwerkt door een in Tsjechië gevestigde onderneming (PDZ s.r.o.). De medicijnen werden vervolgens weer geleverd via een Duitse vennootschap. Voor de door de verschillende ondernemingen die bij dit proces betrokken waren verrichte prestaties, werden over en weer facturen verzonden. Een niet geheel onbelangrijk onderdeel in dit proces was de besloten vennootschap Pharma Kontor Dienstleistung B.V. Deze vennootschap is tevens op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard op 21 juni 2011, met benoeming van mr. R.G.A. Luinstra tot curator. Deze vennootschap verzorgde de logistiek van Tsjechië tot aan de afnemers. Het belang van deze vennootschap was louter om fiscale redenen, de verkoop diende met name in Tsjechië te geschieden maar de verkopende onderneming diende onafhankelijk te zijn van de onderneming die uiteindelijk de medicijnen leverde. In het verkoopproces werd dan ook gewerkt met twee verschillende orders, één aan Pharma Kontor B.V. en één aan Pharma Kontor Dienstleistung B.V. Pharma Kontor was actief op de markt van online-pharmacies tot 1 augustus De reden van het staken van de activiteiten was gelegen in een wijziging van de Duitse regelgeving op het gebied van online-pharmacies. Pharma Kontor heeft haar database aan derden verkocht en was voornemens van de opbrengst van de verkoop de vennootschap op normale wijze te liquideren. De uiteindelijke verkoopopbrengst is fors tegengevallen als gevolg waarvan de vennootschap niet aan al haar verplichtingen jegens de crediteuren kon voldoen. Derhalve heeft Pharma Kontor B.V. de rechtbank Groningen verzocht op eigen aangifte het faillissement uit te spreken. Pagina 2 van 8

3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2. Aantal in jaar voor faillissement 2.3. Datum ontslagaanzegging De vennootschap heeft geen personeel in dienst gehad zodat punt 2.1 tot en met 2.3 niet aan de orde zijn. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De vennootschap heeft geen onroerende zaken zodat punt 3.1 tot en met 3.4 niet aan de orde zijn. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De vennootschap heeft geen bedrijfsmiddelen, zodat punt 3.5 tot en met 3.8 niet aan de orde zijn. Pagina 3 van 8

4 Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage De vennootschap heeft geen voorraden/onderhanden werk zodat punt 3.9 tot en met 3.11 niet aan de orde zijn. Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst De vennootschap heeft geen andere activa, zodat punt 3.12 en 3.13 niet aan de orde zijn. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage De vennootschap heeft geen debiteuren, zodat punt 4.1 tot en met 4.3 niet aan de orde zijn. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en),2 De vennootschap heeft een bankrelatie met Cenebankiers. Ten tijde van het redigeren van het verslag is er nog geen opgave verkregen. De bank heeft de curator het bericht verzonden dat er sedert februari 2011 geen bankrelatie meer bestaat met de vennootschap. 5.2 Leasecontracten De vennootschap heeft geen leasecontracten afgesloten. Pagina 4 van 8

5 5.3 Beschrijving zekerheden Voor zover de curator bekend, zijn er geen zekerheden gesteld. 5.4 Separatistenpositie Vooralsnog is er geen sprake van een separatistenpositie. 5.5 Boedelbijdragen Er is geen sprake van een boedelbijdrage 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er zijn geen eigendomsvoorbehouden gesteld. 5.7 Reclamerechten Er is geen sprake van recht op reclame. 5.8 Retentierechten Er is geen sprake van een retentierecht. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage Er is geen sprake van een doorstart/voortzetten, zodat punt 6.1 tot en met 6.6 niet aan de orde zijn. Pagina 5 van 8

6 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De administratie van de vennootschap bevind zich in Duitsland. De curator kan thans niet bepalen of aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant Het betreft een kleine vennootschap zodat een goedkeurende verklaring van de accountant niet aan de orde is. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Hiertoe dient nog nader onderzoek te worden verricht. verslag 2 Aan de stortingsverplichting is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Hiertoe dient nog nader onderzoek te worden verricht. verslag 2 De curator heeft geen redenen aan te nemen dat er sprake zou zijn geweest van onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen Voor zover de curator thans kan beoordelen is er geen sprake geweest van een paulianeus handelen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Naast het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator, zijn er nog geen boedelvorderingen ontstaan. 8.2 Pref. vord. van de fiscus De fiscus heeft een preferente vordering ad EUR 1.609,- bij de curator ingediend. verslag 2 De fiscus heeft een preferente vordering ad EUR 1.977,- bij de curator ingediend. Pagina 6 van 8

7 De fiscus heeft een preferente vordering ad EUR ,- bij de curator ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft nog geen vordering bij de curator ingediend. 8.4 Andere pref. Crediteuren Tot op heden zijn er nog geen andere preferente vorderingen bij de curator ingediend. Het Finanzamt Bremen Mitte heeft een vordering ad EUR 6.120,51 bij de curator ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden zijn er nog geen concurrente vorderingen bij de curator ingediend Bedrag concurrente crediteuren Tot op heden zijn er nog geen concurrente vorderingen bij de curator ingediend. EUR 5.328, Verwachte wijze van afwikkeling De curator zal in de komende verslagperiode aandacht schenken aan de nog openstaande punten. Alsdan zal de curator zich een voorlopig oordeel kunnen vormen omtrent de afwikkeling. verslag 2 De curator verwacht in de komende verslagperiode het faillissement te kunnen afwikkelen en opheffen wegens de toestand van de boedel. Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure Er zijn geen procedures zodat punt 9.1 tot en met 9.3 niet aan de orde zijn. Pagina 7 van 8

8 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Hieromtrent kunnen in dit stadium nog geen concrete mededelingen worden gedaan. verslag 2,3 Zie 8.7 van dit verslag Plan van aanpak De curator zal in de navolgende verslagperiode de crediteuren nader inventariseren en onderzoek verrichten naar de nog openstaande punten. Het faillissement zal worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel Indiening volgend verslag Dit is het laatste verslag. Groningen, 6 januari 2012 R.G.A. Luinstra curator Pagina 8 van 8

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie