Voorwaarden voor gebruik van moovel alsmede van de moovelgebruikersnaam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden voor gebruik van moovel alsmede van de moovelgebruikersnaam"

Transcriptie

1 moovel Gebruiksvoorwaarden 1/11 Voorwaarden voor gebruik van moovel alsmede van de moovelgebruikersnaam ( Gebruiksvoorwaarden ) moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, DE Leinfelden-Echterdingen, Duitsland ("moovel GmbH") exploiteert het mobiliteitsplatform moovel ten behoeve van raadpleging via internet en via applicaties (zogenaamde 'apps'). moovel biedt mogelijkheden tot het verstrekken van kennis over, en tot het bestellen van mobiliteitsdiensten bij de desbetreffende aanbieders ('Aanbieders'). Ook moovel GmbH zelf kan Aanbieder van mobiliteitsdiensten zijn. moovel GmbH organiseert geen reizen. De 'Gebruiker' is een natuurlijk persoon, tenzij die persoon bij moovel uitdrukkelijk als rechtspersoon geregistreerd staat. Bepaald gebruik van moovel (zoals bestellingen van mobiliteitsdiensten) is voor een geregistreerde Gebruiker ('Klant ) uitsluitend mogelijk met behulp van zijn moovelgebruikersnaam. Het gebruik van de moovel-gebruikersnaam is ook mogelijk bij bepaalde samenwerkingspartners van moovel GmbH ('Samenwerkingspartners'). A. Voorwerp van deze Gebruiksvoorwaarden Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van moovel, hetzij via internet, hetzij via apps, en op het gebruik van de moovel-gebruikersnaam. Voor het bestellen van verrichtingen of diensten van Aanbieders via moovel gelden voor Klanten steeds de voorwaarden van die Aanbieders betreffende het overeenkomen en leveren van de betreffende verrichting of dienst. B. moovel-account inclusief moovel-gebruikersnaam en betaalfunctie B.1 Registratie van een moovel-account B.1.1 Het registreren van een moovel-account geschiedt door de Gebruiker zelf en wel door een elektronisch registratieformulier inclusief de instemming met deze Gebruiksvoorwaarden in te zenden en voorts door bevestiging van die registratie door moovel GmbH aan Gebruiker. moovel maakt voor een Klant een account ('moovel-account') aan en verschaft een gebruikersnaam ('moovel-gebruikersnaam') inclusief moovel-wachtwoord en Persoonlijk IdentificatieNummer ('moovel-pin') aan de Klant (zie ook artikel B.2.) en biedt hem tevens de mogelijkheid zich aan te melden voor de betaalfunctie van moovel (zie ook artikel B.3).

2 moovel Gebruiksvoorwaarden 2/12 B.1.2 Registratie van een rechtspersoon als Gebruiker kan uitsluitend plaatsvinden via een reeds geregistreerde natuurlijk persoon, die daarmee zijn desbetreffende volmacht namens deze rechtspersoon bevestigt. Deze natuurlijk persoon verkrijgt met de registratie als rechtspersoon tevens bevoegdheid over het beheer van dat moovel-account (tevens tot benoeming van gemachtigde Gebruikers van die rechtspersoon ten behoeve van betaalde diensten). De geregistreerde natuurlijk persoon is verplicht, zij het uitsluitend in het kader van diens bevoegdheid voor die rechtspersoon, te handelen en verklaringen af te geven. De natuurlijk persoon is aansprakelijk voor de gevolgen en schade voortvloeiende uit schendingen van deze bevoegdheid. B. 2 moovel-account en moovel-gebruikersnaam B.2.1 De Gebruiker is verplicht ten behoeve van zijn moovel-account zijn naam, zijn postadres en e- mailadres en andere vereiste gegevens volledig en correct te verstrekken (zie ook artikel B.2.3). Ten behoeve van de betaalfunctie van moovel geldt aanvullend artikel B.3. moovel GmbH behoudt zich het recht voor, het openen van een moovel-account ten behoeve van een Gebruiker te weigeren, in het bijzonder als legitieme redenen bestaan aan te nemen, dat Gebruiker zich niet conform de bepalingen van deze overeenkomst zal gedragen. B.2.2 Gebruiker zal zijn toegangsgegevens (moovel-gebruikersnaam, moovel-wachtwoord, moovel-pin) geheim houden en derden niet in staat stellen zich met deze toegangsgegevens toegang te verschaffen tot moovel of op enige andere wijze gebruik te maken van zijn toegangsgegevens. Elk gebruik van moovel via de toegangsgegevens van Gebruiker wordt bij Gebruiker in rekening gebracht. B.2.3 De Klant is steeds verplicht de door hem in zijn moovel-account geregistreerde gegevens actueel te houden. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van zijn naam, postadres, adres, mobiele telefoonnummer en in geval van gebruik van de betaalfunctie van moovel eveneens ten aanzien van de betaalinformatie. B.2.4 Samenwerkingspartners kunnen het gebruik van de moovel-gebruikersnaam mogelijk maken in relatie tot aanbiedingen en verrichtingen van diensten. In zulke gevallen, door zijn moovelgebruikersnaam in te voeren, stemt de Gebruiker ermee in dat de ingevoerde login informatie vergeleken kan worden met de overeenkomstige gegevens in zijn moovel-account. Tegelijkertijd

3 moovel Gebruiksvoorwaarden 3/12 stemt de Klant -na succesvol verlopen vergelijking- in met overdracht van de nodige gegevens uit zijn moovel-account naar de Samenwerkingspartner ten behoeve van de beoogde verrichting van diensten door de betreffende Samenwerkingspartner. B.2.5 Een moovel-account biedt ook mogelijkheden tot het tonen van actueel of eerder via moovel bestelde, afgerekende of betaalde mobiliteitsdiensten. B.2.6 moovel GmbH kan het moovel-account en de moovel-gebruikersnaam van Klanten blokkeren a) bij vermelding van onjuiste klantgegevens, of b) als communicatie aan de hand van contactgegevens in het moovel-account van de Klant niet mogelijk blijkt (bijvoorbeeld bij een verouderd adres of mobiel telefoonnummer), of c) bij inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij het een lichte inbreuk is of deze de Klant niet kan worden aangerekend, of d) als legitieme redenen bestaan aan te nemen dat de Klant zich niet conform deze Algemene Voorwaarden zal gedragen. B.2.7 Een Klant kan zijn moovel-account voor verder gebruik door moovel en zijn moovelgebruikersnaam op elk gewenst moment zonder inachtneming van een termijn schriftelijk of per via opzeggen. moovel GmbH kan het moovel-account voor verder gebruik door moovel en de moovel-gebruikersnaam opzeggen met een termijn van twee weken. Opzegging van het moovel-account heeft geen invloed op bestaande mobiliteitscontracten en reeds genoten gebruik van de moovel-gebruikersnaam evenals de uitvoering daarvan. Voor opzeggingen en doorhalingen van een mobiliteitscontract gelden de tussen Klant en Aanbieder gemaakte afspraken. Het recht op een buitengewone opzegging om dwingende redenen blijft onverlet. B.2.8 Aanbieders verlangen incidenteel een toetsing van de geldigheid van het rijbewijs van de Klant ('validatie') ten behoeve van het boeken van mobiliteitsdiensten als bestuurder van het voertuig. Ter vervulling van deze voorwaarde biedt moovel GmbH de Klanten incidenteel deze validatie aan tegen een tarief conform het actuele tarievenoverzicht van moovel GmbH. Het staat Klanten vrij gebruik te maken van deze validatie of dergelijke diensten niet via moovel af te nemen. Bij validatie via moovel GmbH moet de klant de vereiste gegevens betreffende zijn rijbewijs in het bijzonder naam, datum van afgifte, afgevende instantie en nummer van het rijbewijs, volledig

4 moovel Gebruiksvoorwaarden 4/12 en juist vermelden en bij wijzigingen actualiseren. Voorts moet de klant zijn rijbewijs inclusief passende identiteitsdocumenten voorleggen aan de door moovel GmbH gemachtigde validerende instelling. Een succesvol verlopen registratie wordt opgeslagen in het moovelaccount van de Klant. moovel GmbH behoudt zich het recht voor op een later tijdstip opnieuw bewijs te verlangen over het rijbewijs. moovel GmbH behoudt zich voorts het recht voor reserveringsverzoeken als bestuurder van het voertuig niet aan Aanbieders door te geven als legitieme redenen bestaan aan te nemen dat de Klant zich niet conform de overeenkomst met Aanbieders zal gedragen. B.3 Betaalfunctie van moovel B.3.1 Voor het gebruik van de betaalfunctie van moovel moet de Klant zijn moovel-gebruikersnaam voor het betaalsysteem registreren en daarbij zijn betaalinformatie opslaan in zijn moovelaccount. De Klant moet passende betaalinformatie verstrekken en wijzigingen terstond actualiseren. moovel GmbH kan een door de Klant opgegeven betaalmiddel weigeren. Mobiliteitsdiensten via moovel of verrichtingen van Samenwerkingspartners van moovel GmbH kunnen uitsluitend met bepaalde betaalmiddelen worden betaald. B.3.2 Om de betaalfunctie van moovel ten behoeve van een reserveringsverzoek of een andere toepassing van zijn moovel-gebruikersnaam te kunnen gebruiken, moet de Klant de betaling autoriseren door zijn moovel-pin in te voeren. Daarmee stemt de Klant ermee in dat voor deze toepassing van de moovel-gebruikersnaam zijn betaalinformatie door de ontvanger gebruikt kan worden om de betaling te incasseren (zie ook artikel D.1.3). moovel GmbH behoudt zich het recht voor en Klant stemt ermee in om een succesvolle toetsing van de kredietwaardigheid van de Klant een voorwaarde te laten zijn voor het gebruik van de betaalfunctie van moovel. B.3.3 De Klant kan de betaalfunctie van moovel deactiveren door de betaalinformatie te wissen. moovel GmbH kan de betaalfunctie van moovel om gewichtige redenen blokkeren, in het bijzonder bij onregelmatigheden (zoals betalingsachterstand of -verzuim) of bij een negatieve uitslag van de kredietwaardigheidtoets. Een blokkering van het moovel-account van de Klant (artikel B.2.6) blokkeert tevens de betaalfunctie. De via moovel-pin van de Klant geautoriseerde betalingen, uitgevoerd voorafgaand aan een deactivering of blokkering, blijven daarvan uitgesloten.

5 moovel Gebruiksvoorwaarden 5/12 B.3.4 Vergoedingen voor onregelmatigheden bij het gebruik van de betaalfunctie van moovel staan vermeld in het actuele tarievenoverzicht van moovel GmbH. C. Informatie over mobiliteitsdiensten bij moovel en bestellen via moovel C. 1 Informatie over mobiliteitsdiensten bij moovel C.1.1 Gebruikers kunnen voor een bepaald traject ("van A naar B") de bij moovel beschikbare informatie over mobiliteitsdiensten laten tonen. moovel gebruikt daarvoor voornamelijk gegevens van derden. moovel GmbH toetst de gegevens van die derden niet en garandeert niet zelf de volledigheid en juistheid van die gegevens. Getoonde informatie ten behoeve van mobiliteitsdiensten inclusief de kosten daarvan (bijvoorbeeld voor taxiritten) kunnen ten dele op ramingen zijn gebaseerd, waarvan de grondslagen doorlopend kunnen wijzigen (bijvoorbeeld als gevolg van de toestand in het verkeer). C.1.2 Het is aan de Gebruiker de juistheid van de getoonde gegevens te toetsen en te beoordelen om te zien of, en in welke mate, hij de vermelde ramingen deelt en of de resultaten geschikt zijn voor zijn doeleinden (bijvoorbeeld overstaptijden of voor het vervoeren en bezorgen van bagage). C.1.3 Klanten hebben toegang tot andere functies (zoals het opslaan van voorkeursverbindingen). C.2 Bestellen van mobiliteitsdiensten via moovel C.2.1 Voorwaarde om mobiliteitsdiensten bij Aanbieders via moovel te kunnen bestellen is het gebruik van de moovel-gebruikersnaam (B.1) en betaling via de betaalfunctie van moovel (artikel B.3) of direct aan de Aanbieder. Aanbieders kunnen Klanten ook in staat stellen mobiliteitsdiensten via moovel te reserveren door gebruik te maken van de moovel-gebruikersnaam. Daarvoor gelden dienovereenkomstig de voorwaarden van de Aanbieder op bestellingen van de Klant. Als het maken van een reservering voor de Klant gratis is, dan gelden de betalingsvoorwaarden niet. C.2.2 Klanten kunnen selecteren welke getoonde mobiliteitsdienst ze bij de Aanbieder via moovel bindend en tegen vergoeding van kosten willen bestellen ('reserveringsverzoek'). Een reserveringsverzoek is een verzoek van de Klant voor een contract voor de gewenste mobiliteitsdienst met de desbetreffende Aanbieder ('Mobiliteitscontract'). Het staat moovel

6 moovel Gebruiksvoorwaarden 6/12 GmbH vrij een reserveringsverzoek van een Klant door te zetten naar de relevante Aanbieder. De voorwaarden van de Aanbieder gelden voor het boeken van diens mobiliteitsdienst. C.2.3 De betaling door de Klant geschiedt op het moment van de reservering en wel via de betaalfunctie van moovel (artikel B.3). Bij bepaalde Aanbieders is het gebruik van de betaalfunctie van moovel niet mogelijk. In zulke gevallen dient de Klant ten behoeve van die betaling direct ten overstaan van de Aanbieder zijn betaalinformatie opnieuw in te voeren en zijn toestemming voor de betaling te verstrekken. C.2.4 moovel GmbH kan het antwoord van de Aanbieder op een reserveringsverzoek aan de Klant overbrengen, maar is hiertoe niet verplicht. Een Mobiliteitscontract tussen Klant en Aanbieder komt tot stand als de Aanbieder het reserveringsverzoek van de Klant accepteert. moovel GmbH maakt geen deel uit van het mobiliteitscontract, tenzij zij zelf de aanbieder van de betreffende mobiliteitsdienst is. De voorwaarden van de Aanbieder zijn van toepassing op het verrichten van een mobiliteitsdienst. C.2.5 moovel GmbH kande door de Aanbieder aan moovel doorgezonden gegevens ten behoeve van het gebruik van een mobiliteitsdienst (zoals boekingsgegevens) na ontvangst doorzetten naar de Klant, maar is hiertoe niet verplicht. D. Gemeenschappelijke regelingen D.1 Tarieven D.1.1 Het gebruik van moovel en het gebruik van de moovel-gebruikersnaam is in beginsel kosteloos voor Gebruiker of Klant. De Gebruiker draagt zelf zijn kosten van communicatie met moovel evenals voor de toepassing van zijn moovel-gebruikersnaam. De Klant betaalt voor de met moovel GmbH aanvullend overeengekomen diensten (zoals validatie, zie artikel B.2.8) de tarieven conform het actuele tarievenoverzicht. D.1.2 Voor de door Klanten te betalen vergoeding voor mobiliteitsdiensten geldt het desbetreffende mobiliteitscontract met de Aanbieder. Voor de bij een Samenwerkingspartner onder toepassing van de moovel-gebruikersnaam overeengekomen diensten gelden diens voorwaarden. moovel GmbH kan in opdracht van Aanbieders of Samenwerkingspartners ook facturen voor hun vergoedingen opstellen en toezenden aan de Klant, ook als verzamelfacturen voor meerdere verrichte diensten.

7 moovel Gebruiksvoorwaarden 7/12 D.1.3 Aanbieders en Samenwerkingspartners kunnen aanspraken op betalingen overdragen op moovel GmbH, waarbij de betalingen dan ten gunste van moovel GmbH moeten plaatsvinden. Als een Klant een vordering in een andere valuta moet betalen dan de valuta van zijn land (vordering in vreemde valuta) dan kan moovel GmbH betaling verlangen in de valuta van het land van de Klant en die vordering in vreemde valuta omrekenen tegen de actuele wisselkoers. Daarvoor kan moovel GmbH een passend omwisseltarief in rekening brengen. Het actuele tarievenoverzicht van moovel GmbH is van toepassing op het omwisseltarief en de kosten voor moovel GmbH voor onregelmatigheden bij incasseringen. D.1.4 De Aanspreekpartner voor de Klant voor mobiliteitsdiensten en betaling is de relevante Aanbieder als contractpartner. Aanspreekpartner voor de Klant ten behoeve van met een Samenwerkingspartner overeengekomen verrichtingen is die Samenwerkingspartner. De Klant kan creditering van een betaling uitsluitend aanvragen via de betreffende Aanspreek- of Samenwerkingspartner; de Aanspreek- of Samenwerkingspartner kan een creditering ook via moovel laten afwikkelen. D.2 Verplichtingen van de Gebruiker D.2.1 De Gebruiker is zelf voor verantwoordelijk voor de vervulling van alle voorwaarden voor het gebruik van mobiliteitsdiensten of van diensten die hij met een Samenwerkingspartner is overeengekomen conform de daarvoor geldende bepalingen en voorschriften (zoals vereist rijbewijs bij autohuur, identiteitsbewijzen en dergelijke). D.2.2 De gebruiker zal moovel GmbH vrijwaren voor aanspraken van derden voor het gebruik van moovel en het gebruik van zijn moovel-gebruikersnaam tenzij moovel GmbH hiervoor verantwoordelijk is. D.2.3 moovel GmbH kan Aanbieders of Samenwerkingspartners ondersteunen voor wat betreft de door hen te verrichten diensten. Dit laat de verplichtingen van de Klant onverlet voor zover die voortkomen uit een mobiliteitscontract. Dat geldt evenzo voor overeenkomsten van de Klant met een Samenwerkingspartner en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Klanten. D.3 Beschikbaarheid en waarborgen

8 moovel Gebruiksvoorwaarden 8/12 D.3.1 Er bestaat geen aanspraak voor Gebruiker op beschikbaarheid of op bepaalde kenmerken ten aanzien van kwaliteit noch ten aanzien van technische assistentie door moovel of voor de moovel-gebruikersnaam. moovel GmbH behoudt zich het recht voor moovel en de moovelgebruikersnaam op elk moment en naar eigen goeddunken opnieuw in te richten, te beperken of te staken. Dit laat bestaande mobiliteitscontracten en overeenkomsten tussen Klanten en Samenwerkingspartners, evenals de afwikkeling daarvan, onverlet. D.3.2 moovel GmbH accepteert geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van gegevens die door derden of Aanbieders worden verstrekt. D.3.3 moovel GmbH accepteert geen verantwoordelijkheid voor mobiliteitsdiensten, tenzij zij zelf Aanbieder is van de mobiliteitsdienst. Aanspreekpartner voor de Klant voor vragen en aanspraken in verband met een mobiliteitscontract en de uitvoering daarvan is altijd de desbetreffende Aanbieder. Aanspreekpartner voor diensten overeengekomen met een Samenwerkingspartner is altijd de desbetreffende Samenwerkingspartner. D.3.4 Voor zover moovel GmbH ingevolge deze Algemene Voorwaarden geen verplichtingen heeft jegens de Klant om specifieke prestaties te leveren, verstrekt moovel GmbH geen garantie. D.4 Aansprakelijkheidsbeperking D.4.1 moovel GmbH is conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of door grove nalatigheid door moovel GmbH of door haar ingeschakelde derden. D.4.2 In gevallen van lichte nalatigheid is moovel GmbH enkel aansprakelijk voor schendingen van materiële contractuele verplichtingen en uitsluitend voor directe en voorzienbare schade. Materiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die noodzakelijkerwijs vervuld moeten worden om correcte uitvoering van het contract mogelijk te maken, en op welke vervulling de Gebruiker in de regel zou mogen vertrouwen. Bij lichte nalatigheid is moovel GmbH niet aansprakelijk voor de juistheid van door derden (zoals andere Aanbieders) verstrekte gegevens (zoals over mobiliteitsdiensten). De bepalingen in dit lid 4.2 gelden eveneens voor vertegenwoordigers en door moovel GmbH ingeschakelde derden. D.4.3 Beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor verschafte garanties, voor letselschade of schade aan de gezondheid veroorzaakt door verwijtbaar handelen of nalaten te handelen of voor aanspraken onder de Duitse wet voor Productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz).

9 moovel Gebruiksvoorwaarden 9/12 D.5 Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden moovel GmbH kan deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken eenzijdig wijzigen, ook naar aanleiding van wijzigingen aan de inhoud van de diensten van moovel. Wijzigingen worden aan Klanten in tekstuele vorm per bericht bekend gemaakt en aan andere (nietgeregistreerde) gebruikers via publicatie op moovel met een aanzeggingstermijn van tenminste zes weken. Deze wijzigingen gelden als geaccepteerd tenzij de Klant schriftelijk binnen de aanzeggingstermijn bezwaar aantekent of als hij na het verstrijken van deze termijn moovel blijft gebruiken. moovel GmbH zal naar deze methode van acceptatie in haar aanzegging verwijzen. Als een Klant bezwaar aantekent tegen een wijziging in de Gebruiksvoorwaarden, dan geldt zulks als een onmiddellijk effectieve opzegging van zijn moovel-account (zie artikel B.2.7). D.6 Bescherming van gegevens D.6.1 moovel GmbH verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van Gebruiker uitsluitend indien en voor zover vereist voor het opbouwen, inhoudelijk inrichten of wijzigen van de contractuele verhoudingen ten behoeve van moovel tussen de Gebruiker en moovel GmbH; ten behoeve van het opstellen en afsluiten van een contract en de uitvoering van een mobiliteitscontract tussen de Klant en de desbetreffende Aanbieder, evenals voor het onderkennen, identificeren en verhelpen van storingen in de door moovel GmbH te verrichten diensten. D.6.2 Indien en voor zover moovel GmbH in haar communicatie ten behoeve van een mobiliteitscontract tussen de Klant en de desbetreffende Aanbieder wordt ingeschakeld, draagt zij de voor dit contract vereiste gegevens over aan de desbetreffende Aanbieder die deze gegevens ten behoeve van het voorbereiden, afsluiten en uitvoeren van een contract onder eigen verantwoordelijkheid verwerkt en gebruikt. De identiteit van de desbetreffende Aanbieder volgt uit de correspondentie tussen Klant en Aanbieder. D.6.3 Indien en voor zover de Gebruiker op moovel vrijwillig aanvullende persoonlijke gegevens kan invoeren, zoals foto's ten behoeve van vermeldingen bij zijn profiel op sociale netwerken, dan is dit ten behoeve van het individualiseren van zijn moovel-account en kan door de Gebruiker worden gebruikt voor communicatiedoeleinden. moovel GmbH verwerkt dergelijke aanvullend

10 moovel Gebruiksvoorwaarden 10/12 vrijwillig vermelde persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden. Het staat de Gebruiker vrij dergelijke gegevens weer te wissen. D.6.4 De Gebruiker stemt ermee in dat moovel GmbH de klantgegevens 'naam', 'titel', 'postadres' en ' adres', 'geboortedatum' evenals de frequentie en wijze van gebruik van de mobiliteitsdiensten evalueert om Klanten per post te informeren over producten en diensten van moovel en om Klanten te enquêteren teneinde de aangeboden diensten te kunnen toesnijden op de individuele behoeften van klanten. Het opnemen van contact kan ook via e- mail plaatsvinden. De Gebruiker verklaart dat hij akkoord gaat met het gebruik van zijn persoonsgegevens over het gebruik van de via moovel aangeboden diensten ten behoeve van het aanmaken van een gebruikersprofiel (met pseudoniem) voor een op de klantbehoeften toegesneden inrichting van moovel. Deze gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met gegevens over de eigenaar van het pseudoniem. D.6.5 De Gebruiker kan zijn instemming met het gestelde in artikel D.6.4 te allen tijde herroepen. Herroepingen kunnen per gewone post worden gericht aan moovel GmbH, Datenschutz, HPC G462, DE Stuttgart of per bericht aan De Klant kan bij voornoemde adressen tevens bezwaar aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens ten behoeve van promotionele doeleinden en marktonderzoek. Hier zijn geen kosten aan verbonden, behoudens de eventueel met de verzending gepaard gaande kosten. Door te herroepen kan de Gebruiker niet meer worden geïnformeerd over vernieuwingen, acties en speciale kortingen; gelijktijdig vervalt een eventueel verleende instemming voor toezending van de Nieuwsbrief van moovel. D.6.6 moovel GmbH heeft het wettelijke recht persoonsgegevens van Klanten in het kader van de openbare orde en strafvervolging aan justitiële instellingen te verstrekken. D.7 Overige bepalingen D.7.1 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van moovel GmbH is het niet toegestaan delen of inhoudelijk materiaal van moovel te gebruiken of om te trachten daaraan systematisch informatie te ontlenen. D.7.2 Deze Gebruiksbepalingen vormen de volledige Overeenkomst tussen moovel GmbH en de Gebruiker. Nevenafspraken bestaan niet. Wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst

11 moovel Gebruiksvoorwaarden 11/12 moeten schriftelijk plaatsvinden willen ze werkzaam zijn, tenzij in deze Gebruiksbepalingen nadrukkelijk anders is bepaald. Een tekstbericht ('SMS') volstaat niet als schriftelijke vorm. D.7.3 Zouden een of meer bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst ongeldig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval een bepaling ongeldig is wordt deze vervangen door een bepaling die wel geldig is en die zo weinig mogelijk afwijkt van de geest en strekking van de ongeldige bepaling. D.7.4 Deze Gebruiksbepalingen en de uitvoering ervan zijn onderworpen aan Duits recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht. D.7.5 Eventuele geschillen, voortvloeiend of samenhangend met deze Gebruiksbepalingen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Stuttgart, Duitsland, behoudens voor zover dwingende wettelijke voorschriften een andere bevoegde rechter aanwijzen.

12 moovel Gebruiksvoorwaarden 12/12 Tarievenoverzicht van moovel GmbH Eenmalig validatiekosten 19 Administratiekosten voor het verwerken van storno's* 2,50 * Administratiekosten voor het sturen van aanmaningen door wanbetaling* 2,50 * * Incassokosten zijn voor rekening van de klant, behoudens voor zover deze kan aantonen dat de te vergoeden incassokosten lager zijn dan geëist en/of niet toepasselijk zijn. Mei 2014 moovel GmbH Fasanenweg Leinfelden-Echterdingen Germania Postadres / Postal address: HPC G Stuttgart Germania Directeurs / Board of Directors: Robert Henrich, Marcus Spickermann Gevestigd te / Domicile: Leinfelden-Echterdingen Ingeschreven te / Court of Registry: Amtsgericht Stuttgart Handelsregisternr. / Commercial Register No.: HRB-Nr BTW-nr. / VAT Registration No.: DE

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer

Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer ALGEMENE VOORWAARDEN Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V. Financieel Adviescentrum Westerkwartier B.V., hierna te noemen Hypotheek Service of opdrachtnemer 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Is een merk van: CashWijzer B.V.

Is een merk van: CashWijzer B.V. Is een merk van: CashWijzer B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN CASHWIJZER B.V. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: Abonnement de doorlopende Opdracht

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Versie juli 2016 Packaging Point B.V. is een dienstverlenend bedrijf dat via de website www.packagingpoint.nl. Verkopers en Kopers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van Aalvanger Design Alle informatie die Aalvanger Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

Dealerdirect BV 1DayCar.com Rigtersbleek Zandvoort 10-1.37 7521 BE Enschede

Dealerdirect BV 1DayCar.com Rigtersbleek Zandvoort 10-1.37 7521 BE Enschede Specifieke voorwaarden 1DayCar.com 4.0 Algemeen 1. Deze specifieke voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Dealerdirect BV h.o.d.n. 1DayCar.com, koper en leverende autodealer

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt.

Gebruiker De persoon die zich registreert bij Tabster en de App downloadt en gebruikt. Algemene Voorwaarden Versie 1, Laatst gewijzigd op 1 oktober 2015 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Tabster B.V. ( Tabster ). Tabster adviseert de Gebruiker deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ARTON.COM Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Arton.com een overeenkomst tot levering

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DATA-collectief

Algemene voorwaarden DATA-collectief Algemene voorwaarden DATA-collectief Artikel 1 Definities 1. DATA-collectief: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Coltbaan 4 D, 3439 NG te Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend)

Algemene Voorwaarden Kunstdeco. Artikel 1. Definities (niet uitputtend) Algemene Voorwaarden Kunstdeco Artikel 1 Definities (niet uitputtend) De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door MeMo Verzekeringen bv, MeMo Advies bv en MeMo Direct, gevestigd te Almere aan de Transistorweg 91-37, 1322 CL, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Skyline Hypotheken BV, gevestigd te Ridderkerk aan de Zadelmakerstraat 59 2984CC, hierna te

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Algemene Gebruikersvoorwaarden per Inleiding

Algemene Gebruikersvoorwaarden per Inleiding Algemene Gebruikersvoorwaarden per 05-06-2017 1. Inleiding SkySnap VOF is gevestigd aan de Hendrik Figeeweg 5-L in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer: 64413365,

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING PUUR VERZEKEREN OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V.

Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Algemene Voorwaarden Green Claim B.V. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Green Claim: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Green Claim

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ALGEMENE VOORWAARDEN FLICKMYHOUSE WONINGAANBIEDERS ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Flickmyhouse: onderdeel van Truefip BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Nieuwpoortkade 9-2, 1055RX

Nadere informatie

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Finsalus

Algemene voorwaarden Finsalus Algemene voorwaarden Finsalus Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Finsalus gevestigd aan de IJsselstraat 7, 7103 EG te Winterswijk, hierna te noemen: Finsalus, en zijn mede bedongen ten behoeve

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Het gebruik van deze site is gratis. Om te kunnen reageren is registratie verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor gebruikers van handle-withcare.nl Alle informatie die handle-withcare.nl communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email alsmede

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden ROCK Design Alle informatie die ROCK Design communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HORECADESK Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Horecadesk, gevestigd te Goes, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Horecadesk en alle voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch

ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch ALGEMENE VOORWAARDEN AEVITAE B.V. en VPZ Assuradeuren B.V. Gedeponeerd op 7 november 2013 bij de Rechtbank te s -Hertogenbosch DezealgemenevoorwaardenwordengehanteerddoordebeslotenvennootschappenAEVITAE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de verhuur van parkeerplaatsen ( Verhuur-AV ) I. Algemeen. II. Huren van een parkeerplaats

Algemene Voorwaarden voor de verhuur van parkeerplaatsen ( Verhuur-AV ) I. Algemeen. II. Huren van een parkeerplaats Algemene Voorwaarden voor de verhuur van parkeerplaatsen ( Verhuur-AV ) I. Algemeen Toepassingsgebied Deze algemene verhuurvoorwaarden (hierna ook "Verhuur-AV" genoemd) regelen de rechtsverhouding tussen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Besloten Vennootschap Herenvest Groep, gevestigd te Haarlem, in het Oostpoort Centre, Diakenhuisweg 17,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan PVM Eindhoven B.V.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring

II. Afsluiten van het contract, contractuele partners, contractuele beperking van de aansprakelijkheid en verjaring Algemene Voorwaarden I. Toepassingsgebied 1. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur van hotelkamers voor huisvesting, en op alle andere aan de klanten geleverde diensten

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Meester & De Lange Verzekeringen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN MEESTER & DE LANGE VERZEKERINGEN Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Meester & De Lange Verzekeringen, gevestigd te 8302 CC Emmeloord aan de Koningin Julianastraat 9,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V.

Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Algemene Voorwaarden Life Benefits B.V. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Life Benefits BV, gevestigd te Roosendaal, aan de Brugstraat 3, hierna te noemen: Life Benefits, en zijn mede bedongen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016

Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Algemene voorwaarden Versie: 1.0 Versiedatum: 19 februari 2016 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan en gebruik van DroomCraft. Door het gebruik van onze diensten verklaar je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.

Sentio Six wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand. Artikel 1 Definities * Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Sentio Six een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Sentio Six

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor

Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor Algemene voorwaarden Informatie voor consumenten bij overeenkomsten op afstand en klanteninformatie voor www.gusti-leer.nl 1 Toepassingsgebied Voor zakelijke relaties tussen ons en de klant zijn de volgende

Nadere informatie

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam;

de aanvraag aan SIDN tot het uitvoeren van een bepaalde transactie met betrekking tot een domeinnaam; Artikel 1 Begripsbepalingen Aanvraag: Beheerder: Betrokkene: Registrar: Domeinnaam: Domeinnaamaanvrager: Domeinnaamhouder: SIDN: Register: Verwerking: Verantwoordelijke: Wbp-regeling: de aanvraag aan SIDN

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen

Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Algemene Voorwaarden Assurantie Tussenpersonen Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Verzekerings en Adviesburo Boeijen gevestigd teeersel aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1 Offertes en tarieven van Mediare Financieel Advies zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Mediare Financieel Advies, gevestigd te Duiven aan de Zilverschoon 28b, 6922 GV Duiven, hierna te noemen: Mediare Financieel Advies. De wederpartij van

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. HUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) ALGEMENE VOORWAARDEN (HYPOTHEKEN - VERZEKERINGEN - KREDIETEN) 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedereen en voor al onze dienstverlening.

Nadere informatie

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website

Deze Actievoorwaarden en andere informatie betreffende deze Actie zijn linksonder in beeld te vinden op de website Actievoorwaarden Dacia Zeker Wel Door mee te doen met de actie Dacia Zeker Wel kunnen winnende deelnemers een vakantie bon ter waarde van 1000,- bij Weekendjeweg.nl winnen. De winnaar mag deze reis gaan

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ROND.

Algemene voorwaarden ROND. Algemene voorwaarden ROND. Artikel 1 Definities * Reseller/klant: de rechtspersoon die producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. * Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie