Voorwaarden voor gebruik van moovel alsmede van de moovelgebruikersnaam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden voor gebruik van moovel alsmede van de moovelgebruikersnaam"

Transcriptie

1 moovel Gebruiksvoorwaarden 1/11 Voorwaarden voor gebruik van moovel alsmede van de moovelgebruikersnaam ( Gebruiksvoorwaarden ) moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, DE Leinfelden-Echterdingen, Duitsland ("moovel GmbH") exploiteert het mobiliteitsplatform moovel ten behoeve van raadpleging via internet en via applicaties (zogenaamde 'apps'). moovel biedt mogelijkheden tot het verstrekken van kennis over, en tot het bestellen van mobiliteitsdiensten bij de desbetreffende aanbieders ('Aanbieders'). Ook moovel GmbH zelf kan Aanbieder van mobiliteitsdiensten zijn. moovel GmbH organiseert geen reizen. De 'Gebruiker' is een natuurlijk persoon, tenzij die persoon bij moovel uitdrukkelijk als rechtspersoon geregistreerd staat. Bepaald gebruik van moovel (zoals bestellingen van mobiliteitsdiensten) is voor een geregistreerde Gebruiker ('Klant ) uitsluitend mogelijk met behulp van zijn moovelgebruikersnaam. Het gebruik van de moovel-gebruikersnaam is ook mogelijk bij bepaalde samenwerkingspartners van moovel GmbH ('Samenwerkingspartners'). A. Voorwerp van deze Gebruiksvoorwaarden Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van moovel, hetzij via internet, hetzij via apps, en op het gebruik van de moovel-gebruikersnaam. Voor het bestellen van verrichtingen of diensten van Aanbieders via moovel gelden voor Klanten steeds de voorwaarden van die Aanbieders betreffende het overeenkomen en leveren van de betreffende verrichting of dienst. B. moovel-account inclusief moovel-gebruikersnaam en betaalfunctie B.1 Registratie van een moovel-account B.1.1 Het registreren van een moovel-account geschiedt door de Gebruiker zelf en wel door een elektronisch registratieformulier inclusief de instemming met deze Gebruiksvoorwaarden in te zenden en voorts door bevestiging van die registratie door moovel GmbH aan Gebruiker. moovel maakt voor een Klant een account ('moovel-account') aan en verschaft een gebruikersnaam ('moovel-gebruikersnaam') inclusief moovel-wachtwoord en Persoonlijk IdentificatieNummer ('moovel-pin') aan de Klant (zie ook artikel B.2.) en biedt hem tevens de mogelijkheid zich aan te melden voor de betaalfunctie van moovel (zie ook artikel B.3).

2 moovel Gebruiksvoorwaarden 2/12 B.1.2 Registratie van een rechtspersoon als Gebruiker kan uitsluitend plaatsvinden via een reeds geregistreerde natuurlijk persoon, die daarmee zijn desbetreffende volmacht namens deze rechtspersoon bevestigt. Deze natuurlijk persoon verkrijgt met de registratie als rechtspersoon tevens bevoegdheid over het beheer van dat moovel-account (tevens tot benoeming van gemachtigde Gebruikers van die rechtspersoon ten behoeve van betaalde diensten). De geregistreerde natuurlijk persoon is verplicht, zij het uitsluitend in het kader van diens bevoegdheid voor die rechtspersoon, te handelen en verklaringen af te geven. De natuurlijk persoon is aansprakelijk voor de gevolgen en schade voortvloeiende uit schendingen van deze bevoegdheid. B. 2 moovel-account en moovel-gebruikersnaam B.2.1 De Gebruiker is verplicht ten behoeve van zijn moovel-account zijn naam, zijn postadres en e- mailadres en andere vereiste gegevens volledig en correct te verstrekken (zie ook artikel B.2.3). Ten behoeve van de betaalfunctie van moovel geldt aanvullend artikel B.3. moovel GmbH behoudt zich het recht voor, het openen van een moovel-account ten behoeve van een Gebruiker te weigeren, in het bijzonder als legitieme redenen bestaan aan te nemen, dat Gebruiker zich niet conform de bepalingen van deze overeenkomst zal gedragen. B.2.2 Gebruiker zal zijn toegangsgegevens (moovel-gebruikersnaam, moovel-wachtwoord, moovel-pin) geheim houden en derden niet in staat stellen zich met deze toegangsgegevens toegang te verschaffen tot moovel of op enige andere wijze gebruik te maken van zijn toegangsgegevens. Elk gebruik van moovel via de toegangsgegevens van Gebruiker wordt bij Gebruiker in rekening gebracht. B.2.3 De Klant is steeds verplicht de door hem in zijn moovel-account geregistreerde gegevens actueel te houden. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van zijn naam, postadres, adres, mobiele telefoonnummer en in geval van gebruik van de betaalfunctie van moovel eveneens ten aanzien van de betaalinformatie. B.2.4 Samenwerkingspartners kunnen het gebruik van de moovel-gebruikersnaam mogelijk maken in relatie tot aanbiedingen en verrichtingen van diensten. In zulke gevallen, door zijn moovelgebruikersnaam in te voeren, stemt de Gebruiker ermee in dat de ingevoerde login informatie vergeleken kan worden met de overeenkomstige gegevens in zijn moovel-account. Tegelijkertijd

3 moovel Gebruiksvoorwaarden 3/12 stemt de Klant -na succesvol verlopen vergelijking- in met overdracht van de nodige gegevens uit zijn moovel-account naar de Samenwerkingspartner ten behoeve van de beoogde verrichting van diensten door de betreffende Samenwerkingspartner. B.2.5 Een moovel-account biedt ook mogelijkheden tot het tonen van actueel of eerder via moovel bestelde, afgerekende of betaalde mobiliteitsdiensten. B.2.6 moovel GmbH kan het moovel-account en de moovel-gebruikersnaam van Klanten blokkeren a) bij vermelding van onjuiste klantgegevens, of b) als communicatie aan de hand van contactgegevens in het moovel-account van de Klant niet mogelijk blijkt (bijvoorbeeld bij een verouderd adres of mobiel telefoonnummer), of c) bij inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij het een lichte inbreuk is of deze de Klant niet kan worden aangerekend, of d) als legitieme redenen bestaan aan te nemen dat de Klant zich niet conform deze Algemene Voorwaarden zal gedragen. B.2.7 Een Klant kan zijn moovel-account voor verder gebruik door moovel en zijn moovelgebruikersnaam op elk gewenst moment zonder inachtneming van een termijn schriftelijk of per via opzeggen. moovel GmbH kan het moovel-account voor verder gebruik door moovel en de moovel-gebruikersnaam opzeggen met een termijn van twee weken. Opzegging van het moovel-account heeft geen invloed op bestaande mobiliteitscontracten en reeds genoten gebruik van de moovel-gebruikersnaam evenals de uitvoering daarvan. Voor opzeggingen en doorhalingen van een mobiliteitscontract gelden de tussen Klant en Aanbieder gemaakte afspraken. Het recht op een buitengewone opzegging om dwingende redenen blijft onverlet. B.2.8 Aanbieders verlangen incidenteel een toetsing van de geldigheid van het rijbewijs van de Klant ('validatie') ten behoeve van het boeken van mobiliteitsdiensten als bestuurder van het voertuig. Ter vervulling van deze voorwaarde biedt moovel GmbH de Klanten incidenteel deze validatie aan tegen een tarief conform het actuele tarievenoverzicht van moovel GmbH. Het staat Klanten vrij gebruik te maken van deze validatie of dergelijke diensten niet via moovel af te nemen. Bij validatie via moovel GmbH moet de klant de vereiste gegevens betreffende zijn rijbewijs in het bijzonder naam, datum van afgifte, afgevende instantie en nummer van het rijbewijs, volledig

4 moovel Gebruiksvoorwaarden 4/12 en juist vermelden en bij wijzigingen actualiseren. Voorts moet de klant zijn rijbewijs inclusief passende identiteitsdocumenten voorleggen aan de door moovel GmbH gemachtigde validerende instelling. Een succesvol verlopen registratie wordt opgeslagen in het moovelaccount van de Klant. moovel GmbH behoudt zich het recht voor op een later tijdstip opnieuw bewijs te verlangen over het rijbewijs. moovel GmbH behoudt zich voorts het recht voor reserveringsverzoeken als bestuurder van het voertuig niet aan Aanbieders door te geven als legitieme redenen bestaan aan te nemen dat de Klant zich niet conform de overeenkomst met Aanbieders zal gedragen. B.3 Betaalfunctie van moovel B.3.1 Voor het gebruik van de betaalfunctie van moovel moet de Klant zijn moovel-gebruikersnaam voor het betaalsysteem registreren en daarbij zijn betaalinformatie opslaan in zijn moovelaccount. De Klant moet passende betaalinformatie verstrekken en wijzigingen terstond actualiseren. moovel GmbH kan een door de Klant opgegeven betaalmiddel weigeren. Mobiliteitsdiensten via moovel of verrichtingen van Samenwerkingspartners van moovel GmbH kunnen uitsluitend met bepaalde betaalmiddelen worden betaald. B.3.2 Om de betaalfunctie van moovel ten behoeve van een reserveringsverzoek of een andere toepassing van zijn moovel-gebruikersnaam te kunnen gebruiken, moet de Klant de betaling autoriseren door zijn moovel-pin in te voeren. Daarmee stemt de Klant ermee in dat voor deze toepassing van de moovel-gebruikersnaam zijn betaalinformatie door de ontvanger gebruikt kan worden om de betaling te incasseren (zie ook artikel D.1.3). moovel GmbH behoudt zich het recht voor en Klant stemt ermee in om een succesvolle toetsing van de kredietwaardigheid van de Klant een voorwaarde te laten zijn voor het gebruik van de betaalfunctie van moovel. B.3.3 De Klant kan de betaalfunctie van moovel deactiveren door de betaalinformatie te wissen. moovel GmbH kan de betaalfunctie van moovel om gewichtige redenen blokkeren, in het bijzonder bij onregelmatigheden (zoals betalingsachterstand of -verzuim) of bij een negatieve uitslag van de kredietwaardigheidtoets. Een blokkering van het moovel-account van de Klant (artikel B.2.6) blokkeert tevens de betaalfunctie. De via moovel-pin van de Klant geautoriseerde betalingen, uitgevoerd voorafgaand aan een deactivering of blokkering, blijven daarvan uitgesloten.

5 moovel Gebruiksvoorwaarden 5/12 B.3.4 Vergoedingen voor onregelmatigheden bij het gebruik van de betaalfunctie van moovel staan vermeld in het actuele tarievenoverzicht van moovel GmbH. C. Informatie over mobiliteitsdiensten bij moovel en bestellen via moovel C. 1 Informatie over mobiliteitsdiensten bij moovel C.1.1 Gebruikers kunnen voor een bepaald traject ("van A naar B") de bij moovel beschikbare informatie over mobiliteitsdiensten laten tonen. moovel gebruikt daarvoor voornamelijk gegevens van derden. moovel GmbH toetst de gegevens van die derden niet en garandeert niet zelf de volledigheid en juistheid van die gegevens. Getoonde informatie ten behoeve van mobiliteitsdiensten inclusief de kosten daarvan (bijvoorbeeld voor taxiritten) kunnen ten dele op ramingen zijn gebaseerd, waarvan de grondslagen doorlopend kunnen wijzigen (bijvoorbeeld als gevolg van de toestand in het verkeer). C.1.2 Het is aan de Gebruiker de juistheid van de getoonde gegevens te toetsen en te beoordelen om te zien of, en in welke mate, hij de vermelde ramingen deelt en of de resultaten geschikt zijn voor zijn doeleinden (bijvoorbeeld overstaptijden of voor het vervoeren en bezorgen van bagage). C.1.3 Klanten hebben toegang tot andere functies (zoals het opslaan van voorkeursverbindingen). C.2 Bestellen van mobiliteitsdiensten via moovel C.2.1 Voorwaarde om mobiliteitsdiensten bij Aanbieders via moovel te kunnen bestellen is het gebruik van de moovel-gebruikersnaam (B.1) en betaling via de betaalfunctie van moovel (artikel B.3) of direct aan de Aanbieder. Aanbieders kunnen Klanten ook in staat stellen mobiliteitsdiensten via moovel te reserveren door gebruik te maken van de moovel-gebruikersnaam. Daarvoor gelden dienovereenkomstig de voorwaarden van de Aanbieder op bestellingen van de Klant. Als het maken van een reservering voor de Klant gratis is, dan gelden de betalingsvoorwaarden niet. C.2.2 Klanten kunnen selecteren welke getoonde mobiliteitsdienst ze bij de Aanbieder via moovel bindend en tegen vergoeding van kosten willen bestellen ('reserveringsverzoek'). Een reserveringsverzoek is een verzoek van de Klant voor een contract voor de gewenste mobiliteitsdienst met de desbetreffende Aanbieder ('Mobiliteitscontract'). Het staat moovel

6 moovel Gebruiksvoorwaarden 6/12 GmbH vrij een reserveringsverzoek van een Klant door te zetten naar de relevante Aanbieder. De voorwaarden van de Aanbieder gelden voor het boeken van diens mobiliteitsdienst. C.2.3 De betaling door de Klant geschiedt op het moment van de reservering en wel via de betaalfunctie van moovel (artikel B.3). Bij bepaalde Aanbieders is het gebruik van de betaalfunctie van moovel niet mogelijk. In zulke gevallen dient de Klant ten behoeve van die betaling direct ten overstaan van de Aanbieder zijn betaalinformatie opnieuw in te voeren en zijn toestemming voor de betaling te verstrekken. C.2.4 moovel GmbH kan het antwoord van de Aanbieder op een reserveringsverzoek aan de Klant overbrengen, maar is hiertoe niet verplicht. Een Mobiliteitscontract tussen Klant en Aanbieder komt tot stand als de Aanbieder het reserveringsverzoek van de Klant accepteert. moovel GmbH maakt geen deel uit van het mobiliteitscontract, tenzij zij zelf de aanbieder van de betreffende mobiliteitsdienst is. De voorwaarden van de Aanbieder zijn van toepassing op het verrichten van een mobiliteitsdienst. C.2.5 moovel GmbH kande door de Aanbieder aan moovel doorgezonden gegevens ten behoeve van het gebruik van een mobiliteitsdienst (zoals boekingsgegevens) na ontvangst doorzetten naar de Klant, maar is hiertoe niet verplicht. D. Gemeenschappelijke regelingen D.1 Tarieven D.1.1 Het gebruik van moovel en het gebruik van de moovel-gebruikersnaam is in beginsel kosteloos voor Gebruiker of Klant. De Gebruiker draagt zelf zijn kosten van communicatie met moovel evenals voor de toepassing van zijn moovel-gebruikersnaam. De Klant betaalt voor de met moovel GmbH aanvullend overeengekomen diensten (zoals validatie, zie artikel B.2.8) de tarieven conform het actuele tarievenoverzicht. D.1.2 Voor de door Klanten te betalen vergoeding voor mobiliteitsdiensten geldt het desbetreffende mobiliteitscontract met de Aanbieder. Voor de bij een Samenwerkingspartner onder toepassing van de moovel-gebruikersnaam overeengekomen diensten gelden diens voorwaarden. moovel GmbH kan in opdracht van Aanbieders of Samenwerkingspartners ook facturen voor hun vergoedingen opstellen en toezenden aan de Klant, ook als verzamelfacturen voor meerdere verrichte diensten.

7 moovel Gebruiksvoorwaarden 7/12 D.1.3 Aanbieders en Samenwerkingspartners kunnen aanspraken op betalingen overdragen op moovel GmbH, waarbij de betalingen dan ten gunste van moovel GmbH moeten plaatsvinden. Als een Klant een vordering in een andere valuta moet betalen dan de valuta van zijn land (vordering in vreemde valuta) dan kan moovel GmbH betaling verlangen in de valuta van het land van de Klant en die vordering in vreemde valuta omrekenen tegen de actuele wisselkoers. Daarvoor kan moovel GmbH een passend omwisseltarief in rekening brengen. Het actuele tarievenoverzicht van moovel GmbH is van toepassing op het omwisseltarief en de kosten voor moovel GmbH voor onregelmatigheden bij incasseringen. D.1.4 De Aanspreekpartner voor de Klant voor mobiliteitsdiensten en betaling is de relevante Aanbieder als contractpartner. Aanspreekpartner voor de Klant ten behoeve van met een Samenwerkingspartner overeengekomen verrichtingen is die Samenwerkingspartner. De Klant kan creditering van een betaling uitsluitend aanvragen via de betreffende Aanspreek- of Samenwerkingspartner; de Aanspreek- of Samenwerkingspartner kan een creditering ook via moovel laten afwikkelen. D.2 Verplichtingen van de Gebruiker D.2.1 De Gebruiker is zelf voor verantwoordelijk voor de vervulling van alle voorwaarden voor het gebruik van mobiliteitsdiensten of van diensten die hij met een Samenwerkingspartner is overeengekomen conform de daarvoor geldende bepalingen en voorschriften (zoals vereist rijbewijs bij autohuur, identiteitsbewijzen en dergelijke). D.2.2 De gebruiker zal moovel GmbH vrijwaren voor aanspraken van derden voor het gebruik van moovel en het gebruik van zijn moovel-gebruikersnaam tenzij moovel GmbH hiervoor verantwoordelijk is. D.2.3 moovel GmbH kan Aanbieders of Samenwerkingspartners ondersteunen voor wat betreft de door hen te verrichten diensten. Dit laat de verplichtingen van de Klant onverlet voor zover die voortkomen uit een mobiliteitscontract. Dat geldt evenzo voor overeenkomsten van de Klant met een Samenwerkingspartner en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van Klanten. D.3 Beschikbaarheid en waarborgen

8 moovel Gebruiksvoorwaarden 8/12 D.3.1 Er bestaat geen aanspraak voor Gebruiker op beschikbaarheid of op bepaalde kenmerken ten aanzien van kwaliteit noch ten aanzien van technische assistentie door moovel of voor de moovel-gebruikersnaam. moovel GmbH behoudt zich het recht voor moovel en de moovelgebruikersnaam op elk moment en naar eigen goeddunken opnieuw in te richten, te beperken of te staken. Dit laat bestaande mobiliteitscontracten en overeenkomsten tussen Klanten en Samenwerkingspartners, evenals de afwikkeling daarvan, onverlet. D.3.2 moovel GmbH accepteert geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van gegevens die door derden of Aanbieders worden verstrekt. D.3.3 moovel GmbH accepteert geen verantwoordelijkheid voor mobiliteitsdiensten, tenzij zij zelf Aanbieder is van de mobiliteitsdienst. Aanspreekpartner voor de Klant voor vragen en aanspraken in verband met een mobiliteitscontract en de uitvoering daarvan is altijd de desbetreffende Aanbieder. Aanspreekpartner voor diensten overeengekomen met een Samenwerkingspartner is altijd de desbetreffende Samenwerkingspartner. D.3.4 Voor zover moovel GmbH ingevolge deze Algemene Voorwaarden geen verplichtingen heeft jegens de Klant om specifieke prestaties te leveren, verstrekt moovel GmbH geen garantie. D.4 Aansprakelijkheidsbeperking D.4.1 moovel GmbH is conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of door grove nalatigheid door moovel GmbH of door haar ingeschakelde derden. D.4.2 In gevallen van lichte nalatigheid is moovel GmbH enkel aansprakelijk voor schendingen van materiële contractuele verplichtingen en uitsluitend voor directe en voorzienbare schade. Materiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen die noodzakelijkerwijs vervuld moeten worden om correcte uitvoering van het contract mogelijk te maken, en op welke vervulling de Gebruiker in de regel zou mogen vertrouwen. Bij lichte nalatigheid is moovel GmbH niet aansprakelijk voor de juistheid van door derden (zoals andere Aanbieders) verstrekte gegevens (zoals over mobiliteitsdiensten). De bepalingen in dit lid 4.2 gelden eveneens voor vertegenwoordigers en door moovel GmbH ingeschakelde derden. D.4.3 Beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor verschafte garanties, voor letselschade of schade aan de gezondheid veroorzaakt door verwijtbaar handelen of nalaten te handelen of voor aanspraken onder de Duitse wet voor Productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz).

9 moovel Gebruiksvoorwaarden 9/12 D.5 Wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden moovel GmbH kan deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken eenzijdig wijzigen, ook naar aanleiding van wijzigingen aan de inhoud van de diensten van moovel. Wijzigingen worden aan Klanten in tekstuele vorm per bericht bekend gemaakt en aan andere (nietgeregistreerde) gebruikers via publicatie op moovel met een aanzeggingstermijn van tenminste zes weken. Deze wijzigingen gelden als geaccepteerd tenzij de Klant schriftelijk binnen de aanzeggingstermijn bezwaar aantekent of als hij na het verstrijken van deze termijn moovel blijft gebruiken. moovel GmbH zal naar deze methode van acceptatie in haar aanzegging verwijzen. Als een Klant bezwaar aantekent tegen een wijziging in de Gebruiksvoorwaarden, dan geldt zulks als een onmiddellijk effectieve opzegging van zijn moovel-account (zie artikel B.2.7). D.6 Bescherming van gegevens D.6.1 moovel GmbH verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens van Gebruiker uitsluitend indien en voor zover vereist voor het opbouwen, inhoudelijk inrichten of wijzigen van de contractuele verhoudingen ten behoeve van moovel tussen de Gebruiker en moovel GmbH; ten behoeve van het opstellen en afsluiten van een contract en de uitvoering van een mobiliteitscontract tussen de Klant en de desbetreffende Aanbieder, evenals voor het onderkennen, identificeren en verhelpen van storingen in de door moovel GmbH te verrichten diensten. D.6.2 Indien en voor zover moovel GmbH in haar communicatie ten behoeve van een mobiliteitscontract tussen de Klant en de desbetreffende Aanbieder wordt ingeschakeld, draagt zij de voor dit contract vereiste gegevens over aan de desbetreffende Aanbieder die deze gegevens ten behoeve van het voorbereiden, afsluiten en uitvoeren van een contract onder eigen verantwoordelijkheid verwerkt en gebruikt. De identiteit van de desbetreffende Aanbieder volgt uit de correspondentie tussen Klant en Aanbieder. D.6.3 Indien en voor zover de Gebruiker op moovel vrijwillig aanvullende persoonlijke gegevens kan invoeren, zoals foto's ten behoeve van vermeldingen bij zijn profiel op sociale netwerken, dan is dit ten behoeve van het individualiseren van zijn moovel-account en kan door de Gebruiker worden gebruikt voor communicatiedoeleinden. moovel GmbH verwerkt dergelijke aanvullend

10 moovel Gebruiksvoorwaarden 10/12 vrijwillig vermelde persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden. Het staat de Gebruiker vrij dergelijke gegevens weer te wissen. D.6.4 De Gebruiker stemt ermee in dat moovel GmbH de klantgegevens 'naam', 'titel', 'postadres' en ' adres', 'geboortedatum' evenals de frequentie en wijze van gebruik van de mobiliteitsdiensten evalueert om Klanten per post te informeren over producten en diensten van moovel en om Klanten te enquêteren teneinde de aangeboden diensten te kunnen toesnijden op de individuele behoeften van klanten. Het opnemen van contact kan ook via e- mail plaatsvinden. De Gebruiker verklaart dat hij akkoord gaat met het gebruik van zijn persoonsgegevens over het gebruik van de via moovel aangeboden diensten ten behoeve van het aanmaken van een gebruikersprofiel (met pseudoniem) voor een op de klantbehoeften toegesneden inrichting van moovel. Deze gebruiksprofielen worden niet gecombineerd met gegevens over de eigenaar van het pseudoniem. D.6.5 De Gebruiker kan zijn instemming met het gestelde in artikel D.6.4 te allen tijde herroepen. Herroepingen kunnen per gewone post worden gericht aan moovel GmbH, Datenschutz, HPC G462, DE Stuttgart of per bericht aan De Klant kan bij voornoemde adressen tevens bezwaar aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens ten behoeve van promotionele doeleinden en marktonderzoek. Hier zijn geen kosten aan verbonden, behoudens de eventueel met de verzending gepaard gaande kosten. Door te herroepen kan de Gebruiker niet meer worden geïnformeerd over vernieuwingen, acties en speciale kortingen; gelijktijdig vervalt een eventueel verleende instemming voor toezending van de Nieuwsbrief van moovel. D.6.6 moovel GmbH heeft het wettelijke recht persoonsgegevens van Klanten in het kader van de openbare orde en strafvervolging aan justitiële instellingen te verstrekken. D.7 Overige bepalingen D.7.1 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke instemming van moovel GmbH is het niet toegestaan delen of inhoudelijk materiaal van moovel te gebruiken of om te trachten daaraan systematisch informatie te ontlenen. D.7.2 Deze Gebruiksbepalingen vormen de volledige Overeenkomst tussen moovel GmbH en de Gebruiker. Nevenafspraken bestaan niet. Wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst

11 moovel Gebruiksvoorwaarden 11/12 moeten schriftelijk plaatsvinden willen ze werkzaam zijn, tenzij in deze Gebruiksbepalingen nadrukkelijk anders is bepaald. Een tekstbericht ('SMS') volstaat niet als schriftelijke vorm. D.7.3 Zouden een of meer bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst ongeldig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval een bepaling ongeldig is wordt deze vervangen door een bepaling die wel geldig is en die zo weinig mogelijk afwijkt van de geest en strekking van de ongeldige bepaling. D.7.4 Deze Gebruiksbepalingen en de uitvoering ervan zijn onderworpen aan Duits recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht. D.7.5 Eventuele geschillen, voortvloeiend of samenhangend met deze Gebruiksbepalingen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Stuttgart, Duitsland, behoudens voor zover dwingende wettelijke voorschriften een andere bevoegde rechter aanwijzen.

12 moovel Gebruiksvoorwaarden 12/12 Tarievenoverzicht van moovel GmbH Eenmalig validatiekosten 19 Administratiekosten voor het verwerken van storno's* 2,50 * Administratiekosten voor het sturen van aanmaningen door wanbetaling* 2,50 * * Incassokosten zijn voor rekening van de klant, behoudens voor zover deze kan aantonen dat de te vergoeden incassokosten lager zijn dan geëist en/of niet toepasselijk zijn. Mei 2014 moovel GmbH Fasanenweg Leinfelden-Echterdingen Germania Postadres / Postal address: HPC G Stuttgart Germania Directeurs / Board of Directors: Robert Henrich, Marcus Spickermann Gevestigd te / Domicile: Leinfelden-Echterdingen Ingeschreven te / Court of Registry: Amtsgericht Stuttgart Handelsregisternr. / Commercial Register No.: HRB-Nr BTW-nr. / VAT Registration No.: DE

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1 november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen Geldig vanaf 1 november 2007 Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 1.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen. Geldig vanaf 1november 2007. Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Telesur Onbeperkt Bellen Geldig vanaf 1november 2007 Artikel 1: Toepasselijkheid en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden 1.1 Op de levering van alle Diensten, alsmede op alle

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Algemene voorwaarden Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina 1 van 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf BeConnected Automatisering, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VELTEN MEDIA B.V. Versie 0.1 Datum 16 april 2015 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDESIGN EN SOFTWAREONTWIKKELING... 11 MODULE C CONSULTANCY EN ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE...

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN

CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN car2go Nederland Algemene voorwaarden 1/5 CAR2GO NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Onderwerp (1) car2go Nederland B.V., Van Deventerlaan 50, 3528 AE, Utrecht, KvK nr.: 53514254 (hierna te noemen: "car2go")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP

ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP ALGEMENE VOORWAARDEN DANIEL COMPUTERHULP 1 DEFINITIES Abonnement Abonnementhouder Aanmelding Aanvaarding Algemene Voorwaarden Dealer E-mailadres Expert Gebruiker Huis Identificatielabel Kantoor Machine

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cli├źntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie