Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a"

Transcriptie

1 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009 d 2010 d 2011 d (% één of meer keer slachtoffer) Totaal e 28,8 27,2 25,8 25,4 26,1 26,9 25,4 24,9 Geweldsdelicten 5,8 5,1 5,3 5,2 5,4 5,7 5,5 5,2 seksuele delicten 0,9 0,9 1,1 0,9 1,5 1,5 1,5 1,4 mishandeling 1,5 1,6 1,6 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 bedreiging 4,1 3,1 3,2 3,2 3,7 3,9 3,8 3,5 Vermogensdelicten 14,4 13,7 12,3 11,8 13,2 13,3 12,5 12,9 (poging tot) inbraak 3,0 2,6 2,5 2,4 2,5 2,8 2,7 3,1 idem, huishoudens 3,3 2,8 2,6 2,4 2,5 2,7 2,8 3,2 poging tot inbraak 1,9 1,5 1,5 1,4 1,6 1,8 1,7 1,9 idem, huishoudens 2,1 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,6 2,0 inbraak 1,4 1,3 1,2 1,0 1,1 1,3 1,2 1,5 idem, huishoudens 1,5 1,4 1,3 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 fietsdiefstal 5,8 5,6 4,7 4,5 5,4 5,4 4,8 4,8 idem, fietsbezitters 6,7 6,3 5,3 5,0 5,7 5,7 5,0 5,1 diefstal van of uit auto.... 1,8 1,9 1,7 1,7 autodiefstal (18+) f 0,4 0,2 0,2 0,2... 0,3 idem, autogebruikers (18+) f 0,6 0,3 0,3 0,3.... diefstal uit auto (18+) f 2,0 1,7 1,7 1,8... 1,5 idem, autogebruikers (18+) f 3,1 2,6 2,5 2,6.... zakkenrollerij 1,4 1,5 1,5 1,4 1,9 1,8 1,8 1,7 zonder geweld 1,2 1,2 1,4 1,2 1,8 1,7 1,7 1,6 met geweld 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 overige diefstal 4,0 3,7 3,1 3,0 3,5 3,5 3,4 3,5 Vandalismedelicten 13,0 12,0 11,7 11,9 13,6 14,2 12,7 12,3 beschadiging/diefstal vanaf auto (18+) f 8,9 8,1 7,9 8,0... 8,3 idem, autogebruikers (18+) f 13,4 12,1 11,6 11,9.... overige vernielingen f 5,1 4,9 4,7 4,6... 5,4 Doorrijden na aanrijding g 1,7 1,6 1,5 1,6.... Overige delicten 0,9 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 Aantal respondenten a Met de IVM start een nieuwe reeks; de uitkomsten van de IVM zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar met die van de VMR. De gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar waarin het zwaartepunt van de onderzochte verslagperiode valt (zie ook bijlage 3). Het gaat telkens om persoonlijk slachtofferschap, tenzij anders vermeld. Per afzonderlijk soort delict of per groep van delicten is het aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder weergegeven dat binnen een periode van 12 maanden eenmaal of vaker slachtoffer is geweest. De som van de afzonderlijke slachtofferpercentages van meerdere af zonderlijke delictsoorten kan daardoor hoger zijn dan het percentage voor de groep van deze delicten als geheel. b Voorlopige cijfers. c Waarnemingsperiode 1e kwartaal (van het daarop volgende kalenderjaar). d Waarnemingsperiode 4e kwartaal.

2 Bijlage e Exclusief overige delicten. f In IVM geen uitgesplitste cijfers beschikbaar. g Delictsoort in IVM niet opgenomen. Rijk; Integrale Veiligheidsmonitor Tabel 3.5 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VM a VM 2012 b (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 19,8 Geweldsdelicten 2,6 mishandeling 0,9 bedreiging 1,6 geweld met seksuele bedoelingen 0,1 Vermogensdelicten 13,2 (poging tot) inbraak 2,9 poging tot inbraak 1,7 inbraak 1,2 fietsdiefstal 3,7 autodiefstal 0,2 diefstal uit of vanaf auto 2,6 diefstal andere voertuigen 0,7 (poging tot) zakkenrollerij, beroving 2,3 zakkenrollerij zonder geweld 1,6 zakkenrollerij met geweld 0,1 overige diefstal 3,8 Vandalismedelicten 7,7 vernielingen aan voertuigen 4,9 overige vernielingen 2,8 Aantal respondenten a Met de VM start een nieuwe reeks; de uitkomsten van de VM zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar met die van de IVM en VMR. De indeling van subcategorieën van delicten wijkt af van die van de IVM en VMR. b Waarnemingsperiode aug-dec.

3 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.6 Slachtoffers onder burgers naar delictsoort, volgens VMR, IVM, VM a VMR IVM VM 2005 b 2006 b 2007 b 2008 c 2009 c 2010 c 2011 c 2012 d (index 2005=100) Totaal ,6 89,7 77,5 79,8 75,5 74,0 72,1 geweldsdelicten ,2 91,4 79,8 84,0 82,2 77,5 78,8 vermogensdelicten ,3 85,7 69,9 70,5 66,3 68,4 67,9 vandalismedelicten e ,6 93,1 90,1 86,2 a Slachtoffers van een of meerdere delicten. De cijfers voor zijn gebaseerd op de VMR, de cijfers voor zijn gebaseerd op de IVM en de cijfers voor 2012 zijn gebaseerd op de VM. Door verschillen in onderzoeksopzet en vraagstellingen zijn de uitkomsten van deze enquêtes niet zonder meer vergelijkbaar. De indexcijfers zijn gebaseerd op gecorrigeerde uitkomsten waardoor de cijfers van de VMR en IVM vergelijkbaar zijn met die van de VM. Voor meer informatie zie hoofdstuk 3 en bijlage 4 in Veiligheidsmonitor b Waarnemingsperiode 1e kwartaal. c Waarnemingsperiode 4e kwartaal. d Waarnemingsperiode aug-nov. e Voor vandalismedelicten zijn voor de jaren 2005 t/m 2007 geen uitgesplitste cijfers beschikbaar maar deze delicten zijn wel meegeteld in het totaal voor deze jaren. Rijk; Integrale Veiligheidsmonitor; Veiligheidsmonitor Tabel 3.7 Slachtofferschap cybercrime onder burgers naar delictsoort, volgens de VM VM 2012 a (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 12,1 Identiteitsfraude 1,5 Koop- en verkoopfraude 2,9 Hacken 6,0 Cyberpesten 3,1 Aantal respondenten a Waarnemingsperiode aug-nov. 2012

4 Bijlage Tabel 3.9 Door burgers ondervonden delicten, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009 d 2010 d 2011 d (per 100 inwoners van 15 jaar en ouder) Totaal e 47,2 42,7 40,4 39,4 44,9 47,3 42,4 42,8 Geweldsdelicten 10,0 8,3 8,8 8,2 8,9 9,2 8,7 8,6 seksuele delicten 1,4 1,4 1,5 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 mishandeling 1,9 2,0 2,1 2,0 1,6 1,5 1,3 1,3 bedreiging 6,6 5,0 5,1 5,0 5,2 5,5 5,2 5,1 Vermogensdelicten 17,1 16,0 13,9 13,0 16,2 16,9 15,3 16,0 (poging tot) inbraak 1,2 1,2 1,1 0,9 1,7 1,8 1,9 2,3 poging tot inbraak 0,4 0,4 0,3 0,3 1,0 1,1 1,0 1,3 inbraak 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 fietsdiefstal 7,4 6,9 5,8 5,2 6,5 6,7 5,7 5,8 diefstal van of uit auto.... 2,1 2,4 2,0 2,1 autodiefstal (18+) 0,4 0,2 0,2 0,2.... diefstal uit auto 2,1 1,8 1,8 1,8.... zakkenrollerij 1,4 1,3 1,4 1,2 1,8 1,8 1,7 1,7 zonder geweld 1,2 1,1 1,2 1,1 1,7 1,6 1,6 1,5 met geweld 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 overige diefstal 4,7 4,5 3,7 3,6 4,1 4,3 4,0 4,2 Vandalismedelicten 18,4 16,6 16,1 16,3 19,7 21,3 18,4 18,2 beschadiging/diefstal vanaf auto 11,6 10,0 9,6 10,0.... overige vernielingen 6,8 6,6 6,5 6,3.... Doorrijden na aanrijding 1,8 1,7 1,6 1,8.... Overige delicten 1,2 1,2 1,0 0,9 1,2 1,2 1,1 1,3 Aantal respondenten a Met de IVM start een nieuwe reeks; de uitkomsten van de IVM zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar met die van de VMR. De gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar waarin het zwaartepunt van de onderzochte verslagperiode valt (zie ook bijlage 3). Het betreft uitsluitend in Nederland ondervonden delicten. b Voorlopige cijfers. c Waarnemingsperiode 4e kwartaal (van het daarop volgende kalenderjaar). d Waarnemingsperiode 4e kwartaal. e Exclusief overige delicten. Rijk; Integrale Veiligheidsmonitor

5 340 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.10 Door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens VMR, IVM a VMR IVM 2005 b 2006 b 2007 b 2008 c 2009 c 2010 c 2011 c (index 2005=100) Totaal d ,4 85,5 69,4 73,2 65,6 66,2 geweldsdelicten ,8 88,1 73,1 75,2 71,1 70,1 vermogensdelicten ,0 81,7 62,0 64,6 58,6 61,4 a Aantal in Nederland ondervonden delicten. De cijfers voor zijn gebaseerd op de VMR, de cijfers voor zijn gebaseerd op de IVM. Door verschillen in onderzoeksopzet en vraagstellingen zijn de uitkomsten van deze enquêtes niet zonder meer vergelijkbaar. De indexcijfers zijn gebaseerd op gecorrigeerde uitkomsten waardoor de cijfers van de VMR en IVM vergelijkbaar zijn. b Waarnemingsperiode 1e kwartaal. c Waarnemingsperiode 4e kwartaal. d Voor vandalismedelicten zijn geen uitgesplitste cijfers beschikbaar maar deze delicten zijn wel meegeteld in het totaal. Rijk; Integrale Veiligheidsmonitor Tabel 3.11 Slachtofferschap onder bedrijven a naar sector (% slachtoffer) Bouw Detailhandel Horeca Transport Zakelijke dienstverlening (% meervoudig slachtoffer) Bouw Detailhandel Horeca Transport Zakelijke dienstverlening (% interne criminaliteit) Bouw Detailhandel Horeca Transport Zakelijke dienstverlening steekproefomvang (x 1.000) Bouw 5,7 6,4 5,8 6,7 3,4 5,5 6,4 Detailhandel 8,8 9,0 11,8 10,7 12,4 11,9 10,9 Horeca 8,9 9,5 6,2 6,6 6,6 6,1 5,8 Transport 6,5 3,9 4,8 3,6 3,0 3,4 3,2 Zakelijke dienstverlening 7,8 9,3 9,0 10,1 12,1 10,4 3,7 a De gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar waarin het zwaartepunt van de onderzochte verslagperiode valt (zie ook bijlage 3). Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

6 Bijlage Tabel 3.12 Door bedrijven ondervonden delicten a naar delictgroep en sector Slachtofferschap (%) Gemiddelde frequentie per slachtoffervestiging Inbraak bouw ,2 2,0 2,1 2,1 2,0 1,8 2,0 detailhandel ,9 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 horeca ,8 1,7 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 transport ,9 2,9 3,2 2,8 2,7 2,5 2,5 zakelijke dienstverlening ,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 Diefstal bouw ,5 3,0 3,2 3,4 2,8 3,1 2,7 detailhandel ,9 35,4 28,4 24,0 37,7 34,8 37,0 horeca ,2 6,9 5,6 5,9 5,9 5,2 5,3 transport ,6 4,6 4,8 4,2 4,2 3,6 3,6 zakelijke dienstverlening ,8 2,6 2,4 2,9 2,4 2,5 2,1 Vernieling bouw ,1 2,7 2,8 2,7 3,0 2,6 2,4 detailhandel ,2 3,1 3,4 3,4 3,4 3,0 2,9 horeca ,1 4,1 4,3 4,3 4,2 3,8 3,7 transport ,0 4,3 4,4 4,0 3,5 4,1 3,9 zakelijke dienstverlening ,5 2,2 2,5 2,7 2,5 2,4 2,0 Geweld bouw ,3 2,5 2,8 2,2 2,1 4,6 5,6 detailhandel ,5 4,9 4,8 4,0 5,5 4,7 4,9 horeca ,3 4,1 3,8 4,2 4,8 5,0 4,8 transport ,7 6,8 4,5 12,5 10,6 12,6 9,9 zakelijke dienstverlening ,6 3,4 3,8 5,7 4,1 4,6 6,1 Overige vormen (exclusief geweld) bouw ,5 5,8 6,5 3,1 3,0 3,7 5,3 detailhandel ,9 24,1 11,8 17,0 14,9 13,3 17,2 horeca ,6 19,8 15,9 13,0 7,5 11,4 11,9 transport ,3 33,6 22,1 14,3 9,2 9,2 6,2 zakelijke dienstverlening ,8 31,3 33,5 60,6 38,8 13,3 16,1 a De gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar waarin het zwaartepunt van de onderzochte verslagperiode valt (zie ook bijlage 3). Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

7 342 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.12 (vervolg) Ondervonden delicten (x 1.000) Inbraak bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening Diefstal bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening Vernieling bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening Geweld bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening Overige vormen (exclusief geweld) bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening

8 Bijlage Tabel 3.13 Door bedrijven ondervonden delicten a naar delictgroep (x 1.000) Totaal inbraak diefstal vernieling overige vormen (exclusief geweld) a De gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar waarin het zwaartepunt van de onderzochte verslagperiode valt (zie ook bijlage 3). Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven Tabel 3.14 Slachtofferschap onder burgers naar leeftijd en geslacht, 2012 a Totaal mannen vrouwen (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 19,8 20,3 19,4 Leeftijd beknopt jaar 26,2 25,8 26, jaar 22,2 22,6 21, jaar 19,1 19,6 18,6 65 jaar en ouder 12,3 12,4 12,2 Leeftijd uitgebreid jaar 22,7 21,8 23, jaar 27,6 27,6 27, jaar 24,5 25,0 24, jaar 20,3 20,6 19, jaar 21,2 21,6 20, jaar 16,6 17,2 16, jaar 13,0 13,1 12,9 75 jaar en ouder 11,0 11,0 11,0 a Per (leeftijds)groep is het aandeel weergegeven dat binnen een periode van 12 maanden eenmaal of vaker slachtoffer is geweest.

9 344 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.15 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort en geslacht, 2012 a Totaal mannen vrouwen (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 19,8 20,3 19,4 Geweldsdelicten 2,6 3,2 2,0 mishandeling 0,9 1,1 0,6 bedreiging 1,6 1,8 1,3 geweld met seksuele bedoelingen 0,1 0,1 0,1 Vermogensdelicten 13,2 12,8 13,6 (poging tot) inbraak 2,9 3,0 2,9 fietsdiefstal 3,7 3,7 3,6 autodiefstal 0,2 0,2 0,2 diefstal uit of vanaf auto 2,6 2,8 2,3 diefstal andere voertuigen 0,7 0,6 0,7 (poging tot) zakkenrollerij, beroving 2,3 1,9 2,6 overige diefstal 3,8 3,4 4,2 Vandalismedelicten 7,7 8,3 7,1 vernielingen aan voertuigen 4,9 5,6 4,2 overige vernielingen 2,8 2,7 2,9 a Per afzonderlijk soort delict of per groep van delicten is het aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder weergegeven dat binnen een periode van 12 maanden eenmaal of vaker slachtoffer is geweest. De som van de afzonderlijke slachtofferpercentages van meerdere afzonderlijke delictsoorten kan daardoor hoger zijn dan het percentage voor de groep van deze delicten als geheel.

10 Bijlage Tabel 3.16 Slachtofferschap cybercrime onder burgers naar leeftijd, geslacht en stedelijkheid woongemeente, 2012 a Cybercrime totaal Identiteitsfraude Koop- en verkoopfraude Hacken Cyberpesten (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 12,1 1,5 2,9 6,0 3,1 Leeftijd jaar 19,5 0,9 4,3 9,2 8, jaar 14,9 1,9 4,2 7,4 3, jaar 10,0 1,8 2,4 4,9 2,1 65 jaar en ouder 5,1 0,8 0,7 3,0 0,9 Geslacht man 12,5 1,6 3,2 6,4 2,9 vrouw 11,6 1,4 2,7 5,6 3,3 Stedelijkheid zeer sterk stedelijk 13,2 1,8 3,1 6,9 3,3 sterk stedelijk 12,6 1,6 3,0 6,1 3,3 matig stedelijk 12,1 1,5 3,0 6,0 3,0 weinig stedelijk 10,9 1,4 2,7 5,2 2,8 niet stedelijk 10,8 1,2 2,8 5,3 2,7 a Per groep is het aandeel weergegeven dat binnen een periode van 12 maanden eenmaal of vaker slachtoffer is geweest. Tabel 3.17 Slachtofferschap onder burgers naar delictgroep en stedelijkheid woongemeente, 2012 a Zeer sterk stedelijk Sterk stedelijk Matig stedelijk Weinig stedelijk Niet stedelijk (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 26,5 21,6 18,7 15,8 13,2 w.o. geweldsdelicten 3,5 2,9 2,4 1,9 1,8 vermogensdelicten 18,8 14,1 12,3 10,0 8,3 vandalismedelicten 9,8 8,5 7,1 6,3 5,2 a Per afzonderlijk soort delict of per groep van delicten is het aandeel van de bevolking van 15 jaar en ouder weergegeven dat binnen een periode van 12 maanden eenmaal of vaker slachtoffer is geweest. De som van de afzonderlijke slachtofferpercentages van meerdere afzonderlijke delictsoorten kan daardoor hoger zijn dan het percentage voor de groep van deze delicten als geheel.

11 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.18 Slachtofferschap onder burgers naar politieregio, a volgens de VM b VM 2012 c (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 19,8 Groningen 19,3 Fryslân 14,4 Drenthe 15,9 IJsselland 16,8 Twente 18,9 Noord- en Oost-Gelderland 14,9 Gelderland-Midden 19,1 Gelderland-Zuid 21,7 Utrecht 20,8 Noord-Holland-Noord 17,8 Zaanstreek-Waterland 20,5 Kennemerland 20,8 Amsterdam-Amstelland 27,9 Gooi en Vechtstreek 22,9 Haaglanden 23,3 Hollands Midden 18,9 Rotterdam-Rijnmond 22,4 Zuid-Holland-Zuid 16,9 Zeeland 14,0 Midden- en West-Brabant 20,7 Brabant-Noord 17,2 Brabant-Zuid-Oost 20,6 Limburg-Noord 16,8 Limburg-Zuid 22,1 Flevoland 19, a De indeling in politieregio s is ingevoerd in 1994 en berust op de Politiewet Nederland telt 25 politieregio s. b Met de VM start een nieuwe reeks; de uitkomsten van de VM zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar met die van de IVM en VMR. c Waarnemingsperiode aug-nov.

12 Bijlage Tabel 3.20 Melding bij de politie van door burgers in Nederland ondervonden delicten, volgens de VMR en de IVM a 2004 b 2005 b 2006 b 2007 b 2008 c 2009 c 2010 c 2011 c (per 100 ondervonden delicten) Totaal 35,9 36,8 36,4 35,0 35,0 35,1 34,8 34,5 Geweldsdelicten 30,7 31,4 31,5 30,4 23,0 27,4 24,6 24,5 seksuele delicten 11,3 12,6 11,3 11,3 4,2 11,2 7,3 9,1 mishandeling 52,8 44,8 51,4 51,8 38,0 52,5 41,3 44,3 bedreiging 28,3 31,4 29,3 26,6 26,7 28,5 28,3 26,3 Vermogensdelicten 45,0 45,8 46,8 47,0 51,5 52,0 52,8 50,2 (poging tot) inbraak 71,7 77,2 76,6 71,4 73,4 67,8 69,9 68,8 poging tot inbraak 69,6 70,8 73,1 69,2 61,8 58,3 57,1 56,6 inbraak 76,6 80,4 78,2 72,5 88,2 82,8 86,9 85,4 fietsdiefstal 37,5 39,4 38,0 37,8 43,6 46,8 45,9 43,0 diefstal van of uit de auto (18+) 79,7 76,8 72,1 73,7 autodiefstal (18+) 92,7 83,1 100,0 78,8 diefstal uit auto 79,3 69,0 78,2 78,2 zakkenrollerij 54,1 68,6 61,9 66,9 67,4 66,7 70,9 66,0 zonder geweld 46,5 70,0 62,3 64,3 67,2 67,8 70,7 65,3 met geweld 92,1 62,2 59,4 86,9 overige diefstal 28,1 28,7 28,7 30,1 30,9 30,1 32,1 26,6 Vandalismedelicten 27,0 27,4 25,5 25,2 25,0 23,0 22,8 22,7 beschadiging/diefstal vanaf auto 30,3 28,5 26,3 26,6 overige vernielingen 21,3 25,7 24,3 23,1 Doorrijden na aanrijding 32,4 31,0 39,8 28,7 Overige delicten 56,8 59,4 65,7 55,9 55,4 59,5 50,1 56,4 Aantal respondenten a Met de IVM start een nieuwe reeks; de uitkomsten van de IVM zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar met die van de VMR. De gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar waarin het zwaartepunt van de onderzochte verslagperiode valt (zie ook bijlage 3). Het betreft uitsluitend in Nederland ondervonden delicten. b Waarnemingsperiode 1e kwartaal. c Waarnemingsperiode 4e kwartaal. Rijk; Integrale Veiligheidsmonitor

13 348 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.22 Aangifte/ondertekening van door burgers ondervonden delicten, volgens de VMR en de IVM a VMR b IVM c 2004 d 2005 d 2006 d 2007 d 2008 e 2009 e 2010 e 2011 e (per 100 ondervonden delicten) Totaal 24,3 24,7 25,7 24,5 26,3 26,7 25,0 26,3 Geweldsdelicten 14,1 16,8 18,1 15,8 12,1 12,1 9,6 12,0 seksuele delicten 6,2 6,7 5,3 4,6 1,2 2,7 5,0 3,3 mishandeling 27,7 30,4 38,4 31,0 30,6 35,5 19,9 27,0 bedreiging 11,7 14,2 13,4 12,4 12,6 11,1 9,7 12,3 Vermogensdelicten 37,2 34,0 37,5 38,0 41,3 43,8 42,0 40,8 (poging tot) inbraak 61,6 65,4 65,4 60,4 48,9 50,4 54,1 54,3 poging tot inbraak 57,9 52,8 46,6 44,4 29,1 33,9 34,5 34,7 inbraak 70,1 71,8 73,6 69,2 74,1 76,5 80,1 81,1 fietsdiefstal 28,5 27,9 28,9 29,1 36,3 40,6 35,7 36,8 diefstal van of uit auto ,8 72,6 64,1 64,1 autodiefstal (18+) f 92,7 84,4 96,4 77,7 diefstal uit auto f 76,9 60,4 64,4 67,0 zakkenrollerij 51,5 50,5 53,3 57,1 55,4 55,4 53,4 54,4 zonder geweld 43,3 49,9 52,3 54,8 54,7 56,7 53,3 55,0 met geweld f 92,1 52,9 59,8 74,6 overige diefstal 18,6 16,4 21,2 22,1 22,9 24,5 26,7 17,3 Vandalismedelicten 16,2 17,6 17,1 17,3 18,1 16,5 15,6 16,9 beschadiging/diefstal vanaf auto f 19,3 21,0 19,2 19,5 overige vernielingen f 10,9 12,6 14,2 13,7 Doorrijden na aanrijding g 24,0 21,9 24,5 15,2 Overige delicten 27,6 32,0 41,0 32,8 31,2 39,7 37,8 31,7 Aantal respondenten a Met de IVM start een nieuwe reeks; de uitkomsten van de IVM zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar met die van de VMR. De gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar waarin het zwaartepunt van de onderzochte verslagperiode valt (zie ook bijlage 3). Het betreft uitsluitend in Nederland ondervonden delicten. b Delicten waarbij een document is ondertekend. c Delicten die via internet zijn aangegeven en delicten waarbij een document is ondertekend. d Waarnemingsperiode 1e kwartaal. e Waarnemingsperiode 4e kwartaal. f In IVM geen uitgesplitste cijfers beschikbaar. g Delictsoort in IVM niet opgenomen. Rijk; Integrale Veiligheidsmonitor

14 Bijlage Tabel 3.23 Melding en aangifte van door bedrijven ondervonden delicten a naar delictgroep en sector Melding bij politie Aangifte bij politie (%) Totaal bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening Inbraak bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening Diefstal bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening Vernieling bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening Geweld bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening Overige vormen bouw detailhandel horeca transport zakelijke dienstverlening a De gegevens hebben betrekking op het kalenderjaar waarin het zwaartepunt van de onderzochte verslagperiode valt (zie ook bijlage 3). Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

15 350 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.25 Cliënten a van Slachtofferhulp Nederland naar type delict (per inwoners) (in % van alle delicten) Alle cliënttypen - alle delicten ,0 100,0 100,0 100,0 geweldsdelicten ,6 43,4 41,5 35,6 zedendelicten ,3 2,9 2,7 2,6 verkeersongevallen ,3 14,6 13,9 14,2 vermogensdelicten ,9 34,1 37,6 44,4 overige delicten ,9 5,0 4,3 3,2 Slachtoffers - alle delicten ,2 81,9 83,1 87,6 geweldsdelicten ,9 85,9 86,3 90,6 zedendelicten ,4 83,2 80,0 85,9 verkeersongevallen ,5 55,3 52,8 62,2 vermogensdelicten ,8 91,3 93,1 95,4 overige delicten ,9 60,4 63,2 60,6 a Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval. Dit betreft niet alleen slachtoffers maar ook betrokkenen (getuigen, inzittenden, familieleden anders dan nabestaanden) of andere typen cliënten (waaronder nabestaanden). Bron: CBS/Statline: Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, herkomst, leeftijd en geslacht Tabel 3.26 Hulpverlening door Slachtofferhulp Nederland (aangemelde zaken en verleende diensten) Totaal aangemelde zaken (ìn % van alle aangemelde zaken) Aangemeld door de politie 87,3 82,5 85,2 86,3 Eigen initiatief cliënt 9,9 14,6 12,6 11,7 Aangemeld door externe partij 2,8 2,9 2,3 2,0 Totaal verleende diensten (in % van verleende diensten) Gestructureerde opvang 0,9 Andere emotionele ondersteuning 30,3 Hulp bij verhalen van schade via voegen 6,2 7,7 6,5 7,3 fondsen 2,7 3,9 2,9 2,8 verzekering tegenpartij 0,9 0,9 0,6 0,7 Begeleiding bij strafproces 2,7 3,9 4,7 4,6 Opstellen schriftelijke slachtofferverklaring (SSV) en begeleiden spreekrecht 3,3 4,0 2,6 2,6 Slachtoffer-dadergesprek 0,1 0,1 0,1 0,1 Praktische ondersteuning 15,6 22,9 18,1 17,1 Doorverwijzen naar externe partij 3,2 5,3 3,7 3,2 Opvang bij crisissituatie 0,8 1,0 0,0.

16 Bijlage Tabel 3.26 (vervolg) Opvang bij rampen/calamiteiten 0,0 0,0 -. Brief door administratie 33,4 39,0 41,0 43,6 Ondersteunende gesprekken. 11,4 19,8 18,0 Bron: CBS/Statline: Bureau Slachtofferhulp; aangemelde zaken en verleende diensten Tabel 3.27 Cliënten a van Slachtofferhulp Nederland naar geslacht, leeftijd en type delict, 2012 Alle cliënttypen (per inwoners) Gewelds delicten Zedendelicten Verkeersongevallen Vermogensdelicten Overige delicten Totaal jonger dan 20 jaar tot 30 jaar tot 40 jaar tot 50 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Mannen jonger dan 20 jaar tot 30 jaar tot 40 jaar tot 50 jaar tot 65 jaar jaar en ouder Vrouwen jonger dan 20 jaar tot 30 jaar tot 40 jaar tot 50 jaar tot 65 jaar jaar en ouder a Personen die hulp aangeboden hebben gekregen door Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval. Dit betreft niet alleen slachtoffers maar ook betrokkenen (getuigen, inzittenden, familieleden anders dan nabestaanden) of andere typen cliënten (waaronder nabestaanden). Bron: CBS/Statline: Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, herkomst, leeftijd en geslacht

17 352 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.31 Maatregelen door burgers tegen criminaliteit, volgens de IVM Technische maatregelen 2009 a 2010 a 2011 a (% thuis aanwezig) extra veiligheidssloten/grendels op buitendeuren 71,7 69,9 69,5 (rol)luiken voor ramen/deuren 15,8 15,5 16,2 buitenverlichting 80,5 79,1 79,1 alarminstallatie in huis 11,7 11,6 11,7 Overige maatregelen (% (bijna) altijd) s avonds licht laten branden bij afwezigheid 45,5 44,9 44,8 fiets in bewaakte fietsenstalling 40,5 39,0 39,4 waardevolle spullen meenemen uit auto 74,6 73,6 74,2 waardevolle spullen thuis laten om diefstal/beroving op straat te voorkomen 44,8 40,1 41,1 Aantal respondenten a Waarnemingsperiode 4e kwartaal. Bron: Integrale Veiligheidsmonitor Tabel 3.32 Maatregelen door burgers tegen criminaliteit, volgens de VM 2012 a (% thuis aanwezig) Technische maatregelen extra veiligheidssloten/grendels op buitendeuren 67,5 (rol)luiken voor ramen/deuren 18,7 buitenverlichting 77,3 alarminstallatie in huis 13,0 (% (bijna) altijd) Overige maatregelen s avonds licht laten branden bij afwezigheid 41,1 fiets in bewaakte fietsenstalling 34,7 waardevolle spullen meenemen uit auto 70,1 waardevolle spullen thuis laten om diefstal/ beroving op straat te voorkomen 33,4 Aantal respondenten a Waarnemingsperiode aug-nov.

18 Bijlage Tabel 3.33 Maatregelen door bedrijven tegen criminaliteit, naar sector (% neemt preventieve maatregelen) Bouw Detailhandel Horeca Transport Zakelijke dienstverlening (% houdt gegevens bij/registreert criminaliteit) Bouw Detailhandel Horeca Transport Zakelijke dienstverlening (% wint advies in) Bouw Detailhandel Horeca Transport Zakelijke dienstverlening (% neemt deel aan projecten) Bouw Detailhandel Horeca Transport Zakelijke dienstverlening steekproefomvang (x 1.000) Bouw 5,7 6,4 5,8 6,7 3,4 5,5 6,4 Detailhandel 8,8 9,0 11,8 10,7 12,4 11,9 10,9 Horeca 8,9 9,5 6,2 6,6 6,6 6,1 5,8 Transport 6,5 3,9 4,8 3,6 3,0 3,4 3,2 Zakelijke dienstverlening 7,8 9,3 9,0 10,1 12,1 10,4 3,7 Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

19 354 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.34 Maatregelen door bedrijven tegen criminaliteit, naar sector en type maatregel, 2010 a Bouw Detail handel Horeca Transport Zakelijke dienst verlening (% dat betreffende maatregel(en) heeft genomen) Alarm (luid) Alarm (stil) Extra sloten Extra zwaar hang- en sluitwerk Hekwerken Beveiligingsdienst/portier Extra verlichting Camera s/infrarood a Meer dan één maatregel mogelijk. Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2010 Tabel 3.37 Onveiligheidsgevoelens, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM 2005 b 2006 b 2007 b 2008 c 2009 c 2010 c 2011 c Totaal (%) Voelt zich wel eens onveilig 27,0 23,7 21,8 25,5 25,8 26,3 25,2 Voelt zich vaak onveilig 4,8 3,8 2,9 2,1 2,4 2,4 2,5 (% komt vaak voor ) Doet s avonds en s nachts niet open vanwege onveiligheid 14,6 15,3 14,1 8,3 10,0 11,0 11,4 Rijdt of loopt om om onveilige plekken te mijden 7,9 6,6 5,9 4,0 4,0 4,2 4,1 Staat kinderen niet toe ergens naar toe te gaan vanwege onveiligheid d 20,3 20,1 18,7 3,6 4,0 3,7 3,7 Voelt zich s avonds op straat in de buurt onveilig 8,2 7,4 7,4 4,0 4,3 4,4 4,3 Voelt zich s avonds alleen thuis niet op zijn gemak 2,7 2,4 2,4 2,5 2,4 2,6 2,8 Mannen (%) Voelt zich wel eens onveilig 20,3 17,1 15,4 19,9 19,8 19,7 19,0 Voelt zich vaak onveilig 3,5 2,3 1,7 1,4 1,6 1,7 1,6 (% komt vaak voor ) Doet s avonds en s nachts niet open vanwege onveiligheid 7,3 7,3 6,9 4,8 5,7 6,4 6,4 Rijdt of loopt om om onveilige plekken te mijden 4,2 3,3 3,2 2,0 1,9 2,1 1,9 Staat kinderen niet toe ergens naar toe te gaan vanwege onveiligheid d 16,6 16,3 14,2 2,8 3,2 2,9 2,9 Voelt zich s avonds op straat in de buurt onveilig 4,8 3,9 4,0 2,0 2,2 2,3 1,9 Voelt zich s avonds alleen thuis niet op zijn gemak 1,4 0,9 0,9 1,4 1,1 1,3 1,2

20 Bijlage Tabel 3.37 (vervolg) Vrouwen VMR IVM 2005 b 2006 b 2007 b 2008 c 2009 c 2010 c 2011 c (%) Voelt zich wel eens onveilig 33,6 30,1 28,1 30,8 31,7 32,8 31,3 Voelt zich vaak onveilig 6,0 5,2 4,0 2,8 3,1 3,1 3,4 (% komt vaak voor ) Doet s avonds en s nachts niet open vanwege onveiligheid 21,6 23,1 21,0 11,7 14,2 15,5 16,4 Rijdt of loopt om om onveilige plekken te mijden 11,5 9,7 8,5 5,9 5,9 6,2 6,3 Staat kinderen niet toe ergens naar toe te gaan vanwege onveiligheid d 23,4 23,4 22,7 4,4 4,7 4,6 4,5 Voelt zich s avonds op straat in de buurt onveilig 11,5 10,7 10,6 5,9 6,3 6,5 6,6 Voelt zich s avonds alleen thuis niet op zijn gemak 4,0 3,8 3,8 3,5 3,7 3,8 4,3 Aantal respondenten a Met de IVM start een nieuwe reeks; de uitkomsten van de IVM zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar met die van de VMR. Gegevens hebben betrekking op inwoners van 15 jaar en ouder. b Waarnemingsperiode 1e kwartaal. c Waarnemingsperiode 4e kwartaal. d In de VMR alleen personen met kinderen tot 15 jaar. Rijk; Integrale Veiligheidsmonitor Tabel 3.38 Onveiligheidsgevoelens, volgens de VM a VM 2012 b Totaal (%) Voelt zich wel eens onveilig 36,6 Voelt zich vaak onveilig 1,8 (% komt vaak voor ) Doet s avonds en s nachts niet open vanwege onveiligheid 8,1 Rijdt of loopt om om onveilige plekken te mijden 2,6 Voelt zich s avonds op straat in de buurt onveilig 3,7 Voelt zich s avonds alleen thuis niet op zijn gemak 2,6 Mannen (%) Voelt zich wel eens onveilig 28,1 Voelt zich vaak onveilig 1,2 (% komt vaak voor ) Doet s avonds en s nachts niet open vanwege onveiligheid 4,7 Rijdt of loopt om om onveilige plekken te mijden 1,5 Voelt zich s avonds op straat in de buurt onveilig 2,0 Voelt zich s avonds alleen thuis niet op zijn gemak 1,3

21 356 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.38 (vervolg) Vrouwen (%) VM 2012 b Voelt zich wel eens onveilig 45,0 Voelt zich vaak onveilig 2,3 (% komt vaak voor ) Doet s avonds en s nachts niet open vanwege onveiligheid 11,5 Rijdt of loopt om om onveilige plekken te mijden 3,7 Voelt zich s avonds op straat in de buurt onveilig 5,4 Voelt zich s avonds alleen thuis niet op zijn gemak 3,7 Aantal respondenten a Met de VM start een nieuwe reeks; de uitkomsten van de VM zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar met die van de IVM en VMR. Gegevens hebben betrekking op inwoners van 15 jaar en ouder. b Waarnemingsperiode aug-nov. Tabel 3.39 Onveiligheidsgevoelens burgers, volgens VMR, IVM, VM a VMR IVM VM 2005 b 2006 b 2007 b 2008 c 2009 c 2010 c 2011 c 2012 d (index 2005=100) Voelt zich wel eens onveilig ,8 80,8 78,1 79,2 80,8 77,5 75,8 a Aandeel burgers van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt. De cijfers voor zijn gebaseerd op de VMR, de cijfers voor zijn gebaseerd op de IVM en de cijfers voor 2012 zijn gebaseerd op de VM. Door verschillen in onderzoeksopzet en vraagstellingen zijn de uitkomsten van deze enquêtes niet zonder meer vergelijkbaar. De indexcijfers zijn gebaseerd op gecorrigeerde uitkomsten waardoor de cijfers van de VMR en IVM vergelijkbaar zijn met die van de VM. Voor meer informatie zie hoofdstuk 3 en bijlage 4 in Veiligheidsmonitor b Waarnemingsperiode 1e kwartaal. c Waarnemingsperiode 4e kwartaal. d Waarnemingsperiode aug-nov.

22 Bijlage Tabel 3.40 Onveiligheidsgevoelens naar leeftijd en geslacht, 2012 Totaal mannen vrouwen (% voelt zich wel eens onveilig) Totaal 36,6 28,1 45,0 Leeftijd beknopt jaar 44,5 31,3 58, jaar 40,6 30,7 50, jaar 34,7 27,5 41,9 65 jaar en ouder 27,4 21,5 32,2 Leeftijd uitgebreid jaar 42,2 29,9 55, jaar 45,5 31,9 59, jaar 44,2 33,1 55, jaar 37,5 28,6 46, jaar 36,0 28,8 43, jaar 33,2 26,1 40, jaar 27,9 22,3 32,7 75 jaar en ouder 26,4 20,2 31,2 Tabel 3.41 Onveiligheidsgevoelens naar stedelijkheid woongemeente, 2012 (%) Voelt zich wel eens onveilig Voelt zich vaak onveilig Totaal 36,6 1,8 zeer sterk stedelijk 44,5 3,1 sterk stedelijk 39,5 2,1 matig stedelijk 35,3 1,3 weinig stedelijk 31,4 1,1 niet stedelijk 27,5 0,9

23 358 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabel 3.42 Onveiligheidsgevoelens onder burgers naar politieregio, a volgens de VM b VM 2012 c (% voelt zich wel eens onveilig) Totaal 36,6 Groningen 33,1 Fryslân 27,2 Drenthe 28,9 IJsselland 30,1 Twente 30,7 Noord- en Oost-Gelderland 32,6 Gelderland-Midden 38,1 Gelderland-Zuid 38,1 Utrecht 39,6 Noord-Holland-Noord 32,9 Zaanstreek-Waterland 33,9 Kennemerland 37,6 Amsterdam-Amstelland 42,0 Gooi en Vechtstreek 40,5 Haaglanden 43,3 Hollands Midden 35,9 Rotterdam-Rijnmond 41,7 Zuid-Holland-Zuid 32,9 Zeeland 32,4 Midden- en West-Brabant 38,0 Brabant-Noord 34,9 Brabant-Zuid-Oost 35,5 Limburg-Noord 36,9 Limburg-Zuid 41,5 Flevoland 40, a De indeling in politieregio s is ingevoerd in 1994 en berust op de Politiewet Nederland telt 25 politieregio s. b Met de VM start een nieuwe reeks; de uitkomsten van de VM zijn dan ook niet zonder meer vergelijkbaar met die van de IVM en VMR. c Waarnemingsperiode aug-nov.

24 Bijlage Tabel 3.43 Onveiligheidsgevoelens naar slachtofferervaring, 2012 VM (% voelt zich wel eens onveilig) Slachtoffer geweld in afgelopen 12 maanden a 65,7 Slachtoffer vermogensdelicten in afgelopen 12 maanden a 51,6 Slachtoffer vandalisme in afgelopen 12 maanden a 51,7 a Het betreft personen die in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer zijn geweest van tenminste één delict in de betreffende categorie. Dit sluit niet uit dat deze personen in dezelfde periode ook slachtoffer zijn geweest van delicten in de andere categorieën. Tabel 3.44 Inschatting kans op slachtofferschap naar slachtofferervaring, 2012 Woninginbraak Zakkenrollerij (zonder geweld) Beroving op straat (met geweld) Mishandeling (% dat kans op slachtofferschap in de komende 12 maanden (heel) groot inschat) Totaal 10,2 3,9 2,7 2,4 Niet slachtoffer van betreffende delict 9,1 3,6 2,7 2,2 geweest in afgelopen 12 maanden a Wel slachtoffer van betreffende delict geweest in afgelopen 12 maanden a 48,9 19,8 28,3 28,9 a Het betreft personen die in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer zijn geweest van teminste één delict in de betreffende categorie. Dit sluit niet uit dat deze personen in dezelfde periode ook slachtoffer zijn geweest van delicten in andere categorieën. Tabel 3.45 Perceptie van criminaliteit door bedrijven naar sector (% ervaart criminaliteit als (enigszins) ernstig probleem) Bouw Detailhandel Horeca Transport Zakelijke dienstverlening steekproefomvang (x 1.000) Bouw 5,7 6,4 5,8 6,7 3,4 5,5 6,4 Detailhandel 8,8 9,0 11,8 10,7 12,4 11,9 10,9 Horeca 8,9 9,5 6,2 6,6 6,6 6,1 5,8 Transport 6,5 3,9 4,8 3,6 3,0 3,4 3,2 Zakelijke dienstverlening 7,8 9,3 9,0 10,1 12,1 10,4 3,7 Bron: Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

2000 2001 2002 2003 2004 (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 47,7 49,5 46,9 47,0 44,0

2000 2001 2002 2003 2004 (% één of meer keer slachtoffer) Totaal 47,7 49,5 46,9 47,0 44,0 Bijlage 4 291 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.2 Slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit onder burgers van 15 jaar en ouder, volgens de PMB* 2000 2001 2002 2003 2004 (% één of meer keer slachtoffer)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Tabel 3.1 Slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit onder burgers van 15 jaar en ouder, volgens de ESM*

Tabel 3.1 Slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit onder burgers van 15 jaar en ouder, volgens de ESM* Bijlage 4 Tabellen Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.1 Slachtofferschap van veelvoorkomende criminaliteit onder burgers van 15 jaar en ouder, volgens de ESM* Geweldsdelicten 1980 1981 1982 1983 1984 1986

Nadere informatie

3 Criminaliteit en slachtofferschap

3 Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen Eén op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder is in 2012 slachtoffer geweest van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-,

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen Eén op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder is in 2013 slachtoffer geweest van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-,

Nadere informatie

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen

Geregistreerde criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen Bijlage 4 635 Tabellen bij hoofdstuk 10 Tabel 10.1 criminaliteit, geweldsmisdrijven en overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen criminaliteit geweldsmisdrijven overvallen Aandeel overval in

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap H.W.J.M. Huys en P.R. Smit In 2010 werden burgers en bedrijven geconfronteerd met naar schatting in totaal bijna 8,2 miljoen delicten. Tussen 2005 en 2006 is dit totale

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap H.W.J.M. Huys en P.R. Smit In 2009 zijn naar schatting in totaal ongeveer 8,5 miljoen delicten gepleegd waarmee burgers en bedrijfsleven werden geconfronteerd. Tussen

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit

Groningen. Samenhang. Samenwerking. Operationele prestaties. Kwaliteit Groningen De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Groningen de samenhang tussen de opgestelde plannen, de samenwerking met de gemeenten, de internationale samenwerking en de kwaliteitszorg in

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp 2000 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap H.W.J.M. Huys In dit hoofdstuk staat de vraag naar de aard, de omvang en de ontwikkeling van de veelvoorkomende criminaliteit 1 centraal zoals die door burgers en bedrijfsleven

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Slachtofferschap, slachtofferhulp, onveiligheidsgevoelens en preventie H.W.J.M. Huys

Slachtofferschap, slachtofferhulp, onveiligheidsgevoelens en preventie H.W.J.M. Huys 3 Slachtofferschap, slachtofferhulp, onveiligheidsgevoelens en preventie H.W.J.M. Huys In dit hoofdstuk staat de aard, de omvang en de ontwikkeling in de tijd van de criminaliteit centraal, zoals die door

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst.

Vrouwen 8 Registratie Totaal. bijvoorbeeld. tijdstip toch. In de maand. januari zijn. Helaas is er wachtlijst. Maandelijkse rapportage cijfers slachtoffers mensenhandel Maand: januari Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van januari tot en met

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Tabel 11.1 Geïndexeerd aantal slachtoffers naar delictgroep en onveiligheidsgevoelens per land

Tabel 11.1 Geïndexeerd aantal slachtoffers naar delictgroep en onveiligheidsgevoelens per land 670 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 11 Tabel 11.1 Geïndexeerd aantal slachtoffers naar delictgroep en onveiligheidsgevoelens per land 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (index

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Landelijke rapportage

Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Landelijke rapportage Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Landelijke rapportage Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Werkloosheid. van Stromen veelvoorkomende. criminaliteit. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends

Werkloosheid. van Stromen veelvoorkomende. criminaliteit. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid 2004-2011 en aangifte van Stromen veelvoorkomende en duren Werkloosheidsduren op basis van de Enquête criminaliteit beroepsbevolking

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave 6 SECONDANT #1 MAART 2013 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND SECONDANT #1 MAART 2013 7 De laatste jaren voelen burgers zich minder vaak

Nadere informatie

Ic rfo. E QC, Pt' _D9co. Pin] Ra 11.175

Ic rfo. E QC, Pt' _D9co. Pin] Ra 11.175 _D9co E QC, Pt' Ic rfo Ra 11.175 00 Pin] EIO8 15-15-332 Politiemonitor Bevolking 1997 Landelijke rapportage MiNiSTER!E VAN JUSTME Wetenschappe:iik Gfideizoek- en Documentatiece trum 's-gravenhage PO Den

Nadere informatie

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes

Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Bijlage 2 Standaardclassificatie misdrijven en delictindeling slachtofferenquêtes Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven bij het publiceren

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2006 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport

VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport FEDERALE POLITIE ALGEMENE DIRECTIE OPERATIONELE ONDERSTEUNING Directie van de nationale gegevensbank Dienst Beleidsgegevens VEILIGHEIDSMONITOR 2004 Tabellenrapport Verantw. uitgever : Federale Politie

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 212 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage die te beschouwen is als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Werkloosheid. veiligheidsbeleving. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends. Stromen en duren. beroepsbevolking

Werkloosheid. veiligheidsbeleving. Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends. Stromen en duren. beroepsbevolking Sociaal Economische Trends Sociaaleconomische trends Werkloosheid Criminaliteit 24- en veiligheidsbeleving Stromen en duren Landelijke Werkloosheidsduren en regionale op trends basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Criminaliteit in Nederland

Criminaliteit in Nederland Criminaliteit in Nederland Heike Goudriaan en Michelle van Rosmalen 1 Hoe onveilig voelt de bevolking van Nederland zich? Hoe vaak werden mensen in 2014 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Wie worden slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit?

Wie worden slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit? Wie worden slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit? Harry Huys Ruim een kwart van Nederlandse inwoners gaf in 2006 aan slachtoffer geweest te zijn van veelvoorkomende criminaliteit zoals geweld-

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

3 Slachtoffers van criminaliteit

3 Slachtoffers van criminaliteit 3 Slachtoffers van criminaliteit H.W.J.M. Huys In dit hoofdstuk staat de aard, de omvang en de ontwikkeling in de tijd van de criminaliteit centraal, zoals die door de bevolking en door bedrijven wordt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen

Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Inspectie Veiligheid en Justitie Sjaak Krombeen Workshop Publieksevenementen moeten wel leuk blijven.. Sjaak Krombeen Doel van deze presentatie Inspectie Onze missie en visie Toezicht: wat, waarom en hoe Vervolgonderzoek Publieksevenementen Reden vervolgonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 10 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - Surveillance wekelijks bulletin over klachten en aandoeningen op basis van gegevens van huisartsen Inhoud bijgewerkt op: 3 januari 2017 CONCEPT - cijfers onder voorbehoud

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking Landelijke rapportage

Politiemonitor Bevolking Landelijke rapportage Politiemonitor Bevolking 2003 Landelijke rapportage Den Haag/Hilversum, juni 2003 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zesde meting van het landelijk onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Hengelo is van de drie Twentse steden het meest veilig, maar er is een stijgende trend zichtbaar. Het aantal geweldsdelicten in Hengelo

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Tabellenrapport 07 08 09 10 11 12 13 14 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Tabellenrapport Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Op weg naar een vereniging met inhoud

Op weg naar een vereniging met inhoud Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Op weg naar een vereniging met inhoud Enquête over de nieuwe personenvereniging

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 127 openbare orde en veiligheid 12 128 Openbare orde en veiligheid Daling aantal inbraken, maar toename van diefstal op straat. In 2005 zijn 370 huis-gerelateerde diefstallen gepleegd. Dit zijn diefstallen/inbraken

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB)

Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Hulp aan slachtoffers van delicten en ongevallen (SHNTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Kerncijfers 91 Openbare orde en veiligheid.1 Politie.2 Brandweer Amsterdam in cijfers 2014 92 Openbare orde en veiligheid Geregistreerde misdrijven In 2014 registreerde de Politie Eenheid Amsterdam het

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector. Piet van den Berg Freek van Elswijk NVBR Brandende Vraag - 31 maart 2011 Bernhardkazerne Defensie - Amersfoort Agenda

Nadere informatie

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel

Waarom PPMO? Periodiek Preventief Medisch Onderzoek voor repressief brandweerpersoneel Waarom PPMO? CAO-afspraak: individuele monitoring i.p.v. leeftijdsgrens voor werken in repressieve functie Behoefte aan eenduidige keuringen en testen Bijzondere karakter van brandweerman of vrouw maakt

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Samenvatting. Brongebruik

Samenvatting. Brongebruik Samenvatting In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland te beschrijven. Dit onderzoek komt

Nadere informatie

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128

Inhoud sector Horeca. Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 WODC 30 december 2005 128 Inhoud sector Horeca Kerncijfers sector Horeca 130 Achtergrondkenmerken sector Horeca 131 1 Slachtofferschap criminaliteit 132 1.1 Bijna de helft horecazaken slachtoffer criminaliteit 132 1.2 Een op de

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Aantal alternatieve straffen voor jeugdigen neemt af In 2003 zijn 68 jeugdigen op alternatieve wijze gestraft. De trend in alternatieve

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie