Colofon (per )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colofon (per 01-01-2015)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 & Werkplan Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedrukt of op andere wijze vermenigvuldigd en verspreid zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen.

2 Colofon (per ) Bestuur Voorzitter: Tom Nederveen Secretaris: Renske Pereboom Penningmeester: Tom Nederveen Algemeen bestuurslid: Anne-Marie van der Linde Algemeen bestuurslid: Noa Brandwijk Aspirant-bestuurslid: Merel van Veen Secretariaatsadres Postbus BC Nijkerk Telefoon: Algemene contactgegevens Website: Twitter: Facebook: Facebookgroep voor ouders: Facebookgroep voor tieners en volwassenen: Redactie Heupge(w)richt: Jeanet Huijgen, Renske Pereboom, Anne-Marie van der Linde, Merel van Veen Verzending Heupge(w)richt: Janny Wigmans Ledenadministratie: Jeanet Huijgen (FBPN) Webredacteur: Renske Pereboom Webmaster: Harry Dietz (Papermate) Ervaringsdeskundigen: Heleen, Nancy, Berti, Irene, Linda, Janine, Lonneke, Marlie en Thea (bereikbaar via ). Medische Adviesraad: drs. J.H.J.M. Bessems, orthopaedisch chirurg Rotterdam dr. L.P.A. Bom, orthopaedisch chirurg s Hertogenbosch dr. M. Heeg, orthopaedisch chirurg Assen drs. S.P.J. Jansen, orthopaedisch chirurg Leiderdorp dr. A.K. Mostert, orthopaedisch chirurg Zwolle dr. M.A. Witlox, orthopaedisch chirurg Maastricht Uitgaven Leden Niet-leden Een gipsbroek Wat nu? 5,- 7,50 Tessa in het ziekenhuis 3,50 5,- Heupdysplasie bij jonge kinderen 5,- 7,50 Heupdysplasie bij tieners en volwassenen 5,- 7,50 Heupge(w)richt (per exemplaar) 3,- 3,- Pagina 2 van 19

3 Jaarverslag 2014 Inleiding en leeswijzer In dit jaarverslag blikt het bestuur van de Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen (VAH) terug op het jaar 2014 en wordt vooruit gekeken naar de plannen voor Dit gebeurt achtereenvolgens door te kijken naar het ledenbestand, de werkzaamheden van het bestuur, de informatievoorziening en de activiteiten voor lotgenotencontact in Aansluitend wordt een overzicht gegeven van de plannen voor Als bijlage is een korte weergave van het financiële jaarverslag toegevoegd. Dit jaarverslag en werkplan zijn samengesteld door secretaris Renske Pereboom en is goedgekeurd door het volledige bestuur. Leden en donateurs Het aantal leden is in 2014 voor het derde jaar op rij gedaald. Op 1 januari 2014 had de VAH 483 leden, een jaar later was dit gedaald naar 471. Wel had de vereniging in de loop van 2014 een hoger aantal leden. Op 1 september 2014 stond de teller op 510. Het veel lagere aantal op 1 januari 2015 heeft vooral te maken met de mensen die in 2014 nog wel betaalden, maar vervolgens per 1 januari 2015 hun lidmaatschap opzegden. Aan de grafiek is te zien dat het ledenaantal al sinds 2001 schommelt rond de 500, met als dieptepunt 454 leden in Het aantal donateurs is in 2014 gestegen van 13 naar 16. De samenstelling van het ledenbestand is jarenlang nagenoeg gelijk gebleven. Op 1 januari 2015 zag het er als volgt uit: Ouders van jonge kinderen: 63% Ouders van tieners: 3% Volwassen patiënten: 27% Professionals:2% Overige belangstellenden: 4% Pagina 3 van 19

4 Bestuur Wijzigingen In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2014 werd afscheid genomen van Egon Engelbertink, die tot die dag de functie van secretaris vervulde en in een eerder stadium ook voorzitter en penningmeester was. Renske Pereboom werd tijdens diezelfde vergadering benoemd tot secretaris. Noa Brandwijk werd benoemd tot algemeen bestuurslid. Na afloop van de ALV werd het bestuur benaderd door Merel van Veen. Zij meldde zich als kandidaat-bestuurslid en is bij de eerstvolgende bestuursvergadering benoemd tot aspirant-bestuurslid. Tijdens de ALV van 2015 zal zij worden voorgedragen als algemeen bestuurslid. Activiteiten in 2014 Het bestuur is vier maal bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Dit gebeurde in wisselende samenstellingen omdat het niet altijd lukte data te vinden waarop iedereen aanwezig kon zijn. Nieuwe huisstijl Begin 2014 lag de nadruk op het afronden van de website en de vernieuwing van de huisstijl. Het nieuwe logo werd gepresenteerd en er is een nieuwe folder ontworpen; waar nodig werd ook de tekst aangepast. Ook werden er nieuwe enveloppen en nieuw briefpapier gedrukt. Dit alles werd eind januari gepresenteerd tijdens de Vrijwilligersdag. In maart verscheen ook Heupge(w)richt voor het eerst in de nieuwe huisstijl. Landelijke Contactdag In diezelfde periode werd ook veel tijd besteed aan het voorbereiden van de Landelijke Contactdag op 12 april. Om deze goed onder de aandacht te brengen werd naar alle ziekenhuizen in Nederland een pakket met posters en de nieuwe folders gestuurd. Richtlijnontwikkeling In maart werd het bestuur benaderd door het CBO in Utrecht om deel te nemen aan een knelpuntenanalyse ten behoeve van de ontwikkeling van een richtlijn voor de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op het gebied van dysplastische heupontwikkeling. Tijdens twee bijeenkomsten werd gekeken welke knelpunten er binnen de JGZ zijn als het gaat om de screening op dysplastische heupontwikkeling. Namens de VAH was Renske Pereboom hierbij aanwezig. Later in het jaar hebben Tom Nederveen en Renske Pereboom deelgenomen aan de training Patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling van PGOsupport om tijdens het vervolgtraject van deze richtlijn, dat in 2016 van start gaat, beter te weten wat er wordt verwacht. Overkoepelende en samenwerkende organisaties Voorzitter Tom Nederveen bezocht bij PGOsupport twee bijeenkomsten voor kleine patiëntenorganisaties en had daar ook een voortgangsgesprek over de stand van zaken binnen de vereniging. Bij het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties Nederland (FBPN) was hij aanwezig bij de jaarvergadering van bestuur en deelnemende organisaties en voerde hij met bureauhoofd Jacqueline Kieft en vaste bureaumedewerker van de VAH Jeanet Huijgen een voortgangsgesprek. Pagina 4 van 19

5 Als penningmeester was hij aanwezig bij bijeenkomsten van Fonds PGO over de subsidieverlening. Gedurende het jaar heeft hij zich ook gericht op het verantwoorden van de subsidie voor 2013, het opstellen van de begroting en activiteitenplan voor 2014 en het aanvragen van de subsidie voor Medische Adviesraad (MAR) Op de Vrijwilligersdag in januari was dr. Mostert aanwezig namens de MAR. Hij bracht daar het onderwerp behandelrichtlijn ter sprake. Eind april is er een bijeenkomst geweest met de MAR. Dr. Bom was afwezig wegens ziekte en dr. Heeg in verband met andere werkzaamheden. Namens het bestuur van de Werkgroep Kinderorthopaedie (WKO) van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) was dr. M.A. Witlox aanwezig om te praten over het indienen van een aanvraag ten behoeve van het ontwikkelen van een behandelrichtlijn voor dysplastische heupontwikkeling. Uiteindelijk is deze aanvraag in de zomer ingediend bij de Commissie Kwaliteit van de NOV. Tijdens het jaarcongres 2015 in februari 2015 werd duidelijk dat er voor 2015 en 2016 geen middelen zijn om te beginnen met het richtlijnontwikkeltraject. Mogelijk komt er in 2017 een nieuwe mogelijkheid. Tijdens de bijeenkomst in april is ook gesproken over het uitbreiden van de doelgroep, het aantrekken van nieuwe leden van de MAR en zijn er specifieke vragen gesteld naar aanleiding van aan ons voorgelegde vragen. Ook werd afscheid genomen van dr. Burger. Hij is sinds de oprichting van de vereniging lid geweest van de MAR en heeft in de beginjaren een belangrijke rol gespeeld in de ondersteuning van het bestuur. Door zijn drukke agenda werd het lastig om zich in te zetten voor de vereniging en is besloten afscheid van elkaar te nemen. Wel benadrukte hij dat we indien nodig altijd een beroep op hem mogen doen. In februari mochten we drs. J.H.J.M Bessems verwelkomen als nieuw lid van de MAR. In de maanden mei en juni zijn drs. S.P.L. Jansen, werkzaam in Alrijne Leiderdorp (voorheen Rijnland Ziekenhuis), en dr. M.A. Witlox, werkzaam in Academisch Ziekenhuis Maastricht (MUMC+), gevraagd of zij lid wilden worden van de MAR. Beiden hebben hier mee ingestemd. Daarmee is de geografische spreiding van de MAR verbeterd en hebben we bovendien op veel verschillende terreinen op het gebied van heupafwijkingen kennis in huis. Gedurende het jaar zijn de leden van de MAR in meer of mindere mate benaderd met vragen over behandelmethoden, verwijzingen en andere zaken waar we zelf niet mee uit de voeten konden. Waar mogelijk hadden de leden van de MAR een belangrijke ondersteunende rol bij de werkzaamheden van de vereniging. Naast de leden van de MAR is ook met enige regelmaat contact geweest met drs. M.M.E.H. Witbreuk, werkzaam in het VUmc te Amsterdam. Zij was als voorzitter van de WKO betrokken bij de knelpuntenanalyse ten behoeve van de richtlijn voor de JGZ, bij het indienen van de aanvraag voor de behandelrichtlijn. Daarnaast is zij een aantal keer benaderd met vragen namens (ouders van) patiënten in de regio Amsterdam. Dr. R.J.B. Sakkers, werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) te Utrecht, is een aantal keer benaderd in verband met vragen van ouders in de regio Utrecht. Overige contacten In de zomer is een deel van het bestuur langs geweest bij Kiek Hip Wear in Naarden om met eigenaresse Oeda de Jong en beheerder Roos Erkelens van de Facebookgroep Hipster Kids te bespreken hoe we kunnen samenwerken om ouders van kinderen met een heupafwijking waar nodig te ondersteunen. Namens de VAH zijn Anne-Marie van der Linde en Renske Pereboom actief in de Facebookgroep (zie verder bladzijde 8). Er werd afgesproken om in de loop van het jaar gezamenlijk een dag voor ouders te organiseren (zie bladzijde 13). Pagina 5 van 19

6 In de loop van het jaar is contact gelegd met draagdoekconsulente Cynthia Groenveld-Breebaart van Ik draag je graag. Zij denkt mee over het op een prettige manier dragen van kinderen met een heupafwijking en geeft daar indien nodig advies over. Ook is er een gesprek geweest met een vertegenwoordiger van Maxi-Cosi om elkaar te leren kennen en te praten over de Heupdysplasieservice die Maxi-Cosi sinds april 2014 aanbiedt. Tijdens dit gesprek is feedback van leden van de Facebookgroep Hipster Kids besproken. Over het algemeen is iedereen enorm te spreken over het nieuwe stoeltje en zeer blij dat er een veilige manier is om kinderen in een gips- of spreidbroek te vervoeren. Voucherproject In 2012 is door de overheid besloten zogenaamde vouchers uit te geven om de samenwerking tussen patiëntenverenigingen te stimuleren. Alle patiëntenverenigingen die een instellingssubsidie van Fonds PGO ontvangen, krijgen ook een voucher ter waarde van Deze kan worden ingezet voor projecten die bijdragen aan de werking van de zorg, maatschappelijke ondersteuning of maatschappelijke participatie. Net als in de voorgaande jaren heeft de VAH de voucher in 2014 ingezet voor een project van de vereniging Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Het project heeft als titel veel betere kwaliteit en als ondertitel verkennen en erkennen: ervaringen leiden tot betere kwaliteit. Het draait in dit project om het systematisch inzetten van ervaringen van patiënten om vroege herkenning en erkenning van ziektebeelden te bevorderen en zo de kwaliteit van de zorg en maatschappelijke participatie te verbeteren. In 2015 vindt de afronding van dit project plaats. In de loop van het jaar zullen de resultaten bekend worden gemaakt. Administratieve ondersteuning De VAH maakt sinds 1 januari 2010 gebruik van de diensten van het Facilitair Bureau Patiëntenverenigingen Nederland (FBPN) te Nijkerk. Jeanet Huijgen is onze vaste bureaumedewerker. Op dagen dat zij afwezig is, neemt Margreet van het Land voor haar waar. Jeanet houdt zich bezig met een aantal administratieve taken, zoals de ledenadministratie, het verzorgen van mailings, het beantwoorden van de die binnenkomt via en het beantwoorden van telefonische vragen. Daarnaast heeft ze een belangrijke coördinerende rol bij het maken van Heupge(w)richt en bij de organisatie van de verschillende bijeenkomsten. Dankzij de ondersteunende rol van FBPN en Jeanet in het bijzonder kan het bestuur zich focussen op de inhoudelijke kant van de werkzaamheden voor de vereniging zodat we de mensen die bij ons aankloppen zo goed mogelijk kunnen helpen. Het bestuur is Jeanet dan ook veel dank verschuldigd voor haar inzet en toewijding. De werkzaamheden van FBPN kunnen niet volledig vanuit de subsidie worden betaald. Sinds 2014 komen alleen uren die worden besteed aan informatievoorziening en lotgenotencontact nog in aanmerking voor vergoeding vanuit de subsidie. De kosten die worden gemaakt voor de zogenoemde instandhouding komen ten laste van de eigen inkomsten van de vereniging (de contributie). Pagina 6 van 19

7 In de tabel hieronder staat de urenverdeling van FBPN over Activiteit Uren % Administratie 8 3,3 Bestellingen 2 0,7 Ondersteuning bestuur 16 6,9 Beantwoording ,1 Organisatie evenementen 46 20,6 Financiële administratie 19 8,2 Ledenadministratie 37 16,6 Mailingen 4 1,6 Managementinformatie 5 2,0 Media 16 7,0 Opruimen archief 10 4,3 Post 2 0,8 Telefoonbeantwoording 14 6,4 Vergadering / bespreking 10 4,3 Werkoverleg 0 0,1 Totaal Verhuur Sinds medio 2006 verhuurt de VAH de spreidzitautostoeltjes van het Duitse Sotev. In 2013 werden er twee Easy Bob Maxi stoeltjes geschonken. In datzelfde jaar kregen we ook twee Ergobaby Original Baby Carriers om uit te lenen. De autostoeltjes staan verspreid over het land bij vier families. Daarnaast staan er nog twee bij FBPN in Nijkerk. Daar zijn ook de draagzakken opgeslagen. Omdat mensen die een stoeltje willen huren dit moeten ophalen bij het uitleenpunt is het bestuur blij met de ruimte die de families bieden. Daardoor is er sprake van een redelijke spreiding over het land en kan de benodigde reistijd worden beperkt. Autostoeltjes In 2014 is er drie keer een autostoeltje uitgeleend gedurende in totaal 34 weken. Dit is een daling ten opzichte van 2013, maar deze is eenvoudig te verklaren. Met ingang van 1 april 2014 startte Maxi-Cosi met een Heupdysplasieservice : het uitlenen van de Maxi-Cosi Opal HD: een speciaal voor kinderen in een spreid- of gipsbroek ontwikkeld autostoeltje. In tegenstelling tot het Sotevstoeltje is dit autostoeltje goedgekeurd voor gebruik in het Nederlandse wegverkeer, waardoor ouders geen ontheffing hoeven aan te vragen bij het CBR. Omdat het volledig is gebaseerd op een gewoon autostoeltje biedt het ook meer comfort en veiligheid voor het kind. Om deze reden adviseren we iedereen die bij ons aanklopt om een stoeltje te huren ook standaard om eerst bij Maxi-Cosi te informeren. Draagzakken De draagzakken zijn drie keer uitgeleend voor in totaal 9 weken. Pagina 7 van 19

8 Informatievoorziening Naast de vrijwilligers in het bestuur is er nog een aantal andere vrijwilligers actief voor de VAH. Zij zijn ervaringsdeskundige en/of hebben een autostoeltje in beheer. Daarnaast wordt de verzending van Heupge(w)richt door Janny Wigmans verzorgd. Het bestuur is blij met de inzet van deze mensen en wil ze bij deze hartelijk bedanken. Hieronder wordt kort ingegaan op de manieren waarop de informatievoorziening in 2014 heeft plaatsgevonden. Telefooncontact In 2014 is er 25 keer telefonisch contact opgenomen met vragen over behandeling, de keuze voor een ziekenhuis, het huren van een autostoeltje en vragen voor het bestuur. De vragen zijn waar mogelijk beantwoord door FBPN en indien nodig doorgestuurd naar een van de ervaringsdeskundigen of het bestuur. De die binnenkomt via wordt sinds 1 januari 2014 beantwoord door Jeanet Huijgen. Er zijn 29 berichten binnen gekomen met vragen die zij niet direct kon beantwoorden, waarbij 18 berichten van ouders van jonge kinderen kwamen en 11 van volwassen patiënten. De vragen zijn beantwoord door de secretaris van het bestuur en door ervaringsdeskundigen. Naast bovenstaand adres heeft de VAH nog een aantal andere adressen. In de tabel hieronder een overzicht van deze adressen en de daar aan gekoppelde ontvangers. adres Ontvanger(s) Harry Dietz Jeanet Huijgen Tom Nederveen Renske Pereboom Anne-Marie van der Linde Noa Brandwijk Merel van Veen Jeanet Huijgen Harry Dietz Jeanet Huijgen Jeanet Huijgen Tom Nederveen Jeanet Huijgen Anne-Marie van der Linde Renske Pereboom Jeanet Huijgen Tom Nederveen Harry Dietz Facebook Sinds januari 2014 zijn Anne-Marie van der Linde en Renske Pereboom namens de VAH lid van de Facebookgroep Hipster Kids. In de groep reageren zij op vragen en geven waar mogelijk uitleg over behandelmethoden en toelichting op medische onderwerpen. Eind september werden de twee besloten Facebookgroepen van de VAH geopend en kwam er ook een Facebookpagina voor de vereniging (zie ook bladzijde 11). In beide groepen, een Pagina 8 van 19

9 voor ouders en een voor (ouders van) tieners en volwassenen, vindt lotgenotencontact plaats en worden vragen beantwoord. Daarnaast heeft Renske Pereboom via privéberichten op Facebook veelvuldig contact gehad met ruim 50 mensen. Vaak ging dit om vragen over de behandelend arts, maar soms ook over individuele behandelingen. Website Begin 2014 ging de volledig vernieuwde website online. In de periode daarna is er nog veel werk verzet om de puntjes op de i te zetten. Zo heeft webmaster Harry Dietz zich ingespannen om de website responsive te maken zodat ook mensen die via hun mobiele telefoon de website bezoeken hem goed kunnen bedienen. Daarnaast zijn er regelmatig nieuwsberichten geplaatst, is waar nodig informatie aangevuld en zijn er aanpassingen gedaan om de zogenaamde zoekpositie op Google te verbeteren. Helaas is dit laatste door onduidelijke redenen niet volledig gelukt. Dit is een aandachtspunt waar in 2015 verder aandacht aan wordt besteed. De statistieken laten een daling zien ten opzichte van De slechte positie op Google kan hieraan hebben bijgedragen, net als het hoge aantal mobiele bezoekers (25% via mobiele telefoon en 25% via tablet) dat een deel van het jaar nog te maken had met een niet goed werkende website Aantal bezoeken Aantal unieke bezoekers Aantal bezochte pagina s Heupge(w)richt Ook in 2014 verscheen ons blad Heupge(w)richt vier maal, de nummers 67 tot en met 70. Vanaf nummer 67 werd de nieuwe huisstijl ook toegepast op Heupge(w)richt. De coördinatie en eindredactie werd gedaan door Jeanet Huijgen en Renske Pereboom. Bestuursleden Anne-Marie van der Linde, Renske Pereboom en Merel van Veen namen ook deel in de redactie. De verzending werd gedaan door Janny Wigmans. De inhoud van de verschillende edities bestond onder andere uit ervaringsverhalen, nieuwsberichten over medische ontwikkelingen, verslagen van lezingen en updates over het wel en wee van de vereniging. De volledige inhoudsopgaven van verschenen edities van Heupge(w)richt zijn te vinden op de website. Ook kunnen ze daar worden nabesteld. Voor leden zijn ze gratis te downloaden via het ledendeel van de website. Pagina 9 van 19

10 Brochures In 2014 zijn er net zoveel brochures verkocht als in 2013, alleen in een iets andere verhouding. Brochure Een gipsbroek Wat nu? Heupdysplasie bij jonge kinderen Tessa in het ziekenhuis Heupdysplasie bij tieners en volwassenen Totaal De algemene folder is in 2014 aangepast aan de nieuwe huisstijl, waarbij ook de inhoud waar nodig is vernieuwd. In februari is een grote mailing verstuurd naar alle ziekenhuizen waarbij in totaal ruim folders zijn verstuurd. Lotgenotencontact Het contact met anderen die zich in een soortgelijke situatie bevinden, is een van de dingen die het omgaan met een aandoening makkelijker maken. Het vinden van herkenning, horen dat je niet de enige bent en tips kunnen uitwisselen, is een waardevolle ervaring. De VAH doet er dan ook alles aan om dit te faciliteren om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hier van kunnen profiteren. We doen dit op verschillende manieren: online met behulp van social media en offline met verschillende bijeenkomsten. Forum Al zolang als de VAH een website heeft, is er ook een forum. Het forum is openbaar en iedereen mag zich aanmelden als gebruiker, maar mensen worden in principe geregistreerd met alleen hun voornaam. Ook zijn de adressen van gebruikers niet zichtbaar tenzij ze daar zelf voor kiezen. In 2014 hebben zich 70 nieuwe gebruikers aangemeld. Er zijn slechts 25 nieuwe topics geopend, maar in totaal zijn er 369 berichten geplaatst. Het actiefste topic is te vinden in het onderdeel Onderzoeken en operaties en gaat over de Ganz-osteotomie Aantal gebruikers (totaal) Aantal topics (totaal) Aantal berichten (totaal) Omdat het forum al een aantal jaar te maken heeft met een afnemend gebruik als gevolg van de toenemende populariteit van andere platforms is er gespeeld met de gedachte om te stoppen met het forum. Omdat we dit niet zomaar wilden doen, is dit ook voorgelegd aan een groepje gebruikers. Zij waren het er allemaal over eens dat zij liever gebruik maken van het forum dan van een ander medium waar ze wellicht minder anoniem zijn. Het plan om het forum op te schonen en waar nodig aan te passen, is in 2014 niet uitgevoerd in verband met tijdgebrek. Voor 2015 staat het opnieuw op de agenda. Pagina 10 van 19

11 Facebook Zoals al eerder is vermeld, is eind september een Facebookpagina gelanceerd: Op deze pagina worden nieuwsberichten gedeeld en zijn contactgegevens te vinden. Ook kunnen mensen er vragen stellen, zowel door een bericht achter te laten op de pagina als door het sturen van een privébericht. Bij vragen over behandelingen en ervaringen die openbaar op de pagina worden geplaatst, wordt verwezen naar een van de besloten Facebookgroepen om de privacy waar mogelijk te beschermen. Op 31 december 2014 had de Facebookpagina 135 likes. Facebookgroep voor ouders In overleg met de beheerders van de Facebookgroep Hipster Kids is afgesproken dat de VAH een eigen groep zou opstarten waar vragen over behandelingen kunnen worden besproken zodat de onderwerpen binnen Hipster Kids zich blijven beperken tot de praktische kant van de behandeling van heupafwijkingen. Het gebruik van beide groepen loopt wat door elkaar, maar vooralsnog niet op een hinderlijke manier. Op 31 december 2014 had deze groep 41 leden, de beheerders Anne-Marie van der Linde en Renske Pereboom niet meegeteld. Facebookgroep voor tieners en volwassenen Hoewel het forum met name voor deze groep nog wel lijkt te voldoen, is besloten om ook een besloten groep op Facebook aan te maken. Dat bleek al snel een schot in de roos want al in de eerste weken werd er dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. Op 31 december 2014 had deze groep 40 leden, de beheerders Renske Pereboom en Merel van Veen niet meegeteld. Twitter Het twitteraccount van de VAH (www.twitter.com/heupafwijkingen) is actief sinds januari Met enige regelmaat wordt met dit account op Twitter gezocht naar tweets over heupdysplasie en daaraan gerelateerde termen. Indien zinvol wordt ook gereageerd op die berichten. Eind 2014 waren er ruim 100 volgers voor dit account, waaronder orthopeden, consultatiebureauartsen en andere (para)medici. Daarmee is het twitteraccount ook een waardevolle manier om contact te leggen en de naamsbekendheid van de VAH te vergroten. Algemene Ledenvergadering en Landelijke Contactdag Op 12 april werd de Landelijke Contactdag (LCD) voor de 19 e keer georganiseerd. Voorafgaand aan de lezingen werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Deze werd bijgewoond door zeven leden. Tijdens de ALV werden zij bijgepraat over het reilen en zeilen binnen de vereniging waarbij onder andere het jaarverslag 2013, de nieuwe huisstijl en de veranderingen binnen het bestuur werden besproken. Bij de organisatie van de LCD werd het programma weer opgedeeld in twee groepen: ouders van jonge kinderen (groep 1) en tieners en volwassenen (groep 2). Voor groep 1 bestond het programma uit een lezing van dr. R.J.B. Sakkers van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht en aansluitend een groepsgesprek. Dr. Sakkers ging in zijn lezing uitgebreid in op de behandeling van dysplastische heupontwikkeling, waar zowel heupdysplasie als Pagina 11 van 19

12 heupluxatie onder vallen, en vertelde ook over de manier waarop in Utrecht wordt gewerkt. Ook nam hij uitgebreid de tijd om vragen te beantwoorden. Als gevolg van een erg lage opkomst (vier ouders) kon het groepsgesprek zoals dat was gepland niet doorgaan. Wel werd er nog een tijdje nagepraat over de lezing van dr. Sakkers en over de onderlinge ervaringen. Voor groep 2 werd een lezing gegeven door drs. S.P.L. Jansen van het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp (nu Alrijne Leiderdorp) over de kijkoperatie van de heup. Hij legde uitgebreid uit wat deze operatie inhoudt en wat er mogelijk is. Niet alle heupklachten kunnen worden verholpen met behulp van een kijkoperatie en het is belangrijk om daar een goede afweging in te maken. Na de pauze werd een lezing gegeven door de heer Martin Koelman van Podocentrum Alkmaar. Hij is podoposturaal therapeut en vertelde hoe je met behulp van zooltjes met millimeterdunne laagjes kurk standsafwijkingen kunt corrigeren en daardoor veel klachten in het gehele lichaam kunt verminderen. In Heupge(w)richt 68 staan de verslagen van alle lezingen die op deze dag zijn gehouden. Heupge(w)richt is te bestellen via de website en voor leden gratis te downloaden via het ledendeel van de website. Ganzmiddag Op het forum was in 2014 een groepje van zeven dames zeer actief in het delen van hun ervaringen met de Ganz-osteotomie. Allemaal geopereerd op een ander moment en ook allemaal op het forum terecht gekomen in een ander stadium (variërend van nog niet zeker weten of de operatie wel echt nodig was tot al een operatie achter de rug hebben en nu de andere heup laten opereren), maar met als overeenkomst dat ze behoefte hadden hun ervaringen te delen. Toen ze uiteindelijk allemaal de operatie achter de rug hadden, kwam in de gesprekken af en toe aan bod dat het wel leuk zou zijn om elkaar eens te ontmoeten. Omdat de vereniging onder andere bestaat om dit soort dingen mogelijk te maken, organiseerden we eind augustus een high tea voor dit groepje. Met namens het bestuur Renske Pereboom en Merel van Veen werd het een gezellige middag waar niet alleen ervaringen werden gedeeld, maar waarbij het bestuur ook feedback kreeg over het boekje Heupdysplasie bij tieners en volwassenen en over het gebruik van social media. Al met al was het een geslaagde middag. Een iets uitgebreider verslag is te lezen in Heupge(w)richt 70. Pagina 12 van 19

13 Gezinsdag Sinds een aantal jaar organiseren we niet alleen de Landelijke Contactdag in het voorjaar, maar ook een Gezinsdag in het najaar. Een dag bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een heupafwijking, of dat nu is bij zichzelf of bij een kind, met de mogelijkheid om in een ontspannen setting contact te hebben met mensen in eenzelfde situatie en daarnaast te genieten van een dagje uit met het gezin. Dit jaar was het op 6 september in het Dolfinarium in Harderwijk in aanwezigheid van 50 volwassenen en 51 kinderen. We begonnen de dag met koffie en wat lekkers in restaurant de Dageraad. Na een paar uur in het park was het tijd voor de gezamenlijke lunch. De rest van de middag kon iedereen verder genieten van al het leuks dat het Dolfinarium te bieden heeft. Heupdysplasiemiddag Op 11 oktober was er in Naarden een bijeenkomst voor ouders van jonge kinderen. Deze organiseerden we samen met Oeda de Jong van Kiek Hip Wear en Roos Erkelens van de Facebookgroep Hipster Kids. Er waren ongeveer 40 volwassenen en 35 kinderen. Behalve een aantal bestuursleden van de VAH was er een sample sale van Kiek Hip Wear, kon men draagadvies krijgen van draagdoekconsulente Cynthia Groenveld-Breebaart en waren er vertegenwoordigers van zowel Maxi-Cosi als Basko Healthcare (leverancier van spreidmiddelen). Terwijl de ouders met elkaar ervaringen deelden en zich over een aantal dingen lieten informeren, konden de kinderen naar hartenlust spelen. Na afloop kregen we positieve reacties over onze aanwezigheid en de middag als geheel. Pagina 13 van 19

14 Werkplan 2015 Het bestuur heeft zich in de afgelopen jaren gefocust op het orde op zaken stellen nadat er op bestuursgebied een paar moeilijke jaren zijn geweest. Daarbij lag de prioriteit op het laten zien wat de VAH te bieden heeft voor iedereen die te maken heeft met een heupafwijking. In 2014 is hierin een belangrijke stap gezet met de nieuwe website en de aanwezigheid op diverse social media. In 2015 zal hierop worden voortgeborduurd om te zorgen dat de VAH weer goed is vertegenwoordigd bij de doelgroep. Daarvoor zullen diverse activiteiten worden ondernomen. Bestuur Het bestuur zal in 2015 de werkzaamheden van 2014 voortzetten en daarbij ook kijken naar de behoeften bij de doelgroep zoals die nu is geformuleerd in de statuten. Daarnaast wordt gekeken of het mogelijk is om de doelgroep uit te breiden zodat ook mensen met andere heupaandoeningen bij de VAH terecht kunnen voor informatie en contact met lotgenoten. Herziening ledenactiviteiten Als gevolg van de teruglopende interesse voor de Landelijke Contactdag binnen de groep ouders van jonge kinderen is het van belang te kijken hoe de vereniging in de toekomst aansluiting kan houden met deze groep. Is het nog zinvol om landelijk lezingen te organiseren of moet het kleinschaliger? Is er nog behoefte aan informatieboekjes of kan dit online? Dit zijn vragen waar het bestuur in 2015 antwoord op hoopt te vinden. Beleidsplan Het laatste beleidsplan dateert van 2009 en gaat over de periode Als gevolg van de bestuurlijke problemen in die jaren en de veranderingen die er plaatsvonden, is er nog geen nieuw beleidsplan geschreven. In 2015 zal, in combinatie met de hierboven genoemde herziening ledenactiviteiten, worden gewerkt aan een nieuw beleidsplan dat met ingang van 2016 zal worden gehanteerd. Uitbreiding doelgroep In 2015 zal in samenwerking met de MAR worden verder gewerkt aan het uitbreiden van de doelgroep. In het verleden is al gebleken dat mensen die te maken krijgen met andere heupaandoeningen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Perthes en epifysiolyse ook behoefte hebben aan een patiëntenvereniging waar ze terecht kunnen. Daarom zullen we in de aanloop naar het twintigjarig bestaan van de VAH in 2016 voorbereidingen treffen om dit te realiseren. Subsidie De subsidieregels zijn aan verandering onderhevig. Om te voorkomen dat de VAH in financiële problemen komt, zorgen we dat we op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken en eventuele aankomende wijzigingen. Ook proberen we de kosten die niet kunnen worden geboekt onder informatievoorziening en/of lotgenotencontact zo laag mogelijk te houden. Samenwerking met andere organisaties De VAH blijft aangesloten bij FBPN en lid van koepelorganisaties Ieder(in) en NPCF. Ook zal het bestuur deelnemen aan cursussen en/of trainingen bij PGOsupport als hier aanleiding toe is. Pagina 14 van 19

15 Medische Adviesraad (MAR) Ook in 2015 wordt er een bijeenkomst met de MAR gehouden om vragen voor te leggen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Richtlijnontwikkeling De VAH blijft zich sterk maken voor het ontwikkelen van een behandelrichtlijn voor dysplastische heupontwikkeling. Ook zullen de eerste onderzoekende stappen worden gezet voor de ontwikkeling van de richtlijn voor de JGZ. Hierbij zal de VAH waar nodig een ondersteunende rol vervullen. Overige contacten Het bestuur houdt contact met Maxi-Cosi, Kiek Hip Wear, de Facebookgroep Hipster Kids en andere betrokkenen bij de doelgroep. Verhuur Met het oog op de ontwikkelingen bij Maxi-Cosi staat de VAH terughoudend tegenover het uitlenen van de autostoeltjes. Wel kiest het bestuur ervoor om de stoeltjes nog aan te houden om in voorkomende gevallen mensen te kunnen helpen die niet bij Maxi-Cosi terecht kunnen. De draagzakken blijven beschikbaar voor leden. Informatievoorziening Een van de belangrijkste taken van een patiëntenvereniging is het verstrekken van informatie aan de doelgroep. Met behulp van de website wordt algemene informatie gegeven over diagnose, behandeling en gevolgen. In individuele contacten kan specifieker worden ingegaan op bepaalde situaties en vragen. en telefoon De vereniging blijft op werkdagen bereikbaar voor mensen die hun vragen willen stellen per of telefonisch. Indien nodig wordt men vervolgens verder geholpen door een van de ervaringsdeskundigen. Facebook en Twitter Via social media zullen we actief mensen blijven vertellen over het bestaan van de VAH en waar mogelijk ook hun vragen beantwoorden. Heupge(w)richt In 2015 zullen de nummers 71 tot en met 74 van Heupge(w)richt verschijnen in maart, juni, september en december. Website verbeteren Om te zorgen dat de website up to date blijft, wordt er continu gewerkt aan het verbeteren van de inhoud en het functioneren van de site. Waar mogelijk wordt informatie aangevuld en indien nodig ook vernieuwd. Daarnaast werken we er hard aan om de vindbaarheid via Google te verbeteren, onder andere door eind maart te beginnen met Google AdWords (het advertentieprogramma van Google). Pagina 15 van 19

16 De VAH ontvangt hiervoor een Google Grant. Het Google Grants-programma ondersteunt geregistreerde non-profitorganisaties die Google's filosofie delen en zich inzetten om de wereld verder te helpen op terreinen als wetenschap en technologie, onderwijs, volksgezondheid wereldwijd, het milieu, jeugdwerk en kunst. Google Grants is een advertentieprogramma met ondersteuning in natura dat non-profitorganisaties gratis advertentietegoed voor Google AdWords biedt. Herziening informatiemateriaal In 2015 zal worden gekeken naar de verschillende brochures die de VAH in het verleden heeft uitgegeven en in hoeverre er behoefte is om deze te herzien of te vervangen door andere informatiebronnen. Verspreiding algemene folder In februari wordt opnieuw een mailing naar ziekenhuizen gerealiseerd waarbij diverse orthopeden een stapel folders over de vereniging ontvangen. Hiervoor worden ruim 200 pakketten met folders en posters verstuurd. Lotgenotencontact Lotgenotencontact is een belangrijke peiler voor patiëntenverenigingen. Het contact met andere mensen die te maken hebben met dezelfde aandoening geeft een gevoel van herkenning, wat het makkelijker kan maken om om te gaan met de veranderde omstandigheden. Bij de VAH kunnen mensen op meerdere manieren contact hebben met anderen. Online Op Facebook zijn er twee besloten groepen waar mensen terecht kunnen om hun verhaal te doen. Beide groepen worden beheerd door de VAH en zullen ook in 2015 worden behouden. Dit geldt ook voor het twitteraccount. Ook op het forum kunnen mensen terecht om hun verhaal te delen. Wel zal het forum in 2015 worden aangepast en zal de database worden opgeschoond om te zorgen dat het overzichtelijk blijft. Landelijke Contactdag De Landelijke Contactdag (LCD) vindt in 2015 plaats op 11 april in de ReeHorst te Ede. Omdat het aantal aanmeldingen voor de groep ouders van jonge kinderen extreem laag bleef, is besloten dit programmaonderdeel te annuleren. Dit betekent dat er op 11 april alleen een programma is voor de groep tieners en volwassenen. Dit programma staat in het teken van de Ganz-osteotomie. Gezinsdag In september zal er weer een Gezinsdag worden georganiseerd en wel op 26 september. De locatie wordt bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering. Overige bijeenkomsten Als in de loop van het jaar blijkt dat er behoefte is aan verdere groepsbijeenkomsten dan zal worden gekeken of dit te realiseren is binnen de begroting zoals die voor 2015 is opgesteld. Pagina 16 van 19

17 Bijlage: financieel jaarverslag 2014 In deze bijlage wordt de jaarrekening over 2014 weergegeven met behulp van de toelichting op de balans en de samengevatte toelichting op de staat van baten en lasten. De gegevens zijn verzameld door FBPN en verwerkt door Van Dun Accountantskantoor B.V. te Beesd. Het volledige financiële jaarverslag, inclusief de accountantsrapportage, is op te vragen bij FBPN door een te sturen naar Toelichting op de balans Het verloop van de activa en passiva kan als volgt worden weergegeven: Activa Vlottende activa Overige vorderingen: Rente Verschot Lening FBPN Afrekening FBPN jaar Afrekening FBPN jaar Totaal vlottende activa Liquide middelen Rabo Rekening-Courant* Rabo Bedrijfsspaarrekening* INGB Betaalrekening* INGB Spaarrekening* Kas Totaal liquide middelen Totaal activa *Saldi conform laatste bankafschriften Pagina 17 van 19

18 Passiva Eigen vermogen Saldo per 1 januari Correctie beginbalans Resultaat vorig jaar Resultaat lopend jaar Egalisatie reserve Saldo per 1 januari Correctie beginbalans Vrijval Saldo per 31 december Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Nog te betalen posten Subsidie VWS Unit PGO Subsidie VWS Unit PGO Waarborgsommen huurartikelen Accountantskosten Website Diversen Informatiemateriaal Totaal kortlopende schulden Totaal passiva Pagina 18 van 19

19 Samengevatte toelichting op de staat van baten en lasten Baten Omschrijving Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Contributies Donaties Rente Subsidie VWS Unit PGO Verkoop diversen Verhuur Entreegelden Gezinsdag Entreegelden Landelijke Contactdag Verkoop Heupge(w)richt Totaal baten Lasten Omschrijving Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 Lotgenotencontact* Voorlichting* Belangenbehartiging* Instandhoudingskosten* Totaal lasten Resultaat Mutatie egalisatiereserve Saldo Staat van baten en lasten * Onder Lotgenotencontact vallen onder andere de kosten voor de Gezinsdag en de Landelijke Contactdag. Onder Voorlichting vallen de kosten voor Heupge(w)richt en voorlichtingsmateriaal. Onder Belangenbehartiging vallen de kosten voor de Vrijwilligersdag en bijeenkomsten van koepelorganisaties. Onder Instandhoudingskosten vallen de kosten voor administratie, vergaderen en organisatie. Pagina 19 van 19

Jaarverslag Werkplan 2016

Jaarverslag Werkplan 2016 Jaarverslag 2015 & Werkplan 2016 Colofon (per 01-01-2016) Bestuur (bestuur@heupafwijkingen.nl) Voorzitter: Tom Nederveen Secretaris: Renske Pereboom Penningmeester: Tom Nederveen Algemeen bestuurslid:

Nadere informatie

Jaarverslag Werkplan 2017

Jaarverslag Werkplan 2017 Jaarverslag 2016 & Werkplan 2017 Colofon (per 01-01-2017) Bestuur (bestuur@heupafwijkingen.nl) Voorzitter: Tom Nederveen Secretaris: Renske Pereboom Penningmeester: Tom Nederveen Algemeen bestuurslid:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK

JAARVERSLAG 2014. Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK JAARVERSLAG 214 Stationsweg 6-B 3862 CG NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring van de accountant 4 1. Algemeen 6 1.1. Administratie 6 1.2. Oprichting 6 1.3.

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland. ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011. Vaste activa.

Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland. ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011. Vaste activa. Balans per 31 december 2012, Stichting Histiocytose nederland ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen rente 805 347 Vooruitbetaalde bedragen

Nadere informatie

Toelichting balans 2014 ACTIVA

Toelichting balans 2014 ACTIVA Toelichting balans 2014 ACTIVA Vorderingen De "nog te ontvangen rente" betreft de rente over 2014 die begin 2015 wordt bijgeschreven: ING Zakelijke vermogenspaarrekening 7665666 33 ING Zakelijke vermogenspaarrekening

Nadere informatie

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting

Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Myeloproliferatieve Neoplasmata Stichting Financieel Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 3 Algemeen 3 Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Bestuursverslag Bestuursverslag 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012

Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 Financieel verslag 2012 Penningmeester: Ruud Maltha Balans per 31 december 2012 ACTIVA PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2011 Computers 391,55 783,15 Algemene reserve 1.212,22 1.212,22 Egalisatiereserve

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg

Jaarverslag Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Jaarverslag 2015 Terugloop van donateur, groei van stem in de zorg Webshop In onze webshop zijn, folders, informatieboeken en andere leuke hebbedingetjes te koop. Landelijke Endometriose Dag 2015 Een dag

Nadere informatie

Hidradenitis Patiënten Vereniging

Hidradenitis Patiënten Vereniging Hidradenitis Patiënten Vereniging JAARREKENING 2016 Utrecht, mei 2017 Postadres: Postbus 164 3430 AD Nieuwegein Telefoon: +316 2547 4571 INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op

Nadere informatie

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137

Organisatie. Bestuur: Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee. www.allergievereniging.nl. K.v.K. inschrijving: 40284137 Organisatie Naam organisatie: Vereniging van Allergie Patiënten Postadres: Postbus 21 1949 ZG Wijk aan Zee E-mailadres: info@allergievereniging.nl Website: www.allergievereniging.nl K.v.K. inschrijving:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 POSTBUS 26 3860 AA NIJKERK

JAARVERSLAG 2013 POSTBUS 26 3860 AA NIJKERK JAARVERSLAG POSTBUS 26 386 AA NIJKERK INHOUDSOPGAVE Omschrijving blz. ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 4 1. Algemeen 6 1.1. Administratie 6 1.2. Oprichting 6 1.3. Activiteiten 6 1.4. Personeel

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december 2015

ACTIVA 31 december december 2015 Balans per 31 december 2016, Stichting Histiocytose nederland ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen rente 354 640 Vooruitbetaalde bedragen

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING

Dwarslaesie Organisatie Nederland BEGROTING Dwarslaesie Organisatie Nederland Begroting 2015 Rekening 2013 Begroting 2014 LOTGENOTENCONTACT Regiocoördinatie Reis-, verblijf en overlegkosten - 2.175 3.750 Algemene Leden- en platform vergaderingen

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2013 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland

Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Prinsenbeek 11 maart 2013 Jaarrekening 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Jaarrekening over 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 Fragiele X Vereniging Nederland Amersfoort INHOUDSOPGAVE Balans 3 Winst

Nadere informatie

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013

Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Renkum, 3 januari 2015 Verslag van de Kascontrolecommissie (KCC) van de NVBT over boekjaar 2013 Geachte leden, Inleiding De kascontrolecommissie, bestaande uit Betty Keizer en Shelley Gerritsen, heeft

Nadere informatie

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016

MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 MaculaVereniging Utrecht Jaarrekening 2016 Culemborg, 14 februari 2017 Rapport betreffende de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2016 Samenstellingsverklaring 2. Balans per

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2016

Financieel Jaarverslag 2016 Financieel Jaarverslag 2016 Een zeer sterke financiële basis, maar een onzekere toekomst Inhoudsopgave I. Inleiding op exploitatierekening: uitzonderlijk hoog resultaat 2 II. Exploitatierekening 3 III.

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Osteoporose Vereniging

Osteoporose Vereniging Osteoporose Vereniging Financieel jaarverslag 2015 Doelstelling van de vereniging De Osteoporose vereniging heeft als doel de preventie en bestrijding van osteoporose in brede zin. De vereniging tracht

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING. telefoon: 046-4584989. Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp. www.endometriose.

JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING. telefoon: 046-4584989. Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp. www.endometriose. ! JAARVERSLAG 2014 ENDOMETRIOSE STICHTING Endometriose Stichting, Postbus 7234, 3280 AA Numansdorp telefoon: 046-4584989 www.endometriose.nl Inleiding- 3- Bestuur-en-adviseurs- 3- Adviesraad- 3- Kerngegevens-

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere

Jaarverslag. Stichting Hospice Almere Jaarverslag Stichting Hospice Almere 2007 Voorwoord Het jaar 2007 heeft in het licht gestaan van het zoeken van een locatie. Vele gesprekken met financiers en projectontwikkelaars hebben echter niet tot

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 2de jaargang nr. 3 Zomer 2015 INHOUDSOPGAVE

NIEUWSBRIEF. 2de jaargang nr. 3 Zomer 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord Verslag Familiedag 30 mei jl Website Medical Alert Oproep Vriendenboekje Steun hard nodig Conferentie SMs, Birmingham 2015 Evenementen Tips VOORWOORD Voor u "ligt" de 3de Nieuwsbrief,

Nadere informatie

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014

Galactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014 Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.

Nadere informatie

Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep

Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep Jaarrekening 2012 St. AA & PNH Contactgroep Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.3 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie... 4 2.1 Analyse:...

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Borderline 2014

Activiteitenplan Stichting Borderline 2014 Activiteitenplan Stichting Borderline 214 1. Algemene Informatie Hoofddoelstelling Subsidie ministerie VWS Egalisatiereserve Het delen van ervaringskennis over borderline persoonlijkheidsstoornis met lotgenoten,

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

Stichting Bekkenbodem Patiënten

Stichting Bekkenbodem Patiënten Jaarrekening 2013 Stichting Bekkenbodem Patiënten Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers... 3

Nadere informatie

Leven met blaas- of nierkanker. Postadres p/a NFK Postbus RD Utrecht. Jaarrekening 2016

Leven met blaas- of nierkanker. Postadres p/a NFK Postbus RD Utrecht. Jaarrekening 2016 Postadres p/a NFK Postbus 8152 3503 RD Utrecht Inhoudsopgave Pagina Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 4 Staat van baten en lasten over 2016 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Samenvatting Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een groot exploitatieresultaat. Enerzijds komt dat doordat de inkomsten groeiden vanwege een sterke toename in het aantal

Nadere informatie

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland

Jaarrekening Neurofibromatose Vereniging Nederland Jaarrekening 2014 Neurofibromatose Vereniging Nederland Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 DOELSTELLING... 4 1.3 Inschrijving Kamer van koophandel... 4 1.4 Vergelijkende

Nadere informatie

Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep

Jaarrekening. St. AA & PNH Contactgroep Jaarrekening 2013 St. AA & PNH Contactgroep Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.3 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie... 4 2.1 Analyse:...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2014 Stichting Bekkenbodem Patiënten Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

Verslag van het bestuur

Verslag van het bestuur Stichting Stephen King Fanclub Verslag van het bestuur Periode 01 januari Inhoudsopgave VERSLAG VAN HET BESTUUR... 1 BALANS PER 31 DECEMBER... 6 WINST- EN VERLIESREKENING OVER... 7 TOELICHTING OP DE BALANS...

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d.

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d. AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Activiteitenverslag 2015 Datum: 9 juni 2016 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2016 ALGEMENE INFORMATIE Doelstelling van de organisatie

Nadere informatie

Boslaan CH Zeist Jaarrekening 2016

Boslaan CH Zeist  Jaarrekening 2016 Boslaan 15 3701 CH Zeist www.antroposana.nl Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene toelichting 4 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen 4 Grondslagen van resultaatbepaling 4 Algemeen 4 Afschrijvingen

Nadere informatie

Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g

Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g Ac t i vi t e i t e n ve r s l a g 2015 Nederlandse Klinefelter Vereniging Voor een beter leven met het Klinefeltersyndroom De Nederlandse Klinefelter Vereniging behartigt de belangen van jongens en mannen

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave: Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave: 1 Algemeen... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers... 3 2 Financiële positie...

Nadere informatie

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten.

Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. Boekhouden voor beginners Exploitatierekening, rekeningschema en balans; een introductie in de wereld van het boekhouden, voor wie hier weinig kaas van heeft gegeten. De balans De balans is een staat van

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2008

Financieel Jaarverslag 2008 Financieel Jaarverslag 2008 Inhoud 1) Voorwoord van de voorzitter... 3 2) Inleiding... 4 3) Balans... 5 4) Resultaten rekening... 6 5) Toelichting op de balans en resultatenrekening... 7 6) Verslag kascommissie...

Nadere informatie

Utrechtseweg HE Zeist

Utrechtseweg HE Zeist Utrechtseweg 62 3704 HE Zeist www.antroposana.nl Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene toelichting... 4 Waarderingsgrondslagen... 4 Algemeen... 4 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD

BEWONERSVERENIGING LEEFBARE BINNENSTAD ten opzichte van begroot Begroot Werkelijk Inkomsten Contributies (leden begroot 250/werkelijk 268) 2.500,00 2.790,00 Subsidie 6.200,00 6.229,40 Rente 0,00 72,67 Totaal inkomsten 8.700,00 9.092,07 Uitgaven

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013

Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN. Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 accountants I belastingadviseurs maatschapsleden Rob Vink AA Els Erkens AA Strikt Vertrouwelijk Accountantsrapport 2012 CMTC-OVM Bitterschoten 15 3831 PC LEUSDEN Kenmerk : 0350 Datum: 28 mei 2013 VIER

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2012 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting

Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Activiteitenverslag 2013 Nederlandse Meningitis Stichting Inleiding In 2013 heeft de NMS verschillende activiteiten uitgevoerd. Hieronder een samenvatting. Activiteiten Lotgenotencontact Telefonisch (1

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2018

BELEIDSPLAN 2015 2018 BELEIDSPLAN 2015 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Missie blz. 3 3. Doelstellingen blz. 3 4. Lotgenotencontact blz. 3 5. Informatievoorziening blz. 4 6. Belangenbehartiging blz. 4 7. Ledenbeleid

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Beleidsplan 2015. Het organigram

Beleidsplan 2015. Het organigram STICHTING Lieve Engeltjes Contactgroep voor mensen die getroffen zijn door het verlies van een kind Beleidsplan 2015 Lieve Engeltjes (LE) is een Nederlandstalige contactgroep voor mensen die te maken hebben

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Oscar Nederland. Inhoudsopgave

Oscar Nederland. Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Aanbieding jaarrekening...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel...3 1.4 Vergelijkende cijfers...3 2 Financiële positie...3 2.1

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING

Huidpatiënten Nederland JAARREKENING Huidpatiënten Nederland JAARREKENING 2014 Utrecht, april 2015 Postadres: Postbus 2660 3500 GR Utrecht Telefoon: 030-28 23 195 Fax: 030-28 23 189 Bezoekadres: Domus Medica Mercatorlaan 1200 3528 BL Utrecht

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2013

FINANCIEEL VERSLAG 2013 Opgericht 18 september 2001, Bilthoven KvK Utrecht 30175854 Kerkweg 43, 3603 CL Maarssen www.aangeborenhartafwijking.nl FINANCIEEL VERSLAG 2013 Inhoudsopgave Algemene grondslagen 2 Balans per 31 december

Nadere informatie

Oprichting en organisatie

Oprichting en organisatie Jaarverslag 2014 Oprichting en organisatie Vereniging Mobility is op 16 september 2011 formeel opgericht. De vereniging heeft sinds die tijd een belangrijke ontwikkeling door gemaakt van een niets zeggend

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie, en MCTD patiënten

Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie, en MCTD patiënten Jaarrekening 2015 Nationale Vereniging voor Lupus, APS, Sclerodermie, en MCTD patiënten Inhoud 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD

JAARVERSLAG 2011. Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD JAARVERSLAG 2011! JAARVERSLAG 2011 Patiënten Organisatie Stichting Transvisie VOORWOORD Het doet het bestuur van de Patiënten Organisatie Stichting Transvisie genoegen u het jaarverslag over 2011 te kunnen

Nadere informatie

HV Stationsplein Leiden Jaarverslag 2013

HV Stationsplein Leiden Jaarverslag 2013 HV Stationsplein Leiden Jaarverslag 2013 Leden van het bestuur Voorzitter: vacant Secretaris: Kees Dil Penningmeester: Paul Ellerbeck Bestuurslid: Harold Fonk Het aantal leden op 31 december 2013 bedroeg

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015

Financieel Jaarverslag 2015 Financieel Jaarverslag 2015 Stichting Bekkenbodem Patiënten Inhoud 1 ALGEMEEN... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 3 1.4 Vergelijkende cijfers...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016

Financieel Jaarverslag 2014-2015. begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel Jaarverslag 2014-2015 en begroting 2015-2016 pagina 0 van 10 1. INHOUD pagina 1. Inhoud... 1 2. Algemeen... 1 3. Balans... 2 4. Winst-

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet

Jaarverslag Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Jaarverslag 2012 Nederlands Lymfoedeem Netwerk NLNet Inleiding Met dit jaarverslag biedt het bestuur van NLNet de donateurs, financiers en andere geïnteresseerden inzage in beleid en uitvoering in 2012

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND

Nieuwsbrief. 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Nieuwsbrief 22 mei 2012 FOP STICHTING NEDERLAND Dankwoord aan onze donateurs. Ten eerste willen wij alle donateurs bedanken voor hun bijdrage waardoor wij onze werkzaamheden voort kunnen zetten mede omdat

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2015 Financieel jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling... 3 Balans... 4 Staat van baten en lasten... 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl

Jaarverslag 2015. Brink 70, 7411 BW Deventer. info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag 2015 Brink 70, 7411 BW Deventer info@stichtingtoudekinderboek.nl www.stichtingtoudekinderboek.nl Jaarverslag Stichting t Oude Kinderboek 2015 1. Inleiding 2. Bestuurswisselingen 3. De collectie

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING

VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT. Samenstellingsverklaring JAARREKENING VERENIGING VAN ALLERGIE PATIËNTEN RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUD RAPPORT Samenstellingsverklaring JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2013

VEDIS. Jaarverslag 2013 VEDIS Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Winst- en verliesrekening over 2013 en begroting 2014 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2013 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden

Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden Jaarrekening 2016 Vereniging van Pastoraal Werkenden Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW) goedgekeurd door de ALV 18 mei 2017 kascommissie Auke Poppen en Wim van Paassen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Balans en overzicht van Baten en Lasten

Balans en overzicht van Baten en Lasten Balans en overzicht van Baten en Lasten 2013 Inhoudsopgave: 1 Algemeen... 4 1.1 Aanbieding jaarrekening... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel... 4 1.4 Vergelijkende cijfers...

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Vereniging Patiëntenbelangen Von Hippel-Lindau

Financieel Jaarverslag Vereniging Patiëntenbelangen Von Hippel-Lindau Financieel Jaarverslag 2014 Vereniging Patiëntenbelangen Von Hippel-Lindau Inhouds Opgave 1 Algemeen... 3 1.1 Aanbieding jaarrekening... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel...

Nadere informatie