JAARVERSLAG Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) JAARVERSLAG 2012 LINIEBREED ONDERNEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) JAARVERSLAG 2012 LINIEBREED ONDERNEMEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) JAARVERSLAG 2012 LINIEBREED ONDERNEMEN

2

3 Inhoud 1 Visie, missie en actie 5 2 Liniebrede samenwerking 7 3 Activiteiten en resultaten in Team SLO 15 5 Financiën 17 6 Doelen Deelnemers SLO 23 J A A R V E R S L AG L I N I E B R E E D O N D E R N E M E N 3

4 Slot Loevestein: 1001 bommen en granaten JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 4

5 VISIE, MISSIE EN ACTIE Visie: behoud door exploitatie Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) streeft naar een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en alle andere waterlinies in Nederland. Waar SLO in 2013 de pijlen meer gericht had op de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zijn de activiteiten in 2014 aanzienlijk verbreed. De stichting vormt de verbinding tussen het culturele erfgoed (de forten, kastelen en vestingsteden), hun eigenaren en de ondernemers die op en rond de forten en linielocaties opereren. Onder het motto behoud door exploitatie, stimuleert SLO de herontwikkeling en het rendabel en duurzaam gebruik van de forten, vestingsteden en (bouw)werken in de linies. SLO adviseert, faciliteert, initieert, deelt kennis en bevordert innovatie. Zij zet zich in voor productontwikkeling in de waterlinies, het netwerk van linieondernemers en andere belanghebbenden én voor de branding van het verbindende label voor de waterlinies. Zodat de branche een eigen plek krijgt in de vrijetijdseconomie van Nederland. Missie: productaanbod en bekendheid stimuleren De waterlinies behouden voor toekomstige generaties door realisatie van maatschappelijk draagvlak en rendabel economisch gebruik, lukt alleen wanneer de forten (en andere waterlinielocaties) en ondernemers een eigentijds aanbod bieden van recreatieve, culturele en zakelijke mogelijkheden. En wanneer een breed publiek van deze mogelijkheden op de hoogte is. Daarnaast is het noodzakelijk dat overheden met een meer ondernemende visie naar het linie-erfgoed kijken om het behoud door gebruik daadwerkelijk te verwezenlijken. Actie: ondersteunen, promoten, samenbinden De visie en missie van SLO vertalen zich naar drie actielijnen: Ondersteunen van ondernemerschap in de linies Met onder meer netwerkbijeenkomsten en een aantrekkelijk servicepakket ondersteunt SLO linieondernemers bij hun bedrijfsvoering. Marketing & promotie van de linies SLO ondersteunt en stimuleert de (verbindende) branding van alle liniemerken met intensieve en structurele communicatie. SLO initieert liniebrede publieksactiviteiten en zorgt voor publiciteit en promotie. Bevorderen samenwerking markt en overheid SLO opereert op het snijvlak van markt en overheid. En zorgt ervoor dat deze partijen elkaar vinden. In een faciliterende rol, bijvoorbeeld bij aanbestedingstrajecten of als verbindende schakel wanneer partijen vergelijkbare plannen hebben. JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 5

6 JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 6

7 LINIEBREDE SAMENWERKING In 2014 is de liniebrede samenwerking met en voor alle waterlinies in Nederland in gang gezet. Dit is met de presentatie van het verbindende waterlinielabel op de nieuwjaarsbijeenkomst van 2015 bekrachtigd. Een logische ontwikkeling, want samen staan de liniemerken - Nieuwe en Oude Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Grebbelinie, de Zuiderwaterlinie en alle overige linies - voor de Nederlandse band met water, vindingrijkheid, ingenieurschap en ondernemerszin. Samen onder één waterlinielabel Door de krachten van de linies te bundelen en er een verbindend label in de vorm van duo-branding aan te koppelen, is het voor iedereen duidelijk dat de waterlinies in feite één familie vormen. Het label bundelt zowel individuele als gezamenlijke inspanningen op forten en waterlinies. Het label komt voort uit een gezamenlijke inspanning, waarbij diverse stakeholders intensief zijn betrokken. Met als resultaat een label dat volgens onderzoek herkenbaar en uitnodigend is en de associatie oproept met recreatie en erop uit gaan. Steeds meer forten en ondernemers zien de toegevoegde waarde van samenwerken en hebben zich in 2014 bij SLO aangesloten. Resultaat is dat ondernemers uit de verschillende waterlinies elkaar inmiddels weten te vinden en contacten leggen om kennis en ervaring uit te wisselen. Gebundelde marketingkracht De samenwerking van de waterlinies maakt verbindende marketing en promotie door SLO mogelijk. Zoals het publieksmagazine Fort!, de websites forten.nl, vestingen.nl en waterlinies.nl. In dit jaarverslag leest u welke activiteiten SLO heeft ontplooid voor de liniebrede promotie. Klaar voor Waterlinies 2015 Door de verbindende inspanningen in 2014 zijn de linies bovendien voorbereid op het Jubeljaar Waterlinies Een reeks van feestelijkheden in de afzonderlijke waterlinies die het verdienen om gebundeld onder de aandacht te brengen. In 2014 zijn de voorbereidingen in gang gezet. JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 7

8 Zomer vol Verhalen: Beeldentuin de Wielegaard (Zijderveld) JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 8

9 ACTIVITEITEN EN RESULTATEN IN 2014 Stichting Liniebreed Ondernemen is actief voor drie doelgroepen: Ondernemers Publiek Overheid Gericht op deze doelgroepen heeft SLO een reeks activiteiten uitgevoerd op het gebied van kennisuitwisseling, marketing & promotie, advies en ondersteuning. Sommige activiteiten hebben dubbel effect. Zoals de publiekscampagnes. Die zorgen voor bekendheid en draagvlak bij het publiek, maar ook voor meer bezoekersaantallen bij forten en ondernemers. Ondernemers SLO ondersteunt ondernemers bij het rendabel economisch gebruik van de waterlinies. Niet alleen met advies op afroep (ondernemersplannen), maar ook met een bloeiend netwerk voor kennisdeling, een aantrekkelijk servicepakket voor online en offline promotiemiddelen en centrale inkoop met schaalvoordeel. JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 9

10 Uitreiking Linie Award In 2014 bood SLO ondernemers concreet: 3 netwerkbijeenkomsten, de nieuwjaarsbijeenkomst, een bijeenkomst over branding en een over duurzaamheid, met respectievelijk 112, 89 en 43 deelnemers. Uitreiking Linie Awards aan Frank Bart, die Fort Resort Beemster zonder enige subsidie omtoverde in een rendabel, energieneutraal, luxueus welnessresort en aan Koos en Marjolein Lucas die met veel lef het ondernemersrisico namen om van Fort Bakkerskil een bloeiende Bed & Breakfast te maken. Verfijning van de Liniecommunity, het digitale promotieplatform waarmee ondernemers vanuit één toepassing gratis adverteren op tal van toeristische websites. SLO bood ook een community training aan, waar 9 (fort)ondernemers gebruik van maakten. In 2014 is met de ANWB afgesproken dat SLO vanaf 2015 preferred contentleverancier is voor alle informatie over forten en waterlinies. Resultaat: een groot bereik bij het publiek. Centrale inkoop gestart met energie via Value2Source. In 2014 deden 5 deelnemers hieraan mee: De Wielegaard, Fietsmandje.nl, Fort aan de Klop, Geofort en Stichting tot beheer Fort Werk IV. Samen profiteren deze deelnemers van een kostenbesparing van bijna 6.500,- per jaar. Publiek In april zijn we gestart met een periodieke nieuwsbrief, één voor deelnemers en één voor stakeholders. Productontwikkeling, zoals de herziening van het Waterliniepad. In samenwerking met de stichting Wandelnet en Routewerk is de route van het inmiddels tien jaar oude Waterliniepad verbeterd en digitaal ontsloten. Liniebrede communicatie & PR in de vorm van publiekscampagnes en -evenementen en ontwikkeling van het verbindende waterlinielabel (zie onder publiek). Tevredenheidsonderzoek onder deelnemers, uitgevoerd door een stagiaire van de Rijnwardt Academie, wijst allereerst op grote betrokkenheid (respons 65%!). De deelnemers zijn tevreden over SLO en waarderen de diensten, marketing & promotie en het netwerk. Het onderzoek geeft aanleiding tot splitsing van kennissessies (Forten Academie) en netwerk/ontmoetingsbijeenkomsten. Ook blijkt er behoefte aan meer centrale inkoop, van bijvoorbeeld drukwerk tot BHV-cursussen. Alles bij elkaar aansprekende activiteiten die ervoor zorgden dat 19 nieuwe deelnemers zich in 2014 hebben aangesloten. Pas als de waterlinies bekend zijn bij het grote publiek is een duurzame maatschappelijke en economische benutting mogelijk. De linies zijn dan aantrekkelijk voor ondernemers om in te investeren. SLO ontplooide in 2014 de volgende activiteiten gericht op het publiek: Ontwikkeling waterlinielabel. Na een uitgebreid traject met onder meer gedegen marktonderzoek, stakeholdermeetings en intensief overleg met het Liniebreed Communicatieoverleg en de Liniecommissie is het verbindende waterlinielabel tot stand gekomen. De eerste jaargang van publieksmagazine Fort! is verschenen in JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 10

11 UITNODIGING Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) NIEUWJAARSRECEPTIE WOENSDAG 15 JANUARI, FORT NIEUWERSLUIS De Stichting Liniebreed Ondernemen nodigt je uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op ons nieuwe kantoor op Fort Nieuwersluis. In 2013 is een belangrijke basis gelegd voor een bloeiende stichting. Niet alleen is het deelnemersaantal verdubbeld, ook ontwikkelt het dienstenpakket voor deelnemers zich gestaag. Na een korte terugblik presenteren we graag het jaarplan 2014 met o.a. de linieverbindende activiteiten, een verfrissend jaarmagazine en Waterliniepad 2.0. Ook zullen we ingaan op een vervolg van Waterkracht, een stimuleringsregeling in het zuidelijk deel van de Linie, waar SLO vanaf 2014 tot 2016 invulling aan zal geven. De UNESCO aanwijzing komt aan bod en (fort)ondernemers kunnen weer deelnemen aan de elevator pitch. Tot slot reiken wij de Linie Award 2013 uit. En uiteraard is er voldoende tijd om te netwerken tijdens de borrel. Programma 15 januari uur Ontvangst met glühwein of warme choco uur Programma SLO in uur UNESCO uur Presentatie Fort Nieuwersluis uur Elevator Pitch vraag & aanbod uur Uitreiking Linie Award en borrel Meld je voor vrijdag 10 januari aan via onder vermelding van je kenteken. Warme winterse groet, Juke van Niekerk en Titia de Zeeuw Parkeerinstructies bezoek Fort Nieuwersluis De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op het Fort Nieuwersluis aan de Rijksstraatweg 7bis. Aangezien hier geen parkeerfaciliteiten zijn vragen we je te parkeren op het terrein van de Penitentiaire Inrichting [PI]. Hiervoor is het van belang dat je ons het kenteken doorgeeft van de auto waarmee je naar de bijeenkomst komt. Het adres is Zandpad 3, 3631 NK in Nieuwersluis. Vanaf het terrein van de PI is het een korte wandeling naar het Fort. Je verlaat het PI terrein, neemt de brug over de Vecht om vervolgens linksaf door het dorp te lopen. Aan het eind van de woonbebouwing tref je aan de rechterzijde de ingang tot het Fort aan. Via de poort bereik je het Kazernegebouw. UITNODIGING Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) BRANDING WATERLINIES DONDERDAG 6 MAART, GEOFORT De Stichting Liniebreed Ondernemen nodigt je uit voor een themabijeenkomst op het GeoFort over de branding van waterlinies. Waterlinies in Nederland zijn nog redelijk onbekend, terwijl het de potentie heeft van een trekpleister met internationale allure. Een merkidentiteit is een moeilijk te vangen begrip. Hoe creëer je een identiteit rondom een merk? Het begrip merk identiteit kom je veel tegen in de wereld van de consumenten producten. Denk aan Nike, Apple, Coca-Cola. Een sterk merk trekt mensen aan en bindt hen aan het merk. Apple is een sterk merk, mensen die Apple producten kopen identificeren zich met de kernwaarden van Apple: uniek, anders, innovatief. Zij willen deel uitmaken van de Apple magie. De Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn stukken van een gebied met bijzondere kenmerken, karakter en historie. Een uniek stukje vaderlandse geschiedenis. Moeten we iedere Linie afzonderlijk vermarkten of maken we één sterk Liniemerk? En wat is dan eigenlijk onze identiteit? Ter inspiratie een presentatie van een model van regiobranding in Zuid-Limburg. Uiteraard is er deze bijeenkomst ook weer ruimte voor onze elevator pitch en tijdens de borrel staan we stil bij het afscheid van Bas Nijenhuis als programmanager Pact van Loevestein Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hartelijke groeten, Juke van Niekerk en Titia de Zeeuw GeoFort Nieuwe Steeg KG Herwijnen Programma 6 maart uur Ontvangst met koffie of thee en fortkoek uur Model regiobranding Zuid-Limburg uur Branding Waterlinies uur Pauze uur Programma Waterkracht uur Elevator Pitch vraag & aanbod uur Borrel Meld je voor vrijdag 28 februari aan via UITNODIGING Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) DE GROENE FORTEN DINSDAG 30 SEPTEMBER, UUR, FORT ALTENA Stichting Liniebreed Ondernemen nodigt u, mede namens provincies Utrecht en Noord-Holland, uit voor de themabijeenkomst duurzaam energiegebruik op forten in Nederland. De bouwkundige eigenschappen van een fort, werk of batterij brengen hoge energiekosten met zich mee. Op welke manier kunt u besparen op energiekosten op uw fort en welke innovaties zijn er op dit gebied? Welke ervaringen zijn er tot nu toe? Wat zijn de beste verwarmingsmethoden voor uw locatie en hoe financier je die? We laten u graag kennismaken met het inspirerende voorbeeld van De Groene Grachten; een initiatief van Wubbo Ockels met als doel de Amsterdamse binnenstad te verduurzamen. De Groene Grachten heeft een totaalpakket ontwikkeld (De Groene Menukaart) om ook in oude gebouwen energie te besparen en zelfs om eigen energie op te wekken. Daarnaast maken we kennis met Arash Aazami, oprichter van BAS Nederland. Hij zal een weg laten zien naar energieonafhankelijkheid die zichzelf financiert. Tijdens het middagprogramma gaan we door middel van workshops dieper in op diverse duurzaamheidsthema s. U vindt het programma op de volgende pagina. U kunt zich tot vrijdag 26 september aanmelden bij Titia de Zeeuw: Met een hartelijke groet en graag tot ziens op 30 september. Juke M. van Niekerk directeur Stichting Liniebreed Ondernemen Fort Altena Tol 8 in Werkendam een oplage van , verspreid op 450 adressen waaronder VVV s, bibliotheken, hotels, restaurants en natuurlijk de forten zelf. Het magazine is goed ontvangen en zal ook in 2015 verschijnen. In februari 2014 heeft SLO de domeinnaam forten.nl overgenomen en sinds april is de verbindende website forten.nl online. Een centrale plek met het totaalaanbod van alle deelnemende organisaties en ondernemers verbonden aan forten, waterlinies, vestingsteden etc. Google-advertenties (AdWords) genereren bezoek naar de site. Van april t/m december trok de site unieke bezoekers die de site bezochten. In 2015 wordt de website vernieuwd. De Google advertenties zijn mogelijk dankzij de toekenning van een Google Grant een advertentieprogramma voor maatschappelijke instellingen met ANBI status. Goed voor een advertentiebudget bij Google van 300 dollar per dag. 4 Grote publieksevenementen: - Start Fortenseizoen (april), voor het eerst georganiseerd in collegiale samenwerking met de Stelling van Amsterdam, tal van activiteiten op 14 forten in De Nieuwe Hollandse Waterlinie en 11 forten in de Stelling Proef de Linie JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 11

12 Eerste exemplaar FORT! magazine aan gedeputeerden Traag (GLD) en Pennarts (UTR) van Amsterdam, met het thema Spel en Sport op het Familiefort. Ondersteund met o.a. flyers, advertorials, PR, website, Google advertenties met vertoningen en 1073 clicks. Resultaat: veel bezoekers, veel regionale en landelijke publiciteit (De Telegraaf, NCRVgids, Gooi- en Eemlander, Trouw en AD). De free publicity bereikte een totale oplage van met een mediawaarde van Proef de Linie (mei/juni), culinaire hoogstandjes en terrasgenot op en rond forten in de waterlinies. SLO promootte het doorlopende aanbod van lunch-, diner- en BBQ-mogelijkheden, aangevuld met speciale events door de forten. Kampvuur met worstenbroodjes, wijnproeverij, workshop Linieworst maken, een picknick op Pampus en een streekmarkt bij Geofort. Ondersteund met persbericht en website proefdelinie.nl. - Zomer vol verhalen (juni / augustus), een festival vol verhalen voor de hele familie. Verteld door verhalenvertellers omlijst met muziek en lekker eten en drinken. In samenwerking met Stichting Stelling van Utrecht en Bureau Barel georganiseerd. Eveneens publicitair breed ondersteund met persberichten, flyers, poster, advertorial in kranten, Facebook en Twitter. Resultaat: 6 deelnemende locaties (vooral rondom Utrecht) en 65 bezoekers per dagdeel (in totaal circa 585 betalende bezoekers). - Fortenfestival (september), podiumkunsten op de forten, inclusief buitenbios. Combinatie gemaakt met Open Monumentendag. Resultaat: veel bezoek en publiciteit. Dankzij ruime promotionele ondersteuning (advertorials, Facebook, directmail, banners, folders, persberichten) is dit evenement breed opgepakt door de regionale en landelijke pers (o.a. Elsevier, NRC Next, Trouw, AD). Mediawaarde: ruim Recreatiekaarten Staatsbosbeheer In samenwerking met SLO zijn de bekende en succesvolle edities van de Falk en Staatsbosbeheer Recreatiekaarten geactualiseerd. Natuurlijk krijgen deelnemers van SLO inkoopkorting, maar liefst 40%. Overheid SLO wil burgers, ondernemers én overheid met elkaar verbinden in het belang van de waterlinies. Richting overheid krijgt SLO steeds meer een faciliterende functie. Dit houdt in dat wij gemeenten, provincies en andere eigenaren van erfgoed ondersteunen bij de ontwikkeling van het eigen ondernemerschap en de samenwerking met ondernemers op forten en andere waterlinielocaties was een jaar van transitie. Terwijl provincies gezamenlijk probeerden de activiteiten van Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie onder te brengen in een nieuw provinciaal samenwerkingsverband, koos SLO steeds meer een eigen weg waarbij het publieksdenken de hoofdrol speelde. SLO bood het eerste exemplaar van FORT! Magazine aan, aan gedeputeerden Pennarts en Traag om te benadrukken dat het waterlinie-erfgoed zeer de moeite waard is om zowel op traditionele als eigentijdse wijze te communiceren. Respectievelijk Fort! magazine en Forten.nl illustreren de JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 12

13 Uitreiking cheques Waterkracht! eigentijdse aanpak van SLO. Gesitueerd in een authentiek decor krijgen recreatieve en culturele activiteiten extra waarde. Waterlinie-erfgoed als decor van hedendaagse activiteiten en gebruik. Gericht op de overheid en stakeholders heeft SLO in 2014 de volgende activiteiten ontplooid: Panel deelname Dag van de Herbestemming Noord-Holland Aansluiting bij organisatie Open Monumentendag Internationale samenwerking Ter bevordering van internationale samenwerking neemt SLO deel aan een aantal projecten en overlegorganen zoals Manage+ en een ATFort bijeenkomst te Helsinki. Waterkracht! SLO is uitvoerder voor Waterkracht! Dit is een programma voor het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de provincie Gelderland. Doel is om met duurzame activiteiten het erfgoed in de hoofden en harten van het publiek te krijgen. Ondernemers konden hun plannen voor subsidie indienen. SLO heeft de regeling opgezet, samen met de provincie de randvoorwaarden vastgesteld, de selectiecommissie benoemd en de communicatie verzorgd. Op 14 december zijn er zeven businessplannen ingediend, waarvan er 2 zijn gehonoreerd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2015 zijn de cheques hiervoor uitgereikt, te weten het Blauwe Fietsenplan in de Vesting3hoek en Tom Tom in het dierenrijk bij het Geofort. Besprekingen met linieprovincies en gemeenten. Resultaat: steeds meer gemeenten sluiten zich bij SLO aan. De samenwerking wordt intensiever waardoor er meer gezamenlijk ontwikkeld wordt tegen minder kosten. Ondersteuning bij aanbestedingen. SLO adviseerde diverse forteigenaren die op zoek waren naar een nieuwe bestemming. Zo heeft SLO bijgedragen aan de ontwikkeling van Fort Everdingen tot bierfort, Fort Nigtevecht met gedenktuin en de herbestemming van Fort Nieuwersluis. Samenwerking Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten geïntensiveerd Bijeenkomst Zuiderwaterlinie met een delegatie uit Vlaanderen (Staats-Spaanse Linies en de fortengordel van Antwerpen) Paneldeelname Nationaal Monumentencongres Start Fortenseizoen Fort St. Aagtendijk - muziek JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 13

14 JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 14

15 TEAM SLO SLO had in 2014 twee personen in dienst: directeur/ bestuurder Juke van Niekerk en marketingmanager en coördinator Titia de Zeeuw. Vanwege de groei in activiteiten is het aantal uren voor de directeur uitgebreid. Raad van Toezicht Ien Stijns, directeur Slot Loevestein, verliet in juni 2014 de Raad van Toezicht. Deze vacature is nog niet ingevuld. De Raad van Toezicht kwam in 2014 vier keer bijeen. De leden verrichten hun werkzaamheden voor SLO onbezoldigd. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen met specifieke competenties: Albert van den Bosch: voorzitter, politiek en bestuur; [vacature]: exploitatie en bedrijfskunde; Arnold van Vuuren: vicevoorzitter, waterlinie-kennis en P&O Arnoud van Mosselveld: juridisch; Laurent van den Nouwland: financieel JAARVERSLAG LINIEBREED ONDERNEMEN 15

16 Nationale Bierbank Fort Spijkerboor JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 16

17 FINANCIËN Het Europese project Manage + ondersteunde SLO in 2012 en 2013 financieel. Bij de aanvraag van deze Europese subsidie was er meer optimisme dan reëel was voor de stand van de economie in de jaren die volgden. Hoewel SLO groeide, meer ondernemers aan zich verbond en de deelnemersbijdrage in 2014 flink verhoogde, was de basis om zelfstandig te opereren eind 2013 nog niet daar. SLO kon, gezien de economische recessie en uiteraard ook de beperkte tijd (twee jaar), onmogelijk haar break-even punt bereiken. Dit heeft SLO uiteraard uitgebreid met haar founder, het projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, besproken. Na een enerverend traject, mede door de transitie van de organisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, was er in de zomer van 2014 uiteindelijk witte rook. Afgesproken werd dat SLO voor de jaren een jaarlijkse bijdrage ontvangt van vier waterlinieprovincies (die zich wat de Nieuwe Hollandse Waterlinie betreft hebben verenigd in het Linieteam NHW). Het vertrouwen in SLO dat hieruit spreekt en het inzicht dat kosten ook hier voor de baten uitgaan, zijn illustratief voor de prettige samenwerking met het Linieteam. Chef Koen van de Veldkeuken Werk aan het Spoel JAARVERSLAG LINIEBREED ONDERNEMEN 17

18 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) ACTIVA 31 december december december december 2013 PASSIVA Vaste activa Reserves en fondsen Materiële vaste activa Overige reserves Andere vaste bedrijfsmiddelen Vlottende activa Kortlopende schulden Vorderingen inzake subsidies Crediteuren Overige vorderingen Debiteuren Belastingen en premies socialeverzekeringen Verplichtingen inzake subsidies Belastingen en premies sociale verzekeringenen Overlopende passiva Overlopende activa Liquide middelen JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 18

19 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Realisatie Realisatie Baten Lasten Besteed aan de doelstellingen Beheer en administratie Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Toegerekende kosten aan projecten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke lasten Saldo Resultaatbestemming Overige reserves Wijnfort Jutphaas JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 19

20 Brasserie Fort Altena JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 20

21 DOELEN 2015: SAMENWERKING EN WATERLINIES 2015 Stichting Liniebreed Ondernemen heeft voor 2015 een verdere samenwerking met de verschillende Nederlandse waterlinies en waterliniegerelateerde organisaties voor ogen. Mede met het zicht op de mogelijke UNESCO Werelderfgoed nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, ligt intensieve samenwerking op het gebied van behoud, beheer, kennisdeling, marketing en communicatie voor de hand. Ook niet- genomineerde waterlinies profiteren en profileren mee met de UNESCO paradepaarden. Door professionalisering en intensieve samenwerking zal Nederland uiteindelijk zowel nationaal als internationaal op de kaart staan als vindingrijk land dat water inzette als bondgenoot in de strijd tegen de vijand. Juist het hedendaagse gebruik van het waterlinie-, forten- en vestingerfgoed, de succesvolle wijze van herbestemming en de toegankelijkheid, maken de geschiedenis van onze waterlinies zeer actueel. Voor landgenoten maar op termijn ook voor de Duitse en Chinese toerist. Dat kan alleen wanneer elke schakel van elke waterlinie meedoet. Dat kan alleen wanneer Samen Sterk een steviger motto wordt dan ieder voor zich. Jubeljaar Waterlinies 2015 is de aftrap van de bredere samenwerking tussen waterlinies. Gezamenlijk ontwikkelden wij een label waarin de kernwaarden stoer, herkenbaar, kwaliteit, historie en puur zijn vertegenwoordigd. Kernwaarden die aansluiten bij de wijze waarop een breed publiek omgaat met de vrije tijd. In 2015 zal SLO meer en meer gaan stapelen en samenwerkingsverbanden tot stand brengen. SLO zal activiteiten geclusterd communiceren, echter zonder de unieke eigenschappen van elke afzonderlijke organisatie uit het oog te verliezen. Kennis delen en van elkaar leren. Met als aanbod een servicepakket waar elke linieondernemer, ondernemende organisatie of gemeente daadwerkelijk iets aan heeft. SLO biedt een gezonde ruil. Jubeljaar Waterlinies 2015 onderkoepelt alle fantastische activiteiten die er op waterlinies, in forten, kastelen en vestingsteden plaatsvinden. De Waterlinies kunnen na succesvolle herbestemmingen en bijzondere exploitatie nu gezamenlijk in de etalage. SLO zal met al haar kracht dit proces ondersteunen en wij hopen u ook! Drs. Juke M. van Niekerk Directeur JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 21

22 Deelnemers SLO

23 DEELNEMERS SLO 2014 Forten & vestingen Kunstfort bij Vijfhuizen Linie ondernemers Fifty/Fifty Tekst Bed & Breakfast Fort Bakkerskil Slot Loevestein Amped Gebroeders Uijttewaal VOF Beheersstichting Fort Pannerden Stichting C-Fordt Annemarieke Wientjes HaboDaCosta Botanische Tuinen Utrecht Stichting Fort Nieuwersluis Arda Cassee Productions Het Leege Land Fort aan de Klop Stichting Fort Sabina Art of Events Hij & Ik Productions Fort Altena Stichting Forteiland Pampus Atelier Anneke Wessels ilikemedia Fort de Hel Stichting GeoFort Bedi Vochttechniek bv Kampeerterrein de Lievelinge Fort Diemerdam Stichting Het Groene Hart Betuwse Stromen BV KastanjeMedia Fort Everdingen Stichting Honswijk Boerenstee KBBa BV Fort Resort Beemster Stichting Kunstfort Asperen BunkerQ v.o.f. Kromme Rijn Fruit Fort Spion Stichting Rijksmuseum Muiderslot Christ Essens Historie en Educatie Luudiek Evenementen Fort bij Uithoorn Stichting tot beheer Fort Werk IV Contigo International (2x) Made by Myra Fort Vechten (Nieuwland) Stichting Uiteraard Uitermeer Fietsmandje.nl Mc Air Verhuur Fort Vuren Stichting Wandelnet Cuijpers Advies MCW Studio s Fort Wierickerschans Stichting Werk aan de Korte Uitweg De Veldkeuken Michel Verschoor Tekstproducties Het Nederlands Vestingmuseum Stichting Werk aan het Spoel EC Projects Oliemans Accountants Het Vreeswijks Museum Vernissage (Fort Werk IV) Ecoboot Recreatie BV Outdoor Cinema JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 23

24 Panama Producties Rederij De Vecht Rietveld Wines BV Routewerk Sogyo Stayokay Bunnik Studio Bassa Studio Eric Klarenbeek TM2 Architecten Uiterwaarde (Liniepont) Theetuin De Antoniahoeve Vleesch Enzo VVV Altena en Biesbosch Waterproof Events Wielegaard Wijd en Zijd ontwerpers Overheden Gemeente Culemborg Gemeente Geldermalsen Gemeente Gorinchem Gemeente Houten Gemeente Leerdam Gemeente Lingewaal Gemeente Lingewaard Gemeente Muiden Gemeente Nieuwegein Gemeente Tiel Gemeente Vianen Gemeente Weesp Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Gemeente Zaltbommel Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant Provincie Zuid-Holland Waterschap Rivierenland Eigenaren Gemeente Utrecht Natuurmonumenten Staatsbosbosheer Stadsherstel Financiers Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Utrecht

25 DRENTHE NOORD- HOLLAND Haarlem Stelling van Amsterdam Amsterdam FLEVOLAND Kampen Zwolle IJssellinie OVERIJSSEL inundatiegebied forten en vestingen: Stelling van Amsterdam Oude Hollandse Waterlinie Hilversum Apeldoorn Deventer Nieuwe Hollandse Waterlinie Grebbelinie Leiden Utrecht Amersfoort Grebbelinie GELDERLAND Zutphen Zuiderwaterlinie IJssellinie Den Haag ZUID- HOLLAND Oude Hollandse Waterlinie Nieuwe Hollandse Waterlinie Rhenen Ede Arnhem Doesburg Rotterdam Dordrecht Nijmegen Zuiderwaterlinie Cuijk DUI T SLA N D s-hertogenbosch Breda Tilburg km Bergen op Zoom NOORD-BRABANT JAARVERSLAG LIMBURG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 25

26 Colofon Tekst: Dreijer Communicatie Fotografie: Coverfoto Kunstfort bij Vijfhuizen, Size Matters (Loredana Ginocchio), Fort Werk IV (pag. 3), Slot Loevestein, Mike Bink (pag. 4), Fort Sabina (pag. 6), Yon Gloudemans (pag 10, 13, 15 en 22), Fort St. Aagtendijk, Kenneth Stamp (pag. 13), Caroline Westijk (pag. 16, 17 en 19), Fort Altena, Richard Bank en Saskia Aukema van Palooza (pag. 20), kaart waterlinies, Studio Haverstraat (pag. 25), achtercover Fort Sabina Vormgeving: Studio Bassa Drukwerk: Van Horssen O.J. Service B.V. JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 26

JAARVERSLAG 2013. Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) JAARVERSLAG 2012 LINIEBREED ONDERNEMEN

JAARVERSLAG 2013. Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) JAARVERSLAG 2012 LINIEBREED ONDERNEMEN JAARVERSLAG 2013 Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) JAARVERSLAG 2012 LINIEBREED ONDERNEMEN Inhoud 1 Visie, missie, beleid 5 2 De waterlinies, nu en toen 7 3 Activiteiten en resultaten in 2013 9 4 Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) jaarverslag 2012 liniebreed ondernemen

Jaarverslag 2012. Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) jaarverslag 2012 liniebreed ondernemen Jaarverslag 2012 Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) jaarverslag 2012 liniebreed ondernemen Inhoud 1 Missie, beleid en visie 5 2 De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW), toen en nu 7 3 Activiteiten en resultaten

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

St. BloodyMary. Jaarrekening

St. BloodyMary. Jaarrekening St. BloodyMary Jaarrekening 2014 St. BloodyMary Jaarrekening 2014 Inhoud pagina 1. Balans 1 2. Exploitatierekening 2 3. Toelichting Balans 3 4. Toelichting Exploitatierekening 4 Dit verslag werd verzorgd

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie Nota Ruimte budget 35 miljoen euro Planoppervlak 300 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Nieuwe Hollandse Waterlinie Stevige nieuwe ruggengraat voor de Linie De Nieuwe Hollandse

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014

STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM. Rapport 2014 STICHTING VOEDSELTUIN TE ROTTERDAM Rapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL

JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL JAARREKENING 2014 STICHTING HORTUS KAMERMUZIEKFESTIVAL BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA 2014 2013 Vaste Activa Materiele vaste activa 0 Vlottende activa Debiteuren 0 Te ontvangen subsidies 325 250 Overlopende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015

Inhoudsopgave. 3. Toekomstparagraaf 8 Samenvatting beleidsplan 2015 Begroting 2015 1 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 Voorwoord Statutaire naam, vestigingsplaats, rechtsvorm en juridische structuur Doelstellingen en visie Activiteiten Beleid in 2014 Verantwoording Bestuur 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie?

Nieuwe Hollandse Waterlinie. Streekcommissie Rivierengebied West. Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel. Wat was de Nieuwe Hollandse Waterlinie? Streekcommissie Rivierengebied West Bas Nijenhuis, 13 jan 2011, KvK, Tiel Nieuwe Hollandse Waterlinie Wat was de NHW en wat is het nu? Actualisering programma Project Diefdijkverbetering Vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie De Nieuwe Hollandse Waterlinie Van ontwikkeling naar gebruik 1 Samenvatting Kader NHW tot 2020 2 INHOUDSOPGAVE 3 Colofon Voorwoord... 3 1 Inleiding... 4 2 Resultaten... 7 3 Kader tot 2020... 10 Vermaatschappelijking

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Militair Erfgoed Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon, Liberation Route en

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932

Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Nummer archiefinventaris: 4.LOWH Inventaris van luchtfoto's van het Oost- en Westfront van de Vesting Holland, ca. 1918-1932 Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Nieuwe Hollandse Waterlinie World Heritage Volunteers. Saskia Woudenberg

Nieuwe Hollandse Waterlinie World Heritage Volunteers. Saskia Woudenberg Nieuwe Hollandse Waterlinie World Heritage Volunteers Saskia Woudenberg World Heritage Volunteers - UNESCO Doel van UNESCO: De campagne is gericht op bewustwording van de noodzaak om cultureel en natuurlijke

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom

Financieel verslag 2014. Stichting Muziektent Bennekom. Bennekom Financieel verslag 2014 Stichting Muziektent Bennekom Bennekom INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Bestuursverslag 3 Samenstelling

Nadere informatie

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website:

Publicatieplicht ANBI. De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: Publicatieplicht ANBI De volgende gegevens moeten gepubliceerd zijn op onze website: 1. de naam van de instelling 2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 3. contactgegevens

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder NIEUWSBRIEF Secr. Cor Knoop Fresiastraat 24 4921 HC Made Tel 062-683642 e.mail: caknoop@hetnet.nl jaargang 15 nummer 4, augustus 2012 Uitnodiging 1 Hierbij nodigen wij U uit voor de dagexcursie naar de

Nadere informatie

Stichting Utrechts Museum Kwartier

Stichting Utrechts Museum Kwartier ANBI gegevens Stichting Utrechts Museum Kwartier Algemene gegevens Stichting Utrechts Museumkwartier Ingeschreven naam KvK register: Stichting Utrechts Museum Kwartier Publieksnaam: Musea Utrecht KvK nummer:

Nadere informatie

Stichting MEES gevestigd te Breda

Stichting MEES gevestigd te Breda #ORG=saa#VES=GOE#PAP=vbl Stichting MEES gevestigd te Breda Financieel verslag over het boekjaar 2014 Balans per 31 december 2014 Activa Vaste activa 31-12-2014 31-12-2013 Materiële vaste activa 1 Bedrijfsgebouwen

Nadere informatie

Te koop wegens vrede

Te koop wegens vrede Te koop wegens vrede Ondernemers gezocht Fort Everdingen staat te koop. De huidige eigenaar, de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken, daagt (een groep van) ondernemers uit om

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse

Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012. Stichting Accordeonmuseum De Muse Kerkplein 12, 6581 AC Malden Telefoon: 024-3584196 KvK: 0910.7015 OBnr: 8133.42.739.B01 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De Muse H.I.Kuik 1-9-2013 JAARVERSLAG 2012 Stichting Accordeonmuseum De

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Karakter

Stichting Vrienden van Karakter Stichting Vrienden van Karakter Jaarverslag 2014 Bestuursleden Vrienden van Karakter: dhr. drs. M. Krijgsheld dhr. P. Niesink mw. M. Verhoeven mw. drs. C. van Zijp Contactpersonen Karakter: mw. drs. B.

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl

Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Romboutslaan 20 3312 KP Dordrecht 06-4421 5656 www.brugwachtershuisjes.nl info@brugwachtershuisjes.nl Jaarverslag 2014 Stichting Brugwachtershuisjes 2 april 2015 Voorwoord De Stichting Brugwachtershuisjes,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Immaterieel Erfgoed. Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg

Immaterieel Erfgoed. Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg Inspiratiebijeenkomst op vrijdag 20 september 2013 in Culemborg Immaterieel Erfgoed Een inspiratiebijeenkomst voor mensen die er over denken om hun traditie voor te dragen voor de Nationale Inventaris

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014

STICHTING MUSICA OMNIA VINCIT AMSTERDAM. Financieel jaarverslag 2014 AMSTERDAM Financieel jaarverslag 2014 INHOUD Algemeen Doelstelling en activiteiten / 1 Bestuursleden / 1 Jaarcijfers Balans per 31 december 2014 / 2 Staat van baten en lasten over 2014 / 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Kerkdriel 5 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014

Kerkdriel 5 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Kerkdriel 5 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Balans 3 2. Staat van Baten en Lasten 5 3. Toelichting op de balans 6 4. Toelichting op de verlies- en winstrekening 7 2 1. BALANS PER 31

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014

Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Jaarrapport 2013 & beleidsplan 2014 Inleiding Vanaf 2 juli 2013 staat Fight op eigen benen. Vanaf November 2013 zijn de baten van Fight ook ten goede gekomen aan de nieuw opgezette Stichting. Hiermee zijn

Nadere informatie

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014

Stichting Amsterdam Art gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 gevestigd te Rapport inzake het Financieel jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. Jaarverslag 2014 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 2.3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Impact World Tour

Stichting Impact World Tour Stichting Impact World Tour te Bleskensgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Verslag over 2014 2 Balans per 31 december 2014 3 Staat van Baten en Lasten over 2014

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2013

Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen. Jaarrekening 2013 Stg. PopSport Molenveldlaan 96 6523 RM Nijmegen Jaarrekening 2013 Rotterdam, 25 maart 2014 Inhoudsopgave Pagina Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BEKNOPT FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Stichting Introdans Vijfzinnenstraat 82 6811 LN Arnhem Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31.12.14 31.12.13 I Materiële vaste activa 332.076

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE subsidieverordening NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE EN STELLING VAN AMSTERDAM 2016-2019 PROVINCIE-UTRECHT.NL Subsidieverordening NHW & SvA 2016 2019 1 subsidieverordening Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011) Factotum Twaalf VOF Pagina 8 van 57 Balans per 30 juni 2011 (in euro's) 30 juni 2011 30 juni 2010 Vaste De winst- activa en verliesrekening over 2006 en 2005 kunnen

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

PERSBERICHT. Driebergen, 7 aug 2015

PERSBERICHT. Driebergen, 7 aug 2015 PERSBERICHT Driebergen, 7 aug 2015 Fort bij Rijnauwen in Bunnik is op zondag 30 augustus het natuurlijke en culturele decor van voedselfestival Food- y- Fort. Lekkere muziek, heerlijk lokaal voedsel, prachtige

Nadere informatie

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014

STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 STICHTING NATIONALE BOOMFEESTDAG JAARREKENING 2013/2014 1 Stichting Nationale Boomfeestdag Jaarrekening 2013/2014 Inhoudsopgave 2 blz Jaarrekening Balans per 30 april 2014 3 Staat van baten en lasten 2013/2014

Nadere informatie

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002 EXPLOITATIE EN BEGROTING BATEN Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 Jaar 2013 Jaar 2012 -------------- Donaties en schenkingen 17.000 16.000 15.500 16.927 15.865

Nadere informatie

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012

Stichting Barokensemble Eik en Linde. Jaarverslag 2012 Stichting Barokensemble Eik en Linde Jaarverslag 2012 K.B. Gould Secretaris C.T. Tuijnman Voorzitter M. Abspoel Penningmeester INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 Voorwoord 1 2 Jaarverslag bestuur 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Gefinancierd door:

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006

Stichting GeefGratis. te Grave. Rapport inzake de jaarrekening 2006 Stichting GeefGratis te Grave Rapport inzake de jaarrekening 2006 Beuningen, 4 juli 2007 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 3 Doelstelling 4 VOORWOORD Woord vooraf door de

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

STICHTING SANT'EGIDIO NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SANT'EGIDIO NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SANT'EGIDIO NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 4 2 Staat van baten en lasten over 2012 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker!

Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker! Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Nieuwsbrief Roadshows UNESCO & Bescherming Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker Datum: JULI 2015 Versie:

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK BALANS

Stichting Het Huys ten Donck, Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK BALANS Blad 5 BALANS Per 31 december Vaste activa Materiële vaste activa Landgoed "Het Huys ten Donck" te Ridderkerk 0 0 Auto " 0 " 510 0 510 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 11.964 10.995 Overige vorderingen

Nadere informatie

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Groots en Meeslepend gevestigd te Haarlem. Rapport inzake de jaarrekening 2014 gevestigd te Haarlem Rapport inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Opdracht 3 Algemene gegevens 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 7 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap

JAARREKENING 2014. Stichting Noordkaap JAARREKENING 2014 Stichting Noordkaap 25 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 2.3 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13... pagina 1 van 9 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Maasplassen Nautique Fietsnetwerk provincie

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1

Stichting Jens van Daele. Jaarrekening 2013. Pagina 1 Stichting Jens van Daele Jaarrekening 2013 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Omschrijving Pagina nr. Inhoudsopgave 2 Opdracht 3 Jaarrekening Balans 4 Functionele exploitatierekening 5 Categoriale exploitatierekening

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed.

Sociale Alliantie. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten. Vervoerskosten kunnen op verzoek worden vergoed. Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Lokale Sociale Agenda 2010 Regionale instructie- en werkbijeenkomsten Vrijdag 19 februari Leiden regio Noord- en Zuid-Holland Dinsdag 2

Nadere informatie