JAARVERSLAG Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) JAARVERSLAG 2012 LINIEBREED ONDERNEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014. Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) JAARVERSLAG 2012 LINIEBREED ONDERNEMEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) JAARVERSLAG 2012 LINIEBREED ONDERNEMEN

2

3 Inhoud 1 Visie, missie en actie 5 2 Liniebrede samenwerking 7 3 Activiteiten en resultaten in Team SLO 15 5 Financiën 17 6 Doelen Deelnemers SLO 23 J A A R V E R S L AG L I N I E B R E E D O N D E R N E M E N 3

4 Slot Loevestein: 1001 bommen en granaten JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 4

5 VISIE, MISSIE EN ACTIE Visie: behoud door exploitatie Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) streeft naar een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en alle andere waterlinies in Nederland. Waar SLO in 2013 de pijlen meer gericht had op de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zijn de activiteiten in 2014 aanzienlijk verbreed. De stichting vormt de verbinding tussen het culturele erfgoed (de forten, kastelen en vestingsteden), hun eigenaren en de ondernemers die op en rond de forten en linielocaties opereren. Onder het motto behoud door exploitatie, stimuleert SLO de herontwikkeling en het rendabel en duurzaam gebruik van de forten, vestingsteden en (bouw)werken in de linies. SLO adviseert, faciliteert, initieert, deelt kennis en bevordert innovatie. Zij zet zich in voor productontwikkeling in de waterlinies, het netwerk van linieondernemers en andere belanghebbenden én voor de branding van het verbindende label voor de waterlinies. Zodat de branche een eigen plek krijgt in de vrijetijdseconomie van Nederland. Missie: productaanbod en bekendheid stimuleren De waterlinies behouden voor toekomstige generaties door realisatie van maatschappelijk draagvlak en rendabel economisch gebruik, lukt alleen wanneer de forten (en andere waterlinielocaties) en ondernemers een eigentijds aanbod bieden van recreatieve, culturele en zakelijke mogelijkheden. En wanneer een breed publiek van deze mogelijkheden op de hoogte is. Daarnaast is het noodzakelijk dat overheden met een meer ondernemende visie naar het linie-erfgoed kijken om het behoud door gebruik daadwerkelijk te verwezenlijken. Actie: ondersteunen, promoten, samenbinden De visie en missie van SLO vertalen zich naar drie actielijnen: Ondersteunen van ondernemerschap in de linies Met onder meer netwerkbijeenkomsten en een aantrekkelijk servicepakket ondersteunt SLO linieondernemers bij hun bedrijfsvoering. Marketing & promotie van de linies SLO ondersteunt en stimuleert de (verbindende) branding van alle liniemerken met intensieve en structurele communicatie. SLO initieert liniebrede publieksactiviteiten en zorgt voor publiciteit en promotie. Bevorderen samenwerking markt en overheid SLO opereert op het snijvlak van markt en overheid. En zorgt ervoor dat deze partijen elkaar vinden. In een faciliterende rol, bijvoorbeeld bij aanbestedingstrajecten of als verbindende schakel wanneer partijen vergelijkbare plannen hebben. JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 5

6 JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 6

7 LINIEBREDE SAMENWERKING In 2014 is de liniebrede samenwerking met en voor alle waterlinies in Nederland in gang gezet. Dit is met de presentatie van het verbindende waterlinielabel op de nieuwjaarsbijeenkomst van 2015 bekrachtigd. Een logische ontwikkeling, want samen staan de liniemerken - Nieuwe en Oude Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Grebbelinie, de Zuiderwaterlinie en alle overige linies - voor de Nederlandse band met water, vindingrijkheid, ingenieurschap en ondernemerszin. Samen onder één waterlinielabel Door de krachten van de linies te bundelen en er een verbindend label in de vorm van duo-branding aan te koppelen, is het voor iedereen duidelijk dat de waterlinies in feite één familie vormen. Het label bundelt zowel individuele als gezamenlijke inspanningen op forten en waterlinies. Het label komt voort uit een gezamenlijke inspanning, waarbij diverse stakeholders intensief zijn betrokken. Met als resultaat een label dat volgens onderzoek herkenbaar en uitnodigend is en de associatie oproept met recreatie en erop uit gaan. Steeds meer forten en ondernemers zien de toegevoegde waarde van samenwerken en hebben zich in 2014 bij SLO aangesloten. Resultaat is dat ondernemers uit de verschillende waterlinies elkaar inmiddels weten te vinden en contacten leggen om kennis en ervaring uit te wisselen. Gebundelde marketingkracht De samenwerking van de waterlinies maakt verbindende marketing en promotie door SLO mogelijk. Zoals het publieksmagazine Fort!, de websites forten.nl, vestingen.nl en waterlinies.nl. In dit jaarverslag leest u welke activiteiten SLO heeft ontplooid voor de liniebrede promotie. Klaar voor Waterlinies 2015 Door de verbindende inspanningen in 2014 zijn de linies bovendien voorbereid op het Jubeljaar Waterlinies Een reeks van feestelijkheden in de afzonderlijke waterlinies die het verdienen om gebundeld onder de aandacht te brengen. In 2014 zijn de voorbereidingen in gang gezet. JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 7

8 Zomer vol Verhalen: Beeldentuin de Wielegaard (Zijderveld) JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 8

9 ACTIVITEITEN EN RESULTATEN IN 2014 Stichting Liniebreed Ondernemen is actief voor drie doelgroepen: Ondernemers Publiek Overheid Gericht op deze doelgroepen heeft SLO een reeks activiteiten uitgevoerd op het gebied van kennisuitwisseling, marketing & promotie, advies en ondersteuning. Sommige activiteiten hebben dubbel effect. Zoals de publiekscampagnes. Die zorgen voor bekendheid en draagvlak bij het publiek, maar ook voor meer bezoekersaantallen bij forten en ondernemers. Ondernemers SLO ondersteunt ondernemers bij het rendabel economisch gebruik van de waterlinies. Niet alleen met advies op afroep (ondernemersplannen), maar ook met een bloeiend netwerk voor kennisdeling, een aantrekkelijk servicepakket voor online en offline promotiemiddelen en centrale inkoop met schaalvoordeel. JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 9

10 Uitreiking Linie Award In 2014 bood SLO ondernemers concreet: 3 netwerkbijeenkomsten, de nieuwjaarsbijeenkomst, een bijeenkomst over branding en een over duurzaamheid, met respectievelijk 112, 89 en 43 deelnemers. Uitreiking Linie Awards aan Frank Bart, die Fort Resort Beemster zonder enige subsidie omtoverde in een rendabel, energieneutraal, luxueus welnessresort en aan Koos en Marjolein Lucas die met veel lef het ondernemersrisico namen om van Fort Bakkerskil een bloeiende Bed & Breakfast te maken. Verfijning van de Liniecommunity, het digitale promotieplatform waarmee ondernemers vanuit één toepassing gratis adverteren op tal van toeristische websites. SLO bood ook een community training aan, waar 9 (fort)ondernemers gebruik van maakten. In 2014 is met de ANWB afgesproken dat SLO vanaf 2015 preferred contentleverancier is voor alle informatie over forten en waterlinies. Resultaat: een groot bereik bij het publiek. Centrale inkoop gestart met energie via Value2Source. In 2014 deden 5 deelnemers hieraan mee: De Wielegaard, Fietsmandje.nl, Fort aan de Klop, Geofort en Stichting tot beheer Fort Werk IV. Samen profiteren deze deelnemers van een kostenbesparing van bijna 6.500,- per jaar. Publiek In april zijn we gestart met een periodieke nieuwsbrief, één voor deelnemers en één voor stakeholders. Productontwikkeling, zoals de herziening van het Waterliniepad. In samenwerking met de stichting Wandelnet en Routewerk is de route van het inmiddels tien jaar oude Waterliniepad verbeterd en digitaal ontsloten. Liniebrede communicatie & PR in de vorm van publiekscampagnes en -evenementen en ontwikkeling van het verbindende waterlinielabel (zie onder publiek). Tevredenheidsonderzoek onder deelnemers, uitgevoerd door een stagiaire van de Rijnwardt Academie, wijst allereerst op grote betrokkenheid (respons 65%!). De deelnemers zijn tevreden over SLO en waarderen de diensten, marketing & promotie en het netwerk. Het onderzoek geeft aanleiding tot splitsing van kennissessies (Forten Academie) en netwerk/ontmoetingsbijeenkomsten. Ook blijkt er behoefte aan meer centrale inkoop, van bijvoorbeeld drukwerk tot BHV-cursussen. Alles bij elkaar aansprekende activiteiten die ervoor zorgden dat 19 nieuwe deelnemers zich in 2014 hebben aangesloten. Pas als de waterlinies bekend zijn bij het grote publiek is een duurzame maatschappelijke en economische benutting mogelijk. De linies zijn dan aantrekkelijk voor ondernemers om in te investeren. SLO ontplooide in 2014 de volgende activiteiten gericht op het publiek: Ontwikkeling waterlinielabel. Na een uitgebreid traject met onder meer gedegen marktonderzoek, stakeholdermeetings en intensief overleg met het Liniebreed Communicatieoverleg en de Liniecommissie is het verbindende waterlinielabel tot stand gekomen. De eerste jaargang van publieksmagazine Fort! is verschenen in JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 10

11 UITNODIGING Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) NIEUWJAARSRECEPTIE WOENSDAG 15 JANUARI, FORT NIEUWERSLUIS De Stichting Liniebreed Ondernemen nodigt je uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op ons nieuwe kantoor op Fort Nieuwersluis. In 2013 is een belangrijke basis gelegd voor een bloeiende stichting. Niet alleen is het deelnemersaantal verdubbeld, ook ontwikkelt het dienstenpakket voor deelnemers zich gestaag. Na een korte terugblik presenteren we graag het jaarplan 2014 met o.a. de linieverbindende activiteiten, een verfrissend jaarmagazine en Waterliniepad 2.0. Ook zullen we ingaan op een vervolg van Waterkracht, een stimuleringsregeling in het zuidelijk deel van de Linie, waar SLO vanaf 2014 tot 2016 invulling aan zal geven. De UNESCO aanwijzing komt aan bod en (fort)ondernemers kunnen weer deelnemen aan de elevator pitch. Tot slot reiken wij de Linie Award 2013 uit. En uiteraard is er voldoende tijd om te netwerken tijdens de borrel. Programma 15 januari uur Ontvangst met glühwein of warme choco uur Programma SLO in uur UNESCO uur Presentatie Fort Nieuwersluis uur Elevator Pitch vraag & aanbod uur Uitreiking Linie Award en borrel Meld je voor vrijdag 10 januari aan via onder vermelding van je kenteken. Warme winterse groet, Juke van Niekerk en Titia de Zeeuw Parkeerinstructies bezoek Fort Nieuwersluis De Nieuwjaarsreceptie vindt plaats op het Fort Nieuwersluis aan de Rijksstraatweg 7bis. Aangezien hier geen parkeerfaciliteiten zijn vragen we je te parkeren op het terrein van de Penitentiaire Inrichting [PI]. Hiervoor is het van belang dat je ons het kenteken doorgeeft van de auto waarmee je naar de bijeenkomst komt. Het adres is Zandpad 3, 3631 NK in Nieuwersluis. Vanaf het terrein van de PI is het een korte wandeling naar het Fort. Je verlaat het PI terrein, neemt de brug over de Vecht om vervolgens linksaf door het dorp te lopen. Aan het eind van de woonbebouwing tref je aan de rechterzijde de ingang tot het Fort aan. Via de poort bereik je het Kazernegebouw. UITNODIGING Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) BRANDING WATERLINIES DONDERDAG 6 MAART, GEOFORT De Stichting Liniebreed Ondernemen nodigt je uit voor een themabijeenkomst op het GeoFort over de branding van waterlinies. Waterlinies in Nederland zijn nog redelijk onbekend, terwijl het de potentie heeft van een trekpleister met internationale allure. Een merkidentiteit is een moeilijk te vangen begrip. Hoe creëer je een identiteit rondom een merk? Het begrip merk identiteit kom je veel tegen in de wereld van de consumenten producten. Denk aan Nike, Apple, Coca-Cola. Een sterk merk trekt mensen aan en bindt hen aan het merk. Apple is een sterk merk, mensen die Apple producten kopen identificeren zich met de kernwaarden van Apple: uniek, anders, innovatief. Zij willen deel uitmaken van de Apple magie. De Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn stukken van een gebied met bijzondere kenmerken, karakter en historie. Een uniek stukje vaderlandse geschiedenis. Moeten we iedere Linie afzonderlijk vermarkten of maken we één sterk Liniemerk? En wat is dan eigenlijk onze identiteit? Ter inspiratie een presentatie van een model van regiobranding in Zuid-Limburg. Uiteraard is er deze bijeenkomst ook weer ruimte voor onze elevator pitch en tijdens de borrel staan we stil bij het afscheid van Bas Nijenhuis als programmanager Pact van Loevestein Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hartelijke groeten, Juke van Niekerk en Titia de Zeeuw GeoFort Nieuwe Steeg KG Herwijnen Programma 6 maart uur Ontvangst met koffie of thee en fortkoek uur Model regiobranding Zuid-Limburg uur Branding Waterlinies uur Pauze uur Programma Waterkracht uur Elevator Pitch vraag & aanbod uur Borrel Meld je voor vrijdag 28 februari aan via UITNODIGING Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) DE GROENE FORTEN DINSDAG 30 SEPTEMBER, UUR, FORT ALTENA Stichting Liniebreed Ondernemen nodigt u, mede namens provincies Utrecht en Noord-Holland, uit voor de themabijeenkomst duurzaam energiegebruik op forten in Nederland. De bouwkundige eigenschappen van een fort, werk of batterij brengen hoge energiekosten met zich mee. Op welke manier kunt u besparen op energiekosten op uw fort en welke innovaties zijn er op dit gebied? Welke ervaringen zijn er tot nu toe? Wat zijn de beste verwarmingsmethoden voor uw locatie en hoe financier je die? We laten u graag kennismaken met het inspirerende voorbeeld van De Groene Grachten; een initiatief van Wubbo Ockels met als doel de Amsterdamse binnenstad te verduurzamen. De Groene Grachten heeft een totaalpakket ontwikkeld (De Groene Menukaart) om ook in oude gebouwen energie te besparen en zelfs om eigen energie op te wekken. Daarnaast maken we kennis met Arash Aazami, oprichter van BAS Nederland. Hij zal een weg laten zien naar energieonafhankelijkheid die zichzelf financiert. Tijdens het middagprogramma gaan we door middel van workshops dieper in op diverse duurzaamheidsthema s. U vindt het programma op de volgende pagina. U kunt zich tot vrijdag 26 september aanmelden bij Titia de Zeeuw: Met een hartelijke groet en graag tot ziens op 30 september. Juke M. van Niekerk directeur Stichting Liniebreed Ondernemen Fort Altena Tol 8 in Werkendam een oplage van , verspreid op 450 adressen waaronder VVV s, bibliotheken, hotels, restaurants en natuurlijk de forten zelf. Het magazine is goed ontvangen en zal ook in 2015 verschijnen. In februari 2014 heeft SLO de domeinnaam forten.nl overgenomen en sinds april is de verbindende website forten.nl online. Een centrale plek met het totaalaanbod van alle deelnemende organisaties en ondernemers verbonden aan forten, waterlinies, vestingsteden etc. Google-advertenties (AdWords) genereren bezoek naar de site. Van april t/m december trok de site unieke bezoekers die de site bezochten. In 2015 wordt de website vernieuwd. De Google advertenties zijn mogelijk dankzij de toekenning van een Google Grant een advertentieprogramma voor maatschappelijke instellingen met ANBI status. Goed voor een advertentiebudget bij Google van 300 dollar per dag. 4 Grote publieksevenementen: - Start Fortenseizoen (april), voor het eerst georganiseerd in collegiale samenwerking met de Stelling van Amsterdam, tal van activiteiten op 14 forten in De Nieuwe Hollandse Waterlinie en 11 forten in de Stelling Proef de Linie JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 11

12 Eerste exemplaar FORT! magazine aan gedeputeerden Traag (GLD) en Pennarts (UTR) van Amsterdam, met het thema Spel en Sport op het Familiefort. Ondersteund met o.a. flyers, advertorials, PR, website, Google advertenties met vertoningen en 1073 clicks. Resultaat: veel bezoekers, veel regionale en landelijke publiciteit (De Telegraaf, NCRVgids, Gooi- en Eemlander, Trouw en AD). De free publicity bereikte een totale oplage van met een mediawaarde van Proef de Linie (mei/juni), culinaire hoogstandjes en terrasgenot op en rond forten in de waterlinies. SLO promootte het doorlopende aanbod van lunch-, diner- en BBQ-mogelijkheden, aangevuld met speciale events door de forten. Kampvuur met worstenbroodjes, wijnproeverij, workshop Linieworst maken, een picknick op Pampus en een streekmarkt bij Geofort. Ondersteund met persbericht en website proefdelinie.nl. - Zomer vol verhalen (juni / augustus), een festival vol verhalen voor de hele familie. Verteld door verhalenvertellers omlijst met muziek en lekker eten en drinken. In samenwerking met Stichting Stelling van Utrecht en Bureau Barel georganiseerd. Eveneens publicitair breed ondersteund met persberichten, flyers, poster, advertorial in kranten, Facebook en Twitter. Resultaat: 6 deelnemende locaties (vooral rondom Utrecht) en 65 bezoekers per dagdeel (in totaal circa 585 betalende bezoekers). - Fortenfestival (september), podiumkunsten op de forten, inclusief buitenbios. Combinatie gemaakt met Open Monumentendag. Resultaat: veel bezoek en publiciteit. Dankzij ruime promotionele ondersteuning (advertorials, Facebook, directmail, banners, folders, persberichten) is dit evenement breed opgepakt door de regionale en landelijke pers (o.a. Elsevier, NRC Next, Trouw, AD). Mediawaarde: ruim Recreatiekaarten Staatsbosbeheer In samenwerking met SLO zijn de bekende en succesvolle edities van de Falk en Staatsbosbeheer Recreatiekaarten geactualiseerd. Natuurlijk krijgen deelnemers van SLO inkoopkorting, maar liefst 40%. Overheid SLO wil burgers, ondernemers én overheid met elkaar verbinden in het belang van de waterlinies. Richting overheid krijgt SLO steeds meer een faciliterende functie. Dit houdt in dat wij gemeenten, provincies en andere eigenaren van erfgoed ondersteunen bij de ontwikkeling van het eigen ondernemerschap en de samenwerking met ondernemers op forten en andere waterlinielocaties was een jaar van transitie. Terwijl provincies gezamenlijk probeerden de activiteiten van Projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie onder te brengen in een nieuw provinciaal samenwerkingsverband, koos SLO steeds meer een eigen weg waarbij het publieksdenken de hoofdrol speelde. SLO bood het eerste exemplaar van FORT! Magazine aan, aan gedeputeerden Pennarts en Traag om te benadrukken dat het waterlinie-erfgoed zeer de moeite waard is om zowel op traditionele als eigentijdse wijze te communiceren. Respectievelijk Fort! magazine en Forten.nl illustreren de JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 12

13 Uitreiking cheques Waterkracht! eigentijdse aanpak van SLO. Gesitueerd in een authentiek decor krijgen recreatieve en culturele activiteiten extra waarde. Waterlinie-erfgoed als decor van hedendaagse activiteiten en gebruik. Gericht op de overheid en stakeholders heeft SLO in 2014 de volgende activiteiten ontplooid: Panel deelname Dag van de Herbestemming Noord-Holland Aansluiting bij organisatie Open Monumentendag Internationale samenwerking Ter bevordering van internationale samenwerking neemt SLO deel aan een aantal projecten en overlegorganen zoals Manage+ en een ATFort bijeenkomst te Helsinki. Waterkracht! SLO is uitvoerder voor Waterkracht! Dit is een programma voor het erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de provincie Gelderland. Doel is om met duurzame activiteiten het erfgoed in de hoofden en harten van het publiek te krijgen. Ondernemers konden hun plannen voor subsidie indienen. SLO heeft de regeling opgezet, samen met de provincie de randvoorwaarden vastgesteld, de selectiecommissie benoemd en de communicatie verzorgd. Op 14 december zijn er zeven businessplannen ingediend, waarvan er 2 zijn gehonoreerd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 2015 zijn de cheques hiervoor uitgereikt, te weten het Blauwe Fietsenplan in de Vesting3hoek en Tom Tom in het dierenrijk bij het Geofort. Besprekingen met linieprovincies en gemeenten. Resultaat: steeds meer gemeenten sluiten zich bij SLO aan. De samenwerking wordt intensiever waardoor er meer gezamenlijk ontwikkeld wordt tegen minder kosten. Ondersteuning bij aanbestedingen. SLO adviseerde diverse forteigenaren die op zoek waren naar een nieuwe bestemming. Zo heeft SLO bijgedragen aan de ontwikkeling van Fort Everdingen tot bierfort, Fort Nigtevecht met gedenktuin en de herbestemming van Fort Nieuwersluis. Samenwerking Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten geïntensiveerd Bijeenkomst Zuiderwaterlinie met een delegatie uit Vlaanderen (Staats-Spaanse Linies en de fortengordel van Antwerpen) Paneldeelname Nationaal Monumentencongres Start Fortenseizoen Fort St. Aagtendijk - muziek JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 13

14 JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 14

15 TEAM SLO SLO had in 2014 twee personen in dienst: directeur/ bestuurder Juke van Niekerk en marketingmanager en coördinator Titia de Zeeuw. Vanwege de groei in activiteiten is het aantal uren voor de directeur uitgebreid. Raad van Toezicht Ien Stijns, directeur Slot Loevestein, verliet in juni 2014 de Raad van Toezicht. Deze vacature is nog niet ingevuld. De Raad van Toezicht kwam in 2014 vier keer bijeen. De leden verrichten hun werkzaamheden voor SLO onbezoldigd. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen met specifieke competenties: Albert van den Bosch: voorzitter, politiek en bestuur; [vacature]: exploitatie en bedrijfskunde; Arnold van Vuuren: vicevoorzitter, waterlinie-kennis en P&O Arnoud van Mosselveld: juridisch; Laurent van den Nouwland: financieel JAARVERSLAG LINIEBREED ONDERNEMEN 15

16 Nationale Bierbank Fort Spijkerboor JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 16

17 FINANCIËN Het Europese project Manage + ondersteunde SLO in 2012 en 2013 financieel. Bij de aanvraag van deze Europese subsidie was er meer optimisme dan reëel was voor de stand van de economie in de jaren die volgden. Hoewel SLO groeide, meer ondernemers aan zich verbond en de deelnemersbijdrage in 2014 flink verhoogde, was de basis om zelfstandig te opereren eind 2013 nog niet daar. SLO kon, gezien de economische recessie en uiteraard ook de beperkte tijd (twee jaar), onmogelijk haar break-even punt bereiken. Dit heeft SLO uiteraard uitgebreid met haar founder, het projectbureau Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie, besproken. Na een enerverend traject, mede door de transitie van de organisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, was er in de zomer van 2014 uiteindelijk witte rook. Afgesproken werd dat SLO voor de jaren een jaarlijkse bijdrage ontvangt van vier waterlinieprovincies (die zich wat de Nieuwe Hollandse Waterlinie betreft hebben verenigd in het Linieteam NHW). Het vertrouwen in SLO dat hieruit spreekt en het inzicht dat kosten ook hier voor de baten uitgaan, zijn illustratief voor de prettige samenwerking met het Linieteam. Chef Koen van de Veldkeuken Werk aan het Spoel JAARVERSLAG LINIEBREED ONDERNEMEN 17

18 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) ACTIVA 31 december december december december 2013 PASSIVA Vaste activa Reserves en fondsen Materiële vaste activa Overige reserves Andere vaste bedrijfsmiddelen Vlottende activa Kortlopende schulden Vorderingen inzake subsidies Crediteuren Overige vorderingen Debiteuren Belastingen en premies socialeverzekeringen Verplichtingen inzake subsidies Belastingen en premies sociale verzekeringenen Overlopende passiva Overlopende activa Liquide middelen JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 18

19 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 Realisatie Realisatie Baten Lasten Besteed aan de doelstellingen Beheer en administratie Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelslasten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten Toegerekende kosten aan projecten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke lasten Saldo Resultaatbestemming Overige reserves Wijnfort Jutphaas JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 19

20 Brasserie Fort Altena JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 20

21 DOELEN 2015: SAMENWERKING EN WATERLINIES 2015 Stichting Liniebreed Ondernemen heeft voor 2015 een verdere samenwerking met de verschillende Nederlandse waterlinies en waterliniegerelateerde organisaties voor ogen. Mede met het zicht op de mogelijke UNESCO Werelderfgoed nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam, ligt intensieve samenwerking op het gebied van behoud, beheer, kennisdeling, marketing en communicatie voor de hand. Ook niet- genomineerde waterlinies profiteren en profileren mee met de UNESCO paradepaarden. Door professionalisering en intensieve samenwerking zal Nederland uiteindelijk zowel nationaal als internationaal op de kaart staan als vindingrijk land dat water inzette als bondgenoot in de strijd tegen de vijand. Juist het hedendaagse gebruik van het waterlinie-, forten- en vestingerfgoed, de succesvolle wijze van herbestemming en de toegankelijkheid, maken de geschiedenis van onze waterlinies zeer actueel. Voor landgenoten maar op termijn ook voor de Duitse en Chinese toerist. Dat kan alleen wanneer elke schakel van elke waterlinie meedoet. Dat kan alleen wanneer Samen Sterk een steviger motto wordt dan ieder voor zich. Jubeljaar Waterlinies 2015 is de aftrap van de bredere samenwerking tussen waterlinies. Gezamenlijk ontwikkelden wij een label waarin de kernwaarden stoer, herkenbaar, kwaliteit, historie en puur zijn vertegenwoordigd. Kernwaarden die aansluiten bij de wijze waarop een breed publiek omgaat met de vrije tijd. In 2015 zal SLO meer en meer gaan stapelen en samenwerkingsverbanden tot stand brengen. SLO zal activiteiten geclusterd communiceren, echter zonder de unieke eigenschappen van elke afzonderlijke organisatie uit het oog te verliezen. Kennis delen en van elkaar leren. Met als aanbod een servicepakket waar elke linieondernemer, ondernemende organisatie of gemeente daadwerkelijk iets aan heeft. SLO biedt een gezonde ruil. Jubeljaar Waterlinies 2015 onderkoepelt alle fantastische activiteiten die er op waterlinies, in forten, kastelen en vestingsteden plaatsvinden. De Waterlinies kunnen na succesvolle herbestemmingen en bijzondere exploitatie nu gezamenlijk in de etalage. SLO zal met al haar kracht dit proces ondersteunen en wij hopen u ook! Drs. Juke M. van Niekerk Directeur JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 21

22 Deelnemers SLO

23 DEELNEMERS SLO 2014 Forten & vestingen Kunstfort bij Vijfhuizen Linie ondernemers Fifty/Fifty Tekst Bed & Breakfast Fort Bakkerskil Slot Loevestein Amped Gebroeders Uijttewaal VOF Beheersstichting Fort Pannerden Stichting C-Fordt Annemarieke Wientjes HaboDaCosta Botanische Tuinen Utrecht Stichting Fort Nieuwersluis Arda Cassee Productions Het Leege Land Fort aan de Klop Stichting Fort Sabina Art of Events Hij & Ik Productions Fort Altena Stichting Forteiland Pampus Atelier Anneke Wessels ilikemedia Fort de Hel Stichting GeoFort Bedi Vochttechniek bv Kampeerterrein de Lievelinge Fort Diemerdam Stichting Het Groene Hart Betuwse Stromen BV KastanjeMedia Fort Everdingen Stichting Honswijk Boerenstee KBBa BV Fort Resort Beemster Stichting Kunstfort Asperen BunkerQ v.o.f. Kromme Rijn Fruit Fort Spion Stichting Rijksmuseum Muiderslot Christ Essens Historie en Educatie Luudiek Evenementen Fort bij Uithoorn Stichting tot beheer Fort Werk IV Contigo International (2x) Made by Myra Fort Vechten (Nieuwland) Stichting Uiteraard Uitermeer Fietsmandje.nl Mc Air Verhuur Fort Vuren Stichting Wandelnet Cuijpers Advies MCW Studio s Fort Wierickerschans Stichting Werk aan de Korte Uitweg De Veldkeuken Michel Verschoor Tekstproducties Het Nederlands Vestingmuseum Stichting Werk aan het Spoel EC Projects Oliemans Accountants Het Vreeswijks Museum Vernissage (Fort Werk IV) Ecoboot Recreatie BV Outdoor Cinema JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 23

24 Panama Producties Rederij De Vecht Rietveld Wines BV Routewerk Sogyo Stayokay Bunnik Studio Bassa Studio Eric Klarenbeek TM2 Architecten Uiterwaarde (Liniepont) Theetuin De Antoniahoeve Vleesch Enzo VVV Altena en Biesbosch Waterproof Events Wielegaard Wijd en Zijd ontwerpers Overheden Gemeente Culemborg Gemeente Geldermalsen Gemeente Gorinchem Gemeente Houten Gemeente Leerdam Gemeente Lingewaal Gemeente Lingewaard Gemeente Muiden Gemeente Nieuwegein Gemeente Tiel Gemeente Vianen Gemeente Weesp Gemeente Werkendam Gemeente Woudrichem Gemeente Zaltbommel Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant Provincie Zuid-Holland Waterschap Rivierenland Eigenaren Gemeente Utrecht Natuurmonumenten Staatsbosbosheer Stadsherstel Financiers Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Holland Provincie Utrecht

25 DRENTHE NOORD- HOLLAND Haarlem Stelling van Amsterdam Amsterdam FLEVOLAND Kampen Zwolle IJssellinie OVERIJSSEL inundatiegebied forten en vestingen: Stelling van Amsterdam Oude Hollandse Waterlinie Hilversum Apeldoorn Deventer Nieuwe Hollandse Waterlinie Grebbelinie Leiden Utrecht Amersfoort Grebbelinie GELDERLAND Zutphen Zuiderwaterlinie IJssellinie Den Haag ZUID- HOLLAND Oude Hollandse Waterlinie Nieuwe Hollandse Waterlinie Rhenen Ede Arnhem Doesburg Rotterdam Dordrecht Nijmegen Zuiderwaterlinie Cuijk DUI T SLA N D s-hertogenbosch Breda Tilburg km Bergen op Zoom NOORD-BRABANT JAARVERSLAG LIMBURG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 25

26 Colofon Tekst: Dreijer Communicatie Fotografie: Coverfoto Kunstfort bij Vijfhuizen, Size Matters (Loredana Ginocchio), Fort Werk IV (pag. 3), Slot Loevestein, Mike Bink (pag. 4), Fort Sabina (pag. 6), Yon Gloudemans (pag 10, 13, 15 en 22), Fort St. Aagtendijk, Kenneth Stamp (pag. 13), Caroline Westijk (pag. 16, 17 en 19), Fort Altena, Richard Bank en Saskia Aukema van Palooza (pag. 20), kaart waterlinies, Studio Haverstraat (pag. 25), achtercover Fort Sabina Vormgeving: Studio Bassa Drukwerk: Van Horssen O.J. Service B.V. JAARVERSLAG 2014 LINIEBREED ONDERNEMEN 26

Jaarrapport 2013 verkort

Jaarrapport 2013 verkort Jaarrapport 2013 verkort Stichting MarketingOost MarketingOost, Emmastraat 8, 8011 AG Zwolle, KvK 05032150 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Jaarverslag 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/vaststelling subsidie 2011 Stichting Regionaal Bureau Toerisme KAN Programma / Programmanummer Economie & Toerisme 1041

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Waterlinies in Nederland

Waterlinies in Nederland Waterlinies in Nederland Cultuurhistorisch erfgoed Mysterieuze verhalen en beleving Schitterende natuur Economische bedrijvigheid en werkgelegenheid Culturele, zakelijke en sportieve activiteiten Een betere

Nadere informatie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie Projectbureau OHWL, Postbus 2074, 3440 DB Woerden Tel. 0348-483474; contact@groenehart.info; www.groenehart.info Vestingsteden in het vizier Merk & marketing van de vestingsteden in de Oude Hollandse Waterlinie

Nadere informatie

nr.31 juni 2010 www.hollandsewaterlinie.nl wordt living lab

nr.31 juni 2010 www.hollandsewaterlinie.nl wordt living lab nr.31 juni 2010 WaterLIJN 4 Fort bij de Nieuwe Steeg wordt living lab 6 Kritische vragen op informatieavond Rijksmonument 7 Wat gebeurt er met het uitzicht van Fort Steurgat? Stijn Rademaker Projectbureau

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland Beleidsplan 2013-2015 Stichting Oneindig Noord-Holland 9 oktober 2012 1 Leeswijzer In dit beleidsplan 2013 2015 worden de missie en visie van het platform Oneindig Noord- Holland toegelicht; waar wil Oneindig

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com 03 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09-11 4. Marketing 13-25 5. Haags Uitburo 27-29 6. VVV Uitburo Den Haag 31-33 7. Den Haag Topsport 35-39

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten 2. Strategie & Beleid 6 2.1 Marketingstrategie en onderzoek 2.2 Pers & PR 2.3 Marketingservices

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling 2 Activiteitenplan 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling Missie Met een kist vol echte verhalen en open vizier de interactie aangaan met ons publiek. Een ontmoetingsplaats creëren tussen heden en verleden,

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary Rotterdam, Festival and Event City of the World including English summary Duizel in het Park Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Profiel Rotterdam Festivals... 9 1. Festivals & Evenementen... 1 1 2. Cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord

Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd. Bezoekers aan het woord Geslaagde start van 2015 Ondernemers positief gestemd Bezoekers aan het woord Nieuwjaarsspeech van de heer Frans J.N. Kramer, voorzitter Federatie Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. Wij willen u van harte

Nadere informatie