Jaarverslag een onstuimig jaar. Inhoud. Algemene terugblik 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. 2013 een onstuimig jaar. Inhoud. Algemene terugblik 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Inhoud Algemene terugblik 2 Beleid 4 Personeel 8 Automatisering 9 Pedagogiek en 11 trainingen Marketing 14 Organisatorische 16 ontwikkelingen 2013 in cijfers 18 Tot slot 19 Een sympathieke maatregel 2013 een onstuimig jaar Kroostopvang heeft zich, als kinderopvang organisatie in een onstuimige branche, goed staande weten te houden. Al in de jaren voor 2013 werd voorzien dat de economische recessie en steeds forsere bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zouden resulteren in groeistagnatie en zelfs in een afnemende vraag naar kinderopvang. Per 1 januari 2013 is Kroostopvang gestart met minder personeel en een meer efficiënte wijze van werken. In de aanloop naar 2013 moesten maatregelen genomen worden om levensvatbaar en concurrerend te blijven. Een sympathieke maatregel voor ouders was het verlagen van de bureaukosten met gemiddeld 40%. Een onsympathieke maatregel voor het merendeel van de medewerkers werkzaam bij Kroostopvang was een gehele ontslagaanzegging of deelontslag. Het aantal gastouderbegeleiders is teruggebracht van 8 (5,69 fte) naar 5 (2,22 fte) per 1 januari 2013 en in de loop van 2013 waren dit er nog maar 4. Bovendien werd één van de vier gastouderbegeleiders langdurig ziek in Ook bij de accountmanagers, die voor ouders en gastouders overeenkomsten opmaken en de facturering verzorgen is het aantal afgenomen van 4 naar 3. Niet alleen het aantal medewerkers is afgenomen. Huidige medewerkers hebben vrijwillig arbeidsuren ingeleverd en/of een groter takenpakket gekregen. Voor de groep gastouderbegeleiders betekende dit dat zij met ingang van 2013 meer gastouders begeleiden en dat hun werkgebied groter geworden is. Een gastouderbegeleider moest haar tijd in 2013 dus zo efficiënt mogelijk benutten; was het in voorgaande jaren mogelijk om spontaan en onverwacht bij een gastouder langs te gaan, moet dit nu vaker op afspraak en doelgericht. In 2013 heeft Kroostopvang het minimaal aantal persoonlijke contactmomenten teruggebracht naar wat wettelijk vereist is zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit die ouders en gastouders van ons gewend zijn en die Kroostopvang wil bieden. voor ouders was het verlagen van de bureaukosten met gemiddeld 40%.

2 P a g i n a 2 J a a r v e r s l a g Focus op handhaven van kwaliteit Ouders hebben van deze nieuwe werkwijze niet veel gemerkt. Kroostopvang voldeed altijd al aan de wettelijke eisen en dossiers waren op orde. Gastouders hebben ervaren dat het aantal face-to-face contactmomenten afgenomen is. De huisbezoeken worden beperkt tot een jaargesprek en een jaarlijkse risico-inventarisatie en persoonlijk contact tijdens kennismakingen. Extra huisbezoeken worden afgelegd als daar aanleiding toe is op verzoek van ouders, of gastouders zelf of als wij signalen opvangen dat de opvang niet naar behoren verloopt. Hoewel medewerkers niet 40 uur per werkweek bereikbaar zijn, is Kroostopvang als organisatie dit wel. Ouders die in de vroege ochtend geconfronteerd worden met een zieke gastouder kunnen voor vervangende opvang bellen naar het noodtelefoonnummer, het algemene telefoonnummer is dagelijks tijdens kantooruren met uitzondering van woensdagmiddag bereikbaar en e- mails verzonden naar worden dagelijks gelezen en indien nodig direct beantwoord. Gastouders en ouders tevreden De gastouder van Kroostopvang krijgt gemiddeld een 8,8 van de ouders. Jaarlijks evalueert Kroostopvang haar dienstverlening met de gastouders en vraagouders door toezending van een formulier waar gastouders en vraagouders hun bevindingen op kwijt kunnen. De gastouders geven Kroostopvang gemiddeld een 8 voor de begeleiding door de gastouderbegeleiders, accountmanagers ontvangen van de gastou- ders gemiddeld een 8,2 en Kroostopvang zelf ontvangt voor de overige dienstverlening (informatie voorziening middels website, Kwebbeleend en facebook, oudercomissie en het trainingsprogramma) een 7,9. Ouders waarderen de begeleiding door Kroostopvang met een 7,5 en het accountmanagement en de overige dienstverlening van Kroostopvang met een 7,6. Dat de waardering door ouders lager uitvalt dan door de gastouder is logisch. Ouders zien als de opvang naar wens verloopt niet wat Kroostopvang hiervoor doet. De waardering die zij geven aan hun gastouder ligt beduidend hoger, de gastouder van Kroostopvang krijgt gemiddeld een 8,8 van de ouders.

3 J a a r v e r s l a g P a g i n a 3 De gastouder Voor gastouders was 2013 een moeilijk jaar. Meer vertrekkende gastkinderen dan nieuwe opvangvragen. Voor een groot aantal gastouders was dit reden om zich als gastouder terug te trekken. In 2013 zijn 45 Kroostopvang gastouders uitgeschreven uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hierbij ook gastouders die op verzoek van Kroostopvang uit het register geschreven zijn, omdat deze gastouders al meer dan een half jaar niet hadden opgevangen en er geen zicht was op nieuwe opvang. In de Wet Kinderopvang is opgenomen dat een gastouder die meer dan een half jaar niet opvangt niet in het LRKP ingeschreven mag staan. Niet alle gastouders waren hier blij mee en wij ook niet. Graag hadden wij gastouders in het register gehouden voor betere tijden. Het aanbod van nieuwe gastouders was groot in Veel Pedagogisch Medewerkers zagen hun baan in het kinderdagverblijf verdwijnen en hoopten in de gastouderopvang een nieuwe baan te vinden. Maar niet alleen voormalig kinderdagverblijfleidsters meldden zich als gastouder, ook moeders zonder baan. Kroostopvang is alleen met die gastouders een bemiddelingsrelatie aangegaan waar zicht was op een snel aanbod van één of meerdere gastkinderen of die zelf gastkinderen bij Kroostopvang onderbrachten. Omdat het inschrijven van een gastouder in het LRKP arbeidsintensief is, er door sommige gemeenten legeskosten geheven worden en Kroostopvang nieuwe gastouders geen valse hoop wil geven is niet met alle bij Kroostopvang aangemelde gastouders een bemiddelingsrelatie aangegaan. In 2013 is met 8 gastouders, die reeds in het LRKP ingeschreven stonden een bemiddelingsrelatie met Kroostopvang aangegaan. 7 Gastouders zijn door Kroostopvang nieuw in het register ingeschreven. Gemiddeld aantal kinderen per gastouder in 2013: 3,5 Geslaagde gastouders Was 2013 voor gastouders financieel een zwaar jaar, voor een aantal was 2013 een stap vooruit in hun ontwikkeling. 8 gastouders sloten hun 2 jarige PW 3 opleiding af met een diploma in maart Deze gastouders waren door de verplichte gastouderexaminering in 2010 zo enthousiast geworden dat zij Kroostopvang gevraagd hebben of er mogelijkheden waren voor verdere scholing. Kroostopvang is met Nova College in Haarlem een samenwerking aangegaan om het voor gastouders mogelijk te maken de PW3 opleiding te volgen. PW3 staat voor pedago- gisch werk en is een opleiding op MBO 3 niveau. Deze gastouders hebben twee jaar lang op maandagavond en woensdagochtend bij Kroostopvang de lessen gevolgd. Naast hun werk als gastouder hebben zij huiswerk gemaakt, stage gelopen en examens afgelegd. Gastouders krijgen les van Nova College bij Kroostopvang Diploma uitreiking 11 maart 2013

4 P a gi na 4 J a a r v er s l a g Jubilerende gastouders Kroostopvang is opgericht eind Dit betekende dat in 2013 de eerste gastouders bij Kroostopvang hun 12,5 jarig jubileum vierden. Deze gastouders werden verrast door hun gastouderbegeleider met een bezoekje en een attentie. Gastouderdag De derde week van september is al jaren de Week van de Kinderopvang. In deze week is ook de dag van de leidster en de gastouder. Dit jaar vierde Kroostopvang voor de 3 e achtereenvolgende keer deze gastouderdag samen met de gastkinderen in KidsZoo. KidsZoo is een indoorspeeltuin in Noordwijkerhout. Gastouders, ouders en kinderen in KidsZoo Beleid Informatievoorziening Ouders, gastouders en medewerkers goed en tijdig informeren en snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de kinderopvangbranche onderscheidt Kroostopvang van andere aanbieders van gastouder- en kinderopvang. Daarom levert Kroostopvang een actieve bijdrage aan de werkgroep gastouderopvang van de Branche Organisatie Kinderopvang en is de directeur van Kroostopvang voorzitter van de Vereniging GastOuderBranche (VGOB) en bestuurslid van Stichting Nederlands Instituut Gastouderopvang (NIGOS).

5 P a gi na 5 J a a r v er s l a g Werkbezoek Tweede Kamer lid Vlak voor het zomerreces heeft Tweede Kamer lid Ockje van Tellegen samen met haar persoonlijk assistent, Lizet Swinnen een werkbezoek gebracht aan Gastouderbureau Kroostopvang. Mevrouw Tellegen is woordvoerder kinderopvang en kindgebonden regelingen, arbeid en zorg, medisch-ethische vraagstukken en oorlogsgetroffenen voor de VVD. Zij is met het aantreden van het kabinet nieuw op het dossier kinderopvang en zij wilde graag weten wat kinderopvang en gastouderopvang inhoudt. Daarom heeft zij een bezoek gebracht aan Jolanda Beers, ruim 10 jaar gastouder bij Kroostopvang en bij Kroostopvang op kantoor. Ouders en gastouder snel geïnformeerd Onderwerpen waarover in 2013 advies gevraagd is of waar Kroostopvang over meegedacht heeft, zijn o.a. de Continue Screening medewerkers in de kinderopvang, de regeling dienstverlening aan huis, legeskosten voor gastouders, bij- en nascholing voor gastouders, bekostiging diplomering gastouders, wet minimum loon, ontwikkeling van de visie op de toekomst van gastouderopvang in Nederland. Door de contacten die Kroostopvang heeft met de Branche Organisatie Kinderopvang, de Vereniging Gast- OuderBranche, Stichting NIGOS en de overheid, is Kroostopvang erg snel op de hoogte van op handen zijnde veranderingen en ontwikkelingen. Wijzigingen, ontwikkelingen en nieuws in de kinderopvang en bij Kroostopvang worden gecommuniceerd in de nieuwsbrief de Kwebbeleend, op de website en op facebook. Is het nieuws zo belangrijk dat Kroostopvang zeker wil weten dat gastouders en ouders dit lezen, dan wordt dit direct via gecommuniceerd. Ouders kunnen gebruik maken van onze expertise op het gebied van kinderopvangtoeslag Intermediair toeslagen Kroostopvang is tevens intermediair toeslagen. Ouders kunnen gebruik maken van onze expertise op het gebied van kinderopvangtoeslag en onze contacten met de belastingdienst. Ouders kunnen zich bij ons wenden voor hulp bij de aanvraag kinderopvangtoeslag of bij het doorgeven van wijzigingen.

6 P a gi na 6 J a a r v er s l a g De Oudercommissie Kroostopvang weet wat er speelt in de branche, maar wil ook graag weten wat ouders en gastouders beweegt. Daarom organiseert Kroostopvang minstens 3 maal per jaar een vergadering waaraan de leden van de Oudercommissies van Kroostopvang BV, Kroostopvang Amersfoort en Leidsche Rijn deelnemen. Gastouderpanel De Oudercommissies van Kroostopvang, Kroostopvang Amersfoort en Leidsche Rijn vergaderen gezamenlijk omdat deze drie gastouderbureaus één beleid voeren. In 2013 is 3 maal vergaderd, twee keer in Lisse en een keer in Amersfoort. Tijdens de eerste vergadering staan altijd het jaarverslag over het voorgaande jaar op de agenda en het jaarplan voor het komende jaar. Tijdens de 2 e vergadering wordt de voortgang van het jaarplan besproken en tijdens de laatste vergadering van het jaar wordt advies gevraagd over de tarieven voor het komende jaar. Ouders die zitting hebben gehad of hebben in de Oudercommissie in 2013 Gastouderbureau Kroostopvang Corine Wagenaar, Lisserbroek Mariska Meinsma, Lisse Susan Keunen, Nieuw- Vennep Louise Pijnacker, Hillegom Gastouderbureau Leidsche Rijn Marleen Wittkampf, Utrecht (voorzitter) Gastouderbureau Kroostopvang Amersfoort e.o. Annemarie Zadelhoff, Amersfoort Marloes Scholman De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op onze website. Log boven in en klik op downloads in de blauwe menubalk. Op dit moment kan Kroostopvang nieuwe leden voor de Oudercomissie gebruiken! Naast de oudercommissie kent Kroostopvang een Gastouderpanel, dat gevraagd wordt mee te denken over beleidszaken. In 2013 is het gastouderpanel niet geconsulteerd. Het voornemen is om in 2014 het gastouderpanel nieuw leven in te blazen. Veilige en betrouwbare opvang Hoewel Kroostopvang zich fervent verzet heeft tegen de hoge kosten voor gastouders, die gemoeid zijn met de Continue Screening, is Kroostopvang wel een voorstander van deze maatregel die in 2013 ingegaan is. Vanaf 1 maart 2013 worden alle werkers in de kinderopvang en huisgenoten van gastouders continue gescreend. Dit houdt in dat, zodra bij Justitie bekend is dat een werker in de kinderopvang of huisgenoot van een gastouder verdacht wordt van een zedenmisdrijf, geweldsdelict of verboden wapen- of drugsbezit, een signaal uit gaat naar de GGD en gemeente en ook naar de kinderopvanginstelling waar de verdachte werkzaam is. Hierdoor kunnen mensen, die gezien hun gedrag, niet in de kinderopvang thuis horen, uit de kinderopvang geweerd worden. Om de periode te kunnen controleren voor 1 maart moet iedere werker in de kinderopvang, dus ook medewerkers van Kroostopvang en de gastouders met hun meerderjarige huisgenoten een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Het formulier waarmee gastouders dat moeten doen, staat op onze website. Gastouders ( en huisgenoten ouder dan 18 jaar) moeten zelf de legeskosten à 30,05 per VOG betalen, maar indien een gastouder dat even niet kan betalen, kan dit bedrag door Kroostopvang voorgeschoten worden. De gastouder moet een kopie van deze VOG naar Kroostopvang opsturen zodat het dossier van de gastouder bij Kroostopvang ook weer volledig is. Kroostopvang wordt jaarlijks door de GGD geïnspecteerd op volledigheid van de dossiers.

7 J a a r v er s l a g P a gi na 7 GGD inspectie Eind november is de inspecteur van GGD Hollands Midden bij Kroostopvang op bezoek geweest voor de jaarlijkse inspectie van Kroostopvang en Leidsche Rijn. Kroostopvang Amersfoort valt in een andere GGD regio en heeft jaarlijks haar eigen inspectie. Bij de jaarlijkse inspectie wordt beoordeeld of de administratie van het gastouderbureau in orde is (dossiers compleet en kassiersfunctie inzichtelijk), of de informatievoorziening naar ouders toe helder en duidelijk is, of het gastouderbureau een oudercommissie heeft, of personeel van het gastouderbureau beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag, of gastouderbegeleiders de juiste opleiding hebben genoten voor hun werk, of het gastouderbureau een pedagogisch beleid heeft en deze vertaald heeft naar de dagelijkse praktijk, of er een klachtenreglement is en ook één voor de oudercommissie, of er jaarlijks bij elke gastouder een risico-inventarisatie uitgevoerd wordt, of het gastouderbureau een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling heeft en deze indien nodig in de praktijk toepast en of het gastouderbureau voldoet aan de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang. Kroostopvang voldeed ook in 2013 weer aan alle geïnspecteerde punten met uitzondering van het hebben van een Oudercommissie. De Oudercommissie telde op het moment van inspectie slechts één lid en één lid maakt nog geen commissie. Wilt u als ouder meedenken over het beleid van Kroostopvang en ook af en toe een kijkje in de keuken nemen? Meld u dan aan als lid van de Oudercommissie bij De inspectierapporten zijn in te zien op onze website Klik in de blauwe menubalk op kwaliteit en kies links in het menu voor inspectierapport GGD. Klachten Elke uiting van ongenoegen beschouwt Kroostopvang als een klacht en is voor Kroostopvang reden om actie op te ondernemen. In 2013 merkte een ouder op dat zij het heel vervelend vond om na inschrijving alsmaar dezelfde gegevens door te moeten geven. Ouders kunnen hun kind(eren) voor opvang bij Kroostopvang inschrijven met een formulier op onze website. Kroostopvang maakt hierbij gebruik van formdesk. Formdesk is een online formulieren programma. Alle formulieren worden in formdesk gemaakt en staan los van onze software Rosa. Dat heeft tot gevolg dat bij ons bekende gegevens (met name naw-gegevens) door ouders meerdere keren in- gevuld moeten worden. Bij start van de opvang wordt ouders gevraagd om belangrijke (contact) gegevens aan ons door te geven. De opmerking van deze ouder was voor ons aanleiding om hiervoor niet meer formdesk te gebruiken, maar een formulier te ontwerpen waarop bij ons bekende gegevens al ingevuld zijn. Ouders hoeven nu slechts de gegevens te controleren en ontbrekende gegevens aan te vullen. Kroostopvang heeft een intern klachtenreglement waarin beschreven staat hoe wij omgaan met formeel ingediende klachten. Komen Kroostopvang en de ouder er samen niet uit dan kan de ouder zich wenden tot de Zuid- Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK). Eén ouder heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om klachten in te dienen. De klachten hadden betrekking op het niet tijdig voorstellen van een gastouder, die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, het niet aanwezig zijn van Kroostopvang bij koppelingsgesprekken met mogelijke gastouders, het onderzoek door Kroostopvang naar aanleiding van de klachten en de in rekening gebrachte kosten. De ZcKK heeft alle klachten van de ouder ongegrond verklaard en de ouder is vrijwillig overgegaan tot betaling van de nog openstaande factuur.

8 P a gi na 8 J a a r v er s l a g Personeel Beoordelen en resultaat Eind 2012 zijn met gastouderbegeleiders en accountmanagers resultaatafspraken gemaakt waardoor alle medewerkers aan het begin 2013 wisten wat er dat jaar van hen verwacht werd. Zowel voor de gastouderbegeleider als de accountmanager is een toetsingskader ontworpen waarop diverse onderwerpen beoordeeld worden. Dit zijn onderwerpen als te realiseren omzet, te realiseren intake gesprekken met ouders aantal gekoppelde en te begeleiden gastouders. Voor accountmanagers zijn dit onderwerpen als: aantal gefactureerde kinderen aantal gemaakte offertes aantal doorgevoerde wiwijzigingen. Voor beide functies is een streefcijfer opgesteld voor de waardering door ouders en gastouders. Voor 2013 waren gastouderbegeleidingsuren beschikbaar. Hiervan zijn 346 uren besteed aan intakegesprekken bij vraagouders en 78 uren aan begeleiding van nieuwe gastouders tot hun inschrijving in het LRKP. Ruim 3000 uren zijn besteed aan begeleiding van ruim 150 gastouders in Wettelijk gezien moet een gastouderbureau 16 uur besteden per gastouder per jaar, Kroostopvang ligt hiermee nog ver boven de norm met 20 uur gastouderbegeleiding per gekoppelde gastouder. Hierin begrepen zijn niet alleen de bezoeken aan de gastouder, maar ook verslaglegging, beantwoorden van vragen per telefoon of via de mail, intern en extern overleg, regelen van vervangende opvang indien een gastouder ziek is of met vakantie is. Met 20 uur per jaar aan gastouderbegeleiding per gastouder ligt Kroostopvang ver boven de norm Beloning Per 2013 was de 5-jaar in dienst bonus voor personeel afgeschaft. De begroting bood hier gezien de verlaging van de bureaukosten en de geraamde omzetdaling geen ruimte voor. Tegen het einde van het kalenderjaar werd duidelijk dat Kroostopvang het boekjaar 2013 zou gaan afsluiten met winst. Daarom hebben Margriet Herruer (accountmanager in dienst per juli 2008) en Marjan van der Niet (huishoudelijk medewerker in dienst per april 2008) alsnog hun bonus kunnen ontvangen. De eindejaarsuitkering (EJU) is in de CAO Kinderopvang geregeld. Bij Kroostopvang geldt dat de uitkering die 3,5% bedraagt van het jaarsalaris inclusief vakantietoeslag resultaatafhankelijk is en afhankelijk is van de gerealiseerde winst van Kroostopvang als geheel. Van de behaalde winst in 2013 is 5% verdeeld onder de medewerkers. Opleiden personeel Het toetsingskader gastouderbegeleider en accountmanager biedt medewerkers de mogelijkheid om te werken aan een persoonlijk ontwikkelingsdoel. De gastouderbegeleiders zijn in september getraind in hoe te werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Meer over deze training en de trainer is te lezen bij Pedagogiek en trainingen. Twee kantoormedewerkers zijn weer gecertificeerd Bedrijfshulpverlener.

9 J a a r v er s l a g P a gi na 9 Personeelsformatie in uren per week Gastouderbegeleiders Accountmanagers Directie Personeels en LRKP zaken Regio coördinatoren Boekhouding Beleidsmedewerker Telefoniste Huishoudelijk medewerker Totaal In juni heeft gastouderbegeleider Stance Claus een andere baan gevonden voor meer uren per week in de ouderenzorg in Den Haag. Van accountmanager Esther Hebinck is per 1 augustus 2013 afscheid genomen. Gezien de economische situatie en de omzetdaling bij Kroostopvang zijn de hierdoor vrijgekomen uren niet opgevuld. Huisvesting toren in het kantoorverzamelgebouw Het Ondernemershuis in Lisse. Het Ondernemershuis is gevestigd op het terrein van Tuincentrum Overvecht. Per 1 februari 2013 is Kroostopvang hier gehuisvest. Het kantoorpand is qua werkruimte beslist niet kleiner dan het voormalige pand in Sassen- Het huurcontract van hetkantoorpand waar Kroostopvang 7 jaar gehuisvest was, liep begin 2013 af. De verhuurder stond niet open voor een huurverlaging en in de omgeving stonden genoeg kantoorpanden leeg met lagere huurkosten. Op 17 januari vond de sleuteloverdracht plaats waarna begonnen kon worden met het inrichten van twee kanheim, maar heeft wel een beduidend lagere huur. De vergaderruimte in Lisse biedt voldoende ruimte voor trainingen met maximaal 14 deelnemers. Voor trainingen met veel deelnemers, met name de EHBO trainingen, kan gebruik gemaakt worden van de oefenruimte van fysiotherapiepraktijk Agneshove in Voorhout. Even geen internet De huur van de kantoren in het Ondernemershuis in Lisse is inclusief internet. Helaas was de verhuurder vergeten internet te laten aanleggen. Hier kwamen wij op onze eerste werkdag in februari achter. Kroostopvang is erg afhankelijk van het voorhanden zijn van een internetverbinding omdat via terminals ingelogd wordt op een centrale server met onze software en data. Al jaren maakt Kroostopvang tot volle tevredenheid gebruik van de diensten van Greenterminal. Zonder internet is onze server niet bereikbaar. Dit betekende dat het personeel werkzaam op kantoor ruim een maand vanuit huis heeft moeten werken. Onze eigen contactpersoon bij Greenterminal heeft gezorgd voor een werkende internetverbinding die begin maart opgeleverd is. De verhuurder heeft de huurkosten voor de 1 e twee maanden aan ons kwijtgescholden ter compensatie van de geleden schade en het ontstane ongemak..

10 P a gi na 10 J a a r v er s l a g Automatisering Rosa van Muldata In 2013 is gestart met optimaliseren van de software die Kroostopvang gebruikt, Rosa van Muldata BV. Deze software, aanvankelijk bedoeld voor kinderdagverblijven, is in 2005 samen met Kroostopvang bruikbaar gemaakt voor gastouderopvang. Kroostopvang gebruikt voor haar dossiervorming en facturering vanaf 2006 Rosa en na 6 jaar was er sprake van vervuiling. Begin 2013 hebben de zusterorganisaties van Kroostopvang eigen Rosa software aangeschaft zodat zij geen gebruik meer hoefden te maken van de software van Kroostopvang. Gastouders en ouders hebben dit gemerkt omdat zij bij de urenstatenlogin het logo zien van het eigen gastouderbureau. (Kroostopvang Amersfoort, Leidsche Rijn, Kinderopvang Thuis). Met een gastouderbureau uit Brabant die ook gebruik maakte van de software van Kroostopvang, is medio 2013 de samenwerking stopgezet. Door deze opschoning kan er sneller gewerkt worden met de software wat een tijdswinst oplevert voor medewerkers die met de software werken. IBAN en SEPA Eind 2013 is Exact, het boekhoudprogramma ingericht om te kunnen incasseren met de nieuwe IBAN nummers. De eerste incasso in december is probleemloos verlopen. Digitale Risico Inventarisatie & Evaluatie In 2013 stond digitaliseren van de uitvoering van de jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie (RIE) bij gastouders op het programma. Hiertoe zou gebruik gemaakt gaan worden van de digitale RIE van Veilige Opvang, aangekocht door de Vereniging GastOuderBranche. Gastouderbegeleiders van Kroostopvang vonden enerzijds het digitaal uitvoeren van de RIE (lopend met lap- top door het huis van de gastouder) geen prettige manier van werken en anderzijds is het niet fijn om naast de al gebruikte software nog een apart programma te moeten gebruiken. Kroostopvang Amersfoort maakt wel gebruik van de digitale RIE van Veilige Opvang. In 2014 wordt door Kinderopvang Thuis (zusterorganisatie Kroostopvang gespecialiseerd in opvang aan huis) de digitale RIE van Rosa uitgetest waarbij gebruik gemaakt gaat worden van een tablet. Mocht uit deze test blijken dat uitvoeren van deze digitale RIE op een tablet prettig werkt, dan worden tablets en de digitale RIE van Rosa ook bij Kroostopvang ingezet.

11 J a a r v er s l a g P a gi na 11 Pedagogiek en Trainingen Tot 2013 was bij Kroostopvang een beleidsmedewerker pedagogiek, trainingen en opleidingen in dienst. Het in huis ontwikkelen van trainingen werd in 2013 te kostbaar. In 2013 is gekozen voor trainingen verzorgd door externen. Het trainingsprogramma 2013 van Kroostopvang startte in februari met de jaarlijkse herhaling van de EHBO. In april en mei heeft de Ambulante Educatieve Dienst uit Leiden, die het VVE programma Peuterpraat geschikt heeft gemaakt voor gastouderopvang, VVE trainingen verzorgd voor gastouders. VVE is Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie en wordt veelal in de vorm van een programma aan de hand van thema s aangeboden aan kinderen om hen te stimule- ren in hun (met name taal en spraak)- ontwikkeling. Daarna is Joyce Blauwhoff kind aan huis geweest. Joyce Blauwhoff van JBExpertise is gecertificeerd om trainingen te geven ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut en Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling. Trainingen die Joyce in 2013 voor Kroostopvang verzorgd heeft zijn Werken met baby s en Communiceren met ouders. Per 1 juli 2013 is het voor kinderopvanginstellingen verplicht om te werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Hoe met deze meldcode te werken, hoe kindermishandeling te signaleren en hoe met ouders te communiceren over je zorgen, konden gastouders leren in de 2 avonden durende training Werken met de meldcode. Deze training die ook verzorgd werd door Joyce Blauwhoff werd gegeven in de maanden mei, juni, september en december en werd door gastouders goed bezocht. De trainingen verzorgd door de AED en Joyce Blauwhoff hadden een hoger kostenplaatje dan gastouders van Kroostopvang gewend waren en gastouders hebben hier hun bezwaren tegen geuit. Ingeplande thema avonden die goedkoper waren zoals Beeld denken Babygebaren en Hoogsensitief kind moesten door gebrek aan belangstelling geannuleerd worden.. Peuterpraat en Kinderthema Ruim 40 gastouders zijn VVE (voorschoolse en vroegschoolse educatie) gecertificeerd. Deze gastouders werken met het programma Peuterpraat, ontwikkeld door de Ambulante Educatieve Dienst te Leiden. Gastouders die VVE gecertificeerd zijn kunnen kinderen stimuleren in hun spraak- en taalontwikkeling, maar zijn ook opgeleid om stagnering in de spraak- en taalontwikkeling te signaleren. Indien zij zich zorgen maken over deze ontwikkelingsstoornis kunnen zij contact opnemen met de AED om advies te vragen. Om te kunnen en mogen werken met Peuterpraat is geen VVE opleiding nodig. Er zijn gastouders die niet VVE gecertificeerd zijn, die ook gebruik maken van Peuterpraat om kinderen activiteiten aan te bieden. Het Peuterpraat programma bestaat uit 13 thema s die op spelenderwijs woorden aan bod laten komen waarmee taal- en spraakontwikkeling gestimuleerd wordt, maar ook de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd naast rekenvaardigheden. Daarnaast kunnen gastouders ook gebruik maken van Kinderthema s. Deze pdf s met ideeën voor activiteiten rondom een thema kunnen door gastouders van Kroostopvang gratis van de website gedownload worden.

12 P a gi na 12 J a a r v er s l a g Trainingsprogramma Datum Training Plaats Trainer Deelnemers 11-feb EHBO herhaling Utrecht Hulsbosch & Broekhoff mrt EHBO herhaling Voorhout Hulsbosch & Broekhoff mrt EHBO herhaling Voorhout Hulsbosch & Broekhoff apr VVE deel 1 Lisse AED Leiden mei VVE deel 2 Lisse AED Leiden mei NJI Werken met baby's deel 1 Lisse Joyce Blauwhoff mei LTAK Werken met de meldcode deel 1 Lisse Joyce Blauwhoff mei NJI Werken met baby's deel 2 Lisse Joyce Blauwhoff 14 3-jun LTAK Werken met de meldcode deel 2 Lisse Joyce Blauwhoff 13 6-jun NJI Werken met baby's deel 3 Lisse Joyce Blauwhoff jun Communiceren met ouders Lisse Joyce Blauwhoff jun NJI Werken met baby's deel 4 Lisse Joyce Blauwhoff jun NJI Werken met baby's deel 5 Lisse Joyce Blauwhoff 14 4-jul NJI Werken met baby's deel 6 Lisse Joyce Blauwhoff sep Werken met de meldcode voor gastouderbegeleiders deel 1 Lisse Joyce Blauwhoff 9 16-sep LTAK Werken met de meldcode deel 1 Lisse Joyce Blauwhoff sep EHBO herhaling Voorhout Hulsbosch & Broekhoff sep Werken met de meldcode voor gastouderbegeleiders deel 2 Lisse Joyce Blauwhoff 9 20-sep EHBO herhaling Voorhout Hulsbosch & Broekhoff sep LTAK Werken met de meldcode deel 2 Lisse Joyce Blauwhoff sep EHBO herhaling Voorhout Hulsbosch & Broekhoff 18 6-nov Hoog sensitief Kind Amersfoort Juliska Bacher 9 7-nov LTAK Werken met de meldcode deel 1 Lisse Joyce Blauwhoff nov LTAK Werken met de meldcode deel 2 Lisse Joyce Blauwhoff dec LTAK Werken met de meldcode deel 1 Lisse Joyce Blauwhoff 9 19-dec LTAK Werken met de meldcode deel 2 Lisse Joyce Blauwhoff 9

13 J a a r v er s l a g P a gi na 13 HZW opleiding Kroostopvang heeft op 2 manieren te maken met de Helpende Zorg en Welzijn opleiding. Enerzijds omdat het diploma HZW vereist is om als gastouder aan de slag te gaan en anderzijds omdat gastouders van Kroostopvang door Calibris erkend zijn als leerbedrijf voor stagiaires van de HZW opleiding. In 2013 is ervoor gekozen om nieuwe, nog niet gekwalificeerde gastouders zich te laten kwalificeren via de Gastouderroute. Via de Gastouderroute konden gastouders zich eenvoudig, betaalbaar en zonder begeleiding van Kroostopvang kwalificeren voor het beroep van gastouder. Om met het HZW diploma is slechts een toegangsbewijs. Kroostopvang motiveert en stimuleert haar gastouders om deel te nemen aan de door Kroostopvang aangeboden trainingen. Kroostopvang zet zich daarnaast in, als bestuurslid van Stichting NIGOS om permanente educatie van alle medewerkers in de kinderopvang verplicht te stellen. 20 Gastouders van Kroostopvang zijn erkend om stageplekken te bieden voor de opleidingen Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent niveau 1 en Helpende Zorg Welzijn niveau 2. Kroostopvang is trots op gastouders die zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en jonge mensen een kans willen bieden om een opleiding te volgen. Pedagogisch Kader Gastouderopvang In april 2013 verscheen, na het Pedagogisch Kader Kinderopvang en het Pedagogisch Kader Buitenschoolse opvang, ook het Pedagogisch Kader Gastouderopvang. Aan dit boek is in 2012 lange tijd gewerkt door werkers uit de gastouderopvang, ook door onze voormalige beleidsmedewerker pedagogiek, trainingen en opleidingen. Het boek staat vol met praktische informatie over wat belangrijk is voor een goede ontwikkeling van kinderen; van baby tot peuter. Gastouders en bemiddelingsmedewerkers (bij ons gastouderbegeleiders ) vinden in het boek veel kennis, tips en inspiratie. Bij Kroostopvang wordt al jaren door gastouders gewerkt met een Pedagogisch Werkplan. In dit werkplan beschrijft de gastouder hoe zij de opvoedingsdoelen uit het Pedagogisch Beleidsplan van Kroostopvang vertaalt naar de dagelijkse praktijk. In 2013 had Kroostopvang in het jaarplan opgenomen om, na het verschijnen van het Pedagogisch Kader Gastouderopvang, haar pedagogisch beleid en de werkplannen van de gastouders in lijn te brengen met het pedagogisch kader. Dit actiepunt is in 2013 niet uitgevoerd en wordt opgenomen in het jaarplan Zusterorganisatie Kroostopvang Amersfoort, is in 2013 uitgebreid met een studente HBO Pedagogiek, Rianne Lozeman. Rianne gaat in 2014 de werkwijzen op gebied van intakes, huisbezoeken en het totale pedagogisch beleid van Kroostopvang bekijken door een pedagogische bril.

14 P a gi na 14 J a a r v er s l a g Marketing Hoe vinden ouders Kroostopvang? Kom in mijn Gasthuis In 2013 werden Kom in mijn gasthuis -dagen georganiseerd. In april voor de 1e keer en in november voor de 2e keer. Ruim 30 gastouders stelden hun huis open voor ouders, die op zoek zijn naar kinderopvang. Van 10 uur s morgens tot 1 uur s middags konden (a.s.) ouders en andere belangstellenden zonder afspraak binnen lopen bij een gastouder bij hen in de buurt. Gastouders konden zelf vertellen wat gastouderop- vang is en hoe zij de kinderen opvangen. Het succes van deze open dagen was wisselend. Er waren gastouders die veel aanloop kregen van potentiële klanten en er waren gastouders die voor niets klaar zaten met de koffie. Kroostopvang heeft de open dag aangekondigd middels advertenties in de plaatselijke kranten en een betaald artikel op Gastouders maakten voor hun open dag ook zelf reclame. Ook al heeft de open dag bij sommigen gastouders weinig of geen aanloop opgeleverd, wel hebben een heleboel mensen de posters, de naam en het logo van Kroostopvang weer een keer gezien.

15 J a a r v er s l a g P a gi na 15 PR en reclame Maandelijks adverteert Kroostopvang met een zogeheten paperclip in de plaatselijke kranten uitgegeven door Buijze Pers. Tweejaarlijks ontvangen alle verloskundigen, bibliotheken, consultatiebureaus en centra voor jeugd en gezin van Kroostopvang een stapel folders met het verzoek deze neer te leggen of in hun rek te plaatsen in de wachtkamer of bezoekersruimte. Dit jaar werden gastouders ook weer gestimuleerd om vooral ook veel reclame te maken voor zichzelf. Hiervoor werden materialen beschikbaar gesteld als raamstickers, stickers voor op de bakfiets of de vuilnisbak, posters, muurbordjes, pennen en supermarktkaartjes. Kroostopvang heeft gastouders gevraagd om een profiel aan te maken op Inmiddels hebben 62 gastouders van Kroostopvang een profielpagina op deze kinderopvang zoek- en vergelijksite waarop gastouderopvang door ouders als zeer goed beoordeeld wordt. De makers van deze site maken veel reclame voor hun site. Kroostopvang plaatst regelmatig nieuws op haar facebookpagina https:// Kroostopvang waarna de berichten automatisch doorgeplaatst worden op twitter: kroostopvang. Tevens is een Google Adwords programma actief met advertenties van Kroostopvang op het internet. In 2013 is Kroostopvang een samenwerking aangegaan met ZIN Kraamzorg. ZIN Kraamzorg levert kraamzorg in een groot deel van Nederland en ook ons werkgebied. Klanten van ZIN Kraamzorg ontvangen 10% korting op de bureaukosten gedurende het 1 e jaar van opvang bij Kroostopvang. De meeste ouders vinden ons via de gastouder zelf of via ouders die reeds gebruik van ons maken. Ouders en gastouders waarderen Kroostopvang en daarom is er in 2013 niet bezuinigd op een aantal aardigheidjes zoals, het feliciteren van de gastouder met haar verjaardag door een handgeschreven kaart te sturen. Het organiseren van een gastouder/kinderdag in KidsZoo, waar gastouders kunnen genieten van een kopje koffie en kinderen naar hartenlust kunnen spelen en ravotten. Ook ouders zijn van harte welkom. Kroostopvang geeft ouders en gastouders jaarlijks een toegangspasje waarmee ouders en gastouders met hun (gast)kinderen met korting tijdens daluren de KidsZoo kunnen bezoeken. In 2013 waren de Kroostdagboekjes weer gratis. Ouders krijgen bij kennismaking met een gastouder een boekje en als het boekje vol is kunnen gastouders een nieuwe bestellen. Gastouders kunnen voor een kleine bijdrage van 5,00 per maand een tweelingwagen bij Kroostopvang huren. In 2013 waren 9 wagens in gebruik door gastouders. Gastouders ontvangen een bloemetje of een presentje als daar aanleiding voor is (jubileum, verhuizing, geboorte van een kindje) en alle gekoppelde gastouders ontvangen met kerst een cadeautje.

16 P a gi na 16 J a a r v er s l a g Organisatorische ontwikkelingen Gastouderbureau Kroostopvang is op 1 november 2000 opgericht door Carlien Langelaan. Op 1 mei 2013 bestond Kroostopvang 12,5 jaar. Een heuglijk feit waar geen aandacht aan geschonken is stond in het teken van zorgen voor continueren van de opvang en van het bedrijf Kroostopvang en er was in mei geen reden voor een jubileumfeest. Om die reden is ook niet uitgebreid stilgestaan bij het jubileum van één van de medewerkers bij Kroostopvang. Annelies Verbeek was medio juni 12,5 jaar verbonden aan Kroostopvang. Eerst als een van de eerste gastouders, later als bemiddelingsmedewerkster en tot 1 januari 2013 als directeur kinderopvang. Kinderopvang Thuis Per 1 januari 2013 is Annelies Verbeek samen met Kroostopvang BV, gestart met gastouderbureau Kinderopvang Thuis. Kinderopvang Thuis richt zich exclusief op opvang aan huis door gastouders. Kinderopvang aan huis is ook een vorm van gastouderopvang maar heeft te ma- ken met andere wet- en regelgeving. Kroostopvang heeft de opvang aan huis per 1 januari 2013 overgedragen aan Kinderopvang Thuis. Gastouderbureau Poppyns Nannies uit Wassenaar, waar Kroostopvang de begeleiding en facturatie voor deed, is per 1 januari 2013 gestopt met haar bemiddelingsactiviteiten en heeft de bestaande opvang overgedragen aan Kinderopvang Thuis. Opvang aan huis is een sterk groeiende markt. Voor ouders met 3 of meer kinderen is opvang aan huis een betaalbaar alternatief waarbij veel rust gecreëerd wordt in het gezin. Kroostopvang Amersfoort e.o. In 2013 is ook gastouderbegeleider Monique Tekstra zelfstandig verder gegaan. Vanaf 2010 is Kroostopvang actief in Amersfoort en omliggende gemeenten. Deze regio is voor Kroostopvang sterk groeiend, maar de reorganisatie die Kroostopvang per 2013 moest doorvoeren betekende dat ook van Monique Tekstra als gastouderbegeleider afscheid genomen moest worden. Monique durfde het aan om een apart gastouderbureau op te richten met de naam Kroostopvang Amersfoort e.o. met twee vennoten, Monique Tekstra en Kroostopvang BV. Gastouderbureau Leidsche Rijn Franchisenemer Gastouderbureau Leidsche Rijn heeft in 2013 ook ondervonden dat Nederland in een recessie zit en veel mensen hun baan kwijt raken. Een aantal ouders heeft het aantal uren opvang terug gebracht. Ook zijn er gastouders gestopt omdat zij het aantal kinderen in hun opvang zagen teruglopen. Toch is het aantal kinderen in de opvang bij Gastouderbureau Leidsche Rijn gegroeid met ruim 17%. Dit kwam ondermeer doordat meer ouders in Leidsche Rijn zich gingen oriënteren op voordeligere kinderopvang.

17 J a a r v er s l a g P a gi na 17 Kinderopvang op Maat In 2013 is ook gastouderbureau Kinderopvang op Maat erbij gekomen. Per 1 oktober 2013 is de directeur van Gastouderbureau Kinderopvang op Maat met pensioen gegaan. Kinderopvang op Maat is een ruim 20 jaar oude stichting in De Bilt en biedt gastouderopvang en opvang aan huis in De Bilt, Zeist en Utrecht en enkele omliggende gemeenten. Carlien Langelaan is vanaf 1 oktober 2013 de nieuwe directeur van Kinderopvang op Maat. De stichting is per omgezet naar een BV met Carlien Langelaan als aandeelhouder. Opieka nad dziecmi In de Bollenstreek wonen veel Polen. In 2007 zijn voor Polen, die in Nederland arbeid willen verrichten, de grenzen opengegaan. Van de jonge Polen die naar Nederland gekomen zijn blijft een groot aantal hier wonen en werken. Een deel daarvan sticht hun gezin in Nederland. Polen maken lange werkdagen en worden door hun werkgevers flexibel ingezet. Gastouderopvang, die een hoge mate van flexibiliteit kent, is voor Poolse ouders de ideale vorm van kinderopvang. En door hun kinderen te laten opvangen door een gastouder leren zij de Nederlandse cultuur kennen. Kroostopvang heeft een deel van haar website, informatie en documenten laten vertalen door Anna Bergman. Anna is voormalig nanny van Kinderopvang Thuis en van origine Poolse. Anna is tevens tolk bij intake gesprekken met Poolse ouders en is de contactpersoon voor vragen van Poolse ouders die hun kinderen bij gastouders van Kroostopvang laten opvangen. Gastouderopvang i s voor Poolse ouders de ideale vorm van kinderopvang

18 P a gi na 18 J a a r v er s l a g in cijfers Geraamde opzeggingen en werkelijke opzeggingen In 2012 was berekend dat 320 kinderen Kroostopvang zouden gaan verlaten. Met name omdat veel kinderen 4 jaar werden in 2013 en ervaring leert dat zodra een kind 4 wordt, ouders de kinderopvang voor het hele gezin anders gaan organiseren. In 2013 waren er 90 minder opzeggingen dan geraamd. Begrote nieuwe opvang en werkelijke nieuwe opvang Het aantal nieuwe kinderen per jaar was begroot op 234, de werkelijke nieuwe opvang was niet veel lager: 214. Het aantal kleine opvangvragen is groter dan verwacht. Uitstroom en instroom 2013 Omdat de uitstroom in 2013 minder groot was dan voorzien, is er slechts een krimp van 5% gerealiseerd in plaats van de begrote 13%.

19 P a gi na 19 J a a r v er s l a g Aantal gastkinderen Tot slot Kroostopvang heeft tijdig maatregelen genomen om aan de gevolgen van de crisis en aanhoudende bezuinigingen van de overheid het hoofd te kunnen bieden. Kroostopvang heeft 2013 goed doorstaan en gaat graag samen met medewerkers, gastouders, ouders, kinderen en iedereen die een bijdrage levert aan onze gastouderopvang 2014 in..

20 Medewerkers per 31 december 2013 Gastouderbegeleiders: Miranda van der Hulst Monique Poirot Karin van Rijk Elvina van Wieringen Accountmanagers: Muriel van den Berg Jolanda Heemskerk Margriet Herruer Contactpersoon Poolse ouders: Anna Bergman Boekhouding: Mieke van Beurden Ragna de Clerck Telefoniste: Sandra Blokker Huishoudelijk medewerker: Marian van der Niet Personeels en LRKP zaken Annelies Verbeek Stagiaire bij Kroostopvang Amersfoort: Rianne Lozeman Directie: Nury Huinck, Gastouderbureau Leidsche Rijn Monique Tekstra, Gastouderbureau Kroostopvang Amersfoort Annelies Verbeek, Kinderopvang Thuis Carlien Langelaan, Gastouderbureau Kroostopvang en Kinderopvang op Maat Kinderopvang op Maat: Bemiddelingsmedewerker: Willy Steunenberg Administratief medewerker: Heleen van den Heuvel Gastouderbureau Kroostopvang Heereweg CC Lisse Telefoonnummer: KvK BTW NL IBAN NL51INGB LRK nummer

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Ontwikkelingen 4. Organigram 7. Medewerkers 8. Verkoop en marketing 18. Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen 4 Organigram 7 Medewerkers 8 Verkoop en marketing 18 Stichting Kinderen en Ouders (peuterspeelzalen) 23 Pedagogiek en kwaliteit 27 Huisvesting 33 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang

dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang JAARVERSLAG 2012 Altijd de leukste kinderopvang bij de hand dagopvang peuteropvang gastouderopvang buitenschoolse opvang stichting Kwest, Druivenstraat 30, 2671 SK Naaldwijk www.stichtingkwest.nl JAARVERSLAG

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Welkom bij KMN Kind & Co

Welkom bij KMN Kind & Co Welkom bij KMN Kind & Co Kinderdagverblijven Peutergroepen Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Wij denken in morgen Welkom bij KMN Kind & Co pagina 2 Waar vindt u... Welkom 3 Nadere kennismaking met

Nadere informatie

Informatie gids voor Gastouders

Informatie gids voor Gastouders Informatie gids voor Gastouders TisKidz Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2014

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie Sammy s Handboekje inhoud 1 Voorwoord 1.1 Onze identiteit 2 Openingstijden en opvangtijden 2.1 Openingstijden en bereikbaarheid 2.2 Opvangtijden 3 De gastouder 3.1 Wat verwachten wij van een gastouder?

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders TisKidz Pluggematen 4 8331 TV Steenwijk info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2013

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN

JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN JAARVERSLAG 2012 STICHTING PEUTERSPEELZALEN HEUSDEN INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding 1 1 Bestuur 2 1.1 Bestuurssamenstelling 2 1.2 Bestuursvergaderingen 2 1.3 Samenwerking met andere organisaties 2 1.4 Interne

Nadere informatie

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 02-12-2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Verslag educatieve trajecten en projecten op basis van productovereenkomsten met gemeenten. Elburg Ermelo Harderwijk

Nadere informatie