JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN!"

Transcriptie

1 MAATJE GEZOCHT! GEZELSCHAP JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN!

2 Maatje gezocht! vrijwilliger gevonden? Colofon Ontwerp: Smaak ontwerpers, Utrecht Redactie: Annette Mol, Creanet, Leiden Fotografie: Tjitske Sluis, Utrecht Copyright: Het is toegestaan delen uit deze brochure over te nemen met bronvermelding.

3 Inhoud VOORWOORD Inleiding: we helpen graag een handje! Handjehelpen: het antwoord op steeds meer vragen Projecten: samenwerking en innovatie personeel Maatschappelijk betrokken ondernemers De cijfers: 1300 vrijwilligers en uren hulp

4 Hulp bij opvoeding

5 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het 35 ste jaarverslag van Handjehelpen. Net als in voorgaande jaren mogen we terugkijken op een jaar van groei, zowel in het aantal hulpvragers als vrijwilligers. Het was ook een jaar waarin de nieuwe bestuurder haar plek heeft gevonden en wij als Raad van Toezicht ons teamfunctioneren hebben versterkt. Handjehelpen heeft afgelopen jaar goed naar buiten gekeken, de ontwikkelingen op waarde geschat en missie, visie en strategie herijkt. Dat hebben we met elkaar gedaan, met Irene Domburg als bestuurder in een schakelfunctie. Het nieuwe beleid wordt uitgedragen in een nieuwe huisstijl. Zo heeft Handjehelpen 2013 goed gebruikt om zichzelf verder voor te bereiden op de komende decentralisaties in het sociaal domein, met de bijbehorende groeiende rol van de gemeenten. De gemeenten zijn onze belangrijkste financiers. Ze vullen nu hun rol in opdat ze in 2015 klaar staan voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. De bezuinigingen en invulling van de principes van de participatiemaatschappij zijn daarbij voor hen een grote uitdaging. In beide gevallen kan Handjehelpen veel bieden. Met onze kerncompetentie: het matchen van vrijwilligers en hulpvragers. Dat is onze kracht, ons bestaansrecht en daar zullen we ons op blijven richten. Als Raad van Toezicht zijn we vol vertrouwen dat ook in 2014 de medewerkers en vrijwilligers van Handjehelpen hele goede dingen gaan doen. Handjehelpen heeft daarvoor in 2013 de juiste voorbereidingen getroffen en beschikt over een team van competente en loyale medewerkers. We zijn als Raad van Toezicht dankbaar voor al het werk dat afgelopen jaar weer door het team medewerkers is verzet. We zijn bijzonder verheugd om wederom een mooi verhaal aan u als lezer te kunnen bieden. Een verhaal dat laat zien dat succes een kwestie is van gewoon doen. Namens de Raad van Toezicht, Jacob Jan Feenstra voorzitter 5

6 1 Inleiding We helpen graag een handje! Elk jaar stijgt de vraag naar informele zorg en wordt de druk op mantelzorgers en vrijwilligers groter. Zo ook in Het afgelopen jaar wisten bijna 1300 hulpvragers Handjehelpen te vinden. Met ruim 1300 vrijwilligers en stagiaires hebben we uur ondersteuning geboden. Cijfers waar we trots op zijn. Nog veel trotser zijn we echter op de verhalen achter de cijfers. Het verhaal van de gepensioneerde Theo die na het overlijden van zijn vrouw als vrijwilliger aan de slag is gegaan. Regelmatig werkt hij nu met Kees die NAH heeft in de tuin. Waardoor Theo de dag ineens een stuk makkelijker doorkomt. Terwijl de partner van Kees eindelijk even wat tijd voor haarzelf kan nemen. Of het verhaal van Erika, die zich de hele week kan verheugen op vrijdag. Want dan komt Mariska en gaan ze samen boodschappen doen en ergens wat drinken. Elke vrijdag staat ze nu met plezier op en besteedt ze stiekem wat extra aandacht aan haar uiterlijk. Handjehelpen is een organisatie met een ideaal. We willen mensen met een beperking die hulp nodig hebben ondersteuning en aandacht bieden. En ervoor zorgen dat ook mensen met een beperking aan de maatschappij kunnen blijven deelnemen. De winst is vaak wederzijds. Zowel de vrijwilliger als de hulpvrager profiteren van het contact. Daarom besteden we aan elke koppeling veel tijd en aandacht. Want hoe beter de koppelingen, des te meer mooie verhalen... Irene Domburg directeur/bestuurder N.B. De namen in de korte verhalen in dit jaarverslag zijn gefingeerd. De verhalen zijn echt. 7

7 MAATJE GEZOCHT! EN GEVONDEN?

8 2 Handjehelpen: het antwoord op steeds meer vragen Missie en visie Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Doelgroep Onze vrijwilligers en stagiaires ondersteunen kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. Handjehelpen biedt ondersteuning in de thuissituatie, ook aan mantelzorgers en andere gezinsleden. Effecten Door de praktische ondersteuning wordt de druk voor ouders, verzorgers, broers en zussen iets lichter. Daardoor kunnen zij, naast hun rol in de zorg, maatschappelijk actief blijven en hebben zij meer tijd en energie voor andere activiteiten en voor zichzelf. Een moeder van een kind met lichamelijke beperking vertelt: Mijn andere kinderen vinden het leuk dat de stagiaire voor hun broertje komt. Zij spelen mee, waardoor ik eindelijk mijn administratie kan gaan doen. Werkwijze De juiste match tussen hulpvrager en vrijwilliger is cruciaal voor het succes van de koppeling. Handjehelpen stopt veel tijd en aandacht in het maken van de juiste verbinding. Als een hulpvrager zich aanmeldt, gaat de betreffende regiocoördinator van Handjehelpen bij hem of haar op huisbezoek. In het kennismakingsgesprek wordt altijd eerst naar de mogelijkheden en de behoeftes van de hulpvrager gevraagd. Daarna gaat de regiocoördinator op zoek naar een vrijwilliger of stagiaire die past bij de hulpvraag. Vervolgens wordt een inwerk- en proefperiode afgesproken. Deze werkwijze leidt vaak tot langdurige koppelingen, waarbij zowel de belangen van de hulpvrager als die van de vrijwilliger in acht worden genomen. 9

9 In het kort: De hulpvrager bepaalt; De vrijwilliger biedt aan; Handjehelpen maakt de verbinding en begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers. In 2013 is er een tevredenheidsonderzoek onder alle hulpvragers gedaan. Vrijwel alle deelnemers zijn tevreden tot zeer tevreden over de ondersteuning van Handjehelpen. De vrouw van een partner met Niet Aangeboren Hersenletsel geeft aan: Aanvankelijk vond ik het moeilijk om mijn man aan iemand anders toe te vertrouwen, maar als ik zie hoe leuk de vrijwilliger met mijn man omgaat, durf ik nu met een gerust hart een keer weg te gaan. Het Stagebureau Via het Stagebureau koppelt Handjehelpen stagiaires aan de wat complexere hulpvragen. In 2013 zijn 225 eerste-, tweede- en derdejaars HBO studenten vanuit de studierichtingen Pedagogiek, Social Work, Toegepaste Psychologie en SPH via Handjehelpen ingezet bij hulpvragers. Stagiaires die via Handjehelpen stage lopen, worden ingezet vanuit dezelfde uitgangspunten als de vrijwilliger. De opdracht is om met tijd en aandacht voor de hulpvrager te werken en uit te gaan van de hulpvraag, zonder een leidend handelingsplan. Daarnaast kan de stagiaire de lijnen van de formele zorg volgen en eventueel inhoudelijk aansluiten op de methodieken. Op deze manier biedt de stage de aankomende professional ook meerwaarde. De stagiaire ervaart in de praktijk wat de informele zorg kan betekenen voor hulpvragers en zal daardoor veel beter in staat zijn om in de toekomst met de informele hulp te gaan samenwerken. Met name de tweede- en derdejaars stagiaires worden ingezet bij het invullen van complexe hulpvragen en om vragen waarbij ambulante begeleiders uit de formele zorg betrokken zijn. 10

10 Samenwerking met de formele zorg Gezien de noodzaak om kosten in de zorg te verminderen zet de overheid in op meer, betere en efficiëntere samenwerking tussen de formele en informele zorg. Steeds meer wordt verwacht dat de hulpvrager eerst het eigen netwerk of de informele zorg inschakelt en daarna pas de formele zorg. Handjehelpen heeft in 2013 meerdere pilots met diverse zorgaanbieders opgezet. Uit de resultaten blijkt dat de inzet van vrijwilligers en/of stagiaires de formele zorgverleners meer ruimte biedt. Op die manier worden tegen dezelfde kosten meer mensen geholpen, terwijl het welzijn van de hulpvrager gewaarborgd blijft. Samenwerkingsprojecten met formele zorgverleners: Samenwerking Vitras/CMD (Houten, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug) Samen met Vitras/CMD is een project gestart om de eigen kracht van de zorgvragers te bevorderen en de zelfregie te behouden. Net als in andere pilots van Handjehelpen wordt er naast de inzet van formele hulpverlening een vrijwilliger of stagiaire ingezet. Op deze manier kan er met minder formele zorg toch dezelfde resultaten bereikt worden. De doelstelling is om de tevredenheid van de zorgvragers minimaal gelijk te houden t.o.v. zorgverlening zonder informele inzet. Gestreefd wordt naar een toename van de tevredenheid. De start was in september Handjehelpen heeft presentaties gegeven aan de teams van Vitras, Zorg en welzijn en Jeugd en gezin. Inmiddels zijn 17 cases in behandeling genomen, 9 koppelingen gemaakt en voor 3 cases wordt nog een vrijwilliger gezocht. 11

11 Samenwerking MEE Samen met MEE onderzoekt Handjehelpen de mogelijkheden om de inzet van de professionele zorg te verminderen door de inzet van vrijwilligers. Het gaat daarbij niet alleen om het overhevelen van activiteiten, maar ook om het anders te gaan denken. Vanaf november 2013 zijn 10 cliënten voor minimaal 1 jaar gekoppeld aan een vrijwilliger. Met de inzet van de vrijwilliger wordt de inzet van de professionele zorg (deels) voorkomen en is de consulent van MEE minder tijd kwijt aan het traject van de cliënt. Samenwerking Abrona (Woerden) Handjehelpen is gestart met een pilot in Woerden in samenwerking met Abrona. In deze pilot wordt onderzocht of kostenbesparing gerealiseerd kan worden, door vrijwilligers een grotere rol te geven in de ondersteuning bij hulpvragen van cliënten van Abrona. Na het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst zijn in de zomer van 2013 contacten gelegd met de thuisbegeleiders. In september zijn 5 koppelingen gerealiseerd. Een ambulant begeleider bij Abrona: De vraag is of de begeleidingstijd van medewerkers kan verminderen, door een hulpvraag van een cliënt onder te brengen bij een vrijwilliger. Mooie gedachtegang, maar durf ik een stuk van mijn werk los te laten? En levert een vrijwilliger wel voldoende ondersteuning, of misschien juist wel meer? Eerlijk is eerlijk, er valt hierin wel iets te veranderen, maar durf ik dit wel aan? Op naar mijn cliënt die ik hiervoor op het oog heb. Ik vertel haar over de pilot. En wat blijkt? Ze staat ervoor open! Ze vertelt dat ze dit aandurft door het vertrouwen dat ze in mij heeft. De vrijwilliger heeft ook aandacht voor mijn cliënt, er wordt naar haar geluisterd en ze accepteert de handreiking die haar geboden wordt. Mijn cliënt geniet van de aandacht, ze heeft nu twee mensen die haar belangrijk vinden. De vrijwilliger ondersteunt mijn cliënt zodat ze meer gaat bewegen. Ze wil graag afvallen. De eerste stap, een rondje wandelen, is gemaakt. En dit terwijl zij het heel spannend vindt om naar buiten te gaan. Voor deze hulpvraag hoef ik nu niet meer langs te komen bij mijn cliënt. De vrijwilliger gaat met haar 12

12 naar buiten en misschien kunnen ze binnenkort ook samen boodschappen gaan doen. Tijdens mijn wekelijkse bezoek had ik dat allemaal niet gered in mijn eentje. De eerste indruk van ons alle drie is positief. Ik ben nieuwsgierig naar hoe het over een jaar zal zijn. Samenwerking U-Centraal U-Centraal en Handjehelpen werkten in 2013 samen om invulling te geven aan de zogenaamde nieuwe werkwijze, waarbij de focus wordt gelegd op de kwetsbare positie van mensen en het versterken van de zelfredzaamheid. Handjehelpen levert vrijwillige inzet in opdracht van U-Centraal t.b.v. haar cliënten. Centraal staan een laagdrempelige ondersteuning, toegankelijke hulpverlening en sociale deelname. De nadruk wordt gelegd op het voorkomen dat mensen afglijden naar een marginaal bestaan, sociaal isolement of dakloosheid. Inmiddels zijn de eerste koppelingen een feit. Pilot Stichtse Vecht - Handjehelpen/Careyn (Stichtse Vecht) In 2013 stimuleerde de gemeente Stichtse Vecht dat er 15 hulpvragen van Careyn Algemeen Maatschappelijk Werk door Handjehelpen ingevuld zouden gaan worden. Met als doel dat de formele zorg in diezelfde tijd meer vragen kan oppakken. Hierbij gaat de professionele kracht op een andere manier naar de hulpvragen kijken: gekanteld denken. Sommige maatschappelijk werkers liepen in dit denken voorop, waarbij een maatschappelijk werker aangaf: Het wordt steeds meer een sport om te bedenken welke vragen aan Handjehelpen doorgegeven kunnen worden, ik ga er steeds meer lol in krijgen. Kortom een leerzaam traject die we ingeslagen zijn en waarmee zowel Algemeen Maatschappelijk Werk Careyn als Handjehelpen doorgaan om elkaar daarin optimaal te vinden. 13

13 MAATJE GEZOCHT! SAMEN NAAR BUITEN Pilot gekanteld gesprek (Utrechtse Heuvelrug) Handjehelpen is betrokken geweest in een pilot over de nieuwe (gekantelde) manier van werken, met als doel verschuiving van formele naar informele zorg, toename van participatie en meer gebruik van bestaande collectieve voorzieningen in de wijk. Hierbij werd gebruik gemaakt van het aanbod van inwoners (vrijwilligers, arbeidsparticipatie), wat zal leiden tot maatschappelijke meerwaarde (eigen waarde inwoner, maatschappelijke betrokkenheid, acceptatie). In Driebergen Noord-Oost en Driebergen Zuid-West zijn vele gesprekken door formele en informele aanbieders met de burgers gehouden. In 2014 zal de pilot een vervolg krijgen in de gemeente. 14

14 3 Projecten: samenwerking en innovatie Projecten zijn belangrijk voor Handjehelpen, omdat projecten de ruimte voor innovatie creëren. Alle nieuwe diensten worden op projectbasis ontwikkeld. In 2013 is een groot aantal projecten uitgevoerd. Veel projecten worden in samenwerking met andere organisaties uitgevoerd, zoals MEE en lokale welzijnsinstellingen. Project: Maatjes voor Jong Dementerenden (alle gemeenten) In 2010 startten we het project Maatjes voor Jong Dementerenden met financiële steun van het Oranjefonds en het Skanfonds ( ). We hebben ondertussen 50 getrainde maatjes en 61 geslaagde koppels. Een aantal gemeenten overweegt verdere financiering. Het maatjesproject is een bescheiden vorm van dienstverlening met als belangrijk resultaat dat de dementerende langer én prettiger in zijn eigen, vertrouwde omgeving kan blijven. In het project worden mensen met dementie door hun maatje uitgedaagd om iets te ondernemen waarvan ze weer energie krijgen en waardoor ze weer vertrouwen in zichzelf krijgen. De geboden hulp bestaat uit een paar uurtjes per week wandelen, fietsen of tennissen; het delen van het verdriet om de ziekte; het samen plezier hebben om de dingen die goed gaan. Het praten over de worstelingen en over de angsten die gepaard gaan met de ziekte. En soms samen lachen om de dingen die zo vreselijk verkeerd kunnen gaan. Daarnaast, en minstens zo belangrijk, is het belang van de mantelzorger. Ook de mantelzorger is blij met een maatje, vooral omdat die naast hem staat en geen hulpverlener is. Een maatje voelt snel vertrouwd en men kan dus met een gerust hart en zonder zich zorgen te hoeven maken of zich schuldig te voelen, iets voor zichzelf gaan doen. De mantelzorger raakt minder snel overbelast omdat hij enerzijds zijn zorgen kan delen met het maatje én anderzijds de zorg even kan overdragen. 15

15 Project: Maatjes voor hulpvragers met Niet Aangeboren Hersenletsel (alle gemeenten) In 2013 is het project Maatjes voor mensen met NAH van start gegaan met financiële steun van het VSB fonds, Stichting Dijkverzwaring, Skanfonds, Fonds RCOAK en KF Heinfonds. De vraag naar een vrijwilliger voor iemand met hersenletsel neemt gestaag toe. De formele zorg weet Handjehelpen inmiddels goed te vinden. In het kader van de kanteling in de zorg maken zij steeds meer gebruik van het eigen sociale netwerk van de hulpvrager of van een zorgvrijwilliger. De eerste twintig succesvolle koppelingen zijn een feit! Sommige van deze koppelingen vragen veel begeleiding. Het gaat hier meestal om mensen waar geen mantelzorger bij betrokken is óf waar de mantelzorger zwaar overbelast is. Voor iemand met hersenletsel is het vaak moeilijk om zich staande te houden in de samenleving. Je ook nog moeten inleven in een ander of dankbaar moeten zijn voor wat de ander voor je doet, is dan een brug te ver. Dit kan voor de vrijwilliger een extra zware factor zijn. Handjehelpen is hier alert op en geeft plaatsvervangend de vrijwilliger de aandacht en dank die hij nodig heeft. Door middel van training, coachende gesprekken en intervisie, krijgt de vrijwilliger kennis en begrip mee, waardoor hij verrijkt wordt en zijn vrijwilligerswerk als een uitdaging ziet. Want dat hij er toe doet, dat staat buiten kijf! Samenwerking Vriendenkringen (Utrecht, Houten, Nieuwegein) Het project Vriendenkringen is een samenwerking tussen De Wilg, MEE Utrecht, Gooi en Vecht en Handjehelpen. Vrijwilligers helpen met het opzetten en begeleiden van Vriendenkringen van mensen met een licht verstandelijke beperking of die moeilijk lerend zijn. De hulpvragers zijn doorgaans tussen de 20 en 30 jaar en wonen (begeleid) zelfstandig. 16

16 Deelnemers aan een Vriendenkring spreken regelmatig bij iemand thuis af of ondernemen gezamenlijk iets. Zij doen dit zo zelfstandig mogelijk en worden hierbij ondersteund door een vrijwilliger of stagiaire. Een Vriendenkring voorkomt eenzaamheid en zorgt ervoor dat mensen blijven meedoen in de maatschappij. Het doel is dat mensen na verloop van tijd op eigen kracht hun Vriendenkring onderhouden. Uitgangspunt daarbij is dat de deelnemers maximaal twee jaar worden ondersteund. Project: Logeeropvang (gemeente Utrecht) In 2011 is Handjehelpen gestart met informele logeeropvang voor kinderen met een beperking. Handjehelpen heeft al veel ervaring met het vinden van logeergezinnen. In 2013 zijn er 24 logeetjes gekoppeld aan een fijne logeeropvang. De zorg voor een kind met een beperking kan voor ouders heel intensief zijn. Als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregelen raken veel gezinnen hun indicatie kortdurend verblijf kwijt of komen hier in het vervolg niet meer voor in aanmerking. Logeeropvang via Handjehelpen biedt de mogelijkheid om een keer per maand de zorg voor een kind in handen van een goed geschoold en begeleid vrijwilligersgezin te geven. MEE Utrecht, Gooi en Vecht wijst ouders op deze mogelijkheid en verwijst ze door naar Handjehelpen. De ouders van Marjan vertellen: Onze dochter heeft het syndroom van Down. Eens per maand gaat zij een nachtje uit logeren en zij geniet er ontzettend van! En wij ook. Onlangs zijn mijn man en ik voor het eerst in jaren weer samen uit eten geweest. Ik vond het erg spannend om met de logeeropvang te beginnen, maar heb er geen moment spijt van gehad. Logeeropvang 17

17 Project: Hulpvragers met Ambulante Begeleiding (gemeente Utrecht) In 2013 is het project Ambulante Begeleiding (samenwerking formele en informele zorg) gecontinueerd met een taakstelling van 24 koppelingen. Met het realiseren van ruim 63 koppelingen is deze taakstelling ruim gehaald. Ambulant begeleiders van o.a. Reinaerde, Bureau Jeugdzorg, Altrecht, SBWU, Kentalis, Abrona, Interakt Contour en MEE weten de weg naar Handjehelpen inmiddels te vinden en brengen hulpvragen in. In onderling overleg wordt afgestemd welke vraag of welk deel van de vraag door Handjehelpen kan worden opgepakt en waar een vrijwilliger of stagiaire ingezet wordt. Op deze manier wordt het mogelijk voor de ambulant begeleider om een stapje terug te doen. De ambulante begeleider van tienermoeder Jessica vertelt: Doordat de stagiaire van Handjehelpen een aantal uren per week Jessica ondersteunt in het toepassen van de opvoedingsvaardigheden die ik haar heb aangeleerd, gaat het proces veel sneller en hoef ik minder vaak langs te komen. Fijn hoor, zo n samenwerking! Participatie pilotproject (Lopik) De gemeente Lopik vraagt haar bijstandsgerechtigden een tegenprestatie te leveren afhankelijk van capaciteiten en beperkingen. Dit in de vorm van een maatschappelijke zinvolle activiteit. In een pilot is gekeken hoe de tegenprestatie het beste vorm kan worden gegeven voor nieuwe bijstandsgerechtigden, maar ook voor mensen die al gebruikmaken van de bijstand. Handjehelpen heeft hierin de uitvoering verzorgd. 18

18 In de pilot is gekeken naar hoe we de mogelijkheden van deze mensen beter kunnen benutten. Er is aandacht voor wat mensen wèl kunnen. Dus ook voor de talenten van mensen die niet in staat zijn volledig te voorzien in hun inkomen. Wat vindt hij/zij leuk om te doen? De deelnemers zijn gekoppeld aan burgers uit Lopik die hulp nodig hebben of met een stichting of lokaal bedrijf. Wijkdiensten (De Bilt) Handjehelpen is betrokken bij het beter invulling geven aan de Wijkdiensten in De Bilt. Wijkdiensten zijn voor álle inwoners van De Bilt die enige ondersteuning nodig hebben. Leeftijd, achtergrond of beperking zijn niet bepalend voor deelname. Klanten die hulp krijgen, betalen een kleine vergoeding. De mensen die hulp geven, dienstverleners, zijn personen die bij een sociale werkvoorziening werkzaam zijn, personen die inburgeren of met een re-integratietraject bezig zijn. De dienstverleners leren te werken bij mensen thuis en krijgen een vrijwilligersvergoeding. In samenwerking met de gemeente De Bilt en de Regionale Sociale Dienst ontwikkelen we de Wijkdiensten tot een vorm van participatie voor kwetsbare burgers. Met de Wijkdiensten lopen we vooruit op de Participatiewet. In 2013 zijn ruim 70 klanten geholpen met verschillende soorten vragen: van maatjescontact, hulp met de computer en samen een stukje wandelen tot licht huishoudelijke werkzaamheden, tuinonderhoud en het samen boodschappen doen. In 2014 zullen de wijkdiensten overgedragen worden aan Stichting Mens De Bilt. Gezelschap 19

19 4 Personeel In 2013 waren bij Handjehelpen 18 medewerkers werkzaam. Onze regiocoördinatoren Wij merken in de gesprekken met de hulpvragers dat zij het soms moeilijk vinden om hulp voor zichzelf te vragen. Ondersteuning in de zorgtaken wordt makkelijker aangevraagd dan een vrijwilliger die komt oppassen. Toch kunnen mantelzorgers of ouders met een kind dat extra zorg vraagt hun taak alleen maar goed blijven uitvoeren als er af en toe even kan worden bijgetankt. Dat kan zijn in de vorm van een middagje winkelen of een avondje samen uitgaan. Ook deze hulpvragen zijn bij ons welkom. 20

20 De organisatie is klein en de lijnen zijn kort. De regiocoördinator is de belangrijkste contactpersoon voor hulpvragers en vrijwilligers en de spil in onze organisatie. Zij koppelen in de eigen regio een hulpvrager aan een vrijwilliger of een stagiaire. De coördinator intensieve begeleiding begeleidt alle tweede- en derdejaars stagiaires. Onze begeleiders stagiaires In november 2013 heeft Annemiek Harberink het team regiocoördinatoren versterkt. Zij is werkzaam in het team Utrecht. Daarnaast zijn er, gezien het groeiende aantal hulpvragers, contracten van medewerkers uitgebreid, waardoor de kwaliteit van de matches tussen vrijwilligers en hulpvragers gewaarborgd kan blijven. In 2013 heeft een aantal vrijwilligers de medewerkers van Handjehelpen ondersteund. Dat varieerden van administratieve medewerking tot nabellen van vrijwilligers en hulpvragers als het uitzoeken van processen en procedures En er is een nieuwe beoordelingssystematiek geïntroduceerd, waarbij het werken met competenties meer aandacht heeft gekregen. 21

21 In 2013 heeft het voltallige team van Handjehelpen zich gebogen over missie, visie en cultuurwaarden. In een aantal sessies zijn vervolgens de speerpunten voor de toekomst vastgesteld. In 2013 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. Met elkaar zijn de volgende cultuurwaarden vastgesteld: 1. Gewoon doen 2. Maatwerk 3. Wederkerigheid 4. Toegankelijkheid 5. Professioneel Ons werkgebied De Ronde Venen Stichtse Vecht De Bilt Woerden Utrecht Zeist Montfoort IJsselstein Oudewater Nieuwegein Lopik Vianen Houten Bunnik Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede 22

22 5 Maatschappelijk betrokken ondernemers Creanet uit Leiden heeft Handjehelpen in 2013 ondersteund in het opzetten van een nieuwe communicatie strategie. Een speciaal woord van dank gaat naar Smaak Ontwerpers uit Utrecht, die ons al jaren ondersteunen. In 2013 is Smaak intensief betrokken geweest bij onze nieuwe huisstijl waarvan het resultaat te zien is in dit verslag. Tjitske Sluis uit Utrecht heeft de fotografie voor haar rekening genomen. Tijdens het Open Jeugd Toernooi 2013 van de tennisclub Breukelen heeft de commissie 800 euro voor Handjehelpen bij elkaar gehaald, door inzet van allerlei sponsoractiviteiten. Op de Skeeler- en Loopronde Maarssenbroek 2013 heeft Handjehelpen geholpen met het inzetten van vrijwilligers. De match is tijdens de beursvloer 2013 in Breukelen met Fysiotherapie Beelen/MTC Breukelen tot stand gekomen. De fysiotherapeuten van Beelen hebben geholpen de skeeleraars en lopers te begeleiden bij lastige stukken in het traject. Alle hulpvragers en vrijwilligers van Handjehelpen werden uitgenodigd om aan de ronde deel te nemen. Laura van Kooten (hulpvrager bij Handjehelpen) heeft de ronde afgelegd in haar rolstoel (hand voortbewogen). Daarna is zij in de elektrische wandelmobiel gestapt van Beelen. 23

23 6 De cijfers: 1300 vrijwilligers en uren hulp Hulpuren Het aantal geboden hulpuren stijgt jaarlijks tussen de 5 en 10 procent, zo ook in In 2013 werd er bijna uren hulp geboden. Het aantal hulpvragers steeg van bijna 1100 in 2012 naar bijna 1300 in Activiteiten De vrijwilligers en stagiaires bieden op veel verschillende manieren hulp. 8% 2% 15% Overname zorg/oppas (passief of actief) Pedagogische speelhulp/ondersteuning 10% 2% 4% 9% 28% Hulp bij hobby binnenshuis Hulp bij vrijetijdsbesteding buitenshuis Gezelschap/luisterend oor Logeren/gastgezin Mobiliteitsvraag (vervoer, leren reizen) Ondersteunen bij dagelijkse activiteiten in en rond huis 20% 2% Ondersteunen hulpvrager bij structureren dagelijks leven Mantelzorgermaatje (gericht op mantelzorger) Ingevulde hulpvragen in gehele werkgebied (% in 2013). 24

24 Stagiaires In 2013 namen stagiaires 32 procent van de hulpuren voor hun rekening, Er waren 225 stagiaires actief: 2 e en 3 e jaars HBO 84 1 e jaars HBO 117 MaS (maatschappelijke stage) 22 MBO4 2 Totaal 225 Vrijwilligers Afgelopen jaar werden 300 nieuwe vrijwilligers (excl. stagiaires) geworven, een record! Er komen veel vrijwilligers binnen via de traditionele kanalen (stukjes in de krant, vrijwilligerscentrales, markten, folders, doelgroepensites op internet en gehoord van familie en kennissen ). Opvallend in 2013 was het toenemende bezoek via de website, via Google en via de sociale media. Handjehelpen staat bijna altijd op de eerste pagina van Google als het gaat om zoekwoorden als vrijwilligerswerk, hulp enzovoorts. Daarvoor gebruiken we de inzet van Adwords. Facebook In 2013 hebben twee studenten van de Hogeschool Utrecht een proefproject gedaan. Zij voeren verschillende acties uit op facebook en wisten het aantal likers in zes maanden op te voeren van 200 naar ruim 600. Opvallend blijft dat nog steeds veel jonge vrijwilligers de weg naar Handjehelpen weten te vinden (de helft van de nieuwe vrijwilligers is jonger dan 35 jaar). Zeker met de stagiaires erbij, heeft Handjehelpen een jong hulpgeversbestand. En dat is belangrijk omdat ook 60 procent van de hulpvragers jonger is dan 30 jaar. 25

25 Leeftijdsverdeling vrijwilligers jr Leeftijdsverdeling van vrijwilligers (excl. stagiaires) in 2013 (% per leeftijdsgroep). Themabijeenkomsten De (gratis) themabijeenkomsten werden ook in 2013 goed bezocht. In 2013 organiseerde Handjehelpen in totaal 10 bijeenkomsten met de thema s: NAH en dementie Autisme Psychische stoornissen Lichamelijke beperkingen Vrijwilligerswerk, hoe sta ik er in? Grenzen stellen en een filmavond met de film Intouchables. 26

26 Hulpvragers Beperkingen hulpvragers Jong dementerend 9% 4% 5% Niet aangeboren hersenletsel Autisme 22% 15% Psychische beperking Zintuigelijke beperking 12% Chronische ziekte Lichamelijke beperking 13% 4% Verstandelijke beperking 16% Gedragsproblemen Beperkingen hulpvragers in gehele werkgebied (% in 2013). 27

27 Cijfers per gemeente Hulpuren aantal uren hulp, gegeven door vrijwilligers en stagiaires Utrecht De Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden Montfoort Oudewater subtotaal Lopik Houten Ijsselstein Nieuwegein Vianen subtotaal De Bilt De Bilt Wijkdiensten Zeist Bunnik Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede subtotaal TOTAAL

28 Koppelingen het totaal aantal matches van een unieke hulpvrager en hulpgever hulpvragers totaal aantal mensen dat hulp vraagt in een jaar

29 Notities 30

30 32

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 In dit Jaarbeeld 2011 o.a. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Stichting Ravelijn

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht

Samen meer mogelijk maken. RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Samen meer mogelijk maken RIBW K/AM koerst (aan) op eigen kracht Onze opdracht RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie