JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN!"

Transcriptie

1 MAATJE GEZOCHT! GEZELSCHAP JAARVERSLAG 2013 HANDJE HELPEN, GEWOON DOEN!

2 Maatje gezocht! vrijwilliger gevonden? Colofon Ontwerp: Smaak ontwerpers, Utrecht Redactie: Annette Mol, Creanet, Leiden Fotografie: Tjitske Sluis, Utrecht Copyright: Het is toegestaan delen uit deze brochure over te nemen met bronvermelding.

3 Inhoud VOORWOORD Inleiding: we helpen graag een handje! Handjehelpen: het antwoord op steeds meer vragen Projecten: samenwerking en innovatie personeel Maatschappelijk betrokken ondernemers De cijfers: 1300 vrijwilligers en uren hulp

4 Hulp bij opvoeding

5 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het 35 ste jaarverslag van Handjehelpen. Net als in voorgaande jaren mogen we terugkijken op een jaar van groei, zowel in het aantal hulpvragers als vrijwilligers. Het was ook een jaar waarin de nieuwe bestuurder haar plek heeft gevonden en wij als Raad van Toezicht ons teamfunctioneren hebben versterkt. Handjehelpen heeft afgelopen jaar goed naar buiten gekeken, de ontwikkelingen op waarde geschat en missie, visie en strategie herijkt. Dat hebben we met elkaar gedaan, met Irene Domburg als bestuurder in een schakelfunctie. Het nieuwe beleid wordt uitgedragen in een nieuwe huisstijl. Zo heeft Handjehelpen 2013 goed gebruikt om zichzelf verder voor te bereiden op de komende decentralisaties in het sociaal domein, met de bijbehorende groeiende rol van de gemeenten. De gemeenten zijn onze belangrijkste financiers. Ze vullen nu hun rol in opdat ze in 2015 klaar staan voor de uitvoering van de nieuwe zorgtaken. De bezuinigingen en invulling van de principes van de participatiemaatschappij zijn daarbij voor hen een grote uitdaging. In beide gevallen kan Handjehelpen veel bieden. Met onze kerncompetentie: het matchen van vrijwilligers en hulpvragers. Dat is onze kracht, ons bestaansrecht en daar zullen we ons op blijven richten. Als Raad van Toezicht zijn we vol vertrouwen dat ook in 2014 de medewerkers en vrijwilligers van Handjehelpen hele goede dingen gaan doen. Handjehelpen heeft daarvoor in 2013 de juiste voorbereidingen getroffen en beschikt over een team van competente en loyale medewerkers. We zijn als Raad van Toezicht dankbaar voor al het werk dat afgelopen jaar weer door het team medewerkers is verzet. We zijn bijzonder verheugd om wederom een mooi verhaal aan u als lezer te kunnen bieden. Een verhaal dat laat zien dat succes een kwestie is van gewoon doen. Namens de Raad van Toezicht, Jacob Jan Feenstra voorzitter 5

6 1 Inleiding We helpen graag een handje! Elk jaar stijgt de vraag naar informele zorg en wordt de druk op mantelzorgers en vrijwilligers groter. Zo ook in Het afgelopen jaar wisten bijna 1300 hulpvragers Handjehelpen te vinden. Met ruim 1300 vrijwilligers en stagiaires hebben we uur ondersteuning geboden. Cijfers waar we trots op zijn. Nog veel trotser zijn we echter op de verhalen achter de cijfers. Het verhaal van de gepensioneerde Theo die na het overlijden van zijn vrouw als vrijwilliger aan de slag is gegaan. Regelmatig werkt hij nu met Kees die NAH heeft in de tuin. Waardoor Theo de dag ineens een stuk makkelijker doorkomt. Terwijl de partner van Kees eindelijk even wat tijd voor haarzelf kan nemen. Of het verhaal van Erika, die zich de hele week kan verheugen op vrijdag. Want dan komt Mariska en gaan ze samen boodschappen doen en ergens wat drinken. Elke vrijdag staat ze nu met plezier op en besteedt ze stiekem wat extra aandacht aan haar uiterlijk. Handjehelpen is een organisatie met een ideaal. We willen mensen met een beperking die hulp nodig hebben ondersteuning en aandacht bieden. En ervoor zorgen dat ook mensen met een beperking aan de maatschappij kunnen blijven deelnemen. De winst is vaak wederzijds. Zowel de vrijwilliger als de hulpvrager profiteren van het contact. Daarom besteden we aan elke koppeling veel tijd en aandacht. Want hoe beter de koppelingen, des te meer mooie verhalen... Irene Domburg directeur/bestuurder N.B. De namen in de korte verhalen in dit jaarverslag zijn gefingeerd. De verhalen zijn echt. 7

7 MAATJE GEZOCHT! EN GEVONDEN?

8 2 Handjehelpen: het antwoord op steeds meer vragen Missie en visie Handjehelpen gelooft in een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarom ondersteunen wij mensen die dat niet vanzelfsprekend kunnen, want iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Doelgroep Onze vrijwilligers en stagiaires ondersteunen kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag dat om extra zorg en aandacht vraagt. Handjehelpen biedt ondersteuning in de thuissituatie, ook aan mantelzorgers en andere gezinsleden. Effecten Door de praktische ondersteuning wordt de druk voor ouders, verzorgers, broers en zussen iets lichter. Daardoor kunnen zij, naast hun rol in de zorg, maatschappelijk actief blijven en hebben zij meer tijd en energie voor andere activiteiten en voor zichzelf. Een moeder van een kind met lichamelijke beperking vertelt: Mijn andere kinderen vinden het leuk dat de stagiaire voor hun broertje komt. Zij spelen mee, waardoor ik eindelijk mijn administratie kan gaan doen. Werkwijze De juiste match tussen hulpvrager en vrijwilliger is cruciaal voor het succes van de koppeling. Handjehelpen stopt veel tijd en aandacht in het maken van de juiste verbinding. Als een hulpvrager zich aanmeldt, gaat de betreffende regiocoördinator van Handjehelpen bij hem of haar op huisbezoek. In het kennismakingsgesprek wordt altijd eerst naar de mogelijkheden en de behoeftes van de hulpvrager gevraagd. Daarna gaat de regiocoördinator op zoek naar een vrijwilliger of stagiaire die past bij de hulpvraag. Vervolgens wordt een inwerk- en proefperiode afgesproken. Deze werkwijze leidt vaak tot langdurige koppelingen, waarbij zowel de belangen van de hulpvrager als die van de vrijwilliger in acht worden genomen. 9

9 In het kort: De hulpvrager bepaalt; De vrijwilliger biedt aan; Handjehelpen maakt de verbinding en begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers. In 2013 is er een tevredenheidsonderzoek onder alle hulpvragers gedaan. Vrijwel alle deelnemers zijn tevreden tot zeer tevreden over de ondersteuning van Handjehelpen. De vrouw van een partner met Niet Aangeboren Hersenletsel geeft aan: Aanvankelijk vond ik het moeilijk om mijn man aan iemand anders toe te vertrouwen, maar als ik zie hoe leuk de vrijwilliger met mijn man omgaat, durf ik nu met een gerust hart een keer weg te gaan. Het Stagebureau Via het Stagebureau koppelt Handjehelpen stagiaires aan de wat complexere hulpvragen. In 2013 zijn 225 eerste-, tweede- en derdejaars HBO studenten vanuit de studierichtingen Pedagogiek, Social Work, Toegepaste Psychologie en SPH via Handjehelpen ingezet bij hulpvragers. Stagiaires die via Handjehelpen stage lopen, worden ingezet vanuit dezelfde uitgangspunten als de vrijwilliger. De opdracht is om met tijd en aandacht voor de hulpvrager te werken en uit te gaan van de hulpvraag, zonder een leidend handelingsplan. Daarnaast kan de stagiaire de lijnen van de formele zorg volgen en eventueel inhoudelijk aansluiten op de methodieken. Op deze manier biedt de stage de aankomende professional ook meerwaarde. De stagiaire ervaart in de praktijk wat de informele zorg kan betekenen voor hulpvragers en zal daardoor veel beter in staat zijn om in de toekomst met de informele hulp te gaan samenwerken. Met name de tweede- en derdejaars stagiaires worden ingezet bij het invullen van complexe hulpvragen en om vragen waarbij ambulante begeleiders uit de formele zorg betrokken zijn. 10

10 Samenwerking met de formele zorg Gezien de noodzaak om kosten in de zorg te verminderen zet de overheid in op meer, betere en efficiëntere samenwerking tussen de formele en informele zorg. Steeds meer wordt verwacht dat de hulpvrager eerst het eigen netwerk of de informele zorg inschakelt en daarna pas de formele zorg. Handjehelpen heeft in 2013 meerdere pilots met diverse zorgaanbieders opgezet. Uit de resultaten blijkt dat de inzet van vrijwilligers en/of stagiaires de formele zorgverleners meer ruimte biedt. Op die manier worden tegen dezelfde kosten meer mensen geholpen, terwijl het welzijn van de hulpvrager gewaarborgd blijft. Samenwerkingsprojecten met formele zorgverleners: Samenwerking Vitras/CMD (Houten, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug) Samen met Vitras/CMD is een project gestart om de eigen kracht van de zorgvragers te bevorderen en de zelfregie te behouden. Net als in andere pilots van Handjehelpen wordt er naast de inzet van formele hulpverlening een vrijwilliger of stagiaire ingezet. Op deze manier kan er met minder formele zorg toch dezelfde resultaten bereikt worden. De doelstelling is om de tevredenheid van de zorgvragers minimaal gelijk te houden t.o.v. zorgverlening zonder informele inzet. Gestreefd wordt naar een toename van de tevredenheid. De start was in september Handjehelpen heeft presentaties gegeven aan de teams van Vitras, Zorg en welzijn en Jeugd en gezin. Inmiddels zijn 17 cases in behandeling genomen, 9 koppelingen gemaakt en voor 3 cases wordt nog een vrijwilliger gezocht. 11

11 Samenwerking MEE Samen met MEE onderzoekt Handjehelpen de mogelijkheden om de inzet van de professionele zorg te verminderen door de inzet van vrijwilligers. Het gaat daarbij niet alleen om het overhevelen van activiteiten, maar ook om het anders te gaan denken. Vanaf november 2013 zijn 10 cliënten voor minimaal 1 jaar gekoppeld aan een vrijwilliger. Met de inzet van de vrijwilliger wordt de inzet van de professionele zorg (deels) voorkomen en is de consulent van MEE minder tijd kwijt aan het traject van de cliënt. Samenwerking Abrona (Woerden) Handjehelpen is gestart met een pilot in Woerden in samenwerking met Abrona. In deze pilot wordt onderzocht of kostenbesparing gerealiseerd kan worden, door vrijwilligers een grotere rol te geven in de ondersteuning bij hulpvragen van cliënten van Abrona. Na het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst zijn in de zomer van 2013 contacten gelegd met de thuisbegeleiders. In september zijn 5 koppelingen gerealiseerd. Een ambulant begeleider bij Abrona: De vraag is of de begeleidingstijd van medewerkers kan verminderen, door een hulpvraag van een cliënt onder te brengen bij een vrijwilliger. Mooie gedachtegang, maar durf ik een stuk van mijn werk los te laten? En levert een vrijwilliger wel voldoende ondersteuning, of misschien juist wel meer? Eerlijk is eerlijk, er valt hierin wel iets te veranderen, maar durf ik dit wel aan? Op naar mijn cliënt die ik hiervoor op het oog heb. Ik vertel haar over de pilot. En wat blijkt? Ze staat ervoor open! Ze vertelt dat ze dit aandurft door het vertrouwen dat ze in mij heeft. De vrijwilliger heeft ook aandacht voor mijn cliënt, er wordt naar haar geluisterd en ze accepteert de handreiking die haar geboden wordt. Mijn cliënt geniet van de aandacht, ze heeft nu twee mensen die haar belangrijk vinden. De vrijwilliger ondersteunt mijn cliënt zodat ze meer gaat bewegen. Ze wil graag afvallen. De eerste stap, een rondje wandelen, is gemaakt. En dit terwijl zij het heel spannend vindt om naar buiten te gaan. Voor deze hulpvraag hoef ik nu niet meer langs te komen bij mijn cliënt. De vrijwilliger gaat met haar 12

12 naar buiten en misschien kunnen ze binnenkort ook samen boodschappen gaan doen. Tijdens mijn wekelijkse bezoek had ik dat allemaal niet gered in mijn eentje. De eerste indruk van ons alle drie is positief. Ik ben nieuwsgierig naar hoe het over een jaar zal zijn. Samenwerking U-Centraal U-Centraal en Handjehelpen werkten in 2013 samen om invulling te geven aan de zogenaamde nieuwe werkwijze, waarbij de focus wordt gelegd op de kwetsbare positie van mensen en het versterken van de zelfredzaamheid. Handjehelpen levert vrijwillige inzet in opdracht van U-Centraal t.b.v. haar cliënten. Centraal staan een laagdrempelige ondersteuning, toegankelijke hulpverlening en sociale deelname. De nadruk wordt gelegd op het voorkomen dat mensen afglijden naar een marginaal bestaan, sociaal isolement of dakloosheid. Inmiddels zijn de eerste koppelingen een feit. Pilot Stichtse Vecht - Handjehelpen/Careyn (Stichtse Vecht) In 2013 stimuleerde de gemeente Stichtse Vecht dat er 15 hulpvragen van Careyn Algemeen Maatschappelijk Werk door Handjehelpen ingevuld zouden gaan worden. Met als doel dat de formele zorg in diezelfde tijd meer vragen kan oppakken. Hierbij gaat de professionele kracht op een andere manier naar de hulpvragen kijken: gekanteld denken. Sommige maatschappelijk werkers liepen in dit denken voorop, waarbij een maatschappelijk werker aangaf: Het wordt steeds meer een sport om te bedenken welke vragen aan Handjehelpen doorgegeven kunnen worden, ik ga er steeds meer lol in krijgen. Kortom een leerzaam traject die we ingeslagen zijn en waarmee zowel Algemeen Maatschappelijk Werk Careyn als Handjehelpen doorgaan om elkaar daarin optimaal te vinden. 13

13 MAATJE GEZOCHT! SAMEN NAAR BUITEN Pilot gekanteld gesprek (Utrechtse Heuvelrug) Handjehelpen is betrokken geweest in een pilot over de nieuwe (gekantelde) manier van werken, met als doel verschuiving van formele naar informele zorg, toename van participatie en meer gebruik van bestaande collectieve voorzieningen in de wijk. Hierbij werd gebruik gemaakt van het aanbod van inwoners (vrijwilligers, arbeidsparticipatie), wat zal leiden tot maatschappelijke meerwaarde (eigen waarde inwoner, maatschappelijke betrokkenheid, acceptatie). In Driebergen Noord-Oost en Driebergen Zuid-West zijn vele gesprekken door formele en informele aanbieders met de burgers gehouden. In 2014 zal de pilot een vervolg krijgen in de gemeente. 14

14 3 Projecten: samenwerking en innovatie Projecten zijn belangrijk voor Handjehelpen, omdat projecten de ruimte voor innovatie creëren. Alle nieuwe diensten worden op projectbasis ontwikkeld. In 2013 is een groot aantal projecten uitgevoerd. Veel projecten worden in samenwerking met andere organisaties uitgevoerd, zoals MEE en lokale welzijnsinstellingen. Project: Maatjes voor Jong Dementerenden (alle gemeenten) In 2010 startten we het project Maatjes voor Jong Dementerenden met financiële steun van het Oranjefonds en het Skanfonds ( ). We hebben ondertussen 50 getrainde maatjes en 61 geslaagde koppels. Een aantal gemeenten overweegt verdere financiering. Het maatjesproject is een bescheiden vorm van dienstverlening met als belangrijk resultaat dat de dementerende langer én prettiger in zijn eigen, vertrouwde omgeving kan blijven. In het project worden mensen met dementie door hun maatje uitgedaagd om iets te ondernemen waarvan ze weer energie krijgen en waardoor ze weer vertrouwen in zichzelf krijgen. De geboden hulp bestaat uit een paar uurtjes per week wandelen, fietsen of tennissen; het delen van het verdriet om de ziekte; het samen plezier hebben om de dingen die goed gaan. Het praten over de worstelingen en over de angsten die gepaard gaan met de ziekte. En soms samen lachen om de dingen die zo vreselijk verkeerd kunnen gaan. Daarnaast, en minstens zo belangrijk, is het belang van de mantelzorger. Ook de mantelzorger is blij met een maatje, vooral omdat die naast hem staat en geen hulpverlener is. Een maatje voelt snel vertrouwd en men kan dus met een gerust hart en zonder zich zorgen te hoeven maken of zich schuldig te voelen, iets voor zichzelf gaan doen. De mantelzorger raakt minder snel overbelast omdat hij enerzijds zijn zorgen kan delen met het maatje én anderzijds de zorg even kan overdragen. 15

15 Project: Maatjes voor hulpvragers met Niet Aangeboren Hersenletsel (alle gemeenten) In 2013 is het project Maatjes voor mensen met NAH van start gegaan met financiële steun van het VSB fonds, Stichting Dijkverzwaring, Skanfonds, Fonds RCOAK en KF Heinfonds. De vraag naar een vrijwilliger voor iemand met hersenletsel neemt gestaag toe. De formele zorg weet Handjehelpen inmiddels goed te vinden. In het kader van de kanteling in de zorg maken zij steeds meer gebruik van het eigen sociale netwerk van de hulpvrager of van een zorgvrijwilliger. De eerste twintig succesvolle koppelingen zijn een feit! Sommige van deze koppelingen vragen veel begeleiding. Het gaat hier meestal om mensen waar geen mantelzorger bij betrokken is óf waar de mantelzorger zwaar overbelast is. Voor iemand met hersenletsel is het vaak moeilijk om zich staande te houden in de samenleving. Je ook nog moeten inleven in een ander of dankbaar moeten zijn voor wat de ander voor je doet, is dan een brug te ver. Dit kan voor de vrijwilliger een extra zware factor zijn. Handjehelpen is hier alert op en geeft plaatsvervangend de vrijwilliger de aandacht en dank die hij nodig heeft. Door middel van training, coachende gesprekken en intervisie, krijgt de vrijwilliger kennis en begrip mee, waardoor hij verrijkt wordt en zijn vrijwilligerswerk als een uitdaging ziet. Want dat hij er toe doet, dat staat buiten kijf! Samenwerking Vriendenkringen (Utrecht, Houten, Nieuwegein) Het project Vriendenkringen is een samenwerking tussen De Wilg, MEE Utrecht, Gooi en Vecht en Handjehelpen. Vrijwilligers helpen met het opzetten en begeleiden van Vriendenkringen van mensen met een licht verstandelijke beperking of die moeilijk lerend zijn. De hulpvragers zijn doorgaans tussen de 20 en 30 jaar en wonen (begeleid) zelfstandig. 16

16 Deelnemers aan een Vriendenkring spreken regelmatig bij iemand thuis af of ondernemen gezamenlijk iets. Zij doen dit zo zelfstandig mogelijk en worden hierbij ondersteund door een vrijwilliger of stagiaire. Een Vriendenkring voorkomt eenzaamheid en zorgt ervoor dat mensen blijven meedoen in de maatschappij. Het doel is dat mensen na verloop van tijd op eigen kracht hun Vriendenkring onderhouden. Uitgangspunt daarbij is dat de deelnemers maximaal twee jaar worden ondersteund. Project: Logeeropvang (gemeente Utrecht) In 2011 is Handjehelpen gestart met informele logeeropvang voor kinderen met een beperking. Handjehelpen heeft al veel ervaring met het vinden van logeergezinnen. In 2013 zijn er 24 logeetjes gekoppeld aan een fijne logeeropvang. De zorg voor een kind met een beperking kan voor ouders heel intensief zijn. Als gevolg van de AWBZ-pakketmaatregelen raken veel gezinnen hun indicatie kortdurend verblijf kwijt of komen hier in het vervolg niet meer voor in aanmerking. Logeeropvang via Handjehelpen biedt de mogelijkheid om een keer per maand de zorg voor een kind in handen van een goed geschoold en begeleid vrijwilligersgezin te geven. MEE Utrecht, Gooi en Vecht wijst ouders op deze mogelijkheid en verwijst ze door naar Handjehelpen. De ouders van Marjan vertellen: Onze dochter heeft het syndroom van Down. Eens per maand gaat zij een nachtje uit logeren en zij geniet er ontzettend van! En wij ook. Onlangs zijn mijn man en ik voor het eerst in jaren weer samen uit eten geweest. Ik vond het erg spannend om met de logeeropvang te beginnen, maar heb er geen moment spijt van gehad. Logeeropvang 17

17 Project: Hulpvragers met Ambulante Begeleiding (gemeente Utrecht) In 2013 is het project Ambulante Begeleiding (samenwerking formele en informele zorg) gecontinueerd met een taakstelling van 24 koppelingen. Met het realiseren van ruim 63 koppelingen is deze taakstelling ruim gehaald. Ambulant begeleiders van o.a. Reinaerde, Bureau Jeugdzorg, Altrecht, SBWU, Kentalis, Abrona, Interakt Contour en MEE weten de weg naar Handjehelpen inmiddels te vinden en brengen hulpvragen in. In onderling overleg wordt afgestemd welke vraag of welk deel van de vraag door Handjehelpen kan worden opgepakt en waar een vrijwilliger of stagiaire ingezet wordt. Op deze manier wordt het mogelijk voor de ambulant begeleider om een stapje terug te doen. De ambulante begeleider van tienermoeder Jessica vertelt: Doordat de stagiaire van Handjehelpen een aantal uren per week Jessica ondersteunt in het toepassen van de opvoedingsvaardigheden die ik haar heb aangeleerd, gaat het proces veel sneller en hoef ik minder vaak langs te komen. Fijn hoor, zo n samenwerking! Participatie pilotproject (Lopik) De gemeente Lopik vraagt haar bijstandsgerechtigden een tegenprestatie te leveren afhankelijk van capaciteiten en beperkingen. Dit in de vorm van een maatschappelijke zinvolle activiteit. In een pilot is gekeken hoe de tegenprestatie het beste vorm kan worden gegeven voor nieuwe bijstandsgerechtigden, maar ook voor mensen die al gebruikmaken van de bijstand. Handjehelpen heeft hierin de uitvoering verzorgd. 18

18 In de pilot is gekeken naar hoe we de mogelijkheden van deze mensen beter kunnen benutten. Er is aandacht voor wat mensen wèl kunnen. Dus ook voor de talenten van mensen die niet in staat zijn volledig te voorzien in hun inkomen. Wat vindt hij/zij leuk om te doen? De deelnemers zijn gekoppeld aan burgers uit Lopik die hulp nodig hebben of met een stichting of lokaal bedrijf. Wijkdiensten (De Bilt) Handjehelpen is betrokken bij het beter invulling geven aan de Wijkdiensten in De Bilt. Wijkdiensten zijn voor álle inwoners van De Bilt die enige ondersteuning nodig hebben. Leeftijd, achtergrond of beperking zijn niet bepalend voor deelname. Klanten die hulp krijgen, betalen een kleine vergoeding. De mensen die hulp geven, dienstverleners, zijn personen die bij een sociale werkvoorziening werkzaam zijn, personen die inburgeren of met een re-integratietraject bezig zijn. De dienstverleners leren te werken bij mensen thuis en krijgen een vrijwilligersvergoeding. In samenwerking met de gemeente De Bilt en de Regionale Sociale Dienst ontwikkelen we de Wijkdiensten tot een vorm van participatie voor kwetsbare burgers. Met de Wijkdiensten lopen we vooruit op de Participatiewet. In 2013 zijn ruim 70 klanten geholpen met verschillende soorten vragen: van maatjescontact, hulp met de computer en samen een stukje wandelen tot licht huishoudelijke werkzaamheden, tuinonderhoud en het samen boodschappen doen. In 2014 zullen de wijkdiensten overgedragen worden aan Stichting Mens De Bilt. Gezelschap 19

19 4 Personeel In 2013 waren bij Handjehelpen 18 medewerkers werkzaam. Onze regiocoördinatoren Wij merken in de gesprekken met de hulpvragers dat zij het soms moeilijk vinden om hulp voor zichzelf te vragen. Ondersteuning in de zorgtaken wordt makkelijker aangevraagd dan een vrijwilliger die komt oppassen. Toch kunnen mantelzorgers of ouders met een kind dat extra zorg vraagt hun taak alleen maar goed blijven uitvoeren als er af en toe even kan worden bijgetankt. Dat kan zijn in de vorm van een middagje winkelen of een avondje samen uitgaan. Ook deze hulpvragen zijn bij ons welkom. 20

20 De organisatie is klein en de lijnen zijn kort. De regiocoördinator is de belangrijkste contactpersoon voor hulpvragers en vrijwilligers en de spil in onze organisatie. Zij koppelen in de eigen regio een hulpvrager aan een vrijwilliger of een stagiaire. De coördinator intensieve begeleiding begeleidt alle tweede- en derdejaars stagiaires. Onze begeleiders stagiaires In november 2013 heeft Annemiek Harberink het team regiocoördinatoren versterkt. Zij is werkzaam in het team Utrecht. Daarnaast zijn er, gezien het groeiende aantal hulpvragers, contracten van medewerkers uitgebreid, waardoor de kwaliteit van de matches tussen vrijwilligers en hulpvragers gewaarborgd kan blijven. In 2013 heeft een aantal vrijwilligers de medewerkers van Handjehelpen ondersteund. Dat varieerden van administratieve medewerking tot nabellen van vrijwilligers en hulpvragers als het uitzoeken van processen en procedures En er is een nieuwe beoordelingssystematiek geïntroduceerd, waarbij het werken met competenties meer aandacht heeft gekregen. 21

21 In 2013 heeft het voltallige team van Handjehelpen zich gebogen over missie, visie en cultuurwaarden. In een aantal sessies zijn vervolgens de speerpunten voor de toekomst vastgesteld. In 2013 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl. Met elkaar zijn de volgende cultuurwaarden vastgesteld: 1. Gewoon doen 2. Maatwerk 3. Wederkerigheid 4. Toegankelijkheid 5. Professioneel Ons werkgebied De Ronde Venen Stichtse Vecht De Bilt Woerden Utrecht Zeist Montfoort IJsselstein Oudewater Nieuwegein Lopik Vianen Houten Bunnik Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede 22

22 5 Maatschappelijk betrokken ondernemers Creanet uit Leiden heeft Handjehelpen in 2013 ondersteund in het opzetten van een nieuwe communicatie strategie. Een speciaal woord van dank gaat naar Smaak Ontwerpers uit Utrecht, die ons al jaren ondersteunen. In 2013 is Smaak intensief betrokken geweest bij onze nieuwe huisstijl waarvan het resultaat te zien is in dit verslag. Tjitske Sluis uit Utrecht heeft de fotografie voor haar rekening genomen. Tijdens het Open Jeugd Toernooi 2013 van de tennisclub Breukelen heeft de commissie 800 euro voor Handjehelpen bij elkaar gehaald, door inzet van allerlei sponsoractiviteiten. Op de Skeeler- en Loopronde Maarssenbroek 2013 heeft Handjehelpen geholpen met het inzetten van vrijwilligers. De match is tijdens de beursvloer 2013 in Breukelen met Fysiotherapie Beelen/MTC Breukelen tot stand gekomen. De fysiotherapeuten van Beelen hebben geholpen de skeeleraars en lopers te begeleiden bij lastige stukken in het traject. Alle hulpvragers en vrijwilligers van Handjehelpen werden uitgenodigd om aan de ronde deel te nemen. Laura van Kooten (hulpvrager bij Handjehelpen) heeft de ronde afgelegd in haar rolstoel (hand voortbewogen). Daarna is zij in de elektrische wandelmobiel gestapt van Beelen. 23

23 6 De cijfers: 1300 vrijwilligers en uren hulp Hulpuren Het aantal geboden hulpuren stijgt jaarlijks tussen de 5 en 10 procent, zo ook in In 2013 werd er bijna uren hulp geboden. Het aantal hulpvragers steeg van bijna 1100 in 2012 naar bijna 1300 in Activiteiten De vrijwilligers en stagiaires bieden op veel verschillende manieren hulp. 8% 2% 15% Overname zorg/oppas (passief of actief) Pedagogische speelhulp/ondersteuning 10% 2% 4% 9% 28% Hulp bij hobby binnenshuis Hulp bij vrijetijdsbesteding buitenshuis Gezelschap/luisterend oor Logeren/gastgezin Mobiliteitsvraag (vervoer, leren reizen) Ondersteunen bij dagelijkse activiteiten in en rond huis 20% 2% Ondersteunen hulpvrager bij structureren dagelijks leven Mantelzorgermaatje (gericht op mantelzorger) Ingevulde hulpvragen in gehele werkgebied (% in 2013). 24

24 Stagiaires In 2013 namen stagiaires 32 procent van de hulpuren voor hun rekening, Er waren 225 stagiaires actief: 2 e en 3 e jaars HBO 84 1 e jaars HBO 117 MaS (maatschappelijke stage) 22 MBO4 2 Totaal 225 Vrijwilligers Afgelopen jaar werden 300 nieuwe vrijwilligers (excl. stagiaires) geworven, een record! Er komen veel vrijwilligers binnen via de traditionele kanalen (stukjes in de krant, vrijwilligerscentrales, markten, folders, doelgroepensites op internet en gehoord van familie en kennissen ). Opvallend in 2013 was het toenemende bezoek via de website, via Google en via de sociale media. Handjehelpen staat bijna altijd op de eerste pagina van Google als het gaat om zoekwoorden als vrijwilligerswerk, hulp enzovoorts. Daarvoor gebruiken we de inzet van Adwords. Facebook In 2013 hebben twee studenten van de Hogeschool Utrecht een proefproject gedaan. Zij voeren verschillende acties uit op facebook en wisten het aantal likers in zes maanden op te voeren van 200 naar ruim 600. Opvallend blijft dat nog steeds veel jonge vrijwilligers de weg naar Handjehelpen weten te vinden (de helft van de nieuwe vrijwilligers is jonger dan 35 jaar). Zeker met de stagiaires erbij, heeft Handjehelpen een jong hulpgeversbestand. En dat is belangrijk omdat ook 60 procent van de hulpvragers jonger is dan 30 jaar. 25

25 Leeftijdsverdeling vrijwilligers jr Leeftijdsverdeling van vrijwilligers (excl. stagiaires) in 2013 (% per leeftijdsgroep). Themabijeenkomsten De (gratis) themabijeenkomsten werden ook in 2013 goed bezocht. In 2013 organiseerde Handjehelpen in totaal 10 bijeenkomsten met de thema s: NAH en dementie Autisme Psychische stoornissen Lichamelijke beperkingen Vrijwilligerswerk, hoe sta ik er in? Grenzen stellen en een filmavond met de film Intouchables. 26

26 Hulpvragers Beperkingen hulpvragers Jong dementerend 9% 4% 5% Niet aangeboren hersenletsel Autisme 22% 15% Psychische beperking Zintuigelijke beperking 12% Chronische ziekte Lichamelijke beperking 13% 4% Verstandelijke beperking 16% Gedragsproblemen Beperkingen hulpvragers in gehele werkgebied (% in 2013). 27

27 Cijfers per gemeente Hulpuren aantal uren hulp, gegeven door vrijwilligers en stagiaires Utrecht De Ronde Venen Stichtse Vecht Woerden Montfoort Oudewater subtotaal Lopik Houten Ijsselstein Nieuwegein Vianen subtotaal De Bilt De Bilt Wijkdiensten Zeist Bunnik Utrechtse Heuvelrug Wijk bij Duurstede subtotaal TOTAAL

28 Koppelingen het totaal aantal matches van een unieke hulpvrager en hulpgever hulpvragers totaal aantal mensen dat hulp vraagt in een jaar

29 Notities 30

30 32

Handjehelpen in het kort 1. 1. Voorwoord 2. 2. Handjehelpen: het antwoord op steeds meer vragen 4. 3. Projecten 8. 4. Personeel 16

Handjehelpen in het kort 1. 1. Voorwoord 2. 2. Handjehelpen: het antwoord op steeds meer vragen 4. 3. Projecten 8. 4. Personeel 16 Inhoud Handjehelpen in het kort 1 1. Voorwoord 2 2. Handjehelpen: het antwoord op steeds meer vragen 4 3. Projecten 8 4. Personeel 16 5. Betrokken ondernemen 17 6. De cijfers 18 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Inhoud. 1. Handjehelpen... 2. 2. Verschillende hulpvragen... 4. 3. Onze werkwijze... 7. 4. (On)kosten en vergoedingen... 11

Inhoud. 1. Handjehelpen... 2. 2. Verschillende hulpvragen... 4. 3. Onze werkwijze... 7. 4. (On)kosten en vergoedingen... 11 Inhoud 1. Handjehelpen... 2 2. Verschillende hulpvragen... 4 3. Onze werkwijze... 7 4. (On)kosten en vergoedingen... 11 5. Handig om te weten... 13 Aanmelden als vrijwilliger, stagiaire of als hulpvrager

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HANDJEHELPEN, GEWOON DOEN!

JAARVERSLAG 2014 HANDJEHELPEN, GEWOON DOEN! MAATJE GEZOCHT! GEZELSCHAP JAARVERSLAG 2014 HANDJEHELPEN, GEWOON DOEN! MAATJE GEZOCHT! VRIJWILLIGER GEVONDEN? Colofon Ontwerp: Smaak ontwerpers, Utrecht Redactie: Jos Balk, Jeanet Nijeboer Fotografie:

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016

MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 MANTELZORG Presentatie voor Netwerk Informeel Overleg Oudewater Ellen Joormann, trainer Mezzo 15 november 2016 Mezzo Landelijke vereniging voor iedereen die voor een naaste zorgt Mezzo: Wij vinden het

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Meedoen mogelijk maken! MEE Samen (regio s Veluwe Overijssel Twente) 36 gemeenten 300

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein

Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein Vrijwillige Thuishulp als onderdeel van het sociale domein preventief, signalerend en klant centraal Cintha Tubbing, december 2013 Een korte kennismaking met de organisatie Versa Welzijn de dienst VTH

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrije tijd & Sport Ik wil graag dat mijn kind leert zwemmen, maar hij past niet in zo n grote groep. Kan het ook anders? Er is vast wel een (gezelligheids)

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2. Het gesprek voorbereiden 3. Tot slot Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 5 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 6 De gemeente... 6 Het Wmoloket... 6 Het gesprek... 7 2. Het gesprek voorbereiden... 8 Woonsituatie... 9 Huishouden...

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST

een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST een helpende hand luisterend oor steun in de rug NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST NETWERK VRIJWILLIGE THUISHULP ZEIST Wie zijn wij? In het Netwerk Vrijwillige Thuishulp werken een tiental organisaties

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm

zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm zorgen voor elkaar over mantelzorgers met een migranten achtergrond stamm Mantelzorg is... Mooi De hulpvrager is je dankbaar, mantelzorg geeft veel voldoening Divers De taken lopen uiteen: huishoudelijke

Nadere informatie

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL

Banen en vestigingen per gemeente [2010] ALLE BANEN BE Nijverheid TOTAAL Banen en vestigingen per gemeente 2009-2010 [2010] ALLE BANEN 2010 0305 ABCOUDE 280 92 217 619 18 97 55 34 15 364 69 55 135 258 76 46 2.430 0307 AMERSFOORT 223 5.055 3.588 14.405 3.442 2.448 4.468 4.156

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding

Dat is mensenwerk. Wonen met ondersteuning en zorg bij Reinaerde. Voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Ambulante Begeleiding REINAERDE Dat is mensenwerk 1 met ondersteuning en zorg bij Reinaerde Voor volwassenen met een verstandelijke beperking Ambulante Begeleiding Op zoek naar een woning Individueel met begeleiding in de buurt

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Je hoeft het niet in je eentje te doen!

Je hoeft het niet in je eentje te doen! Cliëntondersteuning Je hoeft het niet in je eentje te doen! Advies en ondersteuning nodig bij uw vragen over financiën, inkomen, onderwijs, opvoeding, vrije tijd, werk, wonen of zorg? Cliëntondersteuning

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Veranderingen in het Sociaal Domein

Veranderingen in het Sociaal Domein Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Veranderingen in het Sociaal Domein Themabijeenkomst Ouderen in Leidsche Rijn 13 november 2013 Decentralisaties van Rijk naar Gemeente: AWBZ Jeugdzorg Participatiewet

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps

een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps 4 een zelfstandiger leven dankzij het gebruik van apps Cliënten moeten zo min mogelijk afhankelijk zijn van zorgprofessionals. Jan Alblas, directeur Pameijer een zelfstandiger leven dankzij het gebruik

Nadere informatie

1. Basisgegevens - Thuisbegeleiding door stagiairs

1. Basisgegevens - Thuisbegeleiding door stagiairs 1. Basisgegevens - Thuisbegeleiding door stagiairs Titel initiatief: Naam: Organisatie: Thema initiatief: Betrouwbaarheid meeting: Thuisbegeleiding door stagiairs Sylvia Cox Ravelijn Welzijn, zorg en participatie

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving.

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Woon je zelfstandig of binnen je gezin en heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u informatie en advies over:

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Meer info over Prisma en WMO?

Meer info over Prisma en WMO? Meer info over Prisma en WMO? wmo@prismanet.nl www.prismanet.nl Plan een bezoekje! U kunt het Prisma-aanbod pas echt ervaren als u het ook met eigen ogen gezien heeft. Prisma heet u van harte welkom voor

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Inhoud. 1. Voorwoord Handjehelpen slaat bruggen Projecten Personeel Betrokken ondernemen

Inhoud. 1. Voorwoord Handjehelpen slaat bruggen Projecten Personeel Betrokken ondernemen Inhoud 1. Voorwoord 2 2. Handjehelpen slaat bruggen 4 3. Projecten 10 4. Personeel 15 5. Betrokken ondernemen 18 6. De cijfers 20 Handjehelpen in het kort 25 Dit is een uitgave van Stichting Thuishulpcentrale,

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou!

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn wij we zijn er voor jou! Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Dit zijn wij we zijn er voor jou! Graag stellen we ons voor! Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking op het gebied

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland

MEE Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland MEE Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) in Zeeland Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie