Leisure Port. Jaarplan 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leisure Port. Jaarplan 2013"

Transcriptie

1 1 Leisure Port Jaarplan 2013

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg. Stichting Leisure Port is een publiek-private samenwerking tussen de gemeenten en het toeristisch recreatieve bedrijfsleven in Noord-Limburg. Het jaarplan is een resultante van het businessplan 2013 t/m 2016 wat uw gemeente in juni 2012 heeft ontvangen en geaccordeerd. Met de activiteiten genoemd in het jaarplan wil Leisure Port de vrije tijd sector in Noord-Limburg versterken, beter profileren en de bekendheid van de streek vergroten. In de stichting zijn een vijftal lokale toeristisch recreatieve platforms vertegenwoordigd, te weten: Maasduinen-Venlo, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Rijk van Venray en Leudal. De jaarplannen van de lokale platforms en Stichting Leisure Port zijn op elkaar afgestemd en samen met de lokale platforms heeft Leisure Port de inzet van middelen en mensen voor 2013 bepaald. In bijlage 2 vindt u een samenvatting van de korte en lange termijn doelstellingen van de locale platforms gezamenlijk en wat ieder platform individueel karakteriseert. Met VVV Midden-Limburg voert Leisure Port de directie over het Routebureau Noord- en Midden Limburg en tezamen met deze partner is overeen gekomen om een gemeenschappelijk budget in te zetten om Noord- en Midden-Limburg als fietsregio op de kaart te zetten. Behalve met de bovenstaande organisatie is tevens rekening gehouden met de inzet van middelen van campagnes waarin Leisure Port een bijdrage levert, zoals: De SVL campagne Limburg, liefde voor het leven De Coolbreaks campagne van RBTKan en 2-Land De campagne van Region ohne Grenzen waarin LEISURE PORT, samen met de Floriade en 2- Land invulling geeft. De Hoofdstad van de Smaak campagne wanneer Regio Venlo in 2013, Regio van de Smaak is De activiteiten rondom het nieuwe Euregionale project dagtoerisme met VVV Midden- Limburg en Tourismus Niederrhein. Het streven is geweest om zoveel mogelijk middelen in te zetten op aanvullende doelgroepen en kanalen. Het jaarplan geeft inzicht in de uitgangspunten en de doelstellingen zover ons nu bekend zijn. Het kan zijn dat er naar aanleiding van nieuwe inzichten in de loop van 2013 accentverschuivingen plaatsvinden in het budget. Dat geldt tevens voor majeure projecten waaraan Leisure Port heeft afgesproken deel te nemen zoals Regio Venlo, hoofdstad van de smaak en het euregionale project omtrent dagtoerisme. Over deze projecten is in dit jaarplan nog niets opgenomen omdat de details van deze projecten nog niet bekend zijn. De bijdrage die Leisure Port gaat leveren wordt vergoed maar de vergoeding van deze projecten is eveneens niet meegenomen in dit jaarplan. Met vriendelijke groet, Ilse Lenders Directeur a.i. Leisure Port 2

3 Inhoudsopgave Uitgangspunten p. 4 Korte omschrijving van de activiteiten in 2011 en 2012 p. 4 Cijfers p. 5 Focus in activiteiten voor 2013 p. 6 Doelgroepen 2013 p. 7 Positionering 2013 p. 8 Marketing communicatieplan voor 2013 en verder p.8 Bijlage 1 p. 15 Bijlage 2 p. 17 3

4 Uitgangspunten Het businessplan Leisure Port 2013 t/m 2016 geldt als uitgangspunt voor het toekennen van capaciteit en middelen aan activiteiten in Zoals in het businessplan omschreven is Leisure Port in 2016 ontwikkeld tot een maatschappij voor vrijetijdsvoorzieningen. Kernbegrippen die de visie ondersteunen zijn daarbij proactiviteit in het vermarkten van de vrijetijdsvoorzieningen in de regio en werken vanuit gezamenlijkheid om de regio op de kaart te zetten. Leisure Port wil daarbij groeien vanuit een rol waarbij ze het aanbod van vrijetijdsbesteding bij elkaar brengt naar een rol waarbij ze, op basis van kennis van de doelgroep en de mogelijkheden binnen de markt, het aanbod niet alleen in kaart brengt maar ook actief beïnvloedt. Om dit te realiseren wil zij de volgende zaken ondernemen: Het in stand houden van de Toeristische Informatie Voorziening (TIV) met de inzet van marketing campagnes In stand houden van de persoonlijke informatieverstrekking via, bij voorkeur VVV agentschappen bij derden Gebruik maken van het VVV Nederland merk in haar uitingen Een groei onder het aantal kleine ondernemers in de vrijetijdssector verbonden aan Leisure Port realiseren Een groei in het aantal ondernemers uit verwante branches verbonden aan Leisure Port realiseren Een geografische uitbreiding van platforms Structureel onderzoek naar wensen van de huidige consumenten Advisering richting ondernemers en overheid Korte omschrijving activiteiten in 2011 en 2012 Leisure Port is een samenvoeging van activiteiten van de Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg. In 2011 heeft Stichting Toerisme Noord-Limburg gezorgd voor een adequate afhandeling van informatie aanvragen van consumenten via de website, de telefoon en aan de balie van de vestigingen. Tevens heeft zij de kaartverkoop van diverse evenementen aangeboden met als grootste omzetbijdrager Floriade. In 2011 was Stichting Toerisme Noord-Limburg formulenemer van het merk VVV Nederland en heeft in die hoedanigheid de verplichtingen, zoals de verkoop van VVV Iris cheques en Nationale dinerbonnen, die bij het contract horen uitgevoerd. Stichting Promotie Noord-Limburg heeft zich verder ingezet voor het verbeteren van de zichtbaarheid van het aanbod van toerisme en recreatie in Noord-Limburg met de uitbouw van TIV. Naast het voortdurend up to date houden van de informatie en kwaliteitscontrole op de ingebrachte informatie is veel geïnvesteerd in het optimaal gebruik maken van de Floriade. Zo is het volledige aanbod van leden van de toeristisch recreatieve platforms geïntegreerd op de website van de Floriade en hebben we een expositieruimte ingericht op het Floriade terrein. Voor meer details met betrekking tot de promotionele activiteiten en samenwerking die betrekking hebben op de Floriade verwijzen we u graag naar bijlage 1. In deze bijlage vindt u tevens een kort overzicht van andere activiteiten rondom het verhogen van de zichtbaarheid van Noord-Limburg. 4

5 Cijfers Uit de trendrapportage , uitgevoerd door de provincie Limburg, blijkt dat het aantal vakanties ten opzichte van met 5% is gedaald. Het aantal overnachtingen is in deze periode gestegen met 10%. Maar de bestedingen zijn ten opzichte van gedaald met 8% naar 26,10 p.p.p.d. De verwachting is dat de inzet van promotionele activiteiten van SPNL en STNL heeft gezorgd voor een minder sterke daling van het aantal vakanties. In 2011 hadden we namelijk op de Nederlandse website meer dan bezoekers, op de Duitse website meer dan bezoekers en op de touchscreens gezamenlijk meer dan bezoekers. De conversie van deze bezoekers ligt gemiddeld op meer dan 6%. Dat betekent dat 6% van de bezoekers overgaat tot een actie. Globaal is 1 miljoen omzet via de website en de touchscreens gerealiseerd. Daarbij zijn de reserveringen direct in een reserveringssysteem bij een bedrijf niet meegenomen. Doen we dat wel dan is het gangbaar in de markt om het bedrag met drie te vermenigvuldigen. 5

6 Focus in activiteiten voor 2013 Het businessplan Leisure Port 2013 t/m 2016 geldt als uitgangspunt voor het toekennen van capaciteit en middelen aan activiteiten in Het verder uitbouwen van de zichtbaarheid van Noord-Limburg neemt ook in dit businessplan (zoals ook in dat van ) een meerderheid van de budgetten voor zijn rekening. Grofweg willen we voor 2013: Ondernemers blijven betrekken door ontwikkeling van campagnes en producten om het merk Noord-Limburg sterker te maken; Het aanbod kwalitatief op peil houden door een goed content beheer; De persoonlijke informatieverstrekking in stand houden via, bij voorkeur VVV agentschappen bij derden Het VVV Nederland merk opnemen in al onze communicatiemiddelen om de zichtbaarheid van Noord-Limburg te versterken met dit krachtige en betrouwbare merk Het aanbod verbreden door samenwerking aan te gaan op gebied van informatie-uitwisseling met aangrenzende organisaties en branches zoals Venlo Partners, Regio Venlo, kunst en cultuur, detailhandel en agri business waardoor we ook de inwoners van de regio beter kunnen betrekken bij de recreatieve activiteiten die hier plaatsvinden. Het aanbod verbreden door samenwerking aan te gaan met aangrenzende regio s zoals Midden-Limburg (Leudal) Niederrhein, Zuid-Oost Brabant (Land van Cuijk) en Gelderland Productontwikkeling in kader van TIV belang van de mobiele telefoon als communicatiekanaal van de consument Inzetten op marktonderzoek naar wensen van de huidige consumenten. Deze onderzoeksresultaten vervolgens delen met ondernemers en overheid om te komen tot een weloverwogen en passend aanbod op het gebied van vrije tijd in de regio. Steeds meer onze rol als gesprekspartner en adviseur (strategisch partnerschap) richting ondernemers en gemeenten invullen bij de verdere ontwikkeling en vermarkting van Noord- Limburg als toeristisch-recreatieve regio. 6

7 Doelgroepen voor 2013 De doelgroepen blijven net als de voorgaande jaren, de Nederlandse en Duitse verblijfs- en dagtoerist en de eigen bewoner waarbij we extra nadruk leggen op: - Families met kinderen en - Actieve senioren De BSR kleurgroepen (Bron Recron leefstijl analyses): gezellig lime uitbundig geel en rustig groen blijven de doelgroepen met interesses en waarden waarop we ons richten voor zowel de toeristen, recreanten als eigen bewoners. Uitbundig geel Wordt getypeerd als: Echte vakantiegangers Houden van sportieve en actieve vakanties Vaak gezinnen met kinderen, gebonden aan schoolvakanties Bezoeken regelmatig de grotere campings en bungalowparken Vakantie is lekker eten, genieten, leuken dingen doen Hebben flink budget te besteden Gezellig lime Wordt getypeerd als: Vakantie is lekker vrij zijn, rust en ontspanning Zijn gericht op het eigen gezin, de directe leefomgeving Willen gezellig met het gezin iets leuks doen Hebben meestal een klein vakantiebudget, zijn prijsgevoelig Kiezen vaak voor een bungalow of camping, dit geeft al een echt vakantiegevoel Veel gezinnen met opgroeiende kinderen, gebonden aan schoolvakanties. Rustig groen Wordt getypeerd als: - Rustige vakantiegangers - Geen grote wensen, houden van privacy en rust - Vaak één- en tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdscategorie - Gaan vooral buiten de schoolvakanties om In onze uitingen zullen we rekening houden met deze leefstijlgroepen. Wat betreft de Duitse toeristen en recreanten; die zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Omdat we geen inzicht hebben in hun leefstijltypen veronderstellen we dat deze vergelijkbaar zijn met de Nederlandse typeringen. 7

8 Positionering 2013 Leisure Port haakt aan bij de campagne van SVL: Limburg, liefde voor het leven. Het merk Limburg is positief geladen: Bourgondisch, gastvrij, rust, ruimte, natuur en authenticiteit. Dat nemen we over en we benadrukken dat deze positieve kenmerken in Noord-Limburg beginnen. Hiervoor gebruiken we de claim: Liefde voor Limburg begint hier. De thema s zijn als volgt aan elkaar gelinkt: - Liefde voor de oorsprong: Authentiek Limburg begint hier - Liefde voor eigen land: Natuurlijk Limburg begint hier - Liefde voor de tong: Culinair Limburg begint hier - Liefde voor kinderen: Avontuurlijk Limburg begint hier en liefde voor kinderen wordt ook in de andere thema s meegenomen - Liefde voor het grenzeloze: dit wordt benadrukt met het vertalen van de site van LEISURE PORT naar het Duits en Engels De hierboven genoemde positionering en hieronder genoemde investering in genoemde activiteiten werken we samen uit met de lokale platforms. Het volgende hoofdstuk geeft inzicht in de organisatiestructuur van de lokale platforms en LEISURE PORT. Globaal marketing communicatieplan voor 2013 en verder (basis 2012) Voor het toekennen van budget is geëvalueerd wat in de voorgaande jaren succesvolle activiteiten zijn geweest. Die activiteiten willen we doorzetten. Dat betekent dat de online marketing activiteiten een groot deel van het budget krijgen toegewezen. 8

9 Hoofdactiviteit Sub activiteit Gevraagde Investering Marketing campagne Nederland Marketing campagne Duitsland Online marketing campagne, inzet van online advertentiebudget en inzet van seizoenscampagnes Free publicity (incl betaald adverteren) Ontwikkeling en distributie printmaterialen Online marketing campagne, inzet van online advertentiebudget en inzet van seizoenscampagnes Free publicity (incl betaald adverteren) Onderhoud en kwaliteitsverbetering TIV Licenties en structuuraanpassingen Productontwikkeling in communicatie Onderzoeken Interne communicatie Interne organisatie Productontwikkeling in digitale kanalen Bijdragen aan rapportages met andere partijen Café N-L, inspiratiesessies met ondernemingen, nieuwsflitsen, meetings met besturen, etc Personeelskosten, huisvestiging kosten, kosten voor administratie, verzekeringen,kantoor, etc Uitvoering VVV formule Coördinator en licenties Coördinatie en beheer Regionaal uitbureau Coördinator Totaal

10 Marketing campagne Nederland Online marketing campagne Voor de Nederlandse online marketing campagne wil Leisure Port dezelfde strategie van de voorgaande jaren aanhouden, namelijk zoekwoorden marketing en bannering en inzet op organische groei van websitebezoekers. Als strategie voor 2013 t/m 2016 hebben we in het businessplan 2013 t/m 2016 geschreven dat we ernaar willen streven dat de totale cijfers van TIV (Toeristische Informatie Voorziening) uitkomen op bezoekers. Als basis is 2011 genomen met Nederlandse website bezoekers, Duitse website bezoekers en bezoekers via de i- punten. Dat moet in de loop van 2013 tot en met 2016 oplopen tot bezoekers voor alle kanalen. De verwachting daarbij is dat bezoekers op i-punten teruglopen en bezoekers op website en andere devices toenemen. Om de doelstellingen te behalen, moet worden uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten: Het online mediabudget blijft in minimaal gelijk Het nieuwe business model is leidend Het nieuwe business model zorgt voor minimaal hetzelfde aantal of meer deelnemers (en inkomsten) De projecten die voor 2012 op de agenda stonden worden allemaal afgerond zoals oorspronkelijke bedoeld Het realiseren van de doelstelling verwachten wij te gaan behalen middels de inzet van cross-media online marketing kanalen en middelen. Deze bestaat uit de volgende onderdelen: Google Adwords campagne met aandacht voor budgetverdeling per categorie op basis van trends en zoekgedrag De campagne is actief in zowel het zoeknetwerk van Google als middels bannering in het inhoudsnetwerk Direct mailing naar onze eigen database van toeristen, recreanten en eigen bewoners. Deze mailings zorgen ervoor dat Leisure Port haar boodschap kan verspreiden onder verschillende externe doelgroepen. Deze mailings zorgen weer voor extra traffic naar de websites Thema of actiecampagnes waarop we via de website en de online marketing campagne op inspelen. Dit is Asperges (april,mei), Keramiek (september) en Kerst (december). Door middel van de thema's worden de bedrijven, arrangementen en evenementen onder de aandacht gebracht via de website en de i-punten. 10

11 Free publicity De afgelopen twee jaar zijn we veelvuldig in de dag- en maandbladen aanwezig geweest. Een prachtig resultaat maar dit gegeven leidt er eveneens toe dat de journalisten met wie we contact onderhouden hebben aangeven dat ze nu andere regio s een kans willen geven. De verwachting is derhalve dat we meer samenwerking zullen moeten zoeken langs mail en win acties en deals met maandbladen waarbij voor een deel ruimte wordt ingekocht. Op ons wensenlijstje staat een samenwerking met: Plus magazine (incl. Plus Puzzel), Vorsten, Story, Weekend, Privé, Bingo Puzzel en Win, Toeractief, Fietsactief, Buitenleven, etc. voor de actieve senioren. Voor de doelgroep families met kinderen denken we aan Kinderen, JM, Mama, Wij, Jonge ouders, Ouders van Nu, Groter Groeien, Kek Mama, Knippie, etc. Naast dit soort samenwerkingsverbanden willen we een viertal persberichten over de regio (geen corporate communicatie) verzenden aan de Nederlandse pers. Ontwikkeling en distributie van printmaterialen We gaan ervan uit dat de lokale platforms de lokale platformfolder in zijn huidige hoedanigheid voortzetten. Deze folder ondersteunen we dan met de uitgifte van: - Imagofolder in drie talen over Noord Limburg, in productie genomen in 2012 voor Floriade - Groepsbrochure in drie talen, eveneens in productie genomen voor Floriade - Voordeelbonnen boekje, gezien het succes van voorgaande sessies willen we dit boekje in een grotere oplage uitbrengen. Dit jaar en volgende jaar van stuks. De verwachting is dat de prijs van een bon zal stijgen - Fietshanger, waarop eenvoudig een route over het fietsroutenetwerk kan worden genoteerd (we onderzoeken nog even bij de aangesloten ondernemers of de herdruk van deze hanger gewenst is) - Posters met daarop reclame voor het downloaden van de app Marketing campagne Duitsland Online marketing campagne Deze zal zich met name concentreren op Ad Words en bannering op relevante sites. Free publicity Deze campagne is een deels ingekochte campagne waarbij deals zijn of worden gesloten met de volgende partijen Rad am Rhein, Rad im Pott, RuhrpottKIDS online, Libelle online, Gartenfreund, KölnerLeben. 11

12 Onderhoud en kwaliteitsverbetering TIV Jaarlijks worden er kosten gemaakt voor aanpassingen en onderhoud aan de systemen en voor diverse licenties. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld server licenties, domeinnamen, platform licenties en onderhoud. Productontwikkeling in digitale kanalen Website Van belang hierbij is het nieuwe businessmodel. De verwachting is dat bij de realisatie van de ideeën die nu voorliggen er meer unieke content en bedrijfspagina's binnen de portal komen. Deze content zorgt voor een goede ranking in Google, en meer verkeer via onbetaalde zoekresultaten. Een groot gedeelte van de uitvoering van de vernieuwde infrastructuur wordt nog gerealiseerd in Daarnaast zullen er ook de komende jaren nog voldoende nieuwe producten en functionaliteiten gerealiseerd gaan worden. Deze functionaliteiten hebben altijd het doel om bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van bezoekers in Welke functionaliteiten we de komende jaren gaan ontwikkelen is afhankelijk van de uitkomst van het functioneel ontwerp van het nieuwe businessmodel. 12

13 i-punten Er is duidelijk een dalende trend zichtbaar in bezoekersaantallen op de i-punten. Hiermee lijken de i- punten het einde van de levenscyclus in te gaan. Deze daling is deels te verklaren door een toenemend gebruik van mobiele applicaties. Een groot aandeel van de bezoekers in de regio hebben tegenwoordig de beschikking over een smartphone of tablet. Hiermee hebben zij direct toegang tot alle relevante informatie over de regio middels hun device. De toegevoegde waarde van de i-punten neemt hierdoor af. Daarom zijn we samen met een stagiaire van de universiteit van Tilburg aan het bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn van de uitrol van een regionaal WiFi netwerk met Liefdevoorlimburg.nl als startpagina. Mobiel Het is van belang om ook in de komende jaren te blijven investeren in nieuwe functionaliteiten en content binnen de apps. De verkoop van smartphones en tablets in Nederland en Duitsland groeit nog steeds explosief en zal ook in de komende jaren een zeer prominente rol blijven spelen bij het bereiken van de doelgroep. Als eerste willen we daarom kijken naar de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een mobiele website en de mogelijkheid om de bezienswaardigheden / horeca te pushen tijdens de routes. Onderzoeken Om de juiste communicatie uitingen en kanalen te ontwikkelen is het van belang om te weten wie je doelgroepen zijn, waar interesses liggen en wat mogelijk te behalen rendementen zijn. Op dit moment weten we wie er komt, wat ze doen en besteden maar we weten niet welke doelgroepen niet komen, waarom niet, of deze wellicht wel interessant zouden zijn voor de regio en welk aanbod we dan zouden moeten stimuleren. We zouden eigenlijk willen komen tot een soort van Boston Consultancy Matrix waarbij langs twee assen kunnen aangeven in welke markten de groei zit en welk aandeel we daar als regio in hebben. Deze informatie zouden we dan kunnen delen met ondernemers die aan product of marktontwikkeling willen doen of aan de gemeenten voor hun strategische beleidsplannen. In 2013 willen we een eerste aanzet maken om te komen tot deze matrix. Interne communicatie Onder deze post is opgenomen de netwerkbijeenkomsten die we organiseren voor deelnemende bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook de kennis over de regio trainingen aan medewerkers of brainstorm sessies met de achterban. Ook beschouwen we de persberichten die we naar de regionale en lokale pers sturen over de eigen organisatie, de nieuwsbrieven naar onze achterban, de jaarplannen en jaarrekeningen die we publiceren tot deze post. Interne organisatie Dit betreffen de kosten voor de personeelsleden in dienst van Leisure Port waaronder de directeur, de kosten van huisvestiging, de accountant en juridische advieskosten en andere mogelijke kantoorkosten. 13

14 Uitvoering VVV formule Leisure Port is formulenemer van het VVV merk. Om het merk te mogen dragen, dienen een aantal zaken gedaan te worden. Zo stelt VVV Nederland voorwaarden aan het gebruik van het merk en bijvoorbeeld het assortiment wat gevoerd dient te worden in de VVV agentschappen. Leisure Port koopt deze diensten in bij VVV Venray. Concreet gaat de VVV Venray de volgende zaken voor Leisure Port uitvoeren: Levering assortiment Inkoop goederen, op voorraad houden van de goederen, levering van de goederen, coördinatie bij retour nemen en creditering, koeriersdienst goederen en waardedocumenten en facturering. Informatieverstrekking Beantwoorden van centraal telefoonnummer, beantwoorden van s, het verwijzen naar juiste organisaties, indien nodig afhandelen vragen via telefoon en (incl. verzenden informatiemateriaal) en het afhandelen van vragen en bestellingen vanuit de webwinkel. Coördinatie VVV items Kwaliteitscontrole op presentatie en assortiment van agentschappen, praktisch organiseren van bijeenkomsten voor medewerkers van agentschappen, afstemming met agentschappen (infomail, overleg, nieuwsbrief) over nieuwe activiteiten en producten in de regio, vraagbaak voor agentschappen, vrijwilligers en exploitanten. Coördineren bij bemiddeling van regionale tickets, regionale uitgaven etc. Coördineren trainingen VVV Nederland, regionaal samengevoegde informatie over verkopen aan derden, coördineren bij samenstelling SLG lijstjes en werven van acceptanten. Daarnaast zijn onder deze post opgenomen, de licenties die afgedragen moeten worden aan VVV Nederland voor het mogen dragen van het VVV logo. Deze kosten bedragen om en nabij de euro. Coördinatie en beheer regionaal uitburo In juni 2012 is de uitagenda van de regio geïntroduceerd. Hierin zijn alle voorstellingen van de leden van een lokaal platform opgenomen. Tevens worden hierbij de markten, braderieën, wandelingen en andere events vermeld. Omdat dit heel veel informatie is die snel verandert of snel geplaatst moet worden, is een contentbeheerder aangesteld om te zorgen dat de uitagenda juist en aantrekkelijk wordt vormgegeven. De kosten onder deze post betreffen de personeelskosten voor deze contentbeheerder. 14

15 Bijlage 1 Volledige integratie van leden info op de Floriade website en tot stand gekomen Zijn een tweetal i-punten op het Floriade terrein operationeel geworden Een imagofolder in drie talen gemaakt voor in de tentoonstellingsruimte van de lokale platforms en LEISURE PORT op het Floriade terrein De expo ruimte ingericht in de boerderij op het Floriade terrein en op 29 maart geopend Een database met consumenten gegevens opgebouwd door het uitdelen van Win Kaartjes op de 50+ beurs en andere events De database met consumenten verschillende malen g d met teasers om toeristen, recreanten en eigen bewoners te verleiden tot een bezoek aan de regio De groepsbrochure herdrukt De Floriade verhuurfiets met bijpassende routes geïntroduceerd en is er een flyer ontworpen om gasten opmerkzaam te maken op dit initiatief Een fietshanger ontworpen en verspreid onder de verblijfsaccommodaties waarop de gasten eenvoudig de route naar de Floriade op kunnen aangeven en kunnen fietsen Een voordeelbonnen boekje met meer dan 50 aanbiedingen verspreid onder de leden van de lokale platforms Een funshoppen pagina ontwikkeld en enthousiast ontvangen bij de winkeliersverenigingen in de regio en inmiddels voor de kern van Roggel geïmplementeerd Een concept voor een (culturele) uitagenda gepresenteerd aan VOC en andere culturele instellingen en in juni 2012 gelanceerd Voortdurende bezig geweest met de informatie voor de uitagenda en ook de rest van de site actueel, juist en attractief te houden door goed content beheer Een concept geïntroduceerd voor agrotoerisme wat gebruikt gaat worden om Regio Venlo, hoofdstad van de smaak te promoten Informatie doorgeplaatst op de SVL site, Coolbreaks en Regio zonder Grenzen site en andere verwijzende sites Een maandelijkse Adwords en bannering campagne uitgevoerd Noord-Limburg foto s en films via Youtube kanaal op Liefde voor Limburg TV geplaatst Een actie campagne rondom Asperges van april tot juni gevoerd Een actie campagne rondom Kerst wordt van half november tot begin januari gevoerd Een actie campagne rondom Keramiek gehouden in de maand september Een actie met maandblad Vriendin uitgevoerd om het aantal vrienden op de Facebook Hot Spot top 10 pagina te vergroten Een twitter account geïntroduceerd en een actie gehouden met de Maaspoort en Café Central om het aantal volgers te verhogen Verschillende persberichten over de regio geschreven en verzonden met als resultaat het bezoek van vele Nederlandse en buitenlandse journalisten aan de regio Verschillende buitenlandse persreizen georganiseerd in samenwerking met de NBTC s in onder andere Duitsland, Italië, Spanje, Noorwegen en Engeland. Daarnaast zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Samen met de Floriade zijn een tweetal kennis en gastvrijheids training in maart uitgevoerd. Organisatie van een bijeenkomsten rondom de Floriade verhuurfiets en de introductie van deze verhuurmogelijkheid samen met Michael Boogaerd Organisatie van een Café NL in het begin van het jaar met als thema Floriade. Op het einde van het jaar staat een Café NL gepland met als thema Social Media Interne nieuwsbrieven verstuurd om leden van de lokale platforms te informeren over gebeurde en toekomstige activiteiten 15

16 Een free publicity campagne op de Duitse en Nederlandse markt met de inzet van een Nederlands en Duits PR bureau Meegewerkt aan een uitzending van het tv programma Go Cycling bij RTL4 Op zowel consumenten als vakbeurzen Noord-Limburg in de picture gezet Deelgenomen aan verschillende overlegstructuren bij individuele gemeenten, Regio Venlo, Provincie etc Mede directie gevoerd over SVL en RNML Actief meegewerkt in de totstandkoming van de Leisure Port organisatie 16

17 Bijlage 2 Lokale platforms de wortels van een bloeiende Leisure Port - inleiding Zonder de lokale platforms kan Leisure Port niet groter bloeien, zij vormen immers de wortels van Leisure Port. Het is daarom belangrijk om gezamenlijk na te denken over de toekomst. In de onderstaande paragraaf worden de doelen, overeenkomsten en verschillende perspectieven van de lokale platforms beschreven. De platforms vertrekken vanuit een gezamenlijk startpunt, samen op weg naar dezelfde horizon, vanuit verschillende perspectieven Vanuit een gezamenlijk startpunt De lokale platforms hebben veel overeenkomsten met elkaar als het gaat om hun strategische richting (gewaagd doel), Kernkwaliteiten en Kernwaarden. Bestaansrecht van de lokale platforms De lokale platforms voornaamste reden van bestaan is om ondernemers te verbinden met elkaar om de eigen lokale regio gezamenlijk te promoten en goed op de kaart te zetten. Strategische richting (Gewaagd doel) Om in de toekomst waarde te blijven toevoegen en ondernemers met elkaar te blijven verbinden streven alle vier de platforms het zelfde doel na: strategisch partnerschap (5 jaar). Zij doelen hiermee op hun rol als gesprekspartner en adviseur bij de verdere ontwikkeling en vermarkting van Noord Limburg als toeristische regio. Huidige kernkwaliteiten De lokale platforms hebben een diverse achtergrond en (ontwikkelings) geschiedenis. In de door de platforms benoemde kernkwaliteiten vinden we echter dezelfde krachten terug: Ervaringsdeskundig De platforms hebben allen een divers bestuur met veel ervaring in de verschillende branches. Input vanuit de praktijk Door de diversiteit van de deelnemers/ondernemers, aangevuld met de diverse ervaringen van het bestuur kan er altijd relevante en waardevolle input geleverd worden aan de promotie van de regio rechtstreeks vanuit de praktijk. Passie Bestuursleden nemen vrijwillig zitting in het bestuur. Ze zijn dus gecommitteerd en gepassioneerd vanuit een interne drive. Effectief (hoog rendement) De platforms hebben bewezen met weinig middelen veel te kunnen bewerkstelligen. Met bijdragen van ondernemers en hier en daar aangevuld met een subsidie van de gemeente zijn in drie jaar tijd ongeveer 320 ondernemers lid geworden en is gezamenlijk een toeristische infrastructuur uitgerold met naar verwachting 1,2 miljoen bezoekers in Deelnemers belang centraal Bestuurders komen uit de gelederen van de leden voort. Ze voelen zich betrokken met de leden en stellen hun belang boven alles. 17

18 Maatschappelijk betrokken De leden van de platforms zijn er allemaal gebaat bij om de regio Noord-Limburg verder tot bloei te brengen omdat dit direct invloed heeft op het eigen succes van de leden. De leden hebben daarom onlosmakelijk een maatschappelijke betrokkenheid bij het tot bloei brengen van de regio Noord-Limburg. Gewenste kernkwaliteiten Naast de benoemde kernkwaliteiten, geven de platforms aan een aantal krachten te willen ontwikkelen en uitnutten. Dit zijn de benoemde kwaliteiten: Lef Durf beslissingen te nemen en dingen anders te doen. Daadkrachtig bestuur Doe wat je belooft. Samenwerking met andere platforms Om als regio vooruit te komen moet er worden samengewerkt. Elkaar opzoeken en helpen waar kan is een belangrijke kwaliteit die gewenst is om verder te ontwikkelen. Teamgericht werken (alleen Venray) Bundeling van krachten en goede samenwerking vergroten de slagkracht. Kernwaarden Verbindend Om strategisch partner te kunnen zijn moet het lokale platform verbinding tot stand kunnen brengen met de leden en andere belanghebbende partijen. Verbinding leggen is belangrijk in iedere relatie die het platform aangaat. Pro-actief Om echt vooruit gang te boeken moeten de platformen pro-actief optreden. Ze moeten meedenken en actiegericht te werk gaan. Innovatief Om het verschil te kunnen maken moet het platform onderscheidend zijn. Dit doet het platform door innovatief te zijn in de acties die zij nemen. Communicatief Vooral dit laatste punt zien de verschillende platforms als een waarde die kan worden verbeterd. Het commitment van het platform voor de leden is groot maar wordt niet altijd genoeg naar buiten gebracht. samen op weg naar dezelfde horizon, vanuit verschillende perspectieven. De lokale platforms hebben een aantal doelen geformuleerd om in 2017 hun strategisch doel, strategisch partnerschap, te kunnen behalen. Lange termijn doelen De platforms zien zichzelf alleen als succesvol wanneer ze tevreden en betrokken deelnemers hebben. Hun strategieën zijn dan ook primair op deze doelgroep gericht (en door deze doelgroep op de consument). De lange termijnacties van alle vier de platforms centreren zich rond de volgende punten: 18

19 1. Actief betrokken deelnemersveld met draagvlak en tevredenheid van de deelnemers 2. Uitvoeren van juiste acties en strategie die deelnemers wensen 3. Goede belangenbehartiging van ondernemers 4. Samenwerking (met aanverwante partners) Korte termijn doelen Vanuit deze strategische hoofdlijnen, waarin de 4 platforms uniform zijn, worden de kortere termijn acties divers ingevuld (voor het totaaloverzicht, zie de verschillende jaarplannen). Het platform Peel en Maas kent ongeveer 80 leden waaronder relatief veel kleinschalige deelnemers, divers van aard. Deze worden vertegenwoordigd door een actief bestuur. Het toeristisch aanbod van de gemeente bestaat hoofdzakelijk uit enkele grotere campings en daarnaast veel mini-campings en b&b's. Er zijn weinig dagrecreatieve aanbieders van enige omvang waardoor er ook weinig aandacht is voor dit soort ondernemers. In het jaarplan van Peel en Maas ligt de korte termijn focus voornamelijk op werving en relatiebeheer van de leden, zoals het versterken van de binding van leden met het platform. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de optimalisering van informatie voorzieningen. Ook de samenwerking met derden, zoals de andere platforms in de regio wordt als belangrijke activiteit gezien voor het komende jaar. Binnen het jaarplan van Maasduinen-Venlo komen dezelfde soort activiteiten terug. Wat opvalt, is dat er binnen dit platform extra nadruk wordt gelegd op het uitvoeren van activiteiten die leden betrekken bij het platform en die er voor zorgen dat er veel input vanuit de leden (ondernemers) wordt opgehaald. Het platform heeft hier baat bij omdat er veel ondernemers en grote bedrijven actief zijn binnen het gebied en er daardoor veel ervaring aanwezig is bij de leden die kan helpen om het gebied goed op de kaart te zetten. Het gebied Maasduinen-Venlo is een groot gebied met een unieke ligging aan de grens, de maas en de Maasduinen zelf wat veel ondernemers en toeristen trekt. Het platform Maasduinen-Venlo bestaat al meer dan 10 jaar en is daarmee het platform met de meeste ervaring. Het bestuur is al langere tijd gewend om samen te werken waardoor het tempo van organisatieontwikkeling hoog ligt. Platform Horst aan de maas kan zich aansluiten bij de meeste genoemde korte termijn activiteiten. Verschil is dat zij ook activiteiten gaan organiseren die zich richten op het verbeteren van de zichtbaarheid van recreatie en toerisme van het eigen gebied. Het platform kent zowel grote als kleine bedrijven als lid en heeft een bijzondere constructieve samenwerking met gemeente Horst aan de Maas. Venray vormt op de benoemde plannen enigszins een uitzondering. Door de veel kleinere omvang wordt dit platform gedwongen om kleinere stapjes te nemen naar de ambities voor de toekomst. De focus van het jaarplan lift dan ook meer op verbeteren van activiteiten binnen de eigen regio zoals verbetering van fiets en wandel routes, toegankelijkheidsverbetering voor minder validen en promotie van het Rijk van Venray zowel binnen als buiten het eigen gebied. 19

20 20

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten 2. Strategie & Beleid 6 2.1 Marketingstrategie en onderzoek 2.2 Pers & PR 2.3 Marketingservices

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?.

THESISRAPPORT. Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. THESISRAPPORT Op welke manier kunnen plattelandstoeristische ondernemers invloed uitoefenen op het aantrekken en behouden van de plattelandstoerist?. Auteurs: Marije Hulstijn Dyone Lassche Studentnummer:

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009

Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009 Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009 Voorwoord 3 Organisatie, missie en doelstellingen 5 Facts & Figures toerisme Maastricht 7 Overnachtingscijfers Maastricht 9 Trends 10 SWOT

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS>/:U?IU/fööSL 11 DEC 2014. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

merk strategisch marketingplan 2015-2018

merk strategisch marketingplan 2015-2018 merk strategisch marketingplan 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân 5 1.2 Totstandkoming meerjarenstrategie 6 2 Analyse huidige situatie

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com 03 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09-11 4. Marketing 13-25 5. Haags Uitburo 27-29 6. VVV Uitburo Den Haag 31-33 7. Den Haag Topsport 35-39

Nadere informatie

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten.

Voorwoord. Wij gaan graag de uitdaging aan om samen met alle stakeholders Helmond écht op de kaart te zetten. Jaarplan 2015 Voorwoord In nauwe samenwerking met de gemeente Helmond en in samenspraak met diverse andere stakeholders, is gewerkt aan een innovatieve stadsmarketingvisie- en strategie. Deze beoogt focus

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 CONCEPT Meerjarenplan 2012 2014 Januari 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Identiteit van de organisatie 6 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 4. Beleidsgestuurde Contract Financiering: taakafspraken

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B

Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Onderwerp Jaarplan 2011 City Marketing Lelystad A B Portefeuillehouder Fackeldey Openbaar Programma Benutten en profileren van kernkwaliteiten Directie Financiële paragraaf Aan College Bijlagen Raadsvoorstel

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie

WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie WieWasWie Communicatie -en Marketingstrategie Thonik, 03 augustus 2009 WieWasWie Communicatie Plan, Strategie en Middelen Thonik, 03 augustus 2009 Inhoudsopgave Deel 1. Algemeen Aanleiding WieWasWie 5

Nadere informatie