Leisure Port. Jaarplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leisure Port. Jaarplan 2013"

Transcriptie

1 1 Leisure Port Jaarplan 2013

2 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg. Stichting Leisure Port is een publiek-private samenwerking tussen de gemeenten en het toeristisch recreatieve bedrijfsleven in Noord-Limburg. Het jaarplan is een resultante van het businessplan 2013 t/m 2016 wat uw gemeente in juni 2012 heeft ontvangen en geaccordeerd. Met de activiteiten genoemd in het jaarplan wil Leisure Port de vrije tijd sector in Noord-Limburg versterken, beter profileren en de bekendheid van de streek vergroten. In de stichting zijn een vijftal lokale toeristisch recreatieve platforms vertegenwoordigd, te weten: Maasduinen-Venlo, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Rijk van Venray en Leudal. De jaarplannen van de lokale platforms en Stichting Leisure Port zijn op elkaar afgestemd en samen met de lokale platforms heeft Leisure Port de inzet van middelen en mensen voor 2013 bepaald. In bijlage 2 vindt u een samenvatting van de korte en lange termijn doelstellingen van de locale platforms gezamenlijk en wat ieder platform individueel karakteriseert. Met VVV Midden-Limburg voert Leisure Port de directie over het Routebureau Noord- en Midden Limburg en tezamen met deze partner is overeen gekomen om een gemeenschappelijk budget in te zetten om Noord- en Midden-Limburg als fietsregio op de kaart te zetten. Behalve met de bovenstaande organisatie is tevens rekening gehouden met de inzet van middelen van campagnes waarin Leisure Port een bijdrage levert, zoals: De SVL campagne Limburg, liefde voor het leven De Coolbreaks campagne van RBTKan en 2-Land De campagne van Region ohne Grenzen waarin LEISURE PORT, samen met de Floriade en 2- Land invulling geeft. De Hoofdstad van de Smaak campagne wanneer Regio Venlo in 2013, Regio van de Smaak is De activiteiten rondom het nieuwe Euregionale project dagtoerisme met VVV Midden- Limburg en Tourismus Niederrhein. Het streven is geweest om zoveel mogelijk middelen in te zetten op aanvullende doelgroepen en kanalen. Het jaarplan geeft inzicht in de uitgangspunten en de doelstellingen zover ons nu bekend zijn. Het kan zijn dat er naar aanleiding van nieuwe inzichten in de loop van 2013 accentverschuivingen plaatsvinden in het budget. Dat geldt tevens voor majeure projecten waaraan Leisure Port heeft afgesproken deel te nemen zoals Regio Venlo, hoofdstad van de smaak en het euregionale project omtrent dagtoerisme. Over deze projecten is in dit jaarplan nog niets opgenomen omdat de details van deze projecten nog niet bekend zijn. De bijdrage die Leisure Port gaat leveren wordt vergoed maar de vergoeding van deze projecten is eveneens niet meegenomen in dit jaarplan. Met vriendelijke groet, Ilse Lenders Directeur a.i. Leisure Port 2

3 Inhoudsopgave Uitgangspunten p. 4 Korte omschrijving van de activiteiten in 2011 en 2012 p. 4 Cijfers p. 5 Focus in activiteiten voor 2013 p. 6 Doelgroepen 2013 p. 7 Positionering 2013 p. 8 Marketing communicatieplan voor 2013 en verder p.8 Bijlage 1 p. 15 Bijlage 2 p. 17 3

4 Uitgangspunten Het businessplan Leisure Port 2013 t/m 2016 geldt als uitgangspunt voor het toekennen van capaciteit en middelen aan activiteiten in Zoals in het businessplan omschreven is Leisure Port in 2016 ontwikkeld tot een maatschappij voor vrijetijdsvoorzieningen. Kernbegrippen die de visie ondersteunen zijn daarbij proactiviteit in het vermarkten van de vrijetijdsvoorzieningen in de regio en werken vanuit gezamenlijkheid om de regio op de kaart te zetten. Leisure Port wil daarbij groeien vanuit een rol waarbij ze het aanbod van vrijetijdsbesteding bij elkaar brengt naar een rol waarbij ze, op basis van kennis van de doelgroep en de mogelijkheden binnen de markt, het aanbod niet alleen in kaart brengt maar ook actief beïnvloedt. Om dit te realiseren wil zij de volgende zaken ondernemen: Het in stand houden van de Toeristische Informatie Voorziening (TIV) met de inzet van marketing campagnes In stand houden van de persoonlijke informatieverstrekking via, bij voorkeur VVV agentschappen bij derden Gebruik maken van het VVV Nederland merk in haar uitingen Een groei onder het aantal kleine ondernemers in de vrijetijdssector verbonden aan Leisure Port realiseren Een groei in het aantal ondernemers uit verwante branches verbonden aan Leisure Port realiseren Een geografische uitbreiding van platforms Structureel onderzoek naar wensen van de huidige consumenten Advisering richting ondernemers en overheid Korte omschrijving activiteiten in 2011 en 2012 Leisure Port is een samenvoeging van activiteiten van de Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg. In 2011 heeft Stichting Toerisme Noord-Limburg gezorgd voor een adequate afhandeling van informatie aanvragen van consumenten via de website, de telefoon en aan de balie van de vestigingen. Tevens heeft zij de kaartverkoop van diverse evenementen aangeboden met als grootste omzetbijdrager Floriade. In 2011 was Stichting Toerisme Noord-Limburg formulenemer van het merk VVV Nederland en heeft in die hoedanigheid de verplichtingen, zoals de verkoop van VVV Iris cheques en Nationale dinerbonnen, die bij het contract horen uitgevoerd. Stichting Promotie Noord-Limburg heeft zich verder ingezet voor het verbeteren van de zichtbaarheid van het aanbod van toerisme en recreatie in Noord-Limburg met de uitbouw van TIV. Naast het voortdurend up to date houden van de informatie en kwaliteitscontrole op de ingebrachte informatie is veel geïnvesteerd in het optimaal gebruik maken van de Floriade. Zo is het volledige aanbod van leden van de toeristisch recreatieve platforms geïntegreerd op de website van de Floriade en hebben we een expositieruimte ingericht op het Floriade terrein. Voor meer details met betrekking tot de promotionele activiteiten en samenwerking die betrekking hebben op de Floriade verwijzen we u graag naar bijlage 1. In deze bijlage vindt u tevens een kort overzicht van andere activiteiten rondom het verhogen van de zichtbaarheid van Noord-Limburg. 4

5 Cijfers Uit de trendrapportage , uitgevoerd door de provincie Limburg, blijkt dat het aantal vakanties ten opzichte van met 5% is gedaald. Het aantal overnachtingen is in deze periode gestegen met 10%. Maar de bestedingen zijn ten opzichte van gedaald met 8% naar 26,10 p.p.p.d. De verwachting is dat de inzet van promotionele activiteiten van SPNL en STNL heeft gezorgd voor een minder sterke daling van het aantal vakanties. In 2011 hadden we namelijk op de Nederlandse website meer dan bezoekers, op de Duitse website meer dan bezoekers en op de touchscreens gezamenlijk meer dan bezoekers. De conversie van deze bezoekers ligt gemiddeld op meer dan 6%. Dat betekent dat 6% van de bezoekers overgaat tot een actie. Globaal is 1 miljoen omzet via de website en de touchscreens gerealiseerd. Daarbij zijn de reserveringen direct in een reserveringssysteem bij een bedrijf niet meegenomen. Doen we dat wel dan is het gangbaar in de markt om het bedrag met drie te vermenigvuldigen. 5

6 Focus in activiteiten voor 2013 Het businessplan Leisure Port 2013 t/m 2016 geldt als uitgangspunt voor het toekennen van capaciteit en middelen aan activiteiten in Het verder uitbouwen van de zichtbaarheid van Noord-Limburg neemt ook in dit businessplan (zoals ook in dat van ) een meerderheid van de budgetten voor zijn rekening. Grofweg willen we voor 2013: Ondernemers blijven betrekken door ontwikkeling van campagnes en producten om het merk Noord-Limburg sterker te maken; Het aanbod kwalitatief op peil houden door een goed content beheer; De persoonlijke informatieverstrekking in stand houden via, bij voorkeur VVV agentschappen bij derden Het VVV Nederland merk opnemen in al onze communicatiemiddelen om de zichtbaarheid van Noord-Limburg te versterken met dit krachtige en betrouwbare merk Het aanbod verbreden door samenwerking aan te gaan op gebied van informatie-uitwisseling met aangrenzende organisaties en branches zoals Venlo Partners, Regio Venlo, kunst en cultuur, detailhandel en agri business waardoor we ook de inwoners van de regio beter kunnen betrekken bij de recreatieve activiteiten die hier plaatsvinden. Het aanbod verbreden door samenwerking aan te gaan met aangrenzende regio s zoals Midden-Limburg (Leudal) Niederrhein, Zuid-Oost Brabant (Land van Cuijk) en Gelderland Productontwikkeling in kader van TIV belang van de mobiele telefoon als communicatiekanaal van de consument Inzetten op marktonderzoek naar wensen van de huidige consumenten. Deze onderzoeksresultaten vervolgens delen met ondernemers en overheid om te komen tot een weloverwogen en passend aanbod op het gebied van vrije tijd in de regio. Steeds meer onze rol als gesprekspartner en adviseur (strategisch partnerschap) richting ondernemers en gemeenten invullen bij de verdere ontwikkeling en vermarkting van Noord- Limburg als toeristisch-recreatieve regio. 6

7 Doelgroepen voor 2013 De doelgroepen blijven net als de voorgaande jaren, de Nederlandse en Duitse verblijfs- en dagtoerist en de eigen bewoner waarbij we extra nadruk leggen op: - Families met kinderen en - Actieve senioren De BSR kleurgroepen (Bron Recron leefstijl analyses): gezellig lime uitbundig geel en rustig groen blijven de doelgroepen met interesses en waarden waarop we ons richten voor zowel de toeristen, recreanten als eigen bewoners. Uitbundig geel Wordt getypeerd als: Echte vakantiegangers Houden van sportieve en actieve vakanties Vaak gezinnen met kinderen, gebonden aan schoolvakanties Bezoeken regelmatig de grotere campings en bungalowparken Vakantie is lekker eten, genieten, leuken dingen doen Hebben flink budget te besteden Gezellig lime Wordt getypeerd als: Vakantie is lekker vrij zijn, rust en ontspanning Zijn gericht op het eigen gezin, de directe leefomgeving Willen gezellig met het gezin iets leuks doen Hebben meestal een klein vakantiebudget, zijn prijsgevoelig Kiezen vaak voor een bungalow of camping, dit geeft al een echt vakantiegevoel Veel gezinnen met opgroeiende kinderen, gebonden aan schoolvakanties. Rustig groen Wordt getypeerd als: - Rustige vakantiegangers - Geen grote wensen, houden van privacy en rust - Vaak één- en tweepersoonshuishoudens in de oudere leeftijdscategorie - Gaan vooral buiten de schoolvakanties om In onze uitingen zullen we rekening houden met deze leefstijlgroepen. Wat betreft de Duitse toeristen en recreanten; die zijn niet meegenomen in dit onderzoek. Omdat we geen inzicht hebben in hun leefstijltypen veronderstellen we dat deze vergelijkbaar zijn met de Nederlandse typeringen. 7

8 Positionering 2013 Leisure Port haakt aan bij de campagne van SVL: Limburg, liefde voor het leven. Het merk Limburg is positief geladen: Bourgondisch, gastvrij, rust, ruimte, natuur en authenticiteit. Dat nemen we over en we benadrukken dat deze positieve kenmerken in Noord-Limburg beginnen. Hiervoor gebruiken we de claim: Liefde voor Limburg begint hier. De thema s zijn als volgt aan elkaar gelinkt: - Liefde voor de oorsprong: Authentiek Limburg begint hier - Liefde voor eigen land: Natuurlijk Limburg begint hier - Liefde voor de tong: Culinair Limburg begint hier - Liefde voor kinderen: Avontuurlijk Limburg begint hier en liefde voor kinderen wordt ook in de andere thema s meegenomen - Liefde voor het grenzeloze: dit wordt benadrukt met het vertalen van de site van LEISURE PORT naar het Duits en Engels De hierboven genoemde positionering en hieronder genoemde investering in genoemde activiteiten werken we samen uit met de lokale platforms. Het volgende hoofdstuk geeft inzicht in de organisatiestructuur van de lokale platforms en LEISURE PORT. Globaal marketing communicatieplan voor 2013 en verder (basis 2012) Voor het toekennen van budget is geëvalueerd wat in de voorgaande jaren succesvolle activiteiten zijn geweest. Die activiteiten willen we doorzetten. Dat betekent dat de online marketing activiteiten een groot deel van het budget krijgen toegewezen. 8

9 Hoofdactiviteit Sub activiteit Gevraagde Investering Marketing campagne Nederland Marketing campagne Duitsland Online marketing campagne, inzet van online advertentiebudget en inzet van seizoenscampagnes Free publicity (incl betaald adverteren) Ontwikkeling en distributie printmaterialen Online marketing campagne, inzet van online advertentiebudget en inzet van seizoenscampagnes Free publicity (incl betaald adverteren) Onderhoud en kwaliteitsverbetering TIV Licenties en structuuraanpassingen Productontwikkeling in communicatie Onderzoeken Interne communicatie Interne organisatie Productontwikkeling in digitale kanalen Bijdragen aan rapportages met andere partijen Café N-L, inspiratiesessies met ondernemingen, nieuwsflitsen, meetings met besturen, etc Personeelskosten, huisvestiging kosten, kosten voor administratie, verzekeringen,kantoor, etc Uitvoering VVV formule Coördinator en licenties Coördinatie en beheer Regionaal uitbureau Coördinator Totaal

10 Marketing campagne Nederland Online marketing campagne Voor de Nederlandse online marketing campagne wil Leisure Port dezelfde strategie van de voorgaande jaren aanhouden, namelijk zoekwoorden marketing en bannering en inzet op organische groei van websitebezoekers. Als strategie voor 2013 t/m 2016 hebben we in het businessplan 2013 t/m 2016 geschreven dat we ernaar willen streven dat de totale cijfers van TIV (Toeristische Informatie Voorziening) uitkomen op bezoekers. Als basis is 2011 genomen met Nederlandse website bezoekers, Duitse website bezoekers en bezoekers via de i- punten. Dat moet in de loop van 2013 tot en met 2016 oplopen tot bezoekers voor alle kanalen. De verwachting daarbij is dat bezoekers op i-punten teruglopen en bezoekers op website en andere devices toenemen. Om de doelstellingen te behalen, moet worden uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten: Het online mediabudget blijft in minimaal gelijk Het nieuwe business model is leidend Het nieuwe business model zorgt voor minimaal hetzelfde aantal of meer deelnemers (en inkomsten) De projecten die voor 2012 op de agenda stonden worden allemaal afgerond zoals oorspronkelijke bedoeld Het realiseren van de doelstelling verwachten wij te gaan behalen middels de inzet van cross-media online marketing kanalen en middelen. Deze bestaat uit de volgende onderdelen: Google Adwords campagne met aandacht voor budgetverdeling per categorie op basis van trends en zoekgedrag De campagne is actief in zowel het zoeknetwerk van Google als middels bannering in het inhoudsnetwerk Direct mailing naar onze eigen database van toeristen, recreanten en eigen bewoners. Deze mailings zorgen ervoor dat Leisure Port haar boodschap kan verspreiden onder verschillende externe doelgroepen. Deze mailings zorgen weer voor extra traffic naar de websites Thema of actiecampagnes waarop we via de website en de online marketing campagne op inspelen. Dit is Asperges (april,mei), Keramiek (september) en Kerst (december). Door middel van de thema's worden de bedrijven, arrangementen en evenementen onder de aandacht gebracht via de website en de i-punten. 10

11 Free publicity De afgelopen twee jaar zijn we veelvuldig in de dag- en maandbladen aanwezig geweest. Een prachtig resultaat maar dit gegeven leidt er eveneens toe dat de journalisten met wie we contact onderhouden hebben aangeven dat ze nu andere regio s een kans willen geven. De verwachting is derhalve dat we meer samenwerking zullen moeten zoeken langs mail en win acties en deals met maandbladen waarbij voor een deel ruimte wordt ingekocht. Op ons wensenlijstje staat een samenwerking met: Plus magazine (incl. Plus Puzzel), Vorsten, Story, Weekend, Privé, Bingo Puzzel en Win, Toeractief, Fietsactief, Buitenleven, etc. voor de actieve senioren. Voor de doelgroep families met kinderen denken we aan Kinderen, JM, Mama, Wij, Jonge ouders, Ouders van Nu, Groter Groeien, Kek Mama, Knippie, etc. Naast dit soort samenwerkingsverbanden willen we een viertal persberichten over de regio (geen corporate communicatie) verzenden aan de Nederlandse pers. Ontwikkeling en distributie van printmaterialen We gaan ervan uit dat de lokale platforms de lokale platformfolder in zijn huidige hoedanigheid voortzetten. Deze folder ondersteunen we dan met de uitgifte van: - Imagofolder in drie talen over Noord Limburg, in productie genomen in 2012 voor Floriade - Groepsbrochure in drie talen, eveneens in productie genomen voor Floriade - Voordeelbonnen boekje, gezien het succes van voorgaande sessies willen we dit boekje in een grotere oplage uitbrengen. Dit jaar en volgende jaar van stuks. De verwachting is dat de prijs van een bon zal stijgen - Fietshanger, waarop eenvoudig een route over het fietsroutenetwerk kan worden genoteerd (we onderzoeken nog even bij de aangesloten ondernemers of de herdruk van deze hanger gewenst is) - Posters met daarop reclame voor het downloaden van de app Marketing campagne Duitsland Online marketing campagne Deze zal zich met name concentreren op Ad Words en bannering op relevante sites. Free publicity Deze campagne is een deels ingekochte campagne waarbij deals zijn of worden gesloten met de volgende partijen Rad am Rhein, Rad im Pott, RuhrpottKIDS online, Libelle online, Gartenfreund, KölnerLeben. 11

12 Onderhoud en kwaliteitsverbetering TIV Jaarlijks worden er kosten gemaakt voor aanpassingen en onderhoud aan de systemen en voor diverse licenties. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld server licenties, domeinnamen, platform licenties en onderhoud. Productontwikkeling in digitale kanalen Website Van belang hierbij is het nieuwe businessmodel. De verwachting is dat bij de realisatie van de ideeën die nu voorliggen er meer unieke content en bedrijfspagina's binnen de portal komen. Deze content zorgt voor een goede ranking in Google, en meer verkeer via onbetaalde zoekresultaten. Een groot gedeelte van de uitvoering van de vernieuwde infrastructuur wordt nog gerealiseerd in Daarnaast zullen er ook de komende jaren nog voldoende nieuwe producten en functionaliteiten gerealiseerd gaan worden. Deze functionaliteiten hebben altijd het doel om bij te dragen aan het behalen van de doelstelling van bezoekers in Welke functionaliteiten we de komende jaren gaan ontwikkelen is afhankelijk van de uitkomst van het functioneel ontwerp van het nieuwe businessmodel. 12

13 i-punten Er is duidelijk een dalende trend zichtbaar in bezoekersaantallen op de i-punten. Hiermee lijken de i- punten het einde van de levenscyclus in te gaan. Deze daling is deels te verklaren door een toenemend gebruik van mobiele applicaties. Een groot aandeel van de bezoekers in de regio hebben tegenwoordig de beschikking over een smartphone of tablet. Hiermee hebben zij direct toegang tot alle relevante informatie over de regio middels hun device. De toegevoegde waarde van de i-punten neemt hierdoor af. Daarom zijn we samen met een stagiaire van de universiteit van Tilburg aan het bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn van de uitrol van een regionaal WiFi netwerk met Liefdevoorlimburg.nl als startpagina. Mobiel Het is van belang om ook in de komende jaren te blijven investeren in nieuwe functionaliteiten en content binnen de apps. De verkoop van smartphones en tablets in Nederland en Duitsland groeit nog steeds explosief en zal ook in de komende jaren een zeer prominente rol blijven spelen bij het bereiken van de doelgroep. Als eerste willen we daarom kijken naar de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een mobiele website en de mogelijkheid om de bezienswaardigheden / horeca te pushen tijdens de routes. Onderzoeken Om de juiste communicatie uitingen en kanalen te ontwikkelen is het van belang om te weten wie je doelgroepen zijn, waar interesses liggen en wat mogelijk te behalen rendementen zijn. Op dit moment weten we wie er komt, wat ze doen en besteden maar we weten niet welke doelgroepen niet komen, waarom niet, of deze wellicht wel interessant zouden zijn voor de regio en welk aanbod we dan zouden moeten stimuleren. We zouden eigenlijk willen komen tot een soort van Boston Consultancy Matrix waarbij langs twee assen kunnen aangeven in welke markten de groei zit en welk aandeel we daar als regio in hebben. Deze informatie zouden we dan kunnen delen met ondernemers die aan product of marktontwikkeling willen doen of aan de gemeenten voor hun strategische beleidsplannen. In 2013 willen we een eerste aanzet maken om te komen tot deze matrix. Interne communicatie Onder deze post is opgenomen de netwerkbijeenkomsten die we organiseren voor deelnemende bedrijven. Maar bijvoorbeeld ook de kennis over de regio trainingen aan medewerkers of brainstorm sessies met de achterban. Ook beschouwen we de persberichten die we naar de regionale en lokale pers sturen over de eigen organisatie, de nieuwsbrieven naar onze achterban, de jaarplannen en jaarrekeningen die we publiceren tot deze post. Interne organisatie Dit betreffen de kosten voor de personeelsleden in dienst van Leisure Port waaronder de directeur, de kosten van huisvestiging, de accountant en juridische advieskosten en andere mogelijke kantoorkosten. 13

14 Uitvoering VVV formule Leisure Port is formulenemer van het VVV merk. Om het merk te mogen dragen, dienen een aantal zaken gedaan te worden. Zo stelt VVV Nederland voorwaarden aan het gebruik van het merk en bijvoorbeeld het assortiment wat gevoerd dient te worden in de VVV agentschappen. Leisure Port koopt deze diensten in bij VVV Venray. Concreet gaat de VVV Venray de volgende zaken voor Leisure Port uitvoeren: Levering assortiment Inkoop goederen, op voorraad houden van de goederen, levering van de goederen, coördinatie bij retour nemen en creditering, koeriersdienst goederen en waardedocumenten en facturering. Informatieverstrekking Beantwoorden van centraal telefoonnummer, beantwoorden van s, het verwijzen naar juiste organisaties, indien nodig afhandelen vragen via telefoon en (incl. verzenden informatiemateriaal) en het afhandelen van vragen en bestellingen vanuit de webwinkel. Coördinatie VVV items Kwaliteitscontrole op presentatie en assortiment van agentschappen, praktisch organiseren van bijeenkomsten voor medewerkers van agentschappen, afstemming met agentschappen (infomail, overleg, nieuwsbrief) over nieuwe activiteiten en producten in de regio, vraagbaak voor agentschappen, vrijwilligers en exploitanten. Coördineren bij bemiddeling van regionale tickets, regionale uitgaven etc. Coördineren trainingen VVV Nederland, regionaal samengevoegde informatie over verkopen aan derden, coördineren bij samenstelling SLG lijstjes en werven van acceptanten. Daarnaast zijn onder deze post opgenomen, de licenties die afgedragen moeten worden aan VVV Nederland voor het mogen dragen van het VVV logo. Deze kosten bedragen om en nabij de euro. Coördinatie en beheer regionaal uitburo In juni 2012 is de uitagenda van de regio geïntroduceerd. Hierin zijn alle voorstellingen van de leden van een lokaal platform opgenomen. Tevens worden hierbij de markten, braderieën, wandelingen en andere events vermeld. Omdat dit heel veel informatie is die snel verandert of snel geplaatst moet worden, is een contentbeheerder aangesteld om te zorgen dat de uitagenda juist en aantrekkelijk wordt vormgegeven. De kosten onder deze post betreffen de personeelskosten voor deze contentbeheerder. 14

15 Bijlage 1 Volledige integratie van leden info op de Floriade website en tot stand gekomen Zijn een tweetal i-punten op het Floriade terrein operationeel geworden Een imagofolder in drie talen gemaakt voor in de tentoonstellingsruimte van de lokale platforms en LEISURE PORT op het Floriade terrein De expo ruimte ingericht in de boerderij op het Floriade terrein en op 29 maart geopend Een database met consumenten gegevens opgebouwd door het uitdelen van Win Kaartjes op de 50+ beurs en andere events De database met consumenten verschillende malen g d met teasers om toeristen, recreanten en eigen bewoners te verleiden tot een bezoek aan de regio De groepsbrochure herdrukt De Floriade verhuurfiets met bijpassende routes geïntroduceerd en is er een flyer ontworpen om gasten opmerkzaam te maken op dit initiatief Een fietshanger ontworpen en verspreid onder de verblijfsaccommodaties waarop de gasten eenvoudig de route naar de Floriade op kunnen aangeven en kunnen fietsen Een voordeelbonnen boekje met meer dan 50 aanbiedingen verspreid onder de leden van de lokale platforms Een funshoppen pagina ontwikkeld en enthousiast ontvangen bij de winkeliersverenigingen in de regio en inmiddels voor de kern van Roggel geïmplementeerd Een concept voor een (culturele) uitagenda gepresenteerd aan VOC en andere culturele instellingen en in juni 2012 gelanceerd Voortdurende bezig geweest met de informatie voor de uitagenda en ook de rest van de site actueel, juist en attractief te houden door goed content beheer Een concept geïntroduceerd voor agrotoerisme wat gebruikt gaat worden om Regio Venlo, hoofdstad van de smaak te promoten Informatie doorgeplaatst op de SVL site, Coolbreaks en Regio zonder Grenzen site en andere verwijzende sites Een maandelijkse Adwords en bannering campagne uitgevoerd Noord-Limburg foto s en films via Youtube kanaal op Liefde voor Limburg TV geplaatst Een actie campagne rondom Asperges van april tot juni gevoerd Een actie campagne rondom Kerst wordt van half november tot begin januari gevoerd Een actie campagne rondom Keramiek gehouden in de maand september Een actie met maandblad Vriendin uitgevoerd om het aantal vrienden op de Facebook Hot Spot top 10 pagina te vergroten Een twitter account geïntroduceerd en een actie gehouden met de Maaspoort en Café Central om het aantal volgers te verhogen Verschillende persberichten over de regio geschreven en verzonden met als resultaat het bezoek van vele Nederlandse en buitenlandse journalisten aan de regio Verschillende buitenlandse persreizen georganiseerd in samenwerking met de NBTC s in onder andere Duitsland, Italië, Spanje, Noorwegen en Engeland. Daarnaast zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: Samen met de Floriade zijn een tweetal kennis en gastvrijheids training in maart uitgevoerd. Organisatie van een bijeenkomsten rondom de Floriade verhuurfiets en de introductie van deze verhuurmogelijkheid samen met Michael Boogaerd Organisatie van een Café NL in het begin van het jaar met als thema Floriade. Op het einde van het jaar staat een Café NL gepland met als thema Social Media Interne nieuwsbrieven verstuurd om leden van de lokale platforms te informeren over gebeurde en toekomstige activiteiten 15

16 Een free publicity campagne op de Duitse en Nederlandse markt met de inzet van een Nederlands en Duits PR bureau Meegewerkt aan een uitzending van het tv programma Go Cycling bij RTL4 Op zowel consumenten als vakbeurzen Noord-Limburg in de picture gezet Deelgenomen aan verschillende overlegstructuren bij individuele gemeenten, Regio Venlo, Provincie etc Mede directie gevoerd over SVL en RNML Actief meegewerkt in de totstandkoming van de Leisure Port organisatie 16

17 Bijlage 2 Lokale platforms de wortels van een bloeiende Leisure Port - inleiding Zonder de lokale platforms kan Leisure Port niet groter bloeien, zij vormen immers de wortels van Leisure Port. Het is daarom belangrijk om gezamenlijk na te denken over de toekomst. In de onderstaande paragraaf worden de doelen, overeenkomsten en verschillende perspectieven van de lokale platforms beschreven. De platforms vertrekken vanuit een gezamenlijk startpunt, samen op weg naar dezelfde horizon, vanuit verschillende perspectieven Vanuit een gezamenlijk startpunt De lokale platforms hebben veel overeenkomsten met elkaar als het gaat om hun strategische richting (gewaagd doel), Kernkwaliteiten en Kernwaarden. Bestaansrecht van de lokale platforms De lokale platforms voornaamste reden van bestaan is om ondernemers te verbinden met elkaar om de eigen lokale regio gezamenlijk te promoten en goed op de kaart te zetten. Strategische richting (Gewaagd doel) Om in de toekomst waarde te blijven toevoegen en ondernemers met elkaar te blijven verbinden streven alle vier de platforms het zelfde doel na: strategisch partnerschap (5 jaar). Zij doelen hiermee op hun rol als gesprekspartner en adviseur bij de verdere ontwikkeling en vermarkting van Noord Limburg als toeristische regio. Huidige kernkwaliteiten De lokale platforms hebben een diverse achtergrond en (ontwikkelings) geschiedenis. In de door de platforms benoemde kernkwaliteiten vinden we echter dezelfde krachten terug: Ervaringsdeskundig De platforms hebben allen een divers bestuur met veel ervaring in de verschillende branches. Input vanuit de praktijk Door de diversiteit van de deelnemers/ondernemers, aangevuld met de diverse ervaringen van het bestuur kan er altijd relevante en waardevolle input geleverd worden aan de promotie van de regio rechtstreeks vanuit de praktijk. Passie Bestuursleden nemen vrijwillig zitting in het bestuur. Ze zijn dus gecommitteerd en gepassioneerd vanuit een interne drive. Effectief (hoog rendement) De platforms hebben bewezen met weinig middelen veel te kunnen bewerkstelligen. Met bijdragen van ondernemers en hier en daar aangevuld met een subsidie van de gemeente zijn in drie jaar tijd ongeveer 320 ondernemers lid geworden en is gezamenlijk een toeristische infrastructuur uitgerold met naar verwachting 1,2 miljoen bezoekers in Deelnemers belang centraal Bestuurders komen uit de gelederen van de leden voort. Ze voelen zich betrokken met de leden en stellen hun belang boven alles. 17

18 Maatschappelijk betrokken De leden van de platforms zijn er allemaal gebaat bij om de regio Noord-Limburg verder tot bloei te brengen omdat dit direct invloed heeft op het eigen succes van de leden. De leden hebben daarom onlosmakelijk een maatschappelijke betrokkenheid bij het tot bloei brengen van de regio Noord-Limburg. Gewenste kernkwaliteiten Naast de benoemde kernkwaliteiten, geven de platforms aan een aantal krachten te willen ontwikkelen en uitnutten. Dit zijn de benoemde kwaliteiten: Lef Durf beslissingen te nemen en dingen anders te doen. Daadkrachtig bestuur Doe wat je belooft. Samenwerking met andere platforms Om als regio vooruit te komen moet er worden samengewerkt. Elkaar opzoeken en helpen waar kan is een belangrijke kwaliteit die gewenst is om verder te ontwikkelen. Teamgericht werken (alleen Venray) Bundeling van krachten en goede samenwerking vergroten de slagkracht. Kernwaarden Verbindend Om strategisch partner te kunnen zijn moet het lokale platform verbinding tot stand kunnen brengen met de leden en andere belanghebbende partijen. Verbinding leggen is belangrijk in iedere relatie die het platform aangaat. Pro-actief Om echt vooruit gang te boeken moeten de platformen pro-actief optreden. Ze moeten meedenken en actiegericht te werk gaan. Innovatief Om het verschil te kunnen maken moet het platform onderscheidend zijn. Dit doet het platform door innovatief te zijn in de acties die zij nemen. Communicatief Vooral dit laatste punt zien de verschillende platforms als een waarde die kan worden verbeterd. Het commitment van het platform voor de leden is groot maar wordt niet altijd genoeg naar buiten gebracht. samen op weg naar dezelfde horizon, vanuit verschillende perspectieven. De lokale platforms hebben een aantal doelen geformuleerd om in 2017 hun strategisch doel, strategisch partnerschap, te kunnen behalen. Lange termijn doelen De platforms zien zichzelf alleen als succesvol wanneer ze tevreden en betrokken deelnemers hebben. Hun strategieën zijn dan ook primair op deze doelgroep gericht (en door deze doelgroep op de consument). De lange termijnacties van alle vier de platforms centreren zich rond de volgende punten: 18

19 1. Actief betrokken deelnemersveld met draagvlak en tevredenheid van de deelnemers 2. Uitvoeren van juiste acties en strategie die deelnemers wensen 3. Goede belangenbehartiging van ondernemers 4. Samenwerking (met aanverwante partners) Korte termijn doelen Vanuit deze strategische hoofdlijnen, waarin de 4 platforms uniform zijn, worden de kortere termijn acties divers ingevuld (voor het totaaloverzicht, zie de verschillende jaarplannen). Het platform Peel en Maas kent ongeveer 80 leden waaronder relatief veel kleinschalige deelnemers, divers van aard. Deze worden vertegenwoordigd door een actief bestuur. Het toeristisch aanbod van de gemeente bestaat hoofdzakelijk uit enkele grotere campings en daarnaast veel mini-campings en b&b's. Er zijn weinig dagrecreatieve aanbieders van enige omvang waardoor er ook weinig aandacht is voor dit soort ondernemers. In het jaarplan van Peel en Maas ligt de korte termijn focus voornamelijk op werving en relatiebeheer van de leden, zoals het versterken van de binding van leden met het platform. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de optimalisering van informatie voorzieningen. Ook de samenwerking met derden, zoals de andere platforms in de regio wordt als belangrijke activiteit gezien voor het komende jaar. Binnen het jaarplan van Maasduinen-Venlo komen dezelfde soort activiteiten terug. Wat opvalt, is dat er binnen dit platform extra nadruk wordt gelegd op het uitvoeren van activiteiten die leden betrekken bij het platform en die er voor zorgen dat er veel input vanuit de leden (ondernemers) wordt opgehaald. Het platform heeft hier baat bij omdat er veel ondernemers en grote bedrijven actief zijn binnen het gebied en er daardoor veel ervaring aanwezig is bij de leden die kan helpen om het gebied goed op de kaart te zetten. Het gebied Maasduinen-Venlo is een groot gebied met een unieke ligging aan de grens, de maas en de Maasduinen zelf wat veel ondernemers en toeristen trekt. Het platform Maasduinen-Venlo bestaat al meer dan 10 jaar en is daarmee het platform met de meeste ervaring. Het bestuur is al langere tijd gewend om samen te werken waardoor het tempo van organisatieontwikkeling hoog ligt. Platform Horst aan de maas kan zich aansluiten bij de meeste genoemde korte termijn activiteiten. Verschil is dat zij ook activiteiten gaan organiseren die zich richten op het verbeteren van de zichtbaarheid van recreatie en toerisme van het eigen gebied. Het platform kent zowel grote als kleine bedrijven als lid en heeft een bijzondere constructieve samenwerking met gemeente Horst aan de Maas. Venray vormt op de benoemde plannen enigszins een uitzondering. Door de veel kleinere omvang wordt dit platform gedwongen om kleinere stapjes te nemen naar de ambities voor de toekomst. De focus van het jaarplan lift dan ook meer op verbeteren van activiteiten binnen de eigen regio zoals verbetering van fiets en wandel routes, toegankelijkheidsverbetering voor minder validen en promotie van het Rijk van Venray zowel binnen als buiten het eigen gebied. 19

20 20

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg

Evenementen. pakketten. VVV Zuid-Limburg VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Acties voor Inwoners Promotie regio via infopunten Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes Social media Presentaties en gastcollege

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

Meer gasten in uw restaurant door Facebook

Meer gasten in uw restaurant door Facebook Meer gasten in uw restaurant door Facebook Waarom investeren in Facebook? 9,6 miljoen mensen maken gebruik van Facebook waarvan 6,8 miljoen dagelijks. Doelgroep(en) zijn gemakkelijk te bereiken. Zorgt

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Landelijk NBT 2,9 miljoen vakanties in Gelderland 15,7 miljoen Overnachtingen Europees/Marketing via Visit Veluwe To Do, To See, To

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13... pagina 1 van 9 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Maasplassen Nautique Fietsnetwerk provincie

Nadere informatie

Dit document is de eerste aanzet tot de genoemde transformatie.

Dit document is de eerste aanzet tot de genoemde transformatie. TRANSITIE DOCUMENT STV/TRPV VENRAY Korte inleiding: Als gevolg van diverse afgelopen jaren doorgevoerde organisatorische veranderingen, zijn alle gemeentes in het land zich aan het oriënteren wat te doen

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

smart meeting solutions

smart meeting solutions smart meeting solutions Worldmeetings Worldmeetings is een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het boeken van externe meetings en hotelkamers. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen, organiseren

Nadere informatie

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman

Welkom! Algemene Ledenvergadering. Informatie content. Gastheer schap. Promotie. Sarel Tempelman Welkom! Algemene Ledenvergadering. Promotie Agenda: 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ALV 17 november 2014 & notulen ALV 15 december Promotie 2014 (goedkeuring statuten) 4. Stand

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

New Land. Almere, 21 oktober 2014

New Land. Almere, 21 oktober 2014 New Land Almere, 21 oktober 2014 1 Jan Nico Appelman Gedeputeerde provincie Flevoland 2 RinkjeTromp Marketing Manager Toerisme Flevoland 3 Frans van der Avert Directeur Amsterdam Marketing 4 Wat zijn

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Resultaten workshop Gebiedsmarketing

Resultaten workshop Gebiedsmarketing Resultaten workshop Gebiedsmarketing De meeste bezoekers die het Hondsruggebied bezoeken behoren tot de leefstijl groepen groen en geel. De paarse groep zoekt meer kwaliteit en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

Inventarisatie ontwikkeling website. Doelstellingen

Inventarisatie ontwikkeling website. Doelstellingen Inventarisatie ontwikkeling website Doelstellingen Wat wilt u met uw website bereiken? NB. u kunt meerdere vakjes aanvinken Producten verkopen Informatie verstrekken Nieuwe markten veroveren Naamsbekendheid

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen Marketing Services Voor het beste bereik onder uw doelgroepen MECC Marketing Services; onze kennis en ervaring voor het succes van uw evenement! Dedicated to your success Meer informatie? Bel +31 (0)43

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025

DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 VRIJDAG 19 juni 2015 DORPSGESPREK BALKBRUG 2025 01 mei 2015 Hoi! EVEN VOORSTELLEN Wij zijn een groep enthousiaste dorpelingen die samen willen bouwen aan de toekomst van Balkbrug en daarop slim samenwerken.

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Brochure n 5. marketing

Brochure n 5.  marketing Brochure n 5 E-MAILmarketing In samenwerking met Brochure n 1 Vooruit met digitale marketing in de autosector pagina 2 Brochure n 5 E-mailmarketing pagina 2 Introductie De relatie met de klant stopt niet

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Leisure Port en integratie VVV winkels

Raadsvoorstel. Onderwerp Leisure Port en integratie VVV winkels 322287 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 20 november 2012 Voorstel : 2012-115 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2012/94419 Documentnummer : 1894/2012/116640 Datum : 16 oktober 2012 Onderwerp Leisure Port en

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009 ...- -.. ',> Aan gemeente Alphen aan den Rijnj T.a.v. K. van Kampen Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN (Nr.rT."-

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

Samenwerken met MakeOver.nl

Samenwerken met MakeOver.nl Samenwerken met MakeOver.nl MakeOver.nl is het snelst groeiende platform in de Nederlandse online interieur wereld. In een tijdsperiode van minder dan 2 jaar hebben we meer dan een miljoen unieke bezoekers

Nadere informatie

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Ontdek de Inspirar experience! Exposeren op Inspirar: Ontmoet

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011 Wilt u ook zichtbaar zijn met uw festival in Amsterdam Festivals? Wilt u ook extra bezoekers trekken? Doe dan mee aan de multimediale marketingcampagne, ontwikkeld door Amsterdam Toerisme & Congres Bureau

Nadere informatie

Mediakit 2016 editie

Mediakit 2016 editie Mediakit 2016 editie Wij maken technologie begrijpelijk Contactgegevens Informatie over verkoop, traffic, redactie en de uitgever 2016 Titels: AndroidPlanet.nl iphoned.nl Smartphone.nl www.androidplanet.nl

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Proces besluitvorming college van Burgemeester en Wethouders

Proces besluitvorming college van Burgemeester en Wethouders Proces besluitvorming college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/2996 Registratiedatum: 03-07-2013 Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 34-Vo-04 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp:

Nadere informatie

VVV Deelnameformulier 2014

VVV Deelnameformulier 2014 VVV Deelnameformulier 2014 VVV Zeeland Vakantie IK KIES VOOR: Accommodatiepakket 4B VVV Zeeland Vakantie: Eén vermelding op de website www.vvvzeeland.nl en www.zeelandvakantie.nl onder de betreffende categorie.

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP EVEN VOORSTELLEN. WIE? NICOLE ADRIAENS EVENTORGANISATOR SOLOPRENEUR SOCIAL MEDIA FREAK BEDRIJF? BIZZIBEE EVENTS BIZZIBEE SOCIAL MEDIA BIZZIBEE BUSINESS SUPPORT WAT DOE IK?

Nadere informatie

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten?

Case Studie: Groothandelsbedrijf. Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Case Studie: Groothandelsbedrijf Hoe Kom Je Via Het Internet Aan Nieuwe Klanten? Voorwoord Welkom bij de case studie. Ik ga je aan de hand van een praktijk voorbeeld en 5 stappen laten zien hoe je als

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Activiteitenplan 2016

Activiteitenplan 2016 1 Activiteitenplan 2016 Activiteitenplan 2016 De VVV informatie heeft bij de consument een uitstekend imago. Betrouwbaar, volledig en actueel. Het merk is bij 98% van de bevolking bekend. Het uitzenden

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk

In deze nieuwsbrief. A.van Beerendonk A.van Beerendonk Van: VVV Midden-Limburg namens VVV Midden-Limburg Verzonden: dinsdag 6 oktober 2015 16:14 Aan: Griffie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat

Plan van Aanpak Organisatie. Januari 2015, dynamisch handvat Plan van Aanpak 2016 Januari 2015, dynamisch handvat 1. Organisatie Vanaf 2016 wordt de organisatie van Venray Bloeit anders ingericht. De nieuwe organisatiestructuur ziet er als volgt uit: Stuurgroep

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd

+ Inspelen op mobiel internet. + Klanten effectief bereiken. + Content beheer. + Scherpe tarieven en korte implementatietijd Winkelcentrum App + Inspelen op mobiel internet Nederland telt nu ruim 8 miljoen smartphones en dat aantal groeit hard. Ook bij uw klanten. + Klanten effectief bereiken Uw klanten nemen aankoopbeslissingen

Nadere informatie

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld

verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld verblijfsrecreatie noord-veluwe in beeld Oldebroek Hattem Elburg Heerde Harderwijk Nunspeet Epe Ermelo Putten vitale vakantieparken op de noord-veluwe De gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland

Nadere informatie

Exploitatie van een platform.

Exploitatie van een platform. Exploitatie van een platform. Exploitatie inspanning en omzet staan in relatie tot uw doelstelling en uw ambitieniveau. Is het community platform vooral een bezoekersmagneet voor de? Is het platform vooral

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 LANDELIJKE CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE De nationale Week van Zorg en Welzijn wordt jaarlijks georganiseerd ter promotie van de zorg- en welzijnssector. Van maandag 13 tot

Nadere informatie

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe

Marcomplan ZZPPS Merkant. Communicatie. Het Marcomplan. Wat, waarom en hoe Marcomplan ZZPPS Merkant Communicatie Het Marcomplan Wat, waarom en hoe Inleiding: in het kort de theorie Marketing Product (dienst) Plaats (distributie) Prijs Personeel Promotie (verkoop, PR, reclame)

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20%

1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? % 29% 20% 1. Hoeveel mensen werkten er in Nederland in de reis- en toerisme sector (2013)? 1. 163.000 2. 363.000 3. 563.000 4. 763.000 5% 20% 46% 29% 1. 2. 3. 4. 2. Hoeveel % van de Nederlanders heeft de provincie

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring

Geheim van Soest. April Lex Bergers. Pauline Maring Geheim van Soest April 2013 Lex Bergers Pauline Maring Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Wat doen wij? 3. Waar ligt onze kracht? 4. Waar hebben we behoefte aan? 2 Wie zijn wij? Óók in Soest woonachtig en belangeloos

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken...

Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Als je wel wat Marketing Hulp Kunt gebruiken... Startbijeenkomst Kennisverbreding Toeristisch Westerveld 26 januari 2016 Voorstellen Paul Wijers Docent hbo-opleiding Toerisme en Hotel 11 jaar recreatiebedrijf

Nadere informatie