STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS"

Transcriptie

1 NETTOWINST 2000 STIJGT MET 40% TOT EUR 19,1 MILJOEN WINST PER AANDEEL CSS STIJGT IN 2000 MET 25% TOT EUR 1,05 NETTOWINSTMARGE 2000 STIJGT VAN 4,9% TOT 9,7% DRASTISCHE UITBOUW BUSINESS UNIT CSS TELECOM STERKE TOENAME BRUTOMARGE DOOR GROTER AANDEEL DIENSTEN EN VERZELFSTANDIGING ATCOSTPLUS VERWACHTING 2001: STIJGING WPA 15%-25% DEN BOSCH - Voor ICT dienstverlener Computer Services Solutions Holding N.V. (CSS) was 2000 een bevredigend jaar. Het resultaat ontwikkelde zich ondanks een moeilijke ICT-markt conform de eerdere uitspraken. De winst per aandeel steeg met 25% tot EUR 1,05 tegen EUR 0,84 in De nettowinst nam met 40% toe tot EUR 19,1 miljoen, ten opzichte van EUR 13,7 miljoen in De nettowinstmarge steeg van 4,9% tot 9,7%, door betere prestaties van de bestaande business units, een groter aandeel van ICTdiensten, alsmede onder invloed van 11 acquisities en de deconsolidatie en verzelfstandiging van de business-to-business portal voor hardwareproducten ATCOSTPLUS. Op vergelijkbare basis nam de omzet met 27% toe tot EUR 196 miljoen. Van de brutomarge werd 70%gerealiseerd in services (1999: 62%), de overige 30% werd gerealiseerd in software en systemen. Het bedrijfsresultaat steeg met 34% tot EUR 26,4 miljoen. De sterk groeiende telecom- en telecomgerelateerde activiteiten vertegenwoordigen inmiddels 33% van de brutomarge. CSS verwacht voor 2001 een stijging van de winst per aandeel met een percentage tussen 15% en 25%. Het jaar 2000 stond bij CSS vooral in het teken van de realisatie van de strategie, waarbij het accent vooral is komen te liggen op geïntegreerde dienstverlening van telecommunicatieoplossingen aan eindgebruikers en dienstverlening en implementatie bij telecomoperators. Dankzij de sterke expansie van CSS op het gebied van telecom is de onderneming thans als een van de weinige in staat geïntegreerde IT- en telecomdienstverlening aan te bieden. CSS heeft met telecom-operators in 2000 een aantal meerjarige contracten afgesloten. Over het geheel genomen was sprake van een sterke toename van het aantal klanten, waarbij in toenemende mate sprake is van dienstverlening op contractbasis. Dit leidt tot een verdere verbetering van het risicoprofiel van CSS, alsmede van de voorspelbaarheid van de resultaten. Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen nam, voornamelijk door acquisities, toe tot (1999: ). De solvabiliteit bedroeg eind ,4% (1999: 30,3%). Dividend Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend uit te keren van EUR 0,30 ( 1999: EUR 0,25) per geplaatst aandeel van EUR 0,04 nominaal naar keuze van de aandeelhouder te ontvangen in contanten of volledig in gewone aandelen ten laste van de agioreserve of de overige reserves.

2 Omzetontwikkeling In miljoenen Euro s Pro-Forma excl. Atcostplus Netto-omzet 196,2 279,4 154,7 Invloed Acquisities ,4 De netto-omzet van CSS bedroeg in 2000 EUR 196,2 miljoen (1999: EUR 279,4 miljoen). De afname van de netto-omzet ten opzichte van 1999 is het directe gevolg van de strategie van CSS om distributie van hardware- en softwareproducten uit te besteden. Als wordt gecorrigeerd voor de verzelfstandiging van ATCOSTPLUS, bedroeg de nettoomzet in 1999 EUR 154,7 miljoen. Pro -forma is de netto-omzet van CSS met 27% gestegen. De autonome omzetdaling, op pro forma basis EUR 21,9 miljoen, is een resultante van een daling van EUR 34,3 miljoen bij de business unit CSS System Integration, en een toename van EUR 12,4 bij de andere business units. Bij CSS System Integration werd de capaciteit bewust teruggebracht teneinde de winstgevendheid te handhaven. Hierbij werd de resterende capaciteit overgeheveld naar de business units CSS Professional Resources en CSS Telecom. Ontwikkeling brutomarge en resultaat Brutomarge In miljoenen Euro s Pro-Forma excl. Atcostplus % 2000 tov pf 1999 Brutomarge Diensten 87,9 62,4 62,4 40,9% Brutomarge Hard- en Software 38,0 37,5 30,3 25,5% Brutomarge 125,9 99,9 92,7 35,8% Invloed acquisities 30,9 Op vergelijkbare basis steeg de brutomarge in 2000 met 36%. Een indicator voor de kwaliteit van de geleverde toegevoegde waarde is de brutomarge per full-time medewerker. Ondanks de tegenvallende ontwikkelingen binnen de ICT-markt slaagde CSS erin deze licht te laten stijgen tot een niveau van EUR

3 Kosten De Directie hanteert een financieel model waarbij de totale kosten maximaal 80% van de brutomarge mogen bedragen. Daarbij worden als uitgangspunten gehanteerd dat de personeelskosten 60% tot 65% van de brutomarge zullen bedragen en dat de resterende kosten uit indirecte overige bedrijfskosten (inclusief afschrijvingen) bestaan. In 2000 bedroegen de totale operationele kosten 79% van de brutomarge. Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat (EBITA) nam toe met 34,1% van EUR 19,7 miljoen in 1999 tot EUR 26,4 miljoen in Het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet bedroeg 13,5%% ten opzichte van 7,0% in In 2000 bedroeg het bedrijfsresultaat 21,0% van de brutomarge, vergeleken met 19,7% in Het streven om het bedrijfsresultaat als percentage van de brutomarge minimaal 20% te laten bedragen, is hiermee bereikt. Financiële lasten De financiële lasten zijn sterk gedaald van EUR 2,6 miljoen in 1999 naar EUR 0,9 miljoen in De uitbesteding van distributie-activiteiten vermindert in sterke mate de kapitaalsbehoefte van de onderneming en de daarmee gepaard gaande rentelasten. Belastingen De belastingdruk steeg in het verslagjaar van 20% in 1999 naar 25% in De lage belastingdruk in 1999 was het gevolg van de consolidatie van Computer Company in dat jaar. Ook voor 2001 houdt CSS rekening met een stijgende belastingdruk. Nettowinst De nettowinst nam in het verslagjaar met 40% toe van EUR 13,7 miljoen naar EUR 19,1 miljoen. De winst per aandeel kwam in 2000 uit op EUR 1,05 (1999: EUR 0,84). De nettowinst uitgedrukt als percentage van de omzet nam in het verslagjaar toe van 4,9% in 1999 tot 9,7% in Deze stijging is het gevolg van een betere kwaliteit van de winst uit de business units, alsmede de verzelfstandiging van ATCOSTPLUS. Medewerkers De verzelfstandiging van ATCOSTPLUS heeft geleid tot een wijziging in de samenstelling van het personeel, met name voor de business unit System Integration. Met de verzelfstandiging zijn 239 medewerkers ondergebracht bij ATCOSTPLUS, waardoor het aantal medewerkers dat actief was voor System Integration significant afnam Proforma 1999 gecorrigeerd als gevolg van verzelfstandiging ATCOSTPLUS Aantal medewerkers per ultimo Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) Omzet per medewerker (x EUR 1.000) Brutomarge per medewerker (x EUR 1.000) Nettowinst per medewerker (x EUR 1.000)

4 EUR 1.000) Verloop in procenten. 13,5 13,2 Op het gebied van werving en selectie van nieuw personeel slaagt CSS erin om mede dankzij haar landelijk dekkend netwerk, naast schoolverlaters in toenemende mate ook ervaren ICT-professionals aan te werven. Niet alleen is het aantrekkelijk voor ICTspecialisten om dicht bij huis te werken, ook het verloop ligt buiten de Randstad op een substantieel lager niveau. Ontwikkelingen per Business Unit CSS Telecom In miljoenen Euro s 2000 Omzet 52,7 Brutomarge 27,7 Brutomarge / omzet 52,6% Nettowinst 5,8 Nettowinst / omzet 11,2% Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) 344 CSS Telecom, opgericht eind 1999, is een nationaal actieve telecomdienstverlener die opereert vanuit regionale vestigingen. CSS Telecom richt zich op het aanbieden van oplossingen van marktleiders als Avaya, Siemens, Philips en Nortel aan de zakelijke markt. De voornaamste activiteit bestaat uit het verkopen van complete telecomoplossingen. Naast hardware en software betekent dit met name implementatiediensten. Vervolgens wordt door middel van langlopende onderhoudscontracten een basis gecreëerd voor een stabiele toekomstige inkomstenstroom. Het jaar 2000 stond voor CSS Telecom in het teken van verdere uitbouw. Door middel van zeven acquisities werd een behoorlijke schaalgrootte bereikt. Door een versnelde uitrol is de doelstelling om binnen dit snelgroeiende marktsegment in korte tijd een kritische massa te bereiken ruimschoots behaald. Op dit moment neemt CSS Telecom in dit specifieke segment een tweede plaats in achter marktleider KPN. Nieuwe telecomtechnologieën, zoals Voice over IP en breedbandtechnologie ontwikkelen zich in hoog tempo en worden op afzienbare termijn breed aan publiek en bedrijven aangeboden. Vanwege deze toenemende beschikbaarheid van technologische vernieuwingen en de daardoor dalende prijsniveaus, verwacht het management voor de komende jaren een sterke groei van de markt voor deze diensten. CSS Telecom is uitstekend gepositioneerd om hiervan optimaal te kunnen profiteren.

5 CSS System Integration In miljoenen Euro s Pro-Forma excl. ATCOSTPLUS Omzet 70,9 229,9 105,2 Brutomarge 48,5 61,8 54,6 Brutomarge / omzet 68,4% 26,9 % 51,9% Nettowinst 7,1 7,2 7,2 Nettowinst / omzet 10,2% 3,1% 6,8% Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) CSS System Integration houdt zich bezig met het inrichten van ICT-infrastructuren voor ondernemingen vanaf 150 werkplekken. Door middel van partnerships met wereldspelers op het gebied van software en systemen wordt er een compleet pakket aan ICToplossingen aangeboden. Dit betreft ontwerp, implementatie en beheer van infrastructuren gecombineerd met educatie. CSS System Integration kende in het jaar 2000 een moeilijke start als gevolg van een afvlakkend marktsentiment na de grootschalige investeringen in verband met het millennium. Verder vond een verschuiving plaats van de bestedingen op het gebied van traditionele IT-dienstverlening naar internetgerelateerde diensten. De opkomst van Internet creëerde een grote behoefte aan opslagcapaciteit bij telecomoperators. Hiervan heeft CSS heel goed kunnen profiteren. Als gevolg van constante kostenbeheersing, gecombineerd met het benutten van de toegenomen cross-selling opportunities, was CSS System Integration in staat beter te presteren dan het marktgemiddelde. In het verslagjaar is een uitstekende samenwerking met de business unit CSS Telecom op gang gekomen die tot belangrijke synergetische effecten hebben geleid. CSS System Integration heeft gekozen voor winstgevende projecten bij loyale klanten, waarbij niet is meegegaan in de prijs- en marge-erosie. De capaciteit werd hierop bewust teruggebracht teneinde de winstgevendheid te handhaven. Hierbij werd de resterende capaciteit overgeheveld naar CSS Professional Resources en CSS Telecom. Voor 2001 wordt een aantrekkende markt verwacht. Bovendien zal worden geprofiteerd van de genomen efficiencymaatregelen.

6 CSS Professional Resources In miljoenen Euro s Omzet 47,0 33,8 Brutomarge 35,5 26,4 Brutomarge / omzet 75,5% 78,1% Nettowinst 5,2 4,1 Nettowinst / omzet 11,1% 12,1% Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) De business unit CSS Professional Resources richt zich op het detacheren van ICTprofessionals aan haar afnemers. Deze professionals worden gedetacheerd voor een vooraf afgesproken periode, zowel op stand-alone- als op projectbasis. De ICTspecialisten van CSS zijn actief op het gebied van hardware - en software -implementatie, applicatiebeheer, migratietrajecten, netwerkbeheer en -implementatie, consultancy en projectmanagement. Het jaar 2000 kende een gematigde start als gevolg van een aarzelende markt. Deze ruimte werd benut om bestaande en nieuwe medewerkers verder op te leiden waardoor de inzetbaarheid gedurende het jaar verbeterde. Hierdoor was CSS Professional Resources in staat optimaal te profiteren van de aantrekkende markt in het vierde kwartaal. Tevens profiteerde CSS Professional Resources van de toenemende vraag in de telecomsector, dankzij het preferred suppliership voor verschillende telecomoperators. Het aantal raamovereenkomsten met grote klanten groeide verder in aantal en omvang. Verder biedt de samenwerking met CSS System Integration in toenemende mate kansen voor verdere autonome groei binnen CSS Professional Resources. De toegenomen specialisatie van de werknemers zal in 2001 leiden tot een verdere verbetering van de brutomarge per medewerker. CSS Solutions In miljoenen Euro s Omzet 25,6 15,7 Brutomarge 14,2 11,7 Brutomarge / omzet 55,5% 74,5% Nettowinst 1,0 2,4 Nettowinst / omzet 3,9% 15,3% Gemiddeld aantal medewerkers (FTE)

7 De business unit CSS Solutions (tot medio 2000 CSS Outtasking) richt zich als full service dienstverlener met vele ICT specialisten op het ontwikkelen, implementeren en beheren van logistieke en financiële softwareoplossingen van Enterprise Resource Planning (ERP) software van vooraanstaande partners zoals Exact en Aremissoft (voorheen MTMS). Bovendien beheert CSS Solutions de hiervoor beno-digde ICT-infrastructuur. Hierbij richt CSS Solutions zich hoofdzakelijk op kleine en middelgrote ondernemingen in de zakelijke markt. Account leadership staat centraal en aldus wordt gestreefd naar lange termijn relaties met de klant. Het jaar 2000 was voor CSS Solutions een moeilijk jaar. De groei, die door CSS en ook door andere ICT-dienstverleners werd verwacht, bleef uit. In het MKB-segment hadden in 1999 reeds veel ICT-investeringen plaatsgevonden in het kader van de millenniumovergang. Nadat echte problemen uitbleven bleven ook de verwachte investeringen met het oog op de naderende invoering van de euro achter bij de voorspellingen. Voor 2001 wordt een duidelijk herstel van de markt verwacht. ATCOSTPLUS ATCOSTPLUS is een web based E-business portal voor ICT-producten. Het werd in de loop van 1999 door CSS opgezet om in te spelen op de snelle ontwikkelingen op het gebied van E-commerce. Het streven bij oprichting was om de grootste 'Virtual Market Place' voor ICT-producten in de Benelux te worden. Hiertoe zijn alle hardware commodity activiteiten van CSS per 1 januari 2000 volgens plan uitbesteed aan ATCOSTPLUS. Doelstelling van CSS was om externe partners te vinden die mee zouden participeren in ATCOSTPLUS, waardoor optimale voorwaarden gecreëerd zouden worden om marktleiderschap te faciliteren. Vanwege het feit dat mogelijke partners eisen stelden aan de onafhankelijke positie, zijn de activiteiten van ATCOSTPLUS versneld verzelfstandigd. Hierbij is de zeggenschap overgedragen aan een consortium onder leiding van NMB Heller. ATCOSTPLUS is verzelfstandigd per 1 januari Na de verzelfstandiging heeft CSS 49% van de aandelen in ATCOSTPLUS. Dit belang wordt op de balans verantwoord tegen nominale waarde. CSS heeft als doel dit belang in de komende jaren, bij toetreding van externe partners, verder af te bouwen. CSS houdt in dit verband op termijn rekening met een bijzondere bate. De overige aandelen zijn in handen van NMB Heller en het management van ATCOSTPLUS. Doelstellingen 2000 gerealiseerd Voor 2000 formuleerde CSS de volgende doelstellingen: In 2000 wilde CSS 25% van haar omzet behalen in de markt voor tele- en datacommunicatie. Deze omzet moest worden gegenereerd door de nieuw opgerichte business unit Frontoffice (thans de business unit CSS Telecom) en door de werkzaamheden van de overige business units voor tele- en datacomproviders uit te breiden; CSS wilde als aanbieder van medewerkers met internet-kwalificaties tot de top-3 behoren. Hiervoor zouden zowel aan bestaande als nieuwe medewerkers internetopleidingen worden gegeven; CSS wilde als aanbieder van internet-opleidingen tot de top-3 behoren; De marges van CSS zouden verder moeten toenemen door de start van (thans ATCOSTPLUS), de web based E-business portal waarmee hardware kostenefficiënter kan worden gedistribueerd.

8 Deze doelstellingen zijn in 2000 grotendeels gerealiseerd. Met name de groei van de business unit CSS Telecom, en de verzelfstandiging van ATCOSTPLUS hebben geleid tot een sterke stijging van de brutomarge. CSS wist zelfs meer dan 30% van haar omzet te behalen uit alle telecomgerelateerde activiteiten. Doelstellingen 2001 Voor 2001 heeft CSS de volgende doelstellingen geformuleerd: verdere toename van de brutomarge als totaal, de gemiddelde brutomarge per mede werker en verhoging van het belang van dienstverlening in de samenstelling van de brutomarge; vermindering van de kosten en daarmee samenhangende toename van het bedrijfsresultaat in verhouding tot de brutomarge; verdere vermindering van het kapitaalsbeslag, met name door het uitbesteden van hardwareleveringen aan derden met behulp van ATCOSTPLUS; verdere vergroting van het marktaandeel; verbetering van de instroom van nieuwe medewerkers, verbetering van de doorstroom van de huidige medewerkers en vermindering van de uitstroom; een verdere stijging van langduriger onderhouds- en servicecontracten zal tot hogere marges en een stijging van inkomsten leiden. Het risicoprofiel van de onderneming verbetert en de voorspelbaarheid van de resultaten neemt daardoor toe; Vooruitzichten Ten aanzien van de business unit CSS Telecom is de directie positief gestemd. De verwachting is gerechtvaardigd dat vooral door lagere communicatiekosten en de belangrijk stijgende communicatiebehoefte een sterke groei van de vraag naar geïntegreerde communicatieoplossingen zal plaatsvinden. Door het grote aantal klanten zal CSS Telecom naar verwachting versneld van deze ontwikkelingen kunnen profiteren; Ook ten aanzien van de business unit CSS System Integration is CSS positief gestemd. Deze verwachting is gebaseerd op het resultaat van doorgevoerde kostenmaatregelen, de investering in medewerkers, een aantrekkende markt, alsmede op de synergetische effecten van de steeds nauwere samenwerken met CSS Telecom; Voor CSS Professional Resources wordt een verdere toename van het aantal raamcontracten verwacht. Samen met de toegenomen specialisatie van de medewerkers zal dit in 2001 leiden tot een verdere verbetering van de brutomarge per medewerker; Na het moeilijke jaar 2000 voor CSS Solutions wordt in 2001 een duidelijke verbetering van de markt voorzien. Na de terughoudendheid in 2000 voorziet CSS een toename van de inhaalinvesteringen op het gebied van ICT. Ook de naderende conversie naar de euro maakt dat CSS een toename van de vraag naar ICT-specialisten verwacht; Op termijn verwacht de directie van CSS een bate door vermindering van haar 49% belang in ATCOSTPLUS. Op basis van bovenstaande vooruitzichten verwacht de Directie van CSS, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, voor 2001 een stijging van de winst per aandeel met een percentage tussen 15% en 25%.

9 Den Bosch, 28 februari 2001 De Directie Voor meer informatie: Jan Vlasveld, Directievoorzitter Computer Services Solutions Holding N.V. Telefoon Profiel CSS CSS is een ICT-serviceprovider in de Benelux met een vooraanstaande positie in ICToplossingen. CSS richt zich op zowel duizenden kleine en middelgrote organisaties, als op een toenemend aantal grote corporate accounts in de sectoren Telecom, Finance, Gezondheidszorg en Overheid. CSS heeft een omzetniveau van EUR 200 miljoen en biedt via 24 vestigingen in Nederland en België met inmiddels ruim medewerkers aan in totaal meer dan afnemers een breed pakket diensten (advies, implementatie, en beheer) en systemen (software en hardware) aan gebruikers van ICT. Het merendeel van de commodity hardware verkoop, gekenmerkt door lage marges, is verzelfstandigd in de virtuele marktplaats ATCOSTPLUS. Tot de door CSS vertegenwoordigde leveranciers behoren vooraanstaande wereldspelers als Microsoft, Novell, SAP, Exact, Aremissoft (voormalig MTMS), Oracle, Compaq, IBM, Hewlett-Packard, Lotus, Cisco, Citrix, Siemens en Avaya (voorheen Lucent). De activiteiten van de onderneming vinden plaats via vier complementaire en met elkaar samenwerkende business units: CSS Telecom, CSS System Integration, CSS Professional Resources en CSS Solutions. De consultants en engineers van CSS houden zich hoofdzakelijk bezig met het aanbieden van ICT-totaaloplossingen gebruikmakend van de kennisgebieden van haar wereldwijde technologiepartners. De activiteiten groeien momenteel snel door grote investeringen van met name grote telecom operators. Na een aanvankelijke notering aan de NMAX is CSS sinds 20 december 1999 genoteerd aan de Officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.

10 Bijlage I Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening over Eur 1000 Eur 1000 Netto-omzet Kostprijs omzet Brutomarge Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Som der kosten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Vennootschapsbelasting Nettowinst

11 Geconsolideerde balans per 31 december 2000 (Na Winstbestemming) Activa Vaste activa Eur 1000 Eur 1000 Materiële vaste activa Vlottende activa Voorraad handelsgoederen Handelsdebiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Totaal

12 Passiva Eur 1000 Eur 1000 Groepsvermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Dividend Overige schulden Totaal Gegevens Per Aandeel (x EUR 1.00) Aantal uitstaande aandelen per ultimo Aantal dividend gerechtigde aandelen per ultimo Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Winst per aandeel (in EUR) 1,05 0,84 Dividend per dividend gerechtigd aandeel (in EUR) 0,30 0,25

13 Bijlage II Ontwikkeling omzet en resultaten op pro-forma basis ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden in verband de deconsolidatie van ATCOSTPLUS x EUR Pro-Forma excl. ATCOSTPLUS % 2000 tov pf 1999 Omzet ,8% Brutomarge ,8% Brutomarge Services ,9% Brutomarge Hard- en Software ,5% Bedrijfsresultaat ,6% Netto winst ,0% Brutomarge / Omzet 64,2% 35,7% 59,9% Bedrijfsresultaat / Brutomarge 21,0% 19,7% 19,3% Bedrijfsresultaat / Omzet 13,5% 7,0% 11,6% Belastingdruk 25,0% 20,0% 20,0% Solvabiliteit 30,4% 30,3% 30,3% Winst Per Aandeel (x EUR 1,00) 1,05 0,84 0,84 25%

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln

H1-2002 H1-2001. Resultaat vóór rente, afschrijvingen en belastingen (EBITDA) 3,1 mln 16,3 mln Persbericht Resultaten eerste halfjaar 2002 Licht nettoverlies eerste zes maanden; Verwachting 2 e helft 2002: een bescheiden positief nettoresultaat H1-2002 H1-2001 Resultaat vóór rente, afschrijvingen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005

ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 ICT Automatisering N.V. Jaarcijfers 2005 V0.3 Inhoud presentatie Highlights Cijfers IFRS Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Highlights 2005 Omzet gestegen

Nadere informatie

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V.

HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. HALFJAARCIJFERS ICT AUTOMATISERING N.V. 8 september 2006 0 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e

Nadere informatie

ICT AUTOMATISERING N.V.

ICT AUTOMATISERING N.V. ICT AUTOMATISERING N.V. SOFTWARE DEVELOPMENT VERTICAL EXPERTISE HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS PROCESS AUTOMIZATION PRESENTATIE HALFJAARCIJFERS 2011 Agenda Kerncijfers eerste helft 2011 Operationele gang

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Computer Services Solutions Holding N.V. Jaarcijfers 2001

Computer Services Solutions Holding N.V. Jaarcijfers 2001 Computer Services Solutions Holding N.V. Jaarcijfers Profiel CSS CSS is een aan de Euronext Amsterdam genoteerde ICT-service provider in de Benelux met een vooraanstaande positie in ICT-oplossingen. CSS

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2014 Agendapunt 2 1. Highlights 2014 2. Samen Sterker! 3. Resultaten

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten

Inhoud presentatie. Highlights. Cijfers. Personeel & Organisatie. Operationele gang van zaken. Aandachtspunten en vooruitzichten Jaarcijfers 2008 Inhoud presentatie Highlights Cijfers Personeel & Organisatie Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 1 Highlights 2008 Omzet gestegen met 10,4% tot 97,5 mln Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2003 Agenda Resultaten 2002 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Winst- & verliesrekening

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO

Halfjaarcijfers 2015. Amsterdam, 24 juli 2015. René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Halfjaarcijfers 2015 Amsterdam, 24 juli 2015 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Agenda 1. Accell Group in H1 2015 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel 4. Vooruitzichten 24 juli 2015 Accell

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2014 Uden, 13 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2014.. 3 2. Geconsolideerde balans. 8 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 9 4.

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel)

Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Nettowinst Ctac stijgt in 2015 met 42%, hervatting dividend (EUR 0,06 per aandeel) s-hertogenbosch, 10 maart 2016 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac)

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 30 augustus 2007 Resultaten Ctac in lijn met verwachtingen Kerncijfers* EUR mln (tenzij anders vermeld) 1 e helft 1 e helft 2007 2006 %

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

PERSBERICHT pagina s: 9

PERSBERICHT pagina s: 9 PERSBERICHT pagina s: 9 Barendrecht, 14 maart 2008 ICT JAARCIJFERS 2007 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 De omzet steeg in 2007 met 9,4% tot 88,3 miljoen Het bedrijfsresultaat daalde met 3,2% tot 7,8

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT aantal pagina s: 9

PERSBERICHT aantal pagina s: 9 PERSBERICHT aantal pagina s: 9 Dordrecht, 13 maart 2006 BLUE FOX REORGANISEERT EN VERWACHT WINST IN 2006 2005 2004 Netto-omzet 52,4 mln 45,4 mln Resultaat vóór belasting -1,8 mln -13,2 mln Resultaat vóór

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2013 met 44% Opgaande lijn wordt ook in 2014 doorgezet

Nettowinst Ctac stijgt in 2013 met 44% Opgaande lijn wordt ook in 2014 doorgezet Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2013 met 44% Opgaande lijn wordt ook in 2014 doorgezet s-hertogenbosch, 12 maart 2014 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (NYSE

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V.

Presentatie H1 cijfers DPA Group N.V. Presentatie H1 cijfers 2016 DPA Group N.V. 30 augustus 2016 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten uit activiteiten

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003 Jaarcijfers 2002 13 maart, 2003 Agenda Opening en welkom, Terugblik 2002 - Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering

Nadere informatie

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015

Persbericht. N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Persbericht N.V. Bever Holding - resultaten verslagjaar 2015 Resultaat Bever Holding heeft het verslagjaar afgesloten met een positief resultaat na belastingen van ca. EUR 29 duizend (2014: EUR 2,7 miljoen

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016

Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Resultaten 2015 Analistenbijeenkomst 9 maart 2016 Agenda Ontwikkelingen 2008 2015 Kernpunten 2015 Sprong Voorwaarts Resultaten 2015 Financiële positie ultimo 2015 Prognose 2016 2 Ontwikkelingen 2008-2015

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers

Persbericht. Jaarcijfers Persbericht Jaarcijfers 2016 Profiel Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

INHOUD. Persbericht JAARCIJFERS 2015 3

INHOUD. Persbericht JAARCIJFERS 2015 3 JAARCIJFERS 2015 PROFIEL Beter Bed Holding is een Europese retailorganisatie die haar klanten op betaalbare wijze elke dag opnieuw zo comfortabel en gezond mogelijk wil laten slapen. Dit doet de onderneming

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT EERSTEKWARTAALCIJFERS 2013 Uden, 8 mei 2013 Contents 1. Persbericht eerstekwartaalcijfers 2013.. 3 2. Geconsolideerde balans..... 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.....

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017

Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Resultaten 2016 Analistenbijeenkomst 9 maart 2017 Agenda Kernpunten 2016 Resultaten 2016 Meer Solutions en Services Financiële positie ultimo 2016 Vooruitzichten 2 Kernpunten 2016 3 2016 in vogelvlucht

Nadere informatie