Skopos aanpak software selectie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Skopos aanpak software selectie"

Transcriptie

1 Skopos aanpak software selectie Snel en zorgeloos naar een optimale informatievoorziening Basisgegevens Primaire processen Internet, portals Skopos Rendementbouwers Hanzepoort DB Oldenzaal Telefoon Fax Web SkoposRendementbouwers Skopos_NL

2 SOFTWARE SELECTIE METHODIEK SKOPOS RENDEMENTBOUWERS Skopos Rendementbouwers is een bureau voor advies en projectmanagement, op de vakgebieden Informatiemanagement en Procesverbetering. Skopos is opgericht in 1998 en is gevestigd in Oldenzaal. Een middelgroot bureau met louter ervaren adviseurs en projectmanagers, afkomstig uit managementfuncties in het bedrijfsleven. In een algemene brochure over Skopos en op de website vindt u nadere informatie over de organisatie, de adviseurs, de werkmethode en de kennisgebieden. MISSIE SKOPOS RENDEMENTBOUWERS Skopos bouwt samen met organisaties aan het verbeteren van hun prestaties, door hen te ondersteunen met expertise en implementatiekracht bij het verbeteren van werkprocessen en informatievoorziening. Figuur 1 De missie van Skopos Rendementbouwers Opdrachtgevers herkennen ons aan de brug die geslagen wordt tussen gebruikers en ICT-ers. Dit doet Skopos vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering, de wereld waar wij zelf vandaan komen. Onze opdrachtgevers zijn daarmee uitgerust voor de toekomst en toegerust voor de toekomst. 1

3 Een praktische vertaling van deze missie naar onze dagelijkse projecten: wij ondersteunen selecties en implementaties van standaard (configureerbare) softwarepakketten met een grote organisatorische component. De mensen en de processen vormen het doel van het project, en de systemen en de techniek hebben hierin een dienende rol. SELECTIE VAN STANDAARD SOFTWARE PAKKETTEN Een belangrijke activiteit van Skopos is onze onafhankelijke begeleiding van software selecties voor standaard informatiesystemen. Enterprise Resource Planning systemen: bedrijfsbrede en geïntegreerde informatiesystemen voor ondermeer de financiële, logistieke, productie- en commerciële administratie. Product Lifecycle Management: software voor het beheer van de levenscyclus van producten, van ontwerp naar productie, naar de gebruiksfase, en uiteindelijk hergebruik of verwijdering. Customer Relationship Management: systemen voor marketing, relatiebeheer en acquisitie. De rode draad bij dergelijke software pakketten is, dat er zowel aan de software zijde gesleuteld kan worden, als aan de kant van de bedrijfsprocessen en de organisatie. Bij het passend maken van de software gaat het in eerste instantie om de juiste inrichting en configuratie. Soms liever niet gaat het echter ook om maatwerk aanpassingen. Dergelijke aanpassingen zijn vaak kostbaar, risicovol en doorlooptijd verlengend. De Skopos adviseur of projectmanager is onafhankelijk, ervaren en deskundig. Hij weet voor Figuur 2 Voorbeeld van een ERP gebruikersscherm elke keuze wat het beste werkt in uw situatie: een aanpassing in de organisatie of in de software. Daarnaast neemt Skopos altijd de gebruiker als uitgangspunt: deze moet er dagelijks mee werken en wenst dus een gebruikersvriendelijke en efficiënte ondersteuning van het dagelijkse werk. 2

4 SKOPOS AANPAK BIJ SELECTIE VAN STANDAARD SOFTWARE De adviseurs van Skopos en de Skopos werkmethode garanderen dat u het systeem selecteert, dat het beste bij uw organisatie en uw ambities past. De begeleiding van Skopos zorgt er daarnaast ook voor dat de implementatie goed verloopt en dat u uiteindelijk het onderste uit de kan haalt. Een optimaal gebruik van het systeem en de juiste aandacht voor beheer & doorontwikkeling binnen uw organisatie. STARTVRAGEN Skopos krijgt regelmatig verzoeken om een software selectie uit te voeren. Bij een dergelijk verzoek onderzoeken we als eerste de volgende vragen: Wat is het exacte probleem? Wat zijn symptomen, wat zijn achterliggende grondoorzaken? o Is de software de belangrijkste oorzaak, of zijn er andere oorzaken aan te wijzen? Zoals bijvoorbeeld de Figuur 3 Mooi gereedschap, maar hoe zit het met de timmerman? specifieke inrichting van het systeem of de manier waarop de organisatie met het systeem omgaat. o Wat gebeurt er als de organisatie niets verandert, als de beoogde software niet wordt aangeschaft? Zijn er verspillingen of verbetermogelijkheden in de bedrijfsproces die door de nieuwe software ondersteund gaan worden? De software is vaak niet de enige zwakke schakel; verbetering van de software betekent niet altijd het oplossen van het probleem! Is er al software in de organisatie, die de gevraagde functionaliteit zou kunnen invullen? Waar ontstaan verbeteringen, door het inzetten van nieuwe software? Van welke factoren zijn deze verbeteringen nog meer afhankelijk? Figuur 4 De keten van de informatievoorziening is zo sterk als de zwakste schakel 3

5 Een pakketselectie is natuurlijk bedoeld om het meest geschikte pakket te selecteren, maar er zijn meer zaken van belang om tot een goed werkende en geaccepteerde nieuwe ICT-oplossing te komen. Meestal is een software-pakketselectie tevens aanleiding om de betrokken bedrijfsprocessen en de informatiebehoeften van de organisatie in de hoofden van de medewerkers te krijgen en te actualiseren. Procesmatig denken en werken door management en kerngebruikers is de belangrijkste succesfactor voor een goede softwareselectie, implementatie en optimalisatie. Naast dit interne huiswerk is het bij een pakketselectie natuurlijk ook van belang om de goede implementatiepartner te kiezen en om hier sluitende afspraken mee te maken. Ook hier hebben de adviseurs van Skopos ruime ervaring mee. Vaak start Skopos met een beknopte proces- en informatiedoorlichting, om het vraagstuk scherp te krijgen en oplossingsrichtingen te verkennen. Alle betrokken personen van de opdrachtgever krijgen in korte tijd een helder beeld van het probleem, de oplossingsrichtingen en de aanpak om het probleem op te lossen. Verder stellen we in deze scan vast of er voldoende klik is tussen uw organisatie en de Skopos adviseur. Skopos heeft ruime ervaring met ERP selecties. ERP staat hierbij voor Enterprise Resource Planning. In normaal Nederlands: geïntegreerde informatiesystemen voor de gehele bedrijfsvoering. Zie Figuur 5 voor een grafische weergave van het ERP concept. De ideale mix is een combinatie van passende functionaliteit op het gebied van de geformuleerde eisen plus een sterke branche focus van de implementatiepartner op de markt waarin uw organisatie actief is. Uitbesteding Portal, & Inkoop Webshop, Berichtuitwisseling Expeditie Projectbeheer Calculatie Artikelen, stuklijsten, Recepturen, routings Productie Planning Verkoop Configurator Voorraad Kwaliteitsbeheer Relatie beheer Financiën Figuur 5 ERP: vele geïntegreerde functionaliteiten 4

6 Vroeger was een pakketselectie een selectie van software, op basis van lange vragenlijsten en weinig realistische (lees: te goedkope) offertes. Tegenwoordig worden de leveranciersselectie en de eigen rol van de opdrachtgever steeds belangrijker. Deze elementen zijn Selecteren en contracteren: over verleiding, eerlijkheid en partnership minstens net zo bepalend voor een Figuur 6 Weinig realistische offertes, oplopende kosten... goed werkend informatiesysteem als de functionaliteiten van de software. Ook de gebruikersinterface en de integraties met andere systemen worden belangrijker, om de gegevensinvoer te minimaliseren en makkelijker te maken. Figuur 7 De leveranciers selectie en de rol van de opdrachtgever worden steeds belangrijker In het vervolg van dit document besteden we nadere aandacht aan deze drie elementen: De eigen rol van uw organisatie in de selectie en implementatie. De pakketselectie. De selectie en contractering van de implementatiepartner. OPDRACHTGEVERSCHAP: DE ROL VAN UW EIGEN ORGANISATIE Het voorbereiden van de eigen organisatie op de invoering van het software systeem is een erg belangrijke activiteit die voorafgaat aan de daadwerkelijke software implementatie. Veel software implementaties lopen onnodig stroef doordat de opdrachtgever zelf de randvoorwaarden niet heeft ingevuld, waarbij niemand de opdrachtgever hiervoor van tevoren heeft gewaarschuwd. 5

7 Bij een goede pakketselectie en implementatie worden ook de betrokkenen uit de organisatie bedrijfskundig opgefrist. Gebruikers en managers participeren actief in het project door na te denken over hun werk, een slimmere en moderne inrichting hiervan en over de informatie die nodig is om hun eigen processen te beheersen en te verbeteren. Bij voorkeur wordt dit denkwerk uitgevoerd voorafgaand aan de selectie en de invoering van de software. Ten eerste omdat u anders misschien de verkeerde software kiest en ten tweede omdat u anders met een duur betaalde applicatieconsultant gaat overleggen over uw bedrijfsproces. Hier heeft hij (of zij) meestal minder verstand van. Skopos stelt samen met u vast wat het vereiste kwaliteitsniveau van de kerngebruikers en uw projectleider is en hoeveel tijd u beschikbaar moet stellen van deze onmisbare medewerkers. Deze kerngebruikers zult u vervolgens moeten faciliteren om het project tot een succes te maken. Skopos weet vanuit een ruime ervaring wat hierbij komt kijken. Onze adviseurs kennen de successen en de valkuilen. DE IMPLEMENTATIEPARTNER Bij sommige pakketten krijgt u de implementatiepartner er automatisch bij. Bij andere software systemen kan u na de pakketkeuze ook nog een implementatiepartner uitkiezen. Het gaat hierbij niet alleen om het selecteren, maar ook om het contracteren. Ook al is er slechts één mogelijke implementatiepartner, dan nog is het van belang om hier gedetailleerde en sluitende afspraken mee te maken voor de invoering van de software. De implementatiepartner van het systeem is minstens net zo belangrijk als het systeem zelf. Er zijn vaak meerdere software pakketten in de markt die allemaal een prima functionele dekking hebben om de werkprocessen binnen uw organisatie te ondersteunen. De medewerkers van uw organisatie moeten dit halffabrikaat vervolgens gezamenlijk met de software consultants van de implementatiepartner uitbouwen tot een succesvol eindproduct. Dit vraagt dus om ervaren consultants, die: een goede klik hebben met uw kerngebruikers; ervaring hebben met uw branche en met het eigen ERP systeem; goede didactische en projectleidersvaardigheden hebben. DE PAKKETSELECTIE De pakketselectie bestaat uit meerdere fasen. Bij complexe en veelomvattende software hanteren wij een meer uitgebreide fasering dan bij selecties die om specifieke functionaliteiten gaan. 6

8 BLAUWDRUK De fase die voorafgaat aan de pakketselectie noemen we de Blauwdrukfase: de kerngebruikers maken onder begeleiding een soort bouwtekening van de bedrijfsprocessen, het verbeterpotentieel van deze processen en van de informatiebehoeften. Deze blauwdruk is een noodzakelijke input voor Figuur 8 De Blauwdruk moet tussen de oren zitten de pakketselectie en later ook voor de implementatie. Maar het allerbelangrijkste: deze Blauwdruk moet tussen de oren van de kerngebruikers zitten! Om vast te stellen welke informatie nodig is om een bedrijfsproces aantoonbaar beheerst te krijgen, is het zinvol om dit bedrijfsproces eerst nader te analyseren en waar mogelijk te verbeteren. Een organisatie kan immers een proces pas verbeteren, als de sleutelfunctionarissen het proces begrijpen. Ook vertalen de kerngebruikers toekomstige ontwikkelingen naar informatiebehoeften en functionaliteiten. Skopos stelt hierbij de kritische vragen. Een nieuw te kiezen pakket moet immers minstens een jaar of vijf en hopelijk langer - de bedrijfsvoering ondersteunen. Bij het beschrijven van bedrijfsprocessen en informatiebehoeften zoekt Skopos actief naar kansen om processen en aansturing te vereenvoudigen. Hoe eenvoudiger een bedrijfsproces, hoe minder automatisering ervoor nodig is om het proces te kunnen besturen. Skopos zoekt dus actief naar mogelijke verspillingen in de bedrijfsvoering en de informatievoorziening: lean manufacturing, lean office en lean IT. Een voorbeeld van een Blauwdruk hoofdstuk komen we op verzoek nader toelichten. Deze vragen horen in feite bij het gezegde eerst organiseren en daarna pas automatiseren. Weliswaar kent iedereen dit oude gezegde, maar toch lopen nog steeds veel pakketselecties en implementaties hierop vast. Skopos kent de valkuilen en dwingt de discipline af om deze valkuilen te omzeilen. Onze insteek is dat Skopos ondersteunt bij het introduceren van deze methodiek en bij het controleren en faciliteren van uw organisatie. De eigen medewerkers van uw organisatie stellen vervolgens de Blauwdruk zelf op. Door onze historie bij vergelijkbare organisaties brengen we tevens praktijkervaringen in bij het traject. Dit is beter voor het draagvlak en de externe kosten van adviseurs. De kwaliteit wordt geborgd door Skopos. Indien gewenst zijn zwaardere of juist lichtere rollen prima mogelijk. Bij het inventariseren van informatiebehoeften informeert Skopos uw organisatie over de mogelijkheden van de moderne software pakketten. Hiermee anticiperen we op een veelgehoorde opmerking: Je weet pas wat je nodig hebt, als je ziet wat er tegenwoordig 7

9 mogelijk is. Dit betekent dat de eigen informatiebehoefte van de organisatie weliswaar leidend is, maar dat de beschikbare functionaliteiten ook tot nieuwe inzichten kunnen leiden over wat er nodig is qua software. Ook kiezen organisaties er soms - terecht - voor om de organisatie aan te passen aan de software. En zo wordt een selectie een interactief traject dat wisselend naar vraag en aanbod kijkt en tenslotte op de optimale functionaliteit uitkomt. Figuur 9 Je weet pas wat je nodig hebt, als je ziet wat er mogelijk is In de Blauwdruk worden niet alle processen en informatiebehoeften in detail uitgewerkt. Voor bepaalde processen en software functionaliteiten zal uw organisatie sterk lijken op andere bedrijven of kan uw organisatie zich makkelijk conformeren aan een standaard werkwijze van een software module. De specifieke processen die met een goede reden speciaal zijn worden nader geanalyseerd en beschreven. Verder werken wij ook de processen uit, die nog niet goed in software systemen worden ondersteund. In tabel vorm staat dit hieronder uitgewerkt. Software systemen Slecht ondersteund in de standaard software Goed ondersteund in de standaard software Kritisch proces In detail beschrijven Globaal beschrijven Uw organisatie Niet kritisch proces Globaal beschrijven Gebruik maken van standaard Skopos templates Figuur 10 Niet alle processen in detail uitwerken 8

10 ICT-INFRASTRUCTUUR & ICT-BELEID In de Blauwdrukfase worden natuurlijk ook het ICT beleid en de ICT infrastructuur binnen uw organisatie beschreven. In deze ICT situatieschets komen ondermeer het applicatielandschap en de beoogde interfaces aan de orde. Hieruit volgen technische eisen waaraan het softwarepakket zou moeten voldoen. Omgekeerd stelt het software pakket natuurlijk ook eisen aan de infrastructuur van uw organisatie. Bovenstaand verhaal is niet compleet zonder aan te geven dat software in veel gevallen een groot deel van de ICT oplossing vormt, maar dat er vaak additionele bouwstenen nodig zijn om de totaal benodigde functionaliteit adequaat in te vullen. Skopos heeft ruime ervaring bij het ontwerpen van dit ICT applicatielandschap. Applicatielandschap Financien P&O Afd. Verkoop Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Commerciële processen Orderadministratie/ nacalculatie Voorcalculatie Financieel Trajecten P&O Salaris CRM nvt nvt ERP ERP ERP Drumis/ ERP nvt nvt ERP Excel ERP Excel Access ERP ERP ERP nvt ERP ERP ERP ERP ERP nvt nvt nvt ERP/ nvt Beaufort nvt Beaufort Beaufort Beaufort Beaufort Beaufort Paymate Paymate nvt nvt nvt nvt nvt nvt Figuur 11 Voorbeeld van een applicatielandschap, per afdeling en per bedrijfsproces 44 Hierbij is het van belang om het oude landschap, het gewenste landschap en het migratieplan in kaart te brengen. Skopos heeft expertise op het gebied van het gefaseerd migreren van het applicatielandschap van on premise naar de Cloud. PAKKET SELECTIE Bij de selectie van een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem zal er sprake zijn van een Long List. Bij meer specifieke applicaties wordt de trechter van 100+ naar 1 versneld doorlopen en kan men vaak al direct naar een short list toe. Skopos kent de software markt en vindt het best passende pakket voor uw organisatie. Best passend betekent niet altijd het beste pakket! Best passend slaat op de fit met uw medewerkers qua functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid en leveranciersorganisatie. En last but not least een fit met uw budget. 9

11 Skopos kiest bewust voor een methodiek waarbij er al vroegtijdig interactie is tussen leveranciers en opdrachtgever, op basis van een korte toelichting van de cruciale functionaliteiten voor uw organisatie. Alle mogelijke software pakketten en leveranciers Voorselectie 5 pakketten / leveranciers Short List 3 pakketten Principe keuze 1 pakket Definitieve keuze Kiezen Democase opstellen Demonstratie o.b.v. democase Taakstellende offerte Implementatiemethode Consultants Referenties Bevestigen en risico s elimineren Proof of Concept Contracten Go / No go Projectplan Deze aanpak heeft meerdere voordelen: Figuur 12 Selectiemethodiek software selectie u krijgt al snel een gevoel bij de professionaliteit van de implementatiepartner; u krijgt snel een beeld bij de look-and-feel van de getoonde software pakketten (hoe efficiënt en gebruikersvriendelijk werkt het systeem); de leveranciers worden al vroegtijdig gedwongen om zich te verplaatsen in uw organisatie en om prioriteiten te stellen in hun demonstratie; de offertes van de leveranciers zullen realistischer zijn, omdat ze de juiste informatie hebben kunnen verzamelen; de leveranciers komen in de gelegenheid om kritische wedervragen aan u te stellen, zodat beide organisaties tijdens het invoeringstraject als partners kunnen optrekken. Na deze voorselectie blijft er een short list over van 2 à 3 implementatiepartners. Deze partijen geven dan een uitgebreidere software demonstratie op basis van een meer omvangrijke business case. Deze business case wordt afgeleid uit de Blauwdruk die we eerder hebben opgesteld. Deze demonstratie wordt uitgevoerd door de beoogde leidende consultant tijdens de implementatie. Na de demonstratie volgt een definitieve offerte door de kandidaten, conform een indeling van uw organisatie. Anders wordt offerte beoordeling namelijk een moeizaam proces van appels en peren vergelijken. In dit short list stadium worden ook referentiebezoeken afgelegd en spreken we nader met de leveranciers over de implementatiemethodiek en projectplan. 10

12 Uit de demonstraties, implementatieaanpak en offertes volgt een voorkeurspartner. Met deze voorkeurspartner voert u - indien gewenst - nog een workshop uit als extra verdiepingsslag. Hierin wordt dan nader ingegaan op de materie van de eerdere demonstraties en de eventuele maatwerkpunten hieruit. Tenslotte vinden de contractonderhandelingen plaats en worden juridisch de puntjes op de I gezet. Hier heeft Skopos ruime ervaring mee, indien nodig ook in combinatie met een aanbestedingsprocedure. In deze fase wordt tevens in een coproductie tussen opdrachtgever en implementatiepartner uw specifieke implementatieplan opgesteld, inclusief een duidelijke rolverdeling tussen de implementatiepartner en uw organisatie. Indien gewenst kunnen we u een overzicht toezenden met de belangrijkste lessons learned en valkuilen van software projecten. Skopos is als geen ander in staat om deze problemen vroegtijdig te herkennen in uw project en zorgt voor passende maatregelen om het project ook daadwerkelijk tot een succes te maken. DE IMPLEMENTATIE Skopos heeft ruime ervaring met het implementeren van grote en kleinere software pakketten. De Skopos projectmanagers zorgen dat u snel, efficiënt en risicoloos Live gaat. Maar bovenal: wij zorgen ervoor dat het systeem ook meerwaarde gaat opleveren in uw bedrijfsvoering. De Skopos adviseurs zorgen er tijdens de invoering van het nieuwe informatiesysteem voor dat de beheerorganisatie goed wordt neergezet. Dagelijks gebruikersbeheer, functioneel applicatiebeheer en het meer technische beheer. Hiermee zorgt u ervoor dat u niet terugvalt tijdens de beheerfase. Maar u zorgt er ook voor dat het systeem wordt geoptimaliseerd, zodat u het onderste uit de kan haalt en blijft halen. Bij implementaties kunnen wij meerdere rollen vervullen: van projectleider tot project auditor, van adviseur voor het gehele projectteam tot coach van het projectmanagement. Soms zelf de rol van mediator en turnaround manager, om een vastgelopen project weer vlot te trekken. MEER WETEN? Wij komen graag bij u op bezoek om uw vraagstuk door te spreken. Referenties zijn in ruime mate voorhanden, ook in uw eigen branche. Voor nadere informatie: zie 11

13 Met Skopos bouwt u aan het rendement van uw organisatie. Daarmee zijn u en uw organisatie uitgerust voor de toekomst! Adres: Hanzepoort DB OLDENZAAL Telefoon: (+31) Fax: (+31) Mail: Web: SkoposRendementbouwers Skopos_NL

Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken

Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken Snel en zorgeloos naar een optimale informatievoorziening Skopos Rendementbouwers Hanzepoort 1 7575 DB Oldenzaal Telefoon 0541 662682 Fax 0541 516187

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen

Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen Marketingefficiency: van verandering naar verbetering Factor mens doorslaggevend bij automatisering van marketingprocessen De afgelopen jaren heeft marketingautomatisering een grote vlucht genomen. MRM,

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR WHITEPAPER E-HRM Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR Remco van der Hoek & Rob Verberk Auteurs:

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden

Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Microsoft Dynamics NAV en SharePoint: de integratie mogelijkheden Veel gebruikers van Microsoft Dynamics NAV (voorheen: Navision) geven aan hun informatievoorziening te willen verbeteren. Na de invoering

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Het juiste ERP pakket in de Bouw

Het juiste ERP pakket in de Bouw ADVISORY Het juiste ERP pakket in de Bouw Een marktverkenning van ERP pakketten en hun fit met actuele ontwikkelingen in de bouw kpmg.nl 2 Het juiste ERP pakket in de bouw 2013 KPMG Advisory N.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat?

Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Careware succesvol uitrollen: hoe dat je dat? Een 7 stappenplan voor een doordachte implementatie Dellaertweg 9C 2316 WZ Leiden Tel. 071-523 2604 Versie 1.0 d.d. 01-10-2014 www.helpline-bv.nl contact@helpline-bv.nl

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie