Skopos aanpak software selectie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Skopos aanpak software selectie"

Transcriptie

1 Skopos aanpak software selectie Snel en zorgeloos naar een optimale informatievoorziening Basisgegevens Primaire processen Internet, portals Skopos Rendementbouwers Hanzepoort DB Oldenzaal Telefoon Fax Web SkoposRendementbouwers Skopos_NL

2 SOFTWARE SELECTIE METHODIEK SKOPOS RENDEMENTBOUWERS Skopos Rendementbouwers is een bureau voor advies en projectmanagement, op de vakgebieden Informatiemanagement en Procesverbetering. Skopos is opgericht in 1998 en is gevestigd in Oldenzaal. Een middelgroot bureau met louter ervaren adviseurs en projectmanagers, afkomstig uit managementfuncties in het bedrijfsleven. In een algemene brochure over Skopos en op de website vindt u nadere informatie over de organisatie, de adviseurs, de werkmethode en de kennisgebieden. MISSIE SKOPOS RENDEMENTBOUWERS Skopos bouwt samen met organisaties aan het verbeteren van hun prestaties, door hen te ondersteunen met expertise en implementatiekracht bij het verbeteren van werkprocessen en informatievoorziening. Figuur 1 De missie van Skopos Rendementbouwers Opdrachtgevers herkennen ons aan de brug die geslagen wordt tussen gebruikers en ICT-ers. Dit doet Skopos vanuit het perspectief van de bedrijfsvoering, de wereld waar wij zelf vandaan komen. Onze opdrachtgevers zijn daarmee uitgerust voor de toekomst en toegerust voor de toekomst. 1

3 Een praktische vertaling van deze missie naar onze dagelijkse projecten: wij ondersteunen selecties en implementaties van standaard (configureerbare) softwarepakketten met een grote organisatorische component. De mensen en de processen vormen het doel van het project, en de systemen en de techniek hebben hierin een dienende rol. SELECTIE VAN STANDAARD SOFTWARE PAKKETTEN Een belangrijke activiteit van Skopos is onze onafhankelijke begeleiding van software selecties voor standaard informatiesystemen. Enterprise Resource Planning systemen: bedrijfsbrede en geïntegreerde informatiesystemen voor ondermeer de financiële, logistieke, productie- en commerciële administratie. Product Lifecycle Management: software voor het beheer van de levenscyclus van producten, van ontwerp naar productie, naar de gebruiksfase, en uiteindelijk hergebruik of verwijdering. Customer Relationship Management: systemen voor marketing, relatiebeheer en acquisitie. De rode draad bij dergelijke software pakketten is, dat er zowel aan de software zijde gesleuteld kan worden, als aan de kant van de bedrijfsprocessen en de organisatie. Bij het passend maken van de software gaat het in eerste instantie om de juiste inrichting en configuratie. Soms liever niet gaat het echter ook om maatwerk aanpassingen. Dergelijke aanpassingen zijn vaak kostbaar, risicovol en doorlooptijd verlengend. De Skopos adviseur of projectmanager is onafhankelijk, ervaren en deskundig. Hij weet voor Figuur 2 Voorbeeld van een ERP gebruikersscherm elke keuze wat het beste werkt in uw situatie: een aanpassing in de organisatie of in de software. Daarnaast neemt Skopos altijd de gebruiker als uitgangspunt: deze moet er dagelijks mee werken en wenst dus een gebruikersvriendelijke en efficiënte ondersteuning van het dagelijkse werk. 2

4 SKOPOS AANPAK BIJ SELECTIE VAN STANDAARD SOFTWARE De adviseurs van Skopos en de Skopos werkmethode garanderen dat u het systeem selecteert, dat het beste bij uw organisatie en uw ambities past. De begeleiding van Skopos zorgt er daarnaast ook voor dat de implementatie goed verloopt en dat u uiteindelijk het onderste uit de kan haalt. Een optimaal gebruik van het systeem en de juiste aandacht voor beheer & doorontwikkeling binnen uw organisatie. STARTVRAGEN Skopos krijgt regelmatig verzoeken om een software selectie uit te voeren. Bij een dergelijk verzoek onderzoeken we als eerste de volgende vragen: Wat is het exacte probleem? Wat zijn symptomen, wat zijn achterliggende grondoorzaken? o Is de software de belangrijkste oorzaak, of zijn er andere oorzaken aan te wijzen? Zoals bijvoorbeeld de Figuur 3 Mooi gereedschap, maar hoe zit het met de timmerman? specifieke inrichting van het systeem of de manier waarop de organisatie met het systeem omgaat. o Wat gebeurt er als de organisatie niets verandert, als de beoogde software niet wordt aangeschaft? Zijn er verspillingen of verbetermogelijkheden in de bedrijfsproces die door de nieuwe software ondersteund gaan worden? De software is vaak niet de enige zwakke schakel; verbetering van de software betekent niet altijd het oplossen van het probleem! Is er al software in de organisatie, die de gevraagde functionaliteit zou kunnen invullen? Waar ontstaan verbeteringen, door het inzetten van nieuwe software? Van welke factoren zijn deze verbeteringen nog meer afhankelijk? Figuur 4 De keten van de informatievoorziening is zo sterk als de zwakste schakel 3

5 Een pakketselectie is natuurlijk bedoeld om het meest geschikte pakket te selecteren, maar er zijn meer zaken van belang om tot een goed werkende en geaccepteerde nieuwe ICT-oplossing te komen. Meestal is een software-pakketselectie tevens aanleiding om de betrokken bedrijfsprocessen en de informatiebehoeften van de organisatie in de hoofden van de medewerkers te krijgen en te actualiseren. Procesmatig denken en werken door management en kerngebruikers is de belangrijkste succesfactor voor een goede softwareselectie, implementatie en optimalisatie. Naast dit interne huiswerk is het bij een pakketselectie natuurlijk ook van belang om de goede implementatiepartner te kiezen en om hier sluitende afspraken mee te maken. Ook hier hebben de adviseurs van Skopos ruime ervaring mee. Vaak start Skopos met een beknopte proces- en informatiedoorlichting, om het vraagstuk scherp te krijgen en oplossingsrichtingen te verkennen. Alle betrokken personen van de opdrachtgever krijgen in korte tijd een helder beeld van het probleem, de oplossingsrichtingen en de aanpak om het probleem op te lossen. Verder stellen we in deze scan vast of er voldoende klik is tussen uw organisatie en de Skopos adviseur. Skopos heeft ruime ervaring met ERP selecties. ERP staat hierbij voor Enterprise Resource Planning. In normaal Nederlands: geïntegreerde informatiesystemen voor de gehele bedrijfsvoering. Zie Figuur 5 voor een grafische weergave van het ERP concept. De ideale mix is een combinatie van passende functionaliteit op het gebied van de geformuleerde eisen plus een sterke branche focus van de implementatiepartner op de markt waarin uw organisatie actief is. Uitbesteding Portal, & Inkoop Webshop, Berichtuitwisseling Expeditie Projectbeheer Calculatie Artikelen, stuklijsten, Recepturen, routings Productie Planning Verkoop Configurator Voorraad Kwaliteitsbeheer Relatie beheer Financiën Figuur 5 ERP: vele geïntegreerde functionaliteiten 4

6 Vroeger was een pakketselectie een selectie van software, op basis van lange vragenlijsten en weinig realistische (lees: te goedkope) offertes. Tegenwoordig worden de leveranciersselectie en de eigen rol van de opdrachtgever steeds belangrijker. Deze elementen zijn Selecteren en contracteren: over verleiding, eerlijkheid en partnership minstens net zo bepalend voor een Figuur 6 Weinig realistische offertes, oplopende kosten... goed werkend informatiesysteem als de functionaliteiten van de software. Ook de gebruikersinterface en de integraties met andere systemen worden belangrijker, om de gegevensinvoer te minimaliseren en makkelijker te maken. Figuur 7 De leveranciers selectie en de rol van de opdrachtgever worden steeds belangrijker In het vervolg van dit document besteden we nadere aandacht aan deze drie elementen: De eigen rol van uw organisatie in de selectie en implementatie. De pakketselectie. De selectie en contractering van de implementatiepartner. OPDRACHTGEVERSCHAP: DE ROL VAN UW EIGEN ORGANISATIE Het voorbereiden van de eigen organisatie op de invoering van het software systeem is een erg belangrijke activiteit die voorafgaat aan de daadwerkelijke software implementatie. Veel software implementaties lopen onnodig stroef doordat de opdrachtgever zelf de randvoorwaarden niet heeft ingevuld, waarbij niemand de opdrachtgever hiervoor van tevoren heeft gewaarschuwd. 5

7 Bij een goede pakketselectie en implementatie worden ook de betrokkenen uit de organisatie bedrijfskundig opgefrist. Gebruikers en managers participeren actief in het project door na te denken over hun werk, een slimmere en moderne inrichting hiervan en over de informatie die nodig is om hun eigen processen te beheersen en te verbeteren. Bij voorkeur wordt dit denkwerk uitgevoerd voorafgaand aan de selectie en de invoering van de software. Ten eerste omdat u anders misschien de verkeerde software kiest en ten tweede omdat u anders met een duur betaalde applicatieconsultant gaat overleggen over uw bedrijfsproces. Hier heeft hij (of zij) meestal minder verstand van. Skopos stelt samen met u vast wat het vereiste kwaliteitsniveau van de kerngebruikers en uw projectleider is en hoeveel tijd u beschikbaar moet stellen van deze onmisbare medewerkers. Deze kerngebruikers zult u vervolgens moeten faciliteren om het project tot een succes te maken. Skopos weet vanuit een ruime ervaring wat hierbij komt kijken. Onze adviseurs kennen de successen en de valkuilen. DE IMPLEMENTATIEPARTNER Bij sommige pakketten krijgt u de implementatiepartner er automatisch bij. Bij andere software systemen kan u na de pakketkeuze ook nog een implementatiepartner uitkiezen. Het gaat hierbij niet alleen om het selecteren, maar ook om het contracteren. Ook al is er slechts één mogelijke implementatiepartner, dan nog is het van belang om hier gedetailleerde en sluitende afspraken mee te maken voor de invoering van de software. De implementatiepartner van het systeem is minstens net zo belangrijk als het systeem zelf. Er zijn vaak meerdere software pakketten in de markt die allemaal een prima functionele dekking hebben om de werkprocessen binnen uw organisatie te ondersteunen. De medewerkers van uw organisatie moeten dit halffabrikaat vervolgens gezamenlijk met de software consultants van de implementatiepartner uitbouwen tot een succesvol eindproduct. Dit vraagt dus om ervaren consultants, die: een goede klik hebben met uw kerngebruikers; ervaring hebben met uw branche en met het eigen ERP systeem; goede didactische en projectleidersvaardigheden hebben. DE PAKKETSELECTIE De pakketselectie bestaat uit meerdere fasen. Bij complexe en veelomvattende software hanteren wij een meer uitgebreide fasering dan bij selecties die om specifieke functionaliteiten gaan. 6

8 BLAUWDRUK De fase die voorafgaat aan de pakketselectie noemen we de Blauwdrukfase: de kerngebruikers maken onder begeleiding een soort bouwtekening van de bedrijfsprocessen, het verbeterpotentieel van deze processen en van de informatiebehoeften. Deze blauwdruk is een noodzakelijke input voor Figuur 8 De Blauwdruk moet tussen de oren zitten de pakketselectie en later ook voor de implementatie. Maar het allerbelangrijkste: deze Blauwdruk moet tussen de oren van de kerngebruikers zitten! Om vast te stellen welke informatie nodig is om een bedrijfsproces aantoonbaar beheerst te krijgen, is het zinvol om dit bedrijfsproces eerst nader te analyseren en waar mogelijk te verbeteren. Een organisatie kan immers een proces pas verbeteren, als de sleutelfunctionarissen het proces begrijpen. Ook vertalen de kerngebruikers toekomstige ontwikkelingen naar informatiebehoeften en functionaliteiten. Skopos stelt hierbij de kritische vragen. Een nieuw te kiezen pakket moet immers minstens een jaar of vijf en hopelijk langer - de bedrijfsvoering ondersteunen. Bij het beschrijven van bedrijfsprocessen en informatiebehoeften zoekt Skopos actief naar kansen om processen en aansturing te vereenvoudigen. Hoe eenvoudiger een bedrijfsproces, hoe minder automatisering ervoor nodig is om het proces te kunnen besturen. Skopos zoekt dus actief naar mogelijke verspillingen in de bedrijfsvoering en de informatievoorziening: lean manufacturing, lean office en lean IT. Een voorbeeld van een Blauwdruk hoofdstuk komen we op verzoek nader toelichten. Deze vragen horen in feite bij het gezegde eerst organiseren en daarna pas automatiseren. Weliswaar kent iedereen dit oude gezegde, maar toch lopen nog steeds veel pakketselecties en implementaties hierop vast. Skopos kent de valkuilen en dwingt de discipline af om deze valkuilen te omzeilen. Onze insteek is dat Skopos ondersteunt bij het introduceren van deze methodiek en bij het controleren en faciliteren van uw organisatie. De eigen medewerkers van uw organisatie stellen vervolgens de Blauwdruk zelf op. Door onze historie bij vergelijkbare organisaties brengen we tevens praktijkervaringen in bij het traject. Dit is beter voor het draagvlak en de externe kosten van adviseurs. De kwaliteit wordt geborgd door Skopos. Indien gewenst zijn zwaardere of juist lichtere rollen prima mogelijk. Bij het inventariseren van informatiebehoeften informeert Skopos uw organisatie over de mogelijkheden van de moderne software pakketten. Hiermee anticiperen we op een veelgehoorde opmerking: Je weet pas wat je nodig hebt, als je ziet wat er tegenwoordig 7

9 mogelijk is. Dit betekent dat de eigen informatiebehoefte van de organisatie weliswaar leidend is, maar dat de beschikbare functionaliteiten ook tot nieuwe inzichten kunnen leiden over wat er nodig is qua software. Ook kiezen organisaties er soms - terecht - voor om de organisatie aan te passen aan de software. En zo wordt een selectie een interactief traject dat wisselend naar vraag en aanbod kijkt en tenslotte op de optimale functionaliteit uitkomt. Figuur 9 Je weet pas wat je nodig hebt, als je ziet wat er mogelijk is In de Blauwdruk worden niet alle processen en informatiebehoeften in detail uitgewerkt. Voor bepaalde processen en software functionaliteiten zal uw organisatie sterk lijken op andere bedrijven of kan uw organisatie zich makkelijk conformeren aan een standaard werkwijze van een software module. De specifieke processen die met een goede reden speciaal zijn worden nader geanalyseerd en beschreven. Verder werken wij ook de processen uit, die nog niet goed in software systemen worden ondersteund. In tabel vorm staat dit hieronder uitgewerkt. Software systemen Slecht ondersteund in de standaard software Goed ondersteund in de standaard software Kritisch proces In detail beschrijven Globaal beschrijven Uw organisatie Niet kritisch proces Globaal beschrijven Gebruik maken van standaard Skopos templates Figuur 10 Niet alle processen in detail uitwerken 8

10 ICT-INFRASTRUCTUUR & ICT-BELEID In de Blauwdrukfase worden natuurlijk ook het ICT beleid en de ICT infrastructuur binnen uw organisatie beschreven. In deze ICT situatieschets komen ondermeer het applicatielandschap en de beoogde interfaces aan de orde. Hieruit volgen technische eisen waaraan het softwarepakket zou moeten voldoen. Omgekeerd stelt het software pakket natuurlijk ook eisen aan de infrastructuur van uw organisatie. Bovenstaand verhaal is niet compleet zonder aan te geven dat software in veel gevallen een groot deel van de ICT oplossing vormt, maar dat er vaak additionele bouwstenen nodig zijn om de totaal benodigde functionaliteit adequaat in te vullen. Skopos heeft ruime ervaring bij het ontwerpen van dit ICT applicatielandschap. Applicatielandschap Financien P&O Afd. Verkoop Afd. 1 Afd. 2 Afd. 3 Afd. 4 Afd. 5 Commerciële processen Orderadministratie/ nacalculatie Voorcalculatie Financieel Trajecten P&O Salaris CRM nvt nvt ERP ERP ERP Drumis/ ERP nvt nvt ERP Excel ERP Excel Access ERP ERP ERP nvt ERP ERP ERP ERP ERP nvt nvt nvt ERP/ nvt Beaufort nvt Beaufort Beaufort Beaufort Beaufort Beaufort Paymate Paymate nvt nvt nvt nvt nvt nvt Figuur 11 Voorbeeld van een applicatielandschap, per afdeling en per bedrijfsproces 44 Hierbij is het van belang om het oude landschap, het gewenste landschap en het migratieplan in kaart te brengen. Skopos heeft expertise op het gebied van het gefaseerd migreren van het applicatielandschap van on premise naar de Cloud. PAKKET SELECTIE Bij de selectie van een geïntegreerd bedrijfsinformatiesysteem zal er sprake zijn van een Long List. Bij meer specifieke applicaties wordt de trechter van 100+ naar 1 versneld doorlopen en kan men vaak al direct naar een short list toe. Skopos kent de software markt en vindt het best passende pakket voor uw organisatie. Best passend betekent niet altijd het beste pakket! Best passend slaat op de fit met uw medewerkers qua functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid en leveranciersorganisatie. En last but not least een fit met uw budget. 9

11 Skopos kiest bewust voor een methodiek waarbij er al vroegtijdig interactie is tussen leveranciers en opdrachtgever, op basis van een korte toelichting van de cruciale functionaliteiten voor uw organisatie. Alle mogelijke software pakketten en leveranciers Voorselectie 5 pakketten / leveranciers Short List 3 pakketten Principe keuze 1 pakket Definitieve keuze Kiezen Democase opstellen Demonstratie o.b.v. democase Taakstellende offerte Implementatiemethode Consultants Referenties Bevestigen en risico s elimineren Proof of Concept Contracten Go / No go Projectplan Deze aanpak heeft meerdere voordelen: Figuur 12 Selectiemethodiek software selectie u krijgt al snel een gevoel bij de professionaliteit van de implementatiepartner; u krijgt snel een beeld bij de look-and-feel van de getoonde software pakketten (hoe efficiënt en gebruikersvriendelijk werkt het systeem); de leveranciers worden al vroegtijdig gedwongen om zich te verplaatsen in uw organisatie en om prioriteiten te stellen in hun demonstratie; de offertes van de leveranciers zullen realistischer zijn, omdat ze de juiste informatie hebben kunnen verzamelen; de leveranciers komen in de gelegenheid om kritische wedervragen aan u te stellen, zodat beide organisaties tijdens het invoeringstraject als partners kunnen optrekken. Na deze voorselectie blijft er een short list over van 2 à 3 implementatiepartners. Deze partijen geven dan een uitgebreidere software demonstratie op basis van een meer omvangrijke business case. Deze business case wordt afgeleid uit de Blauwdruk die we eerder hebben opgesteld. Deze demonstratie wordt uitgevoerd door de beoogde leidende consultant tijdens de implementatie. Na de demonstratie volgt een definitieve offerte door de kandidaten, conform een indeling van uw organisatie. Anders wordt offerte beoordeling namelijk een moeizaam proces van appels en peren vergelijken. In dit short list stadium worden ook referentiebezoeken afgelegd en spreken we nader met de leveranciers over de implementatiemethodiek en projectplan. 10

12 Uit de demonstraties, implementatieaanpak en offertes volgt een voorkeurspartner. Met deze voorkeurspartner voert u - indien gewenst - nog een workshop uit als extra verdiepingsslag. Hierin wordt dan nader ingegaan op de materie van de eerdere demonstraties en de eventuele maatwerkpunten hieruit. Tenslotte vinden de contractonderhandelingen plaats en worden juridisch de puntjes op de I gezet. Hier heeft Skopos ruime ervaring mee, indien nodig ook in combinatie met een aanbestedingsprocedure. In deze fase wordt tevens in een coproductie tussen opdrachtgever en implementatiepartner uw specifieke implementatieplan opgesteld, inclusief een duidelijke rolverdeling tussen de implementatiepartner en uw organisatie. Indien gewenst kunnen we u een overzicht toezenden met de belangrijkste lessons learned en valkuilen van software projecten. Skopos is als geen ander in staat om deze problemen vroegtijdig te herkennen in uw project en zorgt voor passende maatregelen om het project ook daadwerkelijk tot een succes te maken. DE IMPLEMENTATIE Skopos heeft ruime ervaring met het implementeren van grote en kleinere software pakketten. De Skopos projectmanagers zorgen dat u snel, efficiënt en risicoloos Live gaat. Maar bovenal: wij zorgen ervoor dat het systeem ook meerwaarde gaat opleveren in uw bedrijfsvoering. De Skopos adviseurs zorgen er tijdens de invoering van het nieuwe informatiesysteem voor dat de beheerorganisatie goed wordt neergezet. Dagelijks gebruikersbeheer, functioneel applicatiebeheer en het meer technische beheer. Hiermee zorgt u ervoor dat u niet terugvalt tijdens de beheerfase. Maar u zorgt er ook voor dat het systeem wordt geoptimaliseerd, zodat u het onderste uit de kan haalt en blijft halen. Bij implementaties kunnen wij meerdere rollen vervullen: van projectleider tot project auditor, van adviseur voor het gehele projectteam tot coach van het projectmanagement. Soms zelf de rol van mediator en turnaround manager, om een vastgelopen project weer vlot te trekken. MEER WETEN? Wij komen graag bij u op bezoek om uw vraagstuk door te spreken. Referenties zijn in ruime mate voorhanden, ook in uw eigen branche. Voor nadere informatie: zie 11

13 Met Skopos bouwt u aan het rendement van uw organisatie. Daarmee zijn u en uw organisatie uitgerust voor de toekomst! Adres: Hanzepoort DB OLDENZAAL Telefoon: (+31) Fax: (+31) Mail: Web: SkoposRendementbouwers Skopos_NL

Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken

Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken Skopos dienstverlening rond informatiseringsvraagstukken Snel en zorgeloos naar een optimale informatievoorziening Skopos Rendementbouwers Hanzepoort 1 7575 DB Oldenzaal Telefoon 0541 662682 Fax 0541 516187

Nadere informatie

Het nieuwe selecteren. Gerrit Vixseboxse Skopos Rendementbouwers

Het nieuwe selecteren. Gerrit Vixseboxse Skopos Rendementbouwers Het nieuwe selecteren Gerrit Vixseboxse Skopos Rendementbouwers 1 Gerrit Vixseboxse Bedrijfskunde (TUe, ERP en Logistiek) Food Semiconductor ERP Advies 1966, Oldenzaal, 3 kinderen 2 Skopos Skopos = verkenner

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Minder administratieve rompslomp Meer zorg voor de cliënt De juiste stuurinformatie. Skopos Rendementbouwers: uitgerust voor de toekomst

Minder administratieve rompslomp Meer zorg voor de cliënt De juiste stuurinformatie. Skopos Rendementbouwers: uitgerust voor de toekomst Minder administratieve rompslomp Meer zorg voor de cliënt De juiste stuurinformatie Skopos Rendementbouwers: uitgerust voor de toekomst 2 Skopos, afgeleid van het Griekse woord voor verkenner, ondersteunt

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012

BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT. Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 BIM 2.0 VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN AANNEMER WILLEM PEL BALANCE & RESULT Pioneering BIM werkplaats 27 januari 2012 Aannemer als de spil in de keten Een aannemer is de verbindende schakel tussen: Creatieve

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Functieprofiel van een informatiemanagementrol

Functieprofiel van een informatiemanagementrol Functieprofiel van een informatiemanagementrol Globaal zijn er twee profielen te schetsen voor de invulling van informatiemanagement in het PO en VO. Daarbij gaan we uit van een profiel van een informatiemanagementrol

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Warehouse Management Systems

Warehouse Management Systems Management Outlook Warehouse Management Systems Managers willen met een nieuw WMS hun productiviteit en servicegraad verhogen, doorlooptijden verkorten, een betere informatievoorziening leveren en anticiperen

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Productenbrochure Versie april 2006 Productenbrochure Versie april 2006 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Markt

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter

Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012. Herman Rigter Presentatie tijdens Congres SamSam op 8 mei 2012 Herman Rigter ICT-situatie op de AT-scholen Problematiek op de AT-scholen Oplossingsrichting Waarom Sharepoint? Invoeringstraject op basis van Vier in

Nadere informatie

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme

Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw. Peter Van Damme Praktische hulp bij de keuze van een ERP pakket in de Bouw Peter Van Damme 1. Abc DigiBouw 2. Wat is ERP 3. Valkuilen 4. Methodiek en stappenplan 5. Conclusie 6. Hulpmiddelen Agenda ABC DigiBouw Advies

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1

SPC360: specificeren, programmeren en contracteren. SPC360 en AT Osborne 2016 Q1 SPC360: specificeren, programmeren en contracteren Andere contractvormen In de utiliteitsbouw worden steeds vaker andere contractvormen toegepast. Het zijn tools die hun oorsprong vinden in de wereld van

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

CRM COACHING. ook iets voor uw CRM project?

CRM COACHING. ook iets voor uw CRM project? CRM COACHING ook iets voor uw CRM project? Steeds meer directies realiseren zich dat het succes van de investering in CRM een sterke relatie heeft met de vraag of het project op voldoende professionele

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware

Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Whitepaper ChainWise bedrijfssoftware Product ChainWise CRM & BPM Jaar 2013 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets uit deze uitgaven mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Real-HRM What s in it for me?

Real-HRM What s in it for me? Real-HRM What s in it for me? Henk-Jan Wijnbergen Activium Agenda: Wat vraagt de markt? Wie komen we tegen? Waar staan we? Wat is Real-HRM? Wat is er nieuw? Wat heb ik er aan? Wat hebben we geleerd? Wat

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box

Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box Ready-2-Benefit ERP Out-of-the-box AD ULTIMA GROUP Beneluxpark 7 8500 Kortrijk Belgium Tel: +32 56 740 740 Fax: +32 56 740 700 E-mail: info@adultimagroup.com Website: www.adultimagroup.com This document

Nadere informatie

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk.

Quadro is het CRM-pakket van Doppio-L dat standaard software combineert met maatwerk. Q Een Customer Relationship Management-systeem (CRM-systeem) ondersteunt uw bedrijf en uw medewerkers. Doordat alle afspraken, contactgegevens, wensen, lopende acties, etc. worden vastgelegd in één systeem,

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007

ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken. 7 juni 2007 ERP & Lean: Hoe kunnen ze elkaar versterken 7 juni 2007 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA KCLA: Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit MKB Gericht op productiebedrijven in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Opleidingsgids Zorg en Welzijn

Opleidingsgids Zorg en Welzijn zelforganiserende teams relaties Opleidingsgids Zorg en Welzijn implementatiekunst kwaliteit cultuur sociaal kapitaal 2015 organisatienetwerken MVO projecten Leren & ontwikkelen bij Bureau de Bont Medewerkers

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie

Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie Whitepaper 2 UNIT4 Vergeten vragen bij een ERP-softwareselectie VERGETEN VRAGEN BIJ EEN ERP-SOFTWARESELECTIE Veel organisaties besteden tijdens de selectie

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

LEVERANCIER- EN SOFTWARESELECTIE

LEVERANCIER- EN SOFTWARESELECTIE LEVERANCIER- EN SELECTIE De verschillende stappen, tips en valkuilen van leverancier- en softwareselectie Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] De informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of...

Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland. BPV: logistieke nachtmerrie of... Kees Nieuwenhuyzen ROC Zeeland BPV: logistieke nachtmerrie of... Onderwerpen Introductie ROC Zeeland en BPV OnStage: implementatie binnen de sector ICT Leerpunten uit het project Interactie en vragen Aanleiding

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

rg' 1. De samenwerkingsovereenkomst "Aanbesteden gemeenschappelijke WH-applicatie aan te gaan en te afdeling Voorstel: Beslissing B&W:

rg' 1. De samenwerkingsovereenkomst Aanbesteden gemeenschappelijke WH-applicatie aan te gaan en te afdeling Voorstel: Beslissing B&W: Xr rg' gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 14 maart2016 afdeling Bouwtoezicht datum/agendapunt B&W- 290316t404 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie!

1-6. Het begeleiden van een compleet project tot een optimale oplossing is mijn passie! 1-6 Erik Leonard Erik Leonard Oosterhout (NB) 06 4601 5431 erik.leonard@gmail.com www.linkedin.com/in/erikleonard Wie is Erik? Ik houd me graag bezig met projecten en vraagstukken die opgelost kunnen worden

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie