Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. Definitief"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Definitief

2 Inhoud 1 Leeswijzer Bestuursverslag Ter inleiding Algemeen Bestuur en Organisatie De Alliantiescholen en leerlingenaantallen Planning- en controlcyclus / Kengetallen Treasury management Algemeen Ervaring nieuwe accountant Beleidsresultaten Bestuur en Organisatie Onderwijs Inspectie Excellente scholen Samenwerkingsverbanden en overleggen Leerlingen Klachten en contacten vertrouwenspersoon Communicatie Personeel Financiën/middelen ICT Huisvesting Bestuursbureau Verantwoording kwaliteitsresultaten, Vensters Voortgezet Onderwijs Algemeen Slaagpercentages (onderwijsprestaties; domein 1) Gemiddeld examencijfer (onderwijsprestaties: domein 1) Kenmerken leerlingen (effectief onderwijsbeleid; domein 2) Tevredenheid leerlingen (kwaliteitszorg; domein 3) Tevredenheid ouders (kwaliteitszorg; domein 3) Domein 4, Bedrijfsvoering, indicator financiën Financiële paragraaf Analyse van het exploitatiesaldo Analyse van de financiële positie en kengetallenanalyse Alliantie Voortgezet Onderwijs - samengevoegd Dashboard Kengetallen-analyse Toelichting op het dashboard - Alliantie Voortgezet Onderwijs Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit SSgN Dashboard Kengetallen-analyse Jaarverslag van 321

3 Dominicus College Dashboard Kengetallen-analyse Mondial College Dashboard Kengetallen-analyse Pax Christi College Dashboard Kengetallen-analyse Maaswaal College Dashboard Kengetallen-analyse Citadel College Dashboard Kengetallen-analyse Stedelijk Gymnasium Dashboard Kengetallen-analyse Bestuursbureau Dashboard Kengetallen-analyse Onderwijshuisvesting Nijmegen Dashboard Kengetallen-analyse Servicebureau Boeken Alliantie Dashboard Kengetallen-analyse Continuiteitsparagraaf Algemeen Beschouwing van de verwachte ontwikkeling van de financiële positie Staat van baten en lasten Staat van baten en lasten Verwachte ontwikkelingen in de bekostiging Meerjaren balans Fomatieplan Investeringsbegroting Kasstroomoverzicht Verwachte ontwikkelingen in de leerlingaantallen Kengetallen overzicht Risico paragraaf Jaarrekening Grondslagen Vergelijkende cijfers Waardering van de activa en passiva Materiële vaste activa Financiële vaste activa Effecten Overig Vlottende activa Voorraden Gebruiksgoederen Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden en overlopende passiva Pensioenvoorziening Langlopende schulden Jaarverslag van 321

4 3.1.3 Staat van baten en lasten Algemeen Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Afschrijvingen op materiële vaste activa Personeelsbeloningen Financiële baten en lasten Verbonden partijen Toelichting op het kasstroomoverzicht A.1 Samengevoegde jaarrekening A.1.2 Samengevoegde balans (na resultaatsbestemming) per 31 december A.1.2 Samengevoegde staat van baten en lasten over A.1.3 Samengevoegd kasstroomoverzicht over A.1.4 Toelichting behorende tot de samengevoegde balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overzicht verbonden partijen Toelichting behorende tot de samengevoegde staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke sector Overige gegevens Gegevens over de rechtspersoon Controle verklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarverslag van 321

5 5 Bijlagen SSgN A.1.5 Balans SSgN per 31 december Staat van baten en lasten SSgN over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Dominicus College A.1.5 Balans Dominicus College per 31 december Staat van baten en lasten Dominicus College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Jaarverslag van 321

6 Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Flex College A.1.5 Balans Flex College per 31 december Staat van baten en lasten Flex College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Mondial College A.1.5 Balans Mondial College per 31 december Staat van baten en lasten Mondial College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Jaarverslag van 321

7 Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Pax Christi College A.1.5 Balans Pax Christi College per 31 december Staat van baten en lasten Pax Christi College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Maaswaal College A.1.5 Balans Maaswaal College per 31 december Staat van baten en lasten Maaswaal College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Jaarverslag van 321

8 Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Citadel College A.1.5 Balans Citadel College per 31 december Staat van baten en lasten Citadel College over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Stedelijk Gymnasium Jaarverslag van 321

9 5.8.1 A.1.5 Balans Stedelijk Gymnasium per 31 december Staat van baten en lasten Stedelijk Gymnasium over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Bestuursbureau A.1.5 Balans Bestuursbureau per 31 december Staat van baten en lasten Bestuursbureau over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Jaarverslag van 321

10 Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen A.1.5 Balans Onderwijshuisvesting Nijmegen per 31 december Staat van baten en lasten Onderwijshuisvesting Nijmegen over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie A.1.5 Balans Servicebureau Boeken Alliantie per 31 december Staat van baten en lasten Servicebureau Boeken Alliantie over Toelichting behorende tot de balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Verantwoording rijkssubsidies Deel 1 - Verantwoording lumpsum Deel 2 - Verrekening uitkeringskosten Deel 3 Besteding van niet-geoormerkte doelsubsidies Deel 4A Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G Jaarverslag van 321

11 Deel 4B Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.A Deel 4C Besteding van geoormerkte doelsubsidies (model G) G2.B Deel 5 Aansluiting ontvangen rijkssubsidies op GEFIS Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Personele lasten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Jaarverslag van 321

12 1 Leeswijzer Globale indeling jaarverslag Het jaarverslag is in hoofdlijnen opgedeeld in de volgende onderdelen: 1) Leeswijzer 2) Bestuursverslag 3) Jaarrekening (Alliantie Voortgezet Onderwijs samengevoegd) 4) Overige gegevens 5) Bijlagen (jaarrekeningen per resultaat verantwoordelijke eenheid) Segmentatie Met de introductie van de nieuwe richtlijn voor de jaarverslaggeving per 1 januari 2008 is de voorheen verplichte voorgeschreven segmentatie van de jaarrekening naar het brinnummer vervallen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft gekozen voor een segmentatie in de verslaggeving die aansluit op de onderscheiden resultaat verantwoordelijke eenheden binnen de organisatie. De volgende segmentatie is in deze jaarrekening toegepast: Brinnummer 1) SSgN 20EO 2) Dominicus College 14NQ 3) Mondial College 21SK 4) Pax Christi College 17IR 5) Maaswaal College 00OB 6) Citadel College 30AU 7) Stedelijk Gymnasium 20CI 8) Bestuursbureau Geen brinnummer 9) Onderwijshuisvesting Nijmegen Geen brinnummer 10) Servicebureau Boeken Alliantie Geen brinnummer Een complete jaarrekening per resultaat verantwoordelijke eenheid is in onderdeel 5 van deze jaarrekening opgenomen. Jaarverslag van 321

13 2 Bestuursverslag 2.1 Ter inleiding 2.2 Algemeen In dit jaarverslag maken wij de balans op van het jaar Voor 2013 hadden we naast ons strategisch beleidsplan en schoolplannen vier duidelijke doelen: - Goed onderwijs: De kwaliteit van onze scholen is dik op orde. - De leerling centraal, daarom is de docent cruciaal; verdere professionalisering docenten. - Goed docentenonderwijs en adequate schoolgebouwen: Onderwijshuisvesting is op orde. - Solide financiële basis: Doorvoering risicomanagement, financiën op orde, voorbereid op de krimp. Uit dit jaarverslag blijkt dat we deze doelen hebben waargemaakt. Dat maakt onze scholen tot betrouwbare partners en het geeft vertrouwen in de toekomst. In dit jaarverslag 2013 verantwoorden wij ons voor de volle breedte: onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, leerlingenen zorgbeleid, samenwerking en financiën. U kunt over al deze zaken lezen welke resultaten wij hebben geboekt. Wij verantwoorden ons niet alleen in dit jaarverslag. De Alliantiescholen doen overtuigd mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs. Op basis van twintig belangrijke indicatoren als leerresultaten, tevredenheidonderzoeken, leerlingensamenstelling, onderwijsuitgangspunten, personeelsbeleid, financiën kan iedereen op de website van de Alliantie voortgezet Onderwijs en de afzonderlijke scholen een goed beeld van de scholen krijgen. Een volledig overzicht is in te zien op onze site (Vensters Voor Verantwoording) of op de sites van de afzonderlijke scholen. Graag ontvangen wij uw reacties op dit jaarverslag en onze sites. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is het bestuur (bevoegd gezag) van zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Missie: De Alliantie Voortgezet Onderwijs biedt met haar zeven scholen in de regio Nijmegen en het Land van Maas en Waal een zo breed en pluriform mogelijk onderwijsaanbod voor het regulier voortgezet onderwijs. Goed onderwijs is de drijfveer van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs centraal staat. Daarbij wil de Alliantie Voortgezet Onderwijs werken aan scholen, die zijn geworteld in hun omgeving en die - door zich te onderscheiden in hun aanbod - met elkaar zorg dragen voor een sluitend en goed bereikbaar onderwijsaanbod voor leerlingen en ouders. Werken aan de toekomst betekent leerlingen opvoeden tot maatschappelijke verantwoordelijkheid en democratisch burgerschap, uitdagen tot creativiteit, eigen initiatief, zelfstandigheid en ontplooiing van talenten in een inspirerende, eigentijdse omgeving. De Alliantie Voortgezet Onderwijs garandeert doorlopende leerlijnen. Een goede overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs is cruciaal voor leerlingen. Zorg voor de leerlingen is kenmerkend voor alle scholen, met veel aandacht voor schoolklimaat, pedagogische aanpak en veiligheid. Leerlingen komen het best tot hun recht als er aandacht is voor hun persoonlijk welbevinden. Terugdringen van tussentijdse uitval, onderwijs en zorg op maat en een bovenschoolse aanpak van risicoleerlingen zijn belangrijke elementen in die zorg. Jaarverslag van 321

14 Gerichtheid op samenwerking, betrokkenheid bij leerlingen en ouders en helderheid in beleid en verantwoording kenmerken de houding van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Het strategisch beleidsplan Scholen met toekomst is de leidraad voor de strategische koers van de Alliantie Voortgezet Onderwijs en vormt ook de achtergrond van dit verantwoordingsverslag. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn: Bestuur en organisatie: Heldere scheiding van management, bestuur en toezicht. Vastleggen van voldoende checks en streven naar de juiste balances. De positie van de Raad van Toezicht en het bestuur is in de statuten geregeld. De positie van rectoren die verantwoordelijk zijn voor de scholen is vastgelegd in het directiestatuut. De Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs wordt onderschreven en nageleefd. Het bestuur kent een klokkenluidersregeling en integriteitcode. Onderwijs: Scholen onderscheiden zich op hun eigen wijze, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat. Iedere school kent een eigen profilering. Samen bieden de scholen een evenwichtig keuzepalet. Scholen werken hard aan: goede aansluiting met het basis- en afnemend onderwijs (middelbaar beroeps- en hoger onderwijs) en een maximale beperking van de uitval van leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Bij onderwijskundige veranderingen worden personeel, ouders en leerlingen betrokken. Scholen en bestuur zijn gericht op samenwerking. De Alliantiescholen kennen een eigen zorgstandaard en houden gezamenlijk met de andere besturen in de regio het Flex College - de voorziening voor risicoleerlingen - in stand. Scholen zijn goed bereikbaar. In het kader van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen zijn afspraken gemaakt over de omvang van alle scholen en de instroomaantallen in onze regio. Hierdoor is een stabiele ontwikkeling van de scholen mogelijk. Personeel: De Alliantiescholen kiezen voor de ontwikkeling van de professionele school. In de school vervult de docent een sleutelrol, waarbij ondersteunende en sturende collega s onmisbaar zijn. We investeren in permanent leren en ontwikkelen. Onze scholen zijn academische opleidingsscholen en werken nauw samen met de lerarenopleidingen van de HAN en RU. Onze docenten kennen een onderzoekende houding. Wij hebben een eigentijds wervingsbeleid en proberen de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk te houden. De Alliantie is zich bewust van het dreigende tekort aan bevoegde docenten en anticipeert daar doelgericht op door tijdig passende maatregelen te nemen. Financiën en middelen: De Alliantie kent een heldere planning- en controlcyclus. Begrotingen en jaarrekeningen zijn transparant en toegankelijk en maken resultaten aan de hand van kengetallen zichtbaar. Goed onderwijs moet plaatsvinden in eigentijdse schoolgebouwen, waar het goed leren en werken is voor leerlingen en personeel. Kwaliteitszorg: Kwaliteitszorg is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat onze scholen de goede dingen doen en die activiteiten ook op een goed niveau verrichten. De Alliantie Voortgezet Onderwijs kent een duidelijke kwaliteitscyclus, waarbij tevredenheidsonderzoeken een vast onderdeel vormen. Meten is pas zinvol als er lering uit wordt getrokken. Daarom zijn alle geledingen in de organisatie betrokken bij kwaliteitszorg. Alle scholen doen mee aan het project Vensters Voortgezet Onderwijs. Op basis van twintig indicatoren leggen bestuur en scholen aan interne en externe partijen op een heldere wijze verantwoording af. Informatie- en communicatietechnologie (ICT): ICT geeft grote mogelijkheden in de sfeer van toetsing, leermateriaal, uitwisseling en elektronische leeromgeving. Scholen zullen expertise uitwisselen en daar waar nuttig deze ook bundelen. Ook bij de ondersteuning van administratieve processen zullen de samenwerkingsmogelijkheden optimaal worden benut. Jaarverslag van 321

15 Communicatie en PR: Scholen dragen zorg voor een goede, frequente informatievoorziening aan hun personeelsleden, leerlingen en ouders. Communicatie en public relations staan altijd in dienst van de school en het bestuur. 2.3 Bestuur en Organisatie De stichting kent een eenhoofdig College van Bestuur (de bestuurder), dat optreedt als het bevoegd gezag. De bevoegdheden van de bestuurder zijn vastgelegd in de statuten. De governance code van de VO-raad is volledig van toepassing op de bestuurder en Raad van Toezicht. De zeven scholen worden geleid door een rector. De rector is binnen de beleidskaders van de stichting integraal eindverantwoordelijk voor de eigen school en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De stichting hanteert een bestuursfilosofie, waarin de scholen binnen het door het bestuur vastgestelde beleidskader, de ruimte hebben voor het voeren van eigen beleid. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de rectoren/directeuren zijn vastgelegd in de statuten en het directiestatuut. Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht werkt conform de door de VO-raad vastgestelde governance code en is aangesloten bij de VTOI (Vereniging van toezichthouders in onderwijsinstellingen). Op 31 december 2013 telde de raad zes leden. Voor de Raad van Toezicht is - in samenwerking met de rectoren en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad - een profiel opgesteld, dat bepalend is voor de samenstelling van de raad. Dat profiel voorziet erin dat onafhankelijkheid, deskundigheid en verankering in de samenleving en de maatschappelijke omgeving is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2013 uit: Prof. Dr. C.W.P.M. Blom (voorzitter) Oud-rector magnificus Radboud Universiteit Nijmegen, persoonlijk hoogleraar Experimentele Planten Ecologie, lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, brede ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Nevenfuncties: Voorzitter van de jury voor de Vredespenning van Nijmegen. Lid Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Lid Hochschulrat (RvT) Universität Duisburg-Essen. Lid Raad van Toezicht Stichting Tuur (goede doelen stichting). Lid Raad van Advies WON Akademie (Wetenschap Oriëntatie Nederland, aansluiting VWO en Hoger Onderwijs). Mr. A. M. Breedveld Senior advocaat Dirkzwager advocaten & notarissen, senior arbeidsrechtdeskundige, oud voorzitter OR Dirkzwager. Ervaring als secretaris van een College van Beroep. Prof. Dr. H.P.J.M. Dekkers Decaan Faculteit Sociale Wetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar Onderwijskunde, brede bestuurservaring, lid van diverse programmaraden, adviescommissies in de sfeer van onderwijs en onderzoek. Officier in de Orde van Oranje Nassau. Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht NIM, Stichting voor Maatschappelijk werk Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Voorzitter Stuurgroep Beleidsonderzoek Primair Onderwijs (BOPO) van OC&WNWO. Lid adviescommissie Longitudinale Cohorten primair en voortgezet onderwijs van OC&W/PROO. Lid Beoordelingscommissie Toegepast en Beleidsgericht onderzoek van de Commissie Psychologie, Pedagogiek en Onderwijskunde van FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) Vlaanderen. Jaarverslag van 321

16 Voorzitter Programmaraad Beleidsonderzoek (Nationaal Regieorgaan voor de Onderwijswetenschappen (NRO/NWO). Lid Commissie Sectorplan voor de Onderwijswetenschappen (VSNU/OC&W). Dhr. P. M. Huisman Ondernemer, Directeur Eigenaar Huisman Elektrotechniek (Druten, Elst, Nijmegen) en DGA Novi Net Nederland. Beroepsmatige ervaring met ontwikkeling en exploitatie bedrijfsmatig onroerend goed. Dhr. J. Klomp Voormalig regiodirecteur SNS Bank Gelderland, bestuurslid diverse zakelijke platformen. Nevenfunctie: Lid Raad van Toezicht NIM, Stichting voor Maatschappelijk werk Rijk van Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Drs. M.A.M. Veldhoven Voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuidzorg, een grote organisatie voor extramurale zorg in de regio Eindhoven. Hiervoor was hij van voorzitter College van Bestuur van ROC de Leijgraaf en is hij werkzaam geweest bij de uitgeverij Malmberg. Dhr. Veldhoven begon zijn carrière als biologieleraar op de SG Nijmegen West / Dominicus College. Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen van Up Learning Wageningen. Lid Raad van Toezicht OCGH Helmond. De Raad van Toezicht heeft in 2013 vijfmaal vergaderd. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie die bestaat uit de leden Huisman, Klomp en Veldhoven. De auditcommissie bereidt de bespreking van de kwartaalrapportages, de begroting en het jaarverslag voor. Zij heeft jaarlijks een persoonlijk gesprek met de accountant waarbij ook de Managementletter wordt besproken. De leden Breedveld en Dekkers vormen de personeelscommissie (remuneratiecommissie). Op het terrein van identiteit hebben de leden Blom en Dekkers een specifiek toezichthoudende taak. De leden Breedveld en Blom hebben het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de bestuurder gevoerd. De leden Blom en Klomp voerden eenmaal per jaar overleg met de GMR. Aan de volgende beleidsvoorstellen heeft de Raad van Toezicht in 2013 haar goedkeuring verleend: De jaarrekening 2012 De begroting 2014 Het bestuurlijk formatieplan 2014 (ingebed in de begroting) Mandatering dhr. Blom en mevr. Breedveld voor besluit continuering DBlidmaatschap VO-raad van dhr. Van Bennekom. Het DB-lidmaatschap VO-raad van dhr. Van Bennekom wordt verlengd tot uiterlijk 1 december 2014 (detacheringsovereenkomst). De Treasury Statuut aan te passen op de volgende wijze: In het Treasury Statuut wordt een onderscheid gemaakt tussen publiek en privaat vermogen, waarbij voor het privaat vermogen mogelijk soepelere regels gaan gelden die meer aansluiten op de huidige markt. De Raad van Toezicht heeft verder besloten: Het lid Blom voor vier jaar te herbenoemen. Eenmaal per jaar een zelfevaluatie te houden op basis van het vastgestelde formulier. Bij de zelfevaluatie worden bestuurder, rectoren en GMR betrokken. De maandelijkse vergoeding van de bestuurder bij de te stellen. De volgende beleidstukken en ontwikkelingen zijn in de Raad van Toezicht besproken: Jaarverslag van 321

17 Voortgangsrapportage (bij iedere vergadering) over relevante landelijke ontwikkelingen, situatie scholen en Bestuursbureau. Verslag van het gesprek dat de auditcommissie met de accountant heeft gevoerd. Bespreking Managementletters Accountant en plan van aanpak bestuurder / controller. Verslag van het gesprek tussen bestuurder en inspectie VO. Alle inspectierapporten en de opbrengstenkaarten van de afzonderlijke scholen. De resultaten van overige kwaliteitsonderzoeken, waaronder Vensters V.O. Positioneringsonderzoek. De jaarlijkse examenresultaten van de scholen. Driemaandelijkse financiële overzichten. BTW-afdracht. Relevante landelijke ontwikkelingen (Passend Onderwijs, Bezuinigingen voortgezet onderwijs, Leraar 2020, Actieplan Beter Presteren, Bestuursakkoord minster OCW VO-raad, adviezen / rapporten Onderwijsraad, gemeentelijke ontwikkelingen, advies Raad voor de Jaarverslaglegging) Resultaten jaaractiviteitenplan schooljaar Jaaractiviteitenprogramma schooljaar Conceptvisie vmbo regio Nijmegen e.o. Ontwikkelingen (Academische) Opleidingsschool. Voorziening voor risicoleerlingen (Flex College) en het Samenwerkingsverband VO en ROC. Ontwikkelingen in de samenwerking met de VO-schoolbesturen, het ROC Nijmegen, de hogeschool (HAN) en universiteit (Radboud Universiteit). Specifieke aandacht is besteed aan de projectactiviteiten op het terrein van het vmbo en mbo (Novia). Ontwikkelingen ten aanzien van nieuwbouw, verbouw en aanpassingen op de diverse schoollocaties. Activiteiten om belangstelling voor Bèta / techniek te vergroten. De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks twee of drie scholen om zicht te houden op de specifieke schoolontwikkelingen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft jaarlijks een individueel gesprek met de rectoren. Tenslotte bezoekt ieder lid van de Raad van Toezicht tenminste één diplomering. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. In 2002 is deze vergoeding voor leden vastgesteld en vervolgens is de vergoeding ieder jaar geïndexeerd op basis van het CBS prijsindexcijfer. De vergoeding bedroeg in 2013 voor een gewoon lid 2.382,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 1.786,-- en een vaste onkostenvergoeding van 596,--). Voor de voorzitter bedroeg de vergoeding 5.471,-- (bestaande uit een vaste bestuursvergoeding van 3.572,--, een vaste onkostenvergoeding van 1.189,-- en een reiskostenvergoeding van 710,--). De aard en samenstelling van de vergoeding betekent dat reguliere (reis)kosten niet worden gedeclareerd. Was getekend Prof. Dr. C.W.P.M. Blom Voorzitter Raad van Toezicht Nijmegen Jaarverslag van 321

18 2.4 De Alliantiescholen en leerlingenaantallen. De Alliantie Voortgezet Onderwijs was in 2013 het bevoegd gezag van de volgende scholen: School Adres hoofdlocatie Onderwijssectoren Citadel College (30AU) Griftdijk 9A vmbo, havo, vwo 6663 AA Lent Dominicus College (14NQ) Energieweg CZ Nijmegen havo en vwo Mondial College (21SK) Leuvensbroek TD Nijmegen vmbo, havo en vwo Maaswaal College (*00OB) Pax Christi College (17IR) Stedelijke Scholen-gemeenschap Nijmegen (20EO) Stedelijk Gymnasium Nijmegen (20CI) Oosterweg HL Wijchen Meester van Coothstraat ZJ Druten IJsbeerstraat PL Nijmegen Kronenburgersingel AS Nijmegen vmbo, havo en vwo vmbo, havo, vwo vmbo-t, havo, vwo gymnasium In onderstaande tabel zijn de leerlingen per school (1 oktober telling) opgenomen. Op de volgende pagina is de ontwikkeling van de leerlingaantallen per school in een grafiek opgenomen SSgN DC LC FC MC PCC MWC CC TSJ SGN Totaal Jaarverslag van 321

19 Ontwikkeling leerlingaantallen per school (peildatum 1 oktober) Leerlingen Maaswaal College Pax Christi College Mondial College Stedelijk Gymnasium SSgN Dominicus College Citadel College Jaren In 2013 groeide het leerlingaantal met 165 van naar Een sterke groei deed zich voor bij het Citadel College (190 autonome groei vanwege de opbouw van de school). Ook bij het Stedelijk gymnasium groeide het leerlingaantal (30). Een (beperkte) leerlingdaling deed zich voor bij de SSgN (-12), het Dominicus College (-4), het Mondial College (-3), het Pax Christi College (-15) en het Maaswaal College (-21). In het overzicht zijn de leerlingen die ingeschreven staan bij de betreffende school, maar onderwijs volgen op het Flex College (inclusief VAVO) volgen, meegeteld. Jaarverslag van 321

20 2.5 Planning- en controlcyclus / Kengetallen De Alliantie Voortgezet Onderwijs kent een duidelijke planning- en controlcyclus. Kenmerkend is de integrale en cyclische aanpak. De begroting, jaarrekening en tussentijdse rapportages komen op basis van heldere proces- en resultaatafspraken tot stand. Vanaf de begroting van 2009 is de formatieplanning in dit proces geïntegreerd. Vanaf 2010 zijn ook de inkomsten en uitgaven in het kader van de functiemix in de begroting meegenomen. Op deze wijze is de personeelsplanning en personeelsinzet gekoppeld aan de financiële overzichten. Dit vergroot het overzicht en de beheersbaarheid omdat onverwachte en ongewenste ontwikkelingen eerder worden gesignaleerd en er sneller passende maatregelen kunnen worden getroffen. Daarbij geldt dat de begroting kaderstellend is voor de formatieplanning. De gehele cyclus kent een (terugkerende) jaarplanning. Voor begroting, jaarrekening en formatieplan worden op bestuursniveau formats gehanteerd, die enerzijds heldere kaders aangeven en anderzijds de scholen en het bestuursbureau binnen die kaders de ruimte geven voor de invulling van de eigen (specifieke) gegevens. In 2011 en 2012 is een uitgebreid risicomanagement instrument ontwikkeld. Op basis van dit instrument is vanaf de begroting 2013 een uitgebreidere risicoparagraaf toegevoegd. De risicoanalyses worden toegepast op alle scholen en zelfstandige financiële clusters, zoals Bestuursbureau, Onderwijshuisvesting Nijmegen en SBA. De administratieve organisatie (personeel en financiën) is beschreven in de Administratieve Organisatie/Interne Controle. Deze beschrijving is digitaal beschikbaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. De tussentijdse financiële rapportages waren ook in 2013 driemaandelijks beschikbaar. Deze rapportages blijken waardevolle instrumenten, waardoor op basis van de beschikbare informatie tijdige bijsturing mogelijk is. Op basis van een set met de belangrijkste financiële kengetallen worden de scholen jaarlijks vergeleken (en de stichting waar mogelijk - met andere besturen). Deze kengetallen zijn opgenomen in zowel de begroting als de jaarrekening. Ook op het terrein van het personeelsbeleid wordt met kengetallen gewerkt. De personeelslasten in onze sector nemen delaatste jaren sterk toe. Uit de Tussenrapportage onderzoek bekostiging voortgezet onderwijs (d.d. 16 oktober 2013) van de Algemene Rekenkamer blijkt dat de personeelslasten van 2005 tot 2012 maar liefst met 21% zijn toegenomen. Belangrijk is te beseffen dat de GPLlasten per school sterk uiteen kunnen lopen. Ook in 2013 namen de GPL-lasten ook in toe. Doordat de overheid het referentiemodel niet toepast is er sprake van een afname van de bekostiging. Scholen met een gemiddeld ouder personeelsbestand en weinig verloop zoals de SSgN, het Stedelijk Gymnasium Nijmegen en het Mondial College kennen een veel hogere gemiddelde GPL-last dan scholen met een jonger personeelsbestand en veel nieuwe / jonge instroom zoals het Citadel College en het Maaswaal College. Door mobiliteitsmaatregelen kunnen de lasten wat meer evenredig worden verdeeld. Ook de kosten voor de Bapo blijven stijgen. Doordat personeel langer blijft werken vanwege de ophoging van de pensioengerechtige leeftijd en door de afschaffing van de prepensioenregeling wordt langeduriger gebruik gemaakt van de Bapo. Bovendien wordt doordat de leeftijdsgroep van vijftigplussers is oververtegenwoordigd door meer collega s gebruik gemaakt van de Bapo. De kosten bedragen nu ruim 4,6% van de personele lasten. De Alliantie Voortgezet Onderwijs hanteert de financiële advieskengetallen, die het ministerie van OCW hanteert voor rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en het weerstandsvermogen. Bij de presentatie van de jaarrekening en jaarbegroting(en) worden deze kengetallen weergegeven. Bovendien is ook de kapitalisatienorm voor zowel de Alliantie Voortgezet Onderwijs als geheel, als per school opgenomen in onze verslaglegging. De kapitalisatienorm geeft echter naar onze opvatting - een onvoldoende beeld van het vermogen van de scholen. Daarom blijft het bestuur in het kader van het risicomanagement vooral sturen op het weerstandvermogen. Jaarverslag van 321

Jaarverslag 2011. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal

Jaarverslag 2011. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Jaarverslag 2011 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Inhoud 1 Leeswijzer...12 2 Bestuursverslag...13 2.1 Ter inleiding...13 2.2 Algemeen...13 2.3 Bestuur en Organisatie...15

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal DEFINITIEF

Jaarverslag 2014. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal DEFINITIEF Jaarverslag 2014 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal DEFINITIEF Inhoud 1 Leeswijzer... 13 2 Bestuursverslag... 14 2.1 Ter inleiding... 14 2.2 Algemeen... 14 2.3 Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. DEFINITIEF 17 juni 2013

Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. DEFINITIEF 17 juni 2013 Jaarverslag 2012 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal DEFINITIEF 17 juni 2013 Inhoud 1 Leeswijzer... 12 2 Bestuursverslag... 13 2.1 Ter inleiding... 13 2.2 Algemeen...

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal

Jaarverslag 2010. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Jaarverslag 2010 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Inhoud 1 Leeswijzer...11 2 Bestuursverslag...12 2.1 Ter inleiding...12 2.2 Algemeen...12 2.3 Bestuur en Organisatie...14

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal

Jaarverslag 2009. Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Jaarverslag 2009 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Inhoud 1 Leeswijzer...11 2 Bestuursverslag...12 2.1 Ter inleiding...12 2.2 Algemeen...12 2.3 Bestuur en Organisatie...13

Nadere informatie

Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. Definitieve versie

Jaarverslag Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. Definitieve versie Jaarverslag 2008 Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen en het land van Maas en Waal Definitieve versie Juni 2009 Inhoud 1 Algemene inleiding en leeswijzer...10 2 Bestuursverslag...12 2.1 Algemeen...13

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 1627

STAATSCOURANT. Nr. 1627 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1627 23 januari 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 januari 2015, nr. VO/F-669126,

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES

JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES JAARVERSLAG 2013 PRESENTATIE GEMEENTEN, RAAD VAN TOEZICHT, GMR EN DIRECTIES Juni 2014 JAARVERSLAG; PROCES Maart t/m Mei: voorbereiding jaarafsluiting Mei: accountantscontrole Juni: opstellen bestuursverslag

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

Behandeladvies geven voor besluitronde. De jaarverslagen zijn beschikbaar zijn via: http://www.conexus.nu en http://www.avonmw.nl

Behandeladvies geven voor besluitronde. De jaarverslagen zijn beschikbaar zijn via: http://www.conexus.nu en http://www.avonmw.nl Toelichting over de behandeling van: Raadsvoorstel Toezicht Openbaar Onderwijs Van: Het college van B&W van 11 december 2012 Doel: Toelichting: Behandeladvies geven voor besluitronde Besluitvorming Aan

Nadere informatie

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen.

De Richtlijn is van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari Eerdere toepassing van de Richtlijn wordt aanbevolen. RJ-Uiting 2007-10: 'Aanpassingen ten opzichte van de ontwerp-richtlijn 660 Onderwijsinstellingen' Ten geleide De Onderwijssector is een sector die haar jaarverslaggeving aan het harmoniseren en dereguleren

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jaarverslaggeving onderwijs

Jaarverslaggeving onderwijs Jaarverslaggeving onderwijs Input Evaluatie invoering RJ 660 Brief CFI d.d. 16 december 2009 Afstudeerproject Johan Berkouwer Samenvatting in MAB en Het jaar verslagen Actuele ontwikkelingen Knelpunten

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015

Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Financiële consequenties akkoorden: duidelijkheid voor bekostiging 2014/2015 Nu OCW een aangepaste regeling bekostiging personeel 2014-2015 heeft gepubliceerd, kan bepaald worden wat de financiële consequenties

Nadere informatie

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen.

1. De raadsinformatiebrief over de stand van het Openbaar Onderwijs in Nijmegen vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht Openbaar Onderwijs in Nijmegen Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Na de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN (DEFINITIEF) FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Onderwijs Stichting College Hageveld Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78157 Onderzoeksnummer : 249329 Documentnummer : 4397189

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht Jaarverslag 2013 Raad van Toezicht INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Code Goed Bestuur... 4 3 Juridische structuur en organisatiestructuur... 5 4 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht... 6 5 Verslag

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant /41332 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant 4514545/41332 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom

drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom drs. J. (Jaap) Bergman RA directeur - partner Hartelijk welkom Reorganisatie Voor reorganisatie is inzicht noodzakelijk Inzicht over de actuele stand van zaken Inzicht in de toekomst Zonder voldoende inzicht

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Hogeschool Utrecht Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 40516 Onderzoeksnummer : 277404 Periode onderzoek : Juli 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

!" # $ % "!&' # ( # " &" & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & #

! # $ % !&' # ( #  & & 0112!! $ % &)0113 # & #& & 4! & %!#( & # !" # $ "!' # ( # " " )*!+, -!+./)* 0112!! $ )0113 # # 4! #" 56 # ( # #'7!#( # '7 ( 8 # 9 8 * # # #" " (! ! " #! ( 9! (! " (! 4 : " ( ; " $ " " # : 9!# " #"! " # ( " 8 + 0 7 ( + ; + < : + 2 8 + 3 9 0 +

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Hoog contrast Jaargang 2015 Nr. 1627 Gepubliceerd op 23 januari 2015 09:00 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

1 > Retouradres Postbus BJ Den Haag. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE ANBI-STATUS MUSEON ALGEMEEN: De stichting Museon, kortweg Museon, is een Algemeen Nut Beogende Instelling. RSIN: 806472510 Adres: Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag Postadres:

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013

Toezicht op Financiën. Wim Touw 17 april 2013 Toezicht op Financiën Wim Touw 17 april 2013 Agenda OMGEVING FINANCIEEL MANAGEMENT SOFT CONTROLS DE ROL VAN DE ACCOUNTANT SPECIFIEKE VRAGEN 1 OMGEVING 2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 21 november 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6861 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2010 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 4 november 2011 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Postadres: T: 0475-322 324 Postbus 975 F: 0475-327 845 6040 AZ E: soml@soml.nl Roermond I: www.soml.nl

jaarverslag 2011 Postadres: T: 0475-322 324 Postbus 975 F: 0475-327 845 6040 AZ E: soml@soml.nl Roermond I: www.soml.nl jaarverslag 2011 Postadres: T: 0475-322 324 Postbus 975 F: 0475-327 845 6040 AZ E: soml@soml.nl Roermond I: www.soml.nl In 2011 is het traject om te komen tot een nieuwe missie afgerond. De missie laat

Nadere informatie

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0

Lumpsum 2.0. Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Lumpsum 2.0 Schoolbesturen krijgen een grote pot geld voor onder meer salarissen, leermiddelen, schoonmaak en onderhoud. Deze pot, de lumpsum, kunnen ze grotendeels naar eigen inzicht besteden.

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Het Stedelijk Gymnasium Haarlem zoekt met ingang van het schooljaar 2011/2012 een nieuwe rector. Voor nadere informatie zie www.stedelijkgymnasiumhaarlem.nl Het Stedelijk Gymnasium Haarlem Het Stedelijk

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013.

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. 1. Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en Onderwijsbekostiging 2014/Herfstakkoord. a. NOA b. Onderwijsbekostiging 2. Referentiesystematiek 3.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college 1. Bijgevoegde brieven over het toezicht op het openbaar onderwijs aan Conexus en Alliantie VO vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college 1. Bijgevoegde brieven over het toezicht op het openbaar onderwijs aan Conexus en Alliantie VO vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Toezicht openbaar onderwijs Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De gemeente heeft de zorg voor het openbaar

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC

Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC Bijlage 3 bij regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC PvE financiële gegevens Inleiding Algemeen Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer Al in 2009 voortekenen daling kapitalisatiefactor 0,5 0,48 0,46 0,44 PO VO 0,42 0,4 0,38 2006 2007 2008 2009 Kapitalisatiefactor

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen;

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dhr. drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8875 betreft VNG reactie op advies Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen".

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron:

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: www.infinitebv.nl/.../achtergrondinformatie%20prestatiebox%20vo... Het kabinet heeft voor het voortgezet onderwijs beleidsprioriteiten uitgewerkt in de

Nadere informatie

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie