COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP"

Transcriptie

1 COMPETENTIEPROFIEL BIJLAGE 3D-MAP Dit competentieprofiel is een (zelf)reflectiedocument betreffende het functioneren van de BIO op een bepaald moment. Het wordt ingevuld: 1) door de begeleider zelf tijdens het eerste individuele gesprek 2) door een collega (opdracht groepssessie 2) 3) feedback van de trajectcoach aan de hand van de observatie op de werkplek 4) door de coördinator/werkplekbegeleider (gesprek met coördinator) 5) door de begeleider zelf tijdens het laatste individuele gesprek. Hoe wordt er een score gegeven? De persoon die het competentieprofiel invult, leest per thema van de sleutelcompetenties de drie gedragsbeschrijvingen eerst grondig. Daarna wordt er een score gegeven op deze drie gedragsbeschrijvingen op basis van het functioneren van de BIO op dat moment: 1 en 2: variaties van zwaar onvoldoende 3 en 4: variaties van onvoldoende 5: voldoende 6 en 7: variaties van goed 8 en 9: variaties van zeer goed 10: uitstekend. Tijdens het laatste individuele gesprek krijgt de BIO een samenvattend overzicht en besluit van de verschillende reflecties. vzw PCBO Provinciehuis Blok H/5 Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt tel fax

2 1 Sleutelcompetentie: communicatie Kinderen Oogcontact luisteren naar kinderen (niveau 1). => Je kijkt kinderen aan wanneer je met hen praat en je luistert aandachtig naar wat ze je vertellen. Kinderen individueel aanspreken en een praatje maken (niveau 2). => Je spreekt verschillende kinderen uit jezelf aan en maakt een kort praatje. Communicatie aanpassen aan het kind, de situatie,. (niveau 3). => Wanneer je spreekt met kinderen, pas je je manier van praten en wat je zegt aan aan de situatie en aan het kind (leeftijd, ontwikkeling, ). Ouders Oogcontact - ouders begroeten in de opvang (niveau 1). => Je kijkt ouders aan wanneer ze binnenkomen of vertrekken. Je begroet de ouders en neemt afscheid. Kunnen luisteren naar informatie over kinderen (niveau 2). => Je luistert aandachtig wanneer ouders je aanspreken en je probeert hen zo goed mogelijk te helpen of je verwijst hen door naar een collega. Een gesprek aangaan met ouders over de kinderen of de opvang (niveau 3). => Je spreekt ouders uit eigen initiatief aan en vertelt hen over de ervaringen van hun kind in de opvang en over het reilen en zeilen van de opvang. Team Aandachtig luisteren naar de inbreng van anderen tijdens teamvergadering. (niveau 1) => Je luistert goed naar wat er allemaal gezegd wordt tijdens een teamvergadering. Vragen stellen ter verduidelijking (niveau 2) => Je stelt vragen tijdens de teamvergadering, als je iets niet goed begrijpt. Actief deelnemen aan het overleg, luisteren, vragen stellen en overleggen met collega s. (niveau 3). => Je luistert, stelt vragen en overlegt met collega s tijdens de teamvergadering. Je zegt je eigen mening op een goede manier tijdens de vergadering. 2 Sleutelcompetentie: functiegerichte motivatie Pagina 2 van 6

3 Inzet Taken uitvoeren die gevraagd worden (niveau 1). => Je doet de taken die je gevraagd worden. De taken en dagverdeling kennen (niveau 2). => Je kent de verschillende taken (die bij een werkpost horen) en je voert deze uit. Zelf spontaan beginnen aan een aantal taken, zonder dat iemand dit vraagt en zien wanneer er hulp nodig is (niveau 3). => Je begint zelf aan kleine taken (die niet noodzakelijk bij je werkpost horen) zonder dat iemand je dit vraagt. Je ziet wanneer collega s hulp nodig hebben en helpt hen. Feedback Luisteren naar de feedback die collega s / verantwoordelijke geven (niveau 1). => Je luistert aandachtig naar collega s en de coördinator wanneer die opmerkingen geven over hoe je werkt en je denkt na over wat je hiermee kan doen. Afhankelijk van de feedback, het handelen aanpassen (niveau 2). => Wanneer je opmerkingen krijgt over hoe je werkt, probeer je je huidige manier van werken hieraan aan te passen. Feedback vragen over het eigen functioneren. (niveau 3) => Je vraagt zelf aan collega s / coördinator hoe je iets gedaan hebt, je luistert en je probeert je manier van werken hieraan aan te passen. Zelfreflectie Kunnen aanduiden bij specifieke gedragingen of je deze stelt of niet (niveau 1). => Op basis van een lijst gedragingen / competenties kan je aangeven of je dit gedrag stelt of niet. Enkele sterktes en zwaktes kennen en kunnen benoemen (niveau 2). => Je kan uit jezelf aangeven wat je goed kan en wat je minder goed kan. Aan de hand van concrete situaties, sterktes en zwaktes kunnen aantonen (niveau 3). => Je weet wat je goed kan en wat je minder goed kan en je kan situaties vertellen die dit aantonen. 3 Sleutelcompetentie: Inlevingsvermogen Inleven in kinderen Gevoelens bij kinderen kunnen zien door hen te observeren (niveau 1). => Wanneer je een kind ziet, kan je zeggen of het kind blij, boos, bang of verdrietig is. Pagina 3 van 6

4 Gevoelens bij kinderen kunnen benoemen (niveau 2). => Wanneer je bepaalde emoties bij een kind ziet, kan je het kind hierover kort aanspreken. Gevoelens van kinderen toelaten en hierop inspelen (niveau 3). => Je geeft kinderen de tijd en de mogelijkheid om hun emoties te tonen en je weet hoe je hiermee moet omgaan. Gewoontes/verschillen Bepaalde gedragingen herkennen als gewoontes van kinderen, ouders, collega s (niveau 1). => Je merkt verschillen tussen mensen (kinderen, ouders, collega s) op en je kan verschillende gewoontes van mensen benoemen. Ruimte geven aan bepaalde gewoontes van kinderen en ouders (niveau 2). => In de mate van het mogelijke laat je kinderen en ouders in de opvang vrij om dingen te doen op hun eigen manier. Het handelen aanpassen in functie van bepaalde gewoontes van kinderen en ouders (niveau 3). => Tijdens je taken als begeleider houd je, in de mate van het mogelijke, rekening met de gewoontes van kinderen en ouders. Vooroordelen Je weet wat vooroordelen zijn en je herkent deze bij anderen (niveau 1). Je herkent vooroordelen bij jezelf (en denkt na over de oorsprong van deze ideeën) (niveau 2). Ervoor zorgen dat vooroordelen het handelen in de opvang niet beïnvloeden (niveau 3). => Je zorgt ervoor dat eigen vooroordelen geen invloed hebben op je omgang met de kinderen, ouders en collega s. 4 Sleutelcompetentie: Kind met kinderen zijn Meespelen Kijken naar kinderen die aan het spelen zijn en erdoor geboeid zijn (niveau 1). => Je vindt het fijn om kinderen te zien spelen en bekijkt hun spel aandachtig. Pagina 4 van 6

5 Meespelen met de kinderen op hun vraag (niveau 2). => Als kinderen je vragen om mee te spelen, doe je dit met plezier. Meespelen met kinderen op eigen initiatief als men merkt dat ze dit wensen en hierbij de begeleidersrol behouden in het spel (niveau 3). => Je begint zelf mee te spelen met kinderen in hun spel als je merkt dat dit voor hen geen probleem is. Je let erop dat alle kinderen zich goed voelen tijdens het spel. Spelprikkels Spelprikkels kunnen herkennen (niveau 1). => Je merkt dat een spel van kinderen op verschillende manieren kan veranderen. Spelprikkels aanbieden, wanneer kinderen aan het spelen zijn (niveau 2). => Wanneer je meespeelt met kinderen, geef je zelf ook vrijblijvend ideeën of opmerkingen, waardoor het spel kan veranderen. Spelprikkels aanbieden, indien nodig (niveau 3). => Wanneer het spel stilvalt bij kinderen of ze hebben zelf geen ideeën, help je hen op weg door een idee te geven. Leefwereld Je merkt op wat kinderen leuk vinden, wat hen interesseert (niveau 1). Bevragen bij kinderen wat ze leuk vinden (niveau 2) => Je vraagt aan kinderen wat ze leuk vinden (bij spelen, activiteiten, ). Spelen / activiteiten afstemmen op hun voorkeur (niveau 3) => Wanneer je meespeelt met de kinderen of activiteiten organiseert, probeer je zoveel mogelijk in te spelen op hun interesses en voorkeuren. 5 Sleutelcompetentie: verantwoordelijkheid Veiligheid, gezondheid en hygiëne De geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen kennen (niveau 1). => Je kent de verschillende afspraken en regels die in de opvang gelden i.v.m. de veiligheid en de hygiëne. Pagina 5 van 6

6 De geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen opvolgen (niveau 2). => Je volgt alle regels en afspraken die in de opvang gelden i.v.m. de veiligheid en de hygiëne. Gevaarlijke situaties herkennen en indien nodig, ingrijpen (niveau 3). => Je ziet wanneer een situatie gevaarlijk is en je grijpt volgens de richtlijnen in. Professionele houding Vertrouwelijk omgaan met informatie (niveau 1). => Je geeft geen persoonlijke informatie door van kinderen of ouders. Zich houden aan gemaakte afspraken (niveau 2). => Je houdt je aan afspraken die gemaakt worden in de opvang. Eigen fouten, tekorten kenbaar maken en hiervoor verantwoordelijkheid nemen (niveau 3). => Wanneer je een fout hebt gemaakt of wanneer je iets moeilijk vindt zeg je dit aan collega s / coördinator en probeer je hier aan te werken. Structureren en grenzen stellen Zelf het goede voorbeeld geven en de regels naleven (niveau 1). => Je kent de geldende afspraken en regels voor de kinderen en je volgt zelf steeds deze regels. Praten met kinderen over wat kan en niet kan in de opvang (niveau 2). => Je zorgt ervoor dat de kinderen de aanwezige regels kennen, door deze af en toe te herhalen. Op een rustige manier ingrijpen indien regels overtreden worden en de afspraken herhalen (niveau 3). => Wanneer kinderen regels overtreden blijf je steeds rustig, je herhaalt aan de kinderen de afspraak en wanneer dit nodig is grijp je verder in. Je overlegt met kinderen over wat wel en niet kan in de opvang. Pagina 6 van 6

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me?

Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Bouwsteen 5: ik en de jobinhoud Waar ben ik goed in? Wat boeit me? Een onthaalouder heeft verschillende rollen. Hij/zij is: een verzorger van jonge kinderen, een professionele opvoeder, een opvoedingspartner

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg

Goed in Gesprek. Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Goed in Gesprek Communiceren in de langdurige zorg Henry Mostert Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: h.mostert@vilans.nl Website:

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag

HOU ME VAST. maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag HOU ME VAST maar raak me niet aan verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en ernstig probleemgedrag Een handreiking voor begeleiders December 2010 Karine Hornain, gedragsdeskundige Ivo Meijer,

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER?

HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? HOE PRAAT IK MET MIJN PUBER? 2 Hoe praat ik met mijn puber? Hoe praat ik met mijn puber? Ouders willen graag een goede relatie met hun kind maar met opgroeiende tieners krijgen ze dikwijls te maken met

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN

DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN DE ANDER EN IK: SOCIALE VAARDIGHEDEN BIJ KINDEREN 1. Inleiding Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Het begint al heel vroeg in het kinderdagverblijf, daarna op de school,

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

laat je talenten voor je werken!

laat je talenten voor je werken! Programma Autisme en Werk Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het Brugproject van de NVA. Dit project is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het programma Autisme en Werk. Dit programma

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken.

Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. Ik ga een grote uitdaging niet uit de weg. Taken die moeilijk zijn, vind ik veel leuker dan eenvoudige taken. 2 5 Ik hoef niet aangespoord te worden om mijn taken te maken. Niemand hoeft mij te zeggen

Nadere informatie

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen

Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Functionerings- of portfoliogesprek met kinderen Jaap Meijer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Voorwaarden en valkuilen 2.1 Schoolleider aan het woord 2.2 Stamgroepleider aan het woord 2.3 Schoolleider aan het

Nadere informatie

Werkdruk in balans! Plezier in het werk!

Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te Hoge Werkdruk! Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te lage werkdruk! Hier vindt u voorbeelden hoe u werkdruksignalen uit de praktijk kunt indelen op de vijf stuurknoppen voor werkdrukbalans en

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

INTERVISIE- SCHATKIST

INTERVISIE- SCHATKIST leren & ontwikkelen Intervisie schatkist blz. 1 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 Wat is intervisie?... 3 Wat is de werkwijze in de intervisie?... 3 De spelregels van intervisie...

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden

Veiligheid en welbevinden HOOFDSTUK 2 Veiligheid en welbevinden Mirjam Gevers Deynoot-Schaub Hoofdstuk 2 35 Mees (2 jaar) wil Janneke (9 maanden) aaien en kusjes geven. Janneke vindt het leuk maar ook een beetje spannend en kijkt

Nadere informatie

Trek je talige schoenen aan

Trek je talige schoenen aan Trek je talige schoenen aan Taalstimulering in de vrije tijd Colofon Dit is een uitgave van Centrum voor Taal & Migratie/Steunpunt NT2 Blijde Inkomststraat 7 3000 Leuven tel. 016/32.53.67 fax. 016/32.53.60

Nadere informatie