CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016"

Transcriptie

1 Postbus KB Alkmaar Banknummer ABN Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan LH Alkmaar Tel.: (072) CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 28 JUNI 2016 Bestuursleden: Hr. IJsbrand Schulp : voorzitter Mevr. Atie Stegemeijer : secretaris Mevr. Gerie Nat : penningmeester Commissieleden: Mevr. Ria Huijboom Hr. Albert Pruyn Hr. Dirk Jan Nat Hr. Will Hengst Mevr. Ria Kriesch CCO Hr. Theo de Wit / facilitair Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard Hr. Cornel de Koster : manager Wonen en Wijken Woonwaard Mevr. Mia Sonnema : notuliste Afwezig: Hr. Willem Kruit : vicevoorzitter Hr. Bob Oostenrijk Hr. Gerard Stokkers : LS Mevr. Tanja Ineke : commissaris Woonwaard Aanwezige afgevaardigden: Mevr. André Complex 72, Schrijverswijk (Stroomversnelling) Hr. De Graaf en Hr. Lenselink Complex 626, Het Houtrijk Mevr. de Haan en Mevr. Kosters Complex 625, Justus van Effenhof Hr. Hoebe Complex 626, Everstate Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau en Hr. Huiberts Complex 631, Parckstede Hr. Mosch Complex 627, Prinsenhof III Mevr. Hoogland Complex 134, Meerzicht - 1 -

2 Mevr. Kriesch en Hr. Pruyn Complex 52, M. Gandhihof Hr. van Lieshout Complex 95, Palazzo Hr. Haarms en Mevr. Schats Complex 706 Hr. Sijtsma Complex 93 Hr. Meffert Complex 401, de Strandwal Mevr. Krijgsman en Mevr. de Wit Complex 703, C. Buijsstraat Hr. Brood en mevr. Cornelisse Complex 82 Hr. Kuijper Complex Eclips Hr. Hummen Complex 121, het Koraal Hr. C. Mooij Complex 407, Hornwaard Mevr. Schaddelee en Mevr. van der Pol Complex 622, de Zonkant Hr. P. de Boer Complex 615 Hr. Bosscher en Hr. de Jong Complex 413 Hr. Deckwitz en Hr. Huider Complex 307, de Dillenburg Hr. v. Wendel Complex 113 Afwezige afgevaardigde met afbericht: Hr. Bierenbroodspot Complex 401, de Strandwal Mevr. Koster-Limonard Complex 627, de Prinsenhof Hr. v.d. Hoeven Complex 163, de Vuurplaats 1. Opening IJsbrand Schulp opent de vergadering om uur en heet iedereen van harte welkom We hebben de datum van de vergadering aangepast i.v.m. de prestatieafspraken en het EK voetbal. 2. Vaststellen agenda We houden de agenda aan. 3. Mededelingen Actuele stand van zaken stroomversnelling door Albert Pruyn Na twee middagen en avonden voorlichting aan bewoners in de Schilderswijk gaat Woonwaard verder met het ombouwen van woningen naar nul-op-demeter-woningen. Dit zal gebeuren in twee fases van 83 en 50 woningen. Fase 1 zal rond de bouwvakvakantie klaar zijn en fase 2 zal zo rond oktober klaar zijn. Een vast team van medewerkers voert de verbouwing uit bij één woning en blijft daar totdat de woning gereed is. Als aanspreekpunt voor de bewoners is een medewerker van BAM aangesteld

3 Participatiebijeenkomst vrijgekomen schoollocaties de Rijp Afgelopen week was er een participatiebijeenkomst in het kader van vrijkomende schoollocaties in de Rijp. De gemeente gaf de gelegenheid aan belangstellenden om zich op de hoogte te stellen. Helaas blijft de gemeente achteroverleunen en wacht af wat er gaat gebeuren. Het voorontwerp ligt tot 13 juli a.s. ter inzage. Het is nog niet duidelijk hoe men met de vrijgekomen locaties om zal gaan. WOZ-waarde woning Uit berichtgeving Eerste Kamer: De wet doorstroming Huurmarkt is op 12 april 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Met dit wetsvoorstel, waarin een huursombenadering (in plaats van een systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen), een driejaarlijkse inkomenstoets en een verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur worden geregeld, wordt beoogd de flexibiliteit op de huurmarkt te bevorderen en de prijs- /kwaliteitsverhouding te verbeteren, en daarmee een impuls te geven aan een betere doorstroming op de huurwoningmarkt en het bestrijden van scheefwonen. IJsbrand Schulp: De systematiek gaat officieel per 2017 in. Hr. Hummen, complex 121: de gemeentes hebben dit jaar de WOZ-waarde van de huurwoningen al meegenomen. Wanneer je het niet eens bent met de WOZwaarde van je woning moet je als huurder individueel bezwaar maken. Er is verschil van mening betreffende de ingang de huursombenadering. Het Rijk en de Huurcommissie geven als ingangsdatum Momenteel is het zo dat je niet kan vergelijken omdat huurders pas dit jaar inzage kregen van de hoogte van de WOZ-waarde van de woning. Hij is van mening dat de Woonbond dit had moeten zien aankomen. Mevr. Joke van de Berg: geeft als aanvulling: het WWS (woningwaarderingstelsel) is in oktober 2015 ingegaan. Mocht het zo zijn dat de gemeente een bijstelling geeft dan zal Woonwaard dit zo nodig compenseren. D.w.z. wanneer de huur van de woning hoger uitkomt dan de reeds vastgestelde standaardhuur. De huurverhoging volgens het nieuwe systeem gaat per 1 juli volgend jaar in. Passend toewijzen is per 1 januari 2016 van kracht geworden en geldt voor nieuwe huurders en bij mutatie. 4. Bespreken verslag bijeenkomst met de afgevaardigden d.d. 9 februari 2016 Blad 1: geen opmerkingen. Blad 2: geen opmerkingen. Blad 3: geen opmerkingen. Blad 4: geen opmerkingen Blad 5: wat betreft het reinigen van de dakgoten. Waarschijnlijk komt in augustus een commissie bij elkaar om de onderhoudsabonnementen van Ymere en Woonwaard tegen het licht te houden. We zullen enkele huurders van Ymere vragen of zij in de commissie zitting willen nemen. Hr. Haarms, complex 706 geeft zich op voor de commissie. Actie* Verder geen opmerkingen

4 Blad 6: geen opmerkingen. Blad 7: Hr. Hummen, complex 121: betreft schoonmaakkosten en schoonmaakwerkzaamheden. De laatste alinea nog op de actielijst zetten. We komen op dit punt in het najaar terug. Actie* Verder geen opmerkingen. Actielijst: A040214/01: is een lopende zaak. A181114/01: is een lopende zaak. A181114/03: is een lopende zaak. A290915/01: op dit punt komen we nog terug. We weten nog niet in welke vorm we afscheid zullen nemen. A090216/01: IJsbrand Schulp: het betreft vier complexen. Het Houtrijk, Parckstede, Vroonerkroon en Tuinderspad. We zijn hier nog mee bezig hoe we dit kunnen regelen. FIFPro is de maatschappij die de woningen heeft overgenomen. Als huurder in zo n complex zwem je een beetje. De HBV wil deze huurders graag blijven ondersteunen. Onze statuten geven aan dat wij voor huurders van Woonwaard zijn. Onze naam is officieel Huurdersbelangenvereniging Noord Kennemerland. Een ontsnappingsclausule zou kunnen zijn dat je dit breder uit kunt dragen, niet alleen voor huurders van Woonwaard. A090216/02: is afgehandeld. A090216/03: Woonwaard heeft hier niets meegedaan. Is afgehandeld. A090216/04: de klachten van mevr. André zijn genoteerd en Woonwaard heeft daar naar gehandeld en lering uitgetrokken. Ons commissielid Albert Pruyn houdt het proces in de gaten. A090216/05: is afgehandeld. Het verslag wordt onder dankzegging aan de notuliste goedgekeurd. 5. Terugkoppeling CCO door Ria Kriesch In het Rigo rapport wachten-zoeken-vinden kwam onze regio niet voor. De tendens is wel hetzelfde. Gemeenten moeten keuzes maken over de woningmarktregio. Momenteel is er een discussie gaande hoe groot de regio samengesteld moet gaan worden. Bijvoorbeeld regio West Friesland, Kennemerland etc. een regio zou bijna de halve provincie Noord Holland kunnen bestrijken. Nadja Mertens van Woonwaard heeft een presentatie met toelichting gegeven op het DAEB-bezit (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en wat de mogelijkheden tot splitsing zijn. Het doel is om risico s niet-daeb op DAEB te beperken. Er is n.l. geen staatssteun voor niet-daeb. Vanuit de wet mogen woningen met 142 WWS punten overgeheveld worden naar niet-daeb. Woonwaard is hier zeer terughoudend mee. Een splitsing kan administratief of juridisch zijn. Momenteel is de vraag naar sociale huurwoningen groter dan het aanbod. Woonwaard richt zich op het sociale segment. Momenteel valt 99% van de woningen van Woonwaard in het sociale segment. Woningen die zich lenen voor niet-daeb kunnen daar naar toe overgebracht worden. De inschatting is dat het om enkele woningen zal gaan. Woonwaard kiest voorlopig voor een administratieve splitsing en heeft geen - 4 -

5 grote ambities in het niet-daeb segment. Het Huurderspanel heeft de nieuwe website van Woonwaard getest. Ongeveer 1/3 van de huurders maakt gebruik van de website. De HBV heeft wat punten aangedragen die beter kunnen zoals; de standaardhuur was nog niet zichtbaar bovendien stonden de teams van Wonen en Wijken er niet meer op. De Prestatieafspraken voor de gemeente Alkmaar zijn in volle gang. De Woonbond en Pierre Sponselee van Woonwaard zijn van mening dat het traject in Alkmaar goed verloopt. Men is tevreden over de inzet van de HBV. Positie HVC tarieven levering warmte. Op dit moment is de discussie actueel i.v.m. de ontwikkeling van woningen in de Vroonermeer. Hier speelt de vraag welk concept voor nul-op-de-meter te realiseren is. - Conform project stroomversnelling waarbij alles elektrisch is - Combinatie van maatregelen voor energieleverantie met het warmtenet van de HVC Bij beide varianten loop je tegen wet-en regelgeving of bestaande contracten en afspraken aan. Voorlopig zijn we hier nog niet over uitgesproken. Jaarrekening Er is stilgestaan bij: - 2% verhuurt Woonwaard boven de inkomensgrens voor het sociale segment. Door de HBV is er op aangedrongen om tot 10% boven de grens te verhuren om zo voor segregatie in de wijk tegen te gaan. Via de SVNK kan men reageren op een woning. De mensen kiezen daardoor zelf waar zij willen wonen, je kunt hier niet op sturen. - APK-keuring. Er blijkt groot verschil te zitten in de APK uitvoeringen. De APK zal in het najaar worden geëvalueerd. - De jaarrekening van de HBV is prima voor elkaar en netjes opgesteld. Rondvraag. De Wonen Advies Commissie (WAC) is weer nieuw leven ingeblazen. Gerie Nat en Ria Huijboom zullen namens de HBV in deze commissie zitting nemen. We zullen de procesmanager KCC een keer uitnodigen om de werkwijze van het KCC uit te leggen tijdens de bijeenkomst met de afgevaardigden. Actie* 6. Bijpraatmoment Wonen en Zorg door Ria Kriesch Wat betreft Wonen en Zorg lijkt het erop dat alles in elkaar grijpt. De gemeente, corporaties en de huurdersverenigingen zijn positief met elkaar in gesprek. Waar mogelijk wordt rekening met elkaar gehouden. Wat er van alle afspraken terecht komt moet je nog maar afwachten. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissing. Tijdens de jaarafspraken die hierna volgen kan je verder gaan met het aanscherpen van reeds genomen afspraken. Wonen en Zorg is een heel breed terrein. Hierbij zijn veel organisaties en wethouders bij betrokken. In het eindrapport van Aedes (Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen) kwam naar voren dat corporaties moeten investeren in het aanpassen van bestaande woningen, nieuwe woonvormen en het ombouwen van (leegstaand) zorgvastgoed. Zij moeten maatwerk leveren bij het aanpassen van bestaande seniorencomplexen. Bovendien kwam in het eindrapport naar voren dat de gemeente de regierol op zich moet nemen en de partijen bij elkaar moet brengen. Gemeente Alkmaar zegt dat er voor haar gemeente al veel - 5 -

6 vastligt, bijvoorbeeld de WMO. Alleen geldt deze alleen voor individuele gevallen en niet voor complexen met woningen. De woningcorporaties werken goed samen maar zitten niet allemaal op een lijn. Als voorbeeld de nultredenwoning. Kennemer Wonen richt zich alleen op de buitenkant. Woonwaard doet toch wat meer en denkt ook aan de binnenkant van de woning. Leefbaarheid in de wijken/buurten. Corporaties willen kijken waar wijken zijn waar veel ouderen wonen en waar eventueel aanpassingen moeten komen. Waar hebben ouderen behoefte aan? De gemeente zou hierin een voortrekkersrol moeten spelen. Een groep heeft gevraagd om een pilot te starten en een wijk in te richten waar alles is wat men nodig heeft. Via het bestuurlijk overleg prestatieafspraken gaan de voorstellen naar de gemeenteraad. Deze neemt de uiteindelijke beslissing. IJsbrand Schulp complimenteert Ria voor het gedane werk. 7. Terugkoppeling prestatieafspraken met de gemeenten Alkmaar en Langedijk (gemeente HHW wacht nog af) IJsbrand Schulp: in Alkmaar is men op gestart met de prestatieafspraken. Vanaf dat moment zijn de huurdersverenigingen samen opgetrokken. We zijn samen tot een uitstekende verstandhouding gekomen. De huurdersverenigingen worden ondersteund door Hans Weevers van de Woonbond. In korte tijd zijn er al veel vergaderingen geweest. Het is interessant en nuttig om ook de bestuurlijke overleggen bij te wonen. In het bestuurlijk overleg zitten o.a. de wethouders Anjo van der Ven en Elly Konijn, directeuren van drie corporaties (Woonwaard, Kennemer Wonen en van Alckmaer) en vertegenwoordigers van de huurdersverenigingen. Er komen nog twee bestuurlijke overleggen, een in september en een in oktober. De druk om stukken te produceren lag hoog. In concept zijn nu de prestatieafspraken gereed. Dit jaar maken we afspraken voor de jaren Volgend jaar komen we weer bij elkaar om het grote raamwerk bij te stellen. De huurdersverenigingen gaan een brief schrijven naar de gemeenteraad en gemeentecollege van Alkmaar. Dit omdat de huurdersverenigingen van mening zijn dat de gemeente Alkmaar te veel achteroverleunt. De gemeente moet actiever anticiperen op de prestatieafspraken. De gemeenteraad bepaald het beleid, het gemeentecollege moet dit beleid uitvoeren. De gemeente Heerhugowaard leunt helaas achterover. Heeft u suggesties voor de gemeente Heerhugowaard dan horen wij dat graag. IJsbrand Schulp is benieuwd wat er uiteindelijk uitkomt en of het klopt wat we met elkaar hebben afgesproken. We bevinden ons in een proces dat nog moet groeien. In het blad THUIS stond een mooi stukje over de stem van de huurder in de prestatieafspraken. Bovendien stond er ook een oproep voor nieuwe bestuursleden en dat stond er niet voor niets in. In onze statuten staat de HBV beschreven al Huurdersvereniging Noord Kennemerland. Dit zou een ontsnappingsclausule kunnen zijn om ondersteuning van huurders breder uit te dragen en niet alleen voor huurders van Woonwaard. Als voorbeeld ons bestuurslid Bob Oostenrijk. Zijn woning is door Woonwaard - 6 -

7 verkocht. Graag willen wij hem binnen ons bestuur houden. De functie die hij kan bekleden is adviseur Energie. Per 1 juli 2016 is IJsbrand Schulp ook geen huurder meer van Woonwaard. Graag wil hij nog enige tijd doorgaan als voorzitter van de HBV. Gezien de leeftijd van de voorzitter en vicevoorzitter zouden wij het fijn vinden als er mensen komen in het bestuur die we op kunnen leiden tot voorzitter en vicevoorzitter. Mocht u in uw omgeving mensen weten die interesse hebben geef dat dan aan ons door dan kunnen we contact met heb opnemen. IJsbrand kon het niet over zijn hart verkrijgen om te stoppen met het voorzitterschap, hij vindt het nog veel te leuk om deze functie te vervullen. We gaan kijken hoe we e.e.a. in de statuten hierover vast kunnen leggen en komen hierop terug. Actie* De vergadering geeft aan dat IJsbrand Schulp als voorzitter mag blijven zitten. Atie Stegemeijer doet verslag over de prestatieafspraken Langedijk. De overleggen in het kader van de prestatieafspraken zijn op 9 mei begonnen. De gesprekken worden gevoerd tussen Woonwaard, Woningbouwvereniging Langedijk, de Huurdersraad van Woningbouwvereniging Langedijk, de HBV en gemeente Langedijk. De Huurdersraad van Woningbouwvereniging Langedijk is nog niet zo lang geleden in het leven geroepen. De leden van de Huurdersraad weten nog niet van de hoed en de rand. Wat jammer is men leunt daardoor veel op de kennis van Atie Stegemeijer van de HBV. Gerard Jager van de Woonbond ondersteunt de huurders in het proces. Hij gaf aan dat het van belang is dat de Huurdersraad de cursus Prestatieafspraken, die in het najaar gegeven wordt, gaat volgen. Er is een groot verschil tussen de werkwijze van de HBV en de Huurdersraad. De HBV komt iedere week bij elkaar. Vergadert 5 keer per jaar met de afgevaardigden en heeft verschillende keren per jaar overleg met de directie van Woonwaard. De Huurdersraad komt 2 3 keer per jaar bijeen. Atie Stegemeijer heeft voorgesteld om de grote huurwoningen die in de Eilandenbuurt staan, te splitsen zodat er 2 kleine huishoudens in kunnen wonen. De corporatie van Langedijk vond dat een goed idee, alleen moet het bestemmingsplan voor deze woningen gewijzigd worden. Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Atie is van plan om dit tijdens het eerstkomende bestuurlijk overleg aan de orde te stellen. De concept verslagen zijn in principe klaar. 4 juli a.s. worden de verslagen in het bestuurlijk overleg besproken. In onze nieuwsbrief staat een notitie wat de huurders hebben ingebracht m.b.t. de prestatieafspraken. Hr. van Lieshout, complex 95: veel gemeentes hebben grond in het verleden aangekocht. De gemeentes zouden deze grond goedkoper aan woningcorporaties moeten verkopen. Hij vraagt zich af hoeveel huurwoningen er nodig zijn in Noord Kennemerland. IJsbrand Schulp: aan het eind van de prestatieafspraken zal er een opgave komen van het aantal benodigde huurwoningen. Door de Provincie is aangegeven hoeveel woningen er gebouwd moesten worden. Helaas is daar niets van terecht gekomen

8 8. Inbreng vanuit de bewonerscommissies / Rondvraag Hr. Hummen, complex 121: heeft het idee dat huurders die een klacht hebben geen antwoord krijgen van Woonwaard. Er bestaat een ticketsysteem waarmee je kunt zien waar op welk moment je vraag in behandeling is. Een hogere functionaris krijgt hier een melding van en kan zijn/haar medewerkers hierop sturen. Joke van de Berg, Woonwaard: het gaat niet altijd goed om een vraag op tijd af te handelen. Woonwaard is op allerlei manieren bezig om dit beter te laten verlopen. Deze maand is een nieuw computersysteem in gebruik genomen, daarmee hoopt men de klachten beter af te vangen. Medewerkers worden daarin ook getraind. Joke van de Berg, Woonwaard: vraagt of IJsbrand dit wil bespreken in het eerstkomende CCO met name met Thea Dekker, manager Klantfocus. Actie* Mevr. Kriesch, complex 52: het gaat niet alleen om klachten die je de eerste keer indient maar ook vragen die je hebt over zaken die al jaren niet goed gaan. Iedere keer moet je dit weer uitleggen. Hr. Hummen, complex 121: er zou een ideeënbus op de site van Woonwaard komen. Tot op heden heeft hij hier niets over gehoord. Joke van de Berg, Woonwaard: bij haar is dit niet bekend. Ideeën zijn altijd welkom. Zij komt hier op terug. Actie* Mevr. I. de Wit, complex 703: woont in een buurt waar veel vergrijzing is. Niet iedere bewoner in haar complex heeft begrip voor bijvoorbeeld dementerende bewoners. Soms wordt er zelfs agressief gereageerd tegen oudere huurders. Zij kunnen er niets aan doen dat zij vergeetachtig zijn geworden. Zij vraagt of Woonwaard hieraan aandacht wil besteden in het blad THUIS. Joke van de Berg, Woonwaard: vindt dit een goede suggestie en zal dit doorgeven. Actie* 9. Sluiting De vergadering sluit om uur. De volgende vergadering zal zijn op 27 september Hr. Mosch is 27-9 afwezig. Actielijst 28 juni 2016 Nummer Actiepunt Afgehandeld A040214/01 Op de website nogmaals aandacht schenken aan de cursus voor bewonerscommissies. T.z.t. behandeling via RPW A181114/01 Reminder sturen wanneer er iets van belang op onze t.z.t. website is gezet. A181114/03 T.z.t. wanneer er meer duidelijkheid is over de t.z.t. Warmtewet. De voorzitter van betreffende complexen bijeen roepen. A290915/01 Vragen of er een mogelijkheid is voor bewonerscommissies om afscheid te nemen van Thea Dekker. t.z.t

9 A Zoeken naar een mogelijkheid om de bewonerscommissies van de nog te verkopen complexen binnen de HBV te houden. A Aan Woonwaard vragen hoe het precies zit met de schoonmaakkosten en schoonmaakwerkzaamheden. In het najaar komen we hierop terug. A2806/01 Enkele huurders van Ymere vragen voor bespreken onderhoudsabonnementen A2806/02 Tijdens het eerstkomende CCO, de procesmanager KCC uitnodigen voor een bijeenkomst met de afgevaardigden om uitleg te geven over de werkwijze van het KCC. A2806/03 Stand van zaken ideeënbus op de site van Woonwaard (actie Joke van den Berg) A2806/04 Aandacht besteden in het blad THUIS m.b.t. de oudere huurder (actie Joke van den Berg) Voor akkoord: Hr. IJ. Schulp, voorzitter HBV - 9 -

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard

Overig: Mevr. Myrthe Scheltema de Heere : commissaris Woonwaard Mevr. Joke van den Berg : directeur Wonen Woonwaard Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 9 FEBRUARI 2016 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie ] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 10 JUNI 2014

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 10 JUNI 2014 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III

Hr. Kiewiet Complex 630, Tuinderspad Hr. Guitoneau Complex 631, Parckstede Mevr. Koster-Limonard Complex 627, Prinsenhof III Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014]

CONCEPT [hbv-nk-nt. afgevaardigden versie 04022014] Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 11 juni 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 26 NOVEMBER 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 18 NOVEMBER 2014 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden:

CONCEPT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 3 FEBRUARI 2015. Bestuursleden: Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl CONCEPT [hbv-nk-nt.

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG ALGEMENE

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN AMRO NL93ABNA0562883290 Kantoor: Thomas à Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG ALGEMENE

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 280415] VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST HBV-NK MET DE AFGEVAARDIGDEN D.D. 5 FEBRUARI 2013 Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 150414] VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas á Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl [alv 170412] VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND

HUURDERSBELANGENVERENIGING NOORD-KENNEMERLAND Postbus 8053 1802 KB Alkmaar Banknummer ABN 56.28.83.290 Kantoor Alkmaar Thomas Ὰ Kempislaan 52 1813 LH Alkmaar Tel.: (072) 540 81 81 e-mail: hbv-nk@hetnet.nl www.hbvnoordkennemerland.nl HUURDERSBELANGENVERENIGING

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 12 maart 2014 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum

afwezig Mw. D. Schmalschläger Gemeente Heiloo Mw. C. Portegies Gemeente Castricum Notulen PORA Wonen Donderdag 16 mei 2013 10.30-12.30 Besognekamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. J.W. de

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het

Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het Bent u niet tevreden? Naar de Klachtenadviescommissie, zo werkt het 100% wonen Meld het ons! De Klachtenadviescommissie is er voor alle klanten van SallandWonen. Wonen 3 Klachten zijn welkom Heeft u een

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging van Van Alckmaer 2015 Landelijke ontwikkelingen: 1. De Woningwet 2015: De Woningwet 2015 geeft huurders meer rechten om mee te spreken met corporaties en gemeenten

Nadere informatie

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 12 april 2012, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014

Verantwoording 2013. 18 maart 2014. Thea Dekker. Bewonerscommissiedag 2014 Verantwoording 2013 18 maart 2014 Thea Dekker Bewonerscommissiedag 2014 Een bewogen jaar De reorganisatie uit 2012 krijgt vorm en dan Is de verhuurdersheffing een feit, waardoor Bezuinigingen eerder noodzakelijk

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor gemeenten bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van een zienswijze bij het

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19.

Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015 In De Hofnar te Valkenswaard. Aanvang 19. Valentijndal 3 5551 CT Valkenswaard Tel. 0402019753 Website: www.hbvvalkenswaard.nl email: info@hbvvalkenswaard.nl Verslag van de Bestuursvergadering van HuurdersBelangenVereniging Valkenswaard Op 7 september2015

Nadere informatie

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen

Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Samen naar een passende voorraad hulpwijzer voor huurders bij scheiden en splitsen Met behulp van de stappen in deze hulpwijzer kunnen huurdersorganisaties zich voorbereiden op het geven van een zienswijze

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016.

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 26 april 2016. 1. Welkom en vaststellen agenda De voorzitter, Albert van Zandt, heet alle aanwezigen van harte welkom. In het

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel.

Jaarverslag 2016 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel. Jaarverslag 2016 Huurdersbelangenvereniging De Sleutel. Bestuur Dagelijks bestuur We kwamen elke maand bij elkaar met uitzondering van de maand juli. In verband met alle extra werkzaamheden die zijn voortgekomen

Nadere informatie

Verslag oudercommissie 12 juni 2014

Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Verslag oudercommissie 12 juni 2014 Metagegevens Leden (aanwezig) Ouder Ouder Ouder John Menge (voorzitter) Jolanda van Weeren (notulist) Monica da Silva Fabeiro (penningmeester) Leden (afwezig) Ouder

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen

Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen Notulen algemene Ledenvergadering Vereniging Huurdersplatform de Woonplaats gehouden op 11 maart 2015 te Zutphen 1. Opening en Mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 1 november 2016 2.1.9 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB niet-daeb Wonen Zuid WoonGoed enz 1 Dossier 949 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 949 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 1 november 2016 Agendapunt 2.1.9

Nadere informatie

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden

Jaarplan 2016 concept HBV Leiden Jaarplan 2016 concept HBV Leiden CONCEPT Jaarplan HBV Leiden 2016 1 Actuele ontwikkelingen Nieuwe Woningwet De nieuwe Woningwet heeft grote impact op de corporaties. De corporatie moet zich richten op

Nadere informatie

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK

Woningwet op weg: Tussen droom en daad. - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Woningwet op weg: Tussen droom en daad - Alles wat u wilde weten - 30 september 2015 Simone Kramer BZK Han Dirks BZK Programma Betekenis van de wet Werkdomein en governance Prestatieafspraken, gemeenten

Nadere informatie

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD

Daeb / niet-daeb. Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties VOORBEELD Daeb / niet-daeb Scheiden of splitsen van het bezit van woningcorporaties Inhoud daeb / niet-daeb Samenvatting 4 1 De regelgeving in het kort 6 Beoordelingskader Daeb/niet-Daeb 7 Wat is Daeb bezit? 7 Wat

Nadere informatie

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad

B&W Vergadering. woningcorporaties Zaaknummer , , ) Commissie Commissiedatum Gemeenteraad 2.2.8 Zienswijzen splitsingsvoorstel DAEB en niet-daeb woningcorporaties 1 Dossier 841 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 841 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 27 september 2016 Agendapunt 2.2.8

Nadere informatie

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad

Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Scheiden en splitsen: Samen op weg naar een passende voorraad Workshop scheiden en splitsen Start Inleidende presentatie Ervaring van de corporatie: Ergin Borova, Vidomes Ervaring van gemeenten: Berend

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen

1. Opening en mededelingen OBC/15-008.25.1 Verslag van de jaarvergadering van het bestuur van de Stichting OBC met bewonerscommissies gehouden op donderdag 26 maart 2015 in het verenigingsgebouw van ZKV de Meervogels Aanwezig van

Nadere informatie

Verenigingsplan

Verenigingsplan HUURDERSVERENIGING PATRIMONIUM VEENENDAAL Verenigingsplan 2016 2020 Samen staan we sterk 29 april 2016 1 1. Inleiding 2015 was een belangrijk jaar voor de volkshuisvesting en vooral voor huurdersorganisaties.

Nadere informatie

Verslag HVO-WBO. 1. Opening

Verslag HVO-WBO. 1. Opening Verslag HVO-WBO Aanwezig: HVO: De heer J.G.B.M. Schulte, de heer W.J.M. Hofman, de heer J. Lansink, de heer G.J.A. Kogelman, de heer A.G. Teunissen WBO: De heer H.H.J. Tossaint, mevrouw K. van der Linden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 september 2015

Nieuwsflits 16 september 2015 reacties@hbvzflats.nl Gisteren, op de derde dinsdag van september maakte het Kabinet zijn beleidsvoornemens voor het komende jaar (en de jaren daarna) bekend. In de Rijksbegroting 2016 is over (de te sturen

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21

Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Verslag vergadering beheergroep woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving 26 februari, St. Elisabeth, Wouwseweg 21 Afdeling Ontwikkeling, team Maatschappij & Economie Verzenden aan

Nadere informatie

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G

beantwoording schriftelijke vragen II III III 11 II II G Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Nieuwkoop T.a.v. gemeenteraad Postbus 1 2460 AA TER AAR ^ VERZOGEN 3o APR 2015 15.08284 beantwoording schriftelijke vragen II III III

Nadere informatie

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen.

Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Jaargang 8, nummer 1 Voorwoord Deze nieuwsbrief bevat weer een aantal zeer belangrijke zaken die recentelijk maar ook in de nabije toekomst om aandacht vragen. Twee leden van het bestuur van het LHP zijn

Nadere informatie

MEMO van college aan de raadscommissie

MEMO van college aan de raadscommissie MEMO van college aan de raadscommissie datum : 21 december 2010 aan : Algemene raadscommissie van : College onderwerp : jaarlijkse regionale aanpassing passendheidstabellen Huisvestingsverordening Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden.

Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat mogelijk is om de huren betaalbaar te houden. Van de voorzitter van HBO Tiwos. Wat vliegt de tijd: dit jaar bestaat de HBO alweer 10 jaar. 10 Jaar en ik kan zeggen dat ik trots ben op zo n bestuur. Een bestuur dat staat voor de huurders en al wat

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen

Verantwoording 2014. De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Verantwoording 2014 4 februari 2015 Bewonerscommissiedag 2015 Terugblik op 2014 De verhuurdersheffing is een feit De parlementaire enquêtecommissie komt met haar aanbevelingen Betaalbaarheid staat onder

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VOORWOORD

Jaarverslag 2016 VOORWOORD Jaarverslag 2016 VOORWOORD Zoals vorige jaren was ook 2016 weer een jaar met veel overleg en gesprekken met Maasdelta en verschillende andere partijen. Waaronder ons vaste overleg met de drie andere Huurdersraden

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015

Notitie. Woonbond ledenraadpleging 2015 Notitie Aan : Provinciale Vergaderingen Van : communicatie Betreft : Samenvatting ledenraadpleging 2015 - Meerjarenbeleidsplan Status : ter informatie Datum : 13 oktober 2015 Kenmerk : V15.0703 Woonbond

Nadere informatie

verslag algemene ledenvergadering Huurdersvereniging van Alckmaer van woensdag 13 april 2016.

verslag algemene ledenvergadering Huurdersvereniging van Alckmaer van woensdag 13 april 2016. Betreft: Aanwezig: Afwezig: verslag algemene ledenvergadering Huurdersvereniging van Alckmaer van woensdag 13 april 2016. het bestuur van de Huurdersvereniging Van Alckmaer. Huurders van Van Alckmaer (

Nadere informatie

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk.

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk. Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief Datum vergadering: 4 september 2007 Aanvang: 20:00 uur Locatie: KBC, kamer 1 Aanwezig: Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman,

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN

JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN JAARPLAN 2015 PARTICIPEREN IN WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2015 Pagina 2 Jaarplan HVO 2015 Inhoud Inhoud... 2 Speerpunten...

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012

Nieuwsbrief oktober 2012 Nieuwsbrief oktober 2012 Jaargang 4 nummer 2 Stichting Landelijk Huurders Platform Voorwoord Wist u dat: Naar aanleiding van de uitkomsten van onze regiobijeenkomst hebben wij besloten u in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 0.2 SECR Motie aanpak Houtrook. 0.3 SECR Amendement Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom. 01.R RUIMTE Vorming woningmarktregio ihkv de Woningwet. V.k.a. College ondersteunt. Ter bespreking. 1. Kennis

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Denktank duurzaamheid

Denktank duurzaamheid Denktank duurzaamheid Vergadering d.d. 21 mei 2014 Aanwezig M.T.A. Hegger, wethouder duurzaamheid gemeente Purmerend (voorzitter a.i.) W. Wildschut, bestuurslid Milieudefensie Purmerend G. de Man, directeur

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig:

Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Verslag Algemene Leden Vergadering Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken 9 december 2014 Aanwezig: Raad van Commissarissen Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken Verslaglegging T.S.J. Meester, voorzitter

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Huurdersvereniging Twee Stromenland

Huurdersvereniging Twee Stromenland Huurdersvereniging Twee Stromenland Ledenvergadering 2016 met Jaarverslag 2015 Ledenvergadering huurdersvereniging Twee Stromenland 9 juni 2016 Aanvang: 20:00 uur Locatie: De Ogtent, Remigiusplein 9 te

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering 9 maart 2015

Notulen bestuursvergadering 9 maart 2015 Datum Locatie BUKOM Aanwezig P. Komen (PK) voorzitter H. Oosterink (HO) A. Lof (AL) F. Achterbosch (FA) T. Pouwels (TP) T. Groot (TG) Afwezig R. Broer (RB) Gast(en) Geen Cc. n.v.t. Notulen D.Dekker (DD)

Nadere informatie

gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 2002 van de fractie GBLV inzake Rechtsongelijkheid huurders binnen één wooncomplex

gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 2002 van de fractie GBLV inzake Rechtsongelijkheid huurders binnen één wooncomplex Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 29 augustus 2017 Onderwerp Raadsbrief: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 42 van het Reglement van orde voor de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel

Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Notitie over het scheidings- en splitsingsvoorstel Scheidings- en splitsingsvoorstel van woningcorporaties Stek (incl. Warmunda) en Vooruitgang In september 2016 is een scheidings- en splitsingsvoorstel

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen: L.S., Hierbij wil ik u vragen onderstaande vraag ingevolge artikel 38 van het reglement van orde van de gemeenteraad voor te leggen aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Wim Cornelis. Groet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015

Jaarverslag 2014. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Jaarverslag 2014 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2015 Huurdersbelangenvereniging Ookbions Marthastraat 20 7555 DX HENGELO info@ookbions.nl www.ookbions.nl 1 Voorwoord Hierbij ontvangt

Nadere informatie

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer Notulen PORA Wonen Donderdag 28 maart 2013 10.00-12.00 Van Foreestkamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken

Algemene Ledenvergadering van de. Huurdersvereniging De Stroken Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging De Stroken PRESENTATIE HUURBELEID 2016-2017 Tekst: Powerpoint: Richard Leentvaar Tom van Agen Huurbeleid over de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet)

Giselle Holdert (Woonbond) en Marco Isarin (Pericotta Internet) Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Donderdag 14 april 2011, aanvang 19.30 uur Dick Penning (voorzitter), Arnold

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017.

Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart Vastgesteld op 23 maart 2017. Notulen van de algemene ledenvergadering van de afdeling Den Helder van de PCOB op 17 maart 2016. Vastgesteld op 23 maart 2017. Concept notulen van de algemene leden vergadering van de afdeling Den Helder

Nadere informatie

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater

Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Verslag van huurdersbijeenkomst van Woningbouwvereniging Oudewater Datum: 11 mei 2016 Plaats: PGO Zalencentrum Westsingel 2 te Oudewater Aanwezig: Huurders: De heer Van der Klis (Pr. Margrietstraat 125)

Nadere informatie

HUURDERSVERENIGING BREDERODE CONCEPT JAARVERSLAG 2014

HUURDERSVERENIGING BREDERODE CONCEPT JAARVERSLAG 2014 Secretariaat Bos en Duinlaan 2 d 2061 VP Bloemendaal telefoon 023-5765928 email: info@huurdersverenigingbrederode.nl website: huurdersverenigingbrederode.nl KvK nummer 53913027 Inleiding HUURDERSVERENIGING

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN

JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN JAARPLAN 2014 SAMEN STREVEN NAAR BETER WONEN Dit jaarplan is samengesteld door Huurders Vereniging Oosterhout om inzicht te geven in de activiteiten 2014 Pagina 2 Jaarplan HVO 2014 Inhoud Voorblad 1 Inhoud...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nieuwsbrief 1. In deze nieuwsbrief. Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode. stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur Nieuwsbrief 1 Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode december 2013 jaargang 1 In deze nieuwsbrief Huurdersbelangenvereniging Sint-Oedenrode stelt zich voor Samenwerking met Wovesto Wist u dat Spreekuur

Nadere informatie

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders.

Hoofdvraag. A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders. Hoofdvraag A.1 Blijf bij de rand weg, maar zoek een beter balans in die veiligheid en te hoge lastenstijging voor huurders Deelvragen B.1 Huren laag houden. Dan de komende jaren maar minder investeren.

Nadere informatie