Audit Rapport CA Service Desk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Audit Rapport CA Service Desk"

Transcriptie

1 Audit Rapport CA Service Desk Fedict Bob Artois Maria-Theresiastraat 1/ Brussel

2 Inhoudstafel 1 Onze contactgegevens Algemeen Contactpersonen Vertrouwelijkheid van gegevens Situering van de audit Gegevens huidige implementatie Server en OS CA Service Desk Functionaliteiten ITIL Processen Incident Management proces Aanmaak van een nieuw Incident Actief Incident Incident Priority settings Incident Status Flow Incident Parent/children relaties Partitionering Huidige situatie Migratie Gebruiker rollen Service Desk Level Service Desk Level 1 extern Service Desk Manager Migratie Externe processen Authenticatie (uitgaand) (Inkomend) Tickets aanmaken vanuit webforms Architectuur en stappen Voorbeeld Migratie Rapportering Dynamic Ticketlist Maandelijkse rapportage Klachtenrapportage Na de migratie Fedict Dashboard FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 2/39

3 6 SLA s en KPI s SLA s KPI s Customisaties Schema customisaties Contact object Incident object Custom object Language Custom object Class Custom object Service Web interface customisaties Contact detail Incident detail Incident Activities menu Send Ticketnr Status Change Incident Overige web interface aanpassingen Systeem customisaties NX.env Web.cfg Web.xml Data export en import Methode Export data 14 maart Kennisniveau agents Overige aandachtspunten Test omgeving FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 3/39

4 1 Onze contactgegevens 1.1 Algemeen SIMAC ICT Belgium Zone Guldendelle Arthur De Coninckstraat 5 B-3070 KORTENBERG Tel: Deutsche Bank Fax: BTW BE Internet: 1.2 Contactpersonen Lode Stienaers Tel : Account Manager Fax : Mobile : René Moosens Tel : Support Engineer Fax : Vertrouwelijkheid van gegevens Alle betrokken partijen gaan ermee akkoord dit document niet te verspreiden aan derden. De verspreiding van dit document aan een andere persoon/partij wordt slechts toegestaan na geschreven goedkeuring van beide partijen Simac ICT Belgium FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 4/39

5 2 Situering van de audit Fedict maakt voor zijn Incident Management gebruik van een CA Service Desk r12.1 implementatie bij Shared Services (Kanselarij van de Eerste Minister). Men wil hiervan afstappen en migreren naar een SaaS oplossing van CA Service Desk r12.7 waarbij men zoveel mogelijk gebruik wil maken van de Off-the-Shelf features van CA Service Desk, aangevuld met enkel noodzakelijk customisaties. Bij de audit werd de nadruk gelegd op volgende aandachtspunten: Onderzoek van de gebruikte functionaliteiten (Incident en Request Management), van de gebruikte partitionering (Tenants) en rollen (Service Desk Level 1, Service Desk Level 1 extern en Service Desk Manager) Inventarisatie van de bestaande processen (o.a. input via WebForms, input vanuit externe partij edepot) Inventarisatie van de bestaande rapportering (op basis van Excel) Inventarisatie van de gewenste SLA en KPI notificaties en alerts Onderzoek van de customisaties (welke moeten behouden blijven?) Onderzoek van de data oplijsting van tabellen (wat moet behouden blijven bij een migratie en hoe kunnen we dit kunnen exporteren?) Onderzoek van het kennisniveau van de agents Al deze punten worden in detail behandeld in volgende hoofdstukken. Het resultaat van deze audit is gebaseerd op informatie verkregen van Bob Artois (Fedict) en Linus Notens (Kabinet Minister Vandelanotte) en op een onderzoek van de server bij Shared Services waarop CA Service Desk geïmplementeerd staat. Toegang hiervoor werd verleend door Stan Valkenaers (Shared Services). 2.1 Gegevens huidige implementatie Server en OS De server is geïmplementeerd als een Microsoft Cluster Windows 2003 Enterprise SP2 (hostname srvcausdcl) bestaande uit 2 nodes (srvcausdp1.yourict.net en srvcausdp2.yourict.net). De cluster beschikt over 4 CPU s en 12 Gbytes RAM. De cluster beschikt over 3 gesharede schijven, waarvan M gebruikt wordt voor Service Desk CA Service Desk CA Service Desk r12.1 is geïmplementeerd als een single primary server met een remote database. Men ging ervan uit dat dit een Oracle database was. Uit de audit van de configuratie bestanden van Service Desk blijkt dat het om een Microsoft SQL FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 5/39

6 De installatie folder ($NX_ROOT) is M:\CA\Service Desk Gebruikers bereiken de implementatie via Attachments worden ook opgeslagen op dezelfde schijf, namelijk in de folder M:\CA\Repositories\FED\attachments\default, het volume aan documenten bedraagt momenteel 1,9 Gbyte. De laatste geïnstalleerde patch is Cumulatieve Patch 3, dit gebeurde in maart We merken op dat voor deze versie va CA Service Desk r12.1 de officiële ondersteuning (End-of- Support) beëindigd is op 31 december Ook CA CMDB r12.1 is geïnstalleerd op deze cluster, maar omdat Fedict geen Configuration Management in Service Desk doet, hoeven we daar geen rekening mee te houden. Er is geen integratie met andere CA producten FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 6/39

7 3 Functionaliteiten 3.1 ITIL Processen Momenteel wordt er enkel Incident Management gedaan via CA Service Desk Incident Management proces De meeste tickets worden geopend door een externe partij. Zij maken hiervoor gebruik van Incident Templates en Quick Profiles. Indien deze de vraag telefonisch kan beantwoord worden, wordt het ticket ook onmiddellijk weer gesloten. Kan het probleem niet onmiddellijk opgelost worden, dan blijft het ticket open en dient Fedict het op te nemen: o Transfer naar Assignee o Status naar Acknowledged Fedict sluit het ticket na oplossing. Blijft een ticket open omdat de aanvrager niet meer antwoordt, dan wordt het gesloten na 5 dagen. Dit is momenteel een manueel proces dan kan geautomatiseerd worden via een Event en Macro functie. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 7/39

8 3.1.2 Aanmaak van een nieuw Incident Het scherm voor het aanmaken van een Incident is vrij standaard, wel zijn er een aantal velden die de aandacht vragen: Requestor: is in de huidige release een standaard veld geworden, moet enkel required gemaakt worden. Service: komt overeen met Incident Area, is required. Category: hiermee wordt bepaald of het om een gewone vraag, incident of probleem gaat. Dit is ook required Class: custom field, required, 2 keuze mogelijkheden o Business o Citizen Priority: bepaalt de SLA Reported by: Contactpersoon die het Incident aanmaakt. Assignee: hier wordt automatisch hetzelfde contact aangevuld als in het veld Reported by Group: hier komt automatisch de Group van de Assignee Reporting Method: custom field, required, gebaseerd op het Interface object, volgende keuzes zijn toegestaan: o Call o Mail o Webform External Reference: Ticket reference bij een leverancier. Fedict wenst dat dit veld een hyperlink wordt met link naar het ticketsysteem van de leverancier. Dit kan maar dat moet in Edit mode wel de volledige URL ingevoerd worden in plaats van enkel het ticket nummer. Root Cause: dit veld is in de huidige release niet meer beschikbaar voor Incidents. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 8/39

9 3.1.3 Actief Incident Voorbeeld van een actief Incident: Incident Priority settings Fedict heeft volgende omschrijvingen voor de diverse priorities: FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 9/39

10 Hier volgen de definities voor Urgency en Impact: De analysts hanteren onderstaand diagram voor bepaling van de prioriteit: De huidige versie van Service Desk laat ook toe om de berekening van de prioriteit te automatiseren Incident Status Flow Volgende status wijzigingen zijn toegestaan: Enkel de statussen Open en Acknowledged mogen de Service Type Events (SLA klok) laten lopen. Na Close mag er niets meer, een Re-open is niet toegestaan. Waiting for Information wordt gebruikt wanneer het ticket door een leverancier in behandeling genomen wordt. De duur van de behandeling door deze leverancier moet wel kunnen gemeten worden, men doet dit door het tijdsverschil te meten met de volgende status wijziging. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 10/39

11 Dit kan in de huidige release van Service Desk volledig geïmplementeerd worden. Bovendien kan men bij iedere status aangeven wat de volgende default stap is. Door op het icoontje te klikken voor de Status selectie, wijzigt de status van het ticket naar de volgende default stap Incident Parent/children relaties De mogelijkheid bestaat om parent/child relaties te leggen tussen tickets. Wanneer de parent dan gesloten wordt, sluiten ook alle children. Indien er een Close Notificatie voor deze voorzien is, wordt die voor ieder van hen verstuurd. Wil men enkel de children sluiten en niet de parent, dan bestaat daar een afzonderlijke actie voor, namelijk Close all children. 3.2 Partitionering In CA Service Desk kan men een partitionering voorzien via Tenants en Tenant Groups Huidige situatie In de huidige implementatie vinden we het volgende terug: Tenants: Shared Services (Service Provider) FedICT (overige, minder belangrijk voor deze audit) Tenant Groups: TG Shared Services TG FedICT Shared Services Admin (overige, minder belangrijk voor deze audit) Er is een probleem met de huidige multi-tenancy implementatie : doordat bepaald is dat enkel gebruikers van de Shared Services Tenant kunnen authentiseren met Single-Sign-ON (SSO), was men verplicht de Fedict agents te definiëren onder de Shared Services tenant terwijl hun organisatie onder de Fedict Tenant staat. Ook heeft men al eens de tenants gewijzigd maar is dat niet doorgevoerd op alle niveaus, waardoor Fedict tot sommige groepen geen toegang meer heeft waar dat vroeger wel het geval was. Deze problemen zijn ook duidelijk zichtbaar in de CA Service Desk log files. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 11/39

12 3.2.2 Migratie De huidige release van CA Service Desk ondersteunt het concept van Tenants en Subtenants, maar een implementatie met een single Tenant (Fedict) als Service Provider lijkt de beste oplossing. Eventueel zou men een hier een onderverdeling tussen business klanten en burgers kunnen maken via subtenants, maar dit is zeker niet noodzakelijk. 3.3 Gebruiker rollen Bij Fedict zijn er 3 gebruiker rollen actief: Service Desk Level 1 Service Desk Level 1 extern Service Desk Manager Service Desk Level 1 Fedict agents hebben toegang tot alle tickets van de Tenant Group TG_Fedict. De gebruikte rol Fedict Service Desk Level 1 Role is gebaseerd op de standaard Level 1 Analyst rol met bijkomende beperking voor de Tenant Group: Service Desk Level 1 extern Externe partners van Fedict dienen toegang te hebben tot CA Service Desk. Hun taak is dat ze tickets (Incidenten) die aan hen toegewezen zijn kunnen opvolgen, updaten en terug transfereren. Is het ticket niet meer aan hen geässigneerd of opgelost, dan mag dit niet meer opvraagbaar zijn. De gebruikte rol Fedict External Support Role is gebaseerd op de standaard Vendor analyst rol FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 12/39

13 De data partitie Fedict External Partner Analyst dient aangemaakt te worden met volgende beperkingen: FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 13/39

14 Incidents View en Update van tickets die aan henzelf of hun groep geässigneerd zijn Deze data partitie is gekoppeld aan bovenstaande rol en deze rol is verbonden met het Access Type Vendor Staff. Gebruikers van dit type dienen geconfigureerd te worden met het Access Type Vendor Staff Service Desk Manager Deze rol kan vergeleken worden met Service Desk Level 1 rol, uitgebreid met zeer beperkte administratieve functie Migratie Bij de migratie wenst Fedict dat (beginnende bij de standaard aanwezige profielen) de rollen opnieuw gedefinieerd worden. Dit is een lijst van de voornaamste rollen die momenteel Off-the-Shelf beschikbaar zijn: FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 14/39

15 4 Externe processen 4.1 Authenticatie Er is een Single-Sign-On authenticatie via LDAP met Windows Active Directory domain yourict.net. Hieronder volgt een overzicht van de geactiveerde opties: Dit vereist dat de server waarop Service Desk geïnstalleerd is deel uit maakt van het Active Directory domain yourict.net. Indien SSO niet opgehaald kan worden, dient er telkens ingelogd worden wanneer er een sessie naar Service Desk geopend word. Hiervoor worden dan ofwel lokale gebruikers gebruikt ofwel kan men via CA EEM (inbegrepen in de CA Service Desk licentie) een koppeling maken naar een extern Active Directory domain yourict.net. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 15/39

16 4.2 (uitgaand) Uitgaande wordt in Service Desk hoofdzakelijk gebruikt voor notificaties. In tegenstelling tot de huidige versie r12.7 staan in r12.1 de configuratie opties voor uitgaande e- mail (mail daemon) en inkomende (mail eater daemon) nog samen. Hieronder volgt een overzicht van de geactiveerde opties: De instellingen kunnen overgenomen worden op voorwaarde dat de SMTP host connecties van de nieuwe Service Desk aanvaardt. De functionaliteit voor uitgaande is in de huidige versie ongewijzigd (Inkomend) Inkomende wordt gebruikt om het proces van ticket creatie en ticket updates te automatiseren. Ook hier kunnen we de instellingen overnemen, weer op voorwaarde dat de POP3 host connecties van de nieuwe Service Desk toelaat. De functionaliteit voor inkomende is in de huidige versie uitgebreid: Meerdere mailboxen kunnen gebruikt worden Op iedere mailbox kunnen meerdere Rules gedefinieerd worden om het proces te sturen. Het hele bericht kan attached worden aan het ticket of attachements aan het bericht kunnen afzonderlijk aan het ticket gehangen worden. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 16/39

17 4.4 Tickets aanmaken vanuit webforms Fedict heeft een proces ontwikkeld waardoor tickets kunnen aangemaakt worden vanuit webforms. Deze webforms kunnen ingevuld worden door burgers of door een externe partij Architectuur en stappen 1. Een burger vult een en webform in op een portaalsite. Een script achter de webform genereert een bericht dat verstuurd wordt naar de Ca Transmit mailbox 2. De Outlook cliënt gekoppeld aan de Ca Transmit mailbox krijgt het nieuwe bericht binnen. 3. De Outlook macro verwerkt het bericht en genereert hieruit een bericht voor de CA_maileater12 mailbox. 4. Dit bericht wordt gelezen door de mail eater daemon van CA Service Desk. 5. Er wordt een ticket aangemaakt en een bevestiging wordt verstuurd naar de Ca Transmit mailbox. 6. Dit bericht wordt weer verwerkt door de Outlook macro. 7. Er wordt een bevestiging gestuurd naar het adres dat de burger opgegeven heeft. Dit laat Fedict toe om gestandaardiseerde antwoorden te versturen die kunnen voorzien zijn van bijlages (installatie- of configuratie procedures in de taal van de aanvrager) waarbij niet elke burger als Contact in de database dient aangemaakt te worden. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 17/39

18 4.4.2 Voorbeeld Een burger maakt een request via een webform op een portaal site. Dit genereert volgend bericht dat naar de CA Transmit mailbox wordt verstuurd: De Microsoft Outlook cliënt vertaalt het bericht naar een formaat dat kan gelezen worden door de CA Service Desk mail eater daemon: Ook de bevestiging van de ontvangst van de vraag gaat via dezelfde weg terug: FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 18/39

19 4.4.3 Migratie Na de migratie kan dit proces in eerste instantie blijven bestaan. Het volstaat dat we in de Service Desk implementatie de configuratie van de mail eater daemon (inkomende ) en de bestaande Notifications en Personalized Responses overnemen. In een later stadium kan eventueel dit proces overgenomen worden door een CA Process Automation (inbegrepen in de CA Service Desk licentie) proces. Men is dan niet meer afhankelijk van derden voor het onderhoud van het systeem met een Microsoft Outlook cliënt. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 19/39

20 5 Rapportering 5.1 Dynamic Ticketlist Dynamic Ticketlist is een Excel macro-enabled workbook. Het haalt zijn informatie uit een SQL database mdbcavo12, via 2 stored procedures: Reporting.[usp_SSRS_GetListComplaints] Fedict, 0, 0 Reporting.[usp_SSRS_GetListIncidents] Fedict, 0, 0 Dit is de lijst van worksheets: 0. Statistics 1. Pending closure: List of resolved incidents by assignee o Tenant_Name: FedICT o GroupName: 1L SD Fedict 2. Active: List of active incidents by reporting user o Tenant_Name: FedICT o GroupName: 1L SD Fedict 3. Major Category: Number of incidents by service, by major category o Tenant_Name: FedICT o GroupName: 1L SD Fedict 4. Duration: Duration active incidents o Tenant_Name: FedICT 5. By Service: List of incidents by service o GroupName: 1L SD Fedict 6. By group by status by p: List of tickets for FedICT in CA12 o Tenant_Name: FedICT 7. Tickets tsfd: List of tickets for FedICT in CA12 8. More data: List of tickets for FedICT in CA12 9. Complaints: List of tickets for FedICT in CA12 o Tenant_Name: FedICT o Category: COMPLAINT 10. MethodByDay: List of tickets for FedICT in CA12 o Tenant_Name: FedICT pvtcomplaints DataComplaints 5.2 Maandelijkse rapportage De maandelijkse rapportage is ook een Excel werkboek, die zijn gegevens ophaalt via een ander werkboek Fedict_CA12_XL2010.xlsm. Dit is de lijst van worksheets: Incoming: number of incidents opened by phone/in person, /mail/fax or webform by day and service. Logged Incidents: Number of incidents logged per day, spread per service and priority Closed Incidents: Number of incidents closed with the reporting month, spread per service and priority. Reaction time Time between the reception of a user s and the first message containing the ticket number, counted in business hours. Reaction time Webform: Time between the opening of the ticket and the first message containing a human acknowledgement, counted in business hours. First touch resolution: Number of incidents closed within the reporting month, which were resolved without transfer, per Service. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 20/39

21 IM06: Number of incidents closed within the reporting month, which were resolved without transfer, per Service. o Bar chart representation of First touch resolution Resolution after transfer: Incidents resolved after transfer(s) IM12: Transfer processing time IM13: Number of transfers per closed incident P80 IM SLA: Incidents resolved within Service Levels IM15: % of incidents resolved within Service Levels o Bar chart representation IM16: Detailed incident logs Incident SLO Breaches Reaction time All tickets: Detailed logs of all incidents closed within the reporting month Investigation ordered: Number and list of incidents with status investigation ordered. These incidents tickets are linked with Problem Management activity outside Fedict Service Support. Fix ordered: Number and list of incidents with status fix ordered. These incident tickets are linked with Change Management activity outside Fedict Service Support. RC01: All closed incidents within reporting period where root cause is not filled-in. PivotData: Analysis pivot table DataSheet: Detailed logs of all incidents closed within the reporting month. Subscriptions: List of subscriptions. ListOfServiceName: leeg werkblad 5.3 Klachtenrapportage Excel werkboek met overzicht van de openstaande klachten, op een werkblad wordt een Radar chart gebruikt naar het type technisch, organisatie, relationeel en communicatie. 5.4 Na de migratie Sinds release 12, maar niet geïmplementeerd in de huidige configuratie, biedt CA Service Desk een aangepaste versie van SAP BusinessObjects Enterprise XI, CA BusinessIntelligence (CABI). FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 21/39

22 Deze tool biedt een Off-the-Shelf rapportage van Service Desk FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 22/39

23 Hieronder volgt een voorbeeld van een standaard rapport Volume and Trend FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 23/39

24 In CA BusinessIntelligence kunnen ook eigen Web Intelligence reports gedefinieerd worden. De queries halen hun gegevens uit het CA Service Desk Universe dat kan uitgebreid worden met eventuele gecustomiseerde objecten: Zo kan men in een minimum van tijd views naar eigen wens aanmaken: Deze rapporten kunnen gepland worden (schedule), verzonden worden via , geëxporteerd worden als PDF of Excel. Als alternatief kan de huidige rapportering in Excel behouden blijven mits aanpassing van de data sources. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 24/39

25 5.5 Fedict Dashboard Er wordt gebruik gemaakt van een SharePoint site ontwikkeld door Fedict voor het life volgen van de openstaande tickets. Dit dashboard omvat volgende lijsten: Tickets assigned aan de first line service desk Fedict Tickets assigned aan de support group Tickets P1 en P2 Tickets die wachten op info Volgende kleurcodes zijn hier van toepassing: Critical: rood High: geel Medium: groen Low: paars Planned: blauw FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 25/39

26 Sinds versie 12 heeft Service Desk geen eigen dashboard toepassing meer. Momenteel kan CA het product Xtraction for CA Service Management aanbieden (maakt geen deel uit van de CA Service Desk licentie) als life dashboard en reporting tool. Als alternatief moet het mogelijk zij de huidige oplossing te behouden mits aanpassing van de data source en misschien hier of daar een aanpassing van een veldnaam, waar nieuwe standaard velden oude customisaties gaan vervangen. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 26/39

27 6 SLA s en KPI s 6.1 SLA s Onderstaande tabel geeft een overzicht van de door Fedict gebruikte SLA: Deze definities inclusief de bijhorende Service Type Events en Macro s kunnen zonder probleem overgenomen worden. In Service Desk vinden we 2 Service Types terug: 1. Fedict eloket SLA FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 27/39

28 2. Fedict Standard SLA 6.2 KPI s Key Performance Indicators (KPI s) zijn metrics die kunnen gebruikt worden om delen van de Service Desk omgeving te identificeren die extra aandacht of tuning vereisen. Definitie van KPI s gebeurt via de web interface. De data wordt opgeslagen in de Service Desk database en is beschikbaar via CA Business Intelligence web rapporten. Service Desk ondersteunt 3 types van KPI s: System KPI s: deze worden geïnstalleerd met het product, de huidige release telt er 32, je kunt deze aanpassen maar je kan er geen nieuwe creëren. Volgende Service Desk systeem processen worden ondersteund: o domsrvr o bpvirtdb o db_agents o webengine Stored Query KPI s: deze maken gebruik van een in Service Desk aanwezige Stored Query om metrics uit de database te halen, van dit type kan je er zowel nieuwe aanmaken als bestaande aanpassen. Dit zit default bij het product: FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 28/39

29 SQL KPI s: deze laten om via een SQL query de database rechtstreeks te ondervragen, ook dit type kan gecreëerd en aangepast worden. Dit zit default bij het product: Hieronder volgt een voorbeeld van een KPI report: FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 29/39

30 7 Customisaties 7.1 Schema customisaties Alle onderstaande schema customisaties kunnen opnieuw geïmplementeerd worden, tenzij ze niet meer nodig zijn Contact object Aan het Contact object is een parameter toegevoegd: Language (intern zlanguage), de waarden zijn afkomstig van het custom object zbe_language Incident object Aan het Call Request (Incident/Problem/Request) object zijn volgende parameters toegevoegd: Class (intern zclass), de waarden zijn afkomstig van het custom object zclass Expected Resolution Date (intern zexpected_resolution_date), datum veld Reporting Method (intern zreporting_method), de waarden zijn afkomstig van het standaard object Reporting Method (rptmeth) Requestor (zrequestor), de waarden zijn afkomstig van het standaard object Contact. Dit veld is nu een standaard veld, dus deze customisatie is niet meer nodig. Service (zservice), de waarden zijn afkomstig van het custom object zservice. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 30/39

31 7.1.3 Custom object Language Language wordt gebruikt bij Contacts om hun taal te bepalen Custom object Class Class wordt gebruikt bij Incidents om aan te geven of het om een business klant gaat dan wel om een burger Custom object Service Service wordt gebruikt bij Incidents om de categorie aan te geven. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 31/39

32 7.2 Web interface customisaties Naast de hieronder in detail weergeven webforms zijn er nog een aantal aanpassingen aan List forms die ook terug kunnen geïmplementeerd worden. Fedict wenst alles zo standaard mogelijk te houden en beslist na het evalueren van een off-the-schelf Service Desk wat er nog nodig is Contact detail Hier dient de Language toegevoegd te worden (geen screenshot) beschikbaar Incident detail Belangrijkste wijzigingen: Incident Area is hernoemd naar Service Category toont de custom Incident object parameter Service Class toont de custom Incident object parameter zclass Reporting Method toont de custom Incident object parameter zreportingmethod Een aantal velden kunnen verwijderd worden uit de Incident interface: o Affected Service o Urgency o Impact o Configuration Item Incident Activities menu Dit menu bevat een extra item. Via de custom activity Send_Ticketnr kan de analyst een bericht sturen naar Ca Transmit (zie ook 4.4. Ticket aanmaken van uit webforms) FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 32/39

33 7.2.4 Send Ticketnr Via dit custom scherm wordt er een notificatie gestuurd naar Ca Transmit waar de Microsoft Outlook macro het bericht verwerkt (zie externe processen) Status Change Incident Aan deze pagina is de optie toegevoegd om te transfereren en om een Personalized Response te sturen Overige web interface aanpassingen Contact list Incident list: o Zichtbare kolommen o Edit in List velden 7.3 Systeem customisaties NX.env NX.env is een configuratiebestand dat zich bevindt in de root van installatie ($NX_ROOT). Dit bestand bevat alle parameters uit de Options Manager in de Administration tab, maar soms ook parameters die manueel toegevoegd zijn. Vergelijking met een off-the-schelf NX.env toont aan dat naast de onder meer (via de Options Manager geïnstalleerd parameters, o.a. voor LDAP en mail), er geen speciale aanpassingen gebeurd zijn. FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 33/39

34 7.3.2 Web.cfg Web.cfg is het configuratie bestand voor de web interface. Het bestand wordt opgebouwd tijdens de configuratie van Service Desk maar wordt achteraf meestal manueel getuned. ListPageLength: aantal entries per pagina in lijsten, default is 25. ListPageLength 50 ListAllWarn: aantal entries in een lijst waarbij men bij List All een bericht met de waarschuwing over de grootte, default is 100. ListAllWarn 250 ListAllMaximum: aantal entries in een lijst waarbij een List All geweigerd wordt, default 500. ListAllMAximum 750 DateFormat: Formaat van datum en tijd, default is het Amerikaans Formaat DateFormat: DD/MM/YYYY HH:mm Timeout: Aantal minuten dat een gebruikerssessie inactief kan zijn alvorens ze door de server automatisch gesloten wordt, default is 60 Timeout 240 TimeoutWarning: Aantal minuten voor de sessie timeout (zie hierboven) dat de gebruiker een waarschuwing zal krijgen, default is 5 TimeoutWarning Web.xml Web.xml is het configuratiebestand van de Tomcat Apache web server. Ook dit bestand kan gecustomizeerd worden. <context-param> <!-- set param to YES to "always" force a deflate on the compressed file before sending to the browser. This may be necessary for certain application/browser relationships that may not behave as expected. --> <param-name>forcedecompressondownload</param-name> <param-value>yes</param-value> </context-param> FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 34/39

35 8 Data export en import 8.1 Methode Daar we te maken hebben met zowel een SQL Server als source en target is het de eenvoudigste methode om te werken met een database back-up en restore. Na de restore zal het schema van deze database geüpgraded worden van r12.1 naar r12.7. Nadien zal er clean up van de data gebeuren. Mocht een volledige back-up en restore niet mogelijk zijn, kan er nog altijd gebruik gemaakt worden van de Service Desk Command Line tools voor de transfer van de data. Dit is uiteraard omslachtiger. Voor extractie van de data gebruiken we pdm_extract. Hierna volgt een voorbeeld: pdm_extract -f "SELECT * FROM zclass" > zclass.txt Dit geeft de volgende output: TABLE zclass class_name id inactive last_mod_by last_mod_dt tenant { "Business","400001","0","0DD1DC88DDD0354A8928B03ACCCB98E4", "02/28/ :45:43","6216F1D04BBAED4989E7F964220F13DB" } { "Citizen","400002","0","0DD1DC88DDD0354A8928B03ACCCB98E4", "02/28/ :45:54","6216F1D04BBAED4989E7F964220F13DB" } Waar mogelijk kunnen we in de selectie filteren op het tenant identifier van Fedict om de hoeveelheid data te beperken, zoals hieronder : pdm_extract -f "SELECT * FROM Call_Req WHERE tenant = U'6216F1D04BBAED4989E7F964220F13DB'" > Call_Req.txt De output tekst bestanden kunnen we terug importeren met pdm_userload. Hier moet rekening gehouden worden met eventuele schema wijzigingen tussen de versie 12.1 (export) en 12.7 (import). Indien er verschillen zijn, moeten we eventueel de tekstbestanden editeren alvorens te importeren. 8.2 Export data 14 maart Van volgende tabellen werd een export genomen Act_Log (Activity Log Incidenten): o records o Een groot aantal records behoort hier toe aan Incidenten niet gerelateerd aan de Fedict tenant, maar omdat we op deze tabel niet kunnen filteren, zijn we verplicht alle data mee te nemen en na de import uit de database te verwijderen wat we niet nodig hebben. Act_Type (Activity Notifications) o 72 records o 1 custom record, maar wel belangrijk: Send the ticket number Attached_Events o records o Het aantal records kan beperkt worden door filtering op tenant. Attached_SLA o records FEDICT RMO-Audit rapport_ls.docx 35/39

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma. Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015

Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma. Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015 Mobility Tool+ Gids voor het Erasmus+ programma Mobility Tool+ v. 1.3 Document versie 1.0 // 23.01.2015 23-1-2015 1. Klik op de titel op naar het hoofdstuk te gaan. 1. ALGEMENE INLEIDING 3 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S)

FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING. : Kris Bekkers AUTEUR(S) FRACLADOC MAINTENANCE (C) HANDLEIDING AUTEUR(S) : Kris Bekkers DOCUMENTNUMMER : VERSIE : 1.0.0 BRON : Kris Bekkers STATUS : DOCUMENTDATUM : 12 juni 2006 AANTAL PAGINA'S : 75 Copyright 2006, Kris Bekkers

Nadere informatie

Introductie Sharepoint Portal Server 2003

Introductie Sharepoint Portal Server 2003 Introductie Sharepoint Portal Server 2003 1. INLEIDING... 4 2. SYSTEEMVEREISTEN... 4 2.1 Server... 4 2.2 Clients... 5 3. SHAREPOINT PORTAL SERVER VS WINDOWS SHAREPOINT SERVICES... 5 4. INSTALLATIE WINDOWS

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handboek EPO. - inleiding & overzicht - - installatie - - (eerste) gebruik - - configuratie - - beheer -

Handboek EPO. - inleiding & overzicht - - installatie - - (eerste) gebruik - - configuratie - - beheer - EPO - inleiding & overzicht - - installatie - - (eerste) gebruik - - configuratie - - beheer - Datum : 1 Juli 2006 Versie : 4.2 Auteur(s) : Frank Liet, Jelle Hissink, Arjen de Ronde Printdatum : maandag

Nadere informatie

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta.

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta. Voorwoord Toen ik in het begin van dit semester een stageopdracht moest kiezen wist ik al dat ik een opdracht wou uitwerken met SharePoint. Het product van Microsoft kwam in de lessen al beperkt aan bod

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Camera Security, Timesheet and Access Automation

Camera Security, Timesheet and Access Automation Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Camera Security, Timesheet and Access Automation Tim Bevers Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding

Nadere informatie

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING

IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING IDEP VOOR WINDOWS GEBRUIKERSHANDLEIDING versie 2011 BE Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België Externe statistieken de Berlaimontlaan 14 1000 Brussel Inhoudsopgave 1 INLEIDING...

Nadere informatie

ISPConfig documentatie

ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie ISPConfig documentatie 1 Algemeen... 4 1 Wat is ISPConfig?... 4 2 Begrippen en structuur van de handleiding... 4 3 Installatie/upgraden/de-installeren... 4 3.1 Installatie... 4 3.2

Nadere informatie

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014

Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Xelion 6.4 Handleiding Installatie en Beheer April 2014 Document versie 6.4 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

FTP Accounts. Home >> FTP

FTP Accounts. Home >> FTP Home >> FTP FTP Accounts Dit hoofdstuk behandelt het aanmaken van FTP accounts, aanpassen/wissen van FTP accounts, anonieme toegang inschakelen, en het instellen van de welkomstboodschap voor anonieme

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg

Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur. Andree Toonk Leendert van Doesburg Onderzoek naar een professionele ICT infrastructuur Andree Toonk Leendert van Doesburg 2 februari 2004 Samenvatting In de huidige maatschappij worden ICT diensten steeds belangrijker. Een trend is dat

Nadere informatie

Xelion 6.7 Handleiding Installatie en Beheer September 2014 Document versie 6.7

Xelion 6.7 Handleiding Installatie en Beheer September 2014 Document versie 6.7 Xelion 6.7 Handleiding Installatie en Beheer September 2014 Document versie 6.7 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1 Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding Administrator Interface Versie 1.4.1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 4 INLOGGEN... 4 CONFIGURATIE / VOIP LINE / SHOW ALL... 4 CONFIGURATIE

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Module CTI-koppeling. <2013> Sage TML

Module CTI-koppeling. <2013> Sage TML Module -koppeling (KeyLink) 2/04/2013 2 Table of Contents Foreword 0 3 Part I 1 Parameters... 3 2 Functionaliteiten... 4 Bellen... 5 Visualiseren... relatiefiche 5 Telefonie (historiek)... w erklijst 6

Nadere informatie

Xelion 5.1 release notes.

Xelion 5.1 release notes. Hier worden de veranderingen per update beschreven. Nieuwere updates bevatten altijd ook de updates van vorige updates. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het upgraden loopt door

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie