Inspiratie voor het oplossen van de vraag: Hoe kunnen bedrijven de creatieve productiviteit van werknemer 2.0 benutten?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiratie voor het oplossen van de vraag: Hoe kunnen bedrijven de creatieve productiviteit van werknemer 2.0 benutten?"

Transcriptie

1 Inspiratiebundel! Inspiratie voor het oplossen van de vraag: Hoe kunnen bedrijven de creatieve productiviteit van werknemer 2.0 benutten?

2 Inspiratiebundel Inspiratie voor het oplossen van de vraag: Hoe kunnen bedrijven de creatieve productiviteit van werknemer 2.0 benutten? Januari 2010 NCSI 2010 Alles uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van het NCSI verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden heeft ontwikkeld en uitdraagt. S.v.p. wel vermelden dat het een initiatief is van het NCSI. 2

3 Over het NCSI - workshops, het beheren van een kennisbank, en het uitbrengen van publicaties. - nieuwsbrief. 3

4 Voorwoord Eén van de manieren om innovatie te bevorderen is gebruikmaken van de creatieve bron voor innovatie is. 4

5 De battle nen benutten. Een optimale samenwerking tussen verschillende generaties werknemers. - heerst in de ruimte een creatieve, productieve atmosfeer. 5

6 De inspiratiebundel - deze inspiratiebundel is niet alleen ideeën communiceren maar ook inspireren tot nieuwe ideeën en aanzetten tot actie. 12 Samenvatting ideeën rondom de organisatie Samenvatting ideeën rondom de werkplek Samenvatting ideeën rondom communicatie Contactgegevens 6

7 Jury beoordeling Inzicht in werknemer 2.0 en organisaties en impact: brengt het pakket organisaties echt dat ook ingaat op de relaties binnen organisaties. 7

8 Uitleg bij de SWOT eigenschappen van de werknemer 2.0 aan. hebben het vooral over de markt waar kenniswerkers - niveau. Ideeruimte: ling, vooral op praktisch niveau uitgewerkt. geven in de kleur van het hoofdstuk waarin ze worden vermeld. SWOT Ideeën op strategisch niveau hoog niveau in de organisatie worden ingevoerd en waar de rest van de acties omheen hangen. Ideeën op tactisch niveau: ten of manieren om zaken aan te pakken. - Ideeën op praktisch niveau: ideeën die in principe direct uitgevoerd kunnen worden. We nodigen u vooral uit om zelf de SWOT te gebruiken om nieuwe ideeën te generen die geschikt zijn voor uw organisatie! 8

9 SWOT Strategisch Opportunities 1. Internationalisering Strenghts 1. Ambitie naar 2. netwerk 3. Creatieve multitasker Weaknesses 1. wat: geen parate kennis 2. Egocentrisch Threats 1. markten Economische recessie 9

10 SWOT Tactisch Opportunities van kennis in organisatie 3. Threats 1. de werknemer 2. nodig Strenghts 1. Ambitie naar 2. netwerk 3. Creatieve multitasker Weaknesses 1. wat: geen parate kennis 2. Egocentrisch 10

11 Praktisch Opportunities 1. Aanboren creativiteit 2. Groei sociale netwerken 3. Groei gebruik software ondersteuning Threats 1. Generatiekloof in organisatie 2. werknemer 3. Vervaging werk-prive Strengths 1. Ambitie naar per- 2. netwerk 3. Creatieve multitasker Weaknesses SWOT 1. wat: geen parate kennis 2. Egocentrisch 11

12 De vijf beste ideeën samen: programma tactisch of praktisch idee is. Top 5 Strategisch 12

13 Het idee Stimuleer de kruisbestuiving tussen werknemer 1.0 en 2.0 door te zorgen dat ze weten wat ze aan iedereen zou moeten weten van Kenmerken welke kennis en vaardigheden een collega beschikt en aan wel- gen via inter- of intranet. Juiste antwoorden en tussenstand publiceren op inter- of intranet. woorden multiple choice vragen Wie is de mol?...om kennisdeling te bevorderen. 13

14 Standaarden, werk met en volgens voorschrift. tot verbetering. gebeurt. Ga uit van feiten. Vraag wie, wat, waar, waarom en hoe. Elimineer verspillingen. Het idee op continue kwaliteitsverbetering in kleine praktische zaken. Innovatiebord als start Kaizen programma heid. processen. Kenmerken team aanstellen. Iedereen kan ideeën ophangen. komst over ideeën op het bord. innovatiebord Change Good opmerkingen 14

15 MANAGEMENT DASHBOARD WERKNEMER Ontwikkeling Waardering Duidelijkheid Betrokkenheid Diversiteit Uitdaging Trots Vrijheid ORGANISATIE Productiviteit Innovatie Werkvreugde Kennis Netwerk Samenwerking +ONTW +WRD +DDLK +BTRK +DVRS +UITD +TRST +VRIJ +PROD +INN +FUN +KNNS +NETW +SMN Het idee nagers zelf mee aan de slag kunnen en op hun eigen manier, struc- innovatievermogen van werknemer 2.0 kunnen benutten. PROGRAMMA S Uitwisselingspojecten Uitwisselingsprojecten tussen werknemers 2.0 binnen bedrijven in andere sectoren. Zowel uitdaging en diversiteit van de eigen werknemer als de inbreng van kennis en nieuwe inzichten door zijn plaatsvervanger zijn van bijzondere toegevoegde waarde. Werknemer WIN - WIN Organisatie +DVRS +UITD +ONTW KOSTEN GRATIS Werken met Innovators +PROD +FUN +INN +KNNS Kenmerken Veranderingen en structureel plaatsvinden. zoals een veranderde ruimte. Iedere organisatie is verschillend daarom 15

16 Work Unit gecharmeerd over alleen dit element ter inspiratie is uitgewerkt. Computers Verschuifbare Het idee Een overkoepelend thema wordt gebruikt zodat het werk zo gestructureerd is dat de Kenmerken Individual Needs & Values Work Unit Leadership Practices Culture verschillende attributen verplaatsbare schermen Verschuifbare stoelen per tafel Platform-based creatief werken Processes (Physical/Virtual) Structure Vergaderkamer 16

17 Het idee 3 verschillende ruimtes inrichten be- 3-kamer principe 17

18 Andere ideeën Strategisch drie categoriën: organisatie, werkplek-gerelateerde ideeën en ideeën Organisatie Werkplek Communicatie 18

19 van ideeën rondom de gehele organisatie. Achtereenvolgens behandelen we de Sociocratie Organisatie 19

20 om het opsplitsen van de organisatie in twee organisaties, zodra de - houdt de organisatie klein en voorkomt ruimte die de creativiteit van werknemer 2.0 aanspreekt. Celfilosofie kunnen ideeën die in de ene cel ontstaan, ook in een ander cel worden gebruikt. waarborgd. men vormen het managementteam en de cellen handelen onder een gemeen- Splitsen naar werknemers Splitsen naar werknemers, etc. 20

21 van hiërarchie naar primus inter paris 21

22 - werknemers meer gemotiveerd worden. de competenties van de werknemer, aandelen verstrekken of winstdeling toepassen. - salaris zo te spreiden dat de werknemer gemotiveerd is om zich te ontwikkelen, of heid en daardoor tot meer ideeën voor uw organisatie. Beloningsstructuur 22

23 Verantwoordelijkheid bij werknemer Managementstijlen 1 Schep een creativiteit bevorderende - - heel veel manieren, maar twee aspecten - maal te presteren. Als er niet te vaak toestemming moet worden gevraagd en doen, dan is de creativiteit van werkne- 23

24 Super gedaan, dank Managementstijlen 2 Geef complimenten losstaat van de rest van de organisatie. Geef hem daarom terugkoppeling op wat zich gesteund te laten voelen, is het ook motiveerd en creatief te werken. 24

25 mensen die op verschillende manieren denken, is een krachtige bron van creativiteit. lende visies en benaderingen en kunnen een win-win situatie scheppen door ze samen iets constructiefs te laten doen. punten te laten vertellen of presenteren. Een van de onderwerpen waar werknemer 1.0 en werknemer 2.0 elkaar aanvullen, is het gebruik van internet en soft- 1.0 een minicursus geven. En draai dan de rollen om en laat 2.0 gebruikmaken verbinding tussen beide groepen en wordt er ook kennis gedeeld. Werknemers leren van elkaar 25

26 Meditatie iemand even gaat wandelen en dat hem ineens een onderdeel te laten worden van de nieuwe werkplek. satie- en meditatiesessie houden. In deze sessie wordt de geest eerst tot rust gebracht, zodat daarna weer volop nieuwe creatieve ideeën ontstaan. Visualisatie en meditatie kan individueel, maar ook in groepsverband. In groepen kunnen werknemers elkaar inspireren en uit die ontspannen houding kan weer meer creativiteit de Trainingen 26

27 - vooral praktische toepassingen. Achtereenvolgens behandelen we de onderstaande zes onderwerpen 3 stappen naar een betere werkplek Virtuele werkomgeving Werkplek 27

28 3 stappen naar een betere werkplek socializen concentreren samenwerken leren In de scan van de werkplek wordt het hele personeelsbe- - criteria komen tot stand uit een samenwerking tussen manage- manieren om samen te werken, te concentreren, te leren en te socializen. In de focusfase wordt bedacht hoe de huidige werkplek veran- ten van de scan geven aan wat er veranderd dient te worden. deringen kan het beste gebeu- van de ideeën kunnen vertegenwoordigers van de groep- ideeën uit te wisselen en tot overeenstemming te komen. Nu rest het uitvoeren van de gevonden ideeën. - de ontwikkeling, bestaat er een sterk draagvlak voor het uitvoeren van de ideeën. 28

29 Flexibele werkplek - daarop een logisch gevolg. Er bestaan - in. dat bevordert de creativiteit en werknemers werken waar en wanneer ze willen, aanbieder van kantoorruimte aan ge- hotelkantoor een werkplek huren. 29

30 wordt op twee manieren benaderd: het buitengevoel en het thuisgevoel. zintuigen, maar ook andere zintuigen te stimuleren om creativiteit te bevorderen. in de natuur wanen of zich thuis voelen. Natuurlijke werkomgeving Werkplek voelt als thuis Back to nature Vertrouwd 30

31 Beschrijfbare tafel Iedereen kan goed zien wat er gebeurt Er worden veel ideeën gegeven voor verschillende soorten meubels, allemaal ter bevordering van de creativiteit zicht ter inspiratie. Gekleurde stoelen Meubels Whiteboard wand ideeën zien Beginnende meubelontwerpers door startende interieurontwerpers en meubelmakers in plaats van meubels 31

32 Ideaworld & Ideasphere king en ruimtes om alleen te werken. In de ideaworld kunnen mensen samenwerken. Ruimtes 1 werknemer. Ideasphere 32

33 Ontspanningskamer plek wordt in meerdere beeld een pool- of tafeltennistafel in de lunchruimte, plete funroom om inspratie op te doen en creatief te op neer dat ontspanning creativiteit kan bevorderen en voor het zogenaamde Eureka-moment kan zorgen. Ruimtes 2 33

34 Een virtuele werkomgeving kan werkomgeving kan overeenkomen met het bestaande kan- de omgeving kan gelinkt worden aan bestaande databases of afdelingen, zodat de omgeving een virtuele afspiegeling wordt van de organisatie. Virtuele werkomgeving 34

35 alles te maken met communicatie. Achtereenvolgens behandelen we de volgende Crowdsourcing Informatiebronnen Communicatie 35

36 Crowdsourcing is het principe dat een samengestelde groep mensen wordt gevraagd een antwoord te formuleren op een vraag. Goed samengestelde antwoord te formuleren dan het meest Crowdsourcing tiviteit en het beantwoorden en stellen van vragen via verschillende online media, kunnen werknemers 2.0 als geen ander een lezen en een conclusie formuleren. - werknemer op peil en kunnen problemen sneller of effectiever worden opgelost, dan wanneer alleen binnen de eigen organisatie wordt gekeken. 36

37 Nieuwe media brengt nieuwe verhoudingen met zich mee. Vroeger ging communicatie alleen via tele- Een van de uitdagingen voor werknemer 2.0 om zich op ideeën te concentreren, is dan ook bewuste om- dragsregels worden opgesteld. Top 5 gedragsregels bevatten over het gebruik van , telefoon en sociale me- is dat iedereen deze media kan gebruiken, zonder dat dit de productiviteit hindert en zonder dat dit de bereikbaarheid werknemers onderling elkaar hieraan kunnen houden. 37

38 Indian Talking Stick Fysiek contact 1 Samen lunchen lig. Er komen vaak vanzelf werkgerelateerde onderwerpen naar boven. Als dit gebeurt in een ontspannen omgeving, wordt dit niet ervaren als Samen lunchen schept een groepsgevoel en een moment van ademruimte waarin er mis- 38

39 dagmiddag, een presentatiemoment in behoefte van werknemers 2.0 om feed- men na te denken of het betreffende idee nog beter kan. - gekeken. 39

40 Informatiebronnen - geoefend worden in het volgen van nieuws via het lezen van het nieuws. nen een onbetaalbare bron van in- van de organisatie kan gebruik hiervan worden aangemoedigd. 40

41 Kennisbank graag gebruik van tech- - naar ontwikkeling op en het ontstaan van nieuwe kennis. Een om kennis te delen is een ideale oplos- diavorm aannemen, of iets dat binnen de iedere werknemer in de organisatie toe- haar kennis kan delen. - drempel om te gaan zoeken moet laag - - deren worden werknemers kort opgeleid, of worden er steekproeven gedaan. 41

42 The End... Nog meer hopen we dat de bundel u inspireert en aanzet tot acties in uw eigen organisatie om deze klaar te maken voor werknemer 2.0. Contact: adres: Correspondentieadres: Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Bezoekadres: 42

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

DE KRACHT VAN MENSEN ROL A ND H A MEE T EMAN MENSEN. in de in eenentwintigste de eeuw eeuw

DE KRACHT VAN MENSEN ROL A ND H A MEE T EMAN MENSEN. in de in eenentwintigste de eeuw eeuw ROL A ND ROL H AAMEE ND THEMAN A MEE T EMAN 9 7 8 9 0 7 7 89 8 17 58 09 70 7 7 8 8 1 5 0 7 DE KRACHT VAN MENSEN ROL A ND H A MEE T EMAN DE KRACHT VAN MENSEN ROL A ND H A MEE T EMAN DDE E KKR RACH T T VA

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Netwerkleren bij WSKO

Netwerkleren bij WSKO LOOK Rapport 41 Renée de Kruif Monique Korenhof Netwerkleren bij WSKO Verkennen en opstarten van netwerkleren Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit look.ou.nl Rapport 41 Netwerkleren

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen

Kennis op de rails. Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Kennis op de rails Een advies voor kennismanagement bij de Nederlandse Spoorwegen Costiaan Mesu 1019161 I4a Bedrijfskundige Informatica Faculteit Economie & Management Hogeschool van Utrecht COPYRIGHT

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Generatie Y en waarom werken gaat veranderen

Generatie Y en waarom werken gaat veranderen 3133-1 Generatie Y en waarom werken gaat veranderen Auteur: Saskia Boon 1. Vier generaties, vier manieren van werken 2 2. Speciale aandacht voor generatie Y 3 3. Generatie Y en kenniswerk 6 4. Parallelle

Nadere informatie

RaboUnplugged. Versie 1

RaboUnplugged. Versie 1 RaboUnplugged Versie 1 Bestemd voor stuurgroepvergadering d.d. 1 december 2006 Inhoud Vooraf: naar een nieuwe manier van werken 1. Rabo Unplugged: een integrale werkstijl 4 2. Over de noodzaak van verandering

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

De Vitale Organisatie

De Vitale Organisatie outline De Vitale Organisatie Van Vitaliteit Management naar Duurzame Inzetbaarheid @ Copyright 2011, Oudstanding Groep B.V. www.oudstanding.nl Overname uit deze uitgave is toegestaan mits met bronvermelding.

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

Intranet wat, hoe en waarom?

Intranet wat, hoe en waarom? Intranet wat, hoe en waarom? Vincent Fleur Voorwoord Werkzaamheden aan een Intranet en de vraag van een Intranet-coördinator waren aanleiding tot het schrijven van dit rapport. Uit verhalen van collega

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Leerplek van de toekomst. De Battle

Leerplek van de toekomst. De Battle Leerplek van de toekomst De Battle Voorwoord Nieuwe leerplek gezocht! Om zijn positie in onderwijsland te onderstrepen, wil Canon graag de studenten van nu aan het woord laten en deze groep mee laten

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA 1 Verandering naar de verscherpte cultuur: meetbaar? Binnen veel organisaties wordt er gewerkt

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

INZAKE WORK IN PRGRESS

INZAKE WORK IN PRGRESS INZAKE WORK IN PRGRESS Microsoft B.V. Evert van de Beekstraat 354 1118 CZ Schiphol postbus 12377 1100 AJ Amsterdam Zuidoost telefoon 020 500 10 40 www.microsoft.nl/ec Work in Progress COLOFON Hoofdredactie

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie