Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project : Ontwikkeling van remote controlled Alert & Task Agent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project : Ontwikkeling van remote controlled Alert & Task Agent"

Transcriptie

1 HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project : Ontwikkeling van remote controlled Alert & Task Agent Datum: Naam student: Glenn Jacob Interne promotor: Wim Van den Breen In samenwerking met: Bedrijf / IBBT / UGENT / Hogeschool Gent Algemene informatie voor extern bedrijf: Naam van het bedrijf: ICORDA Adres: Brugsevaart Mariakerke (Gent) Is dit de 1 e masterproef in het bedrijf in samenwerking met onze opleiding? Ja/Nee Is er in het bedrijf inhoudelijke en technische begeleiding mogelijk? Ja/Nee Kan de student in het tweede semester (februari-mei) 3 dagen per week in het bedrijf/onderzoekscentrum aanwezig zijn om te werken aan de masterproef? Ja/Nee Begeleiding : Externe promoters andere begeleiders : Joris Van Maldeghem, Sander Wollaert Bespreking door de werkgroep (niet invullen bij indienen van een voorstel) Beslissing: Minimale uitbreidingen: goedgekeurd - herwerken tegen / Opmerkingen: Advies van collega s: 1

2 Bestaande situatie en probleemstelling: Algemeen: ICORDA is een bedrijf dat zich specialiseert in het beheren van hard- en software en het realiseren van ICT-projecten bij andere bedrijven. Deze masterproef zal handelen over het eerste, nl. het beheer van de hardware en de software. Elke klant van ICORDA heeft een server die de ICORDA Agent (IA) software draait. Dit serverprogramma haalt alle mogelijke gegevens op over de hardware en de software bij die klant. Zoals hiervoor vermeld, heeft elke klant een IA draaien die alle nodige gegevens ophaalt. Deze gegevens worden door de medewerkers van ICORDA geanalyseerd. Op basis van hun analyse kunnen zij beslissen of een bepaalde waarde van een bepaalde categorie verontrustend is of niet. Wanneer zo'n situatie zich voordoet, zal een medewerker van ICORDA zelf proberen om het probleem op te lossen. Als dit niet mogelijk is, informeert de medewerker de klant over het probleem. Een voorbeeld: het zou kunnen dat een server bij de klant te weinig schijfruimte heeft om goed te kunnen functioneren. Wanneer een ICORDA-medewerker dit probleem ontdekt, dan zal die medewerker, mits toestemming van het bedrijf, dit proberen oplossen. Naargelang de wens van de klant kan de ICORDA-medewerker beslissen om het probleem te verhelpen, of de klant kan zelf het probleem oplossen. De klant kan dan zelf beslissen hoe ze het probleem verder zullen aanpakken. Opstelling: Bij de klant staat de server, voorzien van de IA-software, die de gegevens ophaalt. Deze gegevens worden dan naar de databank van ICORDA gestuurd. De gegevens worden binnengehaald door het programma Dashboard. Het programma Dashboard toont alle opgehaalde gegevens op een overzichtelijke manier aan de medewerker van ICORDA. Het is mogelijk om de databank vanuit Dashboard aan te vullen met extra gegevens. Het kan zijn dat de situatie bij de klant uitzonderlijk is waardoor er extra aandacht vereist is. Daarbij kunnen aanpassingen aan de databank nodig zijn. Een ICORDA-medewerker analyseert de data die hij/zij ontvangt en wanneer hij/zij klaar is, kan het Remote Maintenance Report (RMR) worden aangemaakt. Het RMR bevat alle informatie over wat er de afgelopen maand met de software en de hardware van die klant is gebeurd. Dit rapport wordt maandelijks opgesteld en wordt naar de klant gestuurd. Probleemstelling: In de huidige situatie moet een medewerker van ICORDA de problemen zelf ontdekken. Er is geen systeem aanwezig om aan te geven dat er een probleem is bij een bepaalde klant. Daarom moet de informatie die afkomstig is van de ICORDA Agent manueel gecontroleerd worden. De problemen handelen meestal over de apparatuur van de klant. Doordat alles manueel moet worden gecontroleerd, wordt het probleem meestal te laat ontdekt. Er is dus een vorm van automatisering nodig om de problemen sneller te ontdekken. Met deze automatisering kunnen de ICORDA-medewerkers het probleem sneller oplossen. De module moet problemen snel kunnen opsporen en dit laten weten aan een van de medewerkers van ICORDA. In eerste instantie zal dit via een mail gemeld worden. Doelstelling van het project: In de huidige situatie wordt er niets gedaan met de informatie die uit de databank wordt opgehaald. Het is de bedoeling dit te veranderen. Er moet bij de huidige opstelling een Remote Controlled Alert & Task Agent bijkomen. Deze moet ervoor zorgen dat wanneer data wordt opgehaald ze onmiddellijk aan een analyse wordt onderworpen. Op basis van de analyse kunnen dan bepaalde problemen vastgesteld worden en op basis van de wens van de klant kan een waarschuwingsmail worden verstuurd naar een van de medewerkers van ICORDA of kan een andere actie ondernomen worden. De waarschuwingsmail is de minimumvereiste van het systeem. 2

3 In dit systeem is het de taak van de medewerkers van ICORDA om de taken naar de wens van de klant te kunnen instellen. Het moet gemakkelijk zijn dit voor elke klant te kunnen opvragen en te kunnen veranderen indien nodig. Ook de alarmen kunnen per klant verschillend zijn. Het kan zijn dat voor de ene klant het netwerkverkeer van de servers belangrijk is en voor de andere de opslagcapaciteit van hun servers. De koppeling tussen een alarm en een taak moet dynamisch kunnen worden ingesteld. Een alarm moet met verschillende taken kunnen geassocieerd worden, en een specifieke taak moet met verschillende alarmen geassocieerd kunnen worden. Het is dus belangrijk om de taken en de alarmen intern in het programma goed te structureren. Er zullen verschillende alarmtypes zijn en verschillende soorten taken. Alarmen kunnen ook een prioriteit hebben. Deze duidt aan hoe belangrijk het alarm voor de klant is en hoe snel het moet worden opgelost. Wanneer moet een alarm geactiveerd worden? In de meeste gevallen wordt een alarm geactiveerd wanneer een drempelwaarde voor een bepaalde categorie overschreden werd. Het zou ook kunnen dat een combinatie van waarden van bepaalde categorieën verontrustend is. Dan moet men deze natuurlijk samen controleren. Als laatste zou het ook kunnen dat er een waarschuwing nodig is om aan te geven dat er iets niet meer correct werkt of is uitgevallen (bv. een server die is uitgevallen). Gedetailleerde omschrijving van de opdracht en problemen: Functionele analyse van alerts & tasks: Aan de hand van de gegevens die in de databank zitten, moet bepaald worden welke alarmen of alerts zinvol zijn. Het is de bedoeling dat we een alarm kunnen opstellen dat volledig aan de noden van de klant voldoet. Wanneer de alarmen zijn bepaald, moet er ook gezocht worden naar zinvolle acties of tasks die hierop kunnen volgen. Zoals reeds vermeld is de standaardactie een mail versturen naar een ICORDA-medewerker. Ook in dit geval moet een taak dynamisch kunnen ingesteld worden. Technische analyse en definitie van alerts & tasks: In deze analyse zullen de mogelijkheden van alerts en tasks aan bod komen. Er zal bepaald worden wat er nodig is om de alarmen en de taken in te vullen. Aan de hand van de functionele analyse kan bepaald worden wat er mogelijk is en wat niet. Ook hier moeten we rekening houden dat een taak en een alarm op maat van de klant moet kunnen opgesteld worden. De ideale oplossing zou zijn dat een medewerker van ICORDA zo weinig mogelijk moet tussenkomen bij het analyseren van de data. Hiermee wordt bedoeld dat voor elk probleem een alarm kan afgaan en een gepaste reactie kan volgen om dit probleem op te lossen. Design van Remote Controlled Alert & Task Agent (RCATA) module: Aan de hand van de technische analyse zullen we bepalen hoe we een alarm en een taak gaan implementeren in de nieuwe module. Er zal moeten bepaald worden hoe de module zal samengesteld zijn. De nieuwe module zal een deel zijn van een grotere module die al bestaat. Er zal dus ook moeten beslist worden hoe we de nieuwe module in de bestaande module integreren. Dit moet natuurlijk op een manier gebeuren dat de bestaande module niet of zo weinig mogelijk moet aangepast worden. Opstellen van het statement of work: Dit is het basisdocument voor de verdere ontwikkeling van de RCATA-module. Aan de hand van het design en de analyses wordt er bepaald wat, waar en wanneer de verschillende delen van het nieuwe systeem zullen worden geïmplementeerd. Dit is belangrijk voor een goede opbouw van de module tijdens de development fase. Als dit document goed is opgesteld, zal het ook eenvoudiger zijn om de verschillende delen van de module te testen. Development van de RCATA-module: In de fase van de ontwikkeling zal de module geïmplementeerd worden. Hiervoor wordt er gebruikgemaakt van het document dat in de vorige fase werd opgesteld. Er zal gebruikgemaakt worden van Visual Studio 2010 met de bestaande componenten (o.a. ICORDA library en DevExpress) van ICORDA zelf. Hier zullen waarschijnlijk nog problemen optreden waar niet aan gedacht werd. Dan kan het nodig zijn om het design van de module of de analyses te herzien om dit probleem op te lossen. De module 3

4 zal voor het grootste deel achter de schermen worden geïmplementeerd en een klein deel zal bestaan uit het aanpassen van de workflow van het programma Dashboard. Integratie van het project in de workflow: Wanneer de module volledig is afgewerkt en getest is, kan ze worden toegevoegd aan het reeds bestaande systeem. Het is dus de bedoeling dat alles wat is aangepast aan het testsysteem nu naar het systeem verhuist waarmee de ICORDA-medewerkers werken. Het integreren zal een semi-automatische workflow zijn waarbij het mogelijk is om updates op een vlotte en gestandaardiseerde manier te voorzien. Hiervoor zal worden gebruikgemaakt van FinalBuilder en Updater. Technologieën die aan bod komen: De programmeertaal zal C# zijn met de.net library. Het volledige systeem van ICORDA is in C# geprogrammeerd dus is dit de logische keuze. Language Integrated Query (LINQ) zal ook gebruikt worden. Dit is een techniek die standaard in C# aanwezig is voor het snel ophalen van objecten uit een collectie van objecten. Het kan ook gebruikt worden om gemakkelijk data op te halen die afkomstig is uit de databank. Microsoft SQL is de technologie die we zullen gebruiken voor het aanspreken van de databank. Deze technologie zal gebruikt worden voor het opslaan en ophalen van data. ADO.NET in combinatie met web services zal gebruikt worden voor de communicatie met de databank. ADO.NET bepaalt wat er moet worden opgehaald uit de databank aan de hand van SQL-statements. Met de web service Windows Communication Framework (WCF) zal de databankserver kunnen aangesproken worden. De combinatie van deze twee technologieën wordt ook OData genoemd. Voor de implementatie van de volledige module zal Visual Studio 2010 gebruikt worden in combinatie met DevExpress. Visual Studio is het programma waarin de software zal geïmplementeerd worden. DevExpress is een soort van bibliotheek van geavanceerde componenten, die kunnen gebruikt worden voor het maken van een GUI. Team Foundation Server (TFS): TFS wordt gebruikt om code op een centrale locatie te bewaren. Het wordt gebruikt om de code van verschillende programmeurs samen te voegen. Wanneer men de code wil aanpassen moet dat stuk worden opgehaald van de server en lokaal worden aangepast. Als men ermee klaar is moet het terug naar de server geüpload worden zodat de meest recente versie beschikbaar is. FinalBuilder Build server zal gebruikt worden voor het builden van het hele project. Wanneer iemand iets aanpast aan een bepaald deel van de software, gaat hij/zij dit niet lokaal compileren/builden, maar hij/zij gaat dit naar de FinalBuilder Build server sturen om daar te laten builden. Op deze manier heeft iedereen de meest recente versie van de software. Elke build van de software krijgt een versienummer, zodat men gemakkelijk kan weten in welke versie bepaalde aanpassingen werden aangebracht. De FinalBuilder Build server zorgt dus voor het ter beschikking stellen van de laatste werkende versie van het programma. Powershell scripting zal gebruikt worden in combinatie met Windows Management Instrumentation (WMI). Powershell zal de scripting engine zijn om met de WMI service aan te spreken. Andere technologieën die kunnen gebruikt worden in combinatie met Powershell zullen niet aan bod komen. - Powershell wordt meestal gebruikt in een gewone opdrachtprompt. Het voorziet een aantal commando s die bepaalde taken uitvoeren. Je kan deze commando s combineren met elkaar zodat ze meer geavanceerdere taken kunnen uitvoeren. De commando s kunnen ook gegroepeerd worden in een script. Als het bestand uitvoerbaar is worden alle commando s sequentieel uitgevoerd. Meestal is dit om een taak die veel manuele stappen bevat automatisch uit te voeren. - WMI wordt gebruikt voor het beheer van windows machines. Zowel software als hardware, van de lokale machine of machines op afstand, kunnen hiermee op elk moment 4

5 worden gecontroleerd. Door scripts te gebruiken, kan men de taken die men met WMI manueel moet uitvoeren, automatiseren. Mogelijke uitbreidingen en opties: Extra taken: Een eerste uitbreiding voor het systeem is het definiëren van taken die meer doen dan enkel een mail sturen. Het zou kunnen dat een aantal problemen automatisch zouden kunnen opgelost worden. Dan zou het mogelijk zijn om hiervoor een gepaste taak te definiëren. Als de klant dit zou willen, kan zo n probleem sneller worden opgelost. Het zou ook kunnen dat een taak extra dingen laat controleren om meer te weten over het probleem. Als het probleem dan niet automatisch zou kunnen opgelost worden, zal er reeds extra informatie ter beschikking zijn voor de verantwoordelijke die het probleem zal moeten oplossen. Website met lijst van problemen per klant: Op dit moment krijgen de ICORDA-medewerkers s die te maken hebben met softwareproblemen. Deze mails worden direct vanuit een programma, waar een probleem zich voordoet, verstuurd. In deze lijst van mails kunnen een aantal mails informatie over hetzelfde probleem bevatten. Dit is niet overzichtelijk en is dus niet handig voor de ICORDA-medewerker. Als daar nog eens de mails bijkomen die verstuurd worden bij het ontdekken van een probleem op basis van de analyse van de informatie van de IA, dan is de lijst nog uitgebreider en dus nog onoverzichtelijker. Een website zou de ideale oplossing zijn om dit probleem te verhelpen. Op de website komt dan een lijst van problemen per klant. Als het probleem meerdere keren in de lijst voorkomt, kan ervoor gezorgd worden dat het toch maar één keer in de lijst staat. De website kan dan ook dienen om bij een probleem aan te duiden of het reeds opgelost werd of niet. Een ICORDA-medewerker kan ook de problemen laten filteren. Stel dat medewerker A zich enkel wil ontfermen over de problemen bij bedrijf A en dat medewerker B zich enkel wil ontfermen over bedrijf B, dan is dit perfect mogelijk wanneer beide medewerkers een gepaste filter instellen. Vernieuwende aspecten: Een aantal technieken die in C#.NET gebruikt worden. Het meest vernieuwende zal hier LINQ zijn. LINQ is een andere manier voor het opvragen van objecten die sterk op SQL lijkt. DevExpress is volledig nieuw. Deze technologie wordt gebruikt om de GUI te maken en heeft een aantal voordelen. Zo hebben de GUI-componenten een aantal ingebouwde functies die standaard bij DevExpress aanwezig zijn (bv. tabel exporteren naar Excel). Het bevat componenten voor websites en desktopapplicaties. Microsoft SQL is interessant omdat het gemakkelijk in combinatie met Visual Studio te gebruiken is. Het is mogelijk alle tabellen aan te maken en op te vullen vanuit Visual Studio zonder dat je hiervoor de SQL-syntax moet kennen. Bij deze manier van werken kan men snel controleren of alles correct in de databank is opgeslagen. TFS en FinalBuilder zijn technologieën die het gemakkelijker maken om in team aan bepaalde stukken code te werken en ze te compileren in het volledige programma. Deze technologieën zullen veel gebruikt worden aangezien iedereen binnen ICORDA aan de software van ICORDA kan sleutelen. Powershell zal gebruikt worden voor het automatiseren van een aantal taken. Wanneer er een taak veel manuele handelingen bevat, moet dit verholpen worden met een script. Op die manier zal het aantal manuele handelingen beperkt worden. Powershell zal gebruikt worden in combinatie met WMI. 5

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta.

Voorwoord. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken, zonder haar financiële en morele steun was ik nooit geraakt waar ik nu sta. Voorwoord Toen ik in het begin van dit semester een stageopdracht moest kiezen wist ik al dat ik een opdracht wou uitwerken met SharePoint. Het product van Microsoft kwam in de lessen al beperkt aan bod

Nadere informatie

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Project aangeboden door: Ilse Vandenhouwe voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar

Nadere informatie

Windows Universal Application development

Windows Universal Application development Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Windows Universal Application development Bart Bogaerts Departement Wetenschappen en Techniek Opleiding

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

Mobiele ontwikkeling

Mobiele ontwikkeling Departement Technologie Geel Professionele bachelor in de Elektronica - ICT ICT Mobiele ontwikkeling Een multi-platform applicatie voor eventregistratie CAMPUS Geel Swaenen Tim Academiejaar 2011-2012 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Implementatie van Telbase in C#

Implementatie van Telbase in C# Bachelor in de toegepaste informatica Implementatie van Telbase in C# CAMPUS Geel Jolien van den Brand Academiejaar 2012-2013 1 VOORWOORD Voor de afronding van mijn opleiding tot Bachelor in de Toegepaste

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Leren op speelse wijze

Leren op speelse wijze Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Applicatieontwikkeling Leren op speelse wijze Kinect game ontwikkeling in C# CAMPUS Geel Mohamed Kadi Academiejaar 2010-2011

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Human Resource Management System

Human Resource Management System Human Resource Management System Bachelorproject Technische Informatica IN3700 Datum juli 2007 Versie 1.2 Auteurs Marco Krikke (1156004) Mike Noordermeer (1178318) Ruben Verhaaf (1153749) Bedrijf Commissie

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling

SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling SharePointCustomer SharePoint Ontwikkeling 1 P a g e 1 CONTENTS 2 Farm vs SandBox vs Apps... 5 3 tools, strategie en mogelijkheden voor het monitoren... 7 3.1 Overview van de monitoring tools... 7 3.2

Nadere informatie