Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan"

Transcriptie

1 Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom, bij duurzaam inzet bare medewerkers. Dit realiseert u met het Nationaal Inzetbaarheids plan. Het Nationaal Inzetbaarheidsplan is een initiatief van het Werkgeversforum, TNO en Werk van Nu. Bij ons vindt u als bedrijf of branche de informatie en hulpmiddelen die u zoekt wanneer u aan de slag wilt met Duurzame Inzetbaarheid. Ons partnernetwerk is zeer divers waardoor wij u in alle fasen en op alle onderdelen van het proces kunnen ondersteunen. Innovatie, samenwerken en kwaliteit zijn onze sleutelbegrippen. Ons aanbod voor werkgevers Ons aanbod voor werknemers Informatie over en voor adviseurs Gezonde leef- en werkstijl Leren en ontwikkelen Loopbaanplanning Veranderingsbereidheid Gezondheid & Energie Motivatie tie & Commitment Financieel Oriëntatiescan Missie/Visie Context Bedrijfsscan DIALOOG Vakkennis & vaardigheden DIX Werk-Privé balans Scorecard DI Functioneren Imago Ontwikkeling Goede arbeidsomstandigheden Gezondheidsbevordering Leercultuur & loopbaanpaden Leiderschap & Organisatiecultuur Arbeidsvoorwaarden Werknemersmodules Werkgeversmodules 1. Een toekomstbestendige en flexibele organisatie. Uw onderneming anticipeert en is voorbereid op de ontwikkelingen in een toenemend grillige arbeidsmarkt. 2. Het rendement groeit. U kunt lagere verzuim-, vervangings-, wervings- en selectiekosten verwachten. Het aantal fouten vermindert en de productiviteit neemt toe, want ook goede werknemers kunnen beter! 3. De HR-processen worden efficiënter. Dankzij het programma stemt u HR-activiteiten zoals levensfasebeleid, het nieuwe werken en vitaliteitsprogramma s op elkaar af. Zo sluiten instrumenten en interventies doeltreffend aan op uw HR-strategie. 4. Leiderschap die de dialoog versterkt tussen managers en medewerkers. Leidinggevenden groeien in hun inhoudelijke en praktische kennis en vaardigheden. Ze coachen en inspireren de medewerkers. 5. Werknemers nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Energieke medewerkers zijn in staat om actief aan hun vitaliteit en loopbaan te werken. Ze hebben een actieve houding en stralen energie en enthousiasme uit. 6. Het imago van de organisatie als aantrekkelijke werkgever en MVO-organisatie verbetert. Medewerkers zijn uw beste ambassadeur naar klant en concurrent. Het duurzaam inzetbaarheidsmodel van waaruit wij werken

2 Duurzame inzetbaarheid is in het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft hiervoor verschillende knoppen om aan te draaien. Let op: meestal doet u al heel veel. Probeer geen nieuwe dingen te verzinnen maar aan te sluiten bij wat er al goed loopt. Zet kleine stappen en betrek alle lagen binnen de organisatie! Waarom duurzame inzetbaarheid? Verken de betekenis van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie. Cultuur Visie & Strategie Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Communicatie & Partcipatie 6 4 Middelen 2 Aan de slag! Regel een effectief beleid en/of succesvol project in. HR Monitoring Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Planning Leidinggeven aan inzetbaarheid Een scan om de discussie te voeren over rol en taken van de leidinggevenden. Een training om te oefenen! Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten.

3 Waarom duurzame inzetbaarheid? Duurzame Tijdens inzetbaarheid de oriëntatiefase is gaat in de het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever organisatie op ondersteunt zoek naar de en betekenis faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft van hiervoor duurzame inzetbaarheid verschillende voor knoppen de om aan te draaien. organisatie. Om concurrerend en succesvol Let op: te meestal blijven is doet een u flexibele al heel veel. inrichting Probeer van geen de nieuwe dingen te verzinnen maar aan te sluiten bij wat er al goed loopt. Zet kleine organisatie stappen van en betrek belang. alle Dat lagen stelt binnen ook eisen de organisatie! aan werknemers. Hebben ze nog de juiste kennis, houden ze het werk lichamelijk vol, passen ze nog bij de organisatie? Waarom duurzame inzetbaarheid? Verken Voor de betekenis de oriëntatie van duurzame op inzetbaarheid inzetbaarheid zijn de voor uw organisatie. volgende instrumenten beschikbaar: Communicatie & Partcipatie Cultuur Visie & Strategie Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Werken aan visie & focus; in kaart brengen Aan de van slag! ambities, verwachte ontwikkelingen Regel een en effectief huidige beleid inzet en/of van personeel succesvol project in. HR Monitoring Planning Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Oriëntatiescan Leidinggeven aan inzetbaarheid Een scan Hoe om staan de discussie we er voor; te voeren over rol en taken van de leidinggevenden. Een training inventariseren om te oefenen! van huidig beleid Bedrijfsscan Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten.

4 Waarom duurzame inzetbaarheid? Duurzame Oriëntatiescan inzetbaarheid is in het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft Doel hiervoor verschillende Visie en focus knoppen om aan te draaien. Reductie van verzuim, verhoging van Let op: Waarom meestal doet u al Zonder heel veel. visie Probeer en focus geen is het nieuwe lastig dingen een koers te verzinnen te bepalen maar als aan het gaat te sluiten om bij wat er al goed productiviteit, loopt. effectieve Zet kleine stappen en betrek duurzame alle lagen inzetbaarheid. binnen de organisatie! Het maken van keuzes en het zoeken naar inkoop van de providers en verbeteren van de kwaliteit aansluiting op lopende processen en ontwikkelingen leidt tot grotere en effectieviteit van zorg. successen. De orientatiescan helpt hierbij. Wat Checklist met 3 modules die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingezet: Waarom duurzame 1. inzetbaarheid? Ambities van de organisatie Verken de betekenis van 2. duurzame De context; inzetbaarheid interne & externe voor uw ontwikkelingen organisatie. 3. De huidige inzetbaarheid van het personeel De lijst kan online worden ingevuld maar is ook als print beschikbaar. Hoe Te gebruiken bij verkennende gesprekken met bedrijven. In te zetten als een Aan de slag! leidraad voor een interview met MT of HR maar ook als discussiehulpmiddel Regel een effectief beleid en/of succesvol project in. tijdens een inspiratiebijeenkomst met sleutelfiguren binnen bedrijven of een startbijeenkomst met een projectgroep. Een branche kan de oriëntatiescan breed uitzetten onder bedrijven en krijgt hiermee stuurinformatie op groepsniveau voor cao s en branchebeleid. Het Leidinggeven aan inzetbaarheid gebruik van een online-versie wordt bij breder uitzetten aangeraden. Een scan om de discussie te voeren over rol en taken van de leidinggevenden. Een training om te oefenen! Organisatie X staat bekend als aantrekkelijke werkgever en is continu zichtbaar in de markt als zodanig. Financieel Imago Medewerkers zijn vitaal en gemotiveerd en in staat hun werk lang vol te houden en gezond te kunnen genieten van hun pensioen. Daarnaast zijn de HR-processen in de organisatie eenduidig, efficiënt en doelgericht. Visie & Strategie 16 Cultuur 14 informatie is voor 12 iedereen toegankelijk Communicatie & Partcipatie 4 2 Functioneren Resultaten zijn meetbaar en HR Ontwikkeling Medewerkers Monitoring en leidinggevenden zijn open Planning in dialoog, er is onderling vertrouwen, kennis delen staat centraal en leren en ontwikkelen zit in de genen. De organisatie kenmerkt zich door zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten. Scorecard duurzame inzetbaarheid, gevuld na werksessie met MT.

5 Waarom duurzame inzetbaarheid? Duurzame Oriëntatiescan inzetbaarheid is in het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft Onderbouwing hiervoor verschillende Ontwikkeld op knoppen basis van de om volgende aan te bestaande draaien. modellen en theorieën: Het model van Simon Sinek voor veranderingstrajecten, waarbij waarom, Let op: meestal doet u al heel hoe veel. en Probeer wat centraal geen nieuwe staan (http://www.startwithwhy.com/). dingen te verzinnen maar aan te sluiten bij wat er al goed loopt. Zet kleine stappen en betrek De alle integrale lagen binnen benadering organisatie! van duurzame inzetbaarheid, waarin de thema s gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werkprivé balans terugkomen als belangrijke pijlers van duurzame inzetbaarheid (Vos e.a., 211). Waarom duurzame inzetbaarheid? Verken de betekenis van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie. Ambities waar prioriteit aan wordt gegeven Prestaties van het personeel Persoonlijk leiderschap Inzetbaarheid personeel Gezondheid Communicatie & Partcipatie Kennis en vaardigheden Visie & Strategie 16 Cultuur Motivatie Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Voor ons is het belangrijk dat mensen gezond hun pensioen halen We willen met duurzame inzetbaarheid onze maatschappelijke Een langdurige relatie met klanten is voor ons belangrijk Medewerkers zijn ons visitekaartje/ onze ambassadeurs Aan de slag! Regel een effectief beleid en/of succesvol project in. We willen bekend staan als aantrekkelijk bedrijf/branche om in te werken We vinden de participatie en betrokkenheid van onze medewerkers erg We vinden het belangrijk een omgeving te bieden waarbinnen leren wordt Leren en ontwikkelen van medewerkers is belangrijk om kwaliteit te blijven Innovatie is een belangrijk speerpunt voor onze organisatie Servicegerichtheid, snelheid en betrouwbaarheid zijn speerpunten in onze Leidinggeven Wij willen aan snel kunnen inzetbaarheid inspelen op veranderingen in de markt(vraag) Een scan Er zijn om veel fluctuaties de discussie in het werkaanbod. te voeren Een over flexibele rol en en brede taken inzetbaarheid van de leidinggevenden. Menselijke fouten hebben grote gevolgen. Veilig en gezond gedrag van Een training om te oefenen! Wij zijn constant op zoek naar de optimale benutting van mensen en middelen Onze organisatie is sterk gericht op groei en het vergroten van inkomsten Efficiency en het beperken van verspillingen staan bij ons hoog op de agenda Kostenbeheersing en productiviteit zijn erg belangrijk voor ons Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten.,2,4,2,1,2,3,4,5,6,7,8 Een voorbeeld van prioriteiten die door stakeholders binnen bedrijf aan ambities werden gegeven,4,4,4,6,8,8 Weergave van aandachtspunten op inzetbaarheid van personeel,8 Werkprive balans HR Monitoring Planning De oriëntatiescan heeft ons inzicht gegeven in wat duurzame inzetbaarheid voor ons bedrijf kan betekenen. Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid

6 Waarom duurzame inzetbaarheid? Duurzame Bedrijfsscan inzetbaarheid is in het belang van werknemer én Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers U heeft Doel hiervoor verschillende Aangrijpingspunten knoppen voor duurzaam om aan inzetbaarheidsbeleid te draaien. Let op: Waarom meestal doet u al Bij heel aanvang veel. Probeer van een geen duurzaam nieuwe inzetbaarheidstraject dingen te verzinnen is maar Zet kleine stappen en betrek het handig alle lagen om binnen te kijken de of organisatie! uw bedrijf klaar is voor het implementeren van het thema. Is er draagvlak, zijn er middelen beschikbaar, is er een visie? Al dit soort vragen kunt u beantwoorden met de bedrijfsscan en helpen u de Waarom duurzame juiste inzetbaarheid? acties te kiezen. Verken Wat de betekenis van Checklist duurzame bestaande inzetbaarheid uit 1 voor modules: uw organisatie. 1. Visie & strategie 2. Bestaand beleid 3. Middelen Aan de slag! 4. Rol van leidinggevenden Regel een effectief beleid 5. en/of Eigen succesvol project in. verantwoordelijkheid 6. Planning 7. Monitoring 8. HR 9. Communicatie & participatie 1. Cultuur De lijst kan online worden ingevuld maar is ook als print beschikbaar. Leidinggeven aan inzetbaarheid Een scan om de discussie te voeren over rol en taken van de leidinggevenden. Een training om te oefenen! De bedrijfsscan helpt om zicht te krijgen op de standpunten en Leren van anderen percepties van verschillende partijen, Leer van elkaar dat bijvoorbeeld is een eerste tijdens onze stap netwerkbijeenkomsten. naar meer consensus Communicatie & Participatie Hoe HR / P&O Onderbouwing Cultuur Monitoring Visie en strategie Planning DI-beleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Communicatie & Partcipatie Groepsresultaten van de bedrijfsscan, weergegeven in spindiagram Visie & Strategie OR / MR Te gebruiken bij gesprekken met bedrijven die al een keuze Monitoring voor duurzame inzetbaarheid hebben gemaakt. De lijst Planning is het beste in te zetten als discussiehulpmiddel tijdens een werksessie met sleutelfiguren omdat zo inzicht wordt verkregen in de overeenkomsten en verschillen tussen de deelnemers. De bedrijfsscan is ook een hulpmiddel bij het maken van een actieplan. Afgeleid van NEN (NPR 67); Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers (www.nen.nl/nen-shop/ Norm/NPR-6721-nl.htm/). Gedachtegoed INK-model (www.ink.nl/). Investors in People (http://www.iipnl.nl/). LEES Oorspronkelijke MEER selectiemethode voor de Kroon op het Werkprijs (dus onder Investors in People) HR Cultuur Directie / raad van bestuur Middenmanagement / leidinggevenden HR / P&O Bedrijfsarts / arbo Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid

7 Aan de slag! Duurzame U wilt aan inzetbaarheid de slag met Duurzame is in het Inzetbaarheid. belang van werknemer én werkgever. Als werkgever Het is nu zaak ondersteunt om een succesvol en faciliteert project op u te werknemers zetten. bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft Een hiervoor project is succesvol verschillende als knoppen opbrengsten om de aan te draaien. moeite waard zijn, dat wil zeggen: als de opbrengsten Let op: aansluiten meestal doet bij de u al ambities heel veel. en Probeer oorspronkelijke geen nieuwe doelen. dingen te verzinnen maar aan te sluiten bij wat er al goed loopt. Zet kleine Ook stappen is het natuurlijk en betrek fijn alle als lagen het binnen project de binnen organisatie! tijd en middelen wordt gerealiseerd. We kunnen uw bedrijf met scans maar ook met Waarom werksessies duurzame en projectbegeleiding inzetbaarheid? ondersteunen. Verken Voor de betekenis alle fasen van van duurzame het proces inzetbaarheid hebben we voor uw organisatie. professionals beschikbaar. Communicatie & Partcipatie Cultuur Visie & Strategie Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Wat doen we allemaal al? Aan de slag! Regel een effectief beleid en/of succesvol project in. Middelenscan HR Monitoring Planning Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Meten en sturen van het proces. Leidinggeven Lees meer aan over inzetbaarheid het werkgeversportaal en Een scan het om managementdashboard de discussie te voeren over om rol uw en proces taken van de leidinggevenden. Een training te monitoren om te oefenen! en data te verzamelen Management-Dashboard Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten. 1 2

8 Aan de slag! Duurzame Middelenscan inzetbaarheid is in het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft Doel hiervoor verschillende In kaart brengen knoppen van beschikbare om aan producten draaien. diensten Percentage geregelde zaken Let op: Waarom meestal doet u al Bedrijven heel veel. doen Probeer vaak geen al meer nieuwe dan dingen ze denken. te verzinnen Het is goed maar het aan aanbod te sluiten eens bij onder wat er de al goed loopt. Zet kleine stappen en betrek loep alle te nemen lagen binnen voordat de nieuwe organisatie! zaken worden ontwikkeld. Soms blijkt dat diensten niet of nauwelijks worden gebruikt of dat het aanbod onvoldoende bekend is. Door de middelenscan door meerdere doelgroepen binnen uw bedrijf te laten invullen krijgt u hier goed zicht op. Ook kan het invullen van de scan u op ideeën brengen. Waarom duurzame Aangeraden inzetbaarheid? wordt om naast de middelenscan ook de behoefte onder gebruikers te Verken de betekenis van peilen. duurzame Hiervoor inzetbaarheid hebben wij voor een uw aparte organisatie. medewerkersmodule. Wat Met de middelenscan inventariseert u welke producten en diensten er binnen uw organisatie beschikbaar zijn op de belangrijkste onderdelen van duurzame inzetbaarheid 1. Beleid Aan de slag! 2. Gezondheidsbevordering Regel een effectief beleid en/of succesvol project in. 3. Loopbaanbegeleiding 4. Arbeidsomstandigheden 5. Arbeidsvoorwaarden De middelenscan kan online worden ingevuld maar is ook als print beschikbaar. Leidinggeven Hoe aan inzetbaarheid De middelenscan kan het beste aan het begin van een traject worden ingezet. Het Een scan om de discussie ontwikkelen te voeren over van nieuwe rol en taken middelen van de of leidinggevenden. het communiceren erover kan dan onderdeel van Een training om te oefenen! het actieplan uit maken. Onderbouwing De scan is ontwikkeld op basis van het integrale inzetbaarheidsmodel van het NIPlan waarin de thema s gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werkprivé balans terugkomen als belangrijke pijlers. De voorbeelden van middelen Leren van anderen hebben wij ontleend uit de projecten die we de afgelopen jaren hebben begeleid. Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten. Visie & Strategie Cultuur Resultaat na inventarisatie van 8 6 beschikbare middelen Communicatie binnen & branche Partcipatie Beleid Gezondheid Arbeidsrisico's Opleiding & Ontwikkeling Arbeidsvoorwaarden HR Monitoring Doen we dat ook? Dat wist ik helemaal niet. 45,8 61,1 59,9 65,8 65,7 4 2 Planning Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid 1 2

9 Leidinggeven aan inzetbaarheid; makkelijker gezegd dan gedaan Duurzame Onderzoek inzetbaarheid van TNO laat is zien in dat het direct belang van werknemer én werkgever. Als werkgever leidinggevenden ondersteunt een cruciale en rol faciliteert spelen u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft bij de hiervoor verduurzaming verschillende van inzetbaarheid knoppen om aan te draaien. van medewerkers. Vooral waar het gaat om Let op: scholingsdeelname, meestal doet u al heel maar veel. ook Probeer bij andere geen nieuwe dingen te verzinnen maar aan te sluiten bij wat er al goed loopt. Zet kleine ontwikkelstappen, en betrek zoals alle leren lagen op binnen het werk de organisatie! of loopbaanbegeleiding en behoud van gezondheid (Hazelzet, Sanders, Langelaan, Giesen & Keijzer, 212; Smit, Andriessen & Stark, 25). Waarom duurzame inzetbaarheid? Verken De de sleutelrol betekenis bij van inzetbaarheid duurzame inzetbaarheid moet voor de voor uw organisatie. meeste leidinggevenden gecombineerd worden met de verantwoordelijkheid voor het proces en de productiviteit van het personeel. Daarbij komt dat het Aan voeren de slag! van een goed gesprek met medewerkers niet Regel altijd een effectief iets vanzelfsprekends beleid en/of succesvol is voor project leidinggevenden. in. Cultuur Communicatie & Partcipatie HR Monitoring Visie & Strategie Planning Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Met de instrumenten van het NIPlan worden leidinggevenden ondersteund in hun rol. Leidinggeven aan inzetbaarheid Een scan Kennis, om de vaardigheden discussie te voeren en steun; over rol aan en welke taken van de leidinggevenden. Een training knoppen om te kun oefenen! je draaien Leidinggevendenscan Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten

10 Leidinggeven aan inzetbaarheid; makkelijker gezegd dan gedaan Duurzame Leidinggevendenscan inzetbaarheid is in het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft Doel hiervoor verschillende De scan leidinggeven knoppen aan inzetbaarheid om aan te draaien. is een scan die beoogt bij te dragen aan de versterking van de rol van Let op: meestal doet u al leidinggevenden heel veel. Probeer als geen het gaat nieuwe om dingen Duurzame te verzinnen Inzetbaarheid maar aan te sluiten bij wat er al goed loopt. Zet kleine stappen en betrek (DI). alle lagen binnen de organisatie! Waarom De rol van de leidinggevende is cruciaal maar complex waar het gaat om het begeleiden van medewerkers richting Waarom duurzame duurzame inzetbaarheid? inzetbaarheid. Met deze scan wordt gekeken naar Verken de betekenis van de duurzame belangrijkste inzetbaarheid vaardigheden, voor uw kennis organisatie. en ondersteuning die leidinggevende hebben in het uitvoeren van hun rol. Een scan is een eerste start naar bewustwording en laat bovendien zien welke zaken goed gaan en waar nog aan gewerkt moet worden. Op groepsniveau geeft de scan de werkgever Aan de slag! stuurinformatie om de leidinggevende goed te faciliteren. Regel een effectief beleid en/of succesvol project in. Wat De scan screent op de volgende onderdelen: 1) Competenties 2) Voorwaarden voor goed leiderschap Leidinggeven aan inzetbaarheid a. Weten waar de organisatie naartoe gaat en waarom er Een scan om de discussie te voeren aandacht over is rol voor en taken duurzame van de inzetbaarheid leidinggevenden. Een training om te oefenen! b. Weten wat duurzame inzetbaarheid is, hoe je risico s kunt herkennen en welke middelen je kunt inzetten c. Steun van organisatie en collega s d. Tijd en ruimte voor begeleiding De scan wordt online aangeboden via het Leren van anderen werknemersportaal. Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten. Kennis & vaardigheden Versterken Duurzame onderlinge inzetbaarheid relaties Steun & middelen Mee laten doen Context & Koers Een voorbeeld zijn Communicatie & Partcipatie Competenties algemeen Richting geven HR Feedback Cultuur geven Motiveren & Monitoring stimuleren Onderdelen waar met leidinggevendenscan op getoetst wordt Visie & Strategie Planning Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid 1 2 3

11 Leidinggeven aan inzetbaarheid; makkelijker gezegd dan gedaan Duurzame Leidinggevendenscan inzetbaarheid is in het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft Hoehiervoor verschillende De leidinggevendescan knoppen wordt om meestal aan te ingezet draaien. als onderdeel 9 van een workshop of training voor leidinggevenden maar kan 8 Let op: meestal doet u al ook heel ingezet veel. Probeer worden geen voor nieuwe een functioneringsgesprek dingen te verzinnen met maar een aan te sluiten bij 7 wat er al goed loopt. Zet kleine stappen en betrek leidinggevende. alle lagen binnen De uitkomsten de organisatie! 6 kunnen individueel maar ook in de groep worden besproken. Onderbouwing De scan is ontwikkeld op basis van een review van TNO Waarom duurzame waarbij inzetbaarheid? op basis van literatuur en gesprekken een profiel is Verken de betekenis van opgesteld duurzame voor inzetbaarheid leidinggevenden voor uw die organisatie. duurzame inzetbaarheid bevorderen (Luijters K, Wijk E van, Keijzer L, Sanders J, TNO 212). Het profiel gaat vooral in op competenties en is op basis van onderzoek naar het stimuleren van leren en ontwikkelen aangevuld met de randvoorwaarden richting, Aan de slag! ruimte en ruggensteun (Theunissen N, Stubbé H, Regel een effectief beleid en/of succesvol project in. TNO 29) Een voorbeeld zijn Feedback geven Motiveren & stimuleren Richting geven Mee laten doen Versterken onderlinge Context Communicatie & Partcipatie Visie & Strategie Groepsscore van LEES leidinggevende MEER binnen een bedrijf afgezet tegen referentiewaarden Koers Steun Middelen HR Cultuur Monitoring Groepsscore Referentie Planning Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Leidinggeven aan inzetbaarheid Een scan om de discussie te voeren over rol en taken van de leidinggevenden. Een training om te oefenen! Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten

12 Leren van elkaar! Duurzame Duurzame inzetbaarheid is een in het breed belang begrip van dat werknemer vraagt om een én Als werkgever brede inzet van ondersteunt kennis en expertise. en faciliteert u werknemers U heeft hiervoor verschillende knoppen om aan te draaien. Binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan brengen we de kennis van Let op: verschillende meestal doet experts u al heel bij veel. elkaar. Probeer We inspireren geen nieuwe elkaar dingen te bewaken verzinnen de maar Zet kleine kwaliteit. stappen Zo komen betrek we alle tot lagen praktische binnen toepassingen de organisatie! en stimuleren elkaar om effectief en duurzaam te werken aan de inzetbaarheid van medewerkers. We zijn een platform voor adviseurs, kenniscentra en bedrijven. Waarom duurzame inzetbaarheid? Verken Wat de betekenis doen wij? van duurzame inzetbaarheid voor uw organisatie. Als netwerk willen wij vanuit een maatschappelijke betrokkenheid zorgen voor innovatieve aanpakken voor duurzame inzetbaarheid. Wij doen dat in co-creatie met elkaar en maken daarbij gebruik van Aan de inbreng slag! van ieders unieke expertise. Kwaliteit is voor ons sterk Regel verbonden een effectief aan beleid effectiviteit en/of succesvol en staat project bij ons in. hoog in het vaandel. Cultuur Communicatie & Partcipatie HR Monitoring Visie & Strategie Planning Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Bijeenkomsten Wij organiseren diverse bijeenkomsten om onze dienstverlening en Leidinggeven aanpakken aan steeds inzetbaarheid verder te verbeteren. Het delen van ervaringen Een scan staat om centraal. de discussie te voeren over rol en taken van de leidinggevenden. Een training Vier keer om per te oefenen! jaar organiseren wij een netwerkbijeenkomst voor adviseurs, kenniscentra en bedrijven waar we in korte werksessies thema s aan de orde stellen. De partners leveren hiervoor om de beurt input vanuit hun eigen expertise. Aanvullend op de inhoudelijke Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten. sessies zorgen initiatiefnemers Werkgeversforum, WerkvanNU en TNO tijdens iedere bijeenkomst voor een update van ontwikkelingen, monitorresultaten LEES en beschikbaar MEER instrumentarium. Naast de plenaire bijeenkomsten organiseren we periodiek verdiepende thema-bijeenkomsten en verzorgen we trainingen en informatiebijeenkomsten voor nieuwe en potentiële partners.

13 Leren van elkaar Duurzame Netwerkbijeenkomsten inzetbaarheid is in het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft Doel hiervoor verschillende Delen van kennis knoppen ervaringen om aan te draaien. Hoe (vervolg) Van alle deelnemers, bedrijven en adviseurs, wordt een actieve bijdrage verwacht. Dat vraagt initiatief en durf. Let op: Waarom meestal doet u al Co-creatie heel veel. Probeer en innovatie geen staan nieuwe voor dingen ons netwerk te verzinnen centraal. maar aan te sluiten bij wat er al Het goed levert loopt. iedereen ook erg veel op. Juist door actief met Zet kleine stappen en betrek Dit willen alle lagen we bereiken binnen de door organisatie! kennis met elkaar te delen en elkaar bezig te zijn zorg je voor de optimale leersituatie. ervaringen uit te wisselen. Alle partners dragen hier vanuit Je leert dus veel van de casuistiek die anderen inbrengen. hun eigen expertise hun steentje aan bij. Uiteraard krijg je er nog meer voor terug als jij een van de Hoe In de netwerkbijeenkomsten nieuwe stijl, gaan we Waarom duurzame vooral inzetbaarheid? met elkaar aan de slag. Na een plenaire opening, Verken de betekenis van waarin duurzame iedereen inzetbaarheid kort wordt voor bijgepraat uw organisatie. over actuele ontwikkelingen en waarin het interactieve programma wordt gepresenteerd, gaan we in subgroepen van 5 a 1 personen aan de slag in werksessies van ca 4 Aan de slag! minuten. Deze werksessies worden georganiseerd door Regel een effectief beleid de en/of verschillende succesvol partners project in. van ons platform en kunnen zeer divers van aard zijn. Het idee is dat een of meer partner(s) een vraagstuk, een ontwikkeling, een worsteling of een idee uitdiept met zijn of haar deelnemers. Dit kan een Leidinggeven aan inzetbaarheid adviseur zijn, maar ook een van de bedrijvenpartners, Een scan om de discussie of te samen! voeren Gedurende over rol en deze taken sessie van de krijgen leidinggevenden. partners dus Een training om te oefenen! feedback, kunnen collega-partners meedenken, ideeën genereren, ontwikkelingen een impuls geven of nieuwe ideeën tot bloei laten komen. Wat werksessies voor je rekening neemt. Cultuur 12 1 We organiseren 4 keer per jaar een netwerkbijeenkomst. 8 2 Co-creatie en innovatie staan voor ons netwerk centraal. Dit willen we bereiken door kennis met elkaar te delen en HR ervaringen uit te wisselen. Alle partners dragen hier vanuit LEES hun eigen MEER expertise hun steentje aan bij. Communicatie & Partcipatie Monitoring Aanmelden voor een netwerkbijeenkomst? Visie & Strategie Planning Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten.

14 Leren van elkaar Duurzame Training inzetbaarheid nieuwe partners is in het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft Doel hiervoor verschillende Kennismaken met knoppen het NIPlan om gedachtegoed aan draaien. instrumentarium Wat Tijdens de training wordt ingegaan op het gedachtegoed van het NIPlan. Wat verstaan wij onder duurzame Let op: meestal doet u al heel veel. Probeer geen nieuwe dingen te verzinnen maar aan te sluiten bij wat er al inzetbaarheid, goed loopt. welke elementen zijn van belang om Zet kleine Waarom stappen en betrek Als partner alle lagen maak binnen je onderdeel de organisatie! uit het een netwerk. duurzame inzetbaarheid succesvol te implementeren en Kwaliteit van dienstverlening staat binnen ons netwerk hoe krijgen we mensen en organisaties in beweging? Deze centraal. Klanten van het netwerk rekenen hierop! vragen staan centraal tijdens de training. Als partner maak je onderdeel uit van een keten van Waarom duurzame aanbieders inzetbaarheid? binnen het platform. We vinden het belangrijk Verken de betekenis van dat duurzame leden van inzetbaarheid het platform voor vanuit uw organisatie. dezelfde visie werken en ook onderling kunnen rekenen op ieders kwaliteit. Als deelnemer van het netwerk ben je elkaars visitekaartje! We hanteren (nog) geen keurmerk maar stellen het volgen Aan de slag! van een training wel als randvoorwaarde voor deelname Regel een effectief beleid en/of succesvol project in. aan het netwerk. Hoe De training duurt een dag en het programma bestaat afwisselend uit het verstrekken van informatie en het Leidinggeven aan inzetbaarheid oefenen met het NIPlan-instrumentarium. De training wordt Een scan om de discussie verzorgd te voeren door over WerkvanNu rol en taken en van ondersteunt leidinggevenden. door TNO. Een training om te oefenen! Trainingslocatie is afhankelijk van het aantal deelnemers en kan ook in-company worden verzorgd. Cultuur 14 Het NIPlan stelt verschillende instrumenten beschikbaar 12 1 om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. 8 6 Communicatie & Partcipatie Tijdens de training zullen de verschillende instrumenten 4 2 worden besproken. Voor coaches is er een aanvullende training om goed te leren werken met het HR coach-portaal dat wij beschikbaar stellen. Aanmelden voor een training? Monitoring Visie & Strategie 16 Planning Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten.

15 Leren van elkaar Duurzame Informatiebijeenkomst inzetbaarheid is in het belang van werknemer én werkgever. Als werkgever ondersteunt en faciliteert u werknemers bij het werken aan inzetbaarheid. U heeft Doel hiervoor verschillende Zicht krijgen op knoppen de kansen en om werkwijze aan te van draaien. het Nationaal Inzetbaarheidsplan Let op: meestal doet u al heel veel. Probeer geen nieuwe dingen te verzinnen maar aan te sluiten bij wat er al goed loopt. Zet kleine Waarom stappen en betrek Voordat alle lagen u aansluit binnen bij het de organisatie! Nationaal Inzetbaarheidsplan wilt u natuurlijk weten waar u aan begint, wat het oplevert en wat aansluiting inhoudt. Hiervoor organiseren wij een aantal keer per jaar Waarom duurzame een inzetbaarheid? informatiebijeenkomst. Tijdens deze informatie Verken de betekenis van bijeenkomst duurzame inzetbaarheid krijgt u informatie voor uw over organisatie. de werkwijze van het NIPlan en kunt u alle vragen stellen die u heeft. Communicatie & Partcipatie Cultuur Visie & Strategie Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid Middelen Hoe De bijeenkomst van 2 uur wordt verzorgd door de initiatiefnemers van het NIPlan en vindt plaats op een Aan de slag! TNO-locatie. Regel een effectief beleid en/of succesvol project in. Wat Tijdens de bijeenkomst gaan we in op de achtergrond en het gedachtegoed van het NIPlan, schetsen we de werkwijze en laten we u in vogelvlucht het beschikbare instrumentarium zien. Ook gaan we in op de opbrengsten Leidinggeven aan inzetbaarheid en ervaringen die we met elkaar hebben verzameld en de Een scan om de discussie plannen te voeren voor over de rol ontwikkelingen en taken van die de we leidinggevenden. voorzien. Een training om te oefenen! Aanmelden voor een informatiebijeenkomst? HR Monitoring 2 Planning Leidinggevenden Eigen verantwoordelijkheid Leren van anderen Leer van elkaar bijvoorbeeld tijdens onze netwerkbijeenkomsten.

16 Hoe kunt u werknemers ondersteunen en waar moet u beginnen? Sluit aan bij wat de mensen nodig hebben en doe niet alles tegelijk. Onze ervaring is dat er vooral follow-up wordt gegeven aan acties en dat ze passen bij bestaand beleid. Integreer duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek of een periodiek gezondheids- of medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zorg dat er niet alleen scans worden uitgezet maar ga over de resultaten in gesprek en stimuleer dat medewerkers actie gaan ondernemen. Lees hier meer over het materiaal van het Nationaal Inzetbaarheidsplan dat u hierbij kan ondersteunen. Hoe inzetbaar zijn mijn medewerkers? Hulpmiddelen om behoeftes in kaart te brengen en een gesprek te ondersteunen. De eerste stap naar acties! Persoonlijk portaal Een eigen omgeving voor werknemers om aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Veilig, laagdrempelig en functioneel. Verdieping en verbreding Van het werknemersportaal zijn ook zogenaamde specials gemaakt om dieper op onderwerpen in te gaan. Dezelfde structuur maar dan ingezet voor bijvoorbeeld het versterken van vakmanschap, loopbaanbegeleiding of Schuldhulpverlening.

17 Hoe inzetbaar zijn mijn medewerkers? Hoe Is kunt er eigenlijk u werknemers wel een probleem? ondersteunen Laat dat en de waar eerste moet u beginnen? vraag zijn om te beantwoorden. Eigenlijk willen we Sluit aan niet bij spreken wat de over mensen een nodig probleem hebben maar en doe over niet kansen, alles tegelijk. Onze ervaring is dat er vooral follow-up wordt gegeven verbeterpunten, aan acties en dat zaken ze passen om het bij eens bestaand over te beleid. hebben Integreer duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek De instrumenten of die een we periodiek ter beschikking gezondheids- hebben of medewerkerstevredenheidsonderzoek. zijn Zorg dat er niet alleen scans bedoeld worden uitgezet als hulpmiddel. maar ga Een over hulpmiddel de resultaten om in gesprek een en stimuleer dat medewerkers actie gaan ondernemen. Lees hier meer gesprek over te het voeren, materiaal zelf van eens het te Nationaal reflecteren Inzetbaarheidsplan op je dat u hierbij kan ondersteunen. inzetbaarheid en om informatie te verzamelen over ondersteuning waar medewerkers behoefte aan hebben. Hoe inzetbaar zijn mijn medewerkers? Hulpmiddelen om behoeftes in kaart te brengen en een gesprek te ondersteunen. Een functioneringsgesprek, De eerste stap naar acties! waar moeten we het over hebben? Mini-DIX Persoonlijk portaal Een eigen Hoe omgeving staat het voor met werknemers mijn inzetbaarheid? om aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Veilig, laagdrempelig en functioneel. Duurzame InzetbaarheidsIndex (DIX) Verdieping en verbreding Van het werknemersportaal zijn ook zogenaamde specials gemaakt om dieper op onderwerpen in te gaan. Dezelfde structuur maar dan ingezet voor bijvoorbeeld het versterken van vakmanschap, loopbaanbegeleiding of Schuldhulpverlening.

18 Hoe inzetbaar zijn mijn medewerkers? Hoe kunt Mini-DIX u werknemers (Duurzame ondersteunen InzetbaarheidsindeX) en waar moet u beginnen? Sluit aan Doel bij wat de mensen Screenen nodig hebben van de belangrijkste en doe niet alles aangrijpingspunten tegelijk. Onze ervaring voor duurzame is dat er vooral follow-up wordt gegeven aan acties en dat inzetbaarheid passen bij bestaand beleid. Integreer duurzame inzetbaarheid bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek of een periodiek gezondheids- of medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zorg dat er niet alleen scans worden Waarom uitgezet maar Als u ga begint over de met resultaten het formuleren in gesprek van beleid en stimuleer dan is dat het goed medewerkers om klein actie te gaan ondernemen. Lees hier meer over het materiaal beginnen. van het De Nationaal mini-dix Inzetbaarheidsplan is een korte versie dat van u de hierbij complete kan ondersteunen. vragenlijst maar stipt wel alle relevante onderwerpen aan. Het is een ideaal instrument om werknemers laagdrempelig kennis te laten maken met het onderwerp en om als bedrijf of branche zicht te krijgen op Hoe inzetbaar zijn mijn de belangrijkste medewerkers? thema s. Hulpmiddelen Wat om behoeftes De Mini-DIX in kaart te een brengen lijst met en 17 een vragen. gesprek Na te het ondersteunen. invullen krijgt een werknemer De eerste stap naar acties! een persoonlijke terugkoppeling. Groepsdata worden gegeven bij minimaal 1 invullers. De Mini-DIX wordt online aangeboden via het werknemersportaal. Hoe De middelenscan kan het beste aan het begin van een traject worden ingezet. Persoonlijk portaal Het ontwikkelen van nieuwe middelen of het communiceren erover kan dan Een eigen omgeving voor werknemers om aan de slag met duurzame inzetbaarheid. onderdeel van het actieplan uit maken. Veilig, laagdrempelig en functioneel. Onderbouwing De scan is ontwikkeld op basis van het integrale inzetbaarheidsmodel van het NIPlan waarin de thema s gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werkprivé balans terugkomen als belangrijke pijlers. Verdieping en verbreding De voorbeelden van middelen hebben wij ontleend uit de projecten die we Van het werknemersportaal de zijn afgelopen ook zogenaamde jaren hebben specials begeleid. gemaakt om dieper op onderwerpen in te gaan. Dezelfde structuur maar dan ingezet voor bijvoorbeeld het versterken van vakmanschap, loopbaanbegeleiding of Schuldhulpverlening. Voorbeeld groepsscores Mini-DIX

19 Hoe inzetbaar zijn mijn medewerkers? Hoe kunt Duurzame u werknemers Inzetbaarheidsindex ondersteunen (dix) en waar moet u beginnen? Sluit aan Doel bij wat de mensen Inzichtelijk nodig hebben maken en van doe aangrijpingspunten niet alles tegelijk. voor Onze inzetbaarheid. ervaring is dat er vooral follow-up wordt gegeven aan acties en dat Bewustwording ze passen bij bestaand en hulpmiddel beleid. bij Integreer het voeren duurzame van een inzetbaarheid gerichte dialoog. bijvoorbeeld in een Gezondheidwerk alleen functioneringsgesprek of een periodiek gezondheids- of medewerkerstevredenheidsonderzoek. Zorg dat er niet scans worden Waarom uitgezet maar Duurzame ga over inzetbaarheid de resultaten is in een gesprek breed en begrip. stimuleer Met dat de DIX medewerkers krijgen actie gaan ondernemen. Lees hier meer over het materiaal medewerkers van het zicht Nationaal op de verschillende Inzetbaarheidsplan onderwerpen dat u hierbij die van kan belang ondersteunen. Vakkenniswerk zijn om inzetbaar te blijven en hoe ze er zelf voor staan. Je zet een vragenlijst om inzicht te geven maar ook om op groepsniveau inzicht te krijgen. Een vragenlijst is bovendien een Hoe inzetbaar zijn mijn hulpmiddel medewerkers? om effecten van interventies te evalueren door de meting Hulpmiddelen om behoeftes periodiek in kaart te te herhalen. brengen De en data een geven gesprek stuurinformatie. te ondersteunen. De eerste Wat stap naar acties! De DIX gaat in op de volgende onderdelen: Gezondheid en energie Motivatie en betrokkenheid Vakkennis en vaardigheden Persoonlijk portaal Balans werk-privé Een eigen omgeving voor werknemers Huidig en toekomstig om aan de functioneren slag met duurzame inzetbaarheid. Veilig, laagdrempelig en functioneel. Daarnaast kunnen aanvullende modules ingezet worden: Gezond leven (leefstijl) Loopbaan en ontwikkeling Arbeidsomstandigheden Verdieping en verbreding Arbeidsvoorwaarden Van het werknemersportaal zijn ook zogenaamde specials gemaakt om dieper op onderwerpen in te gaan. Dezelfde structuur Werknemers maar dan ingezet krijgen direct voor bijvoorbeeld na het invullen het persoonlijke versterken van feedback vakmanschap, en loopbaanbegeleiding of Schuldhulpverlening. een rapport van hun resultaat. De scan wordt online aangeboden via het werknemersportaal. Werkmotivatie Werk-privé Balans Verdiepende modules DIX Huidig functioneren Persoonlijk leiderschap Onderdelen die met de DIX in kaart worden gebracht Gezond Leven Leefstijl Sociale steun Persoonlijk leiderschap Actief gezondheidsgedrag Gezondheidscultuur Gezond werken Fysieke belasting Psychosociale belasting Fysische belasting Perceptuele belasting Werktijden Arbeidsverhoudingen Werkattitude Gezond Leven Veerkracht & veranderingsbereidheid Ontwikkeling van kennis en vaardigheden Actief leren Leercompetenties Verloopintentie Actieve loopbaanontwikkeling Loopbaancultuur Toekomstig functioneren arbeidsvoorwaarden

20 Hoe inzetbaar zijn mijn medewerkers? Hoe kunt Duurzame u werknemers Inzetbaarheidsindex ondersteunen (dix) en waar moet u beginnen? Sluit aan Hoe bij wat de mensen Zet nodig de DIX hebben in op het en moment doe niet dat alles er tegelijk. een duidelijke Onze ervaring visie en is strategie dat er vooral is follow-up wordt gegeven aan acties en dat binnen ze passen de organisatie. bij bestaand Een beleid. vragenlijst Integreer vraagt duurzame om follow-up inzetbaarheid en die moet bijvoorbeeld in een functioneringsgesprek of vooraf een periodiek goed geborgd gezondheids- en bekend of medewerkerstevredenheidsonderzoek. zijn. Zorg dat leidinggevenden weten Zorg dat er niet alleen scans worden uitgezet maar hoe ga ze over in gesprek de resultaten kunnen in gaan gesprek over en de stimuleer resultaten dat van medewerkers DIX en dat actie gaan ondernemen. Lees hier meer over het materiaal voldoende van het Nationaal mogelijkheden Inzetbaarheidsplan zijn om met duurzame dat u hierbij inzetbaarheid kan ondersteunen. aan de slag te gaan. Motiveer mensen om de scan in te vullen door zelf het voorbeeld te geven en zoek ambassadeurs. Het kan goed zijn om bij de introductie van de scan een event te Hoe inzetbaar zijn mijn organiseren. medewerkers? Dit kan zowel voor de gehele organisatie als voor een Hulpmiddelen om behoeftes afdeling kaart of team. brengen en een gesprek te ondersteunen. De eerste stap naar acties! Aangeraden wordt om klein te beginnen. Huidig functioneren Toekomstig functioneren Onderbouwing De scan is ontwikkeld op basis van een literatuurstudie van TNO naar de belangrijkste elementen van duurzame inzetbaarheid (Verantwoordingsrapport, TNO 211). Voor de vragenlijst is zoveel Persoonlijk portaal mogelijk gebruik gemaakt van bestaande schalen om te kunnen Een eigen omgeving voor werknemers om aan de slag met duurzame inzetbaarheid. vergelijken met grote databestanden. Veilig, laagdrempelig en functioneel. Gezondheid en Energie Kennis en vaardigheden Motivatie & commitment Werk privé Verdieping en verbreding Van het werknemersportaal zijn ook zogenaamde specials gemaakt om dieper op onderwerpen in te gaan. Dezelfde structuur maar dan ingezet voor bijvoorbeeld het versterken van vakmanschap, loopbaanbegeleiding of Schuldhulpverlening. Grafische weergave van groepsresultaten van de DIX

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012

Inzicht in inzetbaarheid: Monitoring NIPlan 2012 Inzicht in inzetbaarheid: De kwaliteit van dienstverlening heeft prioriteit binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan (NIPlan). TNO is aangewezen als objectieve partij om de werkzaamheden en ervaringen van

Nadere informatie

Leidinggeven aan inzetbaarheid -

Leidinggeven aan inzetbaarheid - Md d voorjaar 2015 20 Francel Vos en Anneke Timmer Leidinggeven aan inzetbaarheid - het belang van richting, ruimte en ruggenspraak Direct leidinggevenden spelen een cruciale rol in de verduurzaming van

Nadere informatie

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal

duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal duurzame inzetbaarheid werk met toegevoegde waarde staat centraal B Werk, maatschappij en de wereld om ons heen veranderen in een hoog tempo. Individuen en organisaties die vandaag en in de toekomst productief

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken Minder Werkstress met de Werkplezier Weken 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft er last van. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID

ACTIVEREND PERSONEELSBELEID Stappenplan 2011-2012 ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-fonds Waterschappen Emma van Vliet Secretaris/projectmanager A&O-fonds Waterschappen November 2010 Uitgangspunten van het Activerend Personeelsbeleid

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid

De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid De successen en valkuilen van Duurzame inzetbaarheid Wat is duurzame inzetbaarheid? Wie spelen een rol en wat zijn de eventuele knelpunten? U leest het in deze whitepaper. Inhoudsopgave 1. Wat is Duurzame

Nadere informatie

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders Inleiding Iedere verzekeraar is intussen doordrongen van het belang van een goed inzetbaarheidsbeleid,

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie