Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool."

Transcriptie

1 Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs het traject doorloopt. In de handleiding wordt veelal verwezen naar printscreens. Wij raden u aan deze goed te bekijken, vooral de delen met rode cirkels of kaders. Hiermee wordt u niet alleen tekstueel maar ook visueel ondersteund. Mocht u opmerkingen hebben over deze handleiding dan kunt u een sturen aan Wij wensen u veel plezier en succes met het ontwikkelen van uw eigen onderzoek! 1. Homepage Stap 1 - Vragenlijst ontwerpen Nieuwe vragenlijst maken Vragen toevoegen en aanpassen Voorbeeld van vragenlijst bekijken Routering toevoegen Delen verbergen Opmaak van enquête Stap 2 - Onderzoek uitvoeren Lijst met respondenten inlezen Vragenlijst uitsturen Afname monitoren Stap 3 - Analyse van resultaten Grafieken en tabellen Dashboard aanmaken Grafieken aanmaken via standaard wizard Handmatig grafieken toevoegen Aanpassen van het dashboard Aanpassen van de grafieken Uitsplitsen Kopiëren Exporteren Data downloaden in Excel Veel gestelde vragen Vraagtypen, welke soorten vragen kent Researchtool? Bijzondere vraagtypen Meest gebruikte vraagtypen

2 Stap 1 - Vragenlijst ontwerpen In deze eerste stap wordt uitgelegd hoe u uw eigen enquête in Researchtool.eu kunt ontwerpen. U ziet hoe een vragenlijst wordt aangemaakt, hoe nieuwe vragen worden toegevoegd en hoe u bestaande vragen kunt aanpassen en op de juiste plaats kunt zetten. Tevens wordt uitgelegd hoe u uw enquête alvast online kunt bekijken en hoe u de respondenten een bepaalde route in uw vragenlijst kunt laten doorlopen door routing en/of verbergopties toe te passen. TIP! Heeft u al een vragenlijst aangemaakt in uw account in Researchtool.eu? Dan kun u (na het inloggen) eenvoudig via het menu links bovenin op de homepage klikken op de knop home enquêtes. Hier treft u een overzicht van de vragenlijsten die u onlangs heeft geopend. Ga hier verder met stap: Nieuwe vragenlijst maken 2

3 1.1 - Nieuwe vragenlijst maken Nieuwe enquête aanmaken Om een vragenlijst aan te maken navigeert u naar Home > Enquêtes. Hier selecteert u in het menu rechts in beeld: 'Nieuwe enquête'. U komt nu in een scherm terecht waar u een aantal kenmerken van de vragenlijst kunt invullen (zie afbeelding hieronder voor een voorbeeld). 3

4 Kiest u hier allereerst een passende naam voor uw enquête; Selecteert u het gewenste enquêtetype: Internet open: Deze enquête is vrij toegankelijk met één enkele link, iedereen kan hier aan meedoen. Handig om bijvoorbeeld op uw eigen website te plaatsen; o Voordelen van dit type enquête: Iedereen kan uw onderzoek invullen. U heeft geen e- mailadressen nodig van uw beoogde doelgroep. o Nadelen van dit type enquête: Het is lastig te monitoren wie de enquête invult, u zult expliciet om gegevens moeten vragen in de enquête zelf als u bepaalde gegevens nodig heeft. Tevens kunt u bij dit type geen persoonlijke uitnodiging of herinnering sturen naar de doelgroep. Internet gesloten: Bij dit enquêtetype krijgt iedere respondent een persoonlijke met daarin een unieke link naar het onderzoek. Deze link is één maal te gebruiken. o Voordelen van dit type enquête: Alle respondenten krijgen een persoonlijke uitnodiging met daarin een unieke link naar het onderzoek. De respons is hierdoor scherper te monitoren en het is makkelijker om extra filters toe te passen op de data. o Nadeel: U heeft van alle beoogde respondenten een adres nodig. De status geeft aan in welk stadium de enquête zich bevindt: Invoeren: U bent bezig met het opstellen van de vragenlijst; Opengesteld: Respondenten kunnen nu de enquête invullen; Afgerond: De enquête is niet meer toegankelijk voor respondenten, analyse volgt. Het gebruik van status dient onder meer voor uw eigen administratie. Echter, een enquête met de status 'afgerond' kan niet worden ingevuld door respondenten. Respondenten krijgen dan een beleefde melding te zien dat het onderzoek is afgerond: Bij max. # respondenten kunt u een maximum aantal respondenten opgeven. Op het moment dat dit maximum bereikt is zal Researchtool het onderzoek automatisch op afgerond zetten, de enquête is dan niet meer in te vullen door andere respondenten. Wanneer u geen maximum aan respondenten heeft kunt u een 0 invullen. In het veld taal kunt u aangeven in welke taal de enquête geprogrammeerd gaat worden. U kunt hierbij kiezen uit een aantal talen. Een andere functie van Researchtool is dat u uw respondenten kunt doorsturen naar een externe website wanneer zij de enquête succesvol doorlopen hebben. In het veld 'URL bij volle enquête' kunt u de URL plaatsen waar de respondent naar moet worden doorgestuurd, bijvoorbeeld naar uw eigen (bedrijfs)website. Bij URL naam kunt u vervolgens invullen wat de respondent te zien krijgt wanneer hij of zij wordt doorgestuurd naar de externe website. Bijvoorbeeld; u wilt uw respondenten doorsturen naar maar wilt dat de respondent te zien krijgt dat hij of zij wordt doorgestuurd naar 'Researchtool; Kennis binnen handbereik'. Dit stukje tekst kunt u dan invullen bij URL naam. Hierna drukt u op 'Opslaan'. 4

5 U komt automatisch in uw zojuist aangemaakte enquête en kunt nu direct beginnen met het aanmaken van de vragenlijst! Ga hier verder met stap: Vragen toevoegen en aanpassen Vragen toevoegen en aanpassen Vragen toevoegen Via het tabblad Enquête > Vragenlijst ziet u aan de rechterkant een menu waar de diverse vraagtypen staan die in een vragenlijst kunnen worden gebruikt. U kunt hier het gewenste vraagtype selecteren. Tip: kijk voordat u de vragenlijst gaat programmeren even hier: Vraagtypen, welke soorten vragen kent Researchtool? (achter in de handleiding) om na te gaan welk vraagtype het meest geschikt is voor uw vragenlijst. Als u het vraagtype dat u wilt gebruiken heeft aangeklikt komt u op een nieuwe pagina terecht (zie figuur hieronder). Op deze pagina ziet u een invoerveld waar u ofwel zelf een vraag kunt intypen en opmaken, ofwel een stukje tekst kunt plakken vanuit een tekstverwerkingsprogramma zoals Microsoft Word. Verder ziet u, afhankelijk van het vraagtype dat u gekozen heeft, een aantal velden waar de antwoordopties door u kunnen worden ingevuld. Ook zijn er opties als 'anders, namelijk', weergaveopties en pagebreaks. Alle opties worden hieronder toegelicht. 5

6 6

7 Opmaken van de vraag Het invoerveld kent verschillende lay-out mogelijkheden. Als u uw vragen in het invoerveld typt kunt u, net als in Microsoft Word, de opmaak later toevoegen. Als u uw vragen echter wilt knippen en plakken vanuit een ander bestand op uw pc, zijn er twee manieren om ervoor te zorgen dat de lay-out van uw aangemaakte vragen gelijk is: Opmaken van de antwoordopties De manier waarop u de antwoordopties kunt invullen verschilt per vraagtype, maar over het algemeen ziet u een aantal velden waar u wederom zelf iets kan typen of iets kan inplakken vanuit een ander bestand. In het figuur hieronder hebben we als voorbeeld een enkelkeuze vraag gebruikt, hier ziet u als voorbeeld de antwoordvelden weergegeven. Anders dan bij het invoerveld voor de vraag worden de antwoordopties altijd in een standaard opmaak weergegeven door Researchtool. Wilt u toch graag een deel van de antwoordoptie cursief, onderstreept of dikgedrukt, dan zult u met HTML codes moeten gaan werken. Dit klink ingewikkeld, maar is het niet. Wilt u (een deel van) het antwoord dikgedrukt; gebruik dan de HTML codes <strong>... </strong>. Bijvoorbeeld; Ik ben het hier <strong>erg</strong> mee eens. Wilt u (een deel van) het antwoord cursief; gebruik dan de HTML codes <em>... </em>. Bijvoorbeeld; Ik ben het hier <em>erg</em> mee eens. Wilt u (een deel van) het antwoord onderstreept; gebruik dan de HTML codes <u>... </u>. Bijvoorbeeld; Ik ben het hier <u>erg</u> mee eens. TIP! De volgorde van uw antwoordcategorieën kunt u gemakkelijk veranderen door de blauwe pijltjes te gebruiken. Sleep de categorieën simpelweg naar boven of naar beneden. Anders, namelijk & Geen van bovenstaande - opties Een 'Anders, namelijk:...' optie kunt u toevoegen als u denkt dat de antwoordcategorieën die u zelf heeft aangemaakt mogelijk niet voor 100% uitputtend zijn voor elke respondent of wanneer u wilt dat de respondent ook eigen ingevingen kan invullen. U kunt in dit veld wederom zelf de vraag opmaken. Als u géén 'Anders, namelijk...' optie wilt toevoegen laat u dit veld leeg. Let op! Bij het aanmaken van de 'Anders, namelijk...' vraag zet Researchtool deze antwoordoptie automatisch bovenaan in de lijst met antwoordopties. Wilt u de positie van de 'Anders, namelijk...' vraag wijzigen dan kan dat als volgt: via het dropdown menu onder 'Anders, namelijk...', kunt u precies aangeven op welke positie dit antwoord moet komen te staan. 7

8 'Geen van bovenstaande' kunt u toevoegen als u uw respondenten de mogelijkheid wil geven om op deze vraag geen antwoord te geven, of wanneer u verwacht dat er respondenten zullen zijn die zich in geen van de antwoordopties kunnen vinden. Wilt u deze optie niet gebruiken? Laat dit veld dan leeg. Weergave Onder dit kopje kunt u, al dan niet, twee vinkjes zetten (zie figuur hieronder). Een bij 'Laat antwoordmogelijkheden willekeurig zien', waarbij de antwoordopties elke keer, voor elke respondent, in een andere volgorde getoond worden. Voor enkelkeuze vragen is er nog een extra optie. Het tweede vinkje kan bij dit vraagtype gezet worden voor 'Vraag als drop-down menu weergeven', waarbij de antwoordopties in een zogeheten uitschuifmenu (drop-down) worden weergegeven. Dit kan handig zijn wanneer u erg veel antwoordopties heeft, een drop-down menu wordt dan meestal als overzichtelijker ervaren. Restricties Restricties kunt u alléén toekennen bij meerkeuzevragen, prioriteitsvragen ranking vragen. Dit veld ziet er als volgt uit: 8

9 U kunt u hier aangeven wat de verplichte minimum (of maximum) aantal keuzen zijn die de respondent heeft. Wilt u bijvoorbeeld dat de respondent bij een meerkeuzevraag maar maximaal 3 opties mag aanvinken? Zet dan in het veld 'Verplicht maximum aantal keuzen' op '3'. Valuta toekennen Een valuta kunt u alléén toekennen bij open- en slidervragen. Dit doet u bij een openvraag door 'valuta' te selecteren als weergave en eventueel een boven- en ondergrens. Dit veld ziet er bij een open vraag als volgt uit: LET OP! Zorg er wel voor dat u in de begeleidende tekst vermeld om welke valuta het gaat (dollar, euro, etc.) Bij een slidervraag doet u dit door een voorvoegsel toe te voegen aan de vraag. Dit veld ziet er bij een slider vraag als volgt uit: Pagebreak Wanneer u bij 'Pagebreak' een vinkje zet (zie figuur hieronder) betekent dit dat de volgende vraag op een nieuwe pagina komt te staan. Voor de respondent betekent dit dat ze op 'Volgende pagina' 9

10 moeten klikken. Het gebruik van pagebreaks is erg belangrijk bij het ontwerpen van een vragenlijst. Dit komt onder andere door het toevoegen van een eventuele route in de vragenlijst. Let op!: Een routering op een vraag kan alleen geplaatst worden als er op die vraag een pagebreak van toepassing is. Hier wordt in een andere paragraaf dieper op ingegaan, lees hier verder voor meer informatie: Routering toevoegen. Pagebreaks kunt u echter ook gebruiken zodat de respondent niet te veel informatie op één pagina te zien krijgt, of zodat de respondent niet onnodig veel naar beneden hoeft te scrollen. Wanneer u alle opties heeft doorlopen klikt u op 'Opslaan'. U komt nu in een overzichtspagina terecht. Hier kunt u precies zien hoeveel vragen u al hebt aangemaakt en welke typen vragen u hebt gebruikt. Vragen aanpassen Op de overzichtspagina vindt u achter ieder aangemaakte vraag vier pictogrammen: Kopiëren Bewerken Verwijderen Voorbeeld tonen Als u met de muiscursor op elk van deze pictogrammen gaat staan ziet u welke handeling hiermee kan worden verricht. In het figuur hieronder ziet u hoe de pictogrammen achter elke aangemaakt vraag zijn weergegeven: Met 'Kopiëren' kunt u de vraag letterlijk kopiëren, de gekopieerde vraag komt direct onder de oorspronkelijke vraag te staan. Als u vervolgens op de gekopieerde vraag klikt kunt u wijzigingen aanbrengen. Deze functie kan erg handig zijn als u een aantal vragen heeft met dezelfde antwoordcategorieën, maar met telkens net iets andere vraagstellingen. In plaats van alle antwoordcategorieën opnieuw in te vullen, kunt u één vraag programmeren en de rest kopiëren en aanpassen. Met 'Bewerken' kunt u vanzelfsprekend de vraag bewerken. U komt dan terecht in het scherm waar u in de 1e instantie de vraag had aangemaakt. 10

11 Met 'Verwijderen' wordt de vraag definitief verwijderd. Met 'Voorbeeld tonen' ziet u de vraag net zoals de respondent de vraag zal gaan zien. Elke nieuwe vraag die u aanmaakt komt automatisch onderaan te staan in de rij met vragen. U kunt echter met behulp van de blauwe pijltjes aan de linkerkant van elke vraag (zie figuur hieronder voor een voorbeeld), een vraag met uw muis eenvoudig op een andere positie in de vragenlijst slepen. Zo kunt u de volgorde van de vragen geheel zelf bepalen. Let op! Wanneer u al een bepaalde routing heeft toegevoegd aan een vraag kunt u die vraag niet zomaar verplaatsen. Hierdoor klopt de routing vaak niet meer. Let hier dus goed op als u na het aanbrengen van routing nog vragen van volgorde wilt veranderen. Let op! Voordat u het onderzoek gaat uitsturen en data gaat verzamelen is het van belang dat uw onderzoek helemaal volledig en gecontroleerd is. U kunt namelijk achteraf (i.v.m. de kwaliteitsborging van de antwoorden van de respondenten) niets meer aanpassen, tenzij u alle verzamelde data verwijderd. In de testfase hoeft dat geen probleem te zijn, maar na het versturen van de uitnodiging aan uw doelgroep is dit een stap die u waarschijnlijk liever wilt voorkomen. Hoe u verzamelde data uit een vragenlijst verwijdert vindt u bij: Geavanceerd data-beheer 11

12 Vragen kopiëren Op de overzichtspagina kunt u tevens vragen kopiëren uit andere enquêtes. Eerder werd al toegelicht hoe u een vraag kunt kopiëren binnen uw enquête, maar Researchtool biedt tevens de mogelijkheid om vragen te kopiëren van een andere enquête. Wanneer u op 'Kopieer vragen' klikt (zie afbeelding hieronder) komt u in een scherm waarbij al uw aangemaakte enquêtes te zien zijn. Stel, u wilt uit één bepaalde enquête een aantal vragen kopiëren. Zoek deze enquête op door te zoeken op naam (zie afbeelding hieronder). Klik daarna op het blauwe plusje voor de enquête waaruit u een vraag wilt kopiëren. Via een uitschuifmenu krijgt u alle vragen te zien die deze enquête bevat. Vink die vragen aan die u wilt 12

13 kopiëren en klik op 'toevoegen'. De vragen zijn nu toegevoegd in de huidige enquête waarin u aan het werk was. Let op! Routering wordt niet mee gekopieerd. Meer over routering vindt u hier: Routering toevoegen. Ga hier verder met stap: Voorbeeld van vragenlijst bekijken Voorbeeld van vragenlijst bekijken Enquête bekijken Om de zojuist aangemaakte enquête online te doorlopen ter controle, kunt u in het menu aan de rechterkant van het scherm een kopje 'Voorbeeld' vinden. Onder dit kopje kunt u de vraag selecteren waar u wilt beginnen. Door vervolgens op het groene pijltje te klikken (zie afbeelding hierboven) start de voorbeeldafname. U doorloopt nu de enquête net zoals de respondent hem te zien krijgt. Antwoorden die u opgeeft worden opgeslagen als testdata en worden dus nooit meegenomen in de analyse of data-export. 13

14 U kunt uw gemaakte enquête ook voorleggen aan andere personen, bijvoorbeeld uw naaste collega's, via de testlink (zie afbeelding hieronder). Deze personen hebben hiervoor inloggegevens van Researchtool nodig, zodat ze direct kunnen beginnen met het testen van de vragenlijst. U kunt ze de testlink dan per mail toesturen door deze te kopiëren uit het veld in Researchtool. Voor een totaaloverzicht kunt u er ook voor kiezen om de volledige vragenlijst uit te printen. 14

15 1.4 - Routering toevoegen Routering in de vragenlijst toekennen Door middel van routing kunt u een route instellen in de vragenlijst. Dit kan nodig zijn als u bepaalde vragen wel aan de ene respondent wilt voorleggen, maar niet aan de andere. Via Enquête > Routering komt u in het scherm waar de routingregels in te stellen zijn. Als iemand bijvoorbeeld niet tot een bepaalde groep behoort, kan deze versneld door de enquête heen lopen door vragen over te slaan. Dit kan gerealiseerd worden door routingregels in te voegen. Routingregels invoegen; voordat u begint Het maken van routingregels is niet moeilijk, maar kent wel een aantal aspecten waar u even bij stil moet staan. 1. Zorg dat bij de vraag waarop de routing wordt toegepast het aspect 'Pagebreak' (na deze vraag op een nieuwe pagina beginnen), aangevinkt is. Hoe u een pagebreak toevoegt aan een vraag leest u hier: Vragen toevoegen en aanpassen 2. Routingregels gaan in werking nadat de vraag is beantwoord. Na het beantwoorden van een vraag is het mogelijk om een alternatieve route door de vragenlijst te doorlopen op basis van die vraag en/of alle vorige vragen. 3. De alternatieve route kan worden bepaald door een aantal voorwaarden. U kunt het letterlijk zo beschouwen dat de respondent aan één of meerdere voorwaarden moet voldoen, wil hij of zij de alternatieve route doorlopen. Welke voorwaarden er zijn staat hieronder schematisch weergegeven. Hier komen we later op terug. Soorten voorwaarden Er zijn in totaal 6 verschillende voorwaarden mogelijk: Betekenis symbolen: Gelijk aan == Ongelijk aan!= Rechts van, of gelijk aan >= Links van, of gelijk aan <= Rechts van > Links van < Routingregels invoegen; een nieuwe regel toevoegen Navigeer via Enquête > Routering naar de overzichtspagina voor routering. 15

16 In het overzicht "Lijst met routing regels" ziet u bij elke vraag aan de rechterkant een icoontje Nieuwe routing-regel toevoegen. Indien u hiervoor kiest, komt u in het volgende scherm terecht. 16

17 In dit scherm zijn twee elementen van belang: 1. Allereerst het 'doel'. In dit uitschuifmenu kunt u de doelvraag aangeven. Dit is de eerstvolgende vraag die de respondent te zien krijgt. Zonder routing is dat simpelweg de vraag die onder de huidige vraag geprogrammeerd staat, maar door de doelvraag te veranderen kunt u de respondent naar elke willekeurige vraag toesturen. 2. Het tweede element is de knop 'Voorwaarde toevoegen'. Een voorwaarde toekennen houdt in dat alleen respondenten die aan een bepaalde voorwaarde voldoen worden doorgestuurd naar de doelvraag. Voegt u géén voorwaarde toe, dan worden alle respondenten doorgestuurd naar de doelvraag. Nu moet u gaan beslissen of u aan uw routingregel een voorwaarde wilt toekennen of niet. Kortom; moeten alle respondenten naar een bepaalde doelvraag, of alleen een selecte groep die op basis van de beantwoorde vraag een alternatieve route moet doorlopen? 17

18 Voorwaarden en doelvragen instellen; hoe werkt dat? Nu u heeft besloten of u een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke route wilt instellen kunt u hieronder lezen hoe dit precies werkt. De doelvraag instellen doet u via het uitschuif-menu bij 'Doel' (zie afbeelding hieronder). Hier kiest u de vraag waar de respondent naar toe moet worden gestuurd. Wanneer u heeft gekozen voor een onvoorwaardelijke sprong volstaat deze actie. U kiest de doelvraag waar alle respondenten naar toe moeten springen en klikt op Opslaan. Als u echter heeft gekozen voor een voorwaardelijke sprong, dan moet u een voorwaarde gaan toekennen. Door op de knop 'Voorwaarde toevoegen' te klikken komt u bij de instellingen om voorwaarden aan deze sprong toe te kennen (zie afbeelding hieronder). Hier geven we aan dat de voorwaarde die we stellen gelijk is aan een antwoordcategorie van een specifieke vraag. In dit voorbeeld is indien het antwoord op de vraag Aan welke van onderstaande media hecht u het meeste waarde? gelijk is aan Krant er gesprongen moet worden naar vraag 3. Dit gebeurd dus door éérst de voorwaarde toe te kennen (als... dan..) en die op te slaan. Daarna komt u weer in het scherm terecht waar u de doelvraag kan aangeven. Dit doet u simpelweg door in het drop-down menu de juiste vraag te selecteren. 18

19 Stel dat u echter ook nog een andere voorwaarde bij dezelfde vraag wil aanbrengen. Als er een ander antwoord dan 'Krant' wordt gegeven, dan wilt u dat de respondent naar het einde van de vragenlijst springt. Dit bereiken we door nog een routingregel aan deze vraag toe te kennen, namelijk: Voorwaarde: Als Aan welke van onderstaande media hecht u het meeste waarde? ongelijk is aan Krant (dit betekent dus dat de respondent bijvoorbeeld 'internet' of 'televisie' heeft geantwoord) Doel: 4. Dit is het einde van deze vragenlijst, hartelijk dank voor het invullen. (einde). Uiteraard is dit maar één voorbeeld van een voorwaarde toekennen. Er zijn in totaal 6 soorten voorwaarden waar u gebruik van kunt maken. Soorten voorwaarden Er zijn in totaal 6 verschillende voorwaarden mogelijk: Betekenis symbolen: Gelijk aan == Ongelijk aan!= Rechts van, of gelijk aan >= Links van, of gelijk aan <= Rechts van > Links van < U kunt de voorwaarde die u wilt gebruiken selecteren in het uitschuifmenu (zie afbeelding hierboven). Let op! Bij de laatste 4 typen voorwaarden (rechts van, of gelijk aan / links van, of gelijk aan / rechts van / links van) wordt de route bepaald door de positie van het antwoord, niet met de waarde van het antwoord zelf. Dus als > (groter dan) 'Krant' wordt gekozen betekent dit dat elk antwoord rechts van 'Krant' staat doorstuurt naar de doelvraag. Hetzelfde geldt voor rapportcijfers. Stel; u wilt iedereen die een 6 of hoger geeft aan de krant wordt doorgestuurd naar de vraag 'Waarom bent u tevreden over uw krant?'. De route wordt dan dus niet bepaald op waarde, maar op alle antwoorden die rechts van 5 staan, aldus de cijfers 6, 7, 8, 9 en 10. Daarom wordt de routingregel als volgt: Als cijfer > 5, dan door naar vraag 'waarom tevreden'. Feitelijk moet u deze opties dus beschouwen als 'Rechts van' of 'Links van'. 19

20 Volgorde van routingregels en voorwaarden Onder dit kopje kunt u verder lezen over het belang van de volgorde van routingregels en voorwaarden. Routingregels Zoals al eerder aangegeven kunt u aan één vraag meerdere routingregels hangen. Echter geldt hierbij wel dat de volgorde van deze regels erg belangrijk is. Researchtool werkt namelijk met een prioriteitssysteem. Dat wil zeggen dat als de eerste routingregel "waar" is, Researchtool deze regel zal volgen. De relatie tussen de regels zijn dus te omschrijven als OF regel 1 OF regel 2 OF regel 3 wordt gevolgd. De volgorde van de routingregels per vraag is dus van groot belang, want als de verkeerde routingregel bovenaan staat kunt u respondenten 'kwijt' raken. Vandaar de blauwe pijltjes, hiermee kunt u gemakkelijk de volgorde van routingregels veranderen. Voorwaarden De relatie tussen voorwaarden is net iets anders. Hier geldt namelijk dat wanneer er meerdere voorwaarden worden toegekend aan één routingregel (zie afbeelding hieronder), er aan elke voorwaarde moet worden voldaan wil Researchtool de respondent doorsturen naar de doelvraag. Deze relatie zou dus kunnen worden omschreven als EN voorwaarde 1 EN voorwaarde 2 EN voorwaarde 3 stuurt door naar doelvraag. Daarmee is de volgorde van de voorwaarden, in tegenstelling tot routingregels, niet van belang. 20

21 Het rekening houden met de volgorde van routingregels is van groot belang, maar om een te complexe routing te voorkomen kunt u er ook voor kiezen om bepaalde delen van de vragenlijst te verbergen. Ga hier verder met stap: Delen verbergen Delen verbergen Delen verbergen U kunt er ook voor kiezen om delen van uw enquête te verbergen voor bepaalde respondenten. Via het tabblad Enquête > Verbergen ziet u de gemaakte vragen met achter elke vraag twee symbolen: Het linker symbool staat voor een Nieuw onderdeel-voorwaarde toevoegen. Hierbij kunt u antwoordopties van een bepaalde vraag verbergen, op basis van eerder gegeven antwoorden van de respondent. Stel; u wilt dat wanneer een respondent 'ja' antwoord op 'Bent u tevreden over uw krant?' dat bij vervolgvraag 'Welk medium zou verbeterd kunnen worden?' de antwoordoptie 'Krant' verborgen blijft. Immers, de respondent heeft al aangegeven dat hij of zij tevreden is over de krant. Het rechter symbool staat voor een Nieuwe vraag-voorwaarde toevoegen. Hierbij kunt hele vragen verbergen, op basis van eerder gegeven antwoorden van de respondent. Stel; u wilt dat wanneer een respondent 'ja' antwoord op 'Bent u tevreden over uw krant?' dat de vervolgvraag 'Wat kan de krant doen om uw tevredenheid te verhogen?' in zijn geheel wordt verborgen. Immers, de respondent heeft al aangegeven dat hij of zij tevreden is over de krant. Een dergelijke verberging kunt u aangeven in onderstaande scherm: 21

22 Hierna klikt u op Opslaan. Ga hier verder met stap: Opmaak van enquête 22

23 1.6 - Opmaak van enquête Logo kiezen Tevens biedt Researchtool u de mogelijkheid om een logo te plaatsen, welke dan wordt weergegeven in de enquête. Dit doet u door te navigeren naar Enquête > Logo. Hier kunt u uw logo uploaden in Researchtool.eu. De afbeelding met het logo moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Minimaal 10x10 pixels groot zijn Maximaal 1024x1024 pixels groot zijn Maximaal 0.5MB (500KB) groot zijn Het bestandstype gediend een BMP, PNG, JPG of GIF zijn Via de voorbeeldenquête (via Enquête > Vragenlijst, groene pijl onder kopje rechts onderin 'Voorbeeld') kunt u bekijken hoe het logo wordt weergegeven voor de respondent. 23

24 Ga hier verder met stap: Stap 2 - Onderzoek uitvoeren 24

25 Stap 2 - Onderzoek uitvoeren Stap 1 is succesvol doorlopen. Nu kan worden begonnen met het verzendklaar maken en uitsturen van uw onderzoek. Achtereenvolgens wordt uitgelegd hoe u een respondentenlijst kunt inlezen en koppelen aan uw onderzoek (alleen indien uw onderzoek is ingesteld als type internet_gesloten), hoe u het onderzoek kunt versturen en tot slot hoe u via Researchtool.eu de voortgang van uw onderzoek realtime kunt blijven volgen. Let op! Een bestand met respondentgegevens koppelen aan een vragenlijst is alleen nodig als u voor het type internet_gesloten hebt gekozen. Voor een internet_open enquête is er een opengestelde link beschikbaar, waar iedereen gebruik van kan maken. Deze link vindt u onder Afname > Afname en kunt u naar al uw potentiële respondenten sturen. Wilt u meer weten over de voor- en nadelen van elk enquêtetype? Kijk dan hier: Nieuwe vragenlijst maken Ga hier verder met stap: Lijst met respondenten inlezen Lijst met respondenten inlezen bestand toevoegen Om een doelgroep of steekproef uit te kunnen nodigen moeten we een MS Excel bestand inlezen en koppelen in de Researchtool.eu. Let op! Dit is alleen nodig als u heeft gekozen voor het enquêtetype 'internet_gesloten'. Als u heeft gekozen voor 'internet_open' hoeft u geen respondenten in te lezen en kunt u deze stap overslaan. Hier kunt u meer lezen over enquêtetypen: Nieuwe vragenlijst maken Om doelgroep in te lezen heeft u een MS Excelbestand nodig waarin in de eerste regel de titel van de kolom wordt aangegeven en in de regels daaronder aaneengesloten per regel één respondent is toegevoegd. 25

26 In de kolommen plaatst u bijvoorbeeld: geslacht - voorletters - tussenvoegsel - 'achternaam' - en eventueel andere variabelen die u in de analyse wilt gebruiken. Indien u de respondent niet persoonlijk wilt aanspreken, dan volstaat alleen het adres. Het is vervolgens de bedoeling dat u dit Excel bestand opslaat als een CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken) bestand. Let op! Het lijstscheidingsteken dient een ; (puntkomma) te zijn (zoals standaard in Excel). Let op! Indien speciale tekens in een veld voorkomen (zoals een puntkomma of een dubbele apostrof) wordt aangeraden om met de uitleg onder "data importeren" te controleren of uw CSV bestand correct opgeslagen is. CSV-bestand inlezen Om het Excel CSV-bestand met de gegevens van uw respondenten in te lezen in Researchtool.eu gaat u allereerst naar: Management > Lijsten > Nieuwe lijst. 26

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Basis Training NETQ Internet Surveys

Basis Training NETQ Internet Surveys Basis Training NETQ Internet Surveys Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 8100 F +31 (0)30 261 0750 feedback@netq.nl www.netq.nl

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

EMMA Handleiding E-mailmarketing

EMMA Handleiding E-mailmarketing EMMA Handleiding E-mailmarketing Inleiding Succesvolle e-mailmarketing campagnes leggen de focus (terug) bij de ontvanger. Het versturen van e-mailmarketing is nog steeds populair en kan, wanneer goed

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Handleiding WordPress

Handleiding WordPress Handleiding WordPress Paul Brink MrWebsite Inleiding Klanten van MrWebsite kunnen snel en gemakkelijk hun website bijhouden met een Content Management Systeem. Op het internet wordt een grote diversiteit

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2

Handleiding Content Management Systeem Umbraco. Versie 1.2 Handleiding Content Management Systeem Umbraco Versie 1.2 Inhoudsopgave 1. Umbraco tour... 3 1.1 Inloggen in het Umbraco systeem... 3 1.2 De indeling van Umbraco... 3 2. Inhoud van uw website... 5 2.1

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

HANDLEIDING INSUSITE

HANDLEIDING INSUSITE HANDLEIDING INSUSITE Gentseweg 203-8792 Waregem T. 056 36 14 94 - F. 056 36 14 96 info@crm.be - www.crm.be 2 INHOUD Inleiding 1. Wordpress Basics 1.1 Inloggen in het adminpaneel 1.2 Het Dashboard 1.3 De

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA)

Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA) Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA) Steunpunt RI&E-instrumenten p/a Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.rie.nl info@rie.nl Datum maart 2014 versie 1.3 Auteurs Yvonne

Nadere informatie

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent INLEIDING Voor veel sportfunctionarissen, beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Handleiding Express Modus

Handleiding Express Modus Handleiding Express Modus Copyright GraphicMail - All rights Reserved 2008 Express Modus 1. Checklist: 1.1 Maak een adresboek aan [Linkernavigatie: Beheer Adresboek] 1.2 Creëer uw eigen inschrijfformulier

Nadere informatie

Handleiding 17 juli 2014

Handleiding 17 juli 2014 Handleiding 17 juli 2014 Inhoudsopgave 1 DASHBOARD & HOOFDMENU... 5 2 ONTWERP AANPASSEN... 7 2.1 ONTWERP OPSLAAN EN TOEPASSEN... 8 2.2 ACHTERGRONDKLEUREN AANPASSEN... 9 2.3 ALGEMENE TEKSTKLEUR EN LETTERTYPE...

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE

De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE De Nederlandse Handleiding WORDPRESS VOOR HET BEHEREN VAN JE WEBSITE Stap-voor-stap instructies over het gebruik van WordPress en hoe je hier gemakkelijk je website mee kunt beheren. Een publicatie van

Nadere informatie