Landelijk aanbod maatwerktrainingen voor LBN en De12Landschappen (2015)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijk aanbod maatwerktrainingen voor LBN en De12Landschappen (2015)"

Transcriptie

1 Landelijk aanbod maatwerktrainingen voor LBN en De12Landschappen (2015) Jack Jansen Foto: Johan Wieland/flickr

2 Achtergrondinformatie ORG-ID verzorgt sinds een reeks van jaren op succesvolle wijze trainingen voor de Nederlandse natuur& milieu organisaties. Wij kennen het werkveld van de landschaps- en terreinbeherende organisaties goed. Ook hebben we zicht op de veranderende markt- en subsidie-omstandigheden. In overleg met Nathalie Hondius van het bureau van LBN en De12Landschappen hebben we het geactualiseerde trainingsaanbod voor 2015 voor u op een rijtje gezet. Deze trainingen worden aangeboden in de vorm van open inschrijving, maar kunnen evt. ook volledig in company worden verzorgd. De kosten voor open inschrijving zijn hieronder weergegeven. Bij in company trainingen kunnen we aparte prijsafspraken maken, rekening houdend met het gewenste maatwerk karakter. De trainingen komen (mogelijk) in aanmerking voor vergoeding op basis van de subsidieregelingen van Colland. De kracht van dit aanbod/ deze samenwerking is als volgt: 1. Deelnemers kunnen kiezen uit beproefde trainingen die maatwerk zijn toegespitst op de eigen organisatie en functie. De eigen praktijk en leervragen van de deelnemers staan daarbij centraal; 2. ORG-ID zet zeer ervaren trainers in die zowel de functies als het werkveld van de deelnemers goed kennen; 3. Door deze samenwerking ontmoeten deelnemers ook nieuwe collega s uit andere LB organisaties. Daardoor kunnen zij hun netwerk uitbreiden en organisatie overstijgende kennis uitwisselen. We werken daarbij in drie regio s: nood, midden en zuid; 4. De trainingen komen (deels) in aanmerking voor Colland subsidie. 2

3 Het aanbod voor Projectmatig werken Voor projectleiders (omvang: 2 x 2 dagen, incl. praktijkopdracht en 1 terugkomdagdeel ) Prijs 845,= Voor projectmedewerkers (omvang: 2 aparte dagen) Prijs 495,= 2. Planmatig werken i.c.m. Timemanagement; Open inschrijving (omvang: 1 dagdeel) Prijs 265,= In company, afhankelijk van het programma; (omvang: 2 aparte dagdelen) Prijs 395,= 3. Masterclass Maatschappelijk Ondernemerschap: nieuwe strategische kansen in een veranderende markt (Nieuwe verdienmodellen); (Omvang: 2 dagdelen plus avonden incl. diner) Prijs: 1.750,= per persoon. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal Managementvaardigheden; (omvang: 2 x 2 dagen, met 1 terugkomdagdeel) Prijs 845,= 5. Be Smart! Resultaatgericht afspraken maken, elkaar aanspreken/ feedback geven (omvang: 1 dagdeel) Prijs: 265,= 6. Acquisitievaardigheden voor medewerkers van NGO-organisaties (omvang: 2 x 1 dag, met een terugkomdagdeel). Prijs 845,= 7. Klantgericht omgaan met publiek (omvang: 2 aparte dagen) Prijs 495,= Algemeen Inhoudelijke details over deze trainingen vindt u in de bijlage. Alle prijzen zijn per deelnemer incl. lesmaterialen en 21 % BTW. De minimale groepsgrootte is 8; de maximale grootte is 12 deelnemers, ten zij anders vermeld. De keuze voor de trainingslocatie wordt zoveel mogelijk i.o.m. de deelnemers bepaald, waarbij we in principe zoveel mogelijk de indeling aanhouden in noord, midden en zuid Nederland. De trainingsdata kiezen we zoveel mogelijk i.o.m. de deelnemers. Inschrijving en toelating /deelname geschiedt op basis van volgorde van aanmelding. Verdere informatie over onze organisatie, trainingen en medewerkers kun je vinden op onze website: Persoonlijk contact en aanmelding? Neem dan contact op met Johan van der Spoel, officemanager van ORG-ID, bereikbaar onder tel nummer Als je inhoudelijke vragen over dit aanbod hebt kun je contact opnemen met Jack Jansen ( ) of 8. Intervisie; (omvang: 4 x 1 dagdeel) Prijs 495,= 3

4 Bijlage: Trainingsinformatie 1. Projectmatig werken Voor projectleiders (omvang: 2 x 2 dagen, incl. praktijkopdracht en 1 terugkomdagdeel ) Prijs 845,= Voor projectmedewerkers /assistenten (omvang: 2 aparte dagen) Prijs 495,= We maken onderscheid in: Deelnemers die de rol van projectleider (gaan) vervullen en die (min of meer) al enige ervaring hebben en zich verder willen bekwamen in projectmanagement; Deelnemers die binnen een project als projectmedewerker (gaan) werken. Vóór aanvang van de training zullen de individuele leerdoelen en praktijkcases van de deelnemers worden geïnventariseerd. 1. Deelnemers verbreden hun inzicht in -en vaardigheden met- de methodiek van projectmatig werken. Zij kunnen de verworven kennis en vaardigheden direct toepassen op hun eigen (project)praktijk 2. Deelnemers oefenen in het formuleren van een goed projectvoorstel en plan, het inrichten van een projectorganisatie en het opstellen van een projectplan (inclusief beheersplan en communicatieplan). 3. Deelnemers krijgen inzicht in het functioneren van projectteams en de samenhang tussen projecten en de lijn-/moederorganisatie. 4. Deelnemers oefenen actief met vaardigheden om effectief sturing te geven aan het verloop van hun project vanuit een niet hiërarchische positie. 2. Planmatig werken i.c.m. Timemanagement Open inschrijving (omvang: 1 dagdeel) Prijs 265,= In company, afhankelijk van het programma; (omvang: 2 aparte dagdelen) Prijs 395,= Deelnemers die zich verder willen bekwamen in het verkrijgen van meer grip op hun agenda, hun planning, hun onder handen werkvoorraad en die zich willen bekwamen in het maken van meer betrouwbare tijdsplanningen en -ramingen Deelnemers vergroten hun kennis en vaardigheden (competenties) op het vlak van: (Meer) resultaatgericht werken (outputsturing) en het maken van een betrouwbaar uitvoeringsplan (netwerkplanning) Het beter beheersen van de geplande activiteiten (uitgezet in de tijd) Idem van de doorlooptijden van de activiteiten en resultaten (halen van de afgesproken eindtijd) De principes van het timemanagement (kiezen tussen urgent en belangrijk) 4

5 3. Masterclass Maatschappelijk Ondernemerschap: nieuwe strategische kansen in een veranderende markt (Nieuwe verdienmodellen) (Omvang: 2 dagdelen incl. avonden incl. diner) Prijs: 1.750,= per persoon. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 8. Aanleiding De samenleving verandert in hoog tempo. Door de economische crisis, door globalisering, klimaatverandering, vergrijzing en vele andere ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar we als samenleving maar moeilijk grip op krijgen. Er blijken steeds duidelijker grenzen aan de maakbaarheid van onze samenleving. De klassieke aanpak werkt in niet langer. Er zijn nieuwe initiatieven en werkwijzen zijn nodig. De impact van deze veranderingen is met name voor overheids- en not for profit - organisaties erg groot. Subsidies staan onder druk of worden volledig gestopt. Er moet gezocht worden naar nieuwe bronnen van inkomen. Nieuwe verdienmodellen worden gezocht en bestaande verdienmodellen worden gemoderniseerd. Verschillende organisaties zijn actief op zoek naar mogelijkheden van meervoudige maatschappelijke waarde creatie. Publieke en private organisaties gaan vaker samenwerken in nieuwe maatschappelijke ondernemingen. Dit wordt de nieuwe maat, de toekomstige standaard. Dergelijke organisaties zijn hybride ; ze bevatten het beste uit het publieke domein, gecombineerd met het beste uit de markt. U bent manager of bestuurder. U heeft concrete ambities om uw bestaande verdienmodellen en -mogelijkheden te optimaliseren of nieuwe te ontwikkelen. U heeft behoefte aan strategisch inzicht, praktische kennis en ervaring van bewezen experts op dit gebeid. Experts uit wetenschap en (project) ontwikkeling. Met de door u vergaarde kennis en inzichten stuurt u uw organisatie aan, zet u de strategische lijnen uit. U coacht en begeleidt uw medewerkers die de strategische plannen uitwerken in concrete business cases en deze vervolgens succesvol realiseren. Indien uw medewerkers inschrijven op de workshop Ontwikkelen effectieve business cases van ORG-ID, heeft u een perfecte match te pakken. 5

6 4. Managementvaardigheden (omvang: 2 x 2 dagen, met 1 terugkomdagdeel) Prijs 845,= Natuur- en milieuorganisaties zijn de afgelopen decennia fors geprofessionaliseerd. En dat geldt ook voor het management van deze organisaties. Naast aandacht voor de inhoud en het management van de lijnorganisatie, vraagt het sturen van projecten en processen steeds meer kennis en vaardigheden. ORG-ID heeft hiervoor een maatwerk managementtraining ontwikkeld. De training is bestemd voor leidinggevenden van natuur- en milieuorganisaties, waterschappen en waterbedrijven en andere organisatie die werken in (het beheer van) de fysieke leefomgeving. Dat kunnen zowel lijnmanagers zijn, als programmaleiders of zware projectleiders. Centraal staat de wens om effectiever te functioneren als leidinggevende. Enige praktijkervaring in de rol van lijnmanager (teamleider/ afdelingshoofd) of project/programmamanager is wenselijk. Deelnemers bekwamen zich in het maken van keuzes binnen het spanningsveld tussen organisatiedoelen, de operationele planning daarvan en de praktische aansturing van de uitvoering. Zij versterken hun kennis en vaardigheden rond de van basisbegrippen van communicatie. Deze kennis wordt doorvertaald naar praktische vaardigheden: we oefenen met diverse gesprekstechnieken en het voeren van managementgesprekken (zoals functioneringsgesprekken). Zij bekwamen zich in het variëren met verschillende stijlen van leidinggeven (waarbij inzicht in de eigen stijl centraal staat). Speciale aandacht is er voor coachend leidinggeven en het leiding geven aan veranderingen in een organisatie. Deelnemers krijgen beter zicht en grip op de principes van planning en control, het nut van sturende afspraken, het plegen van interventies en de waarde van timemanagement. Ook weerstand bij veranderingen en conflicthantering komen aan bod. De training sluit af met het vaststellen van individuele sterke en te versterken competenties en een plan van aanpak voor verbetering daarvan. 6

7 5. Workshop; Be Smart! (omvang: 1 dagdeel) Prijs: 265,= Resultaatgericht afspraken maken, elkaar aanspreken/ feedback geven. : alle medewerkers/ teams die zich willen bekwamen in het meer resultaatgericht afspraken maken Zicht krijgen op SMART afspraken, verantwoordelijkheidsverdeling Oefenen in het geven en nemen van verantwoordelijkheid 6. Acquisitievaardigheden Voor medewerkers van NGO-organisaties: 2 x 1 dag, met een terugkomdagdeel. Prijs 845,= alle medewerkers die een rol of taak hebben in het verwerven van projecten, subsidies en/of betaalde opdrachten voor zichzelf of de organisatie bekwamen van kennis en vaardigheden om je professionele netwerk te benutten om gericht te acquireren. Idem: op het vlak van relatiebeheer en communicatie trainen in het maken/ doen van korte presentaties (Pitches) maken van een markstrategie en (persoonlijk) marktplan 7

8 7. Klantgericht omgaan met publiek (omvang: 2 aparte dagen) Prijs 495,= toezichthouders, beheerders bezoekerscentra, begeleiders vrijwilligers, rondleiders (let op; de doelgroep is primair gericht op degenen die géén BOA zijn). Als toezichthouder van natuurgebieden kom je in contact met een breed publiek met verschillende achtergronden. Sommige mensen bezoeken een gebied vanwege de natuur- of landschapswaarde. Mensen kunnen ook met andere bedoelingen komen. Hun gedrag kan zelfs strijdig zijn met de belangen van natuur en landschap. De afgelopen jaren is het werk van toezichthouders complexer geworden. De hoeveelheid bezoekers is sterk gegroeid. Ook wordt het publiek steeds mondiger. Bovendien wil het publiek serieus genomen worden, zoals bij ideeën over het recreatief gebruik van de natuurgebieden. Jij bent de ambassadeur van uw organisatie: je het de taak om als gastheer naar alle bezoekers op te treden. Daarnaast dient je ervoor te zorgen dat de natuur geen schade ondervindt van het bezoek. Veel toezichthouders vinden het moeilijk om zowel voor de belangen van de natuur te zorgen als de gebieden open te stellen voor het brede publiek. Deze dubbelrol van gastheer en toezichthouder leidt vaak tot spanningen. Effectief optreden vraagt grote communicatieve- en andere sociale vaardigheden, zoals ervaring met conflicthantering. Tijdens deze vaardigheidstraining worden de effecten van de verschillende stijlen van omgaan met conflicten uitgewerkt. Vanuit jouw manier van omgaan met lastig publiek krijg je mogelijkheden aangereikt om escalatie te voorkomen en de goede relatie te behouden of op te bouwen. De training wordt georganiseerd voor groepen toezichthouders vanuit verschillende terreinbeherende organisaties in Nederland. Zo kun je van elkaars denk- en handelwijze leren. Na afloop van de training heb je: Inzicht in het effect van de verschillende stijlen van conflicthantering; Begrip voor de noodzaak van een marketing gerichte benadering van lastiger publiek; Inzicht in de eigen wijze van conflictbenadering en conflicthantering Praktisch geoefend met meerdere instrumenten om effectiever met conflicten om te gaan; De gelegenheid gekregen om op van je eigen en andermans gedrag te leren. 8

9 8. Intervisie; (omvang: 4 x 1 dagdeel) Prijs 495,= Waarom intervisie? Het versterken van de eigen competenties is voor iedere professional noodzaak. Hiertoe zijn talloze boeken geschreven en cursussen beschikbaar. Leren kun je echter ook van elkáár. Intervisie is een manier om dat leren op een gestructureerde wijze met collega s aan te pakken. ORG-ID begeleidt organisaties bij het succesvol introduceren van intervisie. Intervisie kan binnen één organisatie vorm krijgen, maar ook organisatie overstijgend. Onze ondersteuning bestaat er uit dat startende intervisiegroepen gedurende 4 keer gefaciliteerd worden door een ervaren procesbegeleider van ORG-ID. Wat is een geschikte vraagstelling voor intervisie? Een vraag voor intervisie komt voort uit een eigen project of een situatie tussen collega s onderling. Ook meer strategische vragen op het gebied van projectmanagement, organisatievragen, beleids- en interventiekeuzen zijn onderwerpen voor intervisie. Criteria die we hanteren: de inbrenger van de vraag is direct betrokken en heeft (dus) ook een aandeel in de oplossing, de vraag speelt in het hier en nu, of in de toekomst, de vraag moet (deels) herkenbaar zijn voor andere groepsleden. Doelstelling Intervisie stelt collega s / vakgenoten in staat om te leren van ieders kennis en ervaringen. Deelnemers zijn hierbij elkaar van dienst bij het oplossen van een ingebrachte vraagstelling. Intervisie betekent: in een kleine groep, door leden met een gelijkwaardige relatie, op gestructureerde wijze (zoals via de 5 stappen methode), een scherpe analyse maken van een vraagstelling, zodat nieuwe inzichten ontstaan en daarop toegesneden adviezen, en concrete actie- en verbeterpunten worden aangereikt. alle medewerkers die serieus werk willen maken van gestructureerd kennisdelen en praktijkleren 9

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) LEIDINGGEVEN AAN TEAMONTWIKKELING

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Training procesbegeleiding

Training procesbegeleiding Training procesbegeleiding Ondersteunende methoden en technieken om mensen en groepen te helpen bij het bereiken van resultaten en bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking". 1 Bureau-informatie

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag

OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009. Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag OPLEIDINGEN EN TRAININGEN cursusjaar 2008-2009 Inzichten van morgen, in uw praktijk van vandaag 4 Welkom 5 Ter informatie 6 Vooraankondiging bestuursschool NIEUW 7 1 op 1-trainingen NIEUW Identiteit en

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie