Voorlopig AANBOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlopig AANBOD 2013-2014"

Transcriptie

1 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio SWV Alblasserwaard West Voorlopig AANBOD Cursuslocatie: SBO De Rotonde Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Fax: Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

2 VOORWOORD De Regioacademie is een samenwerking tussen de Samenwerkingsverbanden 41-07, 41.02, 41.1 en Doelstelling is om een zo breed mogelijk cursusaanbod aan te bieden op het gebied van passend onderwijs voor iedereen die betrokken is bij een van deze samenwerkingsverbanden. Dit is het voorlopig aanbod voor het schooljaar Er is geprobeerd om een zo breed mogelijk aanbod neer te zetten. Het aanbod is grotendeels gericht op de vraag vanuit de praktijk. Tot en met 29 mei 2013 heeft iedereen de tijd om zich op te geven voor de verschillende cursussen. Het aantal aanmeldingen in de voorinschrijving bepaalt welke cursussen in het definitieve aanbod terecht komen. Aanmelding bij de voorinschrijving wordt gezien als een definitieve aanmelding. Alle scholen krijgen bericht over de cursussen die niet in het definitief aanbod zijn opgenomen. Wanneer voor deze cursus is ingeschreven, vervalt de inschrijving. Sommige aanmeldingen vinden individueel plaats maar er zijn ook scholen die alle aanmeldingen in een keer versturen. Om dit te vergemakkelijken vindt u in de bijlage een formulier waarop alle cursussen aangegeven staan. U kunt dan de naam van de leerkracht invullen en een kruisje zetten achter de juiste cursus. Dit formulier kunt u samen met het formulier waar u alle adressen invult, terugsturen naar Rond 20 juni wordt het definitieve aanbod naar alle scholen verzonden. Dan kan er nog alleen ingeschreven worden op de cursussen die in het definitieve aanbod staan. Op de site van EC Rotonde staat aangegeven welke cursussen eventueel volgeboekt zijn. Er kan dan wel ingeschreven worden voor op een reservelijst. Twee weken voor aanvang van de cursus wordt er naar de deelnemer en de school een herinneringsmail gestuurd. Het blijft natuurlijk in eerste instantie altijd de eigen verantwoordelijkheid om de data van de cursus te onthouden. Cursussen kunnen alleen bij zwaarwegende redenen afgemeld worden. Anders wordt de cursus gewoon in rekening gebracht bij de school. U kunt natuurlijk wel altijd een vervanger regelen. Vanaf schooljaar ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Deze wordt door de regioacademie verstrekt. De aanmelding dient plaats te vinden via: een naar Elsemieke Leijh: met opgave van naam, naam en adres van de school en een juist adres en de te volgen cursus (cursusnaam). terugsturen van overzichtslijst inschrijvingen en lijst leerkrachten. Informatie Voor meer informatie omtrent De Regioacademie, cursussen, scholing, studiereizen en opleidingen kun je contact opnemen met: - Elsemieke Leijh / De cursussen die onder De REGIOACADEMIE vallen, worden (tenzij anders aangegeven) gegeven op cursuslocatie: SBO De Rotonde / Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem / Met vriendelijke groet, Namens De Regioacademie Elsemieke Leijh / Ben Kennedie Piet Vogel / Bert Boels / Arlé Troost / Piet Franke Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

3 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 CURSUSSEN Begrijpend leeslessen: effectief en aantrekkelijk Opbrengstgericht werken aan spelling in de praktijk Cursus Psychopathologie Ontspanningsoefeningen van Magdalena Heermann in combinatie met Schrijfdans! Timemanagement Creatieve communicatie in de praktijk Diagnostiek met het protocol ERWD Problemen met contexten bij rekenen Protocol ERWD in de praktijk Opbrengstgericht werken aan spelling in VMBO Stagnatie in het leesonderwijs Als binnen niet buiten kan komen, kan buiten niet binnen komen Kijk in de praktijk - In 3 uur en 10 stappen Meten en vergelijken in groep 1, 2 en Ontwikkelingsperspectieven voor rekenen Opbrengstgericht werken is meer dan zoveel mogelijk A en B leerlingen Tellen en getalbegrip in groep 1, 2 en Waarom het leren van de tafels vaak niet vanzelf gaat Combineren in combinatiegroepen Doelen stellen, doelen halen met zicht op leerlijnen Gedrag van Alledag Handelingsgericht Begeleiden voor IB/AB/BC Handelingsgericht Werken (HGW) voor (nieuwe) teamleden door middel van E-Learning Kijken naar kinderen Krachtig Onderwijzen in het Voortgezet Onderwijs Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

4 26. Krachtig van Start Meesterlijk coachen Team coaching Passend omgaan met verschillen: module Aandachtstekort- en gedragsstoornissen PO Flow in de groep Digital Storytelling Gesprekken voeren met leerlingen Gesprekken voeren met ouders Het directe instructiemodel in combinatiegroepen Grip op de Groep Klassenmanagement en didactische flexibiliteit Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Passend omgaan met verschillen: module Angst PO Passend omgaan met verschillen: module Hechtingsproblemen PO Omgaan met opvallend gedrag bij kleuters Opbrengstgericht werken met kleuters Passend omgaan met verschillen: basismodule PO OGW / ICT Rekenen Filosoferen in pedagogische organisaties: Socratisch gesprek voeren Somplextra Taal van de pedagoog Teach like a champion basismodule PO Tien stappen om een ontwikkelingsperspectief op te stellen Wat werkt in de rekenles Werken met leerlijnen Handelingsgericht Communiceren met Ouders! Observeren Professionalisering van de leerkracht Beter leren door krachtige feedback Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

5 55. Bouwen aan een prettige groep Denkstimulerende gespreksmethodieken Train de Faalangsttrainer: Beter omgaan met Faalangst! Vroeg signalering kindermishandeling Workshop: Wat werkt in de klas Workshop Kennismaken met woordenschatdidactiek volgens de viertakt EDUCATIEVE DINERS Children s University De vreedzame school Werken aan een professionele leercultuur OPLEIDINGEN I. Opleiding digipabo voor onderwijsassistenten II. Regioacademie Master Special Educational Needs Passend Onderwijs en Zorg III. Hogeschool Utrecht: Master Management of Education REIZEN Studie/werk reis naar The Gambia Studiereis Denemarken Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

6 CURSUSSEN 1. Begrijpend leeslessen: effectief en aantrekkelijk. Leerkrachten groep 5 t/m 8 Er zijn begrijpend leesmethoden, die een veelheid aan strategieën aanbieden. Voor kinderen (en voor leerkrachten) niet altijd even aantrekkelijk. Begrijpend lezen is saai is een veel gehoorde uitspraak. In deze cursus komt aan bod hoe begrijpend lezen effectief kan zijn en tevens aantrekkelijk. De volgende thema s komen aan bod: Effectieve instructie en aanbod relevante strategieën. Begrijpend lezen en de zaakvakken. Taalontwikkeling, woordenschat en tweede taalleerders (NT2) Begeleiding zwakke begrijpend lezers en zeer goede begrijpend lezers. Groepsplan, klassenmanagement Diversiteit aan verwerkingsvormen Wat u verder nog moet weten Korte praktische opdrachten die men in de eigen klas uitvoert, maken onderdeel uit van de cursus. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname, afgegeven door Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). 3 bijeenkomsten van 2,5 uur Groepsgrootte Minimaal 15, maximaal 25 deelnemers Donderdagavond 31 oktober, 7 november en 14 november van uur tot uur Locatie Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem, ,00 per deelnemer Mevr. Drs. Nettie Veeninga, docent Master SEN Fontys OSO Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

7 2. Opbrengstgericht werken aan spelling in de praktijk Leerkrachten groep 4 t/m 8 Opbrengstgericht werken is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsagenda primair onderwijs. De focus van leerkrachten moet gericht zijn op leeropbrengsten. Deze cursus geeft een aantal handvatten om op je school en in je klas daadwerkelijk vorm te geven aan opbrengstgericht onderwijs wat betreft spelling. We maken gebruik van materiaal uit je eigen praktijk, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit bij je dagelijks werk. Wellicht kom je tot de ontdekking dat door deze cursus niet alleen de leerling, maar ook jij als leerkracht in de opbrengst deelt. De volgende thema s komen aan bod: Opbrengstgericht werken. Effectieve spellinginstructie en klassenmanagement. Analyse toetsresultaten en effectief gebruik leerlingvolgsysteem. Diagnostisch gesprek spelling. Inhoud van groeps- en individuele handelingsplannen. Begeleiding goede en zwakke spellers Ontwikkelingsperspectief voor zeer zwakke spellers. Wat u verder nog moet weten Korte praktische opdrachten die men in de eigen klas uitvoert, maken onderdeel uit van de cursus. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname, afgegeven door Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). 4 bijeenkomsten van 2,5 uur Groepsgrootte Minimaal 15, maximaal 25 deelnemers Woensdagmiddag 4 september, 11 september, 18 september en 2 oktober van tot uur Locatie Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem, ,00 per deelnemer Mevr. Drs. Nettie Veeninga, docent Master SEN Fontys OSO Uit de praktijk: Het was een goed opgebouwde cursus met eerst een stuk theorie. Er werden veel koppelingen gemaakt tussen praktijk, ervaringen en theorie. Het is goed toe te passen in de praktijk. Nettie gaf de cursus ook prettig. Het was boeiend om te luisteren. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

8 3. Cursus Psychopathologie Leerkrachten, docenten, remedial teachers, intern begeleiders en zorgcoördinatoren die hun kennis van psychiatrische stoornissen willen vergroten Waar gaat het over? Basispsychopathologie Onderwijs bestaat uit 5 modules, waarbij per bijeenkomst één psychiatrische stoornis wordt behandeld. Een module bestaat uit een theoretisch kader, ondersteund door middel van beeldmateriaal en/of casuïstiek met een vertaalslag naar de onderwijspraktijk. Het is ook mogelijk om een losse module te volgen. Wat u verder nog moet weten Opzet: Module 1: ADHD/ADD (woensdag 11 december 2013) Module 2: Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)(woensdag 8 januari 2014) Module 3: Oppositional Defiant Disorder (ODD)( woensdag 29 januari 2014) Module 4: Angst- en stemmingsstoornissen (woensdag 26 februari 2014) Module 5: Hechtingsproblematiek (woensdag 2 april 2014) Diploma/certificaat Iedere module wordt afgesloten met een certificaat van deelname De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van elk 2 ½ uur. Groepsgrootte De cursus gaat door bij 10 deelnemers, maximaal 20 woensdagen van uur uur. zie hierboven. Locatie Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 275 per persoon (of 75,- per module) Trainer Yulius Onderwijs Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

9 4. Ontspanningsoefeningen van Magdalena Heermann in combinatie met Schrijfdans! Leerkrachten groep 1 t/m 8 Cursus: 1) groep 1 en 2 bewegen en schrijbelen met liedjes! 2) groep 3 t/m 8 bewegen en tekenen op muziek! Wat doet dit met uw leerling? Is uw leerling bijvoorbeeld: makkelijk afgeleid, over- of hyperactief, regelmatig verdrietig, sneller boos, gemakkelijk gefrustreerd of zit niet zo lekker in zijn vel? Dan kunnen deze oefeningen uw leerling helpen! De leerling leert zich te ontspannen op een speelse manier. En zit na deze oefeningen duidelijk lekkerder in zijn vel! Kernwoorden tijdens de lessen zijn: plezier, emotie, fantasie, muziek, beweging en expressie. In ons tijdperk gaat alles snel, sneller, snelst. Dat kan de hersensignalen in verwarring brengen. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor en kunnen verkrampen. Wat u verder nog moet weten Door deze specifieke oefeningen helpen we de kinderen tot een beter algemeen lichaamsbesef en dit helpt in het opbouwen van meer zelfvertrouwen, wat op een gegeven moment in het gedrag en ook duidelijk terug te zien zal zijn in hun prestaties. cursus 1) en 2) beide 3 uur Groepsgrootte minimaal 10, maximaal 15 deelnemers Cursus 1 op woensdagmiddag 16 oktober 2013 van tot uur Cursus 2 op maandagavond 28 oktober 2013 van uur uur tot uur Locatie Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem, ,00 Mevr. C. Breukers, Schrijfpedagoge en Schrijfdansdocent Uit de praktijk: Wij zijn in de gelukkige omstandigheid, dat Chantal bij ons de school is binnen komen lopen. Ze vertelde enthousiast wat ze doet en of er een mogelijkheid was om op onze school iets te mogen laten zien en vond het een heel leuk aanbod. Elke woensdag komt Chantal. De kinderen die bij haar individueel oefeningen maken, houden de tijd goed in de gaten, weten wanneer zij aan de beurt zijn. Is ze mij niet vergeten, juf? Komt Chantal nog? Daarnaast is er ook altijd ruimte om een schrijfdansles aan een hele groep te geven, waarbij Chantal feilloos de kinderen eruit haalt die extra oefeningen heel goed kunnen gebruiken. Ik vind het een waardevolle aanvulling op onze zorg binnen de school. Door deze bewegingen op muziek zie je kinderen vrijer worden, of juist rustiger. Geweldig om te zien! Hannie Bats intern begeleider obs de Hobbitstee. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

10 5. Timemanagement en, leerkrachten, ib ers en leidinggevenden PO en VO timemanagement je hebt tijd voor anderen als je tijd voor je zelf voelt. Onderwijs is een mooi vak waar je altijd met mensen werkt. Daarmee is iedere dag een uitdaging. De dag loopt zelden zoals je vooraf bedacht hebt. Het weer, je eigen gevoel, de thuissituatie van jezelf of van de kinderen/collega s hebben allemaal invloed voordat je werkdag begint. Omgaan met die complexiteit vraagt keuzes maken in de beschikbare tijd die er is. Hoe hou je plezier in het werk zonder de hele dag tijdsdruk te voelen? Deze cursus belooft handvatten voor timemanagement en inzicht in patronen van jezelf in het omgaan met de tijd, waardoor er een keuze is om anders met je tijd om te gaan. We maken gebruik van materiaal uit je eigen praktijk, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit bij het dagelijks werk en de tijdsdilemma s die er zijn. De volgende thema s komen aan bod balans vinden in wat moet en wat kan focus in beeld zicht op keuzes maken die je helpen bevorderende en belemmerende factoren bij time management kansen zien en kansen grijpen m.b.t. tijdsdilemma s delen van ervaringen en tips met de collega s feiten, emoties en keuzes van elkaar kunnen onderscheiden patronen herkennen en doorbreken Wat u verder nog moet weten Vanuit concrete praktijkvragen van de deelnemers passen we de theorie en kennis toe. Er wordt gebruikt gemaakt van interactieve werkvormen met kansen op oefenen tussen de bijeenkomsten in de praktijk. Direct toepassen van de opgedane kennis en kijken of het werkt. Een opdracht in je eigen praktijk maakt onderdeel uit van de cursus. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname, afgegeven door Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). 4 bijeenkomsten van 2,5 uur Groepsgrootte Minimaal 15 en maximaal 25 deelnemers Maandagavond 23 september, 7 en 28 oktober en 11 november van uur uur. Locatie Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem, ,00 per deelnemer Dhr. Peter Corstanje MA, docent Master SEN Fontys OSO Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

11 6. Creatieve communicatie in de praktijk De leerkracht maakt het verschil Leerkrachten, IB-ers, zorgspecialisten Met creatieve communicatie koppel je woorden aan beelden en omgekeerd. De verbale boodschap wordt gekoppeld aan een beeld wat de boodschap krachtiger maakt: één beeld zegt meer dan duizend woorden. Deze training bied je lessen en ideeën die je meteen in je groep uit kunt voeren, is ervarings- en oplossingsgericht en maakt je als leerkracht bewust van je rol bij groepsvormende processen. We werken met de kenmerken van een positieve groep en de 5 fases in een groepsproces van grip op de groep. Wanneer zet je creatieve communicatie in? als groepsvorming en kennismaking aan het begin van het schooljaar. (Om deze reden hebben we de eerste les vóór de vakantie gepland zodat je meteen kunt starten) bij een gerichte hulpvraag zoals onrust, samenwerken, regels en afspraken, vertrouwen en sfeer om de communicatie in en met je groep te verbeteren bij een individueel kind met een hulpvraag op sociaal-emotioneel gebied Wat u verder nog moet weten Opdrachten uitvoeren in je eigen groep maakt onderdeel uit van deze training waarbij enthousiasme belangrijker is dan tekenvaardigheid. 5 bijeenkomsten van uur uur waarvan de eerste bijeenkomst in de laatste schoolweek valt. Groepsgrootte Minimaal 6 deelnemers en maximaal 15 deelnemers dinsdagavond 16 juli, 3 september, 17 september, 1 oktober en 15 oktober Locatie Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 175,00 mw. Brigg Swinkels Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

12 7. Diagnostiek met het protocol ERWD Intern begeleiders en remedial teachers die rekendiagnostiek op spoor 3 willen doen volgens het protocol ERWD: diagnostiek binnen de school bij kinderen met ernstige rekenproblemen (die zich uitstrekken over meerdere blokken). De leerling zit in fase oranje van het protocol ERWD. Waar gaat het over? Deze training is gericht op het kunnen vormgeven van goede rekendiagnostiek bij kinderen met ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie volgens de bedoeling van het protocol. In de training gaat u (praktisch en verdiepend) aan het werk met de stappen zoals ze zijn beschreven in hoofdstuk 7 en 8 van het protocol. Daarbij wordt niet op alle stappen even diep ingegaan. De stappen die in de training uitgebreid aan de orde komen, zijn: - het voorbereiden van het diagnostisch onderzoek aan de hand van een analyse van gegevens van de leerling (uit een intakegesprek, LOVS-gegevens, methodewerk en observatiegegevens) - het uitvoeren van een diagnostisch rekenonderzoek; dit onderdeel staat centraal - conclusies trekken n.a.v. het onderzoek en deze verwerken tot handelingsgerichte adviezen In de bijeenkomsten wordt verkend welke actuele materialen hierbij zinvol kunnen worden ingezet (criteria). Doel van de cursus is de intern begeleiders en remedial teachers meer zicht te bieden op processen die zich afspelen bij handelingsgerichte diagnostiek en handvatten aan te reiken om op basis van het onderzoek hulp te bieden. Wat u verder nog moet weten Van de deelnemers wordt kennis van het protocol verwacht en deelname van de eerdere training over het protocol. Bovendien wordt van de deelnemers verwacht om voorafgaand aan de eerste dag enkele materialen te bestuderen (wordt nog nader bekend gemaakt) en om voorafgaand aan de tweede dag een diagnostisch gesprek te voeren en dit op video te nemen. Diploma/certificaat De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid en voldoende uitvoering van de opdrachten. 6 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten. Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 15 Woensdagavonden 16 oktober, 6 en 20 november, 11 december en 15 en 29 januari 2014 van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,- per persoon (inclusief het boek; Grip op de Groep) mw. Ceciel Borghouts Borghouts rekenadvies Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

13 8. Problemen met contexten bij rekenen Leerkrachten en intern begeleiders die constateren dat de CITO-toetsen rekenen en/of de contextopgaven uit de methode voor veel leerlingen problemen opleveren. Waar gaat het over? Vaak wordt als oorzaak van bovengenoemde problemen het talige karakter van de Cito-toets genoemd. In deze cursus bespreken we of de problemen niet wat dieper liggen. Maar we kijken vooral wat je er in je lessen aan kunt doen! En dat is: werken met de vertaalcirkel. De theorie en de praktijk van de vertaalcirkel komt uitgebreid aan de orde. Ook wordt de relatie gelegd met het protocol ERWD (ernstige rekenwiskunde-problemen en dyscalculie). Doel van de cursus is dat leerkracht de principes van de vertaalcirkel kent en er in de praktijk mee kan werken. Voor de leerlingen heeft dat tot effect dat ze minder problemen hebben met contextopgaven. Wat u verder nog moet weten Theorie en praktijk gaan in deze cursus hand in hand. Het is de bedoeling dat u in de groep met de vertaalcirkel aan de gang gaat. Er is tijdens cursus de ruimte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Diploma/certificaat De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid en uitvoeren van de huiswerkopdrachten 2 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten. Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 15 woensdagmiddag 5 februari en 26 februari van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon mw. Ceciel Borghouts Borghouts rekenadvies Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

14 9. Protocol ERWD in de praktijk Leerkrachten die hun rekenonderwijs willen verbeteren en intern begeleiders die de stappen van het stappenplan van het protocol helder in kaart willen hebben. Waar gaat het over? Het stappenplan van het protocol biedt richtlijnen om het rekenwiskunde-onderwijs optimaal af te stemmen op de (specifieke) onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze lijst is een checklist die gebruikt kan worden om het protocol in te bedden in het schoolbeleid en in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. In de cursus nemen we het stappenplan door en kijken we wat dit betekent voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Daarbij wordt specifieker ingegaan op: Kennen en leren werken met het drieslagmodel Kennen en leren werken met het handelingsmodel Kennen en leren werken met vier hoofdfasen per leerlijn Specifieke leerlingkenmerken van kinderen met ernstige rekenwiskunde problemen Doel van de cursus is de leerkracht en/of interne begeleider meer zicht te bieden op goed rekenonderwijs. Met behulp van twee observatiemodellen goed leren afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en zo van rekenproblemen voorkomen. Wat u verder nog moet weten Theorie en praktijk gaan in deze cursus hand in hand. Het is de bedoeling dat u in de groep met verschillende observatie-instrumenten aan de slag gaat. Er is tijdens cursus de ruimte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Diploma/certificaat De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid en uitvoering van de huiswerkopdrachten 4 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten. Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 15 woensdagavond 18 september, 9 en 30 oktober, 13 november 2013 van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon mw. Ceciel Borghouts Borghouts rekenadvies Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

15 10. Opbrengstgericht werken aan spelling in VMBO en VMBO Kent u ze? Leerlingen die een prachtig werkstuk schrijven? Helaas vol met spelfouten? En wat doet dat met de lezer? Veel leerlingen die problemen hebben met de Nederlandse spelling, hebben veelal ook problemen met de spelling van vreemde talen. Een effectieve aanpak om de Nederlandse spelling te leren, kan ten dienste staan van de wijze waarop de spelling in een vreemde taal wordt geleerd. Met name dyslectische leerlingen die op beide terreinen zwak scoren, raken gefrustreerd en gedemotiveerd. De hoofdmoot van deze cursus is instructie en begeleiding van zwakke spellers c.q. dyslectische leerlingen De volgende thema s komen aan bod: Toetsing, analyse van dictees Voor- en nadelen van foutenclassificatiesystemen Diagnostisch gesprek spelling Oorzaken van (hardnekkige) spellingfouten Effectieve spellinginstructie m.n. voor zwakke spellers en dyslectische leerlingen Begeleiding zwakke spellers Werkvormen, materialen en ICT. Wat u verder nog moet weten Korte praktische opdrachten die men in een groep uitvoert, maken onderdeel uit van de cursus. De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname, afgegeven door Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO). 3 bijeenkomsten van 2,5 uur Groepsgrootte Minimaal 15, maximaal 25 deelnemers Donderdagavonden 9, 16 en 23 januari 2014 Locatie Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem, ,00 per deelnemer Mevr. Drs. Nettie Veeninga, docent Master SEN Fontys OSO Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

16 11. Stagnatie in het leesonderwijs Leerkrachten groep 3 t/m 6 en intern begeleiders. Waar gaat het over? De avond zal in het teken staan van het tegemoet komen aan de specifieke instructiebehoefte van de leerling met een ernstige stagnatie in zijn/haar leesontwikkeling. De volgende zaken komen aan de orde: - Hoe onderzoek je de instructiebehoefte van kinderen? - Hoe voer je een motivatiegesprek? - Welke aanvullende toetsen neem je op letter-, woord-, en tekstniveau? - Hoe interpreteer je de gegevens? - Welke didactiek/materialen ga je gebruiken? - Hoe stuur je via feedback? - Wat is dyslexie? Theorieën /benaderingen - Onderkennende diagnose/ dyslexie-instituut, criteria - Coaching van de dyslectische leerling - Compenseren/dispenseren, wat mag/is wenselijk? Wat u verder nog moet weten Om de instructiebehoefte van leerlingen goed te kunnen bepalen, is bewust kunnen kijken en luisteren naar een lezend kind noodzakelijk. Om dat met elkaar te oefenen, is het wenselijk dat er een aantal korte filmopnamen van lezende leerlingen met hun bijbehorende toetsresultaten worden meegenomen. Diploma/certificaat Bewijs van deelname verzorgd door de regioacademie 1 bijeenkomst van 2 ½ uur. Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20. Datum 4 november 2013 van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 mw. Erna Slingerland, leesspecialist ECR Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

17 12. Als binnen niet buiten kan komen, kan buiten niet binnen komen. Wat zit er achter het gedrag, hoe dring ik door of kan ik een ander contact krijgen? Iedereen die nieuwsgierig is naar wat er achter het zichtbare gedrag van kinderen, ouders en in feite één ieder kan zitten. Wat maakt nu dat je bij het ene kind zo makkelijk op weerstand stuit en bij een ander zo makkelijk in contact komt. Een ieder die meer wil weten, over de samenwerking tussen cognities en de psychologische achtergrond. Wat zit er van binnen verscholen wat aan de buitenkant niet gezien kan worden maar wat wel voor lastig gedrag kan zorgen. Hoe kan ik daar anders mee omgaan. Het gaat over de ( vaak onzichtbare) processen die zich van binnen afspelen en die zorgen voor het zichtbare gedrag als: in zichzelf terug trekken, vluchten, macho gedrag, vechten, leider worden, pesten, slachtoffer zijn en blijven. We gaan aan de slag met slachtoffer dader dynamiek, deze dynamiek is vooral bij pesten te zien. De onzichtbare binnenwereld, die vaak verscholen is achter het gedrag, komt uit de kast en gaan we bekijken. Met tal van levendige voorbeelden worden jullie meegenomen in deze vaak onzichtbare binnenwereld. We maken hem zichtbaar zodat er steeds meer inzicht komt in de verschillende processen. Door meer inzicht in deze processen, zie je welke uitspraken of gedrag we onbewust zaken versterken en welke juist niet. Je blikveld wordt verruimd zodat je meer inzicht in de ander en in jezelf gaat krijgen. Wat verder van belang is (Bij voorbeelden die gebruikt worden, wordt zorg gedragen voor de privacy.) De cursus heeft een heel open karakter. Dit houdt in dat we vooral vanuit de praktijk aan het werk gaan. Praktische uitleg van binnen en buitenwereld aan de hand van voorbeelden uit mijn praktijk voor integratieve kindertherapie en vanuit mijn ervaring als leerkracht, intern begeleider, cluster 4 leerkracht en ambulant begeleider. Deze voorbeelden nemen jullie mee naar de andere kant van het gedrag. * Denk hierbij aan angst, onmacht, onzekerheid, aangepast zijn, onderdrukte boosheid, onderdrukte angst. Hierbij is er vanuit mijn kant veel openheid en kan alles er zijn. Hierdoor is er ruimte voor alles en kan er bij iedereen steeds meer inzicht en helderheid ontstaan. Dit geeft je meer kracht in je leerkrachten schap en in je eigen autonomie. Theoretische modellen: - Drama driehoek uitleg en leren zien bij kinderen en volwassenen. Slachtoffer dader dynamiek (bij pesten is dit van groot belang) Inzicht in deze dynamiek versterkt je handelend vermogen. - Balletjes model ( kan gebruikt worden tijdens oudergesprekken) simpel visuele uitleg over afweer/bescherming, gedrag en autonomie. Theoretische achtergrond als naslagwerk. - Huiswerk: Aan het einde van iedere bijeenkomst krijg je de mogelijkheid aangeboden om een item in de aankomende tijd te bekijken, waar dan in de volgende bijeenkomst op terug gekomen kan worden. 3 bijeenkomsten van 2,5 uur. Groepsgrootte minimaal 8 en maximaal januari, 12 februari en 5 maart 2014 van uur uur. Locatie Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 150,00 (Inclusief map met theoretische modellen). mw. Marian Jansen-Noyon Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

18 13. Kijk in de praktijk - In 3 uur en 10 stappen Directies, leerkrachten (individueel of in teams), intern- en ambulant begeleiders die hun eigen praktijk willen onderzoeken en verbeteren. Waar gaat het over? Om uur vertrekken we met een praktische onderzoeksvraag op zak. Al wandelend door het gebouw gaan we met elkaar op zoek naar mogelijke antwoorden op die vraag. Onderweg stoppen we regelmatig om onder andere data te verzamelen en te analyseren. Daarmee kunnen we aan het einde van de middag aan elkaar een antwoord presenteren. In 10 stappen doorloopt u actief en op oriënterende wijze een onderzoek cyclus en wordt duidelijk dat onderzoek doen niet saai is, niet veel tijd hoeft te kosten en ook niet te ingewikkeld is. Aan het einde van de middag ontdekt u dat onderzoek doen u antwoorden oplevert maar ook evenveel vragen. En die kunnen weer opnieuw met 10 stappen.. Wat u verder nog moet weten Enthousiast geworden! Dan kunt u zich aanmelden als ambassadeur R&D waardoor u een onderzoek training kunt volgen en u daarmee onderzoekend leren verder kunt ontwikkelen. Of u neemt contact op met Elsemieke Leijh om een vervolg bijeenkomst op de Rotonde of op de school te plannen om samen met uw team hier verder mee aan de slag te gaan. 1 bijeenkomst van 3 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20 Woensdag 9 oktober van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per deelnemer mw. Ritie van Rooijen, Hogeschool Utrecht Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

19 14. Meten en vergelijken in groep 1, 2 en 3 Leerkrachten uit het basisonderwijs van groep 1 en 2 Waar gaat het om? Veel aandacht in de kleutergroepen gaat uit naar tellen en getalbegrip. Maar wat gebeurt er in de kleutergroepen eigenlijk op het gebied van meten en vergelijken? Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod Hoe ziet de leerlijn meten en vergelijken eruit voor groep 1 tot en met 3? Wat zijn cruciale momenten op deze leerlijn? Welke activiteiten kun je inzetten om aan de tussendoelen op deze lijn te werken? Hoe kun je werken aan niveauverhoging binnen deze leerlijn? Het accent ligt daarbij op groep 1 en 2, maar we kijken ook naar groep 3 voor een goede doorgaande lijn. Veel praktische tips die direct toe te passen zijn in de klas. Opbrengsten U kent de leerstoflijn meten en vergelijken' en kunt aangeven wat de cruciale momenten op deze lijn zijn. U kunt activiteiten inzetten die passen bij deze leerlijn en leerlingen tot niveauverhoging brengen. Deze bijeenkomst kan goed gecombineerd worden met de bijeenkomst tellen en getalbegrip in groep 1 en 2. Groepsgrootte Datum Plaats 1 bijeenkomst van 3 uur minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers 5 maart 2014 van uur uur 80,00 per persoon Dr Hiemstralaan KK Gorinchem Mw. Martie de Pater Sneep, onderwijsadviseur en rekenspecialist Centraal Nederland Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

20 15. Ontwikkelingsperspectieven voor rekenen Intern begeleiders Waar gaat het over Na de ontwikkeling van de referentieniveaus rekenen, zijn er nu ook passende perspectieven ontwikkeld voor leerlingen die eind groep 8 niet uit dreigen te komen op fundamenteel niveau. Tijdens deze bijeenkomst staat het maken van een ontwikkelingsperspectief rekenen centraal waarbij we gebruik maken van de nieuwste inzichten op rekengebied om een passend aanbod te realiseren voor de leerling. - Wat is een ontwikkelperspectief? - Voor wie wel en voor wie niet? - Welke eisen worden er aan een ontwikkelperspectief gesteld? - Welke stappen moet u nemen om een ontwikkelperspectief te maken? - Passende perspectieven: wat zijn het en voor wie en hoe kun je het gebruiken bij het maken van een ontwikkelingsperspectief - Kennismaken met een gratis digitaal instrument waarmee een ontwikkelingsperspectief rekenen opgesteld kan worden en dat helpt om het onderwijsaanbod voor die leerling vorm te geven Groepsgrootte Datum Locatie 1 bijeenkomst van 3 uur minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers 29 oktober 2013 van 9.00 uur uur Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 80,00 per persoon mw. Martie de Pater Sneep, onderwijsadviseur en rekenspecialist Centraal Nederland Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

21 16. Opbrengstgericht werken is meer dan zoveel mogelijk A en B leerlingen Intern begeleiders en directies Opbrengstgericht werken is een belangrijk onderwerp op dit moment. Het blijkt in de praktijk dat het nog niet eenvoudig is nu echt de essentie van opbrengstgericht werken te pakken te krijgen. De vier fasen (PDCA cyclus)zijn vaak wel bekend, maar er gaat nog een stap aan vooraf; namelijk het creëren van een cultuur op school waarin met intrinsiek gemotiveerd is om bezig te zijn met opbrengstgericht werken. Wanneer je deze stap overslaat ontbreekt het echte draagvlak binnen de school en zal echte verandering uitblijven. Tijdens deze bijeenkomst gaan we kijken wat de ingrediënten zijn voor een opbrengstgerichte cultuur binnen de school en hoe je hier als directeur en intern begeleider toe kunt werken met je team. Ook de rol van (CITO) toetsen en komt hierbij aan bod. Groepsgrootte Datum Locatie 1 bijeenkomst van 3 uur minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers 24 september 2013 van uur uur Dr Hiemstralaan 85KK Gorinchem 80,00 per persoon dhr. Gert van der Rhee of andere OGW onderwijsadviseur Centraal Nederland Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

22 17. Tellen en getalbegrip in groep 1, 2 en 3 Leerkrachten uit het basisonderwijs van groep 1, 2 en 3 Waar gaat het om? Jonge kinderen beginnen al vroeg met het willekeurig uitspreken van getallen. In groep 3 maken ze sommetjes als Wat gebeurt er allemaal tussen deze twee momenten? Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan bod - Uit welke elementen bestaat getalbegrip en op welke manier kun je dit stimuleren? - Hoe krijg je leerlingen in beeld die uit dreigen te vallen op dit gebied? En welke activiteiten zet je daarna in? - Hoe verloopt de ontwikkeling van het tellen naar het rekenen in groep 1 3? - Wat zijn kernelementen in groep 3 als het gaat om tellen en getalbegrip? - Hoe zorg je voor een goede aansluiting op groep 3? - Hoe ontwikkelt het getalbegrip zich in de groepen 4 8? Opbrengsten U weet uit welke elementen tellen en getalbegrip bestaat en hoe deze ontwikkeling verloopt. U kunt dit op verschillende manieren peilen en stimuleren. : 1 bijeenkomst van 3 uur Groepsgrootte: minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers 20 november 2013 van Locatie Dr Hiemstralaan KK Gorinchem : 80,00 per persoon : mw. Martie de Pater-Sneep, onderwijsadviseur en rekenspecialist Centraal Nederland Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

23 18. Waarom het leren van de tafels vaak niet vanzelf gaat Leerkrachten groep 4-8; remedial teacher, interne begeleider, rekencoördinator. Waar gaat het over Veel leraren in de bovenbouw van de basisschool geven aan dat hun leerlingen de tafels niet kennen of dat tafelkennis snel wegzakt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we dit probleem nader verkennen en krijgt u inzicht en tips hoe u dit kunt voorkomen. Waar gaat het mis bij het leren en onthouden van de tafels? Wat is een goede manier om met de tafels aan de slag te gaan? Veel tips en suggesties voor in de klas! : Groepsgrootte: Locatie : : 1 bijeenkomst van 3 uur minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers 22 januari 2014 van uur Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 80,00 per persoon mw. Martie de Pater-Sneep, onderwijsadviseur en rekenspecialist Centraal Nederland Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

24 19. Combineren in combinatiegroepen Onderwijs in combi groepen behapbaar maken. Leerkrachten en hun begeleiders die werken in combinatiegroepen In combinatiegroepen noemen leerkrachten vaak als grootste knelpunten het gebrek aan tijd, het geven van goede instructie aan verschillende groepen en de organisatie hiervan. Als leerkrachten spreken over het maken van een groepsplan zeggen ze vaak: ja, maar dat lukt niet, want ik heb een combinatiegroep. In deze training willen we op zoek naar mogelijkheden om vakken te verbinden en kinderen te verbinden en naar mogelijkheden om de kwaliteit van je instructie te verbeteren, zodat zoveel mogelijk kinderen hiervan profiteren. We gaan onderzoeken of het mogelijk is om te verschuiven van Ja, maar ik heb een combinatiegroep naar Ja, ik heb een combinatiegroep en dat biedt kansen. Dat betekent wellicht loslaten van een aantal opvattingen over lesgeven aan een combinatiegroep. Natuurlijk bespreken we ook de last, de belemmeringen die je kunt ervaren in een combinatiegroep. Kansen zoeken geeft ruimte om andere perspectieven in te nemen en aangrijpingspunten te vinden voor ander handelen. In deze training gaat het er om zicht te krijgen op de belemmeringen, maar ook op de kansen, die het werken in combinatiegroepen met zich mee brengt. In het gehele land blijkt dat er geworsteld wordt met het werken in combinatiegroepen. Tijdens deze worsteling, ontstaan er mooie ideeën en oplossingen in de scholen. Binnen de drie bijeenkomsten zal er derhalve veel ruimte zijn voor uitwisseling tussen collega s (van verschillende scholen), zodat we met en van elkaar kunnen leren. We zullen twee richtingen verkennen, die kunnen helpen om tijd te creëren voor de leerkracht, waardoor effectiever en doelgerichter gewerkt kan worden binnen de combinatiegroep. : De training bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur met praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten Groepsgrootte: Minimaal 12, maximaal 16 deelnemers : Woensdag 25 september, 16 oktober en 20 november 2013 van uur uur Locatie: Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel : 300,00 per persoon Trainer: mw. Dera Petter, onderwijsspecialist bij NTO-Effekt Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

25 20. Doelen stellen, doelen halen met zicht op leerlijnen Leerkrachten en hun begeleiders. Leerkrachten krijgen een beter zicht op de leerlijnen, zodat ze hun onderwijsaanbod beter kunnen afstemmen op wat kinderen nodig hebben voor de volgende stap in hun ontwikkeling. Het analyseren en evalueren van toetsresultaten en observatiegegevens is daarbij een belangrijk aspect. Binnen de context van handelingsgericht en opbrengstgericht werken is er grote aandacht voor doelgericht werken. Uit onderzoek naar de effecten van ons onderwijs is het werken met richtinggevende doelen een belangrijke vaardigheid van leerkrachten. Bekend is dat het leren van kinderen versterkt kan worden als de leerkracht en het kind goed weten wat het doel is van de activiteiten die samen ondernomen worden. (Marzano 2007). Het kunnen geven van effectieve feedback maakt het hanteren en evalueren van doelen tot een nog krachtiger instrument. Indien juist gehanteerd werken doelen ondersteunend in het leerproces en zijn hiermee een onmisbaar stuk gereedschap in de handen van de leerkracht. Thema doelen stellen We hanteren bij het formuleren van doelen vier criteria: Prestatie: Beschrijven wat de leerling moet kunnen Voorwaarden: Beschrijven condities waaronder de leerling de prestatie levert Criterium: Beschrijven wanneer de prestatie acceptabel is Persoonlijk Verbinden met wat het kind belangrijk vindt (betekenisvol maken voor het kind!) Thema feedback geven Feedback wordt op vier niveaus gegeven: op de taak, op het proces, op zelfregulatie en op de persoon van de leerling. We hanteren hierbij vier criteria: Stimulerend en Uitleggen wat de leerling goed doet en wat beter of anders kan, corrigerend: oefenen tot het goed is. Op tijd: Meteen nadat de taak is uitgevoerd, toetsen van geleerde op de volgende dag. Specifiek: Op basis van een criterium (beheersingsniveau) niet op basis van een norm. (vergelijken met anderen) Hoe specifieker de feedback hoe groter het effect op de leerprestaties. Zelf doen: Grafieken bijhouden. Feedback geven aan elkaar op basis van vooraf gestelde criteria. : Vier bijeenkomsten van drie uur met praktijkopdrachten : Woensdagmiddagen van tot uur op: 30 oktober, 6 en 27 november en 11 december 2013 Groepsgrootte: Minimaal 12, maximaal 20 deelnemers Locatie: Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon Trainer: mw. Corrine Bleecke, onderwijsspecialist bij NTO-Effekt Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

26 21. Gedrag van Alledag Focussen op gedrag dat we willen zien bij kinderen Directieleden en Intern Begeleiders die kennis willen maken met het Verantwoord Denken Proces Scholen beschikken over aanpakken en volgsysteem om het gedrag van kinderen te beïnvloeden. Toch zien we lang niet altijd gedrag van kinderen dat past bij onze opvattingen. Het gaat blijkbaar niet om de aanpak alleen. Aanpakken werken niet, dan doen leerkrachten in hun relatie en begrip van de kinderen. Meestal bereik je, je leerlingen met je gewone manier van reageren. Wanneer dit niet werkt heb je de neiging je bekende repertoire in te zetten. Dan merk je op een dag dat je al veel geprobeerd hebt, maar dat het onvoldoende effect heeft. Het gedrag van de leerling is niet waar jij (en de leerling ook) op hoopt en het voelt ongrijpbaar. Je vraagt je af waar het hem in zit en wat wel een goede aanpak zou zijn. Jullie willen als school helderheid scheppen in hoe je het gedrag van kinderen kunt begeleiden, zodat je samen een werkbare en praktische pedagogische aanpak hebt voor het gedrag van alledag van de kinderen, ook als we meer moeten puzzelen op wat werkt. We richten ons op het kansen scheppen en leerprocessen op gang brengen bij de kinderen die leiden tot: - Goed kunnen en willen zorgen voor jezelf - Goed kunnen en willen zorgen voor elkaar - Goed kunnen en willen zorgen voor je omgeving Maar je leert ook hoe kinderen verstand krijgen van zichzelf en zich verantwoordelijk voelen en blijven voelen voor hun eigen gedrag en zich medeverantwoordelijk te voelen voor het gedrag van de ander. Als persoon leer je dat enige professionele afstand en reflectie nodig is om bij kinderen met puzzels in het bovenstaande te kunnen handelen. Wat je verder nog moet weten De bijeenkomsten zijn een verkenning op wat mogelijk is op de school. Door het volgen van deze bijeenkomsten is het mogelijk om antwoord te geven op de vraag: Is het Verantwoord Denken Proces een traject wat zou kunnen passen bij hoe wij willen werken op school? Twee bijeenkomsten van 3 uur op dinsdagmiddag van tot uur op 15 oktober en 12 november 2013 Groepsgrootte minimaal 10 deelnemers 200,00 per persoon Locatie: Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel Trainer: dhr. Peter Pijl, onderwijsspecialist bij NTO-Effekt Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

27 22. Handelingsgericht Begeleiden voor IB/AB/BC HGW realiseren met jou als begeleider Voor intern begeleiders, ambulant begeleiders en bouwcoördinatoren. (speciaal bedoeld voor IB/AB/BC die eerder niet in de gelegenheid waren om deze training te volgen) - Voor een overzicht van de inhouden die in de bijeenkomsten aan bod komen kunt u de uitgebreide folder raadplegen. - In elke bijeenkomst zal een infoblok afgewisseld en gerelateerd worden aan (eigen) praktijksituaties, zodat de deelnemers komen tot reflectie, bewustwording en bijstelling van hun mentale modellen en werkconcepten. De deelnemers worden gestimuleerd hun gedachten, vragen e.d. uit te wisselen en te delen met de andere deelnemers. Ook worden gesprekstechnieken en communicatievaardigheden getraind. - Iedere deelnemer krijgt ruim de gelegenheid de inhoud passend naar de eigen situatie te vertalen en te integreren. - Na elke bijeenkomst gaan de deelnemers aan de hand van opdrachten (casuïstiek) aan het werk binnen de eigen praktijk, reflecterend op de bijeenkomsten, gebruikmakend van de aangereikte informatie. - De training wordt afgesloten met een evaluatie Wat heb ik bereikt? en een plan voor de toekomst Wat en op welke wijze ga ik mijn competenties verder ontwikkelen, Welke begeleidingsbehoeften heb ik zelf en wat betekent dat voor de samenwerking met mijn leidinggevenden en schoolbegeleider? - In de training wordt nadrukkelijk rekening gehouden met verschillen in persoonlijke stijl en vaardigheidsniveau. Investering De training voor interne begeleiders wordt verspreid gegeven over twee cursusjaren. Het gaat per schooljaar om 4 bijeenkomsten, elk van 1 dag. Groepsgrootte Locatie 4 bijeenkomsten van een dag gedurende twee cursusjaren minimum van 12 deelnemers in overleg met deelnemers Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 800,00 per deelnemer per jaar (inclusief trainingsmateriaal) medewerker van NTO-effekt Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

28 23. Handelingsgericht Werken (HGW) voor (nieuwe) teamleden door middel van E-Learning Leerkrachten en Intern Begeleiders die zich (VERDER) willen verdiepen in wat HGW is en wat HGW kan betekenen voor jou als leerkracht in jouw groep. Je wilt je onderwijs beter leren afstemmen op de onderwijsbehoeften van jouw leerlingen. Je wilt zicht krijgen op de onderwijsbehoeften, je wilt hieruit kunnen afleiden wat dat betekent voor je handelen. Je zet dit inzicht om in een beredeneerd aanbod voor alle kinderen en legt dat vast in je groepsplan. De training ondersteunt je ook hoe je het groepsplan kunt uitvoeren in je klas. Voor Intern Begeleiders geeft de training handvatten om leerkrachten te begeleiden om zo HGW in de vingers krijgen. Het volgen van deze training zorgt er voor dat nieuwe teamleden goed ingewerkt raken in HGW en zich snel thuis voelen in de HGW-werkwijze van de school. Werken met de cyclus van handelingsgericht werken: een keuze uit 5 modules - Oriëntatie HGW, Waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren - Reflectie en feedback gericht op de vier fasen van de cyclus. - Maken van een goede match tussen heldere doelen van de leerkracht en onderwijsbehoeften van leerlingen. - Ontwikkelen van een onderzoekende houding. - Onderkennen van onderwijsbehoeften en leerstijlen van kinderen. - Ervaring op doen met verschillende mogelijkheden van groeperen en differentiëren, gekoppeld aan leerstijlen van kinderen. - Groepsprocessen en rollen in de groep herkennen en beïnvloeden. - Maken van een groepsplan onderbouw en/of een groepsplan voor 3 t/m 8 - Vertalen van het groepsplan naar een werkplanning voor de komende week/weken. - U kunt een keuze maken uit de modules die het beste aansluiten bij uw persoonlijke werksituatie Wat u verder nog moet weten Individueel en als team De modules kunt u als individu volgen, bijvoorbeeld omdat u als nieuwkomer in een HGWteam werkt en ook graag vertrouwd wil raken met deze manier van werken. Het is ook heel aantrekkelijk om als team bepaalde modules te volgen en in de team- en/of bouwbijeenkomsten de toepassingsmogelijkheden in de eigen praktijk met elkaar te bespreken. Meer info kijk op: Investering U maakt zelf een keuze uit de hierboven beschreven modules afgestemd op uw behoeften. Het volgen van alle modules levert een pakketkorting op. De kosten bedragen 75,-- per module. Het volgen van alle 5 de modules kan voor de prijs van 325,-- Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

29 24. Kijken naar kinderen Kwalitatieve observatie, meer leren zien door anders te kijken Wat je denkt te zien is meer wat je denkt, dan wat je ziet Leerkrachten en hun (intern) begeleiders die hun observatievaardigheid willen vergroten. We observeren onze kinderen voortdurend in verschillende situaties: spontaan, doelgericht en systematisch. Observeren is het waarnemen van een persoon en het beschrijven van wat je ziet. Maar wat zie? En wat zie je niet? Jij als observant bepaalt voor een groot deel wat er te zien valt. Deze en andere thema s komen in de training aan bod. Waarnemen is de eerste en belangrijkste fase van de cyclus Handelingsgericht Werken. We kijken de hele dag naar hoe onze kinderen leren, werken en spelen. We gebruiken de stimulerende factoren die we zien, als aanknopingspunten om de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen. Maar wat als we geen/weinig stimulerende factoren meer zien? In deze training gaan we op zoek naar de zichtbare en onzichtbare inzet van kinderen. De volgende inhouden komen op een interactieve manier aan bod: Wat wil jij graag zien? En wat niet? Oordeel of waarneembaar gedrag? Stimulerende factoren en aanknopingspunten Verschillende perspectieven op één situatie Opstellen van hypotheses Rijker kijken, ook naar jezelf! Wat je verder nog moet weten In deze training werken we met praktijkopdrachten en, indien mogelijk, met opnames die door de deelnemers zelf gemaakt zijn. Belangrijk om te vermelden is dat jij als deelnemer eigenaar blijft van de opnames en bepaalt of en op welke wijze ze gebruikt worden in de training. : Drie bijeenkomsten van drie uur met praktijkopdrachten : 29 oktober; 19 november en 21 januari steeds van U krijgt door de regio academie een broodje aan geboden. Groepsgrootte: Minimaal 12, maximaal 20 deelnemers Locatie: Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel : 300,00 per persoon Trainer: mw. Marianne Soeters onderwijsspecialist bij NTO-Effekt Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

30 25. Krachtig Onderwijzen in het Voortgezet Onderwijs Betrokkenheid van kinderen vergroten leidt tot hogere opbrengsten en en hun begeleiders die door het vergroten van de betrokkenheid van de kinderen wil bijdragen aan het verbeteren van leerlingresultaten. Het volgen van deze training is een steun in de rug voor leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden om zo het gegeven onderwijs meer af te stemmen op de behoeften van de leerlingen/ en leveren zo een praktische bijdrage aan het succesvol vormgeven van Passend Onderwijs. Deze training gaat uit van de 7 uitgangspunten van HandelingsGericht Werken die we met elkaar zullen vertalen naar de praktijk van de klas. Wat is er al gerealiseerd en wat vraagt nog aandacht op het onderwijs beter af te stemmen op de behoeften van de leerlingen? We staan stil bij vier fundamentele aspecten van HGW: waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren. Vanuit deze aspecten werken we aan: - Doelgericht werken - Werken op drie niveaus: basis extra begeleid compact en verdiept - IGDI-lesmodel (Interactief-Gedifferentieerd-Directe-Instructie) - De basishouding van de leerkracht - Effectief klassenmanagement - Gesprekken met kinderen - Gesprekken met ouders - Observeren - Evalueren - Pro-actief signaleren - Zicht op de onderwijsbehoeften - Leerstijlen van kinderen Wat je verder nog moet weten De training wordt afgestemd op de behoeften van de deelnemers en gaat er van uit dat de deelnemers bereid zijn om te oefenen met de trainingsinhoud in de eigen praktijk. : Vier bijeenkomsten van drie uur met praktijkopdrachten : data kunnen we afstemmen op de behoeften van de deelnemers Groepsgrootte: Minimaal 12, maximaal 20 deelnemers Locatie: Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel : 400,00 per deelnemer Trainer: een HGW onderwijsspecialist bij NTO-Effekt Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

31 26. Krachtig van Start Grip op de groep in de praktijk Leerkrachten die willen werken aan hun pedagogische klimaat in de klas. Je leert hoe je samen met je leerlingen een fijn en positief groepsklimaat kunt creëren, zodat kinderen hun energie en aandacht kunnen richten op het leerproces. Onderzoek toont aan dat jij hierop, als leerkracht, veel invloed hebt en dat de start van het schooljaar de toon zet voor de rest van het jaar. Je voorkomt lesverstoringen en pestgedrag waardoor kinderen zich prettig en veilig kunnen voelen bij jou in de klas. Door het volgen van deze E-Learning module krijgt je zicht en grip op wat er toe doet bij groepsvorming en het realiseren van groepsnormen. Je gaat aan de slag met vragen als: Welke stappen zet ik om een positieve, goed functionerende groep te realiseren? Hoe krijg ik zicht op de rollen van kinderen en onderlinge relaties in mijn groep? Wat doe je als het groepsklimaat negatief is? Hoe kan ik pestgedrag voorkomen of aanpakken? Wij raden je aan te starten met deze module meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar. Je krijgt wekelijks handige tips en werkvormen om in de eerste acht schoolweken actief te werken aan een positief leef- en leerklimaat in uw groep. Wat je verder nog moet weten Per week verkent de deelnemer aspecten die er toe doen om een krachtige start met de groep te maken. Deze verkenning wordt in eerste instantie individueel gedaan aan de hand van filmbeelden, praktijkvoorbeelden, informatieblokjes en opdrachten waarbij meteen feedback gegeven wordt. Elke week wordt afgesloten met een aantal praktijkopdrachten, zodat wat ertoe doet, direct toegepast kan worden in de eigen groep. Daarbij worden veel praktische tips en suggesties gegeven, waaruit een ieder kan kiezen passend bij de eigen praktijksituatie. Per week wordt naar achtergrondinformatie verwezen in artikelen en boeken. Ten slotte worden er per week tips voor collegiaal overleg gegeven, zodat er van en met elkaar geleerd kan worden, bijv. tijdens de team- en/of bouwbijeenkomsten. We baseren ons op de theorie van Grip op de Groep en Goed van Start. De training is eerder aangeboden via de regioacademie. 85% van de deelnemers beveelt deze training bij andere collega s aan. Meer info kijk op: Investering De kosten voor de E-Learning training Krachtig van Start bedragen 75,--. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

32 27. Meesterlijk coachen De coach in jou verder ontwikkelen Een praktijktraining voor directies en intern begeleiders Binnen de lerende school worden veel werkervaringen opgedaan. In toenemende mate is de onderlinge begeleiding van collega s belangrijk geworden. Ook binnen HGW is er een groeiende behoefte aan verdieping en verbreding van de professionaliteit, met name als het gaat om coachende vaardigheden. Deze vijfdaagse cursus speelt in op deze behoefte door middel van een intensieve vaardigheidstraining waarbij we rekening houden met verschillen in vaardigheidsniveau tussen de deelnemers. dag 1 Coaching in vergelijking met andere werkwijzen, zoals een helpend gesprek, consultatie, counseling, supervisie en mentoraat; Ontwikkelen van een persoonlijk beeld over coaching; Verkenning van kenmerkend gedrag van een coach; Vaststellen van persoonlijke leerwensen; Kennismaking met het coachingsmodel ;Onderzoeken van mogelijkheden voor coaching in de eigen schoolsituatie dag 2 Reflectie op de uitgevoerde praktijkopdracht; Analyseren van een coaching gesprek op video; Per gespreksfase passende vragen en interventies zoeken; Oefenen van coaching gesprekken; per fase afzonderlijk en integrale gesprekken; Uitvoeren van coaching gesprekken met collega s op school dag 3 Presentatie en analyse van diverse gehouden coaching gesprekken; Oefen/trainingscircuit, ingericht op basis van leervragen van de deelnemers; Praktijkopdracht op basis van hetgeen naar aanleiding van de eigen leerwensen tijdens deze derde dag geoefend is. dag 4 Feedback op de uitgevoerde praktijkopdracht; Verder ontwikkelen van een persoonlijk visie op coaching; Opstellen van een plan van aanpak om de persoonlijke visie binnen de school gestalte te geven. dag 5 Reflectie op persoonlijke transformatie met behulp van coaching; van individuele coaching naar teamcoaching Groepsgrootte Locatie en 5 bijeenkomsten van een dag met praktijkopdrachten minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers In overleg met de deelnemers Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 990,00 per deelnemer inclusief trainingsmaterialen mw. Marianne Soeters, docent van NTO-Effekt Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

33 28. Team coaching Leidinggeven vanuit een coachend perspectief Leidinggevenden die hun vaardigheden en inzichten willen verbeteren als coach van het schoolontwikkelingsproces. Zij leren hoe zij actief de ontwikkeling van teamleden kunnen bevorderen. Dit doen zij als personal coach bij persoonlijke, professionele ontwikkeling (POP) en als teamcoach. In deze training richten we ons op de rol van teamcoach bij ontwikkeling en inzet van collectieve competenties zoals samenwerking, afstemming op elkaar, communicatie op teamniveau in relatie tot het realiseren van de visie van de school en het bereiken van de gestelde doelen.. De training bestaat uit drie keer een dag met de volgende inhoud: Dag 1: De rol van de teamcoach en de fasen in teamontwikkeling Werken met de drie petten De essentie van team coaching, het profiel van de teamcoach In je kracht staan met feedback Vier interventiemogelijkheden verkennen en oefenen Fasen van teamontwikkeling verkennen en in stand houden Hoe coach ik mijn team naar een volgende fase? Dag 2: Als teamcoach aan de slag: teamanalyse-waarnemen- interveniëren Uitwisselen parels en puzzels in de eigen praktijk Taal als toegang tot mentale modellen Oefenen met krachtige vragen en positief heretiketteren Een eigen teamanalyse maken en daarop reflecteren Werken en denken vanuit drie posities met een groep Waarnemen en analyseren met behulp van het interventiemodel Dag 3: Hoe coach ik een team bij: besluiten nemen, groepsfeedback en het aangaan en omgaan met meningsverschillen/conflicten Praktijkervaringen uitwisselen Team coachen gericht op het creëren van binding en besluiten nemen Groepsfeedback organiseren en regisseren Team coachen Hoe kun je gebruik maken van de negatieve energie van de groep? Coachen op de groepscompetentie omgaan met meningsverschillen/conflicten Stand van zaken opmaken voor jezelf. Drie bijeenkomsten van een dag Groepsgrootte Minimaal 12 deelnemers In overleg met deelnemers Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon inclusief trainingsmateriaal van NTO-Effekt Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

34 29. Passend omgaan met verschillen: module Aandachtstekort- en gedragsstoornissen PO Leerkrachten, klassenassistenten en onderwijsassistenten in het basisonderwijs Tijdens deze module gaat u nader in op de onderwijsbehoeften van leerlingen met gedragsstoornissen (ODD en CD). Deze bijeenkomst sluit aan bij de map Wijzer Onderwijs Aandachtstekort- en Gedragsstoornissen. Aan bod komen onder andere: beknopte beschrijving van deze gedragsstoornissen; omgaan met agressie; de gevolgen voor het onderwijs: wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerlingen? het creëren van duidelijkheid in het klaslokaal, de dagindeling en de verschillende activiteiten die op school plaatsvinden. Wat u nog meer moet weten Volg eerst de basismodule PO. Tijdens deze module wordt teruggegrepen op wat daarin aan de orde is geweest. De module wordt afgesloten met een certificaat van deelname. 1 bijeenkomst van 3 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20 Woensdagmiddag 12 maart 2014 van uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon dhr. Harry Kelderman, CED groep Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

35 30. Flow in de groep Leerkrachten en docenten die vanuit positieve psychologie en FLOW met hun leerlingen willen werken. Waar gaat het over? Flow van Cziksentmihaly en Werken vanuit de kern van Korthagen / Evelein zijn het vertrekpunt voor deze cursus. Onderdelen die aan de orde komen zijn o.a.: Wat is FLOW en hoe kunnen we het ervaren? Zonder vriendschap geen ontwikkeling: gesprek met een Goeroe en de levenslessen van meester Kanamori Het geheel is meer dan de som der delen: socratische gespreksvoering Uitdagingen, schaduwkanten en affirmaties: doelen stellen en blokkades overwinnen Creativiteit, eigenheid en de rol van de leraar Doel van de training is de leerkracht zelf de kracht van FLOW te laten ervaren en tevens handvaten te geven om samen met de leerlingen te streven naar voluit en gelukkig leven. Wat u verder nog moet weten Theorie en praktijk gaan in deze cursus hand in hand. Naar aanleiding van de bijeenkomsten, de instrumenten en werkvormen gaat u met een zelfgekozen thema in uw praktijk aan de slag en u reflecteert daar op. Tijdens de cursus wordt in kleine maatjes-groepen gewerkt om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Certificaat De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid.. 4 bijeenkomsten van 3 uur en verwerking Groepsgrootte Minimaal 10 - Maximaal en 26 maart, 9 april en 7 mei 2014 van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon mw. Angela Pfaff Hogeschool Utrecht Instituut voor Ecologische Pedagogiek Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

36 31. Digital Storytelling Leerkrachten, docenten en begeleiders in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs die in hun begeleiding van leerlingen te maken hebben met leren en ontwikkelen en in zijn of haar leefen werksituatie wil aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren. Waar gaat het over? Een Digital Stoytelling is een verhaal dat wordt verteld met behulp van digitale beelden die zijn voorzien van (ingesproken) teksten, muziek, geluiden of effecten. De digitale vertelling wordt gemaakt met digitale audio, foto s en film als een verhalend en een verbeeldend hulpmiddel in leerprocessen. Voor kinderen en jongeren is de multimediale wereld alledaagse kost. Kinderen en jongeren verwerven hun multimediale vaardigheden als vanzelf doordat zij al op zeer jonge leeftijd ervaring opdoen in de virtuele wereld. Kinderen en jongeren spelen (computer) games, sturen sms-jes, WhatsApp berichten, maken foto s en filmpjes met hun mobiele telefoons en delen deze met elkaar via , Facebook, MSN en video-sites, waarvan YouTube een bekend voorbeeld is. Deze nieuwe uitwisselingsvormen kenmerken zich door de toename van beelden bij de informatieoverdracht. Kinderen en jongeren zijn meervoudig, multimediaal geletterd en zijn gewend aan én geven voorkeur aan beelden. Pedagogen die willen aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren zullen zich de multimediale geletterdheid die deze wereld vraagt, eigen moeten maken. Wat u verder nog moet weten De deelnemers worden uitgedaagd om het proces aan te gaan van het construeren van een digitaal verhaal. Voor veel volwassen deelnemers betekent dit het verlaten van de geijkte paden voor de productie van een verslag of presentatie. Bij een digital story construeert de verteller zijn verhaal door gebruik te maken van foto s, film, muziek, geluid, gesproken of geschreven teksten. Tijdens de trainingen leert de deelnemer een kort en krachtig verhaal te vertellen met behulp van beeld en geluid ter ondersteuning van leren en ontwikkelen. Iedere deelnemer werkt aan zijn eigen multimediale vaardigheden en onderzoekt de meerwaarde daarvan voor zijn dagelijkse pedagogische beroepspraktijk. Hierbij valt te denken aan visuele ondersteuning van aangeboden lesmateriaal; visueel maken van een boodschap; leerlingen de gelegenheid bieden hun verhaal op een andere manier te vertellen bij presentaties in de klas of begeleiding van zorgleerlingen. Binnen de training Digital Storytelling wordt aandacht besteed aan het werken met een verhaallijn (storyboard), het verbeelden van een verhaal, de stem als voice-over en het geven en ontvangen van feedback op de gemaakte digitale verhalen. Door de opzet van de training en de middelen die gebruikt worden tijdens de training is deze training ook zeer geschikt voor mensen die weinig verstand hebben van computers. Alle technische zaken rondom computers en hoe doe je dat worden door de trainer verzorgd en begeleid. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

37 Certificaat De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid. 4 bijeenkomsten van 3 uur (of 3 bijeenkomsten van 4 uur) Groepsgrootte Minimum 10 en maximaal 15 woensdagavonden 9,16 en 30 oktober en 6 november van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 p.p., inclusief het boek Jansen, H. & Linden, R., van der (2006) Vertellend Leren. Digital Storytelling binnen Levend Leren. Utrecht: Agiel. mw. Ellen van Rooijen Hogeschool Utrecht Instituut voor Ecologische Pedagogiek Aanvullende voorwaarden Deelnemers moeten kunnen beschikken over een eigen laptop waarop een video edit programma is geïnstalleerd. Voor Windows gebruikers is dit standaard Moviemaker (gratis te downloaden op de en voor Apple gebruikers is dit standaard imovie. Ook moeten deelnemers beschikken over een USB stick. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

38 32. Gesprekken voeren met leerlingen Leerkrachten Als leerkracht praat je veel tegen leerlingen, maar voer je ook gesprekken met ze? Deze vraag leidt direct tot de volgende vragen: Voer je alleen een gesprek over een nare ervaring of ook tijdens een instructie? Wat is dan een kwalitatief goed gesprek en hoe raak je écht in gesprek? Is het voeren van een gesprek met een kind van 5 anders dan met een kind van 9? Om de onderwijsbehoefte van een kind in kaart te brengen is de informatie van het kind van belang, hoe kom ik daar achter? Met deze vragen gaan we aan de slag en aan het eind van de middag heb je meer inzicht gekregen in het voeren van gesprekken met kinderen en kun je er de volgende dag al mee werken. Wat u nog meer moet weten De bijeenkomst wordt afgesloten met een certificaat van deelname. 1 bijeenkomst van 2,5 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 15 Woensdagmiddag 15 januari 2014 van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon mw. Elly Janssens, CED groep. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

39 33. Gesprekken voeren met ouders Leerkrachten Wat is een goed (professioneel) gesprek? Als leerkracht voer je regelmatig gesprekken met ouders. Vaak spreken ze je onverwacht aan of maken ze een afspraak met je, soms neem jij het initiatief. Steeds belangrijker wordt het voeren van gesprekken met ouders om samen de onderwijsbehoeften van het kind helder te krijgen en samen een passende aanpak voor de ontwikkeling van het kind af te spreken. Dat zijn nogal veel momenten dat er een beroep gedaan wordt op je gespreksvaardigheden. Wil je die verbeteren en of wil je wat meer over het voeren van verschillende gesprekken te weten komen, volg dan deze cursus. Bijeenkomst 1: opfrissen van de basisgesprekstechnieken Bijeenkomst 2: het leren voeren van een slecht -nieuwsgesprek en de posities in een gesprek Bijeenkomst 3: omgaan met lastige ouders en bewustwording eigen rol daarin. Bijeenkomst 4: het goed voeren van gesprekken met ouders om samen de onderwijsbehoeften van het kind helder te krijgen en samen een passende aanpak te vinden voor de ontwikkeling van het kind. In iedere bijeenkomst is ruimte voor inbreng van eigen casussen. Wat u nog meer moet weten De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid. 4 bijeenkomsten van 2 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 15 Maandagavond13 en 27 januari 2014, 10 en 24 februari 2014 van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon mw. Elly Janssens, CED groep. Uit de praktijk: Ik vond het een praktische cursus. Veel informatie gekregen met praktische tips. Ook de filmpjes hadden een meerwaarde. Leuke afwisseling van werkvormen. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

40 34. Het directe instructiemodel in combinatiegroepen Leerkrachten Waar gaat het om? In deze training staat centraal hoe je het directe instructiemodel kunt hanteren in combinatiegroepen. We ondersteunen leerkrachten op die aspecten die kunnen leiden tot een goed klassenmanagement, een goed pedagogisch klimaat en een goede zelfstandigheid van de leerlingen. Wat leert u? U leert de blokkades van de leerlingen kennen als ze zelfstandig moeten werken en goede aandacht moeten tonen als u als leerkracht de aandacht en controle niet kunt leveren. U leert deze blokkades bespreekbaar te maken met de leerlingen en krijgt handvatten om de leerlingen langdurig te motiveren zich in te zetten voor een goede taakhouding. U leert wat in een combinatiegroep maximaal haalbaar is vanuit het Directe Instructiemodel en wat het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructiemodel in een combinatiegroep bovenop het Directe Instructiemodel nog meer kan bijdragen aan een goed leerklimaat. U leert welke hulpmiddelen u kunt inzetten om de organisatie van de lessen vlot te laten verlopen. U leert wat de kenmerken van een goed pedagogisch klimaat zijn om van de leerlingen uw partner te maken in het samen zorgen voor goede lessen. U leert wat de kenmerken zijn van goede taken en interessante leeropdrachten waardoor leerling zich langdurig taakgericht kunnen inzetten. U leert wat de verschillen zijn tussen zelfstandig verwerken, zelfstandig leren en zelfstandig verantwoordelijkheid nemen voor goede resultaten. U leert hoe u kinderen kunt motiveren en uitdagen goede leerders te worden. Wat u nog meer moet weten De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname bij minimaal 80% aanwezigheid. 2 bijeenkomsten van 3 uur met praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten. Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 15 personen Woensdagmiddag 6 november van uur uur en dinsdagavond 26 november van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon dhr. James van Velzen, CED groep. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

41 35. Grip op de Groep Leerkrachten en intern begeleiders uit het basisonderwijs die binnen de school gericht en bewust aandacht willen besteden aan een positieve groepsvorming als preventieve interventie. Positieve groepsvorming Een positieve groep, wie wil dat nou niet? De eerste weken na een zomervakantie zijn vaak bepalend! Met deze cursus, waarvan twee bijeenkomsten bij voorkeur kort voor of na de zomervakantie gepland staan, krijgt u de kennis en tools in handen om direct na de zomervakantie een goede start te maken met de groep. Doel van de cursus is de leerkracht meer zicht te bieden op processen die zich in een groep afspelen en handvatten aan te reiken om van een groep een positieve groep te maken. Het boekje Grip op de groep (JSW boek 36) vormt de leidraad van deze cursus. In een positieve groep is het klassenklimaat veilig, waardoor leerlingen meer taakgericht werken en de leerprestaties beter zijn. De deelnemers ontvangen op de cursusbijeenkomsten concrete tips, materialen en aanpakken, die gericht zijn op het vormen van een positieve groep. Cursusinhoud Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. Fases in groepsvorming De rol van de leerkracht binnen de verschillende fases Praktische handvatten om er een positieve groep van te maken; lessen en leeromgevingen Het in kaart brengen van de groep Kenmerken van positieve groepen en negatieve groepen Mogelijke interventies in een negatieve groep Omgaan met rollen in de groep Wat u nog meer moet weten De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid en voldoende beoordeling van de opdrachten. 4 bijeenkomsten van 3 uur en huiswerkopdrachten Groepsgrootte minimaal 10 / maximaal 16 deelnemers Woensdagmiddag 4 en 18 september van uur en dinsdagavond 1 en 15 oktober van uur uur. Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon (inclusief boek) mw. Elly van Seventer, CED groep Uit de praktijk: Leuke cursus met veel afwisselende werkvormen. We hebben goede handvatten gekregen om te gebruiken in de praktijk Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

42 36. Klassenmanagement en didactische flexibiliteit leraren VO Waar gaat het over? Robert Marzano heeft een meta-onderzoek gedaan over 35 jaar onderwijsonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de docent het meest bepalend is voor de leeropbrengst van de leerlingen. Deze bijeenkomsten vormen een praktische vertaling van de uitkomsten van dat onderzoek naar de dagelijkse praktijk. Er zal specifiek ingegaan worden op de 9 didactische strategieën waarvan onderzoek een hoge effectiviteit heeft aangetoond en klassenmanagement. Vanuit Kunst en wetenschap van het lesgeven zal vanuit de praktijk gekeken worden naar het theoretisch kader. De bijeenkomsten zullen didactisch zodanig opgezet zijn dat u zelf ervaart hoe een vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk voelt. Wat u verder nog moet weten Na de bijeenkomsten is uw koffer met didactische strategieën (aan)gevuld en bent u in staat om deze strategieën op de juiste wijze in te zetten in uw lessen. Daarvoor ontvangt u een certificaat. Groepsgrootte Locatie 6 bijeenkomsten van drie uur maximaal 12 personen 8 oktober, 5 en 26 november, 10 december, 7 januari en 4 februari 2014 van uur uur. De. Hiemstralaan KK Gorinchem 565,00 per persoon inclusief materiaalkosten mw. Ilse Marks en/of dhr. Robert Pastoor, MHR. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

43 37. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong leerkrachten onderbouw (groep 1 en 2) Begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong: Uitdagen en niet afremmen! De training kent de volgende opbouw: Bijeenkomst 1: Het signaleren, volgen en begeleiden van kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoogbegaafd, begaafd of ontwikkelingsvoorsprong. Het systematisch betrekken van ouders in het ontwikkelingsproces. De kenmerken van verrijkingsonderwijs. Bijeenkomst 2: Het verrijken van het dagelijks gebeuren in de groep. Verrijkingsmaterialen en -uitgaven: onderzoeken en beoordelen. De mogelijkheden van strategische- en denkspellen. Formuleren van een eigen plan. Bijeenkomst 3: Vervolg van de activiteiten van bijeenkomst 2. Evalueren van uw plan. Versnellen-1: Op weg naar lezen en rekenen binnen een doorgaande verrijkingslijn van de school. Versnellen-2: Versneld doorstromen naar volgende groep. De mogelijkheden en randvoorwaarden. Wat u verder nog moet weten? Met deze training richten we ons op de mogelijkheden om kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong te begeleiden en uit te dagen De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname Groepsgrootte Locatie drie bijeenkomsten van 2 ½ uur minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers maandagavonden 6 en 21 januari en 3 februari 2014 van uur uur Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem 260,00 inclusief materiaal mw. Marijke Schekkerman of mw. drs. Greetje van Dijk, MHR. Zeer waardevolle cursus. Zeer bruikbaar in de praktijk. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

44 38. Passend omgaan met verschillen: module Angst PO Leerkrachten, klassenassistenten en onderwijsassistenten in het basisonderwijs Een verdiepingsmodule voor iedereen in het primair onderwijs die met leerlingen met angst te maken heeft. Deze bijeenkomst sluit aan bij de publicatie Wijzer over angst. Aan bod komen onder andere: korte beschrijving van verschillende angststoornissen en angstproblemen en de gevolgen voor het onderwijs; wat hebben deze angstige leerlingen in de klas nodig? praktische tips waarmee u direct op uw school aan de slag kunt Wat u nog meer moet weten Volg eerst de basismodule PO. Tijdens deze module wordt teruggegrepen op wat daarin aan de orde is geweest. De module wordt afgesloten met een certificaat van deelname. 1 bijeenkomst van 3 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20 Woensdagmiddag 26 maart 2014 van uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon dhr. Harry Kelderman, CED groep Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

45 39. Passend omgaan met verschillen: module Hechtingsproblemen PO Leerkrachten, klassenassistenten en onderwijsassistenten in het basisonderwijs Tijdens deze module gaat u nader in op de onderwijsbehoeften van leerlingen met hechtingsproblemen.. Deze bijeenkomst sluit aan bij de map Wijzer Onderwijs Hechtingsproblemen. Aan bod komen onder andere: achtergrondinformatie over hechtingsrelaties; het signaleren van hechtingsproblemen de gevolgen voor het onderwijs: wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerlingen? concrete en praktische aanwijzingen omin de klas aan de specifieke onderwijsbehoeften tegemoet te kunnen komen. Wat u nog meer moet weten Volg eerst de basismodule PO. Tijdens deze module wordt teruggegrepen op wat daarin aan de orde is geweest. De module wordt afgesloten met een certificaat van deelname. 1 bijeenkomst van 3 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20 Woensdagmiddag 12 februari 2014 van uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon dhr. Harry Kelderman, CED groep Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

46 40. Omgaan met opvallend gedrag bij kleuters Leerkrachten onderbouw, intern begeleiders, onderbouw bouwcoördinatoren Opvallend gedrag en gedragsproblemen bij kleuters Wat u verder nog moet weten Deelnemers worden geïnformeerd over, en handvatten geven om verantwoord om te gaan met jonge kinderen met opvallend gedrag en gedragsproblemen in de onderbouw. Het herkennen en erkennen van de behoeften van kind en groep staat centraal. Ingegaan wordt op de impact van opvallend gedrag op de groep en hoe te handelen. Deelnemers oefenen aan de hand van verschillende casussen het gebruik van de Kijk en doe-wijzer' die praktische handvatten biedt om kinderen op de groep te ondersteunen. Vaak is de onderbouw de plaats waar opvallend gedrag voor het eerst gesignaleerd wordt. Ook op zeer jonge leeftijd zijn er kinderen die afwijkend gedrag vertonen. Als leerkracht kan je te maken krijgen met extreem drukke, opvallend teruggetrokken of juist bijzonder aanhankelijke kinderen. Op een goede manier omgaan met deze kinderen en de groep vraagt professionele expertise. Natuurlijk hebben niet alle opvallende kinderen gedragsproblemen. In bepaalde ontwikkelfasen is druk, teruggetrokken of aanhankelijk gedrag heel normaal, maar er kan ook sprake zijn van een blijvend en ernstiger probleem. Vroegtijdig signaleren, observeren en inspelen op de behoefte van een kind is zeer waardevol voor de verdere ontwikkeling. De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname Groepsgrootte Locatie Twee bijeenkomsten van 2 ½ uur Minimaal 10 en maximaal 20 personen Maandagavond 14 oktober en 18 november 2013 van uur uur. Dr.Hiemstralaan KK Gorinchem 180,00 inclusief materiaal Mw. drs. Martine Geerts-Helmers, MHR Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

47 41. Opbrengstgericht werken met kleuters Leerkrachten, IB-ers en coördinatoren groep 1 en 2 De cursus bestaat uit vier delen:, Duiden, Doelen en Doen. Maar we beginnen met het waarom. Waarom werken we aan opbrengsten? En wat wordt er eigenlijk onder verstaan? Mogen kleuters nog kleuteren? Daarna gaan we in op de 4D s: : het verzamelen van data over de opbrengsten van de leerlingen Duiden: het analyseren van deze gegevens Doelen: beschrijven welke onderwijs in welke arrangementen met welke ambities gegeven gaat worden Doen: uitvoeren, evalueren en borgen van de aanpak in de eigen school. Dit doen we aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden en ervaringen die we met elkaar uitwisselen. En door gebruik te maken van recente informatie, die wordt ondersteund met videobeelden en handreikingen. Het boekje Kleutersprongen van de CED-Groep wordt als naslagwerk gebruikt. Aan de orde komen ook: De verschillende onderdelen van het onderwijsleerproces die een rol kunnen spelen bij het duiden van de data: leerstofaanbod en routines, leertijd, klassenmanagement, didactisch handelen, pedagogisch handelen en schoolklimaat Het maken van groepsoverzichten Tools voor het maken van groepsplannen Voorbeelden van een beredeneerd aanbod Directe instructiemodel Doorgaande leerlijnen voorschool-kleuterperiode-groep 3 Wat is de opbrengst voor de deelnemers? Informatie over opbrengstgericht werken Kennis over actuele doelen voor kleuters OGW in grote lijnen kunnen vormgeven voor de eigen onderbouw Beredeneerd aanbod voor de eigen school kunnen samenstellen Wat u nog meer moet weten Scholen kunnen ter ondersteuning van de implementatie op schoolniveau schoolbezoeken inkopen. We gaan hierbij uit van minimaal twee bezoeken. De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid. 4 bijeenkomst van 3 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20 Woensdagmiddag 2 oktober, 13 november, 8 en 29 januari 2014 van uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon, inclusief boek mw. Suze v.d. Pol Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

48 42. Passend omgaan met verschillen: basismodule PO Leerkrachten, klassenassistenten en onderwijsassistenten in het basisonderwijs Binnen een groep heeft u te maken met leerlingen met verschillende (bijzondere) onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met ADHD, autisme, leerproblemen of leerlingen die faalangstig zijn. Tijdens deze basismodule krijgt u handvatten voor het opzetten van een groepsen schoolaanpak, waarbij u recht doet aan individuele verschillen tussen leerlingen. De volgende onderwerpen komen aan bod: Kijken naar gedrag van leerlingen Onderwijsbehoeften: wat heeft deze leerling nodig in de klas? Handelingsgericht werken Gesprekken met leerlingen Passend lesmodel, Wijzer Onderwijs en Onderwijscontinuüm U kunt hiermee binnen uw school direct aan de slag! Wat u nog meer moet weten Na het volgen van de basismodule kunt u nog kiezen voor één of meerdere verdiepingsmodules. Verdiepingsmodules zijn: Module Aandachtstekort- en gedragsstoornissen PO Module Angst PO Module Hechtingsproblemen PO Wat u nog meer moet weten De module wordt afgesloten met een certificaat van deelname. 1 bijeenkomst van 3 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20 Woensdagmiddag 5 februari 2014 van uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon dhr. Harry Kelderman, CED groep Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

49 43. OGW / ICT Rekenen Directies, rekencoördinatoren, ICT-coördinatoren en leraren basisonderwijs (groep 3 t/m 8) Veel scholen hebben een goed draaiend netwerk op school en (dure) licenties voor oefensoftware. Het gebruik is vaak niet structureel (genoeg). Daarnaast zien we een ontwikkeling met tablets en de mogelijkheid thuis te oefenen. In deze bijeenkomst geven we u een advies om ICT structureler in te zetten in het rekenonderwijs waardoor de opbrengsten aantoonbaar zullen verbeteren. We zullen hierbij ook ingaan op Educatieve apps voor Android en ipads. U gaat in ieder geval naar huis met een inventarisatiemodel en een implementatiemodel. Ook heeft u een idee welke educatieve rekenapps ingezet kunnen worden. Wat u verder nog moet weten deze bijeenkomst kunt u zelf aan de slag om ICT structureler in te zetten in het rekenonderwijs. U kunt dat geheel op eigen kracht, maar wij geven ook tips op welke manier u daarbij ondersteuning kunt inkopen. U ontvangt een bewijs van deelname. Een bijeenkomst van 1 ½ uur Groepsgrootte Minimaal tien en maximaal onbeperkt Datum Maandagavond 25 november van uur uur Locatie Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 55, 00 per persoon. Overige kosten 17,50 Hiervoor ontvangt u ook een licentie voor 6 maanden voor max. 5 leerlingen op de Rekentuin via MHR. dhr. Robert Pastoor, MHR Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

50 44. Filosoferen in pedagogische organisaties: Socratisch gesprek voeren Leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren, schoolleiders, directeuren en bestuurders kunnen individueel of in teamverband deelnemen aan een socratisch gesprek. Waar gaat het over? Dit filosofische gesprek is gericht op een fundamentele vraag op het gebied van opvoeding en onderwijs, die de deelnemers zelf in gezamenlijkheid kiezen. Het feit dat de uitgangsvraag voor het gesprek door de groep zelf wordt gekozen, kan een reden zijn om als team apart voor deze cursus in te schrijven. Filosofie en pedagogiek zijn van oudsher met elkaar verstrengeld. Ongeveer alle grote filosofen hebben wel nagedacht over opvoeding en onderwijs. Pedagogen hebben zich niet zelden door hen laten inspireren. En de grote pedagogen hebben vaak belangrijke filosofische denkbeelden toegevoegd. Of soms waren die pedagogen zelf filosofen en vice versa. Hoe het ook zij, filosofie valt niet weg te denken uit iedere vorm van pedagogiek, die zichzelf serieus neemt. Filosofie is de liefde tot wijsheid en dat is wat er bij uitstek nodig is in opvoeding en onderwijs. Dus durf te denken! Of ook: durf op radicaal kritische wijze te reflecteren over fundamentele vragen, om daarmee te werken aan meer verbondenheid. Het voeren van een socratisch gesprek is daar zonder meer een geschikte werkvorm voor. Dat gebeurt op een filosofisch verantwoorde, systematische en methodische manier. Als inspiratiebron voor de manier van gespreksvoering geldt het zandlopermodel van Kessels (1997). Wat u verder nog moet weten Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool Utrecht koestert de verstrengeling van filosofie en pedagogiek. Want, zoals de pedagoog Jan Ligthart ( ) ooit zei: Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. En de laatste twee groeien waar de eerste heerst. En dat geldt even zo goed voor filosofie. Om die reden verzorgt het instituut activiteiten op het gebied van filosofie in pedagogische organisaties. Die ondersteuning is mogelijk in alle pedagogische werkvelden, te weten: onderwijs, zorg en welzijn. Daarbij valt te denken aan allerlei filosofische activiteiten en werkvormen die te maken hebben met zingeving en ethiek, visievorming, organisatieverandering, samenwerken en leren in organisaties. Maar het bieden van maatwerk in gesprek met betrokkenen van de organisaties is een vanzelfsprekendheid. Mede om die reden kunnen bij het voeren van het socratisch gesprek de deelnemers zelf een gezamenlijke uitgangsvraag kiezen. Certificaat De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname. 1 bijeenkomst van 3 uur en enige voorbereidende literatuur (indien gewenst kan een vervolg bijeenkomst worden overeengekomen) Groepsgrootte Minimaal 6 en maximaal januari 2014 van uur uur. Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per deelnemer dhr. Nico de Vos, professioneel filosoof op het gebied van opvoeding en onderwijs Hogeschool Utrecht Instituut voor Ecologische Pedagogiek Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

51 45. Somplextra Leraren groep 6-7-8, plusleraren, intern begeleiders, die begaafde leerlingen willen uitdagen op het gebied van rekenen/wiskunde. Er is grote behoefte aan uitdagend materiaal op het gebied van rekenen/wiskunde voor begaafde leerlingen in de bovenbouw. Somplextra komt aan deze vraag tegemoet. In projecten als 'symmetrie' en 'perspectief' ontmoeten de kinderen wiskunde en kunst in onderlinge samenhang. De computer daagt hen uit er 'wiskunst' van te maken. De creativiteit van de leerlingen wordt gebruikt om de nieuwsgierigheid naar de achterliggende wiskundige wereld te prikkelen en de stap te maken naar abstracties. Misschien hebt u zelf ook vragen als u gaat werken met Somplextra. Moet u zelf goed zijn in rekenen/wiskunde om de leerling te kunnen begeleiden? Kunt u Somplextra naast de methode gebruiken? Somplextra kan worden ingezet tijdens de verrijking in de bovenbouw, maar ook in plusklassen. Wat u nog meer moet weten De cursus kent de volgende opbouw: Bijeenkomst 1: Bepalen van de doelgroep en hun leerbehoeften. Verkennen van de randvoorwaarden voor verrijkingsonderwijs. Verkennen van Somplextra De kenmerken van verrijkingsonderwijs. Systematische begeleiding van de leerlingen Formuleren van plan van aanpak. Bijeenkomst 2: Evalueren van voorliggende periode. Aandacht voor beoordeling en evaluatie met leerlingen. Desgewenst; werken aan een leerling-portfolio De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname Twee bijeenkomsten van 2 ½ uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20 Maandag 3 en 17 maart 2014 van uur uur Locatie Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 160,00 per persoon Overige kosten 17,50 Hiervoor ontvangt u ook een proefpakket Somplextra, via MHR. De kosten voor de mappen van Somplextra (Compleet 500,- ) zijn niet in de cursusprijs opgenomen. mw. Marijke Schekkerman of mw. drs. Greetje van Dijk, MHR. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

52 46. Taal van de pedagoog Taal is niet zo moeilijk of toch wel? Vergroot je kracht als pedagoog met het gereedschap van taal. Leerkrachten en intern begeleiders die krachtiger willen communiceren door een breder inzicht in de werking van taal. Waar gaat het over? Taal speelt een sleutelrol in het dagelijks leven. Dat geldt voor ouders, kinderen, collega s en dus ook voor leerkrachten en pedagogen. Spreken, luisteren alle dialoog bestaat uit een voortdurende stroom van betekenissen. Betekenissen in taal zitten boven en onder de waterlijn. Om zicht te krijgen op die betekenissen is kennis over de werking van taal essentieel. Met die kennis zijn we mogelijk in staat de betekenissen onder de waterlijn op te merken en vertalen naar het eigen pedagogisch handelen. Taal en pedagogiek - het is een invloedrijke combinatie. Door aandacht te schenken aan het woordgebruik, relaties in de taal en opbouw van de tekst worden andere soms veelzeggende betekenissen blootgelegd. Onderdelen die aan de orde komen zijn o.a.: analyseren van oudergesprekken; pedagogiek en televisie; nadere beschouwing van de eigen praktijk; taal in schooldocumenten; praktische handvatten om schriftelijk en mondeling taalgebruik te versterken. Wat u verder nog moet weten Aandacht voor de taal en pedagogisch taalgebruik leidt u binnen in een nieuwe wereld. Ook in die wereld wordt een eigen jargon gehanteerd. Het is de bedoeling om een verbinding te leggen tussen de uitgangspunten van taal en de pedagogische taal in de alledaagse praktijk. De training krijgt vorm in een aantal mini workshops. Vanuit verschillende invalshoeken worden aspecten van taal belicht zoals die worden aangetroffen in de pedagogische praktijk en in het dagelijks leven. Het gaat niet alleen om kennis en kunde, maar ook om het eigen begrip en gebruik van taal te versterken. In de training wordt gebruikgemaakt van het boek van de docent. Diploma/certificaat De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid.. 2 bijeenkomsten van 3 uur met een tussentijdse huiswerkopdracht. Groepsgrootte Minimaal 10 en Maximaal 15 deelnemers Dinsdagavond 7 en 21 januari van uur uur 225,00 per persoon inclusief het boek: Lagerweij, B. (2011). Daar zit meer achter.. Theoretische en methodologische uitgangspunten van [kritische] discoursanalyse. Utrecht: Agiel. Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel dhr. Ben Lagerweij Hogeschool Utrecht Instituut voor Ecologische Pedagogiek Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

53 47. Teach like a champion basismodule PO Leerkrachten PO De cursus Teach like a Champion is gebaseerd op het gelijknamige boek van Doug Lemov dat door de CED-Groep vertaald is voor de Nederlandse onderwijsmarkt. In de basiscursus worden de belangrijkste basistechnieken uit Teach Like a Champion behandeld. Deze technieken hebben te maken met het neerzetten van een sterke gedragscultuur, hoge verwachtingen hebben van leerlingen en het genereren van een grote mate van betrokkenheid van leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden, simulatieactiviteiten en reflectieopdrachten. Dit wordt ondersteund door voorbeelden uit de Nederlandse en Amerikaanse onderwijspraktijk. Er ligt een sterke nadruk op leerkrachtvaardigheden in relatie tot opbrengstgericht en resultaatgericht werken. Cursusinhoud Tijdens de cursus komen o.a. aan bod: Basistechnieken t.a.v. het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas: o.a. 100 Procent, VLORK en Overwicht; Basistechnieken 'Hoge verwachtingen hebben van leerlingen': o.a. Goed is Goed, Weet niet geldt niet en De formulering telt; Basistechnieken t.a.v. leerlingen betrokken en geactiveerd houden tijdens de lessen; o.a. de P-factor en Positief inkleden; Teachtechnieken in relatie tot lesmodellen en opbrengstgericht werken. Wat u nog meer moet weten Meer informatie over Teach Like a Champion is te vinden op de website Bij de opdrachten behoort het bestuderen van de literatuur. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende de cursus twee maal video-opnamen maken van lessen waarin zij gebruik maken van Teach-technieken. Het is van belang dat er gebruik gemaakt wordt van toestemmingverklaringen van ouders. Voorbeelden hiervan kunt u bij de cursusleiding vragen. De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid en voldoende beoordeling van de opdrachten. 4 bijeenkomst van 2,5 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 16 Maandagavond 23 september, 7 en 14 oktober en 4 november 2013 van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon inclusief boek. mw. Rianda Heintz, CED groep. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

54 48. Tien stappen om een ontwikkelingsperspectief op te stellen Leerkrachten en IB-ers Waar gaat het om? U wilt datagestuurd en opbrengstgericht passend onderwijs aan alle leerlingen geven. Een deel van uw leerlingen heeft een eigen ontwikkelingsperspectief. Doorloop dan deze tien stappen voor de hoogste opbrengst: Lange termijn 1. Stel het leerrendement per vakgebied vast 2. Bepaal de uitstroombestemming 3. Kies de leerlijn Korte termijn: 4. Bepaal de planperiode 5. Leid de doelen af uit de leerlijn 6. Benoem de onderwijsbehoeften 7. Stel de methodiek vast 8. Bedenk de organisatie 9. Voer het plan uit Lange termijn: 10. Evalueer en monitor (stap 1 en verder) Wat leert u? U krijgt voorlichting over de tien stappen om ontwikkelingsperspectieven op te stellen. In de cursus Werken met leerlijnen wordt hier dieper op ingegaan. Wat u nog meer moet weten De bijeenkomst wordt afgesloten met een certificaat van deelname.. 1 bijeenkomst van 3 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20 personen Dinsdagavond 10 december 2013 van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon dhr. Harry Kelderman, CED groep. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

55 49. Wat werkt in de rekenles Rekencoördinatoren en leraren basisonderwijs die belangstelling hebben om hun rekenlessen met wetenschappelijke inzichten te verbeteren. Robert Marzano heeft door middel van een meta-onderzoek negen didactische strategieën vastgesteld waarvan bewezen is dat die een positief effect op de opbrengsten hebben. Wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk goed, maar wat betekent dat voor de praktijk. Hoe kan ik een les verbeteren met die nieuwe inzichten en gedachten? Daarover gaat deze workshop. Wat u verder nog moet weten Uw eigen methode is uitgangspunt van deze workshop. U neemt een leerlingenboek en de handleiding mee van een les die over enkele weken aan de beurt is. Met die les gaan we aan de slag. Het ligt in de bedoeling dat u die les dan ook later écht gaat geven. De bijeenkomst wordt afgesloten met een bewijs van deelname Groepsgrootte Locatie Een bijeenkomst van 2 ½ uur Minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers woensdagmiddag 19 maart van uur uur Dr Hiemstralaan KK Gorinchem 100,00 inclusief materiaal dhr. Robert Pastoor, MHR. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

56 50. Werken met leerlijnen Leerkrachten (groep 5 t/m 8) en IB-ers Waar gaat het om? In deze training staan doelen en leerlijnen centraal. We ondersteunen leerkrachten in het leren formuleren van leerdoelen voor kinderen en het uitzetten van een leerlijn voor alle kinderen in de groep. Op deze wijze ondersteunen we het effectief leren en het welbevinden van kinderen. We dragen bij aan afstemmen van inhouden op wat kinderen nodig hebben voor hun volgende stap in hun ontwikkeling. We ondersteunen leerkrachten in het hanteren van de methode als een richtsnoer voor hun handelen. We formuleren een ontwikkelingsperspectief voor die kinderen waarvoor het behalen van de groepsdoelen geen realistisch perspectief is. Wat leert u? Heldere doelen formuleren voor alle kinderen in uw klas. Uitzetten van deze doelen in een leerlijn voor het gekozen vakgebied passend bij onderwijsbehoeften van kinderen. Gebruik van relevante bronnen op internet en de meest gebruikte methoden om te komen tot concrete doelen, leerlijnen, een ontwikkelingsperspectief. Uitzetten van een eigen leerlijn voor een individuele leerling/ kleine groep leerlingen waar de groepsdoelen niet langer het perspectief zijn. Wat u nog meer moet weten De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname bij minimaal 80% aanwezigheid. 4 bijeenkomsten van 3 uur met praktijkopdrachten tussen de bijeenkomsten. Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 20 personen Maandagavond 18 en 25 november, 9 december 2013 en 13 januari 2014 van uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem Tel ,00 per persoon dhr. Harry Kelderman, CED groep. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

57 51. Handelingsgericht Communiceren met Ouders! Leerkrachten en ouders hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind! Leerkrachten/gedragstrainers/RT ers/ib ers/orthopedagogen in het BAO, SBO en VO. De cursus is bedoeld om handelingsgericht te communiceren met ouders, te leren waar je op kunt letten en daar je voordeel mee te doen in je onderwijspraktijk. Daarbij worden een aantal handvatten en technieken aangereikt om effectiever te communiceren en meer te begrijpen van wat ouders zeggen, doen en nodig hebben. Ouders worden soms als assertief, kritisch en mondig ervaren. Zij willen invloed hebben op wat jij als onderwijsprofessional bijdraagt aan de ontwikkeling van hun kind. Dit vraagt van jou dat je je onderwijskundige vaardigheden én communicatieve vaardigheden volledig inzet. In de praktijk blijkt dat dat niet altijd lukt, terwijl je toch voldoende expertise bezit. Inhoud van deze cursus visie op de rol van de ouders binnen de school; verschil ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid; de veranderende rol van de ouders/partnerschap/verschillende typen ouders; dynamische driehoek ouder-kind-school; bewustzijn van loyaliteitprocessen; algemene en specifieke HGW-richtlijnen; het tienminutengesprek / het probleemverkennende gesprek; moeizaam verlopende oudergesprekken. Er is veel aandacht voor het daadwerkelijk oefenen met technieken. Overige werkvormen: energizers, gebruik van videobeelden, dialoog. Vanuit diverse theorieën en visies wordt m.b.v. herkenbare casuïstiek geoefend. Veel oefeningen en zijn in de praktijk te gebruiken. U kunt er direct mee aan de slag! Wat u verder nog moet weten De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten, waarbij in de eerste bijeenkomst de basistechniek van handelingsgerichte oudergesprekken centraal staat. Tijdens de tweede bijeenkomst vindt verdieping plaats. Deelname aan beide bijeenkomsten wordt verplicht gesteld. Diploma/certificaat De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname. 2 bijeenkomsten van 3 uur. Groepsgrootte minimaal 10 deelnemers 18 september en 16 oktober 2013 van uur. 225,00 per deelnemer. Locatie De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem. Tel en mw. Alie Bootsma, gedrags/communicatietrainer en mw. drs. Katinka Bouman orthopedagoog/ communicatietrainer, OPDC Citadel. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

58 52. Observeren Onderwijzen bestaat voor een groot deel uit het kijken naar leerlingen. Voor IB ers bestaat hun werk voor een deel uit het kijken naar collega s in interactie met leerlingen. En ook voor directeuren is het een belangrijk onderdeel van hun werk te kijken naar het (onderwijskundig) functioneren van hun medewerkers. Observeren is waardevol voor onderwijsprofessionals! Veel onderwijskundig handelen is gebaseerd op observaties. Meestal vinden deze nietsystematisch plaats. Pas op het moment dat iets niet naar wens verloopt wordt een observatie planmatig ingezet. Naast het observeren besteden we in de cursus ook aandacht aan het vervolg: registreren, interpreteren en rapporteren. Dit zijn de stappen die nodig zijn om, waar nodig, aangepast te handelen. Observeren als noodzakelijke stap in het afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Doel van de cursus is dat de deelnemer: zich meer bewust wordt van de waarde van observaties; op een zinvolle wijze verschillende methoden en instrumenten kan inzetten; de eigen vaardigheid in het observeren vergroot. Wat u verder nog moet weten? Theorie en praktijk gaan in deze cursus hand in hand. Het is de bedoeling dat u in de groep met verschillende instrumenten aan de slag gaat. U krijgt deze instrumenten tijdens de cursus aangereikt. Er is tijdens de cursus de ruimte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Diploma/certificaat De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid en voldoende beoordeling van de opdrachten. 4 bijeenkomsten van 2,5 uur en huiswerkopdrachten. Groepsgrootte minimaal 8, maximaal 16 deelnemers. maandag 7 oktober, 4 november, 18 november en 9 december van uur. Locatie De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem. Tel ,00 per deelnemer. dhr. Ton Lenting, orthopedagoog, GZ-psycholoog, management consultant. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

59 53. Professionalisering van de leerkracht Leerkrachten in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs die graag vanuit zelfinzicht en zelfkennis willen handelen naar kinderen/ jongeren toe en daarmee een nog meer ontwikkelde professionele werkhouding kunnen aannemen. Door middel van een sterkte/zwakte analyse die gemaakt wordt d.m.v. o.a. de Roos van Leary, krijgt de leerkracht zelfinzicht en zelfkennis over kwaliteiten en valkuilen van hun eigen persoonlijkheid. Door deze in kaart te brengen en de kwaliteiten en valkuilen te koppelen aan leerlingen waarmee je de bekende ` klik` hebt of juist niet, en uitwerking van karaktereigenschappen van deze leerlingen, ontwikkel je een professionele houding in reageren en handelen naar soms ` probleem` leerlingen. Wat u verder nog moet weten Theorie en praktijk gaan hand in hand in deze cursus. U gaat in de groep met verschillende analyse instrumenten, die u tijdens de cursus krijgt aangereikt, individueel en met elkaar aan de slag. We gaan via casussen die uzelf inbrengt in kaart brengen wat uw kwaliteiten zijn en wat uw valkuilen. Daarnaast gaat u trainen in het professioneel reageren en handelen. Tussen de cursus door kunt u het geleerde toepassen in uw klas. U krijgt een op maat gemaakte handleiding over uzelf. Diploma/certificaat De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname, deze krijgt u met minimale aanwezigheid van 80 procent. Drie bijeenkomsten van 2 uur Groepsgrootte Minimaal 10 en maximaal 15 Woensdagmiddag 19 maart, 2 en 16 april 2014 van uur uur Locatie Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem 60,00 per persoon mw. Lisette Nelemans Drama/speltherapeut, kiescoach, cogmedcoach, rouwtherapeut. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

60 54. Beter leren door krachtige feedback Iedereen die met leerlingen werkt: leerkrachten, klassen- of onderwijsassistenten, leerkrachtondersteuners, RT ers, tutoren, etc. Pak je werkboek. Op bladzijde 11 en 12 staan opdracht 2, 3 en 4. Als je klaar bent met het maken van deze opdrachten, leg je je schrift op de kast. Daarna pak je een boek om te lezen. De leerlingen weten wat ze moeten doen. Ze werken zelfstandig. De leerkracht is beschikbaar bij vragen. Toch kan deze leerkracht ervoor zorgen dat de prestaties van al zijn/haar leerlingen door zijn/haar toedoen verbeteren Een krachtig middel hiertoe is het geven van feedback. Maar hoe ziet effectieve feedback er eigenlijk uit? Welke feedback zorgt ervoor dat leerlingen optimaal leren? Deelnemers aan deze cursus zijn straks in staat om leerlingen te voorzien van effectieve feedback, waardoor het leereffect van het schoolse aanbod toeneemt! Wat u verder nog moet weten? Tijdens een praktische en interactieve mini-training ontwikkel je vaardigheden waarmee jij leerlingen beter kunt laten profiteren van feedback. Jouw feedback leidt tot betere leerprestaties van je leerlingen! Aan de orde komen: het belang van feedback als middel om leerprestaties te verbeteren; kennis van verschillende vormen van feedback; kennis van kenmerken van effectieve feedback; praktische toepassing van feedback in de klas; en uiteraard het opdoen van vaardigheden in het geven van effectieve feedback. Theorie wordt gebruikt als achtergrond; de nadruk ligt op het praktisch opdoen van vaardigheden! Na de eerste bijeenkomst ga je in je werk aan de slag met het geleerde. Tijdens de tweede en derde bijeenkomst verdiep je je vaardigheden o.a. door het leren van en met elkaar. Je persoonlijke leervragen zijn hierbij het uitgangspunt. Diploma/certificaat Nee. 3 bijeenkomsten van 2 uur. Groepsgrootte 8 tot 10 deelnemers. Dinsdagavond 14,11 februari en 4 maart 2014 van uur uur. Locatie De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem. Tel ,00 per deelnemer. mw. Yanick Heijnders, Msc., orthopedagoog, of mw. drs. Margreet Scherpenisse, schoolpsycholoog OPDC Citadel. Uit de praktijk: Het was duidelijk en leerzaam en ook nog gezellig met elkaar. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

61 55. Bouwen aan een prettige groep Leerkrachten. Je prettig en veilig voelen op school is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen. Dit ontstaat als de leerlingen met elkaar een positieve, samenhangende groep vormen. De leerkracht en de leerlingen voelen zich medeverantwoordelijk voor de groep, hebben respect voor elkaar en zijn bereid om samen te werken. Dit brengt rust en een prettige sfeer, die een goede basis is om op een effectieve manier onderwijs te geven. Vanzelfsprekend biedt dit grotere kansen voor leerlingen om zichzelf te ontwikkelen; in het leren en als persoon! De leerkracht heeft zicht op het proces van groepsvorming en heeft kennis van effectief leerkrachtgedrag om de groepsvorming te begeleiden, zodat een positieve groep kan ontstaan. Twee momenten in het schooljaar lenen zich bij uitstek voor het bouwen aan een positieve groep: na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Wat u verder nog moet weten? In een training van 3 keer 2 uur krijg je naast theorie over groepsvorming, handvatten hoe jij als leerkracht het groepsproces kan begeleiden, zodat een positieve groep kan ontstaan. Je leert welk leerkrachtgedrag op welk moment bijdraagt aan positieve groepsvorming. Je krijgt handige tools en ideeën aangereikt die direct toepasbaar zijn in de klas. Evaluatie en bijsturing van het groepsproces krijgen hierbij nadrukkelijk de aandacht in de tweede en derde bijeenkomst. Diploma/certificaat Nee. 3 bijeenkomsten van 2 uur. Groepsgrootte minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers. Dinsdagavond 10 september, 8 oktober en 5 november van uur uur Locatie De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem. Tel ,00 per deelnemer. en mw. drs. Margreet Scherpenisse, schoolpsycholoog, of mw. Carola Klop, MSc., orthopedagoog, OPDC Citadel. Uit de praktijk: Compacte maar ook inhoudsvolle cursus die qua timing geweldig past! Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

62 56. Denkstimulerende gespreksmethodieken Leerkrachten uit het primair onderwijs. In het onderwijs worden veel gesprekken met kinderen gevoerd. Dit gebeurt om de taalontwikkeling te stimuleren, kennis over te dragen of het kind aan te zetten tot denken. In de onder- en bovenbouw van het regulier onderwijs zijn veel leerlingen onvoldoende in staat hun ervaringen door middel van taal te structureren. Marion Blank, Amerikaans orthopedagoog, heeft een methode ontwikkeld om bij deze leerlingen denkvaardigheden te stimuleren, waardoor hun cognitieve vermogens gestimuleerd worden. De kern van de methode vormt het denkgesprek. Gedurende dit gesprek komen verschillende taal-denkvaardigheden aan bod zoals: oorzaak-gevolg redeneren; ontdekken van overeenkomsten en verschillen; bedenken van oplossingen. Tijdens deze training leren leerkrachten hoe ze op een goede manier een denkgesprek kunnen voeren en hoe ze vragen in hun reguliere lessen kunnen integreren. Hierbij is een duidelijke link naar interactief taalonderwijs. Wat u verder nog moet weten? De deelnemer: leert denkgesprekken te voeren met kinderen; wordt zich bewust van eigen interactievaardigheden: Welke vragen stel ik eigenlijk? Aan welke kinderen stel ik welke vragen? Prikkelen mijn vragen genoeg tot nadenken? leert de basisprincipes die nodig zijn om goed met kinderen te praten; leert effectief te reageren op antwoorden van kinderen. Diploma/certificaat De training wordt afgesloten met een certificaat van deelname. 3 bijeenkomsten van 3,5 uur op woensdagmiddag. Groepsgrootte minimaal 8 deelnemers. Datum Woensdagmiddag 9 april en 7 en 21 mei 2014 van uur uur Locatie De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem. Tel ,00 per deelnemer. mw. Irene van der Ven of mw. Wilmy van Hartingsveldt, beiden logopedist OPDC Citadel. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

63 57. Train de Faalangsttrainer: Beter omgaan met Faalangst! Leerkrachten/sova-trainers/RT ers/ib ers/orthopedagogen, die opgeleid willen worden tot faalangsttrainer in het BAO, SBO en VO. De inhoud van de cursus is ook zinvol en praktisch voor groepsleerkrachten die faalangstig gedrag ervaren bij hun leerlingen en hun eigen praktische vaardigheden in de dagelijkse situatie willen vergroten. De cursisten leren effectief en verantwoord een training te geven aan groepjes leerlingen met faalangst. Inhoud van de cursus: werken vanuit de contextuele visie; theorie en achtergronden van faalangst; observeren, signaleren en diagnosticeren; begeleidersvaardigheden, o.a. het uitvoeren van een geleide nabespreking; het geven van ontspannings- en ademhalingsoefeningen; gebruik van het G-denken met Helpende gedachten; oplossingsgerichte gespreksvoering; het werken met symbolen en ankers; organisatie op school; evaluatie en verslaglegging. Praktijkopdrachten worden vanuit diverse trainingsprogramma's geoefend. Elke deelnemer begeleidt als trainer oefeningen met de cursusgroep. De meeste oefeningen zijn hiernaast ook direct klassikaal te gebruiken. Wat u verder nog moet weten? De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten voor cursisten die de opleiding tot sova-trainer hebben gevolgd en 6 bijeenkomsten voor cursisten die voor het eerst als trainer aan de slag gaan. Tijd per bijeenkomst: 2½ uur. Deelname aan alle bijeenkomsten wordt verplicht gesteld. Na enkele maanden wordt een terugkomles aangeboden. Na afloop van de cursus worden de deelnemers in staat geacht om in de werksituatie faalangsttrainingen te geven aan groepen kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Veel oefeningen zijn tevens klassikaal te gebruiken. U kunt er direct mee aan de slag! Diploma/certificaat De cursus wordt afgesloten met een certificaat van deelname, bij minimaal 80% aanwezigheid en uitvoering van de opdrachten. 5 of 6 bijeenkomsten van 2½ uur. Groepsgrootte minimaal 10 deelnemers 11 en 25 september, 9 en 30 oktober, 13 en 27 november, steeds van uur. 495,00 per deelnemer voor 5 bijeenkomsten; 575,00 per deelnemer voor 6 bijeenkomsten. Locatie De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem. Tel en mw. Alie Bootsma, gedragstrainer, en mw. drs. Katinka Bouman, orthopedagoog/gedragstrainer, OPDC Citadel. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

64 58. Vroeg signalering kindermishandeling Leerkrachten, intern begeleiders op basisscholen en middelbare scholen. Het is belangrijk om goed te signaleren en weten hoe te handelen mocht het op uw pad komen als leerkracht. De stappen die bij de meldcode van 1 januari 2013 horen. Deze stappen krijgt u uitgereikt op papier. Het waarnemen van signalen van verwaarlozing, mishandeling en misbruik. U gaat getraind worden in het objectief waarnemen van signalen. Daarnaast krijgt u gesprekstechnieken hoe u het gesprek met ouders aangaat bij een vermoeden van kindermishandeling. Wat u verder nog moet weten Theorie en praktijk gaan hand in hand bij deze cursus. U krijgt het afwisselend aangeboden maar de nadruk zal veelal liggen op de praktijk. (waarnemen en gesprekstechnieken) Diploma/certificaat U krijgt een certificaat van deelname, bij minimale aanwezigheid van 80 procent. Cursus omvang Groepsgrootte Tijd Locatie Drie keer 3 uur Minimaal 10 en maximaal 15 personen Maandagavond 6 en 20 januari en dinsdagavond 4 februari uur uur Dr. Hiemstralaan KK Gorinchem 90,00 per persoon mw. Lisette Nelemans Drama/speltherapeut, kiescoach, cogmedcoach, rouwtherapeut. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

65 59. Workshop: Wat werkt in de klas Leerkrachten, RT ers, IB ers en directies van het primair onderwijs. Het onderwijs is van oudsher een branche waar de professionals sterk activiteitengericht zijn. Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw is er meer aandacht gekomen voor de kwaliteit en de opbrengsten. Nu in het tweede decennium lijkt er alleen nog maar aandacht te zijn voor opbrengsten. De vraag is dan hoe we die opbrengsten kunnen realiseren. Hoe komen we nu eigenlijk van activity based to results driven? Daarvoor bestaan in algemene zin twee benaderingswijzen. De eerste is die van het implementeren van bewezen werkzame interventies. Uit review studies worden werkzame bestanddelen gedestilleerd en we proberen deze ook in onze eigen scholen in te voeren. De tweede manier is om zelf onderzoek te doen in de eigen lespraktijk en daarvan te leren. Wat u verder nog moet weten De deelnemers maken kennis met: de review studie van Robert Marzano; de review studie van John Hattie; de mogelijkheden van actie onderzoek; de voor- en nadelen van de verschillende benaderingswijzen vanuit veranderkundig perspectief. Wellicht krijgen de deelnemers behoefte om na deze workshop in teamverband verder na te denken over het realiseren van gewenste opbrengsten en de wijze waarop. Diploma/certificaat Nee. 1 bijeenkomst van 2,5 uur. Groepsgrootte minimaal 10 en maximaal 20 deelnemers. Datum woensdagmiddag 6 november 2013 van uur. Locatie De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem. Tel ,00 per deelnemer. en dhr. Ton Lenting, orthopedagoog, GZ-psycholoog, management consultant. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

66 60. Workshop Kennismaken met woordenschatdidactiek volgens de viertakt Leerkrachten, RT ers, IB ers en directies van het primair onderwijs. Woorden zijn de bouwstenen van de taal, waardoor kinderen in staat zijn te communiceren. Een goede woordenschat heeft een nauwe relatie met sociaal-emotioneel welbevinden en de cognitieve ontwikkeling. Een grotere woordenschat leidt tot betere schoolprestaties. Er is steeds meer bekend over de belangrijke relatie tussen woordenschat, vlot technisch lezen en begrijpend lezen. De woordenschat van kinderen kun je systematisch opbouwen. De aanpak van Met Woorden in de Weer, ontwikkeld door Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft maakt dit mogelijk. Deze is gebaseerd op de viertakt. De aanpak leert je hoe je woorden bewust selecteert en ze semantiseert (uitlegt). Door deze woorden, die zichtbaar zijn in de klas, duurzaam in te slijpen (consolideren) en als laatste stap deze te controleren, is het mogelijk om de woordenschat van kinderen systematisch en creatief succesvol uit te breiden. Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces! Deze workshop is bedoeld om een eerste kennismaking te krijgen met de aanpak volgens de viertakt, maar het is zeker dat u de volgende dag anders naar uw lesstof kijkt en bewuster omgaat met onbekende woorden! Wat u verder nog moet weten De deelnemers maken kennis met: de uitgangspunten van deze effectieve en gestructureerde woordenschatdidactiek; de wijze waarop woorden en begrippen in een logisch verband en een functionele context aangeboden kunnen worden; de manier waarop woordclusters visueel worden weergegeven; de wijze van consolideren en controleren. De deelnemers krijgen inzicht in het traject en de inhoud van de Training woordenschatdidactiek volgens de viertakt op teamniveau: training, klassenbezoeken, coaching, implementatie en borging. Diploma/certificaat Nee. 1 bijeenkomst van 2,5 uur. Groepsgrootte minimaal 7 en maximaal 15 deelnemers. Datum woensdagmiddag 25 september 2013 van uur. Locatie De Rotonde, Dr. Hiemstralaan 85, 4205 KK Gorinchem. Tel ,00 per deelnemer. en mw. Irene van der Ven of mw. Wilmy van Hartingsveldt, beide logopedisten OPDC Citadel. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

67 EDUCATIEVE DINERS Plaats: De Til Breestraat BS Giessenburg Plaats: Merewade College W devriesobbéweg AK Gorinchem Programma: uur Inloop en koffie uur Lezing uur Diner Programma: uur Inloop en koffie uur Diner uur Lezing De kosten zijn: 37,50 p.p. (graag betalende instantie aangeven) Opgeven via mail: Maximaal kunnen 40 belangstellenden deelnemen per diner in de Til en 25 belangstellenden in het Merewade VR. Bij elk diner staat aangegeven op welke plaats het gegeven wordt. Wanneer u een dieet volgt dit gaarne van tevoren opgeven bij bovenstaand adres. Van nog niet alle educatieve diners is alle informatie beschikbaar. De data wel: 8 of 10 oktober of 27 februari of 19 juni 2014 Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk. Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

68 Children s University Datum: dinsdag 28 januari 2014 of donderdag 30 januari 2014 Merewade Vries Robbe te Gorinchem University of fun, a briljant way to get children inspired The Sunday Times Maryse Bolhuis Projectleider CED-Groep Organiseert u activiteiten voor kinderen buiten schooltijd? Én bent u op zoek naar manieren om meer kinderen te bereiken en te inspireren? Of werkt u op een school met kinderen, waarvoor een goed en breed buitenschools aanbod belangrijk is? Dan is de Children s University (CU) iets voor u! Wat is de Children s University? De Children s University is een Engels initiatief voor kinderen tussen de 7 en 14 jaar. Doel van de CU is om kinderen de magie van het leren te laten (her)ontdekken, door buitenschoolse activiteiten. Binnen vijf jaar tijd heeft de CU honderdduizenden Engelse kinderen weten te bereiken en te enthousiasmeren. Werkwijze Centraal in het project staat het Passport to learning, een heel echt paspoort waarin kinderen stempels verzamelen bij de verschillende (geaccrediteerde) activiteiten die ze buiten school doen. Als kinderen minimaal 30 uur aan activiteiten hebben deelgenomen krijgen ze een eerste certificaat, dat in bijzijn van hun familie op een echte universiteit wordt uitgereikt. Relatie met leren in de klas De CU is geen alternatief voor het leren op school, maar er kan wel een relatie gelegd worden naar het leren in de klas. Zo kan, wat er in de klas gedaan wordt, uitgebreid worden met nieuwe interesses en ervaringen. Op deze manier daagt de CU kinderen uit om betere en slimmere leerlingen te worden en zich ook zo te voelen. Onderzoek Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit van Cambridge naar de effecten van de CU heeft o.a. uitgewezen dat de betrokkenheid op het eigen schoolse leren van deze kinderen gestegen is, én dat hun schoolprestaties verbeteren. Tijdens de lezing informeren wij u over de achtergronden, doelen, werkwijze en praktijkervaringen van de CU Meer informatie: Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

69 De vreedzame school Datum: 5 november 2013 Merewade of de Til? Annet Doeschot Schoolbegeleider CED-Groep Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we conflicten goed op? Hoe kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan de gemeenschap waar we deel van uit maken? En staan we wel open voor mensen die anders zijn dan wij? Over De Vreedzame School De Vreedzame School wil leerlingen laten opgroeien tot verantwoordelijke en actieve leden van onze samenleving. De klas en de school zijn oefenplaatsen hiervoor. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, en enkele leerlingen krijgen een opleiding om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid om conflicten in de klas of op het schoolplein op te lossen. Wetenschappelijk bekeken De resultaten van een evaluatieonderzoek naar De Vreedzame School komen voorjaar 2013 beschikbaar. De voorlopige resultaten laten significante verschillen zien tussen het schoolklimaat vóór en na invoering van De Vreedzame School, en wijzen er op dat het programma in de beleving van de scholen inderdaad effectief is. Er treden veranderingen op in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen. Bovendien blijkt het programma in hoge mate te beklijven. Dit evaluatieonderzoek had tevens tot doel het identificeren van factoren die het succes van het programma bevorderen en/of belemmeren. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft De Vreedzame School opgenomen in de bank Effectieve Jeugdinterventies. Tijdens de lezing informeren wij u over de achtergronden, doelen en werkwijze van De Vreedzame School. Meer informatie: Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

70 Werken aan een professionele leercultuur de zone van de productieve ontregeling Datum: dinsdag 15 april of donderdag 17 april 2014 Plaats: Merewade Vries Robbé te Gorinchem Binnen basisschoolorganisaties is het aanpakken van veranderingen een uitdaging. Hoe lerend stelt het team zich op en wat is de taak van de schoolleider hierin? We introduceren een nieuw aspect dat gebruikt kan worden binnen elke denkbare verandering/verandertraject binnen de school; de zone van productieve ontregeling. Dit kan worden toegepast bij elke denkbare verandering binnen de school, in het leren op teamniveau en individueel niveau binnen een professionele leergemeenschap. Digitaal burgerschap bijvoorbeeld, is een vernieuwingsvraag die anno 2013 op scholen afkomt en waar je als school iets mee moet. Het verbieden van mobiels of tablets; kan dat nog? Dé uitdaging is hoe je pedagogisch/didactisch inspeelt op deze verandering. Het vraagt vaardigheden en kennis van individuele leraren maar vraagt ook om beleid op schoolniveau. In een lezing zetten we uiteen wat digitaal burgerschap inhoudt en gebruiken dit vernieuwingsonderwerp om het leren van leraren duidelijk te maken en de rol van coaching door schoolleiders. We oefenen in de zone van ontregeling met de zogenoemde Voice Dialogue methode om te zien wat er aan weerstand tegen vernieuwing kan worden weggenomen door de persoon in kwestie te bevragen op de valkuilen en ervaren dilemma s. Een unieke samenwerking tussen Centraal Nederland en de Christelijke Hogeschool Ede! Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

71 OPLEIDINGEN I. Opleiding digipabo voor onderwijsassistenten Onderwijsassistenten die de ambitie hebben om leerkracht basisonderwijs te worden. Het doel van deze opleiding is om onderwijsassistenten via de digitale weg de pabo te laten volgen. De Regio Academie biedt extra ondersteuning hierbij. Tijdens tweewekelijkse (verplichte) bijeenkomsten worden de studenten voorbereid op de taal- en rekentoets. Ook worden er allerlei studie- en praktijkopdrachten besproken. De studenten werken op deze momenten ook in leerteams aan groepsopdrachten. De begeleider van de Regio Academie bezoekt de studenten twee keer per jaar op de stageplek. Wat u verder nog moet weten De digitale pabo wordt gevolgd via de Hogeschool INHolland. De mentor van INHolland en de begeleider van de Regio Academie hebben regelmatig contact over de ontwikkeling van de studenten. Studenten die zich aanmelden voor de digipabo krijgen eerst een intake gesprek met de docent van het SWV. Dan wordt besloten of de deelnemer ook daadwerkelijk aan het traject mee mag doen. De DIGi Pabo heeft zich verbonden aan een schoolproject in The Gambia. De studenten nemen deel aan dit project. De vrijwilligers uren vanuit de opleiding worden hiervoor gebruikt. Diploma Na het succesvol afsluiten van de 4 leerjaren ontvangt men van INHolland het pabo-diploma. U kunt informatie inwinnen bij Jeroen van der Jagt Elsemieke Leijh De bijeenkomsten van de Regio Academie zijn om de week op donderdag van uur. De studenten zijn gedurende 1 dag per week op hun stageschool actief en kunnen de rest van de week genoeg tijd vrij maken voor de studietaken. Groepsgrootte De opleiding gaat door bij 10 deelnemers, maximaal 20. Een keer in de twee weken op de donderdagmiddag. Locatie Dr. Hiemstralaan 85, 4205KK Gorinchem, tel ,00 per persoon exclusief boekengeld. dhr. Jeroen van der Jagt, ECR Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

72 II. Regioacademie Master Special Educational Needs Passend Onderwijs en Zorg Leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren e.a.) die zich willen specialiseren in sociaalemotionele ontwikkeling, gedrag en de interactie tussen het kind en de pedagogisch werkende professionals in een onderwijsomgeving. Uw onderwijsomgeving, want uw werkpraktijk is uitgangspunt van uw opleiding. Waar gaat het over? U werkt in een zich snel en dynamisch ontwikkeld beroep. Dat ervaart u elke dag weer. Passend onderwijs brengt u en uw collega s daarin veel uitdagingen die om groeiend vakmanschap vragen. U bent professional en u wilt zich verder bekwamen en zo toegerust blijven voor uw vak. Samen met de Regioacademie ontwikkelden we een aanbod dat u praktisch gereedschap geeft om nog beter met onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van passend onderwijs om te kunnen gaan. Uw werkpraktijk en deze opleiding zijn zo nauw verbonden met elkaar dat de thema s die aan de orde komen door huidige cursisten van ons, collega s net als u, met hoge evaluaties worden gewaardeerd (maar liefst 8 tot 8,5). U krijgt thema s u in een heel haalbaar studietempo aangeboden; een concreet voorbeeld hoe we dat zouden willen inrichten vanaf augustus 2013 in deze route met specialisatie gedrag: 1. Orthopedagogiek Dit thema vormt de start van de opleiding. Het is bedoeld om u een theoretisch en praktisch kader te bieden voor het traject dat voor u ligt. U bestudeert o.a. thema s als handelingsgericht werken, praktijktoepassingen over de oplossingsgerichte benadering 2. Communicatie: In contact met In uw beroep komt u in contact met vele en diverse gesprekspartners: leerlingen, collega s en ouders. Het kennen en kunnen hanteren van gespreksstructuren en -technieken en het kiezen van de juiste interactiestijl zijn daarbij van belang. 3. Gedragsontwikkeling: belemmeringen en mogelijkheden Voorlopig aanbod De Regioacademie 22 maart

Definitief AANBOD 2013-2014

Definitief AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher

Handelingsgericht Werken. Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Handelingsgericht Werken Onderwijsdag Enschede 20 maart 2012 Maria Bolscher Doelen Kennismaking met de uitgangspunten HGW Reflecteren op uitgangspunten HGW Zicht op de betekenis van HGW op de eigen praktijksituatie

Nadere informatie

Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO

Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO Workshop Gebruik stappenplannen ERWD VO en MBO Conferentie VO-MBO Rondom Rekenen 14 december 2016 Arjan Clijsen Met welke pet op bent u hier? Wie is werkzaam in het voortgezet onderwijs? Wie is werkzaam

Nadere informatie

CURSUSSEN LEERLINGENZORG

CURSUSSEN LEERLINGENZORG CURSUSSEN LEERLINGENZORG De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 1: Matrix Handelingsgericht werken Schoolwide Positive Behavior Support Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor intern begeleiders, rekencoördinatoren en reken specialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ Verlengde instructie nader bekeken Ceciel Borghouts 21 januari 2011 Indeling van de lezing Wat verstaat men onder (verlengde) instructie?

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

DE REGIO-ACADEMIE VOORLOPIG AANBOD

DE REGIO-ACADEMIE VOORLOPIG AANBOD DE REGIO-ACADEMIE VOORLOPIG AANBOD 2015-2016 0 DE REGIO-ACADEMIE VOORLOPIG AANBOD VOORWOORD De Regio-Academie is een samenwerking tussen Samenwerkingsverband Driegang (28.16) en Stichting Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops

Conferentie: 23 mei 2012. Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u. Overzicht workshops Conferentie: 23 mei 2012 Wat levert het op? Opbrengsten van opbrengstgericht werken voor leerlingen, de school en u Overzicht workshops Workshops Workshopleider Organisatie Titel workshop 1. Dr. Margot

Nadere informatie

K e r n v i s i e m e t h o d e

K e r n v i s i e m e t h o d e Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben er dagelijks mee te maken. Leerlingen die na grondige uitleg, extra persoonlijke aandacht en grote inspanningen

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken Handelingsgericht werken HGW en Passend Onderwijs: kansen en belemmeringen? De week van de IB-er 5 november 2012, Zwolle Noëlle Pameijer, school/kinderpsycholoog, SWV Annie M.G. Schmidt 1 Doelen bijdrage

Nadere informatie

Diagnostiek rekenen in de school; hoe pak je dat aan?

Diagnostiek rekenen in de school; hoe pak je dat aan? Welkom Diagnostiek rekenen in de school; hoe pak je dat aan? Presentatie door 11 december 2013 Mariska van der Vliet Aan het einde van de workshop weet/kunt u: rekenproblemen signaleren welke stappen u

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN Voor kinderen met leerproblemen (ook bij dyslexie en dyscalculie) Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een leerling met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling

Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE GEDRAG IN DE KLAS Handvatten voor pedagogisch handelen op groepsniveau en voor de individuele leerling Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

www.masterplandyscalculie.nl

www.masterplandyscalculie.nl In gesprek met... www.masterplandyscalculie.nl Gesprekken Deze waaier is voor zorgcoördinatoren, rekencoördinatoren en rekenspecialisten die gesprekken voeren met en over een student met ernstige rekenwiskunde-problemen.

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw SLO doelen: taal, rekenen en sociaal-emotioneel PO Conferentie,Zwolle Donderdag 3 november 2011 Gäby van der Linde Wat komt

Nadere informatie

Opleiding Kindercoach

Opleiding Kindercoach Opleiding Kindercoach Maak jij het verschil? Sociale - emotionele vaardigheden ADHD / ADD Leer- en gedragsproblemen Hooggevoeligheid Ontwikkelingsfases Kind en zijn omgeving Rouw en verlies Pesten Beelddenkers

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid

Als docent werk je vanuit een positie van autoriteit, als trainer vanuit een positie van gelijkwaardigheid JOUW ROL ALS TRAINER Het klinkt misschien overbodig om het te hebben over de rol die je hebt bij het beïnvloeden van het denken en doen van anderen in groepssituaties. Iedereen weet toch wel wat die rol

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en

In gesprek met ouders. Spel en ontwikkeling! (module 1 en 2) (module 3 en 4) Doel Verkrijgen van inzicht in het belang van spel en Peuters spelender wijs! Een praktische verdiepingscursus voor pedagogisch medewerkers in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven De ontwikkeling van jonge kinderen gaat snel. Ze zijn altijd op ontdekkingstocht

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan.

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan. NIEUWSBRIEF Jaargang 2 April 2013 Voorwoord In dit nummer: - Voorwoord 1 - Kennismaken met 2 - Nieuw Aanbod 3 - Praktijkevaluatie 4 - Vraag het aan 4 Voor u ligt de tweede digitale nieuwsbrief van het

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol. 11 december Henk Logtenberg

Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol. 11 december Henk Logtenberg Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol 11 december Henk Logtenberg Opbrengst 1. Kennis van de rollen en taken van een rekencoach bij het werken met het ERWD- Protocol 2.

Nadere informatie

De ijsberg in de polder. Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen

De ijsberg in de polder. Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen De ijsberg in de polder Uitvoering door Hilde Amse, Francis Meester, Jan van Stralen Inhoud van presentatie Initiatief Organisatie Inhoud Afstemming en evaluatie Resultaten van lln Conclusies Initiatief

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel 1 13 Verantwoording 1.1 Keuze van de titel Voor je ligt het handboek Training sociale vaardigheden. Dit boek is geschreven voor iedereen die te maken heeft met kinderen tussen de tien en vijftien jaar

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen

Opbrengstgericht omgaan met verschillen. Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Opbrengstgericht omgaan met verschillen Bijeenkomst 1 Oriëntatie opbrengstgericht differentiëren en stellen van doelen Hoe gaan we met elkaar om? Maak contact Vertrouwelijkheid Niets is gek Zorg goed voor

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Conferentie Handelingsgericht werken Vriend of vijand? Inleiding: Sonja de Lange, NTO-Effekt

Conferentie Handelingsgericht werken Vriend of vijand? Inleiding: Sonja de Lange, NTO-Effekt Conferentie Handelingsgericht werken Vriend of vijand? Inleiding: Sonja de Lange, NTO-Effekt bron: Handelingsgericht werken: een handreiking voor het schoolteam Acco ISBN nr. 9 789033475993 Actuele thema

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

PLG Leerkrachten. 8 december PLG Leerkrachten (2) Agenda

PLG Leerkrachten. 8 december PLG Leerkrachten (2) Agenda PLG Leerkrachten (2) PLG Leerkrachten 8 december 2010 vs 1.0 100422 Agenda 1. Introductie 1.1: Programma en doelen schooljaar 2010-2011 1.2: Terugblik PLG 1 en huiswerk 1.3: Doelen vandaag 1.4: De verbinding

Nadere informatie

1. Masterclass Opbrengstgericht werken en leerlingvolgsysteem. 2. Masterclass Fundamenten van het rekenen

1. Masterclass Opbrengstgericht werken en leerlingvolgsysteem. 2. Masterclass Fundamenten van het rekenen MASTERCLASSES 2011 Voor adviseurs/ondersteuners gericht op Basisvaardigheden en Opbrengstgericht werken 2 Masterclassthema / workshopleiders / datum Voorwoord & doelgroep Overzicht masterclasses 1. Masterclass

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken

De opbrengst van Opbrengstgericht Werken De opbrengst van Opbrengstgericht Werken 21 september 2011 Yvonne Leenders Juffrouw Marieke, op weg naar school.. Iedere landelijke onderwijsvernieuwing of - verandering vraagt van leraren. Meerdere landelijke

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

ERWD. Rekenpiloot 16 december 2011 Freudenthal Instituut

ERWD. Rekenpiloot 16 december 2011 Freudenthal Instituut ERWD Rekenpiloot 16 december 2011 Freudenthal Instituut Leidende vragen Wat houdt ERWD in en hoe herken je het? Protocol ERWD Wat kun je zelf doen in de rekenles? Welke hulmiddelen zijn er in de rekenles?

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk.

Samenwerkingsmogelijkheden binnen de driehoek worden onderbouwd vanuit actuele werkmodellen en methodieken en positieve ervaringen uit de praktijk. Partnerschap in de driehoek. Onderwijs en Jeugdhulpverlening samen op de werkvloer Waarom? Hoe kun je extra ondersteuning en begeleiding aan kinderen en gezinnen zo dicht mogelijk bij huis en in de wijk

Nadere informatie

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school

Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school Verder met ZIEN! Op weg naar een sociaal pedagogisch veilige school ZIEN! en de fasen van het schoolontwikkelingsmodel ZIEN! werkt systematisch en transparant, wanneer alle fasen van handelingsgericht

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND Rijn & Gelderse Vallei. Deskundigheidsbevordering Scholingsaanbod

SAMENWERKINGSVERBAND Rijn & Gelderse Vallei. Deskundigheidsbevordering Scholingsaanbod Deskundigheidsbevordering 2017-2018 Scholingsaanbod Inleiding De afgelopen jaren heeft het Samenwerkingsverband geen rol gespeeld bij de scholing van leerkrachten als het Passend onderwijs betreft. Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max.

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE 2011-2012. JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. 43) Ad Kappen In het schooljaar 2011-2012 zijn de scholen behorend bij het

Nadere informatie

Scholing en coaching t.a.v. motivatie en rekenen

Scholing en coaching t.a.v. motivatie en rekenen Scholing en coaching t.a.v. motivatie en rekenen Scholing en coaching t.a.v. motivatie en rekenen 1 Aanbieder M&O-groep B.V., Helmond: uitvoerder Kris Verbeeck i.s.m. een rekencoördinator die ook in de

Nadere informatie

LAAT JE OOK IN HET NIEUWE JAAR INSPIREREN!

LAAT JE OOK IN HET NIEUWE JAAR INSPIREREN! LAAT JE OOK IN HET NIEUWE JAAR INSPIREREN! Terwijl we nog midden in de decemberdrukte zitten en de kerstvakantie zeer nabij is, willen we onze blik alvast richten op volgend jaar en je attenderen op de

Nadere informatie

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING

STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING STARTERSBLOKKEN - XPECT PRIMAIR OMGAAN MET VERSCHILLEN TUSSEN LEERLINGEN VERDIEPING Versie 4.0 (07-11-2017) DOELSTELLINGEN De startersblokken van Xpect Primair zijn speciaal ontwikkeld voor jou als leerkracht

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE

STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE STUDIEGIDS 2015 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden.

Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. Het Kindgesprek. Behandel een kind zoals die is, en het zal zo blijven. Behandel het kind zoals het kan zijn, en het zal zo worden. 1 Inleiding. Door gesprekken met kinderen te voeren willen we de betrokkenheid

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie