Timemanagement Time- en stressmanagement Wat is stress?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Timemanagement Time- en stressmanagement Wat is stress?"

Transcriptie

1 Timemanagement Time- en stressmanagement Hoewel deze tekst de naam timemanagement heeft meegekregen, zullen we daar niet alleen bij stilstaan. In combinatie met timemanagement kijken we ook naar stressmanagement. Beiden zijn vaardigheden die u kunnen helpen nog productiever te worden dan u nu al bent. Productiever wil niet automatisch zeggen dat u nog meer dingen kunt doen dan u nu al doet tijdens een werkdag. Productiever duidt ook op kwaliteit. Met andere woorden: het gaat er ook om dat u juist die dingen doet op een dag waarvan u vindt dat ze belangrijk voor u zijn. Goed timemanagement kan u helpen uw stress te verminderen en goed stressmanagement draagt ertoe bij dat u uw tijd effectiever gebruikt. Daarom kunnen stress- en timemanagement niet los van elkaar gezien worden. Ze zijn gezamenlijk uw hulpmiddelen om een goede balans te vinden tussen al die zaken die een beroep op u doen. Het doel van timemanagement is dus niet om meer in minder tijd te doen. Zou u timemanagement daarvoor gebruiken dan krijgt u alleen maar meer stress. Het doel van stressmanagement is niet dat u zich hierdoor geen zorgen meer hoeft te maken en u zich gelukkig voelt. Als dat zo zou zijn en u zou met een gelukkige glimlach achter uw bureau zitten, dan zult u waarschijnlijk weinig meer presteren. U gebruikt uw tijd eerder minder dan meer effectief. Nee, het gaat het er bij zowel stressals timemanagement om dat u uw werk zodanig inricht dat u uw belangrijkste doelen bereikt. Wat is stress? Stress is een veel gebruikt begrip. Eigenlijk kan stress gezien worden als een niet-specifieke reactie op de eisen die aan ons lichaam worden gesteld. Ons lichaam past zich voortdurend aan aan veranderingen in onze omgeving. Heel specifiek herkennen we dat als we het bijvoorbeeld koud hebben, we gaan bibberen. Als we het warm krijgen gaan we zweten. Ons lichaam reageert door te bibberen of te zweten op de verandering in temperatuur met als doel om op temperatuur te blijven. Veel minder specifiek zijn de reacties van ons lichaam op situaties in de omgeving die veranderen en daardoor druk op ons leggen. Stel: de normale situatie op uw werk is dat uw team met zes medewerkers s morgens start met de opvang en begeleiding van cliënten. Vanmorgen meldden er zich drie medewerkers achter elkaar ziek. Er heerst een vervelende buikgriep. Tot overmaat van ramp had u voor vandaag de planning niet helemaal rond en zou uw team starten met vijf medewerkers en een stagiaire. Op dat moment is de omgeving voor uw teamleden behoorlijk anders dan normaal. Ze reageren op de stressfactor. Aangezien het werk toch gedaan moet worden, verdelen ze zo goed mogelijk de taken en gaan keihard aan het werk. Dankzij de productie van adrenaline, cortison en andere hormonen gaan de hartslag en de bloeddruk omhoog en met elkaar lukt het om alle cliënten op te vangen en te begeleiden. Normaal is het zo dat daarna een moment komt dat het lichaam zich weer kan herstellen. Het lichaam komt weer in evenwicht. Het kan ook gebeuren dat de stressfactoren blijven bestaan. Het lichaam kan dan niet meer in evenwicht komen en gaat alle aandacht richten op de stressfactoren. Het gaat dan om overleven. Doordat het lichaam alle energie gebruikt om de werklast, de persoonlijke zorgen of de financiële problemen aan te kunnen heeft het lichaam minder energie om zich te weren tegen bijvoorbeeld virussen. Het gevolg is dat er sneller een verkoudheid of een andere ziekte optreedt. Lukt het dan nog niet om de stressfactoren door de veranderde omgeving te verminderen dan treedt uiteindelijk de uitputting op. Het lukt het lichaam dan niet meer om naar het normale evenwicht terug te keren. Dit kan bijvoorbeeld een depressie of een hartkwaal tot gevolg hebben.

2 Drie fasen U ziet dat stress iemands reactie is op een verandering in de externe omgeving en dat deze reactie in drie fasen verloopt. Fase 1 is de fase van vechten-of-vluchten, fase 2 is die van verdediging en fase 3 is de fase van uitputting. In de eerste fase herstelt het lichaam zich weer. Het vindt weer evenwicht. Op zich is deze eerste fase helemaal geen negatieve of ongezonde fase, zolang het lichaam maar weer evenwicht kan hervinden. Dat kan bijvoorbeeld door rust of ontspanning, door een nieuwe verdeling van activiteiten of door het stellen van andere prioriteiten. We komen hier later op terug. Stressbeheersing De stress is dus iemands reactie op de verandering in de externe omgeving. Die verandering noemen we de stressfactor, de reactie noemen we de stress. Hoe kunt u nu uw stress leren beheersen? Er zijn eigenlijk drie opties. U kunt zich aan de veranderende situatie onttrekken, u kunt trachten de situatie die verandert ten gunste van uzelf te veranderen en u kunt trachten te leren anders op de situatie te reageren door de situatie anders te beoordelen. We gaan nog even terug naar de situatie waarin er maar twee medewerkers en een stagiaire overbleven om het werk die dag te doen. Stel: u bent één van die twee medewerkers. De situatie is een behoorlijke stressfactor. U kunt nu drie dingen doen: u kunt zich ook ziekmelden. Er heerst immers buikgriep en u kunt zomaar ook kramp voelen. U kunt ook stellen dat u met de helft van het personeel ook maar de helft van het aantal cliënten kunt ontvangen en begeleiden. Beide opties zijn weinig realistisch. De cliënten zijn er al en u kunt ze niet zomaar laten liggen en u ziekmelden zou betekenen dat uw collega en de stagiaire er met z n twee ën voor komen te staan. Waarschijnlijk gaat u voor de derde optie, namelijk de situatie te lijf gaan. U doet dan automatisch aan stressbeheersing, want u maakt voor uzelf de situatie opnieuw beheersbaar. Immers normaal zou u het niet met drie mensen aankunnen. Onder de gegeven omstandigheid lukt het u echter wel. U verandert uw reacties op de veranderde situatie om de negatieve effecten van de stress te verminderen. Strategieën voor het beheersen van stress Hoe kunt u zichzelf wapenen tegen de negatieve effecten van de stress? Met andere woorden: hoe kunt u uw reactie leren veranderen? Dat is niet eenvoudig te beantwoorden. Het vraagt training en oefening om u weerbaarder te maken tegen stressfactoren. De volgende vijf strategieën kunt u gebruiken om uw stress te beheersen. Ze zijn niet bedoeld als instanthulpmiddelen die onmiddellijk werken. Door te investeren in de strategieën en regelmatig te trainen en te oefenen, beschikt u op termijn over een aantal mogelijkheden om met stressfactoren om te gaan en de negatieve effecten op uzelf hiervan te verminderen. Verduidelijk uw waarden Niets geeft zoveel stress als dingen doen die tegen uw waarden ingaan. Om deze stressfactoren te verminderen is het van belang dat u weet wat uw waarden zijn en u geen dingen doet die tegen uw verwachtingen, uw doelen en uw behoeften ingaan. Als u zich tot doel heeft gesteld dat u zorg van een bepaald kwaliteitsniveau wilt bieden aan uw cliënten en door omstandigheden wordt u gedwongen om onder dat niveau te gaan zitten, dan zult u merken dat u al snel in stressfase 1 terechtkomt. Zolang u nog verwacht dat het maar van korte duur is, dan kunt u de situatie nog wel aan, maar na verloop van tijd gaat uw gemoed steeds zwaarder wegen. Dan kunt u moeilijk anders dan duidelijk maken dat de situatie tegen uw waarden in gaat. Dit is niet eenvoudig omdat het nogal wat consequenties voor u kan hebben. In het ergste geval zult u uw baan op moeten geven. Aan de andere kant kan dat de enige manier zijn om te voorkomen dat u uiteindelijk in stressfase 3 terecht komt en overspannen thuis komt te zitten.

3 Uw eigen waardensysteem moet de basis zijn voor alle belangrijke beslissingen die u in uw leven zult nemen om te voorkomen dat ze tegen u gaan werken. In veel gevallen doet u dat al, bijvoorbeeld bij de keuze van een partner, de beslissing tot het wel of niet kiezen voor kinderen, de keuze voor uw huidige baan en werksituatie. Zo gauw u gaat merken dat veranderingen ten gevolge van die keuzes tot stress gaan leiden, is het van belang dat u opnieuw uw waarden aan uzelf verduidelijkt en nagaat in hoeverre de keuzes nog steeds daarmee in overeenstemming zijn. Denk aan uw lichamelijke gezondheid In veel gymnastieklokalen stond ooit een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze al dan niet in het Latijn gekalligrafeerde tekst is nog steeds geldend. U heeft inmiddels begrepen dat stress veel energie van uw lichaam vraagt. Als u langdurig stress heeft, dan loopt u het risico om eerder ziek te worden. Het is dus van belang om te zorgen dat uw lichaam in een topconditie blijft, zeker wanneer er in uw werk- of privé-situatie veel stressfactoren zijn. Om uw lichaam in een goede conditie te houden zijn drie zaken van belang: 1. een goede voeding en goede eetgewoontes; Bij voorkeur meerdere kleine maaltijden per dag waarbij u een te veel aan suiker, cafeïne, zout, cholesterol en vet vermijdt omdat dit uw prestatieniveau kan verlagen) 2. sport of aerobics; Van belang is dat u iets doet dat u leuk vindt omdat het anders alleen maar stressverhogend werkt. Sporten helpt alleen tegen stress wanneer u dat tenminste drie maal in de week minstens een half uur intensief doet. 3. voldoende rust; Dit afhankelijk van wat uw lijf nodig heeft. Hier komt u achter door goed naar uw lichaam te luisteren. Probeer eens een ontspanningstechniek Er is een veelheid aan ontspanningstechnieken op de markt. De meest bekende zijn wel meditatie en yoga die ook weer in allerlei vormen beoefend kunnen worden. Het gaat in deze les te ver om dit soort technieken te behandelen. Er zijn vele goede boeken over geschreven en er worden overal cursussen aangeboden. Zoek tussen dat aanbod naar literatuur of een training die u aanspreekt en waar u zich goed bij voelt. Probeer technieken te vinden die u ook op uw werk kunt toepassen zodat u in situaties die bij u tot stress leiden, met behulp van een ontspanningstechniek het stressniveau bij uzelf kunt laten dalen. Creëer uw eigen ondersteuningssysteem U zult van uzelf mogelijk herkennen dat wanneer uw werk of uw privésituatie tot stress leidt dat u daar dan graag met anderen over wilt praten. Van die anderen verwacht u dat ze naar u zullen luisteren, dat ze niet tegen u zullen zeggen dat het allemaal wel mee valt of dat er nog zoveel ergere dingen in de wereld zijn en dat ze met u meedenken. Als het goed is vermindert dat uw stress. Van belang is dus dat u er voor zorgt dat u een paar mensen om u heen hebt met wie u goed kunt praten en waar u op kunt rekenen. Dit is uw ondersteuningssysteem. Uiteraard bent u ook voor hen beschikbaar als zij behoefte aan ondersteuning nodig hebben. Neem pauzes om uw energie te herstellen In drukke periodes hebben veel managers de neiging om maar door te gaan en geen pauze te nemen. Als u van half negen tot vijf werkt en u heeft doorgaans twee keer een kwartier koffiepauze en een half uur lunchpauze levert dat een uur extra per dag aan tijd op. Helaas werkt dat niet zo. Mensen kunnen doorgaans niet langer dan vijf uur achtereen werken. Daarna neemt uw concentratie af, bent u niet meer zo creatief en minder gemotiveerd. Gaat u dan tóch door, dan verandert u voor uzelf de situatie en heeft u dus een stressfactor. Langer dan vijf uur achtereen werken levert meer en meer stress op. U overschrijdt dan uw grenzen. Regelmatig (kort) pauzeren is de beste remedie. U kunt die pauzes gebruiken om uw ontspanningsoefeningen te doen. U kunt ook even een korte wandeling maken, wat naar

4 buiten staren of ergens anders dan op uw kantoor iets gaan eten of drinken. Voorkom dat u tijdens uw pauze weer aan het werk gaat door met uw collega s over het werk te praten. Timemanagement Tijd is het belangrijkste middel om uw werk te doen, dus is het essentieel daar goed mee om te gaan. De werkdruk is vaak hoog: veel activiteiten, taken en opdrachten en (altijd) te weinig tijd om ze uit te voeren. U zult keuzes moeten maken om uw schaarse tijd nuttig en effectief te besteden: waar liggen de prioriteiten, hoe bepaalt u die? Waar kunt u tijd mee winnen, hoe kunt u uw tijd managen? Onderzoek naar de tijdsbesteding van managers heeft uitgewezen dat de manager alles behalve een rationeel plannend wezen is: de manager rent vaak van hot naar her, houdt zich nauwelijks meer dan vijf minuten met één en hetzelfde onderwerp bezig en communiceert bij voorkeur mondeling. Niet bepaald het prototype van hoe het eigenlijk zou moeten zijn: strak gepland, altijd alles onder controle, precies zijn prioriteiten op een rijtje en zijn dossiers bij de hand en/of in zijn hoofd. Die manager bestaat trouwens niet eens. Veel technieken met betrekking tot timemanagement richten zich op de rationeel plannende manager. Deze technieken passen niet. Bij timemanagement gaat het veel eerder om het aangeven van prioriteiten en het doen van de meest belangrijke taken dan het plannen van iedere minuut van de dag. Ook met betrekking tot timemanagement behandelen we vier strategieën. Daarbij beginnen we opnieuw bij uw waarden. Neem de tijd: om te werken, want dat is de prijs van succes; om na te denken, want dat is de bron van kracht; om te spelen, want dat is het geheim van de jeugd; om te lezen, want dat is de basis van kennis; om vriendelijk te zijn, want dat is de poort naar gelukkig zijn; om te dromen, want dat is de weg naar de sterren; om lief te hebben, want dat is de ware levensvreugde; om vrolijk te zijn, want dat is de muziek van de ziel. Strategie 1: Maak uw waarden duidelijk. Omdat bijna niemand de tijd of de middelen heeft om alles te doen wat hij wil, zal hij keuzes moeten maken. En bij het maken van keuzes zult u moeten nagaan wat voor u waardevol of belangrijk is en wat minder. Daardoor stelt u prioriteiten. Zou u dat niet doen, dan laat u zich leiden door de waan van de dag, want dan is alles even belangrijk of onbelangrijk. U was dan waarschijnlijk vanmorgen na het opstaan de was gaan doen in plaats van naar het werk gegaan, omdat u toevallig de volle wasmand tegenkwam. U heeft dat niet gedaan omdat vandaag de prioriteit bij uw werk lag. En op uw werk heeft u opnieuw talloze (on)bewuste keuzes gemaakt tussen wat u eerst en wat u daarna zou gaan doen. In de veelheid aan taken die u heeft kunt u om prioriteiten te stellen gebruikmaken van de matrix van Covey, Merrill en Merrill. Zij verdeelden uw taken op basis van belangrijkheid en noodzaak (urgentie). U krijgt dan vier kwadranten, vier groepen van taken.

5 Mate van Belangrijkheid Mate van Urgentie Kwadrant 1 Urgent en Belangrijk Kwadrant 2 Niet urgent Wel Belangrijk Kwadrant 3 Wel Urgent Niet belangrijk Kwadrant 4 Niet urgent Niet belangrijk Figuur 1 Matrix voor timemanagement van Covey, Merrill en Merrill Matrix voor timemanagement Kwadrant 1 (urgent en belangrijk) zijn de zaken die deadlines hebben, de crisissen en belangrijke problemen. Er zijn in uw werk bepaalde zaken die absoluut voorgaan en die van u onmiddellijke actie verwachten. Dat zijn zaken waarvan de voortgang van het werk afhankelijk is en zaken die de directe kwaliteit van de zorg betreffen. Een ziekmelding van de nachtdienst is zo n situatie. Als u de enige bent die daarvoor een oplossing kan bedenken en de enige bent die actie kan ondernemen om hier iets aan te doen, dan valt de ziekmelding in kwadrant 1. Een subsidieaanvraag die voor een bepaalde datum weggestuurd moet worden en waarvan het voortbestaan van uw team afhankelijk is, is ook een kwadrant 1-kwestie. Kwadrant 2 (belangrijk maar niet urgent) omvat de zaken die wel moeten gebeuren maar niet per se vandaag. Het zijn zaken die op termijn van belang (kunnen) zijn. Denkt u maar eens aan de strategieën voor stressmanagement. Door op dat terrein in uzelf te investeren kunt u op termijn voorkomen dat stressfactoren u stress bezorgen waar u niet mee om kunt gaan. Ook het volgen van een opleiding, het lezen van vakliteratuur, discussies met collega s over de ontwikkeling van uw vak, et cetera zitten in kwadrant 2. Eigenlijk zou u kwadrant 2 ook wel het kwaliteitskwadrant kunnen noemen. De meeste tijd die u heeft gebruikt u voor kwadrant 1 en 2, waarbij kwadrant 1 uiteraard voorgaat op kwadrant 2. Kwadrant 3 (wel urgent, niet belangrijk) zijn doorgaans de onderwerpen die tijd vreten, maar die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Denkt u maar eens aan collega s die even binnenlopen en u beslist moeten spreken terwijl ze doorgaans uitstekend zelf het probleem hadden kunnen oplossen, telefoontjes van leveranciers die graag willen dat u hen vandaag nog terugbelt, de junkmail op uw computer die allemaal met de hoogste urgentie binnenkomt, veel vergaderingen, et cetera. In dit kwadrant bevinden zich veel activiteiten die u doet om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Daardoor kunt u minder tijd besteden om aan de verwachtingen van uzelf te voldoen en dus aan de zaken die uzelf belangrijk vindt. De grootste tijdsbesparing kunt u winnen door tegen de zaken uit dit kwadrant vaker nee te zeggen. Assertiviteit is daardoor ook een belangrijke vaardigheid binnen timemanagement. Kwadrant 4 tenslotte wordt ook wel het DELLE-kwadrant genoemd. DELLE staat voor Durch Einfach Liegen zu Lassen Erledigt. Het zegt eigenlijk: door het te laten liggen, lost het zich vanzelf op. Activiteiten in dit kwadrant kunnen ook behoorlijke tijdverspillers zijn. Als u al uw post bekijkt, dan zult u merken dat u met heel veel post eigenlijk niets hoeft. Waarom zou u dat toch allemaal lezen? Heeft u er wel eens aan gedacht dat bij veel rapporten of verslagen u

6 kunt volstaan met het lezen van de samenvatting? Dat u heel veel verslagen en notulen krijgt omdat u nu eenmaal een bepaalde functie hebt, terwijl het merendeel van de verslagen u niets aangaat? Dat u bij vergaderingen kunt zitten waar u vanwege uw functie aanwezig moet zijn, terwijl u niets toe te voegen hebt? Al dit soort zaken vallen in kwadrant 4. Het Pareto-principe Bij het verduidelijken van uw waarden, uw doelen en uw prioriteiten is nog een ander aspect belangrijk. Dit wordt ook wel de 80/20-regel of het Pareto-principe genoemd, naar de Italiaanse econoom en socioloog Vilfredo Pareto. Pareto stelt dat 20% van uw tijd 80% van uw resultaten oplevert en u dus 80% van uw tijd besteedt aan de resterende 20% van uw resultaten. Dat is mogelijk even schrikken. Het geldt niet alleen voor u, maar voor al uw collega s en medewerkers. Als leidinggevende maakt u mogelijk de dienstroosters voor uw personeel. Waar bent u de meeste tijd aan kwijt? Niet aan het grote rooster. De globale planning is meestal snel klaar. Nee, de meeste tijd zit in de kleine gaten in het rooster; dat dienstje van uur dat u maar niet opgevuld krijgt, hoe u ook schuift. Met relatief weinig tijd (20%) heeft u in grote lijnen het rooster klaar (voor 80%). De resterende tijd (80%) besteedt u aan het invullen van de resterende gaatjes in het rooster (20% van het rooster). Datzelfde geldt ook voor uw dagelijks werk. Als u terugkijkt op uw dag, dan zult u kunnen concluderen dat u in minder dan twee uur de grootste resultaten voor vandaag hebt bereikt. De andere ruim zes uur zijn zeker niet nutteloos, maar dragen slechts in een beperkt deel bij aan het totale resultaat van de dag. Wat zijn de onderdelen/doelstellingen uit uw werk, die van doorslaggevend belang zijn en dus prioriteit moeten hebben? Ze vallen sowieso binnen kwadrant 1 en 2. Bij het stellen van prioriteiten binnen uw takenpakket is het belangrijk het betrekkelijk kleine aantal gebieden, taken en beslissingen te onderkennen, dat van zeer grote invloed is op uw resultaten. Hier gaat het dus om alle zaken die binnen de 20% van uw tijd vallen en voor een groot deel uw resultaat bepalen. Strategie 2: Planning en prioriteiten De tweede strategie sluit aan op de eerste en richt zich op het maximaliseren van de tijd die u aan kwadrant 1 en 2 kunt besteden. Peter Drucker, één van de bekendste management-goeroes van de jaren 80 en 90 zei: De belangrijkste zaken het eerst en slechts één tegelijk, dat is het geheim van mensen die zoveel en ogenschijnlijk zoveel moeilijke dingen doen. Ze doen maar één ding tegelijkertijd. Het resultaat is dat ze uiteindelijk veel minder tijd nodig hebben dan wij. In de praktijk blijkt dat verbazingwekkend veel (harde) werkers niet plannen. Ze hebben een agenda waarin alleen de afspraken staan vermeld die ze met anderen hebben, zoals een gesprek of een vergadering. Voor de rest van de tijd laten zij zich leiden door wat de dag brengt. Afspraken met zichzelf over de eigen werkzaamheden maken zij niet, zij plannen niet. En dat terwijl de essentie van timemanagement plannen is, uw eigen plan trekken, prioriteiten stellen, de baas zijn over uw eigen tijd. Als u eenmaal uzelf deze grondhouding eigen hebt gemaakt, is het maken van een onderscheid tussen de verschillende activiteiten in termen van urgent en belangrijk niet een gemakkelijke, maar wel een te nemen stap. Daar gaan we het nu over hebben: het verschil tussen belangrijk en urgent en de manier hoe daarmee om te gaan. Bij het indelen van prioriteiten kunt u een indeling maken van de verschillende taken in A, B en C-categorieën.

7 A-taken B-taken C-taken Belangrijke taken, 20% van het werk. Deze kunnen alleen door u worden uitgevoerd en leveren volgens het Pareto-principe 80% van uw resultaten. Matig belangrijk, 20% van het werk. Deze taken kunnen worden gedelegeerd. Kleine klusjes, routinewerkzaamheden, 60% van het werk. Bijvoorbeeld: papieren administratief werk, lezen, telefoongesprekken, correspondentie 1 Figuur 2. A, B en C-categorieën. De A-taken komen direct voort uit uw doelstellingen: met de A-taken realiseert u uw belangrijkste doelstellingen. Als u kijkt naar uw eigen werk, dan zijn dat dus de taken die rechtstreeks voortvloeien uit het beleid van uw afdeling of van de instelling. Als het beleid u voorschrijft (en als dus uw doel is) om tenminste 200 behandelingen per jaar te realiseren volgens de door de instelling vastgestelde kwaliteitsstandaard, dan bestaat een belangrijk deel van uw tijd aan het realiseren van deze kwantitatieve én kwalitatieve doelstelling. De B-taken zijn ook belangrijk voor het realiseren van uw doelstelling, maar kunnen ook door anderen uitgevoerd worden. Denkt u maar eens aan zaken als familiegesprekken, overleg met de cliënt, roosterplanning, et cetera. De C-taken vallen samen met kwadrant 3 en 4 van de matrix voor timemanagement. De ABC-analyse betekent niet dat u nu alle C-taken moet gaan schrappen en u alleen maar bezig moet gaan houden met A-taken, zo werkt dat niet in de praktijk. Door de analyse moeten uw taken en werkzaamheden in een evenwichtige relatie, de juiste rangorde en volgorde worden gebracht. De ABC-analyse functioneert in de praktijk het beste wanneer u: 1 à 2 A-taken per dag plant, ongeveer 3 uur; verder nog 2 à 3 B-taken, 1 uur; de rest van de dag besteedt aan de C-taken. Het is belangrijk dat u uw planning op papier of in de computer met een planningsprogramma maakt. Als u schrijft kunt u uw activiteiten en de manier waarop u ermee omgaat beter en concreter evalueren. Uw werkzaamheden zijn zo overzichtelijk(er) en ontlasten uw geheugen. Door het regelmatig te doen vergroot u uw vaardigheden op het gebied van plannen: oefening baart kunst. In de dagplanning komt het volgende aan de orde: 1. De niet-afgehandelde zaken van de vorige dag. 2. Nieuw erbij gekomen werkzaamheden voor die dag. 3. Afspraken die u moet nakomen. 4. Telefoontjes en correspondentie die moeten worden afgehandeld. 5. Regelmatig terugkomende taken als bijvoorbeeld vergaderingen. 6. Elke dag bevat maximaal 2 A-taken. Daarbij realiseert u zich het volgende: plan van een dag nooit meer dan 60-70% vol, u houdt dan altijd ruimte voor onverwachte taken en activiteiten; plan van een week nooit meer dan 50-60% vol; plan van een maand nooit meer dan 30-40% vol. Een planning is altijd dynamisch en nooit statisch en daarnaast afhankelijk van het individu. Een eenmaal gemaakte planning kan en mag aan gewijzigde omstandigheden worden 1. Sommige brieven kunnen absolute A-taken zijn. U moet zelf steeds inschatten wat een A, B of C-taak is.

8 aangepast. Maar let wel, die wijzigingen kunnen alleen maar tot stand komen door andere of belangrijkere A-taken. Strategie 3: Bioritme De derde strategie voor timemanagement is die van het rekening houden met uw bioritme. Ook al zouden we het graag willen, we zijn geen rationeel denkende wezens met een strakke planning. We zijn ook maar mensen, met heel primaire behoeften als eten, ontspannen, drinken, vermaken, zich inspannen, goede voornemens maken, die na verloop van tijd weer vergeten, enzovoort. Elk mens kent een zogenaamd bioritme. Het bioritme is een dagelijks terugkerend patroon van gedragingen. U voelt zich tijdens bepaalde periodes op een dag meer of minder energiek en meer of minder in staat om bepaalde werkzaamheden uit te oefenen, of juist te rusten en te ontspannen. Let eens op hoe u de dag begint. De wekker is nog niet afgegaan of u denkt al aan de eerste dingen die u moet, of erger, die u gisteren vergeten was? Snel naar het werk geraasd? Niet gegeten? Of doet u het juist rustig aan, neemt u de tijd voor uzelf en voor het ontbijt? Stelt u zichzelf vóórdat u naar uw werk gaat wel eens de volgende vraag: Wat moet ik doen om van deze dag een goede en effectieve dag te maken? Neem altijd eerst de planning van de dag door, bepaal de hoofdtaken van de dag (de A- taken), tref de noodzakelijke voorbereidingen en leg de benodigde papieren klaar. Voordat u het werk verlaat en weer naar huis gaat, sluit de dag af door: een vergelijking te maken tussen de doelstellingen en de bereikte resultaten; na te gaan welke taken waarom niet afgehandeld konden worden. Deze taken moeten worden doorgeschoven naar de volgende dag; uw dagplanning voor de volgende dag op te stellen. Zo bespaart u zich s avonds en s ochtends vroeg tijd en wellicht gepieker. Strategie 4: Beoordeel regelmatig hoe u uw tijd besteedt Om uw tijdsinvulling te verbeteren op weg naar een hogere productiviteit, meer effectiviteit, kwaliteit en meer bevrediging in uw leven is het eerst noodzakelijk na te gaan hoe u op dit moment uw tijd invult. Dit is de vierde strategie. Werk en privéleven We gaan uit van een week en die heeft 168 uur. Daarvan is gemiddeld 90 uur noodzakelijk voor allerlei activiteiten die vallen onder de noemer persoonlijke verzorging. Meer dan de helft van uw weektijd besteedt u aan zaken als eten en drinken, aan- en uitkleden, naar de kapper gaan, de auto naar de garage brengen, slapen, enzovoort. Meer dan de helft dus. De volgende tijdvreter is uw werk. Een fulltime baan kost (minstens) 36 uur per week. Er blijven dan nog maar 42 uur over voor die personen en dingen die we in gesprekken vaak het belangrijkste van ons leven noemen, namelijk gezin, partner en kinderen, hobby s, persoonlijke ontwikkeling, verenigingen en vrije tijd. Logboek, c.q. dagstaten Om een tweedeling van verwachte en onverwachte werkzaamheden in balans te houden, is het noodzakelijk een goed inzicht te krijgen in uw werkzaamheden. Om dat inzicht te krijgen, bijvoorbeeld omdat u de functie pas bekleedt of omdat u vindt dat het zo niet langer kan, is een logboek een uitstekend hulpmiddel. U vindt in bijlage 1, 2 en 3 hiervoor materiaal, maar u kunt ook een eigen systeem ontwikkelen en toepassen. Uw geheugen kan u in de steek laten. Slechts enkele van ons kunnen zich nauwkeurig ieder detail van een werkdag herinneren. We waren meer dan acht uur aanwezig, maar hoeveel tijd hebben we besteed aan telefoontjes? Hoeveel keren werden we door anderen gestoord en

9 waarom? Een poging om verbetering te krijgen in de beheersing van uw tijd moet beginnen met een aantal basisgegevens. Het zal maar zelden een wetenschappelijk betrouwbare steekproef zijn, maar de patronen en problemen zullen zeker waardevolle aanwijzingen opleveren op welke punten de meeste kansen op verbeteringen liggen. Het kan ook nuttig zijn om naast het bijhouden van een logboek uw agenda van bijvoorbeeld de laatste drie maanden eens door te nemen om te zien of er tijdpatronen en problemen zijn. Bijvoorbeeld, vrijdag is altijd een slechte dag want Strategie 5: Houd uw werkplek op orde Dit is de vijfde strategie voor het managen van uw tijd, namelijk het er voor zorgen dat u de zaken die u nodig hebt snel kunt vinden. Bij deze strategie onderzoekt u welke werkplek voor u het beste is. Is dat een werkplek waarbij alles netjes en opgeruimd is, er geen rommel slingert en al uw materiaal in ordners of hangmappen zit, of is dat een kantoor waar het bureau vol ligt met stapels papier, de gele memoblaadjes tot op het beeldscherm van uw computer zitten en de planten een noodlijdend bestaan hebben? Het maakt niet zoveel uit. Als u dingen niet makkelijk kunt vinden, voortdurend stukken kwijt bent, afspraken vergeet en beloftes niet nakomt omdat u het ergens hebt opgeschreven, maar niet meer weet waar, dan heeft u een probleem. Waarschijnlijk past uw werkplek niet bij uw manier van werken.

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement Hand-out behorende bij de training Timemanagement Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM 040-2115020

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING!

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! Welke functie je ook hebt, hoe lang of veel of vaak je ook werkt Het is goed om na te gaan hoe het zit met jouw werkplezier en werkdruk. Geef en krijg je genoeg energie?

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. H1 Inleiding 5

Inhoudsopgave. H1 Inleiding 5 Inhoudsopgave H1 Inleiding 5 H2 Voorbereiding op Clever Calling 7 2.1 Conversie 7 2.2 Legitimiteit 9 2.3 Echtheid 11 2.4 Vast patroon 12 2.5 Energiek 15 2.6 Rechtvaardiging 16 H3 Een clever acquisitiegesprek

Nadere informatie

De Vitale Organisatie

De Vitale Organisatie outline De Vitale Organisatie Van Vitaliteit Management naar Duurzame Inzetbaarheid @ Copyright 2011, Oudstanding Groep B.V. www.oudstanding.nl Overname uit deze uitgave is toegestaan mits met bronvermelding.

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 DE TOPMANAGER EN INTERNE KLANTGERICHTHEID

HOOFDSTUK 3 DE TOPMANAGER EN INTERNE KLANTGERICHTHEID DE 'TOP'-MANAER ALS PRESTATIEERICHTE LEIDINEVER HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 3 DE TOPMANAER EN INTERNE KLANTERICHTHEID Als topmanager bent u ervan overtuigd dat uw medewerkers onmisbaar zijn voor het succes van

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Doe het vandaag! Stap voor stap je uitstelgedrag te lijf. Tanja van Essen. Henri C. Schouwenburg

Doe het vandaag! Stap voor stap je uitstelgedrag te lijf. Tanja van Essen. Henri C. Schouwenburg Doe het vandaag! Stap voor stap je uitstelgedrag te lijf Tanja van Essen Henri C. Schouwenburg 1 Voorwoord Chronisch uitstelgedrag is geen 'modeziekte'. Toch lijkt het onderwerp de laatste jaren wel meer

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag!

Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Slimmer met Outlook 1 uur tijdwinst per dag! Auteur: Hugo Bakker Dit e-book is geschreven door Hugo Bakker en beschrijft hoe jij FOCUS kunt creëren en MS Outlook gebruiken om je daarbij te ondersteunen

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap

De ideeën van Stephen Covey over leiderschap De ideeën van Stephen Covey over leiderschap Uitgave: Mainpress BV Hoofdredactie & presentatie: Ben Tiggelaar 1. Introductie Welkom bij Management Classics, deel 2. Mijn naam is Ben Tiggelaar, de hoofdredacteur

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK

Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Hand-out behorende bij de training Persoonlijk Leiderschap De kracht van het IK Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie