Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente"

Transcriptie

1 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente Lisa D haene Efficiënt timemanagement De invloed van efficiënt timemanagement op de uitvoering van taken bij management assistants Interne begeleider Sabine Cuvelier

2

3 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente Lisa D haene Efficiënt timemanagement De invloed van efficiënt timemanagement op de uitvoering van taken bij management assistants Interne begeleider Sabine Cuvelier

4 Woord vooraf Als derdejaarsstudente Bachelor in het Office management kreeg ik de opdracht om een bachelorproef te schrijven. De bachelorproef behandelt een onderwerp dat aan de opleiding gekoppeld is. Ik koos het onderwerp timemanagement. In een organisatie is het namelijk belangrijk om te organiseren, orde te houden, prioriteiten te stellen en deadlines te halen. Dit onderwerp is interessant voor iedereen die een administratieve functie uitoefent, dus ook voor management assistants. Door middel van een contractplan kon ik duidelijke doelstellingen bepalen en de methodiek uitwerken. Het doel van mijn bachelorproef is om te weten te komen hoe management assistants aan efficiënt timemanagement kunnen doen. De uitwerking van de bachelorproef vraagt veel inspanningen. Gelukkig hielpen veel personen mij met de realisatie ervan. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om ze te bedanken. Eerst en vooral gaat mijn oprechte dank naar mevrouw Lieselot Longueville, lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen en bachelorproefcoördinator. Zij hielp mij met de voorbereiding, de keuze van het onderwerp, de afbakening ervan, de structuur en het plan van aanpak om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast wil ik ook mijn begeleider, mevrouw Sabine Cuvelier, bedanken voor de begeleiding en feedback die ze mij gaf om dit eindwerk te verwerken. Ondanks haar drukke agenda, beantwoordde ze alle vragen, hielp ze me met de inhoud van de bachelorproef en gaf ze telkens advies. Bovendien richt ik ook een woord van dank aan alle management assistants, de medewerkers uit de opleidingscentra en mevrouw Hannelore Desimpel van Secretary Plus die mijn vragen beantwoordden. Zonder hen zou het nooit gelukt zijn om na te gaan wat de invloed van efficiënt timemanagement is op de uitvoering van taken bij management assistants. Tot slot bedank ik ook mijn ouders die mij de kans gaven om de opleiding te volgen en mijn vrienden voor alle hulp die ik van hen kreeg. Zij waren altijd bereid om mijn teksten na te lezen en advies te geven. Lisa D haene Harelbeke, mei 2014

5 Abstract Timemanagement is een systeem van gewoontes, vaardigheden, instrumenten en technieken die samen zorgen dat er meer bereikt kan worden in de beschikbare tijd, met als doel de kwaliteit van het werk en het leven te vergroten. Timemanagement is noodzakelijk voor een management assistant om taken correct en tijdig te kunnen uitvoeren. Alleen daardoor kan hij of zij de vooraf bepaalde doelstellingen bereiken. De basisprincipes om aan efficiënt timemanagement te doen, zijn doelstellingen formuleren, tijdverspillers identificeren en vermijden, de persoonlijke stijl aanpassen, de omgeving beïnvloeden, prioriteiten stellen en plannen. Er werd onderzoek verricht naar de opleidingen timemanagement. Hiervoor werd er contact opgenomen met elf opleidingscentra die een opleiding timemanagement aanbieden. Het onderzoek maakt duidelijk dat meer dan de helft van de opleidingen gaat over de omgang met tijdverspillers, prioriteiten stellen, de organisatie van de (digitale) werkplek en een realistische planning. Een opleiding timemanagement hoort bovendien persoonlijk te zijn. Toch bestaan er verschillende soorten opleidingen timemanagement, zoals een incompanytraining, coaching, open training, workshop en e-learning. Open trainingen en incompanytrainingen komen het vaakst voor. Het doel van deze bachelorproef is om na te gaan hoe management assistants aan efficiënt timemanagement kunnen doen. Dat gebeurde via een enquête bij 106 management assistants in de regio Kortrijk. Uit het onderzoek blijkt dat management assistants hoofdzakelijk aan timemanagement doen om een goed overzicht te krijgen over alle activiteiten. Toch duiken er vaak problemen op om op een efficiënte manier aan timemanagement te doen. Omgaan met onverwachte situaties en zich assertief opstellen, zijn de twee meest voorkomende moeilijkheden. Management assistants beschouwen taken van meerderen meestal als prioritair. Daardoor blijven de eigen taken liggen, wijzigen prioriteiten, verandert de planning en is die bijna niet meer haalbaar. De resultaten van de enquête tonen aan dat een opleiding timemanagement niet zo populair is bij management assistants. Zij twijfelen aan het nut ervan, waardoor ze de kans niet grijpen om een opleiding timemanagement bij te wonen. Uit het onderzoek blijkt dat timemanagement een belangrijke invloed heeft op de uitvoering van taken bij management assistants. Zij hebben vaak te maken met

6 onderbrekingen en prioriteiten die wijzigen. Timemanagement kan helpen om die storingen te vermijden en om op een nog efficiëntere manier te werken.

7 Inhoudsopgave Woord vooraf Abstract Inhoudsopgave Lijst met figuren en tabellen Inleiding Hoofdstuk 1: Timemanagement Klassiek en modern timemanagement Klassiek timemanagement Modern timemanagement Efficiënt timemanagement Het belang van timemanagement voor management assistants Hoofdstuk 2: Basisprincipes om aan efficiënt timemanagement te doen Doelstellingen formuleren De mindmapmethode De SMART-methode Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden Tijdverspillers Tijdverspillers identificeren Tijdverspillers vermijden Persoonlijke stijl aanpassen en omgeving beïnvloeden Persoonlijke stijl aanpassen Wanorde Perfectionisme Te veel willen doen Assertiviteit Bioritme

8 3.1.6 Levens- en werkgewoontes Omgeving beïnvloeden Prioriteiten stellen De takenlijst De prioriteitenmatrix Belangrijk en urgent Minder belangrijk en urgent (Nog) niet urgent en belangrijk (Nog) niet urgent en minder belangrijk Plannen Hoofdstuk 3: Opleidingen timemanagement De inhoud van een opleiding timemanagement Soorten opleidingen Incompanytraining Coaching Open training Workshop E-learning Opleidingen timemanagement voor management assistants Hoofdstuk 4: De invloed van efficiënt timemanagement op de uitvoering van taken bij management assistants Voorstelling onderzoek Plan van aanpak Resultaten van het onderzoek Visie van management assistants over timemanagement Factoren die management assistants vaak storen Prioriteiten stellen Planning maken Hulpmiddelen Opleidingen Conclusie

9 Conclusie Referentielijst Bijlages Bijlage 1: Voorbeeld sjabloon logboek Bijlage 2: Samenvattende tabel over onderzoek over opleidingen timemanagement Bijlage 3: Resultaten van het onderzoek

10 Lijst met figuren en tabellen Lijst met figuren Figuur 1: Voorbeeld van een mindmap Figuur 2: Voorbeeld van een storingscurve Figuur 3: De prioriteitenmatrix van Eisenhower Figuur 4: De visie op tijd Figuur 5: De meest voorkomende storingen Figuur 6: Werkzaamheden plannen Figuur 7: De meest gebruikte hulpmiddelen Figuur 8: Leerresultaten van een opleiding timemanagement Lijst met tabellen Tabel 1: De zeven meest voorkomende thema's tijdens een opleiding timemanagement. 34 Tabel 2: Soorten opleidingen

11 Inleiding Tijd is een belangrijk aspect in het bedrijfsleven. Het is niet te koop, het is onherroepelijk en enkel de resterende tijd is beschikbaar. Het is onmogelijk om tijd te stoppen of te vertragen. De tijd gaat altijd maar verder. Veel mensen leven onder tijdsdruk en hebben te maken met stress. Dat komt omdat er weinig tijd is en ze daarin te veel willen bereiken. Zij krijgen geen vat op de tijd en willen voortdurend productief zijn. Door aan timemanagement te doen, is het mogelijk om een realistische planning te maken. Het is niet noodzakelijk om alle tijd in te vullen met activiteiten, maar door goed te plannen, blijft er meer tijd over voor belangrijke zaken. Management assistants hebben een veelzijdig takenpakket, moeten alles onder controle houden en mogen geen enkel detail uit het oog verliezen om hun doelstellingen te behalen. Het is noodzakelijk om onder tijdsdruk te kunnen werken, om prioriteiten te stellen, deadlines te halen en om doelmatig te werken. Timemanagement is onmisbaar om op een efficiënte manier te werken en om overzicht te bewaren op de werkzaamheden. Het doel van deze bachelorproef is om na te gaan hoe management assistants aan efficiënt timemanagement kunnen doen. Als dat duidelijk is, is het mogelijk om te bepalen welke invloed efficiënt timemanagement heeft op de uitvoering van taken bij management assistants. Op basis daarvan kunnen er aanbevelingen gedaan worden, zodat management assistants op een nog efficiëntere manier aan timemanagement kunnen doen. Het eerste hoofdstuk bespreekt wat timemanagement inhoudt. Het onderscheid tussen klassiek en modern timemanagement maakt duidelijk wat timemanagement precies is. Vervolgens legt dit hoofdstuk uit welke benadering er het best is om aan timemanagement te doen. Tot slot komt hier aan bod waarom timemanagement belangrijk is voor management assistants. Het tweede hoofdstuk behandelt uitvoerig welke basisprincipes belangrijk zijn om aan timemanagement te doen en hoe die toepasbaar zijn. Het derde hoofdstuk bespreekt wat een opleiding timemanagement inhoudt en welke soorten opleidingen timemanagement er bestaan. Dit hoofdstuk legt ten slotte het verschil uit tussen een opleiding timemanagement gericht op management assistants en een algemene opleiding timemanagement. Om dit hoofdstuk uit te werken, werd er contact opgenomen met elf opleidingscentra. Het vierde hoofdstuk licht de resultaten van het onderzoek toe. Dit onderzoek gaat na wat het effect van timemanagement is op de uitvoering van de taken bij management assistants. 9

12 Om dit onderzoek te verrichten, werd er per contact opgenomen met management assistants die werken in bedrijven in de regio Kortrijk met de vraag om een enquête in te vullen. Het doel was om minimum 100 ingevulde enquêtes te ontvangen, zodat de conclusies representatief zouden zijn voor alle management assistants in de regio Kortrijk en bij uitbreiding voor alle management assistants. De management assistants konden ervoor opteren om hun contactgegevens mee te delen, als ze ertoe bereid waren om nog bijkomende vragen te beantwoorden. Om dieper in te gaan op het onderzoek werd er ook contact opgenomen met mevrouw Hannelore Desimpel, HR Consultant bij Secretary Plus. Zij beantwoordde de vragen omtrent timemanagement en de toepassing ervan bij management assistants. Om informatie over timemanagement in te winnen, werden er diverse bronnen geraadpleegd. De voornaamste bronnen zijn werken uit de bibliotheek van de Hogeschool West-Vlaanderen en het internet. Bij het overlopen van de websites werd algauw duidelijk dat de auteurs vaak dezelfde informatie verschaffen en er zijn ook veel websites die reclame maken om opleidingen te volgen. Om zeker te zijn of de bronnen betrouwbaar zijn, werd gecontroleerd of de websites over voldoende referenties beschikken. 10

13 Hoofdstuk 1: Timemanagement Tijd is een waardevol bezit en een heel belangrijk aspect in onze samenleving. Het kan niet bewaard worden, het is niet te koop, het kan niet toenemen, het verstrijkt en dat is onherroepelijk. De belangrijkste taak in het leven is om de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk te benutten. Dat betekent echter niet dat alles gepland moet worden met activiteiten, maar dat de omgang met tijd intensiever en bewuster moet gebeuren, zodat er meer tijd is voor belangrijke zaken (Seiwert, 2008). Timemanagement kan hierbij helpen. Aangezien de toekomst onvoorspelbaar is, is het belangrijk om tijdig te plannen. Het verschil tussen werkelijke en ervaren tijd maakt de persoonlijke tijdsberekening moeilijker. Als er aangename activiteiten zijn, is er geen tijdsbesef. Dat gevoel heet flow. De tijd die snel voorbijgaat, is vaak heel waardevol en bevredigend. Anderzijds kunnen twintig minuten eindeloos lang duren als iemand zich verveelt (Seiwert, 2008). Tijd kan stress veroorzaken als er weinig is en er veel bereikt wil worden. Sommige mensen lijken altijd tijd te hebben. Ze hebben alles in de hand en gaan onverstoorbaar verder. Anderen kunnen maar geen vat krijgen op de tijd en zijn continu bezig om in de chaos overeind te blijven. Mensen die onder tijdsdruk leven, streven er altijd naar om iedere minuut nuttig te besteden. Onder nuttig begrijpen zij dat er iets gedaan, iets gepresteerd of iets geproduceerd moet worden. Zulke mensen denken dat ze niet mogen ontspannen, omdat ontspanning niets oplevert. Toch is het noodzakelijk om eens niets te doen, zodat de innerlijke batterijen kunnen opladen. Ook hiervoor is het nodig om tijd te maken (de Gelder, 1996). Timemanagement biedt de gelegenheid om om te gaan met onverwachte situaties en schept ruimte om van aangename zaken te genieten, zonder te moeten denken aan de tijd en zonder met een schuldgevoel te moeten leven omdat er nog zo veel te doen is (de Gelder, 1996). Timemanagement betekent verstandig omgaan met de tijd. Dat wil zeggen dat er bewust invloed wordt uitgeoefend op de tijd die er beschikbaar is voor bepaalde activiteiten. Het doel is om de productiviteit en de efficiëntie op het werk te vergroten, waardoor het mogelijk is om het beoogde doel te bereiken (Time management, z.j.). Omdat timemanagement een ingeburgerd begrip is, maar de invulling ervan toch afhangt van persoon tot persoon, is het niet eenvoudig om een duidelijke definitie aan de term te koppelen. In deze bachelorproef wordt voor onderstaande definitie geopteerd: Timemanagement is een systeem van gewoontes, vaardigheden, instrumenten en technieken die er samen voor zorgen dat er meer gedaan kan worden in de beschikbare tijd, met als doel de kwaliteit van het werk en het leven te verhogen (Time management, z.j.). 11

14 1 Klassiek en modern timemanagement Witjas (2009) maakt een onderscheid tussen klassiek en modern timemanagement. Om te preciseren wat timemanagement inhoudt, komen de twee benaderingen hieronder aan bod. 1.1 Klassiek timemanagement Timemanagement is jarenlang gebaseerd op twee elementen: effectiviteit en efficiëntie. Het klassieke, traditionele timemanagement ontstond tijdens de industriële revolutie met behulp van tijd- en bewegingsstudies. Mensen moesten hun arbeidskracht zo efficiënt mogelijk benutten. Dat was het begin van een onpersoonlijke omgang met de tijd (Witjas, 2009). De meeste timemanagementprincipes die vandaag worden toegepast, zijn in werkelijkheid verfijnde uitwerkingen van die benadering. Een voordeel hiervan is dat een juiste toepassing van de principes een tijdwinst van een tot vier uur per dag kan opleveren, afhankelijk van de manier waarop het werk wordt georganiseerd. Een nadeel van de benadering is dat ze onpersoonlijk is, omdat er weinig aandacht is voor individuele voorkeuren. In het klassieke timemanagement gaat het bovendien slechts over werktijd (Witjas, 2009). De klassieke elementen van timemanagement die helpen om effectief en efficiënt te werken (Witjas, 2009): - essentie van de functie bepalen; - doelstellingen op werk- en persoonlijk niveau formuleren; - prioriteiten vaststellen; - verstoringen opsporen en manieren vinden om die te vermijden; - organisatie op het werk verbeteren. Bovenstaande elementen vormen de basis van timemanagement. Ze werken nog steeds, maar beperkt. Modern timemanagement is de noodzakelijke aanvulling op de klassieke beheer- en beheerstechnieken. Het gaat dieper in op de persoonlijke kenmerken die de tijdsbeleving beïnvloeden (Witjas, 2009). 1.2 Modern timemanagement De technieken uit het traditionele timemanagement zijn afgestemd op snelheid, beheersing en doeltreffendheid. Timemanagement is echter meer dan een rationeel organisatieproces. In de moderne variant gaat het om de persoonlijke kenmerken die een 12

15 grote invloed hebben op tijdsbeleving en tijdshantering. Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van het leven in overeenstemming met interesses, behoeftes en waardes. Het is een benadering die afstand doet van onmiddellijke oplossingen en zich richt op de lange termijn. Timemanagement gaat vooral over kiezen en beïnvloeden. Kiezen is een emotioneel en persoonlijk proces en is dus niet altijd rationeel (Witjas, 2009). Een illustratie hiervan is een workaholic die doorgaat en nauwelijks stopt met werken tot er een persoonlijk en meestal fysiek probleem optreedt. Hierdoor zal de workaholic eens nadenken over de zin van het leven. Het besluit is meestal dat de workaholic het werk- en privéleven niet meer van elkaar kan scheiden en dat het werk meer aandacht krijgt dan het privéleven. De klassieke benadering helpt hier niet meer, omdat de workaholic de resterende tijd opvult met andere activiteiten. De workaholic moet het perspectief veranderen. In de moderne benadering van timemanagement is dat mogelijk door de vraag te stellen wie de workaholic wil zijn en welke keuzes hij moet maken, rekening houdend met die gewenste identiteit (Witjas, 2009). Mensen krijgen dagelijks veel meer informatie dan ze kunnen verwerken. Dat wil zeggen dat ze keuzes moeten maken. De keuzes moeten passen bij het individuele levensritme en bij de persoon zelf. In de moderne benadering van timemanagement bestaat er namelijk geen tijdsplan dat iedereen kan toepassen. Het uitgangspunt van de benadering is dat tijd meer inhoudt dan enkel arbeidstijd en dat keuzes over de indeling van het leven noodzakelijk zijn. In de moderne benadering gaat een individu op zoek naar de gewenste identiteit. Door zichzelf diepgaande vragen te stellen, zal het individu op een bewuste manier keuzes maken. Die keuzes stemmen overeen met wie het individu is en werkelijk wil zijn (Witjas, 2009). Naast wat iemand wil hebben (bijvoorbeeld betere resultaten, meer ontspanning, minder stress ) gaat het om wat iemand doet, om de gedragsstijl en om wie iemand is of wil zijn. Die drie elementen (zijn, doen en hebben) worden vaak in de verkeerde volgorde geplaatst en beleefd. In de moderne benadering betekent zijn : de identiteit en de manier waarop mensen tijd waarnemen en beleven. Doen heeft betrekking op de uitvoering van activiteiten en hebben gaat over de resultaten die uit de uitvoering voortkomen (Witjas, 2009). In de klassieke benadering ligt de nadruk op de oplossing van problemen. Eerst worden de problemen (bijvoorbeeld tijdnood, deadlines, stress ) vastgesteld en daarna wordt ingegaan op de handelingen en activiteiten om de problemen op te lossen. Het zijnsniveau komt nauwelijks aan bod. Als dat echter niet ter sprake komt, is er geen fundamentele en duurzame verandering. Daardoor verdwijnen de problemen nauwelijks en het individu komt opnieuw in de oude gewoontes terecht (Witjas, 2009). Timemanagement dat gebaseerd is op het gebruik van een agenda is hiervan een goed voorbeeld. De redenering is dan: Wie een agenda gebruikt, kan een goede planning 13

16 maken, waardoor er meer vrije tijd over is. De agenda maakt echter geen keuzes. In de moderne benadering van timemanagement is de volgorde anders: Om meer ontspanning te hebben, is het noodzakelijk om keuzes te maken en moet er beter gepland worden, waardoor er meer tijd over zal zijn. (Witjas, 2009). 1.3 Efficiënt timemanagement De twee benaderingen van timemanagement hoeven elkaar niet uit te sluiten, want een integratie van beide biedt de beste mogelijkheden om aan timemanagement te doen. Klassiek timemanagement leidt tot een nuttige tijdsbesteding. Modern timemanagement gaat over de beleving van tijd, waarin keuzes gemaakt worden die voortkomen uit de identiteit van een persoon (Witjas, 2009). Bij de bestudering van de verschillende timemanagementprincipes, komen de begrippen efficiëntie en effectiviteit vaak terug. Efficiënt betekent volgens Van Dale: zo dat het de minste middelen, inspanning kost; doelmatig. Van Dale definieert effectief als waardoor het beoogde doel bereikt wordt; doeltreffend. Bij de uitvoering van taken is het belangrijk om methodes te vinden en toe te passen om zo efficiënt mogelijk te werken en om vervolgens goede resultaten te behalen. De nadruk ligt meer op de effectiviteit (het waartoe ) van de activiteiten dan op de efficiëntie (het hoe ). (de Gelder, 1996). In de timemanagementtheorieën betekent dit dat de doelstellingen duidelijk moeten zijn en dat er vervolgens wordt nagedacht over de manier om ze uit te voeren, zodat de minste middelen en inspanningen nodig zijn (de meest efficiënte methodes). Hierdoor is het mogelijk om de vooraf geformuleerde doelstellingen te bereiken. Bij timemanagement ligt de nadruk dus vooral op het behalen van resultaten. Personen die echter op een bewuste manier aan timemanagement willen doen en resultaten op langere termijn willen behalen, zullen eerst hun gedrag en gewoontes moeten aanpassen. Het is noodzakelijk om eerst na te gaan waarom en hoe ze die kunnen aanpassen. Als een individu hierin slaagt, is het belangrijk om de omgeving ook te beïnvloeden, zodat storende factoren kunnen afnemen. Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op storende factoren, de aanpassing van de gedragsstijl en de beïnvloeding van de omgeving. 14

17 2 Het belang van timemanagement voor management assistants Een management assistant heeft een veeleisend beroep en moet talrijke diverse taken uitvoeren, waardoor die belangrijke verantwoordelijkheden toegewezen krijgt. Door het grote aantal taken en de bijkomende verantwoordelijkheden van de management assistant, kunnen er moeilijkheden ontstaan om bijvoorbeeld prioriteiten te stellen, overzicht te behouden, deadlines te halen De management assistant moet alles onder controle houden en mag geen detail uit het oog verliezen. De opdrachten moeten namelijk op een correcte manier worden voltooid. Als multitasker dient de management assistant over enkele onmisbare competenties te beschikken zoals stressbestendigheid, flexibiliteit en nauwkeurigheid. Om moeilijkheden te vermijden en om op een zorgvuldige manier overzicht te behouden op de activiteiten, is het voor een management assistant noodzakelijk om aan timemanagement te doen. Zoals eerder in dit hoofdstuk aan bod kwam, is timemanagement een systeem dat helpt om doelstellingen te behalen en om meer en betere resultaten te bereiken. Door aan timemanagement te doen, is het haalbaar om activiteiten tot in de puntjes voor te bereiden. Een goede voorbereiding maakt het mogelijk om veel tijd en energie te winnen. Daarom is het van het allergrootste belang om na te gaan wat het objectief is, wat het plan van aanpak is en welke hulpmiddelen er nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Dat principe is van toepassing op zowel kleine als grote opdrachten en is in elke situatie bruikbaar. Het volgende hoofdstuk bespreekt wat de basisprincipes zijn om aan efficiënt timemanagement te doen. 15

18 Hoofdstuk 2: Basisprincipes om aan efficiënt timemanagement te doen In dit hoofdstuk komt uitvoerig aan bod welke basisprincipes belangrijk zijn en hoe ze toepasbaar zijn om aan efficiënt timemanagement te doen. 1 Doelstellingen formuleren Om aan efficiënt timemanagement te doen, moet er gewerkt worden met doelstellingen. Dat wil concreet zeggen: nadenken over specifieke resultaten die behaald moeten worden (de Gelder, 1996). Ze maken het belang van een opdracht duidelijk. Zonder doelstellingen te formuleren, heeft zelfs de beste werkmethode geen enkel nut, want het eindresultaat blijft onduidelijk als er vooraf geen doel werd vastgesteld (Seiwert, 2008). Vooraf vastgestelde doelstellingen zorgen voor veel energiebesparing, meer tijdwinst en betere prestaties (Corremans et al., 2007). Het is noodzakelijk om alle doelstellingen of afspraken op een rijtje te zetten. Mensen maken meer afspraken met zichzelf dan ze beseffen en houden, vaak onbewust, rekening met al die afspraken. Dat veroorzaakt meestal stress (Allen, 2007). Wie zijn doelstellingen duidelijk kan bepalen, is in staat om het overzicht te bewaren over de dagelijkse activiteiten. Hierdoor is het mogelijk om de juiste prioriteiten te stellen, opdrachten te voltooien en betere resultaten te boeken in zowel het professionele leven als in het privéleven. Bovendien voelen die personen zich beter en weten ze het hoofd koel te houden in onverwachte en drukke situaties (Seiwert, 2008). Hieronder volgen twee methodes die helpen om doelstellingen te formuleren. Die methodes zijn de mindmapmethode en de SMART-methode. 1.1 De mindmapmethode De mindmapmethode helpt om te brainstormen over doelstellingen. Een mindmap is een tekening met grafisch georganiseerde en methodisch gestructureerde sleutelwoorden (Seiwert, 2008). In het midden van een blad staat er in een figuur een sleutelwoord, zoals mijn doelstellingen. De bedoeling is om rond de figuur woorden te noteren die geassocieerd worden met het sleutelwoord. Lijnen verbinden de associaties met het sleutelwoord. Om concrete doelstellingen te maken, moet ieder woord verder uitgewerkt worden door zijtakken te maken. Verschillende kleuren kunnen helpen om het overzicht te verduidelijken. Zo ontstaat er een beeld dat de wensen en behoeftes weerspiegelt om uiteindelijk doelstellingen te kunnen vastleggen (Seiwert, 2008; Witjas, 2009). Mindmaps 16

19 kunnen ook handig zijn bij andere activiteiten, zoals bij de voorbereiding van evenementen, het stellen van prioriteiten en het vermijden van tijdverspillers. Figuur 1: Voorbeeld van een mindmap (eigen bewerking van Witjas, 2009) 1.2 De SMART-methode Het lijkt eenvoudig om doelstellingen te formuleren, maar dat is niet altijd het geval. Om een doelstelling op een correcte manier te formuleren, is het beter om een beroep te doen op de vijf elementen van SMART (Corremans et al., 2007) die hieronder aan bod komen Specifiek Doelstellingen horen specifiek te zijn. De concrete resultaten moeten duidelijk zijn. Vage beschrijvingen kunnen dus niet. Bij de uitvoering van een opdracht moet het duidelijk zijn wat iemand wil bereiken (Corremans et al., 2007; Witjas, 2009) Meetbaar Door een doelstelling meetbaar te maken, is het mogelijk om na de uitvoering van een opdracht te controleren of het doel werd bereikt. Indien mogelijk, is het doeltreffend om in overleg een aantal indicatoren vast te leggen, waarvan op het einde kan worden nagegaan of het resultaat werd bereikt. Voorbeelden van indicatoren zijn tijd, geld en kwaliteit (de Gelder, 1996; Corremans et al., 2007; Witjas, 2009) Acceptabel De vooraf bepaalde doelstellingen moeten voor alle betrokkenen aanvaardbaar of acceptabel zijn. Iedereen moet het eens zijn over alle factoren om een doel te bereiken (Corremans et al., 2007; Witjas, 2009). 17

20 1.2.4 Realistisch Realistische doelstellingen helpen om op een motiverende manier te werken. Factoren zoals kennis, ervaring en budget kunnen vereist zijn om een opdracht te voltooien en doelstellingen te bereiken. Als een van de vereisten ontbreekt, is het praktisch onmogelijk om een doelstelling te bereiken (de Gelder, 1996; Corremans et al., 2007; Witjas, 2009) Tijdsgebonden Een deadline is vaak een stimulerende factor om actie te ondernemen. Wanneer er geen tijdslimiet is om een opdracht uit te voeren, is de verleiding vaak groter om eerst aan andere taken te werken (de Gelder, 1996). Als het niet lukt om deadlines te halen, kan een onderzoek naar een nieuwe aanpak helpen om dat in de toekomst te voorkomen (Witjas, 2009). Een voorbeeld van een doelstelling die SMART is, is een management assistant die de opdracht krijgt om een zakenreis te organiseren. Het moet duidelijk zijn wie op zakenreis vertrekt, wanneer die plaatsvindt, wat het doel is, wat de bestemming is en welk budget beschikbaar is. In overleg met de manager moet alles duidelijk zijn, zodat de management assistant na de zakenreis kan bepalen of de doelstelling werd bereikt. De management assistant moet voldoende tijd hebben om de zakenreis te organiseren, zodat er nog voldoende hotels en vluchten beschikbaar zijn. De zakenreis moet georganiseerd worden tegen 25 juni, omdat de manager op die dag vertrekt. Zodra doelstellingen SMART zijn, moeten er prioriteiten aan verbonden worden. Uit de prioriteiten blijkt wat er precies moet gebeuren om de doelstellingen te behalen. Elk systeem om aan timemanagement te doen, is afhankelijk van wat een persoon denkt over de doelstellingen. Het is essentieel om na te gaan waaraan tijd besteed wil worden en welk doel geen of weinig waarde heeft (Moreels, 2004). Veel tijdverspillers zijn vaak het gevolg van een gebrek aan doelstellingen. Zonder doelstelling is het bijvoorbeeld makkelijker om zich te laten afleiden. Bovendien is het ook moeilijker om prioriteiten te stellen en de motivatie te vinden om aan bepaalde taken te werken. Dat is vooral van toepassing op opdrachten die niet uitdagend of interessant genoeg zijn (de Gelder, 1996). 18

21 2 Tijdverspillers Veel mensen hebben te kampen met hectische werkdagen waarin ze tientallen telefoontjes en s moeten behandelen, (nutteloze en vaak te lange) vergaderingen moeten bijwonen en vervolgens nog gestoord worden door collega s en/of klanten. Hierdoor gaat er veel tijd verloren. Om op een efficiënte manier te werken, is het essentieel om na te gaan welke tijdverspillers er het meest optreden en hoe ze te vermijden zijn (Moreels, 2004). Een tijdverspiller zorgt ervoor dat de mogelijkheden die iemand heeft tijdens de werktijd beperkt worden door factoren waarop mensen weinig of geen vat hebben. Die factoren hebben een belemmerende invloed op de tijdsbesteding en kunnen een oorzaak zijn van concentratieproblemen die bijgevolg veel energie kosten. Tijdverspillers beletten effectief werken (de Gelder, 1996; Moreels, 2004; Witjas, 2009). Er zijn zowel interne als externe tijdverspillers. Externe tijdverspillers zijn de storende factoren die van buitenaf komen en interne tijdverspillers hebben te maken met eigen keuzes of prioriteitenstelling (Witjas, 2009). Een voorbeeld van een externe tijdverspiller is de telefoon die voortdurend rinkelt. Lang moeten zoeken naar een document, bestanden verliezen of niet meer kunnen terugvinden, zijn voorbeelden van interne tijdverspillers. Dit deel behandelt hoe er kan worden omgegaan met tijdverspillers, hoe storende factoren te identificeren en vervolgens te vermijden zijn. 2.1 Tijdverspillers identificeren Tijdverspillers hebben een grote invloed op de uitvoering van de taken en zijn een van de grootste redenen waarom prioriteiten en planningen vaak veranderen. Om tijdverspillers te voorkomen, is het noodzakelijk om eerst de storende factoren te identificeren. Via een zelfanalyse is het mogelijk om te ontdekken welke tijdverspillers het vaakst opduiken. Een nuttig hulpmiddel hiervoor is het logboek (Moreels, 2004). Een logboek is een document waarin alle activiteiten zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden worden. Het document geeft een gedetailleerd verslag weer van de tijdsbesteding. Het toont aan welke taak er wanneer plaatsvond, hoelang die duurde en wie er de opdracht voor gaf (de Gelder, 1996). Het vergt veel tijd en discipline om een logboek bij te houden. Het volstaat niet om enkel het logboek in te vullen, achteraf is er namelijk ook een grondige analyse nodig. Een logboek bijhouden, vraagt eerst wat tijd die vervolgens te recupereren valt (de Gelder, 1996). 19

Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema

Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema pag.: 1 van 5 Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema Tijd is een schaars goed. U heeft als inkoper slechts een beperkte hoeveelheid tijd tot uw beschikking om uw taken uit te voeren. Deze

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Effectief omgaan met je tijd

Effectief omgaan met je tijd niet belangrijk belangrijk Effectief omgaan met je tijd Stephen Covey heeft in zijn boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap een eenvoudige en doeltreffende manier aangereikt om bewust met

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen?

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen? Omgaan met tijd Matrix Tijdmanagement (groepsactiviteit) Omgaan met tijd is een aansprekend thema voor veel vrouwelijke ondernemers. Het runnen van een eigen onderneming, zonder dat dit ten koste gaat

Nadere informatie

Jan Buermans Time Management

Jan Buermans Time Management Jan Buermans Time Management Mensen hebben tussen de 40.000 en 60.000 gedachten op een dag 95% ervan is in het verleden of in de toekomst Slechts 5% van onze tijd zijn we in het NU! Iedereen heeft evenveel

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Het leven zoals het is 2 Het leven zoals het is Er gaan zo'n 50.000 gedachten per dag door ons hoofd. De meeste van deze gedachten

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Jan Buermans Time Management

Jan Buermans Time Management Jan Buermans Time Management Mensen hebben tussen de 40.000 en 60.000 gedachten op een dag 95% ervan is in het verleden of in de toekomst Slechts 5% van onze tijd zijn we in het NU! Iedereen heeft evenveel

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

SPOED competenties en gedragsindicatoren

SPOED competenties en gedragsindicatoren SPOED competenties en gedragsindicatoren Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: door de vragenlijst in te vullen krijgt de coachee een zicht op zijn/haar competenties - Doelgroep:

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

28 efficiency tips voor een productievere werkdag

28 efficiency tips voor een productievere werkdag 28 efficiency tips voor een productievere werkdag Gun jezelf de rust en de kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Doen is de "Missing Link" tussen goede voornemens en daadwerkelijke verandering

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Versiebeheer Versie Datum Auteurs Status Wijzigingen 1 9-1-2013 WvD Concept 2 15-1-2013 WvD Concept Opmaak / criteria

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag.

Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag. Feedbackvragen Timemanagement Vraag 1 Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen en

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Zelftest werkstijlen

Zelftest werkstijlen Zelftest werkstijlen Hoe iemand werkt is heel persoonlijk. Hoe iemand slimmer werkt ook. Slimmer werken is relatief en begint met jezelf kennen. Wat zijn je persoonlijke valkuilen en wat zijn juist positieve

Nadere informatie

Een realistische kijk op timemanagement.

Een realistische kijk op timemanagement. Een realistische kijk op timemanagement. ir. Paul De Bruyne Vergeet niet uw GSM terug aan te zetten na de training! 1 tijd www.deathclock.com Tijd is gratis, maar onbetaalbaar. Je kan tijd niet bezitten,

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Time management. 1. De rol van een goede tijdsplanning

Time management. 1. De rol van een goede tijdsplanning Time management Time management is een continue proces van afwegen wat een persoon binnen zijn taken en grenzen met zijn tijd wil en kan doen, en wat voor die persoon de beste manier is om dat te bereiken.

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Omgaan met uitstelgedrag - deel 2

Omgaan met uitstelgedrag - deel 2 Omgaan met uitstelgedrag - deel 2 In mijn vorige artikel schreef ik over uitstelgedrag in de werksituatie, welke psychologische processen aan de basis liggen van het gedrag en het belang voor organisaties

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch)

Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) pag.: 1 van 6 Vragenlijst leerstijlen (model van Kolb/Juch) Bron: www.fractal.org/bewustzijns-besturings-model/vragenlijsten/vragenlijst-leerstijlen.htm Auteur: onbekend Een leerstijl is de manier waarop

Nadere informatie

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat

Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Masterclass Het Nieuwe Werken op het secretariaat Marianne H.M. Smits AVK Adviesgroep voor Kantooren bedrijfsinnovatie b.v. te Tilburg msmits@avk.nl 06 53 14 51 33 Inspiratie Dag 1: Ontwikkelingen in managementondersteuning

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Training Timemanagement

Training Timemanagement Training Timemanagement Timemanagement, efficiënt omgaan met tijd Tijd is schaars. Dit zorgt voor een bepaalde druk. Zeker als je veel dingen wilt doen in weinig tijd, zoals vergaderen, organiseren, afspraken

Nadere informatie

Lezing time management https://bashoorn.nl

Lezing time management https://bashoorn.nl Lezing time management https://bashoorn.nl BasHoorn.nl Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Bas Hoorn worden gekopieerd of anderszins worden gedupliceerd. Deze map is persoonlijk

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Tips voor Timemanagement

Tips voor Timemanagement Tips voor Timemanagement Vaak kun je tijd winnen én minder druk ervaren door efficiënter te werken. Hieronder een aantal tips. Werk aan je werkplek Chaos op je werkplek brengt chaos in je hoofd. In het

Nadere informatie

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen 27 geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Inhoudsopgave Time Management 3 Email Management 3 Werkplekorganisatie 3 Gewoontevorming 4 Teambuilding 4 Gezinnen met kinderen 5 Administratie en Financiën

Nadere informatie

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties...

Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties Uitleg keuzecompetenties... INHOUDSOPGAVE Introductie... 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan (pop)... 3 Competenties... 8 Uitleg basiscompetenties... 10 Uitleg keuzecompetenties... 15 2 INTRODUCTIE Deze assistent is bedoeld voor jou

Nadere informatie

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95 Inhoud 10 aanraders 1. Gebruik niet de klok maar het kompas 04 2. Word wederzijds afhankelijk 12 3. Wees bewust van jouw paradigma 20 4. Bepaal je persoonlijke visie 26 5. Schrijf je visie 36 6. Richt

Nadere informatie

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT 1 VOORWOORD Voordat ik StressPro oprichtte ben ik enkele jaren actief geweest op het terrein van time management. Ik had namelijk zelf ervaren hoe hectisch en gejaagd het leven kon zijn. Ik had behoefte

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

2 A Ik zet alleen werkafspraken in mijn agenda Ik zet zowel werkafspraken, als ook afspraken met mezelf en privé-afspraken in mijn agenda

2 A Ik zet alleen werkafspraken in mijn agenda Ik zet zowel werkafspraken, als ook afspraken met mezelf en privé-afspraken in mijn agenda TIMEMANAGEMENT drs. E.M. van Nouhuys SITUATIE Timemanagement is een belangrijk element van succesvol management en tijd is met name in het bedrijfsleven een van de kostbaarste goederen geworden. Tijdgebrek

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Logistiek medewerker. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Stop met bezig zijn Wees productief!

Stop met bezig zijn Wees productief! Stop met bezig zijn Wees productief! Wat ga je leren? Doelen en prioriteiten Overzicht en hoe ons brein werkt Plannen en doelen bereiken Organisatie van bureau en PC bas.hoorn@bashoorn.nl 1 Timemanagement

Nadere informatie

Training Leer Balans Leven

Training Leer Balans Leven Training Leer Balans Leven In 5 maanden meer balans in je leven Wil je minder stress? Wil je meer werkplezier? Wil je jouw doelen effectiever bereiken? Wil je handiger communiceren? Wil je efficiënter

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Appraisal. Datum:

Appraisal. Datum: Appraisal Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Persoonlijke Effectiviteit. Presentatie VASMO-conferentie. 18 april 2008. Erik Klerks. Trainer/adviseur Odyssee

Persoonlijke Effectiviteit. Presentatie VASMO-conferentie. 18 april 2008. Erik Klerks. Trainer/adviseur Odyssee Presentatie VASMO-conferentie 18 april 2008 Erik Klerks Trainer/adviseur Odyssee Persoonlijk Effectiviteit Workshop inhoud: Kennismaking met methodes om uw ORwerk op een efficiëntere en effectievere manier

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen

LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen LEERACTIVITEIT De Zoektocht Ent-teach Module 1 Ondernemerschap Leren Begrijpen 1. Doel 1. Kwaliteiten van de groepsleden op tafel leggen 2. De opdracht zo concreet mogelijk maken, door brainstorm, groepsleden

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Maandag 56. Training. Efficiënt Werken. Sabine Jochems, 2017

Maandag 56. Training. Efficiënt Werken. Sabine Jochems, 2017 121 34 Maandag 56 93 Training Efficiënt Werken Sabine Jochems, 2017 De leukste & meest effectieve training om efficiënt te leren werken! Vliegt je dag voorbij en heb je nog bergen werk te verzetten? Weet

Nadere informatie

KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT.

KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT. KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT. IT-specialisten, managers en consultants maken al jaren gebruik van de PDCA-cyclus methode (Plan-Do-Check-Act) om processen te optimaliseren. Zij zoeken dan steeds naar

Nadere informatie

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties

Puberbrein als Innovatiekans. Beschrijving van de 4 basiscompetenties Puberbrein als Innovatiekans Beschrijving van de 4 basiscompetenties Samenwerken Plannen en organiseren Omgaan met (onverwachte) veranderingen Reflecteren Toelichting beschrijving van de basiscompetenties

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering

IOD Crayenestersingel 59, 2101 AP Heemstede Tel: 023 5283678 Fax: 023 5474115 info@iod.nl www.iod.nl. Leiding geven aan verandering Leiding geven aan verandering Mijn moeder is 85 en rijdt nog auto. Afgelopen jaar kwam ze enkele keren om assistentie vragen, omdat haar auto in het verkeer wat krassen en deuken had opgelopen. Ik besefte

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument Thuiswerk en telewerk Privé-sector Infodocument 201506/Provikmo-I-2004 Thuiswerk en telewerk 1 Definitie Telewerk: een vorm van werkorganisatie waarin, met gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie,

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Projectmatig creëren

Projectmatig creëren Projectmatig creëren Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 18 14109271 WP27 Haagse Hogeschool Delft Dhr. Hoogland Bedrijfscommunicatie 1 Inleiding In dit document

Nadere informatie

Scriptie over Personal Branding en Netwerking

Scriptie over Personal Branding en Netwerking Scriptie over Personal Branding en Netwerking 1e versie - 16 november 2012 Jana Vandromme Promotor: Hannelore Van Den Abeele 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Onderzoeksvragen 2.1 Onderzoeksvraag 1 2.2

Nadere informatie

Kwadranten van tijdmanagement

Kwadranten van tijdmanagement FOCUS > ACTIE > FLOW Een artikel van Ad van der Hulst Kwadranten van tijdmanagement telefoon: 06 224 559 02 Kwadranten van tijdmanagement Hieronder beschrijven we het Eisenhowerschema. Dit concept wordt

Nadere informatie

Training Persoonlijke Effectiviteit

Training Persoonlijke Effectiviteit Training Persoonlijke Effectiviteit Persoonlijke effectiviteit: vergroot je invloed door slim te werken Niet harder, maar slimmer werken: zo vergroot je je persoonlijke effectiviteit. Door op een slimme

Nadere informatie

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen.

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen. binnenwerk timemanagement:opmaak 1 24-07-2013 11:49 Pagina 3 Inleiding De werkdruk in het onderwijs is hoog. Er worden steeds nieuwe, vaak hogere, eisen gesteld. De administratieve druk is hoog en docenten

Nadere informatie

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken Voor een groep Korte Workshop Time-management Slim Werken + Creatief Werken edere dag een SlimWerken.COM Julianapark 48-5 5046 GB Tilburg T 013-5770495 M 06-27326562 E contact@slimwerken.com W www.slimwerken.com

Nadere informatie

Competency Check. Datum:

Competency Check. Datum: Competency Check Naam: Sample Candidate Datum: 08-08-2013 Over dit rapport: Dit rapport is op automatische wijze afgeleid van de resultaten van de vragenlijst welke door de heer Sample Candidate is ingevuld.

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Welkom! (ont)moeten met Modern Timemanagement

Welkom! (ont)moeten met Modern Timemanagement Welkom! (ont)moeten met Modern Timemanagement Wat gaan we doen? Met een bewezen werkmethodiek vanuit heldere functiedoelen de juiste keuzes maken om aantoonbaar tijdwinst te boeken en 100% overzicht te

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Meer doen met je tijd!

Meer doen met je tijd! Meer doen met je tijd! Els Ory 18 januari 2018 Wat verwachten? Wat is TIJD? Wat is TIJDBEHEER? EFFECTIEF en EFFICIENT werken? WAT moeten we doen? WANNEER moeten we iets doen? Wat verwachten? Wat is TIJD?

Nadere informatie

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014

Standaardrapportage (strikt vertrouwelijk) Naam: Wouter van Straten Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Naam: Adviseur: Floor Meijer Datum: 15 maart 2014 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op alle afgeronde onderdelen. 2 Algemeen werk- en denkniveau Ver beneden - gemidde ld Ver bovengemidde ld Algemene

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie