Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar 2013-2014 Studente"

Transcriptie

1 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente Lisa D haene Efficiënt timemanagement De invloed van efficiënt timemanagement op de uitvoering van taken bij management assistants Interne begeleider Sabine Cuvelier

2

3 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Management assistant Academiejaar Studente Lisa D haene Efficiënt timemanagement De invloed van efficiënt timemanagement op de uitvoering van taken bij management assistants Interne begeleider Sabine Cuvelier

4 Woord vooraf Als derdejaarsstudente Bachelor in het Office management kreeg ik de opdracht om een bachelorproef te schrijven. De bachelorproef behandelt een onderwerp dat aan de opleiding gekoppeld is. Ik koos het onderwerp timemanagement. In een organisatie is het namelijk belangrijk om te organiseren, orde te houden, prioriteiten te stellen en deadlines te halen. Dit onderwerp is interessant voor iedereen die een administratieve functie uitoefent, dus ook voor management assistants. Door middel van een contractplan kon ik duidelijke doelstellingen bepalen en de methodiek uitwerken. Het doel van mijn bachelorproef is om te weten te komen hoe management assistants aan efficiënt timemanagement kunnen doen. De uitwerking van de bachelorproef vraagt veel inspanningen. Gelukkig hielpen veel personen mij met de realisatie ervan. Daarom wil ik van deze gelegenheid gebruikmaken om ze te bedanken. Eerst en vooral gaat mijn oprechte dank naar mevrouw Lieselot Longueville, lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen en bachelorproefcoördinator. Zij hielp mij met de voorbereiding, de keuze van het onderwerp, de afbakening ervan, de structuur en het plan van aanpak om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast wil ik ook mijn begeleider, mevrouw Sabine Cuvelier, bedanken voor de begeleiding en feedback die ze mij gaf om dit eindwerk te verwerken. Ondanks haar drukke agenda, beantwoordde ze alle vragen, hielp ze me met de inhoud van de bachelorproef en gaf ze telkens advies. Bovendien richt ik ook een woord van dank aan alle management assistants, de medewerkers uit de opleidingscentra en mevrouw Hannelore Desimpel van Secretary Plus die mijn vragen beantwoordden. Zonder hen zou het nooit gelukt zijn om na te gaan wat de invloed van efficiënt timemanagement is op de uitvoering van taken bij management assistants. Tot slot bedank ik ook mijn ouders die mij de kans gaven om de opleiding te volgen en mijn vrienden voor alle hulp die ik van hen kreeg. Zij waren altijd bereid om mijn teksten na te lezen en advies te geven. Lisa D haene Harelbeke, mei 2014

5 Abstract Timemanagement is een systeem van gewoontes, vaardigheden, instrumenten en technieken die samen zorgen dat er meer bereikt kan worden in de beschikbare tijd, met als doel de kwaliteit van het werk en het leven te vergroten. Timemanagement is noodzakelijk voor een management assistant om taken correct en tijdig te kunnen uitvoeren. Alleen daardoor kan hij of zij de vooraf bepaalde doelstellingen bereiken. De basisprincipes om aan efficiënt timemanagement te doen, zijn doelstellingen formuleren, tijdverspillers identificeren en vermijden, de persoonlijke stijl aanpassen, de omgeving beïnvloeden, prioriteiten stellen en plannen. Er werd onderzoek verricht naar de opleidingen timemanagement. Hiervoor werd er contact opgenomen met elf opleidingscentra die een opleiding timemanagement aanbieden. Het onderzoek maakt duidelijk dat meer dan de helft van de opleidingen gaat over de omgang met tijdverspillers, prioriteiten stellen, de organisatie van de (digitale) werkplek en een realistische planning. Een opleiding timemanagement hoort bovendien persoonlijk te zijn. Toch bestaan er verschillende soorten opleidingen timemanagement, zoals een incompanytraining, coaching, open training, workshop en e-learning. Open trainingen en incompanytrainingen komen het vaakst voor. Het doel van deze bachelorproef is om na te gaan hoe management assistants aan efficiënt timemanagement kunnen doen. Dat gebeurde via een enquête bij 106 management assistants in de regio Kortrijk. Uit het onderzoek blijkt dat management assistants hoofdzakelijk aan timemanagement doen om een goed overzicht te krijgen over alle activiteiten. Toch duiken er vaak problemen op om op een efficiënte manier aan timemanagement te doen. Omgaan met onverwachte situaties en zich assertief opstellen, zijn de twee meest voorkomende moeilijkheden. Management assistants beschouwen taken van meerderen meestal als prioritair. Daardoor blijven de eigen taken liggen, wijzigen prioriteiten, verandert de planning en is die bijna niet meer haalbaar. De resultaten van de enquête tonen aan dat een opleiding timemanagement niet zo populair is bij management assistants. Zij twijfelen aan het nut ervan, waardoor ze de kans niet grijpen om een opleiding timemanagement bij te wonen. Uit het onderzoek blijkt dat timemanagement een belangrijke invloed heeft op de uitvoering van taken bij management assistants. Zij hebben vaak te maken met

6 onderbrekingen en prioriteiten die wijzigen. Timemanagement kan helpen om die storingen te vermijden en om op een nog efficiëntere manier te werken.

7 Inhoudsopgave Woord vooraf Abstract Inhoudsopgave Lijst met figuren en tabellen Inleiding Hoofdstuk 1: Timemanagement Klassiek en modern timemanagement Klassiek timemanagement Modern timemanagement Efficiënt timemanagement Het belang van timemanagement voor management assistants Hoofdstuk 2: Basisprincipes om aan efficiënt timemanagement te doen Doelstellingen formuleren De mindmapmethode De SMART-methode Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden Tijdverspillers Tijdverspillers identificeren Tijdverspillers vermijden Persoonlijke stijl aanpassen en omgeving beïnvloeden Persoonlijke stijl aanpassen Wanorde Perfectionisme Te veel willen doen Assertiviteit Bioritme

8 3.1.6 Levens- en werkgewoontes Omgeving beïnvloeden Prioriteiten stellen De takenlijst De prioriteitenmatrix Belangrijk en urgent Minder belangrijk en urgent (Nog) niet urgent en belangrijk (Nog) niet urgent en minder belangrijk Plannen Hoofdstuk 3: Opleidingen timemanagement De inhoud van een opleiding timemanagement Soorten opleidingen Incompanytraining Coaching Open training Workshop E-learning Opleidingen timemanagement voor management assistants Hoofdstuk 4: De invloed van efficiënt timemanagement op de uitvoering van taken bij management assistants Voorstelling onderzoek Plan van aanpak Resultaten van het onderzoek Visie van management assistants over timemanagement Factoren die management assistants vaak storen Prioriteiten stellen Planning maken Hulpmiddelen Opleidingen Conclusie

9 Conclusie Referentielijst Bijlages Bijlage 1: Voorbeeld sjabloon logboek Bijlage 2: Samenvattende tabel over onderzoek over opleidingen timemanagement Bijlage 3: Resultaten van het onderzoek

10 Lijst met figuren en tabellen Lijst met figuren Figuur 1: Voorbeeld van een mindmap Figuur 2: Voorbeeld van een storingscurve Figuur 3: De prioriteitenmatrix van Eisenhower Figuur 4: De visie op tijd Figuur 5: De meest voorkomende storingen Figuur 6: Werkzaamheden plannen Figuur 7: De meest gebruikte hulpmiddelen Figuur 8: Leerresultaten van een opleiding timemanagement Lijst met tabellen Tabel 1: De zeven meest voorkomende thema's tijdens een opleiding timemanagement. 34 Tabel 2: Soorten opleidingen

11 Inleiding Tijd is een belangrijk aspect in het bedrijfsleven. Het is niet te koop, het is onherroepelijk en enkel de resterende tijd is beschikbaar. Het is onmogelijk om tijd te stoppen of te vertragen. De tijd gaat altijd maar verder. Veel mensen leven onder tijdsdruk en hebben te maken met stress. Dat komt omdat er weinig tijd is en ze daarin te veel willen bereiken. Zij krijgen geen vat op de tijd en willen voortdurend productief zijn. Door aan timemanagement te doen, is het mogelijk om een realistische planning te maken. Het is niet noodzakelijk om alle tijd in te vullen met activiteiten, maar door goed te plannen, blijft er meer tijd over voor belangrijke zaken. Management assistants hebben een veelzijdig takenpakket, moeten alles onder controle houden en mogen geen enkel detail uit het oog verliezen om hun doelstellingen te behalen. Het is noodzakelijk om onder tijdsdruk te kunnen werken, om prioriteiten te stellen, deadlines te halen en om doelmatig te werken. Timemanagement is onmisbaar om op een efficiënte manier te werken en om overzicht te bewaren op de werkzaamheden. Het doel van deze bachelorproef is om na te gaan hoe management assistants aan efficiënt timemanagement kunnen doen. Als dat duidelijk is, is het mogelijk om te bepalen welke invloed efficiënt timemanagement heeft op de uitvoering van taken bij management assistants. Op basis daarvan kunnen er aanbevelingen gedaan worden, zodat management assistants op een nog efficiëntere manier aan timemanagement kunnen doen. Het eerste hoofdstuk bespreekt wat timemanagement inhoudt. Het onderscheid tussen klassiek en modern timemanagement maakt duidelijk wat timemanagement precies is. Vervolgens legt dit hoofdstuk uit welke benadering er het best is om aan timemanagement te doen. Tot slot komt hier aan bod waarom timemanagement belangrijk is voor management assistants. Het tweede hoofdstuk behandelt uitvoerig welke basisprincipes belangrijk zijn om aan timemanagement te doen en hoe die toepasbaar zijn. Het derde hoofdstuk bespreekt wat een opleiding timemanagement inhoudt en welke soorten opleidingen timemanagement er bestaan. Dit hoofdstuk legt ten slotte het verschil uit tussen een opleiding timemanagement gericht op management assistants en een algemene opleiding timemanagement. Om dit hoofdstuk uit te werken, werd er contact opgenomen met elf opleidingscentra. Het vierde hoofdstuk licht de resultaten van het onderzoek toe. Dit onderzoek gaat na wat het effect van timemanagement is op de uitvoering van de taken bij management assistants. 9

12 Om dit onderzoek te verrichten, werd er per contact opgenomen met management assistants die werken in bedrijven in de regio Kortrijk met de vraag om een enquête in te vullen. Het doel was om minimum 100 ingevulde enquêtes te ontvangen, zodat de conclusies representatief zouden zijn voor alle management assistants in de regio Kortrijk en bij uitbreiding voor alle management assistants. De management assistants konden ervoor opteren om hun contactgegevens mee te delen, als ze ertoe bereid waren om nog bijkomende vragen te beantwoorden. Om dieper in te gaan op het onderzoek werd er ook contact opgenomen met mevrouw Hannelore Desimpel, HR Consultant bij Secretary Plus. Zij beantwoordde de vragen omtrent timemanagement en de toepassing ervan bij management assistants. Om informatie over timemanagement in te winnen, werden er diverse bronnen geraadpleegd. De voornaamste bronnen zijn werken uit de bibliotheek van de Hogeschool West-Vlaanderen en het internet. Bij het overlopen van de websites werd algauw duidelijk dat de auteurs vaak dezelfde informatie verschaffen en er zijn ook veel websites die reclame maken om opleidingen te volgen. Om zeker te zijn of de bronnen betrouwbaar zijn, werd gecontroleerd of de websites over voldoende referenties beschikken. 10

13 Hoofdstuk 1: Timemanagement Tijd is een waardevol bezit en een heel belangrijk aspect in onze samenleving. Het kan niet bewaard worden, het is niet te koop, het kan niet toenemen, het verstrijkt en dat is onherroepelijk. De belangrijkste taak in het leven is om de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk te benutten. Dat betekent echter niet dat alles gepland moet worden met activiteiten, maar dat de omgang met tijd intensiever en bewuster moet gebeuren, zodat er meer tijd is voor belangrijke zaken (Seiwert, 2008). Timemanagement kan hierbij helpen. Aangezien de toekomst onvoorspelbaar is, is het belangrijk om tijdig te plannen. Het verschil tussen werkelijke en ervaren tijd maakt de persoonlijke tijdsberekening moeilijker. Als er aangename activiteiten zijn, is er geen tijdsbesef. Dat gevoel heet flow. De tijd die snel voorbijgaat, is vaak heel waardevol en bevredigend. Anderzijds kunnen twintig minuten eindeloos lang duren als iemand zich verveelt (Seiwert, 2008). Tijd kan stress veroorzaken als er weinig is en er veel bereikt wil worden. Sommige mensen lijken altijd tijd te hebben. Ze hebben alles in de hand en gaan onverstoorbaar verder. Anderen kunnen maar geen vat krijgen op de tijd en zijn continu bezig om in de chaos overeind te blijven. Mensen die onder tijdsdruk leven, streven er altijd naar om iedere minuut nuttig te besteden. Onder nuttig begrijpen zij dat er iets gedaan, iets gepresteerd of iets geproduceerd moet worden. Zulke mensen denken dat ze niet mogen ontspannen, omdat ontspanning niets oplevert. Toch is het noodzakelijk om eens niets te doen, zodat de innerlijke batterijen kunnen opladen. Ook hiervoor is het nodig om tijd te maken (de Gelder, 1996). Timemanagement biedt de gelegenheid om om te gaan met onverwachte situaties en schept ruimte om van aangename zaken te genieten, zonder te moeten denken aan de tijd en zonder met een schuldgevoel te moeten leven omdat er nog zo veel te doen is (de Gelder, 1996). Timemanagement betekent verstandig omgaan met de tijd. Dat wil zeggen dat er bewust invloed wordt uitgeoefend op de tijd die er beschikbaar is voor bepaalde activiteiten. Het doel is om de productiviteit en de efficiëntie op het werk te vergroten, waardoor het mogelijk is om het beoogde doel te bereiken (Time management, z.j.). Omdat timemanagement een ingeburgerd begrip is, maar de invulling ervan toch afhangt van persoon tot persoon, is het niet eenvoudig om een duidelijke definitie aan de term te koppelen. In deze bachelorproef wordt voor onderstaande definitie geopteerd: Timemanagement is een systeem van gewoontes, vaardigheden, instrumenten en technieken die er samen voor zorgen dat er meer gedaan kan worden in de beschikbare tijd, met als doel de kwaliteit van het werk en het leven te verhogen (Time management, z.j.). 11

14 1 Klassiek en modern timemanagement Witjas (2009) maakt een onderscheid tussen klassiek en modern timemanagement. Om te preciseren wat timemanagement inhoudt, komen de twee benaderingen hieronder aan bod. 1.1 Klassiek timemanagement Timemanagement is jarenlang gebaseerd op twee elementen: effectiviteit en efficiëntie. Het klassieke, traditionele timemanagement ontstond tijdens de industriële revolutie met behulp van tijd- en bewegingsstudies. Mensen moesten hun arbeidskracht zo efficiënt mogelijk benutten. Dat was het begin van een onpersoonlijke omgang met de tijd (Witjas, 2009). De meeste timemanagementprincipes die vandaag worden toegepast, zijn in werkelijkheid verfijnde uitwerkingen van die benadering. Een voordeel hiervan is dat een juiste toepassing van de principes een tijdwinst van een tot vier uur per dag kan opleveren, afhankelijk van de manier waarop het werk wordt georganiseerd. Een nadeel van de benadering is dat ze onpersoonlijk is, omdat er weinig aandacht is voor individuele voorkeuren. In het klassieke timemanagement gaat het bovendien slechts over werktijd (Witjas, 2009). De klassieke elementen van timemanagement die helpen om effectief en efficiënt te werken (Witjas, 2009): - essentie van de functie bepalen; - doelstellingen op werk- en persoonlijk niveau formuleren; - prioriteiten vaststellen; - verstoringen opsporen en manieren vinden om die te vermijden; - organisatie op het werk verbeteren. Bovenstaande elementen vormen de basis van timemanagement. Ze werken nog steeds, maar beperkt. Modern timemanagement is de noodzakelijke aanvulling op de klassieke beheer- en beheerstechnieken. Het gaat dieper in op de persoonlijke kenmerken die de tijdsbeleving beïnvloeden (Witjas, 2009). 1.2 Modern timemanagement De technieken uit het traditionele timemanagement zijn afgestemd op snelheid, beheersing en doeltreffendheid. Timemanagement is echter meer dan een rationeel organisatieproces. In de moderne variant gaat het om de persoonlijke kenmerken die een 12

15 grote invloed hebben op tijdsbeleving en tijdshantering. Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van het leven in overeenstemming met interesses, behoeftes en waardes. Het is een benadering die afstand doet van onmiddellijke oplossingen en zich richt op de lange termijn. Timemanagement gaat vooral over kiezen en beïnvloeden. Kiezen is een emotioneel en persoonlijk proces en is dus niet altijd rationeel (Witjas, 2009). Een illustratie hiervan is een workaholic die doorgaat en nauwelijks stopt met werken tot er een persoonlijk en meestal fysiek probleem optreedt. Hierdoor zal de workaholic eens nadenken over de zin van het leven. Het besluit is meestal dat de workaholic het werk- en privéleven niet meer van elkaar kan scheiden en dat het werk meer aandacht krijgt dan het privéleven. De klassieke benadering helpt hier niet meer, omdat de workaholic de resterende tijd opvult met andere activiteiten. De workaholic moet het perspectief veranderen. In de moderne benadering van timemanagement is dat mogelijk door de vraag te stellen wie de workaholic wil zijn en welke keuzes hij moet maken, rekening houdend met die gewenste identiteit (Witjas, 2009). Mensen krijgen dagelijks veel meer informatie dan ze kunnen verwerken. Dat wil zeggen dat ze keuzes moeten maken. De keuzes moeten passen bij het individuele levensritme en bij de persoon zelf. In de moderne benadering van timemanagement bestaat er namelijk geen tijdsplan dat iedereen kan toepassen. Het uitgangspunt van de benadering is dat tijd meer inhoudt dan enkel arbeidstijd en dat keuzes over de indeling van het leven noodzakelijk zijn. In de moderne benadering gaat een individu op zoek naar de gewenste identiteit. Door zichzelf diepgaande vragen te stellen, zal het individu op een bewuste manier keuzes maken. Die keuzes stemmen overeen met wie het individu is en werkelijk wil zijn (Witjas, 2009). Naast wat iemand wil hebben (bijvoorbeeld betere resultaten, meer ontspanning, minder stress ) gaat het om wat iemand doet, om de gedragsstijl en om wie iemand is of wil zijn. Die drie elementen (zijn, doen en hebben) worden vaak in de verkeerde volgorde geplaatst en beleefd. In de moderne benadering betekent zijn : de identiteit en de manier waarop mensen tijd waarnemen en beleven. Doen heeft betrekking op de uitvoering van activiteiten en hebben gaat over de resultaten die uit de uitvoering voortkomen (Witjas, 2009). In de klassieke benadering ligt de nadruk op de oplossing van problemen. Eerst worden de problemen (bijvoorbeeld tijdnood, deadlines, stress ) vastgesteld en daarna wordt ingegaan op de handelingen en activiteiten om de problemen op te lossen. Het zijnsniveau komt nauwelijks aan bod. Als dat echter niet ter sprake komt, is er geen fundamentele en duurzame verandering. Daardoor verdwijnen de problemen nauwelijks en het individu komt opnieuw in de oude gewoontes terecht (Witjas, 2009). Timemanagement dat gebaseerd is op het gebruik van een agenda is hiervan een goed voorbeeld. De redenering is dan: Wie een agenda gebruikt, kan een goede planning 13

16 maken, waardoor er meer vrije tijd over is. De agenda maakt echter geen keuzes. In de moderne benadering van timemanagement is de volgorde anders: Om meer ontspanning te hebben, is het noodzakelijk om keuzes te maken en moet er beter gepland worden, waardoor er meer tijd over zal zijn. (Witjas, 2009). 1.3 Efficiënt timemanagement De twee benaderingen van timemanagement hoeven elkaar niet uit te sluiten, want een integratie van beide biedt de beste mogelijkheden om aan timemanagement te doen. Klassiek timemanagement leidt tot een nuttige tijdsbesteding. Modern timemanagement gaat over de beleving van tijd, waarin keuzes gemaakt worden die voortkomen uit de identiteit van een persoon (Witjas, 2009). Bij de bestudering van de verschillende timemanagementprincipes, komen de begrippen efficiëntie en effectiviteit vaak terug. Efficiënt betekent volgens Van Dale: zo dat het de minste middelen, inspanning kost; doelmatig. Van Dale definieert effectief als waardoor het beoogde doel bereikt wordt; doeltreffend. Bij de uitvoering van taken is het belangrijk om methodes te vinden en toe te passen om zo efficiënt mogelijk te werken en om vervolgens goede resultaten te behalen. De nadruk ligt meer op de effectiviteit (het waartoe ) van de activiteiten dan op de efficiëntie (het hoe ). (de Gelder, 1996). In de timemanagementtheorieën betekent dit dat de doelstellingen duidelijk moeten zijn en dat er vervolgens wordt nagedacht over de manier om ze uit te voeren, zodat de minste middelen en inspanningen nodig zijn (de meest efficiënte methodes). Hierdoor is het mogelijk om de vooraf geformuleerde doelstellingen te bereiken. Bij timemanagement ligt de nadruk dus vooral op het behalen van resultaten. Personen die echter op een bewuste manier aan timemanagement willen doen en resultaten op langere termijn willen behalen, zullen eerst hun gedrag en gewoontes moeten aanpassen. Het is noodzakelijk om eerst na te gaan waarom en hoe ze die kunnen aanpassen. Als een individu hierin slaagt, is het belangrijk om de omgeving ook te beïnvloeden, zodat storende factoren kunnen afnemen. Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op storende factoren, de aanpassing van de gedragsstijl en de beïnvloeding van de omgeving. 14

17 2 Het belang van timemanagement voor management assistants Een management assistant heeft een veeleisend beroep en moet talrijke diverse taken uitvoeren, waardoor die belangrijke verantwoordelijkheden toegewezen krijgt. Door het grote aantal taken en de bijkomende verantwoordelijkheden van de management assistant, kunnen er moeilijkheden ontstaan om bijvoorbeeld prioriteiten te stellen, overzicht te behouden, deadlines te halen De management assistant moet alles onder controle houden en mag geen detail uit het oog verliezen. De opdrachten moeten namelijk op een correcte manier worden voltooid. Als multitasker dient de management assistant over enkele onmisbare competenties te beschikken zoals stressbestendigheid, flexibiliteit en nauwkeurigheid. Om moeilijkheden te vermijden en om op een zorgvuldige manier overzicht te behouden op de activiteiten, is het voor een management assistant noodzakelijk om aan timemanagement te doen. Zoals eerder in dit hoofdstuk aan bod kwam, is timemanagement een systeem dat helpt om doelstellingen te behalen en om meer en betere resultaten te bereiken. Door aan timemanagement te doen, is het haalbaar om activiteiten tot in de puntjes voor te bereiden. Een goede voorbereiding maakt het mogelijk om veel tijd en energie te winnen. Daarom is het van het allergrootste belang om na te gaan wat het objectief is, wat het plan van aanpak is en welke hulpmiddelen er nodig zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Dat principe is van toepassing op zowel kleine als grote opdrachten en is in elke situatie bruikbaar. Het volgende hoofdstuk bespreekt wat de basisprincipes zijn om aan efficiënt timemanagement te doen. 15

18 Hoofdstuk 2: Basisprincipes om aan efficiënt timemanagement te doen In dit hoofdstuk komt uitvoerig aan bod welke basisprincipes belangrijk zijn en hoe ze toepasbaar zijn om aan efficiënt timemanagement te doen. 1 Doelstellingen formuleren Om aan efficiënt timemanagement te doen, moet er gewerkt worden met doelstellingen. Dat wil concreet zeggen: nadenken over specifieke resultaten die behaald moeten worden (de Gelder, 1996). Ze maken het belang van een opdracht duidelijk. Zonder doelstellingen te formuleren, heeft zelfs de beste werkmethode geen enkel nut, want het eindresultaat blijft onduidelijk als er vooraf geen doel werd vastgesteld (Seiwert, 2008). Vooraf vastgestelde doelstellingen zorgen voor veel energiebesparing, meer tijdwinst en betere prestaties (Corremans et al., 2007). Het is noodzakelijk om alle doelstellingen of afspraken op een rijtje te zetten. Mensen maken meer afspraken met zichzelf dan ze beseffen en houden, vaak onbewust, rekening met al die afspraken. Dat veroorzaakt meestal stress (Allen, 2007). Wie zijn doelstellingen duidelijk kan bepalen, is in staat om het overzicht te bewaren over de dagelijkse activiteiten. Hierdoor is het mogelijk om de juiste prioriteiten te stellen, opdrachten te voltooien en betere resultaten te boeken in zowel het professionele leven als in het privéleven. Bovendien voelen die personen zich beter en weten ze het hoofd koel te houden in onverwachte en drukke situaties (Seiwert, 2008). Hieronder volgen twee methodes die helpen om doelstellingen te formuleren. Die methodes zijn de mindmapmethode en de SMART-methode. 1.1 De mindmapmethode De mindmapmethode helpt om te brainstormen over doelstellingen. Een mindmap is een tekening met grafisch georganiseerde en methodisch gestructureerde sleutelwoorden (Seiwert, 2008). In het midden van een blad staat er in een figuur een sleutelwoord, zoals mijn doelstellingen. De bedoeling is om rond de figuur woorden te noteren die geassocieerd worden met het sleutelwoord. Lijnen verbinden de associaties met het sleutelwoord. Om concrete doelstellingen te maken, moet ieder woord verder uitgewerkt worden door zijtakken te maken. Verschillende kleuren kunnen helpen om het overzicht te verduidelijken. Zo ontstaat er een beeld dat de wensen en behoeftes weerspiegelt om uiteindelijk doelstellingen te kunnen vastleggen (Seiwert, 2008; Witjas, 2009). Mindmaps 16

19 kunnen ook handig zijn bij andere activiteiten, zoals bij de voorbereiding van evenementen, het stellen van prioriteiten en het vermijden van tijdverspillers. Figuur 1: Voorbeeld van een mindmap (eigen bewerking van Witjas, 2009) 1.2 De SMART-methode Het lijkt eenvoudig om doelstellingen te formuleren, maar dat is niet altijd het geval. Om een doelstelling op een correcte manier te formuleren, is het beter om een beroep te doen op de vijf elementen van SMART (Corremans et al., 2007) die hieronder aan bod komen Specifiek Doelstellingen horen specifiek te zijn. De concrete resultaten moeten duidelijk zijn. Vage beschrijvingen kunnen dus niet. Bij de uitvoering van een opdracht moet het duidelijk zijn wat iemand wil bereiken (Corremans et al., 2007; Witjas, 2009) Meetbaar Door een doelstelling meetbaar te maken, is het mogelijk om na de uitvoering van een opdracht te controleren of het doel werd bereikt. Indien mogelijk, is het doeltreffend om in overleg een aantal indicatoren vast te leggen, waarvan op het einde kan worden nagegaan of het resultaat werd bereikt. Voorbeelden van indicatoren zijn tijd, geld en kwaliteit (de Gelder, 1996; Corremans et al., 2007; Witjas, 2009) Acceptabel De vooraf bepaalde doelstellingen moeten voor alle betrokkenen aanvaardbaar of acceptabel zijn. Iedereen moet het eens zijn over alle factoren om een doel te bereiken (Corremans et al., 2007; Witjas, 2009). 17

20 1.2.4 Realistisch Realistische doelstellingen helpen om op een motiverende manier te werken. Factoren zoals kennis, ervaring en budget kunnen vereist zijn om een opdracht te voltooien en doelstellingen te bereiken. Als een van de vereisten ontbreekt, is het praktisch onmogelijk om een doelstelling te bereiken (de Gelder, 1996; Corremans et al., 2007; Witjas, 2009) Tijdsgebonden Een deadline is vaak een stimulerende factor om actie te ondernemen. Wanneer er geen tijdslimiet is om een opdracht uit te voeren, is de verleiding vaak groter om eerst aan andere taken te werken (de Gelder, 1996). Als het niet lukt om deadlines te halen, kan een onderzoek naar een nieuwe aanpak helpen om dat in de toekomst te voorkomen (Witjas, 2009). Een voorbeeld van een doelstelling die SMART is, is een management assistant die de opdracht krijgt om een zakenreis te organiseren. Het moet duidelijk zijn wie op zakenreis vertrekt, wanneer die plaatsvindt, wat het doel is, wat de bestemming is en welk budget beschikbaar is. In overleg met de manager moet alles duidelijk zijn, zodat de management assistant na de zakenreis kan bepalen of de doelstelling werd bereikt. De management assistant moet voldoende tijd hebben om de zakenreis te organiseren, zodat er nog voldoende hotels en vluchten beschikbaar zijn. De zakenreis moet georganiseerd worden tegen 25 juni, omdat de manager op die dag vertrekt. Zodra doelstellingen SMART zijn, moeten er prioriteiten aan verbonden worden. Uit de prioriteiten blijkt wat er precies moet gebeuren om de doelstellingen te behalen. Elk systeem om aan timemanagement te doen, is afhankelijk van wat een persoon denkt over de doelstellingen. Het is essentieel om na te gaan waaraan tijd besteed wil worden en welk doel geen of weinig waarde heeft (Moreels, 2004). Veel tijdverspillers zijn vaak het gevolg van een gebrek aan doelstellingen. Zonder doelstelling is het bijvoorbeeld makkelijker om zich te laten afleiden. Bovendien is het ook moeilijker om prioriteiten te stellen en de motivatie te vinden om aan bepaalde taken te werken. Dat is vooral van toepassing op opdrachten die niet uitdagend of interessant genoeg zijn (de Gelder, 1996). 18

21 2 Tijdverspillers Veel mensen hebben te kampen met hectische werkdagen waarin ze tientallen telefoontjes en s moeten behandelen, (nutteloze en vaak te lange) vergaderingen moeten bijwonen en vervolgens nog gestoord worden door collega s en/of klanten. Hierdoor gaat er veel tijd verloren. Om op een efficiënte manier te werken, is het essentieel om na te gaan welke tijdverspillers er het meest optreden en hoe ze te vermijden zijn (Moreels, 2004). Een tijdverspiller zorgt ervoor dat de mogelijkheden die iemand heeft tijdens de werktijd beperkt worden door factoren waarop mensen weinig of geen vat hebben. Die factoren hebben een belemmerende invloed op de tijdsbesteding en kunnen een oorzaak zijn van concentratieproblemen die bijgevolg veel energie kosten. Tijdverspillers beletten effectief werken (de Gelder, 1996; Moreels, 2004; Witjas, 2009). Er zijn zowel interne als externe tijdverspillers. Externe tijdverspillers zijn de storende factoren die van buitenaf komen en interne tijdverspillers hebben te maken met eigen keuzes of prioriteitenstelling (Witjas, 2009). Een voorbeeld van een externe tijdverspiller is de telefoon die voortdurend rinkelt. Lang moeten zoeken naar een document, bestanden verliezen of niet meer kunnen terugvinden, zijn voorbeelden van interne tijdverspillers. Dit deel behandelt hoe er kan worden omgegaan met tijdverspillers, hoe storende factoren te identificeren en vervolgens te vermijden zijn. 2.1 Tijdverspillers identificeren Tijdverspillers hebben een grote invloed op de uitvoering van de taken en zijn een van de grootste redenen waarom prioriteiten en planningen vaak veranderen. Om tijdverspillers te voorkomen, is het noodzakelijk om eerst de storende factoren te identificeren. Via een zelfanalyse is het mogelijk om te ontdekken welke tijdverspillers het vaakst opduiken. Een nuttig hulpmiddel hiervoor is het logboek (Moreels, 2004). Een logboek is een document waarin alle activiteiten zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden worden. Het document geeft een gedetailleerd verslag weer van de tijdsbesteding. Het toont aan welke taak er wanneer plaatsvond, hoelang die duurde en wie er de opdracht voor gaf (de Gelder, 1996). Het vergt veel tijd en discipline om een logboek bij te houden. Het volstaat niet om enkel het logboek in te vullen, achteraf is er namelijk ook een grondige analyse nodig. Een logboek bijhouden, vraagt eerst wat tijd die vervolgens te recupereren valt (de Gelder, 1996). 19

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING!

WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! WELKOM BIJ PLEZIER IN UITVOERING! Welke functie je ook hebt, hoe lang of veel of vaak je ook werkt Het is goed om na te gaan hoe het zit met jouw werkplezier en werkdruk. Geef en krijg je genoeg energie?

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement

Hand-out behorende bij de training. Timemanagement Hand-out behorende bij de training Timemanagement Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM 040-2115020

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Studiegebied Gezondheidszorg. Opleiding Bachelor in de Ergotherapie. Academiejaar 2013-2014. Module Bachelorproef

Studiegebied Gezondheidszorg. Opleiding Bachelor in de Ergotherapie. Academiejaar 2013-2014. Module Bachelorproef Orde in de wanorde! Is het plannen en organiseren effectiever na het volgen van tien sessies timemanagement bij personen met een afhankelijkheidsproblematiek? Studiegebied Gezondheidszorg Opleiding Bachelor

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor

Leiding geven verbeteren aan de hand van de Myers-Briggs Type Indictor Scriptie KORT Liesbet Bauwens is sinds juni 2005 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Tijdens haar stage werd haar gevraagd een training op te zetten over de Myers-Briggs Type

Nadere informatie

Tijd voor zorg, zorg voor tijd

Tijd voor zorg, zorg voor tijd V&VN Praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd belangrijke vaardigheden om goed om te gaan met tijd in de zorg Gabriëlle Verbeek praktijkprofiel Tijd voor zorg, zorg voor tijd 1 Colofon Auteur: Gabriëlle

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Vaardig omgaan met tijd voor zorg

Vaardig omgaan met tijd voor zorg Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs Vaardig omgaan met tijd voor zorg Gabriëlle Verbeek Handleiding Vaardig omgaan met Tijd voor zorg 1 Colofon Auteur: Gabriëlle Verbeek Vormgeving en druk: Van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Efficiënter Werken: Praktische Tips v2.0

Efficiënter Werken: Praktische Tips v2.0 !1 Efficiënter Werken: Praktische Tips v2.0 Auteur: Joeri Billast Uitgever: efficado, Wonewei 4, B-3360 Bierbeek Publicatiedatum: 23 januari 2015 Dit e-book is bedoeld voor iedereen die méér wil doen in

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie