Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar Scherpenkampweg 21 Postbus AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel:

2 Beste collega, Bijgaand ontvangt u de opleidingsbrochure met informatie over de opleidingsactiviteiten die in het schooljaar plaatsvinden. De cursussen, trainingen en workshops zijn bestemd voor alle medewerkers van de Alliantie Voortgezet Onderwijs en van Havo Notre Dame des Anges. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 20 juni 2014 via de P&O-afdeling van uw school, tenzij anders is aangegeven. Met vriendelijke groet, Ronald Bertram Hoofd P&O Alliantie Voortgezet Onderwijs 2

3 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 4 LEERGANG HOGER MANAGEMENT... 6 LEERGANG MIDDENMANAGEMENT... 8 LEERGANG LEIDINGGEVENDEN OOP WORKSHOP ARBEIDSCONFLICT IS GEEN ZIEKTE WORKSHOP OMGANG MET (GESCHEIDEN) OUDERS (NIEUW) INTERACTIEVE WORKSHOP ORDE EN SFEER IN DE KLAS INDIVIDUEEL TRAJECT KLASSENMANAGEMENT VOOR (ERVAREN) DOCENTEN CURSUS OPLOSSINGSGERICHT COACHEN VAN LEERLINGEN (NIEUW) CURSUS MENTOR, EEN VAK APART CURSUS MINDMAPPEN, SNELLEZEN EN GEHEUGENTECHNIEKEN CURSUS TIME MANAGEMENT IN DE 21E EEUW (NIEUW) CURSUS BALANS IN WERK EN PRIVÉ CURSUS MINDFULNESS BASED STRESSREDUCTIE TRAINING OP DOORREIS, LOOPBAANREFLECTIE EN BEZINNING TRAINING VITAAL NAAR HET PENSIOEN CURSUS ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN CURSUS BEGELEIDING VAN ONDERZOEK TRAINING AANWEZIGHEID IN EN VOOR DE KLAS TRAINING OMGAAN MET AGRESSIE (NIEUW) TRAINING DE DIRECTEUR VAN DE LES (NIEUW)

4 SAMENVATTING CURSUS DOELGROEP DATA Leergang Hoger Management Leidinggevenden met minimaal 3 jaar ervaring in een middenkaderfunctie. Leidinggevenden die nieuw zijn in een functie met integrale Verantwoordelijkheid (locatiedirecteuren, sectordirecteuren, correctoren, etc.) Op te vragen Leergang Middenmanagement Leergang Leidinggevenden OOP Workshop Arbeidsconflict is geen ziekte Workshop Omgang met (gescheiden) ouders (Nieuw) Interactieve workshop Orde en sfeer in de klas Individueel traject Klassenmanagement voor ervaren docenten Oplossingsgericht coachen van leerlingen (Nieuw) Training Mentor, een vak apart Docenten die hun professionaliteit willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen. Aankomende / beginnende leidinggevenden (afdelingsleiders / coördinaten). Leidinggevenden van OOP, die in het kader van professionaliteit, loopbaanbeleid en/of employability hun leidinggevende vaardigheden willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen. Leidinggevenden en beleidsmedewerkers P&O. Leidinggevenden, P&O, zorg coördinatoren en maatschappelijk werkers Docenten die bij aanvang van het nieuwe schooljaar starten bij de Alliantie VO of de Havo Notre Dame des Anges Docenten Docenten, leerlingbegeleiders, zorgmedewerkers Docenten die een mentorrol (gaan) vervullen. Op te vragen Op te vragen Dinsdagmiddag beschikbaar zijn. Maandag 3 november 2014 Maandag 10 november 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Donderdag 21 augustus 2014 Vrijdag 22 augustus 2014 Startbijeenkomst donderdag 18 september 2014, gevolgd door individuele begeleiding op school. Woensdag 5 november 2014 Donderdag 20 november 2014 Maandag 1 december 2014 Woensdag 1 oktober 2014 Maandag 13 oktober 2014 Dinsdag 11 november 2014 Donderdag 27 november 2014 Cursus Mindmappen, snellezen en geheugentechnieken Time management in de 21 e eeuw (Nieuw) Alle medewerkers Maandag 17 november 2014 Maandag 5 januari 2015 Maandag 2 februari 2015 Alle medewerkers Maandag 8 september 2014 Maandag 27 oktober 2014 Maandag 1 december

5 Cursus Balans in werk en privé Alle medewerkers Dinsdag 16 december 2014 Donderdag 22 januari 2015 Dinsdag 17 maart 2015 Cursus Mindfulness based stressreductie Docenten, onderwijsassistenten en leidinggevenden (in overleg ook voor OOP) Cursus 1 (najaar 2014): 1, 8, 15, 22 en 29 sept., 6, 11 (zat.),13 en 27 okt. Cursus 2 (voorjaar 2015): 26 jan., 2, 9, 16, 23 feb., 2, 9, 14 (zat.) en 16 maart Cursus Op doorreis; loopbaanreflectie en bezinning Training Vitaal naar het pensioen Alle medewerkers Dinsdag 25 september 2014 Vrijdag 10 oktober 2014 Maandag 3 november 2014 Alle medewerkers Maandag 12 januari 2015 Dinsdag 27 januari 2015 Woensdag 25 februari 2015 Cursus Onderzoeksvaardigheden Docenten en andere betrokkenen, zoals management en staf, die in de school onderzoek (willen gaan) doen. Data bekend in september Cursus Begeleiding van onderzoek Docenten en andere betrokkenen, zoals management en staf, die ervaring hebben met praktijkgericht onderzoek in het onderwijs en die een rol (willen gaan) vervullen bij het begeleiden van onderzoek. Data bekend in september Training Aanwezigheid in en voor de klas Training Omgaan met agressie (Nieuw) Training Directeur van de les (Nieuw) Docenten Donderdag 12 maart 2015 Donderdag 19 maart 2015 Donderdag 26 maart 2015 Donderdag 2 april 2015 Donderdag 9 april 2015 OOP-medewerkers Woensdag 15 oktober 2014 Docenten 4 en 5 juli x in sept. / okt x in dec / jan x in juni / juli

6 LEERGANG HOGER MANAGEMENT Inleiding De Leergang Hoger Management richt zich op het ontwikkelen van leiderschaps- en managementcompetenties, die nodig zijn voor het leidinggeven aan een complexe schoolorganisatie, dan wel leidinggeven aan een organisatieonderdeel dat zowel complex als omvangrijk is en integrale managementverantwoordelijkheid eist. Bovendien richt het programma zich op het ontwikkelen van leiderschapscompetenties die nodig zijn voor het ontwikkelen van visie en het strategisch leidinggeven aan een onderwijsorganisatie De competenties sluiten aan bij het beroepsprofiel leidinggevende VO. Doelgroep Leidinggevenden met minimaal 3 jaar ervaring op het niveau van minimaal middenmanagement (teamleider, afdelingsleider, conrector) en met de ambitie om te zijner tijd door te groeien naar een meer eindverantwoordelijke leidinggevende functie in het voortgezet onderwijs. Doelstelling Het ontwikkelen van competenties m.b.t.: onderwijskundig en resultaatgericht leiderschap in een veranderende en complexe organisatie; een persoonlijke leiderschapsstijl; het werken in en leiding geven aan een professionele cultuur en een lerende organisatie; onderzoekende houding; integraal personeelsbeleid en HRM; de beheersmatige kant van leidinggeven in een school (o.a. financieel management). Werkwijze Assessment Bij aanvang ondergaan de kandidaten een ontwikkelingsgericht assessment. Op basis van dit assessment wordt een uitspraak gedaan of een kandidaat over voldoende potentiële managementcompetenties beschikt om toegelaten te worden tot de leergang. Tevens dient dit assessment na toelating tot de leergang als basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat richtinggevend is voor de invulling van het leerprogramma. Duale leergang De kandidaten volgen een duaal opleidingsprogramma waarin werken en leren hand in hand gaan. De persoonlijke ontwikkelingsplannen en de leerbehoeften die ontstaan tijdens het werken aan de onderzoeksopdrachten zijn grotendeels bepalend voor de leerroute. Het programma bestaat uit: tweedaagse bijeenkomsten rondom relevante managementthema s, gebaseerd op een uitgebreid management competentieprofiel. Daarnaast wordt er in het programma geoefend met vaardigheden en nieuw gedrag; intervisie; coaching door de direct leidinggevende; 3x een coachingsgesprek; zelfstudie; in duo s uitvoeren van een onderzoek op een andere school met een door die school aangedragen onderzoeksopdracht; betrekken van de huidige (leidinggevende) functie in de leergang, door uitvoering van een aan die functie gerelateerd en binnen de huidige werkzaamheden passend beleidsmatig speerpunt. De uitvoering is in handen van Interstudie NDO, onderdeel van Marant, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. Tijdsinvestering Circa 600 klokuren in anderhalf jaar (inclusief onderzoeksopdracht en zelfstudie). Prijs per deelnemer is ,- (inclusief kosten voor assessment en verblijfskosten). 6

7 Aanmeldingen meer informatie Aanmeldingen verlopen via de schoolleiding. Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud, werkwijze en data kunt u opvragen bij Francis Toonen: Als een deelnemer na het assessment besluit niet deel te nemen aan het opleidingstraject, worden alleen de kosten voor het assessment in rekening gebracht. Als een deelnemer besluit tussentijds met het opleidingstraject te stoppen, worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. 7

8 LEERGANG MIDDENMANAGEMENT Inleiding Een leergang voor aanstormend managementtalent past in een personeelsbeleid dat wordt gekenmerkt door een systematische afstemming van kennis en bekwaamheden van het personeel op de strategie en de doelstellingen van de organisatie. Het algemene doel van de Leergang Midden Management is het opsporen en verder ontwikkelen van managementtalenten binnen de organisatie. Doelgroep Docenten, beginnende en aankomende leidinggevenden (afdelingsleiders) die hun professionaliteit willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen. Doelstelling ontwikkelen van competenties voor (onderwijskundig) leiderschap en management in een veranderende organisatie; ontwikkelen van competenties voor het werken in een professionele cultuur en een lerende organisatie; ontwikkelen van competenties met betrekking tot integraal personeelsbeleid en HRM; inzicht krijgen in financieel management. Werkwijze Assessment De kandidaten ondergaan bij aanvang een ontwikkelingsgericht assessment. Op basis van dit assessment wordt een uitspraak gedaan of een kandidaat over voldoende potentiële managementcompetenties beschikt om toegelaten te worden tot de leergang. De opdrachtgever/directie besluit tot deelname. De op basis van het assessment vastgestelde persoonlijke ontwikkelingsplannen van deelnemers zijn mede richtinggevend voor de invulling van de leergang. Duaal scholingstraject De kandidaten volgen een duaal opleidingsprogramma waarin werken en leren hand in hand gaan. De persoonlijke ontwikkelingsplannen van de deelnemers en de leerbehoeften die ontstaan tijdens het werken aan de projecten zijn grotendeels bepalend voor de leerroute die men volgt. Het programma bestaat uit cursorische trainingsbijeenkomsten rondom relevante managementthema s, kring coaching en intervisie, individuele coaching, meester-gezelgesprekken en (literatuur)studie. De volgende uitgangspunten voor de aanpak worden gehanteerd: deelnemers werken tijdens het leertraject aan een concreet (verander)project; de projecten, aangevuld met praktijkopdrachten binnen de eigen werksetting, zijn uitgangspunt, onderwerp van reflectie en praktijktoets van het Middenmanagementtraject; de deelnemers leren sturing te geven aan de eigen ontwikkelingsrichting; het leertraject moet de individuele deelnemers in staat stellen zich met het oog op de nieuwe leidinggevende taken en verantwoordelijkheden te trainen en bij te scholen. Daarbij staan de individuele wensen en lacunes centraal. Hierbij kan het gaan om kennis, inzicht, attitude en vaardigheden. om ook vaardigheden op te doen in een andere organisatie dan de school waar de deelnemer werkt, voert deze een onderdeel van de leergang uit in een andere school. De uitvoering is in handen van Interstudie NDO, onderdeel van Marant, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. Tijdsinvestering Anderhalf jaar (60 x 8 = 480 uur). Duaal traject: 240 uur theorie-training-begeleiding en 240 uur voor het project. De prijs per deelnemer is 8.750,- per persoon (uitgaande van 12 deelnemers). Deze prijs is inclusief assessment en verblijfkosten. Wanneer het aantal deelnemers minder dan 12 bedraagt, wordt de prijs per deelnemer hoger. 8

9 Aanmelding en meer informatie Aanmeldingen verlopen via de schoolleiding. Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud, werkwijze en data kunt u opvragen bij Francis Toonen: Als een deelnemer na het assessment besluit niet deel te nemen aan het opleidingstraject, worden alleen de kosten voor het assessment in rekening gebracht. Als een deelnemer besluit om tussentijds met het opleidingstraject te stoppen, worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. 9

10 LEERGANG LEIDINGGEVENDEN OOP Inleiding Steeds meer scholen realiseren zich dat de ondersteunende diensten een cruciale rol spelen bij het optimaliseren van primaire processen. De 2 belangrijkste uitdagingen voor leidinggevenden aan OOP zijn: de communicatie en afstemming binnen de organisatie vanuit verschillende rollen; het leidinggeven aan de eigen stafdienst. Er wordt van deze leidinggevenden vaak verwacht dat zij verschillende rollen kwalitatief goed kunnen vervullen. Bijvoorbeeld als adviseur van onderwijsmanagers of bestuurders optreden vanuit de eigen expertise, op een begrijpelijke manier communiceren en afstemmen met diverse doelgroepen in de organisatie, maar ook als direct leidinggevende de werkzaamheden op de afdeling aansturen. Dit vereist naast adviserende en leidinggevende vaardigheden ook het vermogen om vanuit wat meer afstand naar verschillende belangen te kijken en deze in advies- en besluitvorming te betrekken. Centraal in de leergang staat daarom het vraagstuk: hoe geef je leiding aan stafdiensten of OOPafdelingen binnen een onderwijsorganisatie? Doelgroep Deze eenjarige leergang is bedoeld voor leidinggevenden van OOP, die in het kader van professionaliteit, loopbaanbeleid en/of employability hun leidinggevende vaardigheden willen vergroten en zichzelf verder willen ontwikkelen. Potentiële deelnemers aan de leergang hebben personele aansturing in hun takenpakket en zijn belast met het voeren van functioneringsgesprekken. U kunt denken aan leidinggevenden op gebied van facilitaire diensten, P&O, administratie, ICT, financiën/control en hoofd-conciërges. De leergang is geschikt voor zowel startende als ervaren leidinggevenden. In de leergang werken we met een mix van deelnemers met verschillende functies en ervaringen uit diverse onderwijsinstellingen. Doelstelling Binnen iedere schoolorganisatie zijn er thema s waar leidinggevenden van stafdiensten en OOPafdelingen tegenaan lopen, zoals: rol en positie; teamgericht leiderschap; persoonlijk leiderschap; leidinggeven aan verandering in een schoolcultuur; grenzen en begrenzing; sturen op ambitie. Doelstelling van de leergang is om competenties te verwerven om met deze thema s goed om te gaan vanuit de eigen functie en expertise, maar vooral ook in de context van de eigen specifieke school en schoolcultuur. Werkwijze Intake Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vindt er een intakegesprek plaats tussen de deelnemer, zijn of haar leidinggevende en de trainer. Tijdens dit gesprek wordt op basis van een 360 graden feedback de leerbehoefte van de deelnemer geconcretiseerd en wordt het speerpunt vastgesteld. De eigen leerbehoefte vormt de basis voor het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) dat als leidraad fungeert voor de leergang. Mocht daar behoefte aan zijn, dan kunnen de ontwikkelbehoefte en de ontwikkelmogelijkheden ook vastgesteld worden in een daarop gericht assessment. Dit is facultatief. Duaal opleidingstraject De leergang is opgebouwd uit 4 leerlijnen waarin wordt gewerkt aan de eigen competentieontwikkeling: 1. cursus en training; 2. collegiaal leren (leren van en met elkaar); 3. individuele ontwikkeling; 4. werken aan een eigen werk gerelateerd speerpunt. De deelnemer aan de leergang is zelf verantwoordelijk voor het eigen leer- en ontwikkeltraject en geeft er zelf leiding aan. De deelnemer formuleert de eigen leerdoelen en ontwikkelpunten en focust 10

11 daarop, monitort, evalueert en stuurt bij. De leergang start met een intake voor iedere deelnemer aan de leergang. Daarin bepaalt de deelnemer samen met de direct leidinggevende en de trainer de leervragen en ontwikkelbehoefte. De deelnemer maakt met de direct leidinggevende afspraken over de resultaten van deelname aan de leergang. Daarbij gaat het zowel om resultaten in de persoonlijke ontwikkeling ( leren en groei ), als om concrete resultaten (opbrengst) van de uitgevoerde werkzaamheden in de leergang (opdrachten en speerpunt). Iedere deelnemer werkt dus vanuit (en op) het eigen niveau aan kennis en vaardigheden. Tijdens de leergang leren de deelnemers ook met en van elkaar, door opdrachten tijdens de plenaire bijeenkomsten, door bij elkaar op bezoek te gaan en door begeleide intervisiebijeenkomsten. De uitvoering is in handen van Interstudie NDO, onderdeel van Marant, trainings- en adviesbureau voor onderwijsmanagement. Tijdsinvestering Totaal: 1 jaar = 40 weken x 4 uur = 160 uur. (Duaal traject: 80 uur theorie/training/begeleiding en 80 uur voor het werken aan opdrachten, speerpunt en deelname aan intervisie en schoolbezoeken). Als deelnemer aan deze leergang wordt u door uw werkgever in staat gesteld om de dinsdagmiddag als dagdeel te gebruiken voor deze leergang. De tijd (eventueel vervanging) voor de zeven plenaire bijeenkomsten (de startdag, vier bijeenkomsten van een dag, een tweedaagse bijeenkomst en de slotdag) is voor rekening van de school. Deelnemers zetten uren van hun deskundigheidsbevordering in voor de opleiding. De prijs per deelnemer is 4.490,- per persoon (uitgaande van 12 deelnemers). Deze prijs is inclusief intake en verblijfkosten. Wanneer het aantal deelnemers minder dan 12 bedraagt, wordt de prijs per deelnemer hoger. Aanmelding en meer informatie Aanmeldingen verlopen via de schoolleiding. Een uitgebreide brochure met meer informatie over de inhoud, werkwijze en data kunt u opvragen bij Francis Toonen: Als een deelnemer na de intake besluit niet deel te nemen aan het opleidingstraject, worden alleen de kosten voor de intake in rekening gebracht. Als een deelnemer besluit om tussentijds met het opleidingstraject te stoppen, worden de opleidingskosten volledig bij de school in rekening gebracht. 11

12 WORKSHOP ARBEIDSCONFLICT IS GEEN ZIEKTE Inleiding Conflicten komen uiteraard weleens voor op de werkvloer. Soms gaat dat gepaard met ziekmelding van de medewerker. Dan kan het voor de leidinggevende lastig zijn om adequaat te handelen. Hoe nu verder? De kans bestaat dat de werkgever de controle dreigt te verliezen en dat beide partijen in een negatieve spiraal terecht komen. Soms wordt door de partijen een conflict ontkend. Dit kan zich uiten in (langdurige) ziekte. Een vermeende oplossing die voor een korte periode soms nuttig kan zijn, kan op de lange termijn een bron van ellende blijken, als de klachten van de medewerker niet bij de bron worden aangepakt. Doelgroep Leidinggevenden en beleidsmedewerkers P&O. Doelstelling Door het bespreken van eigen casuïstiek (door deelnemers ingebrachte problematische situaties / conflicten) en het verhelderen van de rollen van de diverse actoren bij een conflict op de werkplek, worden betrokkenen zich meer bewust van de verschillende krachtvelden die in een conflict spelen en daardoor kunnen ze in een dergelijke situatie tot een meer adequate aanpak komen. Werkwijze De inleiding wordt verzorgd door de bedrijfsarts John Bruinsma en vervolgens gaan de deelnemers aan het werk met de door henzelf ingebrachte casuïstiek. Iedere deelnemer stuurt per mail tijdig een casus in waaruit door de trainers een aantal situaties gekozen worden. De workshop wordt verzorgd door Ronald Bertram, hoofd P&O van de Alliantie VO en John Bruinsma, bedrijfsarts van Maetis Ardyn. Groepsgrootte Aan deze workshop kunnen maximaal 15 personen deelnemen. Locatie, datum en tijd De workshop vindt plaats op het Bestuursbureau van de Alliantie, op maandag 3 november 2014 van uur. Een lichte maaltijd is inbegrepen. Aanmelding U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 20 juni 2014 bij de P&O-afdeling van uw school aanmelden. Alleen de kosten voor de maaltijd worden in rekening gebracht. De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering binnen zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om voor terugbetaling zorg te dragen binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht. 12

13 WORKSHOP OMGANG MET (GESCHEIDEN) OUDERS (NIEUW) Inleiding De omgang met (gescheiden) ouders: alle scholen krijgen ermee te maken. De manier waarop ouders worden geïnformeerd of behandeld door de school leidt regelmatig tot klachten bij de school of de Landelijke Klachtencommissie. Klachten kunnen er bijvoorbeeld over gaan dat één van de ouders van mening is dat hij onvoldoende is geïnformeerd over de voortgang van zijn kind op school. De school heeft een informatieplicht richting de ouders van een leerling. Aan de orde komt de inhoud van deze (algemene) informatieplicht en ook de vraag hoe de school daarmee moet omgaan in het geval van gescheiden ouders. Doelgroep Leidinggevenden, beleidsmedewerkers P&O, zorg coördinatoren en maatschappelijk werkers Doelstelling Deelnemers worden op een interactieve wijze op de hoogte gebracht van de (juridische) regels die gelden. Er worden concrete handvatten geboden om op een goede manier met (gescheiden) ouders te communiceren en klachten te voorkomen. Duidelijk wordt hoe ver de informatieplicht van de school gaat, meer specifiek in het geval van gescheiden ouders. Werkwijze Aan de hand van concrete casuïstiek en voorbeelden wordt in deze workshop samen met een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en onderwijsrecht besproken wat er van leidinggevenden, de P&O-beleidsmedewerker en maatschappelijk werkers verwacht kan en mag worden. De workshop wordt verzorgd door Pauline Demacker, advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en onderwijsrecht van advocatenkantoor Poelmann van den Broek te Nijmegen. Groepsgrootte Aan deze workshop kunnen minimaal 8 en maximaal 15 personen deelnemen Locatie, datum en tijd De workshop wordt gegeven op het kantoor van Poelmann van den Broek en vindt plaats op maandag 10 november van uur tot uur. De kosten van deze workshop zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en bedragen minimaal 60,- en maximaal 115,--, exclusief btw en kantoorkosten. Aanmelding U kunt zich tot uiterlijk vrijdag 20 juni opgeven, bij de P&O-afdeling van uw school. De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering na de uiterste termijn van zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht voor terugbetaling aan de school zorg te dragen. 13

14 INTERACTIEVE WORKSHOP ORDE EN SFEER IN DE KLAS Inleiding Orde in de klas wordt bepaald door de leraar die ervóór staat. Is het een man of vrouw, die regeert vanaf de top van de apenrots? Is het iemand die de groep voortdurend tot de orde moet roepen en daardoor veel effectieve lestijd verliest, of iemand die in een ontspannen sfeer de leiding neemt en orde weet te houden zonder woorden? Doelgroep Docenten die bij aanvang nieuwe schooljaar starten op een van de scholen van de Alliantie VO of op Havo Notre Dame des Anges. Doelstelling U maakt enerzijds kennis met uw nieuwe collega s en anderzijds wordt de aandacht gericht op hoe u op een ontspannen wijze een effectieve orde en een aangename sfeer in de klas kunt creëren. Thema s het huis van de leraar; goed gastheerschap; leiderschapssignalen; er is maar één regel; grommen aan de grenzen ; strafwerk = maatwerk; verwijderen uit de les: nee, tenzij! De workshop wordt verzorgd door Veronica Weusten, sociaal pedagoog, organisatieadviseur en auteur van het boek De Geliefde Leraar. Vanuit Bureau Weusten en Hoornstra heeft zij jarenlange ervaring met begeleiding en training van medewerkers uit alle soorten en lagen van het onderwijs. Groepsgrootte Aan deze workshop kunnen minimaal 12 en maximaal 22 personen deelnemen. De kosten voor de workshop bedragen 85,- per persoon, inclusief een exemplaar van het boek De Geliefde Leraar. Locatie, data en tijden De workshop vindt plaats op het Bestuursbureau van de Alliantie VO, steeds van 9.30 tot uur. De dagen waarop de workshop wordt verzorgd, zijn: Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Donderdag 21 augustus 2014 Vrijdag 22 augustus 2014 Voor een lunch wordt gezorgd. Aanmelding Aanmelden kan tot vrijdag 20 juni 2014 bij de P&O-afdeling van uw school. U geeft zich alleen op voor de workshop, niet voor een bepaalde dag. Aan de hand van de aanmeldingen worden de deelnemers ingedeeld, verspreid over de verschillende dagen. Indien mogelijk worden alle deelnemers van een school op dezelfde dag geplaatst. Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan kunt u zich uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de workshop kosteloos afmelden bij het secretariaat van Weusten en Hoornstra, bij voorkeur per mail: telefoonnummer , of bij het secretariaat van de Alliantie VO Latere afmeldingen worden in rekening gebracht bij de Alliantie VO. De school is bevoegd om de gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht, voor terugbetaling aan de school zorg te dragen. 14

15 INDIVIDUEEL TRAJECT KLASSENMANAGEMENT VOOR (ERVAREN) DOCENTEN Inleiding Orde in de klas wordt bepaald door de leraar die ervoor staat. Is het een man of vrouw die regeert vanaf de top van de apenrots? Iemand die de groep voortdurend tot de orde moet roepen en daardoor veel effectieve lestijd verliest? Of is het iemand die in een ontspannen sfeer de leiding neemt en orde weet te houden zonder woorden? Doelgroep en doelstelling Dit traject is specifiek voor (ervaren) docenten die moeite hebben met orde houden en het creëren van een prettige werksfeer. Het betreft een kortlopende, intensieve combinatie van scholing en individuele coaching. Hierbij staat individueel maatwerk voorop. Werkwijze Het traject bestaat uit de volgende componenten: Een gezamenlijke openingsmiddag, waarvoor elke deelnemer vooraf de voor hem of haar belangrijkste vraag kan aanleveren bij Veronica Weusten, de trajectbegeleider, zodat er maatwerk ontstaat. Bovendien komen de essentiële aspecten van het leiderschap in de klas aan bod. Een lesobservatie door Veronica, met nagesprek (samen twee uur), waarin de sterke en zwakke onderdelen van het functioneren in kaart worden gebracht. U krijgt aanbevelingen om u te verbeteren. Een tweede lesobservatie, na enkele weken. Het traject kan, indien wenselijk, worden uitgebreid met extra lesobservaties door de interne coach van de school. Dit na overleg tussen de betreffende docent, Veronica en de interne coach. Optioneel: een gezamenlijke afsluiting, waarin we terugblikken en vooruitblikken: wie heeft er nog ondersteuning nodig? Wie is waar goed in? En wie kan wie daarbij behulpzaam zijn? Optioneel: een schriftelijke rapportage door Veronica, waarin het proces en de conclusies worden vastgelegd. Het traject wordt verzorgd door Veronica Weusten, sociaal pedagoog en organisatieadviseur. Bureau Weusten en Hoornstra heeft jarenlange ervaring in en buiten het onderwijs, op het vlak van begeleiding en training van medewerkers die in alle soorten en lagen van het onderwijs actief zijn. Groepsgrootte Minimaal 5 en maximaal 12 personen. Locatie, datum en tijd De startbijeenkomst is op donderdag 18 september 2014 van tot uur. De locatie is afhankelijk van de groepsgrootte en wordt te zijner tijd bepaald. De kosten voor dit traject bedragen 895,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief de optionele onderdelen. Aanmelding U kunt zich tot vrijdag 20 juni 2014 bij de P&O-afdeling van uw school aanmelden. De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering binnen zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht, voor terugbetaling aan de school zorg te dragen. 15

16 CURSUS OPLOSSINGSGERICHT COACHEN VAN LEERLINGEN (NIEUW) Anders kijken, anders doen. Een aanvulling op uw repertoire om leerlingen te begeleiden. Inleiding Hulpvragen en problematiek van leerlingen zijn divers en soms complex. In belangrijke mate wordt een beroep gedaan op het belangrijkste begeleidingsinstrument dat u in bezit heeft: uw gespreksvaardigheden. Via opleiding en ervaring heeft u uw gespreksrepertoire al uitgebouwd en nu is de tijd rijp om u te verdiepen in de oplossingsgerichte manier van kijken en handelen. De focus ligt daarbij op het positief benaderen en het versterken van de zelfredzaamheid van de leerlingen. Doelgroep Medewerkers die diverse (begeleidings-)gesprekken voeren met leerlingen, docenten, leerlingebegeleiders en zorgmedewerkers. Zij zijn bekend met de basistechnieken voor gespreksvoering en willen hun repertoire uitbreiden. Doelstelling Door het trainen van specifieke gespreksvaardigheden beschikt u over meer mogelijkheden om een gesprek positief te beïnvloeden. U breidt uw repertoire om goede gesprekken te voeren uit met oplossingsgerichte technieken. Inhoud In de training maakt u kennis met de principes van oplossingsgericht coachen en oefent u met de volgende technieken: zoeken naar uitzonderingen; de wondervraag; positieve doelen stellen; schalen; kleine stappen; aanmoedigen. Centraal staan het beïnvloeden van een goede gespreksrelatie, het stellen van de goede vragen, en het opbouwen van een oplossingsgericht coachgesprek. Werkwijze Het programma biedt veel gelegenheid tot het oefenen van de technieken en gespreksvaardigheden. In de 3e bijeenkomst worden leerling-acteurs ingezet die de oefengesprekken levensecht maken. U brengt uw eigen leervragen en casuïstiek in, zodat we aansluiten bij uw eigen beroepspraktijk, en vervolgens kunt u met het geleerde aan de slag. Sylvia Lukassen, senior trainer-adviseur bij Interstudie NDO, onderdeel van Marant. Groepsgrootte Aan deze cursus kunnen minimaal 8 en maximaal 10 personen deelnemen. Locatie, data en tijd De 3 bijeenkomsten vinden plaats op het Bestuursbureau van de Alliantie van uur op de volgende data: Woensdag 5 november 2014 Donderdag 20 november 2014 Maandag 1 december 2014 Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. De kosten voor deze cursus bedragen minimaal 350,- en maximaal 438,-, afhankelijk van het aantal deelnemers. 16

17 Aanmelding U kunt zich tot uiterlijk 20 juni 2014 aanmelden, bij de P&O-afdeling van uw school. De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering binnen zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht voor terugbetaling zorg te dragen. 17

18 CURSUS MENTOR, EEN VAK APART Inleiding U bent als docent vooral aangenomen vanwege uw vakinhoudelijke en didactische kwaliteiten, en gaandeweg verwerft u ook de bagage om de rol als mentor te vervullen. Als ondersteuning van het mentorschap kunt u deelnemen aan de training Mentor, een vak apart, en hiermee uw equipment uitbreiden. We staan stil bij uw rol en taak als mentor - en de vragen en dilemma s die het mentorschap oproept en we besteden aandacht aan het voeren van gesprekken. Doelgroep Startende mentoren en docenten die de rol van mentor 1 tot 3 jaar vervullen. Doelstelling Verder bekwamen in het mentorschap. Communicatieve vaardigheden trainen en versterken. Reflecteren op uw eigen attitude en handelen als mentor om zelfinzicht te bevorderen en te kunnen werken aan eigen ontwikkelpunten. Thema s Mijn persoonlijke kwaliteiten en ontwikkelpunten. Mijn rol en taak in de dynamische driehoek: leerling, leraar, ouders. Mijn grenzen en mogelijkheden. Afstand en betrokkenheid in de werkrelaties. Contact met ouders en collega s: samenwerking, hiërarchie en verantwoordelijkheid. Gesprekken met leerlingen: welke ruimte geef ik, en welke ruimte neem ik? Type gesprekken en gespreksinterventies. Succesvol communiceren met behulp van basistechnieken. Werkwijze Naast theoretische inleidingen gaan we aan de slag met werkopdrachten, het voeren van gesprekken en het leren van en met elkaar. We werken met eigen casuïstiek en leervragen, en leggen de verbinding met de dagelijkse praktijk. Bij de gesprekstraining maken we ook gebruik van leerlingacteurs die de transfer naar de praktijk levensecht maken. Basisboek: Handboek voor elke mentor (M. Bakker-de Jong & I. Mijland, Uitg. Quirijn, 2010). Sylvia Lukassen, senior trainer-adviseur bij Interstudie-NDO, onderdeel van Marant. Groepsgrootte Aan deze cursus kunnen minimaal 8 en maximaal 10 personen deelnemen. Locatie, data en tijd De bijeenkomsten worden gehouden op het Bestuursbureau van de alliantie VO, steeds van uur, op de volgende data: Woensdag 1 oktober 2014 Maandag 13 oktober 2014 Dinsdag 11 november 2014 Donderdag 27 november 2014 Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. De kosten voor deze cursus bedragen minimaal 490,- en maximaal 613,-, afhankelijk van het aantal deelnemers. Aanmelding U kunt zich tot uiterlijk 20 juni 2014 aanmelden, bij de P&O-afdeling van uw school. 18

19 De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering binnen zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht voor terugbetaling zorg te dragen. 19

20 CURSUS MINDMAPPEN, SNELLEZEN EN GEHEUGENTECHNIEKEN Inleiding In deze cursus staan we stil bij een aantal technieken die gebruikt worden om op een efficiënte manier om te gaan met informatie. Mindmappen Uiterst geschikt om moeilijke theorieën te structureren, gedachten te ordenen en projecten, werkstukken en presentaties voor te bereiden en creativiteit te vergroten. Snellezen Het is mogelijk om in één avond de leessnelheid te verdubbelen, met volledig begrip van de tekst. Er wordt gewerkt volgens de techniek van Sean Adam. Hij leest woorden per minuut. Geheugentechnieken Namen, lijsten en de rode draad van een presentatie worden veel beter onthouden. Er wordt gewerkt met verschillende technieken. De technieken zijn ook geoefend met leerlingen. Zij onthouden 50 woordjes in de juiste volgorde nadat ze slechts twee keer voorgelezen zijn! Doelgroep Alle medewerkers. Doelstelling Het leren kennen en toepassen van genoemde technieken. Werkwijze Gedurende drie bijeenkomsten worden de technieken afzonderlijk van elkaar aangeleerd. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en beeldmateriaal. De cursus wordt gegeven door Daan Moerkerk, docent aan het Stedelijk Gymnasium. Groepsgrootte Aan deze cursus kunnen minimaal 8 en maximaal 20 personen deelnemen. Locatie, data en tijd De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van uur op de volgende dagen: Maandag 17 november 2014 Maandag 5 januari 2015 Maandag 2 februari 2015 Voor een lichte maaltijd wordt gezorgd. Locatie: Bestuursbureau Alliantie VO. De kosten voor deze cursus bedragen 180,- per persoon inclusief materialen waaronder een exemplaar van het boek Gebruik je hersens. Het minimum aantal deelnemers is 8 en het maximum bedraagt 20 deelnemers. Aanmelding U kunt zich tot vrijdag 20 juni 2014 bij de P&O-afdeling van uw school aanmelden. De school en/of de cursist kunnen tot zes weken voor de afgesproken startdatum de aanmelding kosteloos annuleren. Bij annulering binnen zes weken voor de afgesproken startdatum van de cursus is de school bevoegd om alle door de school gemaakte kosten in het kader van deze cursus van de cursist terug te vorderen. De cursist is in dat geval verplicht om binnen 30 dagen nadat de school daarom schriftelijk heeft verzocht voor terugbetaling zorg te dragen. 20

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Anders voor de klas na leergang Puberbrein

Anders voor de klas na leergang Puberbrein Anders voor de klas na leergang Puberbrein En verder: Carmel kiest voor Master in Educational Leadership p.5 Master-docenten vliegwiel voor schoolontwikkeling p.7 Nieuw: Pedagogisch en Opbrengstgericht

Nadere informatie

Leergang Hoger Management Informatiebrochure

Leergang Hoger Management Informatiebrochure Leergang Hoger Management Informatiebrochure Inhoud Leren is veranderen is leren Alleen door gevarieerd te kijken Kun je complexiteit hanteren Interstudie NDO Mevrouw drs. Enny Keijsers KL Academie Mevrouw

Nadere informatie

ACADEMIE Programma 2012 2013

ACADEMIE Programma 2012 2013 P MPEBLÊD ACADEMIE Programma 2012 2013 Contact gegevens Pompeblêd Academie Ter attentie van Mw. A.J. van den Berg Postbus 592 8440 AN Heerenveen Telefoon: (06) 12 74 35 93 (0513) 657 385 E-mail: aj.vandenberg

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren

brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren brochure schooljaar 2013/2014 met het aanbod, de mogelijkheden en de adviseurs die OPDC Citadel representeren Hoefslag 6, 4205 NK Gorinchem 0183-699331 info@opdc-citadel.nl www.opdc-citadel.nl Blz. Voorwoord

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012

Samenwerkingsprogramma Zuidoost. Workshops. Schooljaar 2011-2012 Samenwerkingsprogramma Zuidoost Workshops Schooljaar 2011-2012 Aanbod voorjaar 2012 Voorwoord Geachte directie, Dit schooljaar organiseert het Projectenbureau Primair Onderwijs Zuidoost, in opdracht van

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2014. Gezond Ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2014 1 Gezond Ondernemen Doe je samen! 2 Livvit Gids 2014 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids De hogescholen hebben voor de ondersteuning van hun gezondheidsmanagement weer voor Livvit gekozen

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs

Supervisor in het onderwijs Supervisor in het onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs 2014/2015 Inhoud pagina Inleiding 2

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3

Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 PROGRAMMA 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Human Dynamics 3 Gesprekstechnieken; Professionele Communicatie en Feedback 3 Drijfveren in het onderwijs, de KRACHT van het onderwijs is de leerkracht 4 Digibord & Didactiek

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie