Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties Doe-het-zelfonderdelenservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reparatievoorwaarden 1. Service en producten 1.1 Service 1.2 Onderdelen en arbeid 1.3 Serviceopties 1.3.1 Doe-het-zelfonderdelenservice"

Transcriptie

1 Reparatievoorwaarden BELANGRIJK: DEZE REPARATIEVOORWAARDEN ("OVEREENKOMST") VORMEN EEN OVEREENKOMST TUSSEN U EN APPLE (ZOALS BESCHREVEN IN HET GEDEELTE "VOORWAARDEN PER LAND" VERDEROP) EN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW BESTELLING INDIEN DE SERVICE NIET WORDT GEDEKT DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE VAN APPLE, EEN DOOR APPLE BEHEERD UITGEBREID SERVICECONTRACT OF DOOR UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT. VOOR CONSUMENTEN DIE DE RECHTEN GENIETEN VAN WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN HET LAND WAARIN ZIJ GEVESTIGD ZIJN, VORMEN DE RECHTEN WAAROP ZIJ KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST AANSPRAAK KUNNEN MAKEN, EEN AANVULLING OP ALLE RECHTEN DIE HUN WORDEN VERLEEND OP GROND VAN DE GENOEMDE WETTEN EN REGELINGEN TER BESCHERMING VAN DE CONSUMENT. VOOR MEER INFORMATIE OVER DERGELIJKE RECHTEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET EEN ADVIESCENTRUM VOOR BURGERS IN HET LAND WAAR U GEVESTIGD BENT. 1. Service en producten 1.1 Service. Apple zal service voor uw Apple product uitvoeren op de wijze die aan u is omschreven en tegen de geraamde kosten die aan u zijn bekendgemaakt, tenzij dergelijke kosten zijn herzien en u daar vooraf mondeling of schriftelijk mee hebt ingestemd. Tenzij anders vermeld, zal Apple in geval van materiaal- of fabricagefouten met betrekking tot het product reparatie of vervangingsservice verlenen. De service geldt niet voor problemen die zich voordoen als gevolg van fouten in of compatibiliteitsproblemen met enige software of gegevens op uw product. 1.2 Onderdelen en arbeid. Apple biedt mogelijk dekking voor de kosten van onderdelen en arbeid, met dien verstande dat Apple zich het recht voorbehoudt om u te verzoeken bepaalde eenvoudig te installeren onderdelen zelf te vervangen, zoals hieronder beschreven. Bij het uitvoeren van service voor uw product kan Apple gebruikmaken van nieuwe onderdelen of producten of van onderdelen en producten die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen en producten. Apple wordt eigenaar van het onderdeel of product dat in het kader van de service is vervangen en u wordt eigenaar van het vervangende onderdeel of product. Vervangen onderdelen en producten zijn in het algemeen te repareren en worden door Apple tegen een vergoeding omgewisseld of gerepareerd. Als de toepasselijke wetgeving voorschrijft dat Apple een vervangen onderdeel aan u moet retourneren, gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de extra kosten van het vervangende onderdeel en de levering ervan. 1.3 Serviceopties. Apple kan service bieden door middel van een of meer van de onderstaande methoden: Doe-het-zelfonderdelenservice. De doe-het-zelfonderdelenservice houdt in dat u uw product zelf repareert. Indien Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor doe-het-zelfonderdelenservice, stuurt Apple u een vervangend onderdeel voor uw Apple product, inclusief installatieinstructies en aanwijzingen voor het retourneren van het vervangen onderdeel. Indien u het vervangen onderdeel in het kader van de doe-hetzelfonderdelenservice dient te retourneren, moet u uw creditcardgegevens opgeven als waarborg voor de retourzending van het vervangen onderdeel. In dit geval dient u het vervangen onderdeel te retourneren binnen tien (10) dagen nadat Apple u het vervangende onderdeel heeft toegezonden ("Retourzendingsperiode"). Indien (i) u verzuimt het vervangen onderdeel binnen de Retourzendingsperiode aan Apple terug te sturen, of (ii) het vervangen onderdeel niet in aanmerking komt voor service door een uitsluiting van service (zoals hieronder beschreven),

2 betaalt u het bedrag zoals overeengekomen bij de serviceaanvraag. Indien het vervangen onderdeel niet aan Apple hoeft te worden geretourneerd, stuurt Apple u een vervangend onderdeel of product, inclusief installatieinstructies en eventuele aanwijzingen voor de manier waarop u zich van het vervangen onderdeel of product dient te ontdoen. Apple is niet aansprakelijk voor enige arbeidskosten die in verband staan met de doehet-zelfonderdelenservice Mail-in service. Indien Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor mail-in service, verzendt u het product overeenkomstig de instructies van Apple naar een Apple servicelocatie. Apple levert u mogelijk bewijzen van vooruitbetaling van de verzendkosten (indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, kan Apple u ook verpakkingsmateriaal doen toekomen). Indien Apple u geen bewijzen van vooruitbetaling van verzendkosten of verpakkingsmateriaal doet toekomen, dient u zelf te zorgen voor verpakkingsmateriaal en het product vervolgens zelf naar de Apple servicelocatie te sturen, zoals vermeld bij de serviceaanvraag. Hierbij kunt u besluiten het pakket te verzekeren tegen verlies of schade tijdens de verzending. Zodra de service is uitgevoerd, retourneert Apple het product aan u of doet Apple u een vervangend product toekomen Snelle vervangingsservice. Indien Apple vaststelt dat uw product in aanmerking komt voor snelle vervangingsservice en u besluit hiertoe over te gaan door Apple uw creditcardgegevens te verstrekken, stuurt Apple een vervangend product naar de aangewezen locatie. U dient het vervangen product overeenkomstig de instructies van Apple te retourneren. Alle vervangen producten dienen binnen de retourzendingsperiode te worden geretourneerd, zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de snelle vervangingsservice. Indien (i) Apple het vervangen product niet binnen de Retourzendingsperiode heeft ontvangen, of (ii) het vervangen product niet in aanmerking komt voor service zoals bepaald in de voorwaarden van de snelle vervangingsservice, betaalt u het bedrag zoals overeengekomen bij de serviceaanvraag. 1.4 Wijzigingen in serviceopties. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, behoudt Apple zich het recht voor om de beschikbare serviceopties op elk gewenst moment te wijzigen. 1.5 Uitsluitend voor eindgebruikers. Apple biedt service en verkoopt en levert producten alleen aan eindgebruikers. De producten zijn niet bestemd voor wederverkoop. Apple behoudt zicht het recht voor uw aanvraag te weigeren of te annuleren indien Apple vermoedt dat u producten koopt voor wederverkoop. 1.6 Geen verkoop aan minderjarigen. Krachtens deze voorwaarden kunnen alleen meerderjarigen aankopen doen. 1.7 Uitsluiting van service en inspectiekosten. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, kan Apple u de inspectie- en verzendkosten in rekening brengen zoals vermeld in het gedeelte "Voorwaarden per land" verderop ("inspectiekosten") als na inspectie door Apple blijkt dat (i) uw product niet hoeft te worden gerepareerd, (ii) het probleem voortkomt uit fouten in of compatibiliteitsproblemen met software of gegevens op uw product, (iii) service is vereist vanwege een defect aan onderdelen die noch door Apple zijn geleverd, noch het merk Apple dragen, (iv) voor service extra kosten van arbeidsloon of onderdelen zijn vereist die niet zijn gespecificeerd in de oorspronkelijk geraamde kosten en u geen toestemming geeft voor reparatie op basis van de gewijzigde geschatte kosten, of (v) service niet kan worden uitgevoerd omdat het serienummer is aangepast, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt, of dat de schade het gevolg is van een ongeval, onoordeelkundig gebruik, blootstelling aan vocht, onderdompeling, onachtzaamheid, onjuist gebruik (inclusief onjuiste installatie, reparatie of

3 onderhoudswerkzaamheden die niet door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder zijn uitgevoerd), ongeoorloofde aanpassingen, extreme omgevingsfactoren (inclusief extreme temperaturen en vochtigheidsgraad), extreme fysieke of elektrische belasting of storing, stroomstoring of spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand, natuurrampen of andere externe oorzaken ("uitsluiting van service"). In dit geval retourneert Apple het product aan u zonder service uit te voeren en worden de inspectiekosten mogelijk aan u in rekening gebracht. 1.8 Uitzonderingen voor dekking. Service onder deze overeenkomst wordt uitsluitend aangeboden en is uitsluitend geldig in de landen die worden vermeld in het gedeelte "Voorwaarden per land" verderop. 1.9 Levering. Apple geeft mogelijk een geschatte datum waarop het vervangende product of de verzendverpakking naar u wordt verzonden. Zodra uw bestelling is klaargemaakt voor verzending of is verzonden, kan het verzendadres niet meer worden gewijzigd. Als u voor de ontvangst van de bestelling dient te tekenen, kunt u Apple toestemming geven de bestelling te leveren zonder een handtekening ter bevestiging van ontvangst als u bereid bent het risico te lopen dat de bestelling wordt geleverd terwijl er niemand op het afleveradres aanwezig is Verplichtingen van de klant U dient zich te houden aan de verzend- en verpakkingsinstructies van Apple. U bent verantwoordelijk voor producten of onderdelen die verloren of beschadigd raken doordat deze instructies niet juist zijn opgevolgd U bent verantwoordelijk voor het maken van een reservekopie van alle gegevens, software en programma's en voor het wissen van alle gegevens voordat service wordt uitgevoerd. Apple is niet verantwoordelijk voor verlies, herstel of aantasting van de vertrouwelijkheid van gegevens of programma's of voor de onbruikbaarheid van apparatuur als gevolg van de door Apple geleverde service. U erkent dat uw product geen illegale bestanden of gegevens bevat Niet-opgeëiste eigendommen. Tenzij u andere instructies aan Apple hebt verstrekt, stuurt Apple uw gerepareerde of vervangende product naar het afleveradres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien het product aan Apple wordt geretourneerd omdat het niet kan worden bezorgd op het opgegeven adres, probeert Apple contact met u op te nemen voor een ander afleveradres. Indien u geen adres opgeeft waar Apple of haar vertegenwoordiger uw product binnen zestig (60) dagen na de eerste poging kan bezorgen (zie het gedeelte "Voorwaarden per land" verderop voor eventuele uitzonderingen), stelt Apple u ervan in kennis dat uw product als niet-opgeëist wordt beschouwd. Apple stuurt de kennisgeving naar het postadres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de service verleende. Indien u uw product niet opeist, kan Apple overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen uw product van de hand doen. In het bijzonder kan Apple uw product via een onderhandse of openbare verkoop verkopen, ter compensatie van een eventuele uitgevoerde service waarvoor niet is betaald. Apple behoudt haar wettelijke rechten en andere retentierechten voor onbetaalde kosten Informatie over service. Bij de aanvraag voor service moet u het probleem met uw product beschrijven, zodat Apple het probleem begrijpt en het probleem eventueel kan reproduceren Apple raadt u aan de status van uw aanvraag voor service te bekijken op 2. Aanvragen en betaling

4 2.1 Betaling. De betalingstermijnen worden uitsluitend door Apple vastgesteld. Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingsgegevens voorafgaand aan de acceptatie door Apple van een aanvraag te zijn ontvangen. 2.2 Betaalwijze. Voor aankopen en bestellingen (indien het vervangen onderdeel of product aangetekend dient te worden geretourneerd) kunt u gebruikmaken van een creditcard, een betaalpas, een cheque of een andere vooraf geselecteerde betaalwijze, tenzij u met Apple andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen. Wanneer u uw kaartgegevens aan Apple verstrekt, ontvangt Apple van de kaartmaatschappij een goedkeuring voor de hoogte van het bedrag. Hierdoor kan uw beschikbare krediet worden geblokkeerd terwijl de goedkeuring van kracht blijft. Pas als uw bestelling is verwerkt, zal het bedrag van uw rekening worden afgeboekt of zal de transactie worden verwerkt. Apple accepteert mogelijk geen creditcards, betaalpassen of cheques met een factuuradres dat gelegen is buiten de website van uw land. Betaalpassen en cheques zijn mogelijk gebonden aan een daglimiet, waardoor de verwerking van uw bestelling aanzienlijke vertraging kan oplopen. Apple zal u vragen om de beveiligingscode van uw creditcard, betaalpas of cheque om te voorkomen dat onbevoegden betalen met uw creditcard. De beveiligingscode bestaat uit drie of vier cijfers en bevindt zich op de voorzijde van de kaart boven het in reliëf gedrukte kaartnummer of op de achterzijde van de kaart bij het gedeelte voor uw handtekening. 2.3 Prijzen. Apple streeft naar concurrerende prijzen voor de huidige Apple producten en services. Het totaalbedrag van de factuur omvat de geldende verkoopprijs van het product of de service op de dag dat de bestelling is verwerkt. Apple behoudt zich het recht voor de prijzen van producten en services op elk gewenst moment te wijzigen, met name indien prijzen foutief worden weergegeven. 2.4 Bevestiging. Kort nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per een bevestiging van uw bestelling. Zodra uw bestelling door Apple is geaccepteerd, ontvangt u per post een bevestiging van uw bestelling. 2.5 Terugbetalingen. Tenzij anders beschreven in het gedeelte "Garantie en beperking van aansprakelijkheid" hieronder, worden serviceaanvragen niet terugbetaald. 3. Garantie en beperking van aansprakelijkheid 3.1 Servicegarantie. Voor alle serviceaanvragen garandeert Apple dat, voor zover als is toegestaan door de wetgeving, (1) de uitgevoerde service gedurende een periode van negentig (90) dagen na de servicedatum voldoet aan de beschrijving, (2) met uitzondering van batterijen (die in de onderstaande subparagraaf aan de orde komen), alle onderdelen of producten die voor de service worden gebruikt, gedurende een periode van negentig (90) dagen na de servicedatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten, en (3) de batterijen die zijn geplaatst als onderdeel van de batterijvervangingsservice voor Mac-notebooks tot een jaar na de servicedatum vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie is een uitdrukkelijke beperkte garantie. Indien niet-conforme service wordt uitgevoerd of indien een vervangend onderdeel of product een defect vertoont in de geldende garantieperiode, zal Apple, voor zover als is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, naar eigen inzicht (a) de service opnieuw uitvoeren zodat deze voldoet aan de beschrijving, (b) het onderdeel of product repareren of vervangen, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe onderdelen of producten of van onderdelen en producten die qua prestaties en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen en producten, of (c) de bedragen die aan Apple zijn betaald voor de service, terugbetalen. 3.2 Geen garantie. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING, ZIJN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIES, VOORWAARDEN EN SCHADELOOSSTELLINGEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN BESCHREVEN EXCLUSIEF EN KOMEN ZE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERPLICHTINGEN EN

5 TOEZEGGINGEN, HETZIJ MONDELING, SCHRIFTELIJK, VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, EXPLICIET OF IMPLICIET. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE WETGEVING SLUIT APPLE IN HET BIJZONDER ALLE UIT WETTELIJKE RECHTEN VOORTVLOEIENDE EN DENKBARE IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, SCHADELOOSSTELLINGEN, VERPLICHTINGEN EN TOEZEGGINGEN UIT DIE HET GEVOLG ZIJN VAN OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST, INCLUSIEF ALLE DENKBARE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, ZORG, VAARDIGHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. 3.3 Beperking van aansprakelijkheid. CONSUMENTEN HEBBEN MOGELIJK EEN AANTAL EXTRA RECHTEN MET BETREKKING TOT SERVICES EN PRODUCTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST WORDEN GELEVERD. NEEM CONTACT OP MET DE CONSUMENTENBOND VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE RECHTEN. VOOR CONSUMENTEN DIE DEZE RECHTEN NIET GENIETEN, ACCEPTEERT APPLE GEEN AANSPRAKELIJKHEID BUITEN DE SCHADELOOSSTELLINGEN DIE HIER ZIJN BESCHREVEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN PRODUCTEN, VERLIES VAN OMZET, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VOOR VERLOREN GEGANE, BESCHADIGDE OF AANGETASTE GEGEVENS OF SOFTWARE, OF DE LEVERING VAN SERVICES. TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST IS APPLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE OF SCHADE ALS GEVOLG VAN STRAFBARE FEITEN, ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, NOCH VOOR ENIGE EIS TOT SCHADEVERGOEDING VAN DERDEN. U AANVAARDT DAT MET BETREKKING TOT ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OMTRENT DE PRODUCTAANKOOP APPLE NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK IS VOOR EEN SCHADEBEDRAG DAT HOGER IS DAN HET TOTAALBEDRAG VAN UW BESTELLING. VOOR CONSUMENTEN GELDT DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR (1) DE DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL EN (2) FRAUDE MOGELIJK GROTER IS DAN VOOR VERLIES ALS GEVOLG VAN ONACHTZAAMHEID. IN DERGELIJKE GEVALLEN STREEFT APPLE ER NIET NAAR DEZE AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN. 3.4 In bepaalde rechtsgebieden zijn uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, of uitsluitingen of beperkingen met betrekking tot de duur van impliciete garanties of voorwaarden niet toegestaan, waardoor deze uitsluitingen of beperkingen voor u mogelijk niet van toepassing zijn. Deze uitdrukkelijke beperkte garantie verleent u specifieke rechten. Bovendien kunnen afhankelijk van het rechtsgebied nog andere rechten gelden. 4. Exportbepalingen. Het is u niet toegestaan de producten waarvoor service is uitgevoerd te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover als toegestaan krachtens de wetten in het rechtsgebied waarin de producten zijn verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het u niet toegestaan de producten te exporteren of te herexporteren in strijd met enige exportregel, inclusief indien van toepassing naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van Specially Designated Nationals of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde Denied Person's List of Entity List. U erkent dat u niet woonachtig bent in een land, of voorkomt op een lijst, waarvoor geldt dat de levering van het product aan u in strijd is met de toepasselijke wetgeving. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u de producten niet zult aanwenden voor doeleinden die verboden zijn volgens de toepasselijke wetgeving. 5. Algemeen.

6 5.1 Typefouten. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele typefouten. Apple behoudt zich het recht voor bestellingen waarin typefouten in de prijs of beschikbaarheid van een product voorkomen, te annuleren. 5.2 Voorwaarden wijzigen. Apple behoudt zich het recht voor deze overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen. 5.3 Annulering. Na acceptatie van een serviceaanvraag zal Apple de service in gang zetten. Als gevolg hiervan kan een serviceaanvraag niet worden geannuleerd en kunt u zich niet onttrekken aan het contract. 5.4 Wijzigingen in producten en diensten. Apple mag op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in producten en diensten die online worden aangeboden, evenals in de prijzen voor deze producten en diensten. Het is mogelijk dat de informatie die online over producten en diensten wordt verstrekt, is verouderd. Apple is niet verplicht de online-informatie omtrent producten en diensten te actualiseren. 5.6 Onlinetoegang. Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving: (1) de werking van of de toegang tot de onlinepagina's of een gedeelte van de onlinesite, om welke reden dan ook, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) de onlinepagina's of een gedeelte daarvan, en enig geldend beleid of enige geldende voorwaarden te wijzigen; en (3) de werking van de onlinesite of een gedeelte daarvan te onderbreken als dat nodig is om routinematige of niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden te verrichten, fouten te corrigeren of andere wijzigingen aan te brengen. 5.7 Toepasselijk recht. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van het land waarin u opdracht tot de service hebt gegeven of de bestelling van het product hebt gedaan, tenzij anders beschreven in het gedeelte "Voorwaarden per land" verderop. 5.8 Geen wijzigingen in de Geen enkele werknemer of vertegenwoordiger van Apple is gerechtigd om bij enige transactie af te wijken van de daarvoor geldende voorwaarden. 5.9 Niet-afdwingbare voorwaarden. Indien enige van de hiervoor genoemde voorwaarden door een gerechtshof of een bevoegde rechter nietig of nietafdwingbaar wordt geacht, zullen deze voorwaarden, uitsluitend voor zover noodzakelijk, beperkt of geschrapt worden en worden vervangen door een geldige bepaling die de intentie van deze voorwaarden zo goed mogelijk weergeeft, zodat de voorwaarden onverkort van kracht blijven Verklaringen van afstand. Indien Apple nalaat de strikte naleving van deze overeenkomst op te leggen of af te dwingen, houdt dit niet in dat Apple afstand doet van enige bepaling of enig recht om naleving van deze bepalingen af te dwingen, noch zal enige handelswijze tussen Apple en u of een andere partij worden opgevat als aanpassing van enige bepaling van deze voorwaarden Geen derden als begunstigden. Deze voorwaarden mogen niet worden geïnterpreteerd of opgevat als een verlening van rechten of verhaalsmogelijkheden jegens derden Internationale diensten en producten. De website biedt toegang tot internationale gegevens van Apple en kan daardoor verwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van Apple die niet zijn aangekondigd in uw land. Dergelijke verwijzingen betekenen niet dat Apple van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land aan te kondigen Bescherming van gegevens. U begrijpt en erkent dat het voor Apple noodzakelijk is om uw gegevens te verzamelen, te verwerken en te gebruiken om de verkoop te verwerken, service uit te voeren en de naleving van de toepasselijke wetten te controleren. Apple beschermt uw gegevens zoals is vastgelegd in het privacybeleid van Apple (www.apple.com/legal/warranty/privacy). Indien u toegang wilt verkrijgen tot de gegevens die Apple over u in haar bezit heeft of gegevens wilt

7 wijzigen, gaat u naar om uw contactvoorkeuren bij te werken Uitbesteding. Apple is gerechtigd de service van uw product uit te besteden aan andere serviceaanbieders Tegenstrijdige voorwaarden; diensten in het Engels. Voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving prevaleert de Engelse vertaling van deze voorwaarden indien er zich een conflict voordoet tussen de verschillende vertalingen van deze voorwaarden. Bepaalde ondersteuningsdiensten en daarmee samenhangende documenten zijn mogelijk uitsluitend in het Engels beschikbaar Volledige overeenkomst; force majeure. Deze overeenkomst is van toepassing op servicetransacties die door Apple zijn geaccepteerd. Er zijn geen andere mondelinge of schriftelijke voorwaarden van toepassing. Apple geeft geen toestemming voor enige aanpassing van deze Apple is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of in het geheel niet uitvoeren van service of voor het niet tijdig of in het geheel niet leveren van een product of vervangend product ten gevolge van overmacht of andere oorzaken die zij in redelijkheid niet kan beïnvloeden. 6. Voorwaarden per land. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling(en) in deze 6.1 Alle EU-landen Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling(en) in deze Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Ierland Krachtens subparagraaf Uitsluiting van service en inspectiekosten in paragraaf 1 is het Apple toegestaan maximaal 100 ( 100 in het Verenigd Koninkrijk) of het equivalent daarvan in de lokale valuta aan inspectiekosten in rekening te brengen in landen waarin deze voorwaarden van toepassing zijn In aanvulling op de subparagraaf "Uitzonderingen voor dekking" in paragraaf 1 wordt krachtens deze voorwaarden de service uitsluitend aangeboden en is de service uitsluitend geldig in België, Denemarken (exclusief Groenland en Faeröer), Duitsland, Finland (exclusief Åland), Frankrijk (exclusief Corsica en overzeese departementen en gebiedsdelen), Ierland, Italië (exclusief Sardinië), Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen (exclusief Spitsbergen), Oostenrijk, Spanje (inclusief de Balearen maar exclusief de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), het Verenigd Koninkrijk (exclusief het eiland Man), Zweden en Zwitserland De subparagraaf "Niet-opgeëiste eigendommen" in paragraaf 1 wordt door de volgende tekst vervangen: Indien u uw product niet binnen zestig (60) dagen nadat Apple u ervan op de hoogte heeft gebracht dat uw product is gerepareerd, hebt opgeëist en alle kosten niet binnen dezelfde termijn zijn betaald, zal Apple een termijn bepalen waarin u uw product dient op te eisen. U ontvangt deze termijn schriftelijk per post op het postadres dat u hebt opgegeven toen u toestemming voor de reparatie verleende. Indien u uw product niet ophaalt, kan Apple u een schadevergoeding in rekening brengen voor onder andere de eventuele opslagkosten van het product. Apple behoudt haar wettelijke rechten en andere retentierechten voor onbetaalde kosten De volgende bepaling wordt toegevoegd aan de subparagraaf "Annulering" in paragraaf 5: Indien u een consument bent, stemt u ermee

8 in dat u geen gebruik kunt maken van het recht van ontbinding, aangezien Apple de service in gang zet zodra de serviceaanvraag is geaccepteerd De volgende bepaling wordt toegevoegd aan de subparagraaf "Wijzigingen in producten en diensten" in pagraaf 5: Niettegenstaande subparagraaf Typefouten in paragraaf 5 ontvangt u voorafgaand aan de afronding van uw contract met Apple de juiste gegevens met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de goederen of diensten, evenals de prijs en leveringskosten van de goederen of diensten inclusief alle belastingen De volgende bepaling wordt toegevoegd aan de subparagraaf "Toepasselijk recht" in paragraaf 5: Voor klanten die niet worden beschouwd als consumenten zijn deze voorwaarden opgesteld volgens en onderworpen aan de wetten van de Ierse Republiek en alle eventuele eisen tot schadevergoedingen moeten worden ingediend bij het gerechtshof van de Ierse Republiek De volgende bepaling wordt toegevoegd aan de subparagraaf "Bescherming van gegevens" in paragraaf 5: U kunt ook contact opnemen met Europese Data Controller van Apple op indien u toegang wilt verkrijgen tot de gegevens die Apple over u in haar bezit heeft of gegevens wilt wijzigen. In aanvulling op de bovengenoemde voorwaarden zijn de volgende landspecifieke voorwaarden van toepassing: 6.2 België De volgende bepaling wordt toegevoegd aan subparagraaf "Annulering" in paragraaf 5: In navolging van artikel 79, paragraaf 1 van de Wet op de Handelspraktijken (1991) beschikt de consument niet over het recht om van een bestelling af te zien. 6.3 Oostenrijk en Duitsland De subparagraaf "Niet-opgeëiste eigendommen" in paragraaf 1 wordt door de volgende tekst vervangen: Apple heeft het recht uw product te behouden totdat u alle reparatiekosten volledig hebt betaald. Indien u uw product niet binnen zestig (60) dagen nadat Apple u ervan op de hoogte heeft gebracht dat uw product is gerepareerd, hebt opgeëist en alle kosten niet binnen dezelfde termijn zijn betaald, nodigt Apple u uit het product op te halen en/of de levering van de producten te accepteren na betaling van alle kosten. U erkent, zonder enig afbreuk te doen aan de rechten van Apple voor compensatie voor de geleden schade, dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die voortvloeien uit het in bewaring hebben van de producten. Apple behoudt haar wettelijke rechten en andere retentierechten voor onbetaalde kosten. 6.4 Australië Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze De in deze overeenkomst beschreven rechten met betrekking tot retournering, restitutie en garantie gelden als aanvulling op de wettelijke rechten die voor u van toepassing zijn conform de Consumer and Competition Act 2010 en overige toepasselijke Australische wetten en regelingen ter bescherming van de consument. Op onze goederen zijn garaantiebepalingen van toepassing die op grond van de Australian Consumer Law niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op een vervangend product of restitutie in geval van een zeer ernstig defect en ter

9 compensatie van enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs te voorzien is. U hebt tevens recht op reparatie of vervanging van goederen indien de kwaliteit van de goederen niet acceptabel is en het defect geen zeer ernstig defect inhoudt. Het is mogelijk dat ter reparatie aangeboden goederen niet worden gerepareerd maar worden vervangen door gereviseerde goederen van hetzelfde type. Voor de reparatie van de goederen wordt mogelijk gebruikgemaakt van gereviseerde onderdelen. Bij de reparatie van goederen kunnen gegevens verloren gaan Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Pty Ltd level 13, 255 Pitt St. Sydney Uitzonderingen voor dekking. Krachtens deze overeenkomst wordt service uitsluitend aangeboden aan en is service uitsluitend geldig voor inwoners van Australië. Krachtens deze overeenkomst is service niet geldig indien dit bij wet is verboden Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Australië onderworpen aan de wetten van New South Wales Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Australië maximaal honderd ($100 AUD) dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen. 6.5 Canada Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing en hebben voorrang in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Canada Inc., 7495 Birchmont Road, Markham, Ontario, L3R 5G2, Canada Uitzonderingen voor dekking. Krachtens deze overeenkomst wordt service uitsluitend aangeboden aan en is service uitsluitend geldig voor inwoners van Canada Krachtens deze overeenkomst is service niet geldig indien dit bij wet is verboden Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Canada onderworpen aan de wetten van de provincie Ontario, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen nspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Canada maximaal honderd ($100 CAD) dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen. 6.6 Denemarken: De volgende bepaling wordt toegevoegd aan paragraaf 3: Garantie en Beperking van Aansprakelijkheid, Beperking van Aansprakelijkheid: Voor Deense consumenten komen de in deze garantie opgenomen rechten naast, en doen zij geen afbreuk aan, uw wettelijke rechten als consument, inclusief de rechten zoals opgenomen in de Verkoop van Goederen Wet, die onder andere bepaalt dat consumenten het recht hebben om tot aan het moment dat de claimperiode van twee jaar verloopt, dat is: twee jaar na de datum van aankoop, over nonconformiteiten te klagen.

10 Indien het product waarop service is uitgevoerd -na het verlopen van de 90 dagen garantietermijn, maar binnen twee jaar na datum van het verlenen van de services- een mankement vertoont, hebben consumenten, zulks ter uitsluitende keuze van Apple, recht op of het opnieuw verlenen van services, of een teruggave van het bedrag dat is betaald voor de services, indien kan worden vastgesteld dat het mankement te wijten is aan nonconformiteit van de geleverde service. 6.7 Hongkong Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing en hebben voorrang in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Betaalwijze. Voor aankopen en bestellingen (indien het vervangen onderdeel of product aangetekend dient te worden geretourneerd) kunt u gebruikmaken van een creditcard of een andere vooraf geselecteerde betaalwijze, tenzij u met Apple andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Asia Limited, 2401 Tower One, Times Square, Causeway Bay; Hongkong Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Hongkong onderworpen aan de wetten van Hongkong, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen nspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Hongkong maximaal zevenhonderdtachtig ($780) Hongkong dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen. 6.8 Japan Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing en hebben voorrang in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Betaalwijze. Voor aankopen en bestellingen (indien het vervangen onderdeel of product aangetekend dient te worden geretourneerd) kunt u gebruikmaken van een creditcard of een andere vooraf geselecteerde betaalwijze, tenzij u met Apple andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Japan, Inc , Nishishinjuku, Shinjuku, Tokio, Japan Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Japan maximaal tienduizend (Y10.000) yen aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen. 6.9 Nieuw-Zeeland Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Apple. Voor het doel van deze overeenkomst staat Apple voor Apple Sales New Zealand, PO Box , Auckland Mail Centre, Auckland Uitzonderingen voor dekking. Krachtens deze overeenkomst wordt service uitsluitend aangeboden aan en is service uitsluitend geldig voor inwoners van Nieuw-Zeeland. Krachtens deze overeenkomst is service niet geldig indien dit bij wet is verboden.

11 6.9.4 Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Nieuw-Zeeland onderworpen aan de wetten van Nieuw-Zeeland Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Nieuw-Zeeland maximaal honderddertig ($130 NZD) dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen Noorwegen: Voor Noorse consumenten komen de in deze Overeenkomst opgenomen rechten naast uw wettelijke rechten krachtens de Noorse Vakwerk Services voor Consumenten Wet (håndverkertjenesteloven) en/of de Noorse Consumentenkoop Wet (forbrukerkjøpsloven), inclusief uw recht om van de langstlopende claimperiode gebruik te maken, dat is: twee jaar vanaf het moment van de reparatie of aankoop Verenigde Staten nterpretatie. De bepalingen in dit gedeelte hebben voorrang en zijn van toepassing in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder Apple verstaan: Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA Uitzonderingen voor dekking. Krachtens deze overeenkomst wordt service uitsluitend aangeboden aan en is service uitsluitend geldig voor inwoners van een van de vijftig staten van de Verenigde Staten van Amerika en van District of Columbia. Krachtens deze overeenkomst is service niet geldig indien dit bij wet is verboden Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van de Verenigde Staten onderworpen aan de wetten van Californië, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in de Verenigde Staten maximaal honderd ($100 USD) dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen KENNISGEVINGEN UITSLUITEND VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË In overeenstemming met de voorschriften (artikel 9844 van de California Business and Professions Code) zal de serviceaanbieder een schriftelijke raming van de reparatiekosten aan de klant verstrekken. Het is de serviceaanbieder niet toegestaan kosten voor uitgevoerde werkzaamheden of verstrekte onderdelen die de geraamde kosten overschrijden, in rekening te brengen zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceaanbieder toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke raming van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, Verenigde Staten Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service en reparatie. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont in de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. De garantieperiode wordt tevens

12 verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de garantiereparaties en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of voor restitutie, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. De verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechten die de koper op grond van andere wetten geniet Verkoopbelasting. Op alle verkopen wordt, indien van toepassing, behalve de prijs ook verkoopbelasting in rekening gebracht op basis van het afleveradres en de op het moment van facturatie geldende tarieven in het land waar het product wordt geleverd. Indien het belastingpercentage voor de staat waar de bestelling wordt geleverd, wordt gewijzigd voordat het product wordt verzonden, wordt het tarief berekend dat van toepassing is op het moment dat de bestelling wordt gefactureerd. Op het aankoopbewijs dat Apple u stuurt, staat de van toepassing zijnde verkoopbelasting vermeld Singapore Interpretatie. De bepalingen in dit gedeelte zijn van toepassing en hebben voorrang in geval van inconsistenties met enige bepaling in deze Betaalwijze. Voor aankopen en bestellingen (indien het vervangen onderdeel of product aangetekend dient te worden geretourneerd) kunt u gebruikmaken van een creditcard of een andere vooraf geselecteerde betaalwijze, tenzij u met Apple andere kredietvoorwaarden bent overeengekomen Apple. Voor het doel van deze overeenkomst wordt onder "Apple" verstaan: Apple Computer South Asia PTE Ltd., 7 Ang Mo Kio Street 64, Singapore Toepasselijk recht. Voor zover als is toegestaan door de wetgeving, zijn alle serviceaanvragen van inwoners van Singapore onderworpen aan de wetten van Singapore, waarbij de bepalingen ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen Inspectiekosten. Krachtens deze overeenkomst is het Apple toegestaan in Singapore maximaal honderdtachtig ($180) Singaporese dollar aan inspectiekosten in rekening te brengen, plus van toepassing zijnde belastingen Service Terms Dutch v1

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console

Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console Xbox 360 Productgarantie en softwarelicentie: originele Xbox 360-console INFORMATIE OVER BEPERKTE GARANTIE EN RETOURZENDINGEN LEES DEZE BEPERKTE GARANTIE ZORGVULDIG DOOR ZODAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie

Xerox Selected Supplies Garantie

Xerox Selected Supplies Garantie Xerox Selected Supplies Garantie Garantieverklaring voor Eindgebruikers : Print Cartridges, Toner Cartridges, vaste-inktsticks en door Klanten Vervangbare Verbruiksartikelen van het merk Xerox Algemene

Nadere informatie

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING POCKET PCS WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene voorwaarden BEHALVE VOORZOVER UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE GARANTIEVERKLARING, VERLEENT HP GEEN ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN

HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN HIFI CENTER HERTELEER EXTRA GARANTIE VOORWAARDEN De voordelen van Hifi Center Herteleer Extra Garantie staan los van de rechten die u hebt volgens de wettelijke garantie De rechten waarop u krachtens onze

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

AppleCare Protection Plan Voorwaarden

AppleCare Protection Plan Voorwaarden AppleCare Protection Plan Voorwaarden Deze voorwaarden vormen uw servicecontract met Apple Computer International ( Apple ) met betrekking tot het AppleCare Protection Plan voor ipod ( het Plan ). 1. Dekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

Commerciële krachtapparatuur

Commerciële krachtapparatuur Commerciële krachtapparatuur Beperkte garantie Beperkte garantie Voor commerciële krachtapparatuur van Precor die gefabriceerd is na de datum waarop deze beperkte garantie ingaat. NEEM DEZE GARANTIEVOORWAARDEN

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. ALGEMENE VOORWAARDEN Zonweringspaleis Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle soorten zonwering die bij Zonweringspaleis worden verkocht. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten met Ispecialist Deurne voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Reparatie voorwaarden Alle opdrachten voor de reparatieservice ( service ) van een klant ( u ) die door Ispecialist Deurne worden geaccepteerd, zijn uitsluitend en strikt geldig op de onderstaande voorwaarden.

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

http://images.apple.com/legal/warranty/docs/iphoneauthorizeddistributors.pdf Nederlands Apple Beperkte Garantie voor één (1) jaar TEN AANZIEN VAN CONSUMENTEN OP WIE WETGEVING TER BESCHERMING VAN CONSUMENTEN

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie

Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Stand for Nest Learning Thermostat Socle / Standaard Guide and Warranty / Guide et garantie / Handleiding en garantie Voordat je begint Zorg ervoor dat de Nest Heat Link al is geïnstalleerd. Pak het netsnoer

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL VAN TEA, LOVE & WINE Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de online winkel van Tea, Love & Wine (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Bij ieder gebruik Geboortegift.nl (hierna: de Webshop), zijn de Algemene Voorwaarden van Geboortegift.nl (hierna: Geboortegift.nl) geldig. Door het plaatsen van een Bestelling via

Nadere informatie

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

BEPERKTE GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO)

BEPERKTE GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) BEPERKTE GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) Ingangsdatum: 21 juni 2016 Van toepassing op: Powerwall 6,4kWh met onderdeelnummers 1067000-00-B, 1067000-00-C, 1067000-00-E, 1067000-01-E Beperkte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

STANDAARD GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO)

STANDAARD GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) STANDAARD GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) Ingangsdatum: 21 juni 2016 Van toepassing op: Powerwall 6,4kWh met onderdeelnummers 1067000-00-B, 1067000-00-C, 1067000-00-E, 1067000-01-E Standaard

Nadere informatie

LensOn s verkoopvoorwaarden

LensOn s verkoopvoorwaarden LensOn s verkoopvoorwaarden De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van contactlenzen en accessoires door u als eindverbruiker. Wij sturen u graag een exemplaar van deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van

Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van Algemene verkoopvoorwaarden van Spirit Wings met ingang van 01-01-2014 Artikel 1. Toepasselijkheid Op alle aanbiedingen,bestellingen en overeenkomsten van Spirit Wings zijn bij uitsluiting van eventuele

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. "Sony BRAVIA Actie"

Algemene voorwaarden. Sony BRAVIA Actie Algemene voorwaarden "Sony BRAVIA Actie" 1. De aanbieder van de Sony BRAVIA Actie (de "actie") is Home Entertainment & Sound Europe, een divisie van Sony Europe Limited ("Sony"), met vestigingsadres The

Nadere informatie

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument.

1.1 Opdrachtgever/ klant: de koper/ partij die de overeenkomst met basematters sluit. Hetzij een professionele koper, hetzij een consument. 1. Begripsbepalingen 2. Toepassing en wijzigingen 3. Aanbiedingen en overeenkomst 4. Prijzen en betaling 5. Levering 6. Annulering van de koopovereenkomst 7. Eigendomsvoorbehoud 8. Producten met gebreken

Nadere informatie

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN

GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN GEBRUIKERSLICENTIE-OVEREENKOMST VOOR STONERIDGE ELECTRONICS LTD-SOFTWAREPRODUCTEN DOOR DE VERKRIJGING VAN EEN ACTIVERINGSCODE EN DOOR DEZE CODE IN TE VOEREN OM DE SOFTWARELICENTIE TE ACTIVEREN EN DOOR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Airmiles Essent webshop verkoop

Algemene Voorwaarden Airmiles Essent webshop verkoop Algemene Voorwaarden Airmiles Essent webshop verkoop Op alle aankopen via deze webpagina zijn de Algemene Voorwaarden van verkoop van Essent Retail Energie B.V. van toepassing. Essent Retail Energie B.V.

Nadere informatie

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden Artikel 1 : Definities 1.1 Onder "NuVintage" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam,

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemeen Onder Nena's Sweet Creations wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Nena's Sweet Creations gevestigd Raadhuisplein 10A, 1701EJ te

Nadere informatie

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier

Hyundai Verlengde Garantie. Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Hyundai Verlengde Garantie Uitgebreid genieten van zorgeloos rijplezier Onbezorgd op weg in binnen- en buitenland Uw Hyundai blinkt uit door zijn uitstekende rijeigenschappen en betrouwbaarheid. Niet voor

Nadere informatie

GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO)

GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) GARANTIE TESLA POWERWALL (EUROPESE GARANTIEREGIO) Ingangsdatum: 12 december 2016 Van toepassing op: 13.5 kwh Powerwall 2 DC met onderdeelnummer 1108575-00-A Garantie van tien jaar Tesla Motors Netherlands

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Algemeen Artikel 3. Offertes en aanbiedingen Algemene Leveringsvoorwaarden De betalingen van uw bestelling dient te geschieden via IDeal, PayPal of per bank. Een artikel kan binnen 14 dagen retour gezonden worden. De kosten van het retour zenden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1.0 De website www.effectief-afvallen.nl en webwinkels http://effectiefafvallen.biedmeer.nl zijn een onderdeel van Body & Healthcare4U 1.1 Op alle

Nadere informatie

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken.

- Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met het aan/uit teken kort in te drukken. Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u uw MobileTrack Zorgriem. Deze Zorgriem is kant en klaar voor gebruik. Aan/uit zetten van de Zorgriem: - Het inschakelen van de Zorgriem doet u door de knop met

Nadere informatie

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die

Deze garantie is een uiteenzetting van de diensten die wij in gespecificeerde omstandigheden leveren. Wij bieden alleen die EPSON-GARANTIE Epson biedt u als eerste gebruiker van dit product deze commerciële garantie aan*. Deze garantie dient ter aanvulling van uw contractuele rechten jegens de persoon die u het product levert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

DiaDeemShop adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer:

DiaDeemShop  adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer: DiaDeemShop E-mailadres: diadeemshop@hotmail.com Kamer van Koophandel nummer: 68859538 BTW nummer: Algemeen De algemene voorwaarden van DiaDeemShop zijn van toepassing op alle bestellingen die door de

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van Utrecht Promotions.

Algemene leveringsvoorwaarden van Utrecht Promotions. Algemene leveringsvoorwaarden van Utrecht Promotions. 1. Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Utrecht-Promotions zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Postadres: Wilhelminastraat 38 9541 AP VLAGTWEDDE 06-12258238 Bezoekadres/winkel: Schoolstraat 14 9541 CK VLAGTWEDDE Email: info@pand38.nl Bankgegevens: IBAN NL36RABO 0112314155 KvK.

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van Koper Computer Support Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Koper Computer Support betreffende

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid

Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid Verkoopvoorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Filipucci Juweliers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

3.5 Extra gemaakte kosten zijn niet in de prijs opgenomen. Deze ziet u staan bij de totaalbestelling.

3.5 Extra gemaakte kosten zijn niet in de prijs opgenomen. Deze ziet u staan bij de totaalbestelling. Algemene Voorwaarden WSF Professional 1.0 Algemeen: 1.1 De onderstaande voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WSF Professional en de afnemer. Afwijkingen zijn slechts

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG ALVORENS AANKOOPBESLISSING NEEMT. JE EEN 1. Algemeen Deze website en aan haar gerelateerde websites ( Web Site ) wordt

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

Privacy: Bezoekgegevens:

Privacy: Bezoekgegevens: Privacy: Alle door u beschikbaar gestelde gegevens worden met discretie behandeld. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, noch voor andere doeleinden gebruikt. Uw achtergelaten gegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Dianne te Mebel Naam: Instituut Haar en Gezondheid Vestigingsadres: Amstel 186 hs Vestigingsplaats: 1017AG Amsterdam KvK-nummer: 18031821 E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie 1.20

Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Algemene Voorwaarden Versie 1.20 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met C.V. Nieuw betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud

Nadere informatie

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON

NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON NOKIA BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VOOR NOKIA WINDOWSTELEFOON LET OP! Deze beperkte fabrieksgarantie ( Garantie ) geldt alleen voor authentieke Nokia-producten met Windowstelefoon die zijn verkocht via geautoriseerde

Nadere informatie

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst.

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst. Voor het online aanbod van restaurants en winkels van QDeliver.nl zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaats je een order op QDeliver bij een van onze restaurants en winkels dan ga je automatisch

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur]

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] Identiteit van de ondernemer DilvisOnline.nl Dilvis Kerklaan 40, 1921 BL, Akersloot Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] E-mailadres: info@dilvis.nl KvK-nummer: 37052882

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL

VOORWAARDEN SERENGETI.FRL VOORWAARDEN SERENGETI.FRL Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Serengeti.frl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een

Nadere informatie

Diiiz Algemene Voorwaarden

Diiiz Algemene Voorwaarden Diiiz Algemene Voorwaarden Inleiding Deze voorwaarden zijn gemaakt tussen, enerzijds, het bedrijf " The Urban Warehouse LTD " hierna "Diiiz" en, anderzijds, diegenen (natuurlijk person of bedrijven) die

Nadere informatie

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Amersfoort onder bedrijfsnaam Kieft Warenhuis, KvK-nummer 804073235

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) te Amersfoort onder bedrijfsnaam Kieft Warenhuis, KvK-nummer 804073235 Algemene voorwaarden Kieft Warenhuis V.O.F. voor Nederland Ten aanzien van elke levering en prijsopgave gelden de Algemene voorwaarden van Kieft Warenhuis V.O.F.. Deze algemene voorwaarden zijn ook te

Nadere informatie

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling?

-Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn bestelling? Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt Picture On The Wall. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een besteling. Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten.

Nadere informatie

Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V.

Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V. Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V. Oktober 2015 Algemene Reparatie Voorwaarden Dynafix Care B.V. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanmelden van reparaties

Nadere informatie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie

Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter. Beperkte garantie Designjet Z6600-productieprinter Designjet Z6800-fotoproductieprinter Beperkte garantie Beperkte garantie van Hewlett-Packard HP product Printer Software Printkop Print- of inktpatroon Onderhoudspatroon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. Algemene voorwaarden Alle gebruikers van onze website ZusenSjiek.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden van ZusenSjiek, gevestigd te Zuiderwoude

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets

'Algemene Voorwaarden', deze Algemene Voorwaarden van Adventuretickets 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1. In onderstaande Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen: 'Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SCOOTMOBIELGEMAK.NL

Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SCOOTMOBIELGEMAK.NL Algemene voorwaarden Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van SCOOTMOBIELGEMAK.NL LEVERINGSVOORWAARDEN: 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Ashland Industries Netherlands B.V. Artikel 1 - Algemeen 1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op 1) alle verzoeken van Ashland Industries Netherlands B.V. ("Koper")

Nadere informatie

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen

VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen VOORWAARDEN Werkman brillen & contactlenzen Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Werkman brillen & contactlenzen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie