Aansluiten van de Victron op de computer met VE Configure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aansluiten van de Victron op de computer met VE Configure"

Transcriptie

1 Aansluiten van de Victron op de computer met VE Configure Voor het aansluiten van de Victron op een computer zijn een aantal zaken noodzakelijk te weten. Niet alle modellen kunnen momenteel via VE config geconfigureerd worden. De Phoenix Chargers en Phoenix Multi (compact )apparaten echter wel. Bij de Multi apparaten geldt dat bij software xxxx 130 of lager VE config 1 werkt en bij alle hogere software versies werkt uitsluitend VE Config 2 Dit software nummer kunt u vinden op de verticaal geplaatste chip rechts boven op de stuurprint. U sluit de UTP kabel (gelijk als de afstandbediening kabel ) aan op de computer met behulp van de converter MK1 (b) aan op een vrij COM poort van uw computer. Heeft U geen COM poorten vrij kunt u ook met behulp van de USB converter een COM poort simuleren. Vraag uw Victron dealer om het geschikte type verloop kabel hiervoor. Instellen COM poort Het is noodzakelijk dat de FIFO buffers van de betreffende COM poort van uw computer worden uitgeschakeld, ga hiervoor op uw computer naar; <start>, <configuratiescherm>,<systeem>,<hardware>, <apparaatbeheer>,<poorten COM&LPT>, <betreffende COM poort>,<poortinstellingen>,<geavanceerd>, vinkje weghalen bij FIFO buffers. Hierna de computer uit en inschakelen om nieuwe instellingen te gebruiken! De Victron unit moet voor communicatie beschikking hebben over 230V of wel de betreffende DC spanning

2 Selecteer poort waarop de converter is aangesloten ( vaak COM 1 ) Als de verbinding is gelegd gaat het programma automatisch naar het eerste blad Algemene instellingen Controleer op internet of u beschikt over de nieuwste software!!

3 Algemene instellingen 2. Driefase instelling 3. Systeem frequentie opgeven 4. Bepaalt aan de hand van het aantal slaves hoe de schaalverdeling op paneel moet worden opgedeeld 5. Selecteer gevoeligheid van frequentie meting 6. Verbinding tussen N en PE tijdens omvormer bedrijf 7. Grens waarbij het feedback relais weer opent, Bij bovenwaarde stopt lader 8. Bepaling of de Multi kritisch moet zijn op de aangeboden spanningvorm meting 9. Maximale walstroom instelling, wordt door panel overruled 10. Instelling voor gebruik bij kleine generator Tips en trucs 1. Als de meerdere apparaten parallel geschakeld worden kan er een fase verschuiving worden gekozen om zo 2-, 3-, of splitfase te creëren. De eerste in een meerfase systeem moet als LEADER worden geselecteerd, alle andere alleen op de betreffende fase verschuiving. Mochten er per fase weer apparaten parallel geschakeld worden hoeft aan de apparaten geen instelling te worden gepleegd!! Number of slaves geeft aan dat er parallel geschakelde apparaten zijn. Om nu de schaal van het afstandbediend gelijk te houden moet 4. deze dus worden opgedeeld. Is er nu toch meer walstroom voorhanden dan de schaal toelaat kan er een onjuiste waarde worden opgegeven. 5. De schaal klopt dan niet meer maar er kan wel meer stroom worden ontrokken 6. Hiermee wordt geselecteerd of het wel of geen kwaad kan dat de frequentie niet exact 50 of 60 hz is. Dit is een instelling die met name bij gebruik van generatoren (niet altijd stabiel toerental) gebruikt wordt om te voorkomen dat de Multi de ingangspanning afkeurt 7. Om ook tijdens omvormer bedrijf gebruik te kunnen maken van een reguliere aardlek schakelaar is een verbinding tussen PE en de N noodzakelijk 8. Als de spanning van de ingang zakt en de bovenwaarde van de ondergrens overschrijdt zal de lader teruggeregeld worden tot minimaal om verder zakken van de spanning te voorkomen. 9. Als de spanningvorm meting wordt uitgeschakeld wordt automatisch de functie ingeschakeld die ervoor zorgt dat er tijdens het inschakelen van zware verbruikers toegestaan wordt dat de onderspanning overschreden wordt! (voorheen aangeduid met Allow inrush current ) 10. Deze instelling is alleen aktief als er geen systeem paneel wordt toegepast, let hier bij ook op nummer 3! 11. Als er een toeren geregelde generator wordt gebruikt zoals de HONDA EU serie zal de walstroom instelling virtueel worden verlaagt na een tijd van weinig vermogen gebruikt om het dalende toerental te kunnen compenseren bij snel inschakelen de vermogens.

4 INVERTER INSTELLINGEN 1. Uitgangspanning van omvormer bepalen 2. Geeft aan bij welke onderspanning van de accu de omvormer ermee ophoudt 3. Geeft aan bij welke spanning de omvormer weer inschakelt na te zijnde uitgeschakeld op de onderwaarde 4. Spaarstand om energie te sparen als er geen 230V nodig is het systeem 5. Bijleverfunctie inschakelen om walstroom te beschermen 6. Boostfactor geeft aan welke piek de omvormer geeft bij snelle overschrijding van de ingestelde walstroom waarde Tips en trucs 1. Deze is standaard 230 Vac 2. Deze waarde moet om de accu te besparen niet te laag worden gekozen. 3. Om het knipperen tussen in en uitschakelen te voorkomen is het raadzaam om tussen de onderwaarde en deze waarde 1 volt of meer aan te houden 4. AES uitschakelen als het systeem snel inkomende verbruikers heeft om te voorkomen dat het inschakelen te traag gaat en dat er overload ontstaat. Met name met magnetron of airco kan dit optreden Deze waarde staat standaard op 2. dwz de veilige waarde want als er een kleine piek is zal deze door de inverter gevoed worden en het overtollige vermogen zal niet de ingangzekering doen overbelasten, Wees erg voorzichtig met deze instelling en wijzig alleen als de eventuele nadelen ervan goed overwogen zijn!!

5 CHARGER INSTELLINGEN 1. Lader functie in/uit schakelen 2. Cos ϋcompensatie uitschakelen 3. Storage mode in/uit schakelen 4. Speciale laadcurve voor traktie accu s 5. Overlading bescherming 6. Voor-geprogrammerde accutype bepalen 7. Laadcurve bepalen 8. Handmatige instellingen voor acculaden 9. Grafische weergave van gekozen laadcurve Tips en trucs 1. Multi zal nog wel doorschakelen en bijleveren maar niet meer laden, laadstroom is dus nul! 2. Als de aangeboden spanning kwaliteit minder is dan wat de lader verwacht gaat deze terugregelen om zeker te zijn dat de cos phi (verschil tussen stroom/spanning fase) goed blijft. Deze bewaking kan uitgeschakeld worden. 3. Na 24 uur zal de laadspanning nog verder zakken dan de float spanning om de accu optimaal te beschermen tegen overlading, wel zal er regelmatig weer een laadspanning zijn om de zelfontlading te compenseren. Dit is de rustspanning als de accu vol is. 4. Speciale traktie accu s verlangen voor optimaal naast een spanning curve ook een laadstroom vaste laadstroom, deze veroorzaakt vaak een hogere spanning die schadelijk kan zijn voor reguliere verbruikers aan boord! 5. Als na 10 uur de gasspanning nog niet is bereikt zal de lader uit veiligheid overweging uitgeschakeld kunnen worden 6. VE Config kent een groot aantal veelgebruikte accu s, deze kunnen eenvoudig worden gekozen. 7. Normaal gesproken altijd de [adaptive mode] kiezen alleen in die geval dat er niet de juiste balans is tussen lader en accu kan beter voor fixed worden gekozen omdat dan de spanning te snel of te traag stijgt en daardoor de laadtijd ook te kort of te lang wordt. Tips en trucs de laadstroom moet ongeveer 15 tot 20% van de accucapaciteit, Houd hierbij ook rekening het DC verbruik wat wordt verwacht in het systeem. Bij parallel geschakelde Multi s moet er de stroom per Multi worden ingesteld!. Dus bij een gewenste accu laadstroom van 75 A door 3 Multi s wordt de instelling van de Master 25 Amp!!

6 VIRTUEEL PHOENIX PANEEL Het virtuele paneel werkt gelijk aan de echte. Als rechtsboven op de schroef wordt geklikt kan het paneel gesloten dan wel verborgen worden. Tips en trucs 1. Dit virtuele paneel werkt gelijk aan het normale Phoenix multi paneel,soms moet bij de eerste keer dat er gebruik gemaakt wordt de Multi in en uit geschakeld worden voordat de Multi reageert op de interface. 2. Voor gebruik van dit paneel is het strikt noodzakelijk dat de interface MKI B wordt gebruikt. 3. Deze software versie van het paneel is niet geschikt als Powerman paneel! Bij gebruik van een powermanager dus de computer rechtstreeks op de Multi aansluiten en niet via de powermanager!!

7 VIRTUAL SWITCH 1. Relais sturing uitgeschakeld (tab bladen zijn niet zichtbaar ) 2. Instelling om het virtuele relais te programmeren 3. Instelling om het feedback relais te programmeren

8 1. Vertragingtijd tussen schakelen van relais 2. Mogelijkheid om de voorwaarden van in en uitschakelen om te draaien 3. Voorwaarden wanneer het relais moet inschakelen 4. Voorwaarden wanneer het relais moet uitschakelen Tips en trucs 1. Als de tijd instelling achter een voorwaarde 0 of meer is is de voorwaarde aktief, -1 wil zeggen dat deze voorwaarde buiten beschouwing wordt gelaten 2. met de tijdaanduiding 0 wordt aangegeven dat er zonder tijdvertraging wordt gereageerd 3. Let op, inschakel voorwaarden hebben prioriteit over uitschakel voorwaarden 4. Bij gebruik van alarm voorwaarden kan ook het PRE (voor ) Alarm gebruikt worden Dit betekent dat bij overschrijding van vermogen of temperatuur meteen kan worden gereageerd in tegen stelling tot een alarm waarbij de unit al is uitgeschakeld Voorbeeld Om een Multi nu via het potentiaal vrije relais alarm te laten geven of een generator te starten op het moment dat de accuspanning te laag is en of het afgegeven vermogen te groot is moet het onderstaande geprogrammeerd worden. Tabblad [Usage] Selecteer [ Use VS to control multifunctional switch ] Tabblad [ON] Stel tijd op 0 bij instelling [ When Udc lower then] en geef ondervoltage op Stel tijd op 0 bij instelling [When load higher then ] en geef vermogen op Tabblad [OFF} Stel tijd op 0 bij instelling [When no ON condition ] Kies voor de optie [sent settings ] om de gegevens verzenden naar de Victron unit (**in plaats van de tijd op 0 in te stellen kan ook voor een vertraging gekozen worden )

9 VOORBEELD VAN PROGRAMEREN Soms is het handig om de Multi of omvormer een signaal aan een generator te laten geven waardoor deze automatisch wordt gestart. Om duidelijk te maken hoe dit geprogrammeerd zou kunnen worden volgt hieronder een praktijkvoorbeeld. Stel de Multi is via het relais met potentiaal vrije contacten verbonden aan de generator. De voorwaarden die we in dit voorbeeld gebruiken om de generator te starten zijn; 1. generator starten als de belasting groter word dan 1000 Watt 2. generator starten als de accuspanning lager word dan V 3. generator starten als de rimpelspanning te hoog word 4. generator moet minimaal 30 min draaien na inschakelen Potentiaal relais bevindt zich links boven op de stuurprint INSCHAKELEN Om de gewenste voorwaarden in te stellen moet eerst de tijd van -1 (onwaar dus niet aktief ) gezet worden op 0 sec of hoger ( tijd meer dan 0 sec is de reaktie vertraging!) In dit voorbeeld dus load higher then / Udc lower then en het ripple pre alarm ( Niet alarm kiezen want dan is de Multi uitgeschakeld voor de generator gestart is!!) UITSCHAKELEN Om de ervoor te zorgen dat de generator uitgaat als de AAN voorwaarde er niet meer is kan eenvoudig de instelling [ when no vs ON condition for ] gebruikt worden. Deze voorkomt conflicten tussen uit en aan voorwaarden SCHAKEL OPTIES Om de ervoor te zorgen dat de generator niet al na enkele momenten word uitgeschakeld kan in tabblad VS Options in dat geval worden gekozen voor een minimale omschakeltijd van 30 min

10 Opmerkingen Werk zoveel mogelijk spanningloos tijdens aansluiten! Raak de printplaten van de (geopende) Victron unit niet aan tijdens bedrijf! Zorg dat er geen belangrijke verbruikers in werking zijn tijdens programmeren Controleer na instellen met Multimeter de accu instellingen Instellingen opslaan / laden Om de ingestelde waarden op de computer op te slaan kiest u in het tabblad [file] voor de optie [save settings Ctrl F5 ). Kies een voor de hand liggende naam voor het opgeslagen bestand zoals bijvoorbeeld de naam van het schip. Om de ingestelde waarden vanuit de computer de gebruiken selecteert u vanuit hetzelfde tabblad de optie [load settings], vergeet niet om de instellingen met behulp van [sent settings ] naar de Victron te sturen

11 Wat te doen bij Error melding na insteken communicatie kabel Controleer of het apparaat geschikt in voor configuratie per computer (Phoenix Charger / Phoenix Multi (compact) ) Controleer of de gebruikte software geschikt is voor interne software van de Victron ( VE Config 1 met DAT file voor software versie lager dan xxxx 130 ) Controleer de bekabeling ( Communicatie kabel is een zo genaamde 1 op 1 kabel, geen cross link Victron Unit werkt ( na instellen) niet meer ( zoals het hoort) Kies bij Tabblad defaults voor [ set all settings to default ] om fabrieksinstellingen te herstellen en probeer nogmaals. Mochten er na het lezen van dit document toch nog vragen of opmerkingen bestaan, Aarzel niet en neem contact op via of uw locale Victron Energy dealer

12 Menu-optie: Fake target met alle opties U kunt meer te weten komen over VE configure II aan de hand van de menu-optie: Fake target with full options. Met deze optie kunt u een "fake target" laden dat een echt systeem simuleert. Op die manier kunt u spelen met de instellingen/opties. U kunt kiezen uit verschillende valse doelen: Wanneer u ok OK klikt, wordt het hoofdscherm van VE configure II geopend:

13 Aangezien u een vals doel gebruikt, kunt u wat spelen met de verschillende instellingen om VE configure II te leren kennen. Een handige manier om meer te weten te komen over elke instelling is de optie "Wat is dit? (Ctrl+H) in het Help-menu. Door dit te selecteren, verschijnt er een "?"-symbool naast de cursor om vervolgens op de instelling te klikken waarover u meer wenst te weten. Door op een "?" te klikken, verschijnt het hulpbestand voor die specifieke instelling. Hoe verkrijgt u het programma VE configure II? U kunt VE configure terugvinden in de softwaresectie van onze website. U kunt het programma VE bus quick configure Setup downloaden via de volgende snelkoppeling: Een van de programma's in dat pakket is VE Configure II. Wanneer u het programma VE Configure II opstart, krijgt u een melding. Aangezien u slechts een "fake target" gebruikt, is het in dit geval in orde om op OK te klikken.

VOERTUIGEN ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En

VOERTUIGEN ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En VOERTUIGEN Energy. anytime. anywhere. 2 INHOUDSOPGAVE Introductie 4 Toepassingsvoorbeelden 5 Campers 6 Paardentrucks 8 Ambulances 10 Systemen 12 Accessoires 16 Technische informatie 18 Over Victron Energy

Nadere informatie

Het onmogelijke mogelijk gemaakt

Het onmogelijke mogelijk gemaakt Het onmogelijke mogelijk gemaakt Beheersing van (wal-)stroom met de Phoenix Multi/MultiPlus van Victron Energy * Victron Energy www.victronenergy.com Soms zijn nieuwe producten zo revolutionair dat velen

Nadere informatie

Versie 1.3 Pagina 1 Lukas Terminal Handleiding GEBRUIKSAANWIJZING... 1 AANSLUITEN VAN DE LUKAS SERVICE KABEL... 2

Versie 1.3 Pagina 1 Lukas Terminal Handleiding GEBRUIKSAANWIJZING... 1 AANSLUITEN VAN DE LUKAS SERVICE KABEL... 2 Versie 1.3 Pagina 1 Lukas Terminal Handleiding Gebruiksaanwijzing GEBRUIKSAANWIJZING... 1 AANSLUITEN VAN DE LUKAS SERVICE KABEL... 2 HET INSTALLEREN VAN DE USB KABEL... 3 HET INSTALLEREN VAN LUKAS TERMINAL...

Nadere informatie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie Installatiehandleiding U de regie, wij de energie 1 INHOUD Inleiding Instellingen hardware 1. Gateway 5 2. A. Slimme meter 10 B. Traditionele meter 13 3. Slimme stekkers 25 4. Slimme thermostaat 29 5.

Nadere informatie

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Remco Valentin Technisch Product Support Siemens NL 27 juni 2009 Laatste update: 1 oktober 2012 Matthijs Fransen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Inleiding...4

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is.

Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Inleiding Bedankt voor het kiezen van een Viscoo DVR! Wij zullen ons uiterste best doen om een goede ondersteuning te bieden waar deze handleiding het eerste voorbeeld van is. Deze handleiding is voor

Nadere informatie

MARINE ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En

MARINE ErE. h yw n E. a ytim n y. a Erg En Energy. anytime. anywhere. MARINE 2 2 INHOUDSOPGAVE Toepassingsvoorbeelden 4 Systemen 10 Accessoires 14 Technische informatie 17 Over Victron Energy 74 MultiPlus system in Sailing yacht Hyperion /Royal

Nadere informatie

HiSPARC Software Documentatie

HiSPARC Software Documentatie HiSP RC HiSPARC Software Documentatie Release 6.11 David Fokkema, Arne de Laat en Bob van Eijk December 06, 2013 CONTENTS 1 Inhoud 3 1.1 Introductie......................................... 3 1.2 Installatie

Nadere informatie

HiSPARC Software Documentatie

HiSPARC Software Documentatie HiSP RC HiSPARC Software Documentatie Release 3.7 David Fokkema en Bob van Eijk May 19, 2011 CONTENTS 1 Introductie 3 2 Installatie van de HiSPARC electronica 5 2.1 Opstelling met twee skiboxen...............................

Nadere informatie

We zullen elk item apart behandelen en adviseren u nu als eerste de uitleg van de I/P Clock configuratie te gaan zien.

We zullen elk item apart behandelen en adviseren u nu als eerste de uitleg van de I/P Clock configuratie te gaan zien. Axum Video-0 Intro Nadat we de AXUM hebben aangesloten is nu het moment gekomen om de tafel naar onze eigen wensen te gaan configureren. We hebben voor ons links de RACK unit en rechts de 12 fader Users

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10

Maven HD Combi User Manual. for software version 3.10 User Manual for software version 3.10 Updated on 1-4-2015 Contents 6 1. Voorwoord 1.1 Als... u er niet uitkomt 6 7 2. Installatie 2.1 Meegeleverde... materialen 7 2.2 Benodigdheden... 7 2.3 De... Maven

Nadere informatie

Koploper voor Beginners

Koploper voor Beginners Koploper voor Beginners Een stap voor stap introductie in Koploper voor de absolute beginner Versie 2.1 17 februari 2010 ModelSpoorGroep Valkenswaard Erik Teunissen 2009,2010 This document is created with

Nadere informatie

Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding

Net2ParkingServer en Net2ParkingClient. Handleiding Net2ParkingServer en Net2ParkingClient Handleiding Versie: 2.5 Datum: 2014-07-04 Copyright: CRC Value B.V. 2014-1- Inhoudsopgave Installatie en configuratie van de Net2ParkingServer...3 Installatie...3

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone. Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.2 Smartphone English Inhoudsopgave Algemene mededelingen... 2 Disclaimer... 2 Inhoud van de verpakking... 2 1.0 Product Introductie... 3 1.1 Knoppen en aansluitingen...

Nadere informatie

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Page 1 of 23 RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Handleiding Page 2 of 23 Beste Gebruiker, Gefeliciteerd! U heeft een goede keuze gemaakt om met de RoadSoft oplossingen te gaan werken. Wij zullen er

Nadere informatie

Practicumopdracht: handleiding Fluke123

Practicumopdracht: handleiding Fluke123 Practicumopdracht: handleiding Fluke123 Benodigd materiaal: - PC - Fluke123 Virtual Demo Doel van de opdracht: - Fluke 123 op de juiste manier kunnen bedienen en aflezen Opdracht 1, inleiding Om alle (het

Nadere informatie

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03

REMOTE CONTROL. Remote Control Center. Model No. RCC - 02 RCC - 03 REMOTE CONTROL Remote Control Center Model No. RCC - 02 RCC - 03 Gebruiksaanwijzing Uitgangspunt Deze handleiding gaat uit van afstandsbedieningen die zijn voorzien van firmwareversie V1.3.1 of hoger.

Nadere informatie

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398X-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluiten van de UPS...

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

WinGPS 4 Mobile Navigator Gebruikerhandleiding versie 4.1 Stentec Software, 18 augustus 2005 Conceptversie, Wijzigingen voorbehouden

WinGPS 4 Mobile Navigator Gebruikerhandleiding versie 4.1 Stentec Software, 18 augustus 2005 Conceptversie, Wijzigingen voorbehouden WinGPS 4 Mobile Navigator Gebruikerhandleiding versie 4.1 Stentec Software, 18 augustus 2005 Conceptversie, Wijzigingen voorbehouden WinGPS 4 Mobile Navigator is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Handleiding radiostreaming

Handleiding radiostreaming Handleiding radiostreaming Instellingen en gebruik van radiostreaming inclusief AutoDJ configuratie In deze handleiding leert U hoe U uw livestream kunt opzetten, AutoDJ kunt configureren, muziek uploaden

Nadere informatie

ENERGY. ANYTIME. ANYWHERE. MARINE

ENERGY. ANYTIME. ANYWHERE. MARINE ENERGY. ANYTIME. ANYWHERE. MARINE 2 2 INHOUDSOPGAVE Introductie 4 Toepassingsvoorbeelden 5 Zeiljacht Ecolution 6 Motor jacht Nordhavn 68 10 The green miles 14 Systemen 18 Accessoires 22 Technische informatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter

GEBRUIKSAANWIJZING. Draagbare CO 2. en temperatuur meter GEBRUIKSAANWIJZING 074001 Draagbare CO 2 en temperatuur meter Algemeen De Nieuwkoop 074001 draagbare meter is een lichtgewicht CO 2 instrument met een digitale aflezing en ontworpen voor het meten van

Nadere informatie

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar

DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar DU 6014 Labs on Line C1 Webexperiment: Frequentieregelaar Versie 1.00, juni 2007 1 Inleiding Onderwerp van dit online laboratorium is het experimenteren met een frequentieregelaar van ABB. Doel is daarbij

Nadere informatie

Cursus VirtualBox 4.3.14

Cursus VirtualBox 4.3.14 Cursus VirtualBox 4.3.14 Dieter Depuydt Mail: dieter@depuydt.eu Twitter: @dieterdepuydt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 VirtualBox downloaden... 4 2 VirtualBox installeren (in Windows

Nadere informatie

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex

Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex Versie 1.4.12.21 Internethandleiding Voor het verbinden met internet vanuit een SSHN-complex in opdracht van Stichting Platform Huurdersbelangen Inhoudsopgave Terminologie... 2 Advies. 2 Instellen van

Nadere informatie

Hostlink Master SOFTWARE. Protocol Macro. Hostlink Master. Handleiding PNSPO

Hostlink Master SOFTWARE. Protocol Macro. Hostlink Master. Handleiding PNSPO Hostlink Master SOFTWARE Protocol Macro Hostlink Master Handleiding PNSPO PNSPO Hostlink master handleiding Mededeling PNSPO apparatuur wordt gefabriceerd voor gebruik volgens de juiste procedures door

Nadere informatie