Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen"

Transcriptie

1 Handleiding voor aanbieders Deel 1: accreditatie aanvragen Juni 2011 Versie 0.15

2 Inhoudsopgave 1.1 Voor wie is deze handleiding? Over GAIA Twee fasenproject Voordat u begint ABAN Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1) Verantwoordelijkheden van aanbieders van nascholing Toegang tot GAIA Toegang tot de nascholingsoverzichten Algemene aanwijzingen voor het gebruik van GAIA Als u nog geen logingegevens heeft als aanbieder Eénmalig aanvragen van autorisatie 13 Functionaliteit binnen GAIA Inloggen in GAIA 20 Het Hoofdscherm Accreditatieaanvragen 22 Een nieuwe aanvraag indienen 23 Een nieuwe aanvraag indienen stap 1 invoeren algemene gegevens aanvraag 23 Een nieuwe aanvraag invoeren stap 2: uitvoeringen en/of bijeenkomsten toevoegen 36 Een nieuwe aanvraag indienen stap 3: het aanvraagformulier 45 Een nieuwe aanvraag indienen stap 4: versturen van de aanvraag 48 Een nieuwe aanvraag indienen stap 5: controleer de aanvraag 49 Het voorbereiden (en later versturen) van een accreditatieaanvraag 49 Het wijzigen van een reeds verstuurde accreditatieaanvraag 52 Uw accreditatieaanvraag indienen bij andere beroepsverenigingen 54 Een herhalingsaanvraag indienen 54 Het verwijderen van een accreditatieaanvraag 59 Verdere verloop van uw accreditatieaanvraag 59 Herinnering versturen bij verlopen accreditatie Presentie Uitloggen 70 Waar kan ik terecht met mijn vragen? Vragen en storingen betreffende de applicatie GAIA Inhoudelijke vragen? 71 2/80

3 Bijlagen Afkortingen en begrippen berichten die u kunt ontvangen van GAIA Overzicht publiek toegankelijke nascholingsoverzichten Nascholingsgroep Uploaden bijlage (gewijzigd programma) in geblokkeerde aanvraag 78 3/80

4 Inleiding 1.1 Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor aanbieders van nascholing die gaan werken met de internetapplicatie GAIA. 1.2 Over GAIA Nascholing is essentieel voor een arts om de juiste competenties en vaardigheden van zijn beroep te behouden. Met ingang van 1 januari 2006 zijn er voor de herregistratie van specialisten wettelijke kwalitatieve eisen gesteld. Elke 5 jaar vindt er een toetsmoment plaats, waarbij de specialist moet kunnen aantonen dat hij 200 punten heeft behaald met geaccrediteerde nascholing. In april 2005 is door de beroepsverenigingen, verzameld in het Accreditatie Overleg, besloten te kiezen voor een gezamenlijk geautomatiseerd systeem, ten behoeve van het proces van accrediteren en herregistreren. Een en ander is uitgewerkt in het project GAIA. GAIA staat voor: Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. GAIA ondersteunt op eenvoudige wijze het proces rondom accrediteren en herregistreren. GAIA is/wordt toegankelijk voor een grote groep gebruikers: artsen, beroepsverenigingen, registratiecommissies en aanbieders van nascholing. GAIA kent een uniforme werkwijze, resulterend in een hoge mate van efficiency en overzichtelijkheid. - de arts (professional) heeft de mogelijkheid binnen GAIA te zoeken naar geaccrediteerde nascholing. Punten toegekend aan deze nascholing worden automatisch bijgeschreven aan het persoonlijk dossier wanneer de arts de nascholing heeft bijgewoond. - beroepsverenigingen (beroepsgroepen / accrediterende verenigingen) gebruiken GAIA t.b.v. het proces rondom accreditatie van nascholing. - aanbieders van nascholing (opleiders) kunnen middels GAIA nascholing aanbieden ter accreditatie. 1.3 Twee fasenproject Het project GAIA bestaat uit twee fasen waarin de functionaliteit wordt ontworpen, ontwikkeld, getest en na een pilot geïmplementeerd. Fase 1: Accreditatie van bij- en nascholing en aanbod tonen In deze fase realiseren we de behandeling van accreditatieverzoeken, tot en met het tonen van aanbod aan de artsen. Deze fase is vooral een activiteit voor de accrediterende verenigingen en aanbieders van bij- en nascholing. Fase 2: Registratie van deelname en dossiervorming In deze fase komen artsen en de registratiecommissies ook nadrukkelijk in beeld. Het gaat hierbij primair om het inschrijven voor deelname bij de aanbieders, het registreren van deelname aan bijof nascholing, dossiervorming voor de artsen en dit digitaal aanleveren aan de Registratiecommissie. 4/80

5 1.4 Voordat u begint Voordat u begint is het raadzaam de beschikbare demo s te doorlopen. U vindt deze demo s via de link In dat scherm vindt u de link naar de demo s en handleidingen en de linken voor toegang tot GAIA heeft u meer algemene vragen over GAIA, dan kunt u via verschillende kanalen informatie krijgen: - De website van de betreffende beroepsvereniging - De website van KNMG 1.5 ABAN Eén loket voor accreditatie algemene nascholing Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing(ABAN) is per 1 januari 2011 het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholing voor: - huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten; - medisch specialisten; - sociaal geneeskundigen. De algemene nascholing betreft de niet-medisch inhoudelijke nascholing op het gebied van: gezondheidsrecht medische ethiek communicatie managementvaardigheden 5/80

6 - zorgstelsel, e.d. Het Accreditatie Bureau Medisch Specialisten (ABMS) is per 1 januari 2011 dus opgegaan in het ABAN. Op dit moment zijn bijna alle verenigingen aangesloten bij het ABAN. Accreditaties van het ABAN zijn geldig voor alle Big-erkende specialismen m.u.v. radiologie. Hoewel het ABAN altijd voor alle specialismen tezamen accreditatie toekent, staat het de aanbieder vrij om de doelgroep van zijn nascholing tot een kleiner aantal specialismen te beperken zoals een nascholing die interessant is voor medisch specialisten, maar niet voor huisartsen. Daartoe klikt u op betreffende verenigingen tijdens het doorlopen van de accreditatiewizard. Meer informatie over het ABAN en de richtlijnen daarvoor zijn te vinden op Contactpersoon van het ABAN wordt mevrouw A.Louw, bureaumanager, 1.6 Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1) Eén loket voor vakinhoudelijke nascholing CvAH, Verenso en NVAVG. Het Accreditatie Bureau Cluster 1 was het centrale loket voor aanvragen van algemene nascholing specifiek voor de NVAVG, Verenso of de CvAH. Vanaf januari 2011 vallen alleen vakinhoudelijke nascholingen voor genoemde beroepsverenigingen onder het ABC1. De lopende aanvragen uit 2010 zullen afgehandeld worden via het ABC1. Meer informatie is te vinden op en dan het kopje Regels voor toekennen accreditatiepunten per specialismen en klikken op de link Huisartsen (College voor Accreditatie Huisartsen). 1.7 Verantwoordelijkheden van aanbieders van nascholing Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder van nascholing om de accreditatieaanvraag op de juiste wijze via GAIA in te dienen, met een juiste en volledige inhoud. Heeft u problemen met het invoeren van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk. Tijdens het invoeren van uw gegevens zal het systeem enkele controles uitvoeren, bijvoorbeeld of een datumveld correct is ingevuld, of dat u alle verplichte gegevens heeft ingevuld. Nadat u uw accreditatieaanvraag heeft ingediend, zal de accrediterende vereniging uw aanvraag controleren op inhoud en volledigheid. U wordt hierover bericht, met eventueel het verzoek gegevens aan te passen of informatie toe te voegen. In alle gevallen blijft u als aanbieder van nascholing verantwoordelijk voor het wijzigen en indienen van uw aanvraag. Zodra de accreditatieaanvraag is ontvangen door de accrediterende vereniging zal er een factuur worden aangemaakt. Het verschuldigde bedrag dient u te betalen alvorens de accrediterende vereniging start met het beoordelen van de aanvraag. Als aanbieder van nascholing bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig en op de juiste wijze betalen van het verschuldigde bedrag. Tijdig betekent in dit geval binnen de termijn die op de factuur staat. Op de juiste wijze betekent dat u het juiste bedrag overmaakt op het juiste bankrekeningnummer, met het juiste betalingskenmerk. 6/80

7 Als u voor het eerst gaat werken met GAIA 1.8 Toegang tot GAIA Aanbieders van nascholing kunnen toegang krijgen tot GAIA middels de onderstaande link: Op deze pagina zijn twee linken waarmee de aanbieder naar de inlogpagina gaat van GAIA. De keuze voor een link is afhankelijk van de locatie waar u inlogt. 1.9 Toegang tot de nascholingsoverzichten Elke beroepsvereniging heeft een eigen nascholingsoverzicht dat door de artsen te raadplegen is. Dit overzicht is openbaar en met een rechtstreekse link te benaderen. ABAN (Accreditatie Bureau Algemene https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=66 Nascholing) AbSg (Accreditatgie bureau Sociale https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=85 geneeskunde) ABC1 (accreditatieburo cluster 1) https://www.pe-online.org/lpublic/index.aspx?pid=126 CvAH (huisartsen) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=54 MDL (Maag-Darm-Lever) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=77 NIV (Internisten) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=55 NOV (Orthopaedie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=76 NVvH (Heelkunde) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=64 NVvP (Psychiatrie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=57 NVR (Reumatologie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=68 NVAVG (Artsen verstandelijk https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=84 gehandicapten) NVDV (Dermatologie en venereologie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=79 NVK (Kindergeneeskunde) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=62 NVKG (Klinische geriatrie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=78 NVMM (Medische Microbiologie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=82 NVN (Neurologie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=63 NVOG (Gynaecologen) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=56 Verenso (Verpleeghuisartsen & sociaal https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=65 geriaters) NVVG (Nucleaire geneeskunde) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=69 NVVN (Neurochirurgen) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=70 NVVP (Pathologie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=80 VAL (Laboratoriumdiagnostiek) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=67 VKGN (Klinische genetica) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=81 VRA (Revalidatieartsen) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=67 NVvA (Allergologen) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=71 NVVC (Cardiologie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=75 NVALT (Longziekten en Tuberculose) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=73 NVAB (Nederlandse Vereniging voor https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=108 Arbeids- en bedrijfs-geneeskunde) NVVG (Nederlandse Vereniging voor https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=109 Verzekeringsgeneeskunde) KAMG (Koepel van Artsen Maatschappij https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=116 en gezondheid) AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=106 Nederland) FMG (Forensisch Medisch Genootschap) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=115 NVA (Nederlandse Vereniging voor https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=120 Anesthesiologie) NVMM (Nederlandse Vereniging voor https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=114 Medische Milieukunde) Profielregister Artsen Beleid &Advies) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=107 VIZ (Sectie Infectieziektenbestrijding https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=110 7/80

8 van de Verenigingn van Infectieziekten) VwAwT (Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding) VIA (Vereniging van Indicerende en Adviserende artsen) Zenuw- en zielsziekten NVU (Nederlandse Vereniging voor Urologie) NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie) NVSHA (Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen) KNO (Vereniging voor Keel-Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied) NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie) https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=113 https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=112 https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=119 https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=130 https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=138 https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=151 https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=154 https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid= Algemene aanwijzingen voor het gebruik van GAIA - GAIA is een web-based applicatie welke gebruikt kan worden met een standaard Internet Browser. Ondersteund worden Microsoft Internet Explorer 6.0 en Mozila Firefox. - Internet opties: - Privacy moet op normaal staan, d.w.z. coockies dienen niet geblokkeerd te worden. Beveliging dient op normaal te staan. - Enkele rapporten worden gemaakt in PDF-formaat. Hiervoor heeft u Acrobat Reader nodig. - In verschillende schermen wordt tekst onderstreept en verschijnt een handje zodra de muis over deze tekst beweegt. Dit zijn de zogenaamde hyperlinks waarop geklikt kan worden. - In de meeste schermen wordt extra uitleg gegeven. Deze uitleg is te vinden door met de muis op het vraagtekente gaan staan of door deze aan te klikken [?]. - Verplicht in te vullen gegevens worden aangegeven middels een asterix: *. Als u verzuimt een verplicht gegeven in te voeren, zal een foutmelding verschijnen. GAIA laat u pas verder gaan als u deze gegevens heeft ingevoerd. - Velden waarbij een staat zijn zichtbaar in de publieke nascholingsoverzichten van de beroepsverenigingen. Documenten hierbij ge-upload kunnen publiek toegankelijk zijn op internet. - Middels de TAB-toets kunt u de verschillende invoervelden bereiken. - Gegevens die in kolommen worden gepresenteerd, kunnen worden gesorteerd door te klikken op de kolomnaam. - Bij grote pagina s kan naar tekst worden gezocht met de standaard zoekfunctie van de Browser CTRL+F. 8/80

9 - Omdat GAIA een internet-applicatie is, kan het voorkomen dat de verbinding wordt onderbroken. Wij raden u daarom aan bij het aanvragen van accreditatie de gegevens tussentijds op te slaan. Gebruik daarvoor de button Opslaan welke in de meeste schermen bovenin aanwezig is. - Er kan gebruik worden gemaakt van de rechtermuisknop voor het openen van een nieuw scherm. Het nieuwe scherm wordt dan geopend in een nieuw venster. Hierdoor wordt het terugkeren naar het eerdere scherm vergemakkelijkt. De gegevens die in dit eerdere scherm zijn ingevoerd blijven dan bewaard. - Informatie op een scherm kan worden uitgeprint door te klikken met de rechtermuisknop op het betreffende scherm en dan afdrukken selecteren Als u nog geen logingegevens heeft als aanbieder. Als u naar gaat en dan klikt op de link: Werkzaam buiten de Domus op de inlogpagina voor aanbieders terecht en kunt u inloggen in GAIA. Op de pagina vindt u ook een link naar handleidingen zoals de handleiding presentie invoer voor aanbieders en andere belangrijke informatie voor aanbieders. 9/80

10 Als u dus nog geen logingegevens heeft, kunt u op het loginscherm de link Vraag dan hier een account voor uw organisatie en evt. afdeling aan aanklikken om een account aan te maken als aanbieder. In het vervolgscherm voor het aanmaken van het account kunt u de gegevens van uw organisatie en evt. afdeling invullen. Voor het goed kunnen registreren van uw organisatie heeft GAIA deze gegevens nodig. Nadat u de gegevens heeft verstuurd, ontvangt u uw inloggegevens.na het inloggen in uw account kunt u deze gegevens terugvinden en desgewenst wijzigen via het menu Organisatiegegevens. U kunt via dit menu tevens uw organisatielogo opladen, dat gebruikt kan worden in het nascholingsoverzicht en op certificaten. Opmerking: Uitgangspunt binnen GAIA is dat een organisatie slechts éénmaal wordt geregistreerd voor een account. Indien uw organisatie reeds bekend is in GAIA wordt u daarop geattendeerd door de foutmelding De naam van organisatie dient uniek te zijn. Krijgt u deze melding, dan adviseren wij u om eerst navraag te doen in uw organisatie naar het bestaande account. U kunt gebruik maken van de voor dit account eerder ontvangen logingegevens. Uitzondering hierop vormen grote organisaties bestaande uit verschillende locaties en/of afdelingen. Vermeld in dat geval achter de naam van de organisatie de afdeling of de locatie om onderscheid te kunnen maken. 10/80

11 Mocht het onduidelijk zijn hoe/waarom uw organisatie reeds in GAIA is opgenomen, neemt u dan contact op met de helpdesk. Toelichting bij enkele in te vullen gegevens: - De naam van uw organisatie (verplicht): deze dient uniek te zijn. - Bezoekadres (verplicht) - Postcode, plaats en land (verplicht) - Factuuradres: wilt u hier slechts het adres vermelden (dus niet opnieuw de naam van uw organisatie). - Telefoonnummer (verplicht) - adres van de organisatie: dit adres wordt gebruikt voor het toezenden van boekingen welke via GAIA worden gedaan (dus als een arts zich via GAIA aanmeldt voor een nascholing) - Omschrijving (verplicht): korte omschrijving van uw organisatie (u kunt de door u ingevoerde tekst enigszins opmaken: vet, cursief, gebruik opsommingstekens etc.). Lukt dit niet, probeer het op een andere computer (buiten het netwerk) nog eens. Indien het veld Omschrijving niet verschijnt, kunt u contact opnemen met de helpdesk. - adres van de contactpersoon (verplicht): op dit adres ontvangt u de logingegevens. Opmerking: U kunt bij het indienen van de accreditatieaanvraag per aanvraag een afwijkend adres opgeven, voor inhoudelijke vragen met betrekking tot een nascholing. - Naam contactpersoon (verplicht) - adres contactpersoon (verplicht) - Herhaal adres contactpersoon (verplicht) - Nascholingsaanmeldformulier: u kunt hier aangeven of de cursist zich via kan aanmelden voor nascholing. Dit is later nog te wijzigen. Klik op de link Activeren en instellen aanmeldformulier om aanmelden via de website mogelijk te maken. U kunt aangeven welke extra informatie u al dan niet verplicht wilt laten invoeren door de potentiele deelnemer. - Opmerking: De wijziging van procedure is alleen na wijziging van kracht voor nieuw in te voeren aanvragen die geen kopie zijn van een andere aanvraag. In het laatste geval geldt de inschrijfprocedure van de gekopieerde aanvraag. - Meldingen; u kunt kiezen of en hoe u per op de hoogte wordt gesteld van meldingen in GAIA. De instelling nooit betekent dus dat u nooit berichten van meldingen in GAIA in uw persoonlijke inbox krijgt. U moet dan zelf in GAIA de meldingen checken. 11/80

12 Na het klikken op de button OK bovenin het scherm krijgt u een bevestiging dat uw aanvraag voor logingegevens is verstuurd. Klik op de button OK in de melding. Klik vervolgens op de button Terug. Nadat uw aanvraag voor logingegevens is verwerkt, ontvangt u op het opgegeven adres een bericht met uw logingegevens. LET OP: dit kan enkele minuten duren. Het bericht met uw logingegevens ziet er als volgt uit: Van: Verzonden: Maandag 4 december :10:51 Aan: <hier staat uw adres> Onderwerp: Aanvraag logingegevens Uw inlogaccount voor GAIA is aangemaakt. Na de eerste keer inloggen dient u eerst autorisatie aan te vragen via de button 'autorisatie'. Dit is een eenmalige handeling en voor toekomstige accreditatie-aanvragen niet meer noodzakelijk. U kunt daarna met uw logingegevens aanvragen direct indienen. Berichten van GAIA zult u voortaan ontvangen met als afzender Vanaf heden kunt u inloggen op https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19 met de volgende logingegevens: Gebruikersnaam: XXXXXX2 Wachtwoord: XXXXXX 12/80

13 1.12 Eénmalig aanvragen van autorisatie Nadat u toegang heeft gekregen tot GAIA, dient u zich éénmalig te laten autoriseren als organisatie. Hierbij wordt onder andere vastgesteld welke tariefstructuur gehanteerd zal gaan worden. Ook wordt gecontroleerd of uw organisatie reeds is opgenomen in GAIA. Zodra u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord staat in het Hoofdscherm de volgende melding: U bent nog niet geautoriseerd om accreditatie aan te vragen voor nascholing. Klik in het menu autorisatie. LET OP: Autorisatie per vereniging is dus niet mogelijk. U vraagt autorisatie aan bij de KNMG voor alle verenigingen tegelijk die aangesloten zijn bij de KNMG. Klik op menu item Autorisatie links in het menu. 13/80

14 Het autorisatiescherm ziet er als volgt uit: Klik op Autorisatie aanvragen en vul de infovelden in het volgende scherm in In het autorisatiescherm vindt u een tweetal overzichten: 1. Accrediterende verenigingen waarvoor u geautoriseerd bent accreditatieaanvragen in te dienen (er is groen licht gegeven). 2. Organisaties waarvoor u niet geautoriseerd bent accreditatieaanvragen in te dienen (het licht staat nog op rood). U kunt in dit scherm autorisatie aanvragen bij KNMG-GAIA door te klikken op de tekst Autorisatie aanvragen. LET OP dat u ook daadwerkelijk voor de KNMG kiest om autorisatie aan te vragen en niet voor de andere organisaties. (of u moet als aanbieder ook cursussen/nascholingen verzorgen voor een van de andere organisaties) LET OP: eventueel autorisatie aanvragen voor de FGZP doet u ook via dit schem. U houdt dus hetzelfde account voor beide organisaties voor het indienen van een aanvraag. De aanvraag kan tegelijkertijd naar beide organisaties worden verstuurd. Zie ook scherm hierboven. In het vervolgscherm kunt u uw organisatiegegevens aanvullen. 14/80

15 Verplicht in te vullen gegevens zijn: - Soort organisatie (Profit, Non-profit of Centraal Bureau Fondsenwerving) - Worden nascholingen gesponsord? (Ja of Nee) - Bent u toegerust begeleider? - Indien u EKCer bent voor huisartsen geef dan de naam PAM/Regio (anders leeg laten) 1 Na het klikken op de button OK bovenin het scherm krijgt u een bevestiging dat uw aanvraag is verstuurd met de melding: Uw verzoek is verzonden. U ontvangt binnen één werkdag bericht. Uw aanvraag voor autorisatie wordt in behandeling genomen. Normaliter ontvangt u binnen één werkdag uitsluitsel over uw autorisatieaanvraag. Mocht dit veel langer duren, neemt u dan contact op met de helpdesk. Opmerking: Uitgangspunt binnen GAIA is dat een organisatie slechts éénmaal wordt geregistreerd en geautoriseerd. Indien uw organisatie voor een tweede maal wordt aangemeld, waarbij een enigszins afwijkende naam wordt ingegeven, kan de autorisatie worden geweigerd. U krijgt daar ook een bericht van met reden waarom autorisatie is geweigerd. Wij vragen u in dat geval gebruik te maken van de eerder ontvangen logingegevens. 1 De laatste twee vragen hebben betrekking op aanbieders/begeleiders van nascholing alleen voor verpleeg-of huisartsen. 15/80

16 Mocht het onduidelijk zijn waarom uw organisatie niet wordt geautoriseerd, neemt u dan contact op met de helpdesk. Nadat uw aanvraag voor autorisatie is verwerkt, ontvangt u op het opgegeven adres een bevestiging. Dit bericht ziet er als volgt uit: Van: Verzonden: Maandag 4 december :05:05 Aan: <hier staat uw adres> Onderwerp: Er zijn 1 nieuwe berichten Geachte heer/mevrouw, Er zijn nieuwe berichten aanwezig in GAIA: U bent nu geautoriseerd om accreditatieaanvragen in te dienen. U kunt direct uw accreditatieaanvraag indienen conform de criteria van de accrediterende vereniging(en). U kunt ook later inloggen met de aan u verstrekte logingegevens en uw accreditatieaanvraag indienen. Ga naar https://www.pe-online.org/edu/?taalid=7&orgid=19 en log in in GAIA. Hier kunt u uw berichten inzien en desgewenst een reactie geven. Dit bericht is automatisch gegenereerd. U kunt alleen via GAIA reageren. 16/80

17 Ga naar GAIA. In het Hoofdscherm ziet u de melding staan betreffende de autorisatie: U bent nu geautoriseerd om accreditatieaanvragen in te dienen. U kunt de melding openen door erop te klikken. Zolang de melding vet is afgebeeld, is deze niet geopend. Na openen wordt de melding in normale letters afgebeeld. U kunt niet reageren op uw meldingen vanuit het hoofdscherm. Als u wilt reageren kunt u dat doen door naar de betreffende aanvraag te gaan en via Vraag/antwoord een bericht versturen naar bijvoorbeeld de vereniging waarbij u de aanvraag heeft ingediend. Desgewenst kunt u de melding archiveren. Hiervoor selecteert u als eerste de betreffende melding(en). Dit doet u door in het vakje voor de melding te klikken. Vervolgens klikt u op: Selectie in archief plaatsen. U kunt het bericht ook weer terug plaatsen vanuit het archief in het hoofdscherm. U klikt op de drop down lijst in het vakje Alle berichten (niet in archief). Daar selecteert u Berichten in archief. 17/80

18 U krijgt dan het overzicht te zien van het archief. Dan selecteert u betreffende melding. U klikt in het vakje voor de melding en klikt op de link Selectie terugzetten. Zo wordt de melding weer terug geplaatst en komt u weer terug in uw actuele overzicht van meldingen. 18/80

19 Nadat u autorisatie heeft gekregen kunt u door te klikken in het menu op Autorisatie nagaan bij welke accrediterende verenigingen u geautoriseerd bent om accreditatie aanvragen in te dienen. 19/80

20 Functiona lite it b innen GAIA Handleiding aanbieder deel 1 accreditatie aanvraag Juni Inloggen in GAIA Na het inloggen via de pagina http//www.knmg.nl/aanbieder, kunt u klikken op de link om in te loggen in GAIA. Dan verschijnt het loginscherm van GAIA: Uw organisatie is nog niet bekend in GAIA? 1. U heeft nog geen logingegevens? Klik de betreffende link; er verschijnt een nieuw scherm waarin u uw organisatiegegevens kunt invoeren. Zie voor meer informatie hoofdstuk 2. Uw organisatie is reeds bekend in GAIA? 1. Met uw logingegevens kunt u inloggen in GAIA. 2. Wachtwoord vergeten? Klik de betreffende link; de logingegevens worden verstuurd naar het eerder opgegeven adres. Heeft u problemen met inloggen? 1. U heeft geen logingegevens ontvangen? Mogelijk is de geblokkeerd door uw spamfilter of het opgegeven adres onjuist. Neemt u in het laatste geval contact op met de helpdesk. 2. Bij het aanmelden van uw organisatie krijgt u de melding organisatie niet uniek. Mogelijk is uw organisatie reeds bekend in GAIA. Neemt u contact op met de helpdesk. 20/80

21 3. Krijgt u de melding na inloggen dat de login toegang is mislukt, dan heeft u mogelijk een typefout gemaakt. Het is ook mogelijk dat uw account is gede-activeerd aangezien u na het aanvragen van het account geen activiteiten meer heeft uitgevoerd binnen uw account. In dit geval krijgt u ook een melding in beeld m.b.t. de de-activatie. Neem in dit geval contact op met de helpdesk van GAIA. Het Hoofdscherm In het hoofdscherm staat een overzicht van alle meldingen aan uw organisatie. U kunt een melding inzien door er op te klikken. Na het openen van de melding kunt u doorklikken naar het betreffende dossier. GAIA bericht u over de aanwezigheid van nieuwe meldingen middels een e- mailbericht naar het door u opgegeven adres. Desgewenst kunt u de melding in het Hoofdscherm archiveren. Een enkele melding kunt u selecteren door in het vakje voor de melding te klikken. Vervolgens klikt u op de link Selectie in archief plaatsen U kunt alle meldingen tegelijkertijd archiveren door te klikken op de dezelfde link Selectie in archief plaatsen. U kunt het bericht ook weer terug plaatsen in het hoofdscherm. U klikt op de drop down lijst in het vakje Alle berichten (niet in archief). Daar selecteert u Berichten in archief. U krijgt dan het overzicht te zien van het archief. Dan klikt u in het vakje voor de melding en klikt op de link Selectie terugzetten. Zo komt u weer terug in uw actuele overzicht van meldingen. LET OP: beantwoorden van meldingen kan niet vanuit het hoofdscherm. U moet eerst betreffende aanvraag aanklikken en naar het detailscherm gaan om via Vraag/antwoord te beantwoorden. 21/80

22 In het Hoofdscherm zijn de volgende menu s beschikbaar: 1. Hoofdscherm 2. Accreditatieaanvragen 3. Presentie 4. Autorisatie 5. Organisatiegegevens 6. Uitloggen 1.14 Accreditatieaanvragen U kunt accreditatieaanvragen indienen zodra u bent geautoriseerd door GAIA. Klik op het menu Accreditatieaanvragen. Het volgende scherm verschijnt: In het menu Accreditatieaanvragen vindt u een overzicht van al uw accreditatieaanvragen, met de bijbehorende status. Mogelijke statussen zijn: Nog niet aangevraagd, Aangevraagd, wacht op betaling, In behandeling (bij beoordelaar), Niet geaccrediteerd, Geaccrediteerd of Klik voor status per beroepsgroep indien de aanvraag naar meerdere verenigingen tegelijk is verstuurd. 22/80

23 Let op: indien u nog geen autorisatie heeft en u klikt op de button Aanvraag indienen, dan geeft GAIA u de volgende melding: U heeft nog geen autorisatie gekregen om accreditatieaanvragen in te dienen. U kunt dus geen nieuwe accreditatieaanvraag indienen. Een nieuwe aanvraag indienen Voor het indienen van een accreditatieaanvraag worden de volgende stappen onderscheiden: Stap 1: starten met de aanvraag middels de button aanvraag indienen - maak een selectie: nieuwe aanvraag - selecteer de beroepsvereniging(en) waar u de aanvraag wilt indienen - invoeren algemene gegevens over de nascholing - invoeren contactgegevens Stap 2: afhankelijk van soort aanvraag: toevoegen uitvoeringen en/of bijeenkomsten Stap 3: invullen van het aanvraagformulier Stap 4: controleren van de ingediende accreditatieaanvraag Stap 5: versturen van de accreditatieaanvraag Een nieuwe aanvraag indienen stap 1 invoeren algemene gegevens aanvraag Bij het invoeren van de gegevens en eventueel versturen van een nieuwe aanvraag klikt u in het menu Accreditatieaanvragen op de button Aanvraag indienen. Het volgende scherm verschijnt: Met de button Sluiten stopt u de aanvraag. Er verschijnt dan een melding: Uw aanvraag is nog niet volledig. Weet u zeker dat u wilt stoppen?. Klik hier op Ja als u wilt stoppen, klik op Annuleren als u wilt doorgaan. 23/80

24 In het scherm staat de link Voor aanvragen algemene na- en bijscholing medisch specialisten (communicatie, management, ethiek en wetgeving) klik hier voor meer informatie. Door te klikken op deze link opent een nieuw scherm met informatie over het Centraal loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholing voor medisch specialisten. Het Centraal loket staat ook bekend onder de afkorting ABMS, Accreditatie Bureau Medisch Specialisten. Let op: Een algemene bij- en nascholing stuurt u dus alleen naar het ABMS en niet ook nog naar andere verenigingen. Selecteer [nieuwe nascholing of kopieren bestaande nascholing]. Met de button Volgende gaat u verder met uw aanvraag. In het scherm dat volgt kunt u aangeven voor welke beroepsvereniging(en) u de aanvraag wilt indienen. Kies de beroepsvereniging(en) waar u uw aanvraag wilt indienen. Klik daarvoor met de muis in het hokje voor de naam van de betreffende beroepsgroep(en). Mogelijk kunt u geen hokje aankruisen omdat ze allemaal grijs zijn en niet wijzigbaar. Als u met de muis op een van de vraagtekens gaat staan, ziet u bijv. de volgende tekst: 24/80

25 Dit betekent dat u al enige tijd presentie heeft open staan die nog moet worden ingevoerd. Pas als die presentie is ingevoerd, wordt de blokkade die nu dus op het aanvragen invoeren zit, opgeheven. Ga naar Presentie links in het menu en kijk in het overzicht voor welke nascholing u nog presentie moet invoeren. Staan daar geen nascholingen neem dan contact op met de helpdesk. Om verder te gaan met uw accreditatieaanvraag klikt u op de button Volgende. In het vervolgscherm vindt u meer informatie over de door u gekozen beroepsverenigingen(en). Meer informatie over accreditatie bij aangesloten verenigingen van de KNMG kunt u krijgen door te klikken op de tekst klik hier. Wilt u meer informatie over accreditatie bij de door u gekozen beroepsvereniging, klik dan op de tekst achter de betreffende beroepsvereniging klik hier voor meer informatie. 25/80

26 Klik op de button Volgende om verder te gaan met uw aanvraag. Nascholingsgroep U kunt een nieuwe aanvraag koppelen aan een nascholingsgroep. U kunt in 1.21 lezen hoe u kunt werken met nascholingsgroepen. Kopie maken van bestaande nascholing. Het is ook mogelijk (een deel van) gegevens van een bestaande aanvraag te kopieren in een nieuwe aanvraag. U kunt alleen een nascholing kopieren die hetzelfde nascholingstype heeft als de nieuw aan te maken nascholing. U klikt op de button Nieuwe aanvraag en selecteert dan [nieuwe aanvraag of bestaande aanvraag kopieren]. Aansluitend doorloopt u de wizard. U krijgt dan de vraag of u voor de nieuwe aanvraag de gegevens wilt kopieren van een reeds eerder aangemaakte aanvraag.. Kiest u voor Nee dan klikt u daarna op de button Volgende bovenin het scherm. Kiest u voor Ja dan verschijnen een aantal extra velden. 26/80

27 Selecteer eerst de te kopieren aanvraag. Daarna kunt u aangeven of u naast de basisgegevens ook nog andere gegevens en/of informatie wilt mee kopieren. Daarna loopt u verder door de Wizard voor het aanvragen van accreditatie. Afhankelijk van de gegevens die u kopieert vanuit de bestaande aanvraag, kunt u nog verdere gegevens invoeren of aanpassen bijvoorbeeld de interne code. Dat is de code die onder Uw referentie op de factuur verschijnt. Let op: als u kiest om uitvoeringsgegevens te kopieren komen de data van de gekopieerde aanvraag in uw nieuwe aanvraag te staan. Dit kunnen dus oude data zijn. Deze data kunt u aanpassen of verwijderen tijdens het doorlopen van de wizard. In het vervolgscherm kunt u de nascholingsgegevens invoeren. Het eerstvolgende scherm vraagt u het nascholingstype te bepalen als volgende stap in de wizard. U beantwoordt de vragen en als laatste mogelijkheid kunt u aangeven of u deze stap in de wizard wilt overslaan of niet. Het overslaan heeft gevolgen voor alle nieuwe aanvragen binnen uw account. Let op: de competenties worden niet meegekopieerd. Die moeten opnieuw worden aangegeven in het formulier. 27/80

28 Mocht u hebben aangeven dat u deze stap in de wizard, nl het doorlopen van de vragen, wilt overslaan en u wilt op een ander moment deze stap toch weer toevoegen aan de wizard dan kunt u deze mogelijkheid weer herstellen. Hiertoe gaat u naar Organisatiegegevens links in het menu. Onderaan het scherm ziet u de mogelijkheid om te herstellen. 28/80

29 Als u na het beantwoorden van de vragen op Volgende heeft geklikt, volgt onderstaand scherm. Hier vervolgt u de aanvraag. U ziet in dit scherm ook een knop om alsnog het nascholingstype te bepalen. Mocht de aanvraag een incompany training zijn, dan kunt u achter de titel van de nascholing tussen haakjes (incompany) aangeven. Toelichting op de in te vullen gegevens: - Titel nascholing (verplicht invullen; zichtbaar in het nascholingsoverzicht). - Interne code: dit is uw referentie of inkoopordernummer (voor eigen gebruik, niet verplicht) welke op de factuur zal worden vermeld. - Soort nascholing (verplicht invullen); u kunt kiezen uit: 1. Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en) / / accreditatie per bijeenkomst 2. Individuele nascholing / E-learning 3. Groepen - (verpleeg ) huisartsen (b.v. FTO) (alleen voor accreditatieaanvragen naar het CvAH en de Verenso). 4. Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en) / accreditatie voor totaal Omschrijving en leerdoelen (verplicht invullen; zichtbaar in het nascholingsoverzicht): met de verschillende buttons kunt u de tekst opmaken (lettertype, grootte, vet of cursief, aangeven met bullets etc.). 29/80

30 Het is mogelijk te kiezen uit bijvoorbeeld 2 types nascholing met (fysieke) bijeenkomsten. 1. type met accreditatie voor totaal: alleen punten in dossier als alle bijeenkomsten zijn gevolgd. In de aanvraag staat bij de uitvoering alleen een begin en een einddatum. 2. type met accreditatie per bijeenkomst : punten per bijeenkomst in het dossier In de aanvraag staat bij de uitvoering een overzicht van alle ingevoerde bijeenkomsten. U ziet een knop staan boven de keuzemogelijkheden, nl Bepaal nascholingstype. Als u op die knop klikt, krijgt u onderstaand scherm met een aantal vragen om informatie te krijgen voor de keuze tussen de twee nascholingstypes accreditatie per bijeenkomst en accreditatie voor het totaal. U kunt de gegevens tussentijds opslaan door te klikken op de button Opslaan. Klik op de button Volgende om verder te gaan met uw aanvraag. In het vervolgscherm kunt u aanvullende informatie invullen. 30/80

31 Toelichting op de in te vullen gegevens: adres voor inhoudelijke vragen: voor correspondentie over de nascholing wordt standaard het adres van uw organisatie gebruikt. U kunt deze hier wijzigen. Klik dan op Nee en vul daarvoor het adres voor inhoudelijke vragen met het juiste adres. Inschrijven via publieke nascholingsoverzicht op de website Op dit bovenstaande scherm verschijnt niet automatisch de standaardinschrijfprocedure met de keuzemogelijkheid voor deelnemers om wel of niet via de website in te schrijven voor een nascholing. Wilt u deze keuzemogelijkheid wel zichtbaar maken dan gaat u naar het menu-item Organisatiegegevens links in beeld. Onderin het scherm vindt u de instelling Nascholingsaanmeldformulier Instelling aanmeldformulier via Organisatie gegevens. U kunt instellen dat een arts zich ook kan aanmelden voor de nascholing zonder eerst in te loggen in zijn dossier. De arts gaat dus direct naar het publieke nascholingsoverzicht, klikt betreffende nascholing aan en meldt zich aan voor de nascholing via een knop Aanmelden die zichtbaar wordt bij de aangeklikte nascholing. 31/80

32 Na het inloggen als aanbieder klikt u op Organisatiegegevens links in het menu. Klik op deze link In het volgende scherm klikt u op de aangegeven link hierboven om het aanmeldformulier te activeren. Na het activeren ziet u een formulier verschijnen. De verplichte velden zijn al aangevinkt. U kunt nog extra velden toevoegen door ze aan te vinken. Onderaan kunt u een tekst invoeren die helemaal bovenaan het formulier zichtbaar wordt op het aanmeldfomulier. Voert u hier niets in dan wordt automatisch een algemene tekst getoond bovenaan het aanmeldformulier nl: Vul het onderstaande formulier in en klik op verzenden 32/80

33 3. klik op OK om op te slaan 1. Selecteer optionele gegevens 2. Vul tekst in die bovenaan aanmeldformulier komt te staan Wanneer u het aanmeldformulier heeft geactiveerd, kunt u bij het aanmaken van iedere nascholingsaanvraag nog apart kiezen of u het aanmeldformulier voor die nascholing uit wilt zetten.u kunt ook een afwijkende tekst van de standaardtekst voor boven het aanmeldingsformulier opgeven. U kunt in deze afwijkende tekst dus bijvoorbeeld aangeven dat het inschrijfgeld kan worden over gemaakt naar een bepaald adres met bank- of gironummer. U kunt ook 2 adressen invoeren, bijvoorbeeld uw werk- en prive adres, gescheiden door ; en een spatie. Er worden in volgende versies van GAIA nog aparte velden toegevoegd zoals factuuradres en geboortedatum die u kunt aanvinken. Aanmelden door de bezoeker van de publieke nascholingsagenda op de website. De bezoeker klikt betreffende nascholing aan in de agenda op de website. Er verschijnt een overzicht met informatie met de knop Aanmelden bovenaan het scherm. Na het klikken op die knop krijgt de bezoeker een invulformulier te zien. 33/80

34 De bezoeker vult zijn gegevens hieronder in. Het is bijvoorbeeld mogelijk in het veld voor adres twee adressen achter elkaar in te voeren gescheiden door een spatie en het ; teken. Dit kan handig zijn voor het opgeven van een prive- en zakelijk adres. LET OP: bij lidmaatschapsnummer moet het Big nummer ingevoerd worden. Dit staat ook aangegeven in de helptekst bij lidmaatschapsnummer. Na het klikken op de knop Verzenden wordt de verstuurd naar de aanbieder. Er verschijnt een melding in beeld dat de boeking is verzonden. 34/80

35 Het bericht wordt verstuurd naar het adres dat vermeld staat onder Organisatiegegevens. Het bericht aan de aanbieder ziet er als volgt uit: 35/80

36 Een nieuwe aanvraag invoeren stap 2: uitvoeringen en/of bijeenkomsten toevoegen In stap 1 van uw aanvraag heeft u het soort nascholing aangegeven: - nascholing met (fysieke) bijeenkomsten / cursorische nascholing - e-learning / individuele nascholing - groepen (verpleeg) huisartsen (b.v. FTO) (alleen voor accreditatieaanvragen naar het ABC1 en de Nederlandse Vereniging voor Pathologie). Stap 2 is bedoeld voor het invoeren van uitvoeringen en bijeenkomsten. Heeft u aangegeven dat de nascholing individuele nascholing / e-learning of groepen betreft, dan hoeft u geen uitvoeringen en bijeenkomsten aan te geven. U slaat in dat geval stap 2 over (dit gebeurt automatisch) waarna u verder gaat met; stap 3: het aanvraagformulier. Heeft u aangegeven dat de nascholing uit fysieke bijeenkomsten bestaat, dan kunt u in het vervolgscherm met de wizard Uitvoeringen toevoegen aangeven of een nascholing (een) uitvoering(en) heeft eventueel met bijeenkomst(en). In GAIA worden de volgende begrippen gehanteerd: Begrip Uitvoering Bijeenkomst Herhaling Uitleg Nascholing (kan bestaan uit meerdere bijeenkomsten) Dag (of dagdeel) De nascholing vindt in ongewijzigde vorm nogmaals plaats 36/80

37 Bovenin het scherm vindt u een Korte uitleg/demonstratie met een uitleg van de begrippen uitvoering en bijeenkomst. Er staan ook helpteksten bij de in te vullen velden vermeld. Klik op de dropdown list om aan te geven of de uitvoering uit meerdere bijeenkomsten bestaat of niet. Kies Ja om aan te geven dat de nascholing uit meerdere dagen of dagdelen bestaat die dus bij elkaar horen als nascholing. Bijvoorbeeld als het gaat om een congres van 3 dagen, of als het gaat om een nascholing die uit 10 zaterdagen bestaat. Kies Nee als de nascholing slechts uit een dag (of dagdeel) bestaat. Klik vervolgens op de button Volgende. Indien de nascholing niet bestaat uit meerdere bijeenkomsten krijgt u het volgende scherm: U kunt hier de nascholingsgegevens invoeren, zoals locatie, startdatum, einddatum, aanvangstijd, eindtijd, uitvoeringscode en eventueel opmerkingen. Bovenin het scherm vindt u een Korte uitleg/demonstratie met een uitleg van de begrippen uitvoering en bijeenkomst. Er staan ook helpteksten bij de in te vullen velden vermeld. Opmerking: Als u heeft aangegeven dat de uitvoering niet uit meerdere bijeenkomsten bestaat, dan dienen de start- en einddatum gelijk te zijn. Indien dat niet zo is, krijgt u hierover een waarschuwing. 37/80

38 Let op: Klik op de button OK om de ingevoerde gegevens op te slaan. Indien u heeft aangegeven dat de uitvoering wel bestaat uit meerdere bijeenkomsten, klikt u in onderstaand scherm op de button Volgende. U kunt nu de gegevens en bijeenkomsten invoeren: 38/80

39 In bovenstaand scherm kunt u in willekeurige volgorde uw gegevens voor de uitvoering met bijeenkomsten invoeren. Na het invoeren van de gegevens kunt u eventueel nog het aantal bijeenkomsten wijzigen en/of een uitvoering toevoegen. U klikt dan op het icoontje vooraan de regel waarin u gegevens wilt wijzigen. U kunt ook op het prullenbakje klikken om een regel te verwijderen. Zijn er meerdere bijeenkomsten op een dag, voer dan onderscheidende informatie in onder beschrijving. Zo is het na invoer van de presentie terug te vinden voor welke bijeenkomst van eenzelfde datum presentie is ingevoerd. Locatie Aan de uitvoering kunt u een locatie koppelen. Het systeem biedt de arts, op basis van de ingevulde locaties, geavanceerde zoekmogelijkheden (b.v. zoek alle nascholingen in een straal van 25 KM van mijn woonplaats of Zoek alle nascholingen in de provincie Friesland, via het publieke nascholingsoverzicht. U kunt via de link Toevoegen achter de tekst Geen locatie ingevoerd, de locatie van de nascholing toevoegen. Er verschijnt dan een scherm waarin de eventueel eerder ingevoerde locaties verschijnen. U kunt een locatie selecteren, of als de locatie nog niet in de lijst staat, kunt een nieuwe locatie toevoegen of bestaande wijzigen. 39/80

40 Kiest u voor een nieuwe locatie klik dan op Maak nieuwe locatie. Als u op de button Maak nieuwe locatie heeft geklikt kunt u in het vervolgscherm de naam, het adres en de plaats invoeren. De sterretjes geven de verplichte velden aan. Daarna klikt u op zoeken op kaart. Het systeem toont een kaart met de locatie die is ingevoerd. Als de locatie niet geheel juist is kunt u de juiste locatie selecteren door met de muis het pijltje op de kaart te verschuiven. Als u een locatie wilt verwijderen, klikt u op de button Details achter de locatie in bovenstaand scherm en in het vervolgscherm op de button Verwijder. 40/80

41 Als u de locatie hebt ingevuld en de locatie op de kaart heeft geselecteerd, klikt u op OK. Nu wordt deze locatie toegevoegd aan de lijst ingevoerde locaties. In het volgende scherm verschijnt weer het overzicht van die lijst. De locatie wordt gekoppeld aan de uitvoering door het aanklikken van het bolletje voor de locatie en op OK klikken. Zodra u alle gegevens onder andere ook van de uitvoering(en) en de bijeenkomst(en) heeft ingegeven, dient u deze te bewaren. Klik daarvoor in onderstaand scherm op de button OK bovenin het scherm. 41/80

42 Nadat u op de button OK heeft geklikt, verschijnt het overzicht uitvoeringen en bijeenkomsten met de gegevens zoals u die zojuist heeft ingevoerd. plusje 42/80

43 Als u op het plusje klikt, verschijnen de ingevoerde bijeenkomsten. Wijzigen detailgegevens uitvoering en wijziging aantal bijeenkomsten Voor wijziging van de detailgegevens van de uitvoering zoals data of omschrijving klikt u op het icoontje met als afbeelding een bladzijde met een pen, nl: regel wijzigen. Zie ook Legenda. Bladzijde met pen: Regel wijzigen Om het aantal bijeenkomsten te wijzigen klikt u op de link boven het invulscherm met detailgegevens nl de link Aantal bijeenkomsten per uitvoering wijzigen. U kunt in dit volgende scherm geen detailgegevens wijzigen, alleen het aantal bijeenkomsten. Door te klikken op het prullenbakje vooraan de regel verwijdert u een bijeenkomst. U kunt dus ook een of meerdere bijeenkomsten toevoegen. Nadat u het aantal bijeenkomsten heeft gewijzigd, klikt u bovenin op de knop Gereed. U komt nu weer terug in het scherm waar u de detailgegevens zoals data en de omschrijving kunt invoeren van de eventueel toegevoegde bijeenkomsten. Na het invoeren van de detailgegevens van de nieuw toegevoegde bijeenkomst(en) klikt u op de knop Opslaan om uw wijzigngen vast te leggen. 43/80

44 LET OP: wijziging van het aantal bijeenkomsten wordt doorgevoerd in alle inmiddels ingevoerde uitvoeringen! U kunt uitvoeringen toevoegen door te klikken op de button Uitvoering toevoegen. GAIA neemt het aantal bijeenkomsten van deze nieuwe uitvoering automatisch over van eerder ingevoerde uitvoeringen van deze nascholing. U dient de detailgegevens van deze bijeenkomsten nog in te vullen. Om de uitvoering met bijeenkomsten te verwijderen, klikt u op het prullenbakje vooraan de regel. U kunt de laatste uitvoering tijdelijk verwijderen maar u blijft in de wizard staan voor het aanmaken van een uitvoering met eventuele meerdere bijeenkomsten. Er moet altijd minstens één uitvoering ingevoerd worden of blijven staan aangezien u heeft aangegeven dat de nascholing bestaat uit fysieke bijeenkomsten. LET OP: de datum van een uitvoering is zichtbaar in het publieke nascholingsoverzicht, de datum van een bijeenkomst is niet zichtbaar in het publieke nascholingsoverzicht. Als u alle gegevens volledig en goed hebt ingevuld, kiest u voor Opslaan en daarna op Sluiten om de wizard af te sluiten. Nu zal het eigenlijke aanvraagformulier verschijnen. 44/80

45 Een nieuwe aanvraag indienen stap 3: het aanvraagformulier Het aanvraagformulier verschijnt automatisch nadat u de algemene gegevens van de nascholing heeft ingevoerd. Zoals u ziet heeft de nascholing een nummer gekregen. Deze staat tussen haakjes achter de titel van de nascholing. We noemen dit nummer ook wel het ID. Toelichting op enkele in te vullen gegevens: Type nascholing (verplicht invullen; zichtbaar in het nascholingsoverzicht); afhankelijk van het soort aanvraag en de vereniging waarbij u de aanvraag indient, kunt u de volgende mogelijkheden krijgen. uit: 1. (Mini)symposium 2. Regeling individueel leertraject 3. Duo-nascholing huisarts/assistent(e) 4. (Meerdaags) congres 5. Workshop 6. (Meerdaagse) nascholing 7. Refereerbijeenkomst 8. Wetenschappelijke bijeenkomst werkgroep 9. Internationaal congres 45/80

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE

Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Schober Information Group Vlierwerf 3A 4704 SB Roosendaal 0165-595710 info@schober.nl www.schober.nl Handleiding Schober Bedrijfsadressen ONLINE Beste webshop bezoeker, In dit document vindt u gedetailleerde

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIE√čN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

Handleiding IVN afdelingswebsite

Handleiding IVN afdelingswebsite Handleiding IVN afdelingswebsite Een praktische handleiding voor IVN afdelingen. Handleiding IVN afdelingswebsite Datum: 10 maart 2013 Versie: 1.3 Auteurs: John Roggen, Fanny van Zon, Hans Hogenbirk op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Handleiding voor de CROW-website Past Performance

Handleiding voor de CROW-website Past Performance Handleiding voor de CROW-website Past Performance Inleiding Deze Handleiding heeft tot doel gebruikers en beheerders zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de werking van de CROW-website Past Performance.

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA)

Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA) Handleiding Content Management System Digitale RI&E (OiRA) Steunpunt RI&E-instrumenten p/a Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.rie.nl info@rie.nl Datum maart 2014 versie 1.3 Auteurs Yvonne

Nadere informatie