1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015"

Transcriptie

1 Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus GT Utrecht T Postbank KvK Midden-Nederland 1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN _ Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Divosa benchmark Werk en Inkomen _ Inleiding 2 3_ Werkwijze _ Uploaden van gegevens _ Vragenlijst invullen _ Vragenlijst selecteren _ Vragenlijst invullen _ Vragenlijst invullen op ISD/samenwerkingsverband- niveau _ Vragenlijst inleveren _ Corrigeren van ingeleverde data 9 4_ Rapporten en online analyses _ Soorten rapportages _ Vergelijkingsmogelijkheden _ Online Benchmarken _ Vragenlijst selecteren _ Categorie selecteren _ Selectieopties selecteren _ Inzien eigen gegevens 17 5_ Helpdesk _ Contactgegevens wijzigen _ Wachtwoord vergeten _ Samenvatting aanleverdata 2015: 19

2 Gebruikershandleiding Divosa Benchmark ontwikkeld in samenwerking met 2_ INLEIDING In deze handleiding vindt u de belangrijkste informatie over de Divosa Benchmark 2015 die u als deelnemer dient te weten. Er wordt ingegaan op de werkwijze met betrekking tot het uploaden van gegevens, het invullen van de kwartaalvragenlijsten, rapporten en online analyses en de helpdesk. Aan het einde van deze gebruikershandleiding vindt u een tabel met een samenvatting van alle aanleverdata. 3_ WERKWIJZE 3.1.1_ Uploaden van gegevens U krijgt van ons inloggegevens verstrekt om in te kunnen loggen op de website Na het inloggen klikt u op het tabblad gegevens uploaden of de link daaronder: 2

3 Wanneer u hierop klikt komt u in het volgende menu: Voor het uploaden dient u 4 stappen te onthouden: 1_ Uw softwareleverancier zorgt ervoor dat er maandelijks bestanden worden aangemaakt die u bij ons kunt uploaden. Zorg ervoor dat u weet op welke locatie dit bestand wordt aangemaakt. 2_ U kunt op bovenstaande pagina per statistiek (BUS, BSFD, BAS+ en SRG) de gegevens uploaden. Het uploaden van de BUS, BSFD, BAS+ en de SRG doet u maandelijks. Ook de SRG is sinds 2015 een maandelijkse statistiek (voorheen halfjaarlijks). 3_ U dient per statistiek een ZIP-bestand up te loaden dat niet is beveiligd met een wachtwoord. Per statistieksoort kunt u steeds 1 ZIP-bestand aanleveren. Er kunnen meerdere xml-maandbestanden per statistieksoort in één zip-bestand worden gezipt en geüpload. Dit maakt het uploaden minder arbeidsintensief. 4_ U dient de gegevens gelijktijdig aan te leveren met het aanleveren van de gegevens aan het CBS. Let op! De volgende wijze van aanlevering wordt niet door het systeem geaccepteerd met als gevolg dat uw gegevens niet kunnen worden verwerkt. Xml-bestanden die niet zijn gezipt Dubbel gezipte bestanden ( een zipbestand in een zipbestand) Verschillende statistieken (BUS, BAS+, BDFS, SRG) in één zipbestand. Andersoortige inpakmethodes met bestandsextensie zoals.7zip of.rar 3

4 De softwareleveranciers maken een bestand, waarin de gegevens van personen zijn versleuteld zodat wij geen inzicht hebben in privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens). Indien de BSN s incorrect zijn versleuteld kunnen de statistieken niet door het systeem worden verwerkt. Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Daarnaast hebben de softwareleveranciers de uitvraag van de BAS aangepast. Wij hebben dit de BAS+ genoemd omdat wij hier meer uitvragen en verzamelen dan het CBS. Naast dat wij het aantal uitkeringsaanvragen uitvragen, verzamelen wij ook gegevens omtrent de aanvraagdatum van de aanvraag BUIG en bijzonder bijstand, de besluitdatum van de aanvraag BUIG en bijzonder bijstand en de aard van de beslissing van de aanvragen aanvraag BUIG en bijzonder bijstand. Per softwareleverancier hebben we een contactpersoon voor de Benchmark Werk en Inkomen. Dit is voor Centric gemeenten: Naam Menno Postma Functie Support specialist Telefoon Mobiel Pink gemeenten kunnen contact opnemen met: Naam Ton Claessens Telefoon Wanneer u deze gegevens heeft aangeleverd, verschijnen na centrale verwerking door ons deze gegevens op de pagina Gegevens invoeren (kies voor de vragenlijst Basisbenchmark ) onder het kopje Niet door u in te vullen. Bovendien wordt hier aan de hand van automatische berekeningen extra data voor analyses berekend. Wij streven ernaar deze verwerking voor het eind van de maand gereed te hebben. Na het uploaden en invullen van uw gegevens, verwerken en analyseren wij deze gegevens. Om dit tijdig te kunnen doen hanteren wij sluitingsdata, deze lopen parallel aan de sluitingsdata van het CBS. Concreet houdt dat in: Gegevens met betrekking tot: Sluitingsdatum: Jan 2013 t/m dec januari 2015 Januari februari 2015 Februari maart 2015 Maart april 2015 April mei 2015 Mei juni 2015 Juni juli 2015 Juli augustus 2015 Augustus september 2015 September oktober 2015 Oktober november 2015 November december 2015 December januari

5 Het is erg belangrijk dat u zich aan bovenstaande data houdt, anders wordt er gewerkt met incomplete data! U dient dus uiterlijk op de datum van de deadline de gegevens in te vullen/up te loaden. Wanneer u later dan bovenstaande sluitingsdata de gegevens aanlevert, worden uw gegevens pas een maand later verwerkt. U kunt op de pagina waar u de bestanden upload uw uploadgeschiedenis raadplegen. Daarnaast wordt er iedere maand bij de nieuwsberichten een lijst gepubliceerd waarin u kunt zien of uw data is geaccepteerd voor verwerking, of dat er bestanden ontbreken of incorrect zijn. Wij raden u aan deze lijst maandelijks even te bekijken voor uw eigen gemeente(n). Let op: Bij veel indicatoren werken we met een voortschrijdend jaargemiddelde (berekend over 12 maanden). Ook zijn er trendgrafieken die een ontwikkeling over een langere periode laten zien. Het is daarom noodzakelijk dat ook alle maandstatistieken over 2013 en 2014 zijn aangeleverd (BUS, BDFS en BAS+ jan 2013 t/m dec 2014), SRG 1e helft 2013, SRG 2e helft 2013, SRG 1e helft 2014, SRG 2e helft 2014 U moet ook als er in een bepaalde maand geen aanvragen (BAS+), uitkeringen (BUS) of vorderingen (BDFS) waren toch de bestanden aanleveren. De XML-bestanden die u aanlevert bevatten namelijk informatie over de soort statistiek, de periode en de gemeente waar ze over gaan. Als u geen bestand uploadt, dan kunnen wij het verschil niet zien tussen de situatie dat het bestand niet geüpload is en de situatie dat er geen aanvragen/uitkeringen/vorderingen waren. Het XML-bestand voor bijvoorbeeld een maand zonder betalingen ziet er hetzelfde uit als wanneer er wel betalingen waren, alleen staan er geen records in die een betaling beschrijven. Er staan wel gegevens in die beschrijven dat het om de BUS gaat, voor welke periode en voor welke gemeente. In onze dataverwerking komen de aantallen betalingen e.d. dan op 0 te staan in plaats van op nvh. Zo is te zien dat de data wel compleet geleverd is _ Vragenlijst invullen Bij de Verdiepende module WWB/Participatie dient u nog een aantal vragen handmatig in te vullen via de online vragenlijst. Dit moet u na afloop van ieder kwartaal doen en kan ook via bovengenoemde website. De deadlines hiervoor zijn: Gegevens met betrekking tot: Sluitingsdatum: Kwartalen 2013 en januari e kwartaal april e kwartaal juli e kwartaal oktober e kwartaal januari 2016 Het is erg belangrijk dat u zich aan bovenstaande data houdt, anders wordt er gewerkt met incomplete data! U dient dus uiterlijk op de datum van de deadline de gegevens in te vullen. Anders dan bij de gegevens uit de statistieken worden de ingevulde vragenlijsten direct verwerkt in de rapportages op het moment dat deze volledig zijn ingevuld en ingeleverd. 5

6 Voor het invullen van de vragenlijst gaat u weer naar het platform op Na het inloggen gaat u naar het kopje Gegevens invoeren in de horizontale menubalk _ Vragenlijst selecteren Gebruikmakend van het drop-down menu kunt u de verschillende kwartaalvragenlijsten selecteren om in te vullen. Deelnemers die in 2015 gestart zijn met de kunnen over 2013 en 2014 de jaarvragenlijsten invullen in plaats van afzonderlijke kwartaalvragenlijsten. 6

7 3.1.4_ Vragenlijst invullen In het midden onder de kolom Door u in te vullen verschijnen de verschillende categorieën van de vragenlijst van de aanvullende module. Door op de blauwe subcategorie (in het voorbeeld Formatie ) te klikken opent u de bijbehorende vragen. Wanneer u per categorie alle bijbehorende vragen heeft beantwoord komt het aandeel ingevuld op 100% te staan. 7

8 U ziet de vragen bij deze categorie nu op het scherm (zie voorbeeld Personeelskosten: Formatie). Let op! Gebruik als decimaalteken de komma [,] en niet een punt [.]. In de hiervoor bestemde antwoordvelden is het mogelijk om data in te voeren. Mocht de vraag niet helemaal duidelijk zijn, dan kunt u óf de speciale toelichting bekijken (voor Formatie en Inhuur), of een toelichting op de vraag lezen door simpelweg op de betreffende vraag te klikken. De toelichting verschijnt zoals hierboven te zien is, rechts naast de vragen. Mocht het antwoord op de vraag dat u geeft niet geheel betrouwbaar of niet voor handen zijn, dan kunt u dat in dit toelichtingenveld aanvinken. Door deze toevoeging kunnen wij hier in de analyse van de gegevens rekening mee houden. Vink Niet voorhanden aan als de gegevens niet beschikbaar zijn. Vink 'Schatting/Niet 100% betrouwbaar aan' als het antwoord vermoedelijk niet geheel betrouwbaar is omdat de toelichting die wordt gegeven bij de vraag verschilt van uw eigen interpretatie van het antwoord. Geef in het vak 'Opmerking' aan waar het verschil in zit. Let op! houd er rekening mee dat door het gebruik van deze opties de vergelijkingsmogelijkheden kunnen komen te vervallen en eventuele automatische doorberekeningen hierdoor kunnen worden beïnvloed. 8

9 3.1.5_ Vragenlijst invullen op ISD/samenwerkingsverband- niveau Voor de ISD organisatie is het zowel mogelijk om alleen op het niveau van de ISD organisatie gegevens aan te leveren als de waarden van de onderliggende gemeenten in te vullen. Het invullen van gegevens op gemeentelijk niveau is niet noodzakelijk. Op het moment dat u er voor kiest om zowel op ISD als op onderliggend gemeente niveau kwartaalgegevens in te vullen is wel wenselijk dat dit consequent over alle kwartalen wordt doorgevoerd. Indien dit niet consequent wordt doorgevoerd resulteert dit in een trendbreuk die verstorend werkt op het benchmarkgemiddelde _ Vragenlijst inleveren Het volgende scherm verschijnt: Als u vragen in een categorie heeft beantwoord, vergeet dan niet onderaan de pagina op de groene knop Opslaan te klikken die onderaan de invoerpagina altijd in beeld is. Op deze manier slaat u de gegevens tussentijds op. Indien u wijzigingen heeft doorgevoerd maar vergeten bent op te slaan zal u gewaarschuwd worden bij het verlaten van de webpagina. In dit scherm staat momenteel dat alles al ingevuld is (hierdoor verschijnt ook de ballon met de mogelijkheid om in te leveren). Nadat u de vragen zijn ingevuld en ingeleverd, bent u klaar met invullen en kunt u uw gegevens benchmarken en rapporten genereren. Let op! Gedeeltelijk ingevulde vragenlijsten of compleet ingevulde vragenlijsten die niet zijn ingeleverd worden niet meegenomen in de rapportages _ Corrigeren van ingeleverde data Als u data wilt corrigeren die u heeft ingeleverd (kwartaalvragenlijsten) neem dan contact met ons op, wij zetten dan de betreffende vragenlijst (tijdelijk) weer voor u open zodat u de gegevens opnieuw kunt invullen en inleveren. 9

10 4_ RAPPORTEN EN ONLINE ANALYSES Rond de 20 e van elke maand wordt er op basis van de aangeleverde gegevens een maandrapportage op de website beschikbaar gesteld. De volgende rapporten zijn in het menu Gegevens vergelijken beschikbaar: Er is een basisrapport met daarin alleen informatie over volume en financiën en er zijn twee modulerapporten met daarin informatie over volume, financiën, participatie, handhaving, debiteuren en bedrijfsvoering. Via het drop-down menu bij kies een andere vragenlijst kunt u het gewenste rapport selecteren. Deelnemers die alleen een basis abonnement afnemen hebben enkel de beschikking over een basisrapport. 10

11 4.1_ Soorten rapportages Het rapport module WWB/Participatie bevat informatie over de algemene kenmerken van deelnemende organisaties (gemeenten en samenwerkingsverbanden), de volume ontwikkeling BUIG, participatie, financiën, handhaving en maatregelen, debiteuren en bedrijfsvoering. U kunt rapporten over verschillende periodes selecteren: Tot en met de meest actuele maand Half jaar rapport Jaar rapport Bij het module rapport heeft u de keuze uit verschillende typen rapportages: Standaard rapport WWB/Participatie: Een rapport met trendgrafieken waarin uw organisatie wordt vergeleken met het gemiddelde van een te kiezen vergelijkingsgroep. Standaard rapport WWB/Participatie individuele scores per organisatie: Een rapport met trendgrafieken waarin uw organisatie wordt vergeleken met individuele scores van de geselecteerde organisaties Uitgebreid rapport WWB/Participatie: Dit rapport bevat trendgrafieken waarin uw organisatie wordt vergeleken met het gemiddelde van een te kiezen vergelijkingsgroep aangevuld met individuele scores van de geselecteerde organisaties uit de vergelijkingsgroep over de betreffende maand. 11

12 Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een rapport op maat samen te stellen. Hierin kunt u van te voren aanvinken welke hoofdstukken u in het rapport wilt zien. Tot slot vindt u op deze pagina een rapport met definities. In dit rapport worden de definities getoond in dezelfde volgorde als in het rapport module WWB/Participatie. 4.2_ Vergelijkingsmogelijkheden Nadat u het type rapport heeft geselecteerd kunt u kiezen waarmee u uw organisatie wilt vergelijken. Vergelijkingsgroep 1 bevat standaard alle primaire organisaties 1 die in dezelfde grootteklasse vallen als uw organisatie. Vergelijkingsgroep 2 bevat standaard alle primaire organisaties, ongeacht de grootte (het benchmarkgemiddelde). Als gebruiker kunt u de filtering aanpassen. U kunt uw organisatie bijvoorbeeld vergelijken met andere organisaties in uw landsdeel, provincie, coropgebied of arbeidsmarktregio. Door op meer opties te klikken kunt meerdere parameters tegelijk selecteren. 1 Primaire organisatie is de organisatie die de WWB uitvoert. Dit kan een samenwerkingsverband/isd zijn of een individuele gemeente. 12

13 Door bij Vergelijk scores van te klikken op zoekopdracht kunt u uw organisatie vergelijken met alle te selecteren primaire organisaties en alle individuele gemeenten. Wanneer u in het zoekveld de naam van de betreffende organisatie typt zal deze in het selectievenster verschijnen. Nadat u de filters heeft ingesteld kunt u met de knop Benchmarken het rapport opvragen. Het genereren van een rapport duurt over het algemeen minder dan een halve minuut maar dit is ook afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding. Vervolgens kunt u het rapport downloaden naar Word met de knop Downloaden. Het Worddocument kunt u na een eventuele bewerking opslaan als een PDF document. 13

14 4.3_ Online Benchmarken Naast het downloaden van rapporten kunt u uw organisatie ook vergelijken in het gedeelte online benchmarken. In het online benchmark gedeelte zijn er meer indicatoren beschikbaar dan in de rapportages. In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste informatie over de vergelijkingsmogelijkheden. 4.4_ Vragenlijst selecteren Bij online benchmarken selecteert u middels het drop down menu de gewenste vragenlijst over een te kiezen periode. In de vragenlijst Basisbenchmark W&I staan de indicatoren die voortkomen uit de aangeleverde statistieken (BUS, BAS+, BDFS en SRG). In de vragenlijst Module WWB/Participatie staan de indicatoren die voorkomen uit de handmatig ingevulde kwartaalvragenlijsten. 14

15 4.5_ Categorie selecteren Indien er voor uw organisatie benchmarkgegevens beschikbaar zijn en u gemachtigd bent deze in te zien, kunt u in de geselecteerde vragenlijst op de categorie naar keuze klikken waarin u uw organisatie wilt vergelijken. Selecteer eerst het onderdeel waarop u wilt vergelijken. Vervolgens verschijnen de onderliggende vragen en kunt u de selectie aanpassen van organisaties waarmee u wilt vergelijken. Net als bij de rapporten kunt u als gebruiker verschillende parameters instellen zoals landsdeel, gemeentegrootteklasse, ISD en kunt u middels zoekopdracht specifieke organisaties naar wens selecteren. Na het klikken op de knop grafische weergave wordt de vergelijking met de gekozen referentiegroep in een grafiek weergegeven. 15

16 4.6_ Selectieopties selecteren Anders dan bij de rapporten kunt u bij het online benchmarken de periode selecteren en kunt u kiezen of alle individuele scores worden weergeven of het gemiddelde van de gekozen referentiegroep. De gegenereerde grafiek kan als afbeelding worden geëxporteerd. Grafiek 18 maanden, vergeleken met gemiddelde van referentiegroep Exporteren als afbeelding Grafiek 1 maand, vergeleken met individuele scores referentiegroep 16

17 4.7_ Inzien eigen gegevens Naast de gegevens die u bij online benchmarken kunt inzien kunt u zelf een excel met de gebruikte data downloaden. Dit doet u door op het tabblad Gegevens invoeren na het selecteren van de gewenste maand of het gewenste kwartaal naar beneden te scrollen. Hier ziet u de optie exporteer de vragenlijst en uw antwoorden naar excel. In de geëxporteerde vragenlijst staan alle berekende indicatoren van die maand en de ingelezen gegevens; de data in de statistieken op basis waarvan de indicatoren worden berekend. 17

18 5_ HELPDESK Op het platform kunt u onder helpdesk het kopje veelgestelde vragen vinden. Deze worden regelmatig bijgewerkt. Als u een vraag heeft, kijk dan eerst hier of hier het antwoord te vinden is. Ook vindt u hier handleidingen om te downloaden en kunt u via contact een vraag stellen aan de benchmarkorganisatie. 5.1_ Contactgegevens wijzigen Bij de aanmelding voor de Divosa Benchmark hebt u de gegevens van uw gemeente en de contactpersoon op het aanmeldformulier ingevuld. Deze gegevens worden opgeslagen in een database, die wij gebruiken voor de verzending van post/mail. Wanneer er binnen uw gemeente iets wijzigt, bijvoorbeeld de contactpersoon, of u wilt meerdere accounts aanmaken, kunt u dit zelf doen op de website van de benchmark. Klik na inloggen in het menu op de knop Gebruikersbeheer in de menubalk en klik vervolgens op Gebruikers. U vindt hier een overzicht van de reeds toegevoegde andere gebruikers. Bovendien vindt u hier de optie om nieuwe gebruikers toe te voegen of geselecteerde gebruikers te verwijderen. Bovenaan het overzicht vindt u links de knop nieuwe gebruiker. Klik hierop om een nieuwe account aan te maken voor een collega. 5.2_ Wachtwoord vergeten Op de website van de benchmark kunt u zelf een nieuw wachtwoord aanvragen, indien u uw wachtwoord bent vergeten. Kijk hiervoor op onder het inlogveld kunt u klikken op wachtwoord vergeten. 18

19 5.3_ Samenvatting aanleverdata 2015: Jaarplanning BM Werk en Inkomen 2015 Wanneer Aanleveren bestanden (BUS, BDFS en BAS+ jan 2013 t/m dec 2014), SRG 1e helft 2013, SRG 2e helft 2013, SRG 1e helft 2014, SRG 2e helft 2014 uiterlijk 24 januari 2015 Invullen jaarvragenlijst 2013 en jaarvragenlijst 2014 (indien nieuwe deelnemer) uiterlijk 24 januari 2015 Invullen kwartaalvragenlijst 4e kwartaal 2014 uiterlijk 24 januari 2015 Aanleveren bestanden jan uiterlijk 16 februari 2015 Aanleveren bestanden februari uiterlijk 16 maart 2015 Aanleveren bestanden maart uiterlijk 15 april 2015 Invullen kwartaalvragenlijst 1e kwartaal uiterlijk 15 april 2015 Aanleveren bestanden april uiterlijk 15 mei 2015 Aanleveren bestanden mei uiterlijk 15 juni 2015 Aanleveren bestanden juni uiterlijk 15 juli 2015 Invullen kwartaalvragenlijst 2e kwartaal uiterlijk 15 juli 2015 Aanleveren bestanden juli uiterlijk 17 augustus 2015 Aanleveren bestanden augustus uiterlijk 15 september 2015 Aanleveren bestanden september uiterlijk 15 oktober 2015 Invullen kwartaalvragenlijst 3e kwartaal uiterlijk 15 oktober 2015 Aanleveren bestanden oktober uiterlijk 16 november 2015 Aanleveren bestanden november uiterlijk 15 december 2015 Aanleveren bestanden december uiterlijk 15 januari 2016 Invullen kwartaalvragenlijst 4e kwartaal uiterlijk 15 januari

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x

TelePsy. Handleiding. Versie 3.x TelePsy Handleiding Versie 3.x 3 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Overzicht van de applicatie... 3 2.1. Inloggen... 3 2.2. Menu... 3 3. Dossier aanmaken... 5 4. Dossier beheren... 7 4.1. Dossieroverzichten...

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding. Leerkracht

Handleiding. Leerkracht Handleiding Leerkracht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Inloggen... 4 4. Mijn ParnasSys... 4 Home... 4 Persoonlijke gegevens... 5 Wachtwoord wijzigen... 5 Login-koppelingen... 5

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Versie 3.0 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2010 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Handleiding backoffice Shop-app Versie 1.1

Handleiding backoffice Shop-app Versie 1.1 Handleiding backoffice Shop-app Inhoudsopgave Algemene instructies & advies... 3 U dient in ieder geval de volgende pagina s in uw basis inrichting op te nemen:... 3 Overig advies & weetjes:... 3 Inloggen...

Nadere informatie

Bricks Huisarts Handleiding

Bricks Huisarts Handleiding Bricks Huisarts Handleiding Release Tetra B.V. 27-08-2015 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Algemene functies.......................................... 3 1.2 Schermindeling aanpassen......................................

Nadere informatie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie

Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Digitale Cliënten Dossier (DPD) Logopedie Inleiding Het Digitale Cliënten Dossier hierna te noemen, DPD, is een zeer uitgebreide vorm van digitale verslaglegging. Dankzij deze digitale vorm kunnen de gegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Voor versie 4.0, opleverdatum 1 mei 2012 Mathijs van Vulpen 3-7-2012 Status definitief Datum 20 juli 2012 Versie 4.1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS

HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS HANDLEIDING VERZUIMREGISTRATIESYSTEEM CAMAS Perspectief Groep 22 december 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 4 Aanmelden... 4 Verzuim... 6 Verzuimdossier... 6 Zoekresultaat... 7 Activiteit bewerken... 8 Detailgegevens

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Door to Door Engine Handleiding

Door to Door Engine Handleiding Door to Door Engine Handleiding www.doortodoorengine.be huis-aan-huiscommunicatie Door to Door Engine inhoudsopgave Door to Door Engine introductie 3 1. Getting started 4 2. De opties Weergave en Toon

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie