1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015"

Transcriptie

1 Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus GT Utrecht T Postbank KvK Midden-Nederland 1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN _ Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Divosa benchmark Werk en Inkomen _ Inleiding 2 3_ Werkwijze _ Uploaden van gegevens _ Vragenlijst invullen _ Vragenlijst selecteren _ Vragenlijst invullen _ Vragenlijst invullen op ISD/samenwerkingsverband- niveau _ Vragenlijst inleveren _ Corrigeren van ingeleverde data 9 4_ Rapporten en online analyses _ Soorten rapportages _ Vergelijkingsmogelijkheden _ Online Benchmarken _ Vragenlijst selecteren _ Categorie selecteren _ Selectieopties selecteren _ Inzien eigen gegevens 17 5_ Helpdesk _ Contactgegevens wijzigen _ Wachtwoord vergeten _ Samenvatting aanleverdata 2015: 19

2 Gebruikershandleiding Divosa Benchmark ontwikkeld in samenwerking met 2_ INLEIDING In deze handleiding vindt u de belangrijkste informatie over de Divosa Benchmark 2015 die u als deelnemer dient te weten. Er wordt ingegaan op de werkwijze met betrekking tot het uploaden van gegevens, het invullen van de kwartaalvragenlijsten, rapporten en online analyses en de helpdesk. Aan het einde van deze gebruikershandleiding vindt u een tabel met een samenvatting van alle aanleverdata. 3_ WERKWIJZE 3.1.1_ Uploaden van gegevens U krijgt van ons inloggegevens verstrekt om in te kunnen loggen op de website Na het inloggen klikt u op het tabblad gegevens uploaden of de link daaronder: 2

3 Wanneer u hierop klikt komt u in het volgende menu: Voor het uploaden dient u 4 stappen te onthouden: 1_ Uw softwareleverancier zorgt ervoor dat er maandelijks bestanden worden aangemaakt die u bij ons kunt uploaden. Zorg ervoor dat u weet op welke locatie dit bestand wordt aangemaakt. 2_ U kunt op bovenstaande pagina per statistiek (BUS, BSFD, BAS+ en SRG) de gegevens uploaden. Het uploaden van de BUS, BSFD, BAS+ en de SRG doet u maandelijks. Ook de SRG is sinds 2015 een maandelijkse statistiek (voorheen halfjaarlijks). 3_ U dient per statistiek een ZIP-bestand up te loaden dat niet is beveiligd met een wachtwoord. Per statistieksoort kunt u steeds 1 ZIP-bestand aanleveren. Er kunnen meerdere xml-maandbestanden per statistieksoort in één zip-bestand worden gezipt en geüpload. Dit maakt het uploaden minder arbeidsintensief. 4_ U dient de gegevens gelijktijdig aan te leveren met het aanleveren van de gegevens aan het CBS. Let op! De volgende wijze van aanlevering wordt niet door het systeem geaccepteerd met als gevolg dat uw gegevens niet kunnen worden verwerkt. Xml-bestanden die niet zijn gezipt Dubbel gezipte bestanden ( een zipbestand in een zipbestand) Verschillende statistieken (BUS, BAS+, BDFS, SRG) in één zipbestand. Andersoortige inpakmethodes met bestandsextensie zoals.7zip of.rar 3

4 De softwareleveranciers maken een bestand, waarin de gegevens van personen zijn versleuteld zodat wij geen inzicht hebben in privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens). Indien de BSN s incorrect zijn versleuteld kunnen de statistieken niet door het systeem worden verwerkt. Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Daarnaast hebben de softwareleveranciers de uitvraag van de BAS aangepast. Wij hebben dit de BAS+ genoemd omdat wij hier meer uitvragen en verzamelen dan het CBS. Naast dat wij het aantal uitkeringsaanvragen uitvragen, verzamelen wij ook gegevens omtrent de aanvraagdatum van de aanvraag BUIG en bijzonder bijstand, de besluitdatum van de aanvraag BUIG en bijzonder bijstand en de aard van de beslissing van de aanvragen aanvraag BUIG en bijzonder bijstand. Per softwareleverancier hebben we een contactpersoon voor de Benchmark Werk en Inkomen. Dit is voor Centric gemeenten: Naam Menno Postma Functie Support specialist Telefoon Mobiel Pink gemeenten kunnen contact opnemen met: Naam Ton Claessens Telefoon Wanneer u deze gegevens heeft aangeleverd, verschijnen na centrale verwerking door ons deze gegevens op de pagina Gegevens invoeren (kies voor de vragenlijst Basisbenchmark ) onder het kopje Niet door u in te vullen. Bovendien wordt hier aan de hand van automatische berekeningen extra data voor analyses berekend. Wij streven ernaar deze verwerking voor het eind van de maand gereed te hebben. Na het uploaden en invullen van uw gegevens, verwerken en analyseren wij deze gegevens. Om dit tijdig te kunnen doen hanteren wij sluitingsdata, deze lopen parallel aan de sluitingsdata van het CBS. Concreet houdt dat in: Gegevens met betrekking tot: Sluitingsdatum: Jan 2013 t/m dec januari 2015 Januari februari 2015 Februari maart 2015 Maart april 2015 April mei 2015 Mei juni 2015 Juni juli 2015 Juli augustus 2015 Augustus september 2015 September oktober 2015 Oktober november 2015 November december 2015 December januari

5 Het is erg belangrijk dat u zich aan bovenstaande data houdt, anders wordt er gewerkt met incomplete data! U dient dus uiterlijk op de datum van de deadline de gegevens in te vullen/up te loaden. Wanneer u later dan bovenstaande sluitingsdata de gegevens aanlevert, worden uw gegevens pas een maand later verwerkt. U kunt op de pagina waar u de bestanden upload uw uploadgeschiedenis raadplegen. Daarnaast wordt er iedere maand bij de nieuwsberichten een lijst gepubliceerd waarin u kunt zien of uw data is geaccepteerd voor verwerking, of dat er bestanden ontbreken of incorrect zijn. Wij raden u aan deze lijst maandelijks even te bekijken voor uw eigen gemeente(n). Let op: Bij veel indicatoren werken we met een voortschrijdend jaargemiddelde (berekend over 12 maanden). Ook zijn er trendgrafieken die een ontwikkeling over een langere periode laten zien. Het is daarom noodzakelijk dat ook alle maandstatistieken over 2013 en 2014 zijn aangeleverd (BUS, BDFS en BAS+ jan 2013 t/m dec 2014), SRG 1e helft 2013, SRG 2e helft 2013, SRG 1e helft 2014, SRG 2e helft 2014 U moet ook als er in een bepaalde maand geen aanvragen (BAS+), uitkeringen (BUS) of vorderingen (BDFS) waren toch de bestanden aanleveren. De XML-bestanden die u aanlevert bevatten namelijk informatie over de soort statistiek, de periode en de gemeente waar ze over gaan. Als u geen bestand uploadt, dan kunnen wij het verschil niet zien tussen de situatie dat het bestand niet geüpload is en de situatie dat er geen aanvragen/uitkeringen/vorderingen waren. Het XML-bestand voor bijvoorbeeld een maand zonder betalingen ziet er hetzelfde uit als wanneer er wel betalingen waren, alleen staan er geen records in die een betaling beschrijven. Er staan wel gegevens in die beschrijven dat het om de BUS gaat, voor welke periode en voor welke gemeente. In onze dataverwerking komen de aantallen betalingen e.d. dan op 0 te staan in plaats van op nvh. Zo is te zien dat de data wel compleet geleverd is _ Vragenlijst invullen Bij de Verdiepende module WWB/Participatie dient u nog een aantal vragen handmatig in te vullen via de online vragenlijst. Dit moet u na afloop van ieder kwartaal doen en kan ook via bovengenoemde website. De deadlines hiervoor zijn: Gegevens met betrekking tot: Sluitingsdatum: Kwartalen 2013 en januari e kwartaal april e kwartaal juli e kwartaal oktober e kwartaal januari 2016 Het is erg belangrijk dat u zich aan bovenstaande data houdt, anders wordt er gewerkt met incomplete data! U dient dus uiterlijk op de datum van de deadline de gegevens in te vullen. Anders dan bij de gegevens uit de statistieken worden de ingevulde vragenlijsten direct verwerkt in de rapportages op het moment dat deze volledig zijn ingevuld en ingeleverd. 5

6 Voor het invullen van de vragenlijst gaat u weer naar het platform op Na het inloggen gaat u naar het kopje Gegevens invoeren in de horizontale menubalk _ Vragenlijst selecteren Gebruikmakend van het drop-down menu kunt u de verschillende kwartaalvragenlijsten selecteren om in te vullen. Deelnemers die in 2015 gestart zijn met de kunnen over 2013 en 2014 de jaarvragenlijsten invullen in plaats van afzonderlijke kwartaalvragenlijsten. 6

7 3.1.4_ Vragenlijst invullen In het midden onder de kolom Door u in te vullen verschijnen de verschillende categorieën van de vragenlijst van de aanvullende module. Door op de blauwe subcategorie (in het voorbeeld Formatie ) te klikken opent u de bijbehorende vragen. Wanneer u per categorie alle bijbehorende vragen heeft beantwoord komt het aandeel ingevuld op 100% te staan. 7

8 U ziet de vragen bij deze categorie nu op het scherm (zie voorbeeld Personeelskosten: Formatie). Let op! Gebruik als decimaalteken de komma [,] en niet een punt [.]. In de hiervoor bestemde antwoordvelden is het mogelijk om data in te voeren. Mocht de vraag niet helemaal duidelijk zijn, dan kunt u óf de speciale toelichting bekijken (voor Formatie en Inhuur), of een toelichting op de vraag lezen door simpelweg op de betreffende vraag te klikken. De toelichting verschijnt zoals hierboven te zien is, rechts naast de vragen. Mocht het antwoord op de vraag dat u geeft niet geheel betrouwbaar of niet voor handen zijn, dan kunt u dat in dit toelichtingenveld aanvinken. Door deze toevoeging kunnen wij hier in de analyse van de gegevens rekening mee houden. Vink Niet voorhanden aan als de gegevens niet beschikbaar zijn. Vink 'Schatting/Niet 100% betrouwbaar aan' als het antwoord vermoedelijk niet geheel betrouwbaar is omdat de toelichting die wordt gegeven bij de vraag verschilt van uw eigen interpretatie van het antwoord. Geef in het vak 'Opmerking' aan waar het verschil in zit. Let op! houd er rekening mee dat door het gebruik van deze opties de vergelijkingsmogelijkheden kunnen komen te vervallen en eventuele automatische doorberekeningen hierdoor kunnen worden beïnvloed. 8

9 3.1.5_ Vragenlijst invullen op ISD/samenwerkingsverband- niveau Voor de ISD organisatie is het zowel mogelijk om alleen op het niveau van de ISD organisatie gegevens aan te leveren als de waarden van de onderliggende gemeenten in te vullen. Het invullen van gegevens op gemeentelijk niveau is niet noodzakelijk. Op het moment dat u er voor kiest om zowel op ISD als op onderliggend gemeente niveau kwartaalgegevens in te vullen is wel wenselijk dat dit consequent over alle kwartalen wordt doorgevoerd. Indien dit niet consequent wordt doorgevoerd resulteert dit in een trendbreuk die verstorend werkt op het benchmarkgemiddelde _ Vragenlijst inleveren Het volgende scherm verschijnt: Als u vragen in een categorie heeft beantwoord, vergeet dan niet onderaan de pagina op de groene knop Opslaan te klikken die onderaan de invoerpagina altijd in beeld is. Op deze manier slaat u de gegevens tussentijds op. Indien u wijzigingen heeft doorgevoerd maar vergeten bent op te slaan zal u gewaarschuwd worden bij het verlaten van de webpagina. In dit scherm staat momenteel dat alles al ingevuld is (hierdoor verschijnt ook de ballon met de mogelijkheid om in te leveren). Nadat u de vragen zijn ingevuld en ingeleverd, bent u klaar met invullen en kunt u uw gegevens benchmarken en rapporten genereren. Let op! Gedeeltelijk ingevulde vragenlijsten of compleet ingevulde vragenlijsten die niet zijn ingeleverd worden niet meegenomen in de rapportages _ Corrigeren van ingeleverde data Als u data wilt corrigeren die u heeft ingeleverd (kwartaalvragenlijsten) neem dan contact met ons op, wij zetten dan de betreffende vragenlijst (tijdelijk) weer voor u open zodat u de gegevens opnieuw kunt invullen en inleveren. 9

10 4_ RAPPORTEN EN ONLINE ANALYSES Rond de 20 e van elke maand wordt er op basis van de aangeleverde gegevens een maandrapportage op de website beschikbaar gesteld. De volgende rapporten zijn in het menu Gegevens vergelijken beschikbaar: Er is een basisrapport met daarin alleen informatie over volume en financiën en er zijn twee modulerapporten met daarin informatie over volume, financiën, participatie, handhaving, debiteuren en bedrijfsvoering. Via het drop-down menu bij kies een andere vragenlijst kunt u het gewenste rapport selecteren. Deelnemers die alleen een basis abonnement afnemen hebben enkel de beschikking over een basisrapport. 10

11 4.1_ Soorten rapportages Het rapport module WWB/Participatie bevat informatie over de algemene kenmerken van deelnemende organisaties (gemeenten en samenwerkingsverbanden), de volume ontwikkeling BUIG, participatie, financiën, handhaving en maatregelen, debiteuren en bedrijfsvoering. U kunt rapporten over verschillende periodes selecteren: Tot en met de meest actuele maand Half jaar rapport Jaar rapport Bij het module rapport heeft u de keuze uit verschillende typen rapportages: Standaard rapport WWB/Participatie: Een rapport met trendgrafieken waarin uw organisatie wordt vergeleken met het gemiddelde van een te kiezen vergelijkingsgroep. Standaard rapport WWB/Participatie individuele scores per organisatie: Een rapport met trendgrafieken waarin uw organisatie wordt vergeleken met individuele scores van de geselecteerde organisaties Uitgebreid rapport WWB/Participatie: Dit rapport bevat trendgrafieken waarin uw organisatie wordt vergeleken met het gemiddelde van een te kiezen vergelijkingsgroep aangevuld met individuele scores van de geselecteerde organisaties uit de vergelijkingsgroep over de betreffende maand. 11

12 Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een rapport op maat samen te stellen. Hierin kunt u van te voren aanvinken welke hoofdstukken u in het rapport wilt zien. Tot slot vindt u op deze pagina een rapport met definities. In dit rapport worden de definities getoond in dezelfde volgorde als in het rapport module WWB/Participatie. 4.2_ Vergelijkingsmogelijkheden Nadat u het type rapport heeft geselecteerd kunt u kiezen waarmee u uw organisatie wilt vergelijken. Vergelijkingsgroep 1 bevat standaard alle primaire organisaties 1 die in dezelfde grootteklasse vallen als uw organisatie. Vergelijkingsgroep 2 bevat standaard alle primaire organisaties, ongeacht de grootte (het benchmarkgemiddelde). Als gebruiker kunt u de filtering aanpassen. U kunt uw organisatie bijvoorbeeld vergelijken met andere organisaties in uw landsdeel, provincie, coropgebied of arbeidsmarktregio. Door op meer opties te klikken kunt meerdere parameters tegelijk selecteren. 1 Primaire organisatie is de organisatie die de WWB uitvoert. Dit kan een samenwerkingsverband/isd zijn of een individuele gemeente. 12

13 Door bij Vergelijk scores van te klikken op zoekopdracht kunt u uw organisatie vergelijken met alle te selecteren primaire organisaties en alle individuele gemeenten. Wanneer u in het zoekveld de naam van de betreffende organisatie typt zal deze in het selectievenster verschijnen. Nadat u de filters heeft ingesteld kunt u met de knop Benchmarken het rapport opvragen. Het genereren van een rapport duurt over het algemeen minder dan een halve minuut maar dit is ook afhankelijk van de snelheid van uw internetverbinding. Vervolgens kunt u het rapport downloaden naar Word met de knop Downloaden. Het Worddocument kunt u na een eventuele bewerking opslaan als een PDF document. 13

14 4.3_ Online Benchmarken Naast het downloaden van rapporten kunt u uw organisatie ook vergelijken in het gedeelte online benchmarken. In het online benchmark gedeelte zijn er meer indicatoren beschikbaar dan in de rapportages. In dit hoofdstuk vindt u de belangrijkste informatie over de vergelijkingsmogelijkheden. 4.4_ Vragenlijst selecteren Bij online benchmarken selecteert u middels het drop down menu de gewenste vragenlijst over een te kiezen periode. In de vragenlijst Basisbenchmark W&I staan de indicatoren die voortkomen uit de aangeleverde statistieken (BUS, BAS+, BDFS en SRG). In de vragenlijst Module WWB/Participatie staan de indicatoren die voorkomen uit de handmatig ingevulde kwartaalvragenlijsten. 14

15 4.5_ Categorie selecteren Indien er voor uw organisatie benchmarkgegevens beschikbaar zijn en u gemachtigd bent deze in te zien, kunt u in de geselecteerde vragenlijst op de categorie naar keuze klikken waarin u uw organisatie wilt vergelijken. Selecteer eerst het onderdeel waarop u wilt vergelijken. Vervolgens verschijnen de onderliggende vragen en kunt u de selectie aanpassen van organisaties waarmee u wilt vergelijken. Net als bij de rapporten kunt u als gebruiker verschillende parameters instellen zoals landsdeel, gemeentegrootteklasse, ISD en kunt u middels zoekopdracht specifieke organisaties naar wens selecteren. Na het klikken op de knop grafische weergave wordt de vergelijking met de gekozen referentiegroep in een grafiek weergegeven. 15

16 4.6_ Selectieopties selecteren Anders dan bij de rapporten kunt u bij het online benchmarken de periode selecteren en kunt u kiezen of alle individuele scores worden weergeven of het gemiddelde van de gekozen referentiegroep. De gegenereerde grafiek kan als afbeelding worden geëxporteerd. Grafiek 18 maanden, vergeleken met gemiddelde van referentiegroep Exporteren als afbeelding Grafiek 1 maand, vergeleken met individuele scores referentiegroep 16

17 4.7_ Inzien eigen gegevens Naast de gegevens die u bij online benchmarken kunt inzien kunt u zelf een excel met de gebruikte data downloaden. Dit doet u door op het tabblad Gegevens invoeren na het selecteren van de gewenste maand of het gewenste kwartaal naar beneden te scrollen. Hier ziet u de optie exporteer de vragenlijst en uw antwoorden naar excel. In de geëxporteerde vragenlijst staan alle berekende indicatoren van die maand en de ingelezen gegevens; de data in de statistieken op basis waarvan de indicatoren worden berekend. 17

18 5_ HELPDESK Op het platform kunt u onder helpdesk het kopje veelgestelde vragen vinden. Deze worden regelmatig bijgewerkt. Als u een vraag heeft, kijk dan eerst hier of hier het antwoord te vinden is. Ook vindt u hier handleidingen om te downloaden en kunt u via contact een vraag stellen aan de benchmarkorganisatie. 5.1_ Contactgegevens wijzigen Bij de aanmelding voor de Divosa Benchmark hebt u de gegevens van uw gemeente en de contactpersoon op het aanmeldformulier ingevuld. Deze gegevens worden opgeslagen in een database, die wij gebruiken voor de verzending van post/mail. Wanneer er binnen uw gemeente iets wijzigt, bijvoorbeeld de contactpersoon, of u wilt meerdere accounts aanmaken, kunt u dit zelf doen op de website van de benchmark. Klik na inloggen in het menu op de knop Gebruikersbeheer in de menubalk en klik vervolgens op Gebruikers. U vindt hier een overzicht van de reeds toegevoegde andere gebruikers. Bovendien vindt u hier de optie om nieuwe gebruikers toe te voegen of geselecteerde gebruikers te verwijderen. Bovenaan het overzicht vindt u links de knop nieuwe gebruiker. Klik hierop om een nieuwe account aan te maken voor een collega. 5.2_ Wachtwoord vergeten Op de website van de benchmark kunt u zelf een nieuw wachtwoord aanvragen, indien u uw wachtwoord bent vergeten. Kijk hiervoor op onder het inlogveld kunt u klikken op wachtwoord vergeten. 18

19 5.3_ Samenvatting aanleverdata 2015: Jaarplanning BM Werk en Inkomen 2015 Wanneer Aanleveren bestanden (BUS, BDFS en BAS+ jan 2013 t/m dec 2014), SRG 1e helft 2013, SRG 2e helft 2013, SRG 1e helft 2014, SRG 2e helft 2014 uiterlijk 24 januari 2015 Invullen jaarvragenlijst 2013 en jaarvragenlijst 2014 (indien nieuwe deelnemer) uiterlijk 24 januari 2015 Invullen kwartaalvragenlijst 4e kwartaal 2014 uiterlijk 24 januari 2015 Aanleveren bestanden jan uiterlijk 16 februari 2015 Aanleveren bestanden februari uiterlijk 16 maart 2015 Aanleveren bestanden maart uiterlijk 15 april 2015 Invullen kwartaalvragenlijst 1e kwartaal uiterlijk 15 april 2015 Aanleveren bestanden april uiterlijk 15 mei 2015 Aanleveren bestanden mei uiterlijk 15 juni 2015 Aanleveren bestanden juni uiterlijk 15 juli 2015 Invullen kwartaalvragenlijst 2e kwartaal uiterlijk 15 juli 2015 Aanleveren bestanden juli uiterlijk 17 augustus 2015 Aanleveren bestanden augustus uiterlijk 15 september 2015 Aanleveren bestanden september uiterlijk 15 oktober 2015 Invullen kwartaalvragenlijst 3e kwartaal uiterlijk 15 oktober 2015 Aanleveren bestanden oktober uiterlijk 16 november 2015 Aanleveren bestanden november uiterlijk 15 december 2015 Aanleveren bestanden december uiterlijk 15 januari 2016 Invullen kwartaalvragenlijst 4e kwartaal uiterlijk 15 januari

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Handleiding Divosa Benchmark

Handleiding Divosa Benchmark Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland Handleiding Divosa Benchmark ontwikkeld in samenwerking

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Instructie registratie & digitaal aanbieden

Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Registratie Om deel te kunnen nemen aan een tender, dient u uw organisatie éénmalig te registreren op het Negometrix platform. Het platform van Negometrix is

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

Digitaal ZorgDossier - Inleiding

Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier - Inleiding Digitaal ZorgDossier Digitaal ZorgDossier is een ECD voor de thuiszorg. Speciaal ontwikkeld voor de klantgerichte zorgprofessional die graag meer tijd en aandacht besteed

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

1. Maak een team aan Ga naar samendementievriendelijk.nl en volg onderstaande stappen om een team aan te maken.

1. Maak een team aan Ga naar samendementievriendelijk.nl en volg onderstaande stappen om een team aan te maken. Start je eigen team! Motiveer je medewerkers, collega s, sportmaatjes of vrienden om ook dementievriendelijk te worden door ze uit te nodigen om een gratis online training te volgen door middel van het

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek EERSTE AANLEVERING VIA DE SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL HANDLEIDING U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector. OVER DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Q-global Handleiding AWMA-2 NL

Q-global Handleiding AWMA-2 NL Q-global Handleiding AWMA-2 NL Inhoud AANMELDEN... 3 Q-GLOBAL ACCOUNT ACTIVEREN... 3 UITLEGSCHERM... 3 STARTPAGINA... 4 AANMAKEN NIEUWE CLIËNT... 4 INVULLEN GEGEVENS... 5 GEGEVENS NIEUWE CLIËNT AANPASSEN...

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL

HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL HANDLEIDING ADVIES.TEVREDEN.NL Adfiz Freemium Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave Inloggen Advies.tevreden.nl... 3 Wijzig uw wachtwoord... 4 Dashboard... 5 Rapportcijfers... 5 Toon resultaten van:... 5 Bekijk

Nadere informatie

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart

Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart Starten met Scholen op de kaart Handleiding Scholen op de kaart VO-raad februari 2017 Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken. Met vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren

OVM 2.0. Stappenplan. Leerling exporteren en importeren OVM 2.0 Stappenplan Leerling exporteren en importeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemeen... 3 Voorbereiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Downloaden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588?

Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen. Hoe kan ik deelnemen in Tender en Tender 73588? Handleiding Inschrijvers op tenders Uitgifte dijkpercelen Hoe registreer ik mij als aanbieder? Als aanbieder maakt u gratis gebruik van Negometrix. Registreren kan via deze pagina (of kopieer https://platform.negometrix.com/registration.aspx

Nadere informatie

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3

1. Inloggen... 3. 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3. 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1. Inloggen via de website of mobiele app... 3 1.2 Inloggegevens wijzigen of opvragen... 3 1.3 Inloggen met pincode op mobiele app... 4 2. Berichtenservice... 5 3. Bedrijfsmonitor...

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN

Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Uitgebreide gebruikershandleiding MijnGGN Inhoudsopgave 1. Inloggen en gebruikersbeheer... 3 1.1. Inloggen... 3 1.2. Uitloggen... 3 1.3. Wachtwoord vergeten/verlopen... 3 1.4. Een nieuw wachtwoord instellen...

Nadere informatie

INA Gebruikershandleiding

INA Gebruikershandleiding INA Gebruikershandleiding Iudex Non Aestimat Inhoud 1. Aan de slag met INA 1.1 Introductie 1.2 Release note 1.3 Inloggen 1.4 INA Personen- en Familierecht 2 Start een nieuwe casus 3 Start een nieuwe berekening

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip Handleiding VO-MBO 2013 Handleiding Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Versiedatum:

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie registratie & digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie preferentiebeleid 3

Handleiding Webapplicatie preferentiebeleid 3 1/14 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Bas van der Meer Niels

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding VSv-kompas: benchmark leerplicht, besloten omgeving

Gebruikershandleiding VSv-kompas: benchmark leerplicht, besloten omgeving Gebruikershandleiding VSv-kompas: benchmark leerplicht, besloten omgeving In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe het VSv-kompas gebruikt kan worden om vergelijkingen tussen gemeenten naar

Nadere informatie

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software

Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk. Datum juni 2017 Calculus Software Handleiding VIPLive - Ketenzorg Medewerkers huisartsenpraktijk Datum juni 2017 Auteur Calculus Software Ketenzorg Arnhem migratieplan augustus 2016 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 Overige

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding VGN-Portal

Gebruikershandleiding VGN-Portal Gebruikershandleiding VGN-Portal MediQuest Tel: 088 12 63 908 (werkdagen van 10-15 uur) Email: vgn@mediquest.nl Pagina 1 van 20 Inhoud Inleiding... 3 Inloggen... 4 Deel A: Concerninrichting... 4 1.1 Het

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015

Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Handleiding Jaarverantwoording Kinderopvang 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen bestaand account... 4 1.2 Inloggen nieuw account... 5 1.3 Verschil specialist of coördinator... 6 2. Selecteren

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

INA. Gebruikershandleiding

INA. Gebruikershandleiding INA Gebruikershandleiding 1 In deze handleiding: 1. Aan de slag met INA 1.1 Introductie 1.2 Release note 1.3 Inloggen en wachtwoord vergeten service 1.4 INA Personen- en Familierecht 2 Start een nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

SCORING VAN DE WMS-IV-NL OP HET ONLINE PLATFORM Q-GLOBAL

SCORING VAN DE WMS-IV-NL OP HET ONLINE PLATFORM Q-GLOBAL SCORING VAN DE WMS-IV-NL OP HET ONLINE PLATFORM Q-GLOBAL AANMELDEN Om te kunnen scoren op het online platform, dient u zich eerst aan te melden als gebruiker. De aanmelding voor het Q-global online platform

Nadere informatie

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT

Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Peridos Invulinstructie labaanvraagformulier NIPT Plaats: Utrecht Datum: 15-03-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.0 1. Inleiding Minister Edith Schippers heeft opdracht gegeven vanaf 1 april

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio

Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio Inhoud Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio 1 1 Gebruikershandleiding Search Vastgoed Portfolio (SVP) 1 2 Inloggen 2 3 Openingsscherm 4 3.1 Bovenste

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BosorNet

Gebruikershandleiding BosorNet Gebruikershandleiding BosorNet Inhoud Diensten en roosters... 1 Wensen invoeren... 4 Diensten en roosters Je start BosorNet op in een browser (bijvoorbeeld Microsoft Explorer, Opera) met de link die je

Nadere informatie

Handleiding Atletiek Academie

Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie Handleiding Atletiek Academie 07-02-2013-1 - Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Inloggen... 4 2 Opbouw van de Atletiek Academie... 5 2.1 Je bent ingelogd, wat nu?... 5 2.2 Klaslokaal...

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen

Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Handleiding Cyberlab Labo-aanvragen Ga met uw internet browser naar de website http://artsen.somedi.be Klik op Inloggen e-lab Er opent zich een nieuw venster met de aanmeldpagina van CyberLab. Vul uw aanmeldingsnaam

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

Versie: 1.1 Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Rob Ploum, Hezelbizz

Versie: 1.1 Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Rob Ploum, Hezelbizz Versie: 1.1 Datum: 10 augustus 2011 Auteur: Rob Ploum, Hezelbizz Handleiding HezelBase Versiebeheer Versie Auteur Wijzigingen 1.0 Rob Ploum Handleiding HezelBase 1.1 Rob Ploum Zoeken 2 Handleiding HezelBase

Nadere informatie

Weebly: Stappenplan voor docenten

Weebly: Stappenplan voor docenten Weebly: Stappenplan voor docenten Stap 1: Registratie Ga naar http://education.weebly.com/ Voordat u aan de slag kunt met Weebly moet u zich inschrijven. U vult uw gebruikersnaam en uw e-mailadres in en

Nadere informatie

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel

GS1 Data Source. Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel GS1 Data Source Invoeren en wijzigen van gegevens met Excel 1 Gebruik van Excel In de GS1 Data Source webinterface kunt u eenvoudig met Excel gegevens van meerdere artikelen tegelijk vastleggen, toevoegen

Nadere informatie

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval Handleiding WasteTool voor bedrijven Registratie verpakkingsafval Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 Voor het eerst inloggen 4 De volgende keren inloggen 5 3 Overzicht opvragen 7 4 Switchen tussen profielen

Nadere informatie

Handleiding media toevoegen voor uitgevers.

Handleiding media toevoegen voor uitgevers. Handleiding media toevoegen voor uitgevers. Deze handleiding geeft stapsgewijs aan hoe u, nadat u bent ingelogd als uitgever, uw media kunt uploaden op het platform. Ga naar https://www.mediavinden.nl.

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Handleiding. Gebruikershandleiding FloraneXt aanvoerder/derden

Handleiding. Gebruikershandleiding FloraneXt aanvoerder/derden Handleiding Gebruikershandleiding FloraneXt aanvoerder/derden Inhoudsopgave. Inleiding. Inloggen FloraneXt. Lijst speciale knoppen en iconen. Menubalk 5. Actueel scherm 6. Eigen dag info 6. Eigen dag info

Nadere informatie

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt en prothesekenmerken van heup- en knie-implantaten

Nadere informatie

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah)

Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Instructie aanbesteding Inkoop diensten in en aan huis gemeente Zwolle (Diah) Vanuit de wetgeving worden gemeenten verplicht te gaan werken met een digitaal programma voor inkoop en contractering. Wij

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Invoermodule BOOR

Gebruikershandleiding Invoermodule BOOR Gebruikershandleiding Invoermodule BOOR Benchmarkmodule BOOR MediQuest Vragen/opmerkingen Indien u na het lezen van deze handleiding nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met MediQuest,

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ

Pleegzorg SO Jeugd ZHZ Instructie Open House overeenkomst Pleegzorg 2018-2020 SO Jeugd ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd ZHZ) heeft ervoor gekozen om de inkoop en contractering van jeugdhulp 2018-2020

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

PlayMapping Handleiding PC

PlayMapping Handleiding PC Inhoud PlayMapping Handleiding PC 1. Inloggen... 2 1.1. Inlogscherm... 2 1.2. Wachtwoord wijzigen... 2 1.3. Navigatie knoppen... 2 2. Startpagina... 3 2.1. Locaties en objecten... 3 2.2. Navigatievenster...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0

Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 Gebruikershandleiding Bi-LINK Version 1.0 (1) INSTALLEREN (2) GEGEVENS UPLOADEN (3) GEGEVENS BEKIJKEN (4) EEN PARAMETER MAKEN (5) EEN PARAMETER BEWERKEN (6) DEELNEMEN AAN EEN PROGRAMMA (7) WERKEN MET UW

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN DOCENTEN INLEIDING Beste docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Gebruikershandleiding. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling. U vindt

Nadere informatie

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen

Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Handleiding Admin account Groepen aanmaken/wijzigen - Leerlingen verwijderen Categorieën aanmaken - Nieuw schooljaar opstarten Producten - Instellingen Admin- & leerkrachtaccount Leerlingen toevoegen/wijzigen

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie