Installatie handleiding Mobeye XM2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie handleiding Mobeye XM2"

Transcriptie

1 Installatie handleiding Mobeye XM2 SW versie 3.n

2 Inhoud 1. Algemene Omschrijving Standaard gedrag Hoe te beginnen Plaats een SIM kaart Aansluiten van de ingang(en) Aansluiten van de uitgangen Plaats van de unit en antenna Plaats de batterijen en sluit de voedingsspannng aan Programmeren van de telefoonnummers Programmering van de actieregels In- en uitschakelen van de module Programmering Programmeermodus Beveiligingscode Reset van het systeem Programmeren van de algemene instellingen Programmering van de algemene instellingen per SMS Wijzigen van de beveiligingscode Telefoonnummers voor alarmberichten Identificatie tekst Input type Inactieve tijd Alarmvertraging Schakeltijd van de uitgang SMS test melding Spanningsuitval SMS melding Vertragingstijd op spanninguitval SMS commando s voor algemene instellingen Programmeren van de actieregels Programmering van de actieregels via SMS Verwijderen van actieregels Mogelijke actieregels Programmeren van de bediening op afstand Autoriseren van telefoonnummers Actieregels voor de bediening via een inkomende oproep SMS commando s voor de bediening op afstand Rapportage: status en instellingen Status verzoek instellingen overzicht Bel lijst Actie regels Geautoriseerde telefoonnummers Basis operatie en instellingen via het (optionele) toetsenbord In- en uitschakelen via het toetsenbord Programmering via het toetsenbord Reset van de XM2 via het toetsenbord Technische meldingen en specificaties Pagina 2

3 Attentie Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het gebruik van de Mobeye XM2 GSM module, zoals beschreven in deze handleiding. Lees deze aandachtig door voordat u het Mobeye apparaat in gebruik neemt! Bij schade die ontstaat door het niet in acht nemen van de richtlijnen uit de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! De gebruiker dient zich regelmatig te vergewissen van een correcte werking van het Mobeye apparaat De producent is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet correct functioneren van het Mobeye apparaat. Veiligheidsrichtlijnen De toegestane omgevingstemperatuur mag tijdens het gebruik niet worden overschreden (niet lager dan - 10 C en niet hoger dan 55 C). Het apparaat is bedoeld voor gebruik in droge en schone ruimten. Bescherm het apparaat tegen vocht, spatwater en warmtewerking. De voorschriften betreffende de batterijen dienen te worden opgevolgd. Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen. Laat het apparaat niet van hoogte vallen. Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin willekeurige brandbare gassen, dampen of stof aanwezig zijn of aanwezig zouden kunnen zijn. Het apparaat mag uitsluitend door een voor Mobeye getrainde vakman worden gerepareerd. Indien het apparaat moet worden gerepareerd, mogen er uitsluitend originele vervangende onderdelen worden gebruikt. Het gebruik van afwijkende vervangende onderdelen kan tot beschadiging van het Mobeye apparaat. Gebruik conform voorschrift Het gebruik van dit apparaat conform voorschrift is het genereren van SMS-berichten en telefonische meldingen en het aansturen van apparaten door middel van activering van de ingangen, interne aansturing of aansturing via oproep/sms. Andere gebruikstoepassingen dan de vastgestelde gebruikstoepassingen zijn niet toegestaan. Batterij recycling CR123 batterijen, zoals in de Mobeye XM2 GSM module worden gebruikt, kunnen worden gerecycled. Gelieve de lege batterijen naar het dichtstbijzijnde batterijverzamelpunt te brengen. Pagina 3

4 1. ALGEMENE OMSCHRIJVING De Mobeye XM2 is een GSM telemetrie module die waarschuwingsberichten en alarmberichten kan versturen (per SMS of telefonische oproep). Geactiveerd door de ingangen, interne aansturingen of via telefoonoproepen/sms kunnen de uitgangen schakelen. De XM2 is voorzien van een batterij back-up waarop deze werkt zodra de spanning uitvalt. Voor uitgebreidere versies van de Mobeye GSM alarm melders dan beschreven in dit document, gelieve contact op te nemen met 1.1 STANDAARD GEDRAG De Mobeye XM2 heeft een aantal voorgeprogrammeerde settings die een standaard gedrag laten zien. Dit gedrag kan worden veranderd met de instructies in hoofdstuk 3. De fabrieksinstellingen geven het volgende standaard gedrag: - Bij stroomuitval en stroomherstel stuurt de XM2 een SMS naar de beheerder (het eerste telefoonnummer). - Bij lage batterijspanning van de back-up batterijen stuurt de XM2 een SMS naar de beheerder (het eerste telefoonnummer). Pagina 4

5 2. HOE TE BEGINNEN Om te beginnen met de XM2 moeten tenminste de volgende stappen worden genomen in onderstaande volgorde: 1. Plaats SIM-kaart (met pincode 0000 of geen PIN-code) 2. Sluit de ingangen aan 3. Sluit de uitgangen aan 4. Plaats de back-up batterijen en sluit de voeding aan 5. Programmeer tenminste één telefoonnummer 6. Programmeer tenminste één actieregel 7. Activeer het systeem Deze stappen zijn beschreven in dit hoofdstuk. Na deze stappen is de module klaar voor gebruik. De uitgebreide instellingsmogelijkheden zijn beschreven in hoofdstuk PLAATS EEN SIM KAART Plaats een SIM-kaart in de module. Dit moet PIN-code "0000" zijn, of de SIM kaart moet vrij zijn van een PIN-code. Een PIN-code kan worden gewijzigd of verwijderd door de SIM-kaart in een mobiele telefoon te plaatsen en de PINcode te wijzigen of te verwijderen in het menu beveiliging. Plaats de SIM kaart voordat de spanning wordt aangesloten en/of de batterijen worden geplaatst. Bij het wisselen van de SIM kaart dienen de batterijen verwijderd te worden en de GSM melder losgekoppeld te worden van de voedingsspanning. 2.2 AANSLUITEN VAN DE INGANG(EN) Sluit de 2 draden van de externe sensor aan op de ingangen IN1 + en IN1 -. Het maakt hierbij niet uit welke draad op welke aansluitklem zit. Indien 2 externe sensoren gebruikt worden, sluit dan de 2 e aan op de aansluitklemmen IN2 + en IN2 -. De aansluitdraden kunnen verlengd worden tot 5 meter met vergelijkbare draden. In de fabrieksinstellingen staan de ingangen ingesteld als Normally Open (NO) contacten met een alarmvertraging van 1 seconde. Dit betekent dat de ingangen geactiveerd worden als de ingang gesloten worden gedurende minimaal 1 seconde. Indien de ingang Normally Closed (NC) gesloten dien te zijn, raadpleeg 4.5; voor een andere alarmvertraging, raadpleeg 4.7. IN2 IN1 2.3 AANSLUITEN VAN DE UITGANGEN De XM2 beschikt over 2 uitgangen (O1 en O2) waarmee externe apparatuur aangestuurd kan worden. Beide zijn relais uitgangen. De maximale belasting bedraagt 2A/30V per uitgang. De uitgangen kunnen geschakeld worden door SMS commando s, inkomende telefoonoproepen of door het gedrag te programmeren via een actieregel. Deze staan in deze handleiding beschreven. Pagina 5

6 2.4 PLAATS VAN DE UNIT EN ANTENNA De XM2 dient op een vast plaats bevestigd te worden, liefst in de hiertoe bestemde behuizing. De antenne dient loodrecht op de PCB gepositioneerd te worden. Ѵ antenne XM2 antenne XM2 2.5 PLAATS DE BATTERIJEN EN SLUIT DE VOEDINGSSPANNNG AAN 1) Plaats de 4 batterijen (CR123). Zonder de batterijen kan het systeem niet opstarten. 2) Sluit de adapter aan op de connector - de zwart/witte draad (+12 V) op Vext + - de zwarte draad (ground) op Vext - 3) Steek de adapter in een 220V contactdoos. Op het (optionele) toetsenbord knippert de status-led rood om aan te geven dat de module niet is geconfigureerd. Op de module geeft de GSM-status-LED de status ook aan. Zolang er geen verbinding is met het GSM netwerk, zal de LED snel knipperen. Zodra deze verbinding is gemaakt gaat deze langzaam knipperen V Vext + Vext - Status LED Status LED GSM 2.6 PROGRAMMEREN VAN DE TELEFOONNUMMERS De XM2 kan berichten sturen naar maximaal 5 telefoonnummers. Deze nummers kunnen via SMS of eventueel via het toetsenbord worden geprogrammeerd. Voor het eerste gebruik van de XM2 moet minimaal 1 telefoonnummer worden geprogrammeerd in de module. Dit telefoonnummer hoort bij de zogenaamde "beheerder". Deze beheerder zal de eventuele systeemberichten (zoals lage batterijspanning ) ontvangen van de XM2. Zonder de invoer van het eerste nummer zal de XM2 niet werken. Om het beheerders nummer te programmeren dient u direct na de eerste start-up de XM2 te bellen met de telefoon van de beheerder. De XM2 zal dit nummer herkennen en opslaan als beheerder. De beheerder krijgt ter bevestiging een SMS bericht met de beveiligingscode. Programmering via het toetsenbord of via SMS is ook mogelijk zoals later beschreven in deze handleiding. 2.7 PROGRAMMERING VAN DE ACTIEREGELS Om te zorgen dat de XM2 een actie onderneemt, dient tenminste één actieregel te worden geprogrammeerd. De actieregels staan toegelicht in hoofdstuk IN- EN UITSCHAKELEN VAN DE MODULE De XM2 is automatisch ingeschakeld. Geen aparte actie dient hiertoe te worden ondernomen. Indien de XM2 is uitgevoerd met een toetsenbord, kan deze uitgeschakeld worden, zie hoofdstuk 8. Pagina 6

7 3. PROGRAMMERING Mobeye XM2 De XM2 is een event gestuurd systeem. Dit betekent dat bepaalde gebeurtenissen kunnen leiden tot acties. In geval van een alarm kan de XM2 bijvoorbeeld een SMS bericht sturen, een telefoonnummer bellen en een uitgang schakelen. De programmering van de XM2 module is opgesplitst in drie delen: Algemene instellingen (hoofdstuk 4) De algemene instellingen beschrijven de basis configuratie voor de in- en uitgangen en GSM meldingen. Actieregels (hoofdstuk 5) De actieregels beschrijven het actie-reactiepatroon na een activering Afstandbediening (hoofdstuk 6) De instellingen voor de afstandbediening beschrijven de reactie na een inkomende telefonische oproep of SMS bericht. Voordat de programmering wordt beschreven, worden eerst de beveiligingscode, programmeerstand en de reset procedure beschreven. 3.1 PROGRAMMEERMODUS Programmering wordt gedaan door SMS berichten te versturen naar de het telefoonnummer van de SIM card in de XM2. Enkele instellingen kunnen via het optionele toetsenbord worden ingezet. Om de XM2 te programmeren dient de XM2 in de programmeermodus te staan. De XM is in programmeermodus als deze aangesloten is op een voedingsspanning (of enige andere 9-24V ingangspanning) en de GSM module netwerk verbinding heeft. Op de module geeft de GSM-status-LED de status ook aan. Zolang er geen verbinding is met het GSM netwerk, zal de LED snel knipperen. Zodra deze verbinding is gemaakt gaat deze langzaam knipperen. De module is nu in staat SMS commando s te ontvangen. Alle instellingen worden in de XM2 opgeslagen en blijven bewaard, ook bij het ontbreken van voedingsspanning en batterijen. 3.2 BEVEILIGINGSCODE Voor de programmering van de module dient de unieke beveiligingscode te worden gebruikt. De unieke code is gelijk aan de laatste vier cijfers van het IMEInummer. Dit nummer staat op de module op de plaats zoals aangegeven in de afbeelding. De beveiligingscode staat vermeld in de bevestigings SMS die naar de naar beheerder wordt gestuurd na het programmeren van het eerste (beheerders) telefoonnummer. IMEI In de rest van deze gebruiksaanwijzing is deze code aangeduid als <CODE>. Pagina 7

8 3.3 RESET VAN HET SYSTEEM Om de GSM melder volledig terug te zetten op de standaard instellingen: - Verwijder de batterijen en de stroomvoorziening - Zet dipswitch 1 naar on - Sluit de voeding weer aan (en batterijen) - Wacht ongeveer 30 seconde tot een geluid klinkt - Zet de dipswitch 1 terug naar off Na een succesvolle reset zal de status LED rood knipperen om aan te geven dat de module niet is geprogrammeerd. De beveiligingscode is ook terug naar de fabrieksinstelling. Pagina 8

9 4. PROGRAMMEREN VAN DE ALGEMENE INSTELLINGEN Mobeye XM2 De algemene instellingen beschrijven het generieke gedrag van de XM2. De mogelijke instellingen staan hieronder beschreven. 4.1 PROGRAMMERING VAN DE ALGEMENE INSTELLINGEN PER SMS De instellingen worden geprogrammeerd via SMS berichten. Zorg dat de XM2 voorzien is van voedingsspanning. Stuur een SMS bericht met de volgende structuur: <CODE> <commando> Vergeet niet de spatie tussen <PIN code> en <commando> De commando s zijn hoofdlettergevoelig Diverse commando s kunnen worden gecombineerd in één SMS bericht (met een maximum van 160 karakters) door een spatie tussen de commando s te zetten <CODE> <command1> <command2>... <command N>.. De XM2 speelt een korte melodie om aan te geven dat de configuratie geslaagd is. Er klinkt een lange pieptoon als de ontvangen opdracht onjuist is. In 4.12 staat de complete lijst met SMS commando s 4.2 WIJZIGEN VAN DE BEVEILIGINGSCODE De beveiligingscode kan worden gewijzigd in een willekeurige vier-cijferige code. Indien de code onbekend is, dient het hele systeem te worden gereset. De code is dan terug naar de fabrieksinstelling (de laatste vier cijfers van het IMEI-nummer). SMS commando voor beveiligingscode: <CODE> INSTCODE:<xxxx> 4.3 TELEFOONNUMMERS VOOR ALARMBERICHTEN De XM2 kan alarmberichten uitsturen naar 5 telefoonnummers. Het eerst geprogrammeerde telefoonnummer is de beheerder. Deze beheerder ontvangt naast de alarmberichten ook de systeemberichten zoals een lage batterijspanning of de reguliere testberichten. De overige telefoonnummers ontvangen alleen de alarmberichten. Telefoonnummers instellen of wijzigen: SMS commando 1e telefoonnummer: SMS commando 2e telefoonnummer:... idem voor TEL3...TEL5 <CODE> TEL1:<tel. nummer> <CODE> TEL2:<tel. nummer> Telefoonnummers verwijderen: SMS commando verwijderen 1e telefoonnummer :... idem voor DEL2...DEL5 <CODE> DEL1 Start voor een buitenlands nummer met 00 gevolgd door de landcode (b.v ). 4.4 IDENTIFICATIE TEKST Bij alle SMS alarmberichten kan een standaard identificatie tekst (name) worden toegevoegd. Alle berichten zullen bestaan uit de identificatie tekst gevolgd door het alarmbericht. Deze identificatie (NAME) heft een maximale lengte van 20 karakters en mag geen spaties bevatten. SMS commando identificatie tekst: <CODE> NAME:<vrije tekst> 4.5 INPUT TYPE De input type bepaalt het karakter van de input IN1 en IN2. Dit kan Normally Open (NO) of Normally Closed (NC) zijn. In het geval dat de input NO is, zal het alarm worden geactiveerd zodra de connectoren van de Pagina 9

10 input zijn bevestigd. Als de input NC is, zal het alarm worden geactiveerd zodra de connectoren van de input worden verbroken. Als fabrieksinstelling hebben de ingangen input type NO. 4.6 INACTIEVE TIJD De inactieve tijd is de tijd dat de input I1 en I2 inactief zijn na een trigger. De tijd kan in minuten ingesteld worden met waarden tussen 0 en 60 minuten. Als de tijd is ingesteld als 0, zal de input direct weer actief zijn zodra de input teruggekeerd is naar de niet-alarm status. Als de tijd bijvoorbeeld is ingesteld op 30 minuten, blijft de input voor de eerste 30 minuten inactief. Indien de input na 30 minuten nog steeds (of weer) geactiveerd wordt, volgt weer een alarm melding (wordt de actieregel opnieuw uitgevoerd). Als fabrieksinstelling staat de inactieve tijd ingesteld op 0. SMS commando input type ingang 1: SMS commando input type ingang 2: <CODE> TYPEIN1:xx <CODE> TYPEIN2:xx 4.7 ALARMVERTRAGING De alarmvertragingstijd is de tijd waarbinnen een ingang geactiveerd dient te zijn alvorens een alarm zal uitgaan. Indien de ingang terug gaat naar de niet-alarm status binnen deze tijd, volgt geen alarmmelding. De tijd kan in seconden ingesteld worden met waarden tussen 0 en 60 seconde. Standaard staat deze waarde op 1 seconde. SMS commando alarmvertraging ingang 1:<CODE> DELAY1:xxx SMS commando alarmvertraging ingang 2:<CODE> DELAY2:xxx 4.8 SCHAKELTIJD VAN DE UITGANG Indien een uitgang wordt gebruikt dan is de schakeltijd instelbaar tussen 1 en 999 seconden. De schakeltijd geeft aan hoe lang de uitgang geschakeld blijft. Indien deze is ingesteld op 0 seconden, dan zal de uitgang niet van zelf terugschakelen maar kan deze alleen middels een andere actieregel worden uitgezet. Standaard staat deze waarde op 1 seconde. SMS commando schakeltijd ingang 1: SMS commando schakeltijd ingang 2: <CODE> TO1:xxx <CODE> TO2:xxx 4.9 SMS TEST MELDING De XM2 kan een reguliere SMS testmelding sturen naar het beheerdernummer (eerste telefoonnummer). Hiermee wordt een extra zekerheid verkregen omtrent het functioneren van de melder en de beschikbaarheid van het GSM netwerk. De testmeldingen zullen alleen verstuurd worden indien de GSM melder is ingeschakeld. Het interval tussen de meldingen is instelbaar tussen 0 dagen (geen testmelding) en 30 dagen. Standaard staat deze waarde op 0 dagen (geen melding). SMS commando interval test melding: <CODE> TEST:xx 4.10 SPANNINGSUITVAL SMS MELDING In geval van een spanningsuitval zal de XM2 een SMS bericht uitsturen naar de beheerder. De XM2 werkt dan op de back-up batterijen. Deze spanningsuitval SMS wordt ook gerapporteerd mocht het systeem uit staan. Het is mogelijk om deze separate melding uit te schakelen (als alternatief kan de spanningsuitval SMS melding uitgezet worden en kunnen spanningsuitvalmelding berichten via de actieregels worden gestuurd naar alle alarmtelefoonnummers. Voor deze situatie dient het systeem aan te staan). Standaard staat de algemene instellingen spanningsuitval SMS aan. SMS commando spanningsuitval SMS: <CODE> POWERSMS:xx 4.11 VERTRAGINGSTIJD OP SPANNINGUITVAL Indien er een actieregel is ingesteld op de stroomuitval, kan er een vertragingstijd worden ingegeven. In het geval van regelmatige korte stroomuitval, kan dit genegeerd worden tijdens de vertragingstijd. De back-up batterijen zullen het functioneren wel overnemen. Indien de stroomuitval langer duurt dan de vertragingstijd, worden meldingen verstuurd. De tijd kan in minuten ingesteld worden met waarden tussen 0 en 60 minuten. Standaard staat deze waarde op 0 minuten. Pagina 10

11 Let wel, de vertragingstijd op spanningsuitval werkt niet op de spanningsuitval SMS zoals beschreven in Indien de vertragingstijd nodig is, is het verstandig de spanningsuitval SMS zoals beschreven uit te schakelen en een actieregel in te stellen. Er dient dan zowel een POWDELAY als een actieregel op POWERFAIL te worden ingegeven. Zie hoofdstuk 5 voor uitleg over de actieregels. De spanningsuitval wordt dan aan alle ingestelde telefoonnummers gemeld indien het systeem ingeschakeld is. SMS commando spanningsuitval melding: <CODE> DELAYPOW:xx Pagina 11

12 4.12 SMS COMMANDO S VOOR ALGEMENE INSTELLINGEN Instelling SMS Commando Mogelijke waarden Standaard waarde Wijzigen beveiligingscode INSTCODE:<xxxx> Laatste 4 cijfers van IMEI nummer Telefoonnummers voor alarmmelding Verwijder telefoonnummer TEL1:<tel nummer> TEL5:<tel nummer> DEL1 DEL5 Leeg Standaard meldtekst NAME: <text> Mobeye Input type Inactieve tijd Vertraging op de ingang Vertraging op stroomuitval alarm (actieregel) Schakeltijd uitgang TYPEIN1:<type> TYPEIN2:<type> INACTIVEIN1:<min> INACTIVEIN2:<min> DELAY1:<sec> DELAY2:<sec> NO, NC (min) (sec) 1 DELAYPOW:<min> (min) 00 TO1:<sec> TO2:<sec> (sec) 1 Interval voor test SMS TEST:<days> (days) 0 Stroomuitval SMS naar beheerder NO POWERSMS:<ON/OFF> ON/OFF ON Voorbeelden Verwijderen telefoonnummer DEL1 Stel telefoonnummer1 in en testinterval op 1 dag: 1234 TEL1: TEST:01 Overzicht van geprogrammeerde instellingen De XM2 kan een SMS bericht sturen met een overzicht van de ingestelde waarden. Om het overzicht van instellingen te krijgen, stuur het volgende SMS bericht naar de GSM melder: <CODE> SET? <CODE> CALL? Voor het ontvangen van een SMS bericht met de algemene instellingen. Voor het ontvangen van een SMS bericht met de ingestelde alarmtelefoonnummers. Pagina 12

13 5. PROGRAMMEREN VAN DE ACTIEREGELS Mobeye XM2 In de actieregels definieert de gebruiker de actie-reactiepatronen na een trigger (activering).deze reactie kan uit verschillende acties bestaan. Zo kan bijvoorbeeld een triggering van ingang 1 er voor zorgen dat een alarm SMS wordt verzonden. Daarnaast kan dezelfde trigger een uitgang van de module schakelen waardoor een apparaat wordt geschakeld. Trigger Actie 1 Actie 2 Actie 3 Een trigger + bijbehorende acties wordt een actieregel genoemd. In totaal kunnen 10 actieregels worden ingesteld met ieder maximaal 3 acties. 5.1 PROGRAMMERING VAN DE ACTIEREGELS VIA SMS Het formaat van een SMS-commando voor het instellen van een actieregel is als volgt: <CODE> <trigger>:<action1>,<action2>,<action3> Opmerking: let op de spatie tussen <CODE> en <trigger> De XM2 speelt een korte melodie om aan te geven dat de configuratie is geslaagd. Er klinkt een lange pieptoon als de opdracht onjuist is ontvangen. Lijst van geprogrammeerde actieregels De geprogrammeerde actieregels kunnen worden opgeroepen door het versturen van de volgende SMS naar de XM2. <CODE> ARLREPORT? Om de actie regel lijst te ontvangen 5.2 VERWIJDEREN VAN ACTIEREGELS Voor het verwijderen van actieregels stuurt u het volgende SMS bericht naar de XM2: <CODE> DELARL:<indexnummer> Om een actieregels te verwijderen. Het index nummer is het volgnummer van de actieregel en is in het rapport weergegeven in ARLREPORT. Opmerking: een eenmaal geprogrammeerde regel behoudt zijn indexnummer, zelfs indien een regel met een vorig nummer wordt geschrapt. Dit zal resulteren in een "gat" in de index lijst. Een nieuwe actie regel wordt automatisch op de eerste lege positie gezet. 5.3 MOGELIJKE ACTIEREGELS De XM2 kan ingangen aan acties koppelen (een apparaat schakelen, een uitgaande oproep plaatsen, een SMS sturen). Dit wordt ingesteld in een actieregel die uit verschillende actie kan bestaan. In totaal kunnen 10 actieregels worden ingesteld met ieder maximaal 3 acties. Deze acties worden opgeslagen in de zogenaamde ActieRegelLijst (ARL). Als trigger kunnen de volgende gebeurtenissen worden gebruikt: Trigger Ingang 1 wordt geactiveerd Ingang 1 wordt hersteld Ingang 2 wordt geactiveerd Ingang 2 wordt hersteld Uitval voedingsspanning Herstel voedingsspanning Commando IN1 IN1RESET IN2 IN2RESET POWERFAIL POWERRESET Pagina 13

14 Elke trigger kan gekoppeld worden aan maximaal 3 acties uit de volgende lijst. Actie Commando Opmerking Schakel uitgang 1 O1ON, O1OFF Schakel uitgang 2 O2ON, O2OFF Stuur SMS naar de ingestelde alarm telefoon nummers SEND:<tekst> <tekst> heeft een maximale lengte van 20 karakters. De SMS wordt verstuurd Bel naar de ingestelde alarm telefoon nummers CALL naar alle ingestelde telefoonnummers. De GSM melder zal alle ingestelde nummers bellen. De ontvanger hoort een tweetonig signaal. Voorbeelden Om een SMS te sturen met tekst "alarm en uitgang 1 schakelen na activering ingang 1: 1234 IN1:SEND:alarm,O1ON Pagina 14

15 6. PROGRAMMEREN VAN DE BEDIENING OP AFSTAND Mobeye XM2 Het is mogelijk de uitgangen van de XM2 module op afstand te bedienen. Deze afstandbediening kan door naar de module te bellen of te SMS-en. De mogelijkheid voor afstandbediening is enkel voorbehouden aan daartoe geautoriseerde telefoonnummers. De lijst met geautoriseerde telefoonnummers is niet dezelfde als de alarmnummers. Voor de afstandbediening dienen autorisatie en actie instellingen worden ingezet: 1. De lijst van geautoriseerde telefoonnummers dient te worden aangelegd. Enkel na de oproep of de SMS commando s van geautoriseerde nummers volgt een actie. 2. De reactie van een inkomende oproep kan worden ingesteld; iedere inkomende oproep van een geautoriseerd telefoonnummer leidt tot deze ingestelde actie. 3. Een actie kan ook worden ingezet door het sturen van een SMS bericht met een bepaalde structuur vanuit een geautoriseerd telefoonnummer. 6.1 AUTORISEREN VAN TELEFOONNUMMERS Eerst dient een lijst van geautoriseerde telefoonnummers te worden aangelegd. Let wel, in de telefoontoestellen van de geautoriseerde nummers dient de nummerherkenning aan te staan. Instelling Geautoriseerd e telefoonnrs voor bediening op afstand Verwijderen van geautoriseerd telefoonnumm er SMS Commando ADDTELA:<tel > DELA: <regelnummer > Toelichting Maximaal 10 geautoriseerde telefoonnummers voor het aansturen van een uitgang. LET op: het nummer moet er precies uitzien zoals de telefoon het zal ontvangen (bv i.p.v ) Kies het regelnummer van het telefoonnummer dat verwijderd dient te worden - evt. eerst de lijst opvragen via SMS commando ACLREPORT? Voorbeeld 1) Autoriseren van telefoonnummer (beveiligingscode is 1234) 1234 ADDTELA: ) Verwijderen van de geautoriseerde telefoonnummers op positie DELA:2 Let op de spatie na Opmerking: het nummer dient exact hetzelfde te zijn zoals het wordt gezonden. Nummers worden meestal in internationaal opmaak gezonden (b.v ). Toevoegen van nummer Voor het programmeren van geautoriseerde telefoonnummers stuurt u het volgende SMS bericht: <CODE> ADDTELA:<tel> Voor het programmeren van geautoriseerde nummers Opmerking: vergeet niet de spatie tussen <CODE> en <ADDTELA>. De XM2 speelt een korte melodie om aan te geven dat de configuratie geslaagd is. Er klinkt een lange pieptoon als de ontvangen opdracht onjuist is. Maximaal 10 telefoonnummers kunnen geprogrammeerd worden, met voor ieder nummer een SMS bericht. De unit zal het nieuwe nummer zelf op een vrije positie zetten. Lijst met nummers De lijst met geautoriseerde nummers wordt verkregen door het sturen van een SMS met het volgende SMS commando: <CODE> ACLREPORT? Voor het ontvangen van een SMS bericht met de geautoriseerde telefoonnummers Verwijderen van een nummer Voor het verwijderen van een geautoriseerd telefoonnummer, dient het commando gestuurd te worden: Pagina 15

16 <CODE> DELA: <regelnummer> Om het regelnummer van het geautoriseerde nummer te verwijderen. Het regelnummer staat vermeld in het ACLREPORT 6.2 ACTIEREGELS VOOR DE BEDIENING VIA EEN INKOMENDE OPROEP Het is mogelijk om te bellen naar de unit. Er worden hierbij geen telefoonkosten gemaakt. Als het telefoonnummer waarmee gebeld wordt in de autorisatielijst is opgenomen, zal de module het nummer herkennen. De reactie van de module op de inkomende oproep kan vooraf worden ingesteld middels een van de volgende actieregels. Door een actie voor uitgang 1 en 2 te combineren, kunnen beide uitgangen worden geschakeld. Actie Inschakelen uitgang 1 Uitschakelen uitgang 1 Inschakelen uitgang 2 Uitschakelen uitgang 2 ACTIEREGEL CALL:O1ON CALL:O1OFF CALL:O1ON CALL:O1OFF Voorbeeld Om ingang 1 naar aan te schakelen na een inkomende oproep van een geautoriseerd telefoonnummer: 1234 CALL:O1ON NB: In de algemene instellingen wordt het karakter en gedrag van de uitgangen ingesteld. De pulstijd voor het schakelen staat onder schakeltijd. Schakeltijd 0 betekent dat deze schakelt en niet terugkeert naar de vorige status. Voor het programmeren van actieregels, raadpleeg hoofdstuk 3. Indien de inkomende oproep geaccepteerd is laat de XM2 een korte bevestigingstoon horen. Indien het commando niet correct is, of het commando vanuit een niet-geautoriseerd telefoonnummer wordt verstuurd, is er niets te horen. 6.3 SMS COMMANDO S VOOR DE BEDIENING OP AFSTAND De uitgangen kunnen geschakeld worden op afstand via een SMS bericht. Het sturende telefoonnummer dient geautoriseerd te zijn in de XM2 module. Met de volgende commando s schakelt men de uitgangen. Actie Inschakelen uitgang 1 Uitschakelen uitgang 1 Inschakelen uitgang 2 Uitschakelen uitgang 2 SMS Commando O1ON O1OFF O2ON O2OFF Bij een geaccepteerd SMS commando laat de XM2 een korte bevestigingstoon horen. Indien het commando niet correct is, of het commando vanuit een niet-geautoriseerd telefoonnummer wordt verstuurd, is er niets te horen. Pagina 16

17 7. RAPPORTAGE: STATUS EN INSTELLINGEN Mobeye XM2 De geprogrammeerde instellingen en de status van de GSM melder kunnen worden opgevraagd per SMS. Vijf verschillende verzoeken kunnen per SMS gestuurd worden: 7.1 STATUS VERZOEK De status van de XM2 kan worden opgevraagd middels het volgende SMS bericht: <CODE> STATUS? Om in een SMS bericht de status te ontvangen door de aanvrager. Het status bericht omvat: - ARMED / DISARMED (aan / uit geschakeld) status van de GSM melder - Status van de voeding - Status van de uitgangen 7.2 INSTELLINGEN OVERZICHT De algemene instellingen van de XM2 kunnen worden opgevraagd middels het volgende SMS bericht: <CODE> SET? Om een SMS te ontvangen met de algemene instellingen, door de aanvrager. Dit bericht omvat alle algemene instellingen (behalve de alarmtelefoonnummers; deze kunnen apart worden opgevraagd). 7.3 BEL LIJST De lijst met telefoonnummers waar de meldingen heen gaan kan worden opgevraagd middels het volgende SMS bericht: <CODE> CALL? Om een SMS te ontvangen met de lijst van telefoonnummers door de aanvrager. 7.4 ACTIE REGELS De geprogrammeerde actieregels van de XM2 kunnen worden opgevraagd middels het volgende SMS bericht: <CODE> ARLREPORT? Om een SMS te ontvangen met Actie Regel Lijst (ARL) door de aanvrager. 7.5 GEAUTORISEERDE TELEFOONNUMMERS De lijst met geautoriseerde kunnen worden opgevraagd middels het volgende SMS bericht: <CODE> ACLREPORT? Om een SMS te ontvangen met de lijst van geautoriseerde telefoonnummers door de aanvrager. 8. BASIS OPERATIE EN INSTELLINGEN VIA HET (OPTIONELE) TOETSENBORD Een aantal bedieningen en instellingen kan via het (optionele) toetsenbord verlopen. 8.1 IN- EN UITSCHAKELEN VIA HET TOETSENBORD Indien de XM2 is uitgerust met een toetsenbord, dient de in- en uitschakeling handmatig te worden gedaan. De unit zal enkel alarmmeldingen uitsturen als hij is ingeschakeld. Om de GSM melder in te schakelen: Type de <CODE> in Toets OK Er klinken 4 korte piepjes ter bevestiging. Zo lang de unit is ingeschakeld, knippert de groene LED elke 4 seconde. Om de GSM melder uit te schakelen Type de <CODE> in Toets OK Er klinkt een korte bevestigingsmelodie en het rode lampje zal kort aangaan. Pagina 17

18 8.2 PROGRAMMERING VIA HET TOETSENBORD Om een instelling te wijzigen: Type de <CODE> in Toets Menu (de groene LED op het toetsenbord schakelt aan) Toets het menu nummer in Toets OK Toets de nieuwe instelling in Toets OK De volgende instellingen kunnen via het toetsenbord worden aangepast; in hoofdstuk 3 staan deze toegelicht. Instelling Menu nr. Mogelijke waarde Beveiligingscode 00 4 cijferig nummer (Alarm) telefoonnummer Telefoonnummer, 0 is leeg (beheerder) (Alarm) telefoonnummer Telefoonnummer, 0 is leeg Geautoriseerd telefoonnummer Telefoonnummer, 0 is leeg Geautoriseerd telefoonnummer Telefoonnummer, 0 is leeg Pagina 18

19 8.3 RESET VAN DE XM2 VIA HET TOETSENBORD Om de GSM melder volledig terug te zetten op de standaard instellingen: Type de <CODE> in Druk op "Menu" (de groene LED gaat aan) Type 99 Type "OK" Er klinkt een bevestigingstoontje. Na een geslaagde reset, zal de rode LED knipperen om aan te geven dat de module niet is geconfigureerd. Ook de veiligheidscode is weer terug naar de fabrieksinstelling. Pagina 19

20 9. TECHNISCHE MELDINGEN EN SPECIFICATIES In geval van een technische fout, zal de beheerder een SMS-bericht ontvangen. Mogelijke technische boodschappen zijn: Battery set low All supplies fail Power supply failure Batterij bijna leeg Uitval externe voeding en zwakke batterijen Uitval externe voeding Voor overige informatie kunt u contact opnemen met Technische specificaties GSM : quad band EGSM 900/ /1900Mhz Antenna connector : 50 Ohm MMCX coaxial female RF connector Voedingsspanning : 9-24 VDC / min. 500 ma. Stroomverbruik : ca 50 ma. gemiddeld / max. ca. 500 ma Levensduur batterijen : > 2 jaar (bij normaal gebruik) Afmetingen : 80 x 127 x 25 mm Ingangen : 2* NO/NC Uitgangen : 2* relays (max. 100 ma) Berichten : alarm, low battery, test message, power failure Omgevingstemperatuur : -10 C tot + 55 C Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Mobeye. Alle rechten, inclusief de vertaling, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, fotokopie, microfilm of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, alleen met schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook in uittreksel, is verboden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden. Copyright 2011 door Mobeye, versie XM2-NL Pagina 20

Mobeye PowerGuard CM2100

Mobeye PowerGuard CM2100 GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye PowerGuard CM2100 SW versie 1.n Attentie Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het in gebruik van het beschreven Mobeye GSM apparaat.

Nadere informatie

Handleiding GSM Alarmmodule

Handleiding GSM Alarmmodule Handleiding GSM Alarmmodule INHOUDSOPGAVE 1. Algemene omschrijving 2 2. Hoe te beginnen 3 2.1 Plaats een SIM-kaart 3 2.2 Sluit een sensor aan op de ingang 3 2.3 Sluit de stroomvoorziening aan 3 2.4 Ga

Nadere informatie

Mobeye ThermoGuard CM2200

Mobeye ThermoGuard CM2200 GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye ThermoGuard CM2200 SW versie 1.n Attentie Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het in gebruik van het beschreven Mobeye GSM apparaat.

Nadere informatie

Installatie handleiding Mobeye XM2 GSM Telemetriemodule

Installatie handleiding Mobeye XM2 GSM Telemetriemodule Installatie handleiding Mobeye XM2 GSM Telemetriemodule SW versie 6.n Attentie! Zeer belangrijk! Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het gebruik van de Mobeye

Nadere informatie

Mobeye Panic Button CM2500

Mobeye Panic Button CM2500 GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye Panic Button CM2500 SW versie 1.n Attentie Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het in gebruik van het beschreven Mobeye GSM apparaat.

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye Rookmelder Mobeye Hittemelder. SW versie 1.n

GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye Rookmelder Mobeye Hittemelder. SW versie 1.n GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye Rookmelder Mobeye Hittemelder CM2400 CM2400H SW versie 1.n Attentie Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het in gebruik van het

Nadere informatie

Mobeye Rookmelder CM2400 Mobeye Hittemelder CM2400H

Mobeye Rookmelder CM2400 Mobeye Hittemelder CM2400H GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye Rookmelder CM2400 Mobeye Hittemelder CM2400H SW versie 4.n INHOUDSOPGAVE 1. Algemene omschrijving 2 2. Hoe te beginnen 3 2.1 Plaats een SIM-kaart 3 2.2 Plaats de batterijen

Nadere informatie

Mobeye CM2410 GSM brandalarm-melder

Mobeye CM2410 GSM brandalarm-melder GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye CM2410 GSM brandalarm-melder Accessoire bij Ei Electronics brandmelders SW versie 4.n Incl. CM2400 Attentie Deze handleiding bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

gebruikers handleiding

gebruikers handleiding gebruikers handleiding Mobeye i100 SW versie 3.n INHOUDSOPGAVE 1. het gebruiksklaar maken van de Mobeye 7 1.1 Drie stappen vooraf 7 1.2 stap 1: SIM kaart 7 1.3 stap 2: Plaatsing van de batterijen 7 1.4

Nadere informatie

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN!

LET OP: PIN BLOKKERING EN VOIC UITSCHAKELEN! MultiOne GSM MultiOne GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De relais

Nadere informatie

gebruikers handleiding

gebruikers handleiding gebruikers handleiding Mobeye i110 SW versie 3.n INHOUDSOPGAVE 1. het gebruiksklaar maken van de Mobeye 6 1.1 Drie stappen vooraf 6 1.2 stap 1: SIM kaart 6 1.3 stap 2: Plaatsing van de batterijen 6 1.4

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van apparaten in het MySensotiss Internet Portaal

Handleiding voor de registratie van apparaten in het MySensotiss Internet Portaal Handleiding voor de registratie van apparaten in het MySensotiss Internet Portaal Versie 1.0 Inhoud 1. Algemene Omschrijving 3 2. Registreren in het MySensotiss Internet Portaal 3 2.1 Aanmelden als account

Nadere informatie

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM

Contact aansluitingen. MultiOpener GSM MultiOpener GSM MultiOpener GSM is een GSM module met 1 input en 1 output die kan gebruikt worden voor het op afstand schakelen van bijvoorbeeld een poortbesturing, verlichting, garagedeur, enz, enz. De

Nadere informatie

Mobeye PowerGuard CM2100

Mobeye PowerGuard CM2100 GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye PowerGuard CM2100 SW versie 4.n INHOUDSOPGAVE 1. Algemene omschrijving 1 2. Hoe te beginnen 2 2.1 Plaats een SIM-kaart 2 2.2 Plaats de batterijen 2 2.3 Sluit de externe stroomvoorziening

Nadere informatie

SIM plaatsen rode en groene LED

SIM plaatsen rode en groene LED MODELLEN GSM07 BESCHRIJVING De GSM07 is een compacte QuadBand GSM module. De unit is ontworpen om via de mobiele telefoon toegang te verkrijgen tot woningen, parkeergarages of andere gebouwen of toepassingen.

Nadere informatie

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 21/03/2014 GSMP101 GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING Algemeen: Deze 12 / 24 volt GSM telefoon module is gemonteerd in een metalen behuizing en is geschikt voor het GSM 900 en 1800 net. De te bellen telefoonnummers worden

Nadere informatie

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon

Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Waleli 1 HANDLEIDING IN HET KORT Verwijder de pincode van de simkaart met behulp van uw mobiele telefoon Hoe moet u: De GSM-deurbel handmatig inschakelen: Druk kort op de doorschakelknop van de GSM-deurbel.

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5. Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL INTERFACE TYPE 5 Toepasbaar vanaf software versie: V1.4 PortaDial Interface Type 5 gebruiksaanwijzing 2 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Technische

Nadere informatie

gebruikershandleiding

gebruikershandleiding gebruikershandleiding Mobeye i110 SW versie 5.n INHOUDSOPGAVE 1. Gebruiksklaar in vier stappen 6 1.1 Stap 1: SIM kaart 6 1.2 Stap 2: Plaatsen van de batterijen 6 1.3 Stap 3: Programmeren van de telefoonnummers

Nadere informatie

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING

TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING TechGrow AM-600 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor POWERBOX PB-600 HANDLEIDING Gefeliciteerd! U heeft een hoogwaardige draadloze alarmmelder aangeschaft waarmee u altijd op de hoogte wordt gehouden

Nadere informatie

Aantekeningen. Voorwoord

Aantekeningen. Voorwoord Voorwoord Dank u voor het aanschaffen van dit SMS Alarm pakket. Wij garanderen een hoge kwaliteit en veel gebruiksgemak, zaken die bij ons bedrijf voorop staan. SMSCOM International BV is dé specialist

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Mobeye i110. SW version 6N.V2

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Mobeye i110. SW version 6N.V2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Mobeye i110 SW version 6N.V2 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 1 2. Gebruiksklaar in vier stappen 2 2.1 Stap 1: SIM-kaart 2 2.2 Stap 2: Plaatsen van de batterijen 3 2.3 Stap 3: Programmeren

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller

Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding. TC - 6 Telecontroller Gebruiksaanwijzing & Installatiehandleiding TC - 6 Telecontroller Algemene informatie TC - 6 Met de TC-6 telecontroller is het mogelijk om op afstand via de telefoonlijn een 6- tal elektrische apparaten

Nadere informatie

Handleiding GPS kaart tracker

Handleiding GPS kaart tracker Handleiding GPS kaart tracker Inhoudsopgave: 1. Specificaties 2. SIM kaart installatie 3. Personaliseren GPS tracker 4. Opladen 5. Functies knoppen 6. Status LED lampjes 7. SOS nummers 8. Familie nummers

Nadere informatie

Handleiding GSM kiezer V2.03

Handleiding GSM kiezer V2.03 Voor GSM kiezers geleverd vanaf augustus 2014 Plaatsen SIM kaart / Installatie PIN code van SIM kaart uitschakelen. Let erop dat de SIM kaart voldoende bel- en SMS-tegoed heeft. Tijdens opstartfase van

Nadere informatie

Handleiding i200 Mobeye Argos. SW versie 6.n

Handleiding i200 Mobeye Argos. SW versie 6.n Handleiding i200 Mobeye Argos SW versie 6.n Attentie! Zeer belangrijk! Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor het in gebruik nemen en het gebruik van de Mobeye Argos. Lees deze aandachtig

Nadere informatie

GSMP relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING

GSMP relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 01-2016 GSMP101-2 2 relais GSM PARLOFOON PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Aansluitschema s relais 3. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER

GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER GEBRUIKSAANWIJZING AD-2 ALARM DIALER WERKING Iedere alarm ingang heeft een bijbehorend telefoonnummer een meldtekst en een afmeldcode. Wordt er een alarm gedetecteerd (kortstondig maakcontact of verbreekcontact)

Nadere informatie

Aantekeningen. Voorwoord

Aantekeningen. Voorwoord Voorwoord Aantekeningen Dank u voor het aanschaffen van dit SMS Alarm pakket. Wij garanderen een hoge kwaliteit en veel gebruiksgemak, zaken die bij ons bedrijf voorop staan. is dé specialist op het gebied

Nadere informatie

ProCon GSM module INSTALLATIE EN APPLICATIE HANDLEIDING. voor module versie 1.4

ProCon GSM module INSTALLATIE EN APPLICATIE HANDLEIDING. voor module versie 1.4 ProCon GSM module INSTALLATIE EN APPLICATIE HANDLEIDING voor module versie 1.4 Vrouwenweg 1C - 3864 DX NIJKERKERVEEN - tel: 033-4330184 - fax: 033-4330196 - www.poortautomatisering.nl - info@poortautomatisering.nl

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl

www.delmation.nl Delmation Products BV Tel: +31 (0)79 342 2041 info@delmation.nl Hardware installatie: Open de unit m.b.v. een kleine schroevendraaier: Plaats een SIM-kaart in de unit: Zorg ervoor dat de DIL-schakelaars in de stand: 1: OFF 2: OFF 3: OFF 4: ON Staan Sluit voorzichtig

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow AM-1 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor beveiliging, bewaking en informatie op afstand

HANDLEIDING. TechGrow AM-1 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor beveiliging, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL TechGrow AM-1 ALARM-MELDER draadloze alarm-melder voor beveiliging, bewaking en informatie op afstand software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow AM-1 gebruikers-handleiding

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk

Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk ARTIKEL: GSM-4IN Belangrijkste kenmerken: 1. Ondersteuning van GSM- en PSTN-netwerken 2. Quad-band: 850/900/1800/1900 MHz 3. Registratie van 2 voiceberichten (elk max. 1 minuut) 4. 20 nummers in het geheugen

Nadere informatie

Handleiding Acces 700XR V2.3 NL

Handleiding Acces 700XR V2.3 NL Handleiding Acces 700XR V2.3 NL SNEL AAN DE SLAG De Acces 700XR werkt met zowel abonnement als prepaid Sim kaarten. Indien u een prepaid kaart gebruikt, let er dan op dat u een provider neemt waarbij het

Nadere informatie

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 04.05 99005 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP5 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode 4 tot

Nadere informatie

GSM OPENER Code : GSM64-2

GSM OPENER Code : GSM64-2 GSM OPENER Code : GSM64-2 INSTRUCTIEHANDLEIDING 17.03.2008 1 Voeding 12 Vac-dc Relais 1- Contact NO START COM + rood - zwart geel geel rood zwart geel boven geel onder Com steeds - 12 Vdc Relais 2 - Contact

Nadere informatie

EasyCon GSM. ProCon GSM. ProLine GSM. Uitleg SMS programmering GSM module

EasyCon GSM. ProCon GSM. ProLine GSM. Uitleg SMS programmering GSM module EasyCon GSM Uitleg SMS programmering GSM module ProCon GSM ProLine GSM Door middel van de SMS programmering, kunt u de belangrijkste instellingen van uw GSM module wijzigen op afstand. Een programmering

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl

Medaillon. Gebruiksaanwijzing GSM/ GPS/ GPRS. www.anabell.nl Medaillon GSM/ GPS/ GPRS Gebruiksaanwijzing www.anabell.nl 1 Voorbereiden voor gebruik Installatie micro SIM Kaart - Installeer de micro SIM kaart in het toestel. De SIM kaart is nodig voor het opzetten

Nadere informatie

Installatie en gebruikershandleiding

Installatie en gebruikershandleiding Installatie en gebruikershandleiding WWW.RUKRA.COM RUKRA BV Huserstraat 13-3861 CJ Nijkerk - The Netherlands, T: +31 (0)33 711 39 41, info@rukra.com ALGEMENE informatie De heeft 2 ingangen en 2 uitgangen.

Nadere informatie

Handleiding Apache 700XR SNEL AAN DE SLAG

Handleiding Apache 700XR SNEL AAN DE SLAG Handleiding Apache 700XR V2.1 NL SNEL AAN DE SLAG De Apache 700XR werkt met zowel abonnement als prepaid Sim kaarten. Indien u een prepaid kaart gebruikt, let er dan op dat u een provider neemt waarbij

Nadere informatie

GSM PANIEK ALARM SYSTEEM

GSM PANIEK ALARM SYSTEEM GSM PANIEK ALARM SYSTEEM Gebruikershandleiding LEES DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING GRONDIG VOORALEER DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN! Vooraleer te starten met de installatie enkele belangrijke opmerkingen : Controleer

Nadere informatie

3-2013 GSM250 GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

3-2013 GSM250 GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 3-2013 GSM250 GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Voedingsspanning 12 VDC + aansluiten op + 12V - aansluiten op GND 2. SIM-kaart voorbereiden De SIM-kaart voorzien van abonnement of indien prepaid,

Nadere informatie

3G Alarm CAMERA. Stap voor stap installatie

3G Alarm CAMERA. Stap voor stap installatie 3G Alarm CAMERA Stap voor stap installatie INTRODUCTIE/ALGEMEEN De 3G alarm camera laat live horen en zien wat er gebeurt (ook in het donker) op uw mobiele telefoon via het UMTS netwerk. De 3G alarm camera

Nadere informatie

Handleiding membraantoetsenbord & controller

Handleiding membraantoetsenbord & controller Handleiding membraantoetsenbord & controller Artikelnummers Horizontaal Membraantoetsenbord EA-KC2-101 Verticaal membraantoetsenbord EA-KC2-102 Toegangscontroller EA-KC2-201 Toegangscontroller EA-KC2-201

Nadere informatie

HANDLEIDING. TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL. software versie: 1.

HANDLEIDING. TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand WWW.TECHGROW.NL. software versie: 1. WWW.TECHGROW.NL TechGrow AM-T SMS-MELDER Draadloze SMS-melder voor Controle, bewaking en informatie op afstand software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING SMS-melder voor detectie van

Nadere informatie

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL Inhoud INSTALLATIE...2 AANMELDEN...3 WACHTWOORDEN MANAGEN...4 ALARM IN- EN UITSCHAKELEN...6 FUNCTIES...8 SPECIFICATIES...9 WACHTWOORD RESETTEN...9 1 INSTALLATIE Meegeleverd:

Nadere informatie

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING

AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING AC-239-2 ZONE ALARMCONTROLLER MET DEURBEL HANDLEIDING Handleiding AC-239 1. Beschrijving Uw AC-239 is een economische en veelzijdige alarmcontroller uitgerust met twee beveiligingszones en ingebouwde deurbel.

Nadere informatie

Handleiding. EasyCon. Blz. 2 - 20. Handleiding. ProCon. Blz. 21 40

Handleiding. EasyCon. Blz. 2 - 20. Handleiding. ProCon. Blz. 21 40 Handleiding EasyCon Blz. 2-20 Handleiding ProCon Blz. 21 40 Handleiding EasyCon GSM module EasyCon GSM module Installatie handleiding 2 Inhoudsopgave Inleiding Pag. Beschrijving van de functies 4 Beschrijving

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers.

Omschrijving. De persoon met dwaalgedrag kan via de alarmknop contact zoeken met maxmaal drie voorgeprogrammeerde telefoonnummers. Omschrijving De PT2000 model 2015 is een compacte GPS tracker met alarmknop. De locatie kan opgevraagd worden m.b.v. een SMS. De positie van de tracker wordt aangegeven op een kaart van Google Maps. Met

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

HANDLEIDING GPS TRACKER

HANDLEIDING GPS TRACKER HANDLEIDING GPS TRACKER SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveilig ng van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging op SIM

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Interface Type 4 & 4AB

GEBRUIKSAANWIJZING. Interface Type 4 & 4AB GEBRUIKSAANWIJZING Interface Type 4 & 4AB INHOUD BLZ. Inhoud.... Algemeen... Toepassing.... Faciliteiten... De werking van de Interface Type 4... Technische specificaties... Beschrijving toetsen en indicaties...

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11

PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 TD-1 PROGRAMMEERBARE TEMPERATUUR DETECTOR TD-1_NL 07/11 1. Toepassingen De detector kan temperatuur meten en worden gebruikt om informatie te tonen over: Te lage temperatuur, bijv. in kassen, bloemenwinkels,

Nadere informatie

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

Vanaf SN : CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Vanaf SN : 000.0 9900 CODEKLAVIER PROGRAMMATIE HANDLEIDING . Eigenschappen Waterdichtheid IP68 Anti-vandaal behuizing Volledige programmering via het codeklavier 000 gebruikers, magneetsleutel, openingscode,

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding 353000 Module Toetsenbord Sfera Installatiehandleiding 06/12-01 PC 2 Module Toetsenbord Sfera Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Mededelingen en tips 4 Installatiehandleiding 2 Beschrijving 5 2.1 Hoofdfuncties

Nadere informatie

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS200.190913 VERGRENDELINGEN. t 088 500 2800 f 088 500 2899 13 MODELLEN CS200 SPECIFICATIES FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 1 Amp. Slot uitgang 1 Amp. Alarm uitgang 1 Amp. Bel uitgang 1 Amp. Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

SIM kaart installatie

SIM kaart installatie SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging op SIM kaarten (vaak pincode

Nadere informatie

De informatie in deze handleiding mag niet zonder toestemming van HRS worden gekopieerd of gepubliceerd. Fouten en drukwijzigingen zijn voorbehouden.

De informatie in deze handleiding mag niet zonder toestemming van HRS worden gekopieerd of gepubliceerd. Fouten en drukwijzigingen zijn voorbehouden. CE-keur EN50131-8 De informatie in deze handleiding mag niet zonder toestemming van HRS worden gekopieerd of gepubliceerd. Fouten en drukwijzigingen zijn voorbehouden. 2013 High Risk Solutions 1. Over

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

Handleiding GPS tracker kind

Handleiding GPS tracker kind Handleiding GPS tracker kind Tracker + telefoon Inhoudsopgave: 1. Accessoires 2. Specificaties 3. Knoppen illustratie 4. SIM kaart installatie 5. Eerste gebruik GPS tracker 6. Instellingen 7. Vraag de

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

HANDLEIDING GPS TRACKER

HANDLEIDING GPS TRACKER HANDLEIDING GPS TRACKER SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging op SIM

Nadere informatie

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet

Instellingen Octalarm IP voor AgroAlarm Satelliet Verkort overzicht verplichte instellingen AgroAlarm Start instellen vanuit de fabrieksinstelling. Indien onderwerp en instelling niet worden benoemd kan de standaard fabrieksinstelling blijven staan. Hoofdmenu

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Marmitek MicroModule AWM 2

Marmitek MicroModule AWM 2 Marmitek MicroModule AWM 2 Marmitek X10 zender voor twee adressen met ingebouwde apparaatmodule Toepassingen Door de extreem kleine afmetingen kan de module ingebouwd worden achter inbouwschakelaars en

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GSM afstandsbediening GS-500. Workshop 06-2014

GSM afstandsbediening GS-500. Workshop 06-2014 GSM afstandsbediening GS-500 Workshop 06-2014 GS-500: wat kan je ermee? Open uw poort via gratis oproep Open tot 2 verschillende poorten via SMS Geef tot 500 gebruikers toegang op bepaalde tijdstippen,

Nadere informatie

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET

2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET MODULES VM130 HANDLEIDING 2-KANAALS RF AFSTANDSBEDIENINGSSET WWW.VELLEMANPROJECTS.EU Inhoudstafel Beschrijving 3 Eigenschappen en technische gegevens 4 Instructies voor de zender 4 Instructies voor de

Nadere informatie

Handleiding voertuig tracker

Handleiding voertuig tracker Handleiding voertuig tracker SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging

Nadere informatie

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012

TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 HI0990N02A Pag. 1/14 TEXECOM Vocale Telefoonkiezer Installatie- & programmatiehandleiding 20-04-2012 LIMOTEC Bosstraat 21 B- 8570 VICHTE Tel +32 (0) 56 650 660 www.limotec.be HI0990N02A Pag. 2/14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Na enige tijd ziet u het volgende scherm. De gegevens zijn uit de GSM kiezer gehaald.

Na enige tijd ziet u het volgende scherm. De gegevens zijn uit de GSM kiezer gehaald. Handleiding GSM Kiezer PL SW versie 8.8.1 Start het programma GSM-SW op. Nu verschijnt het hoofdmenu. Sluit de usb kabel aan van de GSM kiezer. De driver wordt geinstalleerd. Het volgende scherm wordt

Nadere informatie

HANDLEIDING MINI GPS TRACKER

HANDLEIDING MINI GPS TRACKER HANDLEIDING MINI GPS TRACKER SIM kaart installatie Zorg er voor dat nummerdoorschakeling, voicemail en pincode beveiliging van de SIM kaart uitstaan. Bijna alle providers hebben een pincode beveiliging

Nadere informatie

GSM Commander. GSM Commander Handleiding V2 Maart 2015

GSM Commander. GSM Commander Handleiding V2 Maart 2015 GSM Commander GSM Commander Handleiding V2 Maart 2015 GSM COMMANDER GEBRUIKERS INSTRUCTIE PRODUCT BESCHRIJVING De GSM Commander is een electronische unit met een ingebouwd GSM modem. Het doel is om een

Nadere informatie

Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie.

Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie. Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie. De Music Control beschikt over de volgende mogelijkheden: - Instellen volume van de geluidsinstallatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL GSM INTERFACE V1

GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL GSM INTERFACE V1 GEBRUIKSAANWIJZING PORTADIAL GSM INTERFACE V1 Toe te passen vanaf software versie: GM47_V0.1 INHOUD BLZ. Inhoud... Algemeen... Toepassing... Faciliteiten.... Beschrijving toetsen en indicaties.... Installatie

Nadere informatie

VeDoCall SMS-Voice Autodialer

VeDoCall SMS-Voice Autodialer VeDoCall SMS-Voice Autodialer INHOUD pagina 1. Kenmerken, 2 Omschrijving, 3 doel en mogelijkheden 1 4. Connecting diagram 2 5. Begin 2 6. Programming mode 2 7. Hoe telefoonnummers te programmeren: programming

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan onze

Nadere informatie

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING (zie voor uitschakelen alarm zonder handzender hoofdstuk 6.1) Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het high tech SELCA SPLIT modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2

Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 Gebruiksaanwijzing Kidstel GPS tracker horloge telefoon W2 1 2 12 3 11 4 10 5 9 6 8 7 1. Functies 1. microfoon. 2. Ophangen & laadindicator 3. aan/uit knop (paar seconden indrukken om aan/uit te zetten)

Nadere informatie

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1

Duifmelden. nl Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Duifmelden.nl Pigeonscloud.com Gebruikershandleiding Automatische Aanmeld Module met de kloksystemen - Tauris - Unikon - Mega - Bricon - Benzing M1 Gebruikers handleiding Automatic Arrival Module for Pigeon

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

BENELUX GSM500 GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

BENELUX GSM500 GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING BENELUX GSM500 GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING Inhoudsopgave Attentie! Zeer belangrijk 1 Richtlijnen 2 Veiligheidsrichtlijnen 2 Gebruiksvoorwaarden 5 Gebruik conform voorschrift 6 Introductie 7 AansluitingenenLED's

Nadere informatie

GPS-COMMUNICATIE HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-COMMUNICATIE HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-COMMUNICATIE HUSQVARNA AUTOMOWER NL INLEIDING De Automower GPS-communicatie-eenheid heeft twee belangrijke functies: Sms-functie en GPS-antidiefstalbeveiliging. De sms-functie stelt u in staat om via

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie