Handleiding ParnasSys. Intern Begeleider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding ParnasSys. Intern Begeleider"

Transcriptie

1 Handleiding ParnasSys Intern Begeleider

2 Pagina 2 van 27 Inhoud: Vooraf...3 Inloggen...3 Mijn ParnasSys...4 Home...4 Persoonlijke gegevens...4 Wachtwoord wijzigen...4 Tijdregistratie...4 Leerling...5 Leerlingkaart...5 Personalia...5 Onderwijs...6 Absentie...6 Absentie per leerling invoeren...6 Toetsen...7 Niet-methodetoetsen invoeren...7 Methodetoetsen invoeren...8 Rapport...9 Begeleiding...10 Hulpplannen opstellen of kopiëren...10 Dicteeanalyse...12 Zorgdossier...12 Onderwijskundig rapport (OKR)...12 Observatielijsten...12 Map...13 Groep...15 Samenstelling groep...15 Absentie...15 Rooster...17 Lesrooster...17 Leerkrachtrooster...18 Toetsen...18 Niet-methodetoetsen per groep invoeren...18 Methodetoetsen per groep invoeren...19 Rapporten...19 Begeleiding...19 Hulpplannen...20 Sociogrammen...20 Observatielijsten...20 Groepsplannen...20 Map...21 Notities handig monitoren met de functie map...21 Gegevens...21 School...22 Jaarplan...22 Kalender...22 Activiteiten...22 Beheer...23 Standaard inhoud van hulpplannen...23 Methodetoetsen importeren, exporteren en invoeren Niet-methodetoetsen activeren...24 Notitiecategorieën beheren...25 Overzichten...26 Handige overzichten voor de Intern Begeleider...26 Info...27

3 Pagina 3 van 27 Vooraf Op zijn bij Zelfcursus belangrijke documenten beschikbaar: zelfcursussen en thematische instructiekaarten. Daarnaast is bij Helpdesk een database met veelgestelde vragen beschikbaar. Heeft u vragen die hier niet in staan of wilt u een wens doorgeven, maak dan altijd gebruik van het formulier bij online helpdesk. Alleen deze vragen en wensen worden in behandeling genomen. In deze handleiding wordt de functionaliteit van ParnasSys globaal beschreven. Voor een gedetail-leerde toelichting per scherm kunt u terecht bij de helptekst. Daarin wordt stap voor stap nauwkeu-rig beschreven hoe e.e.a. werkt. U gaat naar de helptekst via de knop help rechts bovenin het scherm: Inloggen U logt in op ParnasSys opent in een popup-venster. Dit kan geblokkeerd worden door een popup-blokkering. Dit kan uitgezet worden in de browser bij Extra-popupblokkering. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen bij de tab Helpdesk op

4 Pagina 4 van 27 Mijn ParnasSys Home U komt na het inloggen in het home-scherm van ParnasSys. Daarop staan de verjaardagen en acti-viteiten van de school. Bij Mededelingen staan opmerkingen van ParnasSys beheer. U kunt hier altijd weer terug komen door op Mijn ParnasSys te klikken, rechts bovenin het scherm. Persoonlijke gegevens Uw persoonlijke gegevens treft u aan bij Personalia. U kunt e.e.a. wijzigen door op het wijzigings-knopje te klikken: Wachtwoord wijzigen. Het eerste wachtwoord wat u krijgt is nogal lang. U kunt uw wachtwoord wijzigen bij Mijn ParnasSys en dan de tab Aanstelling. Onderaan dat scherm staat een knop Wachtwoord wijzigen. Onthoud uw wachtwoord goed, want het wordt niet verzonden per . Als u het toch vergeet, kan de applicatiebeheerder van uw school een nieuw wachtwoord voor u verzenden. Tijdregistratie Bij Tijdregistratie kunt u uw gewerkte uren bijhouden. Dit is gekoppeld aan uw werkrooster en aan het groepsrooster. Het werkrooster kan door iemand met de rol schooladministrateur worden inge-vuld. 8 Voor informatie over het afdrukken van de tijdregistratie: Kijk bij het onderdeel Overzichten.

5 Pagina 5 van 27 Leerling Klik op de tab Leerling om de leerlingenlijst met alle leerlingen van de school te zien. Boven de leerlingenlijst staan zoekvensters op basis waarvan de leerlingenlijst is samengesteld. Leerlingen met de status volgt onderwijs zijn alle leerlingen die op school zitten. Selecteer een leerling door er op te klikken. Het dossier van de leerling wordt nu geopend. De volgende onderdelen zijn beschikbaar: Leerlingkaart De leerlingkaart is een beknopt overzicht van de administratieve gegevens van de leerling. Personalia Bij de tab Personalia kunnen nog meer gegevens van de leerling en van het gezin ingezien worden. Deze gegevens kunnen alleen door medewerkers met de rol van schooladministrateur gewijzigd worden. De medische gegevens kunnen wel gewijzigd worden. Om de gegevens te wijzigen, klikt u op het wijzigingsknopje bij het betreffende vak: U kunt dan medicijnen toevoegen met de knop onderaan het scherm:

6 Pagina 6 van 27 Met Opslaan onderaan het scherm worden de gegevens vastgelegd. Onderwijs Bij de tab Onderwijs is o.a. de schoolloopbaan van de leerling in te zien, inclusief de sublesgroepen waarin het kind geplaatst is. 8 Voor informatie over het afdrukken van de administratieve gegevens van de leerlingen: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Absentie De absenties van de leerling kunnen bij Absentie ingevoerd en gewijzigd worden. Dit betreft echter alleen specifiek individueel verzuim. Het is handiger om de absenties op groepsniveau in te voeren want daar is een beknopte werkwijze voor beschikbaar bij de tab Groep. Absentie per leerling invoeren Een individuele absentie invoeren gaat als volgt: Klik op de knop Absentiemelding toevoegen onderaan het scherm: Vul de beschikbare velden in:

7 Pagina 7 van 27 Met het kalendertje kan een datum geselecteerd worden: Handmatig een datum invoeren is ook mogelijk. Als de leerling een deel van een dagdeel absent is geweest, kan de optie anders geselecteerd worden: Er verschijnt dan een tijdveld om de tijd aan te geven: Met Opslaan onderaan het scherm worden de gegevens vastgelegd. 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. 8 Voor informatie over het afdrukken van de absentiegegevens: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Toetsen Niet-methodetoetsen invoeren Individuele toetsen kunnen bij de tab Toetsen ingevoerd worden. Toetsen die bij de hele groep afgenomen zijn, kunnen bij de tab Groep ingevoerd worden. Als u klikt op het menu-item Niet-methodetoetsen ziet u een overzicht van alle Niet-methodetoet-sen die voor de betreffende leerling ingevoerd zijn. Met de zoekvensters kunnen deze gegevens geordend worden.

8 Pagina 8 van 27 Als u klikt op een kolomkop, wordt daarop gesorteerd: Klik op een toets om deze te openen: De gedetailleerde gegevens kunnen dan ingezien en eventueel gewijzigd worden. Ook kunt u toetsen met elkaar vergelijken: Een nieuwe toets invoeren kan met de knop onderaan het scherm: Als u een niet-methodetoets wilt invoeren die u toch niet in de lijst aantreft, kunt u deze toets activeren bij School en dan Beheer.. Hoe dit moet, staat beschreven in het document Toetsen in ParnasSys. 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op (bij Zelfcursus en dan Thematische instructiekaarten ) een uitgebreide handleiding over de toetsen in ParnasSys beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het gebruik van de toetsen in ParnasSys. 8 Voor informatie over het afdrukken van toetsgegevens: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Methodetoetsen invoeren Het invoeren en bekijken van methodetoetsen gaat op dezelfde manier als de niet-methodetoetsen. De methodetoetsen kunnen door de applicatiebeheerder gedefinieerd worden. Bij de methodetoetsen is het mogelijk om per score een aantekening toe te voegen:

9 Pagina 9 van 27 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op (bij Zelfcursus en dan Thematische instructiekaarten ) een uitgebreide handleiding over de toetsen in ParnasSys beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het gebruik van de toetsen in ParnasSys. Rapport Het is mogelijk om op schoolniveau digitale rapporten per leerjaar aan te maken. Als dit is gebeurd, is het digitaal rapport in te zien bij de tab Rapport. Er is hiervoor een aparte handleiding beschikbaar op Open het rapport door er op te klikken. De rubrieken, subrubrieken en cijfers per rapportperiode worden nu zichtbaar. Deze gegevens worden allemaal automatisch berekend. Door op het wijzi-gingsknopje te klikken, gaat u naar een specifieke rapportperiode. U kunt de eindcijfers aanpassen door op de kolom overschrijven te gebruiken:

10 Pagina 10 van 27 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst.daarnaast is op (bij Zelfcursus en dan Thematische instructiekaarten ) een uitgebreide handleiding over het digitaal rapport beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het aanmaken en inregelen van een digitaal rapport. 8 Voor informatie over het afdrukken van het digitaal rapport: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Begeleiding Bij de tab Begeleiding treft u alles aan op het gebied van de zorg: hulpplannen, dictee-analyses, zorgdossier, onderwijskundig rapport en observatielijsten. Hulpplannen opstellen of kopiëren Bij de tab Hulpplannen wordt de lijst met hulpplannen weergegeven. U kunt een hulpplan openen door er op te klikken. De hulpplannen die u zelf heeft aangemaakt, kunt u ook wijzigen. Een nieuw hulpplan opstellen kan op twee manieren: door een nieuw hulpplan aan te maken óf door een bestaand plan van een andere leerling te kopiëren. Dit kan met de twee knoppen onderaan het scherm: U kunt alle velden invullen. Met de verschillende tab s kunt u de diverse onderdelen van het hulpplan inzien of wijzigen:

11 Pagina 11 van 27 Als u lang bezig bent met een hulpplan, kunt u uw werk regelmatig opslaan met de knop tussentijds opslaan onderaan het scherm. Wanneer u een hulpplan van een andere leerling wilt kopiëren, klikt u op de knop hulpplan kopiëren onderaan het scherm: U krijgt dan een leerlingenlijst te zien met leerlingen die een hulpplan hebben. U selecteert de leerling waarvan u het plan wilt kopiëren en u krijgt de hulpplannen van de betreffende leerling te zien: Hier selecteert u het plan wat u wilt kopiëren. Het komt nu bij de leerling te staan waar u oorspronkelijk was. U kunt nu in het hulpplan werken. Als u klikt op opslaan worden de gegevens vastgelegd. 8 Voor een meer gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. 8 Voor informatie over het afdrukken van hulpplannen: Kijk bij het onderdeel Overzichten.

12 Pagina 12 van 27 Dicteeanalyse De bestaande dicteeanalyses worden weergegeven in een lijst bij de tab Dicteeanalyse. Het aanmaken van een nieuwe dicteeanalyse kan door middel van de knop onderaan het scherm: 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. 8 Voor informatie over het afdrukken van dicteeanalyses: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Zorgdossier Het zorgdossier is een instrument waarmee op gedetailleerde wijze het probleem van een leerling in kaart gebracht en beschreven kan worden. Een nieuw zorgdossier kan aangemaakt worden met de knop onderaan het scherm: 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. 8 Voor informatie over het afdrukken van het zorgdossier: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Onderwijskundig rapport (OKR) Het onderwijskundig rapport is met name bedoeld om de volledige overdracht van leerlinggegevens te garanderen op het moment dat een leerling van de ene naar de andere school gaat. Het onder-wijskundig rapport wordt vooral gebruikt bij de overgang van een leerling naar het SBAO. In de lijst op het scherm staan de onderwijskundige rapporten die voor de leerling zijn aangemaakt. Wijzigen, afdrukken of verwijderen gaat met de knoppen achter het betreffende OKR. Er kan een onderwijskundig rapport aangemaakt worden met bijlagen voor specifieke schoolsoorten waar de leerling naar toe kan. Observatielijsten Er zijn diverse observatielijsten in ParnasSys beschikbaar:

13 Pagina 13 van 27 De ingevulde observatielijsten staan bij de tab Observatielijst weergegeven. Met de zoekvensters kan hierop een selectie gemaakt worden. Een nieuwe lijst invoeren kan met de knop onderaan het scherm: 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Map Bij het onderdeel Map kan een compleet digitaal dossier over de leerling worden aangemaakt: alle mogelijke bestanden kunnen hier aan de leerling gekoppeld worden. Daarnaast kunnen allerlei door de school gemaakte standaardformulieren voor de leerling ingevuld worden. Er kan ook een Digitaal Overdrachts Dossier voor de leerling aangemaakt worden. Met deze laatste functie kunnen de leerlinggegevens in één keer digitaal overgezet worden naar elk willekeurig leerlingadministratie-pakket. U ziet de lijst met documenten die al aan de leerling gekoppeld zijn: Met de knop onderaan het scherm kan een nieuw document toegevoegd worden:

14 Pagina 14 van 27 Er kan dan gekozen worden voor het toevoegen van een bestand, een , een notitie of een DOD: De opzet van de diverse soorten notities kunnen door de schooladministrateur aangemaakt worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om standaardformulieren voor leerlingbesprekingen of ouderbezoek-verslagen aan te maken. Deze kunnen dan vervolgens door de medewerkers van de school per leerling ingevuld worden. 8 Voor een gedetailleerde uitleg van dit onderdeel: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op (bij Zelfcursus en dan Thematische instructiekaarten ) een uitgebreide hand-leiding over het Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het aanmaken en versturen van een DOD.. 8 Voor informatie over het afdrukken van notities: Kijk bij het onderdeel Overzichten.

15 Pagina 15 van 27 Groep Klik op de tab Groep om de lijst met groepen te zien. U kunt een groep selecteren. Vervolgens kunnen er gegevens op groepsniveau ingevoerd worden. Met de zoekvensters kunt u desgewenst een selectie op de lijst uitvoeren, bijvoorbeeld het juiste schooljaar selecteren. Als er nog geen groepen in de lijst staan, moet iemand met de rechten van applicatiebeheerder eerst groepen aanmaken. Samenstelling groep U kunt een groep openen door er op te klikken. De samenstelling van de groep wordt dan zichtbaar: U kunt in deze lijst een leerling selecteren. Dan komt u in het leerling-gedeelte zoals dit bij de tab Leerling beschikbaar is. (zie vorige hoofdstuk) Absentie U ziet het absentie-overzicht van de groep bij de tab Absentie.

16 Pagina 16 van 27 De groene kleur geeft aan dat er les is op de betreffende dag én dat de leerling aanwezig is. De grijze kleur geeft aan dat er geen les is op de betreffende dag. Let op! Het overzicht is grijs voor die dagen waarvoor het groepsrooster van de betreffende groep niet is ingevuld. Als het rooster wel is ingevuld en er zijn toch grijze dagen, is er waarschijnlijk een activiteit van de categorie vrij in het jaarplan ingevuld. (School-jaarplan) Het kan ook zijn dat er geen vak aan de lestijden is gekoppeld op het rooster. Er kunnen op twee manieren absenties worden ingevuld: door middel van de wijzigingsknopjes in de meest rechtse kolom én door middel van de knop per dagdeel invoeren onderaan het scherm. De eerste manier is de individuele manier waarbij de afwezige tijd per kwartier nauwkeurig inge-voerd kan worden. Voor een beschrijving van deze werkwijze, zie deze handleiding bij de tab Leerling en dan Absentie. De tweede manier is globaler en sneller. Er kan dan per dagdeel nauwkeurig worden ingevoerd door middel van een code. Klik daarvoor op de knop Per dagdeel invoeren onderaan het scherm. Er verschijnt dan een absentie-overzicht met selectievakjes:

17 Pagina 17 van 27 Er kan nu heel vlot bij de diverse leerlingen de juiste absentiecode worden ingevoerd. Rechts naast de tabel is de legenda zichtbaar. Met de knop Opslaan en naar overzicht komt u weer in het overzichtsscherm. Rooster Bij de tab Rooster kan het lesrooster en het leerkrachtrooster ingevuld worden. Lesrooster De gegevens van het lesrooster worden gebruikt voor de absentie en voor de urentelling per groep. Daarnaast worden de tijden van het lesrooster overgenomen bij de tijdregistratie van de leerkrachten die aan de groep gekoppeld zijn. Het rooster kan ingevuld of aangepast worden door te klikken op het wijzigingsknopje. De tijden en vakken en eventueel vakleerkrachten kunnen dan geselecteerd worden: Het is belangrijk om zowel tijden als vakken aan te geven. Het invullen van een vakleerkracht is facultatief. Als u vakken mist, kan de schooladministrateur deze toevoegen aan de lijst.

18 Pagina 18 van 27 Leerkrachtrooster Bij het leerkrachtrooster kan bekeken worden welke leerkracht er per dagdeel aan de groep gekoppeld is. Dit kan door de schooladministrateur ingevuld worden. Toetsen Niet-methodetoetsen per groep invoeren De lijst met afgenomen Niet-methodetoetsen van de groep in het betreffende schooljaar is zichtbaar bij de subtab Niet-methodetoetsen. Als u toetsen van een ander schooljaar wilt inzien, moet u dit schooljaar selecteren bij de tab Groep en dan de juiste groep selecteren. Met de zoekvensters kan er een selectie op de lijst met toetsen uitgevoerd worden. Open een toets door er op te klikken: Een nieuwe toets invoeren kan met de knop onderaan het scherm: Toetsen activeren Als u een niet-methodetoets wilt invoeren die u toch niet in de lijst aantreft, kunt u uw applicatiebeheerder vragen om deze voor de school te activeren. 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op (bij Zelfcursus en dan Thematische instructiekaarten ) een uitgebreide handleiding over de toetsen in ParnasSys beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het gebruik van de toetsen in ParnasSys. 8 Voor informatie over het afdrukken van toetsgegevens: Kijk bij het onderdeel Overzichten.

19 Pagina 19 van 27 Methodetoetsen per groep invoeren De lijst met afgenomen methodetoetsen van de groep in het betreffende schooljaar is zichtbaar bij de subtab Methodetoetsen. Als u toetsen van een ander schooljaar wilt inzien, moet u dit schooljaar selecteren bij de tab Groep en dan de juiste groep selecteren. Met de zoekvensters kan er een selectie op de lijst met toetsen uitgevoerd worden. Het invoeren en bekijken van methodetoetsen gaat op dezelfde manier als de niet-methodetoetsen. De methodetoetsen kunnen door de applicatiebeheerder gedefinieerd worden. Bij de methodetoetsen is het mogelijk om per score een aantekening toe te voegen: 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. Daarnaast is op (bij Zelfcursus en dan Thematische instructiekaarten ) een uitgebreide handleiding over de toetsen in ParnasSys beschikbaar. Daarin staat beschreven wat er samenhangt met het gebruik van de toetsen in ParnasSys. 8 Voor informatie over het afdrukken van toetsgegevens: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Rapporten Bij de tab Rapporten is de lijst met leerlingen te zien. Als u op een leerling klikt, krijgt u het digitaal rapport van de betreffende leerling te zien. Het bekijken en wijzigen van het betreffende rapport gaat op precies dezelfde manier zoals bij de tab Leerling en dan Rapport in het vorige hoofdstuk staat beschreven. Begeleiding

20 Pagina 20 van 27 Hulpplannen Bij de tab Hulpplannen zijn alle hulpplannen van de betreffende groep te zien. Met de zoekvensters kan hierop een selectie gemaakt worden. Als u op een hulpplan klikt, krijgt u het hulpplan van de betreffende leerling te zien. Het bekijken en wijzigen van het hulpplan gaat op precies dezelfde manier zoals bij de tab Leerling - Begeleiding - Hulpplan in het vorige hoofdstuk staat beschreven. 8 Voor informatie over het afdrukken van hulpplannen: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Sociogrammen Het is mogelijk om een sociogram van de groep af te nemen. De afgenomen sociogrammen staan in de lijst bij de tab Sociogram. Een ingevuld sociogram kan bekeken en eventueel gewijzigd worden door er op te klikken. Er kan dan ook bekeken worden wat de specifieke keuzes van de kinderen waren. Er kan een nieuw sociogram aangemaakt worden met de knop Nieuw sociogram onderaan het scherm. 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. 8 Voor informatie over het afdrukken van sociogrammen: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Observatielijsten De observatielijsten die voor de groep zijn ingevuld, zijn in te zien bij de tab Observatielijsten. Het wijzigen en invullen van de observatielijsten wordt beschreven bij de tab Leerling en dan Observatielijst. 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. 8 Voor informatie over het afdrukken van observatielijsten: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Groepsplannen Bij de tab Groepsplannen zijn alle groepsplannen van de betreffende groep in te zien. Klik op een plan om het te openen. U kunt het groepsplan dan wijzigen. Een nieuw groepsplan aanmaken kan met de knop Nieuw groepsplan opstellen onderaan het scherm:

21 Pagina 21 van 27 8 Voor een gedetailleerde uitleg: kijk bij de helptekst. 8 Voor informatie over het afdrukken van groepsplannen: Kijk bij het onderdeel Overzichten. Map Alle notities en bestanden die aan de leerlingen van de betreffende groep gekoppeld zijn, kunnen bij de tab Map ingezien en gewijzigd worden. Kijk voor een beschrijving van deze functie bij het het onderdeel Leerling en dan Map in deze handleiding. Notities handig monitoren met de functie map Bij de tab Groep en dan Map kunt u eenvoudig alle notities, documenten, en andere bestanden raadplegen die er aan de betreffende groep gekoppeld zijn. Met de zoekvensters bovenaan de lijst kunnen selecties op de lijst gemaakt worden. Gegevens De groepsgegevens kunt u wijzigen bij de tab gegevens. Hier kan een groep ook hernoemd of verwijderd worden. U kunt een groep die al gebruikt is ook op niet-actief zetten. Dit laatste is nodig omdat de groepsindeling van voorgaande jaren intact moet blijven.

22 Pagina 22 van 27 School Jaarplan Kalender Bij de tab Jaarplan en dan kalender is een kalender beschikbaar waarop de activiteiten weergegeven worden: Door op een activiteit te dubbelklikken, kunnen de details van de betreffende activiteit bekeken worden. Rechts bovenin het scherm is een selectievenster waarmee ingesteld kan worden van welke groepen de activiteiten getoond moeten worden: De schooladministrateur kan activiteiten invoeren en wijzigen. Activiteiten Bij Activiteiten kunnen de specifieke details van de diverse activiteiten bekeken worden:

23 Pagina 23 van 27 Met de zoekvensters kan er een selectie op de lijst met activiteiten gemaakt worden. Open een activiteit door er op te klikken. De schooladministrateur kan activiteiten invoeren en wijzigen. Beheer Er is een aantal tabellen in ParnasSys dat op schoolniveau ingevuld kan worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld absentieredenen, gezindtes, notitiecategorieën, vakken, etc. Het grootste deel van die tabellen kan bewerkt worden door een medewerker met de rechten van schooladministrateur. Met de rechten van Intern Begeleider kunt u ook enkele tabellen beheren. Het gaat dan om de tabellen die u ziet als u bij School op het tabblad Beheer klikt. U kunt tabellen bijhouden bij de tab School en dan Beheer. Hieronder wordt het beheren van de diverse tabellen beschreven. Standaard inhoud van hulpplannen Ga naar School en dan Beheer en dan Hulpplan leerling of Hulpplan groep. Klik vervolgens op het wijzigingsknopje.

24 Pagina 24 van 27 Nu kunt u de standaardtekst van de diverse velden invoeren en opslaan. Deze teksten worden getoond als er een nieuw hulpplan wordt aangemaakt. Sla de wijzingen op met de knop opslaan onderaan het scherm. Methodetoetsen importeren, exporteren en invoeren. In ParnasSys kunnen methodetoetsen gedefinieerd worden. Deze toetsen kunnen vervolgens door de leerkrachten ingevoerd worden. Klik op methodetoets toevoegen onderaan het scherm: Vul vervolgens de beschikbare velden in op de manier die in de helptekst wordt beschreven. U kunt ook methodetoetsen van een andere school importeren of uw eigen toetsen exporteren. Kijk bij de helptekst en de veelgestelde vragen voor meer informatie. Er is ook een handleiding digitaal rapport beschikbaar op waarin beschreven staat op welke manier methodetoetsen gebruikt kunnen worden. Niet-methodetoetsen activeren Als u met ParnasSys begint, zijn er nog geen niet-methodetoetsen geactiveerd. Dat kunt u doen bij School en dan beheer en dan niet-methodetoetsen. In de database staan alle gangbare niet-methodetoetsen. Alleen de toetsen die u activeerd, zijn voor de leerkrachten zichtbaar. Alleen de actieve toetsen kunnen ingevuld worden.

25 Pagina 25 van 27 U activeert een toets door te klikken op de knop met het vinkje in de kolom Activeren. Alle niet-actieve toetsen blijven doorgestreept staan: Notitiecategorieën beheren Ga naar School en dan Beheer en dan Notitiecategorieën. Dit betreft de notities en formulieren die u op schoolniveau kunt defniniëren. Klik onderaan het scherm op de knop Categorie toevoegen. Vul de velden in en klik op Opslaan onderaan het scherm. Bij publiceren kunnen opties gekozen worden die alleen relevant zijn als u op school ook gebruik maakt van een ouderportaal. De standaardinhoud wordt weergegeven als leerkrachten een notitie van de betreffende categorie bij een leerling invullen.

26 Pagina 26 van 27 Overzichten Via de tab Overzichten is een lijst met overzichten beschikbaar. Alles wat er in het systeem is ingevoerd, kan hier geprint worden. De overzichten zijn ingedeeld naar de tabs in ParnasSys: Er kan gekozen worden voor de volgende typen bestanden: PDF Excel HTML De meest gangbare is PDF omdat deze overzichten netjes opgemaakt zijn. De Excel-weergave kan gebruikt worden als er nog iets aan de inhoud of de opmaak veranderd moet worden. 8 Op (bij Zelfcursus en dan Thematische instructiekaarten ) is een uitgebreide handleiding over printen in ParnasSys beschikbaar. Handige overzichten voor de Intern Begeleider ParnasSys kent een uitgebreid arsenaal aan toetsoverzichten. Op allerlei manieren kunt u overzichten en grafieken maken van de toetsresultaten. Het is belangrijk dat u goed de mogelijkheden van de diverse overzichten kent. Er is een speciale handleiding toetsen in ParnasSys. Daarin wordt een heel aantal overzichten besproken. Hieronder een lijst met overzichten die in ParnasSys beschikbaar zijn rond notities, hulpplannen en toetsen. De toetsoverzichten zijn groen gemarkeerd. Het overzicht Hulpplannencontrole is een belangrijk document om antwoord te krijgen op de vraag of er een hulpplan is voor alle kinderen die er een horen te hebben. Naam overzicht Dicteeanalyses leerling Grafieken ontwikkeling Grafieken prognose VO Hulpplan Hulpplannen leerling Leerlinggrafiek DL-DLE Leerlingtoetskaart groep 1-2 Leerlingtoetskaart groep 3-8 Methodetoetsen Niet-methodetoetsen Notities leerling Omschrijving Selectie per leerling. Weergave per dicteeanalyse. Ontwikkelingsgrafieken van vier hoofdvakgebieden. Prognosegrafieken VO van vier hoofdvakgebieden. Selectie per plan. Weergave per plan, per leerling, per groep en zorggebied. Selectie per leerling. Weergave per plan, per leerling, per groep en zorggebied. DLE-grafiek van één of meerdere leerlingen en toetsseries tegelijk. Alle afgenomen niet-methodetoetsen in groep 1-2 van één of meerdere leerlingen. Alle afgenomen niet-methodetoetsen in groep 3-8 van één of meerdere leerlingen. Alle methodetoetsresultaten van één of meerdere leerlingen. Alle niet-methodetoetsresultaten van één of meerdere leerlingen. Selectie per leerling. Weergave per notitie, per leerling, per groep en categorie.

27 Pagina 27 van 27 Observatielijst leerling Observatielijstresultaten van één of meerdere leerlingen. Ontwikkelingsperspectief Grafieken volgens leerrendementprognose voor speciaal onderwijs. Dwarsdoorsnede per groep Niveauverdeling per groep en toetsserie over meerdere schooljaren. Groepsontwikkelingsgrafieken Ontwikkelingsgrafieken van huidige groepen van vier hoofvakgebieden. Groepstoetskaart groep 1-2 Groepsgemiddelden van afgenomen niet-methodetoetsen in groep 1-2. Groepstoetskaart groep 3-8 Groepsgemiddelden van afgenomen niet-methodetoetsen in groep 3-8. Hulpplannencontrole Controle op toetsscores en bijbehorende hulpplannen. Hulpplannenselectie Selectie per groep, schooljaar, status en zorggebied. Methodetoets Overzicht per groep met weergave van score of cijfer of goedpercentage. Niet-methodetoets Overzicht per groep met weergave score, schaalscore, niveau, DLE, LR relatief, LR absoluut. Ook voor toetsen met meerdere modulen. Niet-methodetoets 2-koloms Overzicht per groep met 15 verschillende combinaties van telkens twee weergaven naast elkaar. Niet-methodetoetsonderdeel Overzicht per groepstoets met naast elkaar: score, schaalscore, DL, DLE, LR%, LR, niveau en scoregrafiek. Sorteren op score mogelijk. Niet-methodetoetsserie Overzicht per groep voor één of meer toetsseries in meerdere jaren. Vooral bruikbaar voor één serie in meerdere schooljaren. Niet-methodetoetsseries Overzicht per groep voor meerdere toetsseries in één of meer jaren. Vooral bruikbaar voor meerdere series in één of twee schooljaren. Notitiesselectie Selectie per groep. Weergave per notitie, per leerling, per groep en categorie. Observatielijst groep Observatielijstresultaten per groep. Sociogram Resultaten van sociogrammen. Dwarsdoorsnede per leerjaar Niveauverdeling per leerjaar of leerjaar en groep. Dwarsdoorsnede per schooljaar Niveauverdeling per schooljaar en toetsserie over meerdere groepen. Normering niet-methodetoetsen Normeringstabellen voor controledoeleinden. DLE Schoolontwikkelingsgrafieken Ontwikkelingsgrafieken in bepaalde periode van vier hoofdvakgebieden. Schooltoetskaart groep 1-2 Schoolgemiddeldes van alle toetsen in één of meer schooljaren. Schooltoetskaart groep 3-8 Schoolgemiddeldes van alle toetsen in één of meer schooljaren. Trendanalyse Schoolgemiddeldes van alle toetsen in alle schooljaren. Trendanalyse met grafieken Idem met grafieken. De beste manier om thuis te raken in de overzichtenmodule is de verschillende overzichten te proberen en rustig te bekijken. Info Bij de tab info ziet u informatie over de releases van ParnasSys en de ingelogde gebruikers in het systeem van de school. Nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen op bij de tab online helpdesk. Reacties op deze handleiding? Laat het ons weten via de online helpdesk op

Handleiding. Leerkracht

Handleiding. Leerkracht Handleiding Leerkracht 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Inloggen... 4 4. Mijn ParnasSys... 4 Home... 4 Persoonlijke gegevens... 5 Wachtwoord wijzigen... 5 Login-koppelingen... 5

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Handleiding Horde webmail

Handleiding Horde webmail Handleiding Horde webmail In deze handleiding wordt uitgelegd wat je allemaal met Horde Webmail kunt doen. Want behalve gewoon je e-mails ontvangen, kun je met Webmail nog veel meer. De handleiding is

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Door to Door Engine Handleiding

Door to Door Engine Handleiding Door to Door Engine Handleiding www.doortodoorengine.be huis-aan-huiscommunicatie Door to Door Engine inhoudsopgave Door to Door Engine introductie 3 1. Getting started 4 2. De opties Weergave en Toon

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren.

In tien hoofdonderwerpen krijg u heldere informatie en duidelijke praktische handreikingen om de kwaliteitszorg binnen uw school te digitaliseren. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: Opstarten van School Monitor... 4 Hoofdstuk 2: Schoolgegevens... 6 Hoofdstuk 3: Beleidsdocumenten... 7 Hoofdstuk 4: PDCA-cyclus Planning... 11 Hoofdstuk 5: Schooljaarplan...

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 10 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Database

Nadere informatie

KIJK!observatielijsten in ParnasSys

KIJK!observatielijsten in ParnasSys KIJK!observatielijsten in ParnasSys Versie 19-03-2013 Suggesties voor het invoeren van KIJK!observatielijsten in ParnasSys, zodat ze op de groepskaart zichtbaar zijn. Een (xml)bestand met de inhouden van

Nadere informatie

Magister 6.0. Platformonafhankelijk. Randvoorwaarden. Beheer. Tour

Magister 6.0. Platformonafhankelijk. Randvoorwaarden. Beheer. Tour Magister 6.0 Dit is een beschrijving van Magister 6.0, bedoeld voor alle gebruikers van Magister 5.6. Platformonafhankelijk Het belangrijkste voordeel van Magister 6 is dat het volledig platformonafhankelijk

Nadere informatie

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van:

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: ICWL Tureluur 13 telefoon: (0514) 569908 e-mail : info@icwl.nl 1 Handleiding Tangram 2000 2 Vooraf 2.1 Omschrijving

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict December 2007 Nummer 5 Ict op school KOOPwijzer Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs Ict op school is onderdeel van Kennisnet Ict op school

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0

Installatie- & Gebruikshandleiding. BankingTools C@shflow v4.0 Installatie- & Gebruikshandleiding BankingTools C@shflow v4.0 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale

Nadere informatie