Gebruikerstraining PE-online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikerstraining PE-online"

Transcriptie

1 Gebruikerstraining PE-online Het kwaliteitsregister organiseert workshops voor cursusaanbieders over het gebruik van PE-online. Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Aanmelden en opvragen van cursusdata kan via Handleiding PE-online voor cursusaanbieders Uitgave % Rietgors CB Nieuwegein KRT: T (030) E I KRM: T (030) E I 100% maken optimale mondzorg zichtbaar

2 Handleiding voor het aanvragen van scholingspunten en het verwerken van presentie in de mondzorg 2013, KRT. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Voor deze handleiding is gebruik gemaakt van FSC-gecertificeerd papier. bewaar deze handleiding bij uw PC Handleiding voor cursusaanbieders

3 Waarom PE-online in de mondzorg? Permanente Educatie is essentieel om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen. Kwaliteitsregisters in de mondzorg hebben tot doel om deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten te stimuleren, overzichtelijk en toegankelijk te maken. Door de waarde die aan registratie wordt toegekend nemen steeds meer mondzorgprofessionals deel aan scholing. Aansluiting bij een kwaliteitsregister in de mondzorg is vrijwillig. Professionals die zich laten registreren, verplichten zich onder andere om aan bij- en nascholing te doen. Meer informatie over de reglementen per beroepsgroep leest u op de websites: (tandartsen) (mondhygiënisten) 4 Handleiding voor cursusaanbieders

4 Eén registratiesysteem voor de mondzorg Wat is PE-online? PE-online is een veelgebruikte applicatie voor opleidingsinstituten, professionals en kwaliteitsregisters om eenvoudig en efficiënt het proces voor het aanvragen en toekennen van scholingspunten te ondersteunen. Aanbieders van georganiseerde activiteiten (cursusaanbieders) vragen via PE-online toekenning van scholingspunten aan en verwerken de bijbehorende presentie voor de cursusdeelnemers. (cursus)aanbieder PE-online biedt overzicht van georganiseerde scholing en maakt registratie en toekenning van scholingspunten op grote schaal mogelijk. Inmiddels verwerken de registers via PE-online meer activiteiten dan handmatig ooit verwerkt hadden kunnen worden. Met ruim geregistreerde tandartsen, meer dan geregistreerde mondhygiënisten verwerkt PE-online meer dan honderdduizend cursusdeelnames per jaar. In de toekomst kunnen ook andere beroepsgroepen aanhaken bij het systeem, waaronder bijvoorbeeld assistenten. De kwaliteitsregisters vertegenwoordigen ongeveer de helft van het totaal aantal tandartsen en mondhygiënisten. Dit aantal groeit nog steeds. Beheer KRT KRM PE-online Tandarts Mondhygiënist 6 Handleiding voor cursusaanbieders

5 Gedeeld gebruiksgemak De bij- en nascholingsregisters brengen cursusaanbieders en cursisten bij elkaar. Opleiding levert de professional punten op voor zijn/haar registratie. Dat maakt het volgen van cursussen extra aantrekkelijk voor tandartsen en mondhygiënisten. Ook uw training(en) profiteren daarvan! Via uw eigen account in PE-online kunt u eenvoudig scholingspunten aanvragen voor meerdere registers tegelijk. Ook de presentie kunt u met één druk op de knop voor meerdere registers tegelijk verwerken. Uw eigen account(s) U kunt uw organisatie als gebruiker aanmelden door een account aan te maken. Per organisatie kunt u zoveel accounts aanmaken als u denkt nodig te hebben. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Met een account kunt u uw scholingsactiviteiten aanmelden voor toekenning van punten. U beheert zelfstandig uw (cursus)informatie en de deelnemersadministratie. U bepaalt welke professional scholingspunten ontvangt, want alleen u weet wie uw opleidingsactiviteit(en) heeft afgerond. Gegarandeerde bescherming deelnemersgegevens PE-online voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Mondzorgprofessionals hebben hun kwaliteitsregister toestemming gegeven voor de registratie van hun gegevens en voor publicatie van hun inschrijving in het register. De persoonsgegevens van uw cursusdeelnemers zijn door het gebruik van PE-online goed beschermd. Bij het verwerken van presentiegegevens via PE-online kunt u volstaan met het uploaden van de registratienummers. 8 Handleiding voor cursusaanbieders

6 Finder Fichier Edition Présentation Aller Fenêtre Aide 123 Finder Fichier Edition Présentation Aller Fenêtre Aide 123 De voordelen op een rij Zelfstandig beheer van uw (cursus)aanbod Uw aanbod wordt aantrekkelijker voor cursisten dankzij de te behalen scholingspunten Promotie via de openbare scholingsagenda op internet en Twitter Gegarandeerde bescherming van persoonsgegevens van uw cursisten Eigen regie over presentie- en registratieverwerking van scholingspunten Efficiënt beheer voor meerdere beroepsgroepen Gebruiksvriendelijk: online en telefonische helpdesk per kwaliteitsregister 10 Handleiding voor cursusaanbieders

7 Hulp bij PE-online Online hulp Veel schermen in PE-online geven uitleg over de functies en velden van het systeem. Door uw cursor op het vraagteken van een veld te zetten verschijnt een toelichting met uitleg. Browser instellingen PE-online is geoptimaliseerd voor Microsoft Explorer en Firefox. Bij andere browsers is het mogelijk dat menu-items niet altijd goed weergegeven worden. Het systeem maakt gebruik van pop-ups. Sta deze toe bij uw internetinstellingen. Helpdesk Als u er bij het indienen van een aanvraag niet uitkomt met het online helpsysteem, kunt u de kwaliteitsregisters telefonisch raadplegen: KRT: of KRM: of 12 Handleiding voor cursusaanbieders

8 Finder Fichier Edition Présentation Aller Fenêtre Aide 123 Account aanmaken Als u voor het eerst een cursus wilt laten registreren in PE-online, heeft u een account en autorisatie nodig. De gegevens van uw account zijn instellingsgebonden. Stap 1 Ga naar https://www.pe-online.org/edu Klik op [Heeft u nog geen logingegevens? Vraag dan hier uw eigen account aan] Na het invoeren van uw gegevens ontvangt u via de de gegevens van uw account Stap 2 Log in als cursusaanbieder, ga naar [Autorisatie] en klik op [Autorisatie aanvragen] Kies onderaan in de lijst voor [Kwaliteitsregisters in de mondzorg] 14 Handleiding voor cursusaanbieders

9 Nieuwe cursus aanmelden Als u een account heeft, kunt u uw (cursus)aanbod invoeren en daarmee de toekenning van scholingspunten aanvragen. Ga naar [Cursusbeheer] links bovenin in de menubalk en klik op [Erkennen scholing]. U komt in het scherm Wizard aanvraag erkenning. 1. Lees de toelichting op de symbolen en het gebruik van het menu 2. Kies bij [Selecteer] de optie [Nieuwe cursus] 3. Kies de kwaliteitsregisters waarbinnen u een aanvraag wilt doen 4. U kunt gegevens van een vorige aanvraag kopiëren 5. Bepaal het cursustype door de vragen te beantwoorden 6. Vul de uitvoeringsdata en de cursusgegevens in 16 Handleiding voor cursusaanbieders

10 Benodigde cursusinformatie ng Samenwerking w kke wi Communicatie ke en delen k len Kennis ontwikkelen ve Maatschappelijke verantwoordelijkheid Professionaliteit Pr fe P o ro Maats fe t ra r v f ss ntw Vakbekwaamheid CanMeds rollen Organisatie Het is van groot belang dat u bij uw aanvraag alle gegevens compleet invult. Dit bespoedigt de voortgang. Houd voor het invullen de volgende gegevens bij de hand: 1. (Dag)programma 2. Netto scholingsuren 3. Naam docenten en kwalificatie 4. Minimum en maximum aantal deelnemers 5. Kosten per deelnemer 6. CanMeds competenties 7. Deelgebieden/kennisdomein 8. Vereiste voorkennis zoals opleiding of werkervaring (indien van toepassing) 9. Leermiddelen en zelfstudie (indien van toepassing) 10. Keurmerk (indien van toepassing) CanMeds: de 7 rollen/competenties Het doel van CanMeds is dat professionals gespreid hun kennis en vaardigheden op peil houden. Gedifferentieerde bij- en nascholing past binnen de visie van een leven lang leren. U leest meer over het CanMeds model in de toelichting op de websites van de kwaliteitsregisters. 18 Handleiding voor cursusaanbieders

11 Toekenning scholingspunten Scholingspunten moeten minimaal acht weken voor aanvang van de cursus aangevraagd worden. Zonder registratie van uw cursus is het niet toegestaan om melding te maken van scholingspunten. Bij aanvraag wordt allereerst gecontroleerd of uw aanvraag volledig is. Zonodig ontvangt u een verzoek om informatie aan te vullen. Afhankelijk van de hoeveelheid aanvragen op dat moment duurt de controle van de aanvraag twee tot drie weken (uitgezonderd vakantieperiodes). Het register controleert de scholing aan de hand van het reglement, stelt de relevantie voor de beroepsgroep vast en beoordeelt de netto scholingsduur. De inhoudelijke kwaliteit van de scholing wordt niet beoordeeld, daarvoor verwijzen we u graag door naar een keurmerkinstantie. Tarieven Voor de toekenning van scholingspunten worden per register apart kosten in rekening gebracht. De tarieven vindt u op de websites van de afzonderlijke kwaliteitsregisters. Registratiekosten kunnen per register verschillen. 20 Handleiding voor cursusaanbieders

12 Cursus invoer Voor het invoeren van een cursus wordt u door een menu geleid. Cursusgegevens Cursusnaam: vul hier de naam van de cursus in. Omschrijving/leerdoel: beschrijving van de cursus. Het cursusprogramma kunt u verderop bijvoegen. Contactgegevens: geef hier het adres op van de cursuscontactpersoon. Dit kan afwijken van het algemene adres van het instituut. Interne code: dit is de code zoals die bij uw eigen administratie bekend is. Soort cursus In PE-online kunt u meerdere cursustypen (ook wel uitvoeringen genoemd) opgeven: Eenmalig/meermalig Eendaags/meerdaags Bij meerdaagse uitvoeringen kunt u desgewenst per dag een andere locatie opgeven. 22 Handleiding voor cursusaanbieders

13 Uitvoeringen beheren U kunt zoveel uitvoeringsdata toevoegen als u wilt. Klik op [Uitvoeringen beheren] en vervolgens op [Cursusuitvoering toevoegen]. Geef de gewenste data en plaats op. Geef nu van iedere bijeenkomst een beschrijving en voer het aantal uren in. Nadat de cursus door het register is goedgekeurd kunt u uitvoeringsdata niet meer wijzigen. Als de datum toch per ongeluk onjuist is, neem dan contact op met het register. De beheerder kan voor uw cursusinformatie tijdelijk WIJZIGINGEN TOESTAAN, zodat u de datum kunt corrigeren. E-learning Voor E-learning hoeft u geen plaats op te geven, wel het aantal scholingsuren. Die zijn gelijk aan tijd die nodig is voor het doorlopen van de online vragen. De voorbereidingstijd offline wordt net als bij fysieke bijeenkomsten niet meegerekend. Aanvraag versturen Voor het indienen van een aanvraag kiest u na het invullen van alle gegevens bovenin het scherm [Verstuur]. De kwaliteitsregisters ontvangen uw aanvraag voor registratie. Houd rekening met een termijn van vier weken voor de controle en toekenning van scholingspunten. 24 Handleiding voor cursusaanbieders

14 Presentieverwerking In PE-online kunt u eenvoudig presentiegegevens invoeren, bekijken en verwijderen. Presentie kan in één keer als lijst, en per individuele deelnemer verwerkt worden. Nog te verwerken presentie Klik bovenin het menu op [Presentie] voor een overzicht van te verwerken presenties. Met een klik op het ID-nummer van de cursus kunt u de presentielijst invoeren. Verschijnt er bij u geen overzicht, dan heeft u alle presenties al verwerkt. Presentie opzoeken Binnen [Presentie] kunt u zoeken op bij- en nascholing, registratienummer of naam door op de knop [Zoeken] te klikken. Zo kunt u eventuele vragen van cursisten beantwoorden. Zo nodig kunt u de deelname gegevens van uw cursist corrigeren. Uw klant is direct geholpen. Registratienummers Voor de invoer van presentie van deelnemers maakt u gebruik van het unieke registratienummer van de deelnemer. Voor de registratie van tandartsen gebruikt u het BIG-nummer. Voor de registratie van mondhygiënisten hanteert u de KRM-nummers. 26 Handleiding voor cursusaanbieders

15 Zorg ervoor dat u deze registratienummers al opvraagt bij de inschrijving voor uw cursus. Presentie verwerken Klik op de naam/systeemcode van de cursus. Kies de uitvoeringsdatum waarvoor u de presentie wilt invoeren. Doorloop het menu met [Volgende] tot de pagina waar u een nummer en een lijst kunt invoeren. Geannuleerde bij- of nascholing Als uw activiteit afgelast is, kunt u dit bij de presentie aangeven. Vink de juiste optie aan, geef eventueel aanvullende informatie en klik bovenin het scherm op [Volgende]. Presentiegegevens verwijderen Individuele deelnemer(s) of een gehele presentielijst verwijderen gaat als volgt: 1. Klik op [Presentie] en daarna op [Verwerkte presenties] 2. Ga dan naar de betreffende presentielijst door op de naam of het ID-nummer van de bij- of nascholing te klikken 3. Klik op het [Prullenbakje] voor het verwijderen van één deelnemer of van een volledige presentielijst. Het systeem vraagt u om een reden voor de verwijdering op te geven. 28 Handleiding voor cursusaanbieders

16 Presentieverwerking per persoon Maak gebruik van het veld [Toevoegen] 1. Plaats een hekje (#) in het lege veld 2. Voer vervolgens zonder spatie het unieke registratienummer in (gebruik eventueel de voorloop-nul) 3. Wacht tot de naam in het venster verschijnt waar u het registratienummer heeft ingevoerd 4. Klik op [Toevoegen] Let op: Krijgt u de melding Ingegeven waarde komt niet voor, dan heeft u wellicht te snel op [Toevoegen] geklikt of bent u mogelijk vergeten om vóór het registratienummer een hekje (#) te plaatsen. Voer dan opnieuw het registratienummer in, plaats het hekje (#) ervoor en wacht tot de naam met het registratienummer verschijnt. Let op: Verschijnt er een witte balk onder het invulvenster? Dan is de deelnemer niet in PE-online gevonden. Klik na het invoeren van de deelnemers op [Volgende]. Hier ziet u nogmaals het scherm met de ingevoerde deelnemers. Indien akkoord, klikt u op [Gereed]. Mogelijk is het registratienummer onjuist of staat de cursist niet ingeschreven bij het register. 30 Handleiding voor cursusaanbieders

17 Presentieverwerking per lijst Kies [Klik hier om de lijst met registratienummers te importeren]. Kopieer de KRT en KRM registratienummers rechtstreeks vanuit uw eigen administratie of vanuit een Excel-bestand naar het invoerveld in PE-online. De nummers kunnen bij verwerking in één bestand door elkaar staan. De kwaliteitsregisters bieden op hun website een voorbeeld van een Excel-presentielijst aan. De gekopieerde registratienummers verschijnen in het scherm. Klik op [Volgende]. Hier ziet u nogmaals het scherm met de ingevoerde deelnemers. Indien akkoord, dan doorloopt u de velden met [Gereed] en [Volgende]. Let op! Begint een nummer met een 0, dan verwijdert Excel deze 0 automatisch. Wees hier alert op en typ een apostrof ( ) voor het cijfer, zodat de 0 in Excel blijft staan. E-learning Het invoeren van deelnemers aan e-learning werkt zoals hierboven omschreven. Voordat u presentie invoert, geeft u eerst de datum van afronden van de e-learning op. 32 Handleiding voor cursusaanbieders

18 Cursus herhalen Registratie van een cursus geldt voor één jaar. Daarna moet u opnieuw registratie aanvragen. De cursusinformatie hoeft u niet opnieuw in te voeren. 1. Ga naar [Cursusbeheer] links bovenin menubalk en klik op [Erkennen scholing]. Maak een nieuwe cursus aan en doorloop de velden tot de vraag Wilt u voor de nieuwe aanvraag de gegevens kopiëren van een reeds eerder gemaakte aanvraag? 2. Kies [Ja], selecteer de gewenste cursus en kopieer de gewenste gegevens. 3. Vervolg de aanvraag en pas uw gewijzigde cursusinformatie zoals het programma, de periode en de uitvoeringsdata aan. 34 Handleiding voor cursusaanbieders

Handleiding Opleiders 2017

Handleiding Opleiders 2017 Handleiding Opleiders 2017 Account aanmaken Registreren cursussen Presentie verwerken KRT 2017 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Welkom De doelstelling van registratie

Nadere informatie

Handleiding PE-Online

Handleiding PE-Online voor opleidingsinstituten januari 2016 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN... 3 II AANMELDEN EN INLOGGEN... 5 III AANVRAGEN OPLEIDINGSPUNTEN... 6 IV PRESENTIE... 9 Algemeen I ALGEMEEN Inleiding Alle notarissen en

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor tandartsen

Handleiding PE-online voor tandartsen Handleiding PE-online voor tandartsen 2014 Account aanmaken Overzicht bij- en nascholing Activiteiten toevoegen 2014 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Welkom Sinds

Nadere informatie

Invoeren van presentie in PE-online

Invoeren van presentie in PE-online Invoeren van presentie in PE-online Het invoeren van presentie door de aanbieder is verplicht tot twee maanden na de einddatum van de accreditatieperiode. U kunt de presentie alleen invoeren van deelnemers

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Handleiding. Intercollegiaal Overleg PE-online voor facilitators. Account aanmaken. Registreren ICO Presentie verwerken

Handleiding. Intercollegiaal Overleg PE-online voor facilitators. Account aanmaken. Registreren ICO Presentie verwerken Handleiding Intercollegiaal Overleg PE-online voor facilitators Account aanmaken Registreren ICO Presentie verwerken 1 2016 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Welkom Intercollegiaal

Nadere informatie

Juni 2008. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing

Juni 2008. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing Juni 2008 Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing Inhoudsopgave Algemeen... 3 Kwaliteitsinstrument... 4 Kwaliteitskring,

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Handleiding. Intercollegiaal Overleg PE-online voor facilitators. Account aanmaken. Registreren ICO Presentie verwerken

Handleiding. Intercollegiaal Overleg PE-online voor facilitators. Account aanmaken. Registreren ICO Presentie verwerken Handleiding Intercollegiaal Overleg PE-online voor facilitators Account aanmaken Registreren ICO Presentie verwerken 1 2016 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Welkom Intercollegiaal

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Handleiding PE-online. Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering

Handleiding PE-online. Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering Handleiding PE-online Voor aanbieders van deskundigheidsbevordering November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Voor wie is deze handleiding?... 1 1.2 Over PE-online... 1 2. Functionaliteit in PE-online...

Nadere informatie

Stappenplan voor de aanvraag van accreditatie nascholing instructeurs Eerste Hulp. bestemd voor aanbieders van nascholingen

Stappenplan voor de aanvraag van accreditatie nascholing instructeurs Eerste Hulp. bestemd voor aanbieders van nascholingen Stappenplan voor de aanvraag van accreditatie nascholing instructeurs Eerste Hulp bestemd voor aanbieders van nascholingen 1 september 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Schema stappenplan... 4 Over het

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor tandartsen

Handleiding PE-online voor tandartsen Handleiding PE-online voor tandartsen 2016 Account aanmaken Overzicht bij- en nascholing Activiteiten toevoegen 2016 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Welkom Sinds

Nadere informatie

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD INHOUD AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken... 2 AANBIEDER 2 Korte instructie accreditatie aanvragen... 3 AANBIEDER 3 presentie invoeren... 4 AANBIEDER 4 presentie uitbreiden (extra deelnemers toevoegen)...

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Accreditatie intercollegiaal overleg. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014

Accreditatie intercollegiaal overleg. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014 Accreditatie intercollegiaal overleg Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014 Utrecht,mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen 3 Kwaliteitsinstrument 3 Kwaliteitskring, Intercollegiaal

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs

Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs Handleiding PE-online voor aanbieders van onderwijs 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Voor wie is deze handleiding? 2 1.2 Over PE-online 2 2 Als u voor het eerst gaat werken met PE-online 3 2.1 Toegang

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2016 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013

Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap. januari 2013 Handleiding PE-online voor leden van het Actuarieel Genootschap januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 2 Als u voor het eerst gaat werken met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PE online zoals gebruikt bij IIA.

Gebruikershandleiding PE online zoals gebruikt bij IIA. Gebruikershandleiding PE online zoals gebruikt bij IIA. Medio 2014 gaat het IIA over op een portaalfaciliteit voor het ontwikkelen, beoordelen en presenteren van de educatie-activiteiten van de IIA Academy.

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie voor

Aanvragen van accreditatie voor Aanvragen van accreditatie voor verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten en/of zorgprofessionals Inhoud 1. Tips werken met PE-online... 2 2. Nascholingsvormen... 3 2.1 Accreditatie voor

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS PE-ONLINE INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Algemene informatie Activeren account en Inloggen U krijgt toegang tot PE-online door uw account te activeren via de volgende stappen: 1. Ga naar

Nadere informatie

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD

GAIA handleiding aanbieder verkorte versie INHOUD INHOUD AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken en autorisatie aanvragen (eenmalig)... 2 AANBIEDER 2 Korte instructie accreditatie aanvragen... 3 AANBIEDER 3 - instructie facturering binnen GAIA... 4 AANBIEDER

Nadere informatie

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011

PE-online. Handleiding voor aanbieders van onderwijs. Versie 3.0 1 januari 2011 PE-online Handleiding voor aanbieders van onderwijs Versie 3.0 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Voor wie is deze handleiding? 3 1.2 Over PE-online 3 1.3 Verantwoordelijkheden van aanbieders

Nadere informatie

Handleiding gebruik Toolbox 55

Handleiding gebruik Toolbox 55 Handleiding gebruik Toolbox 55 Zorgorganisaties 1 Voor u ligt de handleiding gebruik Toolbox 55 voor zorgorganisaties. Deze handleiding leidt u stapsgewijs door het registratiesysteem en maakt het mogelijk

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding voor aanbieders Deel 2 presentie

Handleiding voor aanbieders Deel 2 presentie Handleiding voor aanbieders Deel 2 presentie Juni 2011 versie 0.15 1 PRESENTIE... 3 1.1 Demonstratie presentie... 3 1.2 Invoeren van presentie in GAIA... 3 1.3 Invoeren van deelnemers... 8 1.3.1 Invoeren

Nadere informatie

INHOUD. GAIA handleiding aanbieder verkorte versie 1

INHOUD. GAIA handleiding aanbieder verkorte versie 1 INHOUD AANBIEDER 1 GAIA account aanmaken en autorisatie aanvragen (eenmalig)... 2 AANBIEDER 2 Korte instructie accreditatie aanvragen... 3 AANBIEDER 3 - instructie facturering binnen GAIA... 4 AANBIEDER

Nadere informatie

Handleiding voor aanbieders

Handleiding voor aanbieders Handleiding voor aanbieders Deel 2 presentie Januari 2017 versie 0.26 1 PRESENTIE... 3 1.1 Demonstratie invoeren presentie... 3 1.2 Invoeren van presentie in GAIA... 3 1.3 Invoeren van deelnemers... 7

Nadere informatie

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5 Handleiding PE Online voor opleidingen en procedure aanvragen accreditatie Versie februari 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

1. Kiezen van een cursus... 3. 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen...

1. Kiezen van een cursus... 3. 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen... Webshop 1 Inhoudsopgave 1. Kiezen van een cursus... 3 2. Inloggen... 5 1. Inloggen bestaand account... 5 2. Registreren nieuw account... 6 3. Accountgegevens opvragen... 7 3. Besteloverzicht en kortingscoupon

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen

Organisator. Handleiding. Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Organisator Handleiding Amersfoortse School Sport Kampioenschappen Contactpersoon: Martijn Faber Website: www.mrwebsites.nl E-mail: info@mrwebsites.nl 1 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor organisatoren

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Registreren als Cliëntondersteuner

Registreren als Cliëntondersteuner Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals de kwaliteit van sociale profesionals Registreren als Cliëntondersteuner bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd De procedure

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Handleiding investeren in een Greencrowd-project

Handleiding investeren in een Greencrowd-project Handleiding investeren in een Greencrowd-project Om als investeerder te kunnen deelnemen aan een Greencrowd-project, dienen crowdfunders online een aantal handelingen te doorlopen op www.greencrowd.nl.

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding Online inschrijven. www.diepenbeek.be/inschrijvenankertje

Handleiding Online inschrijven. www.diepenbeek.be/inschrijvenankertje Handleiding Online inschrijven www.diepenbeek.be/inschrijvenankertje Bent u een nieuwe gebruiker? Registreer u door alle velden correct in te vullen en vervolgens op registreer te klikken. Deze registratie

Nadere informatie

SSO handleiding. Inhoudsopgave

SSO handleiding. Inhoudsopgave SSO handleiding Inhoudsopgave Inloggen... 2 Wachtwoord vergeten... 2 Eenmaal ingelogd... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Uitloggen... 3 E-learning... 3 RIEsicotoer... 4 Leerlingen... 4 Overzicht leerlingen...

Nadere informatie

HANDLEIDING VERENIGINGEN BEHEER SPORTSTIMULERING NEDERLAND

HANDLEIDING VERENIGINGEN BEHEER SPORTSTIMULERING NEDERLAND HANDLEIDING VERENIGINGEN BEHEER SPORTSTIMULERING NEDERLAND SCHOOLJAAR 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. STAPPENPLAN 3 Stap 1 Vereniging aanmelden 3 Stap 2 Controleer uw gegevens 5 Stap 3 Invoeren cursus 5 Stap

Nadere informatie

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding

Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. MijnOffice365 Beheerdershandleiding Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten MijnOffice365 Beheerdershandleiding Inhoud Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft Office 365-account

Nadere informatie

secretariaat FOLO: Postbus 19924, 2500 CX Den Haag, tel. 070-3533942

secretariaat FOLO: Postbus 19924, 2500 CX Den Haag, tel. 070-3533942 ( mr.r.f.a.geldof) versiedatum: 9 oktober 2009 http://www.gemeentebelastingen.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1. Doel handleiding... 3 1.2. FOLO -ME... 3 1.3. Gebruikers FOLO -ME... 3 2. Direct aan

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen CURSISTEN HANDLEIDING November 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

MijnOffice365 Beheerdershandleiding.

MijnOffice365 Beheerdershandleiding. MijnOffice365 Beheerdershandleiding. Altijd en overal toegang tot e-mail en documenten. 1504046-2662 Inhoud. Wat is MijnOffice365? 2 Inloggen op MijnOffice365 3 Een nieuw domein toevoegen aan uw Microsoft

Nadere informatie

Handleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) Versie 1.0. Laatste wijziging: maart 2007

Handleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) Versie 1.0. Laatste wijziging: maart 2007 Handleiding voor Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) Versie 1.0 Laatste wijziging: maart 2007 CvAH Handleiding voor ECK 1 /25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Algemeen... 3 1.1 De rol van de Erkend Kwaliteits

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Registreren als Professional bij Registerplein

Registreren als Professional bij Registerplein Registerplein Kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals Registreren als Professional bij Registerplein Stap voor stap de registratie uitgelegd Registreren als Professional bij Registerplein Stap voor

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Handleiding Cursisten

Handleiding Cursisten Handleiding Cursisten Versie 1, december 2013 1 Inhoudsopgave 1 Starten met NIVEO... 3 2 Cursus doorlopen... 6 2.1 Kennis/theorie... 9 2.2 Meerkeuzevragen... 10 2.3 Afbeeldingen... 10 3 Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Instructie aanmelden/inloggen.

Instructie aanmelden/inloggen. Instructie aanmelden/inloggen. Via de website is het mogelijk om je aan te melden voor een cursus van Scholing dichtbij. Voor cursisten die eerder hebben deelgenomen aan een cursus is het eenvoudig om

Nadere informatie

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013

Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 Criteria Individuele activiteiten Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 De criteria in dit document gelden als bijlage bij het reglement Erkenning van deskundigheidsbevordering en behoren bij norm 4

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor organisators

Handleiding website SVNL voor organisators Handleiding website SVNL voor organisators Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg over hoe u als

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven leden

Handleiding online inschrijven leden Handleiding online inschrijven leden Gent l 20 augustus 2015 Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers (bv. Internet Explorer 9) Indien u problemen hebt om trainingsgroepen toe te voegen,

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

HANDLEIDING VERENIGINGEN BEHEER SPORTSTIMULERING NEDERLAND

HANDLEIDING VERENIGINGEN BEHEER SPORTSTIMULERING NEDERLAND HANDLEIDING VERENIGINGEN BEHEER SPORTSTIMULERING NEDERLAND SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE INLOGGEGEVENS AANVRAGEN 3 INLOGGEN 5 CURSUS INHOUD 6 CURSUSTYPE INGEVEN 6 CURSUSLOCATIE INGEVEN 6 PERIODE

Nadere informatie

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015

Instructie OASE. Datum: 23-6-2015 Instructie Inleiding Gemeenten en cursusinstellingen kunnen online kandidaten aanmelden voor het centraal inburgeringsexamen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het Online Aanmeld Systeem Examens (). is

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER

HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER HANDLEIDING VOOR TOEGANGSBEHEER Inhoudsopgave Introductie Toegangsbeheer Afschermen van een specifieke polis Activeren toegangsbeheer Uw toegang Toegang voor uw medewerkers Medewerkers beheren INTRODUCTIE

Nadere informatie

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken

Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken Voor beheerders die Nieuwsbegrip XL gebruiken pagina 1 van 10 In deze handleiding leest u hoe u leerlingaccounts kunt beheren en hoe u ervoor zorgt dat de inlogaccounts van leraren en leerlingen klaar

Nadere informatie

Begin altijd met werken in het boek. Het boek vertelt je wanneer je een opdracht op de computer moet doen. gebruikersaccount. registratiecode in

Begin altijd met werken in het boek. Het boek vertelt je wanneer je een opdracht op de computer moet doen. gebruikersaccount. registratiecode in De e-learning: hoe werkt het? TaalCompleet bestaat uit een boek en e-learning. Dit zijn opdrachten op de computer. Om goed te kunnen werken met het programma, moet je dus een computer of tablet hebben

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase

Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase Leerlingenhandleiding Beginnen met FlexBase FlexBase is het leermiddelenarrangement voor het bakkersonderwijs in Nederland, waarbij zowel papieren als digitale leermiddelen worden gebruikt. Deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder

Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Korte praktische handleiding Inschrijf systeem Markten georganiseerd door de HOB Den Helder Voor Ambulante handelaren en niet leden HOB: Algemene opmerking gehele website: U kunt pas klikken op een tekst

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing nieuwe online accreditatie-systeem

Gebruiksaanwijzing nieuwe online accreditatie-systeem Gebruiksaanwijzing nieuwe online accreditatie-systeem Beste collega, de accreditatiecommissie stelt een nieuw online accreditatie-systeem in werking. Het is de bedoeling dat het voor iedereen, maar vooral

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cicero Trainingen

Gebruikershandleiding Cicero Trainingen Gebruikershandleiding Cicero Trainingen Inhoud Hoe log ik in?... 2 Gevolgen van de privacyverklaring... 4 Werken op een groepsaccount van Cicero... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Ingelogd zijn... 5 Individueel

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.1 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Wijzigen van uw e-mailadres...

Nadere informatie

WIS Academie Manager - Handboek docent -

WIS Academie Manager - Handboek docent - WIS Academie Manager - Handboek docent - versie 19 december 2012 Inhoud 1. Inloggen... 2 2. Tabblad Home... 3 3. Tabblad Academie-aanbod... 4 4. Tabblad Conferentie Aanbod... 5 5. Tabblad Mijn Academie...

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Handleiding gebruik Toolbox 55

Handleiding gebruik Toolbox 55 1 Voor u ligt de handleiding gebruik Toolbox 55 voor scholen. Deze handleiding leidt u stapsgewijs door het toolbox systeem en maakt het mogelijk om aanvragen voor gastlessen (beroepsvoorlichting en/of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Zorgplan maken, wijzigen of inzien

Zorgplan maken, wijzigen of inzien Zorgplan maken, wijzigen of Inleiding Een zorgplan geeft doelen met een streefdatum en bijbehorende acties weer. Meerdere zorgplannen kunnen ingevoerd worden, maar er kan maar één zorgplan actief zijn.

Nadere informatie

Inloggen op het ledenportaal

Inloggen op het ledenportaal Inloggen op het ledenportaal Om toegang te krijgen tot het beveiligde deel van de website moet u inloggen. Voor het inloggen maakt u gebruik van uw e-mailadres en een wachtwoord. Beschikt u nog niet over

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren)

Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Aanvragen SMS authenticatie (eenmalig uitvoeren) Ga naar https://solis-ugids.uu.nl/enroll en registreer je mobiele telefoonnummer voor ontvangst van per SMS verstuurde wachtwoorden. Deze zijn nodig voor

Nadere informatie

Handleiding voor organisaties

Handleiding voor organisaties Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1. www.denhaagdoet.nl 1 2. Inloggen of account aanmaken 1 3. Account aanmaken 2 4. Het organisatieaccount 3 5. Mijn vacatures 3 6. Sollicitaties en sollicitanten 4 7. Mijn

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus

Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Zakelijk Office 365 Snel aan de slag met Zakelijk Office 365 Professional Plus Versie 1.2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 voor het eerst gebruiken... 4 2.1 Inloggen op Zelfservice

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Student

Handleiding OSIRIS Student In deze handleiding wordt (kort) aangegeven hoe je je: 2) kunt inschrijven voor cursussen; 3) kunt uitschrijven voor cursussen; 4) kunt inschrijven voor toetsen; 5) kunt uitschrijven voor toetsen; 6) resultaten

Nadere informatie