1 november 2001 (datum poststempel of verzendbewijs koeriersbedrijf)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 november 2001 (datum poststempel of verzendbewijs koeriersbedrijf)"

Transcriptie

1 Checklist en instructies voor verzending van het aanvraagformulier Bijlage 1 Om u ervan te vergewissen dat uw aanvraag alle vereiste informatie bevat om te kunnen worden aanvaard en behandeld, wordt u sterk aangeraden te controleren of: deel A van de aanvraag is bijgevoegd (onmisbaar, ongeacht de voorgestelde activiteiten) u, in het geval van aanvragen voor verlenging, de exacte referentie van uw huidige institutionele contract heeft vermeld volledige gegevens over de wettelijke vertegenwoordiger/hoofd van de instelling en de coördinator(en) zijn bijgevoegd één van de vijf aanvragen de originele handtekening en het originele stempel van de instelling is aangebracht een gewenst subsidiebedrag voor elke aangevraagde activiteit is ingevuld u de partnerinstellingen bij alle aangevraagde activiteiten (heeft betrekking op PROG, MOD, DISS en IP) exact heeft vermeld, inclusief hun ERASMUSidentificatiecode u een intentieverklaring heeft bijgevoegd ter bevestiging van de deelname van elke in uw aanvraag genoemde partner (heeft betrekking op PROG, MOD, DISS en IP) u antwoord heeft gegeven op de verplichte vragen voor elke aangevraagde activiteit (deze antwoorden moeten bij het bijbehorende deel van het formulier worden gevoegd en dienen voorzien te zijn van een exacte referentie (soort activiteit en code van uw instelling)) u een specifieke aanvraag heeft ingevuld voor elk project dat door uw instelling wordt gecoördineerd Uiterste datum van indiening 1 november 2001 (datum poststempel of verzendbewijs koeriersbedrijf) Vier volledig ingevulde papieren exemplaren, (waarvan een met de originele handtekening) van uw IC-aanvraag dienen te worden gestuurd naar BUREAU VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING SOCRATES, LEONARDO & JEUGD Trierstraat B-1040 Brussel Één volledig exemplaar (op papier) dient aan uw Nationaal Agentschap te worden verstuurd (zie adressen in bijlage 5 van deze Instructies). Teneinde te garanderen dat uw aanvraag goed aankomt en dat u over een bewijs van verzending beschikt, dient deze bij voorkeur te worden verzonden per aangetekende post of speciale koerier. Wij wijzen u erop dat handgeschreven en/of gefaxte aanvragen in geen geval in aanmerking zullen worden genomen. Na de officiële datum voor indiening worden wijzigingen of aanvullende informatie niet meer aanvaard. de algemene presentatie van uw aanvraag correct is (per soort aangevraagde activiteit en voor iedere categorie in een logische volgorde) Wij vragen tevens uw aandacht voor de volgende punten: Vermeld de exacte status van uw aanvraag (NIEUW of VERLENGING). Controleer, hetzij op de homepage van het BTO, hetzij bij het betreffende Nationaal Agentschap of de partnerinstellingen die in uw aanvraag vermeld worden, in aanmerking komen. Pagina 1

2 Overzicht van de financiële richtlijnen Bijlage 2 Deze IC-aanvraag heeft ten doel een SOCRATESfinanciering te verkrijgen voor het academische jaar 2002/2003. De financiële gegevens in de verschillende delen van dit aanvraagformulier moeten worden weergegeven in euro's. Bij de berekening van de bedragen bij de verschillende begrotingsposten dient u een aantal regels voor kostenberekening in acht te nemen. Daarom wordt u aangeraden de onderstaande instructies te raadplegen, evenals het contractuele document met daarin de Regels betreffende het gebruik van de SOCRATES-subsidie en/of de SOCRATES Richtlijnen voor Aanvragers (zie internetadressen op eerste pagina). Opmerkingen vooraf Uitgaven die buiten de contractperiode zijn gemaakt (ongeacht de aard van de kosten) kunnen niet door de ICsubsidie worden gedekt. Zo worden bijvoorbeeld uitgaven in verband met de voorbereiding van de IC-aanvraag niet in aanmerking genomen. De contractperiode voor het gebruik van de subsidie die in deze aanvraag wordt aangevraagd, loopt van tot Activiteiten mogen evenwel plaatsvinden tot , doch uitsluitend als de subsidie die men denkt te gebruiken voor deze activiteit gecontracteerd is vóór 1/7/2003 (zie voor meer informatie de Regels betreffende het gebruik van de SOCRATES-subsidie in het contractuele document). Indien financiering wordt toegekend, zal de financiële overeenkomst gedetailleerde regels bevatten omtrent de soorten kosten die in het kader van een institutioneel contract in aanmerking komen. De onderstaande regels zijn met name bedoeld om u bij uw kostenberekening te helpen. Regels voor kostenberekening Reis, huisvesting, verblijf Voor de reiskosten, evenals voor de huisvestings- en verblijfkosten, moet altijd de meest goedkope oplossing worden gezocht. Technologie, apparatuur, productie De apparatuur die nodig is voor de uitvoering van de geplande IC-activiteiten mag worden geleast, gehuurd of gekocht, al naar gelang wat het goedkoopst is. De kosten voor gekochte apparatuur moeten worden berekend met inachtneming van de jaarlijkse afschrijvingskosten en het pro rata gebruik voor het betreffende project. Productie, bijvoorbeeld voor multimediamateriaal, mag worden uitbesteed. Deze uitbestedingen moeten evenwel altijd gebaseerd zijn op normale marktvoorwaarden. Deze productiekosten dienen vanzelfsprekend altijd in verhouding te staan tot de omvang en de complexiteit van het ontwikkelde materiaal. Drukwerk, verspreiding, vertaling Drukwerk, verspreiding en/of vertaling mag eveneens worden uitbesteed. Deze uitbestedingen moeten evenwel altijd gebaseerd zijn op normale marktvoorwaarden. Administratiekosten Administratiekosten mogen in geen geval meer dan 20% van de totale subsidieaanvraag voor een gegeven IC-activiteit belopen. Administratiekosten zijn bijvoorbeeld algemene administratieve kosten - met uitzondering van de kosten voor productie, drukwerk, distributie en/of vertaling, die hierboven zijn vermeld - die direct of indirect verband houden met toegestane IC-activiteiten. Salarissen, honoraria of andere betalingen (inclusief overwerk, enz.) aan het administratief personeel die op geregelde basis worden gedaan door uw instelling of door partnerinstellingen voor activiteiten die door uw instelling worden gecoördineerd, komen niet in aanmerking in het kader van het institutionele contract. Reizen per vliegtuig zijn alleen toegestaan voor afstanden van meer dan 400 km of wanneer er een zee moet worden overgestoken, op voorwaarde dat men gebruik maakt van economy class of, indien mogelijk, APEX. De maximaal toegestane kosten voor andere vervoermiddelen dienen gebaseerd te zijn op de prijs van een eersteklas treinkaartje voor dezelfde reis. Pagina 2

3 Bijlage 3 Lijst met codes voor het invullen van het IC-aanvraagformulier voor het academisch jaar 2002/2003 Taalcodes DA Deens GR Grieks DE Duits IT Italiaans EN Engels NL Nederlands ES Spaans PO Portugees FI Fins SE Zweeds FR Frans ISO-landcodes Europese Economische Ruimte LMOE-landen AT Oostenrijk IS IJsland BG Bulgarije PL Polen BE België IT Italië CZ Tsjechische Republiek RO Roemenië DE Duitsland IE Ierland EE Estland SK Slowakije DK Denemarken LI Liechtenstein HU Hongarije SI Slovenië ES Spanje LU Luxemburg LV Letland FI Finland NL Nederland LT Litouwen Andere landen FR Frankrijk NO Noorwegen CY Cyprus GB Verenigd Koninkrijk PT Portugal MA Malta GR Griekenland SE Zweden TR Turkije Landcodes voor de ERASMUS Institutionele Identificatiecode (ID-code) A Oostenrijk IRL Ierland BG Bulgarije LV Letland B België IS IJsland CY Cyprus MT Malta D Duitsland L Luxemburg CZ Tsjechische Republiek PL Polen DK Denemarken N Noorwegen EE Estland RO Roemenië E Spanje NL Nederland HU Hongarije SI Slovenië F Frankrijk P Portugal LT Litouwen SK Slowakije FL Liechtenstein S Zweden G Griekenland SF Finland I Italië UK Verenigd Koninkrijk Codes voor types organisaties EDU.1 Kleuterschool EDU.2 Basisschool EDU.3 Middelbare school (algemeen/beroepsonderwijs) EDU.4 Hoger-onderwijsinstelling EDU.5 Verstrekker van volwassenenonderwijs of voortgezet onderwijs ASS.1 Non-profitorganisatie (regionaal/nationaal) ASS.2 Non-profitorganisatie (internationaal) ASS.3 Consortia van universiteiten RES Onderzoeksinstituut PUB.1 Overheidsinstantie (lokaal) PUB.2 Overheidsinstantie (regionaal) PUB.3 Overheidsinstantie (nationaal) IND Privé-bedrijf (productie) SER Privé-bedrijf (diensten) OVERIGE Ander type organisatie Pagina 3

4 01 LANDBOUWWETENSCHAPPEN 01.0 Landbouwwetenschappen 01.1 Landbouwkunde 01.2 Landbouweconomie 01.3 Voedingsleer en -technologie 01.4 Tuinbouw 01.5 Visserij 01.6 Bosbouw 01.7 Veeteelt 01.8 Tropische/Subtropische Landbouw 01.9 Overige Landbouwwetenschappen 02 ARCHITECTUUR, STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING 02.0 Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 02.1 Architectuur 02.2 Binnenhuisarchitectuur 02.3 Stedenbouw 02.4 Ruimtelijke Ordening 02.5 Landschapsarchitectuur 02.6 Transport- en Verkeerswezen 02.9 Overige Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 03 KUNST EN VORMGEVING 03.0 Kunst en Vormgeving 03.1 Beeldende Kunsten (Schilderkunst, Beeldhouwkunst, Gravure) 03.2 Muziek en Muziekwetenschap 03.3 Theater 03.4 Fotografie, Cinematografie 03.5 Vormgeving (Grafische Vormgeving, Industriële Vormgeving, Mode, Textiel) 03.6 Kunstgeschiedenis 03.9 Overige Kunst en Vormgeving 04 BEDRIJFSKUNDE EN BEHEERSWETENSCHAPPEN 04.0 Bedrijfskunde, Beheerswetenschappen 04.1 Bedrijfskunde met Talen 04.2 Bedrijfskunde met Technologie 04.3 Accountancy, Bank- en Verzekeringswezen 04.4 Toerisme, Catering, Hotelmanagement 04.5 Industriële Betrekkingen en Personeelsbeleid 04.6 Secretariaat 04.7 Marketing en Verkoopmanagement 04.9 Overige Bedrijfskunde, Beheerswetenschappen 05 ONDERWIJS EN LERARENOPLEIDING 05.0 Onderwijs, Lerarenopleiding 05.1 Lerarenopleiding 05.2 Lager Onderwijs 05.3 Secundair onderwijs 05.4 Beroeps- en Technisch Onderwijs 05.5 Volwasseneneducatie 05.6 Bijzonder Onderwijs 05.7 Pedagogiek, Vergelijkende Pedagogiek 05.8 Pedagogische Psychologie 05.9 Overige Onderwijs, Lerarenopleiding Lijst met Vakgebiedcodes 06 TECHNISCHE WETENSCHAPPEN, TECHNOLOGIE 06.0 Technische wetenschappen, Technologie 06.1 Werktuigbouwkunde 06.2 Elektrotechniek 06.3 Chemische Technologie 06.4 Civiele Technologie 06.5 Elektronica, Telecommunicatie 06.6 Fabricage (met inbegrip van CAD, CAM, CAE) 06.7 Materiaalkunde 06.8 Luchtvaarttechniek 06.9 Overige Technische wetenschappen, Technologie 07 AARDRIJKSKUNDE, GEOLOGIE 07.0 Aardrijkskunde, Geologie 07.1 Aardrijkskunde 07.2 Milieuwetenschappen, Ecologie 07.3 Geologie 07.4 Bodemkunde en Waterbeheer 07.6 Geodesie, Cartografie, Teledetectie 07.7 Meteorologie 07.9 Overige Aardrijkskunde, Geologie 08 GEESTESWETENSCHAPPEN 08.0 Geesteswetenschappen 08.1 Wijsbegeerte 08.2 Theologie 08.3 Geschiedenis 08.4 Archeologie 08.9 Overige Geesteswetenschappen 09 TALEN EN FILOLOGIE 09.0 Talen en Filologie 09.1 Moderne EG-Talen 09.2 Algemene en vergelijkende Literatuurwetenschap 09.3 Linguïstiek 09.4 Vertalen en Tolken 09.5 Klassieke Filologie 09.6 Niet-EG-Talen 09.8 Minder gangbare/onderwezen Talen 09.9 Overige Talen en Filologie 10 RECHTSGELEERDHEID 10.0 Rechtsgeleerdheid 10.1 Vergelijkend Recht, Recht met Talen 10.2 Internationaal Recht 10.3 Burgerlijk Recht 10.4 Strafrecht en Criminologie 10.5 Grondwettelijk /Publiek Recht 10.6 Openbaar Bestuur 10.7 Europees Recht 10.9 Overige Rechtsgeleerdheid 11 WISKUNDE, INFORMATICA 11.0 Wiskunde, Informatica 11.1 Wiskunde 11.2 Statistiek 11.3 Informatica, Computerstudies 11.4 Kunstmatige Intelligentie 11.5 Actuariële Wetenschappen 11.9 Overige Wiskunde, Informatica 12 MEDISCHE WETENSCHAPPEN Bijlage Medische Wetenschappen 12.1 Geneeskunde 12.2 Psychiatrie en Klinische Psychologie 12.3 Tandheelkunde 12.4 Diergeneeskunde 12.5 Farmacie 12.6 Verpleegkunde, Verloskunde en Fysiotherapie 12.7 Gezondheidszorg 12.8 Medische Technologie 12.9 Overige Medische Wetenschappen 13 NATUURWETENSCHAPPEN 13.0 Natuurwetenschappen 13.1 Biologie 13.2 Natuurkunde 13.3 Scheikunde 13.4 Microbiologie, Biotechnologie 13.5 Kernfysica en Hoge-energiefysica 13.6 Biochemie 13.7 Astronomie, Astrofysica 13.8 Oceanografie 13.9 Overige Natuurwetenschappen 14 SOCIALE WETENSCHAPPEN 14.0 Sociale Wetenschappen 14.1 Politieke Wetenschappen 14.2 Sociologie 14.3 Economische Wetenschappen 14.4 Psychologie en Gedragswetenschappen 14.5 Maatschappelijk Werk 14.6 Internationale Betrekkingen, Europese Studies, Area Studies 14.7 Antropologie 14.8 Ontwikkelingsstudies 14.9 Overige Sociale Wetenschappen 15 COMMUNICATIE- EN INFORMATIEWETENSCHAPPEN 15.0 Communicatie- en Informatiewetenschappen 15.1 Journalistiek 15.2 Radio/TV-uitzending 15.3 Public Relations, Publiciteit, Reclame 15.4 Bibliotheekwetenschappen 15.5 Documentatiewetenschappen, Archivistiek 15.6 Museumkunde, Monumentenzorg 15.9 Overige Communicatie- en Informatiewetenschappen 16 OVERIGE STUDIERICHTINGEN 16.0 Overige Studierichtingen 16.1 Lichamelijke Opvoeding, Sportwetenschappen 16.2 Vrijetijdsstudies 16.3 Huishoudkunde, Voeding 16.4 Zeevaart, Scheepvaart 16.9 Overige in Overige Studierichtingen 00 THEMA S Pagina 4

5 Bijlage 5 SOCRATES/ERASMUS Nationale Agentschappen in de in aanmerking komende landen BELGIË (Vlaamse Gemeenschap) Flemish SOCRATES-agency H. Consciencegebouw, 5C10 Koning Albert II - laan, 15 BE-1210 Brussel Tel. (+32-2) Fax: BELGIQUE (Communauté française) Agence francophone belge Erasmus Place du Parc 20 B-7000 Mons Tel: (+32) Fax: BELGIEN (Deutschsprachige Gemeinschaft) Agentur für Europäische Bildungprogramme Hütte (Quartum Center) 79/Bk28 BE-4700 Eupen Tel : (+32) /11 DANMARK Cirius Hesseløgade, 16 DK-2100 Copenhagen ø Tel. (+45-33) Fax: DEUTSCHLAND Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Kennedyallee, 50 DE Bonn Tel. ( ) Fax: ELLAS State Scholarships Foundation (I.K.Y) Lyssicratous, 14 GR Athens Tel. (+30-1) Fax: ESPAÑA Agencia Española Erasmus Consejo de Universidades Cuidad Universitaria s/n ES Madrid Tel. (+34-91) Fax: FRANCE Agence Socrates-France Place de la Bourse, 10 FR Bordeaux Tel. (+33-5) Fax: IRELAND Higher Education Authority - Erasmus 3 rd Floor Marine House Clanwilliam Court IE-2 Dublin Tel. (+353-1) Fax: ITALIA Agenzia Nazionale SOCRATES Italia Settore Erasmus Sede di Roma Presso il MURST Piazzale Kennedy, ROMA Tel.: / Fax: LUXEMBOURG Centre de Documentation et d'information pour les Etudes Supérieures Route de Longwy, 280 LU-2926 Luxembourg Tel. (+352) / Fax: NEDERLAND Dutch National Agency for Socrates Postbus NL-2502 LT Den Haag Tel. (+31-70) Fax: ÖSTERREICH Büro für Europäische Bildungskooperation Schreyvogelgasse, 2 AT-1010 Vienna Tel. (+43-1) Fax: Pagina 5

6 PORTUGAL Agência Nacional para os Programas Comunitários SÓCRATES e LEONARDO DA VINCI Av. D. João II, lote Edificio da Parque PT Lisboa Tel. ( ) Fax: /32 SUOMI/FINLAND Centre for International Mobility CIMO Juha Ketolainen Hakaniemenkatu, 2 SF Helsinki Tel. (+358-9) Fax: SVERIGE International Programme Office for Education and Training Kungsbroplan, 3 A SV-S Stockholm Tel. (+46-8) Fax: UNITED KINGDOM UK - Socrates Erasmus Council The University Canterbury UK-CT2 7PD Kent Tel. ( ) Fax: BULGARIA Bulgarian Socrates National Agency Blvd Tzarigradsko shousse, 125, bl. 5 BG-1113 Sofia Tel. (+359-2) Fax: CYPRUS CY-SOCRATES National Coordination Unit Kimonos and Thoukydides CY-1434 Nicosia Tel.: (+357-2) Fax: CZECH REPUBLIC CZ-CSVS - SOCRATES OFFICE U Luzickeho seminare, 13 CZ Praha 1 Tel. (+420-2) Fax: ESTONIA Foundation Archimedes, Socrates Estonian NA Kohtu, 6 EE Tallinn Tel. (+372) Fax: HUNGARY Bijlage 5 ISLAND Office of International Education, Socrates NA Iceland Neshagi, 16 IS-107 Reykjavik Tel. (+354) Fax: LIECHTENSTEIN SOKRATES-Büro Herrengasse, 2 LI-9490 Vaduz Tel. (+423) Fax: NORGE Senter for internasjonalt universitetssamarbeid Harald Hårfagresgate, 20 NO-5020 Bergen Tel. (+47-55) Fax: Tempus Public Foundation Socrates National Agency of Hungary Üllõi út, 82 HU-1146 Budapest 70 Tel. (+36-1) Fax: LATVIA Academic Programme Agency Valnu iela, 2 LV-1050 Riga Tel. (+371-7) Fax: LITHUANIA EU Socrates Programme Coordination Support Foundation GeleÞinio Vilko, 12 LT-2600 Vilnius Tel. (+370-2) Fax: MALTA Socrates Committee European Union Programmes Unit Room 207, Administration Building MT-MSD 06 Msida Tel. (+356) Fax: Pagina 6

7 POLAND Foundation for the Development of Education system ul. Mokotowska, 43 PL Warszawa Tel. (+48 22) Fax: ROMANIA Agentia Nationala SOCRATES Bd. Schitu Magureanu,1, floor 2, sector 5 RO Bucharest Tel. (++40-1) Fax: SLOVAKIA SAAIC - SOCRATES National Agency Stare grunty, 52 SK Bratislava Tel. (+421-7) Fax: SLOVENIA EU Programmes Agency Ob železnici, 16 SI-1000 Ljubljana Tel. (+386-1) Fax: Bijlage 5 Pagina 7

8 Bijlage 6 Model voor een BILATERALE OVEREENKOMST voor het academische jaar 2002/2003 SOCRATES-programma: HOGER ONDERWIJS (ERASMUS) Tussen (naam en ERASMUS IDcode van de instelling) contactpersoon (naamadres-telefoon-fax - ) en (naam en ERASMUS IDcode van de instelling) contactpersoon (naamadres-telefoon-fax - ) volledige wettelijke naam van de instellingen in de taal van hun land en de ERASMUS ID-codes De bovengenoemde partijen komen overeen samen te werken bij de hieronder vermelde activiteiten in het kader van het SOCRATESprogramma. Beide partijen komen overeen dat zij de beginselen en voorwaarden als vermeld in de SOCRATES Richtlijnen voor Aanvragers, de IC-aanvraagformulieren voor het academische jaar 2002/2003 en, indien de financiering wordt toegekend, de financiële overeenkomst in acht zullen nemen. Beide partijen verplichten zich ertoe zich te houden aan deze samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig de bilateraal overeengekomen bepalingen. OM/S: Studentenmobiliteit ERASMUS Vakgebied Niveau Land Totaal aantal Code Naam Initieel Postdoctoraal Doctoraat Uit Naar Studenten Student-maanden (= totaal) OM/D: Docentenmobiliteit Vakge biedco de Onderwezen onderwerp(en) Naam van het personeelslid Thuisland Gastland Duur in aantal weken Aantal lesuren per week Handtekeningen van de wettelijke vertegenwoordigers/hoofden van beide instellingen: Naam van instelling: Naam van instelling: Naam en functie van de officiële vertegenwoordiger: Naam en functie van de officiële vertegenwoordiger: Handtekening: Datum: Handtekening: Datum: Pagina 8

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Instructies voor het invullen van HERNIEUWDE aanvragen voor projecten voor de Gemeenschappelijke Ontwikkeling van Studieprogramma s (PROG)

Instructies voor het invullen van HERNIEUWDE aanvragen voor projecten voor de Gemeenschappelijke Ontwikkeling van Studieprogramma s (PROG) Instructies voor het invullen van HERNIEUWDE aanvragen voor projecten voor de Gemeenschappelijke Ontwikkeling van Studieprogramma s (PROG) Dit is een internetdocument met hyperlinks naar de verschillende

Nadere informatie

Instructies voor het invullen van de aanvragen voor verspreidingsprojecten (DISS)

Instructies voor het invullen van de aanvragen voor verspreidingsprojecten (DISS) Instructies voor het invullen van de aanvragen voor verspreidingsprojecten (DISS) Dit is een internetdocument met hyperlinks naar de verschillende delen van het document of naar ondersteunende documenten

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009

Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Lokaal en regionaal Europa Kerncijfers 2009 Editie 2010 / 2011 Sociaaleconomische gegevens Oppervlakte (km 2 ) Inwoners (duizend) (miljard ) /inw. () 2009/2008 ( in volume) België 30 528 10 790 339,2 31

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012

FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 3URGXFWGDWDVKHHW +,*+/,*+76 FIAT RADIONAV - Europe. SD 2012 Beschikbaarheid: 04/2011 Merk Fiat Systeem Instant NAV Onderdeelnummer klant 51900429 Onderdeelnummer NAVTEQ T1000-17913 Dekkingsoverzicht Inclusief

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML

FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML FostPack Importeren verpakkingsfiches via XML 1 Algemeen Dit document beschrijft de manier waarop men door middel van een XML file- verpakkingsfiches kan importeren in FostPack. U vindt het schema en een

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITAIR CONTRACT Aanvraagformulier voor academische jaren 2003/2004-2006/2007

ERASMUS UNIVERSITAIR CONTRACT Aanvraagformulier voor academische jaren 2003/2004-2006/2007 ERASMUS UNIVERSITAIR CONTRACT Aanvraagformulier voor academische jaren 2003/2004-2006/2007 Uiterste datum van indiening: 1 november 2002 Gelieve de volledige en nauwkeurige referentie van uw Institutioneel

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen

Einde aan roaming-afzetterij: tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen IP/09/1064 Brussel, 1 juli 2009 Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen Met ingang van vandaag

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 14 juli 2011 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr.

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Duitsland (DE)

Duitsland (DE) DPD 8:30 Met DPD 8:30 worden uw pakketten de volgende werkdag voor 8.30 uur geleverd bij uw klanten. DPD 8:30 is mogelijk voor pakketzendingen naar Duitsland. Bepaalde postcodes zijn uitgesloten van verzending.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven

Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Persbericht Auteur: Bertus Buizer, Buizer Advies Structurele groei in areaal biologische landbouw in Europa mooie uitdaging voor Nederlandse kweek- en handelsbedrijven Veredeling en kweek van granen en

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 20... - 20...

SCHOOLJAAR 20... - 20... Gelieve uw klantnummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent: uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Sociaal Verzekeringsfonds

Nadere informatie

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle Statistieken 2017 101 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2017 gesteld op 47.000. In totaal zijn 3.403 personen uitgeloot voor de 101 ste Vierdaagse. Barometer 2017 alle lopers

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015

Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 Going abroad: Info session for BLT students 2014-2015 International Week March 9-13 Info about Mobility Study Training Projects Student Conferences kood International Activity 2 Buitenlandse mobiliteit

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel

ECC-Net: Travel app. Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland. Informatieblad app - ECC-Net: Travel 1 ECC-Net: Travel app Een nieuwe mobiele applicatie voor de Europese consument bij zijn reizen in het buitenland Een gezamenlijk project van het Netwerk van Europese Consumentencentra Naam van de APP ECC-Net:

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

107.883 EUROPA - PUZZEL. Stuklijst. Aantal Afmetingen (mm)

107.883 EUROPA - PUZZEL. Stuklijst. Aantal Afmetingen (mm) 0.88 ROPA - PUZZEL Stuklijst Aantal Afmetingen (mm) MDF-plaat 0x0x, MDF-plaat bedrukt 0x0x, Houten bal met gat 0 Ø 0 Beuken rondhout Ø X 00 N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs.

Nadere informatie

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN

VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN DE LIDSTAAT WAAR DE GEZINSLEDEN WONEN ADMINISTRATIEVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS Zie aanwijzingen op bladzijde 4 E 411 ( 1 ) VERZOEK OM INLICHTINGEN OMTRENT HET RECHT OP GEZINSBIJSLAGEN (KINDERBIJSLAG) IN

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015

Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen. International Days 2015 Oriënteringssessie Op Erasmus gaan: een vlag met vele ladingen International Days 2015 Op Erasmus gaan: wereldwijde mogelijkheden Binnen Europa: 32 landen: 28 EU landen, Turkije, IJsland, Noorwegen, FYROM

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN).

BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). BIJLAGE 17 MODELLEN VAN INGEVULDE VISUMSTICKERS (NADERE RICHTSNOEREN). Waarschuwing: in beginsel mogen visa ten hoogste drie maanden vóór de datum van eerste gebruik worden afgegeven 1 Inhoudsopgave Voorbeeld

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het VERSLAG VAN DE COMMISSIE

BIJLAGEN. bij het VERSLAG VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel,.3.5 COM(5) 8 final ANNEXES to 3 BIJLAGEN bij het VERSLAG VAN DE COMMISSIE Solidariteitsfonds van de Europese Unie Jaarverslag 3 NL NL BIJLAGE I: EU-SOLIDARITEITSFONDS - IN 3

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Expertisecentrum Europees Recht De nieuwe QMVstemregels uitgelegd Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Inhoud Basisregels volgens Lissabon Nieuw Ioannina-mechanisme Bijzondere situaties

Nadere informatie

Technische bijlage inzake de overlegging aan de FSMA van de door de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen periodiek te verstrekken

Technische bijlage inzake de overlegging aan de FSMA van de door de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen periodiek te verstrekken Technische bijlage inzake de overlegging aan de FSMA van de door de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen periodiek te verstrekken informatie in het kader van de thematische volksleningen Page

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 180 47 (1997) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 180 A. TITEL Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

0.2 De correspondentie met het BHIM moet worden gevoerd in: de taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO

0.2 De correspondentie met het BHIM moet worden gevoerd in: de taal voor doorzending van de aanvraag tot internationale inschrijving aan de WIPO Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM) In te vullen door het BHIM: Datum van ontvangst Aantal bladzijden Aanvraag tot internationale inschrijving volgens het Protocol van Madrid 0 Bijzonderheden

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

ERASMUS+: HOGER ONDERWIJS OPROEP 2016 HANDLEIDING KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT

ERASMUS+: HOGER ONDERWIJS OPROEP 2016 HANDLEIDING KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT ERASMUS+: HOGER ONDERWIJS OPROEP 2016 HANDLEIDING KERNACTIE 1 INDIVIDUELE LEERMOBILITEIT Versie 18.11.2015 1. WELKE MOGELIJKHEDEN BIEDT DEZE ACTIE? Een mobiliteitsproject voor het hoger onderwijs omvat

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle

Statistieken ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle Statistieken 2016 100 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2016 gesteld op 50.000. In totaal zijn 4.325 personen uitgeloot voor de 100 ste Vierdaagse. Barometer 2016 alle lopers

Nadere informatie

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa De opsporing en winning van aardgas en aardolie in Europa richtte zich in het verleden vooral op conventionele brandstoffen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie