1 november 2001 (datum poststempel of verzendbewijs koeriersbedrijf)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 november 2001 (datum poststempel of verzendbewijs koeriersbedrijf)"

Transcriptie

1 Checklist en instructies voor verzending van het aanvraagformulier Bijlage 1 Om u ervan te vergewissen dat uw aanvraag alle vereiste informatie bevat om te kunnen worden aanvaard en behandeld, wordt u sterk aangeraden te controleren of: deel A van de aanvraag is bijgevoegd (onmisbaar, ongeacht de voorgestelde activiteiten) u, in het geval van aanvragen voor verlenging, de exacte referentie van uw huidige institutionele contract heeft vermeld volledige gegevens over de wettelijke vertegenwoordiger/hoofd van de instelling en de coördinator(en) zijn bijgevoegd één van de vijf aanvragen de originele handtekening en het originele stempel van de instelling is aangebracht een gewenst subsidiebedrag voor elke aangevraagde activiteit is ingevuld u de partnerinstellingen bij alle aangevraagde activiteiten (heeft betrekking op PROG, MOD, DISS en IP) exact heeft vermeld, inclusief hun ERASMUSidentificatiecode u een intentieverklaring heeft bijgevoegd ter bevestiging van de deelname van elke in uw aanvraag genoemde partner (heeft betrekking op PROG, MOD, DISS en IP) u antwoord heeft gegeven op de verplichte vragen voor elke aangevraagde activiteit (deze antwoorden moeten bij het bijbehorende deel van het formulier worden gevoegd en dienen voorzien te zijn van een exacte referentie (soort activiteit en code van uw instelling)) u een specifieke aanvraag heeft ingevuld voor elk project dat door uw instelling wordt gecoördineerd Uiterste datum van indiening 1 november 2001 (datum poststempel of verzendbewijs koeriersbedrijf) Vier volledig ingevulde papieren exemplaren, (waarvan een met de originele handtekening) van uw IC-aanvraag dienen te worden gestuurd naar BUREAU VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING SOCRATES, LEONARDO & JEUGD Trierstraat B-1040 Brussel Één volledig exemplaar (op papier) dient aan uw Nationaal Agentschap te worden verstuurd (zie adressen in bijlage 5 van deze Instructies). Teneinde te garanderen dat uw aanvraag goed aankomt en dat u over een bewijs van verzending beschikt, dient deze bij voorkeur te worden verzonden per aangetekende post of speciale koerier. Wij wijzen u erop dat handgeschreven en/of gefaxte aanvragen in geen geval in aanmerking zullen worden genomen. Na de officiële datum voor indiening worden wijzigingen of aanvullende informatie niet meer aanvaard. de algemene presentatie van uw aanvraag correct is (per soort aangevraagde activiteit en voor iedere categorie in een logische volgorde) Wij vragen tevens uw aandacht voor de volgende punten: Vermeld de exacte status van uw aanvraag (NIEUW of VERLENGING). Controleer, hetzij op de homepage van het BTO, hetzij bij het betreffende Nationaal Agentschap of de partnerinstellingen die in uw aanvraag vermeld worden, in aanmerking komen. Pagina 1

2 Overzicht van de financiële richtlijnen Bijlage 2 Deze IC-aanvraag heeft ten doel een SOCRATESfinanciering te verkrijgen voor het academische jaar 2002/2003. De financiële gegevens in de verschillende delen van dit aanvraagformulier moeten worden weergegeven in euro's. Bij de berekening van de bedragen bij de verschillende begrotingsposten dient u een aantal regels voor kostenberekening in acht te nemen. Daarom wordt u aangeraden de onderstaande instructies te raadplegen, evenals het contractuele document met daarin de Regels betreffende het gebruik van de SOCRATES-subsidie en/of de SOCRATES Richtlijnen voor Aanvragers (zie internetadressen op eerste pagina). Opmerkingen vooraf Uitgaven die buiten de contractperiode zijn gemaakt (ongeacht de aard van de kosten) kunnen niet door de ICsubsidie worden gedekt. Zo worden bijvoorbeeld uitgaven in verband met de voorbereiding van de IC-aanvraag niet in aanmerking genomen. De contractperiode voor het gebruik van de subsidie die in deze aanvraag wordt aangevraagd, loopt van tot Activiteiten mogen evenwel plaatsvinden tot , doch uitsluitend als de subsidie die men denkt te gebruiken voor deze activiteit gecontracteerd is vóór 1/7/2003 (zie voor meer informatie de Regels betreffende het gebruik van de SOCRATES-subsidie in het contractuele document). Indien financiering wordt toegekend, zal de financiële overeenkomst gedetailleerde regels bevatten omtrent de soorten kosten die in het kader van een institutioneel contract in aanmerking komen. De onderstaande regels zijn met name bedoeld om u bij uw kostenberekening te helpen. Regels voor kostenberekening Reis, huisvesting, verblijf Voor de reiskosten, evenals voor de huisvestings- en verblijfkosten, moet altijd de meest goedkope oplossing worden gezocht. Technologie, apparatuur, productie De apparatuur die nodig is voor de uitvoering van de geplande IC-activiteiten mag worden geleast, gehuurd of gekocht, al naar gelang wat het goedkoopst is. De kosten voor gekochte apparatuur moeten worden berekend met inachtneming van de jaarlijkse afschrijvingskosten en het pro rata gebruik voor het betreffende project. Productie, bijvoorbeeld voor multimediamateriaal, mag worden uitbesteed. Deze uitbestedingen moeten evenwel altijd gebaseerd zijn op normale marktvoorwaarden. Deze productiekosten dienen vanzelfsprekend altijd in verhouding te staan tot de omvang en de complexiteit van het ontwikkelde materiaal. Drukwerk, verspreiding, vertaling Drukwerk, verspreiding en/of vertaling mag eveneens worden uitbesteed. Deze uitbestedingen moeten evenwel altijd gebaseerd zijn op normale marktvoorwaarden. Administratiekosten Administratiekosten mogen in geen geval meer dan 20% van de totale subsidieaanvraag voor een gegeven IC-activiteit belopen. Administratiekosten zijn bijvoorbeeld algemene administratieve kosten - met uitzondering van de kosten voor productie, drukwerk, distributie en/of vertaling, die hierboven zijn vermeld - die direct of indirect verband houden met toegestane IC-activiteiten. Salarissen, honoraria of andere betalingen (inclusief overwerk, enz.) aan het administratief personeel die op geregelde basis worden gedaan door uw instelling of door partnerinstellingen voor activiteiten die door uw instelling worden gecoördineerd, komen niet in aanmerking in het kader van het institutionele contract. Reizen per vliegtuig zijn alleen toegestaan voor afstanden van meer dan 400 km of wanneer er een zee moet worden overgestoken, op voorwaarde dat men gebruik maakt van economy class of, indien mogelijk, APEX. De maximaal toegestane kosten voor andere vervoermiddelen dienen gebaseerd te zijn op de prijs van een eersteklas treinkaartje voor dezelfde reis. Pagina 2

3 Bijlage 3 Lijst met codes voor het invullen van het IC-aanvraagformulier voor het academisch jaar 2002/2003 Taalcodes DA Deens GR Grieks DE Duits IT Italiaans EN Engels NL Nederlands ES Spaans PO Portugees FI Fins SE Zweeds FR Frans ISO-landcodes Europese Economische Ruimte LMOE-landen AT Oostenrijk IS IJsland BG Bulgarije PL Polen BE België IT Italië CZ Tsjechische Republiek RO Roemenië DE Duitsland IE Ierland EE Estland SK Slowakije DK Denemarken LI Liechtenstein HU Hongarije SI Slovenië ES Spanje LU Luxemburg LV Letland FI Finland NL Nederland LT Litouwen Andere landen FR Frankrijk NO Noorwegen CY Cyprus GB Verenigd Koninkrijk PT Portugal MA Malta GR Griekenland SE Zweden TR Turkije Landcodes voor de ERASMUS Institutionele Identificatiecode (ID-code) A Oostenrijk IRL Ierland BG Bulgarije LV Letland B België IS IJsland CY Cyprus MT Malta D Duitsland L Luxemburg CZ Tsjechische Republiek PL Polen DK Denemarken N Noorwegen EE Estland RO Roemenië E Spanje NL Nederland HU Hongarije SI Slovenië F Frankrijk P Portugal LT Litouwen SK Slowakije FL Liechtenstein S Zweden G Griekenland SF Finland I Italië UK Verenigd Koninkrijk Codes voor types organisaties EDU.1 Kleuterschool EDU.2 Basisschool EDU.3 Middelbare school (algemeen/beroepsonderwijs) EDU.4 Hoger-onderwijsinstelling EDU.5 Verstrekker van volwassenenonderwijs of voortgezet onderwijs ASS.1 Non-profitorganisatie (regionaal/nationaal) ASS.2 Non-profitorganisatie (internationaal) ASS.3 Consortia van universiteiten RES Onderzoeksinstituut PUB.1 Overheidsinstantie (lokaal) PUB.2 Overheidsinstantie (regionaal) PUB.3 Overheidsinstantie (nationaal) IND Privé-bedrijf (productie) SER Privé-bedrijf (diensten) OVERIGE Ander type organisatie Pagina 3

4 01 LANDBOUWWETENSCHAPPEN 01.0 Landbouwwetenschappen 01.1 Landbouwkunde 01.2 Landbouweconomie 01.3 Voedingsleer en -technologie 01.4 Tuinbouw 01.5 Visserij 01.6 Bosbouw 01.7 Veeteelt 01.8 Tropische/Subtropische Landbouw 01.9 Overige Landbouwwetenschappen 02 ARCHITECTUUR, STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING 02.0 Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 02.1 Architectuur 02.2 Binnenhuisarchitectuur 02.3 Stedenbouw 02.4 Ruimtelijke Ordening 02.5 Landschapsarchitectuur 02.6 Transport- en Verkeerswezen 02.9 Overige Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening 03 KUNST EN VORMGEVING 03.0 Kunst en Vormgeving 03.1 Beeldende Kunsten (Schilderkunst, Beeldhouwkunst, Gravure) 03.2 Muziek en Muziekwetenschap 03.3 Theater 03.4 Fotografie, Cinematografie 03.5 Vormgeving (Grafische Vormgeving, Industriële Vormgeving, Mode, Textiel) 03.6 Kunstgeschiedenis 03.9 Overige Kunst en Vormgeving 04 BEDRIJFSKUNDE EN BEHEERSWETENSCHAPPEN 04.0 Bedrijfskunde, Beheerswetenschappen 04.1 Bedrijfskunde met Talen 04.2 Bedrijfskunde met Technologie 04.3 Accountancy, Bank- en Verzekeringswezen 04.4 Toerisme, Catering, Hotelmanagement 04.5 Industriële Betrekkingen en Personeelsbeleid 04.6 Secretariaat 04.7 Marketing en Verkoopmanagement 04.9 Overige Bedrijfskunde, Beheerswetenschappen 05 ONDERWIJS EN LERARENOPLEIDING 05.0 Onderwijs, Lerarenopleiding 05.1 Lerarenopleiding 05.2 Lager Onderwijs 05.3 Secundair onderwijs 05.4 Beroeps- en Technisch Onderwijs 05.5 Volwasseneneducatie 05.6 Bijzonder Onderwijs 05.7 Pedagogiek, Vergelijkende Pedagogiek 05.8 Pedagogische Psychologie 05.9 Overige Onderwijs, Lerarenopleiding Lijst met Vakgebiedcodes 06 TECHNISCHE WETENSCHAPPEN, TECHNOLOGIE 06.0 Technische wetenschappen, Technologie 06.1 Werktuigbouwkunde 06.2 Elektrotechniek 06.3 Chemische Technologie 06.4 Civiele Technologie 06.5 Elektronica, Telecommunicatie 06.6 Fabricage (met inbegrip van CAD, CAM, CAE) 06.7 Materiaalkunde 06.8 Luchtvaarttechniek 06.9 Overige Technische wetenschappen, Technologie 07 AARDRIJKSKUNDE, GEOLOGIE 07.0 Aardrijkskunde, Geologie 07.1 Aardrijkskunde 07.2 Milieuwetenschappen, Ecologie 07.3 Geologie 07.4 Bodemkunde en Waterbeheer 07.6 Geodesie, Cartografie, Teledetectie 07.7 Meteorologie 07.9 Overige Aardrijkskunde, Geologie 08 GEESTESWETENSCHAPPEN 08.0 Geesteswetenschappen 08.1 Wijsbegeerte 08.2 Theologie 08.3 Geschiedenis 08.4 Archeologie 08.9 Overige Geesteswetenschappen 09 TALEN EN FILOLOGIE 09.0 Talen en Filologie 09.1 Moderne EG-Talen 09.2 Algemene en vergelijkende Literatuurwetenschap 09.3 Linguïstiek 09.4 Vertalen en Tolken 09.5 Klassieke Filologie 09.6 Niet-EG-Talen 09.8 Minder gangbare/onderwezen Talen 09.9 Overige Talen en Filologie 10 RECHTSGELEERDHEID 10.0 Rechtsgeleerdheid 10.1 Vergelijkend Recht, Recht met Talen 10.2 Internationaal Recht 10.3 Burgerlijk Recht 10.4 Strafrecht en Criminologie 10.5 Grondwettelijk /Publiek Recht 10.6 Openbaar Bestuur 10.7 Europees Recht 10.9 Overige Rechtsgeleerdheid 11 WISKUNDE, INFORMATICA 11.0 Wiskunde, Informatica 11.1 Wiskunde 11.2 Statistiek 11.3 Informatica, Computerstudies 11.4 Kunstmatige Intelligentie 11.5 Actuariële Wetenschappen 11.9 Overige Wiskunde, Informatica 12 MEDISCHE WETENSCHAPPEN Bijlage Medische Wetenschappen 12.1 Geneeskunde 12.2 Psychiatrie en Klinische Psychologie 12.3 Tandheelkunde 12.4 Diergeneeskunde 12.5 Farmacie 12.6 Verpleegkunde, Verloskunde en Fysiotherapie 12.7 Gezondheidszorg 12.8 Medische Technologie 12.9 Overige Medische Wetenschappen 13 NATUURWETENSCHAPPEN 13.0 Natuurwetenschappen 13.1 Biologie 13.2 Natuurkunde 13.3 Scheikunde 13.4 Microbiologie, Biotechnologie 13.5 Kernfysica en Hoge-energiefysica 13.6 Biochemie 13.7 Astronomie, Astrofysica 13.8 Oceanografie 13.9 Overige Natuurwetenschappen 14 SOCIALE WETENSCHAPPEN 14.0 Sociale Wetenschappen 14.1 Politieke Wetenschappen 14.2 Sociologie 14.3 Economische Wetenschappen 14.4 Psychologie en Gedragswetenschappen 14.5 Maatschappelijk Werk 14.6 Internationale Betrekkingen, Europese Studies, Area Studies 14.7 Antropologie 14.8 Ontwikkelingsstudies 14.9 Overige Sociale Wetenschappen 15 COMMUNICATIE- EN INFORMATIEWETENSCHAPPEN 15.0 Communicatie- en Informatiewetenschappen 15.1 Journalistiek 15.2 Radio/TV-uitzending 15.3 Public Relations, Publiciteit, Reclame 15.4 Bibliotheekwetenschappen 15.5 Documentatiewetenschappen, Archivistiek 15.6 Museumkunde, Monumentenzorg 15.9 Overige Communicatie- en Informatiewetenschappen 16 OVERIGE STUDIERICHTINGEN 16.0 Overige Studierichtingen 16.1 Lichamelijke Opvoeding, Sportwetenschappen 16.2 Vrijetijdsstudies 16.3 Huishoudkunde, Voeding 16.4 Zeevaart, Scheepvaart 16.9 Overige in Overige Studierichtingen 00 THEMA S Pagina 4

5 Bijlage 5 SOCRATES/ERASMUS Nationale Agentschappen in de in aanmerking komende landen BELGIË (Vlaamse Gemeenschap) Flemish SOCRATES-agency H. Consciencegebouw, 5C10 Koning Albert II - laan, 15 BE-1210 Brussel Tel. (+32-2) Fax: BELGIQUE (Communauté française) Agence francophone belge Erasmus Place du Parc 20 B-7000 Mons Tel: (+32) Fax: BELGIEN (Deutschsprachige Gemeinschaft) Agentur für Europäische Bildungprogramme Hütte (Quartum Center) 79/Bk28 BE-4700 Eupen Tel : (+32) /11 DANMARK Cirius Hesseløgade, 16 DK-2100 Copenhagen ø Tel. (+45-33) Fax: DEUTSCHLAND Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Kennedyallee, 50 DE Bonn Tel. ( ) Fax: ELLAS State Scholarships Foundation (I.K.Y) Lyssicratous, 14 GR Athens Tel. (+30-1) Fax: ESPAÑA Agencia Española Erasmus Consejo de Universidades Cuidad Universitaria s/n ES Madrid Tel. (+34-91) Fax: FRANCE Agence Socrates-France Place de la Bourse, 10 FR Bordeaux Tel. (+33-5) Fax: IRELAND Higher Education Authority - Erasmus 3 rd Floor Marine House Clanwilliam Court IE-2 Dublin Tel. (+353-1) Fax: ITALIA Agenzia Nazionale SOCRATES Italia Settore Erasmus Sede di Roma Presso il MURST Piazzale Kennedy, ROMA Tel.: / Fax: LUXEMBOURG Centre de Documentation et d'information pour les Etudes Supérieures Route de Longwy, 280 LU-2926 Luxembourg Tel. (+352) / Fax: NEDERLAND Dutch National Agency for Socrates Postbus NL-2502 LT Den Haag Tel. (+31-70) Fax: ÖSTERREICH Büro für Europäische Bildungskooperation Schreyvogelgasse, 2 AT-1010 Vienna Tel. (+43-1) Fax: Pagina 5

6 PORTUGAL Agência Nacional para os Programas Comunitários SÓCRATES e LEONARDO DA VINCI Av. D. João II, lote Edificio da Parque PT Lisboa Tel. ( ) Fax: /32 SUOMI/FINLAND Centre for International Mobility CIMO Juha Ketolainen Hakaniemenkatu, 2 SF Helsinki Tel. (+358-9) Fax: SVERIGE International Programme Office for Education and Training Kungsbroplan, 3 A SV-S Stockholm Tel. (+46-8) Fax: UNITED KINGDOM UK - Socrates Erasmus Council The University Canterbury UK-CT2 7PD Kent Tel. ( ) Fax: BULGARIA Bulgarian Socrates National Agency Blvd Tzarigradsko shousse, 125, bl. 5 BG-1113 Sofia Tel. (+359-2) Fax: CYPRUS CY-SOCRATES National Coordination Unit Kimonos and Thoukydides CY-1434 Nicosia Tel.: (+357-2) Fax: CZECH REPUBLIC CZ-CSVS - SOCRATES OFFICE U Luzickeho seminare, 13 CZ Praha 1 Tel. (+420-2) Fax: ESTONIA Foundation Archimedes, Socrates Estonian NA Kohtu, 6 EE Tallinn Tel. (+372) Fax: HUNGARY Bijlage 5 ISLAND Office of International Education, Socrates NA Iceland Neshagi, 16 IS-107 Reykjavik Tel. (+354) Fax: LIECHTENSTEIN SOKRATES-Büro Herrengasse, 2 LI-9490 Vaduz Tel. (+423) Fax: NORGE Senter for internasjonalt universitetssamarbeid Harald Hårfagresgate, 20 NO-5020 Bergen Tel. (+47-55) Fax: Tempus Public Foundation Socrates National Agency of Hungary Üllõi út, 82 HU-1146 Budapest 70 Tel. (+36-1) Fax: LATVIA Academic Programme Agency Valnu iela, 2 LV-1050 Riga Tel. (+371-7) Fax: LITHUANIA EU Socrates Programme Coordination Support Foundation GeleÞinio Vilko, 12 LT-2600 Vilnius Tel. (+370-2) Fax: MALTA Socrates Committee European Union Programmes Unit Room 207, Administration Building MT-MSD 06 Msida Tel. (+356) Fax: Pagina 6

7 POLAND Foundation for the Development of Education system ul. Mokotowska, 43 PL Warszawa Tel. (+48 22) Fax: ROMANIA Agentia Nationala SOCRATES Bd. Schitu Magureanu,1, floor 2, sector 5 RO Bucharest Tel. (++40-1) Fax: SLOVAKIA SAAIC - SOCRATES National Agency Stare grunty, 52 SK Bratislava Tel. (+421-7) Fax: SLOVENIA EU Programmes Agency Ob železnici, 16 SI-1000 Ljubljana Tel. (+386-1) Fax: Bijlage 5 Pagina 7

8 Bijlage 6 Model voor een BILATERALE OVEREENKOMST voor het academische jaar 2002/2003 SOCRATES-programma: HOGER ONDERWIJS (ERASMUS) Tussen (naam en ERASMUS IDcode van de instelling) contactpersoon (naamadres-telefoon-fax - ) en (naam en ERASMUS IDcode van de instelling) contactpersoon (naamadres-telefoon-fax - ) volledige wettelijke naam van de instellingen in de taal van hun land en de ERASMUS ID-codes De bovengenoemde partijen komen overeen samen te werken bij de hieronder vermelde activiteiten in het kader van het SOCRATESprogramma. Beide partijen komen overeen dat zij de beginselen en voorwaarden als vermeld in de SOCRATES Richtlijnen voor Aanvragers, de IC-aanvraagformulieren voor het academische jaar 2002/2003 en, indien de financiering wordt toegekend, de financiële overeenkomst in acht zullen nemen. Beide partijen verplichten zich ertoe zich te houden aan deze samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig de bilateraal overeengekomen bepalingen. OM/S: Studentenmobiliteit ERASMUS Vakgebied Niveau Land Totaal aantal Code Naam Initieel Postdoctoraal Doctoraat Uit Naar Studenten Student-maanden (= totaal) OM/D: Docentenmobiliteit Vakge biedco de Onderwezen onderwerp(en) Naam van het personeelslid Thuisland Gastland Duur in aantal weken Aantal lesuren per week Handtekeningen van de wettelijke vertegenwoordigers/hoofden van beide instellingen: Naam van instelling: Naam van instelling: Naam en functie van de officiële vertegenwoordiger: Naam en functie van de officiële vertegenwoordiger: Handtekening: Datum: Handtekening: Datum: Pagina 8

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN. Sociale bescherming en sociale integratie Sociale bescherming en sociale integratie

EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN. Sociale bescherming en sociale integratie Sociale bescherming en sociale integratie EUROPESE COMMISSIE DG WERKGELEGENHEID EN SOCIALE ZAKEN Sociale bescherming en sociale integratie Sociale bescherming en sociale integratie Communautair actieprogramma ter bestrijding van sociale uitsluiting

Nadere informatie

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa

Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa Onconventionele fossiele brandstoffen (bijv. schaliegas) in Europa De opsporing en winning van aardgas en aardolie in Europa richtte zich in het verleden vooral op conventionele brandstoffen. De mogelijkheden

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN. Speciale module arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN. Speciale module arbeidsmarktsituatie van migranten en hun directe nakomelingen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Afdeling Statistiek Leuvenseweg 44-1000 Brussel DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN Speciale module arbeidsmarktsituatie van migranten en

Nadere informatie

De BTW in de Europese Gemeenschap

De BTW in de Europese Gemeenschap EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE BELASTINGBELEID BTW en overige belastingen op de omzet Brussel, 27 oktober TAXUD/C/3/ID DOC 2401/2003 De BTW in de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden

Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden Informatiebrief wetgeving bepaling hoogte collegegelden In het Hoger Onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijk en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld wordt door de minister vastgesteld

Nadere informatie

Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren. 2014 Ronde 1 30-04-2014 12:00:00. 24 maanden 36 maanden

Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs Beroepsonderwijs en -opleidingen Jongeren. 2014 Ronde 1 30-04-2014 12:00:00. 24 maanden 36 maanden Erasmus+ Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken Strategische partnerschappen Strategische partnerschappen voor meer dan één veld Volwasseneneducatie Hoger onderwijs Schoolonderwijs

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA?

EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? EEN CARRIERE IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE BELANGRIJK IS UW DIPLOMA? GIDS VOOR STUDENTEN VAN EEN LERARENOPLEIDING Als student van een lerarenopleiding hebt u een duidelijk doel voor ogen: lesgeven. De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11514 24 april 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2014, nr. 540459 inzake

Nadere informatie

Gelijkheid en non-discriminatie

Gelijkheid en non-discriminatie ISSN 1725-4760 Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Grondrechten en antidiscriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Gelijkheid en non-discriminatie Jaarrapport Werkgelegenheid

Nadere informatie

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE. Plaats: Bruxelles-Brussel Postcode: 1000. E-mail: pascale.martou@kce.fgov.be Fax +32 22873385

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - KCE. Plaats: Bruxelles-Brussel Postcode: 1000. E-mail: pascale.martou@kce.fgov.be Fax +32 22873385 1/ 13 BE001 19/06/2012 - BDA nummer: 2012-513531 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions

Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Handleiding installeren SEPA-betalingsverkeer in AllSolutions Pagina 1 van 13 Inhoud 1. SEPA... 3 2. Landentabel... 4 3. Betaalwijzen... 5 3.1. Buitenlandse betaalwijzen... 5 3.2. Wijzigen betaalwijze

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 31/03/2015 - BDA nummer: 2015-508060 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Controle- & Auditrichtlijnen

Controle- & Auditrichtlijnen Controle- & Auditrichtlijnen februari 2010 NWE Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat Rue de Tournai, 45 59000 Lille Frankrijk Tel.: +33 (0)3 20 78 55 00 Fax: +33 (0)3 20 55 65 95 E-mail: nwe@nweurope.eu

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 13 BE001 25/02/2014 - BDA nummer: 2014-504021 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof

Betreft : infoblad van de RVA T19 -Infoblad werknemers - ouderschapsverlof B 346/12 P/AD/GL/SVB Brussel, 16 augustus 2012 Uw corresp.: Guy Leten (317) AAN DE CENTRALES AAN DE GEWESTELIJK SECRETARISSEN T.A.V. DE DIENSTEN WERKLOOSHEID ARBEIDSRECHT WERKLOZENWERKING Betreft : infoblad

Nadere informatie

Belangrijke feiten en cijfers

Belangrijke feiten en cijfers EuropeseUnie Belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen AÁores Afkortingenlijst EU-lidstaten EU-27 staat voor de huidige lidstaten van de Europese Unie EU-25 staat voor de EU zoals tot

Nadere informatie

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050 1/ 13 BE001 17/9/2012 - BDA nummer: 2012-521112 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Sibelga - Mobiele platform, WFM oplossingen, CRM en extranetsystemen. Plaats: Brussels Postcode: 1000

Sibelga - Mobiele platform, WFM oplossingen, CRM en extranetsystemen. Plaats: Brussels Postcode: 1000 1/ 12 BE001 03/04/2014 - BDA nummer: 2014-507257 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk

Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland. Tijdelijk verblijf in buitenland. Aad Ouwendijk Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Stad Holland werkt in het buitenland 2014 Stad Holland Zorgverzekeraar werkt in het buitenland Gaat u binnenkort met vakantie naar het buitenland? Wilt u

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie