strawberries.new.media. productions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "strawberries.new.media. productions"

Transcriptie

1 strawberries.new.media. productions aan: datum: betrett: "3 Home - Microsoft Inlemet Explorer Rlfe(^:4'fipKk«w;l oejd ""^smms^g:, HBO ^^?-M:Wsm%!f\ j

2 Inhoudsopgave Eindrapport Bassbestand Onderwijsinstellingen Evaluatie en advies De opdracht De achtergrond De aanbevelingen Het doe! Onderzoeksdoel De aanpak Het adres De screenshots De mailinglijsten De verzonden mail De reacties De resultaten De conclusies En nu... Het eindadvies Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 adressen Hogescholen algemeen Universiteiten algemeen Rechtstreekse adressen universiteiten Rechtstreekse adressen hogescholen Het aanmeldingsformulier De mailings De verzonden naar webamsters De enquête opzet naar rechtstreekse adressen De fax naar telefonisch onbereikbare vakgroepen Overzicht van de externe contacten van de onderwijsinstellingen De screenshots Overzicht aanmeldingen

3 Evaluatie en advies

4 De opdracht: De achtergrond: De aanbevelingen: Het doel: Onderzoeksdoel: Het aanleggen van een basisbestand van onderwijsinstellingen in Nederland op het terrein van verkeer en vervoer in de breedste zin van het woord. De gegevens in dit bestand zullen verzameld worden door schriftelijke of telefonische enquêtes van onderwijsinstellingen. Het voltooide bestand zal geschikt zijn voor de V&W site op Internet of andere Internet sites. Het onderzoek zal zich uitstrekken over een periode van een halfjaar gedurende 16 uur per week, beginnende op 1 november Ondanks de goed ontwikkelde relaties tussen delen van het ministerie V&W en delen van het onderwijs is er geen structuur waar alle informatie over de bestaande relaties aanwezig is. Sterker nog: de meeste instellingen en faculteiten hebben geen overzicht van de relaties die zij zelf met V&W onderhouden. Aanwezigheid van een centraal punt waar de benodigde informatie aanwezig is vergemakkelijkt toegang voor externe partijen en verbetert de communicatie over en weer. Op die manier kan een betere onderlinge afstemming worden bereikt met een minimum aan expliciete sturing van het onderzoek of onderwijs door het ministerie. Een complex systeem van het type waar we hier over spreken reguleert zichzelf door middel van interactie en onderhandelingen tussen de betrokken partijen. Het creëren van een infrastructuur voor informatie en kennis over het verloop van het proces zal het contact en de communicatie tussen de betrokken partijen verbeteren en de zoektijden verminderen. Bovendien kunnen daardoor hiaten en verdubbelingen (en dus verspilling van middelen) eerder worden opgespoord en voorkomen. Het systeem 'V&W + onderwijs + maatschappelijke partijen' is complex: het bestaat uit een groot aantal meer of minder onafhankelijke partijen die op vele manieren onderling contact houden. Expliciete sturing vanuit het ministerie zal in zo'n complex systeem niet goed werken. Impliciete sturing door het scheppen van voorwaarden, beschikbaar stellen van fondsen en eventueel bijsturen wanneer nodig maakt een veel betere kans van slagen. Doel is het opstellen van een internetsite met alle onderwijsinstellingen, instituten, brancheorganisaties en marktpartijen in Nederland die zich bezig houden met onderwijs en onderzoek op terreinen van verkeer en vervoer in de breedste zin van het woord, om de verhoudingen tussen het ministerie en de verschillende onderwijsinstellingen en tussen onderwijsinstellingen onderling alsmede de relatie tot marktpartijen in kaart te kunnen brengen. Het opstellen van een basisbestand met de hogescholen en universiteiten die zich richten op onderzoek en onderwijs binnen de verkeers- en vervoersector.

5 De aanpak: Het adres: De screenshots: De mailinglijsten: Via het internet zijn bij de overkoepelende organen van hogescholen en universiteiten de internet domeinnamen aangevraagd. Via deze domeinnamen zijn de algemene telefoonnummers en de algemene adressen verzameld. Op basis van deze adressen is een mailing de deur uit gegaan naar ongeveer 60 universiteiten en hogescholen (bijlage 1), waarin werd gevraagd om een van de drie invulformulieren in te sturen (bijlage 2). De respons op deze mailing was uitermate laag (6%). Aan de oproep naar de webmasters om de mail door te sturen naar de juiste vakgroepen werd geen gehoor gegeven. Hierna zijn alle universiteiten en hogescholen afgebeld om te achterhalen welke vakgroepen en leerstoelen zich per onderwijsinstelling bezig houden met verkeer en vervoer. Van elke vakgroep werd de naam van de coördinator en het adres gevraagd. De response op deze mail was aanzienlijk hoger (16%). Na een aantal weken is deze mail nogmaals verstuurd naar de adressen waar geen response van was gekomen. Ook hier was uiteraard de response laag (5%). Om het bestand te kunnen completeren zijn de contactpersonen ondervraagd middels een telefonische enquête. Dit laatste is een tijdrovende klus aangezien veel (hoog)leraren zeer beperkt telefonisch bereikbaar zijn. Tijdens deze telefoonronde zijn veel mensen doorverwezen naar de website omdat zij op dat moment geen tijd hadden voor de enquête. De respons op de telefoonronde was echter relatief hoog (30%). www. strawberries. nl/vervoer Voor de interface is een rustige zakelijke vormgeving gekozen, die uiteraard een link heeft met verkeer en vervoer. Er is heel duidelijk vermeid dat het een onderzoek namens het Ministerie van Verkeer & Waterstaat betreft, omdat met deze naam direct een kwaliteit of vertrouwdheid wordt uitgestraald. Een aantal schermbeelden van de internetsite zijn bijgevoegd in bijlage 5 Alle adressen van hogescholen en universiteiten zijn bijgevoegd: (bijlage 1) De verzonden mail: (bijlage 3) De reacties: Op de mailings zijn erg veel positieve, maar ook een aantal negatieve reacties ontvangen. "Bij deze verzoek ik u mijn adres uit uw bestand te verwijderen." "wij doen gaarne meer en u bent welkom te bellen met 010.." "Ik ben erg blij met uw initiatief. Ik snap eigenlijk niet waarom het zo lang heeft moeten duren om in deze digitale tijd een platform op te richten voor verkeer en vervoer." "Al wij als hogeschool op enigerwijze een bijdrage kunnen leveren aan de versnelling van een dergelijke kennisbank aarzel dan niet ons te bellen." "Denkt u dat wij als theologische lerarenopleiding in aanmerking komen voor uw kennisbank?"

6 De resultaten: Een aantal statistische gegevens van het totaal aan inzendingen Totaal inschrijvingen waarvan hogescholen waarvan universiteiten Waarvan commercieel Aantal unieke instellingen Aantal aanmeldingen met samenwerkingsverband AW Percentage mensen voor kennisbank Stagebank en vacaturebank Categorieën Economie Logistiek Civiele techniek Technische bedrijfskunde Verkeerseducatie Scheepvaart Bedrijfskunde en logistiek Rechtswetenschappen Planologie % 93% 16% 19% 13% 6% 10% 6% 10% 6% 13% Een overzicht van de externe contacten (bijlage 4) Een overzicht van alle aanmeldingen (bijlage 6) De conclusies: De response op de algemene en later persoonsgebonden mailing heeft elke keer een zeer lage response laten zien. Echter nadat telefonisch contact is geweest met de vraag of men de formulieren in wil vullen, werd enthousiast gereageerd. Bij binnenkomst van de formulieren in de postbox waren de reacties vaak erg positief. Een aantal universiteiten liet weten dat zij in meer of mindere mate activiteit ondernomen binnen het BIVEC (BENELUX Interuniversitaire Groep van Vervoerseconomen). Op het internet is echter niets te vinden van de BIVEC. Toch bestaat het vermoeden dat een aantal universiteiten en hogescholen niet hebben gereageerd om reden van tijdgebrek, vakantie of door de uitstraling van het onderzoek. Vanwege het budget is gekozen voor een benadering via en telefoon. Voor velen is het waarschijnlijk ongebruikelijk om voor een dergelijke enquête via benaderd te worden met de vraag of deze op het internet kan worden afgenomen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat een aantal s niet direct op de werkplek ontvangen worden of op een computer worden ontvangen waar geen internetverbinding aanwezig is. Een andere reden voor de niet volledige response is de uitstraling van het onderzoek. Onder de vlag van het AW is door Strawberries op de domeinnaam van Strawberries het onderzoek verricht. Als het onderzoek aan de site van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gekoppeld zou worden zou de uitstraling een stuk vertrouwder zijn geweest wat een positieve bijdrage had kunnen leveren aan de response. Voor een vervolg op dit onderzoek lijkt het raadzaam om naast de benadering via ook een brief of brochure toe te zenden.

7 De inschrijvingsformulieren van een dergelijke brochure worden vaak op de stapel gegooid en na enige tijd ingezonden, terwijl een vaak vergeten wordt of automatisch wordt verwijderd. De inhoudelijke reacties op de enquête maken heel duidelijk dat vrijwel iedereen het idee van een on line kennisbank met open armen ontvangt. De basis van een dergelijke kennisbank bestaat uit het huidige overzicht van hogescholen en universiteiten aangevuld met bedrijven en instituten gecombineerd met alle wetenschappelijke publikaties op het net. Een stap verder (ook nog erg breed geaccepteerd) kan een stagebank en een vacaturebank aangemaakt worden op de internetsite. Uiteindelijk zou een dergelijk initiatief uit kunnen groeien tot een platform waar bibliotheken, chatgroepen, aanbestedingen, onderzoeksproblemen, en dergelijke elkaar ontmoeten in een interactieve kennisbank. Alle kennis wordt inzichtelijk gemaakt, waardoor de kennis onder de participanten breder zal worden en zal leiden tot minder dubbelonderzoek, betere afstemming op elkaar, nieuwe samenwerkingsverbanden en mogelijk volledig nieuwe onderzoeksmogelijkheden. En nu... : Het eindadvies: De huidige resultaten van het onderzoek zullen nog enige tijd op het domein van Strawberries blijven staan. Afhankelijk van het vervolg van het onderzoek en de realisatie van een mogelijke kennisbank kan het bestand van onderwijsinstellingen gekoppeld worden aan de internetsite van het Ministerie of aan internetsites van andere instellingen die zich richten op dergelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld Verkeerskunde. Het animo en de reacties van de diverse benaderden is zo groot en de voordelen die het systeem op kan leveren zijn zo uitgebreid dat mijn advies luidt, dat het hier geïnitieerde idee op een degelijke wijze zal moeten worden uitgebreid tot een on line kennisbank. Er zal een projectplan opgesteld moeten worden om de realisatie van de kennisbank mogelijk te maken. Hiertoe is het zinvol als eerste de database uit te breiden met de marktactoren. Deze bedrijven zijn nog niet benaderd, maar kunnen een zeer zinvolle uitbreiding zijn van de kennisstructuur die nu op de website aanwezig is. Onder een representatief onderdeel van de aanmeldingen kan een zeer gedetailleerd onderzoek worden ingesteld om de exacte wensen met betrekking tot een on line kennisbank bloot te leggen. Alle wensen moeten binnen het kader van de techniek vertaald worden in een projectplan om de kennisbank te realiseren.

8 Bijlage 1 : adressen

9 Hogescholen algemeen nl kosterin n I universiteiten algemeen heerlen qroninqen n I

10 rechtstreekse adressen universiteiten ha. wau. nl

11 Christelijke Hogeschool Windesheim (alg ) Bouwkunde/civiele techniek ( ) - dhr. Breur ( ) - Verkeerskunde - dhr Bonestroo ( ) Materiaalherkenning - dhr. Verheggen ( ) - Fontvs (alg ) Tilburg Vervoersacademie ( ) Venlo - mvr. Coopmans (telefoon via receptie) - Hanzehogeschool (alg ) Groningen Techniek ( ) (decaan: ) - Baggertechnologie (onderdeel van Enginering) - dhr. de Jong ( ) Weg & waterbouw (onderdeel van Civiele techniek) - dhr. Snelleman ( ) - HEAO Arnhem (alg / info.centrum ) Logistiek - dhr Timmermans ( ) - Hogeschool Alkmaar (alg / afd. PR ) Techniek en chemie/verkeer & waterbouwkunde ( ) - dhr. Knippen ( ) - Hogeschool Delft (alg ) (Bedrijfskunde) Logistiek - dhr. Van Buuren ( ) - (Plantenteelt) Groen en landschap, natuur recreatie en toerisme -dhr. Fushs ( ) - (Tuinbouw) Veilingen - mvr. Den Toom ( ) - Millieukunde - dhr. Visser ( ) Hogeschool Domstad (alg ) Verkeerslessen - dhr. Roels (telefoon via algemeen nummer) - Hogeschool Edith Stein (alg ) Hengelo Verkeerslessen - dhr. Westerik (thuis: / school: ) - Hogeschool Enschede (alg ) Technische Bedrijfskunde - dhr. Logtenberg ( ) Civiele Techniek - Verkeer & wegenbouw ( ) - dhr. de Lange ( ) - Hogeschool Haarlem (alg ) Weg en waterbouw (HTS) (receptie / secretariaat ) - dhr. De Lange ( ) - Hogeschool Limburg (alg ) Heerlen Hoofd-opleiding Bouwkunde/Civiele techniek - dhr. Van Aken ( ) - Hoofd-opleiding Wertuigbouwkunde - dhr. Bertholet ( ) Hogeschool Brabant (alg ) Breda Civiele Techniek ( ) Tilburg- dhr. De Keizer- fax: (geen op naam!)

12 Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer fnhtv)( ) - mvr. De Zeeuw ( ) - Hogeschool van Utrecht (alg ) Civiele Techniek/werktuigbouwkunde/ruimtelijke ordening/millieukunde (allen faculteit Natuur & Techniek )- Logistiek en Economie - dhr. Van Dijk (secretariaat: ) - woensdag Hogeschool Venlo (alg ) Logistiek & technische vervoerskunde / logistiek en economie / europese opleiding logistiekmanagement / kort Hbo-logistiek / masters >» Nationale Vervoersacademie (=onderdeel van HV) - mvr. Coopmans ( ) - (of o.j.g.m.) Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (alg ) Beeldende kunst en vormgeving ( ) - uitleg naar cora.vanderwaal(a>bkv.hku.nl Hogeschool voor Economische studies Amsterdam (alg ) Theo Roos ( ) Iselinge - educatieve faculteit (alg ) Doetichem Verkeer - Dhr. Onvlee (374128) - Koninklijke Academie van Beeldende Kunst - Den Haag (alg ) Muurschilderingen (PR - mvr. Versluis) - woensdag Marnix Academie Utrecht (alg ) Verkeerslessen - mvr. Delhaas ( ) - (alg: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (alg ) Verkeerskunde - dhr. Fuzy ( ) - Civiele Techniek - dhr. Van Eldiek Thieme ( ) - Bouwkunde - dhr. Huiskes ( ) - geen of fax! Conctructies - dhr. Kooistra ( ) - Infrastructuur - dhr. Boonstra ( ) Stedenbouwkunde - dhr. Van den Brink ( ) - Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland (alg.) Rotterdam School of Management (alg ) Global transport and logistics (master) - dhr. Van Marrewijk ( ) - mmarrewiik(5).rsm.nl STOAS (alg ) Wageningen Belt woensdag terug naar boot! TH Rijswijk (alg ) Secretariaat: Werkbouwkunde - woensdagochtend

13 Bijlage 2 : Het aanmeldingsformulier

14 naam van uw instelling faculteit vakgroep/leerstoel adres postcode plaats telefoonnummer faxnummer internetadres contactpersoon aantal medewerkers recent onderzoek M onderwij sprogramma M expertise Jsl samenwerkingsverband met het ministerie van verkeer en waterstaat

15 externe contacten met andere instanties actief op gebied van verkeer en vervoer Heeft uw organisatie behoefte aan een kennisbank op internet, zoals deze hier wordt beschreven ja jrj Zou binnen zo'n kennisbank behoefte zijn aan een database met alle rapporten, scripties en onderzoeksresultaten van het ministerie,andere onderwijsinstellingen en adviesbureaus ja jj bestaat er binnen deze kennisbank de wens naar een stagebank en een vacaturebank op de site ja Jj participeert uw organisatie al aan iets dergelijks overige relevante gegevens ja 1 heeft u nog opmerkingen, aanmerkingen of ideeën M ^opnieuwïóvüllért «tzènd (& irisëtói\ii^sféfi^ilïèr;

16 Bijlage 3 : De mailings

17 %i i ir^fèp^ Kennisbank Verkeer en Vervoer Deze mail is bestemd voor aile universiteiten, hogescholen en marktpartijen die zich richten op onderzoek en onderwijs binnen de verkeers- en vervoerssector! Wij verzoeken al deze instellingen zich aan te melden door een van onderstaande buttons aan te klikken of door zich aan te melden op Vanuit de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (MinV&W) in samenwerking met Strawberries New Media Productions is het initiatief ontstaan om de verhoudingen tussen het ministerie en de verschillende onderwijsinstellingen en tussen onderwijsinstellingen onderling alsmede de relatie tot marktpartijen in kaartte brengen. Deze is daartoe de eerste stap. Op de internetsite vindt u meer informatie over dit project! / ftpntiiier^ hol ib5»t*hoöl" Ik zou graag alle webmasters die deze mail ontvangen, willen vragen of u deze mail wilt doorsturen naar de verschillende vakgroepen en afdelingen van uw instelling. Aan allen die de formulieren op de internetsite invullen wil ik graag vragen of u deze mail zou willen doorzenden naar andere bedrijven en instellingen (anders dan hogescholen en universiteiten) die volgens u ook in het overzicht thuishoren. Het blijft elke keer weer verbazingwekkend in welke niet voor de hand liggende vakgroepen en business-units aan belangrijke onderdelen van het verkeers- en vervoersvraagstuk wordt gewerkt zonder dat anderen daar van op de hoogte zijn. Dit maakt het completeren van het bestand zo lastig dat ik daar uw hulp niet bij kan missen. Bij voorbaat dank.

18 «aa» Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Martin van Overbeeke. telefoon: mail(5)strawberries.nl

19 Geachte meneer of mevrouw, Naar aanleiding van een telefoongesprek van afgelopen week heb ik van u of uw collega dit adres ontvangen. Alvast hartelijk bedankt hiervoor, Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is via het Internet een inventariserend onderzoek begonnen (in samenwerking met Strawberries New Media Productions) om alle onderwijsinstellingen in Nederland te benaderen die zich bezig houden met onderzoek en onderwijs binnen de verkeers- en vervoersector in de breedste zin van het woord. Uit ons telefoongesprek is gebleken dat u of uw vakgroep/leerstoel zich hier ook op richt. Om het onderzoek zo volledig mogelijk te kunnen maken verzoek ik uw medewerking. Het zou erg prettig zijn als u uw vakgroep/leerstoel zou willen aanmelden op het internetadres Mocht u hier geen tijd of mogelijkheid toe hebben dan zouden wij u graag komende maandag, dinsdag of woensdag telefonisch een aantal vragen willen stellen. Om deze zo kort en bondig mogelijk te houden wil ik u voor een gedetailleerde omschrijving van het onderzoek en de voordelen voor uw onderwijsinstelling graag doorverwijzen naar het bovenvermelde internetadres. Bij voorbaat dank, Martin van Overbeeke Korte samenvatting van het onderzoek Conclusies uit de voorstudie: Ondanks de goed ontwikkelde relaties tussen delen van het ministerie V&W en delen van het onderwijs is er geen structuur waar alle informatie over de bestaande relaties aanwezig is Aanwezigheid van een centraal punt waar de benodigde informatie aanwezig is vergemakkelijkt toegang voor externe partijen en verbetert de communicatie over en weer Aanbevelingen: Het creëren van een infrastructuur voor informatie en kennis over het verloop van het proces zal het contact en de communicatie tussen de betrokken partijen verbeteren en de zoektijden verminderen Expliciete sturing vanuit het ministerie zal in zo'n complex systeem niet goed werken. Impliciete sturing door het scheppen van voorwaarden, beschikbaar stellen van fondsen en eventueel bijsturen wanneer nodig maakt een veel betere kans van slagen Resultaat van deze aanbevelingen: Het opstellen van een internetsite met alle onderwijsinstellingen, instituten, brancheorganisaties en marktpartijen in Nederland die zich bezig houden met onderwijs en onderzoek op terreinen van verkeer en vervoer in de breedste zin van het woord. Dit is de eerste stap naar een centrale kennisbank voor verkeer en vervoer

20 Aan Vakgroepen van diverse universiteiten Van: Martin van Overbeeke Bed* Strawberries (namens Ministerie V&W) Fax: Pagina's: 1 Tel.: Datum: Betreft: Kennisbank verkeer en vervoer CC: Zie onder I I Spoed ^M Ter informatie I I Uw commentaar a.u.b. I I Uw antwoord a.u.b. TUD, Vakgroep Ontwerp en Exploitatie Maritieme Objecten RUG, Verkeerskundig Studiecentrum RUL, Werkgroep Veiligheid RUL, Vakgroep Criminologie RUU, NILOS TUE, Vakgroep Werktuigkundig Ontwerpen en Construeren RUL, Werkgroep Energie- en Milieuonderzoek Namens het ministerie van verkeer en Waterstaat vraag ik uw aandacht voor het volgende: (deze tekst is afkomstig van een . Ik kon uw vakgroep helaas niet telefonisch bereiken om het adres te verkrijgen, daarom deze fax) Kennisbank Verkeer en Vervoer Vanuit de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AW) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (MinV&W) in samenwerking met Strawberries New Media Productions is het initiatief ontstaan om de verhoudingen tussen het ministerie en de verschillende onderwijsinstellingen en tussen onderwijsinstellingen onderling alsmede de relatie tot marktpartijen in kaart te brengen. Deze is daartoe de eerste stap. Op de intemetsite vindt u meer informatie over dit project! Aan allen die de formulieren op de internetsite invullen wil ik graag vragen of u deze mail zou willen doorzenden naar andere bedrijven en instellingen (anders dan hogescholen en universiteiten) die volgens u ook in het overzicht thuishoren, want het blijft elke keer weer verbazingwekkend in welke niet voor de hand liggende vakgroepen en business-units aan belangrijke onderdelen van het verkeers- en vervoersvraagstuk wordt gewerkt zonder dat anderen daarvan op de hoogte zijn. Dit maakt het completeren van het bestand zo lastig dat ik daar uw hulp niet bij kan missen. Bij voorbaat dank. Voor vragen of opmerkingen kan u contact opnemen met Martin van Overbeeke. telefoon:

21 Bijlage 4 : Overzicht van de externe contacten

22 Een overzicht van de vermeide externe contacten van de onderwijsinstellingen. Aannemersbedrijven Adviesbureaus Adviesdienst Verkeer en Vervoer Berenschot branche-organisaties BRO-adviseurs COST CROW D.G.G EUROCONNECT Europees Kenniscentrum Logistiek EVO FTA Gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam Grontmij INRO-TNO IRU K.V.N.R. ketens van grootwinkelbedrijven KNV KPMG Landelijk Platform Logistiek Logistieke dienstverleners MDN NECTAR Nederland Distributieland onderwijsinstellingen in het buitenland onderzoeksinstellingen Politie Rijkswaterstaat RIVM Scheepvaart vereniging Zuid (SVZ) SWOV TLN TNO transportondernemingen universiteiten en andere hogescholen, Verladers Vervoersbedrijven VLM WN zorginstellingen

23 Bijlage 5 : De screenshots

24 5 - Microsoft Internet Explorei HEES '^v-^^iwy^-^rjiséijènsgj' ministerie verkeer ^waterstaat U kiest hier een van de aanmeldingsformulieren en vult zoveel mogelijk velden in. De gegevens zullen in het database bestand ingevoerd worden en komen te staan onder de hoofdgroep waarvan u het inschrijfformulier hebt ingevuld. De ingevulde informatie wordt op een internetpage binnen deze internetsite weergegeven en kan door iedereen geraadpleegd worden. Op de page komt een link naar de intemetsite van uw organisatie en eventueel een mailbutton naar de contactpersoon. SSSiSi-?«leiSfc--SP*«*>; «v-*'s^së-'-i : ^sij

25 '3 - Microsoft Internet Exploier BK Ei! I http: //www. sbawbetries.nl/vervocr/ 7 T~Z~Z ZM^^Kfi^iSÜI I ministerie verkeer & waterstaat im>^i^^^i^si>^^^^i^^^^^^^^mip^^^^l -kerrrtsbarifc.ï Jjogescfiolen. univefsrteiten De hier vermelde hogescholen zijn nu nog doorgelinkt naar de homepage van de betreffende instelling. Zodra de kennisbank van start gaat zullen de links verwijzen naar een standaard format, zoals bij dit voorbeeld: Voorbeeld: universiteit van Amsterdam rrbrjoaetoreri" ChristeKike Agrarische Hogeschool Drenten ChristeEike Hogeschool de Driestar ChristeKike Hogeschool De "Wittenberg Christeliike Hogeschool Ede Christelijke Hogeschool 'Windesheim Conservatorium van Amsterdam Fontys Haagse Hogeschool Hanzehogeschool HAS Den Bosch HES Rotterdam Hogeschool Alkmaar Hogeschool Constantiin Huvgens Hogeschool Delft Hogeschool Diedenoord Hogeschool Domstad Hogeschool Drenthe Hogeschool Edith Stein Hogeschool Enschede Hogeschool Haarlem Hogeschool Holland Hogeschool Ipabo Alkmaar/Amsterdam Hogeschool Larenstein Hogeschool Limburg Hogeschool Mdden-Brabant Hogeschool Rotterdam & Omstreken Hogeschool 's-hertogenbosch Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Utrecht Hogeschool Venlo Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam Hogeschool voor Muziek en Theater Rotterdam Hogeschool "West-Brabant Hogeschool Zeeland Hotelschool Den Haag Ichthus- Hogeschool Rotterdam Instituut voor Information Engineering Iseünge - educatieve faculteit Koanldiik Conservatorium voor Muziek en Dans - Den Haag Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten - Den Haag Leidse Hogeschool LOI Hogeschool Marmx Academie Utrecht Woordelijke Hogeschool Leegwarden Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland Siiksakademie van beeldende kunsten - Amsterdam Rijkshogeschool ETselland Rotterdam School of Management STOAS NEA Transport Hogeschool "Van Hall Instituut Ma -,! %>;'" ijéf*!ü»m N.-

26 'ÏÜ - Microsoft fnternet Expforer ^sjililiiéiéilifil^^ BSS! Hifj^i^^ü

27 3 Home - Microsoft Internet Explorer BEE

28 Bijlage 6 : Overzicht aanmeldingen

29 Pagina 1 van 1 Strawberries NMP Van: WWW-server Aan: Verzonden: woensdag 30 juni :27 Onderwerp: universiteit instelling = Rijksuniversiteit Groningen faculteit = PPSW vakgroep = Centrum voor Omgevings- en Verkeerspsychologie adres = Grote Kruisstraat 2/1 postcode = 9712 TS plaats = Groningen telefoon = fax = URL = wyw.ppsw.nx^.nl/coy/index.htm contactpersoon = Dr. K.A.Brookhuis = medewerkers = 15 recent onderzoek = Beleving verkeer en omgeving; Duurzaamheid in verkeer en omgeving; Invloed van psycho-actieve stoffen op verkeersgedrag; Automatisering verkeer. onderwijsprogramma = Nevenrichting Omgevings- en Verkeerspsychologie expertise = omgevingsinvloeden verkeersgedrag gedragsbeïnvloeding taakverrichting in verkeer samenwerkingsverband = deelname platforms, opdrachtonderzoek externe contacten = TNO CONNEKT behoefte aan kennisbank = ja databank rapporten = j a stagebank = ja participeert al =ja overig = opmerkingen = send = verzend dit inschrijvingsformulier

30 Pagina 1 van 1 Strawberries NMP Van: WWW-server Aan: Verzonden: dinsdag 29 juni :48 Onderwerp: hogeschool instelling = NHTV Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer faculteit = Verkeer, planologie, logistiek vakgroep = adres = Mgr. Hopmansstraat 1 postcode = 4817 JT plaats = Breda telefoon = fax = URL = contactpersoon = = medewerkers = 325 recent onderzoek = onderwijsprogramma = verkeerskunde ruimtelijke ordening en planologie logistiek en technische vervoerskunde expertise = samenwerkingsverband = externe contacten = behoefte aan kennisbank = ja databank rapporten = ja stagebank = ja participeert al = nee overig = opmerkingen = send = verzend dit inschrijvingsformulier

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STAAL GAAT HET MAKEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Elk jaar trekt de Nationale Staalbouwdag vele opdrachtgevers, ontwerpers, (staal)bouwers, leveranciers

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2009 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2009 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND Amsterdamse voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Postbus 90116 4800 RA BREDA Azusa

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1214 17 27 27januari 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, nr.

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs. februari 2010 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs februari 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie over het

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Staal: duurzaam sterk

Staal: duurzaam sterk Staal: duurzaam sterk NATIONALE STAALBOUWDAG 2011 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Wat geldt voor het materiaal staal, geldt ook voor de Nationale Staalbouwdag: duurzaam sterk. Elk jaar

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017

Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 Nieuws uit t decanaat 6 oktober 2017 havo/vwo bestemd voor havo/vwo bovenbouw Nieuws uit t decanaat is het mededelingenblad vanuit het decanaat havo/vwo van het Vechtdal College in Hardenberg. Het verschijnt

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid

Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid Bijlage 1 bij artikel 2, tweede lid (Behorend bij Regeling financiën hoger onderwijs van 3 juni 2008, kenmerk HO&S/CBV-2008/5214) Factoren als bedoeld in artikel 4.12, vierde lid, van het besluit van hogescholen

Nadere informatie

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012

UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 UITNODIGING G23 Netwerkdag 13 februari 2012 Op: donderdag 12 april 2012 in Utrecht Graag nodigen wij u uit voor de eerste Stadsingenieurs G23 Netwerkdag in Utrecht. Deze dag staat vooral in het teken om

Nadere informatie

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland

Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie van de landelijke inventarisatie 2009-2010 Marca Wolfensberger & Nelleke de Jong Excellentieprogramma s in het HBO in Nederland Voorpublicatie

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2005

Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd 2005 HET HBO ONTCIJFERD 2005 april 2005 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2005 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2011 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2011 2 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2010: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Afgestudeerden

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages

Wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het aanpassen van bedragen en percentages Algemeen Verbindend Voorschrift HOenS/CBV- 2008/84830 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling financiën

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe.

Factsheet. Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. 30 januari 2017 Feiten & Cijfers Instroom hbo toegenomen, lichte groei aantal inschrijvingen en aantal gediplomeerden neemt gestaag toe. Het aantal beginnende studenten in het hbo is in 2016-17 gegroeid

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding!

Alvast heel veel dank voor uw aanmelding! AANMELDING OFF- LINE DATABASE Nieuwe Business Modellen Onderstaande teksten en vragen vormen samen het aanmeldingsprotocol van de Landelijke Database Nieuwe Business Modellen. Dit protocol bestaat uit

Nadere informatie

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking

Werken in de Sociale Werkvoorziening. Informatie voor mensen met een beperking Werken in de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een beperking Wat staat er in dit boekje? Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4-5 Waarom dit boekje? Wat is de Sociale Werkvoorziening? Voor

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13799 27 juli 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2011, nr. HO&S/CBV/268961,

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites.

Als je op een site bent, klik dan op vorige en vervolgens op openen om terug te gaan naar het bestand interessante sites. Overzicht Sites: 1. ALGEMEEN 2. BEURZEN 3. PROFIELWERKSTUKKEN 4. UNIVERSITEITEN 5. HOGESCHOLEN 6. MBO 1. ALGEMEEN Vergelijk alle studies op hogescholen en http://www.studiekeuze123.nl Universiteiten/opendagen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59625 9 november 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2016, nr. 1062841,

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder MBO-, HBO- en WO-instellingen. Hoe scoren onderwijsinstellingen op social? Onderzoek naar het gebruik van Twitter onder -, - en -instellingen. Over Coosto Coosto levert oplossingen voor social media monitoring en webcare. Je krijgt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 61597 31 oktober 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 oktober 2017, nr. 1257728,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24897 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2012, nr. HO/436612,

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Het hbo ontcijferd 2006

Het hbo ontcijferd 2006 Het hbo ontcijferd 2006 HET HBO ONTCIJFERD 2006 maart 2006 Colofon Titel: Het hbo ontcijferd 2006 Het hbo ontcijferd is een terugkerende publicatie van de HBO-raad en is gericht op de ontwikkelingen van

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2015 HOVO-Nederland Jaarverslag 2015 De vereniging HOVO Nederland vierde dit jaar

Nadere informatie

Benchmark Axisopleidingen

Benchmark Axisopleidingen Benchmark Axisopleidingen In opdracht van: Platform Bèta Techniek In samenwerking met Ministerie van OCW HBO-raad Project: 2008.104 Datum: Utrecht, 22 december 2008 Auteurs: Guido Ongena, MSc. drs. Rob

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2016 HOVO-Nederland Jaarverslag 2016 Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing

Nadere informatie

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding

AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010. 1 Inleiding MEMO INZAKE VRIJSTELLING BEROEPSONDERWIJS AAN : RELATIES VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN VAN : VAN REE & VAN DRIEL BTW-SPECIALISTEN DATUM : 7 JUNI 2010 1 Inleiding Een btw-ondernemer die tegen vergoeding

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2010 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2010 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2009: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op de website www.hbo-raad.nl, via Feiten en Cijfers. Deze webpagina

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2008 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2008 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015

Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 Rapportage Enquête StudieKeuze 2015 www.qompas.nl Februari 2016 Surrounded by Talent Inleiding In deze rapportage laten we de resultaten zien van een enquête onder eerstejaars studenten welke met de Qompas

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016. Studi s. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016

Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016. Studi s. Clear Channel Hillenaar Informatie media 2016 TAP Locaties Locaties Selectie universiteiten en hogescholen Aantal vakken 514 Friesland 2 Leeuwarden 2 Gelderland 54 Arnhem 4 Nijmegen 31 Wageningen 19 Groningen 31 Groningen 31 Limburg 49 Heerlen 15

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434

Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 tot en met Bijlage 5 behorend bij Regeling bekostiging hoger onderwijs 2006, van 6 december 2006, kenmerk HO/CB-2006/44434 Bijlage 1 bij artikel 4, eerste lid Hbo-opleidingen waarvan voor de

Nadere informatie

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap Werken in de Sociale Werkvoorziening Voor mensen met een beperking is een gewone baan soms niet mogelijk. Misschien

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. mei 2010 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs mei 2010 1 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Inleiding Deze factsheet geeft informatie

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2017/2018

havo Carrousel schooljaar 2017/2018 Carrousel schooljaar 2017/2018 Dit schooljaar organiseert jouw school een Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-. Tijdens twee bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer je welke opleidingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12764 25 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juni 2012, nr. 333372,

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19201 25 september 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2012, nr.

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2016/2017

havo Carrousel schooljaar 2016/2017 havo Carrousel schooljaar 2016/2017 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR PROJECTEN Stichting De Beide Weeshuizen Prof. Molkenboerstraat 9 6524 RN Nijmegen Tel. 024 3226650 KvK 055782 E-mail: stg.beide.weeshuizen@planet.nl Site:www.beideweeshuizen.nl Postbank 825598 ABN Bank 53.72.57.314

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer

Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Klanttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer Kianttevredenheid Informatiepunt Duurzaam Veilig Verkeer november 2001 Colofon Samenstelling drs. N.W. Gerritsen drs. T.T.J. Gelissen Vormgeving

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy Bijlage Kolom 1: hogeschool Kolom 2: bij opleiding(en) Kolom 3: samen met hogescho(o)l(en) Kolom 4: inhoud van voorstel Vet = pilot(s) gezamenlijke toetsing voldoen aan criteria 1 2 3 4 Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. April 2015 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2014: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo April 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten

Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten Maatschappelijke Citaties van Hogescholen Vermelding in Landelijke en Regionale kranten Ruut Veenhoven en Fatih Topcu Erasmus Universiteit Rotterdam, Afdeling Sociologie, Mei 2005 Het probleem De prestaties

Nadere informatie

CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL

CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL CENTROS DE EDUCACION UNIVERSITARIA (WO) QUE IMPARTEN ESPAÑOL 1. Universiteit Tilburg, Language Center Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 013-4669111 cirun@uvt.nl www.tilburguniversity.edu Provincia - BRABANTE

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Handleiding Coördinator

Handleiding Coördinator Handleiding Coördinator 03-12-2009 Versie 1.1 http://www.scriptiedossier.nl/doc/scriptiedossier-handleiding-coordinator.pdf 1. Inleiding... 1 2. Inloggen... 1 3. Duur van de sessie... 2 4. opties submenu...

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 3. Deel 1. Deel 2

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 3. Deel 1. Deel 2 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 2 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 1. Deel 3. Deel 2

Rekenpuzzels. Breinkrakers. Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO. Deel 2. Deel 1. Deel 3. Deel 2 Rekenpuzzels & Breinkrakers Verzameld uit het reken-wiskundeonderwijs door de NVORWO Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 2 Voorwoord Aan de leerlingen en leerkrachten van alle basisscholen in Nederland! Dit boekje

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. Juni 2016 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2015: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Juni 2016 Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid

Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Profileringsfondsen in het hoger onderwijs Een advies over de bereikbaarheid en kenbaarheid Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Oktober 2012 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb).

Nadere informatie

Studeren in Nederland

Studeren in Nederland Studeren in Nederland Annekee de Jager Kaj Temme Nederlandse Ambassade Brussel Leuven, 27 oktober 2015 Inhoud 1. Nederland 2. Waarom studeren in Nederland? 3. Onderwijs in Nederland 4. Nederlandse studentensteden

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie

Overzicht fixusopleidingen met selectie Overzicht fixusopleidingen met selectie 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B Journalistiek

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juli 2012 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juli 2012 Feiten en cijfers 2 HBO-Monitor 2011: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Ondanks de

Nadere informatie

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen

Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering. Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Van: Werkgroep Beroepsprofiel Bachelor of Engineering Betreft: Evaluatie Bachelorprofiel Engineering met de techniekhogescholen Den Haag, 24 juni 2011 Beste Collega, Het landelijke beroepsprofiel Bachelor

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. HBO/AS/2002/22534 25 juni 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. HBO/AS/2002/22534 25 juni 2002 OC enw Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016

Overzicht fixusopleidingen met selectie. Hogescholen. d.d. 3 oktober 2016 Overzicht fixusopleidingen met selectie Hogescholen 34951 2017 HKU B Kunst en Economie voltijd 275 1 34585 2017 Windesheim B Psychomotor Therapie & Bewegingsagogie voltijd 105 3 34686 2017 Windesheim B

Nadere informatie