Plan van aanpak. Plan van aanpak. Auteur: Maarten van de Ven Fontys hogeschool Eindhoven Versie 1.0 Document datum: 28 november 2004 Revisie datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Plan van aanpak. Auteur: Maarten van de Ven Fontys hogeschool Eindhoven Versie 1.0 Document datum: 28 november 2004 Revisie datum:"

Transcriptie

1 Plan van aanpak Plan van aanpak Auteur: Maarten van de Ven Fontys hogeschool Eindhoven Versie 1.0 Document datum: 28 november 2004 Revisie datum:

2 Voorwoord Voorafgaand aan de afstudeerperiode wordt er een afstudeeropdracht overeengekomen tussen de belanghebbenden partijen. In dit geval zijn dat de volgende drie partijen: GEA Grenco B.V.(Afstudeerbedrijf); Fontys Hogeschool Eindhoven; Ondergetekende, de Afstudeerder. De opdrachtomschrijving luidt als volgt: Het inventariseren, structureren en het vastleggen van het ontwerp van bestaande softwarematige energiezuinige regelingen. Het ontwerpen, implementeren en documenteren van nieuwe softwarematige energiezuinige regelingen voor koelinstallaties. Dit plan van aanpak is een beschrijving van de weg, welke ik zal gaan volgen om de afstudeeropdracht tot een goed einde te brengen. Er is gekozen voor een projectmatige aanpak. Dit wil zeggen dat de uitvoering van de opdracht gefaseerd uitgevoerd zal gaan worden. In hoofdstuk 3 ga ik de fases in detail beschrijven. Maarten van de Ven i

3 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK INHOUD PAGINA VOORWOORD...I INHOUDSOPGAVE... II SAMENVATTING... III REVISIELIJST... IV 1 INLEIDING OPDRACHTBESCHRIJVING INLEIDING OPDRACHTGEVERS OPDRACHTNEMER BEGINSITUATIE PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING PROJECTRESULTAAT DE AFBAKENING VAN HET PROJECT WAT NIET TOT HET PROJECT BEHOORT WAT WEL TOT HET PROJECT BEHOORT RANDVOORWAARDEN RISICO S PROJECTFASERING INLEIDING INITIATIEFASE DEFINITIEFASE ONTWERPFASE REALISATIEFASE BEHEERSASPECTEN INLEIDING BEHEERSASPECT ORGANISATIE BEHEERSASPECT TIJD BEHEERSASPECT INFORMATIE EN COMMUNICATIE BEHEERSASPECT KWALITEIT BEHEERSASPECT FINANCIËN... 8 BIJLAGE 1 FLOWCHART NIEUWBOUW PROJECT GRENCO... A BIJLAGE 2 COMMUNICATIEPLAN...B BIJLAGE 3 AFSTUDEEROVEREENKOMST...C ii

4 Samenvatting Dit document beschrijft het plan aanpak van de afstudeeropdracht. Doordat alle onderdelen in het plan chronologisch worden behandeld krijgt het document een duidelijk structuur. In de afzonderlijke hoofdstukken staat beschreven hoe de afstudeeropdracht doorlopen zal worden. De afstudeeropdracht is opgesplitst in verschillende fases om het overzicht van het afstudeerproject te waarborgen. Dit document bevat de projectomschrijving, het faseren en de beheersaspecten die in zijn geheel tot uiting wordt gebracht in dit plan van aanpak. iii

5 Revisielijst Het huidige document, de Plan van Aanpak is vrijgegeven onder vermelding van het hoogste revisie nummer. Revisie nummer Datum Auteur(s) Reden revisie nov M.v.d.Ven Initiële aanmaak nov M.v.d.Ven Eerste controle bedrijf Overzicht revisies iv

6 1 Inleiding Dit plan van aanpak is geschreven naar aanleiding van mijn afstudeeropdracht in opdracht van Fontys Hogeschool Eindhoven. Als afstudeer opdracht is door Grenco gekozen om bestaande energiezuinige regelingen te inventariseren, te structureren en het ontwerp van deze regelingen vast te leggen. Ook kunnen er eventueel nieuwe energiezuinige regelingen naar voren komen tijdens interviews. Het ontwerpen, implementeren en documenteren van deze nieuwe energiezuinige regelingen behoord ook tot de opdracht. Grenco is een koeltechnische installatie bedrijf dat zich voornamelijk richt op het leveren en onderhouden van grote industriële koeltechnische installaties. Grenco heeft klanten in diverse sectoren. Enkel van deze sectoren zijn: Chemische industrie Bakkerijen Groente- en fruitverwerking Drankenindustrie Zuivel industrie Distributiecentra en Logistiek Farmaceutische industrie Snacks Pluimveeslachterijen en verwerking Vleesverwerking Reefer vessels Cruise liners Fishing Vessels Voor meer informatie over Grenco verwijs ik naar de website De installaties van Grenco worden op maat geleverd. Dus ieder installatie wordt apart ontworpen en krijgt zo ook zijn eigen besturings systeem. Energiebesparing bij koel/vries installaties wordt steeds belangrijker. Koeltechnische installaties verbruiken veel energie en zijn voor veel bedrijven een grote kosten post. Dit betekent dat er steeds meer vraag komt naar energiezuinige regelingen. Grenco heeft in het verleden succesvolle en minder succesvolle regelingen geïmplementeerd op koelinstallaties om energie te besparen. Verder zijn er nog nieuwe mogelijkheden voor energiezuinige regelingen die met de huidige stand van PLC techniek geïmplementeerd kunnen worden. In bijlage 1 is een flowchart toegevoegd zoals binnen Grenco een project verloopt. In de verkoop fase wordt er bepaald hoe een installatie moet gaan werken. Aan de hand van een beschrijving van de werking van de installatie wordt een P & ID schema en een stuklijst gemaakt. Als de schema s gereed zijn voor uitvoering dan worden de elektrotechnische schema s ontworpen. Zijn de elektrotechnische schema s gereed voor uitvoering dan kan de software engineer een technisch software ontwerp maken. Een software engineer bij Grenco vertaalt koeltechnische regelingen in een software ontwerp en implementeert deze ook. Dit is ook mijn functie binnen Grenco. Het plan van aanpak bestaat uit drie delen. Het eerste deel, hoofdstuk 2, geeft inzicht in de opdrachtbeschrijving. De doelstelling en de probleemstelling zijn van groot belang voor de juiste beeldvorming. Vervolgens wordt er in hoofdstuk 3 ingegaan op de fasering van het project, waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de beheersaspecten, die van belang zijn voor het project en dus ook de opdracht. 1

7 2 Opdrachtbeschrijving 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft gedetailleerd de opdracht, de opdrachtgevers en de opdrachtnemer, de huidige situatie, de probleemstelling, het beoogde resultaat, de scoop van de opdracht, de randvoorwaarden en de mogelijke risico s. 2.2 Opdrachtgevers Naam bedrijf Contactpersoon / Bedrijfsbegeleider Grenco B.V EE 's-hertogenbosch Postbus AE 's-hertogenbosch Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) De heer Ir. P.M.P. Ackens (Patrick) Manager Monitoring & Control Systems Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) Naam bedrijf Contactpersoon Fontys Hogeschool Informatica Postbus AH Eindhoven Dhr ir. L.F.M. van Gestel (Bert) Telefoon: +31 (0) Opdrachtnemer Naam De heer M.J.A. van de Ven (Maarten) Software engineer Monitoring & Control Systems Telefoon: +31 (0) Mobiel +31 (0) Fax: +31 (0) Student nummer

8 2.4 Beginsituatie Grenco heeft in het verleden diverse energiezuinige regelingen geïmplementeerd in diverse projecten. Deze regelingen zijn niet of nauwelijks gedocumenteerd. Ook zijn er geen ontwerpen meer van deze regelingen aanwezig. Verder staan er door de moderne technieken nog steeds mogelijkheden open voor nieuwe energiezuinige regelingen. 2.5 Probleemstelling Het probleem binnen Grenco is dat er veel energiezuinige regelingen die in het verleden uitgevonden zijn, niet verkocht worden omdat de regelingen niet bekend zijn bij de huidige software engineers, proposals en verkopers van Grenco. Omdat de vraag naar energiezuinige regelingen bij de klant steeds groter wordt is het van groot belang dat de energiezuinige regelingen bij de hierboven genoemde partijen bekend worden gemaakt. 2.6 Doelstelling De doelstelling van het project is dat de software engineers bekend zijn met de energiezuinige regelingen binnen Grenco en dat de software engineers op de hoogte zijn van de werking van de regelingen. De proposals dienen de energiezuinige regelingen te kennen en ze dienen te weten waar benodigde componenten geplaatst moeten worden om een goede werking van de regeling te waarborgen. De verkopers dienen globaal de werking en de voor- en nadelen van de regeling te begrijpen. 2.7 Projectresultaat Per intelligente regeling zal het volgende eindproduct gemaakt worden: Eindproduct intelligente Regeling 1 Management Technische software ontwerp PLC software -Naam - Architectuur - Listing -Doel - Randvoorwaarden -Werking -Toepassing -Besparing 2.8 De afbakening van het project Wat niet tot het project behoort Tot het project behoort niet: het bepalen van het rendement van de energiezuinige regelingen, het uitvinden van nieuwe regelingen, het verdedigen van regelingen, het in de praktijk brengen van de regelingen.(bij klanten) 3

9 2.8.2 Wat wel tot het project behoort Wat wel tot het project behoort is: onderzoek naar nieuwe energiezuinige regelingen, het ontwerpen en herontwerpen van regelingen, het implementeren van nieuwe regelingen, het documenteren van de regelingen. 2.9 Randvoorwaarden Van de 800 uur die er gemaakt moeten worden door de afstudeerder voor de afstudeeropdracht stelt Grenco 200 uur beschikbaar. Grenco stelt de afstudeerder in de gelegenheid om de tijd en faciliteiten aan te wenden, welke nodig zijn voor het op de juiste wijze afronden van de afstudeeropdracht. Dit betekent dat de afstudeerder binnen Grenco werktijd 16 uur per week aan het project kan werken. Van de hierboven genoemde 16 uur worden 8 uur bij Grenco onder de noemer opleidingen geboekt. De overige acht uren zullen als tijd voor tijd zijn invulling krijgen. De overige benodigde uren voor het afstuderen worden door de afstudeerder buiten Grenco werktijd gemaakt. Iedere maandag zal er een kort overleg zijn tussen het afdelingshoofd en de afstudeerder om het verloop van het project door te nemen en eventueel bij te sturen Risico s Het risico bestaat dat er door een toenemende werkdruk of door ziekte de beoogde uren niet binnen de gestelde tijd behaald kunnen worden. De kans zit er dan in dat de einddatum naar achteren geschoven gaat worden. 4

10 3 Projectfasering 3.1 Inleiding De afstudeeropdracht kent de volgende fasen; Initiatiefase, Definitiefase, Ontwerpfase en de Realisatiefase. In de volgende paragrafen zal kort worden ingegaan op de inhoud van de desbetreffende fasen. Per fase wordt er aangegeven welke documenten er worden opgeleverd. De beslisdocumenten die de verschillende fases opleveren, worden door de heer Ackens beoordeeld en goedgekeurd. In de detailplanning van iedere afzonderlijke fase staat vermeld wanneer een document naar verwachting zal worden goedgekeurd. 3.2 Initiatiefase Het doel van deze fase is het zo volledig mogelijk omschrijven van de opdracht en het verwachtte resultaat. Er zal bekeken worden of het beoogde resultaat in overeenstemming is met de verwachting van de opdrachtgever. Tevens wordt in deze fase de afbakening van het project vastgelegd. Tijdens deze fase zal er een gedetailleerd plan worden opgesteld voor de definitiefase. De documenten die de initiatiefase oplevert zijn; Het plan van aanpak en een detailplan definitiefase. 3.3 Definitiefase Het doel van deze fase is te inventariseren welke energiezuinige regelingen er binnen Grenco in het verleden zijn geïmplementeerd. Concurrerende energiezuinige regelingen worden geïnventariseerd. Ook worden er in deze fase interviews gehouden en misschien een paar workshops om er achter te komen welke nieuwe energiezuinige regelingen er mogelijk zijn. De documenten die de initiatiefase oplevert zijn; De uitwerkingen van interviews en workshops, een overzicht van bestaande regelingen die binnen Grenco in het verleden geïmplementeerd zijn, een overzicht van concurrerende energiezuinige regelingen, een overzicht van regelingen die verder uitgewerkt gaan worden en een detailplan ontwerpfase. 5

11 3.4 Ontwerpfase In deze fase worden de gekozen energiezuinige regelingen uit de definitiefase verder uitgewerkt. Daarnaast worden nieuwe energiezuinige regelingen ontworpen en geïmplementeerd. Van bestaande energiezuinige regelingen wordt er door middel van reversed engineering een ontwerp gemaakt. De documenten die de ontwerpfase oplevert zijn; een overzicht van de ontworpen documenten en een detailplan realisatiefase. 3.5 Realisatiefase In deze fase worden de hierboven genoemde ontwerpen gedocumenteerd. Ook zal er uitleg gegeven worden over de uitgewerkte regelingen zodat deze bekend worden bij de overige software engineers. De documenten die de realisatiefase oplevert zijn; een afstudeer verslag, een presentatie met uitleg over de gedocumenteerde regelingen en de werking ervan en per regeling een document met de volgende structuur: Eindproduct intelligente Regeling 1 Management Technische software ontwerp PLC software -Naam - Architectuur - Listing -Doel - Randvoorwaarden -Werking -Toepassing -Besparing 6

12 4 Beheersaspecten 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de volgende beheers aspecten besproken ten aanzien van het project; organisatie, tijd, financiën, communicatie en kwaliteit. 4.2 Beheersaspect organisatie Omdat de afstudeeropdracht projectmatig wordt uitgevoerd zal er een (minimale) projectorganisatie worden opgezet. Onderstaande figuur geeft de beheerorganisatie weer. Bedrijfs begeleider Dhr Patrick Ackens Advies collega s Afstudeerder Dhr Maarten van de Ven Docent begeleider Dhr Bert van Gestel De contacten tussen collega s van Grenco zijn adviserend van aard. Daadwerkelijke communicatie en beslissingen m.b.t. de afstudeeropdracht c.q. het project verloopt via de begeleiders en de afstudeerder. 4.3 Beheersaspect tijd Vanuit het opleidingsinstituut Fontys wordt als eis gesteld, dat de afstudeeropdracht minimaal honderd werkdagen omvat. Onderstaande tijdsplanning geeft aan dat hier aan voldaan zal worden. Tevens wordt hiermee inzichtelijk welke activiteiten op welk moment zullen plaatsvinden. Aktiviteit Initiatiefase Defenitiefase Ontwerpfase Realisatiefase / Overdrachtfase Presentatie Week Bovenstaande tijdsplanning is een voorlopige planning. Per projectfase zal er in het plan voor de betreffende fase een gedetailleerd activiteitenschema met bijbehorende tijdsplanning worden opgenomen. 7

13 4.4 Beheersaspect informatie en communicatie Voor het realiseren van een goede informatievoorziening rondom het project, is er een communicatieplan opgesteld. Het communicatieplan treft u aan in bijlage 2. In bijlage 3 zijn de afspraken opgenomen tussen de bedrijfsbegeleider, de docentbegeleider en ondergetekende. 4.5 Beheersaspect kwaliteit De kwaliteit van dit project zal gewaarborgd worden door de volgende punten: afspraken nakomen / doen op de momenten zoals in de planning is aangegeven. wekelijks een kort gesprek met de bedrijfsbegeleider over de voortgang van het project. duidelijke verslaglegging over de procesmatige zijde van het project en deze regelmatig laten controleren en door de student begeleider. Eventueel zal de student door de docent bij gestuurd worden. in een urenverantwoording worden de gemaakte uren bijgehouden. In deze lijst staat ook waar de uren aan gespendeerd zijn. voordat er gestart wordt met een nieuwe fase, zoals beschreven in Hoofdstuk 3, wordt er steeds een plan gemaakt. beslis documenten worden eerst gekeurd alvorens er tot uitvoering overgegaan wordt. 4.6 Beheersaspect financiën Het realiseren van de afstudeeropdracht brengt kosten met zich mee. De kosten voor het afstuderen door Grenco gemaakt worden bedragen ongeveer: Personen Omschrijving Aantal Bedrag student Uurloon 200 X 31, ,00 Software engineers Uurloon 120 X 31, Afdeling techniek Uurloon 60 X 31, Proposals Uurloon 24 X 31, Verkopers Uurloon 16 X 31, Totaal 13020,00 8

14 Bijlagen Bijlage 1 Flowchart nieuwbouw project Grenco a

15 Bijlagen Bijlage 2 Communicatieplan Versie 1.0 ( ) Datum Locatie /post/postvak Bedr School Inleveren PvA en communicatieplan bedrijf mail Bespreken PvA en communicatieplan bedrijf x Inleveren PvA en communicatieplan school mail Eerste bedrijfsbezoek - - bedrijf x x Inleveren afstudeerverslag concept mail Bespreken afstudeerverslag concept 1 Tweede bedrijfsbezoek Inleveren afstudeerverslag concept 2 Bespreken afstudeerverslag concept 2 Inleveren definitief afstudeerverslag. b

16 Bijlagen Bijlage 3 Afstudeerovereenkomst Fontys Hogeschool Informatica Naam organisatie Adres Vestigingsplaats Verder aangeduid als organisatie en : Grenco B.V. : : 5221 EE 's-hertogenbosch Fontys Hogeschool Informatica, Postbus 347, 5600 AH Eindhoven en Naam + voorletters student(e) :Ven van de M.J.A Studentnummer : Opleiding : HI Geboortedatum : Geboorteplaats :Veghel Adres :Schepenhoek 354 Woonplaats :5403GG Uden Verder aangeduid als stagiair(e) komen het volgende overeen: Artikel 1 Fontys Hogeschool Informatica wijst een medewerk(st)er van Fontys Hogeschool Informatica aan als docentbegeleid(st)er. De organisatie wijst een medewerk(st)er van de organisatie aan als bedrijfsbegeleid(st)er. Artikel 2 De stage/afstudeerperiode duurt van tot en zal, tenzij alsnog anders wordt overeengekomen minimaal 800 klokuren omvatten. Artikel 3 De organisatie stelt de student in staat de werkzaamheden conform de doelstellingen (vastgelegd in het plan van aanpak) uit te voeren. Tevens stelt de organisatie de student in staat om verplichtingen voortvloeiende uit de volgende onderwijsactiviteiten na te komen: bijwonen van de stageterugkomdag (alleen voor 2 e stage), modules ISA, Ethiek en Recht en CVI/CMI. Het bijwonen van lessen voortvloeiend uit alle modules (dus ook de hier genoemde modules) komt voor rekening van de student. Op de dagenverantwoording wordt deze tijd dus ook niet aangerekend als stage/afstudeertijd. Artikel 4 Gedurende de stage blijft de stagiair(e) student(e) van Fontys Hogeschool Informatica. Artikel 5 De stagiair(e) zal de in het belang van orde, veiligheid, welzijn en gezondheid gegeven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen, zoals deze voor het personeel van de organisatie van toepassing zijn en door de bedrijfs-begeleid(st)er worden aangegeven, stipt in acht nemen. c

17 Bijlagen Artikel 6 Bij ziekte verwittigt de stagiair(e) de organisatie. Artikel 7 De stagiair(e) is gebonden geheim te houden datgene wat hem/haar in de stageperiode onder geheimhouding wordt toevertrouwd, alsook de informatie die hem/haar ter beschikking komt en waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. Artikel 8 Ten behoeve van de stagiair(e) heeft Fontys Hogescholen een collectieve verzekering met voldoende dekking gesloten voor het risico van aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad. Artikel 9 Terzake van een eventuele tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten zijn de daartoe strekkende regelingen van de organisatie voor stagiairs van toepassing. Artikel 10 De organisatie verbindt zich een eventuele stagevergoeding rechtstreeks over te maken op de privé-rekening van de stagiair(e), afhankelijk van de geldende afspraken in deze. De stagevergoeding bedraagt bruto per maand. Op deze vergoeding zullen de wettelijk voorgeschreven inhoudingen in mindering worden gebracht. Artikel 11 De stageperiode eindigt: a) na het verstrijken van de in artikel 2 aangegeven periode; b) bij onderling goedvinden van de partijen. Artikel 12 De stage kan door de organisatie terstond worden beëindigd indien: a) de stagiair(e) naar het oordeel van de organisatie de voorschriften of aanwijzingen van de bedrijfsbegeleid(st)er niet opvolgt; b) de stagiair(e) enige overeengekomen regel en/of op de stageperiode van toepassing zijnde voorschriften niet naleeft. Artikel 13 Fontys Hogeschool Informatica is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst terstond te beëindigen en de stagiair(e) terug te trekken, indien naar het oordeel van Fontys Hogeschool Informatica deze stage niet overeenkomstig het beoogde doel verloopt. Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt: Datum: Datum: Datum: Voor de organisatie, Voor Fontys Hogeschool De stagiair(e), Informatica, F.J. van Alebeek, Afstudeercoördinator d

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616 Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal 2014-2015 CROHO: 34616 Ondergetekenden 1. De student, verder te noemen werknemer/student Naam : Roepnaam of voorletters : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum :

Nadere informatie

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting Stage-overeenkomst De ondertekenaars: De student/ stagiair: Naam Adres/ postcode /woonplaats Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat: (gehuwd/ongehuwd/samenwonend/alleenstaand)

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is.

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is. Plan van aanpak Achtergrond van het project Wat is het probleem Het probleem is een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen. Iedereen kent het wel, in elk huishouden komt het voor. De vuilnisbak moet geleegd

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN

LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN LEERWERKOVEREENKOMST MINOR SEN 2016-2017 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze dien je te lezen, in te

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project

1. Aanleiding. 1. Probleem omschrijving Doelstelling van het project 1. Aanleiding Projectformat Sport en Bewegen Naam student: Erwin van der Meij, Dave Duyn en Robin van Leeuwen. 1. Probleem omschrijving Wat is het geconstateerde probleem / vraagstuk? De rol van sport

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit

didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit didiclass 2.0 Opdrachtnemer: E-minor projectgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opdrachtgever: Walter Geerts, de open universiteit Projectgroepleden: Laurens Ruiter: laurens.ruiter@gmail.nl Dévit Schimmel:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Persoonlijk Actie Plan Semester 1

Persoonlijk Actie Plan Semester 1 2013 Persoonlijk Actie Plan Persoonlijk Actie Plan Semester 1 Corné van Liere H. Meeuwsen 5-9-2013 1 Inleiding In deze PAP voor het eerste semester hebben wij weer competenties moeten uitkiezen om het

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

: Instituut voor de Opleiding van Leraren V 0.1. : Wikash Vidjai Behari Inschrijfnummer : 82551. : Leraren In Opleiding (LIO)

: Instituut voor de Opleiding van Leraren V 0.1. : Wikash Vidjai Behari Inschrijfnummer : 82551. : Leraren In Opleiding (LIO) Instituut voor de Opleiding van Leraren V 0.1 Student : Wikash Vidjai Behari Inschrijfnummer : 82551 Instelling : Instituut voor de Opleiding van Leraren Opleiding : Natuurkunde Vak : Leraren In Opleiding

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door STAGEOVEREENKOMST (voor een stage van minimaal 150 uur en langer dan 1 maand) Ondergetekenden, De stichting Esdégé-Reigersdaal, gevestigd te Broek op Langedijk (verder te noemen de instelling) ten deze

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012

Projectmatig werken. De weg naar een succesvol evenement. Versie: 1 juli 2012 Projectmatig werken De weg naar een succesvol evenement Versie: 1 juli 2012 Sportservice Nederland BV Nieuwe Gracht 7, 2011 NB, Haarlem Postbus 338, 2000 AH Haarlem Projectmatig werken De weg naar een

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.3 10-03-11 Dennis Wagenaar 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Overeenkomst van Opdracht

Overeenkomst van Opdracht Overeenkomst van Opdracht Drie-partijen-overeenkomst van Opdracht inzake bemiddeling tot het verrichten van werkzaamheden ex artikel 7:400 BW - Algemene Modelovereenkomst conform Belastingdienst nummer

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Les E-01 Projectmanagement

Les E-01 Projectmanagement Les E-01 Projectmanagement 1.1 Werken op projectbasis Op allerlei manieren werken mensen in het sociale leven samen om bepaalde doelen te verwezenlijken. Buurtbewoners organiseren een pleinfeest, verenigingsleden

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda.

Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER. Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Robbin Oerlemans Studentnummer.: 2060164 Plan van aanpak Afstudeeropdracht bij METMEER Dit plan van aanpak is geschreven door Robbin Oerlemans, student aan de Avans Hogeschool te Breda. Inleiding AANLEIDING

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN: Visie op zorg;

BELEIDSPLAN: Visie op zorg; Stichting Samen toch apart Arnold van Rodelaan 65 5527 BS Hapert 0497-843196 Email: Info@Samentochapart.nl Website: www.samentochapart.nl KvK Eindhoven: 17203470 Rabobank Reusel: 12.12.05.991 BELEIDSPLAN:

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

<> <>

<<Naam document>> <<Organisatie>> SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...3 2 Opdracht...4

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar

Stageplan. Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Stageplan Stageplan v0.1 02-03-11 Dennis Wagenaar Inhoudsopgave Inleiding...3 Organisatorische aspecten...3 Gegevens van de student...3 Gegevens van de stageorganisatie...3 Gegevens van de stagebegeleider...3

Nadere informatie

Detacheringsovereenkomst. Ondergetekenden

Detacheringsovereenkomst. Ondergetekenden Detacheringsovereenkomst Ondergetekenden 1. Gemeente Oss, vertegenwoordigd door de heer W.S.A. Franssen, Directeur dienst Gemeentebedrijven, hierna te noemen werkgever, en 2. Stichting Noord Oost Brabantse

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS BEROEPSPRAKTIJKVORMINGS-OVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden gaan akkoord met artikel 1 tot en met 10 op de achterzijde van deze overeenkomst overwegende dat op grond van het door de instelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem

Plan van aanpak. Project: Portfolio Website. Bedrijf: InHolland Haarlem Plan van aanpak Project: Portfolio Website Bedrijf: InHolland Haarlem Plaats, datum: Haarlem, 18-09-2013 Opgesteld door: Gerardus Vermeulen (536512), 536512@inholland.nl Plan van Aanpak project Portfolio

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Model Stageovereenkomst

Model Stageovereenkomst Model Stageovereenkomst 2013/2014 Colofon ons kenmerk datum juli 2013 versie definitief status pagina 2 van 10 Nederlandse Stageovereenkomst DEEL 1 Een kopie van het paspoort van de student/stagiair moet

Nadere informatie

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs,

LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, LEERWERKOVEREENKOMST Educatieve minor beroepsonderwijs, 2015-2016 Beste student(e), deze leerwerkovereenkomst is de formele overeenkomst tussen de student, de opleidingsschool en Hogeschool Utrecht. Deze

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V.

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V. Projectopdracht PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010 Status Concept Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND

Plan van Aanpak. Project: Portfolio Online 18-9-2013. Jeremy de Jager INHOLLAND 18-9-2013 Plan van Aanpak Project: Portfolio Online Jeremy de Jager INHOLLAND Pagina 1 Hoofdstukken 1. Achtergronden - Projectnaam - Opdrachtgever - Opdrachtnemer - Beschrijving organisatie - Geschiedenis

Nadere informatie

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. STAGEREGELING Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. Doel van de kunsthistorische stage 1. Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni

De rekeninghouder: Naam Naam Handtekening: Handtekeni Algemene voorwaarden M.B. Budgetbeheer M.B. Budgetbeheer gevestigd te Stadskanaal aan de Oosterkade 25 A, hierna te noemen de opdrachtnemer, en Naam Geboortedatum Woonplaats Burgerservicenummer Legitimatienummer

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Hogeschool Rotterdam Studierichting Autotechniek Second Life Vehicle SAMENWERKINGSOVEREENKOMST T E A M S E C O N D L I F E V E H I C L E Studenten: Adeel Din (0868474) Jacco Hak (0847289) Tom Nispen tot

Nadere informatie

Betreft: Opdrachtbevestiging inzet bij Opdrachtgever B.V.

Betreft: Opdrachtbevestiging inzet bij Opdrachtgever B.V. Opdrachtgever B.V. t.a.v. de heer Postbus 1234 1234 AA Amsterdam Wezer Finance & Consulting Financial Management Advisory Catharina van Renneslaan 44 1187 HB Amstelveen T +31 (0)6 48 48 92 58 E mail :

Nadere informatie

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS

MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS De ondergetekenden MODEL PRAKTIJKOVEREENKOMST VOOR STAGIAIRS 1. De beroepspraktijkplaatsbiedende organisatie - Bedrijf :.... - Adres :... - Postcode :... - Woonplaats :... hier vertegenwoordigd door:......

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Zelftrainingsmodule TSP-masterplanning

Zelftrainingsmodule TSP-masterplanning Zelftrainingsmodule TSP-masterplanning Met het TSP kun je een masterplanning voor je afstudeerproject maken. Het verdient aanbeveling die faciliteit te gebruiken. Een afstudeerproject vergt op zich al

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT

Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT Handleiding bij de AFSTUDEEROPDRACHT versie april 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. Wat is een goede afstudeeropdracht? 2. Hoe vind je een afstudeerbedrijf? 3. De gehele procedure 3.1 Vooraf 3.2 Het afstuderen

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP)

Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP) Naam student: Sebastiaan Winters Studentnummer: 10078177 E-mail: s.m.winters@me.com Leerbedrijf: CB&I Datum: 12-02-2012 Blok: 2.1 Versie document: 1.2 Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT

AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AFSTUDEER OPDRACHT IMPLEMENTATIE SERVICE MANAGEMENT AUTHOR(S) : Edwin Koolman DOCUMENT NUMMER : VERSIE : 1.0 BRON : STATUS : DOCUMENT DATUM : 23 Nov 2007 AANTAL PAGINA S : VRIJGEGEVEN DOOR : Ivo Dongen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1

Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Stageovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering 1 Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd te

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2016/2017 Versie 1.1 d.d. 03.03.16 Inhoud 1 Opleidingsblad praktijkovereenkomst (versie 1) 3 2 Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst 5 3 Addendum:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider:

Plan van Aanpak. Project 2 Maze Driver TI1A. Projectleider: Plan van Aanpak TI1A Projectleider: Alex Guish. Opdrachtnemers: Boris van Norren. Ergin Ergin. Esat Karaer. Ruben Buitendijk. 0897361@hr.nl Emailadressen: 0833560@hr.nl 0886508@hr.nl 0893024@hr.nl 0890813@hr.nl

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project Individueel project Plan van aanpak v1 Sjoerd Hoeks 2076367 Individueel project INLEIDING In dit document beschrijf ik het plan van aanpak voor het ontwerptraject dat ik doorloop tijdens de verdieping

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS

Instituut Broers. Plan van Aanpak. [Project Steam OS Instituut Broers Plan van Aanpak [Project Steam OS [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server

Instituut Broers. Plan van Aanpak. Windows Server Instituut Broers Plan van Aanpak Windows Server [Zubin Mathoera, Vincent Darwinkel, Tomas Berends] 12-1-2017 VOORWOORD Dit plan van aanpak hebben wij volgens het boek van Roel Grit, Project Management,

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie