Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae PERSONALIA PERSOONLIJK PROFIEL WERKERVARING"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae PERSONALIA Voornaam Kandidaat-nummer Geboortedatum Woonplaats Geslacht Rijbewijs Vertrouwelijk (op verzoek kandidaat) juli 1958 Den Haag Man B PERSOONLIJK PROFIEL Ik ben een ervaren, creatieve en ambitieuze manager. Ben in bezit van kwalificaties op het gebied van Contractmanagement, Projectmanagement en Facility Management. Ik heb een uitgebreid track record en projecten opgeleverd met een hoog kwaliteitsniveau. Ik werk binnen budget en afgesproken planning door effectief te organiseren, beheren en gebruik te maken van alle benodigde middelen. Ben in staat om mijn omgeving goed te motiveren, enthousiasmeren en te beïnvloeden. Daarin coach/begeleid ik mensen op hun talenten en capaciteiten. Voor een maximale resultaat heb ik in mijn Master opleiding afgerond met de modules de motivator, de regisseur, de strateeg en de ondernemer. Trends en relevante ontwikkelingen hebben altijd mijn aandacht en ik weet deze te vertalen naar een toekomstvisie voor de organisatie. Verder beschik ik expertise op het gebied van het verbeteren van processen en procedures. Kernzaken die hem op het lijf geschreven zijn Ondernemend (entrepreneur) Optimaliseren van bedrijfsprocessen Het vertalen van een toekomstvisie naar lange termijnbeleid Het managen van projecten Ervaring in peoplemanagement Weet mensen te motiveren, stimuleren en enthousiasmeren, aan te sturen op capaciteiten en te coachen/begeleiden Het opzetten van onderzoek, en het vertalen in beleidsmatige initiatieven Gemotiveerd om in (multidisciplinair) teamverband samen te werken Het opzetten van beleidsplannen en het tot uitvoering brengen van de plannen Conceptueel denken; op basis waarvan hij met dezelfde gegevens verschillende scenario s voor de organisatie kan bedenken, waarbij hij buiten zijn eigen denkkaders kan treden Trends en relevante externe ontwikkelingen hebben zijn aandacht en hij weet deze te vertalen naar een toekomstvisie voor de organisatie Eigen visie en ideeën, vol verve presenteer en verdedigen Herkennen van eventuele weerstanden en het omgaan daarmee Het voor specifieke situaties beargumenteren van managementmethodieken en het kiezen van instrumenten als mede het implementeren Het maken van keuzes, ook in moeilijke situaties WERKERVARING 01 / 2014 heden Imtech (Na reorganisatie Via Detachering weer ingehuurd) Contractmanager Noord/Zuid lijn Amsterdam Noord Actief op het project Noord Zuid Lijn in Amsterdam Noord in het team van Contractmanagement. Het is een project van ongeveer 400 mln. Het onderhouden van contacten zowel intern als extern met dienst Noord Zuid Lijn, dienst Metro en gemeente Amsterdam en met VIA (VIA is een VOF combinatie van Visser & Smit en Imtech) medewerkers behoren tot de dagelijkse taken. De wijzigingen tussen de tender en de uiteindelijke situaties onderbouwen met financiële consequenties. Deze bespreken en afstemmen met de opdrachtgevers. Verantwoordelijk Denk mee in organisatie, procedures en interne controle en neemt deel aan overleggen. De grote gesignaleerde wijzigingen adequaat oppakken met of zonder een gevormde team. De acties zijn gericht om snel te kunnen schakelen rekening houdend met financiële aspecten en de uitvoering. Ook ervoor zorgen dat documenten (wijzigingen en opdrachten) op juiste manier in de database (SharePoint) staan. Project Noord Zuid Lijn in Amsterdam Noord. Een twee sporen tunnel grotendeels ondergronds en gedeeltelijk bovengronds. Bij het traject van ongeveer 17 km behoren ook zeven stuks stations gebouwen. idealmatch Postbus 210 Postcode 2700 AE Zoetermeer Telefoon Fax Pagina 1 van 5

2 Imtech Building Services Regio West Commercie / Sales Manager Taken In deze functie bestrijk ik alle aspecten van de promotie, de projectverwerving (marktonderzoek, leggen van contacten, vaststellen en analyseren van de klant- en marktbehoefte). Treedt op als representant en adviseur van het bedrijf. Verantwoordelijk Het behalen van de opgedragen target en het leveren van een bijdrage aan de continuïteit door middel van acquisitie en onderhouden van relaties. Enkele Projecten Megastores in Den Haag, Ahoy Rotterdam, Vastgoed Management Savills, CBRE, Nederlandse Spoorwegen en LUMC Leiden Senior Contract Manager / Mobilisatie - en Transitie Manager Taken Mobilisatie en transitie periode (identificeren van verbetermogelijkheden, het mobiliseren, begeleiden van hieruit voortvloeiende verbeterteams en verbetertrajecten) van grote complexe projecten realiseren. Na deze fase waren mijn taken voornamelijk gericht op accountmanagement. Tot de taken behoorde tevens de totale begeleiding en coördinatie van de uitvoering van de technische dienstverlening, waarbij aspecten aan de orde waren van commercie, veiligheid, kwaliteit, en sales kansen omzetten naar commerciële kansen. Verantwoordelijk Operationele leiding van complexe projecten, zowel financieel, organisatorisch als commercieel. Het zelfstandig managen van complexe projecten waaronder het ontwikkelen en bewaken van budgetten, doelstellingen, kosten, planning en het herkennen en onderkennen van projectrisico s. Enkele projecten Shell International BV( Den Haag, Rijswijk, Amsterdam), Nederlandse Spoorwegen en het Groene Hart Ziekenhuis Technische Coördinator & Facility Management Taken Begeleiden, coördineren en inrichten in projectbeheerssystemen van de opdrachten. Het voorbereiden en uitvoeren van deze opdrachten en onderhouden van de contacten met de opdrachtgevers, leveranciers en technische uitvoerders. Het ontwikkelen van een toekomstvisie over de rol van de facilitaire afdeling binnen twee grote projecten. Verantwoordelijkheid Budget- en operationeel verantwoordelijk. Ook verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van capaciteiten van personeel, doorontwikkelen van capaciteiten van het personeel, apparatuur, middelen, materialen en tijd voor efficiëntie van de service organisatie. Enkele projecten Nederlands Congres Gebouw, DSM Delft en TNT Post Nederland (800 locaties) Unit Manager Taken Het leiden van een team van contractmanagers, contractbeheerders, werkvoorbereiders, engineers en technici. Het organiseren en optimaliseren van de werkzaamheden, taakverdeling, middelen en specialismen, maken van werkafspraken, initiëren resp. bevorderen van adequate communicatie, samenwerking en motivatie. Het leiding geven aan contractmanagers, contractbeheerders, werkvoorbeeiders en projectleiders. Als management team lid het periodiek rapporteren en presenteren van de ontwikkelingen in de unit aan de directie. Verantwoordelijk Eindverantwoordelijk van unit begroting, omzet en het rendement. Het verder aantoonbaar ontwikkelen van de medewerkers. Verantwoordelijk voor alle personele aspecten, zoals beoordelingen, functioneringsgesprekken, ziekteverzuimgesprekken, opleidingsplannen en bewaken van het welzijn in het algemeen. Enkele projecten Ministeries, Verzekeringsgebouwen, Banken, Universiteiten, en verzorgingstehuizen Imtech Projects West BV Manager Onderhoudscontracten Taken Organisatorisch, commercieel en financieel aanspreekpunt voor de klanten waar contracten mee zijn afgesloten. Tezamen met de collega s (team) de offertes voorbereiden en zorgen voor de operationele aansturing (via de projectleider) en uitvoering. Door het aanleveren van de juiste/tactische rapportages de klanten informeren en opdrachten verwezenlijken. Tijdens de periodieke overleggen aandacht geven aan klanten en eventuele meer- en minderwerken afhandelen. Collega s overtuigen, enthousiasmeren, ondersteunen en aansturen om de commerciële doelstellingen te realiseren. Het opzetten van processen en procedures om contracten te uniformeren op de gebieden van elektrotechniek, bouwkunde (afstemmen met de bouwkundige aannemer) en werktuigbouwkunde. Verantwoordelijk Eindverantwoordelijk van afgesloten contracten. Vastgestelde commerciële kansen verzilveren en een goed rendement neerzetten. Ook verantwoordelijk voor het aandragen van nieuwe idealmatch Postbus 210 Postcode 2700 AE Zoetermeer Telefoon Fax Pagina 2 van 5

3 onderhoudscontracten en het uitbreiden van bestaande onderhoudscontracten. Collega s overtuigen, enthousiasmeren, ondersteunen en aansturen om de commerciële doelstellingen te realiseren. Enkele projecten Nationale Nederlanden, Service flats, Verzorgingstehuizen, Verbond van Verzekeraars, Sociaal Economische Raad en CBS in Voorburg Projectleider Taken Realiseren van één groter of meer kleinere projecten (technische systemen/installaties) overeenkomstig de contractuele condities en binnen het vastgestelde budget. Functioneel leiding geven aan één of meer team(s) van projectmedewerkers. Totale regie over de projecten houden en daarbij zorg dragen voor de beheersing van alle technische-, financiële-, organisatorische en operationele aspecten èn de handhaving van het bedrijfszorgsysteem, van begin tot het eind van de projecten. Verantwoordelijk Technisch, financieel en commercieel verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de projecten. Het behalen van de afgesproken targets van de projecten. Enkele projecten Effatha/Kentalis, Bank Nederlandse Gemeenten, Canadese- en Italiaanse ambassades, Raad van Staten en NIBC Den Haag Van Rietschoten en Houwens BV Senior Projectmanager Taken Het realiseren van zeer grote (complexe) projecten (technische systemen/installaties) overeenkomstig de contractuele condities en binnen het vastgestelde budget. Leiding geven aan de meerdere projectteams. De totale regie over de projecten en droeg daarbij zorg voor de beheersing van alle technische-, financiële-, organisatorische en operationele aspecten en de handhaving van het bedrijfszorgsysteem vanaf de projectoverdrachten (kick-off meetings) tot het einde van de garantieperioden. Het leiden en rapporteren van overleggen in een team van verschillende disciplines (E, W, B en beveiligingen). Als MT lid van projectmanagement rapporteren aan de vestigingsmanager. Verantwoordelijk Organisatorisch en financieel eindverantwoordelijk. Het organiseren, optimaliseren van de werkzaamheden, taken verdelen, zorgdragen voor middelen en specialismen, maken van werkafspraken, het bevorderen van adequate communicatie en informatievoorzieningen bij alle betrokkenen die werkzaamheden verrichten binnen de (grote complexe) projecten. Enkele projecten Nieuwbouw Sandhage, Hotels van Oranje, Van Ravesteinschool, renovatie van Hotel Centraal en renovatie Nationale Nederlanden Werkvoorbereider en Coördinator Voorbereiden van kleine, grote en complexe projecten voor de uitvoering Leidingevende Monteur Het uitvoeren van kleine, grote en complexe projecten Rotscheid BV Assistent Projectleider Het assisteren van de projectleiders bij het uitvoeren van projecten. OPLEIDINGEN Master-opleiding (Master Facility Management) HTS (Projectmanagement) MTS Eektrotechniek HPI Haagse Polyt. Inst. Hoger Techn. Avondopleiding Middelbare Technische Onderwijs Natuur Techn. Inst. (NATIN) MULO-B idealmatch Postbus 210 Postcode 2700 AE Zoetermeer Telefoon Fax Pagina 3 van 5

4 Certificaten en Trainingen Communicatie in en rond projecten De Master, Master Facility Management HBO Technische Bedrijfskunde De regie-piramide ontsluierd (workshop) Hospility Consultants Workshop De regiepiramide De Ondernemer, Master Facility Management De Strateeg, Master Facility Management De Regisseur, Master Facility Management De Motivator, Master Facility Management Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden Succesvol Financieel Contractmanagement Management Development Veiligheid voor Leidinggevenden Veiligheid 2 (VVA-2) Veiligheid 1 (VVA-1) Excel 4.0 Basisvaardigheden in communicatie Communicatie en Samenwerken bij Projecten Projectmanagement en Projectmatig Werken NEN 3140 Veilig werken aan laagspanningsinstallaties NEN 1010 Aanleggen van Electrot. Installaties Werk Verkopen Computervaardigheden (Wind.,Outlook, Schud) Telefonisch Communicatie Voorbereiding van projecten Begeleiden van leerlingen in het leerlingstelsel Arbo-wet en Veiligheid Calculeren van Projecten NEN 1010 Uitvoerende monteurs Geen van de Diploma en/of Certificaat zijn in dossier bij idealmatch AANVULLENDE INFORMATIE Talenkennis Talen Nederlands Engels Gesproken Uitstekend Voldoende Geschreven Uitstekend Voldoende Computervaardigheden Goed Hobby s & Interesses Voetbal spelen en kijken Reizen en lezen Knutselen Ondersteuning verschillende instellingen Bestuurslid binnen diverse organisaties idealmatch Postbus 210 Postcode 2700 AE Zoetermeer Telefoon Fax Pagina 4 van 5

5 UITNODIGING OPDRACHTGEVER Lokactie 0 Gesprek lokatie of 0 werklokatie Datum gesprek / start Tijd Gesprek met Functie Adres Postcode & Plaats Telefoonnummer Opmerkingen Ondertekening opdrachtgever voor akkoord Ondergetekende is namens opdrachtgever tekenbevoegd & bevestiging dat kandidaat door idealmatch is geworven & aangeboden. Opdrachtgever zal dan ook niet zonder schriftelijke overeenkomst met idealmach deze kandidaat direct of indirect in dienst nemen of inhuren via derden. Reden 0 Datum / / Naam Functie Handtekening Paraaf overige pagina (Totaal van 5 pagina s) ondertekening uitnodiging voor gesprek of 0 Plaatsingsovereenkomst idealmatch Postbus 210 Postcode 2700 AE Zoetermeer Telefoon Fax Pagina 5 van 5

Profiel Managing Director Aruba

Profiel Managing Director Aruba Profiel Managing Director Aruba Over ENNIA Met 65 jaar ervaring en meer dan 200 medewerkers, werkzaam op onze vestigingen in Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten, is ENNIA (www.ennia.com)de grootste

Nadere informatie

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing

Besturing en inrichting. De afdeling Communicatie & Marketing Manager Communicatie & Marketing Een nuchtere, reële, daadkrachtige, energieke en ondernemende manager die zichtbaar is in de organisatie, die op directe en overtuigende wijze communiceert op verschillende

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/

CURRICULUM VITAE. : nl.linkedin.com/pub/hans-van-goch/11/163/299/ CURRICULUM VITAE Personalia Naam : van Goch Voornamen : Johannus Theodorus Godefridus Maria Roepnaam : Hans Geslacht : Man Adres : Gerstakker 7 Plaats : 5236 VG s-hertogenbosch Mobile privé : 06 46 17

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens

O L E R I O. Curriculum Vitae. Persoonlijke Gegevens Curriculum Vitae Persoonlijke Gegevens Naam : Olij Voornamen : Paul Michael Adres : Singelweide 96 Postcode Woonplaats : 1967 HD HEEMSKERK Mobiel : 06 26 012 587 e-mail : p.m.olij@olerio.nl Website : www.olerio.nl

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam

Hans Vijfhuizen. Curriculum Vitae. Personalia. Kennisgebieden/Markten. Persoonlijkheid. Naam Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel) 06 43113221 E-mail hans@5huizen.com Website www.5huizen.com

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marco van Urk

Curriculum Vitae Marco van Urk Curriculum Vitae Marco van Urk versie 2.5 5 juni 2012 (totaal 18 pagina s) 1. Persoonlijke Gegevens Naam van Urk Voorletter(s) M. Voornaam Marco Geslacht mannelijk Huwelijkse staat getrouwd (1984); 3 kinderen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.

Curriculum Vitae. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein. Tel: 030 6020602. Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached. Attached b.v. Symfonielaan 26 3438 EV Nieuwegein Tel: 030 6020602 Fax: 030 6020600 info@attached.nl www.attached.nl Uw accountmanager: Marco Elkerbout Tel: 030 6020602 Mobiel: 06 21587067 m.elkerbout@attached.nl

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte)

Adviseur Bedrijfskundige informatica (1 fte) De Rijnbrink Groep adviseert en ondersteunt bibliotheken in Gelderland en Overijssel op het gebied inhoudelijk bibliotheekwerk en bedrijfsvoering zoals HRM, financiën, communicatie, marketing en ICT. Om

Nadere informatie

Interim Manager Logistiek, GVB (Gemeentelijk Vervoer Bedrijf) Amsterdam. Procesmanager Reorganisatie Post NL, Area ZO Eindhoven / Heerlen

Interim Manager Logistiek, GVB (Gemeentelijk Vervoer Bedrijf) Amsterdam. Procesmanager Reorganisatie Post NL, Area ZO Eindhoven / Heerlen Personalia Naam Geboorte datum Woonplaats Nationaliteit Telefoon Burgerlijke staat Eduard Philip Meiler 29-07-1966 te Rotterdam Rossum (Gelderland) nabij Zaltbommel Nederlandse 06 15 31 00 66 Gehuwd, twee

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM

Curriculum vitae. Willem van Dalen MFM Curriculum vitae Willem van Dalen MFM naam Willem van Dalen nationaliteit Nederlandse woonplaats Rotterdam geboorteplaats Rotterdam telefoon 06-29 59 80 34 geboren 1 april 1965 e-mail welkom@willemvandalen.com

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële

Nadere informatie

Key Accountmanager / Salesmanager installatietechniek (E/W)

Key Accountmanager / Salesmanager installatietechniek (E/W) Ciquèl, uw intermediair op het gebied van elektrotechnisch en werktuigkundig personeel binnen de utiliteit en industrie, heeft voor u een selectie gemaakt van kandidaten die wij hebben gezien, gesproken

Nadere informatie

Vergroot uw slagkracht als manager

Vergroot uw slagkracht als manager Vergroot uw slagkracht als manager U bent een specialist die is doorgegroeid naar een managementfunctie en bent al een aantal jaar als leidinggevende actief. Om succesvol te blijven en mee te kunnen met

Nadere informatie