Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks"

Transcriptie

1 In het nieuwsd Februari 2011 In deze uitgave: WD-Techniekroute Ontbijtseminair Drechtsteden 2010 weer een succes Grensverleggend ondernemen loont Vrijetijdseconomie goed voor het bedrijfsleven WD-Techniekroute De WD en Kamer van Koophandel willen hier nu al wat aan gaan doen. De KvK organiseert op zaterdag 21 mei a.s. in Zuid-Holland een Open Bedrijvendag. Hierbij kunnen geïnteresseerden eens een kijkje nemen achter de bedrijfsmuren, wat vooral jongeren kan helpen in hun beroeps- en studiekeuze. Het WD-bestuur was zelf ook al bezig met een dergelijk plan, maar dan specifiek gericht op techniek wat voor onze regio van cruciaal belang is. Dit om de volgende redenen: Op de ledenvergadering hebben we het al uitgebreid gehad over de te verwachten demografische ontwikkeling in Nederland (en de rest van West-Europa). Enerzijds de vergrijzing, waarbij het aantal 65-plussers de komende jaren zal gaan verdubbelen. Anderzijds het dalen van de potentiële beroepsbevolking (15-65 jaar) met 10%, oftewel van 10 naar 9 miljoen personen! Hierop zal het bedrijfsleven moeten anticiperen, wil het niet in de problemen komen. Er is nu dan nog wel sprake van een verhoogde (jeugd)werkloosheid, maar dit zal de komende jaren snel omslaan in oplopende tekorten op de arbeidsmarkt. Een tekort dat ook nog eens onnodig groot zal zijn door de mismatch in de opleidingen/ competenties. Het aantal leerlingen techniek/bouw daalt. Opleidingen zullen worden gesloten. De vraag naar instroom technisch personeel bij het bedrijfsleven zal fors toenemen. Het jaarlijkse tekort op mbo-4 niveau zal circa 75% zijn. Dit bedreigt de regionale economie die sterk afhankelijk is van de maakindustrie. Het is daarom van belang dat meer jongeren kennis nemen van de mogelijkheden in techniek, de beroepen en bedrijven daarin leren kennen, om uiteindelijk te kiezen voor een technische opleiding. De WD zal een specifieke invulling aan de Open Bedrijvendag in de Drechtsteden geven met de WD-Techniekroute, waarmee we de nodige instroom bij techniekonderwijs willen stimuleren. Leerlingen (en andere geïnteresseerden) kunnen op 21 mei 2011 verschillende aansprekende technische bedrijven van binnen bekijken en kennis vergaren over techniek en de vele beroepen daarin. De deelnemende bedrijven presenteren zich gezamenlijk met een routekaart (folders en digitaal), terwijl de bedrijven ieder uur met een busverbinding worden aangedaan. Het is de bedoeling om ook de onderwijsinstellingen en arbeidsmarktinstanties de gelegenheid te geven zich op deze route bij de bedrijven via een stand te presenteren. Vervolg op pagina 2 Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks In de laatste weken van 2010 werd ik verrast door een discussie in sommige media over de Kamers van Koophandel. Als voorzitter van Werkgevers Drechtsteden heb ik mij afgevraagd of deze discussie gebaseerd was op feitenkennis over de kamers of op andere motieven. Naar mijn overtuiging was het laatste helaas aan de orde. Het lijkt mij daarom goed om in deze eerste WD Nieuwsbrief van 2011 juist de feiten te belichten. Deze zijn bij de WD meer dan bekend: vanuit een hechte en jarenlange samenwerking kent de WD met name de regiostimulerende taak van de Kamer van Koophandel Rotterdam van zeer dichtbij. Vervolg op pagina 3 1

2 Vervolg voorpagina WD-Techniekroute Vervolg voorpagina Samenwerking met de Kamer van Koophandel: nu en straks Wij willen met de WD-Techniekroute vooral de leerlingen bereiken die voor hun studiekeuze staan (1e-2e klas vmbo en 3e-4e klas havovwo). Maar ook in de overige klassen en op het ROC zijn volop leerlingen die nog geen definitieve keuze voor een vakstudie of een beroep hebben gemaakt. We vragen daarom alle onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs dit plan te ondersteunen en hun leerlingen erover te informeren. De deelnemende technische bedrijven in de Drechtsteden worden aan elkaar verbonden via een route(kaart) en voor die dag speciale busverbindingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de volgende vijf aansluitende regio s: Zwijndrecht Papendrecht Hendrik-Ido-Ambacht Sliedrecht Dordrecht Alle bedrijven die aan de criteria* voldoen. Oosteind Antoniapolder Kerkerak Dordrecht-West * Criteria: geen detailhandel en geen administratief kantoorpand Per route zal ieder uur een bus de verschillende bedrijven aandoen. Tevens zal deze bus stoppen bij centraal gelegen (opstap)plaatsen zoals scholen en winkelcentra. Bezoekers van de WD-Techniekroute kunnen kosteloos van deze bussen gebruik maken en vrij op- en afstappen bij de verschillende bedrijven. De WD organiseert de WD-Techniekroute natuurlijk specifiek voor haar leden die werkzaam zijn in de techniek. Maar het doel wordt natuurlijk nog beter nagestreefd als zoveel mogelijk bedrijven in de regio deelnemen, waardoor de jongeren een zo breed mogelijk beeld wordt gegeven over de banen in de techniek. Vanuit dit maatschappelijke belang staat deelname daarom ook open voor niet-leden. Het is de bedoeling dat het strikt gaat om technische/industriële bedrijven, waarbij bezoekers de techniek in operationele vorm kan worden getoond. Het gaat daarbij om techniek in productie, bouw en reparatie, niet om consultancy en allerlei (algemene) dienstverlenende bedrijven. Er zullen posters en folders worden gemaakt met informatie over de WD-Techniekroute. Dit materiaal richten we op leerlingen, die daarmee worden aangespoord een aantal technische bedrijven op de route te bezoeken. De posters en folders zullen vooral op de scholen worden verspreid, maar de deelnemende bedrijven kunnen deze ook zelf via hun medewerkers verspreiden. Voor de WD-Techniekroute zal een afzonderlijke website worden gemaakt met een directe aansluiting op de spheres van de Werkgevers Drechtsteden en Drego.nl, zodat de bestaande profielen van deelnemende bedrijven worden ontsloten. Dit geeft gedetailleerde informatie over deze bedrijven, veelal ook voorzien van een bedrijfsfilm die de activiteiten toont. De website zal ook de nodige informatie geven over de technische opleidingen, voorziet in beroepenfilmpjes en is gelinkt aan de unieke regiosite Drego.nl met arbeidsmarktinformatie en de vele cv s/vacatures daarop. Vanzelfsprekend zullen we samen met de KvK ook breed de publiciteit in de media zoeken. Kortom, een uitdagend plan waarmee de hieronder genoemde bestuursleden van de WD nu volop bezig zijn en waar u ongetwijfeld nog veel over zult horen. Informatie over de WD-Techniekroute kunt u krijgen bij het secretariaat, Barbara Keuzenkamp, tel Peter de Waard Wico van Helden Arie van den Herik Andre Boer Peter de Waard Bestuurslid WD Als WD proberen wij op tal van manieren een nuttige functie voor onze leden te vervullen. Via de Nieuwsbrief, de Nieuwsflitsen en onze bijeenkomsten wordt u bij deze activiteiten betrokken. Onze eigen mogelijkheden kennen echter beperkingen. De (bestuurs)leden zijn ondernemers, die druk bezig zijn met hun eigen bedrijf. Daarnaast vraagt de aanpak van lokale/regionale vraagstukken en projecten vaak om specialistische kennis en specifieke contacten, om werk vóór en achter de schermen. Daarin kunnen wij niet allemaal zelf voorzien. De situatie van de WD is zeker niet uniek: in mijn rol als voorzitter van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Drechtsteden zie ik dit ook bij onze collega-verenigingen in de regio terug. Om deze reden doen wij als WD vaak een beroep op de regiostimulerende taak van de Kamer van Koophandel Rotterdam. Dankzij de vakkennis en inzet van de kamer kunnen wij fungeren als professionele gesprekspartner voor gemeenten en het Drechtstedenbestuur bij de vele ruimtelijke en geluidsvraagstukken in ons gebied. Ik denk aan de ondersteuning door de kamer bij de geluidsproblemen op bedrijventerreinen als Oosteind en Kerkerak. En aan het medio 2010 op ons verzoek door de kamer gemaakte overzicht van de economische visies en investeringsprogramma`s van de Drechtsteden, waarin wij als bestuur het spoor kwijt waren geraakt. Met deze informatie kunnen wij onze rol beter vervullen. De kamer ondersteunt ons ook met de opzet en uitvoering van projecten, bijvoorbeeld bij de projecten Geluidsproblematiek Drechtsteden en Mobiliteitsmanagement Drechtsteden. Omgekeerd maakt de kamer ons attent op voor het bedrijfsleven belangrijke gemeentelijke en regionale plannen en maatregelen en op - in andere regio`s - succesvolle stimuleringsprojecten. De kamer neemt het voortouw om samen met ons op deze plannen te reageren of een project op poten te zetten. Kamer van Koophandel Rotterdam zet zich sterk in voor het behoud van natte, gezoneerde bedrijventerreinen in onze regio en het zal u niet verbazen dat wij daar graag bij aansluiten. En gelukkig ook vaak met succes! Actueel is het initiatief van de kamer voor de Open Bedrijvendag op 21 mei a.s., waarover u nog meer zult horen. In dit project trekt de WD samen op met de kamer om het thema kennisarbeidsmarkt, vooral voor de technische beroepen, extra op de kaart te zetten. De kamer maakt het ook mogelijk om voor onze activiteiten een `vliegwielfunctie` te vervullen naar de niet bij verenigingen georganiseerde collega-ondernemers, waarvoor de projecten en inspraak natuurlijk ook van belang zijn. De opzet van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de 5 bedrijventerreinen in Dordrecht-West is zo`n voorbeeld van een project dat echt voor alle bedrijven relevant is en zo zijn er veel te noemen. En natuurlijk horen ook in reacties op bestemmings- en andere plannen alle bedrijfsbelangen thuis. Last but not least noem ik de Kring Drechtstreek van de kamer, waarin de bestuurlijk vertegenwoordigers van alle ondernemersverenigingen in deze regio zitting hebben. In de Kring worden adviezen over regionale en lokale vraagstukken en plannen afgestemd, regionale projecten besproken en actuele informatie uitgewisseld. Ons gewaardeerde bestuurslid Anton Reppel vervult een actieve rol in de Kring. Zo zijn de feiten. De inzet en meerwaarde van de kamer wordt door ons erg gewaardeerd en staat buiten kijf. De wereld staat niet stil. Het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) is met de Kamers van Koophandel in overleg over de vorming van de nieuwe zogeheten Ondernemerspleinen, die het ministerie graag wil initiëren. In deze Ondernemerspleinen zullen de kamers en Syntens participeren. Met de Ondernemerspleinen komt een één loketvoorziening voor het bedrijfsleven dichterbij. Een positieve en nuttige ontwikkeling, mits een goede regionale inbedding van deze nieuwe Ondernemerspleinen via de voor het bedrijfsleven waardevolle regiostimuleringstaak van de kamers, op een stevige manier verzekerd wordt. De Kamer van Koophandel Rotterdam maakt zich op voor haar rol in het Ondernemersplein. Als voorzitter van de WD zie ik uit naar de voortzetting en verdere uitbouw van onze samenwerking met de kamer in deze nieuwe structuur! Teun Muller Voorzitter WD EEN VAN DE OPLOSSINGEN OP DE DEMOGRAFISCHE KRIMP IS: SAMENWERKEN Daartoe riep Teun Muller, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden, de ondernemers, overheid en onderwijs op tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie die op 10 januari jl. gehouden werd in restaurant Captains in Zwijndrecht. Er werd volop genetwerkt en genoeglijk bijgepraat totdat Teun Muller zijn nieuwjaarsrede uitsprak waarnaar aandachtig geluisterd werd. Hier en daar zag men instemmend knikken en bevestigend gemompel. In zijn terugblik gaf Teun aan dat langzaam duidelijk wordt dat het einde van de crisis in zicht is. Het dieptepunt is voorbij en we zijn weer goed op weg. Maar ook moet helaas geconstateerd worden dat zeker in de bouw en de aanverwante industrie de crisis nog heftig is. De komende jaren worden we in de hele wereld geconfronteerd met een demografische krimp met alle gevolgen van dien voor onder andere de beroepsbevolking. Daarbij komt nog de globalisering. Willen we onze voorsprong op deze economieën blijven behouden dan is kennis van het grootste belang. Dat vergt bijvoorbeeld meer aandacht voor techniek, zodat we concurrerend kunnen blijven produceren. En juist dat is een zorgelijk punt in ons land. De instroom bij techniek in het onderwijs is bij lange na niet voldoende. Daar moeten we iets aan doen! De WD heeft daartoe het idee een techniekroute te organiseren als onderdeel van de Open bedrijvendag. U leest hierover meer op pag 1-2 in deze nieuwsbrief. Aan de demografische ontwikkelingen kunnen we in de Drechtsteden zelf niets wijzigen. Wel kunnen we hierop met elkaar de juiste antwoorden vinden. De juiste antwoorden zullen we zeker vinden als we meer gaan samenwerken. Samen zoeken naar innovatieve antwoorden!!!!! De hele inhoud van de nieuwjaarsrede kunt u vinden op de website, 2 3

3 Still Intern Transport Algemene ledenvergadering te gast bij Still in Hendrik-Ido-Ambacht De algemene ledenvergadering in het vernieuwde pand van Still kende een zeer interessant programma. Na het formele deel waarin ondermeer de begroting 2011 werd vastgesteld en de heren Muller, Jongeneel en Van den Herik als bestuurders werden herbenoemd, volgde een gevarieerd programma. De heer Erik van Noordenne van het Da Vinci College bracht de dalende studentencijfers ten opzichte van de toekomstige vraag naar arbeidskrachten in beeld. Zo is de instroom van vmbo-leerlingen nu al 20% lager en zal nog verder afnemen. Er is grote zorg rond de autonome daling van mbo-jongeren en gediplomeerden, met name in techniek, zorg, logistiek en detailhandel. Voorts staan bij een feitelijke beroepsbevolking in deze regio van personen ca mensen aan de zijlijn. Afgezet tegen de toekomstige behoefte aan uitvoerende krachten in ondermeer technische, logistieke en zorgfuncties is het echt noodzakelijk dat zowel werkgevers als scholen nadrukkelijk aandacht schenken aan het toekomstige tekort aan arbeidskrachten. De heer Van Noordenne benadrukt het belang van toename en continuïteit van stageplaatsen. Nieuwe medewerkers zitten nu op school. Belangrijk is ze juist te interesseren voor de vakken waar straks ook voor hen toekomst in zit. Het is van groot belang dat bedrijven zich goed presenteren en het onderwijs daadwerkelijk steunen in het uitvoeren van hun missie. Een zeer verhelderende presentatie met grote betrokkenheid gebracht. Voorts gaf de heer Teun Muller een presentatie over de hoofdlijnen van het door de Rabobank uitgebrachte rapport Demografische Krimp. De CBS-prognoses geven aan dat de toename van de bevolking tot 2040 beperkt zal zijn tot ca. 1 miljoen. Het aantal 65-plussers zal met ca. 2 miljoen toenemen terwijl de beroepsbevolking met ca. 1 miljoen zal afnemen. De potentiële daling van de beroepsbevolking is nu al ingezet. Het Rabobank-rapport vermeldt dat er krimp ontstaat in de transitieregio s waarvan de zuidvleugel Randstad deel uitmaakt. De Drechtsteden zullen slechts een beperkt aandeel hebben in sectoren die sterk groeien. Daar komt bij een ongunstig vestigingsklimaat, vooral door dure huisvesting en congestie. Dit betekent bij ongewijzigd beleid een fors vertrek van bedrijven, starters en jong volwassenen met als gevolg krimp. De potentiële beroepsbevolking zal krimpen, het gemiddeld inkomen per huishouden neemt af, de woningvoorraad neemt toe met als gevolg minder woningtransacties, lagere prijzen en daarmee afname van de bouwactiviteiten. Het aantal openstaande vacatures in de regio wordt groot. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door spanning op de arbeidsmarkt, vertrek van arbeidskrachten en relatief lage inkomens. Het advies van de Rabobank luidt op hoofdlijnen: niet de kop in het zand steken kies een strategie voor de toekomst toon betrokkenheid werk samen met andere partijen en innoveer. Geen vrolijke boodschap, maar wel een realistische. Wie meer over dit rapport van de Rabobank wil lezen: overige_regionale_studies/demografische_krimp.jsp De WD zal waar mogelijk actief medewerking verlenen aan activiteiten die het toekomstperspectief van deze regio en haar bevolking aangaan. De heer Antoin Scholten, vice voorzitter van het Drechtsteden bestuur, reflecteert op de vraag wat we kunnen doen om het tij te keren. Hij benadrukt dat de samenwerking op veel niveaus verbeterd kan en ook moet worden. Als voorbeeld van samenwerking noemt hij de gemeente Zeist. De regio heeft gelukkig ook sterke kanten en kansen. Dit gebied heeft ondermeer een zeer strategische middenpositie tussen Rotterdam/Rijnmond en Noord-Brabant/Antwerpen. De maritieme sector is van groot belang voor deze regio. Drechtsteden moet wel aantrekkelijker gemaakt worden. Ook dienen gemeenten meer ondernemend te zijn. De heer Scholten wijst op de meest ondernemende gemeente Barendrecht. Met creativiteit kan veel bereikt worden. Kortom, de Drechtsteden moeten kansen benutten op basis van realisme en niet op basis van pessimisme. De heer Vincent van Halm, algemeen directeur van Still Nederland, verstrekt informatie over dit prachtige logistieke bedrijf. Het bedrijf bestaat reeds 90 jaar en is opgericht door Hans Still. Het bedrijf behoort tot de top drie spelers in Nederland en is een van de meest innovatieve aanbieders van heftrucks, magazijntrucks en trekkers (ook gerenoveerd), financiering, huur, goederenstroom zoals magazijnlogistiek, beheersystemen, vlootbeheer e.d. Ook is het bedrijf sterk in servicing, zoals reparatie, onderhoud, chauffeursopleidingen en verzekeringen. Still beschikt over productievestigingen in Brazilië, Frankrijk en Duitsland en heeft een uitgebreid netwerk van bedrijfsvestigingen, wereldwijd ca Vanuit Hendrik-Ido-Ambacht wordt ondersteuning geboden voor heel West-Europa. De gastheer presenteert indrukwekkende cijfers over het bedrijf. Een boeiend optimistisch betoog van een gedreven ondernemer. Aansluitend volgt een rondleiding in groepjes door het bedrijf. De gasten waren zeer onder de indruk van dit moderne bedrijf. Wat opviel waren de zichtbare betrokkenheid en het enthousiasme van de medewerkers. De bijeenkomst werd afgesloten met een overheerlijk stamppottenbuffet. We kijken terug op een interessante, gezellige ontmoeting en keerden voldaan huiswaarts. Hulde aan de gastheren en -vrouwen en nogmaals dank daarvoor. Klaas Bakker Voormalig directeur Yulius Situatie vmbo mbo basisonderwijs 5-12% minder instroom vmbo 20% afname laatste 5 jaar vmbo zal verder afnemen dus instroom mbo daalt autonoom Situatie havo na vmbo meer naar havo in plaats van mbo vanaf basisonderwijs groei havo in plaats van vmbo (was 1 op 7, gaat nu naar 1 op 3) Situatie hbo groei doorstroming mbo-4 naar hbo groei doorstroming havo naar hbo DRECHTSTEDEN m/v aan de zijlijn of op de tribune WWB ers, waarvan 70% kan werken Wajong ers: 2/3 kan geheel of gedeeltelijk werken WSW ers en 250 op wachtlijst (Drechtwerk) WW ers WAO ers/wia aantal Nuggers onbekend (feitelijke beroepsbevolking personen) vacatures bij UWV 44% in de techniek 1 op 3 kan worden vervuld De WD is er voor u! ALS U BIJ DE UITVOERING VAN UW BEDRIJFSPLANNEN OP HET GEBIED VAN BIJVOORBEELD REGELGEVING, MILIEU, INFRASTRUCTUUR EN DERGELIJKE TEGEN PROBLEMEN AANLOOPT WAARVAN U HET GEVOEL HEEFT DAT U MET DE BETROKKEN INSTANTIES NIET TOT EEN OPLOSSING KOMT, DAN KUNT U DEZE SITUATIE BIJ HET BESTUUR VAN DE WD NEERLEGGEN. WIJ ZULLEN DAN IN OVERLEG MET U KIJKEN IN HOEVERRE WIJ U KUNNEN ADVISEREN EN EEN EN ANDER IN BEWEGING KUNNEN KRIJGEN. U KUNT DAARVOOR CONTACT OPNEMEN MET ONZE SECRETARIS, BARBARA KEUZENKAMP, TEL

4 foto 10 foto 12 Albert Schweitzer ziekenhuis: spil in het Gezondheidspark Ontbijtseminar Drechtsteden 2010 weer een succes Eind vorig jaar werd de nieuwbouw van het Albert Schweitzer ziekenhuis in gebruik genomen. In deze zogeheten ziekenhuiszone van het Gezondheidspark kunnen patiënten terecht bij de gloednieuwe SpoedEisende Hulp (SEH), Huisartsenpost en diverse poliklinieken. Uniek is eveneens het modern opgezette Radiotherapeutisch centrum. Onlangs werd bekend dat het ziekenhuis ook enkele poliklinieken elders in het Gezondheidspark zal openen. Na ruim 2,5 jaar bouwen is de ziekenhuiszone in het Gezondheidspark (zie kader) gereed. De vernieuwde locatie Dordwijk van het Albert Schweitzer ziekenhuis vormt daarin een krachtige spil. Het meest in het oog springend is het antracietkleurige, twaalf verdiepingen tellende pand naast de ingang van het ziekenhuis. Dit gebouw biedt onderkomen aan diverse kantoorafdelingen van het ziekenhuis en verschillende modern ingerichte poliklinieken. Op de begane grond is de nieuwe afdeling SpoedEisende Hulp gevestigd, één van de modernste van ons land. UNIEK IN DE REGIO Deze nieuwe afdeling SpoedEisende Hulp (SEH) van het Albert Schweitzer ziekenhuis is van alle nieuwste technieken voorzien en is uniek in onze regio. Zo kunnen artsen en verpleging de stand van zaken rondom elke patiënt aflezen op grote Schipholborden. Centrale patiëntbewaking en medische gassen zijn voorhanden op alle 21 behandelplekken. Er zijn een afzonderlijke kinderkamer, brandwondenkamer, acute psychiatrische kamer, familiekamer en een Observatorium. Bovendien beschikt deze SEH over een ultramodern CT-scanapparaat, waarvan er slechts vier in Nederland zijn. DICHTER BIJ HUIS Bijzonder is ook het Radiotherapeutisch centrum met vier bestralingsbunkers, dat samen met het Erasmus Medisch Centrum ontwikkeld is. In 2012 zijn vier bunkers in bedrijf die samen 160 mensen per dag kunnen bestralen. Ideaal voor mensen uit de regio die nu dichter bij huis behandeld kunnen worden. MÉÉR MOGELIJKHEDEN IN ZORG Overigens worden er ook nog elders, in de middenzone van het Gezondheidspark, poliklinieken gevestigd. Piet Manshanden, projectleider Huisvesting&Techniek van het Albert Schweitzer ziekenhuis: Het gaat hierbij om afdelingen en functies die voor het merendeel van hun activiteiten niet noodzakelijkerwijs in het ziekenhuis zelf aanwezig hoeven te zijn. Denk daarbij aan afdelin- gen zoals Oogheelkunde, Dermatologie, Allergologie en Plastische Chirurgie. Ook multidisciplinaire activiteiten zoals het Regionaal BekkenbodemCentrum, het SlaapWaakCentrum, Sportgeneeskunde en het Flebologisch Centrum kunnen hier onderdak vinden. Er is bovendien ruimte voor verhuur aan de Fysiotherapie en VISIO. Als ziekenhuis willen we graag meer mogelijkheden in zorg bieden, extra snel en makkelijk toegankelijk. Zo vormen we tevens een praktische synergie met de aan zorg- en sportgerelateerde winkels en kantoren die op de Esplanade gevestigd gaan worden. VOLGENDE STAP Nu de meest ingrijpende bouwwerkzaamheden bijna achter de rug zijn, is het tijd voor de volgende stap: het bestaande Dordwijk wordt de komende jaren ingrijpend gerenoveerd. De renovatie van locatie Dordwijk is naar verwachting in 2016 gereed. HET GEZONDHEIDSPARK DORDRECHT BESTAAT UIT DRIE DELEN: EEN SPORTBOULEVARD, EEN BOULEVARD MET WINKELS, RESTAURANTS, KANTOREN EN WONINGEN (DE ESPLANADE ) EN EEN ZIEKENHUISZONE. DEZE ZIEKENHUISZONE IS GESITUEERD RONDOM HET ALBERT SCHWEITZER ZIEKENHUIS EN OMVAT IN TOTAAL M2 AAN ZORGFUNCTIES. DIVERSE ZORGINSTELLINGEN HEBBEN OF KRIJGEN ER EEN ONDERKOMEN, WAARONDER DE GGD ZUID-HOLLAND ZUID, DEPENDANCE RADIOTHERAPIE DANIEL DEN HOED, VERPLEEGHUIS PARKHUIS EN RIVAS ZORGHOTEL. TEVENS IS VOOR DE INGANG VAN HET ZIEKENHUIS EEN AANTAL WINKELTJES GEPLAND. Meer informatie: of stuur een naar Dinsdag 7 december 2010 vond het inmiddels traditionele Ontbijtseminar van Werkgevers Drechtsteden samen met Ernst & Young en Drechtsteden Business plaats. Buiten was het winters maar dat verhinderde niet dat de opkomst weer hoger was dan de voorgaande jaren. Belastingplan 2011 Het seminar werd geopend door Walter Borsje, partner bij Ernst & Young. Hij begint met een wisseling van spreker aan te kondigen: Marnix van Rij zit in het buitenland maar wordt vervangen door Willem Jan Vermeer. Deze zal eerst het woord voeren over het belastingplan 2011 en diverse actualiteiten rond met name vennootschapsen inkomstenbelasting. Hij zet de maatregelen voor 2011 eerst in het perspectief van 2009 (een ingewikkelde regeling over lucratieve belangen) en 2010 (de nieuwe erfbelasting). Het jaar 2010 hebben we een groot deel van het jaar een demissionair kabinet gehad en daarom is er sprake van een beleidsarm belastingplan Een aantal onderwerpen zijn toen als controversieel aangemerkt (zoals uniformering van het loonbegrip en het herzien van de rente-aftrek in de vennootschapsbelasting) maar die zullen vermoedelijk, nu we weer een kabinet hebben dat fors wil bezuinigen, binnenkort wel uit de ijskast komen. Voor 2011 staan de wijzigingen met name in het teken van het bestrijden van constructies. Enkele regelingen die binnenkort worden bestreden, komen aan bod. Zo valt er niet meer te spelen met renteloze personeelsleningen om zo in de inkomstenbelasting gebruik te maken van de regel dat de bijtelling voor het huurwaardeforfait vervalt als er geen hypotheekrente is betaald. Ook in het verhandelen van vennootschappen met compensabele verliezen (of juist andersom: met een nieuwe activiteit verlies creëren door willekeurige afschrijving en die afzetten tegen met eerdere activiteiten gemaakte winst) gaat het mes. Ook de handel in vennootschappen met onroerende zaken erin wordt aangescherpt; de grens om als onroerende zaak lichaam aangemerkt te worden gaat van 70% van de bezittingen naar 50% van de bezittingen en buitenlands onroerend goed telt daarin gewoon mee. Meer voordeel zit er in de maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Een extra jaar dubbele hypotheekrenteaftrek (3 jaar in plaats van 2 jaar) is er één van. Als de woning tijdelijk wordt verhuurd, zit die verhuur in box 3, maar gaat de woning na de tijdelijke verhuur weer terug naar box 1. Verder wordt de periode dat zonder een nieuwe heffing van overdrachtsbelasting onroerend goed teruggeleverd of doorgeleverd kan worden, verruimd van 6 naar 12 maanden. Maar dat geldt alleen als de eerste verkrijging in 2011 plaatsvindt. En ten slotte de inmiddels bekende BTW-verlaging van 19% naar 6% op de arbeidscomponent voor renovatie en herstel van woningen ouder dan 2 jaar (mits tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011 aangevangen). Actualiteiten inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Aan het eind van zijn presentatie laat Willem Jan nog een flink aantal actualiteiten de revue passeren. De inmiddels structureel geworden lagere heffing in de eerste schijf voor de vennootschapsbelasting geeft wellicht aanleiding nog eens te kijken of fiscale eenheden wellicht verbroken kunnen worden. Verder is positief dat de mogelijkheid om verliezen 3 jaar terug te wentelen naar winsten, in plaats van de reguliere termijn van 1 jaar, weer met een jaar is verlengd. Nadelig is echter weer dat in de inkomstenbelasting de heffingskortingen voor beleggingen in durfkapitaal en maatschappelijke beleggingen in drie jaar worden afgebouwd. Het feit dat er vanaf 1 januari 2011 met één peilmoment wordt gewerkt voor de heffing in box3 geeft echter ook weer mogelijkheden. Actualiteiten Loonheffingen Daarna krijgt Mans Kuipers, partner bij de adviesgroep Loonbelasting en Sociale Verzekeringen van Ernst & Young, het woord. Het zijn spannende tijden, aldus Mans. Niets blijft hetzelfde op arbeidsvoorwaardengebied. Dat geldt uiteraard voor de werkkostenregeling maar er is meer. Het nieuwe kabinet wil 18 miljard bezuinigen en dat is enorm veel en dan gaat zij wellicht gebruik maken van allerlei ideeën die ambtelijke werkgroepen hebben voorbereid. Voor nu is het onder andere de pensioenproblematiek die in de schijnwerpers staat. Wie kent er deeltijdpensioenregelingen?, zo vraagt hij de zaal. Dat blijken er nu nog maar weinig te zijn, maar dat worden er snel meer zo luidt zijn voorspelling. Verder is het belangrijk om regelingen met werknemers goed te bekijken want als er regelingen zijn die het karakter hebben van een regeling voor vervroegde uittreding gaat de strafheffing die bovenop het normale tarief wordt geheven omhoog van 26% naar 52%. En het regeerakkoord noemt verder dat de spaarloon- en levensloopregelingen worden omgebouwd naar een vitaliteitsregeling. Het lijkt echter niet de bedoeling te zijn dat deze voor vervroegde uittreding wordt gebruikt. Het goede nieuws is dat de gemiddelde levensverwachting de laatste 7 jaar met 16 maanden is toegenomen. Maar het regeerakkoord noemt in het regeerakkoord wel dat de AOWleeftijd wordt aangepast naar 66 jaar en verder wordt bijgesteld met wijzigingen in de levensverwachting. Dus daar kunnen we nog verdere verhogingen verwachten. Werkkostenregeling Tenslotte gaat Mans Kuiper nog in op de nieuwe werkkostenregeling die per 1 januari 2011 een feit is. Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen wordt genoemd. Het is belangrijk om goed na te gaan wat er in het bedrijf gebeurt. Niet zelden zal blijken dat kosten die in de boekhouding op één grootboekrekening staan geboekt in de kaders van de werkkostenregeling op diverse zaken betrekking hebben. Er is weliswaar een overgangsperiode van drie jaar maar het is beslist raadzaam tijdig de eigen situatie in kaart te brengen. Mans wijst aan het eind van zijn boeiende presentatie op een door zijn adviesgroep ontwikkelde rekentool die bij hem kan worden opgevraagd: Afsluiting Met zoveel actualiteiten is het snel 10 uur. Walter sluit het seminar met de bezoekers te bedanken voor hun komst en spreekt de verwachting uit dat we er volgend jaar weer zullen zijn om opnieuw op fiscale actualiteiten in te gaan. De presentatie van de bijeenkomst is ook bij hem op te vragen: of

5 Heldere, eenduidige wetgeving is oplossing aanbestedingsbeleid VNO-NCW en MKB-Nederland pleiten bij de vaste commissie voor toelichten Ecozaken Landbouw & Innovatie voor heldere, eenduidige wetgeving voor aanbestedingsopdrachten. De huidige lappendeken aan regels is problematisch, en wordt een doel op zich zelf, concludeert aanbestedingsambassadeur Riek Bakker in haar onlangs gepresenteerde rapport. In een brief aan de commissie schrijven de ondernemingsorganisaties dat het huidige wetsvoorstel nog verder kan worden verbeterd, zodat de focus weer komt te liggen op de innovatie en kwaliteit van het product of de dienst en de economische overwegingen die een inkoper dient te maken. Een goed aanbestedingsbeleid bevordert immers een kosteneffectieve besteding van het belastinggeld en biedt kansen voor ondernemingen. VNO-NCW en MKB-Nederland willen graag dat in het wetsvoorstel wordt opgenomen dat ook aanbestedingen beneden de Europese drempels aan regels worden gebonden om onnodig zware aanbestedingspraktijken te vermijden. Verder moet het toepassingsbereik van het proportionaliteitsbeginsel wordt verruimd, de omvang en samenhang van de opdracht worden getoetst aan proportionaliteit (om onnodig clusteren te voorkomen) en de motivering voor de keuze van de procedure worden verbeterd. Het bedrijfsleven verwelkomt de aankondiging van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) om met een nota van wijzigingen op de aanbestedingswet te komen om de kansen voor mkb-ondernemingen te vergroten, cluster- en raamcontracten terug te dringen en eisen te verlagen. Ook hopen VNO-NCW en MKB-Nederland dat de vaste commissie voor EL&I de suggestie van Riek Bakker om een commissie Hulp en Bijstand in het leven te roepen overneemt. Het bedrijfsleven heeft grote behoefte aan snelle en zorgvuldige advisering en klachtenafhandeling. De ondernemingsorganisaties zien graag dat de vaste commissie deze effectieve klachtenregeling steunt, zodat er kan worden begonnen aan de uitwerking hiervan. VNO-NCW en MKB- Nederland waarschuwen de commissie wel voor het voorstel van Riek Bakker om speciale aanbestedingsprojecten op te starten. De aanbestedingsproblematiek is namelijk niet regiogebonden en speelt niet alleen in bepaalde beroepsgroepen, maar geldt overal. Er moet voor worden gewaakt dat deze projecten juist niet leiden tot hogere administratieve lasten. Nieuw WD initiatief: de Ondernemerstafels In januari is een brief verstuurd aan alle WD-leden die DGA zijn of directeur in loondienst om hen te interesseren voor de Ondernemerstafels. De achterliggende gedachte is dat het functioneren aan de top van een bedrijf vaak best lastig is en eenzaam kan zijn. In alle vertrouwelijkheid over plannen, ideeën, ervaringen en twijfels met betrekking tot het ondernemen klankborden, kan dan in een behoefte voorzien. Daarvoor vormen de Ondernemerstafels die de WD opzet voor louter en alleen DGA s en specifiek directeuren in loondienst een prachtige gelegenheid. De leden konden zich tot 31 januari 2011 opgeven. Een behoorlijk aantal leden heeft interesse getoond en een aantal tafels is reeds gestart. Heeft u ook interesse? Neemt u dan contact op met het secretariaat om u alsnog aan te melden. Barbara Keuzenkamp, tel Auto Indumij uit Dordrecht wint Ondernemersprijs Drechtstreek 2010 GRENSVERLEGGEND ONDERNEMEN LOONT Tijdens de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst in schouwburg Kunstmin in Dordrecht is Auto Indumij B.V. uit Dordrecht tot winnaar van de Ondernemersprijs Drechtstreek 2010 uitgeroepen. Jos van der Vegt, voorzitter van de Kamer van Koophandel Rotterdam, overhandigde Derk de Haas, directeur/eigenaar van Auto Indumij, de trofee en de bijbehorende oorkonde. De ondernemersprijs wordt jaarlijks georganiseerd om waardering voor goed ondernemerschap in de regio zichtbaar te maken en te bekronen. foto Henk Veenstra DOORSLAGGEVENDE ARGUMENTEN VAN DE JURY: De ondernemer Derk de Haas heeft door middel van een heldere visie en strategie het bedrijf in korte tijd weten uit te breiden. De crisis heeft invloed gehad op het aantal verkochte nieuwe auto s in Nederland. Auto Indumij heeft hier adequaat op ingespeeld door te sturen op het verlagen van kosten. Mede hierdoor is het bedrijf niet alleen gezond gebleven, maar heeft het bedrijf ook de mogelijkheden gecreëerd om in deze crisistijd collega Renault-dealers over te nemen. Het bedrijf heeft in een overwegend traditionele markt het merk, Renault, kunnen overtuigen van een andere spreiding van verkoop- en onderhoudspunten. Door visie en adequaat handelen heeft het bedrijf veranderde omstandigheden, ontstaan door de crisis, in zijn voordeel laten werken. De groei die hiermee in relatief korte tijd is behaald, ziet de jury als een grensverleggende prestatie van formaat. Meer informatie over de genomineerden en het juryrapport zijn te vinden op: foto Henk Veenstra Website gelanceerd Aan het begin van de vergadering van de Drechtraad op 1 februari jl. is de nieuwe website officieel gelanceerd. Dit gebeurde door burgemeester Brok, voorzitter van de Drechtsteden, Theo Schut voorzitter van de Kring Drechtstreek en tevens dagelijks bestuurslid van de Kamer van Koophandel Rotterdam en Coert van Zijll Langhout, directeur van de website-exploitant Navingo. B.V. Naast de Drechtraad waren ook de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, die bij het initiatief en de invulling van de maritieme portal betrokken zijn geweest, bij dit feestelijke moment aanwezig, waaronder uw voorzitter Teun Muller. Het hoofddoel van de nieuwe website is het promoten van de maritieme sector in de Drechtsteden als zeer belangrijke economische sector voor de regio. Daarnaast is de website bedoeld voor informatie over en promotie van de kwaliteit en faciliteiten van de Drechtsteden voor het maritieme bedrijfsleven in en buiten de regio. Het idee voor de website is gelanceerd door Jan Dirk Smit, voor velen van u bekend als strategisch adviseur voor het project Shipping Valley. Jan Dirk Smit heeft een zeer ruime werkervaring in de maritieme sector en kende - ook vanuit zijn bestuurlijke functie bij de HISWA - deze in de watersportsector succesvolle formule. Vervolgens hebben de Kamer van Koophandel Rotterdam en de Drechtsteden het initiatief genomen om de behoefte en eisen voor de website bij het bedrijfsleven te laten onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door marketing adviesbureau Kremer Executive. Dit bureau heeft ook met vertegenwoordigers van het maritieme bedrijfsleven in de Drechtsteden het raamwerk voor de maritieme portal opgesteld. Een financiële oplossing zo solide als uw plan. Dat is het idee Uw onderneming ziet kansen die anderen niet zien. Om te groeien heeft u behoefte aan iemand die niet in barrières denkt, maar in mogelijkheden. Een sparringpartner die de deskundigheid, de branchekennis en het netwerk in huis heeft om uw groeiplannen te realiseren. De Rabobank is die partner. Wilt u ook een financiële oplossing voor uw groeiplannen? Neem dan contact op met Rabobank Drechtsteden (078) Vervolgens is - opnieuw in opdracht van de Drechtsteden en Kamer van Koophandel Rotterdam - gezocht naar een marktpartij voor de ontwikkeling en exploitatie van de website. Navingo BV, Maritime & Offshore Media Group uit Rotterdam - onder meer bekend door haar nationale vacaturebank voor de maritieme sector - is hiervoor geselecteerd. Navingo is opgericht door Arnout Damen - zoon van Kommer Damen, directievoorzitter Damen Shipyards - die met zijn schoolvriend Coert van Zijll Langhout na hun studie in Delft dit succesvolle bedrijf is gestart. Navingo heeft ook zelf fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van de nieuwe website. Drechtstedenmaritiem.nl levert uitgebreide informatie over en voor de maritieme bedrijven in de Drechtsteden. Daarnaast worden de vacatures in deze sector vermeld. Ook bevat de website zeer veel praktische informatie over de regio Drechtsteden die van belang is voor het maritieme bedrijfsleven in en buiten de regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Navingo B.V., mevrouw Mi-choe Luykx, tel , Alize de Snoo Secretaris Kring Drechtstreek Kamer van koophandel Rotterdam Wilt u van de gelegenheid gebruik maken om een mooie advertentie te plaatsen in In het nieuwsd? Neem dan contact op met ons secretariaat. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden en kosten. tel Uw business gaat altijd verder, ons commitment ook. Rabobank. Een bank met ideeën. 8 9

6 Vrijetijdseconomie goed voor het bedrijfsleven Een groene regio, een scala aan toeristische voorzieningen, optimaal functionerend openbaar vervoer en een woon- en leefklimaat waarin mensen zich prettig voelen. Wethouder Sjoerd Veerman uit Alblasserdam is ervan overtuigd dat al deze zaken het ondernemerschap in de Drechtsteden kunnen versterken. Hij maakt zich daar hard voor binnen het Drechtstedenbestuur en ziet volop kansen. De overheid kan de voorwaarden scheppen, laat hij er direct op volgen, maar we kunnen het niet alleen. We hebben om onze ambities waar te maken het bedrijfsleven hard nodig. We zullen het met elkaar moeten doen. Veerman heeft in zijn portefeuille toerisme&recreatie, verkeer&vervoer en groen&landschap. Hij hoopt dat hij in die rol een belangrijke bijdrage kan leveren aan de welvaart en het welzijn van de regio. En hij zegt het maar meteen hardop: de zes Drechtsteden moeten het vooral samen willen doen, kijken waar ieders mogelijkheden liggen en vooral doublures willen voorkomen. Je hoeft niet overal een theater te hebben en waarom zou je in elke gemeente een dure zwemvoorziening realiseren, waarmee Veerman bedoelt dat het goed is om over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken ten dienste van het geheel. Als hij het over recreatie en toerisme heeft, laat hij de term vrijetijdseconomie vallen. Volgens Veerman is daarbij een wereld te winnen. Hoe beter deze voorzieningen zijn, hoe beter dat is voor de werkgelegenheid. Denk maar aan de horeca, hotelmogelijkheden en andere aanverwante bedrijven en aan het toeristische vervoer over water. Er zou eigenlijk een speciale boot moeten worden ingezet voor de toeristen, zodat ze kunnen kennismaken met de historische binnenstad van Dordrecht en, direct daarop aansluitend, met de groene omgeving. Een paar voorbeelden van dat groen: de inrichting van de Sofiapolder in Hendrik-Ido- Ambacht die bijna is voltooid, de uitbouw van de Biesbosch, het Deltapark in de Zwijndrechtse Waard en de zogeheten Merwedezone bij Sliedrecht. Naar zijn mening kan dat een positieve uitstraling hebben naar het totaal van het bedrijfsleven. Met een prettige omgeving lok je ook werknemers naar je onderneming. Sjoerd Veerman En dan belandt Veerman automatisch bij verkeer&vervoer. De Drechtstreek noemt hij in dat opzicht heel bijzonder. Je hebt er te maken met de drukke A15 en A16, waarvan ook onze inwoners veelvuldig gebruik maken. Dat zou best minder kunnen, maar dan moeten ze wel kunnen rekenen op hoogwaardig openbaar vervoer met vrije busbanen en frequent treinverkeer. In de file staan kost tijd en geld. Dat beseffen de werkgevers ook maar al te goed. Het project om samen met het bedrijfsleven het fietsverkeer te bevorderen noemt de wethouder een andere interessante mogelijkheid om de files terug te dringen. Naast het upgraden van allerlei kleinschalige objecten wil het Drechtsteden bestuur op hoofdlijnen pieken met nog meer aandacht te vestigen op het historische centrum van Dordrecht, het benadrukken en verder uitbouwen van de maritieme mogelijkheden en het versterken van het groene landschap en de recreatieve activiteiten. Daartoe rekent Veerman ook Kinderdijk, al behoort dat niet rechtstreeks tot de Drechtsteden. Nel van de Berg Oud journaliste De Dordtenaar Verslag van de Broodje-IT bijeenkomst op donderdag 25 november 2010 Uiteindelijk vond op 25 november 2010 dé bijeenkomst over glasvezel plaats. In de zeer passende ambiance van WesTrade Optical nam - nadat Wico de aftrap had verzorgd - onze gastheer Enrico Berbers van O.N.S. Fiber Parts & Tools uit Hendrik- Ido-Ambacht, ondersteund door Eric Beijleveldt van WesTrade Optical, ons mee in de wereld van glasvezeltechniek. O.N.S. Fiber Parts & Tools heeft grote expertise op het gebied van glasvezeltechniek en is dealer van een aantal vooraanstaande merken op het gebied van las- en meetapparatuur. WesTrade Optical heeft specialistische kennis van glasvezeloplossingen voor diverse applicaties (o.a. Fiber to Building, Home en Desk). GLASVEZEL/BREEDBAND (WICO VAN HELDEN) Eindelijk kan Wico ons meedelen dat, nadat er veel water door de zee is gegaan, het besluit is genomen het bij de stichting Breedband onder beheer zijnde geavanceerde glasvezelnetwerk ook voor organisaties uit de profitsector open te stellen. Dit betekent dat alle ondernemers in de Drechtsteden gebruik kunnen gaan maken van deze backbone, waarbij het grote verschil met andere netwerken is dat een ieder zijn eigen glasvezel(s) kan kopen. Een geheel eigen datasnelweg, waarbij elke ondernemer vrij is om te kiezen wie hij deze data laat transporteren en wat hij er overheen laat gaan. Een uniek concept dat de basis legt voor een scala van IT-oplossingen, nu en in de toekomst. Daarnaast wordt er samen met een aantal partners (waaronder O.N.S.) nagedacht over een doe-het-zelf concept, waarmee aansluiten alleen nog maar toegankelijker wordt en de kosten beheersbaar blijven. O.N.S. FIBER PARTS & TOOLS (ENRICO BERBERS) Enrico Berbers, CEO van O.N.S., neemt ons vanuit zijn jarenlange (hands-on) ervaring mee in de wereld van glasvezel. Glasvezelnetwerken kennen vele voordelen boven de huidige netwerken die gebaseerd zijn op koperdraad. De technische voordelen zijn velerlei: hoge snelheden van dataverkeer, ongevoelig voor invloeden van buitenaf, lange afstanden zijn overbrugbaar en bij reparatie is er geen kwaliteitsverlies. Daarnaast zijn er ook de nodige financiële voordelen, waarbij met name de waardevastheid voor de toekomst en de besparing op materiaal en arbeid belangrijk zijn. Daarnaast zijn er de afgeleide voordelen, voortkomend uit het feit dat er een geheel nieuwe manier van het gebruik van software mogelijk wordt (de zogenaamde cloud computing) en systeembeheer op een geheel andere leest kan worden geschoeid. Kortom, glasvezel is dé techniek voor netwerken van de toekomst! Eigenlijk is het gebruik van glasvezel voorwaarde om allerlei innovatieve toepassingen te kunnen gaan gebruiken. Binnen de Drechtsteden is met de openstelling van het glasvezelnetwerk een enorme stap gezet die ondernemers de mogelijkheid geeft van een hoogwaardige infrastructuur gebruik te maken. Daarmee zijn geavanceerde ontwikkelingen die gaande zijn binnen bereik gekomen. Het is daarbij wel zaak om de goede keuzes te maken en vraag te bundelen. Vanuit Broodje-IT zal ondergetekende het initiatief nemen om daar richting aan te geven. Met deze bijeenkomst werd het eerste jaar van de Broodje-IT lunchbijeenkomsten afgesloten. Verheugd constateer ik dat de belangstelling groeiende is. Inmiddels hebben al een 25-tal verschillende ondernemers de bijeenkomst bezocht. Uit de terugkoppeling blijkt dat de formule aanslaat, dus Broodje-IT zal in 2011 zeker worden vervolgd! Heeft u een specifiek onderwerp waarover u meer wilt weten, laat het mij weten en ik zorg ervoor dat het op de agenda komt. Onze volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 maart Peter de Graaf Navyx foto s 882 Glasvezel: essentiële infrastructuur breedband De stand van zaken in de Drechtsteden Digitale infrastructuur is noodzaak. Grenzen vervagen, technologische innovaties gaan in een steeds sneller tempo. Steeds meer dienstverlening wordt digitaal. Zelfs de overheid gaat zaken als digitaal factureren invoeren (vanaf 1 januari 2011 mogelijk en later verplicht). Daarnaast worden de toepassingen via internet steeds gewoner. Voor internationaal zaken doen kunt u niet meer zonder internet, voor samenwerking met ketenpartners wisselt u steeds groter wordende hoeveelheden data uit. Mogelijkheden voor een locatie onafhankelijke werkplek worden steeds belangrijker. Het nieuwe werken komt steeds meer in zwang. Digitale verbindingen maken zaken doen goedkoper en efficiënter. Camerabewaking, ipads, VOIP, videoconferencing, externe data centers, al deze toepassingen vragen om een goede digitale basisinfrastructuur. Naast de infrastructuur van het wegennet is ook de digitale infrastructuur een kritische factor geworden voor succesvol ondernemen. Verbindingen. Glasvezel is op dit moment de techniek met de beste mogelijkheden voor hoge bandbreedtes. Met glasvezelverbindingen tussen verschillende vestigingen van een onderneming kunnen 24 uur per dag gegevens worden uitgewisseld. Steeds meer organisaties onderzoeken de mogelijkheden om alle bedrijfslocaties met elkaar te verbinden zodat één efficiënt samenwerkend geheel ontstaat. Diensten. Naast het puur verbinden van locaties zijn ook diensten essentieel. Denk daarbij aan een internetverbinding, telefonie en dergelijke. Een veelgehoord misverstand is dat glasvezel hetzelfde is als snel internet. Dat is niet zo. Door een glasvezelverbinding is het natuurlijk mogelijk om op een snelle internetverbinding aan te sluiten, maar u kunt de verbinding ook gebruiken voor alleen intern verkeer tussen uw locaties. Stand van zaken in de Drechtsteden. Aanleggen van een glasvezelverbinding is kostbaar. Het is te vergelijken met vastgoed: er is een hoge initiële investering en de verbinding moet worden beheerd en onderhouden. Wat kunt u doen? Een selectie van de huidige mogelijkheden in het Drechtstedelijk gebied: Marktpartijen. Een aantal bekende marktpartijen zoals KPN, Tele2, Ziggo en UPC bieden landelijk maar ook in de Drechtsteden glasvezelaansluitingen aan. Dit is niet op alle locaties mogelijk. De meeste aanbieders bieden een combinatie van een glasvezelaansluiting met een internetdienst aan. Glashart. In Dordrecht wordt een groot Fiber To The Home (FTTH) netwerk uitgerold. Hoewel dit netwerk primair bedoeld is voor particulieren, worden ook klein zakelijke gebruikers aangesloten als deze zich in een woonwijk bevinden. Zie Vraagbundeling. Door de hoge kosten bij aanleg is het interessant om via vraagbundeling met meerdere partijen een glasvezelnetwerk te realiseren. De kosten kunnen dan worden gedeeld. Dit is met name interessant voor bijvoorbeeld bedrijventerreinen waar veel partijen dicht bij elkaar zitten. Een recent initiatief in Hendrik-Ido-Ambacht is bijvoorbeeld GlasInAmbacht. Zie Eigen Drechtsteden glasvezelnetwerk. Een hele andere en zeer interessante mogelijkheid is aansluiten bij het netwerk van Stichting Breedband Drechtsteden. Deze stichting exploiteert een eigen glasvezelnetwerk in de hele regio Drechtsteden en is volledig leverancier onafhankelijk. Er zijn onder andere mogelijkheden voor verbindingen met Amsterdam. Zie Het volledige netwerk vindt u onder het Organisaties menu en dan de tab Landkaart. Glasvezel is tegenwoordig een essentiële voorwaarde voor de bedrijfsvoering. Werkgevers Drechtsteden maakt zich dan ook sterk voor kennisdeling en uitbreiding van de mogelijkheden rondom dit thema. Dat gebeurt onder andere tijdens de Broodje-IT bijeenkomsten die op regelmatige basis bij WD-leden uit de ICT-branche worden gehouden. Glasvezel is een vast onderwerp op de agenda. Zie in het informatie menu (Broodje_IT) op Wico van Helden, bestuurslid portefeuille ICT

7 Juridische column Janbart Evenboer Mogelijk nare verrassing bij waardeoverdracht van pensioenaanspraken \ Concurrentie van binnenuit Het gebeurt in de praktijk nogal eens dat werknemers allerlei commerciële activiteiten gaan ontplooien. Soms zelfs in de baas zijn tijd en meestal zonder overleg daarover met de werkgever te voeren. Dergelijke initiatieven gaan al gauw ten koste van de taakuitoefening bij de werkgever en dan spreken we nog niet over het gebruik van bedrijfsmaterialen. Zomaar een recente casus Er waren twee bevriende werknemers die al ruim 40 jaar bij hetzelfde afvalbedrijf werkten. Met behulp van een vrachtauto met een kraaninstallatie vervoerden zij het huishoudelijk grof vuil van particulieren. Op enig moment heeft de werkgever de indruk, dat de beide werknemers ook clandestien afval ophalen en zich in privé laten uitbetalen. Verder valt op dat er klachten binnenkomen over de rijstijl van deze twee werknemers. De werkgever schakelt daarop een extern recherchebureau in om de werknemers enige tijd te observeren. Dit wordt overigens niet vooraf aan de betrokkenen gemeld. Evenmin wordt aangekondigd dat in de afvalvrachtwagen een track en trace systeem wordt ingebouwd om de snelheid en rusttijden te registreren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de werknemers langer pauze hebben genomen dan toegestaan en dat zij overuren hebben opgegeven en gedeclareerd die in werkelijkheid zijn gemaakt. Voorts blijkt, dat zij er een eigen ophaaldienst erop nahouden voor een aantal huisjesmelkers. Ten slotte wordt duidelijk dat zij regelmatig te hard met de vrachtwagen rijden. Hierop besluit de werkgever de twee werknemers te schorsen en volgt een verzoek aan de kantonrechter om beiden te ontslaan. Als noodgreep werpen de werknemers nog op dat het extern onderzoek onzorgvuldig zou zijn uitgevoerd en verder onrechtmatig zou zijn, omdat zij daarover niet waren ingelicht. De kantonrechter maakt daarmee korte metten en overweegt ondermeer dat het gezien de omstandigheden niet van de werkgever kon worden gevergd om eerst met de werknemers te overleggen omtrent het onderzoek. Verder kan geen sprake zijn van schending van de privacy van de werknemers. Het onderzoek was immers gericht op de werkzaamheden van de werknemers in het kader van de arbeidsovereenkomst. De malversaties vanwege het declareren van niet gemaakte overuren laat de kantonrechter nog voor wat het is. De arbeidsovereenkomsten worden zonder toekenning van enige vergoeding ontbonden. In dit soort gevallen is het overigens altijd verstandig om een juridisch adviseur te raadplegen. Van belang is ondermeer wat er in de arbeidsovereenkomst staat en in hoeverre de arbeidsprestatie en/of het bedrijfsresultaat negatief beïnvloed worden door de eigen bedrijvigheden van de werknemer. Janbart Evenboer Veldhuijzen Evenboer & Nuiten advocaten Burgemeester de Raadtsingel 89 te Dordrecht Wanneer één van uw werknemers uit dienst treedt, dan kan hij u als werkgever in 2011 opzadelen met een vervelende extra pensioenlast. De hoogte van deze last kan een stevige aanslag zijn op het budget van u als werkgever. Werkgevers die hebben gekozen voor een pensioentoezegging middels een middelloonregeling of eindloonregeling zullen hier last van hebben. Waarom waardeoverdracht? De mogelijkheid tot waardeoverdracht is in het verleden in het leven geroepen om werknemers de mogelijkheid te bieden een pensioenbreuk te beperken. In de loop der jaren zijn de pensioenregelingen echter in veel gevallen gewijzigd waardoor dit geen rol meer speelt. Traject waardeoverdracht Bij een waardeoverdracht draagt de pensioenuitvoerder van de oude werkgever de opgebouwde pensioenaanspraken over naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. De rekenrente van het wettelijk standaardtarief voor de berekening van de overdrachtswaarde bedroeg 4,122% in 2010 en bedraagt 2,984% voor het jaar Dit tarief wordt jaarlijks vastgesteld door De Nederlandsche Bank. De nieuwe pensioenuitvoerder bepaalt welke waarde zij nodig heeft om de oude pensioenaanspraken in te kopen in de pensioenregeling. De rekenrente die de pensioenuitvoerder hiervoor hanteert, is gelijk aan de rente die geldt in het pensioencontract (3%, in enkele gevallen 4%). Gevolgen van de verwerking van de waardeoverdracht vóór 2011 Doordat het standaardtarief (4,122%) hoger is dan de rekenrente (3%) van het pensioencontract, zal bij een waardeoverdracht van een nieuwe werknemer de nieuwe werkgever het verschil in waarde moeten bijbetalen. Er komt immers minder geld binnen, dan dat er nodig is om de pensioenaanspraken in te kunnen kopen. Bij een uitdiensttreding geldt echter dat de waarde die overgedragen wordt minder bedraagt dan de waarde die daadwerkelijk is opgebouwd. Het verschil komt ten gunste van de oude werkgever. Gevolgen van de verwerking van de waardeoverdracht in 2011 In 2011 is de situatie precies andersom. Het standaardtarief (2,984%) is dan lager dan de rekenrente van het pensioencontract (3%). Bij een uitdiensttreding zal de opgebouwde waarde lager zijn dan de waarde die berekend wordt op basis van het standaardtarief. De oude werkgever zal dus moeten bijbetalen bij een vertrekkende werknemer. Let op! Dit geldt ook bij werknemers die al jaren uit dienst zijn en recentelijk een verzoek tot waardeoverdracht hebben ingediend. Heeft u nog vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met een pensioenadviseur. Marjan Rijneveld Pensioenadviseur Lukassen & Boer AMBITIEUZE ONDERNEMERS GROEIEN HARDER MET ABN AMRO Als lokale ondernemer hebt u ongetwijfeld uw ambities. Misschien wilt u uw afzetmarkt vergroten of denkt u aan een nieuw bedrijfspand. Met ABN AMRO hebt u een bank die altijd voor u klaarstaat en tijdig kansen signaleert. Als geen ander zijn wij op de hoogte van lokale ontwikkelingen en trends in uw branche en kunnen wij u toegang geven tot zakelijke netwerken. En dankzij onze jarenlange kennis en ervaring bieden wij u altijd een perfecte fi nanciële oplossing. Alsof je voortdurend de wind mee hebt. Meer Weten? Bel voor een vrijblijvende afspraak met Yvette van Polen naar of stuur een naar adv Ondernm A5 FC.indd :04

8 Maas-Schelde- Rijn-Delta Column Theo Schut Ondernemers, u laat geld liggen, aldus André Boer, bestuurslid van NEXTECH en het WD-bestuur De Rotterdamse haven wordt hoe langer hoe meer een completere draaischijf in het Maas-Schelde-Rijn-Delta gebied. Een nucleus met vele duurzaamheidcomponenten. Een mooi voorbeeld van dat laatste zijn de activiteiten van het Deltalinqs Energy Forum. Naast het forse herstel in 2010 van de overslag, een all time high in tonnen, zijn er andere ontwikkelingen in het haven maritiem industriële complex die van enorm economisch belang zijn. Daarmee zijn Rotterdam en de overige havens niet alleen kwantitatief van mondiale importantie maar ook kwalitatief. De investeringen in het petrochemisch complex (met name de raffinageketens) zijn gigantisch en niet voor niets is het Rijnmondgebied voor Europa daarin toonaangevend. De daarbij behorende op- en overslag- en bijvoorbeeld blendingscapaciteit is eveneens continu aan uitbreiding onderhevig. En niet alleen voor de traditionele crude en olieproducten maar ook voor de alternatieve vormen van energievoorziening: biodiesel, palmolie, lpg, etc. De energierotonde van mondiale allure die de Rotterdamse haven reeds geruime tijd is, ondergaat naast een uitbreiding ook een vernieuwslag die niet altijd voor het grote publiek zichtbaar is. Dat geldt overigens ook voor de (op de energiesector gerichte) uitbreidingen in het Eemhavengebied waar Rotterdamse bedrijven zeer nauw bij betrokken zijn. Daarnaast zal ook een andere vorm van duurzame energie bij de veelal door Rotterdamse/Papendrechtse bedrijven gebaggerde en opgespoten Maasvlakte 2 gerealiseerd worden: grootschalige windenergie. In 2011 wordt niet alleen in de Maasvlakte 2 maar ook daarop geïnvesteerd. De kustuitbreiding van Nederland krijgt met moderne over-, opslag- en distributiecapaciteit op de nieuw aangelegde kademuren en terreinen een economische impuls die de daarmee gelieerde bedrijvigheid in Nederland zeer ten goede komt. Maar zoals geschreven, er gebeurt veel meer in die Maas- Schelde-Rijn-Delta. De regiefunctie van en door de Port of Rotterdam zal ook voor de havengebieden in de Drechtsteden, (en naar ik hoop ook binnenkort) de Moerdijk en de Zeeuwse havens gaan gelden. Uiteraard zijn dit al delen van de Port of Rotterdam wanneer men internationaal zaken doet. Terwijl de samenwerking met Antwerpen ook een impuls krijgt door middel van een gezamenlijke investering in de belangrijkste Duitse binnenvaarthaven Duisburg. Duitsland is immers na China de 2e exporteur ter wereld en voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van de Rotterdamse haven. Verder valt op dat de mondiale draaischijfrol die de Rotterdamse regio vervult voor de Chinese economie (im- en export) cruciaal is. Maar ook de andere zogenaamde BRIC landen (India, Rusland en Brazilië) zijn voor een grote variëteit aan en af te voeren goederen via Rotterdam voor dit gebied inmiddels zeer bekende relaties die van groeiend belang zijn. Maar ook in 2030 dient dat Maas-Schelde-Rijn-Delta complex optimaal te acteren en daar is een instroom van veel jongeren voor nodig, die interesse en liefde gaan ontwikkelen voor het haven maritiem industriële complex. In 2011 zal de Port of Rotterdam daarover het strategisch plan openbaar maken; een samenwerkingsverband tussen dit bedrijf en Deltalinqs, Jong Havenvereniging en de drie in de regio Rotterdam gevestigde hbo-instellingen, Scheepvaart en Transport College, Hogeschool Rotterdam en InHolland, zal via het Ideale Haven Plusprogramma daartoe een impuls gaan geven. Da Vinci in de Drechtsteden en zeker het Leerpark Dordrecht worden daar ook bij betrokken; zo ook het project Proeftuin Maritieme Industrie. Drs. M (Theo) Schut Voorzitter Kring Drechtstreek en Vice Voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken Rotterdam. N.B. Op 22 januari jl. is aan Theo Schut de Johan van der Veekenpenning uitgereikt. Dit is de hoogste onderscheiding van de Gemeente Rotterdam en wordt uitgereikt aan mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de economische ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Het Industriefonds bestaat al sinds 1918, maar de doelstelling van het fonds is nog altijd actueel: voorzien in de behoefte van het bedrijfsleven aan hoger technisch opgeleiden. Het wordt als een belangrijke stimulans voor het bedrijfsleven gezien dat er voldoende hoog opgeleid personeel is. Maar dat is nog niet alles. Het Industriefonds ondersteunt ook startende technische bedrijven in de regio Drechtsteden. Sinds januari van dit jaar is de naam gewijzigd in Nextech. Nextech wil door middel van hoger onderwijs de industrie in de regio stimuleren. Nextech bestaat al sinds 1918 en het begrip industrie vatten we anno 2009 een stuk breder op: de gehele technologische, industriële branche, ook wel ICT, behoort tot die industrie. Maar het idee is dat het bedrijfsleven er beter van wordt als we mensen goed opleiden, als we investeren in kennis en talent. Nextech ondersteunt daarom mensen die werkzaam zijn in het technologisch georiënteerde bedrijfsleven en een vervolgopleiding willen doen. Het kan dan ook weer gaan om zeer uiteenlopende opleidingen, als het maar bijdraagt aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de regio. Nextech heeft daarvoor een vermogen beschikbaar waaruit een deel van de opleiding wordt betaald. Wij hopen natuurlijk dat bedrijven zelf in hun personeel willen investeren en dat gebeurt ook, maar met deze ondersteuning verlagen we de drempel naar het volgen van zo n opleiding. Nextech richt zich specifiek op opleidingen op hbo- en wo-niveau en een belangrijk criterium is dat het bedrijf is gevestigd in de Drechtsteden. Aanvragen van de subsidie vergt geen enorme papieren rompslomp. In overleg met Barbara Keuzenkamp, het organiserend bureau achter Nextech, kan een aanvraag worden gedaan. Zij kan u adviseren over de benodigde inhoud van uw aanvraag en u adviseren of uw aanvraag kans van slagen heeft. In de folder van Nextech kunt u lezen aan welke criteria voldaan moet worden om voor een subsidie in aanmerking te komen. Nextech heeft gemiddeld ,- per jaar te vergeven. De laatste jaren is dit geld niet opgegaan. Dat is enorm zonde. Ondernemers laten het geld liggen. Om u een idee te geven voor welke opleidingen subsidie is toegekend, volgt hieronder een opsomming: hbo Bouwkunde, Hogere Veiligheidskunde, post hbo Bedrijfskunde, Hogere Installatietechniek, Master of building services engineering, Technische Bedrijfskunde, hbo Algemene Operationele Techniek, Executive Mastercourse in Foodservice. ONDERSTEUNING VAN STARTERS Het idee om ook starters te ondersteunen, past volledig in de visie van Nextech om groeikernen te stimuleren. Het belangrijkste doel van deze financiële steun blijft ook het versterken van het bedrijfsleven in de regio. We willen de drempel verlagen om een bedrijf te starten. Vaak is er startkapitaal nodig en dat hebben deze starters niet. Maar ze hebben wel de kennis, de creativiteit en het ondernemerschap. Dat zijn de groeikernen die we willen stimuleren, we willen ze de kans geven een schakel in het rad te worden. Ze stromen het bestaande bedrijfsleven in en geven daar een nieuwe impuls met hun creativiteit. Maar we willen ook zorgen voor de continuïteit van deze sector en daarvoor heb je jonge mensen en nieuwe bedrijven nodig. Met een inbreng van maximaal ,- in de onderneming biedt Nextech enthousiaste starters de kans om echt iets te beginnen. We vinden ook dat we iets mogen terugverwachten als het bedrijf succes heeft; dat het bedrag bijvoorbeeld terug gaat naar het fonds. Maar dat zullen we per geval bekijken. Een goed idee is niet genoeg. Je moet met een sterk businessplan komen dat wij zullen toetsen op geloofwaardigheid en haalbaarheid. Wij willen bedrijven ondersteunen die echt iets zullen toevoegen aan het bedrijfsleven in de regio. Dat kan alleen als je ook ondernemend bent. Een starter kan ook iemand zijn die eerst een tijd in loondienst heeft gewerkt, maar nu met zijn eigen idee de markt op wil. En het kan om de meest uiteenlopende ideeën gaan André Boer Bestuurslid Nextech investeert in innovatie investeert in techno-starters investeert in kennisontwikkeling investeert in innovatie investeert in techno-starters investeert in kennisontwikkeling Investeren in de ontwikkeling van startende ondernemers Investeren in de ontwikkeling van bedrijven en haar medewerkers 14 15

9 Nieuws van de leden Bestuur Werkgevers Drechtsteden Teun Muller voorzitter Barbara Keuzenkamp secretaris Peter de Waard penningmeester André Boer bestuurslid Wico van Helden bestuurslid Arie van den Herik bestuurslid Gert Jongeneel bestuurslid Anton Reppel bestuurslid Bert de Winter bestuurslid Portefeuilleverdeling Dagelijks bestuur Externe communicatie Teun Muller Barbara Keuzenkamp Interne communicatie Barbara Keuzenkamp Peter de Waard Financiën Peter de Waard Teun Muller / Barbara Keuzenkamp Cluster Overheid Ondersteuning: Barbara Keuzenkamp Kamer van Koophandel Anton Reppel Gert Jongeneel Economische visieontwikkeling en uitvoering Bert de Winter Anton Reppel Relatie Overheid Bedrijfsleven vacature Bert de Winter Ruimtelijke ontwikkeling Gert Jongeneel Cluster Kennis + Arbeid Ondersteuning: Peter de Waard Kennis en Onderwijs André Boer Arie van den Herik Arbeidsmarkt Arie van den Herik Wico van Helden ICT Wico van Helden André Boer Rik Maaskant (Riwal) en Ronald Ooyen (arbocoördinator) Foto: Thymen Stolk Schoonmaakbedrijf G. Ooyen B.V. maakt schoon met hoogwerker van Riwal Barbara Keuzenkamp Peter de Waard Wico van Helden André Boer Teun Muller DORDRECHT - Schoonmaakbedrijf G. Ooyen B.V. uit Dordrecht wordt door zijn klanten steeds vaker gevraagd de hoogte in te gaan. Niet alleen voor het zemen van ramen, maar bijvoorbeeld ook voor het reinigen van kunststof en metalen kozijnen van appartementencomplexen en hele woonwijken en diverse hand- en spandiensten voor de woningcorporaties waar wij voor werken, vertelt bedrijfsleider John Rijsdijk. Vanwege die toenemende vraag heeft het bedrijf een tweede hoogwerker aangeschaft. Het exemplaar dat 22 meter hoog kan reiken werd overgedragen door het eveneens Dordtse bedrijf Riwal. Dat is aan de ene kant praktisch voor het onderhoud van de hoogwerker en aan de andere kant stimuleren we er de markt in de Drechtsteden mee, verklaart Rijsdijk de keuze voor Riwal, dat bij de overdracht van de hoogwerker werd vertegenwoordigd door Rik Maaskant. Schoonmaakbedrijf G. Ooyen werkt voor bedrijven, verzorgingshuizen en verschillende woningcorporaties. Meer informatie: Arie van den Herik Gert Jongeneel Anton Reppel Bert de Winter 16 17

10 Nieuws van de leden BELFOR ICS International BELFOR (Nederland) B.V. is een onderdeel van de BELFOR Group GmbH. Met medewerkers op 172 vestigingen in 27 landen in Europa, Amerika en Azië realiseerde de BELFOR Groep in 2009 een omzet van 1 miljard US dollar. BELFOR brengt sterk vervuilde objecten terug in nieuwe staat, of het nu gaat om gebouwen of complexe machines. Overigens niet alleen na een calamiteit, zoals na een brand of een lekkage, maar ook preventief. In Nederland hebben wij een landelijke dekking. We zijn actief vanuit 9 regionale vestigingen van waaruit 155 opgeleide en ervaren professionals voor u klaarstaan: 24 uur per dag. Samen met onze technische afdeling, Recontec, hanteren wij een one-stop-shop benadering: u hebt slechts één persoon als aanspreekpunt, die u begeleidt naar de juiste oplossing. Wat kunt u van BELFOR verwachten? Kijk voor een compleet overzicht van ons dienstenpakket op en/of Contactpersoon: Leo Mulder Daltonstraat GD Dordrecht T / Koffie, thee, cappuccino, warme chocolademelk, soep of ijskoffie. Iedere dag, overal ter wereld kiezen mensen wat ze willen drinken. Ze staan voor een koffieautomaat of bestellen een espresso in de horeca. Ruim twee miljard keer per jaar wordt er voor een drank van ICS gekozen. Wij geloven dat een lekkere consumptie positief bijdraagt aan het dagelijks leven. ICS International B.V. is gevestigd in Dordrecht en maakt onderdeel uit van de internationaal opererende Autobar Group. Bij ICS draait alles om de perfecte consumptie. Wij zijn gespecialiseerd in het branden van verse koffie en het samenstellen van instantproducten, zoals warme chocolade. Met onze eigen koffiebranderij kunnen we klantspecifieke producten maken. Zo is ICS huisleverancier van Autobar, Café Bar en Roode Pelikaan, maar ook de koffie voor La Place en Heineken wordt in Dordrecht vers gebrand. ICS heeft een duidelijke internationale focus en is met 150 medewerkers een modern bedrijf dat graag samenwerkt met enthousiaste professionals. Contactpersoon: Theo van Dinteren Leeghwaterstraat AB Dordrecht T / E W Bring groep Makro Dordrecht De Bring Groep, voorheen gekend van de bedrijven Scanex Internationale Expeditie, Nor Cargo, Frigoscandia, Transflex en anderen, is één van de grootste logistieke dienstverleners van Scandinavië en onderdeel van de Noorse Post. Vanuit de Benelux verzorgt Bring Logistics Netherlands het transport naar vele Europese bestemmingen via de weg of het spoor en dit zowel voor groepage, deelladingen als complete vrachten. Maar ook koel- en vriesvervoer, opslag en distributie, projectbehandeling, bijzonder vervoer en scheepsbevoorrading behoren tot onze dienstverlening. De activiteiten van Bring Logistics Netherlands concentreren zich op het vervoer naar en van de Scandinavische landen, incl. Finland, evenals Engeland, Spanje en Gibraltar. Recentelijk werden tevens diensten gestart op Portugal, Griekenland en Turkije. Naast de bestaande logistieke diensten van Bring Logistics over de weg of per ferry van en naar Noorwegen is het tevens mogelijk om gebruik te maken van de in 2009 gestarte intermodale logistieke dienst. De rechtstreekse treindienst tussen Rotterdam en Oslo geldt zowel voor huiftrailers van Bring Logistics als voor de koeltrailers van Bring Frigoscandia met temperatuur gecontroleerde producten. Daarnaast bieden wij als expediteur wereldwijde zee- en luchtvrachtdiensten aan. Contactpersoon: Michel van IJzendoorn Scheepsmakerstraat KG Zwijndrecht T / E W Makro Dordrecht opende haar deuren pas twee jaar geleden op bedrijventerrein de Dordtse Kil 3, maar de vestiging is nu al niet meer weg te denken uit Dordrecht! Het is dan ook niet voor niets dat vele ondernemers dagelijks hun weg naar Makro vinden. Dit paradepaardje van Makro Nederland biedt de professionele klant het volledige Makro-assortiment op een totale verkoopoppervlakte van maar liefst m. Met non food- en foodartikelen vindt de klant hier werkelijk alles onder één dak. Met name de uitgebreide versafdelingen laten niets te wensen over. Het aanbod in verse groenten, fruit, vlees, vis en zuivel is haast onuitputtelijk. Daarnaast beschikt Makro over een zeer breed assortiment wijnen. Verschillende vakspecialisten staan klaar om de klanten hierover uitstekend te adviseren. Op de non food-afdelingen vindt de klant onder andere een uitgebreid aanbod in kantoorbenodigdheden, huishoudelijke producten en seizoensproducten, zoals tuinmeubelen en feestpakketten. Horecaklanten profiteren bij Makro van de exclusieve HorecaCard. Deze biedt extra privileges als verruimde openingstijden, een aparte ingang en een Horeca Verkoop Manager als persoonlijke contactpersoon in de vestiging. Met maar liefst 900 parkeerplaatsen en ruime openingstijden is deze vestiging uitstekend bereikbaar. Als nieuw lid van Werkgevers Drechtsteden verwelkomt vestigingsmanager René Kempen u graag een keertje in de vestiging! Contactpersoon: René Kempen Toermalijnring LC Dordrecht T of E W

11 Activiteitenoverzicht februari WD-café bij Amega 24 maart Tussen Kunst & Kitch, Dordts Museum 10 november Industriedag 13 december Ledenvergadering Colofon Werkgevers Drechtsteden Noordendijk 268 Postbus 931, 3300 AX Dordrecht T: (078) F: (078) E: Kopij voor de volgende nieuwsbrief aanleveren vóór week 10 20

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste

SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste SOS Vakmanschap - Organisatie voor behoud en versterking van specialistische beroepen - Geld is niet het belangrijkste bron: monitor SOS Vakmanschap 2012 V aklieden als hoefsmeden, hoedenmakers en glasblazers

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Economische scenario s West-Friesland

Economische scenario s West-Friesland Economische scenario s West-Friesland 24 april 2014 Opzet presentatie 1. Economische ontwikkeling West-Friesland 2. SWOT economie 3. Trends en ontwikkelingen 4. Prognose economische ontwikkeling 5. Scenario

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonne - panelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk

Eigen risico dragen voor de WGA vaak financieel aantrekkelijk Binnenkort voert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal veranderingen door in de wijze waarop de WGA wordt gefinancierd. Deze wijzigingen maken het voor zorginstellingen aantrekkelijker

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een bijzonder welkom op deze ledendag van EVO. Een dag

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers

Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst. 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers Naar een stad die werkt Benen op tafel bijeenkomst 14 juni 2011 Jan Lagendijk Marc Bevers PROGRAMMA Participatie, reintegratie en werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt Een serieuze opgave van hoge

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

REACTIE FLEXIBILITY GROEP

REACTIE FLEXIBILITY GROEP REACTIE FLEXIBILITY GROEP 1. Franchisenemers vertellen ons dat bij werving een onjuiste en (veel) te rooskleurige voorstelling van zaken wordt gegeven. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een eigen inkomen

Nadere informatie

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D44592 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 18 november 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Financiën over zijn brief

Nadere informatie

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap

Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Zonnepanelen aanbieden aan je medewerkers Stap voor stap Foto: Willem Mes In dit plan kun je stap voor stap lezen hoe je via een Zon-Privé actie eenvoudig zonnepanelen kunt aanbieden aan je medewerkers.

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Nieuws. Schrijf u in voor het Keyport 2020 symposium donderdag 21 april

Nieuws. Schrijf u in voor het Keyport 2020 symposium donderdag 21 april A.van Beerendonk Van: Keyport 2020 Verzonden: dinsdag 15 maart 2016 9:44 Aan: digitaleleeszaal Onderwerp: Keynotes #83 21 april Keyport Symposium glasvezelnetwerk bedrijventerreinen

Nadere informatie

RIS Werken loont!

RIS Werken loont! Werken loont! Initiatiefvoorstel PVV Den Haag Raadslid Elias van Hees 17 mei 2017 Aanleiding & Analyse De arbeidsmarkt functioneert op basis van vraag en aanbod. Het is hierbij cruciaal dat werkgevers

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 8 1. Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft Er is nog geen besluit genomen over de problemen met het pensioen in eigen beheer van 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Concept. Drechtsteden BUSINESS Beurs 2012. www.zakenbeursdrechtsteden.nl

Concept. Drechtsteden BUSINESS Beurs 2012. www.zakenbeursdrechtsteden.nl Concept De Drechtsteden BUSINESS Beurs 2012 is een zakenbeurs met een vernieuwend concept. Geen stands in alle soorten en maten, maar een eenduidig totaalconcept voor elke beursdeelnemer. Dit houdt in

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem Welkom Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014 Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem http://www.youtube.com/watch?v=8xc5pky0i3o Welkom

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN

Axoft Network Services DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012. werkt nog intensiever samen met KPN DRECHTSTEDEN REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 10 NUMMER 4 MEI 2012 Axoft Network Services werkt nog intensiever samen met KPN Apollo Hotel Papendrecht Vernieuwd en verbeterd Van Lonkhuizen & Van Oosten

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen

wat zijn je kansen? Jij toch ook!? Ik wil later leuk werk! Wist je dat 55% van de jongeren bij het kiezen wat zijn je kansen? Je hebt vast al nagedacht over wat je na de middelbare school wilt gaan doen! Waarschijnlijk ga je nog een opleiding volgen. Maar kun je daarmee straks een baan vinden? Dat gaan we

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Lid raad van toezicht Profiel Vanboeijen Lid raad van toezicht Vanboeijen Lid raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Deltapoort

Uitvoeringsprogramma Deltapoort Stuurgroep DP/LT 10 juli 2014 Bijlage 6.2 Bestuurlijke trekker: A. Kamsteeg Ambtelijke trekker: Myra Zeldenrust Uitvoeringsprogramma Deltapoort Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Conceptversie Myra Zeldenrust

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Werk, Welzijn en Welvaart

Werk, Welzijn en Welvaart Werk, Welzijn en Welvaart 10 speerpunten om de Drechtsteden economie te versterken Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Voorwoord De economie in de Drechtsteden is kwetsbaar. Met oprukkende woningbouw ten koste

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie

Datum 03 juli 2014 Betreft Beantwoording vragen over regeldruk in de kappersbranche en andere bedrijven in de ambachtseconomie > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Factsheet Verkeershinder A15 viaducten (2).pdf; drank en horecaverordening Alblasserdam december 2013.pdf

Factsheet Verkeershinder A15 viaducten (2).pdf; drank en horecaverordening Alblasserdam december 2013.pdf Page 1 of 6 Conrad-Smit, AJA Van: Smit, E Verzonden: maandag 6 januari 2014 13:09 Onderwerp: Gemeentelijke nieuwsbrief januari 2014 Bijlagen: Factsheet Verkeershinder A15 viaducten (2).pdf; drank en horecaverordening

Nadere informatie

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011

Mei Economische Barometer Valkenswaard en Waalre. Verwachting voor 2010 en 2011 Verwachting voor 2010 en 2011 Mei 2010 CONCLUSIES Zakelijke dienstverlening domineert de economie van Waalre. Valkenswaard kent relatief veel industrie en groothandel. Afname van de werkgelegenheid doet

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Baanbrekend publiek-private samenwerking

Baanbrekend publiek-private samenwerking http://www.flexnieuws.nl/2012/11/09/baanbrekend-publiek-private-samenwerking/ Baanbrekend publiek-private samenwerking Gepubliceerd op: 09-11-2012 15:23 Gelezen: 607 keer More Sharing ServicesShare Baanbrekend

Nadere informatie

Praatplaat: de Uitdaging in beeld

Praatplaat: de Uitdaging in beeld 1 Uitgevers van educatief materiaal en MBO-instellingen zijn reeds begonnen met het ontwikkelen van lesmethodes en leermiddelen voor de herziene kwalificatiedossiers. De keuzedelen zijn echter onontgonnen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie