Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement"

Transcriptie

1 N I E U W S E N A D V I E S O V E R O P L E I D E N E N C O A C H E N Dit artikel wordt u aangeboden door OC Rendement OC Rendement is hét nieuwsvakblad voor iedereen die zich bezighoudt met, of verantwoordelijk is voor opleiding en coaching in kleine en (middel)grote organisaties. OC Rendement onderscheidt zich door: Veel signalerend nieuws over (veranderende) wet- en regelgeving; Vergelijkende warenonderzoeken waar dienstverleners op prijs en kwaliteit worden vergeleken; Beknopte artikelen met veel tips die de lezer direct in de dagelijkse praktijk kan gebruiken; Interactieve, persoonlijke service met het allerlaatste nieuws, sites, congressen en publicaties. Meer informatie op: Voordelig proefabonnement aanvragen? Rendement Uitgeverij. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd onder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan.

2 BUDGET vergoedingen van scholingsfondsen verschillen per sector Speuren naar subsidie Veel werkgevers vergeten nog wel eens dat zij voor een tegemoetkoming in de kosten van trainingen en cursussen voor hun personeel een beroep kunnen doen op het scholingsfonds van hun branche. Het scholingsfonds ook wel bekend als O&O-fonds kan financieel bijdragen aan de scholing en opleiding van werknemers in de branche. Enig speurwerk is vereist: de subsidiemogelijkheden, voorwaarden en de hoogte van de vergoeding verschillen per sector. U bent vast bekend met het fenomeen opleidings- en ontwikkelingsfonds. In Nederland bestaan meer dan honderd van zulke fondsen. Over het algemeen hebben de scholingsfondsen als doel kennis en vakmanschap van de werknemers in de sector te stimuleren. Dit doen ze onder andere door de verstrekking van een financiële bijdrage voor de opleidingskosten van werknemers. Maar dat is niet het enige. Breed Hoewel sommige fondsen zich beperken tot het aanvragen van Europese subsidies voor de bedrijven in de sector, zijn de meeste actief op een breed sociaal terrein. Sinds het uitbreken van de crisis begeleiden veel fondsen werknemers van werk naar werk. Daarnaast zetten veel fondsen zich in voor de opleiding en instroom van jonge arbeidskrachten in de sector en bevorderen ze de inzetbaarheid van oudere werknemers. Ten slotte kunnen werkgevers en werknemers voor voorlichting en advies bij het fonds terecht. Veel scholingsfondsen zijn gekoppeld aan een cao. Als stichting voert het scholingsfonds in feite de afspraken uit die in de cao over scholing zijn gemaakt. Elk fonds heeft een bestuur. Daarin zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de sector. Een scholingsfonds voert de cao-afspraken over scholing uit Is een scholingsfonds gerelateerd aan de cao van een sector, dan kan het bestuur van het fonds de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen om het fonds algemeen verbindend te verklaren (avv). Dit is een belangrijk gegeven, niet alleen voor uw directie, maar ook voor uw medewerkers. Als een scholingsfonds namelijk algemeen verbindend is verklaard, moeten alle werkgevers en werknemers in de branche voldoen aan de verplichtingen die het fonds oplegt. De bekendste en belangrijkste plicht is de financiële bijdrage aan het fonds. Portemonnee Want om überhaupt subsidie te kunnen verstrekken en andere activiteiten voor de sector te ontplooien, heeft een scholingsfonds uiteraard geld nodig. In veruit de meeste gevallen moeten werkgevers daarvoor de portemonnee trekken. Zij moeten een heffing op de loonsom betalen. Dit percentage ligt meestal vast in de cao. In de metaalsector moet elke werkgever 0,4% van de totale loonsom afdragen aan het scholingsfonds. Maar in een aantal sectoren vraagt het O&Ofonds ook een bijdrage van werknemers. Zo dragen in 2012 werknemers in de bouwnijverheid 0,2% van hun loon af. Werkgevers in de bouwsector betalen 1,0613% van de loonsom. Er zijn ook sectoren waar werkgevers helemaal geen heffing hoeven te betalen. Dit zijn vaak de sectoren waarvan het scholingsfonds zich alleen richt op de verwerving van Europees subsidiegeld. Haalt zo n fonds een Europese subsidie binnen, dan komt deze terecht bij de bedrijven in de sector in de vorm van vergoedingen en subsidies. Bij de rijksoverheid ontvangt het A+O fonds Rijk een vaste vergoeding van g 3,5 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is het beschikbare geld dus niet afhankelijk van het aantal werkgevers en werknemers. De algemene doelstellingen en activiteiten van de scholingsfondsen laten paral- 4 OC RENDEMENT

3 Heeft uw sector geen scholingsfonds? Dan is de afdrachtvermindering er nog (even) Hoewel er veel scholingsfondsen zijn, heeft niet elke sector er een. Als in uw sector geen scholingsfonds bestaat, heeft u andere mogelijkheden om opleiding en ontwikkeling van werknemers goedkoper te maken. De belangrijkste is de afdrachtvermindering onderwijs. Het voordeel voor uw werkgever kan oplopen tot enkele duizenden euro s per jaar! Maar let op, deze regeling vervalt in 2014 en wordt vervangen door een niet-fiscale subsidieregeling voor leer-werktrajecten. De afdrachtvermindering onderwijs is een fiscale regeling waarmee de overheid werkgevers stimuleert om te investeren in scholing van personeel. Als een werknemer een opleiding volgt, kunt u onder bepaalde voorwaarden afdrachtvermindering toepas- sen. Er zijn acht categorieën werknemers voor wie u afdrachtvermindering kunt toepassen. De meest gebruikelijke groepen zijn werknemers die: de beroepspraktijkvorming volgen van de beroepsbegeleidende leerweg; een aan de werkzaamheden gerelateerde hbo-opleiding volgen; een EVC-procedure doorlopen. lellen zien. Maar de subsidieregelingen van de fondsen kunnen nogal van elkaar verschillen. Uit het verrichte marktonderzoek blijkt dat vooral in de bouw en in de industrie veel regelingen bestaan voor scholing en opleiding van personeel. De bouw en de industrie zijn ook de sectoren waarin werkgevers gemakkelijk de weg naar het O&O-fonds weten te vinden. Dit blijkt uit nog ongepubliceerd onderzoek van het ECBO. Datzelfde onderzoek laat zien dat in sectoren als zorg en welzijn en de financiële dienstverlening naar verhouding veel minder bedrijven gebruikmaken van de financiële middelen van de fondsen. Mogelijk heeft dit ook te maken met de beschikbaarheid van subsidies en regelingen. Overeenkomsten Zo verstrekt het scholingsfonds voor de bouwnijverheid een vergoeding voor verlet-, reis- en cursuskosten. Ook in de meubelsector zijn veel en uitgebreide regelingen voor werkgevers. Volgt een werknemer bijvoorbeeld de hbo-opleiding Technische Bedrijfskunde, dan stelt het scholingsfonds voor de meubelindustrie gedurende twee jaar g per jaar beschikbaar. In andere sectoren bestaan vaak niet zulke uitgebreide regelingen. De subsidieregelingen lopen zeer uiteen. Bij de ene regeling heeft u veel vrijheid omdat de voorwaarden beperkt zijn. Bij andere heeft u te maken met een uitgebreid voorwaardenpakket waaraan u moet voldoen om aanspraak te maken op een vergoeding. Toch bestaan er veel overeenkomsten tussen de voorwaarden die fondsen hanteren voordat ze subsidie verstrekken. Deze voorwaarden zult u vaker tegenkomen: Wilt u voor vergoeding van de cursuskosten in aanmerking komen, dan moet de opleider of de opleiding erkend zijn door het scholingsfonds. Bij veel fondsen is dit een standaardvoorwaarde. Is de opleiding van uw keuze niet erkend door uw O&O-fonds, dan is de kans groot dat u geen subsidie ontvangt. Veel scholingsfondsen verbinden een maximum aan de vergoeding die ze verstrekken voor een opleiding. Dit maximum kan gelden per dag(deel), per werknemer, maar ook per organisatie. Ook stellen fondsen per subsidieregeling vaak een maximumbedrag beschikbaar. Het is in zo n geval van belang dat u tijdig subsidie aanvraagt. De subsidiepot kan namelijk snel leeg zijn. Afhankelijk van de voorwaarden vergoeden scholingsfondsen ook verletof reiskosten. Vaak stellen zij daarbij de eis dat het gaat om cursussen die werknemers op individuele basis volgen. Toch bestaan hier uitzonderingen. Het O&O-fonds voor het Technisch Installatiebedrijf verstrekt ook subsidie als het gaat om collectieve vormen van opleiding. Omdat de verschillen tussen sectoren groot zijn, zet OC Rendement voor u 15 scholingsfondsen op een rij. U vindt het overzicht met scholingsfondsen op pagina 6 en 7. Hier vindt u per fonds de belangrijkste subsidieregelingen en contactgegevens. Daniëlle Mares, verenigingsmanager platform O&O, tel. (013) , Europees Sociaal Fonds: de pot is voorlopig leeg Veel scholingsfondsen richten zich sterk op de aanvraag van Europese subsidies voor de bedrijven in hun sector. Het Agentschap SZW kent deze subsidies toe. Het bekendste Europese programma is het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF wil de kansen van mensen op de arbeidsmarkt verbeteren en besteedt specifiek aandacht aan oudere werkzoekenden, gevangenen of jongeren in een jeugdinrichting, leerlingen aan een praktijkschool, laagopgeleide werknemers en sociale innovatie. Voor de periode kreeg Nederland e 830 miljoen uit het ESF. Het komende jaar waarschijnlijk tot 2014 komt er geen Europees geld vrij dat direct voor scholing van werknemers bedoeld is. Dus deze fondsen zullen ook minder (of geen) subsidies kunnen verstrekken. Wel is er tot eind 2013 ESF-subsidie beschikbaar voor O&O-fondsen waarmee deze voor de hele sector de inzetbaarheid van werknemers kunnen bevorderen. Bijvoorbeeld om voor bedrijven loopbaanscans en andere instrumenten te ontwikkelen. OC RENDEMENT

4 Sector CAO Fonds Subsidies Bouwnijverheid Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Vergoeding van verlet-, reis- en cursuskosten CAO Bouwnijverheid Vergoeding van Samengestelde Praktijktentamens (SPT s) Vergoeding van scholing voor 55-plussers met een 4-daagse Goederentransport Stichting Opleidings- en Ontwikkelings- Subsidie voor branchekwalificerende scholing CAO Beroepsgoederenvervoer fonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) Subsidie voor rijopleidingen Subsidie voor re-integratie van arbeidsongeschikte werknem Subsidie voor combikeuring rijbewijs/pmo Gemeentelijke overheid Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds In het kader van de loopbaanregeling verstrekt dit fonds subsidie CAO gemeenten A+O-fonds) Gemeenten Portfoliotrainingen EVC-trajecten Niet-reguliere scholing van 3 of meer dagen Reguliere scholing die leidt tot een (v)mbo- of hbo-diploma Coachingstrajecten Regeling trainees, werkervaring en stages Textielverzorging Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Verletkostenregeling; tegemoetkoming in de kosten, voortvloeie CAO Textielverzorging Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven werknemer in dienst van werkgever aan een hiervoor in aanmer en Textielreinigingsbedrijven (RALTEX) Welzijn, Jeugdzorg, Kinderopvang FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarkt- Verschafte in het verleden verschillende ESF-subsidies aan werk CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienst- vraagstukken verlening, CAO Kinderopvang, CAO Welzijn Metaalbewerking Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Persoonlijke trainingstoelage voor werknemers (PTT) CAO Metaalbewerkingsbedrijf Metaalbewerking (OOM) Ontwikkelbudget Vergoeding voor EVC-traject Leerwerkbijdrage mbo en hbo Bijdrage voor begeleiding stagiairs Jobstart: vergoeding voor het opleiden en begeleiden van me worden gemaakt voor een functie binnen een OOM-bedrijf Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Vergoeding voor opleidingen Algemene schoonmaak CAO Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Schoonmaak- en Glazenwassersbranche (RAS) Vergoeding voor opleidingen Specialistische reiniging Vergoeding voor opleidingen Leidinggevenden Vergoeding voor traject Nederlandse taal Flexbranche Stichting Opleiding & Ontwikkeling Verschafte in het verleden verschillende ESF-subsidies aan werk CAO Uitzendkrachten Flexbranche (STOOF) Agrarische en groene sector Colland Arbeidsmarkt Regeling cursusgroepen: cursussen zijn ingedeeld in groepen Meerdere cao s de inhoud van de cursus Vergoeding voor BBL-opleidingen Financiële dienstverlening Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening Verschafte in het verleden verschillende ESF-subsidies aan werk Rijksoverheid Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Subsidie Arbeidsmarktprojecten CAO Rijksambtenaren (A+O-fonds) Rijk Subsidie Werkervaringsplaatsen Blik vooruit Metalektro Arbeidsmarkt en Opleiding Metalektro Vergoeding voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerw CAO Metalektro Vergoeding voor werknemers die een beroepsopleiding volg Vergoeding voor cursus uit Persoonlijk Ontwikkelingsplan (P Bijdrage voor begeleiding stagiairs Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verschafte in het verleden verschillende ESF-subsidies aan werk CAO VVT Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) Techniek Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR) voor cursussen, CAO Technisch Installatiebedrijf Technisch Installatiebedrijf (OTIB) scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten Beroepspraktijkvorming (BPV): instroomregeling en opscho Vergoeding voor EVC-traject Tijdelijke regelingen, zoals een duurzaamheidsregeling Meubel Stichting Scholing en Werkgelegenheid Meubel Scholingssubsidie CAO meubelindustrie en meubileringsbedrijven Subsidie voor opleiding tot praktijkopleider Diplomavergoeding bbl 4/hbo Loonverlet/prestatiebonus bbl 3 Tegemoetkoming studiekosten bbl 1,2,3 Vergoeding hbo Ad Technische Bedrijfskunde 6 OC RENDEMENT

5 Toelichting/Voorwaarden Contact Er geldt een maximumvergoeding per werknemer en per onderneming I: Cursussen moeten zijn opgenomen in de catalogus Opleidingen T: (020) werkweek Scholing moet plaatsvinden onder werktijd E: Opleiding moet door SOOB erkend zijn I: Rijopleiding: maximaal 35% van de kosten wordt vergoed T: (0900) ers Eenmalige vergoeding van de meerkosten van de combikeuring: e 50 E: voor: Enkel voor werknemers die de afgelopen 3 jaar geen door de werkgever I: gestimuleerde ontwikkel- of loopbaanactiviteiten hebben ondernomen T: (070) Maximumbedrag: e per werknemer E: Voor de regeling trainees, werkervaring en stages geldt dat er vele mogelijkheden zijn en dat de subsidiebedragen sterk uiteenlopen. nd uit deelname van een Vergoeding bedraagt e 50 of 60 per cursist per dagdeel. Er geldt afhankelijk van I: king komende opleiding de cursus een maximum van 4, 5 of 6 dagdelen per cursist T: (0344) E: I: T: (030) E: PTT: dit moet zijn vastgelegd zijn in POP; mag geen vorm van collegiaal opleiden zijn: I: Er geldt een maximumvergoeding per werknemer en per onderneming T: (0172) Ontwikkelbudget: bedoeld voor verbetering P&O en HRM, en voor professionaliseren E: van scholing in organisatie EVC: er geldt een maximumvergoeding van e 750 nsen, die hierdoor geschikt Leerwerkbijdrage: bedrijf moet erkend leerbedrijf zijn; vast bedrag Stagebegeleiding: er gelden vaste vergoedingen Jobstart: voor werkzoekenden (die minimaal 6 maanden werkloos zijn), arbeidsgehandicapten met verklaring van UWV of Arbodienst Voor opleiding Algemene schoonmaak: maximaal e I: Voor opleiding Specialistische reiniging: maximaal e T: (073) Voor opleiding Leidinggevenden: maximaal e E: Werknemers komen niet in aanmerking voor het taaltraject als zij analfabeet zijn Deze vergoeding is maximaal e per werknemer I: T: (020) E: op basis van de aard en Bedragen zijn bij beide regelingen afhankelijk van de specifieke branche. Per cursus- I: groep wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld als percentage van de cursuskosten T: (088) Geen vergoeding voor reiskosten en loonverzuimkosten E: I: T: (0297) Arbeidsmarkt: project omvat activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- I: of scholingsbeleid. Activiteiten dienen (o.a.) innovatief te zijn, zonder financiële steun van T: (070) het fonds niet mogelijk te zijn en moeten vergezeld gaan van een projectplan E: Werkervaringsplaatsen: dit betreft subsidie voor het in dienst nemen van personen die minimaal een half jaar werkloos zijn of die arbeidsgehandicapt zijn. Maximumbedrag is e , daarbovenop kan e subsidie beschikbaar worden gesteld voor scholing en ontwikkeling Blik vooruit: subsidie voor werknemers die minimaal 3 jaar in dezelfde functie zitten en loopbaan andere richting willen geven. Maximaal beschikbaar per werknemer: e eg (BBL) BBL: maximaal e per jaar I: en (BOE) BOE: maximaal e per studiejaar T: (070) OP) EVC: maximaal e 850 E: Stagebegeleiding: vaste vergoedingen I: T: (070) E: trainingen en overige Scholing in het kader van OSR mag zowel individueel als collectief georganiseerd zijn I: voor zijn rekening neemt Maximale vergoeding: e 100 T: (0348) lingsregeling BPV: instroomregeling voor werknemers die korter dan 24 maanden bij dezelfde werkgever E: werken, opscholingsregeling voor werknemers die langer dan 24 maanden bij dezelfde werkgever werken. Beide regelingen kennen een maximale vergoeding van e 900 EVC: maximale vergoeding van e 500 Scholingssubsidie: maximaal e 80 per dag, maximaal e 720 per werknemer per jaar I: Vergoeding van 4-daagse training van HMC Opleiding&Training tot praktijkopleider, T: (0348) à e 890 exclusief BTW. Verlet- en reiskosten worden ook vergoed E: Diplomavergoeding: eenmalige uitkering van e 720 BBL 3: veel voorwaarden. Loonverlet is voor de werkgever, prestatiebonus van e 500 wordt aan de werknemer uitgekeerd Tegemoetkoming studiekosten: afhankelijk van niveau vergoeding van e 80 tot e 300 De opleiding hbo Ad Technische Bedrijfskunde kan deels worden vergoed. Studenten kunnen hier maximaal 2 jaar gebruik van maken. Vergoeding: e per jaar OC RENDEMENT

Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344

Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Arbeidsmarkt, Participatie en Diversiteit Kvk-nummer 02095344 Statutaire naam Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de markt van Reïntegratie,

Nadere informatie

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Opleiding subsidie medezeggenschap Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Rode draad Opleidingen en subsidies in Zorg na het secorfonds Zorg en Welzijn. Opleidingsbeleid en de rol

Nadere informatie

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren Subsidieregeling Praktijkleren INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Hoogte subsidie 3 3. Indienen aanvraag en voorwaarden subsidie 4 4. Overgangsregeling 2014 5 Bijlagen: -voorbeeld urenregistratie - voorbeeld

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel

Advieswijzer. Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel 2 Advieswijzer Scholing en personeel Advieswijzer Scholing en personeel Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld.

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld. O&O-monitor 2013 Inleiding Directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen hebben uitnodiging ontvangen; Daarnaast open link op de website van het Platform O&O geplaatst; Via diverse social media

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u De werknemers van de toekomst werken straks al bij u U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Daarom

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

Bijlage: overzichten van de baten, lasten en reserves

Bijlage: overzichten van de baten, lasten en reserves Bijlage: overzichten van de baten, lasten en Overzicht van baten, lasten en van de onderzochte avv'de cao-fondsen in 205 (x mln, N=85) * baten/lasten in % van de baten/lasten totaalbedragen (x mln) baten:

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE ZORG DAT JE BIJ BLIJFT Als vakman weet u hoe belangrijk het is om de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Ook FNV Bouw vindt het belangrijk dat u bij blijft.

Nadere informatie

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012

Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness. Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Mogelijke regelingen Periode 2005-2012 Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Regelingen... 3 2 Heeft u vragen?... 6 /

Nadere informatie

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118

Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 ESF 3-BELEIDSKADER Besluit van de Minister van SZW van 21 juni 2001/AM/ESM/01/40870 Directie Arbeidsmarkt, Stcrt. 22 juni 2001, nr. 118 Gewijzigd bij besluit van de Minister SZW van: 4 maart 2002 nr. ABG/ESM/2002/10510

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken.

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken. HANDLEIDING GEBRUIK DIGITAAL SUBSIDIEPORTAL SFRECREATIE Voor het aanmaken van uw eigen account en gebruik van de functies binnen het portal, krijgt u een eigen omgeving. Deze omgeving is alleen te benaderen

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie?

Leren als je werkt. Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Hoe kan ik kans maken op promotie? oktober 2010 Leren als je werkt Praktische tips voor werknemers over scholing Hoe kan ik kans maken op promotie? Ik wil werk dat ik echt leuk vind. Heb ik daar een opleiding voor nodig? Mijn werk wordt

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

O&O-monitor 2014. Resultaten

O&O-monitor 2014. Resultaten O&O-monitor 2014 Resultaten Den Haag, 27 maart 2015 Daniëlle Mares Inleiding In 2013 eerste O&O-monitor uitgezet onder directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen, 33 deelnemers; In 2014

Nadere informatie

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen

Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Loonkostensubsidies en afdrachtverminderingen Geachte cliënt, Bij het in dienst nemen van werknemers die vanuit een uitkering bij u komen werken of jongere werknemers die nog studeren, kunt u aanspraak

Nadere informatie

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Scholing en personeel 2016 De overheid betaalt mee! 20-07-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

JAAR VERSLAG. Bijscholing moet bijdragen aan versterken van vakmanschap

JAAR VERSLAG. Bijscholing moet bijdragen aan versterken van vakmanschap JAAR VERSLAG 2014 Bijscholing moet bijdragen aan versterken van vakmanschap OOM streeft naar beter opgeleid personeel, een grotere instroom van vakmensen en een aantrekkelijker imago voor de metaalbewerking.

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Subsidieoverzicht 2017

Subsidieoverzicht 2017 Subsidieoverzicht 2017 Inhoud Inleiding... 03 Om- of bijscholing nieuwe medewerkers... 04 BBL-opleiding van nieuwe medewerkers... 05 Stimuleringsregeling BBL... 06 Printmedia opleidingen... 07 Opleidingen

Nadere informatie

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018

Achteraf. Elektronisch aanvraagformulier PRAKTIJKLEREN. 01.01.2014 t/m 31.12.2018 Subsidieregeling praktijkleren Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren (PRAKTIJKLEREN) is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. Algemene informatie

Nadere informatie

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper

Scholing en personeel De overheid betaalt mee! whitepaper Scholing en personeel 2017 De overheid betaalt mee! whitepaper In dit whitepaper: Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren.

Nadere informatie

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT!

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO Academie Nederland richt zich met kwalitatieve opleidingstrajecten, certificering en validering van opleiding en werkervaring op de ontwikkeling en

Nadere informatie

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit

EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit A+O fonds selecteert EVC-hofleveranciers EVC vergroot carrièrekansen en mobiliteit De zes EVC-hofleveranciers, leden van de klankbordgroep, onderzoekster en A+O fonds Gemeenten op de ondertekeningsbijeenkomst

Nadere informatie

Investeren in vakmanschap

Investeren in vakmanschap Investeren in vakmanschap Je bent nooit te oud om te leren. Ook vakmensen in de metaal moeten bijblijven. Om je te blijven ontwikkelen in je vak, om de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen

Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Uitleg soorten Afdrachtverminderingen Inhoud In het kort... 1 Verminderingen onderwijs... 1 BBL... 2 BOL... 3 'Zwart-op-wit' overeenkomst... 4 Meer info afdrachtverminderingen onderwijs... 5 Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Notitie. 6 april Isabel Coenen Onze ref /IC/DT. Achtergrond: Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Notitie. 6 april Isabel Coenen Onze ref /IC/DT. Achtergrond: Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Notitie Datum 6 april 2016 Van Isabel Coenen Onze ref Onderwerp Hoe kunnen O&O-fondsen beter inspelen op de behoefte van werknemers aan zeggenschap over eigen scholing en ontwikkeling en de toegang voor

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang

Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang Convenant omzetten gesubsidieerde arbeid naar reguliere banen in de kinderopvang 1. Inleiding In het Strategisch Akkoord is afgesproken dat gemeenten vanaf 2003 op het reïntegratiebudget een bedrag van

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan

Uitvoeringsreglement Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan Uitvoeringsreglement Begeleiding sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector goedgekeurd.

Nadere informatie

OSR-Reglement. Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR)

OSR-Reglement. Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) OSR-Reglement Uitvoeringsregeling Ontwikkelingsstimulering (OSR) Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Artikel 1. Definities 4 Artikel 2.Voorwaarden voor tegemoetkoming ontwikkelingsstimulering 5 Artikel 3.Individuele

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

EVC dient ertoe een beeld te kunnen krijgen van het vakmanschap van de werknemer en scholing en ontwikkeling daarop af te stemmen.

EVC dient ertoe een beeld te kunnen krijgen van het vakmanschap van de werknemer en scholing en ontwikkeling daarop af te stemmen. Reglement EVC500 (Ervaringscertificaat) Uitgangspunten Het Reglement Ervaringscertificaat 500, hierna aan te duiden als reglement EVC500, is ingegaan per 1 januari 2012 en is inmiddels geactualiseerd.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 012 Leven Lang Leren Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen

Informatieblad. Afdrachtvermindering onderwijs. Nr. 3002. Afdrachtvermindering onderwijs algemeen H h Informatieblad Afdrachtvermindering onderwijs Afdrachtvermindering onderwijs algemeen Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) kunt u gebruikmaken

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur

Wettelijk Minimumloon. Leeftijd % van het per maand bij 36 uur bij 38 uur bij 40 uur Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer Inhoud Wettelijk Minimumloon 4 Loonvisie Magazine Nr.4 / jaargang 1 / 2013 Wettelijk minimumloon Veranderingen premies werknemersverzekeringen per 1 januari 2014 Kort

Nadere informatie

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal!

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! Sectorplan Recreatie 2014-2016 Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! 02 Inhoud 1. Duurzame inzetbaarheid... 4 2. Baan je toekomst... 6 3. Sectorplan Recreatie... 10 3.1 Arbeidsmarktadvies...12 3.2

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

Datum 19 september 2016 Betreft Reactie op moties intersectorale scholing/mobiliteit en reactie op motie gelijke scholingsdeelname

Datum 19 september 2016 Betreft Reactie op moties intersectorale scholing/mobiliteit en reactie op motie gelijke scholingsdeelname > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE 2500 EA20018 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van.

Subsidieregeling. van de. Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven. zoals deze luidt met ingang van. Subsidieregeling van de Stichting opleidingsfonds vleesbewerkende en -verwerkende bedrijven zoals deze luidt met ingang van 1 januari 2016 1 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 De Stichting opleidingsfonds

Nadere informatie

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Wie kan subsidie aanvragen? Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan LEF subsidie aanvragen, mits ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Veelgestelde vragen LEF 6 nov 2015 Waarom een Lokaal Economisch Fonds? De gemeente stimuleert de economie en werkgelegenheid in Utrecht. Het Lokaal Economische Fonds, met een budget van 8 miljoen euro,

Nadere informatie

Sectorplan Vlees sector

Sectorplan Vlees sector Sectorplan Vlees sector Het indienen van de aanvraag voor het Sectorplan Maart 2014 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Inhoud

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE

REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE 1 van 5 REGLEMENT LEERLINGBOUWPLAATSSUBSIDIE (versie 1 oktober 2016) 2 van 5 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 4 Artikel 3 Financiële tegemoetkoming... 4 Artikel 4 Beëindiging,

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Verblijfsrecreatie 1999/2000 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9190 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 11-02-1999, nr. 29 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Instroomreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Instroomreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling

Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Beroepsbegeleidende leerweg Ook voor uw bedrijf of instelling Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit namens het ministerie

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie Erik Boon

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie Erik Boon & Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie Erik Boon oktober 2013 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP

Nadere informatie

Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen

Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding en Scholing werknemers en werkzoekenden(incl. jeugd) Arbeidsmobiliteit Regelingen worden

Nadere informatie

Beroepsbegeleidende leerweg BBL. als

Beroepsbegeleidende leerweg BBL. als Beroepsbegeleidende leerweg BBL als Inhoud 1. Inleiding...3 2. Wat is BBL?...4 Beroepspraktijkvorming (BPV)...4 BBL...4 Niveau...4 Leeftijd...4 (Financiële) voordelen...5 3. Overeenkomsten met een BBL-er...6

Nadere informatie

Evaluatie sectorplannen

Evaluatie sectorplannen Opdrachtgever SZW Evaluatie sectorplannen quickscan 1 Opdrachtnemer SEO Economisch Onderzoek, Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) / A. Heyma, S. van der Werff, J. Brekelmans, H. Smulders Onderzoek

Nadere informatie

13 september WELKOM BIJ Kennis en Cash. Voor n dubbeltje op de 1 e rang???

13 september WELKOM BIJ Kennis en Cash. Voor n dubbeltje op de 1 e rang??? 13 september 2010 WELKOM BIJ Kennis en Cash. Voor n dubbeltje op de 1 e rang??? Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding en Scholing

Nadere informatie

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage

Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche. Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage Extra geld voor leerbanen in de carrosseriebranche Alles over ESF-subsidie en OOC-bijdrage De leerling is de kwaliteit van morgen Ontgroening en vergrijzing; u hebt er vast al veel over gehoord of gelezen.

Nadere informatie

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten

Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO. Uitgangspunten Opscholingsreglement MIT en DUAAL HBO Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

H.R.P. (Henk) Zevering

H.R.P. (Henk) Zevering H.R.P. (Henk) Zevering Manager / adviseur ROZA Salarisverwerking & P&O advies en Hrsalarisservice - Salarisverwerking & advisering voor alle branches - HR advisering in, door en uitstroom - Begeleiding

Nadere informatie

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam]

Checklist WVA-Onderwijs Versie 27-01-2014 door [ naam] WVA Versie 27012014 door [ naam] Dit bestand bevat checklists voor de verschillende vormen van afdrachtvermindering onderwijs Sommige begrippen/ eisen zijn wat beknopt omschreven, dus voorkennis van de

Nadere informatie

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten

Opscholingsreglement BPV. Uitgangspunten Opscholingsreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een

Nadere informatie

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf

wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf wellantcollege ll Leerbedrijf gezocht Beroepspraktijkvorming in uw bedrijf Inleiding U maakt het vast wel eens mee, een onervaren maar potentiële werknemer loopt uw bedrijf binnen en vraagt of hij/zij

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 kan beschikken over voldoende en

Nadere informatie

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan THEMA 2 BEHOUD VAKKRACHTEN MAATREGEL 4 Begeleiding sectorplan Doel Deze maatregel vloeit voort uit het Sectorplan voor de Technische Installatiebranche (2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13935 29 juli 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels

Nadere informatie

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities

OSR - Specifiek. Artikel 1. Definities OSR - Specifiek Uitgangspunten OSR-Specifiek is een tijdelijke regeling, waarin de voorheen bestaande tijdelijke regeling OSR Duurzaam is opgegaan. OSR-Specifiek gaat in per 1 januari 2013 en geldt tot

Nadere informatie

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 (versie 22 mei 2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling aanvangssubsidie...

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie