Decanenbulletin. juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Decanenbulletin. juni 2013"

Transcriptie

1 Decanenbulletin juni 2013 Rugzakje vraagt om extra voorbereiding Wat betekent het nieuwe wetsvoorstel? Vanuit verschillende opleidingen afstuderen Studentendecanen: functiebeperkingen en taalniveau vragen extra aandacht

2 In dit nummer: Inhoud 2 Hans van de Wetering: Zwaluwstaarten 3 Nieuw wetsvoorstel: Zorgvuldige studiekeuze en andere toelatingseisen 4 Meiden in bèta-techniek 6 Tijdens de verbouwing gaat het onderwijs door 7 Internationalisering verrijkt 8 Schrijfcentrum helpt bij taalproblemen 9 Perspectief: beroeps- en arbeidsperspectieven van de opleidingen MWD en SPH 10 Duizenden vragen voor studentendecanaat 12 Zorg voor een veilige omgeving 14 Geen rugzakje in het hbo 15 Afstuderen zonder opleidingsgrenzen 16 Student aan het woord: Lennart Stout is promostudent 18 Avans Compleet 19 Evenementenkalender 20 Nieuw wetsvoorstel: Zorgvuldige studiekeuze en andere toelatingseisen De juiste student op de juiste plaats. En daardoor minder studie-uitval, en studenten die sneller afstuderen. Dat beoogt het nieuwe wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid, dat nu bij de Tweede Kamer ligt. Hoe wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat bereiken? Betere match het 2e of 3e studiejaar. Het wetsvoorstel omvat een pakket Ondertussen moeten hogescholen aan maatregelen en een duidelijk waar nodig de kwaliteit van het andere koers. Met als belangrijk doel: onderwijs en de begeleiding verbeteren. En over hun opleidingen meer een betere match tussen student en de gekozen opleiding. Aspirant-studenten objectieve informatie geven. moeten vooral zorgvuldiger hun Bijvoorbeeld over het arbeidsmarktperspectief. Ook hun opleidingsaan- studiekeuze bepalen, met daardoor minder kans op studie-uitval. Tegelijk bod moeten zij goed tegen het licht mogen hogescholen strenger worden. houden: waar zijn bredere opleidingen passend en welke specialistische Bijvoorbeeld met de mogelijkheid van een negatief bindend studieadvies na opleidingen vraagt de markt? Aankomende studenten spelen het keuzespel tijdens Open dag Belangrijk voor vwo ers en havisten een praktijkgerichte opleiding worden 3-jarige trajecten ingevoerd. degree is ook mogelijk. een bachelor naar een master wordt afgeschaft. Ook voor een master is een bewuste keuze noodzakelijk. hbo-propedeuse tot het wo is niet meer mogelijk. Vóór 1 mei inschrijven Voor aspirant-studenten is het goed om nu al bewust te zijn van deze veranderingen. Want als het voorstel wordt goedgekeurd, zal het studieklimaat strenger worden. Omdat op termijn de centrale loting bij opleidingen met een numerus fixus verdwijnt, zal het voor velen ook rechtvaardiger voelen. Vroeg oriënteren wordt noodzaak, want aanmeldingen moeten vóór 1 mei binnen zijn om toelatingsrecht te hebben. Wie na 1 mei aanmeldt, is wel toelaatbaar, maar het toelatingsrecht wordt dan een gunst. Bovendien hebben tijdige aanmelders recht op studiekeuzeactiviteiten. Daarnaast komen er meer selectiemogelijkheden aan de poort en worden de toelatingseisen voor mbo ers en voor de Pabo strenger. Vwo ers kunnen straks kiezen voor 3-jarige trajecten. En (2-jarige) Associate degrees, met een eigen programma en afstudeerfase, worden definitief verankerd in het hoger onderwijs. Loting verdwijnt op termijn De selectie aan de poort is tweeledig. Instellingen kunnen de deelname aan studiekeuzeactiviteiten, met bijbehorend positief of negatief advies, verplichten. Daarnaast mogen populaire opleidingen een numerus fixus instellen. Maar ook opleidingen die specifieke vaardigheden of aanleg vereisen, of die kleinschalig of intensief zijn, mogen selecteren aan de poort. Omdat het nieuwe beleid een optimale afstemming tussen student en opleiding voorstaat, passen lotingen daar niet bij. Die zullen daarom over circa vijf jaar verdwijnen. Niet definitief Een besluit is nog niet genomen, dus aanpassingen zijn nog mogelijk. Maar aan het nu voorliggende pakket maatregelen is al wel een lange periode van overleg vooraf gegaan. Voorop zal blijven staan dat de instroom en doorstroom voor het hoger onderwijs verbetert, rekening houdend met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wat doet Avans Hogeschool? Om verkeerde studiekeuzes en studie-uitval te voorkomen, voerde Avans Hogeschool enkele jaren geleden al de eerste intakegesprekken in. Na een pilotjaar vonden die voor studiejaar al bij de helft van alle opleidingen plaats. Voor studiejaar zijn er bij nagenoeg alle opleidingen intakegesprekken. Deze intakes kwamen naast al bestaande mogelijkheden als proefstuderen, meeloopdagen of het bezoeken van een student op stage. In de komende periode wil Avans Hogeschool graag afstemmen met het vo over de begeleiding van studenten die straks na 1 mei hun keuze heroverwegen. Goede afspraken over samenwerking en begeleiding zijn voor deze leerlingen belangrijk. 4 Maatregelen uit het wetsvoorstel ). zal alleen gelden binnen verwante sector. toetsen voor kernvakken als aardrijkskunde en geschiedenis. hbo te kiezen, komen er voor hen 3-jarige trajecten. Deze zullen per opleiding verschillend zijn, met in principe een studielast van 3 x 80 studiepunten. Aanmeldingen rus fixus. studiekeuzeactiviteiten. Studiekeuzeactiviteiten kunnen wel verplicht worden. Numerus fixus Een populaire opleiding mag een numerus fixus instellen om de kwaliteit of het arbeidsperspectief hoog te houden. Dat betekent decentrale selectie met minimaal twee kwalitatieve criteria, passend bij de kerncompetenties van de opleiding. Alle aanmelders mogen deelnemen aan deze decentrale selectie. Over 4 tot 5 jaar vervalt de gewogen loting en daarmee verdwijnen ook de volgende voorrangsgroepen: Elke aanmelder heeft een Bewijs van Toelating nodig van DUO/CBAP om de aanmelding te kunnen omzetten naar een inschrijving. Als alle plaatsen bij een fixus-opleiding in oktober zijn bezet, is februari-instroom niet meer mogelijk. Het devies is dus: kies bewust! Belangrijke data Maatregel Geplande inwerkingtreding Uitbreiding bindend studieadvies na het 2 e of 3 e jaar Decanenbulletin 5 Het nieuwe wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid wil de juiste student op de juiste plaats. Meiden in bèta-techniek Iets meer dan de helft van de instromende hbo ers is een meisje. meisjes bij de technische opleidingen te Bij de technische opleidingen ligt dat percentage aanmerkelijk verhogen naar 20% in Dat gebeurt op verschillende lager. Ook al hebben veel meiden een technisch profiel. Vooroordelen blijken hierbij een rol te spelen. Avans Hogeschool manieren: organiseert activiteiten voor meisjes om deze weg te nemen. teiten voor meisjes. Niet-stereotype techniekopleidingen en opleidingen op het snijvlak van techniek, ICT, zorg, economie en management krijgen hier ruim aandacht. Aansprekend zijn maatschappelijke thema s als duurzaam bouwen in ontwikkelingslanden of groene energieopwekking. Maar ook mensgerichte vakgebieden zoals Gezondheidszorg Technologie. contact te brengen met vrouwelijke studentes en rolmodellen uit het beroepenveld. Bijvoorbeeld via het meisjes aan zet programma en de speeddates van de VHTO*. Bovendien organiseren we jaarlijks De cijfers zwaar en vies werk doen, het is te in april een Meiden Techniekdag Het aandeel van meisjes bij de ingewikkeld of je bent de hele dag (voor studiekiezers) en doen we instroom in het hbo ligt landelijk al aan het rekenen. Dat is het beeld dat mee aan de landelijke Girlsday enige jaren rond de 53%. Bij het bij hen leeft. Techniek en ICT zien zij (10-15 jaar). technisch hoger beroepsonderwijs meestal niet als mogelijkheid om steeg de instroom van 15,7% in 2008 met mensen te werken of iets bij te Hoe kun je een goede studiekeuze naar 18,7% in 2012 (bron: VHTO). Bij dragen aan de maatschappij. Dat is maken als je vooroordelen hebt? Dat Avans Hogeschool ligt dit percentage jammer, want techniek en ICT lenen is de onderliggende boodschap van rond de 17%. Dat is laag vergeleken bij zich daar juist prima voor. In de ons dit beleid. Avans Hogeschool hoopt het aantal meisjes dat in het voortgezet onderwijs een technisch profiel sche opleidingen veel populairder bij van ervaringen meer meiden omringende landen zijn bèta-techni- dat door meer uitleg en het delen kiest. In havo-4 heeft 30% van de meisjes. Waarschijnlijk gaat er in beseffen dat een opleiding in meisjes een N-profiel, in vwo-4 is dat Nederland op keuzemomenten dus Techniek of ICT het best bij hen past. zelfs 51%. Toch leidt een techniekprofiel lang niet altijd tot de keuze voor verloren. Onwenselijk en zonde, veel vrouwelijk technisch talent een technische vervolgopleiding. want er is een grote vraag naar * zie activiteiten/ Meiden blijken met een techniekprofiel zoveel mogelijk opties open te zie bèta-technische beroepsbeoefenaars. onderwijs/vo willen houden. Ook als hun ambitie Twijfel wegnemen niet per se bij bèta-techniek ligt. Twee jaar geleden heeft Avans Hogeschool daarom genderbeleid Vooroordelen uitgewerkt, specifiek voor de bètatechniek. Uitgaande van bestaande Meisjes hebben veel vooroordelen over een toekomst in de techniek. socioculturele aspecten tussen mannen Het is een mannenwereld, je moet en vrouwen is het doel de instroom van Colofon Uitgave: Avans Hogeschool Teksten: Medewerkers Avans Hogeschool Eindredactie: Ankie van der Dussen, Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken Ontwerp: K&K Associates Fotografie: Photo40, Fred Sonnega Drukwerk: OBT bv, Den Haag Oplage: exemplaren Datum: juni Diverse, vooral technische en ICT-opleidingen van Avans Hogeschool in Breda hebben hun thuisbasis aan de Lovensdijkstraat 61 en 63. Twee verouderde gebouwen. Daarom start deze zomer een ingrijpende verbouwing. Het eindresultaat zal modern, open en transparant zijn. Groei maakt verbouwing noodzakelijk Toen enkele jaren geleden het compleet vernieuwde gebouw aan de Hogeschoollaan in Breda werd opgeleverd, werd verwacht dat de gebouwen aan de Lovensdijkstraat niet lang meer nodig zouden zijn. Hoe anders kan het lopen. Beide gebouwen zijn nu onmisbaar om de groei van studentenaantallen op te vangen. Dat betekent wel dat nu een ingrijpende verbouwing nodig is, zegt Ton Vissers, projectleider van de renovatie. De gebouwen zijn verouderd en voldoen op termijn niet langer aan de eisen die Avans Hogeschool aan onderwijslocaties en eigentijds onderwijs stelt. Daarom gaan we in fases verbouwen, tweeënhalf jaar lang. Eigentijds Nu nog staat aan de Lovensdijkstraat een verzameling aan grote en kleine gebouwen. Na de verbouwing staan er drie moderne gebouwen in een parkachtige omgeving. Vissers: Onze studenten krijgen door de renovatie een up-to-date leeromgeving, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Er komen open studie- en werkruimtes 6 met veel werkplekken, die toch het rain, maar er is toch daglicht gerealiseerd. Er komt een soort binnentuin gevoel geven van kleinschaligheid. Hier kunnen studenten in groepjes met een trapopgang naar boven, samenwerken en hun kennis delen. waardoor er daglicht naar binnen valt. Opvallend aan de buitenkant worden de nieuwe glazen gevels van Verbouwing in fases Lovensdijkstraat 61. Achter de grote Organisatorisch is de verbouwing glazen pui met daarop gestileerde een flinke klus. Bijna studenten bomen gaat straks het nieuwe krijgen aan de Lovensdijkstraat les en atrium schuil. En buiten wordt het er werken circa 360 medewerkers. parkachtig. Mooi voor onze studenten, zeker in de zomer, maar ook de lessen gewoon doorgaan. Door in fases te verbouwen kunnen voor de buurt een aanwinst. Daarvoor worden er extra noodlokalen geplaatst. Dat betekent dat Laboratorium van 1000 m² studenten soms tijdelijk wat moeten Niet zichtbaar aan de buitenkant, maar aanpassen, maar tegelijk blijft de zeker bijzonder wordt het laboratorium. Met een oppervlakte van maar borgd. Bij het nabijgelegen Radius kwaliteit van het onderwijs gewaar- liefst 1000 m², gaan hier studenten van College huren we een jaar lang vele opleidingen samenwerken. laboratoria. Ook kwalitatief goed Natuurlijk maken de opleidingen practicumonderwijs is daarmee Chemie, Chemische Technologie en tijdens de bouwperiode verzekerd. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek gebruik van dit grote lab. Maar een goede samenwerking met en Vissers: Voor Avans Hogeschool is ook opleidingen als Forensisch aansluiting op het mbo belangrijk. Laboratoriumonderzoek, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of Radius College ook prima op aan. Daar sluit deze oplossing met het Mechatronica. Bouwkundig een heel Eind 2015 is de laatste fase voltooid speciaal laboratorium., zegt Vissers. en zijn ook op deze locatie de Want de ruimte komt in het souter- onderwijsfaciliteiten optimaal. Wel tijdelijk aanpassen, dezelfde onderwijskwaliteit Tijdens de verbouwing gaat het onderwijs door Decanenbulletin 7 Hoe kun je een goede studiekeuze maken als je vooroordelen hebt? Perspectief 10 Welke beroeps- en arbeidsperspectieven heb je als je voor een opleiding kiest? In deze rubriek staan dit keer de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) centraal. Opleiding van mensen. Houden ervan een Toekomstperspectief Opleiding verslavingskliniek en van jeugdhulp- heden: de post-hbo opleiding Maatschappelijk Werk en probleem te analyseren en daarvoor Afgestudeerden kunnen werken bij Sociaal Pedagogische verlening tot een huis van bewaring. Management en Leidinggeven in de Dienstverlening (MWD) oplossingen te zoeken. Coördineren en non-profit én commerciële organisaties. Hulpverlening (SPH) Ze werken als groepsleider, pedagogisch werker of persoonlijk begelei- Pedagogiek, Organization Studies of non-profitsector. Of een master in regisseren, zowel zelfstandig als in Vaak werken ze bij een organisatie op Voor wie? teamverband gaat hen gemakkelijk af. het gebied van maatschappelijk werk. Voor wie? der. Of als woonbegeleider, maat- Human Resource Studies. Een Studenten MWD zijn behulpzaam en De kansen op werk zijn sterk afhankelijk Studenten SPH zijn geïnteresseerd in schappelijk ondernemer of universitaire studie Psychologie of gericht op mensen. Ze hebben oog Mogelijke beroepen van de huidige economische ontwikkelingen, maar over het algemeen goed. reld. Ze zijn meelevend, hebben lef mensen en culturen en hun leefwe- activiteitenbegeleider. Sociale Wetenschappen kan ook. voor de kwaliteiten en beperkingen Een MWD er informeert en adviseert bij persoonlijke en relationele en zijn doelgericht bij de aanpak van Studieverloop Toelatingseisen problemen. Helpt mensen hun leven Doorstuderen problemen. In crisissituaties houden Studenten bij MWD, SPH en Culturele weer op de rit te krijgen. Psychosociaal Kan bijvoorbeeld met de post-hbo ze het hoofd koel. Ze leggen en Maatschappelijke Vorming (CMV) of bij materiële kwesties. Vaak in opleiding Management en Leidinggeven in de non-profitsector. Of de mensen motiveren en stimuleren. kennis, houding en vaardigheden. Een mogelijk (het eerste jaar start dan gemakkelijk contact en kunnen starten met een stevige brede basis in opleiding maakt een verkort traject één-op-één contacten. Bijvoorbeeld als algemeen maatschappelijk werker of universitaire studies Psychologie of Werken doen ze even gemakkelijk oriëntatieperiode waar studenten in een speciale mbo-klas). reclasseringswerker. Sociale Wetenschappen. zelfstandig als in teamverband. ontdekken of ze geschikt zijn voor het Ze kunnen werken in de verslavings-, vak. Bij de opleiding in s-hertogen- Locatie jeugd- of geestelijke gezondheidszorg. Toelatingseisen Mogelijke beroepen bosch is dat het propedeusejaar. In Breda en s-hertogenbosch (locatie: Of bij justitiële instellingen, internaten Een SPH er helpt mensen die dat niet Breda gaat het om het eerste half jaar. Hervenplein). of het algemeen maatschappelijk werk. alleen kunnen, hun leven zo zelfstandig mogelijk in te richten. Ze begelei- van hun keuze. Daarna kiezen ze voor de opleiding opleiding maakt een verkort traject Studieverloop mogelijk (het eerste jaar start dan den en ondersteunen, uitgaande van Ieders persoonlijke en professionele Studenten bij Maatschappelijk Werk met een speciale mbo-klas). de eigen kracht van mensen. Bij ontwikkeling vormt de rode draad. en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Culturele en Locatie bij problemen door beperkingen, digheid en gevoel voor verantwoor- iemand thuis of in een instelling. Vaak Maar ook het trainen van zelfstan- Maatschappelijke Vorming (CMV) Breda en s-hertogenbosch (locatie: psychische stoornissen of ziekte. Dat delijkheid zijn heel belangrijk. Net als starten met een stevige brede basis in Hervenplein). varieert van woonvoorzieningen tot praktijkgerichte groepsopdrachten, kennis, houding en vaardigheden. In stage en nieuwe ontwikkelingen. deze fase ontdekken studenten of ze Voor afronding van de propedeuse geschikt zijn voor het vak. Bij de Verschillen MWD en SPH zijn minimaal 52 van de 60 studiepunten nodig. opleiding in Breda duurt deze oriëntatie een half jaar. In s-hertogenbosch het volledige propedeusejaar. te krijgen, vaak in één-op-één contacten. dagelijkse bezigheden, in hun eigen leefwereld. Toekomstperspectief - MWD: mensen helpen hun leven op de rit - SPH: mensen bijstaan en begeleiden bij hun Daarna kiezen ze voor de opleiding van - MWD: een probleem analyseren en een - SPH: mensen die dat niet alleen kunnen, SPH biedt brede mogelijkheden hun keuze. Praktijkgerichte groepsopdrachten en nieuwe ontwikkelingen, - MWD: mensen op weg helpen door te zo zelfstandig mogelijk in kunnen richten. uitvoerende, coördinerende als oplossing zoeken. begeleiden en ondersteunen zodat zij hun leven binnen welzijn en zorg. In zowel maar ook het trainen van zelfstandigheid en gevoel voor verantwoordelijk- handvatten. begeleiden ze meer structureel een groep. op werk worden sterk bepaald door wijzen op nieuwe wegen of het bieden van - SPH: soms mensen tijdelijk hulp bieden, vaker leidinggevende functies. De kansen heid krijgen veel aandacht. Persoonlijke economische ontwikkelingen, maar en beroepsmatige ontwikkeling zijn zijn over het algemeen goed. gedurende de hele opleiding belangrijke thema s. Voor afronding van de Leerlingen die een opleiding binnen de sector Welzijn overwegen, kunnen ook kiezen voor de opleiding Doorstuderen propedeuse zijn minimaal 52 van de 60 CMV: Culturele en Maatschappelijke Vorming. Zie ww w.avans.nl. Ook na de opleiding SPH zijn er studiepunten nodig. verschillende doorstudeermogelijk- 10 Decanenbulletin 11 Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de opleidingen MWD en SPH? Hans van de Wetering, projectleider agribusiness Helicon Zwaluwstaarten Hans van de Wetering werkte 3,5 jaar bij Avans Technaplaza. Nu is hij projectleider agribusiness bij Helicon in Boxtel. In augustus is zijn mbo-opleiding Green Engineering/Biobased Business gestart. Een opleiding rondom duurzaamheid, nieuw van inhoud én opzet. Leerlingen werken in themablokken van tien weken. Net als op het hbo. Hans studeerde werktuigbouwkunde, volgde een master pedagogiek en startte daarna bij Avans Technaplaza. Bij alle projecten die ik daar mee in gang heb gezet, kregen studenten alleen lesstof aangeboden die binnen het thema past. Dat werkte heel goed. Daarom is Green Engineering ook zo ingericht. Levende theorie De mbo ers krijgen wekelijks zes uur theorielessen over het thema. Ze werken 14 uur aan een project, waar ze dus al doende leren. En krijgen les in Nederlands, Engels en rekenen. Lesuitval en roosterwijzigingen kennen wij niet. Is een leraar wat later, dan werken de leerlingen aan hun project. Bij Avans Hogeschool volgen ze een doorstroomtraject van twee of drie dagdelen, via Technaplaza. Bijvoorbeeld rond smart grids of biopolymeren. We kiezen bewust voor een kort programma. Dat is krachtig en geeft directe feedback, wat essentieel is voor het leerproces. Verbinden De samenwerking biedt vele voordelen Onze leerlingen doen kennis op voor hun thema. Gebruiken materialen die we zelf niet hebben. En maken kennis met Avans, wat handig is voor hun loopbaanoriëntatie. De hbo-studenten pikken iets mee van de praktische kennis van onze leerlingen. Op deze manier gaan we een soort zwaluwstaartverbinding aan met elkaar. Een nauwe samenwerking die meerwaarde biedt aan alle betrokken partijen. Wisselwerking Omgekeerd dagen wij studenten Chemie, Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde uit met opdrachten bij ons. We hebben bijvoorbeeld een golfkar, die rijdt op houtgas uit wilgenhout. Zij moeten uitrekenen hoe oud het hout is, hoeveel CO 2 erin zit, hoe lang de golfkar erop kan rijden en hoe duurzaam het proces is. Ook hebben we projecten met bio-smeermiddelen en -brandstoffen. Of onze botsauto op hightech zonne-energie. Hans heeft de samenwerking zelfs ingebed in het curriculum. Door samenwerkingsverbanden op te starten vanuit biologie, natuurkunde of maatschappijleer voorkom je dat apparatuur stilstaat. En is contact met Avans geen uitstapje meer, maar een nuttig en leerzaam project. Doorstroom Met ons systeem hoef je het nut van scheikunde en natuurkunde niet uit te leggen: dat ervaren de leerlingen vanzelf. Dat geeft rust. Bij doorstroom naar het hbo is de kans op uitval klein. Mede door de extra lessen Nederlands en rekenen die we aanbieden. Wij geloven namelijk niet in een quickfix om het kennishiaat wat op te poetsen; wij voorkomen liever dat het ontstaat. Ook studenten uit het hbo krijgen opdrachten over het wilgenhout, de brandstof voor de golfkar 2 Decanenbulletin 3

3 Nieuw wetsvoorstel: Zorgvuldige studiekeuze en andere toelatingseisen De juiste student op de juiste plaats. En daardoor minder studie-uitval, en studenten die sneller afstuderen. Dat beoogt het nieuwe wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid, dat nu bij de Tweede Kamer ligt. Hoe wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat bereiken? Betere match Het wetsvoorstel omvat een pakket aan maatregelen en een duidelijk andere koers. Met als belangrijk doel: een betere match tussen student en de gekozen opleiding. Aspirant-studenten moeten vooral zorgvuldiger hun studiekeuze bepalen, met daardoor minder kans op studie-uitval. Tegelijk mogen hogescholen strenger worden. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid van een negatief bindend studieadvies na Aankomende studenten spelen het keuzespel tijdens Open dag het 2e of 3e studiejaar. Ondertussen moeten hogescholen waar nodig de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding verbeteren. En over hun opleidingen meer objectieve informatie geven. Bijvoorbeeld over het arbeidsmarktperspectief. Ook hun opleidingsaanbod moeten zij goed tegen het licht houden: waar zijn bredere opleidingen passend en welke specialistische opleidingen vraagt de markt? Belangrijk voor vwo ers en havisten Voor vwo ers met een voorkeur voor een praktijkgerichte opleiding worden 3-jarige trajecten ingevoerd. Kiezen voor een 2-jarige Associate degree is ook mogelijk. Automatisch toelatingsrecht met een bachelor naar een master wordt afgeschaft. Ook voor een master is een bewuste keuze noodzakelijk. Automatische toelating met een hbo-propedeuse tot het wo is niet meer mogelijk. Vóór 1 mei inschrijven Voor aspirant-studenten is het goed om nu al bewust te zijn van deze veranderingen. Want als het voorstel wordt goedgekeurd, zal het studieklimaat strenger worden. Omdat op termijn de centrale loting bij opleidingen met een numerus fixus verdwijnt, zal het voor velen ook rechtvaardiger voelen. Vroeg oriënteren wordt noodzaak, want aanmeldingen moeten vóór 1 mei binnen zijn om toelatingsrecht te hebben. Wie na 1 mei aanmeldt, is wel toelaatbaar, maar het toelatingsrecht wordt dan een gunst. Bovendien hebben tijdige aanmelders recht op studiekeuzeactiviteiten. Daarnaast komen er meer selectiemogelijkheden aan de poort en worden de toelatingseisen voor mbo ers en voor de Pabo strenger. Vwo ers kunnen straks kiezen voor 3-jarige trajecten. En (2-jarige) Associate degrees, met een eigen programma en afstudeerfase, worden definitief verankerd in het hoger onderwijs. Loting verdwijnt op termijn De selectie aan de poort is tweeledig. Instellingen kunnen de deelname aan studiekeuzeactiviteiten, met bijbehorend positief of negatief advies, verplichten. Daarnaast mogen populaire opleidingen een numerus fixus instellen. Maar ook opleidingen die specifieke vaardigheden of aanleg vereisen, of die kleinschalig of intensief zijn, mogen selecteren aan de poort. Omdat het nieuwe beleid een optimale afstemming tussen student en opleiding voorstaat, passen lotingen daar niet bij. Die zullen daarom over circa vijf jaar verdwijnen. Niet definitief Een besluit is nog niet genomen, dus aanpassingen zijn nog mogelijk. Maar aan het nu voorliggende pakket maatregelen is al wel een lange periode van overleg vooraf gegaan. Voorop zal blijven staan dat de instroom en doorstroom voor het hoger onderwijs verbetert, rekening houdend met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Wat doet Avans Hogeschool? Om verkeerde studiekeuzes en studie-uitval te voorkomen, voerde Avans Hogeschool enkele jaren geleden al de eerste intakegesprekken in. Na een pilotjaar vonden die voor studiejaar al bij de helft van alle opleidingen plaats. Voor studiejaar zijn er bij nagenoeg alle opleidingen intakegesprekken. Deze intakes kwamen naast al bestaande mogelijkheden als proefstuderen, meeloopdagen of het bezoeken van een student op stage. In de komende periode wil Avans Hogeschool graag afstemmen met het vo over de begeleiding van studenten die straks na 1 mei hun keuze heroverwegen. Goede afspraken over samenwerking en begeleiding zijn voor deze leerlingen belangrijk. Maatregelen uit het wetsvoorstel Vervroeging aanmelddatum naar 1 mei (vanaf instroom in studiejaar ). Nieuwe toelatingseisen voor mbo ers. Automatisch toelatingsrecht tot hbo zal alleen gelden binnen verwante sector. Nieuwe toelatingseisen Pabo. Naast de reken- en taaltoets, komen er ook toetsen voor kernvakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Meer en betere selectiemogelijkheden aan de poort. Om het voor vwo ers aantrekkelijk te maken voor het meer praktijkgerichte hbo te kiezen, komen er voor hen 3-jarige trajecten. Deze zullen per opleiding verschillend zijn, met in principe een studielast van 3 x 80 studiepunten. Definitieve invoering van Associate degrees. Aanmeldingen Elke aanmelder heeft recht op inschrijving, tenzij er sprake is van een numerus fixus. De aanmelder heeft recht op deelname aan alle studiekeuzeactiviteiten. Deelname aan studiekeuzeactiviteiten kan verplicht worden. Bij aanmelding na 1 mei is er geen recht op inschrijving en op deelname aan. studiekeuzeactiviteiten. Studiekeuzeactiviteiten kunnen wel verplicht worden. Numerus fixus Een populaire opleiding mag een numerus fixus instellen om de kwaliteit of het arbeidsperspectief hoog te houden. Dat betekent decentrale selectie met minimaal twee kwalitatieve criteria, passend bij de kerncompetenties van de opleiding. Alle aanmelders mogen deelnemen aan deze decentrale selectie. Over 4 tot 5 jaar vervalt de gewogen loting en daarmee verdwijnen ook de volgende voorrangsgroepen: Gemiddeld eindcijfer >8. Ministersplaatsen Antillen. Eerder toegelaten studenten die deze mogelijkheid niet benut hebben. Elke aanmelder heeft een Bewijs van Toelating nodig van DUO/CBAP om de aanmelding te kunnen omzetten naar een inschrijving. Als alle plaatsen bij een fixus-opleiding in oktober zijn bezet, is februari-instroom niet meer mogelijk. Het devies is dus: kies bewust! Belangrijke data Maatregel Uitbreiding bindend studieadvies na het 2 e of 3 e jaar Associate degree definitief invoeren Betere doorstroming mbo ers naar hbo Inschrijven voor 1 mei vanaf 2014 Geplande inwerkingtreding 4 Decanenbulletin 5

4 Meiden in bèta-techniek Iets meer dan de helft van de instromende hbo ers is een meisje. Bij de technische opleidingen ligt dat percentage aanmerkelijk lager. Ook al hebben veel meiden een technisch profiel. Vooroordelen blijken hierbij een rol te spelen. Avans Hogeschool organiseert activiteiten voor meisjes om deze weg te nemen. De cijfers Het aandeel van meisjes bij de instroom in het hbo ligt landelijk al enige jaren rond de 53%. Bij het technisch hoger beroepsonderwijs steeg de instroom van 15,7% in 2008 naar 18,7% in 2012 (bron: VHTO). Bij Avans Hogeschool ligt dit percentage rond de 17%. Dat is laag vergeleken bij het aantal meisjes dat in het voortgezet onderwijs een technisch profiel kiest. In havo-4 heeft 30% van de meisjes een N-profiel, in vwo-4 is dat zelfs 51%. Toch leidt een techniekprofiel lang niet altijd tot de keuze voor een technische vervolgopleiding. Meiden blijken met een techniekprofiel zoveel mogelijk opties open te willen houden. Ook als hun ambitie niet per se bij bèta-techniek ligt. Vooroordelen Meisjes hebben veel vooroordelen over een toekomst in de techniek. Het is een mannenwereld, je moet zwaar en vies werk doen, het is te ingewikkeld of je bent de hele dag aan het rekenen. Dat is het beeld dat bij hen leeft. Techniek en ICT zien zij meestal niet als mogelijkheid om met mensen te werken of iets bij te dragen aan de maatschappij. Dat is jammer, want techniek en ICT lenen zich daar juist prima voor. In de ons omringende landen zijn bèta-technische opleidingen veel populairder bij meisjes. Waarschijnlijk gaat er in Nederland op keuzemomenten dus veel vrouwelijk technisch talent verloren. Onwenselijk en zonde, want er is een grote vraag naar bèta-technische beroepsbeoefenaars. Twijfel wegnemen Twee jaar geleden heeft Avans Hogeschool daarom genderbeleid uitgewerkt, specifiek voor de bètatechniek. Uitgaande van bestaande socioculturele aspecten tussen mannen en vrouwen is het doel de instroom van meisjes bij de technische opleidingen te verhogen naar 20% in Dat gebeurt op verschillende manieren: Met specifieke voorlichtingsactiviteiten voor meisjes. Niet-stereotype techniekopleidingen en opleidingen op het snijvlak van techniek, ICT, zorg, economie en management krijgen hier ruim aandacht. Aansprekend zijn maatschappelijke thema s als duurzaam bouwen in ontwikkelingslanden of groene energieopwekking. Maar ook mensgerichte vakgebieden zoals Gezondheidszorg Technologie. Door meisjes die twijfelen in contact te brengen met vrouwelijke studentes en rolmodellen uit het beroepenveld. Bijvoorbeeld via het meisjes aan zet programma en de speeddates van de VHTO*. Bovendien organiseren we jaarlijks in april een Meiden Techniekdag (voor studiekiezers) en doen we mee aan de landelijke Girlsday (10-15 jaar). Hoe kun je een goede studiekeuze maken als je vooroordelen hebt? Dat is de onderliggende boodschap van dit beleid. Avans Hogeschool hoopt dat door meer uitleg en het delen van ervaringen meer meiden beseffen dat een opleiding in Techniek of ICT het best bij hen past. * zie activiteiten/ onderwijs/vo zie Wel tijdelijk aanpassen, dezelfde onderwijskwaliteit Tijdens de verbouwing gaat het onderwijs door Diverse, vooral technische en ICT-opleidingen van Avans Hogeschool in Breda hebben hun thuisbasis aan de Lovensdijkstraat 61 en 63. Twee verouderde gebouwen. Daarom start deze zomer een ingrijpende verbouwing. Het eindresultaat zal modern, open en transparant zijn. Groei maakt verbouwing noodzakelijk Toen enkele jaren geleden het compleet vernieuwde gebouw aan de Hogeschoollaan in Breda werd opgeleverd, werd verwacht dat de gebouwen aan de Lovensdijkstraat niet lang meer nodig zouden zijn. Hoe anders kan het lopen. Beide gebouwen zijn nu onmisbaar om de groei van studentenaantallen op te vangen. Dat betekent wel dat nu een ingrijpende verbouwing nodig is, zegt Ton Vissers, projectleider van de renovatie. De gebouwen zijn verouderd en voldoen op termijn niet langer aan de eisen die Avans Hogeschool aan onderwijslocaties en eigentijds onderwijs stelt. Daarom gaan we in fases verbouwen, tweeënhalf jaar lang. Eigentijds Nu nog staat aan de Lovensdijkstraat een verzameling aan grote en kleine gebouwen. Na de verbouwing staan er drie moderne gebouwen in een parkachtige omgeving. Vissers: Onze studenten krijgen door de renovatie een up-to-date leeromgeving, die voldoet aan de eisen van deze tijd. Er komen open studie- en werkruimtes met veel werkplekken, die toch het gevoel geven van kleinschaligheid. Hier kunnen studenten in groepjes samenwerken en hun kennis delen. Opvallend aan de buitenkant worden de nieuwe glazen gevels van Lovensdijkstraat 61. Achter de grote glazen pui met daarop gestileerde bomen gaat straks het nieuwe atrium schuil. En buiten wordt het parkachtig. Mooi voor onze studenten, zeker in de zomer, maar ook voor de buurt een aanwinst. Laboratorium van 1000 m² Niet zichtbaar aan de buitenkant, maar zeker bijzonder wordt het laboratorium. Met een oppervlakte van maar liefst 1000 m², gaan hier studenten van vele opleidingen samenwerken. Natuurlijk maken de opleidingen Chemie, Chemische Technologie en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek gebruik van dit grote lab. Maar ook opleidingen als Forensisch Laboratoriumonderzoek, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek of Mechatronica. Bouwkundig een heel speciaal laboratorium., zegt Vissers. Want de ruimte komt in het souterrain, maar er is toch daglicht gerealiseerd. Er komt een soort binnentuin met een trapopgang naar boven, waardoor er daglicht naar binnen valt. Verbouwing in fases Organisatorisch is de verbouwing een flinke klus. Bijna studenten krijgen aan de Lovensdijkstraat les en er werken circa 360 medewerkers. Door in fases te verbouwen kunnen de lessen gewoon doorgaan. Daarvoor worden er extra noodlokalen geplaatst. Dat betekent dat studenten soms tijdelijk wat moeten aanpassen, maar tegelijk blijft de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. Bij het nabijgelegen Radius College huren we een jaar lang laboratoria. Ook kwalitatief goed practicumonderwijs is daarmee tijdens de bouwperiode verzekerd. Vissers: Voor Avans Hogeschool is een goede samenwerking met en aansluiting op het mbo belangrijk. Daar sluit deze oplossing met het Radius College ook prima op aan. Eind 2015 is de laatste fase voltooid en zijn ook op deze locatie de onderwijsfaciliteiten optimaal. 6 Decanenbulletin 7

BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER

BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER BLIJF NIEUWSGIERIG. DECANENBULLETIN DECEMBER 2013 OPLEIDINGEN 2014-2015 = voltijd = deeltijd DU = duaal BREDA S-HERTOGENBOSCH TILBURG ECONOMIE EN MANAGEMENT Accountancy DU Accountancy Associate degree

Nadere informatie

Talenten centraal in jubileumjaar

Talenten centraal in jubileumjaar Decanenbulletin juni 2012 Talenten centraal in jubileumjaar Studenten helpen studenten met autisme Meer echte praktijkopdrachten voor studenten Intakegesprekken verhogen kans op studiesucces In dit nummer:

Nadere informatie

GET INSPIRED. DECANENBULLETIN JUNI

GET INSPIRED. DECANENBULLETIN JUNI GET INSPIRED. DECANENBULLETIN JUNI 2014 INHOUD 4 VOORWOORD 5 MEER HBO ERs DAN OOIT HBO-DIPLOMA kost 138.200,- 6 OVERZICHT AVANS OPLEIDINGEN 2014-2015 7 Avans strijdt mee in solarboot-race 8 HBo er in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

de MBO krant Succes maken en bepalen

de MBO krant Succes maken en bepalen de MBO krant nummer 28 september 2013 Veertig docenten en andere betrokkenen bij de vijf Netwerkscholen delen hun onderwijsdromen in een op stapel staande publicatie. Het doel: inspireren en meebouwen.

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Opleiding tot Verpleegkundige

Opleiding tot Verpleegkundige Bekijk de video van Az-Eddine met Layar 2015 2016 Opleiding tot Verpleegkundige Bachelor of Nursing / voltijd - duaal Deze brochure is verrijkt met Alumnus Müberra Çetin bij het Sophia Kinderziekenhuis

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1

Jaarverslag 2011. Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Hoofdstuk - Fontys Jaarverslag 2011 1 2 Fontys Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Groei door aandacht en uitdaging Fontys Jaarverslag 2011 3 Inhoudsopgave Kwaliteit zichtbaar in studenten-

Nadere informatie

Docenten weten waar ze het over hebben

Docenten weten waar ze het over hebben Next level leraar Kijk jij graag verder dan de muren van het klaslokaal? Bij de Marnix Academie leer je niet alleen les te geven in een groot aantal vakken, je leert ook te kijken naar de ontwikkeling

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie

Studeren aan de. universiteit 2011-2012. Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie Studeren aan de universiteit 2011-2012 Alles wat je moet weten als je kiest voor een universitaire studie 2 Op weg naar je nieuwe leven Studeren aan een universiteit is meer dan colleges volgen of thuis

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50

De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 30 augustus

Nadere informatie

autisme en studeren in het hoger onderwijs www.handicap-studie.nl

autisme en studeren in het hoger onderwijs www.handicap-studie.nl autisme en studeren in het hoger onderwijs www.handicap-studie.nl inhoud 01 inleiding ervaringsverhaal van student met ASS citaten van studenten met ASS 04 08 13 02 algemeen, verklaringstheorieën 16 03

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl 201-201

www.studietry-outs.nl 201-201 www.studietry-outs.nl 201-201 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2014 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

www.studietry-outs.nl

www.studietry-outs.nl www.studietry-outs.nl 2013-2014 Studie try-outs - Een Lob activiteit - Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Winnaar Hoger Onderwijsprijs 2000 Uitgave augustus 2013 Hoe gaat het nu echt op zo n vervolgopleiding?

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiekeuzevoorlichting: Vier keer vergeleken

Studiekeuzevoorlichting: Vier keer vergeleken Studiekeuzevoorlichting: Vier keer vergeleken T. van den Brink Beleidsmedewerker onderwijs tim@lsvb.nl Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Met dank aan Josephine Verstappen, beleidsmedewerker onderzoeksbureau.

Nadere informatie

TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU TECHKNOW 2013 TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU 2013. www.techniektalent.nu TRENDS VOL.

TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU TECHKNOW 2013 TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU 2013. www.techniektalent.nu TRENDS VOL. TECHKNOW ALLES OVER JONGEREN VAN NU TRENDS VOL. #02 2013 TECHKNOW 2013 TechKnow 2013 ondersteunt het technisch bedrijfsleven bij de communicatie met jongeren vanaf het moment dat zij een keuze maken voor

Nadere informatie