Product Informatie Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product Informatie Management"

Transcriptie

1 Qhuba Research Product Informatie Management Onderzoek naar Product Informatie Management bij Nederlandse organisaties in het kader van Shopping2020 Door Wim Griffioen, Utrecht januari 2015

2 Inhoudsopgave 1 Executive Summary Inleiding Kader van het onderzoek Type respondenten Huidig gebruik van data Product informatie management Type PIM-informatie Het verzamelen van Product Master Data Aanlevering van informatie door leveranciers Niveau van uitwisseling productgegevens Regelgeving Kwaliteit Product Data Uitdagingen Voordelen Verantwoordelijkheid voor datakwaliteit PIM Verbeteren productdata Mogelijke PIM-oplossingen Software solution packages Voordelen PIM-oplossing Invloed van sociale media op PIM Hoe ziet PIM er in 2020 uit? Conclusie Pagina 2

3 1 Executive Summary Middels een online PIM-vragenlijst is in de periode mei juli 2014 onderzocht hoe organisaties momenteel omgaan met hun productdata en de kwaliteit daarvan. De respondenten zijn afkomstig uit alle schakels van de waardeketen en werkzaam op verschillende afdelingen van de betrokken organisaties. Het onderzoek geeft aan dat productgegevens in 88% van de gevallen centraal worden beheerd. Naast behoeften vanuit de markt hebben organisaties te maken met verschillende vormen van veelal internationale regelgeving ten aanzien van te beheren en publiceren productdata, zoals energienormeringen en meest recentelijk informatie over ingrediënten (EU-foodlabelling). Met het toegenomen belang gaat het bij productdata vooral om het verzamelen van rijke productdata, die belangrijk is voor de communicatie naar klanten. Dit impliceert een nieuwe stroom binnen de waardeketen. Waar in het verleden veel aandacht uitging naar de goederenstroom, orderstroom en financiële stroom, staat komende jaren de productinformatiestroom in toenemende belangstelling. Content is immers king op het web. Opvallend is dat dit verzamelen grotendeels nog via handmatige invoer gebeurt, wat is toe te schrijven aan het feit dat leveranciers de informatie niet op een eenduidige manier aanleveren. Slechts 26% van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat men voldoende informatie ontvangt. Daar tegenover staat dat 42% van de deelnemers niet genoeg informatie krijgt van de leveranciers. Gevraagd naar het belang van de kwaliteit van productdata blijkt dit van zeer groot belang: een score van 6.4/7 oftewel een 9.1 (uit 10). Er liggen nog grote uitdagingen bij het waarborgen van de kwaliteit van productdata, voornamelijk als het gaat om marketingteksten. Deelnemers geven duidelijk de voordelen van goede productdata aan, met eenduidige processen als belangrijkste punt. Ten aanzien van Product Data Quality Management blijkt dat het PIM-vakgebied nog relatief jong is. Organisaties zijn vaak al blij als ze de informatie bij elkaar krijgen en kunnen publiceren op hun website, in hun catalogussen of brochures of op schapkaarten in hun winkel. De stap naar het verbeteren van productdata is nog maar mondjesmaat gezet. In de meeste gevallen is er nog geen procedure opgesteld voor de verbetering ervan. Daarnaast komt uit het onderzoek naar voren dat er grote verschillen zijn in de organisatievorm rondom PIM. Waar een aantal organisaties het vergaren en integraal beheren van productdata bij een specifieke afdeling heeft belegd, ligt deze verantwoordelijk bij een aantal andere organisaties heel gespreid soms als gevolg van omvang en internationale complexiteit, maar veelal omdat dit altijd al zo was. Er wordt door de deelnemers nog weinig gebruik gemaakt van PIM-oplossingen. Van de respondenten geeft 68% aan geen specifieke PIM-software te gebruiken. Van de 25% die dat wel doet maakt tweederde gebruik van een standaardoplossing. Daar de deelnemers wel de voordelen van een PIM/MDM-oplossing zien om de kwaliteit van de productdata te verhogen, wordt verwacht dat de komende jaren veel organisaties zullen overstappen naar specifieke PIM-oplossingen, veelal op basis van in de markt beschikbare PIM/MDM-software. Deelnemers zijn ook erg positief over de toekomst van dit soort oplossingen. Dit is helemaal van belang wanneer organisaties hun producten nog meer online gaan verkopen, waarbij Pagina 3

4 juiste en volledige productdata in toenemende mate onderscheidend zal zijn voor de verkoop. Concluderend kan gesteld worden dat organisaties door de ontwikkelingen van verkoop via het web en omnichannel-marketing duidelijk het belang van goede productdata zien en dientengevolge ook de noodzaak van specifieke PIM/MDM-oplossingen. Veel organisaties (72%) werken in de praktijk nu nog met allerlei ad hoc-oplossingen en zelfgebouwde systemen voor de verrijking van productdata. Ook zijn er veelal nog geen eenduidige en geautomatiseerde processen opgesteld voor de verwerking van productdata. De komende jaren zal naast het implementeren van PIM-oplossingen ook aandacht uitgaan naar het inrichten en optimaliseren van PIM-gerelateerde bedrijfsprocessen en het (door)ontwikkelen van de PIM/MDM-organisatie. Integratie in de keten, het maken van (aanvullende) afspraken met data uitwisseling en standaarden en integraal kwaliteitsbeheer zijn belangrijke thema s voor de komende jaren. Het implementeren van een PIM-systeem is echter geen oplossing voor alles, want ook in 2020 verwacht men nog het nodige werk te moeten verrichten aan Product Informatie Management. Meer nog dan vandaag de dag wordt product-content king en zal een geïntegreerde aanpak van organisatie, proces en systeem de meeste kansen bieden. Pagina 4

5 2 Inleiding Dankzij internet hebben consumenten veel meer keuze bij hun aankopen. Dit is een interessante en ook ingrijpende ontwikkeling, want steeds vaker kopen mensen producten en diensten online. Deze trend is de inspiratie geweest voor het opzetten van Shopping2020: hoe winkelt de Nederlandse consument in 2020? Het Shopping2020- programma bestaat uit een onderzoeksfase en een actiefase. In de eerste fase zijn vorig jaar reeds verschillende onderzoeken uitgevoerd om de belangrijkste ontwikkelingen in kaart te brengen. Product Informatie Management is hierbij als een van de belangrijke thema s naar voren gekomen. In 2014 is als onderdeel van het Shopping2020-programma een PIM Expertgroep geformeerd, bestaande uit ongeveer 25 verschillende organisaties. GS1 treedt hierbij op als gastheer, waarbij Qhuba de kennispartner is en tevens de voorzittersrol vervult. Het beheren van grote hoeveelheden rijke productinformatie, vooral in een online omgeving, is voor veel organisaties een enorme uitdaging. Dit komt mede doordat binnen veel organisaties de opslag en het beheer van productinformatie nog niet systematisch geregeld wordt. PIM-oplossingen, soms ook Product Master Data Management genoemd, biedt hiervoor de uitkomst doordat het alle informatie accuraat en up-to-date opslaat en hiermee een single version of the truth mogelijk maakt. PIM-oplossingen bestaan niet alleen uit een PIM-systeem, maar tevens uit PIM-processen en een PIM-organisatie. Proces Product data Organisa3e Systeem Deze enquête is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de toepassing van Product Information Management en de knelpunten die daarbij optreden in de gehele waardeketen van de Nederlandse Retail/Wholesale-sector dus inclusief de productiebedrijven die zich aan het begin van de waardeketen bevinden. In het onderzoek wordt in kaart gebracht in hoeverre organisaties al PIM-systemen hebben ingevoerd en welke visie men heeft over de toekomst van PIM. De resultaten zijn ook gebruikt als input voor de bijeenkomsten van de PIM-expertgroep. Pagina 5

6 3 Kader van het onderzoek Om een duidelijk beeld te krijgen van hoe organisaties in de branche met PIM omgaan, is een vragenlijst opgesteld en verstuurd aan alle organisaties in Nederland die op enigerlei wijze te maken hebben met PIM in relatie tot omnichannel-retailing. Deze vragenlijst kon online ingevuld worden en voltooiing duurde ongeveer 15 minuten. In totaal hebben 56 organisaties aan dit onderzoek deelgenomen. 3.1 Type respondenten Respondenten komen duidelijk uit heel verschillende industrieën, waarbij het grootste gedeelte actief is in de branche Commercieel/Retail, namelijk 40%. Daarnaast komt een groot deel uit de Bouwindustrie (25%). De rest van de respondenten is actief in andere branches. Daarnaast is er een goede spreiding wat betreft de grootte van de organisaties, waarin de respondenten actief zijn. Aantal medewerkers > 1000 De respondenten zijn veelal werkzaam op marketing/sales-afdeling: 35%, de IT-afdeling (23%), of op een andere afdeling (35%). Vanuit waardeketen-perspectief is met name de groothandel met 41% goed vertegenwoordigd. Daarnaast is 23% van de respondenten actief bij fabrikanten en 18% bij retailers. Het aantal medewerkers dat actief met databeheer bezig is binnen de verschillende organisaties hangt logischerwijs sterk samen met de grootte ervan. Voor de kleinere organisaties met een grootte variërend tussen de 1 en 250 medewerkers zijn er gemiddeld tussen de 6 en 10 medewerkers actief op het gebied van datamanagement. Voor de grotere organisaties waaronder die met meer dan 250 medewerkers zijn gerekend zijn er gemiddeld tussen de 11 en 20 mensen actief voor het beheren van masterdata. Maar liefst 80% van de respondenten verkoopt producten via webshops. Voor online verkoop is de accuraatheid en juistheid van informatie van groot belang. Wanneer deze informatie niet juist verwerkt is, kan dit voor problemen (klachten en/of retouren) zorgen. Pagina 6

7 4 Huidig gebruik van data Voor organisaties geeft het centraal beheren van productdata veel voordelen. Zo kunnen deze gemakkelijker informatie vinden die ze zoeken, kunnen fouten makkelijker gedetecteerd worden, is er slechts één bron van waarheid (de genoemde single version of the truth) en kunnen processen efficiënt gestroomlijnd worden. Deze voordelen zijn duidelijk, maar worden lang niet altijd in de praktijk gerealiseerd. Dit komt mede doordat het centraliseren van dit soort informatie op een juiste manier veel tijd vergt. Daarnaast worden problemen nog vaak ad hoc opgelost, wat leidt tot suboptimalisatie. Wat als eerste opvalt is dat de meeste organisaties al veel informatie centraal beheren. Uit de grafiek is af te lezen dat productgegevens het vaakst (87%) centraal beheerd worden. Daarnaast valt op dat er ook veel andere gegevens op een centrale plek beheerd worden. Centraal Beheer Gegevens! Productgegevens! Leveranciersgegevens! Klantgegevens! Financiële gegevens! Persoonsgegevens! 0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%! 100%! 5 Product Informatie Management In dit onderzoek is vooral gericht op de manier waarop organisaties met hun productdata omgaan. Daarvoor zijn specifieke vragen gesteld over wat men verzamelt en de manier waarop er met productgegevens wordt omgaan. 5.1 Type PIM-informatie Organisaties hebben aangegeven welke type informatie tot hun productdata wordt gerekend. Hierbij worden technische data en foto s het vaakst genoemd. Dit is niet verwonderlijk, aangezien dit soort data het mogelijk maakt om verschillende producten goed met elkaar te kunnen vergelijken om tot een productkeuze te komen. Pagina 7

8 Domeinen Productgegevens! Technische data! Foto's! Handleidingen! Functies! Certificaten / Referenties! Video's! Klantenservice informatie! Anders! 0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! 70%! 80%! 90%! 100%! 5.2 Het verzamelen van Product Master Data Gezien het grote belang van tijdige, volledige, correcte en consistente productdata is het verrassend dat de respondenten aangeven dat het leeuwendeel van de data nog steeds met de hand wordt verzameld (86%). Daarnaast wordt Excel als tweede genoemd (70%). Hier is dus nog een grote slag te maken, want in beide gevallen is er een grote kans op fouten. Gekwalificeerde datafeeds van leveranciers en het gebruik van branche-gerelateerde datapools zijn de volgende bronnen in de ranking. Deze meer geavanceerde vormen van datavergaring en -verrijking worden nog duidelijk onvoldoende benut. Aangezien men hier meerdere antwoorden mocht geven, blijkt overduidelijk dat men meerdere wijkwijzen naast elkaar gebruikt. De reden komt in paragraaf 5.4 nader aan de orde. Verzamelen van Productgegevens Handma3ge invoer Excel files Datafeeds Externe data- pools Golden record principle Geautoma3seerde content crea3on Marktplaatsen Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Pagina 8

9 5.3 Aanlevering van informatie door leveranciers Organisaties zijn vaak afhankelijk van de informatie die zij aangeleverd krijgen van leveranciers. De vraag was dan ook of zij voldoende informatie van leveranciers krijgen, of dat hier nogal wat aan schort. Slechts 26% van de deelnemers aan dit onderzoek gaf aan dat zij voldoende informatie ontvangen. Daar tegenover staat dat 42% van de deelnemers niet genoeg informatie verkreeg van de leveranciers. De overige deelnemers (32%) gaven aan dat zij gedeeltelijk voldoende informatie ontvangen en hebben aangegeven wat zij hieraan vooral misten. De meest genoemde tekortkoming is de uniformiteit in aanlevering, volledigheid en kwaliteit. Daarnaast blijkt dat leveranciers productinformatie vaak nog niet in meerdere talen beschikbaar hebben, wat weer voor extra werk kan zorgen. Tenslotte blijkt dat er grote verschillen zijn tussen leverancier ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid en tijdigheid. Doordat productdata niet door elke leverancier op een juiste manier wordt aangeleverd, wordt het proces vermoeilijkt. Het is duidelijk dat nog niet alle leveranciers het belang van tijdige aanlevering van rijke productinformatie onderkennen. Dit is deels verklaarbaar, want de druk komt van rechts in de waardeketen: het zijn de consumenten of zakelijke klanten die via internet zoeken en kopen, die druk zetten op de retailers. Deze zetten op hun beurt druk op de voorgaande schakels in de waardeketen: de groothandel en/of de producenten (brands). Hier ligt dus nog een belangrijke taak voor retailers om hun toeleveranciers te informeren over het belang van rijke productinformatie. Hoe beter zij deze aanleveren, hoe beter hun producten verkocht kunnen worden. Uit het onderzoek komen tevens grote verschillen per branche naar voren. De leveranciers in de computer- en elektronicabranches zijn hierbij het verst. Dit heeft alles te maken met het feit dat deze branches als eerste de omslag van traditionele verkoopkanalen naar het web gemaakt hebben. 5.4 Niveau van uitwisseling productgegevens Productgegevens kunnen op verschillende manieren en niveaus worden gecommuniceerd door de keten. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat de gegevens vooral op productniveau (40%) en op product-item-niveau (47%) worden uitgewisseld. Producten worden relatief weinig op productgroep (5%) en productbatch (7%) uitgewisseld. Pagina 9

10 5.5 Regelgeving Naast de noodzaak om kwalitatieve en rijke productinformatie te hebben ter ondersteuning van omnichannel-marketingactiviteiten, zijn ook regelgeving en standaarden op nationaal en internationaal niveau van belang voor partijen die te maken hebben met productgegevens. Standaarden worden daarbij steeds belangrijker voor de communicatie in de keten. Voor een efficiënte doorloop van gegevens moet iedereen dezelfde taal spreken. Daarbij komt ook nog eens dat Nederland een exportland is en dus veel te maken heeft met dit soort standaarden en regelgeving. Uit de grafiek is af te lezen dat partijen vooral te maken hebben met wereldwijde normen. Regelgeving! Wereldwijde normen! ISO certificaties! Duurzaamheid-certificaten! Energie labels! European Food Regulaties (1169)! Anders! 0%! 10%! 20%! 30%! 40%! 50%! 60%! Pagina 10

11 6 Kwaliteit Productdata De respondenten geven aan de kwaliteit van productdata erg belangrijk te vinden met een gemiddelde score van 6,4 uit 7, waar 7 staat voor heel erg belangrijk. Dit is dus 91%. 6.1 Uitdagingen Uitdagingen Marke3ng teksten Product foto's / video's Product referen3es (cross sell, alterna3even) Product iden3fica3e gegevens Zoek gerelateerde data / keywords Product toepassingsmogelijkheden Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Organisaties geven aan dat de marketingteksten de grootste uitdaging vormen. Dat is niet vreemd, omdat de aanlevering van veel andere productgegevens redelijk eenduidig is. Zo zal het format van papier keurig met waarden zoals A4 en A3 worden aangeleverd, het voltage van een laptop netjes in 220 of 110 Volt worden aangegeven en is de hoogte van een stoel ook niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Dit geldt niet voor marketingteksten. Sommige leveranciers leveren een enkele zin met daarin de waarden van de belangrijkste attributen aan, iets wat meer in een productomschrijving past. Andere leveranciers leveren een halve pagina proza aan. Daarnaast zal een organisatie de marketingtekst in lijn willen brengen met de merkstrategie, wat feitelijk betekent dat de marketingtekst zeker voor de topsellers veelal herschreven zal worden. Naast de marketingtekst blijkt dat ook foto s en eventueel videomateriaal nog de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Ondanks dat niet naar de oorzaak is gevraagd, is het vermoeden dat dit met een aantal factoren te maken heeft. Allereerst blijkt dat de foto s vaak nog in een te lage resolutie worden aangeleverd. In de begindagen van internet nog niet zo n probleem, maar met de opkomst van tools die zooming (het uitvergroten van delen van de foto s) mogelijk maakt, is de roep om foto s van Pagina 11

12 hoge resolutie aanzienlijk toegenomen. Daarnaast is het op het web van belang de foto s los staan van hun context, dus zonder achtergrond. Dit zorgt voor rust en een consistente uitstraling op de website. Ook een witte achtergrond is veelal niet goed, omdat er op de website gebruik wordt gemaakt van bepaalde achtergrondkleur die dan wordt weggedrukt door de witte achtergrond van foto s. Leveranciers blijken vaak niet op de hoogte van deze nieuwe, door internet gedreven wensen ten aanzien van fotomateriaal. Verassend uit bovenstaande resultaten is dat product-identificatiegegevens, zoals een EAN/GTIN-code of de combinatie van Manufacturer en Manufacturing Part Number (MPN), nog voor veel organisaties een uitdaging is en dat eenduidige informatie hoge noodzaak heeft. Dit is vooral ook verassend, omdat deze identificatie nodig is wil een organisatie met externe partners zaken kunnen doen. Denk hierbij aan integratie met externe datapools zoals GS1, GfK/Etilize en Icecat met rijke productinformatie. Zonder productidentificatie is het niet mogelijk om de rijke productinformatie uit deze datapools te halen. Daarnaast kan een productidentificatie worden gebruikt om externe bronnen te raadplegen betreffende cross- en upsells. Dat deze zogenaamde productreferenties een uitdaging zijn is niet zo vreemd, omdat het verzamelen en beheer van deze referenties vaak complex is. Denk hierbij ook aan het feit dat als een product uit de markt wordt gehaald, ook alle naar dit product verwijzende referenties moeten worden bijgewerkt. 6.2 Voordelen Deelnemers aan dit onderzoek hebben tevens aangegeven wat de grootste voordelen zijn van hoge kwaliteit van productdata. In de grafiek is af te lezen dat als grootste voordeel de eenduidigheid van processen is, aangezien organisaties met een goede PIM-oplossing één bron hebben waaruit ze alle informatie kunnen halen. Voordelen Eenduidige processen en workflow Efficiëntere zoekopdrachten en minder correc3es noodzakelijk Minder coördinerende inspanningen nodig Hogere conversie en hogere omzet Minder (onvoorziene) kosten Juiste, accurate berekeningen Anders 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Pagina 12

13 6.3 Verantwoordelijkheid voor datakwaliteit PIM Verantwoordelijk voor datakwaliteit Aparte product master data afdeling Samenwerking tussen de IT afdeling en opera3onele afdelingen Opera3onele afdelingen Anders IT afdeling 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% De verantwoordelijkheid voor datakwaliteit binnen de deelnemende organisaties is op verschillende plaatsen in de organisatie belegd. Meer dan een kwart van de organisaties (28%) heeft al een aparte product master data afdeling. Daarnaast is er een groep van organisaties (15%) waar dit bij een andere afdeling ligt, hier werd de directie genoemd, een speciale e-businessafdeling en de marketingafdeling genoemd. Opvallend is dat bij circa 5% van de organisaties de verantwoordelijkheden nog niet zijn geregeld. Daarnaast valt op dat IT in vele gevallen (mede)verantwoordelijk is voor het managen van productdata. De aanname is dat dit veelal om historische redenen is: data is moeilijk en systeem-georiënteerd. Daarnaast zijn het de operationele afdelingen of een specifieke MDMafdeling die verantwoordelijk zijn. Uit de discussie binnen de Shopping2020 PIM Expertgroep blijkt dat het eigenaarschap bij voorkeur aan de businesszijde ligt, waarbij de business actief samenwerkt met en ondersteuning krijgt van IT. Daar rijke productinformatie met name van belang is ter ondersteuning van de sales- en marketingprocessen, geven de meeste partijen binnen de expertgroep aan een voorkeur voor de marketing-organisatie te hebben. 6.4 Verbeteren productdata Uit het onderzoek blijkt dat het vakgebied van Product Informatie Management nog relatief jong is. Betrokken organisaties zijn vaak al blij dat ze de informatie bij elkaar krijgen en kunnen publiceren op hun website, in hun catalogussen of brochures of op schapkaarten in hun winkel. De stap naar het verbeteren van productdata is nog maar mondjesmaat ingezet. In de meeste gevallen is er nog geen procedure opgesteld voor de verbetering van Pagina 13

14 productdata. Hier kunnen dus nog veel stappen gemaakt worden om de kwaliteit van productdata te verbeteren. Verbeteren Productdata Er is geen procedure opgesteld Voornamelijk door een con3nu verbeterproces Vooral gedreven door bepaalde vraag, zoals het halen van een kwaliteitsdrempel of een bepaald percentage van datagroei Anders 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 7 Mogelijke PIM-oplossingen 7.1 Software solution packages Deelnemers zijn gevraagd of zij al gebruik maken van een software solution pakket voor het beheren van hun productdata. So;ware solu<on pakket Nee Ja Weet ik niet Het grootste gedeelte van de deelnemers gebruikt nog geen software solution pakket (68%). Bij 25% van de deelnemende organisaties wordt wel een software solution pakket gebruikt, waarvan tweederde een standaardoplossing is. Pagina 14

15 7.2 Voordelen PIM-oplossing Uit dit onderzoek komt duidelijk naar voren wat de voordelen zijn van een MDM-oplossing, wat vooral betrekking heeft op de datakwaliteit, klanttevredenheid en vindbaarheid. Deze drie staan in directe relatie tot elkaar. Een PIM-systeem ondersteunt data-onboarding, datacleansing, normalisatie- en transformatieprocessen en biedt vaak ook mogelijkheden op het gebied van kwaliteitsbewaking (quality dashboards). Hogere kwaliteit van rijke productdata zal leiden tot een hogere klanttevredenheid, omdat het de klant in staat stelt zich beter te oriënteren en een juiste keuze te maken. Een PIM-oplossing kan ook bijdragen aan de klanttevredenheid, aangezien het toepassen van customer-ratings het voor zowel klanten als organisaties zelf inzichtelijker wordt hoe bepaalde producten ervaren worden door klanten. Rijkheid en kwaliteit van data zijn ook van directe invloed op de vindbaarheid van producten. Als een Google-gebruiker een product zoekt en daarbij drie of vier producteigenschappen intikt, zullen de ingebrachte waarden overeen moeten komen met de data op de website die idealiter gevoed wordt vanuit een PIM-systeem. Als de productdata onvolledig is doordat er geen data is voor een van die drie tot vier eigenschappen, of de productdata een tikfout bevat, dan zal het product waarschijnlijk niet gevonden worden. Dit geldt niet alleen voor externe zoekmachines maar ook voor de op de website zelf gehanteerde zoekmachine (bijvoorbeeld Endeca). Ook deze zoekmachines behoeven volledige, correcte en consistente data om een product vindbaar te maken via een zoekopdracht of via zogenaamde refinements: het selectiefilter dat zich meestal aan de linkerkant van een website bevindt, om uit een grote hoeveelheid zoekresultaten gerichte selecties te maken. Voordelen Verhoogde kwaliteit van data Verhoogde klancevredenheid Toegenomen vindbaarheid Verlaging van kosten voor dataverwerking Verkorte doorloop3jd Verlaagde ksoten door systeem integra3e Verhoogde conversion rates Verminderen van het retourneren van producten 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Wanneer deze informatie op een eenduidige manier opgeslagen en weergegeven wordt, kunnen organisaties tekortkomingen eerder detecteren en aanpakken. Pagina 15

16 Naast kwaliteit, klanttevredenheid en vindbaarheid zijn het met name de efficiency- en integratievoordelen (kosten) en time-to-market die een rol spelen in de businesscase voor een PIM-systeem. 7.3 Invloed van sociale media op PIM De meningen waren erg verdeeld over de invloed van social media op PIM (een 1 geeft aan geen invloed, en een 7 geeft een grote invloed aan). Dit duidt erop dat de zogenaamde feedbackloop nog niet vaak gehanteerd wordt. Door customer ratings, customer reviews en eventueel word-cloud samenvattingen terug te brengen in het PIM-systeem kan een view worden verkregen, die het productmanagement mogelijk maakt een integraal productbeeld te verkrijgen. Invloed social media op PIM 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Hoe ziet PIM er in 2020 uit? Een deel van de respondenten had nog geen duidelijk beeld over hoe PIM er in 2020 uit zal gaan zien (28% van de deelnemers). De resterende deelnemers gaven wel duidelijk aan hoe zij de toekomst van PIM voor ogen hebben. Wat hieruit vooral naar voren kwam, is dat men van mening is dat PIM meer geïntegreerd (door de gehele keten) zal worden en ook meer gecentraliseerd. Ook voorziet men dat door technologische ontwikkelingen alle data sneller verwerkt kan worden en dus ook sneller kan worden aangepast. Tevens is opvallend dat een aantal deelnemers voorziet dat de crowd een belangrijkere rol gaat spelen met het genereren van rijke informatie. Hier zullen de PIM-leveranciers dan ook op moeten inspelen. Andere zaken die genoemd werden en mogelijk een rol gaan spelen is onder meer Google (alle informatie zit ergens in de Google-cloud). Naast bovengenoemde, meer technologisch gedreven ontwikkelingen geeft het merendeel van de respondenten aan dat goede productdata steeds meer een unique selling point wordt. Wanneer productdata niet op orde is, kan dat snel negatieve gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering (meer kosten/minder sales). Over vijf jaar zullen er zeker flinke stappen zijn gemaakt, maar er valt te beluisteren Pagina 16

17 dat ook dan nog steeds veel PIM-werk verricht zal moeten worden. Het implementeren van een PIM oplossing is duidelijk geen project, maar een reis op weg naar volwassenheid ten aanzien van het vergaren, beheren en optimaliseren van productdata. Op weg naar de holy grail : a single version of the truth waarna productdata overal consistent kan worden gebruikt. 8 Conclusie Uit dit PIM onderzoek komt een aantal markante zaken naar voren. Positief is het feit dat de organisaties de kwaliteit van goede productdata erg belangrijk vinden. Onderschreven wordt dat een PIM-oplossing kan bijdragen aan de kwaliteit van de productdata en daarnaast ook het hele proces kan versoepelen. Opvallend is dat veel organisaties (72%) de data nog niet verwerken via een geautomatiseerd systeem, of dit slechts deels doen. Het feit dat veel data nog handmatig verwerkt wordt is ook een goede businesscase voor een PIM oplossing, aangezien het invoeren van een PIM-oplossing veel tijd en fouten kan besparen. Uit dit onderzoek blijkt dat er nog veel stappen gemaakt moeten worden om de kwaliteit van productdata te waarborgen. Dit komt met name door het feit dat er veelal nog geen gestandaardiseerde procedures zijn opgesteld, geen verantwoordelijke afdelingen zijn aangemerkt en geen eenduidige systemen worden gebruikt. Wanneer organisaties door de gehele waardeketen meer standaards gaan gebruiken, kan de productdata aan alle schakels beter worden getoond en verwerkt. Aangezien steeds meer producten online worden verkocht, is rijke (volledige/consistente) productinformatie noodzakelijk. De online consument maakt met behulp van goede productdata voor zichzelf een betere keuze en is voor het uitverkoren bedrijf uiteindelijk een meer tevreden klant. Voor de retailer is de oplossing niet simpelweg wachten op de andere schakels in de keten; men dient zelf in actie te komen om de volledige productdata op orde te krijgen aangezien lang niet alle content vanuit de traditionele keten komt (bijv social data). Hoe eerder men hiermee begint, hoe beter want ook in 2020 verwacht men nog het nodige werk te moeten verrichten aan Product Informatie Management. Meer nog dan vandaag de dag wordt in de toekomst product-content king en zal een geïntegreerde aanpak van organisatie, proces en systeem de meeste kansen bieden. Niets doen is uiteraard ook een keuze, maar organisaties die hun PIM niet goed op orde hebben, krijgen het lastig om concurrerend te zijn of te blijven in een omnichannel wereld. -/- Pagina 17

18 Over Qhuba : Qhuba, opgericht in 2007, is een snel groeiend strategie-executienetwerk met meer dan 70 partners, medewerkers en associates ( Qhubans ). Qhuba betekent drive. De drive om te slagen, te groeien en te leren. De drive om succesvol strategieën te implementeren, om uitdagingen aan te gaan, om mensen te verbinden en kennis te delen. Qhuba is van mening dat de meest succesvolle bedrijven, bedrijven zijn die waarin businessen IT management convergeren. Qhuba gelooft dat het mogelijk is om deze convergentie tussen business en informatie technologie te realiseren en draagt bij aan deze doelstelling door het opbouwen van de juiste set van management-mogelijkheden en het juiste netwerk van complementaire professionals. Klanten doen een beroep op Qhuba voor ICT Consultancy, Executive search, Interim management, Project- en programmamanagement met als een van de specialisaties masterdata management zoals PIM. Qhuba-contactgegevens: Orteliuslaan BA Utrecht PIM contactpersonen : Jos Schreurs Wim Griffioen Pagina 18

PIM&onderzoek&2015?2016& Product&InformaCon&Management&in&de&prakCjk&& Qhuba&MDM& In&samenwerking&met&& Shopping&Tomorrow&

PIM&onderzoek&2015?2016& Product&InformaCon&Management&in&de&prakCjk&& Qhuba&MDM& In&samenwerking&met&& Shopping&Tomorrow& PIM&onderzoek&2015?2016& Product&InformaCon&Management&in&de&prakCjk&& Qhuba&MDM& In&samenwerking&met&& Shopping&Tomorrow& Product&InformaCe&Management&& is&de&sleutel&tot&& omnichannel&succes & VP&eCommerce,&internaConale&retailer&

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling E-Commerce E-Commerce: Snelst groeiende omzet: De omzet via internet groeit spectaculair. Zowel consumenten als bedrijven weten steeds beter hun weg te vinden op internet. Internet biedt veel voordelen:

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS.

OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare oplossing DÉ TOOL VOOR SOCIAL MEDIA MONITORING, WEBCARE, MESSAGING, PUBLISHING & SOCIAL ANALYTICS. OZMO s webcare voor elk bedrijf dat wil groeien OZMO levert de meest geavanceerde en gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing

Het wordt tijd om afscheid te nemen van oude producten, bijbehorende processen en legacy-systemen. Vernieuwing Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze komen samen in een totaaloplossing, waarin onze applicatie Sequence TM centraal staat. Met

Nadere informatie

Panelonderzoek Europese interne markt

Panelonderzoek Europese interne markt Panelonderzoek Europese interne markt Highlights resultaten onderzoek KvK-ondernemerspanel naar de Europese interne markt juni 2016 In december 2015 /januari 2016 is via het KvK online ondernemerspanel

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW

INBOUND MARKETING LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Webinar LIVE WEBSITE SEO - ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE DE GOOGLE MAGIC SHOW Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met

Nadere informatie

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE

SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Webinar SALESLEADS GENEREREN MET UW WEBSITE Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Welkom en Introductie Onderwerpen Kennismaking met TeamForce en Bazoon Hoe Internet

Nadere informatie

"JE BENT ACTIEF IN DE BEDRIJFSKLEDING BRANCHE EN JE WIL EEN PROFESSIONELE WEBSHOP?"

JE BENT ACTIEF IN DE BEDRIJFSKLEDING BRANCHE EN JE WIL EEN PROFESSIONELE WEBSHOP? TexoWebshop Texodata ontzorgd en ondersteund bedrijfskleding dealers met de online presentatie en verkoop van bedrijfskleding. We bedienen de bedrijfskledingdealers met de volgende oplossingen: TexoContent

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard so3ware voor het op6maliseren van het verkoop- proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.

Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1. Stappenplan GS1 Data Source voor leveranciers in de sector doe-het-zelf- en tuin die aansluiten op de datapool Datum: 14 juli 2015, versienummer 1.0 Inhoud 1 Aanmelden 4 2 Training volgen 4 3 Betalen +

Nadere informatie

Your View on Business

Your View on Business ANY2INFO PRESENTER Your View on Business On your favorite device Any2info ontwerpt en configureert, met een standaard applicatie, maatwerk datasets, appformulieren en dashboards voor jouw kijk op zaken.

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl

Colosseus Vixion Contact. +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Contact +31 (0)10 205 10 81 info@colosseusvixion.nl www.colosseusvixion.nl Colosseus Vixion Onze organisatie combineert expertise in twee essentiële disciplines: IT en consultancy. Deze

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse.

Whitepaper SEA Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Haal maximale resultaten vanuit zoekmachine adverteren door structuur, optimalisatie en analyse. Versie: 1.0 Datum: 14-1-2010 Auteur: Onetomarket Inhoudsopgave 1. Wat is Search Engine Advertising?... 3

Nadere informatie

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN

INBOUND MARKETING. Webinar. Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte WEBSITE REDESIGN Webinar Website (Re-)Design met Online Marketing in Gedachte Bram van Ast TeamForce Online Marketing Solutions Bazoon Marketing Services Onderwerpen Welkom en Introductie Kennismaking met TeamForce en

Nadere informatie

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken

Lead score. Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Lead score Graydon Lead Insights. Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. openheid van zaken Maximaal rendement uit uw B2B-websitebezoek. Boost uw B2B-leadgeneratie Slechts 4 tot 11% van al uw websitebezoekers

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Februari 2016 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2016 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service

Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service Strategic Decisions Monitor Januari 2015 Trends in Customer Service In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement

Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement Strategic Decisions Monitor Februari 2015 Kennismanagement In samenwerking met KIRC 2015 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische of andere wijze openbaar

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Centrale label management systemen

Centrale label management systemen Centrale label management systemen Data-driven versus layout-driven label management Datum: 03-november-2010 Auteur: Jack de Hamer M.Sc. Versie: 2.1 Status: Final Pagina 1 van 7 Introductie Simpel gezegd

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

E-learning ontwikkelingen onderzocht

E-learning ontwikkelingen onderzocht E-learning ontwikkelingen onderzocht Uitslagen van online enquete op e-learning.nl Wilfred Rubens E-learning land is volop in beweging. De redactie van e-learning.nl vroeg zich af hoe haar bezoekers die

Nadere informatie

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl

SEO en Beslist.nl. Copyright Starteenwinkel.nl SEO en Beslist.nl Copyright Starteenwinkel.nl Lees in deze handleiding over: SEO en Beslist.nl 1. Hoe word ik goed gevonden in Google? 2. Waarom SEO en Beslist.nl belangrijk zijn 3. Hoe denkt Google? 4.

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument

Fabrikant. Groothandel. Detailhandel. Consument U wilt klanten geen nee verkopen. Maar ook niet blijven zitten met voorraad. Een efficiënte goederen-, geld- en informatiestroom tussen fabrikant, groothandel, winkelier en klant voorkomt voorraadtekort

Nadere informatie

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering

Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering Print Services Het beste recept voor een efficiënte bedrijfsvoering We zitten er bovenop met professioneel gereedschap Totale controle begint met professioneel gereedschap Voor het beste resultaat gebruikt

Nadere informatie

Ceyenne Concentrator

Ceyenne Concentrator Ceyenne Concentrator Product Information Management, Publication Management, Order Management, Price Management, Content Interface, EDI, Web2Print, Marketing Campaign, Callcenter CRM Diract IT Opgericht

Nadere informatie

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit

Is uw klantervaring consistent? CSB voert na zomer cross channel onderzoek uit Is uw klantervaring consistent? De kanalen waarlangs klanten en organisaties met elkaar in verbinding staan ontwikkelen zich snel en worden steeds diverser. lenen zich in toenemende mate voor gebruik in

Nadere informatie

Je vindt het wél. bij Webshop.nl!

Je vindt het wél. bij Webshop.nl! Je vindt het wél bij Webshop.nl! web shop (de; zelfst.naamw. (m.)) Index Uitspraak: Verbuigingen: [ wɛpʃɔp] webshop s (meervoud) 03 Webshop.nl. What s in a Name? Definities: 1. Winkel op internet 2. Een

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten

GS1 Data Source - Stappenplan. voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten voor leveranciers uit de levensmiddelen- en drogisterijsector die aansluiten Release 1.0, 16 september 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Aanmelden... 3 2 Training volgen... 4 3 Betalen en inloggen...

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe - producent van vorkheftrucks - verhoogt klanttevredenheid Met een combinatie van Microsoft Dynamics CRM en een online besteltool krijgt MCFE niet alleen inzicht

Nadere informatie

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE

Onze CRM oplossing. SalesManager Online. Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SALESMANAGER ONLINE INTRODUCTIE 1 SalesManager Online Onze CRM oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10

SEO whitepaper. 1. Inleiding 3. 2. Wat is SEO? 4. 3. Onderdelen SEO 5. 4. Praktische SEO tips 8. 5. Hulp nodig? 10 SEO SEO whitepaper 1. Inleiding 3 2. Wat is SEO? 4 3. Onderdelen SEO 5 4. Praktische SEO tips 8 5. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen fouten voorkomen.

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Conversie Marketing Datum: juni 2016 Conversie marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan

Nadere informatie

Gasunie vernieuwt inkoopproces

Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Gasunie vernieuwt inkoopproces Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl

Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Onderzoeksresultaten infosecurity.nl Pagina 1 Introductie Tijdens de beurs infosecurity.nl, die gehouden werd op 11 en 12 oktober 2006, heeft Northwave een onderzoek uitgevoerd onder bezoekers en exposanten.

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen

Laat u niet langer verrassen door retourgoederen Laat u niet langer verrassen door retourgoederen 2 Over ReShelve ReShelve is innovatief en specialist in het optimaliseren van het verwerkingsproces van retourgoederen. Door het werken met top retailers

Nadere informatie

Hoe zet ik een beeldbank op?

Hoe zet ik een beeldbank op? Hoe zet ik een beeldbank op? ijn naam is Shanna Hillebrand, Visual Storyteller en Beeldstrateeg. Ik help gedreven ondernemers hun bedrijfsverhaal te vertellen en hun ideale klant te bereiken met het slim

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

De kracht van datasynchronisatie

De kracht van datasynchronisatie De kracht van datasynchronisatie SHARE Elk bedrijf beschikt over een databank met gegevens over de producten die zij produceren. Deze databank functioneert als een catalogus die klanten gebruiken om bestellingen

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit

Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan. 100% datakwaliteit Bijeenkomst datakwaliteit - solution providers Samen werken aan 100% datakwaliteit Exponentiële groei Vandaag worden ca 70 productkenmerken uitgewisseld tussen retailers en fabrikanten. Vanaf 2013 zijn

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Bedrijventelefoonboek.nl

Bedrijventelefoonboek.nl Bedrijventelefoonboek.nl Informatie voor bedrijven In deze brochure wordt kort uitgelegd welke functionaliteiten het Bedrijventelefoonboek uw onderneming te bieden heeft. In Nederland zoeken elke dag gemiddeld

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

Customer Case Triferto

Customer Case Triferto Feiten in het kort: Activiteiten: is groothandelaar en producent van meststoffen in West-Europa. In Nederland kent het bedrijf een marktaandeel van 40%. Branche: Logistiek, Groothandel, Producent Oplossing:

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Van beeldscherm tot output

Van beeldscherm tot output Van beeldscherm tot output Uw grafische specialist en partner Grafinex ondersteunt de grafimedia industrie met een breed spectrum aan diensten en producten. Met deskundig advies en oplossingen op maat.

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid?

Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Kennissessie zoekmachinemarketing (SEM) Hoe maximaliseer ik mijn online zichtbaarheid? Sander Lems Online Marketing Consultant Oxfam Novib netwerkbijeenkomst bedrijvenambassadeurs Olympisch stadion, Amsterdam

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011

Zoekmachine optimalisatie Trends 2011. SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Zoekmachine optimalisatie Trends 2011 SEO ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2011 Een woord vooraf Bronnen: bruceclay.com, searchengineland.com, frankwatching.com, marketingfacts.nl, dutchcowboys.nl,

Nadere informatie

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten

ROI Driven Internet Marketing. Yonego Affiliate Enquête 2012. Resultaten ROI Driven Internet Marketing Yonego Affiliate Enquête 2012 Resultaten Maart 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VRAAG 1 SINDS WANNEER BENT U ACTIEF ALS AFFILIATE?... 6 VRAAG 2 HOEVEEL

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Gasunie inkoopproces 2012

Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Gasunie inkoopproces 2012 Of het nu gaat om het optimaliseren van het gastransport of om het beheren en aansturen van onze leveranciers, bij Gasunie zijn we continu op zoek naar

Nadere informatie

CONNECTING SOLUTIONS VOOR DE GROOTHANDEL DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN

CONNECTING SOLUTIONS VOOR DE GROOTHANDEL DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN CONNECTING SOLUTIONS VOOR DE GROOTHANDEL DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN GROEI DOOR ONTZORGEN VAN MEER NIEUWE KLANTEN. Mark de Waard, Advisie DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN

Nadere informatie

Transport, doe het slim

Transport, doe het slim Transport, doe het slim an deur tot deur Wat is het? Het gaat hier om de uitgaande goederenstroom, van deur tot deur. Daarbij horen documenten en labels, mogelijkheden tot tracking en tracing, het volume

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Feed Marketing Tool. Koongo

Feed Marketing Tool. Koongo Feed Marketing Tool Koongo 088 228 9849 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoud Inhoud 2 1. Feed Marketing 3 2. Waarom gebruikmaken van Feed Marketing? 6 3. Kosten van Feed Marketing 8 4. Knelpunten van

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie