Bescherming tegen bekende en onbekende bedreigingen. Cyber Threat Management platform

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bescherming tegen bekende en onbekende bedreigingen. Cyber Threat Management platform"

Transcriptie

1 Bescherming tegen bekende en onbekende bedreigingen Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus 2015

2 Cybersecurity is meer dan technologie Wat hebben Sony, JP Morgan Chase, ASML en AT&T met elkaar gemeen? Deze bedrijven zijn onlangs gehackt. Klantgegevens en bedrijfsgeheimen werden gestolen met grote financiële verliezen, reputatieschade en, in sommige gevallen, het vertrek van het management tot gevolg. De laatste jaren is het aantal IT-beveiligingsincidenten sterk gestegen. Digitale zwendel, fraude, spionage en afpersing komen veel vaker voor. Ook het soort cyberbedreigingen is veranderd. Bij onze intelligence-operaties zien we steeds vaker internationale criminele organisaties die onder bescherming van nationale overheden, of soms zelfs met behulp van die overheden, opereren. Dit hebben we sinds de oprichting van FOX-IT in 1999 niet op deze schaal meegemaakt. In een aantal opzienbarende spionagezaken hadden wij de leiding over het emergency response-proces. We zagen dat overheden gebruik maakten van zeer geavanceerde malware die speciaal was ontwikkeld om de modernste detectiemethoden te omzeilen. Uiteindelijk wisten criminele organisaties beslag te leggen op deze geavanceerde kwaadaardige software. In handen van hackers die voor deze criminele organisaties werken, vormt malware een groot gevaar voor de economische en financiële belangen van bedrijven. Politiek gemotiveerde hackers kunnen zelfs de nationale veiligheid in gevaar brengen. Het kan de economische groei en geopolitieke relaties in gevaar brengen en via the internet of things zelfs onze persoonlijke veiligheid. Wij zijn van mening dat de huidige cybersecurity-oplossingen onvoldoende bescherming bieden tegen dergelijke geavanceerde bedreigingen. Daarvoor is een meer holistische intelligence-gestuurde en operationele aanpak vereist. Bedrijven kunnen cyberdreigingen pas tegengaan als ze inzicht hebben in de specifieke gevaren die van toepassing zijn op hun organisatie. Met die inzichten kan een geïntegreerde cybersecurity-benadering worden ontwikkeld, toegesneden op deze dreigingen en het onderliggende bedrijfsrisico. Niet alleen de technische aspecten van bescherming komen hierbij aan de orde, ook de menselijke en de organisatorische. Want cybersecurity is veel meer dan technologie. In deze brochure vindt u onze benadering van cybersecurity en informatie over het Cyber Threat Management Platform, zodat u beter voorbereid bent als uw bedrijf doelwit wordt van geavanceerde cyberaanvallen. Ronald Prins CTO en medeoprichter fox-it In 1999 richtte Ronald Prins samen met Menno van der Marel Fox-IT op om zich volledig te kunnen richten op het ontwikkelen van innovatieve beveiligingsoplossingen voor zeer kwetsbare omgevingen. Prins was daarvoor als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hij maakte naam door codes te kraken van cryptografische beveiligingssystemen. Daarnaast leverde Ronald een bijdrage aan nieuwe methoden en best practices voor het verkrijgen van digitale informatie in strafrechtelijk onderzoek. Prins studeerde toegepaste wiskunde aan de TU Delft en specialiseerde zich daarna in cryptografie. 2 fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus 2015

3 Omgaan met het onbekende Omgaan met het onbekende... daarmee krijgen organisaties te maken als het om bescherming tegen cyberdreigingen gaat. De uitdagingen liggen vooral op het gebied van risicomanagement en -beperking. De mensen, processen en technologie die wij inzetten, zijn bestand tegen deze cyberdreigingen. Nog maar een paar jaar geleden gebruikten de meeste aanvallers identieke tools en technieken. Door naar overeenkomende gegevens te zoeken en alle bekende informatie op te nemen in halfautomatische detectiesystemen konden we een redelijk ondoordringbare verdedigingslinie opwerpen. Tegenwoordig komt er veel meer bij kijken. We worden voortdurend geconfronteerd met onbekende spelers en nieuwe aanvalsvectoren, veranderde methodes en tooling op maat. Een organisatie met een hoog risicoprofiel beschermen tegen cyberdreigingen is een waar kat-en-muisspel geworden. Zodra een nieuw beveiligingssysteem is geïmplementeerd, proberen hackers het onmiddellijk te kraken. Daarom is het van belang om de aard van de dreigingen en de bijbehorende risico s te begrijpen. Bescherming tegen bekende dreigingen is niet langer afdoende om vijanden een stap voor te blijven. Organisaties moeten ook voorbereid zijn op onbekende dreigingen. Het verschil tussen bekende en onbekende dreigingen Tijd is de grootste gemene deler. Zelfs nieuwe en zeer geavanceerde malware zoals Havex, Regin en technieken als Quantum Insert worden uiteindelijk bekend. De uitdaging is dan ook het tijdsverschil tussen bekend en onbekend zo klein mogelijk te maken. Traditionele en actuele oplossingen proberen zo veel mogelijk informatie over bekende dreigingen op te nemen in detectie- en blokkeermechanismen, zoals bijvoorbeeld IP-adressen. Op die manier wordt in elk geval een basisbeveiligingsniveau in stand gehouden. Het probleem met deze oplossingen is echter dat de doeltreffendheid ervan snel Onbekende dreigingen Bekende dreigingen Tijd (Potentieel) risico en impact Laag Hoog Hoog Laag Omvang intelligence afneemt en dat ze organisaties voornamelijk beschermen tegen overlast. Ook zijn deze detectieoplossingen niet ontwikkeld als maatwerk voor een specifieke organisatie. Naarmate aanvallers behendiger worden met hun aanvalsinfrastructuur, wordt de levenscyclus van statische informatie snel korter. Een ander probleem met de traditionele en huidige oplossingen is dat ze niet ontwikkeld zijn om beveiligingsanalyses te ondersteunen. Wanneer iets geblokkeerd is, verstrekken deze systemen doorgaans geen context- of meetgegevens die de organisatie kunnen helpen het beveiligingsincident helemaal te doorgronden en ervan te leren. Advanced Persistent Threats (APTs - geavanceerde aanhoudende dreigingen) hebben een hoog risicoprofiel, maar zijn zelden bekend. Het duurt relatief lang voordat informatie over deze geraffineerde aanvallen bekend wordt. De doeltreffendheid van traditionele methodes neemt daardoor snel af. Om APTs af te kunnen slaan, dienen organisaties niet uitsluitend op leveranciersinformatie te vertrouwen. Ze moeten de mogelijkheid hebben om vanuit hun eigen omgeving zowel bekende als onbekende dreigingen te detecteren. fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus

4 1 5 Ken uw tegenstanders CS-strategie, -beleid en -architectuur 2 management Asset & kwetsbaarheidsmanagement Intelligence (P) Geavanceerd dreigings- 8 3 Dreigingsanalyse Preventie intelligence Respons Intelligence (R) 7 Detectie Emergency response en recherchewerk Dreigingsdetectie Intelligence (D) (triage) 6 Doeltreffende security-operaties Ontwikkeld op basis van ervaring met Incident Response 4 Security monitoring Operationele security incidentmanagement Intelligence Voor een goede bescherming is het noodzakelijk te weten wie de vijand is en wat zijn bedoelingen zijn. Het bedrijfsmanagement moet op de hoogte zijn welke cyberbedreigingen op de organisatie afkomen en hoe die zich verhouden tot hun kritische bedrijfseigendommen. Met die inzichten kan een geïntegreerde cybersecurity-benadering worden ontwikkeld, toegesneden op de specifieke risico s van de organisatie. Onder een geïntegreerde benadering verstaan we naast de technische aspecten, ook de medewerkers en de organisatie. Op operationeel niveau betekent dit dat alle informatie en kennis over huidige dreigingen en dreigingsactoren wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om een passende dreigingsdekking bij security-operaties te formuleren. Preventie Een gelaagde verdediging heeft tot doel een verdedigingslinie op te werpen tegen het totale dreigingslandschap en de dekking tegen specifieke dreigingen te verhogen. Daarnaast biedt een gelaagde verdediging meer kans op detectie en snelle, goed getimede mitigatie. Een gelaagde verdediging is de basis voor het formuleren van de cybersecurity-strategie, het architectuurontwerp en het beleid. Na implementatie volgt actieve monitoring en controle van kritieke bedrijfseigendommen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat kwetsbare punten voortdurend gescand worden om te voorkomen dat aanvallers toegang krijgen tot de organisatie. Detectie Het opsporen van een aanval valt of staat met de intelligence verweven in de gebruikte oplossing om bedreigingen te detecteren. Steeds vaker betekent dit dat 4 fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus 2015

5 Tegenstanders Onbekende dreigingen Bekende dreigingen bedrijven moeten leren om onbekende dreigingen in hun omgeving op te sporen. Dat vraagt om een operationele omgeving die intelligence-gestuurde beveiligingsanalyses mogelijk maakt. Dreigingsinformatie wordt verwerkt in modellen om dreigingsdekking te kunnen meten en te testen op doeltreffendheid en efficiënt gebruik op het managementplatform. Bij inzet van nieuwe dreigingsdekking, onderzoekt en optimaliseert het security analytics team voortdurend de output van de dreigingsdetectie. Bekende dreigingen Preventie Respons Detectie Dreigingsinformatie Het security analytics team bestaat uit specialisten: dreigingsanalisten met een grondige kennis van de dreigingsomgeving (actoren, aanvalsvectoren en modus operandi, etc.). De uitkomsten van het detectieproces worden vervolgens als input gebruikt voor de operationele security-monitoring. Het biedt relevante context aan de analisten die kennis van de IT-omgeving van de organisatie hebben. Zij zorgen door middel van triage en recherchewerk dat beveiligingsincidenten (op prioriteit) op hun mogelijke bedrijfsrisico worden beoordeeld. Indien nodig, wordt er een passende respons in gang gezet. Respons Als beveiligingsincidenten door middel van triage en een eerste onderzoek zijn gevalideerd, wordt het responsproces in gang gezet. Als er geen sprake is van false positives, is een snelle respons vereist. Het incident response managementproces is afhankelijk van de ernst van het incident. De meeste incidenten zullen relatief weinig invloed op het bedrijf hebben omdat ze meteen bij binnenkomst worden ontdekt. Sommige kunnen echter een ernstig bedrijfsrisico met zich meebrengen, zoals grootschalige data-inbreuk, financiële Tijd Cyber Threat Management criminaliteit, spionage of erger. Bij crisissituaties worden er noodmaatregelen getroffen en een onderzoeksproces in gang gezet. In sommige gevallen kan het bovendien nodig zijn het gedrag van de aanvaller te observeren om intelligence te verzamelen, voordat een specifieke dreiging wordt uitgeschakeld. Dergelijke geavanceerde technieken voor dreigingsmanagement zijn hoofdzakelijk voorbehouden aan organisaties met een ruime ervaring op het gebied van cybersecurity. Traditionele producten fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus

6 1 Onderzoek naar gegevensinbreuk Denial-of-Service-aanvallen 14 % Het Verizon Rapport Crimeware 31 % Aanvallen op webapplicaties 38 % Cyberspionage 7 % Fysieke diefstal of verlies 1 % Overige 3 % Skimmen 0 % Diverse fouten 2 % Misbruik door insiders 3 % Point-of-Sale-inbraken 0 % Inzicht in het dreigingslandschap Jaarlijks brengt Verizon het Data Breach Investigations Report (DBIR) uit, met bijdragen van vijftig representatieve publieke en private organisaties van over de hele wereld. Het DBIR is gebaseerd op een dataset van meer dan bevestigde beveiligingsincidenten. Het DBIR laat zien dat beveiligingsincidenten niet langer beperkt blijven tot bevestigde gevallen van gegevensinbreuk. Deze ontwikkeling weerspiegelt de ervaring van professionals in cyberbeveiliging: ook incidenten die niet tot data-infiltratie leiden, kunnen wel een grote impact op het aangevallen bedrijf hebben. Beveiligingsincidenten worden als volgt gedefinieerd: 1. Incident een beveiligingsvoorval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of beschikbaarheid van informatie in gevaar brengt; 2. Inbreuk een incident dat de bekendmaking of mogelijke blootstelling van gegevens tot gevolg heeft; 3. Bekendmaking van gegevens: een inbreuk waarbij bevestigd is dat gegevens daadwerkelijk bekendgemaakt (en niet alleen blootgesteld) zijn aan een onbevoegde partij. Het beeld wat in het rapport naar voren komt van cybergevaren wereldwijd en per sector komt exact overeen met dat van fox-it. Wij constateren slechts één opvallende uitzondering, namelijk incidenten in verband met cyberspionage. Op basis van onze gegevens zien wij een grotere spionagedreiging voor de publieke sector dan aangegeven in het DBIR-rapport. 6 fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus 2015 Diverse fouten 34 % Cyberspionage <1 % Denial-of-Service-aanvallen 10 % Point-of-Sale-inbraken 75 % Crimeware 21 % Fysieke diefstal of verlies 19 % Misbruik door insiders 24 % Aanvallen op webapplicaties <1 % Point-of-Sale-inbraken 0 % Overige 4 % Skimmen 1 % Crimeware 1 % Diverse fouten 1 % Cyberspionage <1 % Denial-of-Service-aanvallen <1 % Skimmen 0 % Fysieke diefstal of verlies 1 % Misbruik door insiders 8 % Overige 2 % Aanvallen op webapplicaties 1 % Publieke sector Reizen en horeca Overige 10 % CS-strategie, -beleid Cyberspionage <1 % en -architectuur Denial-of-Service-aanvallen 2 % 2 Geavanceerd dreigings- management Skimmen <1 % Energie en nutsbedrijven Asset & kwetsbaarheidsmanagement 8 Crimeware 3 % Diverse fouten 12 % Fysieke diefstal of verlies 46 % Intelligence (P) Gezondheidszorg Misbruik door insiders 15 % Preventie 3 Dreigings intellig Resp Intellige 7 Emergency en recher Aanvallen op webapplicaties 3 % Point-of-Sale-inbraken 9 %

7 5 1 % Point-of-Sale-inbraken analyse ence ons nce (R) response chewerk 27 % Aanvallen op webapplicaties Detectie 7 % Misbruik door insiders 3 % Fysieke diefstal of verlies Intelligence (D) 5 % Diverse fouten Financiële dienstverlening Retail Dreigingsdetectie (triage) 6 4 % Crimeware 4 Security 22 % Skimmen monitoring Operationele security incidentmanagement 26 % Denial-of-Service-aanvallen <1 % Cyberspionage 6 % Overige <1 % Point-of-Sale-inbraken Productie Zakelijke dienstverlening 8 % Overige 14 % Aanvallen op webapplicaties 8 % Misbruik door insiders 4 % Fysieke diefstal of verlies 2 % Diverse fouten <1 % Skimmen 9 % Crimeware <1 % Skimmen 3 % Crimeware 9 % Overige 1 % Point-of-Sale-inbraken 6 % Misbruik door insiders 4 % Fysieke diefstal of verlies 3 % Diverse fouten 29 % Cyberspionage 24 % Denial-of-Service-aanvallen 30 % Cyberspionage 9 % Aanvallen op webapplicaties Top 10 ontdekkingsmethodes binnen cyberspionage (n=302) 85% Totaal extern 15% Totaal intern 65% Verbonden partij 16% Ordehandhaving 8% Antivirus 2% NIDS 2% Gemeld door gebruiker 1% Logcontrole 1% Onbekend 1% Anders 1% Klant <1% Audit Stijging van cybersecurity-uitgaven Diverse studies tonen aan dat er een grotere bewustwording van cyberdreigingen en aanverwante risico s is en dat de uitgaven aan cybersecurity significant zijn gestegen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een evenredige daling van het aantal beveiligingsincidenten (zie diagram). We kunnen concluderen dat de doeltreffendheid van de huidige cybersecurity-strategieën en implementatie te wensen overlaat. Organisaties kunnen de toenemende cyberdreiging pas tegengaan als ze inzicht hebben in de voor hen specifieke gevaren. Vanuit dat inzicht kan een geïntegreerde cybersecurity-benadering worden ontwikkeld, toegesneden op specifieke dreigingen en het onderliggende bedrijfsrisico. Daarbij komen de technische, menselijke en organisatorische aspecten van bescherming aan de orde. Organisaties kunnen de risico s voor hun bedrijfsactiviteiten aanzienlijk verminderen door gespecialiseerde en gerichte operationele vaardigheden op te bouwen of in te huren op het vlak van intelligence, preventie, detectie en respons. Deze intelligence-gestuurde, operationele benadering kijkt naar bekende dreigingen en onderzoekt aanwijzingen voor onbekende dreigingen. De doeltreffendheid van de investeringen in cybersecurity kunnen zodoende sterk worden verbeterd. Bron: Verizon DBIR % Denial-of-Service-aanvallen 4 % Misbruik door insiders 10 % Aanvallen op webapplicaties 2 % Fysieke diefstal of verlies 2 % Diverse fouten 31 % Point-of-Sale-inbraken 2 % Crimeware <1 % Cyberspionage 6 % Skimmen 10 % Overige 33 % Denial-of-Service-aanvallen fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus

8 Hoe u uw werkzaamheden met succes kunt uitvoeren Aan de hand van de hierboven geschetste uitdagingen en conclusies breidt Fox-IT haar bestaande cybersecurity-technologie uit. Wij ontwikkelen voortdurend extra (geïntegreerde) functies en efficiëntere processen om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. Gedreven door de geschetste uitdagingen en onderzoeken, bouwt Fox-IT voort op de door haar ontwikkelde cybersecurity-technologie. Wij voegen voortdurend extra functies en efficiëntere processen toe als antwoord op nieuwe uitdagingen. Ons intelligence-gestuurde Cyber Threat Management platform is de onderliggende technologie voor het uitvoeren van geavanceerde cybersecurity-operaties. Onze ervaring leert dat de meeste klanten al een hele reeks oplossingen hebben geïmplementeerd, zoals antivirusprogramma s, firewalls en basale intrusion prevention. Veel bedrijven kiezen er vervolgens voor de output van deze verschillende oplossingen in te voeren in een Security Information and Event Management (SIEM)- toepassing, die de gegevens daarna correleert. En dat werkt, tot op zekere hoogte. SIEM-toepassingen blinken uit bij bekende gebruikssituaties, maar hebben niet de vereiste diepgang om de onderzoeks- en intelligence-cycli te kunnen uitvoeren die nodig zijn voor geavanceerd dreigingsmanagement. Een van de redenen daarvoor is dat SIEM-toepassingen geen feedback-lus hebben naar de bronnen die de gegevens genereren (of logbronnen). Hiervoor hebt u zichtbaarheid nodig en de mogelijkheid om output te controleren en te manipuleren, vooral op netwerk- en hostniveau. Daarom heeft Fox-IT oplossingen voor beide niveaus ontwikkeld. De zichtbaarheid kan pas echt goed worden benut als de verschillende oplossingen op een logische manier samenwerken. Om dit mogelijk te maken, hebben we de volgende toepassingen ontwikkeld: 1. Cyber Threat Management portal Deze portal dient als de gateway naar alle onderliggende systemen in de cyber threat management-omgeving. De portal wordt door onze eigen analisten of die van onze partners (managed service deployment) of door eindgebruikers (hybrid service deployment) gebruikt om op diverse niveaus cybersecurity-operaties uit te voeren. Bovendien leidt de portal technische en operationele informatie af voor tactisch en strategisch beheer. Het niveau bepaalt de functionaliteit, informatievorm en abstractie. De operationele laag biedt analisten een omgeving voor dreigingsanalyse met een geïntegreerde workflow. Vanuit deze omgeving kunnen ze beveiligingsincidenten bekijken en onderzoeken. Daarnaast biedt de omgeving de analisten de mogelijkheid om dreigingsonderzoek te doen en intelligence toe te passen op het totale platform. Operationeel De portal biedt een operationele omgeving die de dagelijkse beveiligingsoperaties stroomlijnt en de beveiliging doeltreffender maakt door gebruik te maken van een gelaagd beschermingsmodel. Met dit model kunnen dreigingen in elk stadium van de aanval worden voorkomen of opgespoord. De workflows in deze omgeving zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring met het uitvoeren van cybersecurity-operaties. Ook ons Security Operations Center maakt hier gebruik van. Tactisch & strategisch De portal brengt op tactisch en strategisch niveau intelligence en operationele gegevens samen. Het resultaat 8 fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus 2015

9 Verwerking & operaties Intelligence Contextueel Toegepast Gegevensvastlegging Cyber Threat Management Cyber Threat Onderdelen Forensische bewaring SIEM Bidirectioneel Management SIEM Operaties Intelligence- & analysegestuurd Normale bronnen Unidirectioneel Gebruik casusgestuurd is een zeer bruikbaar overzicht dat het actuele dreigingslandschap van een organisatie laat zien. Hierdoor neemt het aantal waarschuwingen dat de security-teams tijdens de monitoring en incidentrespons verwerken af en kunnen ze eenvoudiger worden geprioriteerd. De tactische respons profiteert van de samenvoeging van de op intelligence gebaseerde context en beveiligingsincidenten. Op strategisch niveau levert de portal gegevens aan de Chief Information Security Officer en het senior management. De informatie over het dreigingslandschap kan zowel worden gebruikt voor de beperking van cyberdreigingen als voor risicomanagement. Door deze gegevens te combineren met de contextuele intelligence ontstaat inzicht in de motieven en bedoelingen van de aanvallers. Met deze inzichten zijn organisaties in staat beter en effectiever te reageren op beveiligingsincidenten en kunnen zij proactief risico s managen. 2. Intelligence als kernelement Intelligence vormt de ruggengraat van het platform en wordt geleverd via ons Cyber Threat Management portal. De intelligence-module levert twee soorten input: Contextuele intelligence In combinatie met de ervaring van een analist, stelt contextuele intelligence een organisatie in staat goed geïnformeerde besluiten te nemen over aanvallers, hun werkwijzen en de infrastructuur waarvan zij gebruik maken. Deze informatie bevat vaak zeer gedetailleerde beschrijvingen van belangrijke spelers in het huidige dreigingslandschap, en is algemeen van aard (toepasbaar op alle organisaties), of specifiek (toepasbaar op een sector of organisatie). Hierdoor is het vaak mogelijk om te achterhalen wat de bedoelingen van een aanvaller zijn. Als er een waarschuwing is ontvangen, wordt de informatie eerst gecorreleerd en daarna toegankelijk gemaakt voor de analist. Toegepaste intelligence Contextuele informatie wordt vertaald in detectiemechanismen voor gebruik in netwerk- en endpoint-systemen. In tegenstelling tot contextuele informatie, die de aanvaller en zijn of haar modus operandi beschrijft, is toegepaste intelligence erop gericht om deze te kunnen detecteren. Deze informatie wordt bijgehouden in een speciaal daarvoor ontworpen systeem dat een overzicht geeft van de dreigingen waartegen de organisatie is beschermd, en hoe dit is vastgesteld. Dit is een belangrijk aspect om de vertaalslag te kunnen maken van het operationele niveau naar een strategisch overzicht. Toegepaste intelligence komt tot stand door waarschuwingen en incidenten te correleren, en is on-demand beschikbaar via het Cyber Threat Management portal. Bij zowel de contextuele als toegepaste rapportages is het mogelijk om vragen te stellen aan onze dreigingsanalisten over de gepresenteerde informatie. 3. Netwerkmodule Op basis van onze bestaande netwerkmonitoringservice biedt de netwerkmodule een brede dekking voor het hele netwerk. De primaire functie van de netwerkmodule is het onderzoeken en detecteren van bekende (regels) en onbekende (heuristiek) dreigingen. De module beschikt daarom over ingebouwde mogelijkheden voor datareten- fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus

10 De Nucleaire Veiligheidstop in 2014 was een enorme uitdaging voor onze stad. Vanwege het intensieve diplomatieke verkeer wisten we dat de kans bestond dat we zouden worden aangevallen door geraffineerde cybervijanden. Daarom hadden we de beste experts op het gebied van cybersecurity nodig. Voor ons was het vanzelfsprekend om in zee te gaan met Fox-IT, onze vertrouwde partner binnen The Hague Security Delta. Het resultaat was een succesvolle, veilige top, mede dankzij de onvermoeibare inzet van Fox-IT achter de schermen. Jan Willem Duijzer CIO van de Gemeente Den Haag tie ten behoeve van forensisch onderzoek. Bovendien kan het detectiebeleid snel worden aangepast naar aanleiding van incidenten uit andere modules. zorgt er enerzijds voor dat organisaties een aanval of inbreuk opmerken, en levert anderzijds nieuwe intelligence op door onbekende dreigingen zichtbaar te maken. 4. Endpoint module De endpoint-module biedt preventie en maakt dreigingen zichtbaar voor hosts (endpoints en servers). Het maakt gebruik van een signature-less benadering om hosts te voorzien van robuuste preventie- en detectielagen waarmee bekende en onbekende dreigingen kunnen worden opgespoord. Daarnaast vormt de module een integraal onderdeel van de onderzoeks- en responsfunctie. De module maakt het mogelijk maatwerkbeleid en -regels te formuleren voor specifieke dreigingen en beschikt bovendien over functies voor herstel op afstand. Waar de netwerkmodule de Cyber Threat Management portal de nodige breedte geeft, zorgt de endpoint-module voor diepte. 6. Logmodule voor SIEM-integratie De Cyber Threat Management portal kan via de open common event format -standaard communiceren met bestaande SIEM-technologie. We kunnen incidenten invoeren in diverse SIEMs en prioriteiten toekennen aan de operationele security-monitoringactiviteiten van de klant. De mogelijkheid om specifieke SIEMs te voorzien van intelligence-context is momenteel in ontwikkeling. De meeste SIEMs gebruiken correlatieregels, maar wij verwachten dat het mogelijk is deze bestaande regels te verbeteren door zowel contextuele als toegepaste intelligence toe te passen. 5. Adaptive Defense module Omdat cyberaanvallen een steeds geavanceerder karakter krijgen, worden organisaties gedwongen om beveiligingstools in te zetten die gerichte aanvallen door onbekende aanvalsvectoren of methodes kunnen opsporen. De Adaptive Defense-module biedt de mogelijkheid om nog onbekende aanvallen te detecteren en vormt een aanvulling op andere modules. De Adaptive Defense-module is eigenlijk een loknetwerk dat bestaat uit fake endpoints en servers. Wanneer op deze machines activiteit wordt waargenomen, gaat het per definitie om een afwijking en een directe aanleiding om verder te onderzoeken. De Adaptive Defense-module 10 fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus 2015

11 De tien belangrijkste voordelen Het Cyber Threat Management portal is ontwikkeld in samenwerking met onze klanten. Het oplossingenplatform geeft antwoord op een aantal uiteenlopende uitdagingen: 1. Intelligence over aanvallers wordt op een inzichtelijke manier aangeboden zodat klanten in staat zijn een tactiek te ontwikkelen om hun zakelijke belangen tegen aanvallers te beschermen. 2. Verbeterde communicatie tussen de beveiligingsteams, het Security Operations Center, het management en de directie. 3. Eén geïntegreerd platform dat netwerk-, cloud- en endpoint-beveiliging samenbrengt in een gemeenschappelijke architectuur, zodat analisten geavanceerde cyberaanvallen kunnen voorkomen, opsporen en erop kunnen reageren. 4. Een operationele omgeving die de dagelijkse beveiligingsoperaties stroomlijnt en de doeltreffendheid van de beveiliging bevordert. Via een meerlaags verdedigingsmodel kunnen dreigingen in elk stadium van de aanval worden voorkomen of opgespoord. 5. Een omgeving die beveiligingsanalisten in alle aanvalsstadia zichtbaarheid biedt, zodat bekende en onbekende dreigingen trefzeker kunnen worden onderzocht voor ze het bedrijf raken. Als u meer wilt weten over Cyber Threat Management solutions, neem dan contact met ons op: Klanten Marcel van Oirschot Sales Director Partnerships Jurjen Harskamp Chief Strategy Officer 6. Minder security-waarschuwingen: door gebruik te maken van contextuele dreigingsinformatie, prioriteiten toe te kennen aan de waarschuwingen en de tactische respons te verbeteren, wordt overbelasting van beveiligingsteams voorkomen. 7. Overgang van een reactief naar een proactief beveiligingsmodel op basis van risicomanagement, wat leidt tot een effectievere en beter geïnformeerde respons op beveiligingsincidenten. 8. Een hybride service delivery-model biedt klanten de mogelijkheid om te starten met een volledig extern beheerd systeem. Naarmate klanten vaardiger worden in het omgaan met cyberdreigingen, kunnen ze geleidelijk aan de werkzaamheden overnemen. 9. Intelligence voor beveiligingsincidenten om inzicht te krijgen in de motieven en bedoelingen van aanvallers en op basis daarvan prioriteiten toe te kennen aan beleid en beveiligingsinvesteringen. 10. Inzicht in wat de dreigingsinformatie ondervangt door transparantie te bieden over de toegepaste intelligence op het platform en welke aanvallen hiermee worden afgeslagen. fox-it Cyber Threat Management platform Management Summary Augustus

12 FOX-IT fox-it werd in 1999 opgericht als een consultancybedrijf voor Forensische Expertise de naam fox-it is afgeleid van Forensische Experts. Niet lang na de oprichting werd fox-it door een grote telecomprovider gevraagd om een netwerkmonitoring-dienst te leveren. Dit leidde tot de opening van het eerste Cyber Security Operations Center in Nederland. Eén van de eerste in Europa. Sindsdien is fox-it uitgegroeid tot een van de grootste cybersecurity-bedrijven van Europa. fox-it is werkzaam op drie terreinen: Cyber Threat Management (oplossingen gericht op het beperken van cyberdreigingen met professionele dienstverlening, managed security services en technologie), Web/Mobile event analytics (oplossingen gericht op het beperken van financiële risico s bij online betalingstransacties) en High Assurance (oplossingen die betrouwbare communicatie mogelijk tot de hoogste rubriceringsgraad mogelijk maken). fox-it is ingeschakeld bij tal van high profile Incident Response-gevallen. De meeste daarvan zijn geheim, maar DigiNotar en KPN zijn algemeen bekende zaken. De ervaring die fox-it heeft opgedaan met profes sio nele dienstverlening wordt ingezet voor doorlopende optimalisatie van de managed security services en het onderliggende technologieplatform. Dit stelt ons ook in staat om preventie, detectie en respons met betrekking tot bekende en onbekende cyberdreigingen te verbeteren. FOX-IT Olof Palmestraat 6, Delft Postbus AP Delft t f e NL

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

Digitale expertise in de rechtszaal

Digitale expertise in de rechtszaal nr 2 augustus 2012 Digitale expertise in de rechtszaal incident response Snelheid, expertise en logfiles maken het verschil p4 geen vertraging Zelf digitaal bewijs analyseren met Tracks Inspector p18 for

Nadere informatie

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools

Een common practice op het. gebied van beveiligingstools Een common practice op het gebied van beveiligingstools Bestandsnaam: Een common practice op het gebied van beveiligingstools Versie(datum): 1.1 d.d. 21-10-2009 Pagina: 1/15 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE Deze gids en de begeleidende documenten werden gezamelijk opgesteld door ICC Belgium, VBO, EY, Microsoft, L-SEC, B-CCENTRE en ISACA Belgium.

Nadere informatie

PRIVACY VAN DE OVERHEID

PRIVACY VAN DE OVERHEID JAARGANG 13 - JUNI 2014 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE NEDERLANDERS VERWACHTEN PRIVACY VAN DE OVERHEID EERSTE OPVALLENDE UITKOMSTEN NATIONALE IT-SECURITY MONITOR BURGER WANTROUWT BEDRIJVEN

Nadere informatie

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen FOX files 1 f o x - i t. c o m maart 2012 forensisch onderzoek Doe-het-zelf gevaar in beeld Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart stop met bestrijden cybercrime Pleidooi voor

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

INFO SECURITY MAGAZINE SERIOUS GAME ALCATRAZ MANAGED SECURITY SERVICES SPECIAAL KATERN CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN EN EID

INFO SECURITY MAGAZINE SERIOUS GAME ALCATRAZ MANAGED SECURITY SERVICES SPECIAAL KATERN CONGRES DIGITAAL ZAKENDOEN EN EID JAARGANG 14 - MEI 2015 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL INFO SECURITY MAGAZINE AANDACHT VOOR MANAGED SECURITY SERVICES INFOSECURITY MAGAZINE EN INSITE SECURITY ORGANISEREN SERIOUS GAME ALCATRAZ SPECIAAL KATERN

Nadere informatie

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA JAARGANG 12 - juni 2013 - www.infosecuritymagazine.nl infosecurity magazine RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA OVER HET REAL-TIME MANAGEN VAN SECURITY EN COMPLIANCY MCAFEE KIEST VOOR WHITELISTING T-SYSTEMS:

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

FOX files 1. Doe altijd aangifte. Onderste steen boven. Polderen tegen cybercrime. siod training. nationale strategie

FOX files 1. Doe altijd aangifte. Onderste steen boven. Polderen tegen cybercrime. siod training. nationale strategie FOX files 1 fox-it.com maart 2011 siod training Onderste steen boven nationale strategie Polderen tegen cybercrime aanval op criminelen Alle ballen op de spits Doe altijd aangifte interview met officier

Nadere informatie

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland

CSBN-4. Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-4 Cybersecuritybeeld Nederland Nationaal Cyber Security Centrum Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) draagt via samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap bij aan het vergroten

Nadere informatie

IT Audit in een Web 2.0 Wereld

IT Audit in een Web 2.0 Wereld Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc.

Nadere informatie

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding

Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving. Een agenda voor de toekomst. 1. Inleiding Vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving Een agenda voor de toekomst 1. Inleiding De voortschrijdende digitalisering van onze samenleving heeft gevolgen voor onze economie, voor onze veiligheid,

Nadere informatie

Security Operations Center (SOC): Modelleren en meten van effectiviteit

Security Operations Center (SOC): Modelleren en meten van effectiviteit vrije universiteit Amsterdam Postgraduate Opleiding IT Audit, Compliance & Advisory Security Operations Center (SOC): Modelleren en meten van effectiviteit Definitieve versie: 1.02 Vrije Universiteit,

Nadere informatie

WIE BESPIONEERT U? SPECIAAL RAPPORT. Cyberspionage vormt een bedreiging voor elk bedrijf. With Kaspersky, now you can. kaspersky.

WIE BESPIONEERT U? SPECIAAL RAPPORT. Cyberspionage vormt een bedreiging voor elk bedrijf. With Kaspersky, now you can. kaspersky. SPECIAAL RAPPORT WIE BESPIONEERT U? Cyberspionage vormt een bedreiging voor elk bedrijf With Kaspersky, now you can. kaspersky.nl/business Be Ready for What's Next INHOUD Cyberspionage: Waarom zou u zich

Nadere informatie

Cyber security, een onderwerp voor aan de bestuurstafel

Cyber security, een onderwerp voor aan de bestuurstafel Cyber security, een onderwerp voor aan de bestuurstafel Ing. John Hermans RE Cyber security, een onderwerp dat de laatste jaren volop in de schijnwerpers staat. Met name door het aantal en de ernst van

Nadere informatie

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen KPN Informatiebeveiliging in de zorg Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen Onderzoek 2 Inhoud Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 KPN onderzoekt informatiebeveiliging in de

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland

Cybersecuritybeeld Nederland Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-2 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117 2501 CC Den Haag T 070-888 75 55 F 070-888 75 50 E info@ncsc.nl I www.ncsc.nl

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER

Nadere informatie

ICT Barometer over cybercrime

ICT Barometer over cybercrime ICT Barometer over cybercrime Jaargang 11 25 maart Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 5 Hoe afhankelijk zijn organisaties van ICT 6 Welke maatregelen nemen de ondervraagden om ICT te beveiligen

Nadere informatie

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE

SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN MAGAZINE JAARGANG 12 - DECEMBER 2013 - WWW.INFOSECURITYMAGAZINE.NL infosecurity MAGAZINE SECURITY IN 2014: 21 EXPERTVISIES VAN BEVEILIGINGSSPECIALISTEN EN VERDER: MARKTONDERZOEKER EN ANALIST PETER VERMEULEN VAN

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

MAGAZINE. Nederland organiseert zijn cyberverdediging. ' We zetten nog zwaarder in op multimedia' > P. 18

MAGAZINE. Nederland organiseert zijn cyberverdediging. ' We zetten nog zwaarder in op multimedia' > P. 18 VOOR PROFESSIONALS IN INFORMATIEVOORZIENING EN -BEVEILIGING MAGAZINE Nr. 02 najaar 2012 Alles over Infosecurity.nl 2012! Willem Zegers van het Van Gogh Museum ' We zetten nog zwaarder in op multimedia'

Nadere informatie