D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!"

Transcriptie

1 NEVI Contract- managementdag

2 Voorwoord 2

3 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract management groeit eindelijk uit de kinderschoenen, adjunct-hoofdredacteur Freek Andriesse, Deal! 12, 2012). Op het gebied van contractmanagement is nog steeds veel te winnen. Daarom hebben CRICS en NEVI de krachten gebundeld voor een jaarlijks terugkerend evenement. Op 14 maart 2013 vond de eerste editie plaats van de Contractmanagementdag, met als thema de kracht van organiseren. Centraal stonden het vergaren van kennis, netwerken maar bovenalvan elkaar leren. Zo konden de ruim 200 deelnemers veel leren van de best practices van onder meer Shell, UWV en Nationale Nederlanden of door zelf actief deel te nemen aan rondetafeldiscussies. Alle presentaties en de digitale versie van dit boekje vindt u op Deze uitgave is tot stand gekomen op basis van het onderzoek dat voorafgaand aan de Contractmanagementdag is verricht en de kennisuitwisseling op de dag zelf. De deelnemers aan de Contractmanagementdag werden gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Maar liefst 115 van hen gaven daaraan gehoor. 28% van de respondenten werkt bij de overheid, 16% in de industrie en 12% in de gezondheids- en welzijnszorg. Op basis van de onderzoeksuitkomsten besteden wij aandacht aan de volgende kernaspecten op weg naar een volwassen contractmanagement: > contractmanagement in de organisatie > governance > contractmanager > relatiemanagement en prestatiemanagement > informatie en rapportage. Ook treft u in deze uitgave informatieve blogs aan van verschillende inhoudelijk deskundigen rondom de verschillende onderwerpen of invalshoeken van contractmanagement. Contractmanagement is nauw verweven met het inkoopproces en de rol van professioneel opdrachtgeverschap. Het is dus logisch dat NEVI structureel aandacht besteedt aan dit onderwerp. Gezien de ontwikkeling van contractmanagement en de vraag van leden heeft NEVI samen met CRICS een netwerk voor contractmanagement opgezet om contractmanagers verder te ondersteunen. De deelnemers van de Contractmanagementdag kunnen zich via LinkedIn aanmelden (groepsnaam: NEVI CRICS Contractmanagementdag).Tevens zal NEVI een leerlijn contractmanagement inclusief certificering gaan opzetten. In 2014 vindt de tweede Contractmanagementdag plaats, en wel op 13 maart. Opnieuw houden wij dan met een onderzoek onder de deelnemers de vinger aan de pols. Zo krijgen we wederom een indruk van de ontwikkeling die contractmanagement in Nederland doormaakt, en die wij met u dan weer zullen delen. Wij hopen dat u uw voordeel kunt doen met de inhoud van dit boekje en zien u graag op de Contractmanagementdag René van den Hoven NEVI-Purspective Wim van Eck CRICS B.V. 3

4 Contractmanagement: fighting for success Blog van Kees Tazelaar (PIANOo) De contractmanagementdag zit er weer op. Met ruim 200 bezoekers was deze dag, georganiseerd door NEVI en CRICS, heel succesvol te noemen. Ook het programma bleek een succes. De keynotesprekers Coen Wilms van Shell en Frans Slingerland van UWV gaven een fascinerend beeld van de manier waarop zij contractmanagement binnen hun organisatie hebben ingericht. Bij Shell is dat bijna core business. Mag ook wel, op een spend van 60 miljard (!) per jaar tikken een paar procentjes flink aan. Datzelfde geldt in mindere mate voor UWV. Frans vergeleek zijn spend dan ook met de categorie Bloemen bij Shell. Toch nog steeds een dusdanig volume dat de meeste contractmanagers in de zaal het flink duizelde. Frans maakte een hele praktische en in mijn ogen zeer belangrijke opmerking: Breng de menselijke maat terug in het contract! Dat die maat was kwijtgeraakt hebben we heel pijnlijk kunnen meemaken in de schoonmaaksector, met de langste staking in de Nederlandse geschiedenis als gevolg. In het volgende programmaonderdeel waren de best practices van een wat aardser niveau. De worstelingen van de provincie Overijssel en van VGZ waren voor velen herkenbaar. Naast deze twee presentaties waren er ook genoeg mogelijkheden om bij acht thematafels in te gaan over diverse onderwerpen. Helaas moest ik zelf onverwacht weg en heb ik dar niet aan mee kunnen doen. Ik miste helaas dus ook de presentatie van Arnold van der Lyde. Tijdens deze dag vielen mij een aantal dingen op: > Het grote aantal deelnemers betekent in mijn ogen dat contractmanagement terecht aan een opmars bezig is. Dat bleek ook uit de grote belangstelling vanuit de overheid voor deze dag. Dat deed mij helemaal goed en zeker omdat de helft van de sprekers vanuit de overheid kwam. Ook daar is contractmanagement booming. > Er is een grote behoefte aan praktische kennis. De zaal van best practices zat stampvol. De kernvraag voor veel bezoekers was: hoe maak je het allemaal meetbaar? En dat moet dan ook nog eens SMART. Een bruikbare suggestie die hierbij gedaan werd was: begin dan eens met een spendanalyse. Toch kwam hierbij gelijk een waarschuwing. Denk in waarde, niet in euro s. Daar zit volgens mij de kern voor contractmanagement: Waarde, toegevoegde waarde. Die waarde begint bij jezelf, je moet eigen waarde weten. Met die eigen waarde lijkt het niet best te zijn. Noemde ik in mijn eerste blog de inkopers de Calimero s van de business, nu kwam het op mij over of contractmanagers zich de Calimero s van inkoop voelen. Twee tekenende opmerkingen: Inkoop begrijpt er allemaal niets van, wanneer streeft contractmanagement inkoop voorbij? Dat lijkt mij de verkeerde houding. Inkoop en contractmanagement moeten gezamenlijk en integraal hun meerwaarde voor de business aantonen, het vertrouwen van de business winnen. Daar is materiekennis voor nodig, daar is de kracht van goed organiseren voor nodig, maar vooral een andere houding. Jellie Pijpers tweette dan ook terecht: Emotie, persoonlijk leiderschap geeft regie op je contracten, de tools ondersteunen. Ga er voor met passie! Dat sluit mooi aan bij de afsluitende VIP-boodschap van Arnold van der Lyde: Fighting for success doe je met Vertrouwen, Integriteit en Passie! En dan volgen de topprestaties van inkoop en contractmanagement vanzelf is mijn stellige overtuiging! 4

5 1. Contract management in de organisatie 1.1 Vaak geen formele rol Binnen veel organisaties vindt contractmanagement plaats, maar de rol is vaak nog niet geformaliseerd. Daarnaast moet één op de tien organisaties er nog mee beginnen. Vaak is gezegd dat contractmanagement een zaak is van de business en niet van inkoop. Dit is echter niet zo simpel te stellen. Het hangt af van het type organisatie en verschilt dus ook per type organisatie. 1.2 Ruimte voor verbetering De organisaties waarbij de deelnemers werkzaam zijn, hebben gemiddeld tussen de 2 en 10 contractmanagers. Zij zijn verantwoordelijk voor 6 tot 50 contracten, terwijl de organisatie meestal tussen de 200 en 500 lopende contracten heeft. De contractmanagementactiviteiten beginnen vaak gedurende het initiële inkoop- of aanbestedingsproces. Hier is nog veel ruimte voor verbetering aangezien de contractmanagementactiviteiten bij 22% van de respondenten pas beginnen na het afsluiten van het contract. 1.3 Contract-compliance vaak onbekend Eén op de twee deelnemers kent de contract-compliance (dekkingsgraad van de totale spend binnen een inkoopcategorie door middel van contracten) niet. De link tussen inkoop- en contractmanagement zal beter moeten in de toekomst. Overige conclusies zijn dat er behoefte is aan contractmanagementtrainingen en dat contractmanagers frequenter de leverancier en het functioneren van contractmanagement binnen de organisatie moeten evalueren ,31% 49 % 3 22,02% 51 % 1 11,31% 5,36% Na het afsluiten van het contract Is onderdeel van het initiële inkoop- of aanbestedingsproces Moet nog starten Anders Wanneer starten binnen uw organisatie de contractmanagement-activiteiten? Kent u de contract-compliance (dekkingsgraad van de totale spend binnen een category door middel van contracten) binnen uw organisatie? 5

6 Een visie op contract management Blog Thies Kuijlman (CRICS) De CRICS-methodiek behelst het totale contractmanagementproces: 1. Contracteren 2. Registreren 3. Informeren 4. Controleren 5. Systeemondersteuning. 1. Contracteren Is een belangrijke stap voor goed contractmanagement. Als een contract niet juist is opgesteld, dan zul je heel veel moeite hebben om het contract goed te managen. De twee grote valkuilen bij het opstellen van een contract: > De (on)mogelijkheid om alle mogelijke omstandigheden te beschrijven die op zouden kunnen treden. > Dubbelzinnigheid in de bepalingen. De risico s zijn duidelijk. Als de omstandigheden die onwaarschijnlijk waren toch optreden, dan heb je voer voor discussie. En de dubbelzinnigheid in bepalingen leidt tot discussie, aangezien beide partijen de betekenis zullen gaan uitleggen in hun eigen voordeel. De oplossing: > m de tijd om het contract af te sluiten. Laat je niet verleiden om zaken later te omschrijven, maar teken het contract alleen als het werkelijk compleet is. > Als je een artikel niet onmiddellijk snapt als je het leest, dan is de tekst waarschijnlijk niet goed opgesteld. Als het juridisch toch noodzakelijk is, voeg dan een artikel met uitleg toe. 2. Registreren Is zo n algemene term, daar heeft iedereen een mening over. En dat is dan ook meteen de grote valkuil. Hier volgen wat tips om er voor te zorgen dat er na het afsluiten van het contract ook een goede registratie plaatsvindt. > Zorg dat je alle relevante gegevens in een oogopslag kan zien. Er is niets zo vervelend als moeten zoeken naar informatie. > Let goed op dat je de reminders juist instelt. Ook al heb je nog zo helder omschreven wat de looptijd is en welke opzegtermijn er geldt; als je niet op tijd reageert is alles voor niets geweest. > Zorg dat je direct kunt zien op welke manier je moet opzeggen. Leveranciers hebben af en toe de neiging (met name hele grote) om een hele trits aan verplichtingen op te nemen die je in acht moet nemen bij het opzeggen. > Let goed op dat de geldende autorisaties binnen je organisatie goed geregeld zijn in je registratiesysteem. 6

7 3. Informeren Al tijdens het afsluiten van het contract hou je rekening met de haalbaarheid van je afspraken. Klopt dit niet, kom je tijdens het managen van het contract in de problemen en zal je meer issues op te lossen hebben. Vervolgens zorg je dat het contract duidelijk vastgelegd wordt op een plek waar iedereen bij kan. En dan begint het Informeren! Aan de juiste mensen de juiste informatie uit het contract vertellen en vragen: > Wat heb je besproken tijdens de evaluaties? > Welke verbeteracties worden eventueel ondernomen > Hoe is de voortgang met betrekking tot lopende issues? > Wat vindt jouw interne klant er eigenlijk allemaal van? Maar informeren gaat over meer. Het gaat namelijk 2 kanten op. Jij zult mensen moeten vertellen waar je mee bezig bent of in ieder geval zorgen dat dat ergens vastligt, zodat je collega s dat kunnen zien. Andersom geldt hetzelfde. Een relatie managen met een leverancier doe je nooit alleen. Als inkoper of als contractmanager ben je altijd bezig in dienst van de lijn (zoals ik het zie), dus als het goed is vinden er vanuit de lijn ook activiteiten plaats rondom die leveranciers. Vraag er naar. Laat je ook informeren. Je krijgt wat je vraagt is een bekend gezegde. Dus vraag niet te weinig. Menig inkoper zal dit gezegde met name bekend voorkomen uit de onderhandelingsomgeving, maar het geldt ook tijdens de looptijd van het contract. Je wilt samen maximale prestaties neerzetten voor jouw organisatie. En daarvoor heb je ook perfecte leveranciers(relaties) nodig. Dat vereist informatie tussen elkaar, zodat je van elkaar weet waar je mee bezig bent. En het vereist informatie vanuit je leverancier. We spreken niet voor niks vaak over een schat aan informatie. Die schat kun je zelf maken. 4. Controleren Binnen contract management een belangrijk aandachtspunt. Over het belang van een goede controle van de afspraken in het contract hebben we het al vaker gehad. Dit staat gelukkig niet meer ter discussie aangezien iedereen het belang inmiddels wel inziet. Ook geven we altijd de tip om vooral niet teveel te willen gaan meten. Focus op de belangrijke zaken in je contract. Hieronder nog een aantal tips. > Luister goed naar je eindklant. > Probeer niet alle risico s af te dekken. > Blijf flexibel. We hebben keurig uitgewerkt hoe alles gemeten gaat worden en dan blijkt de praktijk ineens weerbarstig. De uitgangspunten waarop de SLA s zijn gebaseerd blijken achteraf toch niet (helemaal) te kloppen. Wat gaan we nu doen? Star vasthouden aan wat er in het contract staat en genadeloos boetes incasseren? Of toch liever samen met de leverancier om de tafel gaan zitten en kijken wat een goede oplossing voor het probleem kan zijn? > Verrijk je kennis met behulp van opleidingen, boeken en events. 7

8 5. Systematiseren De laatste stap. We hebben het gehad over opstellen van de juiste contracten (Contracteren), juist vastleggen van je gegevens (Registreren), het belang van de juiste informatie (Informeren) en over de vinger aan de pols houden (Controleren). Systeemondersteuning is het deel dat het makkelijk, overzichtelijk en behapbaar voor je maakt. En tegelijkertijd aan alle andere onderdelen raakt. Systeemondersteuning is grofweg op te delen in drie onderdelen: > contractregistratie > contractmanagement > management van de totale contract-life-cycle Contractregistratie Als je een tool aanschaft voor contractregistratie krijg je grofweg inzicht in de volgende vier zaken: > met welke leveranciers je zaken doet > welke contracten er lopen bij die leveranciers > wie verantwoordelijk is voor die contracten > wanneer de contracten aflopen (met behulp van een reminder, meestal per ). Contractmanagement Met contractmanagement ga je een stap verder. Je bent nu aan het managen en dat vraagt iets anders van het systeem. Je wilt als het goed is ook meer delen met anderen en vastleggen voor jezelf. Denk hierbij aan: > voortgangsgesprekken zowel reminders, als ook bijvoorbeeld de verslagen > SLA s vastleggen van KPI s en natuurlijk geautomatiseerd meten. Daarbij betrek je natuurlijk ook je leverancier in een afgeschermde omgeving. > je kunt taken toewijzen aan jezelf of aan anderen en zo samen zorgen dat alles wat in het contract is afgesproken ook daadwerkelijk gebeurt. > en omdat je ook meer gegevens uit het contract kunt en wilt vastleggen, kun je bijvoorbeeld ook kijken naar de uitnutting van het contract. Alles wat je invoert in het systeem, kun je er weer als samengestelde informatie uithalen. Daardoor word je werk naar het MT makkelijker, want je kunt eenvoudig je resultaten inzichtelijk maken. Je gesprekken met je leverancier worden een stuk makkelijker, want je weet zelf beter wat er voorheen besproken is, omdat alles op een makkelijk inzichtelijke plek vastligt. En je hebt in één oogopslag zicht op de performance ontwikkeling. Contract-life-cycle Nu ben je al behoorlijk professioneel bezig. Herkenbare behoeften zijn bijvoorbeeld: > opstellen en uitvoeren van enquetes, intern en extern > vastleggen en verslagleggen bij meerdere contactpersonen > opstellen, tracken, tracen en goedkeuren van contracten > issuemanagement. 8 Samengevat hebben we alle volwassenheidsniveaus in de praktijk doorlopen. Dit weerspiegelt ons doel van de contractmanagementdag. Een praktische invulling waarmee je aan de slag kunt en stappen kunt zetten.

9 2. Governance 2.1 Beslissingen en bevoegdheden Governance betekent letterlijk besturing. Belangrijke elementen zijn hier onder meer de beslisstructuur en verantwoordelijkheden in de organisatie. Door het inregelen en vastleggen van de afspraken in een contract vindt borging plaats. De governance levert een bijdrage aan contractmanagement doordat beslissingen en bevoegdheden vastliggen. Per soort contract kan onderscheid worden gemaakt in de governance. Het moet op diverse niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) worden ingericht. Daarmee is governance onderdeel van een contract. 2.2 Vaak geen contractmanagementbeleid Terwijl 7 van de deelnemers aangeeft dat de organisatie contractmanagers in dienst heeft, is bij 47% van de organisaties geen contractmanagementbeleid. Vaak wordt dat beleid door contractmanagers zelf bepaald. 63% van de deelnemers geeft aan dat hun organisatie een gesegmenteerde aanpak hanteert voor contractmanagement. Eén op de twee organisaties heeft een gepland overhevelingsmoment tussen de aanbestedingsfase en de beheersfase. 2.3 Wie is verantwoordelijk? Volgens 54% van de respondenten is de contractverantwoordelijkheid niet altijd duidelijk. Aangezien de deelnemers van dit onderzoek contractmanagers zijn, is het waarschijnlijk voor de business nog veel onduidelijker wie op welk moment verantwoordelijk is voor het contract. Op het gebied van governance zijn dus verbeteringen mogelijk. De belangrijkste is het formaliseren van contractmanagement binnen de organisatie. 54% 53% 52,98% 52% 51% 51% 50,6 49% 48% 47% 46% 47,02% 49, 45% 44% 49% Is er een contractmanagementbeleid binnen uw organisatie? Is er een geplande overheveling van inkoopof aanbestedingsfase naar contractmanagementfase en/of beheersfase? 9

10 56% 54% 54,17% Contractverantwoordelijkheid is altijd duidelijk 52% 48% 46% 45,83% 44% 42% Contractmanagementprocessen worden afgestemd op andere bedrijfsprocessen ,74% 42,26% ,14% Regelmatige evaluatie vindt plaats rondom de effectiviteit en efficiëntie van contractmanagement 42,86%

11 3. Contractmanager 3.1 Functiebenaming Dé contractmanager bestaat niet. Veelzeggend is dat slechts 32% van de deelnemers aan het onderzoek het woord contractmanager in de functiebenaming heeft staan. Bij 29% van de deelnemers is contractmanagement een taak van de inkoper, budgethouder of gebruiker. 3.2 De contractmanager als relatiemanager Is de contractmanager een relatiemanager die de prestaties bewaakt? Beide rollen lijken niet te scheiden. Natuurlijk is de relatie belangrijk: je streeft naar een win-win-situatie. In feite is sprake van een driehoeksrelatie van leverancier, contractbeheerder en contractmanager. De relatie zit meer bij de business owner. Het draait om het ontzorgen en ondersteunen van de business. Contractmanagement geschiedt door de business en niet door inkoop. Wel levert contractmanagement input voor inkoop. Het eigenaarschap van het contract hoort in de business. Wat opvalt is dat definities per organisatie verschillen. Wie serieus werk maakt van contractmanagement zal dus eerst de definities scherp moeten krijgen. 3.3 De contractmanager als procesmanager Is de contractmanager meer een procesmanager dan een inhoudelijk deskundige? Een goede relatie met de toeleverancier is van groot belang. Dan moet de contractmanager inhoudelijk wel van de hoed en de rand weten. Het is aan inkoop om het totale proces in te richten en te managen. 3.4 Takenpakket Volgens de deelnemers aan het onderzoek is prestatiemanagement de belangrijkste taak van een contractmanager (47%), gevolgd door relatiemanagement (31%). Daarnaast is de contractmanager verantwoordelijk voor verandermanagement, contractontwikkeling en het voldoen aan interne procedures. Andere taken van de contractmanager zijn onder meer: de behoeften van de klant bepalen, visie en beleid opstellen, contractbeheer, juridische zaken, bijhouden van wijzigingen en het opstellen van prestatie-indicatoren. 3.5 Contractmanager: opleiding, functieomschrijving, carrièrepad In het onderzoek geeft 53% van de contractmanagers aan dat zij geen contractmanagementtrainingen krijgen. Twee van de drie deelnemers zegt geen nauwkeurige functieomschrijving, goed geplaatste rol of carrièrepad te hebben. Veel contractmanagers (52%) krijgen ook niet de juiste instrumenten om hun taken uit te voeren. 11

12 De belangrijkste rol van de contractmanager is? 45% 47,62% 35% 3 30,95% 25% 21,43% 15% 1 5% Prestatie management: inrichten van het proces en toezien dat de prestatie kan worden geleverd Relatie management: onderhouden van een relatie, zowel in- als extern Anders ,06% ,07% ,94% 3 32,93% 1 1 De contractmanager heeft een grondige kennis van de inhoud en de bevoegdheden rondom het contract en de nadere afspraken Contractmanagers hebben nauwkeurige functieomschrijvingen, rollen zijn geplaatst op een passend niveau en salaris en er is een carrièrepad voor contractmanagement 12

13 53% 52% 51% 52,47% De contractmanager beschikt over de juiste instrumenten (proces, procedures en ICT) voor de taakuitvoering 49% 48% 47,53% 47% 46% 45% Contract manager in zijn bestaan bedreigd?! Blog René van den Hoven (NEVI) Nu het vakgebied en de rol van de contractmanager eindelijk gestalte lijkt te gaan krijgen, wil ik er eigenlijk voor pleiten om deze direct weer op te heffen. Hoe kom ik bij zo n visie, zo zult u zicht als licht verbaasde lezer mogelijk afvragen of is dit het effect van de heersende crisis en een mogelijkheid om eenvoudig de personeelskosten te drukken? n, de stelling dat contractmanagement eigenlijk een overbodige rol is binnen organisaties komt vanuit een gloedvolle passie, ik zal het u als lezer kort proberen uit te leggen. Het contract kan worden gezien als eindproduct van een inkoop-/sourcings of zo wil aanbestedingsproces. Waarbij als het goed is goed geluisterd is naar de verwachtingen van de eigen organisatie, de kansen en mogelijkheden in de markt en breed is gekeken naar de impact van het nieuwe contract of werkwijze zodat de voordelen voor de eigen organisatie maximaal geïmplementeerd kunnen worden en de risico s geminimaliseerd. 13

14 4. Relatiemanagement en prestatie management 4.1 Relatiemanagement Bij relatiemanagement is het belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Zorg dat u open communiceert. Het contract moet transparant zijn en de wederzijdse verwachtingen moeten duidelijk zijn. Een win-win situatie is het uiteindelijke doel van contractmanagement. Daarin speelt de relatie een belangrijke rol door het geven van aandacht en regelmatig contact. Heeft u contact met de juiste mensen die de verwachtingen waar kunnen maken? Contact onderhouden met zowel de mensen in de uitvoering als met mensen van de leverancier komt de relatie ten goede. Als de relatie niet goed voelt zet er dan een punt achter of zorg dat een collega de relatie overneemt. Het is ook belangrijk om te weten wat de leverancier van u vindt en wat er bij hem speelt. Zijn succes is van belang voor uw organisatie en de sfeer op de werkvloer. U moet goed aanvoelen wat bij de leveranciers speelt. Bezoek daarom de leverancier, ken de processen en de mensen, de ontwikkelingen en natuurlijk de bedreigingen. Relatiemanagement is als een huwelijk, beide partijen moeten investeren om de relatie succesvol te doen zijn. Relatiemanagement heeft ook een interne dimensie. Van belang is dat u goed de eigen processen en verwachtingen kent en de gebruikers betrekt. Geef goed aan wat inkoop te bieden heeft. Op het gebied van relatiemanagement heeft driekwart van de deelnemers geen heldere strategie voor Supplier Relationship Management (SRM). Vaak (71%) is er geen gestructureerde benadering van SRM en is er een gebrek (76%) aan betrokkenheid op bestuurdersniveau bij de doelstellingen. Bij zes van de tien respondenten bestaat gestructureerde communicatie met de leverancier gericht op wederzijdse informatiedeling. Een punt van aandacht is het inzetten van de gedeelde informatie in verbeterprogramma s. 4.2 Prestatiemanagement Zonder prestatiemanagement geen contractmanagement. Maar, hoe krijg je het voor elkaar dat de leverancier goed presteert? Een bonus/malus-systeem is een manier. De meningen hierover lopen echter uiteen. Als je dit vroegtijdig uitlegt is er begrip voor. Sommige leveranciers vinden het lastig maar de meeste vinden het motiverend. Aan de andere kant zou het te ingewikkeld zijn in verband met budgetten. Het werkt beter om samen met leveranciers zonder harde afspraken samen te werken. Voor innovatie bijvoorbeeld zijn andere prikkels nodig. De juiste prestaties krijgen, werkt vaak beter door niet de manager te belonen, maar juist de direct betrokken medewerkers. Het aangaan van een partnership om zo de juiste output van de leverancier te krijgen werkt niet altijd want u bent in de ogen van de afnemer misschien maar een kleine vis. Daarom is het van belang om binding te creëren met het operationele personeel van de leverancier. Qua prestatiemanagement kunt u ook bij uzelf te rade gaan: wat kunt u doen zodat de leverancier het wel goed doet. Wat heeft de leverancier van u nodig? Sluiten de interne processen van de leverancier aan op de eigen organisatie? 14 Waar begin je met prestatiemanagement? Maak gezamenlijk eerst een opzet van de belangrijkste prestaties die de business verwacht van leveranciers. Hierin moeten tijd, kwaliteit, scope en kosten worden verwerkt. Stel daarna op hoog niveau de kritische prestatie-indicatoren (KPI s) vast. U kunt

15 wederzijds vertrouwen creëren door eerst een pilot te doen. Betrek de leverancier bij het opstellen van de prestatie-indicatoren. Vaak zijn KPI s gebaseerd op besparingen of tijdige levering. 7 van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat door contractmanagement aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk zijn. Echter, het meten hiervan en de leveranciersprestaties beoordelen op relevante KPI s is nog een uitdaging. Het delen van feedback met de leveranciers vindt bij zes van de tien organisaties plaats. Een potentiële verbeterslag is het definiëren van correctieve acties zodat tijdig kan worden bijgestuurd (62% doet dit niet). Opvallend is dat er vaak geen duidelijke incentive-structuren zijn om de gewenste resultaten met leveranciers te bereiken. De belangrijkste verbeterpunten op het gebied van relatie- en prestatiemanagement liggen bij het management: het formaliseren en structureren van contract management. Daarnaast kunnen contractmanagers zelf beginnen met frequenter de leveranciers en de contractmanagementfunctie zelf te evalueren (57% van de deelnemers geeft aan dat dit niet gebeurt). Daarna moeten deze evaluaties met andere partijen worden gedeeld. 53% 52% 51% 52,38% Regelmatig en gestructureerd wordt feedback gegeven aan leveranciers over hun prestaties 49% 48% 47,62% 47% 46% 45% 15

16 8 7 74, , ,6 3 24,1 1 1 Er is een heldere strategie voor Supplier Relationship Management Betrokkenheid op bestuurdersniveau wordt gepland en beheerd in overeenstemming met de algemene Supplier Relationship Management doelstellingen ,66% , ,34% 3 38,1 1 1 Er is een gestructureerde benadering van Supplier Relationship Management De communicatie is zowel gestructureerd als ook informeel en open gericht op wederzijdse informatiedelingt 16

17 7 6 57,23% ,05% 3 42,77% ,95% 1 1 Onze communicatie sluit aan bij de gebruikersverwachting De gedeelde informatie wordt breed ingezet in verbeterprogramma s 56% 54% 54,49% ,49% 52% 48% 46% 45,51% 3 42,51% 44% 42% 1 De communicatie tussen de contractmanager, leverancier en andere belanghebbenden (gebruikers van het contract en anderen, zoals technische deskundigen) is effectief en belanghebbenden zijn betrokken bij contractmanagement en waar nodig bij processen Service delivery management is gestructureerd; uitgangspunten en verwachtingen zijn begrepen door beide partijen 17

18 8 7 70,06% ,68% ,94% 3 41,32% 1 1 Er zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk door contractmanagement Regelmatig en gestructureerd wordt feedback gegeven aan leveranciers over hun prestaties 6 54,76% 45,24% ,24% ,76% 18 Leverancierprestaties worden beoordeeld op basis van duidelijke, objectieve en relevante KPI s, in relatie tot de organisatiedoelstellingen De leverancier voert operationele prestatieverbeteringactiviteiten (bijvoorbeeld Lean en 6-sigma ) uit, met mogelijke invoer of bijstand van de klantorganisatie De leverancier voert operationele prestatieverbeteringactiviteiten (bijvoorbeeld Lean en 6-sigma ) uit, met mogelijke invoer of bijstand van de klantorganisatie

19 7 6 62,28% 54% 53% 52% 52,69% 51% ,72% 49% 48% 47% 46% 45% 47,31% 44% Correctieve of verbeteracties zijn helder gedefinieerd en belegd zodat tijdig kan worden bijgestuurd Veranderingen in de behoeften van de gebruikers worden vastgelegd en worden beschouwd als onderdeel van de formele verandering en contractmanagementprocessen ,66% ,34% 1 De gebruiker is betrokken bij het vaststellen van de prestatie 19

20 4.3 Control en tooling Vanwege budgetten, verplichtingen, doelmatigheid en rechtmatigheid wilt u op het gebied van contractmanagement in control zijn. Het gebruiken van veel kritische prestatie-indicatoren is af te raden omdat het teveel werk oplevert. Controle begint bij het vastleggen van dat wat gebeurt. Laat vervolgens aan de verschillende stakeholders zien dat je in control bent. Voor contractmanagement zijn hulpmiddelen beschikbaar. Dankzij deze tools kan belangrijke informatie snel worden gevonden. De inzet van tools is mede afhankelijk van de omvang van de organisatie. Het devies is: eerst de zaak goed organiseren en dan pas automatiseren. ICT is ondersteunend aan het proces en niet andersom. De tools kunnen ook gebruikt worden voor kennisdeling. Voordeel van tooling is dat het centraal kan worden beheerd en voor iedereen beschikbaar en inzichtelijk is. Betalingscriteria worden gedocumenteerd en zijn helder voor beide partijen ,53% 3 17,47% 1 Incentive structuren (financiële of nietfinanciële) zijn duidelijk om de gewenste resultaten te bereiken, en worden goed beheerd en beheerst, met passende controles en goedkeuringmechanismen ,36% 59,64%

21 7 6 64,85% Clausules als opgenomen in het contract worden tijdens de uitvoering gecontroleerd 35,15% 3 1 Alleen een systeem is niet genoeg Blog Hein van Schaik (Commerce-hub) Bij de start van elke implementatie van onze contractmanagementapplicatie staan we nadrukkelijk stil bij de noodzaak om onderscheid te maken naar twee typen implementaties: enerzijds de systeemgerelateerde implementatie en anderzijds wat we noemen de implementatie in brede zin. Bij deze laatste staat de benodigde organisatieverandering om tot succesvol contract management te komen centraal. Het gaat daarbij niet alleen om middelen zoals tooling maar ook om het aanpassen van processen, de juiste organisatie en de competenties van mensen. Deze brede implementatie hoeft niet gelijktijdig te starten met de systeemimplementatie, zie hierover een eerdere blog IT als katalysator maar moet als zodanig wel onderkend worden. Tijdens de implementaties waar wij vanuit Commerce-hub bij betrokken zijn blijkt keer op keer dat de tool eigenlijk het makkelijkst te realiseren onderdeel is om te komen tot succesvol contract management. De echte uitdaging ligt vaak veel meer in het aanpassen van de huidige organisatie en processen en het meekrijgen van mensen op de uitgezette koers. Dit is vaak lastig, onder andere omdat niet alle betrokkenen het belang van contract management voldoende voor ogen hebben. In algemene zin ziet men het nut er wel van in, maar dat is wat anders dan dat je ook echt zelf gegevens moet updaten, leveranciers moet evalueren, om het maar niet te hebben over het managen van de relatie. Als dat activiteiten zijn die je er even bij moet doen sneeuwen ze vaak onder tussen de andere reguliere werkzaamheden. Het gaat te ver om hier de oplossingen te schetsen. Wat we in ieder geval kunnen stellen is dat elke oplossing begint met te onderkennen dat je er niet bent met het selecteren en implementeren van een tool. Succesvol contractmanagement kan weliswaar beginnen bij tooling maar eindigt daar zeker niet. Het moet onderdeel zijn van een groter geheel. Dit is wellicht een open deur maar wel eentje die niet altijd (tijdig) ingetrapt wordt. 21

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement Inhoud 7 Voorwoord 5 1 Wat is kwaliteit? 11 1.1 De geschiedenis 12 1.2 Alle begrippen op een rijtje 13 1.3 Structuur en cultuur 23 1.4 Kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 1.5 Met het

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Het Project Management Office als serviceafdeling Voor Carin, Iris, Hedera, Rutger en Dehlia Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. CATS CM editie 2014: Contractmanagement voor opdrachtgever en leverancier Copyright protected. Use is for Single Users only

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE.

VAN DATA NAAR KENNIS INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT 7 GOUDEN TIPS. Team Hampshire. Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE. #1 / APRIL 2012 / FM.NL Team Hampshire Hospitality: INFORMATIEVOORZIENING OP MAAT Big Data VAN BUZZWORD TOT PEILER VAN WAARDECREATIE Performance Management 7 GOUDEN TIPS VAN DATA NAAR KENNIS Getting to

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. IT Service-portfoliomanagement Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

Intersectorale kruisbestuiving. CrossOver voorjaar 2015. Big Data, van Innovatie naar Actie en Intersectorale Uitwisseling.

Intersectorale kruisbestuiving. CrossOver voorjaar 2015. Big Data, van Innovatie naar Actie en Intersectorale Uitwisseling. Intersectorale kruisbestuiving Met dank aan alle deelnemende bedrijven, welke staan vermeld op pagina 3. CrossOver voorjaar 2015 Big Data, van Innovatie naar Actie en Intersectorale Uitwisseling. Juni

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie