Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040"

Transcriptie

1 Gemeente Eindhoven Eindrapport Stadsvisie augustus 2011

2 Politiek Online Prinses Mariestraat KG Den Haag T: F:

3 I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 2. Proces 3. Bijdragen fase 1 4. Bijdragen fase 2 5. Rode draden en duiding 3

4 1. I n l e i d i n g De gemeente Eindhoven organiseerde in de periode mei-juni 2011 een traject waarin ze de inwoners van de stad lieten meedenken over het formuleren van een Stadsvisie Het vertrekpunt voor de discussie vormde het eerder opgestelde Staat van de Stad Naast de organisatie van een viertal fysieke bijeenkomsten in het Stadslab kon ook via de website stadsvisie2040.nl een bijdrage worden geleverd. Vanaf 4 juli werd die mogelijkheid gesloten. Politiek Online heeft de inrichting van de website begeleid en mede invulling gegeven aan de fysieke bijeenkomsten. Ook verzorgde ze een social mediacampagne om zoveel mogelijk deelnemers met ideeën te laten komen, op elkaar te laten reageren, en heeft de bijdragen op het forum gemodereerd. Niet alle bijdragen zijn in dit rapport terecht te komen. We hebben geprobeerd voor elk van de voorgesorteerde discussieruimtes op de website inzicht te geven in de reacties die daarbinnen ontstonden. Ook bieden we enkele rode draden die de discussie als geheel opleverde. Het rapport hoopt een bijdrage te leveren aan het vertalen van de op gang gebrachte dynamiek waar de gemeente invulling aan zal geven. In hoofdstuk 2 geven we kort inzicht in het proces dat is doorlopen. In de hoofdstukken die daarop volgen beschrijven we de inhoudelijke opbrengst per ingebrachte discussieruimte. In het slothoofdstuk presenteren we de in onze ogen belangrijkste rode draden uit de discussie. 4

5 2. P r o c e s In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de manier waarop de discussiesite was ingericht en hoe de bezoekersaantallen uitvielen. Daarnaast gaan we in op de manier waarop we middels inzet van online kanalen deelnemers hebben geworven. Tot slot beschrijven we enkele opvallende kenmerken van de online discussie Aantal bezoeken bezoeken, bezoekers Gemiddelde tijd op de site 3 42 Aantal bijdragen 272 in fase in fase 2 Opzet website Politiek Online ontwikkelde in overleg met de gemeente Eindhoven een interactieve website gebaseerd op het platform Ning.com. De site omvatte twee applicaties en een aantal statische pagina s. De forumapplicatie vormde de kern van de site. In twee fases werd daarbinnen de mogelijkheid geboden om bijdragen te plaatsen en te reageren op bijdragen van anderen. De blogapplicatie gebruikten we om te informeren over de voortgang in het proces, het uitlichten van enkele discussies op het forum, en het plaatsen van verslagen van de fysieke bijeenkomsten. Een Twitter-feed op basis van de hashtag #ehv2040 en #stadsvisie2040 toonde op de homepage steeds de laatste relevante tweets. Via een aantal statische pagina s boden we achtergrondinformatie over het traject zelf en de manier waarop het traject in het nieuws kwam. 5

6 Aantal bezoekers Het verkeer naar de site is via Google Analytics bijgehouden. In totaal werd de site maal bezocht door unieke bezoekers. Zij raadpleegden gemiddeld 4.5 pagina s en verbleven 3:42 minuten op de site. De helft van de bezoekers wist de site rechtstreeks te bereiken. In 34% van de gevallen bereikten de bezoekers de site via een verwijzende site. Van deze verwijzende sites was Linkedin goed voor 5,8% van het verkeer. De verschillende fora, Twitter en Facebook leverden elk ongeveer 3-4% van het verkeer. In 14% van de gevallen werd de site via een zoekmachine bereikt (vrijwel altijd was dat de zoekmachine van Google). 6

7 Inzet online middelen Om mensen te verleiden bijdragen te leveren, zijn diverse communicatiemiddelen ingezet. De gemeente verzorgde zelf de ontwikkeling en verspreiding van een Aandeel Eindhoven en legde het contact met de lokale media. Politiek Online verzorgde de inzet van de online middelen. Deze bestond uit een mix van nieuwsbrieven, Twitter, linkedin, Hyves en enkele online fora. In totaal werden 7 nieuwsbrieven verstuurd naar een groep van 528 mensen. De nieuwsbrieven omvatten een terugblik op de activiteiten, een uitlichting van bijdragen op het forum, en een oproep om zelf actief bij te dragen. Twitter werd op verschillende manieren ingezet. Met een eigen Twitter-account volgden we mensen die over Eindhoven twitterden. Uiteindelijk volgden we 957 mensen, waarvan er 319 het account terugvolgden. We plaatsten in totaal 142 tweets o.a. over stellingen en bijdragen die op het forum werden geplaatst, informatie over het proces zelf, en de beschikbaarheid van een nieuwe blogbijdrage op de site. Op een vijftiental LinkedIn-groepen 1 waar we toegang toe kregen, plaatsen we algemene aankondigingen over het traject en lichtten we enkele stellingen uit. Deze groepen hadden samen meer dan leden. De gestarte discussies leverde binnen de groepen zelf slechts beperkte reactie. 1 Brabant European Capital of Culture 2018, Augustianum Alumni, Brabantse Netwerkbijeenkomst, Brainport, Eindhoven, Eindhovense Business Club, High Tech Campus Eindhoven, InFormal Eindhoven, OpenCoffee Eindhoven, Seats2Meet Strijp-S Eindhoven, STRP Festival, TH Eindhoven Alumni (THE), TU/e Friends of BCE, TUE Architecture, Building & Planning, Vrienden van Fontys Hogeschool Communicatie. 7

8 Via Hyves 2 is ingezet op een beperkt aantal grote groepen met een potentieel bereik van bijna mensen. De beheerders van deze groepen zijn benaderd met het verzoek een bericht te sturen naar alle leden van de Hyves-groepen. Daarnaast zijn berichten geplaatst op het forum. Dit leverde geen reacties op. Via Facebook 3 zijn op enkele grotere pagina s over Eindhoven aankondigingen over het traject geplaatst. Het potentiële bereik via die pagina s was bijna Ook hier kwamen slechts enkele niet inhoudelijke reacties. Via de grotere fora van SkyScrapercity.com en forum.psv.nl, en later ook I love Eindhoven (minder actief) is meermalen aandacht gevraagd voor de site. Dit leverde op de eerste twee plekken reacties, met name over de zin en onzin van een dergelijk traject. Beide fora zorgde voor 3-4% van het verkeer naar de site stadsvisie2040.nl. We gebruikten de advertentiemogelijkheden van Facebook en Google om gericht mensen te bereiken. Via Facebook bereikten we bijna unieke personen met een kleine advertentie met doorklikmogelijkheid naar de site. In totaal werd 92 maal doorgeklikt. De advertentie is in totaal keer getoond. Via Google AdWords werd een vergelijkbare advertentie bijna maal getoond. In 24 maal van de gevallen werd ook doorgeklikt. Verloop van de discussie De discussie verliep in twee fases. Gedurende de eerste fase stonden de brede thema s leven, beleven, en leren & werken centraal. Daarbinnen waren meerdere subthema s door Team Stadsvisie klaargezet. Deelnemers konden binnen de subthema s reacties plaatsen, maar niet zelf nieuwe subthema s aanmaken. In de tweede fase stonden drie perspectieven op de toekomst centraal: zorgzame, ondernemende, en duurzame stad. Daarbinnen plaatste Team Stadsvisie wederom meerdere stellingen/discussies. Deelnemers konden zelf ook discussies starten. Van het begin tot het eind van de online discussiemogelijkheid werden bijdragen ontvangen. Het aantal reacties kende een terugval in het eerste deel van fase 2. Na extra inzet van o.a. het burgerpanel van de gemeente Eindhoven en de 2 PSV Eindhoven, Eindhoven, Eindhoven de Gekste, Fontys Eindhoven, Eindhoven Lichtstad 040, en Dragon Tattoo Eindhoven 3 Eindhoven, PSV Eindhoven, Eindhoven Actueel, Eindhoven Creatief, De Modernen B.V., Student Sports Center Eindhoven, Megacenter Eindhoven 8

9 advertentiemogelijkheden van Facebook en Google klom het aantal reacties tijdens het het laatste deel van fase 2 naar het niveau van fase 1. Tijdens de eerste fase werden in totaal 272 bijdragen geplaatst (inclusief die van Team Stadsvisie zelf). In fase 2 werden 34 discussies (waarvan 16 door Team Stadsvisie) gestart die samen 110 reacties opleverden (inclusief bijdragen van Team Stadsvisie zelf). Alles bij elkaar ging het om 400 bijdragen. Over het algemeen is er in de volle breedte gediscussieerd. Deelnemers brachten eigen ideeën in en reageerden op de bijdragen van anderen. Ook het Team Stadsvisie 2040 zelf reageerde actief op de bijdragen via het algemene account Team Stadsvisie In de meeste gevallen betrof het een vraag aan of dankwoord voor de steller van de bijdrage. Deze reacties zorgen voor een gewaardeerde zichtbaarheid en lokten weer nieuwe bijdragen uit. Tijdens de eerste fase in de online discussie was Henk Daalder Duurzame Brabanders zeer actief. Zijn inbreng was sterk gericht op de kansen van windenergie. Zijn aanvallende en soms ook negatieve toon richting anderen zorgde ervoor dat één deelnemer zich terugtrok uit de discussie. Nadat we vanuit Team Stadsvisie 2040 hem meermalen aanspraken heeft hij zijn toon gematigd en was ook minder prominent aanwezig in de discussie. 9

10 3. B i j d r a g e n F a s e 1 In Fase I is er gediscussieerd in drie brede thema s: leven, beleven, en leren & werken. Daarbinnen zijn meerdere subthema s door Team Stadsvisie als startbijdrage geplaatst. Per thema brengen we de voornaamste opbrengsten in kaart. We starten met de analyse van de bijdragen in het thema leven. Daarna volgen uiteraard de andere twee thema s. Het is geen compleet overzicht van de online discussie. Daar waar zinvol zijn quotes verwerkt in de tekst. Analyse thema I: leven Binnen dit eerste subthema ontvingen we in totaal 118 reacties. De populairste subonderwerpen waren wonen, bereikbaarheid, en duurzaamheid en milieu. Subthema Aantal bijdragen Wonen 37 Welzijn en Zorg 6 Duurzaamheid en Milieu 22 Bereikbaarheid 33 Veiligheid 13 Jeugd 7 TOTAAL 118 Wonen Uit de reacties blijkt dat een voorkeur is voor gemixte vormen van samenleven. De inwoners van Eindhoven willen geen stad, waarin een sprake is van scheiding en segregatie op basis van afkomst, inkomen, of opleidingsniveau. Tegelijkertijd wordt het echter van belang geacht dat de overheid zich niet al te sterk bemoeit met de keuzes van inwoners. Zij moet kaders en richtlijnen opstellen en bewaken. Het tegengaan van mogelijke segregatie, wordt vooral gezocht in het bevorderen van sociale cohesie: dat is dan ook een belangrijke taak voor de overheid, zo vindt een aantal deelnemers aan de discussie. De overheid moet zich richten op het stimuleren van een sterke sociale cohesie waar de menselijk maat leidend is: Het beste bemoeit de gemeente zich hier niet mee, maar geeft zij eerder mogelijkheden en richtlijnen omtrent de ruimtelijke ordening. De inrichting zelf dient veel meer aan de bewoners en ondernemers overgelaten te worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor de markt om op zichzelf in te spelen. Er moet minder van bovenaf gepland worden (alleen grove lijnen) en meer mogelijkheden en bevoegdheden voor invulling van onderaf, waarbij 10

11 initiatieven gestimuleerd worden. Interessante en ook in de andere discussies veel genoemde suggestie is dat ze de verantwoordelijkheden op zo laag mogelijke bestuursniveau moet durven te leggen. Een concrete suggestie die daarbij o.a. werd gedaan is dat inwoners zelf actief bijdragen aan de veiligheid in hun straat of wijk: Voor het handhaven van de veiligheid in de samenleving kan er volgens mij maar 1 partij verantwoordelijk zijn. Naar mijn weten is dat de politie en op grotere schaal het leger. Geen versterkte rol, maar gewoon de rol die ze altijd al hadden. Burgers kunnen daarin geen verantwoordelijkheid overnemen. Hoewel dit de formele taak van de politie is, kunnen inwoners de uitvoering van die taak helpen door zaken bijvoorbeeld actiever te melden: Wel kunnen we politie helpen om hun rol zo goed mogelijk in te vullen door incidenten en daders te melden en jeugd goed op te voeden. Het moet duidelijk zijn dat een maatschappij waar van elkaar wordt gestolen minder welvarend wordt dan een maatschappij waarin we elkaar helpen. Ook bedrijven hebben daarin een zekere rol: Bedrijven kunnen ook beperkt iets doen. Voornamelijk zichzelf preventief beveiligen (hekken, detectiepoortjes en goede sloten). Maar ik zou geen maatschappij willen waar beveiligingsmedewerkers van bedrijven de dienst uitmaken op straat. Duurzame en sociale stad (met een grote rol voor de burger) Eindhoven moet bij de bouw van woningen energieneutraliteit nastreven. Naast een focus op nieuwbouw werd ook aandacht gevraagd voor de noodzaak van aanpassen van bestaande woningen. Deze zouden samen 75% van het woningaanbod in 2040 omvatten. Een punt dat werd ingebracht was dat Eindhoven niet moet wachten met duurzaam bouwen. Ze moet daar nu al invulling aangeven: Meer dan 75% van de woningen die Eindhoven in 2040 rijk is, staan er nu al. Duurzame nieuwbouw is belangrijk, maar het aanpassen van de bestaande woningen aan de wensen en eisen van deze tijd is nog veel belangrijker. In de praktijk van vandaag betekent dat dat het niet langer voldoende is om woningen te onderhouden, maar dat deze woningen verbeterd moeten worden. Klinkt ingewikkeld, maar met een goed systeem en een goede voorbereiding, kan dat met de huidige stand der techniek prima. Bovendien is de regio Eindhoven niet voor niets de meest innovatieve regio van Nederland. Als we met z'n allen de schouders eronder zetten, moet het lukken om een aanzienlijk deel van de Eindhovense woningvoorraad in 2040 energieneutraal, comfortabel en gewild te maken! Een ander genoemd voorbeeld is dat inwoners zelf aanvullende zorg voor de eigen wijk en straat organiseren (zelfbeheer openbare ruimte) en dat die mogelijkheid ook actief wordt gestimuleerd vanuit de overheid en corporaties. In dat licht werd genoemd dat 11

12 jongeren actiever moeten worden betrokken bij de samenleving. Daarbij werd de suggestie gedaan om de sociale dienstplicht te herinvoeren. Jongeren spelen voor de uitvoering van concrete activiteiten en het bedenken van nieuwe initiatieven in de richting van de toekomst (vergrijzing) een belangrijke rol: Jong en oud kunnen alleen commitment bereiken als BEIDE respect op kunnen en willen brengen voor elkaar. Momenteel zijn we in de AB ook bezig om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen, als je goed luistert hoor je dat bijna niemand de verantwoordelijkheid wil nemen. De buurtbewoners zijn gevraagd om een workshop bij te wonen over het omgaan met hangjongeren, het eerst dat gezegd wordt is: what is in it for me, dan willen wij een speelveld voor de honden. [ ] exchange hoeft niet altijd 1 op 1 gerealiseerd te worden, mijn mening is dat als er meer buurtbewoners met de jeugd leren communiceren de exchange een leefbaardere omgeving zal zijn. [ ] Jeugd is een onderwerp waar we lang en kort over kunnen praten, we komen er alleen uit als jong en oud bereid zijn om naar elkaar te luisteren ipv veroordelen [ ]. Dezelfde respondent houdt een pleidooi voor de herinvoering van een soort (sociale) dienstplicht, die het midden houdt tussen een sociale dienstplicht en een maatschappelijke stage. Uitgangspunt is dat schokkend veel leerlingen feitelijk als er keuze zou zijn- niet naar school zouden willen: Mijn man is docent bovenbouw op een VMBO in Tilburg, de nieuwe 3e jaars hebben deze week een kennismakingsweek gehad om te proeven wat ze in het 3e jaar moeten gaan doen. Het 1e wat mijn man vraagt is "hoeveel van jullie zouden niet naar school gaan als je niet zou moeten?" het antwoord is schokkend: 90% zou niet gaan, dit beloofd volgend jaar wederom een jaar te worden met niet-willende kinderen. Ook de respondent heeft nog geen duidelijk concept hoe deze dienstplicht eruit moet komen te zien: Maatschappelijke stage is wellicht een vorm van "dienstplicht" waarbij de kinderen respect en betrokkenheid leren, het jammere daarvan is dat het maar 48 uur p/j was en nu ook nog eens teruggebracht is naar 30 uur p/j. Als ze dit nu 1 dag in de week zouden maken dan worden de kinderen wekelijks geconfronteerd met een doelgroep die, als ze het goed doen, waarderen wat ze doen en daardoor verandert er bij een kind ook wel wat in het gedrag. Verder is het wellicht een mogelijkheid om de kinderen meer te betrekken bij de buurtactiviteiten waarbij buurtbewoners ook het respect voor de kinderen op moeten brengen om zo tot constructieve activiteiten te komen. Communiceren is hierin, en overal in, het sleutelwoord. Met elkaar praten ipv tegen elkaar. 12

13 In diverse bijdragen werd aangegeven dat zelfstandigheid (zeker bij ouderen) een groot goed is. Middels inzet van domotica leven senioren in de toekomst steeds langer zelfstandig. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat de menselijk zorg en sociale betrokkenheid niet verloren mag gaan (o.a. door een te sterke focus op zelfstandigheid al dan niet ondersteund met technologie). Ook in dit opzicht wordt de sociale kracht van de stad Eindhoven als een groot goed gezien. Tijd hebben en maken voor elkaar en de sociale kwaliteit van leven zijn cruciaal voor een gelukkige stad. Eindhoven moet zich dan ook blijvend richten op het helpen van mensen die in de problemen dreigen te komen. Iedereen kan en moet blijven meedoen, ook in Welgestelde inwoners kunnen een cruciale rol spelen: Hoe Eindhoven zich ontwikkelt in de komende 30 jaar is natuurlijk een grote vraag, ik [ ] hoop werkelijk, dat de nadruk niet vooral zal liggen op Brainport en technologie, maar ook op interesse in elkaar, wonen moet aantrekkelijk blijven. Ouderen, maar ook jongeren moeten zich veilig voelen en hopelijk zijn mensen dan ook iets beter in staat elkaar te accepteren zoals ze zijn. [ ] Verdraagzaamheid, tijd en veiligheid. Hopelijk kunnen straks onze achterkleinkinderen ook nog lekker buiten spelen, boeken lenen in de bibliotheek en een beetje luieren. Eenzelfde geluid valt op te maken uit een andere bijdrage: In 2040 is armoede de stad uit, sterker nog dat moet in 2020 al gerealiseerd zijn. Mensen die in de problemen dreigen te komen worden direct opgemerkt. [ ] Ook mensen met een laag inkomen hebben een volwaardige plek in onze stad. Voor mensen met een hoger inkomen is het vanzelfsprekend dat zij zichzelf niet afsluiten in hun eigen kringen maar als coach, buddy en voorbeeld kunnen dienen voor anderen zodat deze op de participatie ladder kunnen stijgen. Iedereen mag meedoen, kan meedoen en doet mee, dat is vanzelfsprekend. Uitstraling van de stad Een ander punt dat werd ingebracht is de uitstraling van de gebouwen in Eindhoven. Nieuwbouw moet passen in de omgeving en een inspirerende of functionele meerwaarde hebben. Om de kwaliteit van de nieuwbouw te bewaken is een integrale aanpak nodig, zo valt op te maken uit een aantal bijdragen. Dat kan de overheid niet alleen, zo menen de respondenten: Belangrijke partijen zijn volgens mij de gemeenten (faciliteren), de woningcorporaties (realiseren), de bouwkolom (ontwikkelen). Juist door gezamenlijk een ambitieuze doelstelling neer te zetten, komt innovatie op gang en kunnen we meer dan we individueel denken te kunnen. Overigens geldt dat niet alleen voor de 13

14 woningcorporaties, maar ook voor de particuliere woningbezitters. Ik zie de corporaties echter wel als de partijen die het voortouw kunnen nemen omdat zij grote aantallen woningen in hun bezit hebben en bovendien verder vooruit (moeten) kijken dan de gemiddelde particuliere woningeigenaar. Een van de grote thema s: bereikbaarheid Op het vlak van de bereikbaarheid (en de mobiliteit in het algemeen) van de stad werden meerdere invalshoeken ingebracht. Volgens sommigen kan het wegennet grotendeels ondergronds (of overkapt). Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar je creëert daarmee ook geheel nieuwe ruimte waar inwoners gebruik van kunnen maken. Het geeft de stad als het ware weer terug aan de bewoners: Schonere fietsroutes zijn bij uitstek te realiseren door die in- en uitvalswegen onder de grond te stoppen en daarboven mooie schone fietsroutes aan te leggen. [ ] De stad wordt rondom z'n aanen afvoerwegen weer teruggegeven aan de bewoners van de stad. Allerlei minder rechtstreekse routes als alternatieven promoveren werkt niet. Mensen en vooral fietsers kiezen de kortste weg. En zo hoort het ook. Dat een auto wat om moet rijden is geen zwaarwegend bezwaar. Als er anders met de infrastructuur (van met name autoverkeer) wordt omgegaan, ontstaat een andere stad, zo meent een aantal respondenten. Een respondent stelt Oslo als voorbeeld: een groot deel van de ruimte [lijkt] voor altijd in bezit te zijn genomen door auto's en vrachtwagens. Geef die ruimte terug aan de bewoners van de aanpalende woningen/wijken. Kijk bijvoorbeeld naar Oslo waar de autosnelweg en alle aansluitende wegen helemaal onder de grond zitten. Het kan best als er maar politieke wil is om de rechten van de bewoners serieus te nemen. Alternatief plan zou kunnen zijn de infrastructuur totaal te herzien en ondergrondse tunnels te boren vanaf de snelweg knooppunten en een ingenieuze verkeersrotonde te verzinnen op de plek van het PSVstadion. Ik heb begrepen dat de gemeente Eindhoven eigenaar is van de grond en over jaar een andere bestemming aan de lokatie mag geven. 1+1=2 zou ik zeggen. Durf groot te denken en stop niet bij een katalysator op een bromfietsuitlaat. Anderen geven nu juist de voorkeur aan overkappingen (die misschien goedkoper zijn): Ik zie meer in overkappingen, maar dan overkappingen waar je op kunt fietsen. Bij Utrecht doen ze het nog met beton, en een park er boven, ca 1,7 km A2 tussen Utrecht en Leidse Rijn. Het belang van een goede bereikbaarheid van de stad via wegen én openbaar vervoer werd sterk benadrukt. Een goed wegennet (al dan niet ondergronds) moet samen gaan 14

15 met snel en duurzaam Openbaar Vervoer. Daarbij werd o.a. het ster-model ingebracht. Kern van dat idee is dat de nu bestaande ringen rond het centrum worden verbonden met vervoerslijnen van het centrum naar de wijken: Over de Eindhovense binnenring rijden permanent bussen in een ring. Iedere wijk wordt hier middels een lijn verbinding op aangesloten - hierdoor ontstaat een ster van lijnen -, zodat er een sternetwerk ontstaat met laagdrempelige toegang tot en door de hele stad voor de bevolking die in opbouw en samenstelling de komende decennia is veranderd (De openbare mobiliteit in de stad is gratis geworden, zodat de overige verkeersdruk ook is bijgestuurd). Over Eindhoven Airport wordt verschillend gedacht. Een deel benadrukt dat het vliegveld te milieuvervuilend en te duur (zou alleen overleven dankzij subsidies) en daarmee in de toekomst een onwenselijke rol zal spelen. Anderen richten zich op de grote rol die het kan spelen in de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van de stad/regio (o.a. door nieuwe treinverbindingen en zelfs -sporen met Station Eindhoven Airport). Duurzaamheid en milieu Een groot deel van de discussie ging over de ambities van de stad op het vlak van duurzaamheid. Daarbij werd ook de term cradle to cradle genoemd als uitgangspunt voor het inrichten van de ontwikkeling van de stad als geheel. Eindhoven moet zich richten op het ontwikkelen en benutten van alternatieve energiebronnen. Een deel ziet grote kansen voor windenergie, maar anderen verwachten vooral veel van zonneenergie in combinatie met dakvegetatie en wandelroutes op dakniveau. Een voorbeeld: Bij duurzaamheid denk ik aan hergebruik van materialen en duurzame energieopwekking. Maak van recycling/cradle to cradle een speerpunt, past goed binnen een technische design regio. Wat betreft duurzame energie. Ik heb zelf 10 zonnepanelen, die de helft van mijn energieverbruik leveren en die ik in 11 jaar terugverdien zonder subsidie. Ze gaan zeker 25 jaar mee. Maak als gemeente duidelijk dat zonnepanelen en zonneboilers qua vergunning geen probleem zijn en organiseer gezamenlijke aanbestedingen zodat Eindhovenaren gezamenlijk goedkoop zonnepanelen kunnen kopen. Wat warmte betreft wijs m2 aan in de stad en creëer voorwaarden om biomassacentrales/wkk's te kunnen realiseren voor bedrijven en hoogbouw en mogelijkheden om in de grond warmte-koude opslag te realiseren. Om energieneutraal te kunnen worden dienen alle mogelijke vormen van duurzame energie te worden ingezet. Ook in andere dossiers is de overheid een belangrijke partner, zo betoogt een aantal respondenten: De gemeente zou in alle opzichten duurzaamheid in bouwen en energie 15

16 moeten bevorderen. Bij elk dossier waarbij dit aan de orde kan komen zou een hoofdstuk duurzaamheid en duurzaamheids eisen aan de orde moeten komen. Bij nieuwbouw alleen duurzame bouw toestaan. Woningbouwcorporaties die bulken van het geld laten investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen. Dit levert tot 10% van de investering op en nog meer als ze centraal inkopen. Dus dat moet budgettair neutraal kunnen. Ook in de ogen van andere respondenten is het logisch dat duurzaamheid niet zal lukken zonder initiatief van de overheid: Duurzame initiatieven ontstaan niet uit het niets. De stad moet daarom actief inzetten op het werven van duurzame initiatieven naar de stad. Eindhoven moet investeerders op dit vlak trekken, maar ook actief bijdragen aan het stimuleren van de vraag (bijvoorbeeld: gezamenlijk inkoop van zonnepanelen). Concrete voorbeelden worden ook gegeven: Wat betreft gezamenlijke inkoop zou het goed zijn als de gemeente Eindhoven goede bestaande initiatieven uitnodigt in Eindhoven. Ik denk bijvoorbeeld aan wijwillenzon.nl. De gemeente zou gesprekken kunnen voeren met dergelijke stichtingen, beoordelen hoe betrouwbaar het is en hier publiciteit aan geven. Kijk samen met woningbouwcorporaties hoe dit concept naar huurhuizen is te vertalen. Eindhoven hoeft niet zelf te investeren of kortingen te geven, dat zou niet eerlijk zijn naar burgers die niet meedoen. Ook bedrijven kunnen/moeten meedoen, zo betoogt een aantal deelnemers: Ik denk dat er op dit moment al een aantal grote bedrijven zijn die zonnepanelen en zonneboilers aanleggen die samen met de overheid projectmatig aan aanleg van duurzame systemen zouden kunnen beginnen. De plaatselijke overheid zou een oproep kunnen doen aan bedrijven om plannen te ontwikkelen. De door de overheid voorgefinancierde centrale inkoop van grote partijen zonnepanelen waarbij een grote korting kan worden bedongen kan als een soort subsidie gezien worden en kan budgettair neutraal. De lokale overheid moet de voorwaarden scheppen en de woningbouwverenigingen inschakelen. In de huurwoningensector is het snelste voordeel te behalen. Anderen zijn echter wat kritischer: Helaas zal een regionaal windpark niet echt rendabel worden, tenzij de klimaatverandering goed doorzet en Eindhoven aan Zee een feit is. Investeren in windmolenprojecten als meewind.nl is waarschijnlijk effectiever om op die manier een stuk rendabele elektriciteitsvoorziening in te kopen. Op de vele platte daken van diverse leegstaande gebouwen kan natuurlijk elektriciteit geoogst worden uit zonlicht. Parabolische spiegels, pv-panelen of wat dan ook. Laat Eindhovenaren daarin 16

17 participeren/investeren zodat ze zelf de vruchten/elektriciteit hiervan kunnen oogsten. Die vele platte daken zijn standaard voorzien van meer of minder intensieve dakvegetatie. Prima om de warmte buiten te houden. Airco's kunnen op halve kracht gaan draaien. Deze deelnemer heeft overigens ook nog een andere droom, waarbij duurzaamheid en nieuwe vormen van recreatie: Waar mogelijk worden de daken van gebouwen met elkaar verbonden en ontstaan wandelroutes. Deze wandelroutes bieden een prachtig uitzicht op een steeds groenere en waterrijkere stad Eindhoven. Tot slot wordt ook de suggestie gedaan om grootschalig bestaande en ingeplande renovaties in de verschillende wijken aan te grijpen direct concrete stappen te zetten, bijvoorbeeld om te voorzien in een systeem van afvalwaterscheiding: In renovatiewijken investeren in afvalwater scheiding. Ik vind het een gemiste kans dat men bij de prachtwijken het bovenstaande niet heeft meegenomen. Als je een bolwerk van technologie wil zijn moet je dit ook uitstralen in je beleid en visie op de toekomst hebben. In enkele bijdragen werd benadrukt dat de stad last heeft van allerlei vervuilende voertuigen. Deze moeten zo snel mogelijk uit de stad verdwijnen. Met name de 2takt brommers en auto s zonder katalysator moeten in een paar jaar tijd verdwijnen uit het straatbeeld: Wellicht dat een en/en benadering beter is. Zuinigere en schonere auto's komen er door nationale en internationale wetgeving toch wel. Brommers lijken wat dat betreft een uitzondering te zijn. Ik heb me al jaren verbaasd dat brommers net als Harley Davidsons en van die rijdende disco's nog altijd mogen rondrijden. Analyse thema II: Leren en werken Binnen dit thema ontvingen we in totaal 50 reacties, een stuk minder dat het thema Leven en Beleven. De meeste bijdragen werden geleverd binnen de subthema s economie, onderwijs en arbeidsmarkt. Opvallend is dat werkloosheid en sociale zekerheid bijna geen bijdragen losmaakte. Subthema Aantal bijdragen Onderwijs 16 Economie 17 Arbeidsmarkt 13 Werkloosheid 2 Sociale Zekerheid 2 TOTAAL 50 17

18 Veel bijdragen benadrukken het belang om rondom het onderwijs een sterkere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te zoeken, hoewel de overheid wel leidend zou moeten blijven: Het onderwijs wordt in 2040 nog steeds verzorgd door instellingen die door de overheid worden bekostigd. Dat blijft een taak van de rijksoverheid. Het aanbod van het onderwijs moet meer worden afgestemd op economische ontwikkelingen. Bedrijven moeten ook een actievere rol hebben in het onderwijsaanbod, o.a. door meer uitwisseling van studenten naar bedrijven en werknemers naar het onderwijs (bijvoorbeeld gastcolleges): Wel moet je in deze regio accenten aanbrengen om er voor te zorgen dat Brainport ook een echte brainport wordt. Het kan dus niet zo zijn dat dat in het voortgezet onderwijs de leerlingen in dezelfde mate zich ontwikkelen als in andere delen van het land. Deze versterkte verbindingen bieden goede kansen om het Brainportconcept feitelijk te realiseren. Door de sterkere verbinden tussen onderwijs en bedrijven, kunnen studenten sneller doorstromen naar de arbeidsmarkt. De overheid moet zich vooral richten op het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs, zowel in de breedte als in de diepte: Een echte Regionale Brainport school heeft daarom wel de inzet van het bedrijfsleven en van het MBO en HBO/WO onderwijs nodig om de jarigen beter voor te sorteren voor wat in deze regio de motor van de ontwikkeling zal worden. Het gaat dan niet om geld, maar om faciliteiten waardoor leerlingen in het vmbo kennis kunnen maken met beroepsperspectieven, waarbij de leerlingen uit het HBO en WO terecht kunnen op de TUE of daar onderzoek te doen en delen van het onderwijs te volgen. Enkelen pleiten daarbij wel voor een beter aanbod voor toptalenten: Een school voor toptalenten uit Zuid Nederland hoort dan ook in Eindhoven te staan. Voor deze ontwikkeling hoeven we niet tot 2040 te wachten is ook haalbaar. Een aantal bijdragen wordt de inhoudelijk focus op design en technologie geroemd. Het is goed en verstandig om in een tijd van groeiende concurrentie te investeren in een onderscheidend profiel. Anderen vragen zicht echter af of Eindhoven zich daarmee in de toekomst niet te smal ontwikkelt en zien in plaats daarvan liever een veel breder onderwijsaanbod groeien. Diversiteit biedt de stad in de toekomst meer kansen dan een kwetsbaar minder divers aanbod: Een aantrekkelijke stad om te studeren krijg je overigens door diversiteit. Wanneer je design, design, design zegt en techniek, techniek, techniek blijft er weinig ruimte over voor andere vormen van professionaliteit. Dus ga eens meer divers te werk. Welke opleidingen zijn er nog meer in Eindhoven die op andere vakgebieden liggen? Toneel? Psychologie? Biologie? Behalve design, TUE hoor ik niets. 18

19 Eindhoven moet meer werk maken van het behouden van studenten in de regio. Dat doen je o.a. door in te zetten op kwalitatief hoogwaardige publieke ruimtes, voorzieningen en evenementen, een passend woningaanbod (alleenstaanden!), goed citymarketing en het beter ontsluiten van vacatures, zo stelt een aantal respondenten. De studenten moeten uiteraard ook gebruik kunnen maken van een dynamische campus: Eindhoven (en dan bedoel ik de Brainport regio) zou wat actiever kunnen zijn in het benaderen van jonge mensen binnen en buiten de regio om jonge mensen aan de regio te binden. Zowel net afgestudeerden van de universiteit en hogeschool (de "interne kweek") als jonge mensen van buiten zouden wat meer prikkels kunnen krijgen om hun toekomst hier te zoeken. [ ] Ook de net afgestudeerden en starters moeten meer gekoesterd worden: Er moet aandacht komen voor de aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen. En dat zit hem inderdaad in het basisonderwijs, maar ook in andere zaken (elders heb ik het al gehad over faciliteiten voor buitenlandse gezinnen). Daarnaast moet er ook ruimte komen voor jonge alleenstaanden. En dan denk ik met name aan betaalbare huizen en appartementen. Een korte blik op bijvoorbeeld Funda levert een enorme lijst prijzen die voor starters op de banenmarkt gewoon idioot zijn. Van een heel andere orde, zorg dat lokale bedrijven hun vacature-aanbod beter bekend maken bij afstudeerders van universiteit, ROC en Fontys. Nog een heel andere orde: zet eens een landelijke reclamecampagne op om jonge mensen in Nederland, Vlaanderen en Noordrijn- Westfalen op de stad en de regio te wijzen als een plek om te wonen en werken. Sommigen hebben daarbij een concreet perspectief voor ogen: Eindhoven in mijn visie mag zich best profileren als een stad voor jongeren - uiteindelijk hebben jongeren de toekomst - maar ook hier is het beeld naar mijn mening op dit moment wat eenzijdig. Ik denk dan met name aan de wijze waarop Eindhoven zich de laatste jaren profileert in het kader van het Koninginnedagfeest. De koppeling met de economie Om de economie te stimuleren is een goed georganiseerde fysieke infrastructuur een voorwaarde. Daarbij gaat het om een naadloze combinatie van meerdere vervoersmodaliteiten (trein, vliegtuig, auto, fiets, etc.), maar ook om een snel en stadsdekkend wifi-netwerk. 19

20 In diverse bijdragen wordt benadrukt dat de economie van Eindhoven een steeds sterkere internationale focus zal hebben, zeker de hoger opgeleiden: Ik zou verwachten dat de aantrekkingskracht van Eindhoven op buitenlanders in de toekomst voornamelijk vanuit de high tech industrie en de universiteit zal komen. Ik verwacht dus dat die geïnternationaliseerde gemeenschap primair voornamelijk hoger opgeleiden zal betreffen en hun familie. [ ] Interessant is [ ] de invloed die echtgenoten van buitenlandse werknemers op de stad zullen hebben. Op dit moment is er al een International Women's Club voor de vrouwen van ex-pats in Eindhoven (een uitvloeisel van een oude club voor de vrouwen van Philipsmedewerkers). [ ] Het is bijvoorbeeld maar zeer de vraag of echtgenotes in de toekomst niet zelf ook een baan zullen willen zoeken -- om maar niet te spreken van dat het de vraag is of echtgenoten van ex-pats in de toekomst ook (vrijwel) altijd vrouwen zullen zijn. Bovendien is het waarschijnlijk buitengewoon zonde om die echtgenoten NIET bij de arbeidsmarkt te betrekken, aangezien zij in de toekomst steeds vaker ook goed opgeleid zullen zijn. Daarmee zal een stad te maken krijgen met veranderende wensen en behoeften op het vlak van wonen, vermaak, en reizen. De stad moet daar maximaal op inspelen om economisch aantrekkelijk te blijven. Een groeiend deel van de inwoners zal op tijdelijke basis in de regio komen werken en bij voorkeur in de stad willen wonen (werken doen ze in de gehele regio) in verband met o.a. voorzieningen. Deze groep zal een eigen economische niche ontwikkelen (winkels, horeca, vermaak, etc.). De overheid moet de groei van die niches actief stimuleren, o.a. door deregulering en door ook serieuzer werk te maken van het aanbod van internationaal onderwijs: In 2040 denk ik dus dat Eindhoven behoefte zal hebben aan een flexibele arbeidsmarkt waarin plaats is voor (redelijk) goed opgeleide werknemers die maar een paar jaar aanwezig zullen zijn. Tegelijkertijd zal die secundaire arbeidsmarkt (d.w.z. de arbeidsmarkt voor echtgenoten van de high tech industrie) voor tijdelijke werknemers om moeten leren gaan met niet-nederlanders -- dat wil zeggen, net als de high tech industrieën en de onderzoeksinstituten nu, Engels als voertaal aannemen. Zoals al eerder geformuleerd, zal deze internationale orientatie veel van de stad vragen: Als gevolg hiervan zullen er ook steeds meer gemeenschapseigen economieën ontstaan. De eerste-generatie immigranten zullen in 2040 sterk de behoefte hebben aan winkels waar zij producten en diensten kunnen krijgen die zij vanuit thuis ook kennen (bijvoorbeeld voedingswaren die ze ECHT in Japan verkopen en niet alleen maar de paar dingen in de tokos die niet afgestemd zijn op een Nederlandse markt). Er zal behoefte zijn aan culturele activiteiten die inspringen op 20

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Position paper binnenstad Eindhoven

Position paper binnenstad Eindhoven 18-5-2015 Position paper binnenstad Eindhoven Commissie Economie en Mobiliteit 19 mei 2015 Bureau voor Economische Argumentatie Herbert ter Beek i.s.m. Cees-Jan Pen, lectoraat Brainport Fontys Hogescholen

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

Een toekomst voor Stratum

Een toekomst voor Stratum Een toekomst voor Stratum 27 januari 2016 Presentatie Wat is een gebiedsprogramma Stratum in haar geheel Kanaalzone en de Groene Gordel Het Woonhart In gesprek 1 Gebiedsprogramma Wat is een gebiedsprogramma?

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Agenda Groen voor de Stad

Agenda Groen voor de Stad Agenda Groen voor de Stad Een nieuw Haags groenbeleid Derde stadsgesprek, 19 april 2016 Programma 1. Opening 2. Presentatie: resultaten gesprek met de stad 3. Deelsessies 4. Vervolg 5. Afronding en borrel

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Project De Pluktuin. Aanleiding

Project De Pluktuin. Aanleiding Project De Pluktuin Aanleiding De leefomgeving van de bewoners van seniorenvoorziening De Driehoorne in Alphen a/d Rijn gaat veranderen. Op korte afstand van hun seniorenwoningen\flat wordt de komende

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Verslag publieksdebat Eerbeek

Verslag publieksdebat Eerbeek Verslag publieksdebat Eerbeek Datum bijeenkomst: 8 april 2013 Auteur: Els Holsappel Aanwezig: 16 deelnemers Doel van de bijeenkomst: Verzamelen reacties op de conceptvisie; Input leveren voor de definitieve

Nadere informatie

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee

Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee Verkenningsworkshop voor regiopartners 18 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van Houten Houten heeft een nieuwe

Nadere informatie

Nog steeds in. Helmond 77%

Nog steeds in. Helmond 77% De trends volgens de Helmonders Bijlage 4 Resultaten enquête Stadspanel Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Augustus 2011 Inleiding Helmond heeft een start gemaakt met het project dat uiteindelijk

Nadere informatie

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1

2015 BEtrokken Noord-Beveland. juli BEetrokken Noord-Beveland. Pagina: 1 juli -2015 BEetrokken Noord-Beveland Pagina: 1 Toekomstvisie voor Noord-Beveland BEN is bezig met de ontwikkeling van een lange(re)termijnvisie voor Noord-Beveland. Daarbij maken wij o.a. gebruik van de

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

DE WERELD VAN DE GROTE STAD

DE WERELD VAN DE GROTE STAD DE WERELD VAN DE GROTE STAD VIER KENMERKEN VAN HET BEGRIP STAD Een bepaalde omvang, per land verschillend Een hoge bebouwingsdichtheid in vergelijking met het omringende gebied Een beroepsbevolking die

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians

Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Wat willen Rotarians met Social Media?; Resultaten van de recente enquête onder alle Nederlandse Rotarians Henk Jaap Kloosterman & Sonia Drannikova Waarom een enquete? Social Media krijgen een steeds prominentere

Nadere informatie

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten

Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten Uitslagen Groene Peiler Natuur in de buurt van de stad? Ingevuld door 206 respondenten 1) Hieronder staan een viertal stellingen over het belang van natuur in gebieden rond de stad. Kunt u aangeven in

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025

www.houten2025.nl Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op @houten2025 Verkenningsworkshop VMBO TL (Theoretische Leergang) 3 Het Houtens 21 november 2013 Praat verder mee op www.houten2025.nl @houten2025 www.facebook.com/houten2025 Houten2025 op LinkedIn 1 De toekomst van

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013

Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Nieuwjaarstoespraak Deventer 2013 Dames en heren, Een fantastisch 2013 gewenst! Fijn dat u allemaal gekomen bent, hier in Schouwburg, voor de Deventer nieuwjaarsreceptie. De receptie is een gezamenlijk

Nadere informatie

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan

A. Business model canvas. B. Marketing en acquisitieplan. C. Actiepunten. BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan BOUWSTENEN VOOR een operationeel AQUISITIE plan A. Business model canvas Je vult het business model canvas in en komt tot een duidelijke beschrijving van de waarde propositie en het beoogde klant segment

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats

Onderzoeksdocument. Creatieve Bloeiplaats Onderzoeksdocument Creatieve Bloeiplaats HVA Instituut voor Interactieve Media Amsterdam oktober 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Doelstellingen...4 Doelgroep...5 De vragen...6 De resultaten...7

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding Resultaten bewonersonderzoek Visie 2025 door Woongemeenschap Vervolgstappen 2 Inleiding 3 Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Nadere informatie

De binnenstad verandert

De binnenstad verandert De binnenstad verandert Winkelfunctie onder druk Toerisme groeit De (winkel)voorzieningen staan in veel binnensteden onder druk. Winkelketens, maar ook maatschappelijke voorzieningen als de rechtbank,

Nadere informatie

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug!

Conclusie kort samengevat: Veiligheid voor langzaam verkeersbrug! De Groene Corridor langzaam verkeersbrug Wilhelminakanaal Als eerste zullen we enkele kanttekeningen plaatsen bij de Groene Corridor. Vervolgens komt onze enquête aan bod en tot slot zullen we enkele conclusies

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en "Groene Tocht door Zuidwest" voorjaar 2013

Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en Groene Tocht door Zuidwest voorjaar 2013 1 Resultaten van de Digitale wijkraadpleging en "Groene Tocht door Zuidwest" voorjaar 2013 Een nieuwe vorm van wijkraadpleging: combinatie van internet technologie, het houden van een buurtschouw en Community

Nadere informatie

GEEL IN FEITEN ANVERS PSYCHIATRIE IN EEN NOTENDOP

GEEL IN FEITEN ANVERS PSYCHIATRIE IN EEN NOTENDOP GEEL IN FEITEN 38.808 ANVERS PSYCHIATRIE INWONERS PROVINCIE GEKEND VOOR IN EEN NOTENDOP Geel is een stad met bijna 40.000 inwoners gelegen in de Kempen. De stad heeft een landelijk karakter en dat spreekt

Nadere informatie

FotografieTamara Reijers. Het is tijd. voor een. rookvrij. schoolterrein

FotografieTamara Reijers. Het is tijd. voor een. rookvrij. schoolterrein FotografieTamara Reijers Het is tijd voor een rookvrij schoolterrein PO Zien roken doet roken. Dat blijkt uit onderzoek 1. Dat betekent ook dat kinderen (later) sneller een sigaret opsteken als zij dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie