INHOUD COLOFON. Contact. Robert Tas Diestseweg Geel 014 /

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD COLOFON. Contact. Robert Tas Diestseweg 95-2440 Geel 014 / 72 00 28 - roberttas@hotmail.com"

Transcriptie

1

2 INHOUD Beste weldoeners en vrienden 1 Onrecht tegen vrouwen 2 Dankbare herinnering aan 7 Brieven van onze petekinderen 8 Basisschool Emurua Olerai (Kenia) 10 Na de tropische storm "Isaac" 12 Petekinderen Haïti 13 Ontmoetingsruimte in Davoa is klaar 14 Filippijnse jongeren zoeken peetouders 15 Nieuws uit Happy Home 16 Evolutie van de giften 18 Zr. Hélène Van Ooteghem op bezoek 20 Voorgestelde kleine projecten 22 Het lied van de arme 24 COLOFON Contact Robert Tas Diestseweg Geel 014 / Redactie Mark Bolsens, Stefaan De Bondt, Robert Tas, Christian Vandeplas, Xavier Votron Cover Katrijn De Vleeshouwer

3 Beste weldoeners en vrienden, Wanneer ik dit schrijf, genieten we nog volop van het zomerse weer dat ons automatisch in een betere stemming brengt. Echter, het nieuws dat ons van overal in de wereld bereikt is minder goed: Europa is in recessie, de eurocrisis raakt maar niet opgelost, het wapengeweld in Syrië en de spanningen in Libanon, de presidentsverkiezingen in Amerika die de grote sociale ongelijkheden extra in het licht stellen, de werkloosheid die overal stijgt. Nochtans, met een beetje optimisme, zien we ook mooie dingen rondom ons. Door acties als Opération Cap 48 of Music For Live voelen we de grenzenloze solidariteit in ons land voor de medemens; in Europa wordt een droom werkelijkheid voor vele vluchtelingen en wereldwijd zien we eindelijk een daling van de armoede. Ook A.M.I.E. biedt de mogelijkheid om dingen hoopvol en optimistisch te bekijken. Onze acties gaan volop door en jullie vrijgevigheid blijft formidabel. Wij organiseren en begeleiden projecten en ook via peterschappen verzekeren wij de toekomst van kinderen. Maar de noden en behoeften blijven enorm. Onlangs las ik dat 60 miljoen schoolrijpe kinderen nog steeds geen toegang hebben tot onderwijs. Onder hen vooral meisjes, kwetsbare kinderen en jongeren geboren in de armste gezinnen. Nochtans, opvoeding en onderwijs van de jeugd is de voornaamste grondstof voor de ontwikkeling van een land. Onderwijs laat toe te vechten tegen allerhande vormen van discriminatie; ze levert een bijdrage tot de economische groei en heeft zo ook een directe invloed op de gezondheid. Zoals Nelson Mandela reeds opmerkte: vorming is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen. Ook onze Raad van Bestuur en onze comitéverantwoordelijken zijn overtuigd van deze visie. Wij willen kansarme kinderen blijven helpen door hen toegang te geven tot gezondheidszorg, door hen middelen te verschaffen om waardig te leven en door hen te begeleiden bij hun studies tot ze in staat zijn in eigen land hun lot zelf in handen te nemen. Bij het einde van dit jaar durven dan ook vragen aan deze kinderen te denken en één van onze projecten te steunen en/of een peterschap op te nemen. Dit is wellicht het mooiste kerstgeschenk dat wij hen kunnen geven. Prettige eindejaarsfeesten. Xavier Votron Voorzitter A.M.I.E. 1

4 Onrecht tegen vrouwen Vechten tegen vooroordelen over vrouwenbesnijdenis Vrouwenbesnijdenis blijkt meer voor te komen dan voorheen werd verondersteld. Jaarlijks worden ongeveer drie miljoen vrouwen en meisjes in de Afrikaanse landen beneden de Sahara en het Midden Oosten besneden. Besnijdenis van vrouwen en jonge meisjes is zeer pijnlijk en is een flagrante schending van hun rechten. Ze was tien jaar oud toen de meisjes op school en in haar wijk in Mogadishu al lang besneden waren. Stella Ismail niet. Haar moeder wilde dat niet, die was zelf in een huis besneden, zonder verdoving en onder onhygiënische omstandigheden. Alles beloofde ze haar dochter, alles, als ze zich niet zou laten besnijden. Maar Stella voelde zich buitengesloten. Besneden meisjes waren trotse meisjes, met veel vriendinnen. En ze zou net als de anderen een feest krijgen, met cadeautjes en muziek. Het meisje ging met de buurvrouw praten, met haar tante en haar oma en die wisten haar moeder te overtuigen. Stella Ismail (nu 39) werd alsnog besneden, onder verdoving in een ziekenhuis in Mogadishu. Diezelfde dag nog begon de extreme pijn, bij het plassen. Dat had niemand mij verteld. Deze ingreep heet ook wel vrouwelijke genitale verminking (VGV) of naar het Engels female genital mutilation (FGM) of female genital cutting (FGC). Geschiedenis In het oude Egypte ligt waarschijnlijk de oorsprong van de vrouwenbesnijdenis. Herodotus, een Griekse historicus, heeft dit voor het eerst neergeschreven. Een tweede aanwijzing is te vinden op de muren van de graftombe van Anchmahor waarop waarschijnlijk een besnijdenis is afgebeeld. Wetenschappers denken dat de Egyptenaren het gebruik in de 8ste eeuw voor Christus. hebben overgenomen van de Ethiopiërs. Zij gooiden weggesneden delen van de vagina in de Heilige Nijl omdat dit de vruchtbaarheid zou bevorderen. Vrouwenbesnijdenis is geen islamitisch gebruik. Het werd reeds uitgevoerd voor het ontstaan van islam en het christendom. Verschijnselen van besnijdenis werden gevonden bij Egyptische mummies. Het is een cultuurverschijnsel dat zich 1500 jaar geleden samen met de islam vanuit Noord-Afrika heeft verspreid naar het Midden-Oosten en Azië. In landen zoals Soedan en Jemen is het een wijdverspreid gebruik dat meisjes besneden worden. Dit in tegenstelling tot het grootste deel van het eveneens merendeels islamitisch Midden-Oosten waar het gebruik onbekend is. 2

5 Omdat de besnijdenis van vrouwen in Nederland en België bij wet verboden is, worden sommige Nederlandse meisjes met immigrantenachtergrond afkomstig uit desbetreffende culturen, vaak tijdens de vakantie in het land van oorsprong besneden. In België bestaat een afzonderlijk artikel (409) voor vrouwenbesnijdenis. Wat is vrouwenbesnijdenis? Vrouwenbesnijdenis kan verschillende verschijningsvormen aannemen. Het kan de gehele of de gedeeltelijke verwijdering van het vrouwelijke geslachtsorgaan inhouden. De meest extreme vorm is infibulatie, ook wel faraonische besnijdenis genoemd. Vijftien procent van alle besnijdenissen in Afrika behoren hiertoe. Sommige meisjes ondergaan de besnijdenis in hun eentje, maar meestal gaan meisjes, vaak zussen of buurmeisjes, gezamenlijk in een groep onder het mes. Daar waar vrouwenbesnijdenis onderdeel is van de initiatierite naar de volwassenheid en volledig lidmaatschap van de clan, zoals in Afrika, worden meisjes van dezelfde leeftijdscategorie besneden. De verminking kan thuis uitgevoerd worden of in het huis van de buren, in een kliniek of op een speciaal uitgekozen plek. Dat laatste is meestal bij de initiatierites het geval. Het gaat dan vaak om een heilige boom of rivier. Degene die de besnijdenis uitvoert kan een oudere vrouw, een traditionele vroedvrouw of sjamaan, een kapper of een gekwalificeerde dokter of vroedvrouw zijn. De meisjes weten soms wel en soms niet wat er gaat gebeuren. Regelmatig is het ritueel omlijst met feestelijkheden en cadeautjes. In het geval van de initiatieriten is het een feestelijke gebeurtenis voor de gehele gemeenschap. Bij deze bijeenkomsten mogen meestal alleen vrouwen aanwezig zijn. Meestal worden de meisjes niet verdoofd. Soms wordt hen gezegd in koud water te gaan zitten voordat de operatie begint. Allerlei instrumenten worden gebruikt, een stuk glas, een schaar, een deksel van een blikje of iets anders scherps. Na de besnijdenis worden de restanten van de lippen bij elkaar genaaid met draad of met doornen van een struik. Soms worden de benen bij elkaar gebonden voor wel veertig dagen. Antisceptisch poeder wordt gebruikt, maar meestal traditionele zalfjes van kruiden, melk, eieren, as en mest. Bij initiatierites worden de meisjes naar een aparte plek gebracht om uit te rusten en om onderwijs te krijgen. Ziekenhuizen met gekwalificeerde dokters en narcose zijn alleen voor mensen met geld weggelegd. Genitale verminking gebeurt in meer dan 28 Afrikaanse landen. Er zijn geen cijfers bekend over Azië. Wel is het geconstateerd bij een aantal gemeenschappen in Indonesië, Sri Lanka en Maleisië, maar er is heel weinig bekend over de methoden. In India bestaat een kleine moslimsekte, de Daudi Bohra, die wel besnijdenis van vrouwen uitvoert. In het Midden-Oosten komt de verminking voor in Egypte, Oman, Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten. Er zijn meldingen van vrouwenbesnijdenis bij sommige indianengemeenschappen in Centraal- en Zuid-Amerika, maar ook hier is heel weinig informatie voorhanden. In de geïndustrialiseerde landen wordt het alleen door migranten, afkomstig uit de landen waar vrouwenbesnijdenis wordt uitgevoerd, gepraktiseerd. 3

6 Waarom gebeurt het? Uit religieuze overtuigingen. Het is traditie, een overgangsritueel naar volwassenheid. Het is een uiting van bijgeloof; men dacht dat de man zou sterven bij aanraking van de clitoris. Het zou de maagdelijkheid van het meisje beschermen en haar huwelijkskansen vergroten. Het wordt aanzien als een teken van een goede opvoeding en een Islamitische voorschrift voor reinheid omdat de uitwendige vrouwelijke genitaliën als lelijk, vies en onrein beschouwd worden. Bij sommige volkeren zou het kindersterfte voorkomen en de vruchtbaarheid verhogen. Besnijdenis wordt beschouwd als een absolute voorwaarde om als volwaardige vrouw te worden aanvaard in de maatschappij. Gevolgen: Tijdens de ingreep: Extreme pijn met ev. shocktoestand of hartaanval tot gevolg. Urineklachten, overmatig bloedverlies en kans op infectie. Mogelijke sterfte. Na de ingreep: Medisch ingrijpen is noodzakelijk om seksuele gemeenschap en bevalling mogelijk te maken. Menstruatieklachten en moeilijke en/of pijnlijke urinelozing, urineweginfectie, chronische pijn in de onderbuik, onvruchtbaarheid door gynaecologische infecties, littekenvorming, moeilijk inwendig onderzoek. Aanhoudende ontstekingen kunnen lijden tot bloedvergiftiging waardoor de vrouw zal sterven. Bij de bevalling: Het weer openmaken is noodzakelijk voor het baren van het kind met als gevolg een grote kans op bloedingen en infecties. Het heropenen vlak voor de bevalling is een stijgend risico op verwondingen en inscheuren. Wanneer het heropenen geheel wordt nagelaten kan, in het slechtste geval, de moeder en/ of het kind sterven. Er kunnen zich complicaties voordoen vanwege het stugge littekenweefsel. Na de bevalling wordt het soms terug toegenaaid om de maagdelijkheid te herstellen Op psychisch vlak: Nachtmerries, angsten, gedragsstoornissen, verlies van vertrouwen, depressie, Problemen met betrekking tot seksualiteit: Het verlangen blijft maar het plezier daalt. Het incompleet voelen van de vrouw Vrouwenbesnijdenis in de islam In de Koran komt het begrip vrouwenbesnijdenis niet voor. Vrouwenbesnijdenis wordt wel genoemd in enkele uitspraken die aan de profeet Mohammed worden toegeschreven. De Hadith die besnijdenis bij mannen voorschrijft, zegt dat besnijdenis een eer zou zijn voor vrouwen. De authenticiteit van deze Hadith wordt echter betwist. Vrouwenbesnijdenis wordt doorgaans op culturele gronden uitgevoerd, zoals in de Hoorn van Afrika, en veelal niet op religieuze. Moslims uit Europa, die van mening zijn dat vrouwenbesnijdenis de islam een slechte naam bezorgt, voerden druk uit om de uitspraak in een fatwa te vervatten. Stoppen met het besnijden van meisjes is een individuele keuze van de ouders. De islamitische achtergrond van de bevolking speelt hierbij nog vaak een rol. Religieuze leiders in Mali benadrukken echter dat de islam niet voorschrijft dat meisjes besneden moeten worden. De inzet van deze leiders om tot uitbanning van besnijdenis te komen is essentieel. Culturele achtergrond Gewoonten en tradities zijn de meest genoemde redenen voor vrouwenbesnijdenis. Het bepaalt, samen met andere fysieke tekenen het gedrag van het meisje, of zij bij de groep hoort. Dat geldt nog sterker voor die gemeenschappen waar besnijdenis een essentieel onderdeel is van de initiatierite. Voor veel mensen is het een noodzakelijk onderdeel van de identiteit, waardoor ze het gevoel hebben dat afschaffing ervan zou leiden tot de gehele 4

7 instorting van het tribale systeem. In die gemeenschappen kan een meisje niet volwassen zijn als ze niet besneden is. Ook wordt vaak gezegd dat alleen buitenstaanders en buitenlanders onbesneden zijn. Na de besnijdenis krijgen de meisjes meestal lessen in de tribale wijsheid en genderideologie. Ze krijgen alles te horen over hoe een vrouw behoort te zijn en zich te gedragen. Uit sommige medische onderzoeken blijkt dat de schrik en de pijn van de genitale verminking tot een bepaalde bedeesdheid zou kunnen leiden. Op die manier zou het ritueel effectief samenvallen met de genderideologie. In Kenia bijvoorbeeld is het Samburu jongens verboden toe te treden tot de klasse van krijgers wanneer één van hun oudere zussen onbesneden is. In dergelijke maatschappijen is het hoogst noodzakelijk dat een vrouw genitale verminking ondergaat. Anders wordt zij meestal uitgestoten uit de maatschappij en kan zij niet trouwen. Weinig andere opties dan de prostitutie blijven dan voor haar over. Zeker bij vrouwen met nauwelijks of geen onderwijs of in samenlevingen waar zij geen betaalde arbeid buitenshuis mogen verrichten, is het huwelijk de enige manier een respectabele en zekere plaats in de gemeenschap te verkrijgen. Het huwelijk gaat dus ook om puur overleven. Vrouwen die hun dochters laten besnijden, doen dit dan ook met de beste bedoelingen: ze willen hen beschermen tegen schaamte, uitsluiting uit de gemeenschap en isolatie. In vele gemeenschappen worden onbesneden vrouwen gezien als onrein en mogen daarom geen water en voedsel aanraken. In het Engeland van de negentiende eeuw dachten doktoren en wetenschappers dat het verwijderen van de clitoris of de baarmoeder (geestes)ziekten zou wegnemen zoals hysterie, eigenzinnigheid, nymfomanie, homoseksualiteit en masturbatie. Om deze redenen werd vrouwenbesnijdenis en het weghalen van de baarmoeder tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw uitgevoerd in delen van West-Europa en de Verenigde Staten. Nationale wetgeving In een aantal landen bestaat er een wetgeving die vrouwenbesnijdenis verbiedt. Wetgeving is erg belangrijk in de strijd tegen vrouwenbesnijdenis, ook al zijn er enkele risico s en problemen aan verbonden. Want wanneer genitale verminking gecriminaliseerd wordt, is de kans groot dat het clandestien uitgevoerd zal worden en dan heeft men totaal geen controle of overzicht meer over de praktijk. In Kenia is genitale verminking nu bij de wet verboden, maar het komt in de praktijk nog veelvuldig voor. In verschillende Afrikaanse landen waar er een wetgeving betreffende vrouwenbesnijdenis bestaat, wordt deze niet uitgevoerd uit angst bepaalde machtige groeperingen van zich te vervreemden of de spanningen tussen gemeenschappen die de praktijk beoefenen en gemeenschappen die ze niet beoefenen, te verergeren. Acties van Amnesty Amnesty International is al meer dan vijftien jaar begaan met de implicaties van genitale verminking op de mensenrechten. In 1981 werd dit onderwerp voor het eerst behandeld tijdens een belangrijke internationale vergadering van Amnesty. Sinds 1995 werd het 5

8 onderwerp opgenomen in het promotiewerk over mensenrechten. Hierdoor erkende Amnesty hoe dringend het was om een standpunt in te nemen tegen deze wijdverspreide vorm van geweld tegen vrouwen. In Tanzania bestaat er geen wetgeving over deze praktijk. Er werd geconcludeerd dat de afschaffing van genitale verminking alleen bereikt kan worden middels een multidimensionele aanpak en samenwerking tussen regeringen, religieuze instellingen, internationale organisaties en NGO s. Amnesty beseft dat vrouwenbesnijdenis diepe wortels heeft in de tradities van een aantal samenlevingen en daarom zeer voorzichtig benaderd moet worden. Vrouwenbesnijdenis is in toenemende mate ook een mondiaal probleem. De tijd dat het alleen voorkwam in Afrika en het Midden-Oosten is voorbij. Door de toegenomen migratie komen deze praktijken ook steeds vaker voor in westerse landen. In een aantal landen in Afrika en het Midden-Oosten, Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en in een aantal Europese landen (waaronder Nederland, waar het besnijden van meisjes als kindermishandeling wordt beschouwd) is vrouwenbesnijdenis verboden, maar de daders worden lang niet altijd vervolgd. Gemeenschappen die een eind willen maken aan vrouwenbesnijdenis kunnen dat vaak niet alleen. Zij moeten gesteund worden op juridisch en wetgevend terrein. Internationaal moet de politiek zich ook duidelijk uitspreken tegen vrouwenbesnijdenis op congressen en fora. Daarnaast is de steun van religieuze leiders en opinieleiders van essentieel belang. Zo weten mensen die vrouwenbesnijdenis ter discussie willen stellen dat zij niet alleen staan in hun strijd. Jongeren betrekken bij deze strijd is van essentieel belang. Daardoor krijgen zij meer kennis over dit onderwerp. Ze kunnen zich zo ontwikkelen tot volwassenen die weloverwogen hun eigen beslissingen kunnen nemen. Beslissingen die niet zijn genomen op basis van sociale druk of incorrecte informatie. Deze generatie kan de vicieuze cirkel van discriminatie en geweld doorbreken en kan op zijn beurt weer een voorbeeld zijn voor hun kinderen. Unicef probeert internationaal beleid en wetgeving met betrekking tot vrouwenbesnijdenis te beïnvloeden. Onder andere via directe steun aan vele partnerorganisaties zoals Tostan in Senegal, het Centre for Education, Development and Population Activities in Egypte en Pharos in Nederland. Bron: Internet 6

9 Dankbare herinnering aan zuster Roza Vanden Broucke Zuster Roza is op 10 juli overleden. Zij was van 1975 tot 2010 missionaris in Haïti waar zij vanuit een grote gedrevenheid en enthousiasme, onderwijs mogelijk maakte voor kinderen uit arme gezinnen. Zo heeft ze ook de verantwoordelijkheid voor de peterschappen van A.M.I.E. op zich genomen. Niettegenstaande dat zij vanaf 1991 ziek was, engageerde ze zich met hart en ziel en vanuit een diep geloof in God en in de mens, in verschillende parochies in Haïti. Zij was een sterke vrouw. Naast het vele sociale werk, heeft ze, samen met haar opvolger Père Jéthro Noël, het Bisschoppelijk College in Hinche uitgebouwd tot één der beste colleges in Haïti. Vele petekinderen van A.M.I.E. zitten op dit college. Op verschillende plaatsen werden voor haar rouwdiensten gehouden. De mensen verliezen in zuster Roza een grote steun en toeverlaat; zij kende als geen ander hun noden en zij toonde altijd heel veel begrip en medeleven voor hun moeilijke levensomstandigheden. Als verantwoordelijke voor de peterschappen is het voor mij altijd aangenaam en boeiend geweest om met zuster Roza samen te werken. Met bedachtzame wijsheid beoordeelde ze elke situatie van elk petekind. Elke aanvraag voor een peterschap werd door haar heel nauwgezet voorbereid en was telkens gegrond. Ik had het volste vertrouwen in haar en dat maakte onze samenwerking ook zo fijn. Na haar terugkeer naar België, haar gezondheid liet het niet meer toe nog langer in Haïti te blijven, zette zuster Roza haar engagement voor de petekinderen verder. Bij mijn bezoek in het ziekenhuis ging haar aandacht op de eerste plaats uit naar de petekinderen. Ze zou er nog zoveel voor doen. Met een zeer grote dankbaarheid kijk ik terug op onze samenwerking. A.M.I.E. en ik zelf verliezen in haar een grote bezielster. Zuster Roza, ik heb je al veel gemist. Maar ik weet dat Père Jéthro, je opvolger, het goed zal doen en jou als voorbeeld zal nemen in het opvolgen van de petekinderen in Haïti. Bedankt, zuster Roza. Marleen Lanckman Verantwoordelijke peterschappen 7

10 Brieven van onze petekinderen uit Manilla Gelukkige verjaardag Godfather. Ik hoop dat je altijd gelukkig mag zijn, in goede gezondheid en zonder problemen. Dat je nog dikwijls je verjaardag mag vieren! Ik studeer nu aan de Golden Values Academy. Alhoewel ik in mijn eerste jaar geslaagd ben zijn mijn resultaten niet zo goed.. Sorry daarvoor. Het departement onderwijs wil enkele veranderingen inbrengen in ons onderwijssysteem. We hebben nu de zogenoemde k-12 dat een bijkomend schooljaar toevoegt aan het lager- en middelbaar onderwijs. Dit zorgt ervoor dat de student meer vaardigheden en inzicht heeft voor hij naar het hoger onderwijs gaat. Vooraleer deze brief te beëindigen wil ik u nog vertellen dat ik een vriendinnetje heb. Ze zit bij mij in de klas en haar naam is Ella. Ik vind haar heel mooi en lief maar ik beloof u dat het mijn resultaten niet zal beïnvloeden. Ik hoop dat je hiervoor niet boos bent. Geef me wat raad hoe ik hiermee moet omgaan. Nogmaals dank voor je vriendschap, zorg en steun. Hanes 13 jaar Wat mijn studies betreft: Het spijt me echt dat ik u teleurgesteld heb. Je verwachtte dat ik in maart mijn studies zou beëindigd hebben, maar, het is niet zo. Ik was heel heel triest. Op de dag van de diploma-uitreiking had ik daar moeten zijn samen met mijn klasgenoten, rondwandelen, ons diploma afhalen en uiteindelijk een goede job vinden. Het is niet gebeurd, ik was zo teleurgesteld, ik voelde me een echte mislukking, ik had iedereen rond mij teleurgesteld, vooral mijn familie. Toen de zomerklassen startten dacht ik, ik doe die twee vakken opnieuw. Terug een teleurstelling: deze twee vakken stonden niet op het programma. Het voelde of ik doodging. Die periode wou ik echt dood omdat ik dacht dat mijn leven geen zin had en ik nooit mijn droom zou kunnen waarmaken, maar, als ik aan u denk, aan mijn familie en allen die mij gesteund hebben om mijn droom waar te maken, realiseerde ik mij dat je nooit de hoop moet opgeven. Nu denk ik aan alle mogelijke wegen om mijn probleem op te lossen. Ik ga mijn studies verder zetten, ik zal ook een job zoeken zodat ik mijn onderhoudskosten zelf kan betalen. Ik ben ook van plan mee te doen aan het Board Examinatin in mei. Ik hoop en bid echt dat ik deze keer alles kan doen wat ik van plan ben. Carnina 20 jaar Dank voor uw brief van januari. Ik kijk er echt naar uit uw brief te lezen. Hier in de Filippijnen zouden we eens graag ondervinden wat sneeuw is. We kunnen ons niet inbeelden dat sneeuw gevaarlijk is. Veronica 18 jaar Aan mijn peter. Deze eenvoudige brief om mijn diepste dankbaarheid uit te drukken. Ik wil u graag zeggen dat ik de mijn uiterste best zal doen om mijn resultaten nog te verbeteren. Ik doe een maximale inspanning om u te laten zien dat ik wil slagen en in ruil hiervoor mijn familie wil 8

11 helpen. Deze studies zijn voor mij zeer belangrijk met het oog op een goede baan en broodwinning. Eens zover wil ik me ook inzetten om andere kinderen bij hun studies te helpen. Genaline, 20 jaar, Bachelorstudente Voeding en Diëtiek Dit is mijn eerste brief sinds ik afstudeerde en ik ben heel fier te kunnen schrijven dat ik les geef aan het instituut Sint Elisabeth in Manilla, met name in het 1 ste en 2 de jaar sociale wetenschappen. Bovendien ben ik klastitularis. Deze opdracht is zeer boeiend maar ook echt moeilijk omdat het mijn eerste job als leraar is. Het is een geweldige uitdaging die ik denk te kunnen opnemen dankzij mijn slagen aan de universiteit. Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor jullie steun gedurende al deze jaren van studie. Mary Joy, 23 jaar, Master in de Sociale Wetenschappen Om aan de universiteit te kunnen studeren heb ik mijn familie moeten verlaten. Ik ben in Manilla terechtgekomen waar ik bij mijn tante verblijf. Ik moet haar helpen om de huur te betalen. Ik volg graag de lessen en neem deel aan alle activiteiten om zo goede resultaten te behalen. Tijdens mijn vrije tijd help ik mevrouw Babes in de Stichting Kaïbigan (A.M.I.E. in de Filipijnen). Wanneer ik naar huis zal gaan zal ik heel gelukkig en fier zijn te kunnen vertellen over jullie steun. De laatste keer dat ik thuis was heb ik deelgenomen aan het feest van onze provincie: ik defileerde mee op straat. De meisjes hadden mooie rokken aan en de jongens droegen barongs (feestkledij, vaak transparant). Aan de universiteit draag ik een uniform. Ik kan haast niet wachten om mijn familie terug te zien, maar ik doe er alles aan om te slagen. Kryssa, 17 jaar, Bachelorstudente Informatica Ik ben zeer vereerd verkozen te zijn tot Student van de Staat aan de universiteit en de beste resultaten behaald te hebben ondanks enkele afwezigheden tijdens het laatste semester als gevolg van dengue, een tropische griep veroorzaakt door een mug. Dit zou niet mogelijk geweest zijn zonder jullie. Met mijn familie gaat het beter vergeleken met vorig jaar mede dank zij jullie hulp aan mij. Tijdens de vakantie was ik in het stadhuis van Manilla werkzaam in een hulpprogramma voor noodlijdende kinderen. Met het geld dat ik verdiend heb, heb ik nieuwe schoenen en een schooluniform kunnen kopen. Mijn lievelingssport is klimmen op de kliffen. Ik speel ook goed schaak en vertegenwoordig mijn universiteit op verschillende officiële schoolwedstrijden. John Pieter, 20 jaar, Bachelorstudent Wiskunde Ik had een feestje met mijn vrienden, broers en zussen waaronder Maria Thérèsa die jullie vroeger hebben gesponsord Ik beëindigde net mijn OJT (On the Job Training) bij de Eagle Ridge Golf and Country Club waar ik als caddie (assistent golfspeler) en telefoniste heb gewerkt. De golfspelers waarderen me en geven me zakgeld dat me toelaat mijn verplaatsing naar de golfclub te betalen. Ik ontmoet er ook vreemdelingen en schaaf mijn Engels bij. Ik leerde er ook opdienen bij huwelijks-, verjaardags-, doopmaaltijden en hield er van de tafels te versieren. Mijn broers en zussen maken het goed en studeren nog behalve Maria Thérèsa die als bedrijfsmanager in een hotel tewerk gesteld is. Mijn broer studeert psychologie, mijn ene zuster Bedrijfsbeheer en mijn andere zuster Administratiewetenschappen aan een technische hoge school. Allen zijn ze jobstudenten. Nogmaals dank voor de hulp aan onze familie. Maria Elizhia, 18 jaar, Bachelorstudente Toerisme 9

12 BASISSCHOOL EMURUA OLERAI (KENIA) Onderwijs in Kenia is sinds 2004 in principe vrij toegankelijk voor alle kinderen en is daarmee gratis. Dat wil zeggen, er wordt geen verplichte bijdrage van ouders gevraagd. Dit lijkt mooi, maar is niet helemaal zoals het lijkt. Ouders moeten de uniformen van de kinderen betalen en heel vaak worden zij gevraagd om mee te betalen aan de salarissen van leraren. De Keniaanse overheid heeft te weinig middelen om voldoende geschoolde leraren voor de publieke scholen te betalen. Scholen zijn vaak overvol en lang niet altijd van voldoende kwaliteit. Er wordt daardoor ook onderwijs aangeboden op privé-scholen. De privé-scholen vragen een hoge eigen bijdrage en zijn dus alleen toegankelijk voor meer welvarende mensen. Er zijn privé-scholen die dagonderwijs aanbieden (dayschool), maar er zijn ook veel kostscholen waar de kinderen het hele schooljaar verblijven en alleen in de vakanties naar huis gaan (boarding school). Het onderwijs kan gemixt zijn voor jongens en voor meisjes, maar ook apart aangeboden worden voor een van de sekses. Publieke Secundary Schools zijn er op drie verschillende niveaus: lokaal, provinciaal en nationaal. De leerlingen die met het hoogste resultaat (standard KCPE) de Primary School verlaten, komen in aanmerking voor een nationale school. Dit zijn kostscholen met een hoog onderwijsniveau die door de overheid volledig gefinancierd worden. Ook het verblijf op de school wordt betaald. Wanneer het resultaat iets minder is, dan kan een provinciale school tot de mogelijkheid behoren. Bij een doorsnee resultaat is een lokale school de enige optie. Door de enorme afstanden is het vaak noodzakelijk om ook op school te verblijven, maar dat is maar voor weinig kinderen financieel haalbaar. Het onderwijs in Kenia is door dit systeem n klassenonderwijs. Kinderen die in een gebied wonen waar weinig scholen zijn en iedere dag een lange weg af moeten leggen naar de school, lopen letterlijk een achterstand op. Vaak hebben zij geen elektriciteit thuis en moeten ze ook nog meehelpen in de dagelijkse zorg voor kinderen, huishouden en vee. Daardoor zijn de kansen om een hoge score te halen op school al erg klein. Aangezien arme ouders geen privé-school kunnen betalen blijven kinderen uit deze gezinnen een achterstand houden op kinderen uit welvarende gezinnen. Dit geldt zeker voor een grote groep Maasai kinderen. Basisschool in Emurua Olerai Voor de kinderen van Emurua Olerai ligt de dichtst gelegen lagere school in Nkopon op een afstand van 10 km.. Toen de lagere school in Emurua Olerai werd geopend konden enkel de oudere kinderen deze afstand lopen. De kleinere kinderen, alhoewel ze de schoolleeftijd bereikt hadden, moesten wachten tot ze oud genoeg waren om deze afstand te overbruggen. Dit betekent dat kinderen van Emurua Olerai pas op latere leeftijd hun schoolloopbaan konden aanvatten. Foto s van het eerste klaslokaal 10

13 Dit maakt het hen moeilijk en ontmoedigt hen om verder school te lopen omdat hun klasmakkers niet hun leeftijdgenoten zijn. De bouw van een volledige lagere school werd niet als noodzakelijk beschouwd omdat na de derde klas de kinderen oud genoeg werden beschouwd om naar de lagere school in Nkopon te gaan. Reeds gerealiseerd Met het geld dat verzameld werd bij de inwoners en een bijkomende dotatie van de Narok County Council werden één klaslokaal en een bureel gebouwd samen met toiletten alhoewel deze laatste niet werden voltooid. Het klaslokaal werd voorzien van stoelen. Zand en stenen zijn nog beschikbaar voor de verdere bouw. Om de school te runnen werd een schoolcomité gevormd bestaande uit een voorzitter, een boekhouder, een secretaris en zes toegevoegde leden. Er werd beslist één leraar tewerk te stellen die betaald werd door de ouders. In 2007 besliste de Narok County Council een tweede leerkracht te betalen en ook het salaris van de eerste leerkracht te betalen. Als gevolg van het politiek geweld in 2007 kwam het Narok County Council fonds in financiële problemen en stopte met het betalen van de leerkrachten. De ouders besloten het salaris van één leerkracht te betalen. De andere moest helaas stoppen. Wat we nodig hebben Omdat er echter problemen opdoken bij het reeds gebouwde klaslokaal wilden we een nieuw klaslokaal bouwen in duurzaam materiaal. Het huidig klaslokaal en het bureel zijn gebouwd met goedkope materialen: hout en metaalplaten. Jammer genoeg werd het hout aangevreten door termieten. Met de financiële hulp van het Sint Jozefscollege te Herentals werd een nieuw lokaal gebouwd met stenen en cement. De volgende stap in de ontwikkeling van de school is de bouw van een tweede klaslokaal, omdat nu kinderen van verschillende graden samen onderwijs krijgen in één en hetzelfde lokaal. Daarbij willen we een beroep doen op A.M.I.E. en durven we hopen dat we binnenkort mogen starten met de bouw. Wil je ons daarbij helpen? Alvast bedankt voor uw milde gift. Je kunt storten op rekening: BE onder vermelding: Klaslokaal Emurua Rob Tas Foto s van klaslokaal gesponsord door KOMIAK-Herentals 11

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen?

Nieuwsbrief 12. Arbeid en zorg. 2 x 4 beleid voor iedereen? Nieuwsbrief 12 Arbeid en zorg 2 3 4 5 6 8 Voor u ligt de laatste editie van de nieuwsbrief van Dona Daria van het jaar 2008. Het thema is dit keer "Arbeid en zorg". Hoe combineren Rotterdammers arbeid

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft

Cordaid 2007 HIJ GELOOFT IN ZIJN TOEKOMST U OOK? Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Cordaid 2007 Publieksjaarverslag Cordaid 2007 Juni 2008 / Elke vorm van weerstand wordt hard afgestraft Inhoudsopgave Als u hier klikt gaat u naar het menu om verder uw keuze te maken Chouchou Namegabe,

Nadere informatie

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 Toon van Ommen WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 VOORWOORD 5 1 INLEIDING 7 2 EEN PAAR TERMEN 9 3 VERSCHILLEN IN CULTUUR 11 4 CULTUURVERSCHILLEN EN COMMUNICATIE: ENKELE

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Ontwikkelingen Hiv-kennis uitgewisseld op CROI-conferentie VS Steun Een normaal

Nadere informatie

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s

Roma. een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor. onder de Roma s Roma een project binnen Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor onder de Roma s De laatste drie jaar hebben we in Huize Triest Gemeenschapshuis Tabor een dertigtal Roma-families te gast gehad. Deze mensen

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1

Voorwoord. Redactie. Caecilia.com, jaargang 3, nummer 1, april 2006 1 Voorwoord M eestal bellen ze rond etenstijd: call centers of onderzoeksbureautjes. Heb je juist de eerste kluwen spaghetti aan je vork of net een prachtig kuiltje in je stamppot gemaakt, proberen zij jou

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Inhoud. Colofon / Voorwoord... 1. Op weg blijven met God en met elkaar!... 3. Jaarverslag 2009... 5. Van Afrika naar Oeffelt... 7

Inhoud. Colofon / Voorwoord... 1. Op weg blijven met God en met elkaar!... 3. Jaarverslag 2009... 5. Van Afrika naar Oeffelt... 7 2010 Inhoud Colofon / Voorwoord... 1 Op weg blijven met God en met elkaar!... 3 Jaarverslag 2009... 5 Van Afrika naar Oeffelt... 7 Impressie: Pater Jo Kuppens... 9 Priesterfeest Pater Hans Smeets... 11

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam.

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG. 17 oktober 2014. My Body My Rights. Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 17 oktober 2014 My Body My Rights Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam. INHOUD Introductie... 6 Zo vroeg al?... 7 Hoe dit pakket gebruiken?... 8 Tips voor een veilig

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids?

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids? 1. Drie letterwoorden: SOA, hiv en aids 1.1 Waarvoor staat soa? Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa s) zijn aandoeningen die via seksueel contact overgedragen kunnen worden van de ene op de andere

Nadere informatie