*DAN DOE IK NU EVEN WAT OVER HET HAN ZEGGEN WÀ TAALVERANDERING IN HEERLEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*DAN DOE IK NU EVEN WAT OVER HET HAN ZEGGEN WÀ TAALVERANDERING IN HEERLEN"

Transcriptie

1 Nederlands Eindwerkstuk *DAN DOE IK NU EVEN WAT OVER HET HAN ZEGGEN WÀ TAALVERANDERING IN HEERLEN

2 INHOUDSOPGAVE Lijst van fonetische symbolen Zeer beknopte inleiding Wat vooraf ging Heerlen groeit Demografische ontwikkelingen Het ontstaan en de spreiding van het HAN. Een theorie De taalsituatie voor de komst van de mijnen De verschuiving Kenmerken van het huidige HAN De positie van het HAN ten opzichte van het standaard-nederlands Suprasegmentele, fonetische en fonologische variabelen Lexicale variabelen Syntactische en semantische variabelen De onderzoeksvariabelen, de waardering en de distributie De informanten De waardering van het (eigen) HAN De distributie van HAN-kenmerken De distributie van suprasegmentele, fonetische en fonologische kenmerken De distributie van lexicale, syntactische en semantische kenmerken Korte nabeschouwing naar aanleiding van de cijfers...40 BIJLAGEN...42

3 LIJST VAN FONETISCHE SYMBOLEN 1 Symbool Als in Symbool Als in a baat e beet i biet o boot u boet y buut œ beuk a bad e bed I bid Ž bod B buk Ei bijt y buit a bout e: gêne ô: controle œ: freule F de ò (Limb:) baor å (Limb:) sjwoal ~ nasalisatie : lengte ' klemtoon / sleeptoon \ stoottoon p pad b bad t tak d dak k kat g go f fat v vat s sap z zat š sjaal Š jacquet x lach g gal m mat n nat lang l lat r rat j jat w wat h had c badje Ñ canvas ñ franje? _aha [?aha] 1 Voor zover mijn tekstverwerker dit toelaat en voor zover deze standaard in Limburgse eigenschappen voorziet, houd ik me aan de tekens uit het International Phonetic Alphabet (IPA) [3]

4 0. ZEER BEKNOPTE INLEIDING Een van de eerste zaken die me in Heerlen opvielen toen ik er kwam wonen was de taal. In Heerlen wordt, in tegenstelling tot in andere Limburgse dorpen en steden, relatief weinig dialect gesproken en het Nederlands wordt gekenmerkt door een groot aantal afwijkingen van de standaardtaal, die zich op ieder taalniveau bevinden. Natuurlijk, iedere Limburger is snel aan zijn tongval te herkennen, maar de aard en de hoeveelheid van de `afwijkingen' die in Heerlen te horen zijn, rechtvaardigen het te spreken van een aparte taal. Een taal, die door veel mensen als zodanig wordt herkend (ook door elf van de twaalf door mij geïnterviewde Heerlenaren) en die ik, in navolging van Leonie Cornips, HAN noem (Heerlens Algemeen Nederlands). Een taal ook, die ik het waard achtte om te bestuderen. Dit heb ik gedaan, en wel in de vorm van een beschrijving van enkele opvallende kenmerken en de distributie hiervan. Dit laatste was problematisch omdat veel HAN-variaties geen standaard-nederlands equivalent hebben en boeiend, omdat de uitkomsten merkwaardig genoemd kunnen worden. Hoewel de afstand tot de standaardtaal het rechtvaardigt het HAN een (regionaal bepaalde) taal te noemen, is er een aantal kenmerken dat dit belet. Zo zijn er nauwelijks tweetaligen HAN/standaardtaal, omdat een HAN-spreker van zichzelf vindt dat hij Nederlands spreekt. Een dialectspreker heeft de keuze tussen zijn dialect en standaard-nederlands, een HANspreker heeft deze keuze niet. Hij spreekt ook HAN als hij in Amsterdam een brood koopt. Om deze reden zou je HAN een vorm van Nederlands kunnen noemen, die op een aantal punten afwijkt van het literaire Nederlands zoals het op school onderwezen wordt. Omdat het ondoenlijk is om een soort `Beknopte HAN-Syntaxis' of `Algemene HANse Spraakkunst' te schrijven in het bestek van een eindwerkstuk, behandel ik het HAN als variatie op het standaard-nederlands, in die zin dat ik deze laatste taal als referentie gebruik om het HAN, waar het van de standaardtaal afwijkt, te beschrijven. Dit doet onrecht aan de stelling dat HAN een op zichzelf staande taal is, immers, je gaat ook niet het Chinees beschrijven aan de hand van het Duits. De beschrijving van het HAN die ik geef is verre van compleet. Bestuderen betekent keuzes maken, en die keuzes zijn altijd in mindere of meerdere mate arbitrair. Ik heb alleen die kenmerken van het HAN behandeld die 1) van de standaardtaal afwijken of in de standaardtaal ongebruikelijk zijn en 2) regelmatig en in hoge frequentie in het HAN voorkomen. Bij het maken van deze keuzes ben ik behoorlijk op weg geholpen door de verzameling kenmerken in het Nederlands van Limburgers, zoals die is aangelegd door dhr. Notermans en door de onvolprezen studie `Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen' door Leonie Cornips. Dit laatste boek heeft mij ook op het spoor gezet van de generatieve grammatica als middel voor beschrijving. Cornips heeft zich volledig en gedegen getoond. Volledig, omdat alle syntactische HAN-kenmerken die ik in hogere frequentie op mijn opnames tegenkwam in haar boek beschreven zijn en gedegen, omdat aan haar analyses niet of nauwelijks te tornen is. Zonder haar boek had ik met mijn handen in het haar gezeten, en het is aan haar te danken dat ik dit werkstuk binnen de gestelde tijdlimiet af heb gekregen. Dat mijn conclusies bijna altijd dezelfde zijn als die van haar, heeft weinig of niets met [4]

5 luiheid te maken: ik kon ze niet weerleggen. Integendeel, ze werden alleen maar bevestigd bij nader onderzoek. Hier moest het originaliteitsbeginsel dus even wijken voor de waarheid. Ik ben aan mijn data gekomen door gesprekken te houden met twaalf Heerlenaren. Deze gesprekken heb ik op band opgenomen en later geanalyseerd. Ze gingen over uiteenlopende onderwerpen: meestal over koetjes en kalfjes (met vragen als: `Hoe was de vakantie' of: `Op welke manier heb je je verjaardag gevierd'), slechts eenmaal nam het gesprek een bizarre wending: met Ben (zie voor een lijst van reflectanten hoofdstuk 4) kwam een discussie op gang over het recht van niet-vegetariërs om overal vlees te eten. In ieder geval: ik heb gepoogd om ieder gesprek zo te laten verlopen, dat de geïnterviewde zich geheel op zijn gemak voelde en vrijuit kon spreken. Dit kon echter niet voorkomen, dat het taalgebruik tijdens de gesprekken telkens afweek van dat in het dagelijkse leven. De cassetterecorder, het doel, de wetenschap dat ik de gebruikte taal zou analyseren en wellicht ook mijn eigen taalgebruik maakten, dat de geïnterviewden in de richting van de standaardtaal werden gedreven. Maar niet getreurd: er bleef genoeg over om een aantal pagina's vol te schrijven. En om me, na een lange periode van instinctieve afkeer, liefdevol naar het HAN te laten kijken. Ik ben, dat durf ik nu te zeggen, van het HAN als taal gaan houden. Rest me, om heel veel mensen te bedanken. In de eerste plaats natuurlijk de geïnterviewden, die uit durfden te komen voor een taal die zelfs zij doorgaans een lage status toekennen. Andere Heerlenaren uit mijn omgeving, die vaak op de meest onmogelijke tijdstippen door me werden aangesproken om te beoordelen of een bepaalde constructie nu wel of niet tot het corpus van het HAN gerekend kan worden of om een eventueel betekenisverschil tussen verschillende variaties te bevestigen of ontkennen. Mijn hele omgeving, die al tijden geleuter over HAN moet aanhoren. Mijn docenten, die me in het begin hebben voorzien van ideeën. En dhr. Notermans, die me belangeloos zijn lijst met Limburgismen gaf. [5]

6 1. WAT VOORAF GING 1.1 Heerlen groeit Wie tijdens een wandeling door Heerlen goed uit zijn ogen kijkt, zal snel opmerken dat deze stad een voor Nederland ongewone ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zo zijn er maar weinig gebouwen te zien van voor 1890 en is de Pancratiuskerk aan de markt (de enige kerk in het centrum) idioot klein voor een stad met bijna inwoners. Zij zou in een dorp niet uit de toon vallen, iets wat niet gezegd kan worden van bijvoorbeeld de Sint-Servaaskerk in Maastricht, een stad met nèt iets meer inwoners. Net als de kerk is het centrum van Heerlen ook erg klein, dus de kans dat een wandelaar buiten het centrum geraakt is groot. Daar ziet hij de buitenwijken van Heerlen: losse gemeenschappen met allemaal hun eigen architectuur, hun eigen kerk, hun eigen infrastructuur en hun eigen sociale kenmerken. Enigszins badinerend zou je kunnen zeggen dat Heerlen een toevallig samenraapsel van aan elkaar gebouwde dorpjes is. Het dorp Heerlen telde aan het einde van de vorige eeuw (telling uit 1891) inwoners. De bevolkingssamenstelling was zeer homogeen: er woonden nagenoeg alleen leden van families die al sinds jaar en dag in Zuidoost-Limburg woonden. De landbouw was in de regio verreweg de grootste werkverschaffer, daarnaast werkten enkele mensen bij kleine ondernemingen als steenbakkerijen, brouwerijen en tabaksfabrieken of als seizoensarbeider in het nabijgelegen Duitsland. De twee enige Nederlandse steenkolenmijnen, de Neuprick en de Domaniale Mijn in Kerkrade, hadden in 1895 samen niet meer dan 424 personen in dienst. Het gebied, dat nu de Oude Mijnstreek heet 2, was een lappendeken van op landbouw aangewezen dorpjes waar de industrialisatie nog geen greep op had gekregen. De economische toestand was ouderwets en bepaald niet rooskleurig: de inwoners van het gebied moesten knokken voor hun bestaan. Aan deze toestand kwam abrupt een einde toen in 1897 de toenmalige minister van Waterstaat, Handel en Verkeer, ir. C. Lely, uitsprak dat hij een grote toekomst zag voor Limburg. Onder druk van het Limburgse lid van de Tweede Kamer dr. W. Nolens besloot hij ernst te maken met de ontginning van de mijnbekkens in het uiterste zuiden van Nederland, niet in de laatste plaats omdat er steeds meer buitenlandse kapers op de kust waren. Er liepen al voor hectare grond aanvragen van buitenlandse concessiehouders, en de angst, dat zij nooit tot ontginning over zouden gaan, was niet ongegrond. De prijzen van buitenlandse kolen stegen in recordtempo, en het grootste deel van de lopende concessie-aanvragen was in handen van de Steenkolen Handels Vereniging, de Nederlandse distributeur van het Rheinisch-Westfälisches Kohlen Syndikat. Deze organisatie had er alle belang bij om te voorkomen dat Nederland een eigen steenkolenindustrie van formaat zou krijgen. Er moest 2 De Oude Mijnstreek is het gebied waarin de steden Brunssum, Heerlen en Kerkrade en de dorpen Amstenrade, Bingelrade, Bocholtz, Eygelshoven, Hulsberg, Jabeek, Klimmen, Merkelbeek, Nieuwenhagen, Nuth, Oirsbeek, Schaesberg, Schimmert, Schinveld, Simpelveld, Ubach over Worms, Voerendaal en Wijnandsrade vallen. [6]

7 dus snel gehandeld worden, zodat de toekomst van Zuid-Limburg, en daarmee een nationale mijnindustrie, gezekerd was. Er kwam een wet, die het verlenen van concessies aan Nederlanders versoepelde en die ook de oprichting van de Staatsmijnen mogelijk maakte. Hierna ging het snel met Oostelijk Zuid-Limburg. Onder leiding van de avonturier H.L.C.H. Sarolea, die eerder spoorwegen in Oost-Indië had aangelegd, werd in 1897 de spoorlijn Sittard-Herzogenrath opgeleverd. Deze ontsloot de Oude Mijnstreek, die voordien slecht te bereiken was. De nieuwe mijnen konden komen, en dat gebeurde dan ook in duizelingwekkend tempo. Van 1899 tot 1928 zagen alleen al in de Oude Mijnstreek de Oranje Nassau I tot en met IV, de Willem-Sophie, de Laura, de Wilhelmina, de Emma, de Hendrik en de Juliana het licht, terwijl een groot deel van de bevolking het licht werd ontnomen. In enkele decennia veranderde het gebied rond Heerlen van onderontwikkelde, agrarische appendix tot een van de zwaarst geïndustrialiseerde regio's van Europa. 1.2 Demografische ontwikkelingen Het spreekt voor zich, dat deze snelle industrialisatie ook de bevolkingssamenstelling van het gebied drastisch heeft beïnvloed. Al voordat de eerste `nieuwe mijnen' in de grond werden gestampt, had Heerlen voor Zuidoost-Limburg een belangrijke verzorgingsfunctie. De markten op dinsdag en zaterdag waren de drukst bezochte in de regio. De boeren uit de omliggende dorpen kwamen dan naar Heerlen om de vruchten van hun werk te verkopen. Heerlen telde niet meer veel actieve boeren aan het einde van de negentiende eeuw. Het dorp werd bevolkt door kleine handelaren en rentenierende boeren die hun laatste dagen in een rustige omgeving wilden slijten. Voor de eerste wereldoorlog was Heerlen nauwelijks op Holland gericht. De meeste mensen spraken alleen het plaatselijke dialect en Duits, dat ze nodig hadden omdat Aken de enige grote stad in de buurt was. Er bestond zelfs een elektrische `Kleinbahn' die van Heerlen naar Aken liep. Heerlen was kortom een gezellig, een beetje kneuterig dorpje dat idyllisch aan de voet van het Eifelgebergte lag. Had het niet op een steenkolenbekken gelegen, dan was aan deze situatie waarschijnlijk nooit iets wezenlijks veranderd. Met de komst van de mijnen deed echter een aantal nieuwe bevolkingsgroepen zijn intrede in het dorpje Heerlen, met name de mijnwerker en de beambte. De bevolking nam explosief toe (grafiek 1) en tot de nieuwkomers behoorden veel mensen die niet in Limburg waren geboren (grafiek 2). In eerste instantie werden vooral Nederlanders geworven voor het werk in de mijnen. Voor het ondergrondse werk waren dit met name Friezen, Groningers en Drenthen en als beambten werden veel mensen uit Holland aangesteld. Niet alleen het oorspronkelijke Heerlense dialect werd steeds minder binnen de gemeentegrenzen gehoord, ook de religieuze samenstelling van Heerlen wijzigde drastisch: er vestigden zich steeds meer protestanten, wat aanvankelijk tot een cultuurshock leidde. Het percentage niet-katholieken op de totale Heerlense bevolking nam toe van 2,5 in 1899 tot 24,2 in Raskin (De Limburgse eenheid: realiteit of mythe?) sprak van een Limburger die in Heerlen `werd geconfronteerd [7]

8 met de mentaliteit, de godsdienst en de taal van het noorden, die zich op een dominante wijze manifesteerden.' Dat de Oude Mijnstreek (en met name Heerlen, dat al snel de functie `hoofdstad van de mijnstreek' kreeg) snel verstedelijkte, ontging ook de Haagse politiek niet. Aan de ene kant steeg het aantal inwoners in Heerlen per vierkante kilometer van 160 in 1890 tot in 1936, aan de andere kant breidden dorpjes die rond de kom lagen zich zo snel uit dat ze deel werden van de stad. Zo is het nu nauwelijks voorstelbaar dat de wijken Heerlerbaan, Welten en Heerlerheide oorspronkelijk niet bij Heerlen hoorden. Deze ontwikkelingen konden echter niet voorkomen, dat er vaart gemaakt moest worden met een versnelde woningbouw om de komende mijnwerkers te kunnen huisvesten. Maar Den Haag had angst voor grotestadsvorming, het zag in de mijnsteden van Westfalen een afschuwelijk voorbeeld van ghettovorming, anarchie, secularisering en - nog erger - de opkomst van een georganiseerd proletariaat, en wilde dit hoe dan ook voorkomen. De kerk zag wel heil in Limburg als standplaats voor arbeiders, getuige een resolutie van de Nederlandse bisschoppen uit 1915, waarin onder meer te lezen is dat zij `zullen trachten maatregelen te treffen om hun arbeiders, die thans naar de groote steden van Amsterdam en Rotterdam trekken, te leiden naar de kolendistricten in Limburg waar minder en geringer gevaren hun geloof en deugd bedreigen.' De staat had kennelijk minder vertrouwen in het rotsvaste geloof en de volgzaamheid der Limburgers, want een van de belangrijkste argumenten om met staatsexploitatie van de kolenbekkens te beginnen was het voorkomen dat de Limburgse mijnindustrie zich te snel zou ontwikkelen, waardoor veel buitenlandse arbeidskrachten aangetrokken zouden moeten worden. Met een geleidelijke opbouw van grote staatsmijnen zou de staat ervoor kunnen zorgen, dat het grootste deel van de noodzakelijke arbeidskrachten in Nederland gerecruteerd kon worden. Uiteindelijk zouden zich toch veel buitenlandse mijnwerkers in de Oude Mijnstreek vestigen, met name Duitsers, Polen, Italianen, Slovenen en Oostenrijkers. Een ander middel om eventuele grootstedelijke problematiek en de vorming van een georganiseerd mijnwerkersproletariaat tegen te gaan was de manier van huisvesting. In het begin van deze eeuw verrezen in de Oude Mijnstreek talloze nieuwe wijken voor mijnwerkers, in het HAN `kolonies' (met de klemtoon op de laatste lettergreep) genoemd. Deze kolonies bestaan uit laagbouw en ieder huis heeft een lapje grond. De Heerlense kolonies, ongeveer een derde van alle kolonies in de Oude Mijnstreek, zijn gesitueerd aan de noordkant van de spoorlijn Sittard-Herzogenrath, terwijl de oude kern van Heerlen aan de zuidkant ligt. De kolonies waren voor het grootste deel eigendom van de mijnen, die ook daar het dagelijks leven van de mijnwerker bepaalden. Zo had bijna iedere kolonie zijn eigen politiedienst en kon aan ontslagen mijnwerkers de toegang tot de wijk worden ontzegd. Het dagelijks leven van de bewoners van de kolonies voltrok zich in de mijn en binnen de eigen wijk, en door de geïsoleerde ligging van de mijnwerkersbuurten kwam het niet of nauwelijks tot contact met de oorspronkelijke Heerlense bevolking noch met mijnwerkers die in andere kolonies woonden: zij werden van elkaar gescheiden door akkers of door niemandsland. Op deze manier kon de oorspronkelijke bevolking van Heerlen trouw blijven aan haar oude levensstijl. De nieuwkomers, die van het dorp een stad maakten, waren immers aan hun zicht onttrokken. [8]

9 Zeker in het begin van de mijntijd kunnen de gerecruteerde mijnwerkers nauwelijks invloed op het leven van de Heerlenaar uitgeoefend hebben, en het was niet in de laatste plaats de kerk die de autochtone inwoners van Heerlen waarschuwde voor de gevaren die omgang met de nieuwelingen met zich meebracht. Nog voor de komst van de mijnwerkers naar Heerlen zei de invloedrijke geestelijke dr. H.A. Poels al over Limburgers die elders hadden gewerkt en in contact waren gekomen met niet-limburgers: `Eerst in de winter komen ze in de Heimat weer, en hebben dan geen gaten in hun kousen of beurs, ze kregen dikwerf een gat in hun braaf, echt Limburgsch volkskarakter.' De komst van de mijnen in Limburg maakte niet alleen dat Heerlen met een grote toeloop van mijnwerkers te maken kreeg. De stad werd ook meer en meer bestuurscentrum, wat af te leiden is uit het feit dat in Heerlen verreweg de meeste ambtenarenwoningen van de mijnstreek gebouwd werden. In de jaren dertig had Heerlen percentueel zelfs de minste mijnwerkers van de drie steden in de Oude Mijnstreek (zie tabel 1), absoluut echter herbergde de stad de meeste nieuwkomers. Tabel 1: percentage mijnwerkers in de drie steden van de Oude Mijnstreek (bron: Vellinga 1975) Heerlen 42% 32% 32% Kerkrade 53% 41% 44% Brunssum 67% 57% 59% Omdat Heerlen de hoofdstad van de Oude Mijnstreek was geworden, telde de plaats het hoogste aantal werknemers in bestuur, verkeer en onderwijs. Bovendien werd de marktfunctie die de stad van oudsher had uitgebreid, waardoor in het centrum een relatief grote middenstand ontstond. Tot een vermenging van de verschillende bevolkingsgroepen in Heerlen is het echter nooit gekomen: de mijnwerkers leefden in hun kolonies, de middenstanders en een deel van de oude Heerlenaren in het centrum of in de gesloten gemeenschappen van wijken als Heerlerheide, Heerlerbaan en Welten en de hogere beambten, door de bevolking veelal met argwaan bekeken omdat ze `Hollanders' waren, woonden in Heerlen-Zuid. De strenge hiërarchie die in de mijnen heerste, heeft zeker ook tot een segregatie in de Heerlense gemeenschap geleid, met in Heerlen-Noord de `lagere kaste' en in Heerlen-Zuid de `hogere kaste'. Dit onderscheid is tot op de dag van vandaag intact gehouden: in Noord wonen relatief veel ongeschoolde arbeiders (en de werkeloosheid is er hoog), terwijl Zuid thuis is voor velen die werkzaam zijn in de vrije beroepen of in het hogere kader van de grote bedrijven met aanzien als ABP, CBS en DSM. Waar in de oude wijken van Heerlen de sociale structuur zeer hecht was, bleef de door kerk, staat en mijndirecties zo zeer gewenste sociale samenhang in de kolonies uit. Daarvoor was het verloop te groot. Omdat wonen in een kolonie gekoppeld was aan een baan bij een van de [9]

10 mijnen, moesten ontslagen werknemers de wijk nemen uit hun buurt. Zoals tabel 2 laat zien, is de mobiliteit onder de mijnwerknemers zeer groot geweest, waardoor mensen die in kolonies woonden vaak nauwelijks in staat waren om hun buren te leren kennen. Tabel 2: Verloop onder werknemers in de particuliere mijnen (Bron: Cornips, 1994) jaar gemiddeld aantal arbeidsplaatsen totaal ontslagen arbeiders in dienst genomen Vanaf 1931 werd de in 1929 ingezette economische wereldcrisis voelbaar in de Limburgse mijnen. Voor het eerst ontstond een overschot aan werknemers. Er moesten, met andere woorden, ontslagen vallen. Het ontslagbeleid in de jaren dertig zou in onze tijd stormen van protest losweken: er werd niet aan getwijfeld of de buitenlandse mijnwerkers vlogen als eerste de laan uit, tenzij ze niet of moeilijk vervangbaar waren of zwaarwegende familierelaties in de omgeving van Heerlen hadden. De gevolgen voor de samenstelling van het personeelsbestand van de mijnen waren aanzienlijk: het aantal Nederlanders bleef ongeveer gelijk, het aantal buitenlanders slonk drastisch. In 1931 bedroeg het aandeel van buitenlanders nog 39,3 procent, in 1939 was dit percentage gedaald tot 13,6. Het is, door de restricties die aan het ontslagbeleid waren verbonden, aan te nemen dat de buitenlanders die de crisis in de mijnen overleefden, goed tot zeer goed geassimileerd waren in Heerlen (of tenminste in de kolonie waarin zij woonden). [10]

11 Grafiek 1. Inwonersaantal Heerlen (bron: gemeente Heerlen) Grafiek 2. Samenstelling van de bevolking in Heerlen in procenten. De grijze balken vertegenwoordigen de inwoners die in Limburg zijn geboren, de witte die, welke niet in Limburg zijn geboren. (Bron: Cornips, 1994) [11]

12 2. HET ONTSTAAN EN DE SPREIDING VAN HET HAN. EEN THEORIE 2.1 De taalsituatie voor de komst van de mijnen Het is aan te nemen, dat het negentiende-eeuwse dorpje Heerlen een tweetalige situatie kende. Contacten met mensen binnen de regio verliepen in het Limburgs (Heerlens) dialect, andere contacten verliepen in het Duits. In ieder geval moeten de inwoners van Heerlen goed Duits verstaan hebben, want op die in Heerlerheide na werd in 1900 nog in iedere Heerlense kerk uit de onvertaalde Keulse catechismus (dus in het Hoogduits) gepreekt. Bovendien waren er veel contacten over de grens. Nu zullen de meeste van die contacten in het dialect zijn verlopen, maar Aken had als grote stad met een universiteit (vanaf 1870) en een bloeiende economie een grote aantrekkingskracht op velen uit het net ontloken Duitse rijk, zodat het Hoogduits de voertaal in deze stad werd. Onder invloed van het onderwijs was er in Heerlen ook een elite ontstaan die het standaard-nederlands machtig was, maar het is niet aannemelijk dat deze elite groot was. Het duurde zelfs tot de eerste wereldoorlog voordat in de Heerlense raadzaal de plaats van het dialect als voertaal werd overgenomen door het standaard- Nederlands. Het Heerlens dialect bevindt zich in dialect-geografische zin binnen de Ürdinger Linie 3 (de eerste klankverschuiving, ook wel de grens van het Limburgs) nèt ten westen van de Benrather Linie, beter bekend als de Hoogduitse klankverschuiving. Ten oosten van deze linie veranderen onder andere peët (paard) in pferd, laupe (lopen) in laufe en make (maken) in mache (zie kader 1). Kader 1: de Hoogduitse klankverschuiving. p pf / ##_ k x / [-cons]_[-cons] p f / [-cons]_y Heerlen ligt in het gebied waar deze verschuiving plaatsvindt, het zogenaamde Ripuarische overgangsgebied, maar het Heerlens dialect kent de meeste verschuivingen die wel in de dialecten van Kerkrade, Simpelveld, Bocholtz en Vaals zijn doorgevoerd niet. De klankverschuivingen als in kader 1 hebben zich in het Heerlens dialect net zomin voorgedaan als het de Ripuarische dialecten (dialecten binnen de Benrather Linie) typerende woordbeginj waar in het standaard-nederlands een [g] gerealiseerd wordt (Ich haan miene joemiejas vejesse). Wel heeft het Heerlens met bijvoorbeeld het Kerkraads dialect gemeen dat de postvokale [r] die voorafgaat aan een [t s ts] weggelaten wordt (Hinskens 1993). 3 Voor het verloop van de Ürdinger en de Benrather Linies, zie bijlage. [12]

13 r ø / [-cons]_[+dent; -stem] 4 Hierdoor onderscheidt het Heerlens dialect zich van andere Limburgse dialecten als bijvoorbeeld het Sittards in woorden als Sittard Heerlen kort kot (kort) barj(t) basj(t) (barst) peert peët (paard) Hierbij zij nog aangetekend, dat deze postvokale r-deletie bij veel sprekers van het Heerlens dialect voor iedere obstruent en zelfs voor half-vokalen voorkomt, getuige de naam van de plaats [he:lf] (Heerlen). Hiermee verandert de eerder geformuleerde regel in r ø / [-cons]_[+cons]. In andere klankkenmerken komt het Heerlens dialect nagenoeg overeen met andere Limburgse dialecten. Voor zover deze van belang zijn (bijvoorbeeld de karakteristieke intonatie, de woordfinale t-deletie en de regressieve assimilatie) worden deze in de beschrijving van het HAN behandeld. 2.2 De verschuiving Er zijn verschillende theorieën denkbaar die het ontstaan van het HAN kunnen verklaren. In zekere zin is HAN een creolentaal, dit wil zeggen een taal, die in eerste instantie is ontstaan uit noodzaak omdat verschillende mensen in een bepaalde situatie elkaar niet konden verstaan (een taal, die wordt voorafgegaan door een zogenaamde pidgin), en die door de kinderen van de pidgin-sprekers als moedertaal is overgenomen. In eerste instantie heb ik het HAN ook als creolentaal aangemerkt, zij het dat de in hoofdstuk 1 beschreven wijzigingen in de sociale context van Heerlen deze theorie tegenspreken. De sprekers van het standaard-nederlands, de beambten die uit westelijk Nederland kwamen, woonden immers streng van de andere nieuwkomers en van de autochtone Heerlenaren gescheiden in Heerlen-Zuid en de zeer strenge hiërarchie binnen de mijnen maakt het ook onwaarschijnlijk dat er veel (noodzakelijk) contact was tussen diegenen die Limburgs spraken en de standaardtaalsprekers. Ondanks de onwaarschijnlijkheid dat het HAN een creolentaal is, zijn er wel overeenkomsten met creolentalen aan te wijzen. Zo is HAN inderdaad ontstaan uit twee (of 4 Omdat het mij nog steeds niet is gelukt om een leesbare formule te creëren met de formule-editor in mijn tekstverwerker, kan ik klankeigenschappen niet onder elkaar tussen haakjes plaatsen. In afwijking van wat gebruikelijk is maak ik gebruik van het teken `;' om aan te geven dat twee eigenschappen tegelijkertijd voorkomen in één klank. [13]

14 meerdere) talen; in ieder geval uit het Heerlens dialect en het standaard-nederlands. Ook is HAN in de loop der tijd voor velen moedertaal geworden, en de ontwikkeling is te kenschetsen als wat Ton Boves in zijn Inleiding in de sociolinguïstiek noemt: `taalvariëteiten in de magnetron'; het is aannemelijk dat de eerste vorm van HAN binnen het bestek van één generatie is ontstaan. Hier staat echter tegenover, dat een creolentaal doorgaans een continue ontwikkeling richting standaardtaal doormaakt, terwijl het niet onwaarschijnlijk is dat het eerste HAN nauwelijks afwijkt van het HAN dat nu in de straten van Heerlen te horen is. De verschuiving heeft zeer snel plaatsgevonden, en is toen even snel weer gestopt. Zo is er bij de door mij onderzochte taaldata nauwelijks een verschil waar te nemen tussen oudere en jongere HAN-sprekers, terwijl Cornips, die over beduidend meer data beschikte dan ik, bij enkele syntactische constructies die wel in het HAN en niet in het standaard-nederlands voorkomen ontdekte dat zij door jongere sprekers in grotere frequentie gerealiseerd worden dan door oudere sprekers. Dit spreekt het kenmerk van een creolentaal, dat een verschuiving in de richting van de standaardtaal plaatsvindt, tegen. De fout die ik maakte, is dat ik het onderscheid tussen `internal language change' en `external language change', zoals door Akmaijan, Demers en Harnish aangebracht, te gemakkelijk verwisselde met `natuurlijke taalverandering' en het ontstaan van een pidgin. Het ontstaan van het HAN is hoe dan ook een `external language change', omschreven als `If a change begins in one area, it is possible to follow its progress, through time, as it moves wavelike through a community of speakers.' (Akmaijan e.a.) Iedere externe verandering aanmerken als creolisering of `pidginisering' doet de werkelijkheid echter onrecht: de verschijnselen turbo-taal, slang en argot zijn dan niet te vatten. In navolging van Cornips behandel ik HAN als mesolect, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen een brontaal (Heerlens dialect en eventueel andere oostelijke dialecten) en een doeltaal (standaard-nederlands). De sociale context van Heerlen ten tijde van de mijnactiviteit kunnen dan het uiteindelijke HAN, dat gezien kan worden als `imperfect Nederlands', verklaren. De sprekers van de doeltaal vormden tijdens het ontstaan van het HAN in verhouding een kleine groep op de totale bevolking van Heerlen. Bovendien was het een groep, die door toedoen van de strenge hiërarchie die op die plaats en in die tijd gold weinig contacten had met de oorspronkelijke, dialectsprekende bevolking of met de andere groepen nieuwkomers die Heerlen aan het begin van deze eeuw binnen zijn grenzen kreeg. Wel wordt de groep steeds groter: in 1909 zijn bij alle staatsmijnen in Limburg 66 beambten in dienst en in Relatief gezien stijgt het aantal beambten ook: van één op de dertien mijnwerkers in 1909 tot één op de acht in 1952 (Cornips). In het begin van deze eeuw was het standaard- Nederlands nog niet goed toegankelijk voor Heerlenaren, en het is aan te nemen dat de kleine groep sprekers ervan de enige weg was waarlangs de dialectsprekers en de immigranten deze `nieuwe taal' konden leren. De groep was niet alleen erg klein, de segregatie binnen de Heerlense gemeenschap stond ook in de weg dat de `gemiddelde Heerlenaar' direct kennis kon nemen van het standaard-nederlands. De enigen die in contact konden komen met de westelijke Nederlanders, waren de mensen die deel uitmaakten van de autochtone elite. In deze piramide-achtige constructie kwam het grootste deel van de bevolking via een omweg in aanraking met het standaard-nederlands, wat het imperfect leren ervan verklaart, in die zin [14]

15 dat er veel interferenties van de oorspronkelijke taal mogelijk waren en zich voordeden. De snelle taalverschuiving, het kleine aantal doeltaalsprekers en een groot aantal sprekers van de brontaal kunnen volgens Thomason en Kaufman (1988) verklaren dat veel sprekers constructies in de doeltaal realiseerden, die oorspronkelijk alleen in de brontaal voorkwamen. Een vloeiende tweetaligheid was op grond van onbekendheid uitgesloten. De beambten (die zich overigens wel permanent in Heerlen vestigden) konden slechts aan de elite uit de autochtone bevolking een continue taalinput geven. Een taalinput overigens, die een zeer hoge status had, wat doorsijpelen naar lagere lagen in de Heerlense bevolking bespoedigde. In wezen is in Heerlen, zonder dat dit de bedoeling was, een model in werking gezet dat sterk lijkt op het taalaccomodatiemodel van Giles (1973), dat inhoudt dat mensen die met elkaar spreken hun taalrealisatie zó veranderen dat de onderlinge verschillen kleiner worden: de autochtone Heerlenaren en de grootste groep nieuwkomers convergeren in de richting van het standaard-nederlands, de taal van de groep met het meeste aanzien, en waarvan aangenomen kan worden dat zij linguïstisch homogeen was. Alleen: een directe confrontatie tussen de ene groep en de andere groep heeft niet of nauwelijks plaatsgevonden. Er heeft een intermediair tussen gezeten, die de situatie in Heerlen uniek maakt binnen Nederland. Aan het begin van deze eeuw was de taalsituatie ten aanzien van het Nederlands in Heerlen tamelijk homogeen. Verreweg het grootste deel van de bevolking sprak Heerlens dialect, er was een kleine groep mensen die het standaard-nederlands machtig was en wellicht ook nog een groepje dat een regionale variant van het Nederlands beheerste, een soort voorloper van het HAN. Met name in het eerste kwart van deze eeuw steeg het inwonersaantal van Heerlen aanzienlijk. De nieuwkomers waren vooral Drenthen, Friezen en Groningers, waardoor andere Oostnederlandse dialecten hun intrede deden. Deze nieuwkomers werden gehuisvest in de kolonies, zodat er nauwelijks contacten met de autochtone bevolking bestonden. In deze kolonies werden de mijnwerkers ongeacht herkomst geplaatst, wat gunstig was voor de assimilatie van de buitenlandse nieuwkomers. Zij pasten zich snel aan de situatie in Heerlen aan en er vonden veel huwelijken plaats tussen buitenlanders en Nederlandse (ook Heerlense) vrouwen. Dit is echter waarschijnlijk niet doorslaggevend geweest voor het ontstaan van het HAN: in de kolonies woonden namelijk bijna geen autochtone Heerlenaren, dus het Nederlands dat er werd gesproken zal Noordoostelijk gekleurd geweest zijn. Belangrijker is, dat na de internationale crisis nagenoeg alleen Nederlandse mijnwerkers in de kolonies bleven wonen als gevolg van het selectieve ontslagbeleid van de mijndirecties. De Nederlandse nieuwkomers konden zich permanent in Heerlen vestigen, en zowel voor hen als voor de autochtone bevolking loonde het om zich het standaard-nederland eigen te maken. Dit had namelijk een gunstige invloed op een carrière binnen de mijnen. Deze ontwikkelingen hebben naar alle waarschijnlijkheid een eerste generatie HAN-sprekers opgeleverd. Een groep, die nog niet al te groot was, aangezien er voor de meeste sprekers van het Heerlens dialect nog geen noodzaak was om zich het standaard-nederlands eigen te maken. Pas bij de tweede generatie heeft het HAN zich als standaard-heerlens gemanifesteerd. Er ontstond een eerste groep mensen die HAN als moedertaal sprak, en bij de kinderen van de immigranten die noordoostelijk gekleurd Nederlands spraken, is de kans groot dat zij [15]

16 kenmerken van de regionale taal overnamen (Scholtmeijer 1992). Gingen deze kinderen in de mijnen werken (de kans daarop was erg groot), dan werden zij dagelijks geconfronteerd met een Nederlands dat doordrenkt was met kenmerken van het Heerlense dialect. Breij (1991) geeft een lijst van vaktermen die ondergronds werden gebruikt, en aan deze lijst valt vooral de hoeveelheid Limburgse woorden op. Was Heerlen aan het begin van deze eeuw nog tweetalig, nu kon er ten koste van het Heerlens dialect een ééntalige situatie ontstaan. [16]

17 3. KENMERKEN VAN HET HUIDIGE HAN 3.1 De positie van het HAN ten opzichte van het standaard-nederlands Het is bij een sociolinguïstisch onderzoek vaak niet gemakkelijk om taalkundige variabelen te scheiden van idiomatische eigenaardigheden van de spreker en van versprekingen. Absolute zekerheid over het al dan niet taalkundige variabele zijn van een geregistreerd taalfeit is nauwelijks te verkrijgen, of de hoeveelheid onderzochte taaldata zou al bijna even groot moeten zijn als het totaal aan data dat in de onderzochte taalvariëteit wordt gerealiseerd. Dat een onderzoek met een dergelijke turf data praktisch onmogelijk is, behoeft geen betoog. Ik heb in dit onderzoek echter het voordeel dat ik al geruime tijd in Heerlen woon en op basis van intuïtie kan zeggen of een gerealiseerd taalfeit al dan niet tot het corpus van het HAN gerekend kan worden. Waar mijn intuïtie me in de steek liet of er een andere reden tot twijfel was, heb ik het taalfeit aan tenminste vijf HAN-sprekers voorgelegd met de vraag, of dit gebruikelijk was in de onderzochte taal. Niet een wetenschappelijk waterdichte, maar naar ik hoop wel een aanvaardbare methode. Om het HAN te beschrijven gebruik ik een aangevulde indeling van taalkundige variabelen zoals die door Boves en Gerritsen (1995) is aangebracht, te weten: (a) (b) (c) (d) (e) (f) suprasegmentele variabelen: dit zijn de variabelen in klemtoon en in intonatie (wordt samen met de fonetische en de fonologische variabelen behandeld); fonetische variabelen: de variabelen in taalklanken. In afwijking van Boves en Gerritsen voeg ik hier ook de fonologische variabelen aan toe, die de wijze waarop taalklanken elkaar beïnvloeden behelzen; morfologische variabelen: de variabelen in het samenstellen van woorden; lexicale variabelen: de variabelen in woorden die dezelfde betekenis hebben; syntactische variabelen: de variabelen in zinsbouw. Omdat de van het standaard- Nederlands afwijkende zinsconstructies in het HAN vaak een betekenisonderscheid in zich meedragen, behandel ik onder deze kop ook de semantische variabelen, die gaan over betekenissen van taaluitingen, en pragmatische variabelen: die de interpreteerbaarheid van taalhandelingen in een sociale context behelzen (bijvoorbeeld het gebruik van de respectievelijke afscheidsgroeten dag, doei, hoi of adieje wà). Niet op al deze punten is de verschuiving van Heerlens dialect naar standaard-nederlands even ver gegaan. Zo komt het pragmatische paradigma van het HAN overeen met dat van het Nederlands. Met aanspreektitels, begroetingen, afscheid en dergelijke zal een HAN-spreker [17]

18 nooit problemen krijgen als hij Heerlen verlaat. Dat de afscheidsgroet adieje (in het HAN zeer zeldzaam) alleen in Zuidoost-Limburg voorkomt, is een lexicaal verschil met het standaard-nederlands. Het westelijke `doei' heeft dezelfde pragmatische functie. Ook de morfologische component van het HAN komt nagenoeg overeen met die van het standaard-nederlands. Het regelmatig ontbreken van het suffix -t bij verbums in de tweede en derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd, door enkelen voor mij aangemerkt als morfologisch verschil met het standaard-nederlands, heeft in mijn ogen een fonologische oorzaak. Ik hoop dat ik daar bij de behandeling van de fonologie van het HAN voldoende bewijs voor lever. Wie zegt dat in het HAN meer samenstellingen mogelijk zijn dan in het standaard-nederlands, bevindt zich op glad ijs. Met name substantiva in de standaardtaal worden in hun derivationele morfologie steeds actiever, getuige steeds vaker te horen woorden als `Nederlandsleraar' en `practicumlokaal'. Cornips (1994) merkt wèl een morfologische verschil tussen HAN en standaard-nederlands op, namelijk het gebruik van het artikel 't voor dagaanduidingen als in 't zaterdags. Hulde aan haar opmerkingsvermogen: meestal is dit artikel nauwelijks hoorbaar. In mijn testdata komt dit verschijnsel niet voor, op straat en in de winkel kom ik het sporadisch tegen. Hoewel de verschuiving op lexicaal niveau van het oorspronkelijke dialect naar de standaardtaal ook bijna volledig is, komen er enkele verschillen voor die de moeite van het bespreken waard zijn. Hetzelfde geldt voor syntactische variabelen, al is hier de verschuiving minder volledig. Wellicht zijn HAN-sprekers zich minder van deze verschillen bewust. Navraag bij de door mij geïnterviewden bevestigt deze these: zij zijn zich veel meer bewust van de woorden die zij gebruiken dan van de syntactische constructies waarin zij deze gieten. De sociale context tijdens het ontstaan van het HAN zal dan debet zijn geweest aan het feit dat de syntaxis van de standaardtaal minder invloed op het HAN heeft gehad dan haar woordenschat: waar direct contact met `native speakers' ontbreekt, ontstaan als eerste verschillen op die niveaus, die sprekers minder bewust hanteren. Een verschuiving op suprasegmenteel, fonetisch en fonologisch niveau heeft nauwelijks plaatsgevonden. Op deze niveaus is het HAN nagenoeg identiek aan het Heerlens dialect. Een Heerlenaar is onmiddellijk te herkennen aan zijn tongval, een reden hiervoor is wellicht te vinden in de in paragraaf 2.2 beschreven definitieve vestiging van het HAN als standaard- Heerlens onder invloed van een tweede generatie HAN-sprekers. 3.2 Suprasegmentele, fonetische en fonologische variabelen Op het gebied van klank en tongval is de verschuiving van Heerlens dialect naar standaard- Nederlands het minst volledig geweest. Zoals iedere Limburger, is de HAN-spreker onmiddellijk te herkennen aan zijn klanken. Op mijn vraag aan de geïnterviewden of er wel eens de draak wordt gestoken met hun taal, kreeg ik vaak te horen dat het alleen de klank (en dan met name de zangerigheid en het `lange rekken' van gespannen vokalen) was die door lolbroeken werd uitgebuit, met name in militaire dienst. Overigens zullen het niet alleen Heerlenaren zijn, die in sommige gevallen een dikke huid moeten hebben. De afwijkingen in [18]

19 klank en tongval van het HAN ten opzichte van het standaard-nederlands zijn waar te nemen bij nagenoeg iedere Limburger. Ik ben er zelfs niet zeker van, dat een Heerlenaar in Limburg vaak herkend wordt aan zijn klank; het zijn eerder de andere variabelen in zijn taal die hem van zijn mede-limburgers onderscheiden. Ik heb maar één (fonologische) variabele kunnen vinden, die nagenoeg alleen in Heerlen en omgeving te horen is, en dat is de [š] die in sommige gevallen in plaats van de standaard-nederlandse [s] wordt gerealiseerd. Hierover later meer. HAN-sprekers krijgen van niet-limburgse Nederlanders vaak te horen dat ze zingen, en de meesten zijn zich hier ook van bewust. Maar weinig HAN-sprekers kennen de oorzaak van deze `zangerigheid'. Alle dialecten binnen de Ürdinger Linie kennen een verschil tussen sleep- en stoottoon. Bij stoottoon gaat de hoogte van een vocaal omlaag, bij sleeptoon gaat deze omhoog. Zo hebben in het Heerlens dialect de woorden [we:/x] (weg, straat) en [we:\x] verschillende betekenissen, in die zin dat weag met stoottoon meervoud is, en weag met sleeptoon enkelvoud. Zo zijn er meerdere minimale paren, die tonen dat [+stoottoon] en [- stoottoon] distinctieve kenmerken zijn in Limburgse dialecten, terwijl dit onderscheid in het standaard-nederlands niet voorkomt. Toch realiseert een HAN-spreker ook sleep- en stoottonen, zonder dat deze in het HAN distinctief zijn. Net zomin als bijvoorbeeld de umlaut bij de nomen agentis in het Heerlens dialect, die overigens samengaat met sleep- en stoottoon als in verbum ba/kke (bakken) sjla/chte (slachten) verkau/pe (verkopen) nomen agentis be\kker (bakker) sjle\chter (slager) verkui\per (verkoper) heeft het onderscheid sleep- en stoottoon uit het dialect zich gehandhaafd in het HAN. Wel worden in de genoemde voorbeelden de sleep- en stoottonen uit het Heerlens dialect gerealiseerd, en is bij het gebruik van sleep- en stoottoon zondigen tegen de grammatica van de brontaal in het HAN niet mogelijk, zodat (1) a. *ba\kken b. *ba/kker uitgesloten zijn. Zoals al is gezegd, is de morfologie van het HAN nagenoeg dezelfde als die van het standaard-nederlands. Het is echter aan te nemen, dat het onderscheid tussen sleepen stoottoon niet alleen morfologisch, maar ook suprasegmenteel in het oorspronkelijk dialect verankerd is, zodat met name de tweede generatie HAN-sprekers (zie paragraaf 2.2) het heeft overgenomen als puur suprasegmenteel verschijnsel. Dit wordt bevestigd door het feit dat sleep- en stoottoon in het HAN geen distinctief vermogen meer hebben; er zijn geen minimale paren in het HAN te vinden op basis van dit onderscheid. Wordt een woord in het HAN met sleeptoon uitgesproken, dan bestaat er geen variant met stoottoon en andersom. Dat [19]

20 sleep- en stoottoon in het HAN overleefd heeft en de umlaut, die toch zeker zo productief in Limburgse dialecten is, niet, heeft waarschijnlijk te maken met de herkenbaarheid van de umlaut als morfologisch verschijnsel, terwijl het morfologische karakter van sleep- en stoottoon vaak onduidelijk is. Het lukt niemand, om de realisatie van sleep- en stoottonen uit het HAN te weren, terwijl de meeste geïnterviewden aangeven dat zij de `zangerigheid' in het HAN als lelijk ervaren, en er ook velen zijn, die ermee geplaagd werden. Niet-dialectsprekers, die de functie van sleep- en stoottonen in hun moedertaal niet kennen, zijn in dezen niet te onderscheiden van geïnterviewden die (Heerlens) dialect als moedertaal hebben. Niet alleen het aanwenden van sleep- en stoottonen, maar ook de manier waarop gespannen vokalen gerealiseerd worden geeft met name bij niet-limburgers het idee dat HAN-sprekers `gerekt' spreken. Waar een randstedeling de neiging heeft om gespannen vokalen te diftongeren, zodat hij `souwn mooai boutje aan seij' heeft, spreekt een HAN-spreker deze klanken uit als reine monoftongen, exact zoals ze geschreven zijn. De klank verandert dus niet of nauwelijks van kleur, waardoor westerlingen snel het idee dat een HAN-spreker langzamer praat. Bovendien heeft een HAN-spreker, net als de spreker van Heerlens dialect, de neiging om vokalen te `ronden', dat wil zeggen dat hij zijn lippen meer en eerder rondt dan een westelijke Nederlander. Hierdoor gaat de [Ùy] van buik richting [œ] van beuk, neigt de [a] van bal naar de [É] van bol en de [a] van baas naar de [o] van boos. Alle HAN-sprekers die ik heb geïnterviewd neigen bij alle vokalen naar een sterkere ronding dan in het standaard-nederlands gebruikelijk is. Fonologisch heeft het HAN zich ver in de richting van het standaard-nederlands ontwikkeld. Zo is er in het HAN bijvoorbeeld niets meer te merken van de het Heerlens dialect typerende postvokale r-deletie (zie hoofdstuk 2.1). Toch zijn er drie opvallende kenmerken uit het Heerlens dialect in het HAN gebleven, die in het standaard-nederlands niet voorkomen. Twee van deze kenmerken worden door de verschillende HAN-sprekers in zeer verschillende mate gerealiseerd. Over het algemeen geldt, dat hoger opgeleiden en niet-dialectsprekers fonologisch dichter bij het standaard-nederlands staan. Vaak is een HAN-spreker snel te herkennen aan een verhoging van de [s] voor een consonant (zie kader 2). Een [x] die na deze klank komt, verdwijnt. Wellicht dat een HAN-spreker in de oorlog na het uitspreken van een van de wachtwoorden `Scheveningen' of `schaapscheerder' het loodje had gelegd. Hij spreekt deze woorden, net als in het Heerlens dialect, `op z'n Duits' uit als [šev nih ] en [šapše:rd r]. Kader 2: de verhoging van [s] s š / X_[+cons] [20]

De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie / 15:06 Pag. 47. Kaart 17. Ik heb de band lek, getekend door C. van Bree in 1991.

De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie / 15:06 Pag. 47. Kaart 17. Ik heb de band lek, getekend door C. van Bree in 1991. De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06 Pag. 47 47 Kaart 17. Ik heb de band lek, getekend door C. van Bree in 1991. De kaartenbank.indd Sander Pinkse Boekproductie 07-11-13 / 15:06

Nadere informatie

Basisbegrippen van de taalwetenschap: Variatielinguïstiek

Basisbegrippen van de taalwetenschap: Variatielinguïstiek Basisbegrippen van de taalwetenschap: Variatielinguïstiek Marc van Oostendorp M.van.Oostendorp@umail.LeidenUniv.NL 29 november 2004 Variatielinguïstiek Wat is variatielinguïstiek? De studie van taalvariatie

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

8. Afasie [1/2] Bedenk tenminste drie verschillende problemen die je met taal zou kunnen hebben (drie soorten afasie).

8. Afasie [1/2] Bedenk tenminste drie verschillende problemen die je met taal zou kunnen hebben (drie soorten afasie). 8. Afasie [1/] 1 Afasie De term afasie wordt gebruikt om problemen met taal te beschrijven die het gevolg zijn van een hersenbeschadiging. Meestal is de oorzaak van afasie een beroerte. Het woord afasie

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren,

Fact sheet. Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, Fact sheet nummer 1 maart 2004 Concentraties van allochtone ouderen en jongeren, 1994-2003 Waar in Amsterdam wonen allochtone jongeren en ouderen? Allochtonen wonen vaker dan autochtonen in gezinsverband

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Transfer en toegang tot Universele Grammatica in tweedetaalverwerving door volwassenen

Transfer en toegang tot Universele Grammatica in tweedetaalverwerving door volwassenen Samenvatting Transfer en toegang tot Universele Grammatica in tweedetaalverwerving door volwassenen Negen casestudies naar de verwerving van het Engels, Duits en Zweeds door volwassen moedertaalsprekers

Nadere informatie

Taalverandering. 19. Taalverandering. Opdracht 19.1

Taalverandering. 19. Taalverandering. Opdracht 19.1 19. Taalverandering Opdracht 19.1 Vraag: Noem twee voorbeelden van varianten in het Nederlands (of in een andere taal) die steeds meer gebruikt lijken te gaan worden. Geef een lexicale en een andere variant.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D RESEARCH CONTENT Loïs Vehof GAR1D INHOUD Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ blz. 2 Methode -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

A1 A2 B1 B2 C1. betrekking op concrete betrekking op abstracte, complexe, onbekende vertrouwde

A1 A2 B1 B2 C1. betrekking op concrete betrekking op abstracte, complexe, onbekende vertrouwde Luisteren - kwalitatieve niveaucriteria en zinsbouw tempo en articulatie Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben Teksten hebben o.a. betrekking op zeer betrekking op betrekking op betrekking

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

Doe een klein onderzoek naar de taalregels die een kind in jouw omgeving al dan niet onder de knie heeft en schrijf daar een verslag over.

Doe een klein onderzoek naar de taalregels die een kind in jouw omgeving al dan niet onder de knie heeft en schrijf daar een verslag over. Naam: Klas: Nr: Datum: Vak: Nederlands Leerkracht: Taalverwerving Opdracht 1 Doe een klein onderzoek naar de taalregels die een kind in jouw omgeving al dan niet onder de knie heeft en schrijf daar een

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij:

JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij: JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014 Partners: Mede mogelijk dankzij: VRAAG 1 Ebola Afgelopen maand was er een grote geldinzamelingsactie voor de bestrijding van ebola. Het woord ebola komt oorspronkelijk

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken?

Wat was voor jou de belangrijkste reden om aan dit project mee te werken? Carpe Diem! Afgelopen december vertrokken vijf Nederlandse dames naar het prachtige Zuid-Afrika om hier mee te werken aan een summerschool in een township in Hermanus. Dit is een project van People4Change,

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Hans van der Beek. over schrijven en alles

Hans van der Beek. over schrijven en alles Hans van der Beek over schrijven en alles Hijschrijftcolumns,boekenennogveelmeer, behoorttotde KunstenMedia redactievanhet Parool,isvadervantweejongensenisbezigte halveren.juist,afvallen.hansvanderbeekschrijft.

Nadere informatie

Thema 2. Rennen voor geld

Thema 2. Rennen voor geld Thema 2 Rennen voor geld Les 2.1 Berlijnse calorieën zekerheden zebra s onmiddellijk Les 1 reis, ijs Sjoerd vertelt zijn opa dat hij rondjes gaat lopen op een sportterrein. Wat een ander woord voor terrein?

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

Lezen is cool. Pilot met vrij lezen op vmbo- KB in Duiven slaat aan. Door: Elise Haarman

Lezen is cool. Pilot met vrij lezen op vmbo- KB in Duiven slaat aan. Door: Elise Haarman Lezen is cool Pilot met vrij lezen op vmbo- KB in Duiven slaat aan Door: Elise Haarman Toen docent Nederlands Hans van Kol vorig jaar gevraagd werd om mee te doen aan een project om zijn vmbo- leerlingen

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel)

Wat is realiteit? (interactie: vraagstelling wie er niet gelooft en wie wel) Wat is realiteit? De realiteit is de wereld waarin we verblijven met alles wat er is. Deze realiteit is perfect. Iedere mogelijkheid die we als mens hebben wordt door de realiteit bepaald. Is het er, dan

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

GRONDJEKROEPEN IN NERO

GRONDJEKROEPEN IN NERO GRONDJEKROEPEN IN NERO ZWEMBADVERHALEN UIT DE GEMEENTE HOOGEZAND SAPPEMEER Mijn eerste zwemles in Nero Toen ik de leeftijd van 12 jaar had leek het me mooi om te kunnen zwemmen. Wij woonden sinds kort

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

DIALECT EN TAALVERWERVING

DIALECT EN TAALVERWERVING DIALECT EN TAALVERWERVING In diverse regio s in Nederland spreken kinderen, naast het algemeen beschaafd Nederlands, een streektaal of dialect. In de oostelijke mijnstreek is dit ook het geval. Vaak wordt

Nadere informatie

Michichi, Alba, Canada, 24 december 1921. Vader en Broeders,

Michichi, Alba, Canada, 24 december 1921. Vader en Broeders, Michichi, Alba, Canada, 24 december 1921 Vader en Broeders, Uw brief ontvangen en ik dacht al eerder te schrijven, maar het is er altijd overheen gegaan totdat het nieuwjaar werd en nu volgens oud gebruik

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2014-2015-2016

Geschiedenis en Staatsinrichting TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin 2014-2015-2016 Schoolexamen derde leerjaar mavo (2014 2015) 1 SE1 De industriële samenleving in Nederland Het proces van industrialisatie heeft de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd vanaf het midden van de

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf Artikelen Een terugblik op het ouderlijk gezin Arie de Graaf Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders

Nadere informatie

Tellen met Taal. Het meten van variatie in zinsbouw in Nederlandse dialecten. Marco René Spruit

Tellen met Taal. Het meten van variatie in zinsbouw in Nederlandse dialecten. Marco René Spruit Tellen met Taal Het meten van variatie in zinsbouw in Nederlandse dialecten Marco René Spruit Taalkundige afstand Iedereen weet dat de afstand tussen Amsterdam en Utrecht kleiner is dan de afstand tussen

Nadere informatie

Lesbrief nummer 29 juni 2016

Lesbrief nummer 29 juni 2016 Lesbrief nummer 29 juni 2016 Wilt u laten weten wat u van deze TLPST vond? Hebt u tips voor de volgende aflevering? Mail ons: redactie@tlpst.nl. De dokter praat moeilijk Stel, je bent wat ziekjes en gaat

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Stel jezelf niet onder de Wet!

Stel jezelf niet onder de Wet! Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom

Nadere informatie

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 Educatief Startbekwaam (STRT) - B2 Voor wie? Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) of jongeren (16+) aan het einde van het secundair of voortgezet onderwijs in het buitenland die starten met een studie

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

BEVOLKINGSGROEI VERGELEKEN

BEVOLKINGSGROEI VERGELEKEN 31 mei 2016 KERNCIJFERS BUNNIK BEVOLKINGSOPBOUW De grafiek geeft de bevolkingspiramide voor Bunnik in 2013 weer. Iedere staaf representeert een leeftijdsklasse en toont het percentage dat deze leeftijdsklasse

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Groningen kent verschillende tradities en gebruiken. Denk hierbij aan de Groningse streektaal, de vlag en het Groningse volkslied. Maar het gaat ook om het

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag?

Vakantiegedrag. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van jou verwacht? Factoren die van invloed zijn op vakantiegedrag. Wat is vakantiegedrag? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over vakantiegedrag van mensen. Het maakt je duidelijk waarom mensen met vakantie gaan en hoe de keuze voor een vakantie tot stand komt. Wat wordt er van jou

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO

Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Portret van H. Gerealiseerd door H. en Linde Stael In samenwerking met het SIHO Dit portret gaat over H., een vrouw die met een evoluerende spierziekte nog lang voor de klas heeft gestaan in het lager

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

33 Stijlfouten. 1 Inleiding

33 Stijlfouten. 1 Inleiding DC 33 Stijlfouten 1 Inleiding Dit thema gaat over stijlfouten. Stijlfouten zijn fouten tegen de goede stijl. Vaak gaat het om verhaspelde uitdrukkingen, ontspoorde zinnen, enzovoort. Iedereen maakt stijlfouten,

Nadere informatie

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent? Ja, Jezus is erg belangrijk voor mij en anderen die geloven dat hij onze redder en heer der levenden is Een belangrijk verhaal voor mij

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam

Leerlingen hand-out stadswandeling Amsterdam Leerlingen handout stadswandeling Amsterdam Groep 1: de Surp Hoki Armeens Apostolische kerk Adres: Kromboomsloot 22, Amsterdam Namen leerlingen: In deze handout staat alle informatie die je nodig hebt

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Evaluatie Rots & Water

Evaluatie Rots & Water Evaluatie Rots & Water Training Weerbaarheid Groep 8 St. Jozefschool Locatie Tarcisius Schooljaar 2003/2004 Door: Linda Geraeds Sociaal Cultureel Werker Docente Weerbaarheid Rots en Water Trainer CMWW

Nadere informatie

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol?

Waar Bepaal ten slotte zo nauwkeurig mogelijk waar het onderwerp zich afspeelt. Gaat het om één plek of spelen meer plaatsen/gebieden een rol? Hoe word ik beter in geschiedenis? Als je beter wilt worden in geschiedenis moet je weten wat er bij het vak geschiedenis van je wordt gevraagd, wat je bij een onderwerp precies moet kennen en kunnen.

Nadere informatie

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele En, wat vind je? Hoe bedoel je, wat vind ik? Mijn haar. Kijk nou even. Mark kijkt op van zijn scherm. Yvonne staat in de deuropening van de woonkamer, een bakje yoghurt in haar hand. Ze beweegt niet. Ze

Nadere informatie

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart

Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars. 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Amsterdam lapt regels preventief fouilleren aan haar laars 26 maart 2013, Peter van de Wijngaart Voorwoord In december 2012 constateerde ik in het besluit van de burgemeester over preventief fouilleren

Nadere informatie

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1

veilig leren Veilig leren lezen Artikelen - Letterkennis, aanpak b/d-probleem lezen Auteur: Susan van der Linden Stap 1 veilig leren lezen Letterkennis Aanpak b/d-probleem Auteur: Susan van der Linden De letters b en d zijn voor veel kinderen een bron van verwarring. Dit komt door hun gelijke vorm. Toch kunt u dit probleem

Nadere informatie

Verhalen uit een ander rijk

Verhalen uit een ander rijk Verhalen uit een ander rijk Ana-Magdalena Zainea www.anderssamen.nl www.ana-magdalena.nl Titel: Verhalen uit een ander rijk Auteur: Ana-Magdalena Zainea Correctie: Bart Renaer en Dorien Ruben Illustraties

Nadere informatie

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2

Beertje Anders. Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 Beertje Anders Lief zijn voor elkaar. Afspraak 2 H. Vos Beertje Anders Wat zonlicht is voor bloemen, is een glimlach voor een beer. Beertje Anders en Beertje Bruin gaan bij oma spelen. Het was maar even

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

verlaten nóóit bewoonde plek is wellicht nog fascinerender.

verlaten nóóit bewoonde plek is wellicht nog fascinerender. ECONOMIE teruglopende banenmarkt of oprukkende industrie Een verlaten nóóit bewoonde plek is wellicht nog fascinerender - 6 - - 7 - Tussen de verlaten steden en gebieden die we in kaart brengen zitten

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Samen eenzaam. Frida den Hollander

Samen eenzaam. Frida den Hollander Samen eenzaam Samen eenzaam Frida den Hollander Tweede editie Schrijver: Frida den Hollander Coverontwerp: Koos den Hollander Correctie: Koos den Hollander ISBN:9789402122442 Inhoud Inleiding 1 Ik ben

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein

Geschiedenis groep 6 Junior Einstein De oude Grieken en Romeinen hadden ze al en later ook de Vikingen. Koloniën. Koopmannen voeren met hun schepen over zee om met andere landen handel te drijven. Langs de route richtten ze handelsposten

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie