Interviews met communicatie en marketingmanagers in tien bedrijven en ideële organisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interviews met communicatie en marketingmanagers in tien bedrijven en ideële organisaties"

Transcriptie

1 Interviews met communicatie en marketingmanagers in tien bedrijven en ideële organisaties Amsterdam,

2 Wie zegt wat en waarover? Tien respondenten van de onderstaande bedrijven en organisaties 1. Amnesty International 2. Novib 3. WNF 4. Megafestatie 5. Pop Against Racism 6. EO jongerendag 7. Rabobank 8. Invito 9. Diesel 10.!Strictly geven hun visie op de volgende thema s: over het belang van en (hun) specifieke benadering van jongeren in onze leeftijdsgroep en hebben ze plannen om die groep meer te benaderen? hanteren ze verschillende segmenten (scenemarketing) of juist niet? wat voor methoden noemen ze om jongeren te binden? zien ze verschil in leeftijdsgroepen (kinderen/jongeren/volwassenen) en hoe gaan ze er in hun eigen markering mee om? Hoe verzamelen ze informatie? wat vinden ze van evenementen als middel om jongeren te bereiken? welke andere technieken noemen ze en werken deze wel, niet? wat zeggen ze over 'merken'? wat zeggen ze over 'trends': onderkennen ze zelf trends en hoe er mee omgaan? de betrokkenheid van jongeren bij ideële doelen wat vinden ze van het toekomstperspectief wat jongeren zouden zoeken (wat na het jaar 2000)? wat doen ze zelf met ideële doelen < > hoe gaan ze commercie om wat zeggen ze over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hoe gaan ze met 'geloofwaardigheid' om? hebben ze tips voor ideële organisaties? moet een ideëel doel dichtbij liggen of mag veraf ook als het maar dichtbij gebracht wordt? 2

3 1. Over het belang van en hun specifieke benadering van jongeren in onze leeftijdsgroep en hebben ze plannen om die groep meer te benaderen? (1) Amnesty heeft sinds 5 jaar een speciaal beleid gericht op jongeren. Betekent dat we daar aparte dingen voor doen, speciale acties, speciaal blad voor jongeren. Voor een grote doelgroep jongeren. En dat is belangrijk, omdat wij denken dat mensen op die leeftijd iets met mensenrechten doen, daar hetzij mee bezig blijven, hetzij dat op latere leeftijd weer gaan doen. De ervaring leert wel dat na 5 jaar, er veel jongeren op hun 21, 22 ste afhaken omdat ze of gaan studeren of aan het studeren zijn en daardoor nogal wat dingen in hun leven veranderen: andere school, komen in een andere plaats terecht, meestal als ze gaan studeren. Dus de verwachting is dat ze daarna, als ze zich gesetteld hebben, zich weer bij Amnesty melden, hetzij lid worden, hetzij iets anders gaan doen. (2) Het is een belangrijke groep voor ons, maar dat kunnen we niet zo zien aan wat we doen. Met activiteiten richten we ons echt op het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ik vind wel dat we dat wat beter moeten gaan ontwikkelen. We hebben wel een benadering richting scholen. Incidenteel doen we ook wel dingen met wat oudere jongeren, maar daar hebben we nog niet structureel een goed beleid voor. Wij richten ons op sowieso op mensen die al enigszins geïnteresseerd zijn in ontwikkelingssamenwerking. We proberen niet, wat in het algemeen geldt maar dat is met jongeren natuurlijk net zo, jongeren die daar helemaal geen interesse voor hebben speciaal te bereiken. (3) We doen er niet veel voor. Komt een beetje omdat we sinds kort, sinds twee jaar ons beleid ten aanzien van jongeren hebben bijgesteld. Meer richten in eerste instantie op onze eigen achterban. En die leeftijdsgroep loopt van 8 tot 16 jaar. Heeft een overlapping met de leeftijdsgroep waar jullie mee bezig zijn, maar de goeie sleutel om daadwerkelijk met die leeftijdsgroep iets te doen hebben we niet. (4) De gemiddelde leeftijd is 18 jaar. 95% van de bezoekers is tussen de 12 en 24 jaar. Voor onze doelgroep hebben ze geen specifieke benadering en hebben ook geen plannen om die doepgroep apart te benaderen. (5) De jongeren van 18 t/m 21 zijn voor het festival zeker belangrijk, dat is ook een wel een groep die zij bereiken. Pop Agianst Racism richt zich vooral op middelbare scholen. Als je je heel breed gaat opstellen maak je het jezelf heel moeilijk omdat je verschillende aanpakken moet gaan doen en daar hebben wij de capaciteit gewoon niet voor. Uiteindelijk zou het beter zijn om ook lagere scholen voor het basisonderwijs te bereiken en de groep t/m 25. Maar die groep hebben wij daarvoor natuurlijk al gepakt en die nemen we hopelijk mee. Dus vandaar dat wij ook op die groep gaan zitten. Er zijn ook organisaties b.v. Anne Frank Stichting, die richten zich veel meer op het basisonderwijs en dat vult elkaar goed aan, daarom zijn wij ook in deze doelgroep gaan zitten. (6) De doelgroep 18 t/m 21 jaar is heel belangrijk voor de EO. Ze hebben Ronduitclubleden in de leeftijd van18 t/m 24 jaar van de leden. De jongerendag trekt hoofdzakelijk tieners in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. (7) De behoefte van een 17 jarige kan soms behoorlijk verschillen van iemand van 18, die net van school is gekomen. Dat betekent dat heel commercieel geredeneerd dat de jongeren die nu een Rabojongerenrekening nemen een aansporing krijgen in de zin van 'Goh, ga je studeren, zet 'm dan over in een studentenrekening, daar kun je je beurs op binnen laten komen' of we hopen erop dat je je normale betaalrekening zoals je vader of moeder die ook hebben bij ons afneemt. Absoluut heel belangrijk, er wordt veel besloten in een soms zeer korte tijd. Jongeren die er bankieren deden dat omdat ma of pa daar bankiert. Dat is knap gevaarlijk, want op het moment dat je als jongere het op je stuipen krijgt en een eigen spoor gaat trekken, neem je in ieder geval afscheid van dat wat je daarvoor deed. 3

4 (8) De groep van is voor ons op dit moment eigenlijk de belangrijkste groep. Vooral jonge meisjes tussen de 17 en 21 jaar kopen zonder enige groom bij Invito, terwijl die andere doelgroep, die moet je duidelijk aandacht schenken. (10) Een echte reclamecampagne is er nooit geweest. We hebben wel 'in 't wild' geplakt, twee keer een commercial op MTV uit laten zenden in 1993, we hebben heel kort een commercial gehad op Radio 538, maar die beviel niet. Verder sponsoren we een programma op New Dance Radio, dus wel dance, we hebben een reclamebureau ingeschakeld en verder hebben we weer 'in 't wild geplakt', we adverteren in vakbladen, maar verder doen we heel weinig aan publiciteit. Wel hebben we een Amerikaanse schoolbus gekocht, waarmee we feesten afgaan, daar kan je lekker in out chillen en even een abonnementje nemen uiteraard. 2. Hanteren ze verschillende segmenten (scenemarketing) of juist niet? (1) Het zijn natuurlijk ook heel verschillende groepen, of je bent en getrouwd en in een fabriek werkt of dat je 20 bent en werkloos of je bent 20 en je studeert net. Het zijn mensen die dan eindelijk een beetje in de puberteit raken en mensen die al een gezin met twee kinderen hebben en een enorme verantwoordelijkheid. Het zal je niet verbazen dat wij vooral meer in de hoek van de studenten zitten. Niet zozeer omdat Amnesty intellectuele mensen meer zou aanspreken, maar omdat die groep op dat moment eigenlijk meer tijd heeft dan anderen. Wij richten ons op een heel klein subdeeltje van die doelgroep, omdat we het juist van die jongeren moeten hebben die, hetzij politiek bewust zijn, hetzij vanuit een gezin daar iets van meegekregen hebben. Dan is het maar een heel klein stukje van die hele doelgroep jongeren. Wij verkopen geen broodjes of agenda's of cd's, wij verkopen iets van bewustzijn als we al iets verkopen. We willen dan liever met beperkte middelen, die doelgroep die potentieel in ons geïnteresseerd is, zoveel mogelijk bij Amnesty betrekken. En niet proberen iedereen lid te maken door ons aan te passen aan de jeugdcultuur. (2) We hebben dus wel een Novib magazine, dat is voor de achterban van Novib dus mensen die donateur zijn. Daar zit regelmatig een jongeren pagina in, maar meer voor kleine kinderen. Dat is een kwartaalblad, komt 4 keer per jaar uit. (4) Nee, ze zijn er niet voor om de jongeren in hokjes te stoppen. Doordat de Megafestatie heel veel dingen omvat hoeft dat ook niet omdat er voor elke doelgroep wel iets te vinden is. Nee, wij doen niet aan scenemarketing voor de Megafestatie. Voor sommige van onze klanten hier werken we wel met scenemarketing. Quirilla marketingtechnieken. Jongeren die leiden soms wel drie levens, op school zijn ze een keurig net meisje en 's avonds hangen ze de beest uit en in het weekend doen ze aan weet ik veel wat. Ik heb altijd een hekel aan hokjes gehad. Ik pretendeer wel veel te weten van miniculturen en dat gebruik je dus in je achterhoofd ergens bij de chemistry als een plan dat in elkaar gezet moet worden voor een merk, overheid of wie dan ook. (5) Je probeert zoveel mogelijk jongeren te bereken dat is punt 1. Dat is natuurlijk vrij moeilijk. Kijk, ook dit onderwerp, het voordeel, het onderwerp daar heeft iedereen wel iets over te zeggen of te melden. De manier waarop je dat dan doet is natuurlijk wel bepalend, kijk de stijl muziek die je aanrijkt daarmee kan je je richten op bepaalde sub groepen die er zijn. Ik denk dat er heel veel jongeren zijn die waar je het net over hadden steeds meer het individu zijn. De ene dag trek je dit aan en de volgende dag heb je zin in iets heel anders, dan ben je even bij een zogenaamde hele andere groep of zo. Af en toe, met bepaalde projecten zoals b.v. de schoolprojecten, dan ga je je richten op die scholen en daar zitten alle jongeren. En met het festival is het wel zo, uit onderzoek blijkt met die gabbers bv. die hebben een heel negatief imago, er zullen ook gabbers zijn die daar op tegen zijn en daar probeer je heel duidelijk op in te spelen door dat soort 4

5 muziek extra aandacht te geven. Dat kan volgend jaar weer een ander soort muziek zijn. Dat is gericht. Het bleek inderdaad b.v. dat de lager opgeleide die veel naar house, om heel generaliserend te zeggen want het is een beetje ongenuanceerd maar, daar bleek gewoon dat daar meer anti racistische tendensen waren dan onder andere categorieën. Dus dan wordt daar een beetje op in gespeeld. (6) Het hangt heel sterk van de activiteit af of we ons op een bepaalde groep richten. Je probeert het wel zo breed mogelijk te houden. Dat is ook het verwijt dat wij krijgen van met name de christen jongeren die in die groepen zitten van ja jullie zijn te breed. Want zoals die houseparty/danceparty ik bedoel daar doe ik bewust niet aan mee, ik vindt het hardstikke leuk en ik ga er waarschijnlijk ook wel naar toe om eens te kijken maar ik ga daar niet mijn naam als EO aan hangen. Dit omdat als ik op dat smalle stukje ga zitten ik een heel groot stuk van de breedte kwijt raak. Een heleboel mensen zeggen: "daar kan je toch niet aan mee doen!". In de onze achterban en dan met name de lezers van Horizon vinden dat ik veel meer zou moeten doen aan met name in de richting van klassieke muziek, orgelconcerten e.d. en misschien dat we dat ooit nog eens gaan doen maar meer als dat doe ik niet, heel voorzichting mondjesmaat maar daar ga ik ook niet zitten. (7) Wij zoeken van alles met een licht accent voor de massa. Dus niet alle extremen bij elkaar, je probeert daar dan een doorsnee in te vinden. Zouden we een trendsetter worden, dan zouden we onze huidige positie verloochenen. We mogen wel een stukje naar voren toe. (8) We moeten dus niet mee zo extreem doen want dan zijn er ook hele grote groepen die je dus niet bereikt. Je op één iemand focussen of op één popgroep of op één sport subcultuur, al die skaters of zo, dat zou ik nooit doen dat is veel te link. Want als het een keer fout gaat dan hang je. Wij moeten gewoon echt een beetje, hoe raar het ook klinkt, maar je zit toch een beetje op massajongeren. (9) Er zijn wel initiatieven. Ik ben al drie jaar bezig met DJ's. Ik bedoel, de DJ's zijn onderhand wel de filmsterren van nu. dir doen we d.m.v. kleding die de DJ's dan dragen,en soms op de flyers als het een goed feest is. (10) we willen zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de Nederlandse jongeren. Elke jongere heeft natuurlijk een hele andere belevingswereld. Iemand met een simpele baan in bv een schoenenwinkel denkt nu eenmaal anders dan iemand uit de grachtengordel die de RoXy van binnen en van buiten kent. Er s een hele grote variëteit aan mensen en hun belevingswereld. Trendsetters klopt, maar we willen dat toch wel een beetje veranderen, we willen ons meer gaan richten op een dwarsdoorsnede van Nederlandse jongeren. We willen de trendsetters niet kwijt, zij hebben een voorbeeldfunctie. 3. Wat voor methoden noemen ze om jongeren te binden? (1) Ledenwerving is een kwestie van alsmaar stappen. Je wordt nooit bij de eerste keer als je iets ziet ergens lid van, maar dat gebeurt bij de achtste, negende, tiende keer, misschien nog wel later pas, dus dat geldt ook hierbij. Het effect van zo'n campagne is natuurlijk vooral dat mensen het zien, dat mensen er kennis mee maken, dat de beeldvorming over Amnesty verandert. Dat levert op den duur natuurlijk toch een heleboel leden op. Amnesty is een actie organisatie dus is het belangrijk dat we jongeren bewust maken, maar ook dat wat zij doen invloed heeft. Wat blijkt nou, als je bijvoorbeeld voor een gevangen vakbondmedewerker actie voert, dan is het heel goed om daar een vakbond van Nederland voor aan te spreken. Als de voorzitter van de FNV een brief naar haar regering schrijft over een vakbondactivist die opgepakt is, heeft dat meer invloed dan als zomaar iemand schrijft. Nou blijkt dat met jongeren ook zo te zijn. Dus als mensen van t/m 20 ook zomaar opgepakt worden en jongeren van diezelfde leeftijd schrijven, dan blijkt dat meer effect te hebben. Dus in die zin is het voor Amnesty ook van belang dat we die doelgroep benaderen, omdat we zien dat dat invloed heeft op de politiek van het land waar we op dat moment actief zijn. 5

6 (3) Het hele verhaal van handelingsperspectief. Wat mij betreft moet je veel meer ruimte geven om zelf dus een keuze te maken, van hoe ze zelf zouden willen. Ik ben sterk voorstander van om niet alleen die portemonnee rond te laten spreken. (4) Om de hele groep te vangen laten ze zien en horen wat de Megafestatie is en dat is gewoon heel veel bij elkaar zodat er voor elke doelgroep wel iets te vinden is. Doordat het een leuk dagje uit is met heel veel nieuwe en spannende dingen binden ze de jongeren aan zich. De Megafestatie heeft een naamsbekendheid van 80% dus dat is heel hoog. De Megafestatie richt zich niet op mini culturen, maar op de doorsnee jongeren. Hij weet wel veel over mini culturen en dat gebruikt je ergens in je achterhoofd bij de chemistry als een plan dat in elkaar gezet moet worden voor een merk, overheid of wie ook. Ze kiezen voor die aanpak omdat je anders geen bezoekers krijgt, en ze hebben ook houseparty's daar. Maar we willen geen houseparty worden, maar we willen wel een houseparty op de Megafestatie en dat is het verschil. Alle mini culturen zijn bijna vertegenwoordigd op de Megafestatie. (5) Ze hebben lespakketten voor het voortgezet onderwijs voor b.v. de vakken muziek, textiele werkvormen en die slaan heel goed aan. De lespakketten zijn gericht op de onderbouw, 12 tot 15 jaar. Ze hebben ook een tour, dat is een activiteitenweek langs scholen van het voortgezet onderwijs. Die is breder en dan doet de hele school mee. Met het festival trekken ze ook veel mensen, voornamelijk in de leeftijd van 12 tot 35. Het spotje voor het festival is meer een aankondiging dan met het vingertje te wijzen naar het racisme. Er is ook een versie zonder de tektst van het festival en dat is dan gewoon Racism Beat It! Verder is hun middel om jongeren te trekken natuurlijk muziek. (6) De belangrijkste middelen om de jongeren te bereiken zijn via onze eigen media, televisie, radio en de bladen ronduit magazine en programmablad Visie. Verder posters. Verder is mond tot mond reclame ook belangrijk voor de jongerendag. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten die de EO aanbied voor de verschillende doelgroepen. Doordat we proberen de band met ze aan te gaan op jonge leeftijd, blijf je hen meestal als lid houden. Omdat het een band is die op levensovertuiging gestoeld is blijft ie meestal behouden. Verder heb je o.a. christelijke studentenorganisaties waar we contact mee hebben en waar we samen mee werken. We raken de leden dan ook niet kwijt als ze op kamers gaan en hun eigen leven gaan leiden. Aan de hand van de cijfers kunnen we zien dat daar de grootste hap van onze leden zit. (7) Een Rabo top 40, met de gedachte dat muziek toch een heel belangrijk onderdeel van hun wereldje is. Natuurlijk hoeft dat geen top 40 muziek te zijn, daar zijn ook nog honderden keuzes in, je kan niet iedereen bedienen, we praten over een beetje de massa. Denk maar even aan Diesel, iedereen kent het en toch moet je het af en toe weer noemen. Nu hebben we een veel swingender medium dat vier tot zes keer per jaar naar de jongeren toe gaat, dat heet Swop. Dat probeert veel meer op de wereld van de jongeren in te spelen. In bijvoorbeeld print kan je ook weer wat meer doelgroepverschillen maken, de ene keer een jong meisje, de andere keer een jonge student. Bij studeren is het heel concreet, daar hebben we mooie rekeningen voor en blijven er een heleboel dingen gratis. Een aardigheidje, bijvoorbeeld een diplomamap. Vervolgens ga je naar de introductie dagen, daar zijn we aanwezig, daarvoor komt er nog in de Nieuwe Revu een special, in de Sum en Rails. We werken dus toch wel vanuit een stukje herkenning, alleen niet zo overdreven. Een aantal produktvoordelen, Easy Money, een kortingenboekje, er is de gratis museumjaarkaart, vier keer per jaar spetterende aanbiedingen, die we zelf uitzoeken. (8) De etalage echt als selectie medium gebruiken. We zijn gaan adverteren in de Strictly!, in de Veronica gids. Boomerang kaarten, outdoor advertising, gewoon heel gericht kijken wat het juiste medium is. Je moet je onderscheiden door iedere maand een andere etalage te hebben, heel onconventioneel, dan weer een beetje shokking. We hebben ons onderscheiden door reclame uitingen, die waren ook shokking, daardoor val je op. We lopen met de muziek in de winkel voor op de muziek die in de hitparade komt. We hebben per maand een totaal nieuw winkelthema. Vrolijkheid, optimisme, kleur, fun, beetje maf, gek surrealistisch, maar in ieder geval niks zwaars, niks met geweld, sex, geen boodschap brengen. Gewoon hup Invito, dit zijn we en je vindt het leuk of niet, gewoon to the point. 6

7 (9) Het enige wat wij doen is zeg maar een bepaald gevoel geven. Als je jongeren tussen de 18 en 22 gaat benaderen als dat zijn de jongeren, dat is misschien gelijk al het probleem. Je gaat ze als een hele specifieke groep mensen zien, en dat zijn volwassen mensen, die weten wat ze willen, waar ze naar toe moeten om het te krijgen. Wat ik via advertising wil vertellen is 'Ik besta', wij zijn Diesel, een kledingmerk. Je kunt dat vertalen naar een x aantal componenten; humor, eigenzinnigheid, dezelfde taal spreken, de juiste tone of. De consument van nu is niet op zoek naar iemand die hem de les leest van dit moet je doen, koop Diesel, wij zijn de mooiste, wij zijn de beste. Het gaat veel meer om een gevoel wat je zou moeten vertegenwoordigen en laat de consument dan zelf bepalen of de consument dat wel of niet leuk vindt. Ik denk dat advertising should be fun, het moet leuk zijn. 4.A: Zien ze verschil in leeftijdsgroepen (kinderen/jongeren/volwassenen) en hoe gaan ze er in hun eigen hun eigen markering mee om? (3) Er is een tussenvorm, die past bij het budget van de jongeren. Er zit een hele geleidelijke overgang in. Ik ben sterk voorgesteld dat jongeren, kinderen, jongvolwassenen zelf uitmaken wat ze willen, zelf de keuze maken. Ik denk inderdaad dat die sentimenten, dat wordt al gauw valse sentimenten. Als een groep door valse sentimenten en beloften heen prikt dan zijn het jongeren. En dat is denk ik ook één van de mooiste eigenschappen van jongeren. Dat je ze niks op de mouw moet spelden, dat je ze volledig 100% serieus moet nemen. Wij hebben natuurlijk geen gerichte activiteiten of werving op jongeren. Ik denk dat de jongeren die wij nu aanspreken die via hun familie of traditie of uit eigen intrinsieke motivatie aangesproken voelen. (5) De primaire doelgroep is 12 tot 20 jaar. Voor het festival iets breder, 12 tot 35 jaar. Verder richten ze zich vooral op het voortgezetonderwijs met lespakketten. Er is niet echt een specifieke benadering voor de groep buiten het voortgezet onderwijs, maar die kijken ook t.v. En of je nu 24 bent of 12 of 18 dat maakt niet zoveel uit denk ik. Het ligt denk ik heel erg aan het evenement, voor een festival is het denk ik heel goed om radio en t.v. te benaderen en dat te gebruiken. Ik bedoel, dat zie je ook aan Diesel die spotjes op t.v.. Het ligt wel aan het spotje natuurlijk, dat denk ik dus dat het verschil is met Amnesty en het WWF natuurlijk, die hebben hele andere soorten spotjes. En daar ligt wel de inhoud denk ik dat dat wel heel duidelijk gericht is op een bepaalde doelgroep/leeftijdscategorie voor als je daar van kan spreken. En dat spotje van ons dan is redelijk kort geknipt, gemonteerd, snel en de muziek speelt er ook heel erg onder dus dat werkt wel. (7) De leeftijd 12+ is voor ons belangrijk genoeg, denk ik. Wanneer je 12, 13 of 14 jaar bent begin je toch aan je eerste krantewijk of andere verdiensten, je begint een klein beetje inkomsten te krijgen. Van 14 tot 17 bijvoorbeeld meer Internetter, de jonkies minder Internet. (8) Drie deelgoepen: onderscheiden we de schoolgroep, tot 17 jaar en 18. De studentgroep, van 18 tot 22 en de working groep, als je klaar bent met studeren en gaat werken. Die werkende groep is heel breed, want je kunt natuurlijk 22 zijn en afgestudeerd maar ook 35. Dus nu is eigenlijk het idee, hoe kunnen we die drie subdoelgroepen nou op een meest gerichte manier bereiken. Zonder dat het de wijze waarop, het concept dat je inzet, wezenlijk verschillend is. Kijk, een vlotte man van 33, 34 en een vrouw van 31/32 die kindjes heeft, heeft een totaal ander consumptie patroon, komt op heel andere plekken dan iemand van 18. (9) Wij doen dus niet aan doelgroepdenken. Het gaat veel meer om hoe jong is iemand van geest. (10) Je kan natuurlijk wel zeggen dat zo'n commercial op MTV een wat ouder publiek dan 18 bereikt, met Radio 538 bereik je wat jongere mensen, maar voor de rest doen we geen aparte acties. We proberen alle jongeren in z'n geheel te bereiken. Met onze bus doen we dat bijvoorbeeld. 7

8 4.B: Hoe verzamelen ze informatie? (1) Dat onderzoek doen we over het algemeen zelf. We hebben dat in het verleden wel gedaan, toen we met het jongerenwerk begonnen. Maar we doen niet veel met grote bureaus, omdat die over het algemeen: a. als ze een onderzoek in opdracht van Amnesty zouden doen, dat veel te duur zou zijn, kunnen we gewoon niet betalen en: b. wanneer we gebruik maken van onderzoeksgegevens die door andere opdrachtgevers worden gemaakt dan is dat toch op een veel te algemene doelgroep. (2) Niet speciaal voor jongeren, wel een onderzoeksbureau die die af en toe kijkt naar wat de effecten zijn, naambekendheid. Dat is beter geworden, ook onder jongeren trouwens. Het begrip Novib Methode heeft wel effect. (3) Ja, heel recent onderzoek hebben wij via Kidwise, een bureau in Amsterdam gespecialiseerd in kinderonderzoeken. We zijn bezig met bureau Inter/View om speciaal te kijken naar de wensen van kinderen, hoe hun belevingswereld is. Wij hebben een hele sterke voorkeur om gewoon zelf te testen en te toetsen en niet via dure, ingewikkelde methodieken. Maar gewoon 20 kinderen uitnodigen, daarmee beneden in de kantine gaan zitten en van elkaar horen van wat vind je nou leuk en wat vind je niet leuk. (5) Ze komen aan hun informatie door één keer per jaar een bezoekersenquête te houden bij het festival en één keer per jaar een telefonische enquête onder jongeren. Dit wordt gedaan door TrendBox (6) We maken wel gebruik van verslagen van externe bureaus, we schakelen ze alleen niet in. Dat is gewoon te duur en de verslagen komen toch wel. Dus dat doen we heel regelmatig ja. Ik kan niet zeggen dat we heel expliciet een marketingplan opstellen. Over het algemeen hebben we vaak het achterafgevoel dat het dus heeft gewerkt dan dat we daar van te voren zo verschrikkelijk goed over na hebben gedacht. We geven wel de programmamakers heel veel ruimte om te experimenteren, het zijn gasten die middenin de jongerencultuur staan. (7) Wij werken met een reclamebureau waarvan geacht wordt dat zij daar een goed creatief team op hebben zitten. Zo goed als altijd testen wij vooraf. Een kwalitatief onderzoek waarvoor we bijvoorbeeld 30 studenten nodig hebben, je zit dan gewoon een uur of drie kwartier met elkaar te kletsen, daar zitten natuurlijk wel gerichte vragen onder. (8) Nou, we hebben eens in de zoveel tijd een kwalitatief onderzoeksbureau, houden we diepteinterviews, dan gaan we in de winkels zitten. Dat onderzoeksbureau plukt dan allemaal mensen van straat, die varieren van leeftijd van 15 tot 25 jaar. Soms checken we alle concurrentie in een stad, dan gaan we kijken wat er op straat loopt, wat voor types dat zijn, hoeveel jongeren je tegenkomt, hoeveel bars, kroegen, discotheken, dan zeg je het stikt hier van de jongeren, die winkel moet hier gewoon komen. (9) Luisteren, bellen. Ik ben redelijk goed geinformeerd over wat er wel en wat er niet gebeurd. Zo ook m'n andere collega's en na verloop van tijd heb je een netwerkje of je gaat op zoek, je gaat naar feesten. Ik besteed zo wat bijna net zoveel uren buiten kantoor dan dat ik hier rondhuppel. Ik heb nogal een negatieve associatie met marktonderzoek. Wat gebeurt er, je signaleert een trend, vervolgens ga je die trend definiëren. Tenslotte ga je de trend verklaren en tegen die tijd is heel je trend voorbij. Dan loop je achter de feiten aan. (10) Een netwerk van redacteuren met wie we werken, verder een lezerspanel, een aantal trendwatchers en gewoon via onze eigen relaties en contacten. Zo gaan wij ter werk, het is niet zo dat wij iedere maand een heel onderzoek gaan opstellen en uitspitten, vaak wordt het dan ook te statisch en te kunstmatig. 8

9 5. Wat vinden ze van evenementen als middel om jongeren te bereiken? (1) We hebben op de megafestatie gestaan en wil je daar bovenuit komen, boven het lawaai daar, dan moet je gewoon heel heel veel investeren. Misschien zouden we dat geld wel hebben, maar dan besteden we het liever aan andere dingen die we dan belangrijker vinden. (2) Pop Against Racism heeft Novib gesponsord, maar daar stonden we niet met een stand. Wel op festival 'Mondial', maar dat is niet alleen voor jongeren. Daar is Novib altijd prominent aanwezig, maar daar komen wel jongeren want dat is een cultureel festival. Maar speciaal dingen voor jongeren, schiet me nu even niet te binnen. (3) Wat we wel willen is evenementen die we in het verleden ook voor die groep hebben georganiseerd, in een ander jasje opnieuw organiseren. Eventueel met partners, televisie erbij, echt een tour waarbij gewoon ook in het land dichterbij komt bij die mensen die je dus steunen, die je aanspreekt. Een grootschalige activiteit als Megafestatie etc. hebben we de afgelopen twee jaar niet aan meegedaan. En eigenlijk ook bewust, want als je kijkt naar het totale aanbod van de Megafestatie moet je daar een ongelofelijke stand, attractie neerzetten wil je je onderscheiden van de leuke dingen. Jongeren komen daar toch over algemeen om lekker te feesten en plezier te maken en nieuwe uitdagingen tegen te komen. En oog en oor voor een organisatie als het WNF, maar ik maak me ook sterk voor andere organisaties, is het gewoon veel minder, omdat het aanbod zo ongelofelijk is. Dus wij kiezen dan nog liever voor een directe benadering waar wij gewoon bovenaan staan en alle aandacht opeisen, dan dat je één van de 100 bent en naast Coca Cola of Pepsi nog net een graantje mee mag pikken en dan vanuit hun ooghoek, o ja, WNF. Dan sta je in de toleratiehoek en dat is de hoek die ze als eerste laten liggen, omdat er toch een heleboel andere uitdagingen zijn en leuke dingen zijn. Er zal wel een bepaald segmentje van die zullen er misschien wel langs die tolerantiehoek gaan. Daar al, ja die gaan even kijken of hun clubje erbij staat en die zijn geïnteresseerd. Dus je doet een enorme investering voor relatief weinig aandacht in een umfeld waarin zoveel gebeurt dat je nog maar mag hopen dat ze weten dat het WNF er ook staat. Kijk, wat mijn idee is om in de toekomst gewoon met grote, het liefst met het bedrijfsleven, grote clubs, om een soort joint promotion te maken. Dus als Cola daar staat of welke club dan ook... (4) Het Rode Kruis had op de afgelopen megafestatie een boodschap, de organisaties hebben altijd een thema en een actie, hun thema van dit jaar was dat er in de wereld zoveel kinderen lopen die eigenlijk op een mijnenveld leven, kijk maar naar Srebrenica die omgeving en ook in Afrika, kinderen die door de mijnenvelden moeten lopen en heel veel kinderen worden daar ook slachtoffer van. Met het Rode Kruis hebben we een hele lange tent gemaakt, legertenten en daar moest je dan met je fiest doorheen en dan reed je dus als je niet goed keek over een mijn, dus dat is dus een manier om zo'n boodschap over te brengen. Dat is natuurlijk heel anders dan dat je een brochure in je bus krijgt. Dat spreekt veel meer aan. Diegene die er door gefietst zijn, en dat waren er nogal wat, weten precies waar het Rode Kruis mee bezig is, en krijgen ze later een folder in de bus dan denken ze daar aan terug. En dan zijn ze veel eerder genegen om daar iets voor over te hebben. Het gaat dus wel om het doel, maar niet om het middel, dat kan van alles zijn. Maar we raden ze wel af om met een duffe stand te komen want dat slaat niet aan. Het is veel beter om er een activiteit aan te binden. (5) We staan b.v. op de Megafestatie. Daar hebben we het laatste jaar percussie workshops gedaan. Dat was een ontzettend succes, dat werd heel goed opgepikt. En zo krijgen ze toch de boodschap weer mee. Je trekt dan ook meteen publiek. Het ligt verder ook heel erg aan je publiciteitscampagne natuurlijk, voor welke doelgroep je die inricht. Met de Megafestatie hebben we eigenlijk niet echt een hele duidelijke eigen campagne gehouden, zeg maar grotendeels mee met de publiciteit van de Megafestatie. Met het festival trekken we ook veel mensen. Er zijn mensen die komen voor de muziek en mensen die komen voor het thema en beiden. Daarom is de muziek ook een prima middel om de mensen te trekken, want er komt 60% voor de muziek en die pikken natuurlijk ook wat mee van het anti racisme. Het zou dan ook niet goed zijn voor het festival als er alleen maar mensen zouden komen die betrokken zijn bij het thema. 9

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.).

Heel erg zenuwachtig, praat snel. Observatieaantekeningen (verbaal, non-verbaal, storingen tijdens het gesprek, etc.). Voor de diepte-interviews is de volgende topiclijst gebruikt: 1. Persoongegevens. 2. Social media. 3. Behoefte. 4. Zoekgedrag. 5. Beleving vooraf. 6. Beleving achteraf. Formulier persoonsgegevens Naam

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Miljonair VorBeginers

Miljonair VorBeginers Miljonair VorBeginers Door:Tom DingjanenEduardKelderhuis Dit is een uitgave van Avantix SARL. Copyright Avantix SARL 2011 Grand Rue 60 L 1660 Luxembourg Company Register B-90.853 Auteurs: Tom Dingjan &

Nadere informatie

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus:

Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën. Bonus: Haal 42% meer resultaat uit je Marketing met12 Direct Mail strategieën Bonus: Hoe verzamel je adressen zonder te spammen. Prijs 29,95 wwwwwwwwwwww De auteur Jan Kosters is geboren in 1980 en vanaf 1998

Nadere informatie

Saren. Ada. Ada. 23, vrouw. Student

Saren. Ada. Ada. 23, vrouw. Student PERSOONSGEGEVENS Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Saren Datum interview 4-12-2012 Plaats interview Amsterdam, op haar stageplek Begintijd interview 15:03 Eindtijd interview 16:10

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Persoonsgegevens. Magda Naam geïnterviewde. Naam interviewer. Flora Pseudoniem geïnterviewde. Flora Datum interview 21-11- 2012 Plaats interview

Persoonsgegevens. Magda Naam geïnterviewde. Naam interviewer. Flora Pseudoniem geïnterviewde. Flora Datum interview 21-11- 2012 Plaats interview Persoonsgegevens Naam interviewer Magda Naam geïnterviewde Flora Pseudoniem geïnterviewde Flora Datum interview 21-11- 2012 Plaats interview Zaandam Kogerveld, in het huis van de geïnterviewde. Begintijd

Nadere informatie

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne

Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Handreiking Campagnevoeren Praktische bouwstenen voor een succesvolle verkiezingscampagne Colofon Uitgever: CDA-bureau Afdeling Communicatie Postbus 30453 2500 GL Den Haag 070-3424888 cda@cda.nl www.cda.nl

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

GENERATIEMARKETING IN DE PRAKTIJK

GENERATIEMARKETING IN DE PRAKTIJK GENERATIEMARKETING IN DE PRAKTIJK Generatiemarketing in de praktijk 2015 ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN GENERATIEMARKETING IN SUCCESVOLLE PRAKTIJKCASES Inhoud Pagina 2 Voorwoord Pagina 3 Leuk is het centrale

Nadere informatie

inhoudsopgave Voorwoord 3

inhoudsopgave Voorwoord 3 inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Jongeren & cultuur 6 3 Het Cultureel Jongeren Profiel 12 De vier culturele types in het kort 16 4 De types uit het Cultureel Jongeren Profiel 19 Geïnteresseerde

Nadere informatie

Alcoholgebruik. Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25. Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014

Alcoholgebruik. Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25. Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014 2014 Alcoholgebruik Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch Projectgroep 5 20-3-2014 Alcoholgebruik Alcoholgebruik in de leeftijdscategorie: 20-25 Projectgroep

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

meer waardering voor werk dat je het liefste doet

meer waardering voor werk dat je het liefste doet Inleiding Ieder jaar weer is er wel iemand op het jaarcongres van onze brancheorganisatie die roept We moeten ons beter profileren. Welzijnsorganisaties klagen over een slecht imago. Welzijnswerkers worstelen

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens U veel leesplezier! Talitha Our Vision. Amsterdam, mei 2012. Interview Michiel - mei 2012 - Talitha 1 Onderzoek Poppodia

Voorwoord. Ik wens U veel leesplezier! Talitha Our Vision. Amsterdam, mei 2012. Interview Michiel - mei 2012 - Talitha 1 Onderzoek Poppodia Voorwoord In het kader van de minor Beeld en Meningsvorming, hebben wij (team) vanuit het lectoraat Media, Cultuur en Burgerschap, de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe Poppodia De Kade optimaal gebruik

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Winnen in Google! Tonny Loorbach

Winnen in Google! Tonny Loorbach Tonny Loorbach Winnen in Google! Tonny Loorbach 2014 Tonny Loorbach Internet Marketing Universiteit 1 Winnen in Google 3.0! Dit is de 3.0 versie van dit e-book. De nieuwste versie van dit boek kun je hier

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk over verkooptechnieken bij adresboek voor de bouwwereld. Inhoudsopgave deel A. Hoofdstuk 1: Het verkoopproces pag...

Inleidend hoofdstuk over verkooptechnieken bij adresboek voor de bouwwereld. Inhoudsopgave deel A. Hoofdstuk 1: Het verkoopproces pag... Inleidend hoofdstuk over verkooptechnieken bij adresboek voor de bouwwereld Inhoudsopgave deel A Hoofdstuk 1: Het verkoopproces pag... 1.1. Zomaar een gesprek tussen een vertegenwoordiger en zijn vrouw

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie