Programma van de Democratische Partij Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van de Democratische Partij Nederland"

Transcriptie

1 Programma van de Democratische Partij Nederland (versie 3.1) De standpunten van het programma staan hieronder op alfabet weergegeven: A4 - A - Natuur is belangrijk. De natuur is een fundamenteel deel van ons land, en wij moeten er zuinig op zijn, aangezien er niet zo veel meer van over is. Daarom is de DP tegen het aanleggen van snelwegen, spoorwegen en ontwikkelingsprojekten in aangewezen natuurgebieden. Groen moet groen blijven! Daarom is de DP ook faliekant tegen het aanleggen van de onnodige A4, die dwars door een natuurgebied gepland is. Abortus Wij gaan uit van het principe van "baas in eigen buik", en toornen niet aan het recht van vrouwen om een abortus uit te laten voeren. De DP is echter wel voorstander van een wachtperiode van 24 uur voor het uitvoeren van niet-medisch noodzakelijke abortussen; aangezien een abortus een uiterst emotionele en ingrijpende beslissing is, en de DP van mening is dat het uitvoeren van een abortus iets is dat, indien mogelijk, zo veel mogelijk vermeden moet worden, aangezien de DP ervan uitgaat dat volwassen mensen verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze zelf maken. Daarom wil de DP ook dat voorbehoedsmiddelen zoals condooms gratis verkrijgbaar zijn en dat de pil terug in het basispakket komt, aangezien voorbehoedsmiddelen geen luxemiddelen zijn. ACTA De DP is tegen het ACTA-verdrag. Dit Anti-Counterfeiting Trade Agreement zal er o.a. toe leiden dat generieke medicijnen (goedkope witte medicijnen die anders voor velen simpelweg te duur zouden zijn) niet meer geproduceerd kunnen worden. Ook zal ACTA ertoe leiden dat mensen die een filmpje, afbeelding of geluidsfragment op het internet zetten het risico lopen om hiervoor gecriminaliseerd te worden. Adoptie Adopteren is een goede manier voor mensen met een kinderwens om minderbedeelde kinderen een goede thuis te geven. Een pluspunt van adoptie is ook dat dit een weloverwogen keuze van de ouders is; adopties gebeuren immers niet per ongeluk. Zodoende moet de Nederlandse staat adoptieouders en -kinderen hierin goed begeleiden, om ervoor te zorgen dat dit gecompliceerd en emotioneel proces tot een goed einde komt. Ook is het de taak van de overheid om te controleren dat het gehele proces zich in goede banen leidt, en dat er bijvoorbeeld geen sprake is van kinderhandel, -ontvoering, corruptie of omkoping.

2 Afvalverwerkingsbedrijven De DP vindt dat bepaalde bedrijven publiek eigendom horen te zijn; hieronder vallen o.a. afvalontvangst- en verwerkingsbedrijven. In het verlengde hiervan moet afvalverwerking in recyclestraten voor kostprijs worden uitgevoerd. Het recyclen van afval is een belangrijke openbare dienst die niet voor een winstmotief uitgevoerd moet worden. Voor zulke bedrijven moet winst immers niet het uiteindelijke doeleinde zijn, maar het schoonhouden van de Nederland en het Nederlandse lanschap. Verder moet de overcapaciteit van Nederlandse verbrandingsovens niet worden aangevuld door afval uit andere landen te importeren, aangezien dit inhoudt dat wij ons milieu verpesten met andermans afval. In plaats daarvan moeten overbodige verbrandingsinstallaties stapsgewijs worden gesloten totdat er een meer realistische capaciteit is behaald. Om dit te bereiken moeten de oudste en meest vervuilende verbrandingsinstallaties als eerste worden gesloten. Alcohol Alcohol is een verdovend middel dat bij overmatig gebruik grote lichamelijke en psychische schade kan aanrichten. Daarom pleit de DP ervoor om: AOW De losse verkoop van alcohol tot gecontroleerde speciaalzaken te beperken (volgens het Scandinavische model) en de verkoop van alcohol in de supermarkt te verbieden. Dit om ervoor te zorgen dat jongeren moeilijker toegang tot alcohol krijgen. Flessen en verpakkingen een waarschuwing te geven dat alcohol schadelijk voor de de hersenen is, vergelijkbaar met de waarschuwingen op tabaksproducten. Cafés en winkels een verbod op te leggen om verder nog alcohol te verkopen als zij twee of meer keer worden betrapt op het verkopen van alcohol aan personen onder de 18 jaar. De DP is principieel tegen een verhoging van de AOW-leeftijd! Arbeidsmigratie & Oosteuropeanen Oost-Europa hoort bij de EU en verschillende Oost-Europese landen maken deel uit van de Europese gemeenschappelijke markt. Zolang Nederland nog deel van de Europese Unie uitmaakt, vindt de DP dat mensen uit Oost-Europa daarom ook het recht moeten hebben om in Nederland te kunnen werken, volgens het principe van "eerlijk is eerlijk". Oosteuropese landen maken immers deel uit van de EU; daarom moeten de Europese regels op iedereen in gelijk mate van toepassing zijn. Zwartwerken is en blijft echter strafbaar in Nederland en moet met hand en tand worden bestreden. De arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers moeten daarom gelijkgetrokken worden met die van de Nederlandse werknemers; dit om ervoor te zorgen dat er geen sprake van oneerlijke concurrentie kan zijn doordat buitenlandse krachten bijvoorbeeld minder sociale premies hoeven te betalen. Iedereen die op Nederlands grondgebied in loondienst werkt, moet onder het Nederlandse arbeidsrecht vallen, zonder uitzonderingen. Voor elke werknemer moeten dezelfde rechten en plichten gelden, en moet dus

3 ook op dezelfde manier worden belast; dit houdt dus ook in dat buitenlandse werknemers in Nederland recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (zoals minimumloon) als Nederlandse werknemers moeten hebben en ook dezelfde sociale premies moeten gaan betalen. Armoedebestrijding Het is een schande voor Nederland dat er in ons land nog mensen zijn die in armoede of nood leven. Dit is immers Nederland! En de DP vindt het onaanvaardbaar dat er in ons land nog mensen zijn die zo weinig geld hebben dat zij op de voedselbanken moeten vertrouwen om voldoende te kunnen eten. Om mensen met een laag inkomen een extra steuntje in de rug te geven, wil de DP daarom de volgende maatregelen invoeren: Asbest De invoering van een eerste schijf van E 3000,-- waarover geen inkomstenbelasting betaald zal hoeven te worden; dit zal vooral voor de allerlaagste inkomens zeer gunstig zijn. De invoering van de maaltijdkaart op het Belgisch model. Dit is een betaalkaart waarop maandelijks een bedrag zal worden gezet dat bestaat uit een klein percentage van het loon van de werknemer, aangevuld met een klein bedrag dat van de werknemer afkomstig is, en dat alleen voor het betalen van boodschappen zal kunnen worden gebruikt. Een voordeel van de maaltijdkaart is dat het bedrag hierop niet belastbaar is. Invoering van de Nationale Maximumhuur, om ervoor te zorgen dat er voor iedereen altijd adequate woonruimte beschikbaar is. Een vereenvoudiging van de procedure rond de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders en een verhoging van de toeslag; op een glijdende schaal, waardoor ouders met een lager inkomen een lager bedrag voor de kinderopvang hoeven te betalen dan ouders met een hoger inkomen. In plaats van de huidige regeling, waarin de kinderopvangtoeslag behandeld en berekend wordt alsof het een belastingteruggaaf is, moet de toeslag direct door de belastingdienst aan de instelling voor kinderopvang worden doorberekend, zodat de uiteindelijke rekening die betaald moet worden automatisch lager wordt; zonder bureaucratische rompslomp, en zonder maanden te hoeven wachten op een mogelijke terugbetaling door de belastingdienst. Asbest is een bekend gevaar voor de volksgezondheid en dient zo snel mogelijk verwijderd te worden. Daarom ijvert de DP voor een wettelijke plicht voor huis- en gebouweigenaren om te inventariseren of hun gebouwen en/of woningen asbest bevatten, en om dit vervolgens zo snel mogelijk te laten verwijderen, indien aanwezig. Zo nodig moet de overheid een subsidie geven aan particuliere eigenaars die dit niet zelf kunnen betalen, aangezien het belangrijk is om alle asbest in Nederland zo snel en veilig mogelijk te verwijderen. In navolging van de wetgeving in Italie zullen eigenaars en leidinggevenden van bedrijven en gebouwen die asbest verwerken of bevatten, en die willens en wetens personeel en omwonenden aan levensbedreigende risico's bloot hebben gesteld, strafrechtelijk moeten

4 worden vervolgd. Asielzoekers Asielzoekers zijn mensen die hun eigen land zijn ontvlucht omdat het daar te gevaarlijk voor hen of hun gezin is. Niemand kiest ervoor om een vluchteling te worden. Daarom: Vindt de DP dat asielzoekerscentra vanaf nu volledig menswaardig onderdak moeten bieden. Dit betekent dat elk asielzoekerscentrum één volledig uitgeruste kamer per gezin aan moeten kunnen bieden. Ook moeten asielzoekers niet langer regelmatig van centrum naar centrum worden gestuurd. Asielzoekers moeten in humane omstandigheden op worden gevangen; dus niet in een tentenkamp of op een bajesboot! Mensen die zelf net een oorlog zijn ontvlucht moeten niet worden opgevangen in een omgeving die hen alleen nog maar verder zal traumatiseren, vooral niet als het kinderen zijn. Moeten alleenstaande minderjarige asielzoekers in principe nooit terug worden uitgezet, tenzij het absoluut zeker is dat zij thuis in een veilige situatie terecht zullen komen en dat er daar iemand is om voor ze te zorgen. Minderjarigen zijn een bijzonder kwetsbare groep waar bijzondere aandacht aan besteed moet worden, waar ze in de wereld ook vandaan komen. Moet het voor asielzoekers mogelijk worden om in Nederland toepasselijk onderwijs te volgen. Dit houdt in dat de kinderen van asielzoekers naar school moeten gaan, net zoals alle andere minderjarigen in Nederland. Ook houdt dit in dat asielzoekers (op eigen kosten) hoger of volwassenenonderwijs moeten kunnen volgen. De DP vindt dat het volgen van onderwijs alleen maar positief is, en zo veel mogelijk moet worden aangemoedigd, ook voor mensen van buiten Nederland. In het verlengde hiervan vindt de DP dat asielzoekers al vanaf het begin van hun aankomst in Nederland moeten beginnen met het leren van de Nederlands taal en met inburgeren, voor het geval dat zij later geregulariseerd worden. Het huidige beleid, waarbij inburgering en Nederlandse les pas begint op het moment dat de asielzoeker geregulariseerd wordt, is zowel volstrekt onverantwoordelijk als onbegrijpelijk kortzichtig, aangezien je zo nieuwkomers in Nederland krijgt die vanaf het begin al geen enkele binding met Nederland hebben en het mentale gereedschap ook niet hebben gekregen om effectief in ons land te kunnen functioneren. Zodoende moeten de AZC's ook Nederlandse lessen aan gaan bieden. Ook al weten we dat het een controversieel standpunt is, is de DP van mening dat asielzoekers tijdens hun asielprocedure in Nederland in loondienst moeten kunnen werken. Dit zorgt er namelijk voor dat zij niet langer in hun onderhoud volledig van de Nederlandse staat afhankelijk zullen zijn (zoals nu altijd het geval is), en ook dat zij vroeger en effectiever in de Nederlandse samenleving beginnen te integreren, voor het geval dat zij later geregulariseerd worden. De DP wil af van de huidige situatie waarin asielzoekers volledig op de Nederlandse staat moeten vertrouwen om in hun onderhoud te voorzien. In Nederland moet immers iedereen

5 werken voor zijn geld; waarom geldt dit dan niet voor asielzoekers? Moeten asielzoekers in principe niet terug uitgezet worden naar landen die duidelijk levensgevaarlijk zijn; zoals Afghanistan, Irak, Syrië of Somalië, totdat deze landen voldoende zijn gestabiliseerd. Tegenover dit alles staat echter wel dat: Asielzoekers die zich, ondanks de Nederlandse gastvrijheid, misdragen, moeten vastgehouden kunnen worden totdat ze kunnen worden uitgezet. Van nieuwkomers moet immers verwacht kunnen worden dat zij zich goed gedragen en zich als goede gasten gedragen. Mensen die zich misdragen en/of de wet breken, moeten z.s.m. worden uitgezet. Het kan dan ook niet toegestaan worden dat asielzoekers relschoppen, net zoals het onaanvaardbaar is dat mensen in bajesboten worden opgesloten. Wanneer een asielzoeker willens en wetens de Nederlandse wet breekt, moet deze eerst ter justitie worden gebracht, en na het uitzitten van zijn straf gelijk worden uitgezet, aangezien van mensen die in Nederland asiel aanvragen verwacht moet kunnen worden dat zij zich goed en in overeenstemming met de wet gedragen. Er kan geen plaats in ons land bestaan voor mensen die hier niet bereid toe zijn. Verder wil de DP ook af van het vestigingsbedrag dat aan asielzoekers wordt uitgekeerd zodra zij zijn geregulariseerd, omdat de praktijk laat zien dat dit bedrag, dat een paar duizend euro per persoon bedraagt, te vaak wordt verkwist aan luxegoederen zoals breedbeeld-tv's, in plaats waarvoor het eigenlijk bedoeld is: Om het voor asielzoekers mogelijk te maken om zich redelijk in Nederland te kunnen vestigen. Geregulierde asielzoekers hebben immers ook al recht op bijstand. In plaats daarvan wil de DP dat asielzoekers al tijdens hun asielprocedure in Nederland aan het werk kunnen gaan, zodat zij zich onafhankelijk van de Nederlandse staat en de Nederlandse belastingbetaler overeind kunnen houden, en tegelijkertijd ook sneller in zullen burgeren. Het idee hierachter is dat de Nederlandse staat de asielzoekers wel bijstaat in hun poging om een nieuw leven in Nederland op te bouwen, maar dat hieraan geen geld wordt uitgegeven als dat niet absoluut nodig is. Want in Nederland moet iedereen werken voor zijn geld, dus waarom de asielzoekers dan niet? AWBZ Het is een hoofdtaak van de Nederlandse overheid om voor die leden van onze gemeenschap te zorgen die zwakker zijn dan wij zelf zijn. Daarom ijvert de DP om de AWBZ te behouden. Het huidige kabinet wil het mes zetten in de noodzakelijke zorg voor de zwakkere leden van onze samenleving, wat leidt tot een automatische verslechtering van de aangeboden zorg aan hen die dit het hardste nodig hebben. Vanuit een ethisch oogpunt is dit onaanvaardbaar.

6 Basisbeurs - B - Het besluit vande Tweede Kamer om de basisbeurs af te schaffen en om alle studenten te dwingen om geld te lenen om hun studies te bekostigen is onbegrijpelijk en onverdedigbaar, omdat dit betekent dat de regering ervoor heeft gekozen om hoger onderwijs een voorrecht voor de rijken te maken, in plaats van dat dit een recht voor alle Nederlanders zou moeten zijn. De DP gelooft dat onderwijs een universeel recht is, en dat hoger onderwijs bereikbaar en betaalbaar voor iedereen moet zijn. Daarom wil de DP de basisbeurs terug invoeren. Ook wil de DP ervoor zorgen dat schoolgeld voor masters en bachelors nooit meer dan 1000 euro per jaar zal kosten. Bedrijventerreinen De afgelopen tien jaar zijn er door heel Nederland bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen neergezet zonder dat daar een specifieke vraag naar was. Daarom staat er op dit moment zo'n acht miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg, zonder dat deze gebouwen ooit zijn gebruikt. Het bouwen van bedrijventerreinen en kantoorgebouwen moet gestopt worden. Vanaf nu moet er eerst nut en noodzaak worden aangetoond voordat er gebouwd wordt. Als dit aanwezig is, moet worden gekeken of er eerst een al bestaand gebouw of terrein op kan worden geknapt. Als dit niet mogelijk is, moet gekeken worden of er binnen de bebouwde kom ergens een open ruimte gevonden kan worden. Alleen dan pas kan er buiten de bebouwde kom gekeken worden naar een mogelijk bouwterrein. Maar ook alleen dán pas. Verder wil de DP een leegstandsbelasting invoeren, waarbij gebouwen die meer dan één jaar leegstaan worden belast als een vorm van ingrijpende landschapsvervuiling. Begrotingsbeleid Het begrotingsbeleid dat de Nederlandse regering sinds jaar en dag voert, zorgt ervoor dat economische schommelingen worden versterkt in plaats van opgevangen. Het is aan de overheid om in de jaren dat de staat een begrotingsoverschot heeft, niet aan de verleiding toe te geven om grote en nietnoodzakelijke uitgaven te doen, maar om in plaats daarvan een financiële reserve op te bouwen, zodat we in de mindere jaren niet onmiddelijk hoeven te gaan bezuinigen en terug te snoeien. In andere woorden pleit de DP voor een anticyclisch begrotingsbeleid in plaats van een cyclische begroting, waarbij wij tijdens de vette jaren onze reserves opbouwen zodat wij tijdens de magere jaren in de economie kunnen investeren. Belastinghervorming Zowel het belastingstelsel als de belastingdienst zijn aan een broodnodige en grondige hervorming toe: De DP wilt dat de belastingdienst vanaf nu precies één jaar terug mag kijken, ipv. de huidige praktisch eindeloze termijn, aangezien de DP vindt dat van de belastingdienst best verwacht mag worden dat zij binnen de termijn van één jaar hun werk moet kunnen doen. Alleen een duidelijk en aantoonbaar vermoeden van fraude of criminaliteit moet hierop de enige uitzondering zijn, en dan alleen nog met de schriftelijke toestemming van een rechter.

7 Birma De toevoeging van een eerste inkomensschijf van 3000 euro. Deze 3000 euro zal voor iedereen (zowel hoog-, laag- als middeninkomens) volledig belastingvrij zijn. Dit zal het besteedbaar inkomen van mensen direct fors verhogen en zal het herstel van de Nederlandse economie versnellen. De DP vindt dat het het expliciete doel van de belastingdienst moet worden dat geen enkele belastingbetaler ooit belasting bij zal moeten betalen (tenzij iemand willens en wetens belastingfraude heeft gepleegd). Daarom zullen werknemers de optie moeten krijgen om ervoor te kunnen kiezen om maandelijks een percentage meer inkomstenbelasting af te staan, zodat zij aan het einde van het jaar het verschil tussen de afgedragen belastingen en het werkelijk verschuldigde bedrag weer terug kunnen ontvangen. De DP ijvert sterk voor de invoering van een verplichte standaardopmaak van de financiële jaaropgave. Op deze formulieren zal alle informatie mbt. inkomen, afgedragen sociale premies en inkomstenbelasting overzichtelijk vermeld, om het eenvoudier te mken om zelf de jaarlijkse belastingaangifte te kunnen doen. De werkgever zal verplicht worden om alle benodigde informatie op dit formulier te vermelden in genummerde vakjes, waarvan de nummers overeenkomen met de nummers op het nieuwe belastingformulier. Op dezelfde manier moet het belastingformulier herontworpen worden om makkelijker, duidelijker en overzichtelijker te zijn. Uiteindelijk zal het doen van je belastingen zo simpel moeten zijn als vul het getal in vakje 1 van je jaaropgave in in vakje 1 van je belastingformulier; herhaal met vakje 2 en vakje 2, enz. Dit is het systeem dat in België al wordt gebruikt, en is een stuk gebruiksvriendelijker dan het huidige Nederlandse systeem. Om het opstarten van een eigen bedrijfje zowel eenvoudiger als aantrekkelijker te maken, wil de DP dat alle bedrijfjes die per jaar minder dan 5000 euro omzet hebben automatisch vrijgesteld zijn van het heffen van BTW. De DP is een voorstander van de democratie overal ter wereld. Daarom steunt de DP de oppositie in Birma en zijn wij fel tegen de junta die Birma regeert. De DP wil actie ondernemen tegen bedrijven die in Birma zaken doen, door bijvoorbeeld niet toe te staan dat deze bedrijven reguliere aftrekposten van de Nederlandse belasting af mogen trekken. Bont De DP is faliekant tegen de productie van bont. Bont is een niet-noodzakelijk luxeproduct dat op wrede manieren "geproduceerd" wordt. In onze moderne maatschappij, met centrale verwarming en wollen truien, heeft niemand bont nodig om warm te blijven. Daarom wil de DP een algemeen verbod op zowel de productie als de import van bont in Nederland en Europa.

8 Brievenbusmaatschappijen Nederland huist een buitensporig aantal brievenbusmaatschappijen. Dit zijn bedrijven die alleen in naam (maar niet werkelijk) in Nederland zijn gevestigd, en daarom vrijwel geen belasting betalen. De DP vindt dat brievenbusmaatschappijen ook gewoon belasting moeten betalen, net zoals alle anderen bedrijven in Nederland. Buitenlandse overnames Aanscherping van de regels op de verkoop van Nederlandse bedrijven aan buitenlandse bedrijven, organisaties, investeringsgroepen, consortia, enzovoort. Het moet moeilijker worden om zulk soort nutteloze en vaak van te voren al gedoemde fusies uit te voeren. De DP stelt dat Nederlandse bedrijven in principe in Nederlandse handen moeten blijven. Bureaucratiebestrijding De wildgroei aan regels en wetgeving in Nederland moet flink teruggesnoeid worden. Op dit moment lijkt de Nederlandse overheid namelijk volgens het principe te werken dat er voor elke mogelijke situatie die zich voor kan doen een aparte wet of regeling moet worden bedacht, wat tot een onoverzichtelijke en hinderlijke bureaucratie leidt. De DP wil het leven eenvoudiger maken door zoveel mogelijk in overbodige wet- en regelgeving te schrappen: Kindertoeslag wordt een vast bedrag per kind, zodat er volledige zichtbaarheid komt over het bedrag waar iemand recht op heeft, in plaats van dat het bedrag berekend moet worden. Het bedrag van de zorgtoeslag moet automatisch door aan de zorgverzekeraar doorberekend en uitgekeerd worden, in plaats van eerst aan de burger uit te worden betaald, die dit bedrag daarna aan de zorgverzekeraar over moet maken. Op deze manier gaat de maandelijkse zorgrekening automatisch omlaag. Op dit moment wordt de kinderopvangtoeslag berekend en behandeld alsof het een belastingteruggave is. In de plaats van deze onlogische regeling, moet de toeslag direct aan de instelling voor kinderopvang worden doorberekend en uitgekeerd, zodat de uiteindelijke rekening die de ouders moeten betalen automatisch lager wordt, zonder bureaucratische rompslomp, en zonder maanden te hoeven wachten op een mogelijke terugbetaling door de belastingdienst. De leges voor paspoorten, vergunning, enzovoort moeten drastisch omlaag! Een paspoort moet niet meer dan 50 euro kosten om aan te vragen. 150 euro voor een paspoort is onredelijk hoog. De prijzen van paspoorten en id-kaarten zijn recent door de regering verhoogd met het excuus dat dit is om te compenseren voor het grote aantal verloren paspoorten en id-kaarten. Daarom moet de boete weer terugkomen als het paspoort verloren is. De DP stelt een simpele oplossing voor om deze boete rechtvaardig toe te passen, waarvoor geen aangifte bij de politie nodig is: Als iemand een aanvraag doet voor het verlengen van een paspoort, moet eerst het oude

9 paspoort worden overhandigd. Als de aanvrager dit niet kan doen, kan ervan uitgegaan worden dat het oude paspoort verloren is, en dat de boete voor het verliezen van het paspoort opgegeld moet worden. Als de aanvrager het oude paspoort echter kan overhandigen, dan is deze dus duidelijk niet verloren! Simpel. Om het leven voor zowel de burger als het MKB gemakkelijker te maken, zullen de meeste taken die nu nog door de notaris worden uitgevoerd naar het stadhuis en/of het politieburo worden verschoven. Op deze manier is het niet meer nodig om naar de notaris te gaan om een bedrijf of een vereniging op te richten, of om een document te laten legaliseren. Dit zal allemaal op het stadhuis of op het politieburo gedaan kunnen worden. Hierdoor wordt het voor de burger zowel goedkoper als bereikbaarder om bijvoorbeeld een eigen bedrijfje op te zetten. Verder pleit de DP echter ook voor de afschaffing van de waterschappen als openbaar orgaan met eigen verkiezingen. Daarintegen moeten de waterschappen bij de provincies worden ondergebracht, wat de logische plaats voor een agentschap is dat zich geheel met het beheer van infrastructuur bezighoudt. Burgerbescherming en defensie De DP ijvert voor een standvastiger en meer moreel verantwoord optreden van de Nederlandse regering om Nederlandse burgers en hun rechten in zowel Nederland als de rest van de wereld te beschermen. Het is een grondtaak van de Nederlandse staat om Nederlandse staatsburgers te beschermen, waar ter wereld zij ook mogen zijn. De manier waarop het kabinet echter heeft gefaald om adequaat op het neerschieten van MH17 te reageren heeft laten zien dat economische en diplomatieke belangen zwaarder wegen voor dit kabinet dan het leven van de individuele Nederlander. Daarom wil de DP dat het kabinet een meer moreel verantwoorde houding aanneemt wat betreft het beschermen van de levens en de grondrechten van Nederlandse burgers in binnen- en buitenland. Uiteindelijk moet een mensenleven (ook een mensenleven dat al beëindigd is) zwaarder wegen dan het verlangen naar een sterke en niet-aflatende economische groei, of goede handelsbanden met Rusland... In het verlengde hiervan wil de DP ook een meer doeltreffende bescherming van de Nederlandse gemeenschap tegen zowel binnenlandse als buitenlandse dreigingen, zoals terrorisme en (cyber)spionage. Het is de taak van de Nederlandse staat om de Nederlandse gemeenschap met hand en tand te verdedigen en te beschermen, wat op dit moment in onvoldoende mate gebeurt. Burgerschap op school Het is belangrijk dat kinderen op school al leren dat zij deel uitmaken van een grotere en democratische gemeenschap om hen heen. Wij moeten hen ervan doordringen dat zij Nederlandse staatsburgers zijn die wettelijke rechten en plichten hebben, en wat de consequenties hiervan zijn. Tegelijkertijd moeten wij hen ook een gevoel van gezonde trots geven, trots dat zij deel uitmaken van de Nederlandse gemeenschap, en ook dat zij deel uitmaken van de schoolgemeenschap. Dit kunnen wij op een aantal manieren bereiken, zoals:

10 Het invoeren van schooluniformen op de lagere en middelbare school. De dag beginnen door het zingen van het volkslied en het schoollied. Het bevorderen van competitie in schoolsport tussen verschillende lagere en middelbare scholen. De toevoeging van het vak "burgerschap" aan het middelbaar curriculum. Hoewel de DP zich beseft dat veel mensen tegen deze maatregelen zullen zijn omdat zij deze als te "nationalistisch" zullen beschouwen, zijn dit toch effectieve manieren om een gevoel van eenheid, gemeenschap, trots en wederzijds respect te creëren, wat een manier is die wij hebben om o.a. radicalisatie tegen te gaan. Bus Op dit moment zijn er slechts twee grote busmaatschappijen in Nederland: Veolia en Arriva, aangezien Connexxion ondertussen door Veolia is overgenomen. Om de neergaande kwaliteit van het busvervoer tegen te gaan, moet de Nederlandse staat Connexxion van Veolia terug proberen te kopen, om zo een onafhankelijke Nederlandse busdienst te realizeren. Cannabis, coffeeshops en gedoogbeleid - C - De DP is voor een wettelijke gelijkstelling van cannabis met tabak; dus de legalisatie van cannabis. Het huidige gedoogbeleid, waarbij cannabis officieel verboden is, maar mensen het toch mogen gebruiken, is zowel hypocriet als volstrekt onlogisch. De Nederlandse politiek moet voor duidelijkheid kiezen: of cannabis is verboden, of het is legaal; maar niet halfslachtig "gedogen". Net zoals met het gebruik van tabak, wil de DP echter wel dat het streng verboden wordt om te roken als er een minderjarige in de onmiddelijke omgeving aanwezig is, en ook tijdens de zwangerschap. De DP wil met alle macht voorkomen dat minderjarigen met tabak en/of cannabis in aanraking komen, aangezien het funest voor hun ontwikkeling is. Dat volwassen mensen opsteken is hun eigen keuze, maar minderjarigen moeten daar zo ver mogelijk van weg worden gehouden, aangezien kinderen niet het inzicht hebben dat hier serieuze negatieve consequenties aan verbonden zijn. Verder houdt het gelijktrekken van cannabis met tabak ook in dat er op wiet accijns berekend zal worden, net zoals nu voor tabaksproducten het geval is. Dit zal de Nederlandse schatkist een nieuwe inkomstenbron opleveren. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Ook in de zorg bestaat er een overmaat aan bureaucratie, die grotendeels het resultaat is van overheidsbemoeienis. De vraag of iemand zorg nodig heeft en hoeveel, kan het best vastgesteld worden door die mensen die het dichtst bij de patiënt staan, zoals de huisarts. Het CIZ-kantoor moet daarom dan ook afgeschaft worden, aangezien deze bureaucratische moloch te ver van de patiënt afstaat om effectief vast te kunnen stellen hoeveel zorg iemand nodig heeft. De DP streeft ernaar om de

11 hoeveelheid bureaucratie in de zorg te verminderen. Chinees wapenembargo De DP is voor het instandhouden van het Europees wapenembargo tegen China. Mensenrechten zijn nog altijd een probleem in China, minderheden worden nog altijd onderdrukt, en China is nog altijd een ondemocratische eenpartijstaat. Collegegeldbesluit De DP pleit voor de onmiddelijke afschaffing van het collegegeldbesluit. Dit besluit houdt in dat mensen die eerder al een HBO- of universitaire graad hebben behaald en daarna nog verder willen studeren, een collegegeld van E 7785,-- moeten betalen, tegenover mensen die nog geen enkele graad hebben behaald, die slechts E 1835,-- hoeven te betalen. Dit is duidelijk in strijd met het idee dat mensen hun leven lang door moeten blijven leren, en maakt het vrijwel onmogelijk voor mensen om zichzelf verder te ontwikkelen zodra zij de HBO of universiteit hebben afgemaakt. De DP vindt dat mensen, van elke leeftijd, altijd de kans gegeven moeten worden om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Crisis- en herstelwet (C&H-wet) De DP pleit voor de onmiddelijke afschaffing van de C&H-wet, aangezien deze wet weinig meer dan een excuus voor regering inhoudt om megaprojecten zonder verzet er snel doorheen te jagen. Deze wet is zowel een democratische aanfluiting als een ramp voor het milieu. Defensie - D - Er moeten verder geen bezuinigingen op noch inkrimping van de Nederlandse defensie komen. In deze wereld met zijn grote problemen heeft Nederland een sterke en effectieve eigen krijgsmacht nodig die overal te wereld inzetbaar is. In plaats van op defensie te bezuiningen, moet de huidige standaard van de Nederlandse krijgsmacht op pijl gehouden worden of zelfs uitgebreid worden, en moet het meer voor intenationale vredesoperaties in worden gezet dan nu wordt gedaan; de Nederlandse krijgsmacht moet meer gebruikt worden om overal ter wereld vrede en recht te verdedigen en te bevorderen (zoals in de Nederlandse grondwet omschreven) en terrorisme en tyrannie te bestrijden dan nu gedaan wordt. Dit houdt o.a. in dat de Nederlandse krijgsmacht in Syrië en Irak ingezet moet worden om de terroristen van IS te bestrijden, in de Oekraïne ingezet moet worden om de Russische "rebellen" terug de Russische grens over te duwen, en in de Baltische Staten om deze landen bij te staan in het geval van een mogelijke Russische inval daar. In al deze gebieden heeft Nederland er een direct belang bij om ervoor te zorgen dat het recht zegenviert, want als IS in het Midden-Oosten wint, betekent dat een grotere en langdurigere terroristische dreiging richting Europa, en als Rusland in de Oekraïne onbestraft blijft, dan houdt dat een directe bedreiging voor de vrede, veiligheid en

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt.

Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij geloven dat je leven leuker is als je je eigen keuzes maakt. Wij vinden dat de overheid zich daarom minder met jou moet bemoeien en dat bedrijven minder invloed moeten hebben. Wij willen de overheid

Nadere informatie

Lesbrief Iedereen betaalt belasting

Lesbrief Iedereen betaalt belasting Lesbrief Iedereen betaalt belasting inleiding Iedereen betaalt belasting» waar komt het geld vandaan?» waar gaat het geld naar toe?» nederland, europa en de wereld» Iedereen betaalt belasting 1 Iedereen

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof

We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof stem voor verandering Het verkiezingsprogramma in 5 minuten We staan voor fundamentele keuzes bij deze verkiezingen. Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten? Of kiezen we ervoor om

Nadere informatie

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen

Stellingen Stemwijzer beter begrijpen Stellingen Stemwijzer beter begrijpen 1. Bindend referendum Bij een referendum laten mensen weten wat ze van iets vinden. Bijvoorbeeld of een land bij de Europese Unie mag of niet. Of dat de inwoners in

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Europese Unie dr. Edwin van Rooyen 10-9-2012 PvdA, VVD en SP zijn voorstander van het vergroten van de controle op

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?)

Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Toelichting op de opdracht In deze opdracht gaan jullie kijken naar grensoverschrijdende problemen. Dit doen jullie

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

VOOR EERLIJK GELD EN DEMOCRATIE

VOOR EERLIJK GELD EN DEMOCRATIE DE BURGER BEWEGING VOOR EERLIJK GELD EN DEMOCRATIE Belangrijkste punt wat we willen Echte (directe) democratie Eerlijk financieel systeem Eerlijke belastingen (werknemers betalen nu veel, grote bedrijven

Nadere informatie

Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat

Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat De verkiezingsprogramma s 2010 vergeleken: Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Edwin van Rooyen 1 Wat willen de Nederlandse politieke partijen met de Europese Unie? Welke ambitie hebben

Nadere informatie

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij?

Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Quiz: Welk standpunt hoort bij welke partij? Korte omschrijving werkvorm In deze quiz testen uw leerlingen hun kennis over de standpunten van enkele partijen over belangrijke Europese kwesties. Ze verbinden

Nadere informatie

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Inleiding regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst Inleiding regeerakkoord 2017-2021 Vertrouwen in de toekomst Inleiding Mensen in Nederland hebben veel vrijheid. Nederlanders vormen een sterke groep. Iedereen kan proberen om verder te komen in zijn leven.

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland 1p 1 In 1848 werd de grondwet in Nederland veranderd. Dit had gevolgen voor de machtsverhouding tussen

Nadere informatie

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN LESTIPS OP WWW.EUROPAEDUCATIEF.NL HET STARTPUNT VOOR EUROPA IN HET ONDERWIJS. werkvel - 1. Tweede Fase Havo/vwo werkvel - 1 De Europese Unie (EU). Je hebt er dagelijks mee te maken. Al is het alleen al omdat je niet alleen Nederlander bent, maar ook Europeaan. Of dat er bijvoorbeeld euro s in je portemonnee zitten.

Nadere informatie

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België?

4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? 4. Wat zijn de rechten en plichten van een asielzoeker in België? Sinds 12 januari 2007 is in België de 'opvangwet' van kracht. Dit is een bundel van bepalingen die de asielopvang regelen. De opvangwet

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015

Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Congresvoorstel 4e Landelijk Congres 12 december 2015 Het Landelijk Bestuur vraagt het congres om in te stemmen met de onderstaande programmapunten. Het Landelijk Bestuur legt de volgende ontwerpteksten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord XI. 3 Staatshoofd en ministers 46 3.1 De liefde van een crimineel 46 3.2 De Grondwet 47 3.3 Het Statuut 50

Inhoud. Voorwoord XI. 3 Staatshoofd en ministers 46 3.1 De liefde van een crimineel 46 3.2 De Grondwet 47 3.3 Het Statuut 50 Inhoud Voorwoord XI 1 Nederland vergeleken 1 1.1 Bestaat Nederland nog? 1 1.2 De Staat der Nederlanden 3 1.3 Nederland en de wereld 6 1.4 Vragen en perspectieven 8 1.5 Nederland vergeleken 12 Internetadressen

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland

MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL. Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland MINDER OVERHEID MEER VRIJHEID DE MENS CENTRAAL In vrijheid met vertrouwen: krachtig en sociaal! Verkiezingsprogramma 2015 Libertarische Partij Gelderland 1 MINDER OVERHEID, MEER VRIJHEID Ieder mens heeft

Nadere informatie

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 Inhoud Introductieles 13 Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 1 Hoe ziet Nederland eruit? 19 De ligging en de grootte van Nederland 19 De provincies

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft.

B. Geef aan om welke soort vluchtelingen het gaat: 1) Zij zijn een bedreiging voor de macht van politieke leiders en worden daarom gestraft. Vluchtelingen Inleiding: De afgelopen weken was de zeventienjarige Angolese asielzoeker Mauro Manuel veel in het nieuws. Als negenjarig jongetje werd hij door zijn ouders in 2002 naar Europa gestuurd.

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden!

Op de vlucht. 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! Op de vlucht 1) Waarom vlucht men eigenlijk? Er zijn vele redenen; politieke vervolging, marteling, oorlog of burgeroorlog zijn enkele voorbeelden! 2) Waar komen de vluchtelingen vandaan? Syrië Sinds in

Nadere informatie

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST

KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST KEUZES VOOR EEN EERLIJKE TOEKOMST TEGENBEGROTING 2015 Inleiding In deze tegenbegroting presenteert GroenLinks een aantal concrete voorstellen om een start te maken met het oplossen van de grote uitdagingen

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

Amendementenoverzicht Voorjaarscongres CDJA 26 en 27 mei 2017 Groningen

Amendementenoverzicht Voorjaarscongres CDJA 26 en 27 mei 2017 Groningen Amendementenoverzicht Voorjaarscongres CDJA 26 en 27 mei 2017 Groningen Agendapunt Amendement(en) Indiener 11.2 Schrappen van een overweging en een uitspraak Groningen 11.2 Vervangen uitspraken, vervangen

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam

BEGINSELVERKLARING. Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam BEGINSELVERKLARING Vastgesteld door de 125 e algemene vergadering op 15 november 2008 te Rotterdam 1. Missie en Visie De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) wil een Nederland waar mensen de ruimte

Nadere informatie

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel)

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande tekst lezen. Wat heb jij aan Europa Europa een ver van je bed show? Nee hoor. Je eten, je kleding, de prijs

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU?

Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Instructie: Wat weet je van de landen van de EU? Korte omschrijving werkvorm De leerlingen gaan in tweetallen aan de slag en krijgen een werkblad. Welk land hoort bij de omschrijving? Elke lidstaat van

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd.

Met ingang 2015 zijn er op het gebied van de bijzondere bijstand een aantal zaken veranderd. Bijzondere bijstand U kunt onverwacht voor noodzakelijke uitgaven komen te staan als gevolg van bijzondere individuele omstandigheden. Als u daarbij een laag inkomen heeft en geen of weinig vermogen dan

Nadere informatie

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen 2013-I Opgave De eurocrisis Bij deze opgave horen de teksten 9 en. Inleiding De situatie rond de gemeenschappelijke munt, de euro, is tien jaar na de introductie verre van stabiel (mei 2012). In tekst 9 beschrijft

Nadere informatie

HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT

HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT HEEL NEDERLAND SAMEN VOORUIT EENVOUDIGE SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017 DE PVDA WERKT SAMEN MET JOU Eerlijk delen Vast werk Goed wonen Gezond leven Naar school kunnen Gelijke rechten Je mening kunnen

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-1-b Bijlage VMBO-KB 2017 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-17-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een omschrijving van de eerste politieke partij: De kleine luyden

Nadere informatie

Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010

Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010 Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010 Op 15 juni 2010 is Schaduwkamer van start gegaan. Op deze site kunnen alle Nederlandse kiezers met de Tweede Kamer meestemmen met belangrijke moties.

Nadere informatie

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek

6 juni 2015. Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek 6 juni 2015 Onderzoek: Aanpak vluchtelingenproblematiek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

Samen bereiken we meer!

Samen bereiken we meer! Samen bereiken we meer! Wij zijn een christelijke partij die naar een betere samenleving streeft. Een land ben en maak je Samen. Dit is ons verkiezingsprogramma zodat u een beter idee krijgt waar onze

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Informatie voor basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Wat kun je hier vinden? 1. Jouw spreekbeurt over de Millenniumdoelen 2. Waarom zijn er Millenniumdoelen 3.

Nadere informatie

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook!

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! Cursusgids belastingontwijking Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! "Belastingen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Aldus de slogan waarmee de Belastingdienst ons jarenlang

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer 2012

Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 Nederlandse politieke partijen langs de Europese meetlat Financiën dr. Edwin van Rooyen Update: 6-9-2012 Tussen de politieke partijen in Nederland bestaat aanzienlijke verdeeldheid

Nadere informatie

De troonrede

De troonrede Koningin Beatrix heeft 15 september, Prinsjesdag, de Troonrede uitgesproken in de Ridderzaal in Den Haag in een Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Leden van de Staten-Generaal, De huidige

Nadere informatie

1. Laat filmpje 1 ( Samenwerken ) zien. Laat de leerlingen groepjes maken van 3 of 4 leerlingen. Voor het spel is een even aantal groepjes nodig.

1. Laat filmpje 1 ( Samenwerken ) zien. Laat de leerlingen groepjes maken van 3 of 4 leerlingen. Voor het spel is een even aantal groepjes nodig. Debat: Formatiespel Korte omschrijving werkvorm In het formatiespel maken leerlingen kennis met een bijzonder fenomeen in de Nederlandse democratie: het proces dat de verkiezingsuitslag laat uitmonden

Nadere informatie

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren

PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING. www.licg.nl over houden van huisdieren PRAKTISCH VERMISTE, GEVONDEN OF ACHTERGELATEN DIEREN - WETGEVING l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n over houden van huisdieren Dieren leiden soms hun

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H6 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H6 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 6 Overheid overbodig? Paragraaf 6.1

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen Analyse partijprogramma s

Tweede Kamerverkiezingen Analyse partijprogramma s Tweede Kamerverkiezingen 2017 Analyse partijprogramma s VluchtelingenWerk Nederland Tweede Kamerverkiezingen 2017 Analyse van de partijprogramma s In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart

Nadere informatie

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB

geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Examen VMBO-KB 2008 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 9.00-11.00 uur geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Gebruik het bronnenboekje Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 54 punten

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Stuk 653 (2000-2001) Nr. 8 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 4 maart 2002 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Chokri Mahassine c.s. houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt AMENDEMENTEN Zie :

Nadere informatie

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen:

INLEIDING. De Europese Alliantie voor de Vrijheid verdedigt de volgende belangrijke veranderingen: INLEIDING De volgende Europese verkiezingen zullen gehouden worden van tot 5 mei 014 in alle 8 lidstaten. Dit handvest bevat de politieke standpunten die de leden van de Europese Alliantie voor de Vrijheid

Nadere informatie

Verandering is dichterbij dan je denkt

Verandering is dichterbij dan je denkt Verandering is dichterbij dan je denkt Tegenbegroting 2016 Verandering is dichterbij dan je denkt Soms slaat verbazing om in boosheid. Het overkomt me niet vaak, maar de afgelopen maanden kreeg het kabinet

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS - NETHERLANDS VRAAG 10 Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de werelpolitiek mengen?

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2006

Examen VMBO-GL en TL 2006 Examen VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 woensdag 31 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE GL EN TL Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend. MASSAMEDIA 1 maximumscore 2 Juiste antwoorden zijn (twee van de volgende redenen): De opera s (programma s) zijn

Nadere informatie

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de 1 Toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 12 januari 2015 door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol Majesteit,

Nadere informatie

Werkvel opdracht 8 (De Europese Unie en klimaatverandering)

Werkvel opdracht 8 (De Europese Unie en klimaatverandering) Werkvel opdracht 8 (De Europese Unie en klimaatverandering) Toelichting op de opdracht Jullie krijgen tijdens deze opdracht iets te horen over de Europese Unie, wat is het, wat hebben we eraan, etc. Ook

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Simulatiespel: Bron: The Economist. Crisisoverleg Rusland en de EU

Simulatiespel: Bron: The Economist. Crisisoverleg Rusland en de EU Simulatiespel: Bron: The Economist Crisisoverleg Rusland en de EU Inleiding: Simulatiespel: crisisoverleg EU en Rusland Dit simulatiespel is gebaseerd op realistische veronderstellingen. Rusland heeft

Nadere informatie

Het bestuur. Thema 5 Emancipatie. Les 5.1 Op wie stem jij?(nodig woordenboeken) WOORDVELD : het bestuur.

Het bestuur. Thema 5 Emancipatie. Les 5.1 Op wie stem jij?(nodig woordenboeken) WOORDVELD : het bestuur. Les 5.1 Op wie stem jij?(nodig woordenboeken) WOORDVELD : het bestuur. 1.Stemmen( stemde heeft gestemd): een stem uitbrengen op de persoon die jij het beste vindt. 12. Het gezag: het gezag heeft de macht,

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA

AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA AMNESTY INTERNATIONAL 11-STAPPENPLAN VOOR DE VLUCHTELINGENCRISIS IN EUROPA EEN UNIE VAN BESCHERMING. STAPPENPLAN VOOR DE BESCHERMING VAN VLUCHTELINGEN IN EUROPA. In de eerste acht maanden van 2015, bereikten

Nadere informatie

De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief

De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief De voorstellen van Vivant Beschrijving, kritiek en alternatief Iedereen kent wel het minipartijtje Vivant. Roland Duchâtelet, stichter-financier van de beweging en ondernemer, en de zijnen zoeken nu aansluiting

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen:

UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: UNIVERSELE VERKLARING van de RECHTEN van de MENS: De 30 artikelen: Artikel 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Op 15 maart zijn er weer verkiezingen. Iedereen mag kiezen op welke politieke partij hij of zij stemt. We kiezen dan de partijen die vier jaar lang samen bepalen wat er gebeurt. En

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt.

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Afschuwelijke misdrijven. Aanslagen waar alleen, maar alleen, de terroristen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPEES PARLEMENT. Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Voorstel voor een richtlijn (COM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 16 december 2002 PE 316.394/10-24 AMENDEMENTEN 10-24 Ontwerpadvies (PE 316.394) Luciana Sbarbati inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Analyse enquête StemWijzer

Analyse enquête StemWijzer Analyse enquête StemWijzer Om te bepalen over welke onderwerpen stellingen in de StemWijzer zouden moeten worden opgenomen, is onderzoek gedaan naar de vraag: Op welke onderwerpen baseren mensen op welke

Nadere informatie

Onderzoek: 200 jaar Grondwet

Onderzoek: 200 jaar Grondwet Onderzoek: 200 jaar Grondwet Publicatiedatum: 27-3- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 30.156 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 t/m 27 maart 2014.

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie