schrijft historie Het Verzekeringsblad 13 SPECIAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schrijft historie Het Verzekeringsblad 13 SPECIAL"

Transcriptie

1 13 SPECIAL 100e jaargang 14 oktober 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Het VB: 100 jaar het zout voor de branche Wat is er toch met Het VB aan de hand? AM en VB nu complementair De consument grijpt de macht Het Verzekeringsblad schrijft VBNET.NL historie

2

3 HOOFDREDACTIONEEL Colofon Het Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Michiel Huisman Redactie Alex Klein (adjunct-hoofdred.) Yvonne Neppelenbroek Secretariaat Elly Gravendeel T E I Postbus GA Deventer Uitgever Kluwer Martijn van de Poel E Marketing Joris Krabbenborg Abonnementen en verzending Kluwer Afd. Klantcontacten Postbus AW Deventer T E Abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer 8 excl. btw VB Specials: 12,25 excl. btw Advertenties Kluwer Postbus GA Deventer Emilie Kars-van der Goes T E Media Order Service Toos Schurink T E Sluitingsdatum: Maandag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en litho kosten worden doorberekend. Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan bv, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen Druk Senefelder Misst ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Langlevenrisico In elk jubileum schuilt het gevaar dat het accent verschuift van het heden en de toekomst naar het verleden. Ik blik liever vooruit. Iets overigens wat ik met de jubilaris Het Verzekeringsblad dus gemeen heb. In al die honderd jaar van zijn bestaan heeft deze krasse knar vooruitgeblikt. De parallel met de 100-jarige Godfried Bomans die zich op de dag van zijn eeuwfeestje liet interviewen terwijl hij juist bezig was met zijn dagelijkse gymnastiekoefeningen (bestaat dat woord nog?) en zijn hand niet omdraaide voor een volgelnestje in de ringen, dringt zich op. Bomans riep in zijn onvergetelijke verhalenbundel een levenslustige 100-jarige ten tonele die nog vol toekomstplannen zit, en passant zijn omgeving een beetje te kakken zet, maar wel met de charme die van honderd jaar ervaring verwacht mag worden en die subtiel laat blijken zich nog lang niet weg te laten zetten door een jongere garde. Omdat Bomans dat allemaal veel beter kan verwoorden dan ik, volgt hier een kort citaat uit Bomans bundel Capriolen die goed weergeeft hoe Het VB zich voelt en waar het voor staat. Is vader thuis?, vroeg ik aan het oude mannetje, dat open deed. Hij knikte, en liet mij in een kamertje waar een nóg ouder mannetje zat, dat al bijna dood was. Haastig rukte ik een spreekhoorn van de wand en schreeuwde in zijn oor: wel gefeliciteerd! U bent abuis, zei de oude man met doffe stem, vader is boven. Ik vloog de trap op, want ik begreep, dat het nu een kwestie van seconden was. Daar hing de honderdjarige aan de touwen: hij was bezig een vogelnestje te maken. Ik kroop bijna in zijn oor en gilde: wel gefeliciteerd!!! De jubilaris schudde het hoofd, maakte een dubbele salto en sprong op de grond. Ik ben niet doof, zei hij, zijn jas aantrekkend, ik ben alleen maar oud. Wat is er aan de hand? Bent u niet honderd jaar geworden?!, brulde ik. Man, schreeuw niet zo, sprak de grijsaard, de ringen optrekkend, ik weet het heus wel. [...] Waarvoor komt u eigenlijk?, vroeg het mannetje wrevelig. Komt u iets aanbieden? Ik kom iets vragen, zei ik, vooreerst, hoe bent u zo oud geworden? Het ging vanzelf, antwoordde de jubilaris. [...] Doet u er iets voor? Nee, ik doe er niets voor, het gaat vanzelf. Dat is het leuke van dit soort werk. En zo is het: Plezier in het vak, een gezond lijf en een flexibele geest. Dan word je wel honderd. Jawel: u mag ons feliciteren. Michiel Huisman Het Verzekeringsblad nummer oktober

4 8 Inhoud Hoofdredactioneel 3 Felicitaties 6 Nederland : Geen groot dansfeest 8 27 Nederland : Verzekeren tijdens de bezetting 14 Nederland : Van zuinigheid tot overdaad 18 Nederland : De klant aan de macht 22 Verbond van Verzekeraars 27 Richard Weurding Wat is er toch met Het VB aan de hand? 29 Adfiz 29 Wilbert Schellens Een baken in de markt 100 jaar verzekeringsjournalistiek 32 AssurantieMagazine 41 Henri Drost AM en VB nu complementair Beursbengel 43 Dik van Velzen Over kroegen en verzekeringen: de Beursbengel Infinance 45 Eckhardt Dulfer InFinance, voor en door ondernemers VVP 47 Willem Vreeswijk Een missie met passie 62 Marktonderzoek 48 VB Barometer Het langstlopende imago-onderzoek van de branche Het Nederland van Nationale-Nederlanden 54 Barbier 66

5 32 VERZEKERINGSJOURNALISTIEK Het Verzekeringsblad: 100 jaar het zout voor de branche De komst van Het Verzekeringsblad voor Nederland en België in 1910 had het effect van een steen in de tot dan rimpelloze vijver van de verzekeringsvakpers. Voor het eerst werd de branche geconfronteerd met een journalistiek blad dat de activiteiten van de marktpartijen kritisch volgt. Dat was even wennen, de vakmedia gaven toen nog braaf bijna een-op-een de berichten door die zij van verzekeraars kregen. De altijd positief gestemde jaarverslagen kregen in dezelfde toonzetting hun plaats in de bladen. Dat deed de eerste hoofdredacteur van Het Verzekeringsblad, W. Wiebes Leemans, heel anders. Hij rekende het tot zijn taak verzekeraars voor (verdere) misstappen te behoeden en vooral de consumenten, via hun adviseurs, te waarschuwen als een aanbieder een scheve schaats reed. Met die taakopvatting legde hij een basis onder het blad, die de honderd jaar van het bestaan ongeschonden heeft doorstaan. 8 EEN TERUGBLIK Nederland BRANCHE De vakpers over de vakpers 1910 is het jaar waarin Moeder Teresa werd geboren en Florence Nightingale overleed. Het geboortejaar ook van schrijver-criminoloog Willem Hendrik Nagel die onder het pseudoniem J.B. Charles de schuilnaam die hij in het verzet gebruikte furore maakt met zijn boek Volg het spoor terug. En dat is wat wij op deze pagina s proberen te doen, zij het met grote stappen: een sfeerbeeld van het Nederland in de honderd jaren waarin Het Verzekeringsblad (met een korte onderbreking in de Tweede Wereldoorlog) is verschenen. 48 VB BAROMETER Het langstlopende imago-onderzoek De meeste onderzoeken zijn eenmalig, maar er is een onderzoek dat al jaren loopt. Nog geen eeuw oud, maar wel al een onderzoek waar elk jaar reikhalzend naar wordt uitgekeken: de VB Barometer. Sinds 2002 voert GfK elk jaar dit onderzoek uit naar het imago van de verschillende distributiekanalen die de Nederlandse consument van financieel advies en financiële producten voorzien. Vier collega-hoofdredacteuren feliciteren Het VB met zijn 100- jarig bestaan en geven daarbij ieder hun eigen visie op de verzekeringsjournalistiek en op hun eigen vakblad. Dat levert een even pluriform beeld op als onze samenleving en onze bedrijfstak. 58 BRANCHE Van seminar naar branchedag De 20 e Verzekeringsbranchedag heeft als thema 100 jaar intermediaire distributie meegekregen. Vanaf dit jaar is ook Assurantie- Magazine als partner toegetreden tot dit oudste en grootste netwerkevenement van de intermediaire branche. Het evenement wordt dit jaar gehouden in de Rotterdamse Doelen. Het VB keert daarmee terug naar de plek waar de Branchedag geschiedenis schreef. Het Verzekeringsblad nummer oktober

6 100 JAAR Wij feliciteren het 100-jarige 6 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

7 Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad nummer oktober

8 is het jaar waarin Moeder Teresa werd geboren en Florence Nightingale overleed. Het geboortejaar ook van schrijver-criminoloog Willem Hendrik Nagel die onder het pseudoniem J.B. Charles de schuilnaam die hij in het verzet gebruikte furore maakt met zijn boek Volg het spoor terug. En dat is wat wij op deze pagina s proberen te doen, zij het met grote stappen: een sfeerbeeld van het Nederland in de honderd jaren waarin Het Verzekeringsblad (met een korte onderbreking in de Tweede Wereldoorlog) is verschenen. Een eeuw Nederland : geen groot dansfeest W ie er de kronieken op naslaat, krijgt het gevoel dat de wereld aan het begin van de twintigste eeuw één groot dansfeest was. Verhalen over hoop, optimisme en enthousiasme over de technische vooruitgang voerden de boventoon. De wereldtentoonstellingen pronkten vanaf de expo in Parijs in 1889, die de Eiffeltoren voortbracht met nieuwe vindingen: bezoekers vergaapten zich aan wonderen als elektriciteit, radio, vliegtuigen en zelfs rollende trottoirs. In 1900 deed de Franse hoofdstad de wereldtentoonstelling nog eens dunnetjes over en opende bij die gelegenheid de metro. 8 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

9 Tien jaar later vond de expo plaats op het grondgebied dat het zojuist opgerichte Verzekeringsblad voor Nederland en België bestreek, in Brussel. Deze ging de geschiedenis in als de vergeten wereldtentoonstelling, hoewel de verzekeringsbedrijfstak er toch herinneringen aan moest hebben gehad: de Britse, Franse en Italiaanse paviljoens gingen in augustus in vlammen op, net als de hoofdingang en de dierentuin. Er vielen geen slachtoffers, meldden de kranten en vergaten daarbij dat de meeste roofdieren bij de brand omkwamen. Het evenement noch de brand heeft Het Verzekeringsblad gehaald. Het blad had in de eerste jaren de handen vol om de ontwikkelingen binnen de branche zelf kritisch te volgen. De schadebranche was nog tamelijk overzichtelijk met voornamelijk zakelijke risico s in de boeken. En dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat de Nederlandse bevolking in de breedte niet veel bezittingen had om te verzekeren. Geen vetpot Voor de gemiddelde Nederlander was het leven in het begin van de vorige eeuw minder romantisch dan de mondiale geschiedschrijvers willen doen geloven. Dertig procent van de bevolking verdiende een karige boterham met hard werken in de agrarische sector en de visserij. Voor de Al met al zijn er voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ruim 700 schadever zekeraars actief fabrieksarbeiders was het loon ook geen vetpot en alleen de happy few profiteerde van beter betaalde kantoorbanen. De regering stelde al in de 19 e eeuw sociale wetgeving in het vooruitzicht. De schatkist van het Rijk was daarvoor genoeg gevuld, dankzij het feit dat de belastinginkomsten na de industriële revolutie uit het bedrijfsleven fors stegen. Toch duurde het tot 1912 voordat de uit 1854 stammende Armenwet enigszins gemoderniseerd werd en de eerste Ouderdomswet zijn intrede deed. Handel en industrie groeiden, maar dat leidde niet tot meer welvaart voor boeren, vissers, middenstanders en arbeiders. Dat waren ook de bevolkingsgroepen die hun stem niet konden laten horen: het kiesrecht was voorbehouden aan burgers met een voldoende belastbaar inkomen. Een ideale voedingsbodem voor actievoerende Het Verzekeringsblad nummer oktober

10 partijen zoals de SDAP, de socialistische partij van Pieter Jelles Troelstra, die de Prinsjesdagen van 1911 en 1912 omvormde tot Rode Dinsdagen met grootschalige acties voor het invoeren van algemeen kiesrecht. Dat werd in 1917 ingevoerd voor de mannen. Twee jaar later mochten ook de vrouwen hun stem uitbrengen. Sociale onrust Hoewel Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, kreeg de binnenlandse economie een grote terugslag. Troelstra probeerde van deze situatie gebruik te maken door De Grote Revolutie af te kondigen, maar hij rekende daarbij buiten onze cultuur, die meer heil zag in veranderingen langs de lijnen der geleidelijkheid. De overheid ging de onrust te lijf door echt werk te maken van sociale wetgeving. Het ministerie van Sociale Zaken werd gevormd en werkgevers en werknemers kregen in de Hoge Raad van Arbeid een eigen overlegorgaan. Mede daardoor ontstond er een toename van het aantal cao s, vooral in het land- en tuinbouwbedrijf, waarin afspraken werden gemaakt over kinderbijslag en oudedagsvoorzieningen. Ongekende bloei Er brak een periode van tien jaar aan, waarin de sociale onrust werd ingedamd en de economie tot ongekende bloei kwam. Het was ook het begin van de verzuiling die ons land decennialang heeft gekenmerkt. In elk geval zorgde dat na 1918 voor een stabiel politiek systeem. De voormannen van de confessionele en andere levensbeschouwelijke zuilen wisten dat zij de macht met elkaar moesten delen en waren bereid tot het sluiten van compromissen. Zij legden als het ware de basis voor wat 1937: minister Romme kwam werklozen tegemoet met het kwartje van Romme we later het poldermodel zijn gaan noemen. Ze werkten eraan mee de loonstijgingen en daarmee de inflatie onder controle te houden. Dat stimuleerde de economie. Nederland deed zich gelden als exportland, bedrijven investeerden en de consumptie van de werknemers die profiteerden van betere arbeidsverhoudingen, groeide sterk. Het bezit en de bezittingen van de gemiddelde Nederlander namen toe en daarmee de behoefte om die eigendommen te verzekeren. Het private verzekeringsbedrijf maakte een stormachtige ontwikkeling door. Niet elke maatschappij floreerde goed. Het waren de brandverzekeraars die de markt domineerden. Zij kregen te maken met een zo n grillig schadebeeld, dat zij nauwelijks in staat waren een adequate premie te berekenen. De brandschade leek mee te deinen met de conjunctuurschommelingen. Dat kwam sterk tot uiting toen de (tot dan toe) ongekende grote banken- en beurscrisis in 1929 een abrupt einde maakte aan de economische groei. Het aantal werknemers, dat zich dagelijks met een stempelkaart moest melden bij de vakbond, groeide explosief en bereikte in 1936 een hoogtepunt. Het zal nooit bekend worden om hoeveel werknemers het ging, omdat alleen de bij een vakbond georganiseerden werden geregistreerd. Wel wist de buurman het als je werkloos was. Hij herkende dat bijvoorbeeld aan het aparte rijwielbelastingplaatje, de steunkleren van je kinderen, het bezoek van controleurs en de dagelijkse gang naar het stempellokaal. Deze situatie leidde onder meer tot de Jordaanoproer, maar opvallender is dat die oproer een uitzondering vormde op de algemene regel dat van noemenswaardige sociale onrust nauwelijks sprake was. Het kwartje van Romme Minister Romme kwam werklozen tegemoet met het kwartje van Romme. Als goed katholiek zorgde hij ervoor dat vooral de kinderrijke gezinnen van zijn regeling konden profiteren. Werkloze gezinnen met meer dan twee kinderen die een kwartje per week spaarden, kregen van de overheid een kwartje daarbovenop en bij gezinnen met vijf of meer kinderen liep die subsidie op tot veertig cent, overigens uitgekeerd in de vorm van schoenen, kleding en dekens. Wankele positie verzekeraars De levensverzekeraars waren in 1910 goed voor nog geen miljard gulden aan verzekerd kapitaal. Net voor de Tweede Oorlog was dat bedrag ruim vervijfvoudigd. Begin jaren twintig bleek de solvabiliteit bij een aantal grote levensverzekeraars niet in orde. Dat leidde tot de eerste toezichtwet en levensverzekeraars werden onder toezicht gesteld van de Verzekeringskamer. Bij schade werden in die periode naast brand en industriële risico s ook de branches auto en aansprakelijkheid belangrijk. Zeker nadat bestuurders van deze moordenaars op de openbare weg vanaf 1924 verplicht werden een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. In zijn algemeenheid gold, dat naarmate iemand rijker was, er meer bij hem te halen was indien hij aansprakelijk gesteld kon worden voor een schade. Dat vergrootte de vraag naar aansprakelijkheidsverzekeringen. Al met al zijn er voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ruim 700 binnenlandse schadeverzekeraars actief. Tel daarbij de 260 buitenlandse aanbieders en we zien dat op schadegebied duizend aanbieders elkaar verdrongen. Deze heftige concurrentie zo waarschuwde Het Verzekeringsblad keer op keer leverde gevaar op voor de solvabiliteit van menig verzekeraar die meer aandacht had voor omzetgroei dan voor de winstmarge. Door: Jan Aikens, Bucom services 10 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

11 Voogd & Voogd Met één muisklik toegang tot 20 verzekeraars. De meest uitgebreide en scherpst geprijsde autoverzekeringen. En een concurrerend huismerkenassortiment met o.a. het onlangs geïntroduceerde BedrijvenTotaalPakket. Dat bieden wij u als bemiddelaar. Eenvoudig, slim en snel. Klik & Sluit Kantoor- en Webmodules MijnPolisMap inclusief MijnPolisCheck Klik & Sluit Webtotaal Uw Backoffice Aplaza Als innovatieve partner voor bemiddelaars slaan wij de brug tussen de verzekeraars en uw klanten en werken we samen aan uw succes. Hoe..? De heer Jobse van Schep Assurantiën deelt graag zijn ervaringen met u. Wie slim is kiest voor sterk! Hoewel internet in toenemende mate wordt ingezet voor het afsluiten van verzekeringen blijft het voor menig consument een zoektocht naar het beste aanbod. Remko Jobse: Met Klik & Sluit hebben we 20 aanbieders in één oogopslag beschikbaar en daar kiezen we de beste oplossing voor onze klanten uit. Dat bespaart niet alleen veel tijd, maar draagt enorm bij aan onze klantgerichtheid. Schep Assurantiën is een onafhankelijk en adviesvrij financieel advieskantoor. Zij hebben geen enkele contractuele verplichting voor het kiezen van financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken of hypotheekverstrekkers. Door die onafhankelijkheid is Schep Assurantiën in staat hun klanten waardevrij, maar met het beste advies van dienst te zijn. Ruim 7 jaar geleden zijn wij gaan samenwerken met Voogd & Voogd. zegt Jobse. Die samenwerking levert ons enorme voordelen op. Zo kunnen we naast het vergelijken van het aanbod van 20 verzekeraars onze klanten supersnel van dienst zijn. Bovendien beschikt Voogd & Voogd vanuit hun automotive specialisatie over gunstige voorwaarden en aantrekkelijke premies voor autoverzekeringen, ook voor jongeren onder de leeftijd van 23 jaar. Voeg daarbij dat we via Klik & Sluit heel gemakkelijk toegang hebben tot de informatie van het RDW, bijvoorbeeld voor het opvragen van de catalogusprijs op basis van het kenteken, en het is duidelijk waarom Voogd & Voogd zo n aantrekkelijke partner voor ons is. Aplaza biedt ons een koppeling met het extranet van Voogd & Voogd waardoor onze administratie op de achtergrond volledig automatisch wordt bijgewerkt. Dat biedt enorme voordelen. Daarnaast krijgen onze klanten de mogelijkheid van een eigen digitale polismap waarin zij de verzekeringsproducten kunnen raadplegen die via ons kantoor zijn afgesloten. Zo beschikken wij online over alle informatie en verlopen adviesgesprekken uitermate effectief. Dat bevordert de snelheid waarmee verzekeringsvragen worden afgehandeld aanzienlijk, besluit Jobse. Remko Jobse, Schep Assurantiën Met Klik & Sluit de gegevens van mijn klanten in één oogopslag direct beschikbaar! Beste serviceprovider voor schadeverzekeringen 2009 én 2010 Bureau D&O* interviewde meer dan 600 bemiddelaars en op alle 16 meest belangrijke items in de samenwerking met serviceproviders versloeg Voogd & Voogd haar belangrijkste concurrenten. Zo biedt Voogd & Voogd onder andere: - het meest vernieuwende aanbod producten van hoge kwaliteit - uitstekende technische ondersteuning voor software en webapplicaties - het best functionerende extranet - goede administratieve verwerking - een duidelijke versterking van uw concurrentiepositie. Kijk op voor meer informatie. *Bron: D&O Onderzoek Koepelorganisaties 2010 Postbus AA Middelharnis T F E I

12

13

14 De oorlogsjaren hebben uiteraard veruit het zwaarste stempel gedrukt op de Nederlandse bevolking de afgelopen honderd jaar. In dit overzicht past het om begrijpelijke redenen niet in te gaan op de gruwelijke gevolgen. Daarom beperken we ons tot een aantal verzekeringstechnische zaken Verzekeren tijdens de bezetting Al in 1937 besloten Engelse verzekeraars gezien de internationale situatie om de schade ontstaan door oorlogshandelingen op de polissen, met uitzondering van transportverzekeringen, uit te sluiten. Nederlandse verzekeraars volgden dat voorbeeld. De Britse herverzekeringsmarkt werd voor de Nederlandse markt onbereikbaar. Om dat gat te dichten, vervulde de staat de rol van herverzekeraar voor molestverzekeringen voor zee- en luchtvervoer. Daarnaast bleven (her)verzekeringen ter beurze mogelijk door de oprichting in 1940 van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN). Belangrijkste doel van de VAN was om te voorkomen dat Duitse maatschappijen de rol van de verdwenen Britse verzekeraars overnamen. De Duitse bezetter reageerde hierop met het beperken van de dekkingscapaciteit van de VAN. 90%-clausule Levensverzekeraars waren beducht voor een toename van de sterfte onder de verzekerden. Daarom construeerden zij eind 1940 de zogenoemde 90%-clausule, waarmee zij de mogelijkheid kregen om tijdens een door de Verzekeringskamer vast te stellen actieve oorlogstoestand de uitkeringen 14 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

15 tot 90% te kunnen verlagen en de resterende 10% te reserveren. Deze actieve oorlogssituatie ging op 15 september 1944 in, maar ondanks de clausule hebben verzekeraars over het algemeen toch steeds de volle 100% uitbetaald. Levenproductie groeit spectaculair Opvallend is dat gedurende de oorlogsjaren het verzekerde kapitaal van de levensverzekeraars met bijna 70% groeide. De renteverzekeringen hadden een belangrijk aandeel in deze spectaculaire stijging. Als reden hiervoor werd wel aangevoerd dat beleggen in het buitenland niet mogelijk was en ook dat de bestedingsmogelijkheden beperkt waren door de schaarste aan consumptiegoederen. Daarbij kwam dat in 1941 het Besluit Inkomstenbelasting werd ingevoerd met aantrekkelijke aftrekposten voor levensverzekeringspremies. Bedrijven grepen die fiscale kans aan om hoge bedragen te investeren in pensioenregelingen voor hun personeel. Joodse polissen De afwikkeling van Joodse polissen heeft tot ver na de oorlog geduurd. Vanaf mei 1942 moesten joodse burgers hun levensverzekeringen, lijfrenten, pensioenen en schadeverzekeringen melden bij een instelling die de naam Lippmann, Rosenthal & Co (Liro) meekreeg. Deze naam behoorde toe aan Joodse bank, die door de Duitsers is geconfisqueerd. Vervolgens gebruikte de bezetter dezelfde naam voor de Duitse instelling waar de Joden hun polissen moesten inleveren en aan wie verzekeraars (via onder meer de Verzekeringskamer) de uitkeringen moesten overmaken. In september 1943 werden verzekeraars gedwongen deze verzekeringen te beëindigen en de eventuele afkoopsom of een belangrijk deel van de premiereserve, bij Liro te deponeren. Op die manier kreeg Liro 26 miljoen gulden van joodse verzekerden in handen. Al tijdens de bezetting werden maatregelen voor bereid voor het naoorlogse rechtsherstel, waaronder een regeling die ervan uitging dat de anti-joodse bezitsverordeningen nooit van kracht zijn geweest. Verzekeraars moesten de verplichtingen uit de door Liro afgekochte polissen honoreren. In feite betekent dit dat verzekeraars die de afkoopwaarde aan Liro uitgekeerd hadden, gedwongen werden om dezelfde polis nog een keer uit te betalen. Dat zou de solvabiliteit van verzekeraars in gevaar kunnen brengen. Uiteindelijk viel dat nogal mee. In 1956 bleek namelijk dat de boedel van Liro zoveel waarde vertegenwoordigde, dat aan verzekeraars 90% van hun vordering op Liro kon worden terugbetaald. De afwikkeling van Joodse polissen heeft tot ver na de oorlog geduurd In 1997 kreeg de discussie met betrekking tot de joodse tegoeden een vervolg toen de commissie- Scholten de feitelijke systematiek rond het rechtsherstel over financiële tegoeden van oorlogsslachtoffers onderzocht. Voordat dit onderzoek was afgerond, sloot het Verbond van Verzekeraars een overeenkomst met het Centraal Joods Overleg, waarbij het Verbond namens de bedrijfstak vijftig miljoen gulden beschikbaar stelde, twintig miljoen voor individuele uitkeringen, vijfentwintig miljoen voor doelen die de joodse gemeenschap zelf kon vaststellen en vijf miljoen voor het onderzoeks- en internetproject Monument Joodse Gemeenschap. Tot slot trad het Verbond in 2000 toe tot de Commissie Eagleburger. Een commissie bestaande uit toezichthouders uit de VS, vertegenwoordigers van Israël en Joodse organisaties en verzekeraars, die claims van joodse nabestaanden op Europese verzekeraars onderzocht en die in 2007 is opgeheven. Door: Jan Aikens, Bucom services Het Verzekeringsblad nummer oktober

16

17 Ons doel is het best passende pensioen voor iedere onderneming AEGON Modulair Pensioen is het eerste pensioen dat u zelf (online) kunt ontwerpen voor uw klanten. Een pensioen op maat is daarmee niet langer weggelegd voor grote bedrijven, maar komt nu binnen handbereik van elke onderneming. passende pensioen voor iedere onderneming. Het mooie daarbij is dat de pensioenofferte direct gekoppeld is aan het administratiesysteem van AEGON. Als u direct een offerte wilt, dan kunt u zelf de gegevens invoeren en zijn alle juridische stukken direct beschikbaar. U kunt voor uw klanten zelf de beste pensioenregeling samenstellen uit de vele bouwstenen. Door uw expertise kunt u de klantwens snel en eenvoudig vertalen naar een passende pensioenofferte. Met als resultaat het best Zoals u misschien al begrepen heeft, zijn wij zeer overtuigd van AEGON Modulair Pensioen. Vraag uw AEGON-accountmanager om meer informatie of kijk op onze website Eerlijk over AEGON Modulair Pensioen. AEGON Levensverzekering N.V., Postbus 23002, 8900 MC Leeuwarden, AEGON Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.

18 Op de laatste vijftig jaar van de vorige eeuw valt niet een enkel etiket te plakken. Het tijdperk na de oorlog begon overzichtelijk en er leefde grote eensgezindheid onder de bevolking. Dankzij de voor de oorlog ontstane verzuiling voelden de mensen zich thuis in hun beschutte omgeving. Na een korte periode van wederopbouw, die voortvarend ter hand werd genomen, groeide de welvaart voor veel gezinnen. Althans voor de begrippen van die tijd Van zuinigheid tot overdaad Het behoefteniveau lag nog niet zo hoog en het aanbod van consumptiegoederen aan het begin van deze halve eeuw kon niet in de schaduw staan van het assortiment waarmee we het jaar 2000 in gingen. De vijftiger jaren worden vaak gekenmerkt als het decennium van de spruitjeslucht. Later ingevoerde termen als het gezin is de hoeksteen van de samenleving en waarden en normen waren toen vanzelfsprekend. Kostwinners werkten gemiddeld negen uur per dag en zes dagen per week. De gelukkigen hadden zaterdagmiddag vrij. Werk en woning bevonden zich vaak op korte afstand, die per fiets werd afgelegd. In de avond schaarde het gezin zich in een halve kring om de kolenhaard en vond afleiding door te luisteren naar radioprogramma s als De Bonte Dinsdagavondtrein, Mastklimmen of Negen heit de Klok. Met eerbiedigende stilte werd geluisterd als stemmen van hoogwaardigheidsbekleders vervormd uit de radiokastjes klonken. Kritiek van andersgezinden werd afgedaan met een schouderophalen of domweg genegeerd. 18 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

19 Rust Er heerste rust in het land. Niet alleen in gezinsverband. Datzelfde gold voor partijen die verschillende belangen hadden te behartigen. De oorlogsjaren hebben duidelijk een impuls gegeven aan de gedachte dat alle Nederlanders tot één en hetzelfde volk behoren. Werkgevers en werknemers vonden elkaar in de Stichting van de Arbeid en in 1950 werd de Sociaal-Economische Raad opgericht, het platform waar sociale partners en de overheid elkaar treffen. Het poldermodel, toen nog overlegeconomie genoemd, is geboren. Ongetwijfeld heeft dat eraan bijgedragen dat de economie zich vanaf dat moment lange tijd bijzonder goed ontwikkelde. Gesmede coalities hielden lang stand en datzelfde gold voor de gesloten huwelijken. Eindigt nu een derde in een scheiding, in 1950 was dat in 1,7% van de huwelijken het geval. Revolutie De rust zou niet lang standhouden. Vrijwel alle maatschappelijke stromingen wierpen lang elk hun eigen argumenten in de strijd om de komst van televisie tegen te houden. Het zal niet de laatste keer zijn dat bij mensen de gedachte leeft dat zij technische ontwikkelingen kunnen tegenhouden. Uiteraard was er Philips alles aan gelegen dat er zo snel mogelijk na de oorlog een nationale televisiezender zou komen. De sociaaldemocraten vonden een dergelijk luxe artikel echter niet passen in de wederopbouwperiode. Gereformeerden meenden in de tv het oog van de duivel te herkennen, de katholieken vreesden het eind van het radiotijdperk en psychologen voorspelden dat een donkere televisiekamer leidt tot een donkere hersenkamer. Toen de televisie toch doorbrak, werd de blik die eerst beperkt was tot de veilige huiskamer zodanig verruimd dat een kijkje genomen kon worden in alle ontwikkelingen die in de wereld gaande waren. Intussen vingen ook de radioluisteraars signalen van buiten de landsgrenzen op. Deze blikverruiming geteld bij het feit dat middelbare scholen hun poorten openden voor meisjes en jongens uit alle lagen van de bevolking zorgde voor een revolutionaire omslag in de bevolkingsmoraal en voor een diepe kloof tussen de generaties. Gestimuleerd door nieuwe muziekvormen, de literaire beweging van de Vijftigers, de Provobeweging en de Dolle Mina s zag de jeugd zich als een autonome bevolkingsgroep met eigen zeden en gewoonten. Van de wieg tot het graf De naoorlogse generatie verdiende een goede boterham en was niet bang om geld uit te geven, ook als het om geld ging dat nog niet verdiend was. Hypotheek werd niet echt gezien als een schuld, maar als een investering. Het aantal koopwoningen steeg dan ook van 24% van het totale woningbestand in 1960 tot 51% in De kabinetten Drees hebben een forse impuls gegeven aan de ontwikkeling van de sociale zekerheidswetgeving. De kinderbijslag kwam in 1951 ook binnen het bereik van kleine zelfstandigen, in 1963 gevolgd door de Algemene Kinderbijslagwet. De AOW deed, als opvolger van de Noodwet Drees, in 1956 zijn intrede, drie jaar later gevolgd door de Algemene Weduwen- en Wezenwet (later vervangen en uitgekleed door de Anw). De Nederlander: verzorgd van wieg tot graf. Nog behoefte aan een aftrekpost? Met die zekerheid in het achterhoofd en een goed pensioen in het vooruitzicht reikten de consumptieve mogelijkheden tot in de hemel. Levensverzekeraars hebben daar in ruime mate van geprofiteerd. De tijdens de bezetting geconstrueerde fiscale aftrekbaarheid van betaalde levensverzekeringspremies werd na de oorlog gehandhaafd en uitgebreid. Uiteindelijk gold in 1987 een maximum aftrekbaar bedrag in de eerste tranche van circa gulden. Banken, verzekeraars en in koopsommen gespecialiseerde intermediairs lieten niet na de consument op deze aftrekmogelijkheid te wijzen. De vraag was niet of een klant een levensverzekering nodig had voor het opvangen van een oudedagshiaat, maar of hij nog behoefte had aan een vette aftrekpost. Opvolgende kabinetten zagen die ontwikkeling De naoorlogse generatie verdient een goede boterham en is niet bang om geld uit te geven, ook als het om geld gaat dat nog niet is verdiend met lede ogen aan, maar werden echt wakker geschud toen met name het bankbedrijf de dubbele aftrektruc ging toepassen. De klant hoefde het bedrag voor de aftrekbare premie van de koopsom niet zelf op tafel te leggen, maar kon dat van de bank lenen. De rente op die lening was in die tijd ook fiscaal aftrekbaar. Die handelwijze leidde uiteindelijk tot de Brede Herwaardering I, een wetswijziging die in 1987 werd aangekondigd maar pas in 1992 is geëffectueerd. Het hoeft geen betoog dat in de tussentijd nog tal van verzekeringen werden geslo- Het Verzekeringsblad nummer oktober

20 ten. De premieomzet steeg bij levensverzekeraars in die periode met gemiddeld 17% per jaar. Maar ook spaarhypotheken hielpen verzekeraars aan een goede omzet en niet te vergeten de beleggingsverzekeringen. Beleggen was sexy en veel consumenten wilden wel een gokje wagen Later zou blijken dat veel verzekeraars nauwelijks weet hadden welke risico s zij hadden geaccepteerd via een unit linkedproduct. Verzekeringen veranderden daardoor van karakter: zij boden niet zozeer zekerheid, maar werden een vehikel voor vermogensopbouw. De economische groei kende ook een dip. In het begin van de tachtiger jaren moest Nederland door een korte recessie die het gevolg was van de oliecrisis in 1973, het jaar dat gekenmerkt werd door een serie autoloze zondagen. Het wordt nooit meer als het was, zei premier Den Uyl met een somber hoofd. Feit is, dat de recessie redelijk snel voorbij ging en gevolgd werd door een lange periode van hoogconjunctuur. De verzekeringsbedrijfstak profiteerde daarvan in hoge mate. Zozeer, dat een zekere luiheid toesloeg bij de marktpartijen. Beleggingsverzekeringen gingen als warme broodjes over de toonbank en de klanten toonden zich zeer tevreden omdat zij de beurskoersen alleen maar zagen stijgen. Ook schadeverzekeraars profiteerden van het gunstige beursklimaat. Zij hoefden nauwelijks aandacht te schenken aan het technische resultaat, omdat de beleggingsinkomsten die in het niet deden verzinken. Later zou blijken dat veel verzekeraars nauwelijks weet hadden welke risico s zij hadden geaccepteerd. Groot, groter, grootst is het motto in de tweede helft van de vorige eeuw. Het samengaan van de Nationale Levensverzekering-Bank met De Nederlanden van 1845 (de twee grootste verzekeraars van ons land) was nog maar een kleine fusie, vergeleken met het samensmelten later van banken en verzekeraars die daarna expansie zochten in het buitenland. Pas door schaalvergroting, is de gedachte, kun je met een gerust hart de 21 e eeuw binnengaan. Door: Jan Aikens, Bucom services Ron Sanders, uw brandspecialist Honderd d jaar VB en OOM Verzekeringen doet daar nog eens zeventig jaar bij! Samen goed voor 170 jaar kennis en ervaring. OOM Verzekeringen, uw verzekeraar voor: Ondernemers uit alle branches Nederlanders in het buitenland Consumenten Navin Balraadjsing, uw buitenlandspecialist Buitenlanders in Nederland 20 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010 OOM Verzekeringen Al 70 jaar grenzeloos deskundig

Max en Nadine zijn er klaar voor

Max en Nadine zijn er klaar voor 03 special 101e jaargang 17 maart 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional De ontwoekermachine van Brand New Day Ot & Sien en Vinex-generatie frustreren innovatie Het kan: winst

Nadere informatie

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak

Overheid moet nu clementie hebben met bedrijfstak Het Verzekeringsblad 98e jaargang 12 maart 2009 nr. 5 Bgfo-II is aanslag op intermediair Protocollen voor aov EXTRA: Themakatern ICT en internet André Bastiaans (BAE-Groep/EAG): Overheid moet nu clementie

Nadere informatie

Laat zien wie je bent en waar je voor staat

Laat zien wie je bent en waar je voor staat 99e jaargang 22 oktober 2009 nr. 20 Teloorgang van leenimperium Adviesmatch van tafel? Jong netwerk Cobra1998 Rob Groenemeijer (voorzitter NBVA): Laat zien wie je bent en waar je voor staat Vanaf 16 oktober

Nadere informatie

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas

Politiek stelt lenen voor als een soort uitwas Het Verzekeringsblad 98e jaargang 22 mei 2008 nr. 10 Na Wijngaarden: NN of nn? De nachtmerrie van een droomhuis StercK naar AFAB Kees Droppert (InterBank/Ribank): Politiek stelt lenen voor als een soort

Nadere informatie

Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special

Budget-AOV. kan nog jaren mee? 16 special 16 special 101e jaargang 10 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mkb interessante visvijver voor het intermediair De ondernemer moet door, maar wat wil de wet? Startende

Nadere informatie

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren

Dat is ook waar. Loek Degreef: Het Verzekeringsblad. NVA presenteert meerjarenvisie. Belastingdienst wil Pensioenregister beheren Het Verzekeringsblad 97e jaargang 20 december 2007 nr. 24 NVA presenteert meerjarenvisie Belastingdienst wil Pensioenregister beheren VB-Barometer: van verkoper naar adviseur Loek Degreef: Dat is ook waar

Nadere informatie

Stapsgewijs meer. diversiteit

Stapsgewijs meer. diversiteit 08 100e jaargang 24 juni 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Mannelijke zakelijkheid in warme damesjas Uitvaart: adviseren zonder diploma MV&D: Komt een vrouw bij de tussenpersoon

Nadere informatie

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad

Eenvoudig schadeproduct is eerste levensbehoefte. Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Het Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad 97e jaargang 26 april 2007 nr. 9 NBVA woedend over openheid Verbond AFM nagelt rotte appels VB-Kennistest Lex Verëll en Cas Verhage (Noordhollandsche van 1816): Eenvoudig schadeproduct

Nadere informatie

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special

Pandora. nekt code Letselschade. 08 special 08 special 101e jaargang 9 juni 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional De adviseur wordt uitgerookt, maar er is hoop Anticiperen op het weer voorkomt schade Intermediair als

Nadere informatie

Geen millimeter onderhandelingsruimte

Geen millimeter onderhandelingsruimte Het Verzekeringsblad 98e jaargang 5 juni 2008 nr. 11 Het is oorlog IFO faalt opnieuw Nationaal beloningsdebat Elly Blanksma (CDA Tweede Kamerlid): Geen millimeter onderhandelingsruimte www.vbnet.nl Toe

Nadere informatie

groot geworden dankzij doorlopende provisie Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): Het Verzekeringsblad Fraaie tool Pro Pensioen

groot geworden dankzij doorlopende provisie Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): Het Verzekeringsblad Fraaie tool Pro Pensioen Het Verzekeringsblad 97e jaargang 30 augustus 2007 nr. 16 Fraaie tool Pro Pensioen Zorgelijke grensgevallen Extra: VB-Special Feiten & Cijfers Maasbert Schouten (AFAB Financiële Diensten): groot geworden

Nadere informatie

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar

In schadeafhandeling maken we ons product echt waar 99e jaargang 27 augustus 2009 nr. 16 Wie wil Robein? Trammelant in vergelijkersland Gaan we nog wat verdienen? Jan Hennekam (Unigarant): In schadeafhandeling maken we ons product echt waar Het doel is

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Pensioenwet: te gedetailleerd en bevoogdend NBVA en Meeting Point integreren de keten Een wereld zonder het UWV? 96e jaargang 11 mei 2006 nr.

Nadere informatie

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion

Eigenlijk zijn we altijd veel te bescheiden geweest. Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Het Verzekeringsblad. Vijf jaar Obvion Het Verzekeringsblad 97e jaargang 24 mei 2007 nr. 11 Vijf jaar Obvion Dexia-vonnis doorkruist Duisenberg-regeling Themakatern ICT & Internet Lex van Kampen (Van Kampen Groep): Eigenlijk zijn we altijd

Nadere informatie

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten

Meningsverschillen niet voor oog consument uitvechten Het Verzekeringsblad 97e jaargang 21 juni 2007 nr. 13 Martin Kerkhof over ONVZ-vonnis Intermediaire crisis op hoogte-/dieptepunt Wandeling met Roger van Boxtel Drs Niek Hoek (Voorzitter Verbond van Verzekeraars):

Nadere informatie

WWW.VBNET.NL. Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op 11.000. Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie

WWW.VBNET.NL. Met internet meer tijd voor klant. Teller staat op 11.000. Goede boterham in expertise. Themakatern Expertise & Taxatie Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Met internet meer tijd voor klant Teller staat op 11.000 Goede boterham in expertise Edwin Velzel, Fraudecommissie... besparing van honderden

Nadere informatie

Monique Sueters. Over de sprong in

Monique Sueters. Over de sprong in 03 103e jaargang 22 maart 2013 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Roland van der Vorst: De angst regeert Weten verzekeraars wat hun klanten willen? Babyboomers aan de slag met

Nadere informatie

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Makelaardij biedt cross- selling in optima forma 99e jaargang 10 september 2009 nr. 17 EB-registers in de clinch Leidraad is pseudo-wetgeving ASR weer zichzelf Herman Bruggink (WitteWoning Makelaars): Makelaardij biedt cross- selling in optima forma

Nadere informatie

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012

De jacht is geopend. Zorgverzekeringen 2012 17 101e jaargang 24 november 2011 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Zorgconsument is vooral premiejager Accountants mikken op adviesmarkt Wie gaat de Transactie Taks betalen?

Nadere informatie

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek 99e jaargang 8 oktober 2009 nr. 19 DSB: wie stout is, de roe Mijn zaak is mijn pensioen Aplaza: the missing link Cees de Jong (managing director Cardif): Wie de feiten kent, komt terug op zijn kritiek

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Elke dag boos wakker Onrechtvaardig onderscheid tussen verzekeraars met en zonder intermediair Het succes achter AXA s UNIM-AOV 96e jaargang 22

Nadere informatie

102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional

102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional 06 102e jaargang 1 juni 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Voor 1.275 verlost van een woekerpolis Brusselse bemoeienis met Nederlandse pensioenpot Verzekeraars moeten werk

Nadere informatie

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt Het Verzekeringsblad 99e jaargang 26 maart 2009 nr. 6 Nee tegen AFM-kosten Pensioenadviseur als crisismanager Solvency II voor dummies Marjol Nikkels (Sensio): Ik heb nog nooit op provisiebasis gewerkt

Nadere informatie

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal

Uitkeringshoogte belangrijker dan kapitaal Het Verzekeringsblad 98e jaargang 23 oktober 2008 nr. 20 Hoe verder na Feitenonderzoek? Gedragstoezicht in goede handen? Bouw FOR en eigen beheer af Emiel Roozen (Delta Lloyd Leven): Uitkeringshoogte belangrijker

Nadere informatie

Hypotheken & Kredieten

Hypotheken & Kredieten www.vbnet.nl/samenwerkingsgids interactief 96e jaargang 12 oktober 2006 nr. 19a Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Samenwerkingsgids 2006 Schadeverzekering in Volmacht Schade

Nadere informatie

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs

Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs Het Verzekeringsblad 97e jaargang 15 maart 2007 nr. 6 Verwarring bij aanmelden KiFiD Klant wil keuze bij hypotheek Guido Witpen en Hans Wilkes (NIA) Provisie maakt niet het verschil in de eindprijs www.vbnet.nl

Nadere informatie

Financieel planner verbreedt horizon

Financieel planner verbreedt horizon 05 special 102e jaargang 18 mei 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Britse goeroe voedt Nederlandse adviseurs op Financial life planning: soft of sexy? BLG en Welke verbreden

Nadere informatie

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad

Zoeken naar de grenzen van verzekerbaarheid. Rubrieken. Ing Jelle Visser (OOM Verzekeringen): Het Verzekeringsblad INHOUD Inhoud kop Inhoud tekst Het Verzekeringsblad 97e jaargang 25 oktober 2007 nr. 20 MiFID-vrijstelling: strijd nog niet gestreden 0 0 Rubrieken Inhoud rubr kop 6 Inhoud rubr tekst Twee klantprofielen

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Assurantiepakketten niet gericht op CRM ISI Innovatieprijs Atp s die aan Wfd voldoen, blijven kwetsbaar ONVZ kantelt naar care-organisatie 96e

Nadere informatie

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag

Het Verzekeringsblad verschijnt elke veertien dagen op donderdag Onafhankelijk verzekeringsmagazine sinds 1910 WWW.VBNET.NL Veel optimisme over 2006 Niet aanmelden? Dan illegaal! Meer tijd inruimen voor advies 96e jaargang 19 januari 2006 nr. 1/2 Het Verzekeringsblad

Nadere informatie