schrijft historie Het Verzekeringsblad 13 SPECIAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schrijft historie Het Verzekeringsblad 13 SPECIAL"

Transcriptie

1 13 SPECIAL 100e jaargang 14 oktober 2010 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Het VB: 100 jaar het zout voor de branche Wat is er toch met Het VB aan de hand? AM en VB nu complementair De consument grijpt de macht Het Verzekeringsblad schrijft VBNET.NL historie

2

3 HOOFDREDACTIONEEL Colofon Het Verzekeringsblad Opinies en achtergronden voor de financiële professional Hoofdredactie Michiel Huisman Redactie Alex Klein (adjunct-hoofdred.) Yvonne Neppelenbroek Secretariaat Elly Gravendeel T E I Postbus GA Deventer Uitgever Kluwer Martijn van de Poel E Marketing Joris Krabbenborg Abonnementen en verzending Kluwer Afd. Klantcontacten Postbus AW Deventer T E Abonnementsprijs ,00 incl. btw. Collectieve abonnementen meer dan 20 exemplaren: 10% reductie. Annulering abonnement is mogelijk tot 3 maanden voor het begin nieuwe abonnementsperiode. Losse nummer 8 excl. btw VB Specials: 12,25 excl. btw Advertenties Kluwer Postbus GA Deventer Emilie Kars-van der Goes T E Media Order Service Toos Schurink T E Sluitingsdatum: Maandag 9 dagen voor het verschijnen. Zet- en litho kosten worden doorberekend. Ontwerp Edenspiekermann, Amsterdam Vormgeving Colorscan bv, Voorhout Fotografie Wilco van Dijen Druk Senefelder Misst ISSN Kluwer BV legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. De gegevens kunnen door Kluwer, of zorgvuldig geselecteerde derden, worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u contact met ons opnemen. Langlevenrisico In elk jubileum schuilt het gevaar dat het accent verschuift van het heden en de toekomst naar het verleden. Ik blik liever vooruit. Iets overigens wat ik met de jubilaris Het Verzekeringsblad dus gemeen heb. In al die honderd jaar van zijn bestaan heeft deze krasse knar vooruitgeblikt. De parallel met de 100-jarige Godfried Bomans die zich op de dag van zijn eeuwfeestje liet interviewen terwijl hij juist bezig was met zijn dagelijkse gymnastiekoefeningen (bestaat dat woord nog?) en zijn hand niet omdraaide voor een volgelnestje in de ringen, dringt zich op. Bomans riep in zijn onvergetelijke verhalenbundel een levenslustige 100-jarige ten tonele die nog vol toekomstplannen zit, en passant zijn omgeving een beetje te kakken zet, maar wel met de charme die van honderd jaar ervaring verwacht mag worden en die subtiel laat blijken zich nog lang niet weg te laten zetten door een jongere garde. Omdat Bomans dat allemaal veel beter kan verwoorden dan ik, volgt hier een kort citaat uit Bomans bundel Capriolen die goed weergeeft hoe Het VB zich voelt en waar het voor staat. Is vader thuis?, vroeg ik aan het oude mannetje, dat open deed. Hij knikte, en liet mij in een kamertje waar een nóg ouder mannetje zat, dat al bijna dood was. Haastig rukte ik een spreekhoorn van de wand en schreeuwde in zijn oor: wel gefeliciteerd! U bent abuis, zei de oude man met doffe stem, vader is boven. Ik vloog de trap op, want ik begreep, dat het nu een kwestie van seconden was. Daar hing de honderdjarige aan de touwen: hij was bezig een vogelnestje te maken. Ik kroop bijna in zijn oor en gilde: wel gefeliciteerd!!! De jubilaris schudde het hoofd, maakte een dubbele salto en sprong op de grond. Ik ben niet doof, zei hij, zijn jas aantrekkend, ik ben alleen maar oud. Wat is er aan de hand? Bent u niet honderd jaar geworden?!, brulde ik. Man, schreeuw niet zo, sprak de grijsaard, de ringen optrekkend, ik weet het heus wel. [...] Waarvoor komt u eigenlijk?, vroeg het mannetje wrevelig. Komt u iets aanbieden? Ik kom iets vragen, zei ik, vooreerst, hoe bent u zo oud geworden? Het ging vanzelf, antwoordde de jubilaris. [...] Doet u er iets voor? Nee, ik doe er niets voor, het gaat vanzelf. Dat is het leuke van dit soort werk. En zo is het: Plezier in het vak, een gezond lijf en een flexibele geest. Dan word je wel honderd. Jawel: u mag ons feliciteren. Michiel Huisman Het Verzekeringsblad nummer oktober

4 8 Inhoud Hoofdredactioneel 3 Felicitaties 6 Nederland : Geen groot dansfeest 8 27 Nederland : Verzekeren tijdens de bezetting 14 Nederland : Van zuinigheid tot overdaad 18 Nederland : De klant aan de macht 22 Verbond van Verzekeraars 27 Richard Weurding Wat is er toch met Het VB aan de hand? 29 Adfiz 29 Wilbert Schellens Een baken in de markt 100 jaar verzekeringsjournalistiek 32 AssurantieMagazine 41 Henri Drost AM en VB nu complementair Beursbengel 43 Dik van Velzen Over kroegen en verzekeringen: de Beursbengel Infinance 45 Eckhardt Dulfer InFinance, voor en door ondernemers VVP 47 Willem Vreeswijk Een missie met passie 62 Marktonderzoek 48 VB Barometer Het langstlopende imago-onderzoek van de branche Het Nederland van Nationale-Nederlanden 54 Barbier 66

5 32 VERZEKERINGSJOURNALISTIEK Het Verzekeringsblad: 100 jaar het zout voor de branche De komst van Het Verzekeringsblad voor Nederland en België in 1910 had het effect van een steen in de tot dan rimpelloze vijver van de verzekeringsvakpers. Voor het eerst werd de branche geconfronteerd met een journalistiek blad dat de activiteiten van de marktpartijen kritisch volgt. Dat was even wennen, de vakmedia gaven toen nog braaf bijna een-op-een de berichten door die zij van verzekeraars kregen. De altijd positief gestemde jaarverslagen kregen in dezelfde toonzetting hun plaats in de bladen. Dat deed de eerste hoofdredacteur van Het Verzekeringsblad, W. Wiebes Leemans, heel anders. Hij rekende het tot zijn taak verzekeraars voor (verdere) misstappen te behoeden en vooral de consumenten, via hun adviseurs, te waarschuwen als een aanbieder een scheve schaats reed. Met die taakopvatting legde hij een basis onder het blad, die de honderd jaar van het bestaan ongeschonden heeft doorstaan. 8 EEN TERUGBLIK Nederland BRANCHE De vakpers over de vakpers 1910 is het jaar waarin Moeder Teresa werd geboren en Florence Nightingale overleed. Het geboortejaar ook van schrijver-criminoloog Willem Hendrik Nagel die onder het pseudoniem J.B. Charles de schuilnaam die hij in het verzet gebruikte furore maakt met zijn boek Volg het spoor terug. En dat is wat wij op deze pagina s proberen te doen, zij het met grote stappen: een sfeerbeeld van het Nederland in de honderd jaren waarin Het Verzekeringsblad (met een korte onderbreking in de Tweede Wereldoorlog) is verschenen. 48 VB BAROMETER Het langstlopende imago-onderzoek De meeste onderzoeken zijn eenmalig, maar er is een onderzoek dat al jaren loopt. Nog geen eeuw oud, maar wel al een onderzoek waar elk jaar reikhalzend naar wordt uitgekeken: de VB Barometer. Sinds 2002 voert GfK elk jaar dit onderzoek uit naar het imago van de verschillende distributiekanalen die de Nederlandse consument van financieel advies en financiële producten voorzien. Vier collega-hoofdredacteuren feliciteren Het VB met zijn 100- jarig bestaan en geven daarbij ieder hun eigen visie op de verzekeringsjournalistiek en op hun eigen vakblad. Dat levert een even pluriform beeld op als onze samenleving en onze bedrijfstak. 58 BRANCHE Van seminar naar branchedag De 20 e Verzekeringsbranchedag heeft als thema 100 jaar intermediaire distributie meegekregen. Vanaf dit jaar is ook Assurantie- Magazine als partner toegetreden tot dit oudste en grootste netwerkevenement van de intermediaire branche. Het evenement wordt dit jaar gehouden in de Rotterdamse Doelen. Het VB keert daarmee terug naar de plek waar de Branchedag geschiedenis schreef. Het Verzekeringsblad nummer oktober

6 100 JAAR Wij feliciteren het 100-jarige 6 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

7 Verzekeringsblad Het Verzekeringsblad nummer oktober

8 is het jaar waarin Moeder Teresa werd geboren en Florence Nightingale overleed. Het geboortejaar ook van schrijver-criminoloog Willem Hendrik Nagel die onder het pseudoniem J.B. Charles de schuilnaam die hij in het verzet gebruikte furore maakt met zijn boek Volg het spoor terug. En dat is wat wij op deze pagina s proberen te doen, zij het met grote stappen: een sfeerbeeld van het Nederland in de honderd jaren waarin Het Verzekeringsblad (met een korte onderbreking in de Tweede Wereldoorlog) is verschenen. Een eeuw Nederland : geen groot dansfeest W ie er de kronieken op naslaat, krijgt het gevoel dat de wereld aan het begin van de twintigste eeuw één groot dansfeest was. Verhalen over hoop, optimisme en enthousiasme over de technische vooruitgang voerden de boventoon. De wereldtentoonstellingen pronkten vanaf de expo in Parijs in 1889, die de Eiffeltoren voortbracht met nieuwe vindingen: bezoekers vergaapten zich aan wonderen als elektriciteit, radio, vliegtuigen en zelfs rollende trottoirs. In 1900 deed de Franse hoofdstad de wereldtentoonstelling nog eens dunnetjes over en opende bij die gelegenheid de metro. 8 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

9 Tien jaar later vond de expo plaats op het grondgebied dat het zojuist opgerichte Verzekeringsblad voor Nederland en België bestreek, in Brussel. Deze ging de geschiedenis in als de vergeten wereldtentoonstelling, hoewel de verzekeringsbedrijfstak er toch herinneringen aan moest hebben gehad: de Britse, Franse en Italiaanse paviljoens gingen in augustus in vlammen op, net als de hoofdingang en de dierentuin. Er vielen geen slachtoffers, meldden de kranten en vergaten daarbij dat de meeste roofdieren bij de brand omkwamen. Het evenement noch de brand heeft Het Verzekeringsblad gehaald. Het blad had in de eerste jaren de handen vol om de ontwikkelingen binnen de branche zelf kritisch te volgen. De schadebranche was nog tamelijk overzichtelijk met voornamelijk zakelijke risico s in de boeken. En dat is niet zo vreemd als je bedenkt dat de Nederlandse bevolking in de breedte niet veel bezittingen had om te verzekeren. Geen vetpot Voor de gemiddelde Nederlander was het leven in het begin van de vorige eeuw minder romantisch dan de mondiale geschiedschrijvers willen doen geloven. Dertig procent van de bevolking verdiende een karige boterham met hard werken in de agrarische sector en de visserij. Voor de Al met al zijn er voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ruim 700 schadever zekeraars actief fabrieksarbeiders was het loon ook geen vetpot en alleen de happy few profiteerde van beter betaalde kantoorbanen. De regering stelde al in de 19 e eeuw sociale wetgeving in het vooruitzicht. De schatkist van het Rijk was daarvoor genoeg gevuld, dankzij het feit dat de belastinginkomsten na de industriële revolutie uit het bedrijfsleven fors stegen. Toch duurde het tot 1912 voordat de uit 1854 stammende Armenwet enigszins gemoderniseerd werd en de eerste Ouderdomswet zijn intrede deed. Handel en industrie groeiden, maar dat leidde niet tot meer welvaart voor boeren, vissers, middenstanders en arbeiders. Dat waren ook de bevolkingsgroepen die hun stem niet konden laten horen: het kiesrecht was voorbehouden aan burgers met een voldoende belastbaar inkomen. Een ideale voedingsbodem voor actievoerende Het Verzekeringsblad nummer oktober

10 partijen zoals de SDAP, de socialistische partij van Pieter Jelles Troelstra, die de Prinsjesdagen van 1911 en 1912 omvormde tot Rode Dinsdagen met grootschalige acties voor het invoeren van algemeen kiesrecht. Dat werd in 1917 ingevoerd voor de mannen. Twee jaar later mochten ook de vrouwen hun stem uitbrengen. Sociale onrust Hoewel Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal bleef, kreeg de binnenlandse economie een grote terugslag. Troelstra probeerde van deze situatie gebruik te maken door De Grote Revolutie af te kondigen, maar hij rekende daarbij buiten onze cultuur, die meer heil zag in veranderingen langs de lijnen der geleidelijkheid. De overheid ging de onrust te lijf door echt werk te maken van sociale wetgeving. Het ministerie van Sociale Zaken werd gevormd en werkgevers en werknemers kregen in de Hoge Raad van Arbeid een eigen overlegorgaan. Mede daardoor ontstond er een toename van het aantal cao s, vooral in het land- en tuinbouwbedrijf, waarin afspraken werden gemaakt over kinderbijslag en oudedagsvoorzieningen. Ongekende bloei Er brak een periode van tien jaar aan, waarin de sociale onrust werd ingedamd en de economie tot ongekende bloei kwam. Het was ook het begin van de verzuiling die ons land decennialang heeft gekenmerkt. In elk geval zorgde dat na 1918 voor een stabiel politiek systeem. De voormannen van de confessionele en andere levensbeschouwelijke zuilen wisten dat zij de macht met elkaar moesten delen en waren bereid tot het sluiten van compromissen. Zij legden als het ware de basis voor wat 1937: minister Romme kwam werklozen tegemoet met het kwartje van Romme we later het poldermodel zijn gaan noemen. Ze werkten eraan mee de loonstijgingen en daarmee de inflatie onder controle te houden. Dat stimuleerde de economie. Nederland deed zich gelden als exportland, bedrijven investeerden en de consumptie van de werknemers die profiteerden van betere arbeidsverhoudingen, groeide sterk. Het bezit en de bezittingen van de gemiddelde Nederlander namen toe en daarmee de behoefte om die eigendommen te verzekeren. Het private verzekeringsbedrijf maakte een stormachtige ontwikkeling door. Niet elke maatschappij floreerde goed. Het waren de brandverzekeraars die de markt domineerden. Zij kregen te maken met een zo n grillig schadebeeld, dat zij nauwelijks in staat waren een adequate premie te berekenen. De brandschade leek mee te deinen met de conjunctuurschommelingen. Dat kwam sterk tot uiting toen de (tot dan toe) ongekende grote banken- en beurscrisis in 1929 een abrupt einde maakte aan de economische groei. Het aantal werknemers, dat zich dagelijks met een stempelkaart moest melden bij de vakbond, groeide explosief en bereikte in 1936 een hoogtepunt. Het zal nooit bekend worden om hoeveel werknemers het ging, omdat alleen de bij een vakbond georganiseerden werden geregistreerd. Wel wist de buurman het als je werkloos was. Hij herkende dat bijvoorbeeld aan het aparte rijwielbelastingplaatje, de steunkleren van je kinderen, het bezoek van controleurs en de dagelijkse gang naar het stempellokaal. Deze situatie leidde onder meer tot de Jordaanoproer, maar opvallender is dat die oproer een uitzondering vormde op de algemene regel dat van noemenswaardige sociale onrust nauwelijks sprake was. Het kwartje van Romme Minister Romme kwam werklozen tegemoet met het kwartje van Romme. Als goed katholiek zorgde hij ervoor dat vooral de kinderrijke gezinnen van zijn regeling konden profiteren. Werkloze gezinnen met meer dan twee kinderen die een kwartje per week spaarden, kregen van de overheid een kwartje daarbovenop en bij gezinnen met vijf of meer kinderen liep die subsidie op tot veertig cent, overigens uitgekeerd in de vorm van schoenen, kleding en dekens. Wankele positie verzekeraars De levensverzekeraars waren in 1910 goed voor nog geen miljard gulden aan verzekerd kapitaal. Net voor de Tweede Oorlog was dat bedrag ruim vervijfvoudigd. Begin jaren twintig bleek de solvabiliteit bij een aantal grote levensverzekeraars niet in orde. Dat leidde tot de eerste toezichtwet en levensverzekeraars werden onder toezicht gesteld van de Verzekeringskamer. Bij schade werden in die periode naast brand en industriële risico s ook de branches auto en aansprakelijkheid belangrijk. Zeker nadat bestuurders van deze moordenaars op de openbare weg vanaf 1924 verplicht werden een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten. In zijn algemeenheid gold, dat naarmate iemand rijker was, er meer bij hem te halen was indien hij aansprakelijk gesteld kon worden voor een schade. Dat vergrootte de vraag naar aansprakelijkheidsverzekeringen. Al met al zijn er voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog ruim 700 binnenlandse schadeverzekeraars actief. Tel daarbij de 260 buitenlandse aanbieders en we zien dat op schadegebied duizend aanbieders elkaar verdrongen. Deze heftige concurrentie zo waarschuwde Het Verzekeringsblad keer op keer leverde gevaar op voor de solvabiliteit van menig verzekeraar die meer aandacht had voor omzetgroei dan voor de winstmarge. Door: Jan Aikens, Bucom services 10 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

11 Voogd & Voogd Met één muisklik toegang tot 20 verzekeraars. De meest uitgebreide en scherpst geprijsde autoverzekeringen. En een concurrerend huismerkenassortiment met o.a. het onlangs geïntroduceerde BedrijvenTotaalPakket. Dat bieden wij u als bemiddelaar. Eenvoudig, slim en snel. Klik & Sluit Kantoor- en Webmodules MijnPolisMap inclusief MijnPolisCheck Klik & Sluit Webtotaal Uw Backoffice Aplaza Als innovatieve partner voor bemiddelaars slaan wij de brug tussen de verzekeraars en uw klanten en werken we samen aan uw succes. Hoe..? De heer Jobse van Schep Assurantiën deelt graag zijn ervaringen met u. Wie slim is kiest voor sterk! Hoewel internet in toenemende mate wordt ingezet voor het afsluiten van verzekeringen blijft het voor menig consument een zoektocht naar het beste aanbod. Remko Jobse: Met Klik & Sluit hebben we 20 aanbieders in één oogopslag beschikbaar en daar kiezen we de beste oplossing voor onze klanten uit. Dat bespaart niet alleen veel tijd, maar draagt enorm bij aan onze klantgerichtheid. Schep Assurantiën is een onafhankelijk en adviesvrij financieel advieskantoor. Zij hebben geen enkele contractuele verplichting voor het kiezen van financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen, banken of hypotheekverstrekkers. Door die onafhankelijkheid is Schep Assurantiën in staat hun klanten waardevrij, maar met het beste advies van dienst te zijn. Ruim 7 jaar geleden zijn wij gaan samenwerken met Voogd & Voogd. zegt Jobse. Die samenwerking levert ons enorme voordelen op. Zo kunnen we naast het vergelijken van het aanbod van 20 verzekeraars onze klanten supersnel van dienst zijn. Bovendien beschikt Voogd & Voogd vanuit hun automotive specialisatie over gunstige voorwaarden en aantrekkelijke premies voor autoverzekeringen, ook voor jongeren onder de leeftijd van 23 jaar. Voeg daarbij dat we via Klik & Sluit heel gemakkelijk toegang hebben tot de informatie van het RDW, bijvoorbeeld voor het opvragen van de catalogusprijs op basis van het kenteken, en het is duidelijk waarom Voogd & Voogd zo n aantrekkelijke partner voor ons is. Aplaza biedt ons een koppeling met het extranet van Voogd & Voogd waardoor onze administratie op de achtergrond volledig automatisch wordt bijgewerkt. Dat biedt enorme voordelen. Daarnaast krijgen onze klanten de mogelijkheid van een eigen digitale polismap waarin zij de verzekeringsproducten kunnen raadplegen die via ons kantoor zijn afgesloten. Zo beschikken wij online over alle informatie en verlopen adviesgesprekken uitermate effectief. Dat bevordert de snelheid waarmee verzekeringsvragen worden afgehandeld aanzienlijk, besluit Jobse. Remko Jobse, Schep Assurantiën Met Klik & Sluit de gegevens van mijn klanten in één oogopslag direct beschikbaar! Beste serviceprovider voor schadeverzekeringen 2009 én 2010 Bureau D&O* interviewde meer dan 600 bemiddelaars en op alle 16 meest belangrijke items in de samenwerking met serviceproviders versloeg Voogd & Voogd haar belangrijkste concurrenten. Zo biedt Voogd & Voogd onder andere: - het meest vernieuwende aanbod producten van hoge kwaliteit - uitstekende technische ondersteuning voor software en webapplicaties - het best functionerende extranet - goede administratieve verwerking - een duidelijke versterking van uw concurrentiepositie. Kijk op voor meer informatie. *Bron: D&O Onderzoek Koepelorganisaties 2010 Postbus AA Middelharnis T F E I

12

13

14 De oorlogsjaren hebben uiteraard veruit het zwaarste stempel gedrukt op de Nederlandse bevolking de afgelopen honderd jaar. In dit overzicht past het om begrijpelijke redenen niet in te gaan op de gruwelijke gevolgen. Daarom beperken we ons tot een aantal verzekeringstechnische zaken Verzekeren tijdens de bezetting Al in 1937 besloten Engelse verzekeraars gezien de internationale situatie om de schade ontstaan door oorlogshandelingen op de polissen, met uitzondering van transportverzekeringen, uit te sluiten. Nederlandse verzekeraars volgden dat voorbeeld. De Britse herverzekeringsmarkt werd voor de Nederlandse markt onbereikbaar. Om dat gat te dichten, vervulde de staat de rol van herverzekeraar voor molestverzekeringen voor zee- en luchtvervoer. Daarnaast bleven (her)verzekeringen ter beurze mogelijk door de oprichting in 1940 van de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN). Belangrijkste doel van de VAN was om te voorkomen dat Duitse maatschappijen de rol van de verdwenen Britse verzekeraars overnamen. De Duitse bezetter reageerde hierop met het beperken van de dekkingscapaciteit van de VAN. 90%-clausule Levensverzekeraars waren beducht voor een toename van de sterfte onder de verzekerden. Daarom construeerden zij eind 1940 de zogenoemde 90%-clausule, waarmee zij de mogelijkheid kregen om tijdens een door de Verzekeringskamer vast te stellen actieve oorlogstoestand de uitkeringen 14 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

15 tot 90% te kunnen verlagen en de resterende 10% te reserveren. Deze actieve oorlogssituatie ging op 15 september 1944 in, maar ondanks de clausule hebben verzekeraars over het algemeen toch steeds de volle 100% uitbetaald. Levenproductie groeit spectaculair Opvallend is dat gedurende de oorlogsjaren het verzekerde kapitaal van de levensverzekeraars met bijna 70% groeide. De renteverzekeringen hadden een belangrijk aandeel in deze spectaculaire stijging. Als reden hiervoor werd wel aangevoerd dat beleggen in het buitenland niet mogelijk was en ook dat de bestedingsmogelijkheden beperkt waren door de schaarste aan consumptiegoederen. Daarbij kwam dat in 1941 het Besluit Inkomstenbelasting werd ingevoerd met aantrekkelijke aftrekposten voor levensverzekeringspremies. Bedrijven grepen die fiscale kans aan om hoge bedragen te investeren in pensioenregelingen voor hun personeel. Joodse polissen De afwikkeling van Joodse polissen heeft tot ver na de oorlog geduurd. Vanaf mei 1942 moesten joodse burgers hun levensverzekeringen, lijfrenten, pensioenen en schadeverzekeringen melden bij een instelling die de naam Lippmann, Rosenthal & Co (Liro) meekreeg. Deze naam behoorde toe aan Joodse bank, die door de Duitsers is geconfisqueerd. Vervolgens gebruikte de bezetter dezelfde naam voor de Duitse instelling waar de Joden hun polissen moesten inleveren en aan wie verzekeraars (via onder meer de Verzekeringskamer) de uitkeringen moesten overmaken. In september 1943 werden verzekeraars gedwongen deze verzekeringen te beëindigen en de eventuele afkoopsom of een belangrijk deel van de premiereserve, bij Liro te deponeren. Op die manier kreeg Liro 26 miljoen gulden van joodse verzekerden in handen. Al tijdens de bezetting werden maatregelen voor bereid voor het naoorlogse rechtsherstel, waaronder een regeling die ervan uitging dat de anti-joodse bezitsverordeningen nooit van kracht zijn geweest. Verzekeraars moesten de verplichtingen uit de door Liro afgekochte polissen honoreren. In feite betekent dit dat verzekeraars die de afkoopwaarde aan Liro uitgekeerd hadden, gedwongen werden om dezelfde polis nog een keer uit te betalen. Dat zou de solvabiliteit van verzekeraars in gevaar kunnen brengen. Uiteindelijk viel dat nogal mee. In 1956 bleek namelijk dat de boedel van Liro zoveel waarde vertegenwoordigde, dat aan verzekeraars 90% van hun vordering op Liro kon worden terugbetaald. De afwikkeling van Joodse polissen heeft tot ver na de oorlog geduurd In 1997 kreeg de discussie met betrekking tot de joodse tegoeden een vervolg toen de commissie- Scholten de feitelijke systematiek rond het rechtsherstel over financiële tegoeden van oorlogsslachtoffers onderzocht. Voordat dit onderzoek was afgerond, sloot het Verbond van Verzekeraars een overeenkomst met het Centraal Joods Overleg, waarbij het Verbond namens de bedrijfstak vijftig miljoen gulden beschikbaar stelde, twintig miljoen voor individuele uitkeringen, vijfentwintig miljoen voor doelen die de joodse gemeenschap zelf kon vaststellen en vijf miljoen voor het onderzoeks- en internetproject Monument Joodse Gemeenschap. Tot slot trad het Verbond in 2000 toe tot de Commissie Eagleburger. Een commissie bestaande uit toezichthouders uit de VS, vertegenwoordigers van Israël en Joodse organisaties en verzekeraars, die claims van joodse nabestaanden op Europese verzekeraars onderzocht en die in 2007 is opgeheven. Door: Jan Aikens, Bucom services Het Verzekeringsblad nummer oktober

16

17 Ons doel is het best passende pensioen voor iedere onderneming AEGON Modulair Pensioen is het eerste pensioen dat u zelf (online) kunt ontwerpen voor uw klanten. Een pensioen op maat is daarmee niet langer weggelegd voor grote bedrijven, maar komt nu binnen handbereik van elke onderneming. passende pensioen voor iedere onderneming. Het mooie daarbij is dat de pensioenofferte direct gekoppeld is aan het administratiesysteem van AEGON. Als u direct een offerte wilt, dan kunt u zelf de gegevens invoeren en zijn alle juridische stukken direct beschikbaar. U kunt voor uw klanten zelf de beste pensioenregeling samenstellen uit de vele bouwstenen. Door uw expertise kunt u de klantwens snel en eenvoudig vertalen naar een passende pensioenofferte. Met als resultaat het best Zoals u misschien al begrepen heeft, zijn wij zeer overtuigd van AEGON Modulair Pensioen. Vraag uw AEGON-accountmanager om meer informatie of kijk op onze website Eerlijk over AEGON Modulair Pensioen. AEGON Levensverzekering N.V., Postbus 23002, 8900 MC Leeuwarden, AEGON Levensverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.

18 Op de laatste vijftig jaar van de vorige eeuw valt niet een enkel etiket te plakken. Het tijdperk na de oorlog begon overzichtelijk en er leefde grote eensgezindheid onder de bevolking. Dankzij de voor de oorlog ontstane verzuiling voelden de mensen zich thuis in hun beschutte omgeving. Na een korte periode van wederopbouw, die voortvarend ter hand werd genomen, groeide de welvaart voor veel gezinnen. Althans voor de begrippen van die tijd Van zuinigheid tot overdaad Het behoefteniveau lag nog niet zo hoog en het aanbod van consumptiegoederen aan het begin van deze halve eeuw kon niet in de schaduw staan van het assortiment waarmee we het jaar 2000 in gingen. De vijftiger jaren worden vaak gekenmerkt als het decennium van de spruitjeslucht. Later ingevoerde termen als het gezin is de hoeksteen van de samenleving en waarden en normen waren toen vanzelfsprekend. Kostwinners werkten gemiddeld negen uur per dag en zes dagen per week. De gelukkigen hadden zaterdagmiddag vrij. Werk en woning bevonden zich vaak op korte afstand, die per fiets werd afgelegd. In de avond schaarde het gezin zich in een halve kring om de kolenhaard en vond afleiding door te luisteren naar radioprogramma s als De Bonte Dinsdagavondtrein, Mastklimmen of Negen heit de Klok. Met eerbiedigende stilte werd geluisterd als stemmen van hoogwaardigheidsbekleders vervormd uit de radiokastjes klonken. Kritiek van andersgezinden werd afgedaan met een schouderophalen of domweg genegeerd. 18 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010

19 Rust Er heerste rust in het land. Niet alleen in gezinsverband. Datzelfde gold voor partijen die verschillende belangen hadden te behartigen. De oorlogsjaren hebben duidelijk een impuls gegeven aan de gedachte dat alle Nederlanders tot één en hetzelfde volk behoren. Werkgevers en werknemers vonden elkaar in de Stichting van de Arbeid en in 1950 werd de Sociaal-Economische Raad opgericht, het platform waar sociale partners en de overheid elkaar treffen. Het poldermodel, toen nog overlegeconomie genoemd, is geboren. Ongetwijfeld heeft dat eraan bijgedragen dat de economie zich vanaf dat moment lange tijd bijzonder goed ontwikkelde. Gesmede coalities hielden lang stand en datzelfde gold voor de gesloten huwelijken. Eindigt nu een derde in een scheiding, in 1950 was dat in 1,7% van de huwelijken het geval. Revolutie De rust zou niet lang standhouden. Vrijwel alle maatschappelijke stromingen wierpen lang elk hun eigen argumenten in de strijd om de komst van televisie tegen te houden. Het zal niet de laatste keer zijn dat bij mensen de gedachte leeft dat zij technische ontwikkelingen kunnen tegenhouden. Uiteraard was er Philips alles aan gelegen dat er zo snel mogelijk na de oorlog een nationale televisiezender zou komen. De sociaaldemocraten vonden een dergelijk luxe artikel echter niet passen in de wederopbouwperiode. Gereformeerden meenden in de tv het oog van de duivel te herkennen, de katholieken vreesden het eind van het radiotijdperk en psychologen voorspelden dat een donkere televisiekamer leidt tot een donkere hersenkamer. Toen de televisie toch doorbrak, werd de blik die eerst beperkt was tot de veilige huiskamer zodanig verruimd dat een kijkje genomen kon worden in alle ontwikkelingen die in de wereld gaande waren. Intussen vingen ook de radioluisteraars signalen van buiten de landsgrenzen op. Deze blikverruiming geteld bij het feit dat middelbare scholen hun poorten openden voor meisjes en jongens uit alle lagen van de bevolking zorgde voor een revolutionaire omslag in de bevolkingsmoraal en voor een diepe kloof tussen de generaties. Gestimuleerd door nieuwe muziekvormen, de literaire beweging van de Vijftigers, de Provobeweging en de Dolle Mina s zag de jeugd zich als een autonome bevolkingsgroep met eigen zeden en gewoonten. Van de wieg tot het graf De naoorlogse generatie verdiende een goede boterham en was niet bang om geld uit te geven, ook als het om geld ging dat nog niet verdiend was. Hypotheek werd niet echt gezien als een schuld, maar als een investering. Het aantal koopwoningen steeg dan ook van 24% van het totale woningbestand in 1960 tot 51% in De kabinetten Drees hebben een forse impuls gegeven aan de ontwikkeling van de sociale zekerheidswetgeving. De kinderbijslag kwam in 1951 ook binnen het bereik van kleine zelfstandigen, in 1963 gevolgd door de Algemene Kinderbijslagwet. De AOW deed, als opvolger van de Noodwet Drees, in 1956 zijn intrede, drie jaar later gevolgd door de Algemene Weduwen- en Wezenwet (later vervangen en uitgekleed door de Anw). De Nederlander: verzorgd van wieg tot graf. Nog behoefte aan een aftrekpost? Met die zekerheid in het achterhoofd en een goed pensioen in het vooruitzicht reikten de consumptieve mogelijkheden tot in de hemel. Levensverzekeraars hebben daar in ruime mate van geprofiteerd. De tijdens de bezetting geconstrueerde fiscale aftrekbaarheid van betaalde levensverzekeringspremies werd na de oorlog gehandhaafd en uitgebreid. Uiteindelijk gold in 1987 een maximum aftrekbaar bedrag in de eerste tranche van circa gulden. Banken, verzekeraars en in koopsommen gespecialiseerde intermediairs lieten niet na de consument op deze aftrekmogelijkheid te wijzen. De vraag was niet of een klant een levensverzekering nodig had voor het opvangen van een oudedagshiaat, maar of hij nog behoefte had aan een vette aftrekpost. Opvolgende kabinetten zagen die ontwikkeling De naoorlogse generatie verdient een goede boterham en is niet bang om geld uit te geven, ook als het om geld gaat dat nog niet is verdiend met lede ogen aan, maar werden echt wakker geschud toen met name het bankbedrijf de dubbele aftrektruc ging toepassen. De klant hoefde het bedrag voor de aftrekbare premie van de koopsom niet zelf op tafel te leggen, maar kon dat van de bank lenen. De rente op die lening was in die tijd ook fiscaal aftrekbaar. Die handelwijze leidde uiteindelijk tot de Brede Herwaardering I, een wetswijziging die in 1987 werd aangekondigd maar pas in 1992 is geëffectueerd. Het hoeft geen betoog dat in de tussentijd nog tal van verzekeringen werden geslo- Het Verzekeringsblad nummer oktober

20 ten. De premieomzet steeg bij levensverzekeraars in die periode met gemiddeld 17% per jaar. Maar ook spaarhypotheken hielpen verzekeraars aan een goede omzet en niet te vergeten de beleggingsverzekeringen. Beleggen was sexy en veel consumenten wilden wel een gokje wagen Later zou blijken dat veel verzekeraars nauwelijks weet hadden welke risico s zij hadden geaccepteerd via een unit linkedproduct. Verzekeringen veranderden daardoor van karakter: zij boden niet zozeer zekerheid, maar werden een vehikel voor vermogensopbouw. De economische groei kende ook een dip. In het begin van de tachtiger jaren moest Nederland door een korte recessie die het gevolg was van de oliecrisis in 1973, het jaar dat gekenmerkt werd door een serie autoloze zondagen. Het wordt nooit meer als het was, zei premier Den Uyl met een somber hoofd. Feit is, dat de recessie redelijk snel voorbij ging en gevolgd werd door een lange periode van hoogconjunctuur. De verzekeringsbedrijfstak profiteerde daarvan in hoge mate. Zozeer, dat een zekere luiheid toesloeg bij de marktpartijen. Beleggingsverzekeringen gingen als warme broodjes over de toonbank en de klanten toonden zich zeer tevreden omdat zij de beurskoersen alleen maar zagen stijgen. Ook schadeverzekeraars profiteerden van het gunstige beursklimaat. Zij hoefden nauwelijks aandacht te schenken aan het technische resultaat, omdat de beleggingsinkomsten die in het niet deden verzinken. Later zou blijken dat veel verzekeraars nauwelijks weet hadden welke risico s zij hadden geaccepteerd. Groot, groter, grootst is het motto in de tweede helft van de vorige eeuw. Het samengaan van de Nationale Levensverzekering-Bank met De Nederlanden van 1845 (de twee grootste verzekeraars van ons land) was nog maar een kleine fusie, vergeleken met het samensmelten later van banken en verzekeraars die daarna expansie zochten in het buitenland. Pas door schaalvergroting, is de gedachte, kun je met een gerust hart de 21 e eeuw binnengaan. Door: Jan Aikens, Bucom services Ron Sanders, uw brandspecialist Honderd d jaar VB en OOM Verzekeringen doet daar nog eens zeventig jaar bij! Samen goed voor 170 jaar kennis en ervaring. OOM Verzekeringen, uw verzekeraar voor: Ondernemers uit alle branches Nederlanders in het buitenland Consumenten Navin Balraadjsing, uw buitenlandspecialist Buitenlanders in Nederland 20 Het Verzekeringsblad nummer oktober 2010 OOM Verzekeringen Al 70 jaar grenzeloos deskundig

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

7.2 Terugblik. Een slechte gezondheidszorg in de negentiende eeuw zorgde voor een hoge kindersterfte. Willem-Jan van der Zanden

7.2 Terugblik. Een slechte gezondheidszorg in de negentiende eeuw zorgde voor een hoge kindersterfte. Willem-Jan van der Zanden Een slechte gezondheidszorg in de negentiende eeuw zorgde voor een hoge kindersterfte. 1 Er was onvoldoende voeding, de arbeidsomstandigheden waren slecht, verzekeren tegen ziektekosten was nauwelijks

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN

Dienstverleningsdocument. Brantjes Verzekeringen. Brantjes Verzekeringen VERZEKERINGEN Dienstverleningsdocument Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten we hier voor u op een rij wie

Nadere informatie

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer

Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Het Anw-Zekerheidsplan. Goed werkgeverschap voor de nabestaanden van uw werknemer Inhoud Een goede werkgever denkt mee. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt de Algemene nabestaandenwet (Anw). 5 Bijverzekeren

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012

Kerncijfers verzekeren in Nederland. augustus 2012 Kerncijfers verzekeren in Nederland augustus 2012 Nederlandse verzekeraars hebben in 2011: dagelijks gemiddeld 197 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven, 79 miljard euro aan premies ontvangen,

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December

Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen December Algemene Voorwaarden Levensverzekeringen ALG 11 CBA Klik op het hoofdstuk om er direct naar toe te gaan! Inhoud startpagina 16120019 16.12 Voorwaarden zijn rechten en plichten voor u en voor ons. Algemene

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Wie zijn wij? Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten zien

Nadere informatie

Bijeenkomst Lac Noord / VKG

Bijeenkomst Lac Noord / VKG Bijeenkomst Lac Noord / VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale communicatie

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS...

KUIPER VERZEKERINGEN OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... OMDAT GEEN MENS GELIJK IS... Omdat geen mens gelijk is, verzekeren wij op maat Omdat geen mens gelijk is Ook als je ruim 65 jaar bestaat, is het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen je kent. In deze brochure

Nadere informatie

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken.

INLEIDING. Wij doen dat onafhankelijk. Dat wil zeggen dat geen enkele financiële instelling invloed heeft op de adviezen die wij aan U verstrekken. INLEIDING All Finance behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Dat kunnen schadeverzekeringen zijn of de complexe adviesproducten; kapitaal-, lijfrente-, risico-, arbeidsongeschiktheids-,

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2014 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2014 In 2013 hebben Nederlandse verzekeraars: dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven; 75 miljard euro aan premies ontvangen;

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek,

Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, Wie zijn wij? Van Tol Financial service is een financieel dienstverlener in Barendrecht. Ik adviseer, bemiddel en bied (meestal op verzoek, maar ook uit eigen beweging) nazorg op het gebied van financiële

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later

Het ANW-Zekerheidsplan. Zekerheid voor later Het ANW-Zekerheidsplan Zekerheid voor later De Anw en meer zekerheid voor de werkgever Als iemand overlijdt, kunnen de nabestaanden - partner en kinderen - een uitkering aanvragen via de Algemene nabestaandenwet

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dienstverleningsdocument --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Maart 2011 Versie 1.1 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Kroosverzekeringen B.V Vasteland 78 3011 BN Rotterdam Belangrijk Dit Dienstverleningsdocument is een puur informatief

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011

Kerncijfers verzekeren in Nederland. september 2011 Kerncijfers verzekeren in Nederland september 2011 Nederlandse verzekeraars hebben in 2010: een premieomzet van 78 miljard euro, 70 miljard euro aan personen en bedrijven uitgekeerd, een winst geboekt

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden

Eigen huis. Vermogensopbouw. Oudedagsvoorziening. Nabestaanden Eigen huis Vermogensopbouw Oudedagsvoorziening Nabestaanden Zeker nu Maatschappijwinstdeling De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij De Onderlinge s-gravenhage kent een maatschappij- 25 Te verdelen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016

KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND. december 2016 KERNCIJFERS VERZEKEREN IN NEDERLAND december 2016 1 IN 2015 HEBBEN NEDERLANDSE VERZEKERAARS: Dagelijks gemiddeld zo n 200 miljoen euro uitgekeerd aan personen en bedrijven > p. 3 47.000 mensen in dienst

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Dienstenwijzer Vellinga Assurantiën B.V. Quote: Ondernemen is een vak. Financiële dienstverlening is ons vak. Wij bieden u die financiële rust en stabiliteit, zodat u kunt ondernemen. Vellinga Assurantiën

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.

Dienstenwijzer. Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1. Dienstenwijzer Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID Wet op het financieel toezicht Juli 2013 Versie 1.2 Op alle diensten die door Fundament worden geleverd, zijn de Algemene

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten

Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Uw hypotheek oversluiten Kiezen voor lagere maandlasten Vaste patronen zijn vaak flexibeler dan u denkt. Dat geldt niet alleen voor uw dagelijkse rituelen, maar ook voor uw maandelijkse uitgavenpatroon.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Bleukens Verzekeringen

Bleukens Verzekeringen Bleukens Verzekeringen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U treft hier het dienstverleningsdocument aan van Bleukens Verzekeringen Versie 2010-01 Dienstverleningsdocument Bleukens Verzekeringen versie 2010-01 Pagina

Nadere informatie

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen

Klaar voor uw pensioen. Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen Klaar voor uw pensioen Kies de lijfrenteuitkering die past bij uw wensen 2 Uw toekomst met financieel perspectief Uw pensioen is in aantocht. Als u via één of meerdere lijfrentepolissen geld opzij hebt

Nadere informatie

Gouden Handdruk Polis

Gouden Handdruk Polis Gouden Handdruk Polis Optimaal rendement op uw ontslagvergoeding Uniek in Nederland Terugstortingsmogelijkheid in het depot als u uw uitkering op enig moment niet meer nodig heeft. Uw adviseur vertelt

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

totaaladvies en persoonlijke aandacht

totaaladvies en persoonlijke aandacht totaaladvies en persoonlijke aandacht assurantiën makelaardij hypotheken financieel advies uw wensen Opnieuw beginnen in het huis van uw dromen. Financiële verplichtingen aangaan voor een periode van soms

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Kerngegevens ONZE DIENSTVERLENING

Kerngegevens ONZE DIENSTVERLENING ONZE DIENSTVERLENING Inleiding Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten, de wijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product,

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën

Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Dienstenwijzer De Laat Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien.

Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Hotmail.versie 4.0 particulier Dienstenwijzer Van der Veen Financieel Advies B.V., Hypotheekcompany Rijssen en Vincent Assurantien. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en wensen zijn onze leidraad. Graag willen wij u laten

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

midden in het leven Garantie Plan

midden in het leven Garantie Plan midden in het leven Garantie Plan Garantie Plan Zekerheid is voor heel veel mensen een belangrijk anker in het leven. Ook op financieel gebied. U wilt graag weten waar u aan toe bent. Als u kunt rekenen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV

Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van:

Inleiding. TKA Verzekeringen biedt u deskundig advies en bemiddelingsdiensten aan op het gebied van: Inleiding Hierbij overhandigen wij u het dienstverleningsdocument (tevens dienstenwijzer) van Assurantiekantoor TKA Verzekeringen, Gronausestraat 65, 7533 BW te Enschede. Het dienstverleningsdocument heeft

Nadere informatie

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.

Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam. Tariefkaart Commandeur & Dammes financieel adviseurs De Factorij 35A 1689 AK Zwaag T (0229) 57 10 10 www.comdam.nl E info@comdam.nl In deze tariefkaart vindt u informatie over de dienstverlening en de

Nadere informatie

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com

Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Dienstenwijzer BVA Verzekeringen, De Vries Financieel, studentenpolis.com, verzekeronline.com Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën

Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Dienstenwijzer Brouwers Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden?

DELA LeefdoorPlan. wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? DELA LeefdoorPlan wat gebeurt er met uw gezin na uw overlijden? wie zorgt er voor uw nabestaanden? Ná uw uitvaart gaat het leven door voor uw nabestaanden. Redden zij het dan financieel? Of overkomt hen

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie